Actualiteiten voor nieuwsgierige ondernemers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Actualiteiten voor nieuwsgierige ondernemers"

Transcriptie

1 Jaargang 10 Nr Actualiteiten voor nieuwsgierige ondernemers Kerkplein GH Stramproy Postbus ZG Stramproy Tel Fax

2 Inhoudsopgave 1. CONTROLEER EN CORRIGEER UW BTW-SCHULDEN 2. GEEN BIJTELLING PRIVÉGEBRUIK AUTO ONDANKS TEKORTSCHIETENDE ADMINISTRATIE. OOK BTW VRIJGESTELDE ONDERNEMER KAN NIEUWE AUTO EX-BTW VERZEKEREN 4. RESULTATEN TELEFONISCHE INCASSO BELASTINGDIENST BEMOEDIGEND 5. VERSNELDE AFSCHRIJVING BEDRIJFSINVESTERINGEN 201 VOORLOPIG VAN DE BAAN 6. EINDE GEBRUIK PINCODE VOOR AANGIFTE LOONHEFFINGEN 7. MEER BESCHERMING VOOR ONWETENDE ERFGENAMEN 8. VOORKOM NAHEFFING BIJ INTRACOMMUNAUTAIRE EVERING 9. VOORSTEL FISCAAL CRISISPAKKET MKB HUIS OPETEN MOET MAKKELIJKER WORDEN 11. PLAN JE VERMOGENSOVERDRACHT VOOR HET VERZORGINGSHUIS 12. ONDERNEMER ONDERSCHAT RISICO S DIVIDENDUITKERING 1. TERUGHOUDENDE CONSUMENT ZET RETAILER AAN HET WERK 14. TERECHTE BIJTELLING PRIVE GEBRUIK (BESTEL)AUTO VOOR STORINGSMONTEUR 15. WEES ALERT OP AFSTANDSVERKOPEN BIJ WEBSHOPS! 16. VVD LAAT HYPOTHEEKRENTEAFTREK VALLEN IN NIEUW BELASTINGSTELSEL

3 CONTROLEER EN CORRIGEER UW BTW-SCHULDEN De belastingdienst gaat binnenkort bij ondernemers controleren of zij nog openstaande btw-schulden hebben over vorige jaren. De controles worden gedaan door middel een vergelijking van de btw-aangiften en de aangiften inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Btw-schulden komen regelmatig aan het licht bij het opstellen van de jaarrekening. Meestal wordt dan binnen maanden na afloop van het jaar een aanvulling op de btw-aangifte gedaan en wordt de openstaande schuld alsnog betaald. Heeft u nog btwschulden over voorgaande jaren aan te geven? Voorkom dan dat de Belastingdienst overgaat tot het opleggen van (hoge) boetes en corrigeer voor 1 juni 201 eerder ingestuurde aangiften omzetbelasting. Neem contact op met uw adviseur. 2. GEEN BIJTELLING PRIVÉGEBRUIK AUTO ONDANKS TEKORT- SCHIETENDE ADMINISTRATIE Gerechtshof Den Haag heeft geoordeeld dat een werknemer heeft bewezen dat hij zijn auto niet meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden heeft gebruikt, dit hoewel de rittenadministratie niet aan alle vereisten voldoet. De werknemer verschilt met de inspecteur van mening over de bijtelling voor privégebruik van een aan hem ter beschikking gestelde auto. Hof Den Haag oordeelt dat de man heeft bewezen dat hij zijn auto niet meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden heeft gebruikt, dit hoewel de rittentadministratie niet aan alle vereisten van de Uitvoeringsregeling IB 2001 voldoet. Voor het hof is het voldoende dat een administratie in combinatie met andere bewijsmiddelen ten minste zodanig sluitend is dat daaruit eenduidig kan worden afgeleid hoeveel kilometers met de auto zakelijk en privé is gereden. In de administratie van de werknemer staan de plaatsnamen vermeld, maar er ontbreekt een vermelding van de volledige begin- en eindadressen. Het hof verbindt aan het voorgaande geen consequenties, nu de werknemer voor het jaar 2000 zijn administratie op dezelfde wijze heeft gedaan en de inspecteur deze omissie destijds zonder voorbehoud heeft aanvaard. De inspecteur heeft twijfel gezaaid over het karakter van enkele autoritten, maar de werknemer heeft deze twijfel volgens het hof voldoende weggenomen. Het hof verklaart het hoger beroep van de werknemer gegrond. Het hof constateert een overschrijding van de redelijke termijn voor de behandeling in de eerste fase (bezwaar en beroep in eerste aanleg) maar acht deze overschrijding gerechtvaardigd gelet op de lange onderhandelingen die hebben geleid tot een vaststellingsovereenkomst over de optierechten en gelet op het feit dat de werknemer de in 2006 toegezegde nadere bewijsstukken pas in 2010 heeft verstrekt.. OOK BTW VRIJGESTELDE ONDERNEMER KAN NIEUWE AUTO EX-BTW VERZEKEREN Een ondernemer voor de btw die vrijgestelde prestaties verricht en een nieuwe auto voor de zaak koopt, kan de auto ex-btw verzekeren. De verzekeraar betaalt de ondernemer bij schade ook slechts ex-btw uit. Doordat de ondernemer de auto voor de waarde ex-btw verzekert, is de ondernemer goedkoper uit met de verzekeringspremie. 4. RESULTATEN TELEFONISCHE INCASSO BELASTINGDIENST BEMOEDIGEND De resultaten van de telefonische incasso waar de Belastingdienst vorig jaar mee is gestart zijn bemoedigend. Dat blijkt uit de 11e halfjaarrapportage van de Belastingdienst. Het instrument telefonische incasso zal daarom verder worden ontwikkeld. Bij wijze van proef is in juni 2012 gestart met telefonische incasso. Allereerst zijn daarbij voorzieningen gecreëerd voor de incassomedewerkers, zoals de ontwikkeling van belscripts, de beschikbaarheid van een klantbeeld van de debiteur en de mogelijkheid om de belmomenten vast te leggen en beschikbaar te hebben in een later stadium. De gesprekken worden gevoerd in diverse fasen van

4 het incassoproces, bijvoorbeeld kort voor of kort na de fase dwangbevel. Ook wordt gevarieerd in tijdstip van bellen (avondbellen en weekenden). De resultaten zijn bemoedigend om verder te gaan met de ontwikkeling van het instrument telefonische incasso. De reacties van belastingschuldigen zijn positief. Ze ervaren de gesprekken dienstverlenend en gericht naar het zoeken van een oplossing voor de achterstallige betaling. In circa 70% van de gevallen gaat men over tot concrete betalingen of het maken van afspraken over een betalingsregeling. De afgesproken betalingsregelingen worden in de praktijk voor het overgrote deel nageleefd (95%). Een ander resultaat is dat belastingplichtigen - in plaats van betalen - andere acties ondernemen, zoals het indienen van bezwaar of het alsnog indienen van een aangifte. Medio oktober 2012 werd gestart met de inzet van deurwaarders op het innen van kleine bedragen. Verspreid over de diverse groepen debiteuren (particulier, starters, ZZP ers en MKB) worden debiteuren bezocht door deurwaarders, niet alleen op reguliere tijdstippen, maar ook op ongebruikelijke tijdstippen, tussen uur en uur en op zaterdagen. In het kader van de proef hebben de deurwaarders de bevoegdheid om kortlopend uitstel te verlenen of een betalingsregeling te treffen. Hoewel het nog te vroeg is voor een eerste kwantitatieve analyse lijkt ook hier de inzet bij te dragen aan het voldoen van de verschuldigde betalingen. In de loop van 201 zal de proef worden geëvalueerd. 6. EINDE GEBRUIK PINCODE VOOR AANGIFTE LOONHEFFINGEN De Belastingdienst waarschuwt werkgevers en intermediairs die met aangifte-of administratie software de aangifte loonheffingen doen en deze ondertekenen met een pincode. Vanaf 1 juli 201 is dit niet meer mogelijk. Om aangifte loonheffingen te kunnen blijven doen is vanaf die datum een BAPI- 5. VERSNELDE AFSCHRIJVING BEDRIJFSINVESTERINGEN 201 VOORLOPIG VAN DE BAAN De regeling dat bedrijven in 201 direct 50% van hun investering kunnen afschrijven gaat voorlopig niet door. De regeling maakt onderdeel uit van een aanvullend pakket aan bezuinigingsmaatregelen van 4, miljard voor In het recentelijk afgesloten sociaal akkoord met centrale werkgevers-en werknemersorganisaties heeft het kabinet afgesproken (voorlopig) af te zien van dit aanvullend pakket. Dat de versnelde afschrijving voorlopig van de baan is blijkt ook uit een brief van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer. In de brief beantwoordt Asscher vragen over het sociaal akkoord. Hij laat weten dat het kabinet afziet van alle elementen uit het aanvullend pakket en dat dit dus ook geldt voor het investeringsgedeelte. Mocht later dit jaar blijken dat de economie niet voldoende aantrekt, dan zullen er alsnog extra maatregelen worden genomen. De regering blijft vasthouden aan een begrotingstekort van maximaal % in certificaat van KPN of een alternatief vereist. Werkgevers of intermediairs die al een KPN BAPI-certificaat of een alternatief hebben, hoeven geen verdere actie te ondernemen. Is dit niet het geval dan adviseert te Belastingdienst de volgende mogelijkheden om ook na 1 juli 201 aangifte loonheffingen met software te kunnen doen: Het aanschaffen van een KPN BAPI-certificaat in overleg met de softwareleverancier. Meer informatie hierover is terug te vinden op: Contact opnemen met de softwareleverancier of deze een alternatief heeft voor een KPN BAPIcertificaat. Aangifte voor maximaal 10 werknemers Werkgevers die voor maximaal 10 werknemers per loonheffingennummer aangifte doen, kunnen de aangifte loonheffingen ook doen met het aangifteprogramma van de Belastingdienst. In dat geval is geen KPN BAPI-certificaat nodig. 7. MEER BESCHERMING VOOR ONWETENDE ERFGENAMEN Een erfgenaam die na het zuiver aanvaarden van een nalatenschap met een onverwachte schuld wordt geconfronteerd krijgt straks de mogelijkheid om een machtiging te vragen aan de kantonrechter om alsnog de nalatenschap beneficiar te aanvaarden. Dat zegt staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie in zijn reactie aan de Tweede Kamer op het rapport Erven zonder financiële zorgen van Radboud Universiteit Nijmegen en Netwerk Notarissen. Teeven komt erfgenamen zo tegemoet die onverwacht te maken krijgen met een schuld uit een erfenis, waarvoor zij met eigen geld aansprakelijk worden. Voorwaarde is wel dat de erfgenamen niets te verwijten valt: zij kenden de schuld niet en konden er ook niet van op de hoogte zijn. 4

5 Rapport Erven zonder financiële zorgen In het rapport staat onder meer de vraag centraal hoe erfgenamen beschermd kunnen worden tegen schulden van de erflater. Volgens het huidige recht kan dit door de nalatenschap beneficiair te aanvaarden. Zo voorkomt de erfgenaam dat hij met zijn privévermogen aansprakelijk wordt voor schulden van de erflater. Met beneficiair aanvaarden verkrijgt hij namlijk alleen de goederen van de erfenis die zijn overgebleven na aftrek van de schulden. Een erfgenaam hoeft op die manier nooit meer te betalen dan het vermogen dat aan hem is nagelaten. Door beneficiair te aanvaarden kan een erfgenaam bij het erven van een huis ook voorkomen dat hij voor een eventuele restschuld van de woning met privévermogen moet instaan. Zuiver aanvaarden Uit het rapport blijkt dat mensen toch in de problemen kunnen komen als zij een nalatenschap niet beneficiair, maar zuiver hebben aanvaard. In dat geval verkrijgt de erfgenaam alle goederen en schulden uit de erfenis. Als in zo n situatie de erfgenaam met een onbekende schuld te maken krijgt die niet meer uit de erfenis kan worden betaald dan moet hij deze met eigen geld betalen. De onderzoekers van het rapport vinden het redelijk dat in dergelijke - niet veel voorkomende gevallen - de erfgenaam wordt beschermd tegen onverwachte schulden als hem niets valt aan te rekenen. Onbekende schulden Teeven deelt deze opvatting en wil de wet aanpassen. Hierdoor kunnen erfgenamen straks naar de kantonrechter stappen en een machtiging vragen om de nalatenschap alsnog beneficiair te aanvaarden. Op die manier hoeven zij niet met hun privévermogen in te staan voor onbekende schulden. Meer informatie over beneficiair en zuiver aanvaarden Om de bekendheid van erfgenamen met beneficiair of zuivere aanvaarding te vergroten is de website van Rijksoverheid ( overlijden-en-erven) inmiddels uitgebreid met informatie over het verkrijgen van een erfenis. Burgers zullen hierover via de media met een persbericht worden geïnformeerd. Financiële problemen bij erven van een huis Aanpassing van het erfrecht is volgens Teeven niet een oplossing voor erfgenamen die in financiële problemen komen omdat een geërfde woning lange tijd te koop staat en de vaste lasten doorbetaald moeten worden. De Belastingdienst gaat wel coulant om met verzoeken tot uitstel van betaling van de erfbelasting in verband met het nog niet verkocht zijn van de woning. Op dit moment is het onverkoopbaar zijn van woningen een probleem van alle huizenbezitters en niet alleen van erfgenamen, aldus Teeven. Het kabinet heeft daarom maatregelen genomen om de woningmarkt weer op gang te helpen. 8. VOORKOM NAHEFFING BIJ INTRACOMMUNAUTAIRE LEVERING De levering van goederen is in de regel belast met Nederlandse BTW. Op deze hoofdregel bestaat een aantal belangrijke uitzonderingen. Een ondernemer die een zogenoemde intracommunautaire levering verricht of goederen uitvoert, mag het nultarief toepassen. Aan de toepassing van het nultarief is een aantal voorwaarden verbonden. Als een ondernemer niet aan deze voorwaarden voldoet, legt de Belastingdienst een naheffingsaanslag op. Deze naheffingsaanslag bedraagt doorgaans 21% van de omzet van de afgelopen vijf jaren die ziet op intracommunautaire leveringen en/of uitvoer, te verhogen met rente en boeten. Het is doorgaans onmogelijk om deze BTW alsnog aan de klant in rekening te brengen. Dit betekent dat deze BTW, naast de rente en boeten, voor rekening komt van de ondernemer. Heeft u vragen over hoe u aan de voorwaarden voor toepassing van het nultarief kunt voldoen neem dan even contact met ons op. 9. VOORSTEL FISCAAL CRISISPAKKET MKB 2014 Het Register Belastingadviseurs (RB) heeft het voorstel Fiscaal crisispakket MKB 2014 dinsdag aangeboden aan het ministerie van Financiën. Het voorstel bevat fiscale maatregelen die volgens het RB een positieve bijdrage kunnen leveren aan de economische ontwikkeling binnen het Nederlandse MKB. Het voorstel Fiscaal crisispakket MKB 2014 bevat onder andere voorstellen voor maatregelen die tijdelijk ingevoerd kunnen worden: Uitbreiding willekeurige afschrijving (inkomsten- en vennootschapsbelasting) Versoepeling afschrijving goodwill (inkomsten- en vennootschapsbelasting) Versoepeling vrijval oudedagsreserve ter compensatie van verliezen (inkomstenbelasting) Voorkoming verliesverdamping door herwaardering van activa (inkomsten- en vennootschaps belasting) Versoepeling fiscale behandeling leningen/durfkapitaal (inkomstenen vennootschapsbelasting) Versoepeling gebruikelijk loonregeling (loonbelasting) Introductie heffingskorting voor jongeren ter bestrijding van jeugdwerkloosheid (loon- en inkomstenbelasting) 5

6 Tevens worden tijdelijke maatregelen genoemd waarmee huidige knelpunten worden weggenomen: Flexibilisering pensioen in eigen beheer (loon- en inkomstenbelasting) Vrijstelling schenkbelasting voor aflossing restschulden Verruiming voorwaarden voor sanering belastingschulden Uit onderzoek blijkt dat het MKB zwaarder wordt getroffen door de crisis dan het grootbedrijf. De krimp van het MKB zet niet alleen de winsten van bedrijven onder druk, maar leidt ook tot een afname van werkgelegenheid. Hoewel het RB met waardering kennis heeft genomen van de maatregelen die het kabinet neemt om de crisis het hoofd te bieden, hoopt de beroepsvereniging dat de door haar voorgestelde fiscale maatregelen het MKB helpen sterker uit de crisis te komen. Het lijkt ons zinvol dat wetgever en parlement minder tijd verdoen met fiscale hypes, en meer aandacht hebben voor de fiscale en financiële moeilijkheden van wat altijd zo beeldend wordt omschreven als de kurk waar onze economie op drijft: het midden- en kleinbedrijf, aldus voorzitter van het Register Belastingadviseurs Sylvester Schenk 10. HUIS OPETEN MOET MAKKELIJKER WORDEN Een hypotheek waarmee 65-plussers de overwaarde op hun huis kunnen verzilveren en dat geld als aanvulling op hun pensioen kunnen gebruiken. Deze zorghypotheek is de conclusie van de Taskforce Verzilveren, een club van hypotheekaanbieders, pensioenfondsen, belangenorganisaties en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Nederlander is steenrijk maar geldarm De Taskforce Verzilveren laat in het rapport Eigen haard is zilver waard zien dat veel gepensioneerden extra financiële armslag goed kunnen gebruiken of hard nodig hebben, maar niet in staat zijn om de overwaarde van hun huis te gelde te maken. Zij zijn als het ware steenrijk maar geldarm, ze kunnen de stenen niet gebruiken om het (pensioen)inkomen aan te vullen of om grote uitgaven te financieren, bijvoorbeeld om de woning aan te passen of extra zorg aan huis te regelen. Uitgangspunt voor de Taskforce Verzilveren is dat het huis niet hoeft te worden verkocht. Mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam in het eigen huis blijven wonen. Deze wens komt overeen met het collectieve belang van kostenbeheersing in de zorg en is in lijn met de toenemende eisen aan de kwaliteit van leven bij het ouder worden. Overwaarde vooral bij 50-plussers Hoe ouder men wordt, hoe hoger het bedrag aan eigen geld is dat in het eigen huis vastligt. De 50-plussers hebben een aandeel van bijna 80% in de totale overwaarde in Nederlandse huizen. De huidige gepensioneerden hebben circa 8% van de totale overwaarde in bezit, met een gemiddelde overwaarde per huis van euro. De potentie om te verzilveren is aanwezig, maar nauwelijks te benutten omdat banken en andere geldverstrekkers hier niet of nauwelijks meer in voorzien. Veel 65-plussers hebben maar een kleine buffer aan beschikbaar eigen geld of hebben een laag inkomen: huishoudens hebben een vermogen onder de belastingvrije drempel, huishoudens hebben een bruto inkomen dat minder is dan modaal en voor huishoudens geldt beide. Voor sommige van deze huishoudens kan verzilveren van de overwaarde wel de vaak hoognodige extra armslag geven. Omkeerhypotheek In de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk wordt de mogelijkheid om te verzilveren wel aangeboden en benut. Veelal via een omkeerhypotheek of verkoop-en-terughuur constructie. In beide gevallen krijgt de huiseigenaar een voorschot op de toekomstige verkoopopbrengst van zijn huis. De huiseigenaar ontvangt een bedrag ineens en kan deels de toekomstige rente of huur financieren. Bij de omkeerhypotheek blijft de bewoner de eigenaar, en bij verkoop-en-terughuur verandert het eigendom, waardoor de voormalige huiseigenaar huurder wordt. Vertrouwen De Taskforce erkent dat vertrouwen in de complexe verzilverproducten een noodzakelijke voorwaarde is om de markt voor het verzilveren van de waarde van het huis in Nederland tot ontwikkeling te brengen. Het is daarom van belang, dat dergelijke producten voor consumenten begrijpelijk en door en door betrouwbaar zijn. Dit pleit voor gezamenlijke voorlichting van maatschappelijke organisaties en financiële partijen. Minister Blok van Wonen is positief over het plan, maar legt de uitvoering ervan bij de aanbieders, aldus RTL nieuws. 11. PLAN JE VERMOGENS- OVERDRACHT VOOR HET VERZORGINGSHUIS De ouderen van nu hebben door de huizenprijzenstijging in hun actieve levensfase, veelal een behoorlijk vermogen opgebouwd. Sinds 1 januari 201 wordt dit vermogen naast de zogenaamde vermogensrendementsheffing ook meegenomen bij de bepaling van de eigen bijdrage voor AWBZ-gefinancierde zorg. (Vermogensrendementsheffing: over de de waarde van het vermogen aan het beging van een kalenderjaar) wordt een fictief rendement verondersteld van vier procent. Over dit fictieve rendement wordt -na aftrek van de van toepassing zijn de vrijstellingen- een 6

7 vast inkomstenbelastingtarief van dertig procent geheven.. Op welke manier kan een slimme planning van vermogensoverdracht de eigen bijdrage helpen besparen? Gevolgen wijziging eigen bijdrage Doordat het vermogen vanaf 1 januari 201 voor een groter deel (12%) wordt meegenomen bij de berekening van de eigen bijdrage voor zorg, kan de eigen bijdrage fors stijgen. In de praktijk heb ik al stijgingen van ruim 120% (tot ruim per maand) gezien. Omdat de exacte eigen bijdrage sterk afhankelijk is van de persoonlijke situatie, is het niet mogelijk om in zijn algemeenheid te stellen dat de eigen bijdrage met een x-percentage stijgt. Problematische situaties Het is in mijn ogen begrijpelijk dat er maatregelen genomen zijn om de voorzieningen die Nederland heeft betaalbaar te houden. De wijze waarop deze maatregel is vormgegeven treft sommige ouderen echter wel erg fors. Zeker in situaties dat het vermogen met name bestaat uit onroerende zaken, kan het problematisch zijn de eigen bijdrage daadwerkelijk te betalen. Het komt ook voor dat de langstlevende bij het overlijden van de partner al diens vermogen heeft gekregen met een schuld aan de kinderen. Omdat de eigen bijdrage uitgaat van het vermogen volgens de aangifte inkomstenbelasting kan het zijn dat de schuld aan de kinderen niet meetelt voor de bepaling van de eigen bijdrage, ondanks het feit dat de schuld er wel is. Oplossingen? Het is mogelijk om in het testament te bepalen dat, in het genoemde voorbeeld, de schuld van de kinderen opeisbaar wordt indien de langstlevende een eigen bijdrage verschuldigd is die gebaseerd is op het vermogen. Op die manier kan voor de bepaling van de eigen bijdrage aangesloten worden bij het werkelijke vermogen. Een opeisbare schuld wordt namelijk wel meegenomen in de aangifte inkomstenbelasting. Schenken Een alternatief kan zijn om actief vermogen te schenken aan de (klein)kinderen en op die manier het vermogen af laten nemen. Indien schenking van vermogen (nog) niet gewenst is, dan kan ook gedacht worden aan het oprichten van een B.V. en daar het vermogen aan over te dragen. Het vermogen van de B.V. telt immers niet mee voor berekening van de eigen bijdrage. Sinds 1 oktober 2012 is het eenvoudiger om een B.V. op te richten omdat de eis van een minimumkapitaal van is komen te vervallen, zodat dit ook bij een relatief kleiner vermogen rendabel kan zijn. Bij al deze oplossingen geldt wel dat het enige jaren duurt voordat het effect heeft, omdat de inkomensgegevens van twee jaar eerder worden gebruikt voor de berekening van de eigen bijdrage. Voor de eigen bijdrage voor het jaar 201 wordt bijvoorbeeld uitgegaan van het inkomen Er is wel een mogelijkheid om bij een sterke daling van het inkomen een verzoek te doen om aanpassing van het peiljaar. Conclusie Door de wijziging van de eigen bijdrage voor AWBZ-gefinancierde zorg, loont het de moeite om te bekijken of het wenselijke en voordelig is om alvast vermogen over te dragen aan de volgende generatie. Een kritische blik op het testament is tevens aan te raden, zodat niet onnodig een hoge eigen bijdrage betaald wordt. Tenslotte kan ook een B.V. dienst doen om te zorgen dat het vermogen niet wordt meegeteld voor de bepaling van de eigen bijdrage. Ondanks dat ouderen zouden moeten genieten van hun welverdiende rust, kan het zeker rendabel zijn enig werk te steken in het plannen met hun opgebouwde vermogen. Drs. J. (Jan) van Esch Jan van Esch is in 2005 afgestudeerd als fiscaal econoom en is sindsdien werkzaam als belastingadviseur in het MKB. Sinds 2011 werkt hij bij Stolwijk Kelderman Accountants en Fiscalisten. 12. ONDERNEMER ONDERSCHAT RISICO S DIVIDENDUITKERING Ondernemers denken te gemakkelijk over een dividenduitkering. Met het nieuwe bv-recht dient hier een uitkeringstoets door de directie aan vooraf te gaan. Dat is nog niet bij iedere ondernemer gewoon met alle risico s van dien. Dit constateert Wim Marijs van Accon avm. Het dividend is de betaling van (een deel van) de winst van een onderneming aan haar aandeelhouders. Er moet altijd een uitkeringstoets worden gedaan wanneer de uitkering plaatsvindt vanuit het vermogen, dit geldt ook bij interim-dividend. Bestuurders en aandeelhouders zijn aansprakelijk voor eventuele tekorten die er in de vennootschap ontstaan door de dividenduitkering. Er zit een aantal haken en ogen aan de uitkeringstoets en de manier waarop deze wordt toegepast. Pas vooral op in de volgende gevallen: Wanneer de aandeelhouder en directie van een bedrijf een en dezelfde persoon is. Dit zorgt voor tegenstrijdige belangen. Binnen kleinbedrijven is dit vaak het geval; Wanneer het bedrijf op punt van faillissement staat. Zowel de dividend uitgekeerde als directie zijn dan aansprakelijk; Wanneer er in de periode van de uitkeringstoets leningen aflopen waardoor de liquiditeit in gevaar komt. Doe daarom vooraf een liquiditeitsprognose; Wanneer er sprake is van interim-dividend. Interimdividend is een voorschot op het uiteindelijke dividend. Dit dividend wordt al voor afsluiting van het boekjaar uitgekeerd. Die vragen om inzicht in de winsten die je in de toekomst gaat maken. Wanneer er sprake is van bepaalde concernverhoudingen, bv. wanneer de dochtervennootschap aan de moedervennootschap moet uitkeren. 7

8 bij de drogisterijen zorgden de decoratieve cosmetica voor een omzetgroei van 2,5 procent. Dit komt omdat consumenten liever naar de goedkopere drogist dan naar een duurdere speciaalzaak gaan voor deze producten. En hoewel het aantal kassabonnen groeide, nam het gemiddeld bestede bedrag per bon in de supermarkt af. Ook voor 201 verwacht ABN AMRO dat de resultaten van de branche, onder invloed van een verdere koopkrachtdaling, onder druk blijven staan. relatie op te bouwen met klanten, moet retailers niet alleen focussen op de laagste prijs. Als u wilt dat klanten vaker terugkomen en méér kopen, moet u meer doen. Een goede strategie, waarbij u echt een relatie aangaat met de klant, is de sleutel tot succes, zegt Michel Koster, Sector Banker Retail van ABN AMRO. 1. TERUGHOUDENDE CONSUMENT ZET RETAILER AAN HET WERK Kansen voor retailer liggen in cross channel marketing Hoewel de prijs van een product onverminderd van belang blijft, moeten retailers meer doen om consumenten aan zich te binden. Om de loyaliteit en bezoekfrequentie te verhogen staat namelijk de klantrelatie centraal. Retailers moeten in deze moeilijke tijden de relatie met de consument versterken. Een evenwichtige cross-channelstrategie - gebaseerd op een goede integratie van bricks en clicks - is hierbij cruciaal. Online retail vergroot de transparantie in de markt en is voor consumenten inmiddels een onmisbare informatiebron bij zowel het oriëntatie- als aankoopproces. Toch blijft het persoonlijke, deskundige advies en de mogelijkheid de producten in het echt te zien en aan te raken onmisbaar. Dit concludeert ABN AMRO in haarvisie op Retail 201. Retailers beleven zware tijden In 2012 is de woonbranche het hardst getroffen van alle retailsectoren. De bestedingen daalden met 7,5 procent meer dan ooit tevoren. Ook in de elektronicabranche vielen harde klappen: in vijf jaar tijd verdween - mede als gevolg van verzadiging - één op de vijf elektronicazaken. Bij kledingzaken staat de omzet eveneens sterk onder druk. Hier was in 2012 zelfs sprake van een verdubbeling van de omzetdaling ten opzichte van ABN AMRO stelt vast dat maar liefst 46 procent van de consumenten in de modebranche aangeeft niet loyaal te zijn aan de laatst bezochte winkel. Alleen Kansen met bricks en clicks Kansen voor retailers liggen in de combinatie van online verkopen en een fysieke winkel. De consument denkt namelijk niet in afzonderlijke kanalen en wil switchen tussen de bricks en de clicks zonder in te leveren op winkelervaring. Ondanks de forse groei is het online aandeel aan producten in de totale retail nog maar 5,6 procent. De groei is er echter nog uit niet volgens ABN AMRO. Bij de woonzaken oriënteerde in 2012 maar liefst 49 procent van de consumenten zich online. De aankoop zelf vindt echter vooral nog in fysieke winkels plaats; slechts zestien procent van de klanten koopt online. Ook sportwinkels kunnen een verkoopgroei realiseren door een goede integratie van online en offline. Maar liefst 25 procent van de consument verlaat met lege handen een sportwinkel, terwijl men wel van plan was iets te kopen. Doe-het-zelf-zaken hebben mogelijk te lang gewacht met hun overgang naar het online kanaal. Gevestigde online retailers (zoals Coolblue en Bol. com) hebben inmiddels ook al interesse getoond in dit segment. Blijven innoveren Het online verkoopmodel bij supermarkten wint eveneens aan terrein, maar het introduceren van een goed verdienmodel is soms lastig. ABN AMRO verwacht wel dat de trend van pick-up points - waar klanten online bestelde boodschappen kunnen ophalen - zich in 201 voortzet. Om de loyaliteit van klanten te vergroten, zullen kledingwinkels cross-channel opties (zoals verkoopzuilen) vaker inzetten om de grens tussen fysieke en online winkels op te heffen en een zo groot mogelijk assortiment te bieden. Alle retailers moeten volgens ABN AMRO een groter beroep doen op hun innovatiekracht als het gaat om de juiste combinatie tussen de inzet van de bricks en clicks. Om een goede 14. TERECHTE BIJTELLING PRIVE GEBRUIK (BESTEL)AUTO VOOR STORINGSMONTEUR Een werkgever heeft aan een storingsmonteur een Volkswagen Transporter ter beschikking gesteld. In verband met een 24-uurs storingsdienst moet hij 24 uur per dag beschikbaar zijn voor zijn werk. De werkgever heeft in 2006 een bedrag wegens privégebruik bestelauto tot het loon gerekend. In de aangifte IB/PVV 2006 heeft de monteur een bedrag van in mindering gebracht in verband met de bijtelling wegens privégebruik. De inspecteur heeft dit negatieve bedrag wegens privégebruik auto gecorrigeerd. Rechtbank Haarlem was het hiermee eens. De monteur stelt in hoger beroep voor Hof Amsterdam dat de bijtelling privégebruik achterwege moet blijven omdat auto (nagenoeg) uitsluitend geschikt blijkt te zijn voor vervoer van goederen dan wel een bestelauto is die buiten werktijd niet gebruikt kan worden. Hij slaagt echter niet in de op hem rustende bewijslast dat de auto uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt is voor vervoer van goederen. Het Hof verwerpt ook zijn standpunt dat nimmer sprake is van privé gebruik van de bestelauto omdat hij voortdurend beschikbaar is voor oproepdiensten. Het Hof is met de Rechtbank van oordeel dat alleen in het geval hij tijdens een privé rit wordt opgeroepen voor storingswerkzaamheden, de kilometers die worden gereden vanaf het moment van oproepen als zakelijke kilometers kunnen worden aangemerkt. Bij 8

9 het uitblijven van een dergelijke oproep tijdens een rit buiten werktijd, moeten de gereden kilometers als privé-kilometers worden aangemerkt. De monteur heeft geen kilometeradministratie bijgehouden en ook niet op andere wijze doen blijken dat de auto op kalenderbasis voor niet meer dan 500 kilometer voor privé doeleinden wordt gebruikt. Het hoger beroep is ongegrond. 15. WEES ALERT OP AFSTANDS- VERKOPEN BIJ WEBSHOPS! Ondernemers exploiteren steeds vaker een webshop.voor specifie btw problemen kan ons kantoor terugvallen op BTW Plaza ( nl/). Zij attenderen ons op het volgende. Steeds vaker kloppen ondernemingen die webshops exploiteren bij BTW Plaza aan omdat zij of een buitenlandse belastingdienst erachter is gekomen dat ze reeds langere tijd voor de btw geregistreerd hadden moeten zijn in een andere lidstaat van de Europese Unie. Het corrigeren van de in het verleden in de verkeerde lidstaat aangegeven btw is een tijdrovende en daarmee kostbare aangelegenheid. Er zijn landen die boetes opleggen als de btw niet op tijd aangegeven is. Ondernemingen die een webshop exploiteren kunnen te maken krijgen met een aparte regelgeving in de Europese Unie voor leveringen aan particulieren en niet btw-plichtige ondernemingen (artikel btw-richtlijn). De regeling is beter bekend als de regeling afstandsverkopen. Deze regeling leidt ertoe dat, indien drempelbedragen voor goederenleveringen overschreden worden, de onderneming zich in de EU-lidstaat van de koper(s) moet registreren voor de btw. Er moet vervolgens periodiek aangifte gedaan worden van de omzetten die in deze lidstaat gerealiseerd zijn en de btw daarover moet op aangifte afgedragen worden. Een overzicht van de drempelbedragen vindt u onderaan. In art. 5a, lid 1 Wet OB is bepaald dat een levering pas kwalificeert als afstandsverkoop op het moment dat het vervoer direct of indirect door of voor rekening van de leverancier plaatsvindt. Dit houdt in dat de leverancier zorg moet dragen voor het vervoer of de verzending van de te leveren goederen. Een particulier die zelf naar een andere EU-lidstaat reist om in een winkel een goed te kopen (en mee naar huis te nemen) betaalt daarom altijd btw in de EU-lidstaat van aankoop. De zinsnede direct of indirect is toegevoegd door de Nederlandse wetgever; de toevoeging is namelijk niet te vinden in artikel, lid 1 btw-richtlijn. De wetgever heeft middels deze toevoeging de bijzondere regeling voor afstandsverkopen ook van toepassing verklaard in de gevallen waarin een postorderbedrijf namens en voor rekening van de afnemer optreedt bij het sluiten van de vervoersovereenkomst. De belastingadviseur, boekhouder en/of accountant heeft naar onze mening een signalerende en controlerende functie. Wijs uw klanten erop de drempelbedragen in de gaten te houden en op tijd tot registratie in het buitenland over te gaan. Let ook op verkopen via digitale handelssites als e-bay. Vaak heeft de webshop niet eens in de gaten dat er producten aan particulieren in andere landen geleverd worden en drempels daar bereikt worden. Het kan ook commercieel aantrekkelijk zijn voor een webshops om zich te registreren in de lidstaat waar aan particulieren geleverd wordt. Dit aantrekkelijk als het btw-tarief in het betreffende lidstaat lager is dan in Nederland. De drempelbedragen gelden niet voor accijnsgoederen. Er moet vanaf de eerste verkoop btw afgedragen worden over de omzet op accijnsgoederen in de landen van de Europese Unie. *Hoewel de Euro in Hongarije en Roemenië niet de nationale munteenheid is, kennen deze landen wel een drempelbedrag in Euro s. Voor webshops die reizen verkopen moet ook goed opgelet worden. Moet de reisbureauregeling toegepast worden? Is er sprake van verhuur van vakantiewoningen welke belast is in het land waar het vakantiehuis gelegen is? Een webshops kan ook goederen opslaan in de landen waar veel afnemers gevestigd zijn. In dit geval kan er bijvoorbeeld sprake zijn van overbrenging eigen goederen waardoor de onderneming zich moet registeren in de betreffende lidstaat. De regeling afstandsverkopen is dan niet van toepassing en de onderneming dient vanaf de eerste overbrenging lokale btw af te dragen. 16. VVD LAAT HYPOTHEEKRENTE- AFTREK VALLEN IN NIEUW BELASTINGSTELSEL Tijdens het verantwoordingsdebat over het afgesloten begrotingsjaar 2012 in de Tweede Kamer heeft Halbe Zijlstra (VVD) aangegeven dat de indien het belastingstelsel fundamenteel wordt gewijzigd, de hypotheekrenteaftrek overbodig kan worden. De VVD leider geeft aan dat de tarieven voor de inkomstenbelasting dan wel fors omlaag moeten. De Commissie Van Dijkhuizen heeft een voorstel naar de Kamer gestuurd met betrekking tot versimpeling van het belastingstelsel. Het voorstel geeft aan dat de hypotheekrenteaftrek voor bestaande en nieuwe gevallen kan worden beperkt, als gepensioneerden meer belasting zouden betalen en de BTW opnieuw wordt verhoogd. In ruil daarvoor zouden de tarieven in de inkomstenbelasting omlaag kunnen. Binnenkort bespreekt de Kamer het voorstel. De uitspraak van Zijlstra is opmerkelijk omdat de hypotheekrenteaftrek jaren lang een van de pijlers van het verkiezingsprogramma was en tijdens formaties zelfs een breekpunt. In de formatie met de PvdA heeft de VVD de eerste stap naar het loslaten van de hypotheekrenteaftrek gezet door in het regeerakkoord af te spreken dat het eigen woningbezit fiscaal nog wel wordt gestimuleerd, maar dat de regeling wordt versoberd. Jaargang 20 Nr Kerkplein GH Stramproy Postbus ZG Stramproy Tel Fax Disclaimer: Bij samenstellen van deze nieuwsbrief is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De juiste en volledigheid van de nieuwsbrief kan echter niet worden gegarandeerd. Wij accepteren dan ook geen aansprakelijkheid van schade, van welke aard ook die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en beslissingen die gebaseerd zijn op deze nieuwsbrief.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5 EINDEJAARSTIPS 2015 Particulieren...2 Vermogenstoets voor zorgtoeslag en kindgebonden budget... 2 Verlaag uw box 3 grondslag... 2 Hypotheekrente vooruit betalen... 2 Let op lagere hypotheekrente in hoogste

Nadere informatie

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014)

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) Het einde van het jaar is weer in zicht. Bedrijfsopvolging.nl heeft wat fiscale tips voor familiebedrijven op een rij gezet. Schenken Ieder jaar kunt

Nadere informatie

Slim Schenken en nalaten

Slim Schenken en nalaten Slim Schenken en nalaten U wilt geld schenken aan bijvoorbeeld uw kind, kleinkind, een willekeurig persoon of een goed doel. Op die manier kunt u hen financieel ondersteunen. Afhankelijk van aan wie u

Nadere informatie

Den Haag, 9 oktober 2015. Welkom bij de workshop

Den Haag, 9 oktober 2015. Welkom bij de workshop Den Haag, 9 oktober 2015 Welkom bij de workshop Programma en even voorstellen 1. Financieel Fit 2. Voorgestelde wijziging Box 3 Prinsjesdag 2015 3. Overdracht bij overlijden 4. Overdracht door schenken

Nadere informatie

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Schaap & Van Dijk wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013?

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Voor alle op 31 december 2012 bestaande hypotheken blijven de oude hypotheekregels van kracht. Oversluiten van een bestaande schuld

Nadere informatie

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012 Erf- en schenkbelasting - eindejaarstips Tijdelijk ruimere vrijstelling schenking voor eigen woning Vanaf 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 geldt een verruimde schenkingsvrijstelling van 100.000 als het

Nadere informatie

1. Benut de fiscale oudedagsreserve maar doe dat met beleid

1. Benut de fiscale oudedagsreserve maar doe dat met beleid 1. Benut de fiscale oudedagsreserve maar doe dat met beleid De fiscale oudedagsreserve (hierna: FOR) is een mooie aftrekpost, maar heeft een keerzijde. Bij staking van uw onderneming moet u ook hierover

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Erf- en schenkbelasting Erf- en schenkbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken

Nadere informatie

Een auto aanschaffen zakelijk of privé?

Een auto aanschaffen zakelijk of privé? Een auto aanschaffen zakelijk of privé? De informatie in deze folder is uiterst zorgvuldig samengesteld. Toch kan het onverhoopt gebeuren dat de inhoud onjuist, onvolledig of verouderd is. Bovendien is

Nadere informatie

ESTATE PLANNING. I. Schenking

ESTATE PLANNING. I. Schenking ESTATE PLANNING Estate planning, ofwel nalatenschapsplanning, wordt wel omschreven als een geheel van maatregelen om te bereiken dat het vermogen op zo goed mogelijke wijze overgaat op de erfgenamen. Vaak

Nadere informatie

Algemeen. Eindejaarsactualiteiten. Wijhe, november 2015. Geachte relatie,

Algemeen. Eindejaarsactualiteiten. Wijhe, november 2015. Geachte relatie, Wijhe, november 2015 Geachte relatie, Wij hebben een nieuwsbrief voor u samengesteld over de voor u van belang zijnde ontwikkelingen op fiscaal gebied. Graag maken wij u attent op het volgende: Algemeen

Nadere informatie

De woningmarkt blijft in beweging, net als onze dienstverlening

De woningmarkt blijft in beweging, net als onze dienstverlening De woningmarkt blijft in beweging, net als onze dienstverlening Onderwerpen 28 april 2016 Nieuwe Steen 3 1625 HV HOORN 0229-234 334 info@bvw.nl www.bvw.nl Ouders kunnen kinderen helpen met de koopwoning

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken aan de erfgenamen kan een aanzienlijke besparing van

Nadere informatie

Een bv was nog nooit zo interessant Hoe overstappen naar een flex-bv u nieuwe kansen biedt. WHITEPAPER

Een bv was nog nooit zo interessant Hoe overstappen naar een flex-bv u nieuwe kansen biedt. WHITEPAPER Een bv was nog nooit zo interessant Hoe overstappen naar een flex-bv u nieuwe kansen biedt. WHITEPAPER Gemaakt door: info@tavernemeun.nl www.tavernemeun.nl 0318-518810 Introductie van de flex-bv Per 1

Nadere informatie

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief 3-2015

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief 3-2015 INHOUD 2 3 4 5 Einde voordeel personeelslening eigen woning Betere bescherming voor erfgenamen AOW-leeftijd definitief versneld omhoog Lagere transitievergoeding voor kleine werkgever 6 & 7 KORT NIEUWS

Nadere informatie

Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014?

Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014? Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014? Eerste schijf inkomstenbelasting omlaag In het belastingplan 2014 staat dat het tarief van de eerste schijf in de loon- en inkomstenbelasting stapsgewijs

Nadere informatie

MIA/Vamillijst 2014 gepubliceerd. Inhoudsopgave Nieuwsbrief Februari 2014.

MIA/Vamillijst 2014 gepubliceerd. Inhoudsopgave Nieuwsbrief Februari 2014. nieuwsbrief februari 2014 Inhoudsopgave Nieuwsbrief Februari 2014. MIA/Vamillijst 2014 gepubliceerd Regresvordering op BV volgens Hof niet onzakelijk Invloed premieheffing op middelingsteruggaaf Ondanks

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst van

Informatiebijeenkomst van Welkom Informatiebijeenkomst van Fiscale- en administratieve dienstverlening: - verzorging financiële administraties - samenstellen jaarrekeningen - verzorging loonadministraties - verzorging aangifte

Nadere informatie

ESTATE PLANNING. Meester in advies. Huwelijkse voorwaarden. Schenken. Testament

ESTATE PLANNING. Meester in advies. Huwelijkse voorwaarden. Schenken. Testament ESTATE PLANNING Schenken Huwelijkse voorwaarden Testament Wat is estate planning? Estate planning is het nemen van maatregelen gericht op de besparing van schenk- en erfbelasting bij de overgang of overdracht

Nadere informatie

Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat

Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat 1. Eigen auto of auto van de zaak? Een ondernemer die een auto aanschaft en deze zowel privé als zakelijk gaat gebruiken, staat voor de volgende

Nadere informatie

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon Uw positie als DGA Fiscale actualiteiten 2010 Ruim één op de vijf ondernemers is directeur-grootaandeelhouder (dga). Voor het kabinet aanleiding om, zeker in het huidige economische klimaat,

Nadere informatie

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning Hieronder wordt ingegaan op de fiscale consequenties van de aankoop en het bezit van een recreatiewoning die zodanig met de (onder)grond is verbonden

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Omzetbelasting Omzetbelasting Benut verlaagd BTW-tarief voor renovatie en onderhoud tot 1 juli 2015 Het BTW-tarief op arbeidskosten bij renovatie, herstel

Nadere informatie

Kort Nieuws. Met name uit Nederland

Kort Nieuws. Met name uit Nederland Kort Nieuws Met name uit Nederland Machtiging bij bezwaarprocedure is ook geldig in (hoger) beroep Hoge Raad,7 maart 2014 Het gaat hierbij om een bezwaar tegen een door de Gemeente vastgestelde WOZwaarde

Nadere informatie

Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9. Lenen van de BV

Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9. Lenen van de BV Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9 Lenen van de BV HOOFDSTUK 1: BEGRIP Wat bedoelen we hier met lenen? Met lenen bedoelen we, dat u geld of andere goederen ter beschikking krijgt

Nadere informatie

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt Omzetbelasting - eindejaarstips Geen integratieheffing meer vanaf 2014 De integratieheffing voor de btw wordt met ingang van 1 januari 2014 afgeschaft. Hiermee komt een einde aan de heffing van btw over

Nadere informatie

Datum 6 juni 2012 Betreft: Vragen van de leden Omtzigt en Van Bochove over de erfbelasting over een niet verkochte woning

Datum 6 juni 2012 Betreft: Vragen van de leden Omtzigt en Van Bochove over de erfbelasting over een niet verkochte woning > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's Gravenhage Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Belastingvrij schenken

Belastingvrij schenken Belastingvrij schenken extra voordelig? Heeft u de mogelijkheid, dan kan schenken bij leven verstandig zijn. Dat is niet alleen leuk voor kinderen en kleinkinderen, maar zo beperkt u ook de toekomstige

Nadere informatie

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Second Home juni 2015 - Antwerpen Maurice De Clercq - Niek Op den Kamp - Harjit Singh ESJ Accountants & Belastingadviseurs Agenda 1. Een tweede woning

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG en Juridische Zaken Sector privaatrecht Schedeldoekshaven 100 2511

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2014:2198

ECLI:NL:RBGEL:2014:2198 ECLI:NL:RBGEL:2014:2198 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 03-04-2014 Datum publicatie 03-04-2014 Zaaknummer AWB-13_2856 Formele relaties Hoger beroep: ECLI:NL:GHARL:2015:2589, Bekrachtiging/bevestiging

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt 1. Inleiding In het geval u overweegt een vakantiewoning aan te kopen gelegen in Parc Les Etoiles wilt u wellicht meer weten over de mogelijke gevolgen voor de belastingheffing met betrekking tot de aankoop

Nadere informatie

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012 Je hypotheek en de belasting in 2012 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2012 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

Fiscaal Actueel

Fiscaal Actueel Fiscaal Actueel 4-2017 Belangrijke wijziging huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2018 Tot 1 januari 2018 worden huwelijken nog standaard gesloten in algehele gemeenschap van goederen. Daarna is de standaard

Nadere informatie

03-05-2016. Onbezorgd ouder worden. Ouder worden en zorg. Deel I Ouder worden en zorg. Wat is het probleem? Eigen bijdrage zorgkosten. Wanneer?

03-05-2016. Onbezorgd ouder worden. Ouder worden en zorg. Deel I Ouder worden en zorg. Wat is het probleem? Eigen bijdrage zorgkosten. Wanneer? Onbezorgd ouder worden Deel I Ouder worden en zorg Ouder worden en zorg Wat is het probleem? Eigen bijdrage zorgkosten Wanneer? U woont in een zorginstelling; U heeft een volledig pakket thuis of modulair

Nadere informatie

OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF

OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF Algemeen Verzekeringscontrole Het was een ramp in Zuid-Oost Brabant na de storm die hier gewoed heeft. Er waren mensen niet goed of helemaal niet verzekerd voor deze schade.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 06-2015. 1. Einde voordeel personeelslening eigen woning

NIEUWSBRIEF 06-2015. 1. Einde voordeel personeelslening eigen woning NIEUWSBRIEF 06-2015 De media staan er vol van: uitgelekte plannen voor de belastinghervormingen waaronder een btw-verhoging voor honderden producten en diensten. De hoofdlijnen van de belastingherziening

Nadere informatie

Volkswagen Bedrijfswagensplan

Volkswagen Bedrijfswagensplan Fiscaal vriendelijk investeren Bij de aanschaf van een nieuwe bedrijfswagen kunnen interessante fiscale voordelen van toepassing zijn. Zo geldt naast de investeringsaftrek (KIA) de mogelijkheid om versneld

Nadere informatie

TIPS. Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) www.hlb-van-daal.nl

TIPS. Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) www.hlb-van-daal.nl TIPS Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) Handel en BTW In dit memo worden aspecten van BTW behandeld, die van toepassing kunnen zijn bij internationale handel. Het is geen volledig overzicht, maar

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Sector privaatrecht Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus

Nadere informatie

Fiscaal voordeling vermogen nalaten

Fiscaal voordeling vermogen nalaten Kennisdocument Estate planning Fiscaal voordeling vermogen nalaten U denkt er misschien liever niet aan, maar er komt ooit een moment dat u er niet meer zult zijn. Het is goed om daar nu al bij stil te

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2012

Nieuwsbrief december 2012 Eindejaar tips voor de onderneming Voorkom toepassing van thin capitalization Zijn er in uw concern groepsleningen afgesloten? U kunt toepassing van de renteaftrekbeperking voor groepsleningen op grond

Nadere informatie

Fiscaal optimaal van start. P.M. (Marijn) Bremmer LL.M.

Fiscaal optimaal van start. P.M. (Marijn) Bremmer LL.M. Fiscaal optimaal van start P.M. (Marijn) Bremmer LL.M. Het MKBTR-verhaal 4 pijlers Visie & strategie Organisatie Rapportage Wet- en regelgeving Het MKBTR-verhaal 3 kernwaarden Eerlijk Eenvoudig Effectief

Nadere informatie

ERVEN EN SCHENKEN. Onderlinge Fonds voor zieken U.A. Onderwerpen. Stukje historie. Mr Tj.Smid Netwerk Notarissen

ERVEN EN SCHENKEN. Onderlinge Fonds voor zieken U.A. Onderwerpen. Stukje historie. Mr Tj.Smid Netwerk Notarissen ERVEN EN SCHENKEN Onderlinge Fonds voor zieken U.A. Woensdag 9 april 2014 Mr Tj.Smid Netwerk Notarissen notaris in de gemeente Zuidhorn Mr. Tj.Smid Netwerk Notarissen / 1 Netwerk Notarissen / 2 Onderwerpen

Nadere informatie

Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2016, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier.

Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2016, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier. Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2016, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier. Inhoudsopgave: Herziening aftrek voorbelasting Auto van de zaak Werkkostenregeling

Nadere informatie

Soms moeten opties worden meegenomen in de cataloguswaarde. Vanaf medio 2006 geldt dat echter uitsluitend nog voor opties af-fabriek.

Soms moeten opties worden meegenomen in de cataloguswaarde. Vanaf medio 2006 geldt dat echter uitsluitend nog voor opties af-fabriek. Informatiebrief auto van de zaak en loonadministratie De belastingdienst zal bij controles over het jaar 2010 speciale aandacht besteden aan de belastingheffing over de auto van de zaak. Mede door het

Nadere informatie

Accountantskantoor de Bot B.V.

Accountantskantoor de Bot B.V. Gebruikelijk loon voor de DGA, hoe te bepalen? Door de jaren heen zijn er diverse uitspraken door rechters geweest inzake de gebruikelijkloonregeling. Mede door aanpassingen en besluiten van de wetgever

Nadere informatie

Tarief Box 2 tijdelijk 3% lager in 2014

Tarief Box 2 tijdelijk 3% lager in 2014 Tarief Box 2 tijdelijk 3% lager in 2014 Het aanmerkelijkbelang-tarief (box 2) gaat per 1 januari 2014 met 3% omlaag, van 25% naar 22%. De tariefsverlaging geldt uitsluitend voor 2014, tot een maximum dividenduitkering

Nadere informatie

ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 8

ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 8 ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 8 1. Pensioen in eigen beheer mogelijk afgeschaft Er is nog geen besluit genomen over de problemen met het pensioen in eigen beheer van 140.000 directeuren-grootaandeelhouders

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips 1. Energiezuinig- en milieubewust investeren? Beter nu dan later Investeringen in bedrijfsmiddelen met een waarde van minder dan 2.500 komen vanaf 1 januari 2014 niet meer in aanmerking

Nadere informatie

De voornoemde kosten zijn voor 75% aftrekbaar van de winst van de onderneming. Een cijfervoorbeeld:

De voornoemde kosten zijn voor 75% aftrekbaar van de winst van de onderneming. Een cijfervoorbeeld: A. INKOMSTEN/VENNOOTSCHAPSBELASTING De voornoemde kosten zijn voor 75% aftrekbaar van de winst van de onderneming. Een cijfervoorbeeld: U betaalt als werkgever 1.904 inclusief BTW voor een personeelsdag

Nadere informatie

Om de bijleenregeling uit te leggen worden de volgende termen gebruikt:

Om de bijleenregeling uit te leggen worden de volgende termen gebruikt: De bijleenregeling: Deze regeling is in werking getreden per 1 januari 2004. Door deze regeling wordt het voor huiseigenaren ongunstig om de overwaarde te gaan gebruiken voor andere zaken dan de financiering

Nadere informatie

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon Vermogen schenken of erven Nieuwe regels 2010 De Successiewet is per 1 januari 2010 drastisch gewijzigd. De termen successie- en schenkingsrecht zijn vervangen door erf- en schenkbelasting.

Nadere informatie

Een eigen. huis. www.lindenotarissen.nl

Een eigen. huis. www.lindenotarissen.nl Een eigen huis www.lindenotarissen.nl Inhoudsopgave Een eigen huis 3 Woonhuis, de akte van levering 4 De Hypotheek 5 Samenlevingscontract 7 Testament 8 Een eigen huis U leest dit boekje waarschijnlijk

Nadere informatie

MKB Boekhouder in control

MKB Boekhouder in control MKB Boekhouder in control Themabijeenkomst over alles wat een boekhouder moet weten van omzetbelasting 09-05-2017 MKB Boekhouder in control - omzetbelasting 1 Omzetbelasting in uw bedrijf 09-05-2017 MKB

Nadere informatie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2016, 5 e jaargang, 11 e editie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2016, 5 e jaargang, 11 e editie Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2016, 5 e jaargang, 11 e editie Inhoud 1. Van VAR naar modelovereenkomst 2. Auto van de zaak : ouder dan 15 jaar? 3. Weer schenkingsvrijstelling van

Nadere informatie

Reactie RB op Kamerbrief over oplossingsrichtingen pensioen in eigen beheer

Reactie RB op Kamerbrief over oplossingsrichtingen pensioen in eigen beheer Reactie RB op Kamerbrief over oplossingsrichtingen pensioen in eigen beheer 1. Inleiding Het Register Belastingadviseurs (hierna: RB) heeft met belangstelling kennisgenomen van de brief van de staatssecretaris

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen

HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen De wijze waarop internationale transacties in de heffing van btw worden betrokken, wordt bepaald door de systematiek van de btw-wetgeving.

Nadere informatie

Erfrente verdient nieuwe kans. Petra van der Ham - den Haan Productspecialist Leven bij Reaal

Erfrente verdient nieuwe kans. Petra van der Ham - den Haan Productspecialist Leven bij Reaal Erfrente verdient nieuwe kans Petra van der Ham - den Haan Productspecialist Leven bij Reaal 1 Een blik in onze verzekeringsportefeuille leert ons al snel dat de erfrente vroeger voornamelijk als aanvullende

Nadere informatie

10 vragen en antwoorden over de bestelauto en de fiscus in 2017.

10 vragen en antwoorden over de bestelauto en de fiscus in 2017. 10 vragen en antwoorden over de bestelauto en de fiscus in 2017. 1. Welke bijtelling geldt er in 2017 voor een bestelauto? 2. Geldt de afkoopregeling van 300 euro nog in 2017? 3. Welke bestelauto s zijn

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 755 Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en van de Invorderingswet 1990 in verband met de wijziging van de percentages belasting-

Nadere informatie

JJJ. de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs. Commentaar op concept besluit 'Autokostenfictie. Bewijs 2,5%-bestelauto.', nr.

JJJ. de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs. Commentaar op concept besluit 'Autokostenfictie. Bewijs 2,5%-bestelauto.', nr. JJJ JJJ de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Ministerie van Financiën mevrouw B.M. van Bronckhorst-David Richard Postbus 20201 2500 EE DEN HAAG Amsterdam, 5 september 2002 Betreft: Commentaar op

Nadere informatie

Estate planning Fiscaal voordelig vermogen nalaten

Estate planning Fiscaal voordelig vermogen nalaten Estate planning Fiscaal voordelig vermogen nalaten U betaalt pas als het bedrag van de erfenis of schenking hoger is dan de vrijstelling Estate planning Fiscaal voordelig vermogen nalaten U denkt er misschien

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips Accountantskantoor Utrecht B.V. www.acckantoorutrecht.nl Jan Speld en Jan Verwoert Eindejaarstips 2013 Doteren aan Fiscale Oudedagsreserve tot maximaal 9.542 of 12% van de gerealiseerde

Nadere informatie

Module 5 Controle over financiën

Module 5 Controle over financiën Geleerd in vorige presentaties Module 5 Controle over financiën Les 2. Jaarafsluiting en aangifte omzetbelasting 1. Aftrekbaarheid van kosten en btw 2. Incidentele posten Les 2 Verzorgen jaarafsluiting

Nadere informatie

Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen

Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen Den Haag, 6 oktober 2017 Drs. A.M. (Bram) van Eijndthoven Hoofd Fiscaal Bureau ING Bank Eten, drinken en vrolijk zijn 2031 Aftrek Hypotheek Levensstijl Netto

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17 Inhoud Lijst van afkortingen 15 Studiewijzer 17 Inleiding belastingrecht 19 Deel 1 Inkomstenbelasting 26 1 Algemene uitgangspunten 29 1.1 Wie moet belasting betalen? (art. 1.1 en 1.2 Wet IB) 29 1.2 Waarover

Nadere informatie

Concept uitvoeringsbesluiten informatieverplichting. Artikel I (artikel 12bis van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001)

Concept uitvoeringsbesluiten informatieverplichting. Artikel I (artikel 12bis van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001) Concept uitvoeringsbesluiten informatieverplichting Artikel I (artikel 12bis van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001) I. Na artikel 12 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 12bis Belastbare

Nadere informatie

Checklist Dga en zijn bv Haal het beste uit de fiscale positie van de dga

Checklist Dga en zijn bv Haal het beste uit de fiscale positie van de dga Checklist Dga en zijn bv Haal het beste uit de fiscale positie van de dga 1. Wie is directeur-grootaandeelhouder? De directeur-grootaandeelhouder (dga) is enerzijds directeur van een bv en anderzijds aandeelhouder.

Nadere informatie

Benut mogelijkheid van extra uitstel van betaling

Benut mogelijkheid van extra uitstel van betaling PAG 2 LET OP BIJ BTW- TARIEF VERBOUWINGEN PAG 3 TIPS BIJ HET AAN VRAGEN VAN EEN VERKLARING ARBEIDSRELATIE (VAR) PAG 4 2015: ARBEIDS- KORTING OMHOOG VOOR LAGERE INKOMENS EN OMLAAG VOOR HOGERE INKOMENS PAG

Nadere informatie

Schenken, lenen. en nog 5 andere manieren om uw kind te helpen

Schenken, lenen. en nog 5 andere manieren om uw kind te helpen Schenken, lenen en nog 5 andere manieren om uw kind te helpen Bent u op zoek naar een manier om uw kind financieel te steunen? Bijvoorbeeld om die dure studie te betalen, die mooie woning te kunnen financieren

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012. www.abincontrol.nl. Erven en schenken

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012. www.abincontrol.nl. Erven en schenken Erven en schenken Voordelen van schenken Uw erfgenamen kunnen een aanzienlijke besparing van schenk- en erfbelasting behalen als u tijdens uw leven (periodiek) aan hen schenkt. Voor de schenkbelasting

Nadere informatie

belastingwijzigingen 2014 Fiscale kennissessie

belastingwijzigingen 2014 Fiscale kennissessie belastingwijzigingen 2014 Fiscale kennissessie Belastingwijzigingen 2014 Voor elk wat wils Henk van den Brink FB Fiscalist Flynth Zwaagdijk-Oost Programma Zelfstandigenaftrek Eigen woning Wijzigingen belasting-

Nadere informatie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2016, 5 e jaargang, 12 e editie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2016, 5 e jaargang, 12 e editie Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2016, 5 e jaargang, 12 e editie Inhoud 1. Box 3 per 01-01-2017 2. Pensioen in eigen beheer vanaf 01-01-2017 3. Diverse overige wijzigingen 4. Eindejaarstips

Nadere informatie

VERERVING VAN AANDELEN IN EEN B.V. MET BELEGGINGSVERMOGEN

VERERVING VAN AANDELEN IN EEN B.V. MET BELEGGINGSVERMOGEN VERERVING VAN AANDELEN IN EEN B.V. MET BELEGGINGSVERMOGEN Vanaf 2010 kan overlijden met vererving van aandelen in een eigen B.V. met beleggingsvermogen (waaronder verhuurd onroerend goed) tot een onverwachte

Nadere informatie

mr. S.H. Hoogeveen Kandidaat-notaris

mr. S.H. Hoogeveen Kandidaat-notaris mr. S.H. Hoogeveen Kandidaat-notaris Uw vermogen in 2015, voorbereid op de toekomst Het beheren van uw vermogen Belastingen Eigen bijdrages De volgende generatie Het beheren van uw vermogen Wie mag uw

Nadere informatie

Wat verandert er in 2014?

Wat verandert er in 2014? Wat verandert er in 2014? In 2014 veranderen een aantal belastingregels en zijn er veranderingen voor toeslagen. Zo kunt u nog maar 1 rekeningnummer gebruiken voor de meeste belastingteruggaven en toeslagen.

Nadere informatie

Nieuwsbericht 24 maart 2014. BOF: ook voor aandelen in vastgoed-bv

Nieuwsbericht 24 maart 2014. BOF: ook voor aandelen in vastgoed-bv BOF: ook voor aandelen in vastgoed-bv Hof Den Haag heeft onlangs een voor de fiscale praktijk zeer belangrijke uitspraak gedaan en beslist dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit uit de Successiewet (BOF)

Nadere informatie

Kluwer Online Research. Nieuwe regels privégebruik ondernemingsauto in de omzetbelasting

Kluwer Online Research. Nieuwe regels privégebruik ondernemingsauto in de omzetbelasting Belastingadvies Actualiteiten auto in de omzetbelasting Nieuwe regels privégebruik ondernemingsauto in de omzetbelasting Per 1 juli 2011 geldt een nieuwe regeling voor het in de heffing betrekken van privégebruik

Nadere informatie

Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014

Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014 Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014 DRV Accountants & Adviseurs 15-01-2014 Gedeeltelijke teruggave basispremie Aof Aan werkgevers wordt een gedeeltelijke teruggave verstrekt van de basispremie

Nadere informatie

SPF 4 ever. 18 november 2009

SPF 4 ever. 18 november 2009 SPF 4 ever 18 november 2009 Onderwerpen Inleiding Doelvermogens ANBI & SBBI Afgezonderd particulier vermogen Stichting particulier fonds & voorbeelden Bruikbaarheid doelvermogen na 2009 Wijzigingen Successiewet

Nadere informatie

- 1 - Eigen bijdrage AWBZ

- 1 - Eigen bijdrage AWBZ - 1 - Eigen bijdrage AWBZ Met ingang van 1 januari 2013 is voor personen met een eigen vermogen de eigen bijdrage voor de AWBZ-zorg verhoogd. Dit wordt de vermogensinkomensbijtelling genoemd. Deze bijtelling

Nadere informatie

Groei of krimp? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 7 en 4K Hoofdstuk 5 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 2

Groei of krimp? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 7 en 4K Hoofdstuk 5 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 2 Groei of krimp? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 7 en 4K Hoofdstuk 5 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 2 Als je moet kiezen welk plaatje je op je cijferlijst zou willen hebben,

Nadere informatie

Welkom bij de workshop Vermogensplanning, waar moet u op letten. Drs Bram van Eijndthoven Hoofd fiscaal bureau ING Bank

Welkom bij de workshop Vermogensplanning, waar moet u op letten. Drs Bram van Eijndthoven Hoofd fiscaal bureau ING Bank Welkom bij de workshop Vermogensplanning, waar moet u op letten Drs Bram van Eijndthoven Hoofd fiscaal bureau ING Bank Programma, en even voorstellen 1. Financieel Fit 2. Overdracht bij overlijden 3. Overdracht

Nadere informatie

Editie mei Snel en makkelijk uw loonstrook bekijken? Installeer de app Nmbrs - ESS en neem contact met ons op.

Editie mei Snel en makkelijk uw loonstrook bekijken? Installeer de app Nmbrs - ESS en neem contact met ons op. Nieuwsbrief loonadministratie Voor deze maand hebben wij diverse onderwerpen voor u uitgezocht welke betrekking hebben op uw loonadministratie. Mocht u aan de hand hiervan vragen hebben of ondersteuning

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips Accountantskantoor Utrecht B.V. www.acckantoorutrecht.nl Jan Speld en Jan Verwoert Eindejaarstips 2012 Doteren aan Fiscale Oudedagsreserve tot maximaal 9.382 (vorig jaar 11.882)

Nadere informatie

Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen

Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen Den Haag, 7 oktober 2016 Drs. A.M. (Bram) van Eijndthoven Hoofd Fiscaal Bureau ING Bank Eten, drinken en vrolijk zijn 2031 Aftrek Hypotheek Levensstijl Netto

Nadere informatie

ALLE ONDERNEMINGSVORMEN

ALLE ONDERNEMINGSVORMEN Eindejaarstips 2013 ALLE ONDERNEMINGSVORMEN Laat uw verliezen niet op 31 december in rook op gaan Zoals inmiddels bekend mag u uw bedrijfsverliezen helaas niet onbeperkt verrekenen met positieve resultaten.

Nadere informatie

Informatiefolder: Erfenis, schenken en woningwaarde

Informatiefolder: Erfenis, schenken en woningwaarde Informatiefolder: Erfenis, schenken en woningwaarde Bij leven kunt u al bepalen of het gunstig is uw vermogen te (ver)delen met anderen of uw erven te laten wachten totdat het zo ver is, m.a.w. tot na

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips. Sjoerd van den Heuvel

Fiscale eindejaarstips. Sjoerd van den Heuvel Fiscale eindejaarstips Sjoerd van den Heuvel EIA en MIA Minimuminvesteringsbedrag volgend jaar omhoog naar 2.500 per investering. In 2013 jaardrempelbedrag 2.300, drempelbedrag per investering 450 EIA

Nadere informatie

Informatieblad 03-10-14. Uw positie als dga

Informatieblad 03-10-14. Uw positie als dga Informatieblad 03-10-14 Uw positie als dga Als dga heeft u verschillende petten op. U bent bestuurder en aandeelhouder, maar ook werknemer en mogelijk stelt u ook nog vermogensbestanddelen ter beschikking

Nadere informatie

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon Bedrijf schenken of erven Nieuwe regels 2010 Om het voortbestaan van een onderneming niet in gevaar te brengen kent de Successiewet de bedrijfsopvolgingsregeling. Deze regeling is met de komst

Nadere informatie

(Verwachte) fiscale wijzigingen Belastingplan 2018 en Regeerakkoord

(Verwachte) fiscale wijzigingen Belastingplan 2018 en Regeerakkoord UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING (Verwachte) fiscale wijzigingen Belastingplan 2018 en Regeerakkoord mr. B. (Bas) Opmeer Programma 2 Politieke werkelijkheid Tarieven en vrijstellingen Box 3 Schenkbelasting

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010

Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010 Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010 IB ONDERNEMER Uitstellen van winst Het uitstellen van winst is voor een IB-ondernemer fiscaal voordelig, want in 2010 is de MKB-winstvrijstelling verhoogd

Nadere informatie

Nieuwsbrief van d.d. 10-11-2010. Woon-werkverkeer is altijd zakelijk

Nieuwsbrief van d.d. 10-11-2010. Woon-werkverkeer is altijd zakelijk Nieuwsbrief van d.d. 10-11-2010 Nummer: 20 2010 Woon-werkverkeer is altijd zakelijk Het gerechtshof in Arnhem heeft bevestigd dat woon-werkverkeer met een auto van de zaak altijd zakelijk is, zelfs als

Nadere informatie

Elf vragen over schenkbelasting

Elf vragen over schenkbelasting Elf vragen over schenkbelasting Wil je schenken of ontvang je binnenkort een schenking? Lees hier elf vragen en antwoorden over schenkbelasting en vind uit op welke wijze je het beste kunt schenken. Elf

Nadere informatie