Business Intelligence

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Business Intelligence"

Transcriptie

1 Business Intelligence De Zeeschuimer Resistance is futile Stephan Bosch / Gerben Peters / Hogeschool Arnhem Nijmegen Hogere Informatica Docent: Jan Hugo Wijbenga / Jorg Janssen 18 november

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Inleiding...2 Opdracht Opdracht Opdracht Opdracht Query Query Opdracht Opdracht Opdracht Opdracht Opdracht Query Query Opdracht Query Query Opdracht Opdracht

3 Inleiding De rederij ZEESCHUIMER verzorgt containervervoer langs Europese havens. De schepen varen non-stop van Oslo naar PortSaid in Egypte en vervolgens weer terug. Onderweg worden containers geladen en gelost. Zij gebruiken een database waarin alle havens, schepen, klanten en de verschillende vaarten met de bijbehorende gegevens. Het model van de database ziet er als volgt uit: Datbasemodel rederij ZEESCHUIMER 2

4 Opdracht 0 Hoeveel verwijzingen zijn er naar de tabel Port? Database Met verwijzingen Er zijn in totaal 6 verwijzingen naar de tabel Port, vanuit 3 tabellen. De tabel Voyage, VoyagePort en Shipment. Geef elke verwijzing en leg in normaal nederlands uit wat die verwijzing betekent. In de tabel Shipment, wordt elke verzending bijgehouden. Deze verzending heeft een haven waar de containers ingeladen moeten worden (portid from) en een bestemming (portid to), waar de containers naartoe moeten. Elke Shipment wordt ingeroosterd en toegekend aan een bepaalde vaart, welke in de tabel Voyage wordt vastgelegd. De tabel Voyage bevat alle vaarten van alle schepen. Hierbij zijn het vetrekpunt (portid start) en de bestemming (portid end) verwijzingen naar records in de tabel Port. Deze vaarten bestaan uit verschillende tussenstops. Elke tussenstop waarbij geladen of gelost moet worden, wordt bijgehouden in de tabel VoyagePort. Hierbij wordt elke vaart tussen 2 havens aangeduid met een huidige haven (portid current), en de volgende haven (portid next) op de vaart. Hoeveel datum velden zijn er? Geef ze en leg uit wat elk veld inhoud. Wederom in normaal nederlands. In de tabel Voyage is een vertrekdatum vast gelegd in de kolom DateDepartVoyage. Vervolgens is voor elke tussenstop in VoyagePort een aankomst- en vertrekdatum vastgelegd in de kolommen LegDateArrival en LegDateDepart. Dat brengt het aantal datum velden op 3. 3

5 Opdracht 1 Kies uit bovenstaand lijstje evenveel informatiebehoeftes als er studenten in je groepje zijn. (persé 2 studenten per groep!) We hebben gekozen voor informatiebehoefte 1 en 2: 1. De directie van ZEESCHUIMER wil een Italiaanse haven afstoten. Zij willen daarom weten hoeveel containers in elke Italiaanse haven werden ingeladen in Ook wil de directie weten hoeveel containers daar worden uitgeladen. 2. Men wil bepalen in welk land men het beste nog een kantoor kan openen. Daarom wil de directie een overzicht van de omzet per land in 2003 en in Omzet is het ingeladen aantal containers maal het aantal kilometers maal de prijs per kilometer voor dat type container. 4

6 Opdracht 2 Maak voor de gekozen informatiebehoeften elk een SQL query. De queries kun je typen in de query analyser. Noteer ook de computer-tijd die het kost om antwoord op de SQL vraag te krijgen. Voor vraag 1: select 0 as uitgeladen, sum(s.numbercontainers) as ingeladen, p.portid, p.portname, p.country from Shipment as s inner join VoyagePort as vp ON s.voyageid = vp.voyageid inner join Port as p ON vp.[portid current] = p.[portid] where p.country = 'Italy' and YEAR(vp.LegdateDepart) = '2004' and vp.[portid current] = s.[portid from] group by p.portid, p.portname, p.country UNION ALL select sum(s.numbercontainers) as uitgeladen, 0 as ingeladen, p.portid, p.portname, p.country from Shipment as s inner join VoyagePort as vp ON s.voyageid = vp.voyageid inner join Port as p ON vp.[portid current] = p.[portid] where p.country = 'Italy' and YEAR(vp.LegdateArrival) = '2004' and vp.[portid current] = s.[portid to] group by p.portid, p.portname, p.country 5

7 Resultaat Query 1 Uitvoertijd Query 1 6

8 Voor vraag 2: SELECT p.country, SUM(s.Distance * c.price_km) as Omzet FROM Shipment s LEFT JOIN ShipmentDetail sd ON (sd.shipmentid = s.shipmentid) LEFT JOIN Container c ON (c.containertypeid = sd.containertypeid) LEFT JOIN VoyagePort vp ON (vp.voyageid = s.voyageid AND vp.[portid current] = s.[portid from]) LEFT JOIN Port p ON (p.portid = vp.[portid current]) WHERE YEAR(vp.LegDateDepart) = 2004 GROUP BY p.country ORDER BY Omzet DESC SELECT p.country, SUM(s.Distance * c.price_km) as Omzet FROM Shipment s LEFT JOIN ShipmentDetail sd ON (sd.shipmentid = s.shipmentid) LEFT JOIN Container c ON (c.containertypeid = sd.containertypeid) LEFT JOIN VoyagePort vp ON (vp.voyageid = s.voyageid AND vp.[portid current] = s.[portid from]) LEFT JOIN Port p ON (p.portid = vp.[portid current]) WHERE YEAR(vp.LegDateDepart) = 2003 GROUP BY p.country ORDER BY Omzet DESC 7

9 Het resultaat van Query 2 in de Query Analyzer: 8

10 Opdracht 3 Maak van elk van de resultaten van opdracht 2 een representatieve grafische weergave met behulp van EXCEL. Lukt het niet om de data goed weer te geven knip en plak het dan in de juist vorm zodat EXCEL er wel een voor het management geschikte grafiek van maakt. Het management heeft geen voorkeur voor bepaalde soorten grafieken (staaf, taart etc) maar het geheel moet er netjes en verzorg uit zien. Query 1 Portname Uitgeladen Ingeladen Bari Genua Napels Ostia Containers Italië Uitgeladen Ingeladen Bari Genua Napels Ostia Containers Italië

11 Query Italy ,00 Turky ,00 Turky ,00 Italy ,00 France ,00 Netherlands ,00 England ,00 England ,00 Netherlands ,00 Spain ,00 Lebanon ,00 France ,00 Belgium ,00 Denmark ,00 Israel ,00 Serbia ,00 Spain ,00 Norway ,00 Germany ,00 Belgium ,00 Greece ,00 Germany ,00 Portugal ,00 Lebanon ,00 Serbia ,00 Israel ,00 Sweden ,00 Greece ,00 Norway ,00 Portugal ,00 Denmark ,00 Sweden ,00 Egypt ,00 Egypt ,00 Omzet per land in 2004 Omzet , , , , , , ,00 0,00 1 Land Italy Turky France England Netherlands Lebanon Belgium Israel Spain Germany Greece Portugal Serbia Sweden Norway Denmark Egypt Omzet per land in

12 Omzet per land in 2003 Omzet , , , , , , ,00 0,00 1 Land Turky Italy Netherlands England Spain France Denmark Serbia Norway Belgium Germany Lebanon Israel Greece Portugal Sweden Egypt Omzet per land in 2003 In 2003 werd in Turkije de hoogste omzet gehaald. In 2004 werd Turkije 2 de, en werd in Italie de hoogste omzet gehaald. 11

13 Opdracht 4 Ontwerp één sterschema s om minimaal de informatiebehoeften van vraag 1 af te dekken. Vertel ook duidelijk in je verslag welke ontwerpbeslissingen je gemaakt hebt. Welke velden doen wel mee en welke niet. Laat duidelijk merken dat je de ontwerpafwegingen maakt zoals aangegeven door van der Lek. Geef ook duidelijk je aanpak weer tijdens het ontwerpen. Voor het ontwerpen van een sterschema hanteer je de volgende stappen als leidraad: 1. Bedrijfsproces 2. Feitentabel 3. Gewone dimensies 4. Meetwaarden 5. Historie 6. Technische zaken Dit is de optimale volgorde waarin de activiteiten elkaar opvolgen, het heeft bijvoobeeld geen zin om dimensies te bepalen als men nog niet weet wat het detailniveau van de feitentabel is. In ons geval bekijken we eerst de verwachtingen van onze gebruikers, in de vorm van de uitgesproken informatie behoeften. In de woorden van Harm van der Lek 1 : Een ontwerp moet ergens op gebaseerd zijn en een doel dienen. In ons geval is het doel, het verzorgen van containervervoer per schip. Dat brengt ons bij stap 2, het ontwerpen van de feitentabel. Hierbij kijken we eerst naar de tabellen in het OLTP 2 systeem of er tabbellen zijn die alleen uitgaande verwijzingen hebben ookwel worteltabellen genoemd: 1 De geboorte van een ster Database Magazine september OnLine Transaction Processing het operationele systeem waar op gewerkt wordt 12

14 Worteltabellen In onze zoektocht naar het laagst denkbare detailniveau sprint de tabel ShipmentDetail in het oog. Maar wat zijn hiervoor de dimensies? We splitsen vervolgens de tabellen op die op meer dan één manier te bereiken zijn, deze vorm wordt ook wel een Snowflake genoemd: Splitsing tabellen met meerdere verwijzingen (Snowflake) De opgesplitste tabellen krijgen een andere naam, bijvoorbeeld VoyageStartPort en VoyageEndPort. In dit model kijken we naar de gegevens die interessant zijn voor ons sterschema, zoals Item, Containertypeid, Distance, portid to, portid from, ConsignorId, VoyageId, ShipId, LegDateArrival en wel omdat ze antwoord geven op de vragen, wie, wat, hoe en wanneer. 13

15 Dimensie Bijbehorende vraag Detailniveau Hiërarchieën Tijd Wanneer komen de goederen aan? LegdateArrival VoyagePort ->Dag -> Maand -> Jaar Container Wat? Container Container Item Wat? Item Item -> ItemCategorie Consignor Door wie? Consignor Consignor Voyage Waarheen? Voyage Voyage -> Ship Als we verder kijken naar Shipment en ShipmentDetail zien we dat ShipmentDetail functioneel afhankelijk is van Shipment, dat wil zeggen dat de primaire sleutel afhankelijk is van Shipment. We nemen derhalve Shipment en ShipmentDetail samen tot de fact tabel Shipment_Fact, het veld shipmentid noemt men ook wel een gedegenereerde dimensie, daarbij hoort dus geen dimensietabel. Shipment en ShipmentDetail samenvoegen Verder zien we dat Voyage eigenlijk maar 1 interessant iets heeft, namelijk het ShipId waar we wat over willen weten, de overige gegevens zijn afleidbaar uit VoyagePort, dus als we die opnemen in onze nieuwe feitentabel dan kunnen we de tabel Voyage weg laten. Ook vervalt het veld NumberContainers, dit is het totaal aantal containers dat in deze shipment zit, door het samenvoegen met ShipmentDetail is dit overbodig geworden. 14

16 Benodigde gegevens opnemen in Fact tabel Het uiteindelijke sterschema (zonder tijd) komt er dan zo uit te zien: Ster Schema Zeeschuimer Als we goed kijken naar ons sterschema zien we dat we geen meetwaarden hebben die nodig zijn bij onze vraagstukken als wat is de omzet voor 2004 en hoeveel containers werden er verscheept. In ons geval kun je zeggen dat iedere regel in de feitentabel over 1 container gaat, ookal is deze impliciet aanwezig. We hebben ervoor 15

17 gekozen om deze op nemen als het veld aantal_containers. In de woorden van Harm van der Lek 3 : Men kan immers de vraag stellen (en beantwoorden) met behulp van de COUNT(*) operator. Het is een goed idee om in zo n geval toch gewoon de meetwaarde in de feitentabel op te nemen met de naam aantal en deze consequent met 1 te vullen. Verder zien we dat er een ander onderdeel ontbreekt aan onze feiten tabel, namelijk een additieve meetwaarde omzet waarmee we de resterende vragen kunnen beantwoorden. Het veld omzet is een vermenigvuldiging van het veld price_km uit de tabel Container met het veld Distance uit de tabel Shipment. Door dit veld op te nemen in de feitentabel is het ook mogelijk om in de toekomst de verandering van prijzen van containers terug te zien in de hoeveelheid verscheepte goederen en andere mogelijke vragen die hiermee te verzinnen zijn. 3 Sterren en Dimensies Ontwerp en onderhoud van datawarehouses Dr. H. Van der Lek 16

18 Opdracht 5 Voer het ontwerp uit in een nieuwe database ZEESCHUIMER_STER. Laat in je verslag zien hoe de tabellen gedefinieerd zijn. ZEESCHUIMER_STER 17

19 Opdracht 6 Maak een DTS package dat de gegevens van ZEESCHUIMER overzet naar de ZEESCHUIMER_STER. Laat in je verslag zien wat de inhoud van het package is. Doe dit dmv een plaatje en de SQL. De inhoud van de DTS package ziet er uiteindelijk als volgt uit: DTS package 18

20 Onderstaande afbeelding geeft de volgorde van de eerder genoemde stappen aan: Volgorde van de uitgevoerde stappen Dit zijn de SQL script die in het DTS package worden uitgevoerd. DropForeignKeysIndexes Verwijdert alle foreign keys om het inserten van alle data te versnellen ALTER TABLE Shipment_Facts DROP FK_Shipment_Facts_Consignor, FK_Shipment_Facts_Container, FK_Shipment_Facts_Item, FK_Shipment_Facts_ship, FK_Shipment_Facts_ShipmentFromPort, FK_Shipment_Facts_ShipmentDestinationPort, FK_ArrivalTime, FK_DepartTime Clean Tables Maakt de bestaande tabellen leeg. Dit is nodig om de tabellen te kunnen voorzien van nieuwe data DELETE Consignor DELETE Container DELETE Item 19

21 DELETE ship DELETE Shipment_Facts DELETE ShipmentDestinationPort DELETE ShipmentFromPort DELETE ArrivalTime DELETE DepartTime Load Time Dimensions Vult de tabellen ArrivalTime en DepartTime met alle data s van 1 januari 2002 tot 23 februari 2005 smalldatetime = ' ' < ' ' BEGIN INSERT ArrivalTime(Date,Year,Quarter,Month,Day) VALUES + CONVERT(varchar, datename = END = ' ' INSERT ArrivalTime(Date,Year,Quarter,Month,Day) VALUES + CONVERT(varchar, datename = ' ' < ' ' BEGIN INSERT DepartTime(Date,Year,Quarter,Month,Day) VALUES + CONVERT(varchar, datename = END Load Ship Dimension Laadt de schepen uit de database naar de datamart SELECT Country,MaxNumberContainers,ShipId,Shipname,SpeedInKm_H,SpeedInKnots,yearcost FROM ship Load Consignor Dimension Laadt de klanten uit de database naar de datamart SELECT Consignor,ConsignorId,country,Discount,mob_no,plaats,tel_no FROM Consignor Load Container Dimension 20

22 Laadt de containers uit de database naar de datamart SELECT container_type,containertypeid,cubes,length,power_flag,price_km,refrigeration_flag FROM Container Load ShipmentFromPort Dimension Laadt de havens uit de database naar de datamart, in dit geval om de rol van vertrekhaven te vervullen SELECT Country,DistanceFromOslo,DistanceFromPortSaid,PortId,Portname,PortOrder FROM Port Load ShipmentDestinationPort Dimension Laadt de havens uit de database nogmaals naar de datamart, deze keer om de rol van aankomsthaven te vervullen SELECT Country,DistanceFromOslo,DistanceFromPortSaid,PortId,Portname,PortOrder FROM Port Load Item Dimension Laadt de items uit de database naar de datamart SELECT item_category,item_description,item_hazard_flag,item_key,item_mfgr,item_storage_type FROM Item Load fact table Uiteindelijk wordt dan de feitentabel gevuld met data SELECT c.consignorid,sd.containernr,sd.containertypeid,s.distance,sd.item,t.arrivaltimeid,t2.departtimeid,s.[portid from],s.[portid to],v.shipid 21

23 ,s.shipmentid,1 as aantal_containers,(s.distance * co.price_km) as omzet FROM ShipmentDetail sd INNER JOIN Shipment s ON sd.shipmentid = s.shipmentid INNER JOIN Consignor c ON c.consignor = s.consignorid INNER JOIN Container co ON co.containertypeid = sd.containertypeid INNER JOIN Voyage2 v ON v.voyageid = s.voyageid INNER JOIN VoyagePort vp ON vp.voyageid = s.voyageid AND vp.[portid current] = s.[portid to] INNER JOIN VoyagePort vp2 ON vp2.voyageid = s.voyageid AND vp2.[portid current] = s.[portid from] INNER JOIN ZEESCHUIMER_STER..ArrivalTime AS T ON vp.legdatearrival = T.Date INNER JOIN ZEESCHUIMER_STER..DepartTime AS T2 ON vp2.legdatedepart = T2.Date 22

24 Opdracht 7 Maak mbv de OLAP manager een CUBE. Zorg ervoor dat de vragen uit 1 beantwoord worden maar denk ook verder zie opdracht 10. Nu de ster en het DTS package gereed zijn, kunnen we de tabellen uit het sterschema gaan gebruiken voor het aanmaken van een Cube. Na het selecteren van de fact table, en het toevoegen van de gewenste dimensies, en het koppelen van de juiste sleutels heeft de Cube de volgende inhoud: Uiteindelijke ster schema 23

25 Genereren Cube 24

26 Proces uitvoer Cube aanmaken 25

27 Opdracht 8 Maak in EXCEL met behulp van de Wizard Draaitabel (menu Data) een koppeling naar de kubus en creëer een grafische weergave. Zorg voor: - een nette weergave (voor het management) - een correcte weergave (kloppen de cijfers met opdracht 1) Query 1 De volgende schermen geven een grafische weergave van dezelfde vragen als in opdracht 2. Voor de eerste query ziet dat als volgt uit: Grafiek Aantal Ingeladen Containers Italië 2004 Excel (sheet 1) Aantal Ingeladen Containers Italië 2004 Om het tweede deel van de vraag te beantwoorden moeten we hetzelfde verhaal nog een keer uitvoeren, het resultaat ziet er als volgt uit: 26

28 Grafiek Aantal Uitgeladen Containers Italië 2004 Excel (sheet 1) Aantal Uitgeladen Containers Italië 2004 Query 2 Wanneer de Cube is aangeroepen vanuit Excel is het erg eenvoudig om de verschillende gegevens tegenover elkaar te zetten op de rijen en kolommen. 27

29 De gegevens in Excel Op de volgende pagina vindt u een grafiek, met daarin een weergave van bovenstaande gegevens. 28

30 Omzet Country Belgium England France Germany Greece Israel Italy Lebanon Netherlands Norway Portugal Serbia Spain Sweden Turky Year Excelgrafiek van gevonden gegevens 29

31 Opdracht 9 Maak in PROCLARITY dezelfde overzichten als in opdracht 8. Zorg ervoor dat het geheel er weer netjes uit ziet. Query 1 De uitvoer in ProClarity moet net als in Excel in 2 stappen worden uitgevoerd, het resultaat ziet er als volgt uit: De tweede stap: ProClarity Aantal Ingeladen Containers Italië

32 ProClarity Aantal Uitgeladen Containers Italië 2004 Query 2 De uitvoer van de tweede query hebben we gemaakt met DataWarehouse explorer een alternatief voor ProClarity. De uitvoer ziet er als volgt uit: 31

33 32 Belgium Denmark Egypt England France Germany Greece Israel Italy Lebanon Netherlands Norway Portugal Serbia Spain Sweden Turky Resultaten DataWarehouse explorer

34 Opdracht 10 Je hebt nu 3 methodes gebruikt (SQL + database (+EXCEL); Sterschema (CUBE) met EXCEL; en een sterschema (CUBE) met Proclarity). Bespreek de 3 methoden en geef een goed gefundeerde mening over wat volgens jou de voorkeur geniet. Het grote voordeel van de eerste methode, een losse query in combinatie met Excel levert het snelst resultaat op. Het nadeel daarvan is dat deze query slechts 1 vraag beantwoord. Wanneer de informatie behoefte verandert zal dus de query ook moeten veranderen, of zal er een nieuwe query moeten worden toegevoegd. Daarnaast is enige Excel kennis vereist om de diagrammen in de gewenste vorm te gieten. Wanneer gekozen wordt voor een Sterschema (Cube), wordt tijdens het ontwerp van de ster rekening gehouden met de gestelde vragen, en vragen die later zouden kunnen ontstaan. Deze zal dus later ook nauwelijks meer veranderen. Het management kan dan de antwoorden met behulp van Excel of ProClarity/DataWarehouse Explorer zelf beantwoorden, en eventueel worden gerapporteerd. Het nadeel van Excel ten opzichte van ProClarity of DataWarehouse Explorer is dat hier meer kennis vereist is om de gegevens te rapporteren. Wat dat betreft is een programma als ProClarity of DataWarehouse Explorer gebruiksvriendelijker. De mogelijkheid om met een klik een Drill up of Drill down te doen maakt het erg eenvoudig om gegevens verder uitgespecificeerd te krijgen. Verder bieden de tools meer extra opties, waaronder bijvoorbeeld het filteren en orderen van data. 33

35 Opdracht 11 Wat is het advies van jouw team aan de directie. Hoe kan ZEESCHUIMER haar problemen de baas worden? Vraag 1: De directie van ZEESCHUIMER wil een Italiaanse haven afstoten. Zij willen daarom weten hoeveel containers in elke Italiaanse haven werden ingeladen in Ook wil de directie weten hoeveel containers daar worden uitgeladen. Vraag 2: Men wil bepalen in welk land men het beste nog een kantoor kan openen. Daarom wil de directie een overzicht van de omzet per land in 2003 en in Omzet is het ingeladen aantal containers maal het aantal kilometers maal de prijs per kilometer voor dat type container. Uit de cijfers is gebleken dat Italië van alle landen het best scoort in het jaar In het jaar 2003 had Turkije nog een kleine voorsprong. Wanneer we kijken naar de ontwikkelingen in het jaar 2005 blijkt dat Italië deze stijging vasthoudt in tegenstelling tot Turkije die een nieuwe daling in cijfers heeft moeten doormaken. Ons antwoord op vraag 2 is dat er in Italië een nieuw kantoor geopend zou kunnen worden. Alle Italiaanse havens maken een flinke stijging door. Daarom is het raadzaam in Italië een nieuw kantoor te openen, om deze stijging vast te houden en in de toekomst voldoende capaciteit te houden. Daarbij lijkt het ons niet verstandig om in een land met zulke stijgingen in cijfers een haven af te stoten, omdat daardoor de capaciteit drastisch afneemt. Daarnaast, als we kijken naar de gemiddelde resultaten, zien we dat de 4 Italiaanse havens er geen duidelijke verschillen zichtbaar zijn, maar dat de havens juist samen zorgen voor een stabiele omzet van ca ,50 euro in de jaren 2003 en

Informatie verwerking en databases... 4. RDBMS en tabellen... 8 SQL SELECT... 8 SQL WHERE... 10 SQL INSERT... 14 SQL UPDATE... 17 SQL DELETE...

Informatie verwerking en databases... 4. RDBMS en tabellen... 8 SQL SELECT... 8 SQL WHERE... 10 SQL INSERT... 14 SQL UPDATE... 17 SQL DELETE... Databases+SQL 1 Inhoud Informatie verwerking en databases... 4 RDBMS en tabellen... 8 SQL SELECT... 8 SQL WHERE... 10 SQL INSERT... 14 SQL UPDATE... 17 SQL DELETE... 18 SQL ORDER BY... 19 SQL Aggregate

Nadere informatie

Handleiding YasperWE en InfoPath

Handleiding YasperWE en InfoPath Handleiding YasperWE en InfoPath Jan Martijn van der Werf 15 januari 2007 1. Inhoudsopgave Handleiding YasperWE en InfoPath...1 1. Inhoudsopgave...1 2. Systemen maken met YasperWE:...2 3. Benodigde software...3

Nadere informatie

Bing Ads Handleiding. een Yargon whitepaper

Bing Ads Handleiding. een Yargon whitepaper Bing Ads Handleiding een Yargon whitepaper Bing Ads Handleiding hoofdstukken Basis 1. Inleiding Bing Ads 2 2. Instellingen Bing Ads 4 3. Wegwijs in Bing Ads 6 4. Een Bing Ads campagne opzetten 8 5. Campagne

Nadere informatie

Analyse Databasegebruik van het ChipSoft Framework

Analyse Databasegebruik van het ChipSoft Framework Patronen in SQL Server trace-logs Daniël Vrancken 0594229 (15-08-2006) Afstudeerdocent: Stagebegeleider: Opdrachtgever: Publicatiestatus: Jan van Eijck Lars Truijens ChipSoft Openbaar (v1.1) Master Software

Nadere informatie

Inhoud 1 Inleiding... 1 Linkbuilding Tool... 4 Werken met een gratis Basic Account van Linkbuilding Tool... 6

Inhoud 1 Inleiding... 1 Linkbuilding Tool... 4 Werken met een gratis Basic Account van Linkbuilding Tool... 6 Inhoud 1 Inleiding... 1 1.1 Marktanalyse... 1 1.2 Website promotie door adverteren... 1 1.3 Zelfstandig je website promoten... 1 1.4 Google en Linkbuilding... 2 2 Linkbuilding Tool... 4 2.1 Linkbuilding

Nadere informatie

WHITEPAPER MANAGEMENT RAPPORTAGE ALLES WAT U MOET WETEN OM DE JUISTE INFORMATIE IN UW ORGANISATIE BOVEN WATER TE KRIJGEN.

WHITEPAPER MANAGEMENT RAPPORTAGE ALLES WAT U MOET WETEN OM DE JUISTE INFORMATIE IN UW ORGANISATIE BOVEN WATER TE KRIJGEN. November 2011 WHITEPAPER MANAGEMENT RAPPORTAGE ALLES WAT U MOET WETEN OM DE JUISTE INFORMATIE IN UW ORGANISATIE BOVEN WATER TE KRIJGEN De waarheid, de gehele waarheid en niets dan de waarheid, dat wil

Nadere informatie

Scriptie onderzoeksemester

Scriptie onderzoeksemester Scriptie onderzoeksemester Auteurs Opdrachtgever Hugo Zonderland esser-emmerik Document Opdrachtgever Scriptie onderzoeksemester esser-emmerik Herman Versteegt herman@esser-emmerik.nl Wouter van Emmerik

Nadere informatie

Leerboek Business Intelligence

Leerboek Business Intelligence Het Leerboek Business Intelligence is geschreven voor studenten die in aanraking gaan komen met Business Intelligence, niet alleen voor de bedrijfskundige studies, maar ook voor bedrijfskundige informatica

Nadere informatie

Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen.

Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen. Koppeling met imuis Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen. Een koppeling tussen The Nanny en imuis kent

Nadere informatie

Ontwikkeling van een Remote Controlled Alert & Task Agent

Ontwikkeling van een Remote Controlled Alert & Task Agent owered by TCPDF (www.tcpdf.org) Academiejaar 2012 2013 Geassocieerde faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen Valentin Vaerwyckweg 1 9000 Gent Ontwikkeling van een Remote Controlled Alert & Task Agent

Nadere informatie

Voorwoord 1. Voorwoord

Voorwoord 1. Voorwoord Voorwoord 1 Voorwoord Naar aanleiding van vele PHP gerelateerde vragen en het ontbreken van een duidelijke on line Nederlandse beginnershandleiding, heb ik in december 2007 besloten om zo n handleiding

Nadere informatie

Urenregistratie en Facturatie

Urenregistratie en Facturatie Urenregistratie en Facturatie 2008-2011 Copyright Asperion Hosting BV 2008-2011 Copyright Asperion Pagina 2 van 49 Doel van dit document De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden

Nadere informatie

De Nederlandse Handleiding WORDPRESS VOOR HET BEHEREN VAN JE WEBSITE

De Nederlandse Handleiding WORDPRESS VOOR HET BEHEREN VAN JE WEBSITE De Nederlandse Handleiding WORDPRESS VOOR HET BEHEREN VAN JE WEBSITE Stap-voor-stap instructies over het gebruik van WordPress en hoe je hier gemakkelijk je website mee kunt beheren. Een publicatie van

Nadere informatie

Afstudeerverslag Project budget bewaking en urenregistratie in Sage CRM

Afstudeerverslag Project budget bewaking en urenregistratie in Sage CRM Afstudeerverslag Project budget bewaking en urenregistratie in Sage CRM Erik Vleugel (20010492) 11-01-2006 Referaat Opsomming van begrippen die betrekking hebben op dit verslag: Customer Relationship Management

Nadere informatie

INLEIDING... 4 INSTALLATIE... 5 1. STRUCTUUR VISIONPLANNER... 6 1.1 TAAKBALK... 6. 1.1.1 Bestand... 7 1.1.2 Extra... 13

INLEIDING... 4 INSTALLATIE... 5 1. STRUCTUUR VISIONPLANNER... 6 1.1 TAAKBALK... 6. 1.1.1 Bestand... 7 1.1.2 Extra... 13 Inleiding 1 INLEIDING... 4 INSTALLATIE... 5 1. STRUCTUUR VISIONPLANNER... 6 1.1 TAAKBALK... 6 1.1.1 Bestand... 7 1.1.2 Extra... 13 1.2 SCHERMEN, VERWIJZINGEN EN ASSISTENT... 14 1.3 SCHERM... 15 2 TOETSENGEBRUIK...

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

Business Intelligence ontwikkelproces: de kritische succesfactoren voor een succesvol project

Business Intelligence ontwikkelproces: de kritische succesfactoren voor een succesvol project Business Intelligence ontwikkelproces: de kritische succesfactoren voor een succesvol project Een onderzoek naar de inrichting van kwaliteitsmanagement: de kansen van kritische succesfactoren in het software

Nadere informatie

Eindverslag. Technische Universiteit Delft. TI3800 Bachelorproject. Mobiel Notificatie Systeem

Eindverslag. Technische Universiteit Delft. TI3800 Bachelorproject. Mobiel Notificatie Systeem Technische Universiteit Delft TI3800 Bachelorproject Mobiel Notificatie Systeem Eindverslag Auteurs: Edwin van den Houdt ManWai Shing Begeleiders: Cor-Paul Bezemer (TU Delft) Eugène Pattikawa (Exact) Peter

Nadere informatie

Samen Online Ondernemen Startersgids

Samen Online Ondernemen Startersgids Samen Online Ondernemen Startersgids Google Adwords voor Ondernemers Editie 2015 Index Index... 1 1. Hoe past Google AdWords binnen mijn marketingstrategie?... 2 1.1 Het bepalen van een goede AdWords-strategie...

Nadere informatie

ST-RBM voor MS-Access Handleiding

ST-RBM voor MS-Access Handleiding Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Algemeen... 2 Logo en opmaak schermen... 2 Rapportage- en uitvoermogelijkheden... 2 Etiketten en mailmerge... 2 Welke versies van MS-Access?... 2 Nieuwe

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. Expertsysteem ZIEN! voor het primair onderwijs. Versie 3 - April 2012

Gebruikshandleiding. Expertsysteem ZIEN! voor het primair onderwijs. Versie 3 - April 2012 Gebruikshandleiding Expertsysteem ZIEN! voor het primair onderwijs Versie 3 - April 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 0 Informatie vooraf 2 Inleiding 3 Instructiekaart Afname ZIEN! 1 4 Instructiekaart Afname

Nadere informatie

Microsoft Office Word 2007

Microsoft Office Word 2007 Microsoft Office Word 2007 Inhoudsopgave 1 WORD 2007... 3 1.1 Easy Learning... 3 1.2 Vind je Easy Learning leuk?... 3 1.3 Sneller werken met Word... 3 Links direct doorklikken... 3 Documenten direct in

Nadere informatie

Het gebruik van datamining als predictive analytic voor dienstverleners

Het gebruik van datamining als predictive analytic voor dienstverleners Het gebruik van datamining als predictive analytic voor dienstverleners Juni 2014 Bachelor scriptie Informatiekunde Faculteit der Natuurkunde, Wiskunde en Informatica Universiteit van Amsterdam J.R. Tromp

Nadere informatie

Database Manager AmbraSoft

Database Manager AmbraSoft Database Manager AmbraSoft Een praktische gebruikershandleiding Schoolpakket 10 Database Manager AmbraSoft De Database Manager maakt deel uit van Schoolpakket 10. Copyright AmbraSoft 1994-2006 Database

Nadere informatie

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs White Paper In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs Een sociaal intranet op basis van SharePoint moet goed worden voorbereid. Uiteindelijk zullen er een groot

Nadere informatie

Het maken van back-ups voor het MKB

Het maken van back-ups voor het MKB Het maken van back-ups voor het MKB Recent heb ik op mijn blog (http://blog.zandstra.it) al een stuk hierover gewijd. Aangezien dit wellicht toch meer uitweiding verdiend, maar dit niet afdoende in een

Nadere informatie

Toewijzen van knoppen, dashboards & privileges

Toewijzen van knoppen, dashboards & privileges Toewijzen van knoppen, dashboards & privileges Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 pagina 1 van 29 Inhoudsopgave 1 Introductie...3

Nadere informatie

ADVIES RAPPORT Opdrachtgevers: Bestandsnaam: Project: Versie: Auteurs: Datum: Team:

ADVIES RAPPORT Opdrachtgevers: Bestandsnaam: Project: Versie: Auteurs: Datum: Team: ADVIES RAPPORT Project: Outfit4You Opdrachtgevers: Creativity & Business: Marco Duinkerken Dirk Jan de Graaf Bestandsnaam: Adviesrapport Project Outfit4You.docx Project: Outfit4You Versie: 1.0 Auteurs:

Nadere informatie

Hoe? Zo! Sturen op ict-projecten

Hoe? Zo! Sturen op ict-projecten Hoe? Zo! Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Hoe relevant zijn ict-projecten voor het management? 4 2 Hoe zorgen we voor betrokkenheid van het management bij ict? 7 3 Hoe nemen we goede besluiten over ict-investeringen?

Nadere informatie