FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 juli 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 juli 2009"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 juli 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven in (een deel van) de Autodrome-faillissementen. De curatoren baseren zich op aangetroffen gegevens en informatie van derden. De juistheid daarvan staat thans nog niet vast, zodat mogelijkerwijs gegevens en cijfers in een later stadium aanpassing behoeven. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. 1. Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap AUTODROME HOLDING B.V., gevestigd te (7903 TP) Hoogeveen aan het adres Parmentierstraat 2 A-G. Kamer van Koophandelnummer Surseancenummer : S. 09/8 Faillissementsnummer : F. 09/118 Datum uitspraak surseance : 3 april 2009 Datum uitspraak faillissement : 23 april 2009 Curatoren : mr. P.J. van Steen en mr. J.C.M. Silvius Rechter-Commissaris : mr. J. van der Vinne Activiteiten onderneming : Het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het voeren van de directie over, alsmede het (doen) financieren van andere ondernemingen, in welke rechtsvorm dan ook Omzetgegevens : EUR ,-- (2007) Personeel gemiddeld aantal : 0 2. Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap AUTODROME SCHADE B.V., gevestigd te (7903 TP) Hoogeveen aan het adres Parmentierstraat 2 A-G, h.o.d.n. Autodrome en Autodrome De Autoboulevard Kamer van Koophandelnummer Surseancenummer : S. 09/7 Faillissementsnummer : F. 09/115 Datum uitspraak surseance : 3 april 2009 Datum uitspraak faillissement : 23 april 2009 Curatoren : mr. P.J. van Steen en mr. J.C.M. Silvius Rechter-Commissaris : mr. J. van der Vinne Activiteiten onderneming : Herstellen van schade aan personen- en bedrijfswagens, cleaning van personen- en bedrijfswagens en het overbouwen van laadbakken, herstellen en vervangen van autoruiten. Omzetgegevens : -- Personeel gemiddeld aantal : 0 Autodrôme groep verslag 1 Pagina 1 van 41 1

2 3. Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap VERHEIJEN BEDRIJFSWAGENS B.V., gevestigd te (7903 TP) Hoogeveen aan het adres Parmentierstraat 8, h.o.d.n. Autodrome, Autodrome De Autoboulevard, Snoeks Service Centrum, Truckservice Noord en Verheijen Verhuur Kamer van Koophandelnummer Surseancenummer : S. 09/6 Faillissementsnummer : F. 09/116 Datum uitspraak surseance : 3 april 2009 Datum uitspraak faillissement : 23 april 2009 Curatoren : mr. P.J. van Steen en mr. J.C.M. Silvius Rechter-Commissaris : mr. J. van der Vinne Activiteiten onderneming : Verkopen, leasen en repareren van bedrijfswagens, verkopen van auto-onderdelen en aanverwante artikelen, verhuren van personen- en bedrijfswagens. Omzetgegevens : -- Personeel gemiddeld aantal : 0 4. Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap AUTODROME B.V., gevestigd te (7903 TP) Hoogeveen aan het adres Parmentierstraat 2-8, h.o.d.n. Autodrome Telecom, Autodrome van der Wilt, Autodrome Hoogeveen, Autodrome de Wieken, Autodrome Verheijen, Autodrome De Autoboulevard en Autodrome Verhuur. Kamer van Koophandelnummer Surseancenummer : S. 09/7 Faillissementsnummer : F. 09/117 Datum uitspraak surseance : 3 april 2009 Datum uitspraak faillissement : 23 april 2009 Curatoren : mr. P.J. van Steen en mr. J.C.M. Silvius Rechter-Commissaris : mr. J. van der Vinne Activiteiten onderneming : Verkoop van en reparatie en onderhoud aan automobielen en verkoop van aanverwante artikelen. Omzetgegevens : -- Personeel gemiddeld aantal : 0 5. Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap AUTOBEDRIJF VERHEIJEN B.V., gevestigd te (7903 TP) Hoogeveen aan het adres Parmentierstraat 2 A-G. Kamer van Koophandelnummer Autodrôme groep verslag 1 Pagina 2 van 41 2

3 Surseancenummer : S. 09/10 Faillissementsnummer : F 09/120 Datum uitspraak surseance : 10 april 2009 Datum uitspraak faillissement : 23 april 2009 Bewindvoerders : mr. P.J. van Steen en mr. J.C.M. Silvius Rechter-Commissaris : mr. J. van der Vinne Activiteiten onderneming : Het beheren van vermogen. Omzetgegevens : -- Personeel gemiddeld aantal : 0 6. Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap VERHEIJEN AUTO S HOOGEVEEN B.V., gevestigd te (7903 TP) Hoogeveen aan het adres Parmentierstraat 2 A-G. Kamer van Koophandelnummer Surseancenummer : S. 09/14 Faillissementsnummer : F. 09/121 Datum uitspraak surseance : 14 april 2009 Datum uitspraak faillissement : 23 april 2009 Curatoren : mr. P.J. van Steen en mr. J.C.M. Silvius Rechter-Commissaris : mr. J. van der Vinne Activiteiten onderneming : Het beheren van vermogen. Omzetgegevens : -- Personeel gemiddeld aantal : 0 7. Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap DE GROOT WINSCHOTEN B.V., tevens h.o.d.n. Autodrôme Winschoten, Koops Winschoten, Autodrôme Koops en Autodrôme Koops Winschoten, gevestigd te (9672 BH) Winschoten aan het adres Papierbaan 8, postbus 2002, 7900 BA Hoogeveen. Kamer van Koophandelnummer Surseancenummer : S. 09/4 Faillissementsnummer : F. 09/140 Datum uitspraak surseance : 9 april 2009 Datum uitspraak faillissement : 18 mei 2009 Curatoren : mr. P.J. van Steen en mr. J.C.M. Silvius Rechter-Commissaris : mr. J. van der Vinne Activiteiten onderneming : Automobiel- en garagebedrijf Omzetgegevens : -- Personeel gemiddeld aantal : 0 Autodrôme groep verslag 1 Pagina 3 van 41 3

4 8. Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap DE GROOT GRONINGEN B.V., tevens h.o.d.n. Koops Groningen, Autodrôme Nissan Groningen, Autodrôme Koops en Autodrôme Koops Groningen, gevestigd te (9723 HG) Groningen aan het adres Rockstockweg 12, postbus 2002, 7900 BA Hoogeveen. Kamer van Koophandelnummer Surseancenummer : S. 09/5 Faillissementsnummer : F. 09/141 Datum uitspraak surseance : 9 april 2009 Datum uitspraak faillissement : 18 mei 2009 Curatoren : mr. P.J. van Steen en mr. J.C.M. Silvius Rechter-Commissaris : mr. J. van der Vinne Activiteiten onderneming : Automobielbedrijf, garagebedrijf, schadelherstelbedrijf met alle bijbehorende werkzaamheden en diensten, daaronder bemiddeling bij financieringen. Omzetgegevens : -- Personeel gemiddeld aantal : 0 Verslagperiode : 3 april 2009 tot en met 10 juli 2009 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie Dit verslag dient in samenhang met de faillissementsverslagen van 4-Lease BV en Autodrôme Services BV te worden beschouwd. Inleiding Algemeen. Op 3 april 2009 heeft de directie van Autodrôme Holding BV, Autodrôme Schade BV, Autodrôme BV, Verheijen Bedrijfswagens BV en 4-Lease BV voorlopige surseance van betaling gevraagd. Dit verzoek is op deze datum door de rechtbanken Groningen en Assen ingewilligd, waarbij gelijktijdig een afkoelingsperiode ex artikel 241a Fw van twee maanden is afgekondigd. In deze vennootschappen worden de kernactiviteiten van Autodrôme uitgevoerd. Deze kernactiviteiten zijn het verkopen van nieuwe en gebruikte personenauto s, het repareren en onderhouden van personenauto s, het verkopen van bedrijfswagens, het onderhouden en repareren van bedrijfswagens, het schadebedrijf en het leasebedrijf. Directe aanleiding de voorlopige surseance van betaling te verzoeken was gelegen in het feit dat de huisbankier, ABN Amro Bank NV, op 1 april 2009 alle betalingen van Autodrôme Holding BV en de daaraan gelieerde vennootschappen tijdelijk heeft opgeschort. Autodrôme groep verslag 1 Pagina 4 van 41 4

5 De directie van Autodrôme Services BV heeft de rechtbank Assen verzocht het faillissement uit te spreken. Het faillissement is uitgesproken op 7 april Dit is een personeels-bv. Alle arbeidsovereenkomsten met het bij Autodrôme werkzame personeel zijn aangegaan door deze vennootschap. Daarop volgend hebben directie en bewindvoerders van een groot gedeelte van de aan Autodrôme Holding BV gelieerde vennootschappen de surseance van betaling gevraagd, dan wel het faillissement. Bewindvoerders hebben de rechtbank verzocht de voorlopig verleende surseances van betaling in te trekken, omdat het vooruitzicht dat na verloop van tijd de schuldeisers zouden kunnen worden bevredigd niet bleek te bestaan. De rechtbank Assen heeft op 23 april 2009 de voorlopige surseances van Autodrôme Holding BV, Autodrôme BV, Autodrôme Schade BV en Verheijen Bedrijfswagens BV ingetrokken, waarbij gelijktijdig de faillietverklaring van deze vennootschappen is uitgesproken. Daarbij is andermaal een afkoelingsperiode ex artikel 63a Fw afgekondigd voor de duur van twee maanden. De rechtbank Groningen heeft op 16 juni 2009 de voorlopige surseance van 4-Lease BV ingetrokken, waarbij gelijktijdig het faillissement van deze vennootschap is uitgesproken. Op 7 juli 2009 heeft de rechtbank Assen op verzoek van de directie van C. Verheijen Holding BV de voorlopige surseance van betaling van deze vennootschap uitgesproken. Binnenkort zullen curatoren op eigen aangifte verzoeken om ook Vera Hardenberg BV, Koover Holding BV, Autodrôme Financiële Dienstverlening BV, De Groot Onroerend Goed BV en Autodrôme Assen BV in staat van faillissement te verklaren. Consolidatie. Van meet af aan is het streven van curatoren erop gericht geweest de faillissementen enkelvoudig per vennootschap af te wikkelen. Dit houdt in dat de te realiseren baten toekomen aan de vennootschappen, die rechthebbend zijn op de betreffende activa, dat boedelschulden ten laste worden gebracht van de vennootschappen, die rechtens gehouden zijn deze boedelschulden te voldoen en dat vorderingen van crediteuren geplaatst worden op een lijst van crediteuren van die vennootschap, waarmee de betreffende crediteuren een rechtsverhouding hebben. Het is curatoren na een eerste inventarisatie gebleken dat een aantal factoren hen in dit streven ernstig belemmeren. De wijze waarop de administratie door de verschillende vennootschappen is gevoerd brengt met zich mee dat niet altijd op een eenvoudige wijze de rechten en verplichtingen van de afzonderlijke vennootschappen kunnen worden vastgesteld. Sinds 1 januari 2005 zijn er geen jaarrekeningen meer opgemaakt en vastgesteld van de afzonderlijke vennootschappen. De directie volstond met het opmaken van een geconsolideerde jaarrekening van C. Verheijen Holding BV. Dit heeft tot gevolg gehad dat de aanspraken en verplichtingen van de vennootschappen onderling niet altijd duidelijk zijn vastgesteld. In de praktijk van alledag is men bovendien niet altijd even zorgvuldig geweest met het toerekenen van kosten en opbrengsten naar afzonderlijke vennootschappen. Autodrôme groep verslag 1 Pagina 5 van 41 5

6 Indien een auto voor herstel werd aangeboden bij het schadebedrijf, was het niet ongebruikelijk de benodigde onderdelen te verkrijgen via het magazijn van het garagebedrijf zonder de kosten daarvan door te berekenen aan de vennootschap, waaraan de opbrengst ten goede kwam. Indien door bedrijfswagens een auto moest worden gerepareerd, kon het voorkomen dat de reparatie in verband met capaciteitsproblemen werd verricht in het reparatiebedrijf van personenauto s, terwijl de opbrengst ten goede kwam aan bedrijfswagens, maar niet als zodanig werd geboekt Dat aan een toedeling van kosten en opbrengsten per vennootschap niet altijd de benodigde aandacht is gegeven wordt naar alle waarschijnlijkheid mede veroorzaakt door het feit dat alle opbrengsten werden ontvangen op een opbrengstenrekening en alle kosten werden betaald vanaf een kostenrekening, welke rekeningen beiden werden aangehouden door Autodrôme Holding BV. Nader onderzoek van de toestand van de administratie heeft uitgewezen dat voor het vaststellen van de rechten en plichten per afzonderlijke vennootschap het noodzakelijk is de administratie vanaf 1 januari 2005 opnieuw handmatig te gaan boeken. Curatoren hebben Ernst & Young gevraagd een raming te maken van de daarmee gepaard gaande kosten. Ernst & Young heeft een kostenopgave gedaan en daarbij als voorwaarde gesteld dat deze werkzaamheden enkel kunnen worden verricht indien curatoren nog langere tijd de beschikking behouden over ter zake kundig administratief personeel van Autodrôme. Daarnaast kon deze operatie enkel slagen indien curatoren nog geruime tijd de beschikking behielden over kantoorruimte, computerapparatuur en noodzakelijke softwareprogrammatuur. De daarmee gepaard gaande kosten alsmede de kosten van Ernst & Young zijn door curatoren becijferd op een bedrag van EUR ,- - tot EUR ,--. Curatoren achten het niet verantwoord voor dit doel zoveel kosten te maken. Op grond daarvan hebben zij de rechter-commissaris voorgesteld de afwikkeling van de faillissementen op te delen in vier groepen, bestaande uit Autodrôme Services BV, Autodrôme RN BV, 4-Lease BV en Autodrôme Holding BV. Onder Autodrôme Holding BV worden dan alle vennootschappen gebracht, die te maken hebben met het garagebedrijf voor personen- en bedrijfswagens en het schadebedrijf. Autodrôme Services BV kan zelfstandig worden afgewikkeld. Autodrôme Services BV is de vennootschap, die alle personeelsleden in dienst had. Autodrôme RN BV is de vennootschap, die het bedrijfspand in Assen heeft ontwikkeld. 4-Lease BV is de leasemaatschappij. Van deze drie vennootschappen kunnen op eenvoudige wijze de rechten en plichten worden vastgesteld. De (voorlopige) surseance van C. Verheijen Holding BV zal ook zelfstandig worden afgewikkeld. Dit verslag heeft uitsluitend betrekking op de vennootschappen die samen met Autodrome Holding geconsolideerd zullen worden afgewikkeld. In het hierna volgende zullen curatoren de naam Autodrôme gebruiken wanneer zij daarmee deze groep van vennootschappen bedoelen. De activiteiten van Autodrôme. Curatoren troffen op 3 april 2009 een onderneming aan die tot 1 april 2009 volledig operationeel was. Autodrôme groep verslag 1 Pagina 6 van 41 6

7 De activiteiten van de onderneming bestonden uit: Autodrôme BV In het begin van de jaren 70 is de grondslag gelegd voor Autodrôme. Aanvankelijk is gestart met een tankstation, gecombineerd met een universeel garagebedrijf. Na verloop van tijd heeft dit garagebedrijf een dealerschap verworven. Ongeveer 20 jaar geleden heeft het bedrijf zich sterk uitgebreid en, in hoofdzaak als gevolg van overnames, vestigingen geopend in Emmen, Winschoten, Assen, Groningen en Leek. Autodrôme is een multibranddealer. Dit houdt in dat Autodrôme van meerdere merken het dealerschap heeft. Op sommige locaties heeft Autodrôme meerdere vestigingen. Ten tijde van het uitspreken van de voorlopige surseance van betaling was Autodrôme dealer van Renault, Nissan, Dacia, Fiat, Opel, Chevrolet, Mitsubishi en Hyundai. De handelsnaam Autodrôme De Autoboulevard typeert de positionering van Autodrôme in de markt van garagebedrijven. Autodrôme heeft in nieuwe voertuigen verkocht. Samen met de verkoop van gebruikte voertuigen is daarmee een omzet gerealiseerd van bijna EUR ,--. In de Aftersales werd in 2008 een omzet in de werkplaats gerealiseerd van circa EUR ,-- en een omzet uit verkopen van het magazijn van circa EUR ,--. Autodrôme is van diverse merken hoofddealer van de regio. Als zodanig heeft Autodrôme met diverse garages een subdealerovereenkomst. Als gevolg van de surseance van betaling hebben de importeurs de dealerovereenkomsten beëindigd. Gevolg van de beëindiging van de dealerovereenkomsten is dat daarmee ook een einde is gekomen aan de overeenkomsten met subdealers. Autodrôme Schade BV Deze vennootschap exploiteert drie schadebedrijven in Hoogeveen, Emmen en Groningen. Het schadebedrijf is Focwa-erkend en heeft een samenwerkingsverband met diverse verzekeringsmaatschappijen, waaronder Univé en Achmea. Het schadebedrijf heeft in 2008 een omzet gerealiseerd van circa EUR ,-- exclusief btw en heeft in 2008 een positieve bijdrage geleverd aan het resultaat van Autodrôme. Verheijen Bedrijfswagens BV Verheijen Bedrijfswagens BV exploiteert drie vestigingen in Groningen, Hoogeveen en Emmen met een afdeling Sales en een afdeling Aftersales. Verheijen Bedrijfswagens was dealer voor Renault Trucks, Fiat bedrijfswagens en Mitsubishi trucks/bedrijfswagens. In samenwerking met Autodrôme BV was de vennootschap dealer voor bedrijfswagens van diverse merken. In 2008 verkocht Verheijen Bedrijfswagens BV 510 voertuigen, waaronder 348 nieuwe en 162 gebruikte wagens. Autodrôme groep verslag 1 Pagina 7 van 41 7

8 De omzet uit de verkoop van nieuwe voertuigen bedroeg in 2008 EUR ,-- en van gebruikte wagens EUR ,--. Verheijen Bedrijfswagens BV leed op de verkoop van voertuigen in 2008 een verlies van EUR ,--. In de Aftersales werd in 2008 een omzet gerealiseerd van circa EUR ,-- exclusief btw. In de Aftersales werd een positief resultaat behaald. 4-Lease BV Deze vennootschap exploiteert een leasemaatschappij. Ten tijde van het uitspreken van de voorlopige surseance van betaling verhuurde 4-Lease BV een kleine 300 voertuigen, waarvan het merendeel in de vorm van een full operational leaseovereenkomst. Deze voertuigen zijn in hoofdzaak gefinancierd door Amstel Lease Maatschappij NV. Voor nadere bijzonderheden over 4-Lease BV wordt verwezen naar het faillissementsverslag van deze vennootschap. Boedelkrediet. Na een eerste inventarisatie hebben curatoren besloten de bedrijfsactiviteiten van Autodrôme in afgeslankte vorm voort te zetten. Daartoe is besloten om de mogelijkheid van verkoop van bedrijfsonderdelen going concern te optimaliseren. Bij de continuering van de bedrijfsactiviteiten van 4-Lease heeft ook meegewogen dat een onmiddellijke beëindiging van de bedrijfsactiviteiten mogelijkerwijs geleid zou hebben tot diverse claims van lessees van de leasemaatschappij. Dit heeft erin geresulteerd dat de activiteiten van het leasebedrijf van 4-Lease BV zijn voortgezet tot 1 juli De activiteiten van het schadebedrijf in Hoogeveen en Groningen, bedrijfswagens in Hoogeveen, Groningen en Emmen en de reparatie- en onderhoudsbedrijven voor personenwagens in Hoogeveen, Emmen, Winschoten, Groningen en Leek zijn voortgezet tot 1 mei Curatoren hebben ABN Amro Bank bereid gevonden de voortzetting van de onderneming te financieren door middel van een boedelkrediet van EUR ,--, gesplitst in een gedeelte van EUR ,-- voor Autodrôme en een gedeelte van EUR ,-- voor 4- Lease BV. Dit krediet is inmiddels volledig afgelost. BVA Auctions. Al spoedig zagen curatoren zich voor de vraag gesteld op welke wijze inventarissen, de voorraad onderdelen en de voorraad auto s op de meest succesvolle wijze te gelde gemaakt konden worden. Vanwege het ontbreken van een kandidaat, die het concern als geheel kon overnemen, waren curatoren slechts in staat enkele bedrijfsonderdelen onderhands te verkopen. Curatoren hebben om die reden besloten de verkoop van deze activa uit te besteden aan een veilinghuis. Twee traditionele veilinghuizen, gespecialiseerd in internetveilingen, en drie gespecialiseerde autoveilinghuizen zijn uitgenodigd een schriftelijke aanbieding te doen en deze mondeling te presenteren. Voor deze tender hebben curatoren een commissie samengesteld, bestaande uit de directeur van Autodrôme, het hoofd sales en het hoofd aftersales. Uiteraard heeft ook één der curatoren zitting gehad in deze commissie. Autodrôme groep verslag 1 Pagina 8 van 41 8

9 Aan de tender is deelgenomen door Fleet Select, BCA Autoveiling, Autoveiling.nl, Van Beusekom en BVA Auctions. De commissie heeft unaniem gekozen voor BVA Auctions. De selectiecriteria daarbij waren: aansluiting bij de ideale doelgroep, het bereiken van eindgebruikers, publiciteit, prijsstelling, logistiek, financiële afhandeling, exportmogelijkheden, veiligheid, snelheid en organisatie van een kijkdag. BVA Auctions scoorde op deze selectiecriteria het beste. Curatoren hebben met BVA Auctions nadere afspraken gemaakt ter zake van vaststelling van de veilingkosten, de kosten van marketing en publiciteit, de kosten van het verwijderen van (chemisch) afval en de verdeling van de veilingopbrengst tussen BVA Auctions, bank en boedel. Als bijkomende voorwaarde is gesteld dat BVA Auctions de panden van Autodrôme tijdig leeg, ontruimd en bezemschoon dient op te leveren. ABN Amro Bank NV heeft met de keuze voor BVA Auctions ingestemd. Werkzaamheden curatoren. Curatoren hebben in de verslagperiode nagenoeg dagelijks werkzaamheden verricht in het faillissement van Autodrôme. Zonder naar volledigheid te streven hebben de werkzaamheden van curatoren bestaan uit: het inventariseren van de activa, in het bijzonder van de voorraad auto s; het inventariseren van de verplichtingen jegens verhuurders; het inventariseren van de verplichtingen jegens de huisbankier; de ontruiming en oplevering in de oude staat van gehuurde bedrijfspanden; het te gelde maken van activa; het inventariseren van de verplichtingen jegens aan importeurs gelieerde financieringsinstellingen en het inventariseren van ten behoeve van deze financiers gestelde zekerheidsrechten; het inventariseren en afwikkelen van eigendomsvoorbehouden; het inventariseren van fiscale verplichtingen; het inventariseren en ordenen van vordering van overige crediteuren; het aansturen van de financiële administratie; het afwikkelen van aanspraken van gedupeerden, waarbij zo mogelijk diverse praktische oplossingen zijn bereikt; het dagelijks beantwoorden van een grote hoeveelheid binnenkomende mailberichten; De omvang van Autodrôme is zodanig, dat curatoren deze taak niet alleen konden uitvoeren. Curatoren zijn daarbij ondersteund door een groot gedeelte van het personeel van Autodrôme, dat gedurende de opzegtermijn heeft doorgewerkt. Na afloop van de opzegtermijn hebben curatoren, met name voor de administratieve afhandeling, zeven mensen tot en met 3 juli 2009 in dienst gehouden van Autodrôme Services BV. Daarnaast hebben curatoren de heer N.A. Stokkel AA, bedrijfsadviseur, verbonden aan Insolvestment BV te Kropswolde, ingeschakeld om hen te assisteren. De heer Stokkel heeft curatoren met name bijgestaan in het ordenen van financiële en administratieve aangelegenheden. Autodrôme groep verslag 1 Pagina 9 van 41 9

10 1. Inventarisatie 1.1 Directie en Organisatie Per vennootschap wordt onderstaand aangegeven wie daarvan de aandeelhouder en de bestuurder zijn. a. Autodrôme Holding BV Enig aandeelhouder is C. Verheijen Holding BV, bestuurders zijn de heer C. Verheijen en C. Verheijen Holding BV. b. Verheijen Bedrijfswagens BV Enig aandeelhouder is Autodrôme Holding BV, bestuurder is C. Verheijen Holding BV. c. Autobedrijf Verheijen BV Enig aandeelhouder is Autodrôme BV, bestuurder is Autodrôme BV. d. Verheijen Auto s Hoogeveen BV Enig aandeelhouder is Autodrôme BV, bestuurder is Autodrôme BV. d. Autodrôme Services BV Enig aandeelhouder is Autodrôme BV, bestuurder is C. Verheijen Holding BV. e. Autodrôme Schade BV Enig aandeelhouder is Autodrôme BV, bestuurder is C. Verheijen Holding BV. f. Autodrôme Assen BV Enig aandeelhouder is Autodrôme BV, bestuurder is Autodrôme BV. g. Autodrôme RN BV Enig aandeelhouder is Koover Holding, bestuurder is Koover Holding BV. h. De Groot Groningen BV Enig aandeelhouder is Autodrôme RN BV, bestuurder is Autodrôme RN BV. Autodrôme groep verslag 1 Pagina 10 van 41 10

11 i. De Groot Winschoten BV Enig aandeelhouder is Autodrôme RN BV, bestuurder is Autodrôme RN BV. j. 4-Lease BV Enig aandeelhouder is Autodrôme Financiële Diensten BV, bestuurder is Autodrôme Holding BV. In het onderstaande organogram zijn Stichting Administratiekantoor Aandelen in C. Verheijen Holding, Auto Verve BV, Verheijen Servicestations BV, Vera Hardenberg BV, Koover Holding BV, Autodrôme Financiële Dienstverlening BV en De Groot Onroerend Goed BV niet in staat van insolventie. Van de vennootschappen die in staat van insolventie verkeren is C. Verheijen Holding BV de enige vennootschap, waarvan de voorlopige surseance van betaling is uitgesproken. Onderstaand is een overzicht opgenomen van de vennootschappen, die behoren tot de groep van Autodrôme-vennootschappen c.q. het C. Verheijen-concern De rechtspersonen die rose zijn gearceerd verkeren niet in staat van insolventie, de faillissementen van de vennootschappen die blauw zijn gearceerd zullen met instemming van de rechter-commissaris geconsolideerd worden afgewikkeld. Autodrôme Holding BV heeft een 403-verklaring afgegeven en gepubliceerd voor alle vennootschappen, waarvan zij middellijk of onmiddellijk de aandelen houdt. Autodrôme groep verslag 1 Pagina 11 van 41 11

12 St. Admin Kantoor Aandelen in C. Verheijen Holding C. Verheijen Holding B.V. Autodrôme Holding B.V. Auto Verve B.V. Verheijen Servicestations B.V. Verheijen Bedrijfswagens B.V. Autobedrijf Verheijen B.V. Autodrôme B.V. Verheijen Auto s Hoogeveen B.V. Vera Hardenberg B.V. (Autodrôme Hardenberg) Koover Holding B.V. Autodrôme RN B.V. Autodrôme Services B.V. De Groot Groningen B.V. ( Koops Groningen) Autodrôme Schade B.V. De Groot Winschoten B.V. (Autodrôme Winschoten) Autodrôme Assen B.V. De Groot Onroerend Goed B.V. Autodrôme Financiële Dienstverlening B.V. 4 Lease B.V. Autodrôme groep verslag 1 Pagina 12 van 41 12

13 1.2 Winst en verlies Enkelvoudige jaarrekeningen van de verschillende vennootschappen ontbreken. Om die reden is niet op eenvoudige wijze vast te stellen hoe groot het resultaat van de vennootschappen over de afgelopen jaren is geweest. De meest recent vastgestelde jaarrekening is de geconsolideerde jaarrekening van C.A. Verheijen Holding BV over Deze jaarrekening is opgemaakt in november In 2007 is een netto omzet gerealiseerd van EUR ,--. Het bedrijfsresultaat bedroeg -/- EUR ,--. Het resultaat vóór belasting was -/- EUR ,-- en na belasting -/- EUR ,--. De voorlopige geconsolideerde winst en verliesrekening van C.A. Verheijen Holding BV over 2008 vertoont een netto omzet van EUR ,--, een bedrijfsresultaat van -/- EUR ,-- en een resultaat vóór en na belasting van -/- EUR , Balanstotaal Het balanstotaal per 31 december 2007, zoals dat blijkt uit de jaarrekening 2007 van C. Verheijen Holding BV bedraagt EUR ,--. Uit de financiële administratie blijkt dat het balanstotaal van C. Verheijen Holding BV per 31 december 2008 is afgenomen tot EUR ,--. De belangrijkste mutaties hebben zich voorgedaan onder de posten materiële vaste activa en voorraden. De materiële vaste activa zijn verminderd als gevolg van de verkoop van bedrijfspanden in februari De voorraad auto s en onderdelen is afgenomen met een bedrag van circa EUR ,--. Uit de financiële administratie blijkt dat het balanstotaal van Autodrôme per 31 maart 2009 EUR ,-- bedraagt. Aangenomen mag worden dat het balanstotaal per 3 april 2009 niet wezenlijk van dit bedrag zal afwijken Lopende procedures Afgezien van diverse incassoprocedures op debiteuren is het de curatoren vooralsnog niet gebleken dat Autodrôme betrokken is bij lopende procedures Verzekeringen Autodrôme is verzekerd tegen diverse risico s, die samenhangen met en voortvloeien uit het exploiteren van een garagebedrijf. De curatoren hebben de relevante verzekeringen op en na 3 april 2009 gecontinueerd. Zodra de betreffende risico s zich niet meer kunnen voordoen zullen de curatoren de verzekeringen beëindigen. 1.6 Huurovereenkomsten Alle bedrijfspanden van Autodrôme c.s. worden gehuurd. Onderstaand wordt per verhuurder verslag gedaan. Autodrôme groep verslag 1 Pagina 13 van 41 13

14 a. Trans European Properties. Autodrôme Holding BV huurt van Trans European Properties IV BV, gevestigd aan de Strawinskylaan 3105 te 1077 ZX Amsterdam, het bedrijfspand aan de Parmentierstraat 2 te 7903 TP Hoogeveen (bedrijfspand schadebedrijf en garagebedrijf Fiat, Mitsubishi, Hyundai), Parmentierstraat 6 te 7903 TP Hoogeveen (bedrijfspand Renault De Wieken), Parmentierstraat 6a te 7903 TP Hoogeveen (garagebedrijf Opel en Chevrolet) en Parmentierstraat 8 te 7903 TP Hoogeveen (bedrijfspand Verheijen Bedrijfswagens BV en kantorenhuisvesting 4-Lease BV). In Emmen huurt Autodrôme Holding BV van dezelfde vennootschap een bedrijfspand aan de Phileas Foggstraat 39 en de Karel Doormanstraat 1 en 1a-1d. Dit bedrijfspand is opgedeeld in meerdere vestigingen, die huisvesting bieden aan een garagebedrijf voor de merken Fiat, Mitsubishi, Hyundai en Chevrolet, een Renault-Dacia garage, een afdeling bedrijfswagens alsmede een schadeherstelbedrijf. Aan de Papierbaan 8 te 9672 BH Winschoten huurt Autodrôme Holding BV van deze vennootschap een bedrijfspand, waarin de Renault-Dacia garage is gehuisvest. Aan de Bornholmstraat 60 te 9723 AZ Groningen huurt Autodrôme Holding BV van deze vennootschap een bedrijfspand, waarin Verheijen Bedrijfswagens BV alsmede het schadeherstelbedrijf is gehuisvest. Op jaarbasis bedraagt de huur van deze panden EUR ,50 exclusief btw. De huurovereenkomsten hebben een looptijd van tien jaar, ingaande op 9 februari 2008 en lopende tot en met 8 februari Autodrôme Holding BV heeft de huur voldaan tot 9 februari Over de periode van 10 februari 2009 tot 3 april 2009 heeft Autodrôme Holding BV de huur verrekend met een aan haar toekomende bonus, waarop zij aanspraak maakt wegens het feit dat zij gedurende één jaar stipt en tijdig de huur heeft voldaan. ABN Amro Bank NV heeft een bankgarantie gesteld voor een bedrag van EUR ,--. De verhuurder heeft deze bankgarantie inmiddels in mei 2009 getrokken. Na verkregen toestemming van de rechter-commissaris hebben curatoren Trans European Properties IV BV in rechte betrokken wegens onverschuldigde betaling dan wel ongerechtvaardigde verrijking. Daartoe stellen curatoren dat zij op grond van artikel 39 Fw middels een daartoe strekkende opzegging de huurovereenkomsten rechtsgeldig hebben beëindig per 31 juli Daarbij hebben curatoren een opzegtermijn in acht genomen van drie maanden. Aan de verhuurder komt derhalve niet meer toe dan de huurpenningen over de periode van 3 april 2009 tot 1 augustus De huurovereenkomst kent geen bepaling op grond waarvan de huurder in het geval van een verleende voorlopige surseance van betaling dan wel een uitgesproken faillissement gehouden is tot het betalen van een schadevergoeding. De procedures tegen de verhuurder zijn aanhangig gemaakt bij de rechtbank Assen, sector kanton, locaties Assen en Emmen en bij de rechtbank Groningen, sector kanton, locaties Groningen en Winschoten, met het verzoek alle procedure te verwijzen naar de rechtbank Assen, sector kanton, locatie Assen. De verhuurder heeft zich in deze procedures als gedaagde partij gesteld. Autodrôme groep verslag 1 Pagina 14 van 41 14

15 De verhuurder heeft curatoren schriftelijk verzocht en gesommeerd de gehuurde bedrijfspanden overeenkomstig de wet en de verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomsten leeg en ontruimd op 31 juli 2009 op te leveren. In het kader van de ontruiming zijn curatoren naar de mening van verhuurder voorts gehouden: a) tot het verrichten van een milieukundig bodemonderzoek van alle locaties; b) tot het verrichten van tuinonderhoud; c) tot het reinigen van de hemelwaterafvoeren en het inspecteren van de daken van de bedrijfspanden; d) tot het inspecteren van alle verwarmingsinstallaties en het plegen van regulier onderhoud daaraan; e) tot het verwijderen van balies en in deze balies gemonteerde radiatoren; f) tot het verwijderen van aan de gevels gemonteerde en op de ramen geplakte reclameuitingen; g) tot het verwijderen van op de terreinen geïnstalleerde reclamezuilen en vlaggenmasten; Afgezien van bovenstaande verplichtingen zijn curatoren voorts verplicht de bedrijfspanden leeg, bezemschoon en ontdaan van mogelijke verontreinigingen op te leveren. Deze verplichting geldt niet voor de bedrijfspanden, waarin het schadebedrijf te Hoogeveen, bedrijfswagens Groningen en Renault-Dacia in Emmen zijn gehuisvest. Deze onderdelen zijn door curatoren going concern verkocht. BVA Auctions zal in opdracht van curatoren de overige panden bezemschoon opleveren. Een eerste voorlopige oplevering heeft inmiddels plaatsgevonden. Naar aanleiding van deze voorlopige oplevering heeft de verhuurder een rapport van oplevering samengesteld. Voor zover de eisen van de verhuurder de verplichtingen van curatoren, voortvloeiend uit de wet en de onderhavige huurovereenkomsten, te boven gaan, hebben curatoren zich daartegen verweerd. Inmiddels is het curatoren wel gebleken dat zij de nodige tijd aan de oplevering van deze panden zullen moeten gaan besteden en dat met de oplevering een groot bedrag aan externe kosten is gemoeid. Autodrôme Holding BV verhuurt een gedeelte van de bedrijfspanden onder aan derden. Dit betreft in Groningen aan de Bornholmstraat 60 een gedeelte van het bedrijfspand aan G.L. Ludemann Appendages, alsmede een benzinepomp aan BP Nederland BV, in Emmen aan de Karel Doormanstraat 1 aan Glascoating Nozon, Karel Doormanstraat 1 aan Noord Pers Uitgeverijen BV, Karel Doormanstraat 1 aan Mega Printing NL en Karel Doormanstraat 1c aan Koskamp BV en in Winschoten een benzinepomp aan Tamoil Nederland BV. Voordat Trans European Properties BV eigenaar van deze panden werd huurden deze ondernemers rechtstreeks van C. Verheijen dan wel van C. Verheijen Vastgoed BV. In 2008 zijn zij vrijwillig akkoord gegaan met een wijziging van hun positie in onderhuurder. Curatoren hebben de onderhuur-overeenkomsten opgezegd tegen de overeengekomen datum en medegedeeld is dat de verhuurder met ingang van 1 augustus 2009 ontruiming verlangt, tenzij met de onderhuurders een nieuwe overeenkomst wordt aangegaan. Het is curatoren bekend dat aan een aantal onderhuurders een aanbieding daartoe is gedaan. C. Verheijen Holding BV is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de huur. Autodrôme groep verslag 1 Pagina 15 van 41 15

16 b. Montecorona Properties BV.. Autodrôme Holding BV huurt van Montecorona Properties BV, gevestigd aan de Schipholboulevard 181 te 1118 BG Schiphol een bedrijfspand aan de Duitslandlaan 1 te Assen. In dit bedrijfspand is een garagebedrijf gevestigd (Fiat, Mitsubishi, Mazda en Hyundai). De huurovereenkomst is op 1 januari 2009 aangegaan voor een periode van tien jaar en eindigt derhalve op 1 januari De huurprijs van het bedrijfspand bedraagt EUR ,-- exclusief btw per jaar. De huur van het bedrijfspand is betaald tot en met 1 april Curatoren hebben de huur opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden per 1 augustus ABN Amro Bank NV heeft een bankgarantie gesteld voor een bedrag van EUR ,--, welk bedrag door verhuurder in mei 2009 is getrokken. Op grond van de met Autodrôme Holding BV gesloten huurovereenkomst claimt Montecorona Properties BV eigenaar te zijn geworden van diverse installaties van het garagebedrijf, waaronder de hefbruggen, APK testinstallatie en apparatuur voor het afzuigen van uitlaatgassen. Curatoren hebben dit standpunt betwist. Inmiddels hebben curatoren na verkregen toestemming van de rechtercommissaris met de verhuurder een schikking bereikt. De verhuurder koopt de betreffende zaken via de door curatoren georganiseerde veiling en curatoren verlenen verhuurder op de aankoopprijs daarvan een korting. Op deze wijze hebben curatoren een dreigend geschil weten te beslechten. Een eerste voorlopige oplevering heeft plaatsgevonden. C. Verheijen Holding BV is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de huur. c. Egberts Beheer BV. Autodrôme BV huurt van Egberts Beheer BV, gevestigd aan de Nienoordshaven 6 te 9312 RA Nietap een bedrijfspand aan de Van t Hoffstraat 4 te 9351 VH Leek, waarin een garagebedrijf is gevestigd (Fiat en Hyundai). De huurprijs bedraagt op jaarbasis EUR ,-- exclusief btw. De huurprijs is betaald tot 1 april Curatoren hebben het garagebedrijf going concern verkocht aan een derde partij. Deze partij huurt het bedrijfspand met ingang van 1 mei Curatoren hebben met de verhuurder de huur per 1 mei 2009 beëindigd met wederzijds goedvinden. C. Verheijen Holding BV is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de huur. d. Joel Beheer BV. Autobedrijf Verheijen BV huurt van Joel Beheer Groningen BV, gevestigd aan de Schoolstraat 4 te 9494 RG Yde een bedrijfspand aan de Rostockweg 9 te Groningen. De huurprijs bedraagt EUR ,20 exclusief btw op jaarbasis. De huurprijs is betaald tot 1 april Autodrôme Holding BV had reeds voorafgaand aan de surseance van betaling de huurovereenkomst opgezegd tegen 1 januari Curatoren hebben de huurovereenkomst door middel van opzegging beëindigd per 1 augustus In dit bedrijfspand was tot einde 2008 een garagebedrijf van Autodrôme gevestigd met het dealerschap van Fiat. Dit dealerschap is beëindigd. Sindsdien wordt een gedeelte van het bedrijfspand gehuurd door de huidige Fiat-dealer, garagebedrijf Bockhoudt. De onderhuurovereenkomst met garagebedrijf Bockhoudt eindigt op 1 januari De verhuurder wenst dat de onderhuurovereenkomst ook per 1 augustus 2009 zal eindigen. Autodrôme groep verslag 1 Pagina 16 van 41 16

17 Aan het bedrijfspand zijn diverse beschadigingen geconstateerd. In samenspraak met curatoren heeft de verhuurder een offerte opgevraagd bij een aannemer voor het herstel van deze beschadigingen. Daarmee is een bedrag gemoeid van EUR ,-- exclusief btw. De verhuurder heeft via de door curatoren georganiseerde veiling diverse roerende zaken gekocht, die onderdeel uitmaken van het in het gehuurde gevestigde garagebedrijf. De waarde daarvan benadert nagenoeg de kosten van het herstel van de beschadigingen. Na verkregen toestemming van de rechter-commissaris hebben curatoren met de verhuurder een schikking bereikt, die inhoudt dat de verhuurder deze zaken om niet verwerft, onder voorwaarde dat hij zijn claim tot herstel van de beschadigingen prijsgeeft. C. Verheijen Holding BV is hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst. e. Koops. De Groot Groningen BV huurt van Gebroeders Koops, p/a Tymanshof 6 te 9403 PJ Assen, een bedrijfspand aan de Rostockweg 12 te 9723 HG Groningen. In dit bedrijfspand is een garagebedrijf gevestigd, waarin Autodrôme het dealerschap uitoefende van de merken Renault, Dacia en Nissan. De huurprijs bedraagt EUR ,-- exclusief btw per jaar. De huur is betaald tot 1 april Curatoren hebben de inventaris van het garagebedrijf verkocht aan de verhuurder, waarbij zij gelijktijdig met de verhuurder zijn overeengekomen dat de huur met wederzijds goedvinden eindigt per 1 juli C. Verheijen Holding BV is hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst. f. Bedrijfspanden Assen. Autodrôme is huurder geweest van twee bedrijfspanden te Assen, waarvan de huur reeds was beëindigd. Niettemin hebben de verhuurders in mei 2009 bankgaranties onder ABN Amro Bank NV getrokken van EUR ,-- en EUR ,--. Curatoren zullen de verschuldigdheid daarvan nader onderzoeken. Het bedrag van EUR ,74 betreft een garantie ten gunste van de heer K. Harmanni te Assen en het bedrag van EUR ,16 is een bankgarantie gesteld ten gunste van de heer G. Drenth te Assen. 1.7 Oorzaak faillissement Uit de jaarrekeningen van C. Verheijen Holding BV, waarin de financiële gegevens van Autodrôme zijn opgenomen, over de jaren 2004 t/m 2007, alsmede de financiële rapportage over 2008 kan het navolgende overzicht worden gedestilleerd. Autodrôme groep verslag 1 Pagina 17 van 41 17

18 31/ / / / / groepsvermogen -/ herwaarderings reserve groepsvermogen -/- herwaarderingsreserve -/ / balanstotaal Resultaat -/ / / / / Op grond van bovenstaande cijfers komt meer dan voldoende vast te staan dat Autodrôme c.s. al jarenlang verlieslatend is geweest. Weliswaar is er sprake van een positief groepsvermogen tot 2008, dit beeld wordt evenwel geflatteerd door het opnemen van een herwaarderingsreserve, die gerelateerd is aan de in eigendom toebehorende onroerende zaken. Nadat de onroerende zaken in februari 2008 zijn verkocht in het kader van een sale and lease back constructie, waarop in paragraaf 3.1 van dit verslag nader wordt ingegaan, daalt het eigen vermogen, mede als gevolg van oplopende verliezen in 2007 en 2008, tot een dieptepunt van -/- EUR ,--. De onderneming wordt dan enkel nog gefinancierd met vreemd vermogen, dat in hoofdzaak afkomstig is van aan importeurs gelieerde financieringsmaatschappijen en van handelscrediteuren. De marktsituatie voor het garagebedrijf is in de afgelopen jaren niet bepaald gunstig geweest. Onderstaande tabel geeft een beeld van de verkochte nieuwe voertuigen in geheel Nederland aan: Personenauto s Bestelauto s Vrachtauto s [Bron: Bovag] Uit deze tabel blijkt dat het volume van de verkochte nieuwe voertuigen in de periode tussen 1 januari 2002 en 31 december 2007 stagneert. De wereldwijde productiecapaciteit van de automobielindustrie overtreft in belangrijke mate de vraag naar auto s, als gevolg waarvan er wereldwijd sprake is van een overproductie. Autodrôme groep verslag 1 Pagina 18 van 41 18

19 De overproductie legt een grote druk op importeurs om zoveel mogelijk auto s af te nemen. Aan deze druk kan slechts worden voldaan door deze te verleggen naar de dealers. Dealers ondervinden deze druk door een verhoging van aan hen opgelegde targets. Enkel wanneer deze targets worden gehaald kunnen bonussen worden verdiend, die de afnemende marge op het verkoopresultaat van nieuwe voertuigen enigszins compenseert. De cijfers uit bovenstaande tabel geven evenwel aan dat de markt niet in staat is deze verhoogde aantallen op de markt af te zetten. Dit leidt tot een verhoogde voorraadvorming enerzijds en het verkopen op basis van ongunstige condities anderzijds. Daarnaast deinzen dealers er niet voor terug om grote aantallen nieuwe voertuigen te verkopen aan verhuurmaatschappijen, onder de verplichting deze voertuigen na verloop van tijd terug te kopen tegen een vooraf doorgaans te hoog vastgestelde prijs. Op deze wijze wordt het probleem vooruitgeschoven naar de toekomst. Niet voor niets staat Autodrôme al vele jaren onder het verscherpte toezicht van de afdeling bijzonder beheer van ABN Amro Bank NV. Autodrôme heeft in 2007, mede op instigatie van ABN Amro Bank NV, extern advies ingewonnen om tot een verbeterplan te komen. In 2007 is een verbeterplan gepresenteerd, waarin 80 maatregelen zijn opgenomen. Deze maatregelen bestaan ondermeer uit: Het terugdringen van het aantal gevoerde merken. De distributieovereenkomsten met Alfa Romeo, Kia en Lancia worden beëindigd en dealerschappen van andere merken worden geconcentreerd op een beperkt aantal vestigingen. Het verhogen van verkoopvolumes en het centraliseren van administratie, inkoop en voorraadbeheer. Het verhogen van omzet door hogere tarieven voor aflevering, onderhoud en reparatie. Het samenvoegen van twee vestigingen tot één nieuwe vestiging in Assen. Het verkopen van de bedrijfspanden in Hoogeveen, Emmen, Winschoten en Groningen (Bornholmstraat 60) in de vorm van een sale and lease back constructie. Met deze verkoop is in 2008 een opbrengst gerealiseerd van EUR ,--. Daarmee zijn langlopende financieringen bij ABN Amro Bank afgelost en zijn middelen vrijgekomen voor een reorganisatie van het personeelsbestand. Keerzijde van deze transactie is wel dat de huisvestingskosten van de onderneming sterk zijn gestegen en de door de verhuurder verlangde bankgaranties een groot beslag hebben gelegd op de kredietfaciliteit van de huisbankier. Het doorvoeren van een reorganisatie van de personele bezetting. In 2008 is de personele bezetting teruggebracht van 270 fte naar 235 fte. Een gedeelte daarvan is afgevloeid door middel van natuurlijk verloop. Daarnaast zijn 19 personeelsleden in het begin van 2008 gedwongen ontslagen. Bovenstaande maatregelen, die in de tweede helft van 2007 en begin 2008 zijn doorgevoerd, hebben het tij evenwel niet kunnen keren. In augustus 2008 worden de gevolgen van de kredietcrisis zichtbaar in de automarkt. Het consumentenvertrouwen daalt zodanig, dat de verkopen van nieuwe auto s teruglopen met circa 30% ten opzichte van vergelijkbare periodes in het jaar daaraan voorafgaand. Autodrôme groep verslag 1 Pagina 19 van 41 19

20 Voor Autodrôme, dat al enige jaren verlieslatend was en een uitermate zwakke vermogenspositie heeft, komt dit des te harder aan. Eén en ander was aanleiding voor de directie om het personeelsbestand andermaal te reorganiseren door vermindering van het personeelsbestand met 28,26 fte. Een gedeelte daarvan zou door middel van natuurlijk verloop afvloeien. Tien personeelsleden zijn in het kader van deze reorganisatie per 1 april 2009 ontslagen. In 2008 en in het begin van 2009 heeft de directie pogingen ondernomen samenwerkingsverbanden met andere bedrijven aan te gaan en men heeft getracht een partij te vinden, die in Autodrôme wilde participeren. Met dit laatste werd met name beoogd het management te versterken. Uiteraard heeft ABN Amro Bank NV deze ontwikkelingen nauwlettend gevolgd. Nadat eind maart 2009 duidelijk werd dat derden niet in Autodrôme wilden participeren en nadat bovendien gebleken was dat de omzet uit de verkopen van voertuigen over de eerste twee maanden van 2009 ruim 20% onder de begroting lagen, terwijl deze begroting reeds 25% lager was gesteld dan de gerealiseerde omzet van dezelfde periode in het voorgaande jaar, was dit aanleiding voor ABN Amro Bank NV om op 1 april 2009 gebruik te maken van haar bevoegdheid de betalingen ten laste van de rekening van Autodrôme tijdelijk op te schorten. Omdat een onderneming als Autodrôme geen dag zonder betalingsverkeer kan, vormde dit feit voor de directie aanleiding terstond surseance van betaling te vragen voor Autodrôme Holding BV, Autodrôme BV, Autodrôme Schade BV, Verheijen Bedrijfswagens BV en 4- Lease BV. Op verzoek van de directie is de voorlopige surseance van betaling door de rechtbanken te Groningen en Assen op 3 april 2009 uitgesproken. In de autobranche staat het faillissement van Autodrôme niet op zichzelf. In de eerste vijf maanden van 2009 zijn 75 dealerbedrijven failliet gegaan, tegenover 24 in dezelfde periode vorig jaar. Voorbeelden daarvan zijn Kroymans met tientallen dealerbedrijven, Ad Janse met dealerbedrijven in Overijssel en Gelderland, Sam van Lingen met vijf vestigingen en de HDMG Groep met twaalf autobedrijven in Brabant. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement Bij Autodrôme c.s. zijn geen personeelsleden in dienst. Alle personeelsleden zijn in dienst van Autodrôme Services BV. Autodrôme c.s. leent het personeel in van Autodrôme Services BV Aantal in jaar voor faillissement 2.3. Datum ontslagaanzegging Werkzaamheden Niet van toepassing. Autodrôme groep verslag 1 Pagina 20 van 41 20

Datum uitspraak faillissement : 23 april 2009 Curatoren : mr. P.J. van Steen en mr. J.C.M. Silvius Rechter-Commissaris : mr. J.

Datum uitspraak faillissement : 23 april 2009 Curatoren : mr. P.J. van Steen en mr. J.C.M. Silvius Rechter-Commissaris : mr. J. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 18 november 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven in (een deel van) de Autodrome-faillissementen. De curatoren baseren

Nadere informatie

Dit verslag dient in samenhang met de faillissementsverslagen van 4-Lease BV, Autodrôme Services BV en C. Verheijen Holding BV te worden beschouwd.

Dit verslag dient in samenhang met de faillissementsverslagen van 4-Lease BV, Autodrôme Services BV en C. Verheijen Holding BV te worden beschouwd. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 16 Datum: 28 maart 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven in (een deel van) de Autodrome-faillissementen. De curator baseert zich

Nadere informatie

Verslagperiode : 25 december 2013 t/m 27 maart 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie

Verslagperiode : 25 december 2013 t/m 27 maart 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 17 Datum: 28 maart 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven in het faillissement van 4Lease B.V. De curatoren baseren zich op aangetroffen

Nadere informatie

Verslagperiode : 11 september 2012 t/m 3 december 2012 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie

Verslagperiode : 11 september 2012 t/m 3 december 2012 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 3 december 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Gegevens gefailleerde : Westerdijk Beheer B.V., Kamer van Koophandelnummer

Gegevens gefailleerde : Westerdijk Beheer B.V., Kamer van Koophandelnummer FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 29 augustus 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum 7 maart 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum 7 maart 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum 7 maart 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Verslag ten behoeve van de behandeling definitieve surseanceverlening

Verslag ten behoeve van de behandeling definitieve surseanceverlening 1 Verslag ten behoeve van de behandeling definitieve surseanceverlening Gegevens sursiet : de besloten vennootschap C. Verheijen Holding BV, gevestigd en kantoorhoudende te 7903 TP Hoogeveen aan de Parmentierstraat

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 30 december 2014 Nummer: één Dit verslag heeft betrekking op de faillissementen van de hieronder genoemde vennootschappen, welke verslaglegging

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 18 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 18 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 18 juni 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

26 juni 2014. 2013: 1.324.709,-- (conceptcijfers) 2012: 1.105.802,-- 2011: 1.394.472,-- Personeel gemiddeld aantal 8

26 juni 2014. 2013: 1.324.709,-- (conceptcijfers) 2012: 1.105.802,-- 2011: 1.394.472,-- Personeel gemiddeld aantal 8 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer EX ART. 73A FW Eerste verslag 26 juni 2014 Gegevens onderneming Kwekerij T. Brand BV Faillissementsnummer F.02/14/405 Datum uitspraak 27 mei 2014 Curator mr. F.F.J. Froger

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DTI DUTCH TRAVEL INTERNATIONAL B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DTI DUTCH TRAVEL INTERNATIONAL B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DTI DUTCH TRAVEL INTERNATIONAL B.V. Gegevens onderneming : het betreft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN RESTAURANT SUCRE B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN RESTAURANT SUCRE B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN RESTAURANT SUCRE B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Restaurant Sucre

Nadere informatie

Gegevens gefailleerde : Westerdijk Beheer B.V., Kamer van Koophandelnummer

Gegevens gefailleerde : Westerdijk Beheer B.V., Kamer van Koophandelnummer FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 25 februari 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Datum uitspraak : 14 juli 2009 : mr. T.M. Schraven : mevrouw mr. H.H. de Kroon-Biewenga

Datum uitspraak : 14 juli 2009 : mr. T.M. Schraven : mevrouw mr. H.H. de Kroon-Biewenga Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 Datum: 15 juni 2010 Gegevens onderneming : Fish B.V., gevestigd te (5161 RN) Sprang- Capelle aan de Hoge Akkerweg 2 Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 december 2013 Gegevens failliet : Maashout Utrecht B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Strijkviertel 35a; Kvknummer : 30157506 Faillissementsnummer

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET. In het faillissement van:

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET. In het faillissement van: TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ronday B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1022 WZ)

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet) : Sam-Sam exploiteerde zeven winkels voor de verkoop van kleding en modeaccessoires.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet) : Sam-Sam exploiteerde zeven winkels voor de verkoop van kleding en modeaccessoires. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet) Nummer: 1 Datum: 16 september 2015 Gegevens onderneming (hierna: "Sam-Sam") Faillissements-/ surseancenummer Datum uitspraak : 11 augustus

Nadere informatie

Voor gedetailleerde gegevens per vennootschap wordt verwezen naar verslag 4.

Voor gedetailleerde gegevens per vennootschap wordt verwezen naar verslag 4. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 20 september 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven in de hier onder aan geduide faillissementen. De curatoren baseren zich

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 4 Datum: 15 februari 2012. Faillissementsnummer : F11/155 Datum uitspraak : 22 februari 2011.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 4 Datum: 15 februari 2012. Faillissementsnummer : F11/155 Datum uitspraak : 22 februari 2011. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 15 februari 2012 Gegevens onderneming : Frank van der Voort Bouw en Vormgeving B.V. Faillissementsnummer : F11/155 Datum uitspraak : 22 februari 2011 Rechter-commissaris

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG RECHTSPERSOPON EX ART. 73a FW. Nummer: 1 Datum: 10 maart 2015

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG RECHTSPERSOPON EX ART. 73a FW. Nummer: 1 Datum: 10 maart 2015 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG RECHTSPERSOPON EX ART. 73a FW. Nummer: 1 Datum: 10 maart 2015 In dit verslag wordt de volgorde aangehouden uit het (eventuele) vorige verslag. Als er geen nieuwe ontwikkelingen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 25 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 25 juli 2013 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

Nummer: 2 Datum: 2 januari 2012

Nummer: 2 Datum: 2 januari 2012 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 2 januari 2012 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : Christian Sijnen Mode B.V. 003414322 Faillissementsnummer : F11/792 Datum uitspraak

Nadere informatie

Jefko Elektro BV h.o.d.n. Jefko Techniek (kvk: 20100705) 25 maart 2015 voorlopige surseance van betaling Mr J.A. Velenturf

Jefko Elektro BV h.o.d.n. Jefko Techniek (kvk: 20100705) 25 maart 2015 voorlopige surseance van betaling Mr J.A. Velenturf FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Eerste openbare verslag Datum 22 mei 2015 Gegevens onderneming Faillissementsnummer Datum uitspraak Curator Rechter-Commissaris (Senior) Juridisch medewerker

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 23 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 23 april 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 23 april 2015 Gegevens onderneming Faillissementsnummer : C/18/15/104 F Datum uitspraak : 24 maart 2015 Curator Rechter-commissaris HAT Internationaal Transport

Nadere informatie

Nummer: 3 Datum: 13 april 2012

Nummer: 3 Datum: 13 april 2012 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 13 april 2012 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : Christian Sijnen Mode B.V. 003414322 Faillissementsnummer : F11/792 Datum uitspraak

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 juli 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 juli 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 juli 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/15/684 NL:TZ:0000000751:F001 15-09-2015 Mr. M. Jansen mr. Neijt Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap Badkamer

Nadere informatie

Jefko Elektro BV h.o.d.n. Jefko Techniek (kvk: 20100705) 25 maart 2015 voorlopige surseance van betaling Mr J.A. Velenturf

Jefko Elektro BV h.o.d.n. Jefko Techniek (kvk: 20100705) 25 maart 2015 voorlopige surseance van betaling Mr J.A. Velenturf FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Derde openbare verslag Datum 24 november 2015 Gegevens onderneming Faillissementsnummer Datum uitspraak Curator Rechter-Commissaris (Senior) Juridisch medewerker

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 2 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 2 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 2 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET In dit verslag wordt veelvuldig verwezen naar het eerste openbaar verslag. Indien in dit verslag aan de tekst uit het eerste openbaar

Nadere informatie

ALGEMENE INLEIDING. 1. Inventarisatie

ALGEMENE INLEIDING. 1. Inventarisatie DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM MITSUBISHI DE JONG Gegevens onderneming : de

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 20 juli 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 20 juli 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 20 juli 2015 Faillissement : Elevator Trading BV; Faillissementsnummer : F.05/15/543 Datum uitspraak : 23 juni 2015 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris : Mr P.F.A.

Nadere informatie

TWEEDE VERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BINDPARTNERS B.V.

TWEEDE VERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BINDPARTNERS B.V. TWEEDE VERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BINDPARTNERS B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bindpartners B.V., gevestigd

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet) Nummer: 2 Datum: 7 januari 2015 Gegevens onderneming KvK-nummer 32068863 Faillissements-/ surseancenummer Datum uitspraak : 25 augustus

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BANG & OLUFSEN WESSELS AMSTERDAM B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BANG & OLUFSEN WESSELS AMSTERDAM B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BANG & OLUFSEN WESSELS AMSTERDAM B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Nummer: 3 Datum: 20 november 2013. Hawkeye Media House B.V. Datum uitspraak: 11 juni 2013 Mr. J.M. Molkenboer.

Nummer: 3 Datum: 20 november 2013. Hawkeye Media House B.V. Datum uitspraak: 11 juni 2013 Mr. J.M. Molkenboer. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 20 november 2013 Gegevens: Hawkeye Media House B.V. Faillissementsnummer: C/02/13/564 F Datum uitspraak: 11 juni 2013 Curator: Mr. J.M. Molkenboer. Rechter-commissaris:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 augustus 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 augustus 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 augustus 2011 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG RECHTSPERSOON EX ART. 73a FW. Nummer: 2 Datum: 6 mei 2015

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG RECHTSPERSOON EX ART. 73a FW. Nummer: 2 Datum: 6 mei 2015 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG RECHTSPERSOON EX ART. 73a FW. Nummer: 2 Datum: 6 mei 2015 In dit verslag wordt de volgorde aangehouden uit het (eventuele) vorige verslag. Als er geen nieuwe ontwikkelingen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 02

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 02 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 02 opgesteld op 10 maart 2015 Gefailleerde 1. Vreebos Tours B.V. 2. Vreebos Personenvervoer B.V. 3. Holding J.L. Sleebos B.V. Faillissementsnummer C/08/14/871-872-873 F Datum uitspraak

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Nummer: 1 Datum: 24 februari 2015

Nummer: 1 Datum: 24 februari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 24 februari 2015 Gegevens: Kyrië B.V.; Glaifa Investment B.V.; Glaifa Neon Beheer B.V.; Glaifa Neon B.V.; Glaifa Productie B.V. Faillissementsnummer: C/02/15/72 F;

Nadere informatie

: financiële holding, beheer- en beleggingsmaatschappij

: financiële holding, beheer- en beleggingsmaatschappij Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 12 februari 2014 Nummer: een Gegevens onderneming : de besloten vennootschap P. Louwerse Beheer B.V. Faillissementsnummer : C 02/15/14

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 25 november 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 25 november 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 25 november 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Nummer: 1 Datum: 23 oktober 2015

Nummer: 1 Datum: 23 oktober 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 oktober 2015 Gegevens: Faillissementsnummers: Datum uitspraak: Curator: Rechter-commissaris: Skoen Holding B.V. Skoenpaleis Naaldwijk B.V. Skoenpaleis Venray B.V.

Nadere informatie

Nummer: 3 Datum: 19 augustus 2015

Nummer: 3 Datum: 19 augustus 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 19 augustus 2015 Gegevens: Kyrië B.V.; Glaifa Investment B.V.; Glaifa Neon Beheer B.V.; Glaifa Neon B.V.; Glaifa Productie B.V. Faillissementsnummer: C/02/15/72 F;

Nadere informatie

Omzetgegevens : 2010/2011 : 171.686 2011/2012 : 243.652

Omzetgegevens : 2010/2011 : 171.686 2011/2012 : 243.652 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 31 mei 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

alsmede klein meubelen Omzetgegevens : 2011: netto omzet 356.398,00; 2010: netto omzet 324.326,00; 2009: netto omzet 370.492,00 faillissement geen.

alsmede klein meubelen Omzetgegevens : 2011: netto omzet 356.398,00; 2010: netto omzet 324.326,00; 2009: netto omzet 370.492,00 faillissement geen. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 april 2012 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : Edelman B.V. Den Haag nr. 34218173 Faillissementsnummer : F12/219 Datum uitspraak

Nadere informatie

openbaar FAILLISSEMENTSVERSLAG Verslagnummer: 2 Datum: 19 augustus 2014 ex art. 73a Fw

openbaar FAILLISSEMENTSVERSLAG Verslagnummer: 2 Datum: 19 augustus 2014 ex art. 73a Fw openbaar FAILLISSEMENTSVERSLAG Verslagnummer: 2 Datum: 19 augustus 2014 ex art. 73a Fw Gegevens gefailleerde : Ten Dam Parket B.V. Dossiernummer : 214020084 Faillissementsnummer : F.94/2014 Rechtbank :

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 21 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 21 november 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 21 november 2014 Faillissement : IJK Holding BV Faillissementsnummer : F.05/14/987 Datum uitspraak : 14 oktober 2014 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris : Mr A.M.P.T.

Nadere informatie

: Klimaattechniek Nederland BV Inschrijvingsnummer handelsregister

: Klimaattechniek Nederland BV Inschrijvingsnummer handelsregister OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 3 december 2014 Gegevens onderneming : Klimaattechniek Nederland BV Inschrijvingsnummer handelsregister Faillissementsnummer : C/09/13/510 Datum uitspraak

Nadere informatie

mr. P.B. Klingenberg (voormalig) mr. H.C.M. Hendriks, per 7 november 2012

mr. P.B. Klingenberg (voormalig) mr. H.C.M. Hendriks, per 7 november 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 13 november 2012 Gegevens failliet: Sales & Marketing Partners B.V. Faillissementsnummer: 12/587 F Datum uitspraak: 25 september 2012 Rechter-commissaris: mr. M.H.F.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 21 oktober 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 21 oktober 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 21 oktober 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 29 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 29 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 29 oktober 2013 Gegevens failliet : Peeman Elektrotechniek B.V., kantoorhoudende te Houten aan Stuwmeer 113; Kvknummer : 30177290 Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 13 juli 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 13 juli 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 13 juli 2011 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 november 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 november 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 november 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 12 november 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 12 november 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 12 november 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 14 oktober 2014 Gegevens onderneming : Schadehuis Nieuwegein B.V. Faillissementsnummer : C/16/14/855 F Datum uitspraak : 16 september

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) In het faillissement van : Faillissementsnummer : Verslagnummer : 1 Datum uitspraak : 14 oktober 2014 Curator : mr. G.F.H. Velthuizen Rechter Commissaris

Nadere informatie

Datum: 16 oktober 2013 Nummer: 2

Datum: 16 oktober 2013 Nummer: 2 Dit verslag is identiek aan het digitaal ingediende verslag Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73a Fw.) Datum: 16 oktober 2013 Nummer: 2 Gegevens gefailleerden : De besloten vennootschappen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 3 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 3 april 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 3 april 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Nummer: 2 Datum: 24 september Hawkeye Media House B.V. Datum uitspraak: 11 juni 2013 Mr. J.M. Molkenboer. Rechter-commissaris:

Nummer: 2 Datum: 24 september Hawkeye Media House B.V. Datum uitspraak: 11 juni 2013 Mr. J.M. Molkenboer. Rechter-commissaris: FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 24 september 2013 Gegevens: Hawkeye Media House B.V. Faillissementsnummer: C/02/13/564 F Datum uitspraak: 11 juni 2013 Curator: Mr. J.M. Molkenboer. Rechter-commissaris:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 23 mei 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 23 mei 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 23 mei 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap TRESSUNT PAYROLL B.V. statutair gevestigd te (1061AX)

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 25 oktober 2010

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 25 oktober 2010 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 25 oktober 2010 Gegevens onderneming : GMA Facility Services B.V. te Alphen aan den Rijn Faillissementsnummer : F.10/731 (S.10/54) Datum uitspraak : 24 september 2010

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 Datum: 6 november 2012 Gegevens onderneming: Dispack Industrials B.V. Faillissementsnummer: 11/788 F Datum uitspraak: 20 december

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN JOS KOP MEUBELEN B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN JOS KOP MEUBELEN B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN JOS KOP MEUBELEN B.V. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte Jos Kop Meubelen B.V. nummer 33234361,

Nadere informatie

Voor zover de tekst in dit verslag afwijkt van hetgeen in het vorige verslag is gemeld, is die tekst vetgedrukt weergegeven.

Voor zover de tekst in dit verslag afwijkt van hetgeen in het vorige verslag is gemeld, is die tekst vetgedrukt weergegeven. De inhoud van dit verslag is identiek aan de digitale versie die aan de rechtbank is verzonden. VERSLAG 1 Datum: 11 januari 2013 Gegevens onderneming : Ordinatio Plus B.V. Faillissementsnummer : F.01/12/1022

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 15 juni 2010

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 15 juni 2010 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 15 juni 2010 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 2B-4U Onroerend Goed B.V. te Alphen aan den Rijn Faillissementsnummer :

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN POELMEER B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN POELMEER B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN POELMEER B.V. Gegevens onderneming : het betreft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Poelmeer B.V.

Nadere informatie

: financiële holding, beheer- en beleggingsmaatschappij : 2012: 14.604,--

: financiële holding, beheer- en beleggingsmaatschappij : 2012: 14.604,-- Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 12 mei 2014 Nummer: twee Gegevens onderneming : de besloten vennootschap P. Louwerse Beheer B.V. Faillissementsnummer : C 02/15/14

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 februari 2006

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 februari 2006 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 februari 2006 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Kahraman B.V., statutair gevestigd te Arnhem, kantoorhoudende te 6827

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.13/15/97 NL:TZ:0000001107:F001 03-03-2015 mr. M.N. de Groot mr. WF Korthals Altes Algemeen Gegevens onderneming Studio Kappers B.V.

Nadere informatie

Bijlage 1 EINDVERSLAG Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 EINDVERSLAG Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 EINDVERSLAG Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Inzake het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Schilder- en afwerkingsbedrijf

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 6 Datum : 18 december 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 6 Datum : 18 december 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 6 Datum : 18 december 2015 Gegevens onderneming Faillissementsnummer Intecs B.V., KvK nr. 50140736, tevens h.o.d.n. Intecs Contracting, gevestigd te 9723 HL Groningen aan

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 9 maart 2016

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 9 maart 2016 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 9 maart 2016 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Solinox Rotterdam B.V., statutair gevestigd te Denekamp en kantoorhoudende

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.18/17/86 NL:TZ:0000012785:F001 25-04-2017 mr. H.J. de Groot mr. L.T. de Jonge Algemeen Gegevens onderneming Kaan Uitzendbureau B.V.

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 3 Datum: 10 augustus Faillissementsnummer : F11/155 Datum uitspraak : 22 februari 2011.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 3 Datum: 10 augustus Faillissementsnummer : F11/155 Datum uitspraak : 22 februari 2011. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 10 augustus 2011 Gegevens onderneming : Frank van der Voort Bouw en Vormgeving B.V. Faillissementsnummer : F11/155 Datum uitspraak : 22 februari 2011 Rechter-commissaris

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 25 juni 2013

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 25 juni 2013 De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 25 juni 2013 Gegevens Naam Adres onderneming Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

V.V.W. (Verhuur van Wegtransportmiddelen) B.V. (kvk: 20022604)

V.V.W. (Verhuur van Wegtransportmiddelen) B.V. (kvk: 20022604) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer 2 de openbare verslag Datum 8 juli 2011 Gegevens onderneming V.V.W. (Verhuur van Wegtransportmiddelen) B.V. (kvk: 20022604) Faillissementsnummer 11/75 F Rb Breda

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 1 februari 2011 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN GLAZENWASSERSBEDRIJF TRILO VOF

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN GLAZENWASSERSBEDRIJF TRILO VOF EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN GLAZENWASSERSBEDRIJF TRILO VOF Gegevens onderneming Faillissementsnummer Datum uitspraak : 18 juni 2013 Uitgesproken

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN JOS KOP MEUBELEN B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN JOS KOP MEUBELEN B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN JOS KOP MEUBELEN B.V. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte Jos Kop Meubelen B.V. nummer 33234361,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 december 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORN DIGITAL B.V. h.o.dn. Usbtoys.nl

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORN DIGITAL B.V. h.o.dn. Usbtoys.nl EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORN DIGITAL B.V. h.o.dn. Usbtoys.nl Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Faillissementsverslag nummer 3 d.d. 14 januari 2014 Gegevens onderneming : Rolien Vastgoed B.V. Faillissementsnummer : 10/13/357 Datum uitspraak : 9 april 2013 Curator Rechter-commissaris

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN MICHAEL VAN DE HAAR TRANSPORT EN MACHINEVERHUUR B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN MICHAEL VAN DE HAAR TRANSPORT EN MACHINEVERHUUR B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN MICHAEL VAN DE HAAR TRANSPORT EN MACHINEVERHUUR B.V. Gegevens onderneming Faillissementsnummer Datum uitspraak : 4 februari

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Gegevens onderneming : ATC Vervoer B.V., gevestigd te 1047 AL Amsterdam, Tijnmuiden 36.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Gegevens onderneming : ATC Vervoer B.V., gevestigd te 1047 AL Amsterdam, Tijnmuiden 36. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 26 november 2012 Gegevens onderneming : ATC Vervoer B.V., gevestigd te 1047 AL Amsterdam, Tijnmuiden 36. Faillissementsnummer : F. 546/2012

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Beheermaatschappij, beheer onroerend goed Omzetgegevens : Personeel gem. aantal : 0

Activiteiten onderneming : Beheermaatschappij, beheer onroerend goed Omzetgegevens : Personeel gem. aantal : 0 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 28 mei 2015 Nummer: vier Gegevens onderneming : Pagero Beheer B.V. Faillissementsnummer : C/02/14/710 F Datum uitspraak : 7 oktober

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 6 maart 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 6 maart 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 6 maart 2014 Gegevens onderneming Faillissementsnummer Datum uitspraak Surséance Datum uitspraak faillissement Curator Rechter-commissaris : 18/14/56 F : : 4 februari

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.05/17/368 NL:TZ:0000014791:F001 31-07-2017 Mr. C.G. Klomp mr. E Boerwinkel Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 3 Datum: 14 februari 2014 Gegevens onderneming Datum uitspraak : 25 juni 2013 Curator : mr. S.V. Hardonk Rechter-commissaris : mr. M.H.F. van Vugt

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BOUWBEDRIJF ROAP B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BOUWBEDRIJF ROAP B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BOUWBEDRIJF ROAP B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BOUWBEDRIJF ROAP

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

De aandelen van de vennootschap worden gehouden door Mient Ate de Bruin. Het bestuur van de vennootschap rust bij de enig aandeelhouder.

De aandelen van de vennootschap worden gehouden door Mient Ate de Bruin. Het bestuur van de vennootschap rust bij de enig aandeelhouder. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 april 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw) Nummer: 2 Datum: 5 november 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw) Nummer: 2 Datum: 5 november 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw) Nummer: 2 Datum: 5 november 2012 Gegevens onderneming : Symbision B.V., statutair gevestigd te Amersfoort en kantoorhoudende te (3821 AD) Amersfoort aan de Printerweg

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 21 maart 2014 Gegevens onderneming : Ledi B.V. Faillissementsnummer : C/16/13/1274 F Datum uitspraak : 19 november 2013 (rechtbank Midden-Nederland,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5. Datum: 17 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5. Datum: 17 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5. Datum: 17 december 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 2 Datum : 27 augustus 2015 Datum laatste verslag : 22 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Laureano Beheer B.V., statutair gevestigd te Moordrecht, vestigingsadres:

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE GECONSOLIDEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN DE FAILLISSEMENTEN VAN BULTERS EN BULTERS GROEP B.V.

EERSTE OPENBARE GECONSOLIDEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN DE FAILLISSEMENTEN VAN BULTERS EN BULTERS GROEP B.V. EERSTE OPENBARE GECONSOLIDEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN DE FAILLISSEMENTEN VAN BULTERS EN BULTERS GROEP EN BULTERS EN BULTERS FACILITY MANAGEMENT Gegevens onderneming : en Groep en Facility

Nadere informatie

E.A. vrouwe rechter-commissaris Mr. Y. Sneevliet Rechtbank Utrecht afdeling insolventie Postbus 16005 3500 DA UTRECHT. Amersfoort, 14 november 2012

E.A. vrouwe rechter-commissaris Mr. Y. Sneevliet Rechtbank Utrecht afdeling insolventie Postbus 16005 3500 DA UTRECHT. Amersfoort, 14 november 2012 E.A. vrouwe rechter-commissaris Mr. Y. Sneevliet Rechtbank Utrecht afdeling insolventie Postbus 16005 3500 DA UTRECHT Amersfoort, 14 november 2012 Uw kenmerk Ons kenmerk Inzake F.12/618 993936 faill. Zon

Nadere informatie