INHOUD. Voorwoord... v DEEL I. WETGEVING 1. EUROPESE ASPECTEN... 3

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUD. Voorwoord... v DEEL I. WETGEVING 1. EUROPESE ASPECTEN... 3"

Transcriptie

1 INHOUD Voorwoord v DEEL I. WETGEVING 1. EUROPESE ASPECTEN Verordeningen, richtlijnen, uitvoeringsbesluiten (beschikkingen), mededelingen Uitvoeringsbesluit België Uitvoeringsbesluit Slovenië Uitvoeringsbesluit Letland Uitvoeringsbesluit Portugal Uitvoeringsbesluit Nederland EU-toetreding Kroatië Uitvoeringsbesluit Letland Europese btw-rulings voor grensoverschrijdende transacties Uitvoeringsbesluit Tsjechië/Polen Richtlijn snellereactiemechanisme tegen btw-fraude Richtlijn verleggingsregeling fraudegevoelige goederen en diensten Letland euro vanaf 1 januari Verordening Douanewetboek Uitvoeringsverordening inzake plaats van de dienst Toelichting mini One Stop Shop (MOSS) Goederennomenclatuur Uitvoeringsbesluit Roemenië Uitvoeringsbesluit Luxemburg Uitvoeringsbesluit Italië Uitvoeringsbesluit Italië Uitvoeringsbesluit Denemarken-Zweden Uitvoeringsbesluit Verenigd Koninkrijk Aanvraag toepassing QRM Rapport inzake de invoer van goederen door reizigers in de persoonlijke bagage vii

2 Verordening Fiscalis Richtlijn betreffende de Franse ultraperifere gebieden Ontwerpwetgeving Ontwerprichtlijn postdiensten voortgang Ontwerprichtlijn financiële diensten voortgang Ontwerprichtlijn vouchers voortgang Ontwerprichtlijn standaard btw-aangifte Inbreukprocedures Inbreukprocedure Frankrijk/Luxemburg Inbreukprocedure Verenigd Koninkrijk Inbreukprocedure Zweden Inbreukprocedure Italië Inbreukprocedure Cyprus Diversen Studie inzake de publieke sector en btw Studie inzake de B2B-leveringen van goederen Studie inzake een eengemaakte EU-btw-aangifte Studie VAT gap Rapport publieke consultatie verlaagde btw-tarieven Consultatie herziening bestaande btw-wetgeving m.b.t. de publieke sector Toelichtingen Btw-Comité BELGISCHE ASPECTEN Wijzigingen aan het WBTW, KB s en MB s Errata omzetting Factuurrichtlijn Wijziging artikel 93quaterdecies, 1 WBTW Wijziging KB nr. 1 bijzondere btw-aangifte Technische aanpassingen omzetting Factuurrichtlijn Wijziging WBTW o.a. onderwijs vrijstelling Aanpassing KB nr. 7 vergunning E.T Wijziging WBTW opheffing btw-vrijstelling advocaten Geregistreerd kassasysteem in de horecasector Wijziging KB nr. 54 btw-entrepot viii

3 Erratum wet houdende fiscale en financiële bepalingen Wijziging MB nr. 1 drempelbedrag bedrijfsmiddel Wijziging KB nr. 1 geregistreerd kassasysteem horecasector Wijziging boekhoudwet geregistreerd kassasysteem horecasector Wet houdende diverse fiscale en financiële bepalingen wijzigingen WBTW Drempel periodiciteit btw-aangifte Wijziging KB nr. 20 btw-tarief woonstructuren gehandicapten Ontwerpwetgeving Federale maatregelen betreffende het pact voor competitiviteit en werkgelegenheid DEEL II. ADMINISTRATIEVE TOELICHTINGEN 1. AANSCHRIJVINGEN Btw-plicht Btw-plicht advocaten Vrijstellingen EU-toetreding Kroatië Onderwijsvrijstelling Voldoening Verlegging van heffing bij invoer (E.T ) bericht nieuw aanvraag formulier Verlegging van heffing bij invoer (E.T ) aanschrijving Verplichtingen Omzetting Factuurrichtlijn Certificatie geregistreerd kassasysteem ix

4 1.5. Procedure Inzage van stukken uit het gerechtelijk dossier Diversen Stelsel van meeneembaarheid van de registratierechten aankoop onder het btw-stelsel ADMINISTRATIEVE BESLISSINGEN, VOORAFGAANDE BESLISSINGEN, INFORMATIES EN MEDEDELINGEN Btw-plicht Autonoom gemeentebedrijf Belastbare handelingen Diensten- en bedrijvencentrum Exploitatie luchthaven Exploitatie haven Recht tot uitbating Overdracht van premierechten voor zoogkoeien Toepassing artikelen 11 en 18, 3 WBTW Schenking van voedseloverschotten aan de Voedselbanken Lijst vergunninghouders directe verkopen Inschrijving voertuigen intracommunautaire verwerving Plaatsbepaling Verkopen op afstand Informaticadiensten Opeisbaarheid Opeisbaarheid btw regeling voor Maatstaf van heffing Notaris hypothecaire kosten Btw-tarief Voertuig voor verzamelingen Gunstregeling inzake btw voor invaliden en gehandicapten echtscheiding van de ouders van het invalide kind x

5 Diensten verricht door begrafenis ondernemers Onroerende werken Vrijstellingen Tax free-verkopen Btw-identificatienummer afnemer bij intracommunautaire levering Klinische proeven adviezen gegeven door ethische comités Onderwijscoaching Taalonderricht Gerechtstolken Recht op aftrek Gemengd gebruik bedrijfsmiddelen Sociale voordelen met collectief karakter Administratieve verplichtingen Geregistreerd kassasysteem horecasector Diversen Jaarverslag 2011 Dienst Voorafgaande Beslissingen Toelichting roosters bijzondere btw-aangifte Brochure vrijgestelde kleine ondernemingen Vakantieregeling btw-aangiften en intracommunautaire opgave Pilootproject btw-ruling voor grensoverschrijdende transacties Publieke consultatie over de nieuwe btw-regeling Enig loket Jaarverslag 2012 FOD Financiën Btw-ontvangsten Toepassing INTERVAT PDF-handtekening Btw-plicht advocaten ANTWOORDEN OP PARLEMENTAIRE VRAGEN Btw-plicht Internethandel Exploitatie van zonnepanelen xi

6 Transacties van gemeenten met autonome gemeentebedrijven Begrip misbruik Belastbare handelingen Schenking onverkochte voedings middelen Horeca levering vs. dienst Verkopen van voeding en drank op muziekfestivals Exploitatie havens e.d Vermoeden van levering Werk in onroerende staat verricht door eigen personeel Maatregel Duitsland inzake intracommunautair goederenverkeer Belastbaar feit en opeisbaarheid Overgangsregeling facturering Regeling 2014 m.b.t. opeisbaarheid btw en voorschotfacturen Opeisbaarheid btw intracommunautaire handelingen Te vermelden omzetcijfer in de periodieke btw-aangifte Maatstaf van heffing Notaris hypothecaire kosten Voorgeschoten kosten Verkoop auto Btw-tarief Snijbloemen Levering van warmte via een biomassaketel op hout Digitale boeken Medische hulpmiddelen Assistentiehonden Zonwering Garage Toepassingsvoorwaarden btw-tarief eerste schijf EUR ( ) Vrijstellingen Advocaten Gezondheidszorgberoepen xii

7 Psychomotorisch therapeuten Openbare vastgoedmaatschappijen Deurwaarders collectieve schulden regeling Onderwijs Begrip voordracht Gerechtstolken Artistieke diensten Syndicale organisaties Bemiddeling inzake de overdracht van aandelen Bemiddeling bij de prestaties van bewaring en beheer Recht op aftrek Bedrijfswagens Recht op aftrek historische btw (notaris/gerechtsdeurwaarder) Compensatiemaatregel btw-eenheid Recht op teruggaaf Stopzetting van de economische activiteit Bijzondere regelingen Forfaitaire regeling caféhouders Btw-regeling nachtwinkels Drempelbedrag vrijgestelde kleine ondernemingen Bijzondere regeling kleine ondernemingen Voldoening Verlegging van heffing werk in onroerende staat voor gemeenten Administratieve verplichtingen Btw-identificatie bij aankoop en verkoop door een buitenlandse vennootschap Btw-identificatie bij intracommunau taire verwerving Btw-identificatie bij uitvoer door een buitenlandse btw-plichtige Uitreikingstermijn factuur Notaris factuur uitreiking ontvangst bewijs Tabel van bedrijfsmiddelen xiii

8 3.12. Procedure Bewarend beslag Boete wegens laattijdige indiening periodieke btw-aangifte Boete wegens laattijdigde betaling btw Boeten artikel 70, 2 WBTW Herstructurering fiscale geldboetes Het karakter van fiscale nalatigheids interesten Bijzondere rekening Voorafgaande beslissingen Attest btw-schulden Una Via Diversen btw Informaticaproblemen FOD Financiën Btw-controles bij sportclubs Selectie controledossiers Btw-kloof en btw-fraude DEEL III. RECHTSPRAAK 1. EUROPEES HOF VAN JUSTITIE Btw-plicht Serebryannay Dixons Retail Galin Kostov Thomas Fuchs Commissie/diverse EU-lidstaten (btw-eenheid) Alakor Belastbare handelingen BGŻ Leasing Promociones y Construcciones X Plaatsbepaling Donnelley xiv

9 1.4. Belastbaar feit en opeisbaarheid TNT Harry Winston Dansk Transport Maatstaf van heffing Marinov Tulică TVI Btw-tarief Commissie/Ierland Commissie/Spanje Vrijstellingen BDV Hungary Trading PFC Clinic Akademia Biznesu Žamberk Bridport and West Dorset Golf Club Commissie/Frankrijk Medicom Woningstichting Maasdriel GfBk Wheels Common Investment PPG Holdings Metropol Spielstätten Recht op aftrek Wolfram Becker Petroma Transports Menidzherski Maritza Crédit Lynonnais Pactor Vastgoed Recht op teruggaaf Rusedespred Rafinăria Steaua xv

10 1.10. Voldoening Mora Bijzondere regelingen Commissie/diverse EU-lidstaten (reisbureau regeling) Verplichtingen Ablessio Stroy trans LVK Diversen Paul Newey Rodopi Evita-K BELGISCHE RECHTSPRAAK Grondwettelijk Hof Btw-vrijstelling schuldbemiddeling door gerechtsdeurwaarder Btw-vrijstelling advocaten Beoordeling fiscale geldboeten Bewarend beslag onder derden Hof van Cassatie Btw-plicht beroepsvereniging Commissionairsprincipe Btw-aftrek bij vestiging vruchtgebruik Onroerende verhuur Voorlegging boeken en stukken Berekening geldboete Verjaring van de vordering tot btw-teruggaaf Toepassing zevenjarige verjarings termijn Rechterlijke toetsing van fiscale geldboetes Stuiting van de verjaring Fraude xvi

11 2.3. Hoven van beroep Geregelde werkzaamheid Bestuurdersmandaat Onttrekking door beroepsoprichter Uitbating van een bordeel/bar Recht van opstal Vaste inrichting Toepassing van het Seeling-arrest op een vennootschap Maatstaf van heffing subsidies Btw-tarief saunacomplex Btw-tarief kwalificatie werk in onroerende staat Bewijs uitvoer Bewijs intracommautaire levering Onroerende verhuur Verzekeringen Btw-aftrek nevenactiviteit Btw-aftrek privégebruik Btw-aftrek onroerende verhuur Btw-aftrek percentage beroepsgebruik Recht op aftrek beroepsoprichter Fictieve facturen Teruggaaf Vermelding van btw op een factuur Voldoening btw via de bijzondere btw-aangifte Forfaitaire regeling Margeregeling Betreden van bewoonde lokalen Proces-verbaal Wedersamenstelling omzet Fiscale geldboete niet-indiening aangiften Fiscale geldboete beoordeling door de rechter Toepassing zevenjarige verjarings termijn Correctieopgave aangetast door wilsgebrek en/of vergissing Visering dwangbevel Motivering dwangbevel Aansprakelijkheid bestuurders xvii

12 2.4. Fiscale rechtbanken Levering met montage Korting Btw-tarief plafondlift voor gehandicapten Btw-tarief verbouwingswerken Bewijs intracommunautaire levering Psychotherapeut Syndicale activiteit Onroerende verhuur Recht op aftrek bestemming Recht op aftrek kosten van onthaal Recht op aftrek gemengde btw-plicht Fiscale geldboete motivatie Fiscale geldboete kwijtschelding Nalatigheidsinteresten kwijtschelding Toepassing zevenjarige verjarings termijn Dwangbevel verjaring Dwangbevel motivering Dwangbevel uitvoerbaarverklaring Aansprakelijkheid bestuurders voor btw-schulden xviii

Overzicht Delen. DEEL 1 Inleiding 45. DEEL 2 Belastingplicht 63. DEEL 3 Belastbare handelingen 181. DEEL 4 Invoer 327. DEEL 5 Maatstaf van heffing 367

Overzicht Delen. DEEL 1 Inleiding 45. DEEL 2 Belastingplicht 63. DEEL 3 Belastbare handelingen 181. DEEL 4 Invoer 327. DEEL 5 Maatstaf van heffing 367 4 Btw Overzicht Delen Overzicht Delen DEEL 1 Inleiding 45 DEEL 2 Belastingplicht 63 DEEL 3 Belastbare handelingen 181 DEEL 4 Invoer 327 DEEL 5 Maatstaf van heffing 367 DEEL 6 Tarieven 435 DEEL 7 Vrijstellingen

Nadere informatie

btw-brief Maart 2014 nr. 3 Jaargang 8 Maandelijks behalve in weken 1, 26-31, 52 Afgiftekantoor Antwerpen X P2A9398

btw-brief Maart 2014 nr. 3 Jaargang 8 Maandelijks behalve in weken 1, 26-31, 52 Afgiftekantoor Antwerpen X P2A9398 0003001.NN/BtwBrfnn btw-brief Maart 2014 nr. 3 Jaargang 8 Maandelijks behalve in weken 1, 26-31, 52 Afgiftekantoor Antwerpen X P2A9398 inhoud Editoriaal Btw-tarief Elektriciteit: btw-verlaging voor huishoudelijke

Nadere informatie

Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN

Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN Rooster 00 - Verkoop van goederen tegen 0-tarief: dagbladen, tijdschriften, pre-paid telefoonkaarten, recuperatiestoffen, tabaksfabrikaten.

Nadere informatie

Pieter De Ranter KPMG Fiduciaire, Antwerpen

Pieter De Ranter KPMG Fiduciaire, Antwerpen SPORTPRAKTIJK Wegwijs in fiscaliteit en de sportsector Pieter De Ranter KPMG Fiduciaire, Antwerpen Agenda 1. Btw in de sportsector - Wie is btw-plichtig? - Wanneer is mijn sportclub vrijgesteld? - Mijn

Nadere informatie

BUSINESS LUNCH 13/06/2013

BUSINESS LUNCH 13/06/2013 BUSINESS LUNCH 13/06/2013 New regulations about VAT and Corporate Tax in a nutshell Veerle Slagmeulder Peter Robrechts BTW NIEUWIGHEDEN Adm. toelichting bepaling beroepsgebruik bij gemengd gebruikte goederen

Nadere informatie

BTW. Wat kost het privégebruik u aan btw? Praktijkprobleem

BTW. Wat kost het privégebruik u aan btw? Praktijkprobleem Uw maandelijkse gids in de btw-doolhof van wetgeving, KB s, beslissingen, rechtspraak, enz. BTW Afgiftekantoor 2800 Mechelen Mail - P 915767 tipsenadvies-btw.be 1 jaargang - nummer 3 23 augustus 2013 Verschijnt

Nadere informatie

VOORWOORD DEEL I. HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT. Wetboek van Koophandel. Distributiecontracten. Mededingingsrecht

VOORWOORD DEEL I. HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT. Wetboek van Koophandel. Distributiecontracten. Mededingingsrecht VOORWOORD DEEL I. HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT Wetboek van Koophandel Wetboek van Koophandel (Uittreksel).... 3 Boek I. Koophandel in het algemeen.............. 3 Wet houdende Titels I tot IV van het Wetboek

Nadere informatie

Circulaire AAFisc nr. 47/2013 (E.T. 124.411) d.d. 20 november 2013

Circulaire AAFisc nr. 47/2013 (E.T. 124.411) d.d. 20 november 2013 Circulaire AAFisc nr. 47/2013 (E.T. 124.411) d.d. 20 november 2013 Algemene Administratie van de Fiscaliteit Centrale diensten btw ADVOCATEN MANDATEN NIET-VRIJGESTELDE BELASTINGPLICHT PLAATS VAN DE DIENST

Nadere informatie

INHOUD DEEL 1. OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN 2013 1

INHOUD DEEL 1. OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN 2013 1 iii Samenstelling Woord vooraf i DEEL 1. OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN 2013 1 DEEL 2. ADVIEZEN 21 1. ADVIEZEN M.B.T. DE BEVOEGDHEID VAN DE CBN 22 1.1. ADVIESBEVOEGDHEID 22 advies 14/1 Adviesbevoegdheid

Nadere informatie

Inhoudsopgave. BTW eenheid Pagina 2

Inhoudsopgave. BTW eenheid Pagina 2 BTW EENHEID Inhoudsopgave Inleiding... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1 Algemeen... 4 1.1 Wat is een BTW eenheid?... 4 2 Kenmerken en toepassingsvoorwaarden... 6 2.1 Financiële verbondenheid... 6

Nadere informatie

Fiscaal recht Samenvatting BTW (2013)

Fiscaal recht Samenvatting BTW (2013) Tot nu toe: belasting op inkomen Fiscaal recht Samenvatting BTW (2013) BTW= belasting op consumptie (op besteding van burgers) Opmerkingen: 1) Vrijstelling heeft hier heel andere betekenis: Vrijstelling

Nadere informatie

De BTW in de Europese Gemeenschap

De BTW in de Europese Gemeenschap EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE BELASTINGBELEID BTW en overige belastingen op de omzet Brussel, 27 oktober TAXUD/C/3/ID DOC 2401/2003 De BTW in de Europese Gemeenschap

Nadere informatie

Omzetbelasting in Nederland

Omzetbelasting in Nederland Omzetbelasting in Nederland Voor ondernemers die niet gevestigd zijn in Nederland Als u in Nederland goederen koopt of verkoopt, of diensten verleent, dan krijgt u te maken met de Nederlandse regels voor

Nadere informatie

Toelichting bij de digitale aangifte omzetbelasting. Toelichting bij de digitale aangifte omzetbelasting. Explanatory notes

Toelichting bij de digitale aangifte omzetbelasting. Toelichting bij de digitale aangifte omzetbelasting. Explanatory notes Belastingdienst 2015 Toelichting bij de digitale aangifte omzetbelasting Voor binnenlandse ondernemers Toelichting bij de digitale aangifte omzetbelasting Voor ondernemers die niet gevestigd zijn in Nederland

Nadere informatie

DOORFACTURATIE VAN KOSTEN :BTW ASPECTEN

DOORFACTURATIE VAN KOSTEN :BTW ASPECTEN DOORFACTURATIE VAN KOSTEN :BTW ASPECTEN 2.1.1.8. INHOUDSTAFEL 2.1.1. DOORFACTURATIE KOSTEN 2.1.1.1. DOORREKENING KOSTEN 2.1.1.2.PRINCIPES 2.1.1.3. ENKELE SPECIFIEK UITGEWERKTE GEVALLEN 2.1.1.3.1. Doorrekening

Nadere informatie

Fiscale maatregelen (situatie per 10/05/12) Adviseurs

Fiscale maatregelen (situatie per 10/05/12) Adviseurs Fiscale maatregelen (situatie per 10/05/12) KPMG Belastingconsulenten en Juridische KPMG Belastingconsulenten en Juridische Adviseurs Agenda Financiering van ondernemingen Bedrijfswagens en andere voordelen

Nadere informatie

Boekhoudwet van 17 juli 1975 opgeheven door invoering Wetboek van economisch recht

Boekhoudwet van 17 juli 1975 opgeheven door invoering Wetboek van economisch recht Afgiftekantoor Turnhout 1 nr 7 // 25 september 2014 n i e u w s b r i e f ACTUA Boekhoudwet van 17 juli 1975 opgeheven door invoering Wetboek van economisch recht Van de wet van 17 juli 1975 De wet van

Nadere informatie

Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1

Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1 INHOUDSTAFEL Gebruikte afkortingen Voorwoord VII IX Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1 I. Wie moet een aangifte indienen? 3 1. Personen ingeschreven in het rijksregister

Nadere informatie

Update BTW. sinds 1 januari 2013. Facturatieregels in een nieuw kleedje. .De nieuwe BTW-factureringsregels. www.boekhoudkantoormarien.

Update BTW. sinds 1 januari 2013. Facturatieregels in een nieuw kleedje. .De nieuwe BTW-factureringsregels. www.boekhoudkantoormarien. Update BTW - Facturatieregels in een nieuw kleedje.de nieuwe BTW-factureringsregels sinds 1 januari 2013 boekhouding & fiscaliteit Tel: 03/489.11.46 Fax: 03/489.29.41 Nieuwe BTW-factureringsregels Facturatieregels

Nadere informatie

Newsletter. Editie juni 2013. Audit & Assurance. Juridische diensten. 02 Recente adviezen CBN

Newsletter. Editie juni 2013. Audit & Assurance. Juridische diensten. 02 Recente adviezen CBN Newsletter Editie juni 2013 Audit & Assurance Nieuwe Belgische vertegenwoordiger 02 Recente adviezen CBN Grant Thornton De meeste lezers van deze nieuwsbrief werden een tijdje geleden reeds op de hoogte

Nadere informatie

Wie valt onder de BTW-plicht?

Wie valt onder de BTW-plicht? ADVOCATEN BTW PLICHT De BTW adminstratie heeft recentelijk via circulaire nr. Aafisc 47/2013 de richtlijnen uiteengezet aangaande het wegvallen van de BTW-vrijstelling voor advocaten vanaf 2014. We brengen

Nadere informatie

BOEK I: RECHTEN VAN SUCCESSIE EN VAN OVERGANG BIJ OVERLIJDEN... 3 Twee rechten... 3 Geschiedenis... 3 Band met het registratierecht...

BOEK I: RECHTEN VAN SUCCESSIE EN VAN OVERGANG BIJ OVERLIJDEN... 3 Twee rechten... 3 Geschiedenis... 3 Band met het registratierecht... Voorwoord............................... v Fiscaal recht.................. v Zoektocht naar de betekenis............. v Terug naar de bron................ vi Deel I Artikelsgewijze commentaar bij het wetboek

Nadere informatie

Toelichting. Om u te helpen. bij het invullen van deel 2. niet-inwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010)

Toelichting. Om u te helpen. bij het invullen van deel 2. niet-inwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010) Toelichting Om u te helpen Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010) bij het invullen van deel 2 van uw aangifte in de belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) INDEX Aandelenopties: - toegekend

Nadere informatie

Economisch. Leerplan modulaire opleiding. HOKT/SP Graduaat Fiscale Wetenschappen

Economisch. Leerplan modulaire opleiding. HOKT/SP Graduaat Fiscale Wetenschappen Volwassenenonderwijs Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap v.z.w. Leerplan modulaire opleiding Onderwijsniveau Studierichting Categorie HOKT/SP Graduaat Fiscale Wetenschappen

Nadere informatie

1ste wijziging : BTW aangifte Uitbreiding van vak 00 : Verkopen + vak 44 + vak 88

1ste wijziging : BTW aangifte Uitbreiding van vak 00 : Verkopen + vak 44 + vak 88 Wijzigingen BTW aangifte vanaf jan 2010 Inleiding: Wat wijzigt er? Vanaf 01/01/2010 worden nieuwe BTW-regels van kracht (BTW aangifte, intracom listing en BTW klanten listing). Deze moeten worden gevolgd

Nadere informatie

[Type text] BTW Werken in onroerende staat Verschillend BTW-tarieven

[Type text] BTW Werken in onroerende staat Verschillend BTW-tarieven [Type text] BTW Werken in onroerende staat Verschillend BTW-tarieven 0 Inleiding: Voor veel aannemers is het een probleem te onderscheiden welk btw-tarief ze moeten toepassen op hun factuur voor werken

Nadere informatie

Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer

Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer 1. Probleemstelling Tweedehandse goederen komen in aanmerking voor de bijzondere regeling

Nadere informatie

Startersgids PARAMEDICUS PSYCHOLOOG

Startersgids PARAMEDICUS PSYCHOLOOG Startersgids PARAMEDICUS PSYCHOLOOG Startersgids Paramedicus Psycholoog p. 1 Startersgids PARAMEDICUS PSYCHOLOOG INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 6 Wat is een paramedisch beroep?... 7 Paramedische

Nadere informatie

Destination unknown. De reisbureauregeling

Destination unknown. De reisbureauregeling Destination unknown De reisbureauregeling Door: E. Sparidis MSc 2010/ 2011 Inhoudsopgave LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN 4 HOOFDSTUK 1 INLEIDING 5 HOOFDSTUK 2 HET BELASTINGSUBJECT 7 2.1 Het reisbureau

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 2.1 Zelfstandige in hoofdberoep... 7 2.2 Zelfstandige in bijberoep... 7 2.3 Gelijkstelling met bijberoep... 7

INHOUDSOPGAVE. 2.1 Zelfstandige in hoofdberoep... 7 2.2 Zelfstandige in bijberoep... 7 2.3 Gelijkstelling met bijberoep... 7 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 5 1 DEFINITIE VAN EEN ZELFSTANDIGE... 6 2 ZELFSTANDIGE IN HOOFDBEROEP OF IN BIJBEROEP 2.1 Zelfstandige in hoofdberoep... 7 2.2 Zelfstandige in bijberoep... 7 2.3 Gelijkstelling

Nadere informatie