FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 juli 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 juli 2009"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 juli 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven in (een deel van) de Autodrome-faillissementen. De curatoren baseren zich op aangetroffen gegevens en informatie van derden. De juistheid daarvan staat thans nog niet vast, zodat mogelijkerwijs gegevens en cijfers in een later stadium aanpassing behoeven. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. 1. Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap AUTODROME HOLDING B.V., gevestigd te (7903 TP) Hoogeveen aan het adres Parmentierstraat 2 A-G. Kamer van Koophandelnummer Surseancenummer : S. 09/8 Faillissementsnummer : F. 09/118 Datum uitspraak surseance : 3 april 2009 Datum uitspraak faillissement : 23 april 2009 Curatoren : mr. P.J. van Steen en mr. J.C.M. Silvius Rechter-Commissaris : mr. J. van der Vinne Activiteiten onderneming : Het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het voeren van de directie over, alsmede het (doen) financieren van andere ondernemingen, in welke rechtsvorm dan ook Omzetgegevens : EUR ,-- (2007) Personeel gemiddeld aantal : 0 2. Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap AUTODROME SCHADE B.V., gevestigd te (7903 TP) Hoogeveen aan het adres Parmentierstraat 2 A-G, h.o.d.n. Autodrome en Autodrome De Autoboulevard Kamer van Koophandelnummer Surseancenummer : S. 09/7 Faillissementsnummer : F. 09/115 Datum uitspraak surseance : 3 april 2009 Datum uitspraak faillissement : 23 april 2009 Curatoren : mr. P.J. van Steen en mr. J.C.M. Silvius Rechter-Commissaris : mr. J. van der Vinne Activiteiten onderneming : Herstellen van schade aan personen- en bedrijfswagens, cleaning van personen- en bedrijfswagens en het overbouwen van laadbakken, herstellen en vervangen van autoruiten. Omzetgegevens : -- Personeel gemiddeld aantal : 0 Autodrôme groep verslag 1 Pagina 1 van 41 1

2 3. Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap VERHEIJEN BEDRIJFSWAGENS B.V., gevestigd te (7903 TP) Hoogeveen aan het adres Parmentierstraat 8, h.o.d.n. Autodrome, Autodrome De Autoboulevard, Snoeks Service Centrum, Truckservice Noord en Verheijen Verhuur Kamer van Koophandelnummer Surseancenummer : S. 09/6 Faillissementsnummer : F. 09/116 Datum uitspraak surseance : 3 april 2009 Datum uitspraak faillissement : 23 april 2009 Curatoren : mr. P.J. van Steen en mr. J.C.M. Silvius Rechter-Commissaris : mr. J. van der Vinne Activiteiten onderneming : Verkopen, leasen en repareren van bedrijfswagens, verkopen van auto-onderdelen en aanverwante artikelen, verhuren van personen- en bedrijfswagens. Omzetgegevens : -- Personeel gemiddeld aantal : 0 4. Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap AUTODROME B.V., gevestigd te (7903 TP) Hoogeveen aan het adres Parmentierstraat 2-8, h.o.d.n. Autodrome Telecom, Autodrome van der Wilt, Autodrome Hoogeveen, Autodrome de Wieken, Autodrome Verheijen, Autodrome De Autoboulevard en Autodrome Verhuur. Kamer van Koophandelnummer Surseancenummer : S. 09/7 Faillissementsnummer : F. 09/117 Datum uitspraak surseance : 3 april 2009 Datum uitspraak faillissement : 23 april 2009 Curatoren : mr. P.J. van Steen en mr. J.C.M. Silvius Rechter-Commissaris : mr. J. van der Vinne Activiteiten onderneming : Verkoop van en reparatie en onderhoud aan automobielen en verkoop van aanverwante artikelen. Omzetgegevens : -- Personeel gemiddeld aantal : 0 5. Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap AUTOBEDRIJF VERHEIJEN B.V., gevestigd te (7903 TP) Hoogeveen aan het adres Parmentierstraat 2 A-G. Kamer van Koophandelnummer Autodrôme groep verslag 1 Pagina 2 van 41 2

3 Surseancenummer : S. 09/10 Faillissementsnummer : F 09/120 Datum uitspraak surseance : 10 april 2009 Datum uitspraak faillissement : 23 april 2009 Bewindvoerders : mr. P.J. van Steen en mr. J.C.M. Silvius Rechter-Commissaris : mr. J. van der Vinne Activiteiten onderneming : Het beheren van vermogen. Omzetgegevens : -- Personeel gemiddeld aantal : 0 6. Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap VERHEIJEN AUTO S HOOGEVEEN B.V., gevestigd te (7903 TP) Hoogeveen aan het adres Parmentierstraat 2 A-G. Kamer van Koophandelnummer Surseancenummer : S. 09/14 Faillissementsnummer : F. 09/121 Datum uitspraak surseance : 14 april 2009 Datum uitspraak faillissement : 23 april 2009 Curatoren : mr. P.J. van Steen en mr. J.C.M. Silvius Rechter-Commissaris : mr. J. van der Vinne Activiteiten onderneming : Het beheren van vermogen. Omzetgegevens : -- Personeel gemiddeld aantal : 0 7. Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap DE GROOT WINSCHOTEN B.V., tevens h.o.d.n. Autodrôme Winschoten, Koops Winschoten, Autodrôme Koops en Autodrôme Koops Winschoten, gevestigd te (9672 BH) Winschoten aan het adres Papierbaan 8, postbus 2002, 7900 BA Hoogeveen. Kamer van Koophandelnummer Surseancenummer : S. 09/4 Faillissementsnummer : F. 09/140 Datum uitspraak surseance : 9 april 2009 Datum uitspraak faillissement : 18 mei 2009 Curatoren : mr. P.J. van Steen en mr. J.C.M. Silvius Rechter-Commissaris : mr. J. van der Vinne Activiteiten onderneming : Automobiel- en garagebedrijf Omzetgegevens : -- Personeel gemiddeld aantal : 0 Autodrôme groep verslag 1 Pagina 3 van 41 3

4 8. Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap DE GROOT GRONINGEN B.V., tevens h.o.d.n. Koops Groningen, Autodrôme Nissan Groningen, Autodrôme Koops en Autodrôme Koops Groningen, gevestigd te (9723 HG) Groningen aan het adres Rockstockweg 12, postbus 2002, 7900 BA Hoogeveen. Kamer van Koophandelnummer Surseancenummer : S. 09/5 Faillissementsnummer : F. 09/141 Datum uitspraak surseance : 9 april 2009 Datum uitspraak faillissement : 18 mei 2009 Curatoren : mr. P.J. van Steen en mr. J.C.M. Silvius Rechter-Commissaris : mr. J. van der Vinne Activiteiten onderneming : Automobielbedrijf, garagebedrijf, schadelherstelbedrijf met alle bijbehorende werkzaamheden en diensten, daaronder bemiddeling bij financieringen. Omzetgegevens : -- Personeel gemiddeld aantal : 0 Verslagperiode : 3 april 2009 tot en met 10 juli 2009 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie Dit verslag dient in samenhang met de faillissementsverslagen van 4-Lease BV en Autodrôme Services BV te worden beschouwd. Inleiding Algemeen. Op 3 april 2009 heeft de directie van Autodrôme Holding BV, Autodrôme Schade BV, Autodrôme BV, Verheijen Bedrijfswagens BV en 4-Lease BV voorlopige surseance van betaling gevraagd. Dit verzoek is op deze datum door de rechtbanken Groningen en Assen ingewilligd, waarbij gelijktijdig een afkoelingsperiode ex artikel 241a Fw van twee maanden is afgekondigd. In deze vennootschappen worden de kernactiviteiten van Autodrôme uitgevoerd. Deze kernactiviteiten zijn het verkopen van nieuwe en gebruikte personenauto s, het repareren en onderhouden van personenauto s, het verkopen van bedrijfswagens, het onderhouden en repareren van bedrijfswagens, het schadebedrijf en het leasebedrijf. Directe aanleiding de voorlopige surseance van betaling te verzoeken was gelegen in het feit dat de huisbankier, ABN Amro Bank NV, op 1 april 2009 alle betalingen van Autodrôme Holding BV en de daaraan gelieerde vennootschappen tijdelijk heeft opgeschort. Autodrôme groep verslag 1 Pagina 4 van 41 4

5 De directie van Autodrôme Services BV heeft de rechtbank Assen verzocht het faillissement uit te spreken. Het faillissement is uitgesproken op 7 april Dit is een personeels-bv. Alle arbeidsovereenkomsten met het bij Autodrôme werkzame personeel zijn aangegaan door deze vennootschap. Daarop volgend hebben directie en bewindvoerders van een groot gedeelte van de aan Autodrôme Holding BV gelieerde vennootschappen de surseance van betaling gevraagd, dan wel het faillissement. Bewindvoerders hebben de rechtbank verzocht de voorlopig verleende surseances van betaling in te trekken, omdat het vooruitzicht dat na verloop van tijd de schuldeisers zouden kunnen worden bevredigd niet bleek te bestaan. De rechtbank Assen heeft op 23 april 2009 de voorlopige surseances van Autodrôme Holding BV, Autodrôme BV, Autodrôme Schade BV en Verheijen Bedrijfswagens BV ingetrokken, waarbij gelijktijdig de faillietverklaring van deze vennootschappen is uitgesproken. Daarbij is andermaal een afkoelingsperiode ex artikel 63a Fw afgekondigd voor de duur van twee maanden. De rechtbank Groningen heeft op 16 juni 2009 de voorlopige surseance van 4-Lease BV ingetrokken, waarbij gelijktijdig het faillissement van deze vennootschap is uitgesproken. Op 7 juli 2009 heeft de rechtbank Assen op verzoek van de directie van C. Verheijen Holding BV de voorlopige surseance van betaling van deze vennootschap uitgesproken. Binnenkort zullen curatoren op eigen aangifte verzoeken om ook Vera Hardenberg BV, Koover Holding BV, Autodrôme Financiële Dienstverlening BV, De Groot Onroerend Goed BV en Autodrôme Assen BV in staat van faillissement te verklaren. Consolidatie. Van meet af aan is het streven van curatoren erop gericht geweest de faillissementen enkelvoudig per vennootschap af te wikkelen. Dit houdt in dat de te realiseren baten toekomen aan de vennootschappen, die rechthebbend zijn op de betreffende activa, dat boedelschulden ten laste worden gebracht van de vennootschappen, die rechtens gehouden zijn deze boedelschulden te voldoen en dat vorderingen van crediteuren geplaatst worden op een lijst van crediteuren van die vennootschap, waarmee de betreffende crediteuren een rechtsverhouding hebben. Het is curatoren na een eerste inventarisatie gebleken dat een aantal factoren hen in dit streven ernstig belemmeren. De wijze waarop de administratie door de verschillende vennootschappen is gevoerd brengt met zich mee dat niet altijd op een eenvoudige wijze de rechten en verplichtingen van de afzonderlijke vennootschappen kunnen worden vastgesteld. Sinds 1 januari 2005 zijn er geen jaarrekeningen meer opgemaakt en vastgesteld van de afzonderlijke vennootschappen. De directie volstond met het opmaken van een geconsolideerde jaarrekening van C. Verheijen Holding BV. Dit heeft tot gevolg gehad dat de aanspraken en verplichtingen van de vennootschappen onderling niet altijd duidelijk zijn vastgesteld. In de praktijk van alledag is men bovendien niet altijd even zorgvuldig geweest met het toerekenen van kosten en opbrengsten naar afzonderlijke vennootschappen. Autodrôme groep verslag 1 Pagina 5 van 41 5

6 Indien een auto voor herstel werd aangeboden bij het schadebedrijf, was het niet ongebruikelijk de benodigde onderdelen te verkrijgen via het magazijn van het garagebedrijf zonder de kosten daarvan door te berekenen aan de vennootschap, waaraan de opbrengst ten goede kwam. Indien door bedrijfswagens een auto moest worden gerepareerd, kon het voorkomen dat de reparatie in verband met capaciteitsproblemen werd verricht in het reparatiebedrijf van personenauto s, terwijl de opbrengst ten goede kwam aan bedrijfswagens, maar niet als zodanig werd geboekt Dat aan een toedeling van kosten en opbrengsten per vennootschap niet altijd de benodigde aandacht is gegeven wordt naar alle waarschijnlijkheid mede veroorzaakt door het feit dat alle opbrengsten werden ontvangen op een opbrengstenrekening en alle kosten werden betaald vanaf een kostenrekening, welke rekeningen beiden werden aangehouden door Autodrôme Holding BV. Nader onderzoek van de toestand van de administratie heeft uitgewezen dat voor het vaststellen van de rechten en plichten per afzonderlijke vennootschap het noodzakelijk is de administratie vanaf 1 januari 2005 opnieuw handmatig te gaan boeken. Curatoren hebben Ernst & Young gevraagd een raming te maken van de daarmee gepaard gaande kosten. Ernst & Young heeft een kostenopgave gedaan en daarbij als voorwaarde gesteld dat deze werkzaamheden enkel kunnen worden verricht indien curatoren nog langere tijd de beschikking behouden over ter zake kundig administratief personeel van Autodrôme. Daarnaast kon deze operatie enkel slagen indien curatoren nog geruime tijd de beschikking behielden over kantoorruimte, computerapparatuur en noodzakelijke softwareprogrammatuur. De daarmee gepaard gaande kosten alsmede de kosten van Ernst & Young zijn door curatoren becijferd op een bedrag van EUR ,- - tot EUR ,--. Curatoren achten het niet verantwoord voor dit doel zoveel kosten te maken. Op grond daarvan hebben zij de rechter-commissaris voorgesteld de afwikkeling van de faillissementen op te delen in vier groepen, bestaande uit Autodrôme Services BV, Autodrôme RN BV, 4-Lease BV en Autodrôme Holding BV. Onder Autodrôme Holding BV worden dan alle vennootschappen gebracht, die te maken hebben met het garagebedrijf voor personen- en bedrijfswagens en het schadebedrijf. Autodrôme Services BV kan zelfstandig worden afgewikkeld. Autodrôme Services BV is de vennootschap, die alle personeelsleden in dienst had. Autodrôme RN BV is de vennootschap, die het bedrijfspand in Assen heeft ontwikkeld. 4-Lease BV is de leasemaatschappij. Van deze drie vennootschappen kunnen op eenvoudige wijze de rechten en plichten worden vastgesteld. De (voorlopige) surseance van C. Verheijen Holding BV zal ook zelfstandig worden afgewikkeld. Dit verslag heeft uitsluitend betrekking op de vennootschappen die samen met Autodrome Holding geconsolideerd zullen worden afgewikkeld. In het hierna volgende zullen curatoren de naam Autodrôme gebruiken wanneer zij daarmee deze groep van vennootschappen bedoelen. De activiteiten van Autodrôme. Curatoren troffen op 3 april 2009 een onderneming aan die tot 1 april 2009 volledig operationeel was. Autodrôme groep verslag 1 Pagina 6 van 41 6

7 De activiteiten van de onderneming bestonden uit: Autodrôme BV In het begin van de jaren 70 is de grondslag gelegd voor Autodrôme. Aanvankelijk is gestart met een tankstation, gecombineerd met een universeel garagebedrijf. Na verloop van tijd heeft dit garagebedrijf een dealerschap verworven. Ongeveer 20 jaar geleden heeft het bedrijf zich sterk uitgebreid en, in hoofdzaak als gevolg van overnames, vestigingen geopend in Emmen, Winschoten, Assen, Groningen en Leek. Autodrôme is een multibranddealer. Dit houdt in dat Autodrôme van meerdere merken het dealerschap heeft. Op sommige locaties heeft Autodrôme meerdere vestigingen. Ten tijde van het uitspreken van de voorlopige surseance van betaling was Autodrôme dealer van Renault, Nissan, Dacia, Fiat, Opel, Chevrolet, Mitsubishi en Hyundai. De handelsnaam Autodrôme De Autoboulevard typeert de positionering van Autodrôme in de markt van garagebedrijven. Autodrôme heeft in nieuwe voertuigen verkocht. Samen met de verkoop van gebruikte voertuigen is daarmee een omzet gerealiseerd van bijna EUR ,--. In de Aftersales werd in 2008 een omzet in de werkplaats gerealiseerd van circa EUR ,-- en een omzet uit verkopen van het magazijn van circa EUR ,--. Autodrôme is van diverse merken hoofddealer van de regio. Als zodanig heeft Autodrôme met diverse garages een subdealerovereenkomst. Als gevolg van de surseance van betaling hebben de importeurs de dealerovereenkomsten beëindigd. Gevolg van de beëindiging van de dealerovereenkomsten is dat daarmee ook een einde is gekomen aan de overeenkomsten met subdealers. Autodrôme Schade BV Deze vennootschap exploiteert drie schadebedrijven in Hoogeveen, Emmen en Groningen. Het schadebedrijf is Focwa-erkend en heeft een samenwerkingsverband met diverse verzekeringsmaatschappijen, waaronder Univé en Achmea. Het schadebedrijf heeft in 2008 een omzet gerealiseerd van circa EUR ,-- exclusief btw en heeft in 2008 een positieve bijdrage geleverd aan het resultaat van Autodrôme. Verheijen Bedrijfswagens BV Verheijen Bedrijfswagens BV exploiteert drie vestigingen in Groningen, Hoogeveen en Emmen met een afdeling Sales en een afdeling Aftersales. Verheijen Bedrijfswagens was dealer voor Renault Trucks, Fiat bedrijfswagens en Mitsubishi trucks/bedrijfswagens. In samenwerking met Autodrôme BV was de vennootschap dealer voor bedrijfswagens van diverse merken. In 2008 verkocht Verheijen Bedrijfswagens BV 510 voertuigen, waaronder 348 nieuwe en 162 gebruikte wagens. Autodrôme groep verslag 1 Pagina 7 van 41 7

8 De omzet uit de verkoop van nieuwe voertuigen bedroeg in 2008 EUR ,-- en van gebruikte wagens EUR ,--. Verheijen Bedrijfswagens BV leed op de verkoop van voertuigen in 2008 een verlies van EUR ,--. In de Aftersales werd in 2008 een omzet gerealiseerd van circa EUR ,-- exclusief btw. In de Aftersales werd een positief resultaat behaald. 4-Lease BV Deze vennootschap exploiteert een leasemaatschappij. Ten tijde van het uitspreken van de voorlopige surseance van betaling verhuurde 4-Lease BV een kleine 300 voertuigen, waarvan het merendeel in de vorm van een full operational leaseovereenkomst. Deze voertuigen zijn in hoofdzaak gefinancierd door Amstel Lease Maatschappij NV. Voor nadere bijzonderheden over 4-Lease BV wordt verwezen naar het faillissementsverslag van deze vennootschap. Boedelkrediet. Na een eerste inventarisatie hebben curatoren besloten de bedrijfsactiviteiten van Autodrôme in afgeslankte vorm voort te zetten. Daartoe is besloten om de mogelijkheid van verkoop van bedrijfsonderdelen going concern te optimaliseren. Bij de continuering van de bedrijfsactiviteiten van 4-Lease heeft ook meegewogen dat een onmiddellijke beëindiging van de bedrijfsactiviteiten mogelijkerwijs geleid zou hebben tot diverse claims van lessees van de leasemaatschappij. Dit heeft erin geresulteerd dat de activiteiten van het leasebedrijf van 4-Lease BV zijn voortgezet tot 1 juli De activiteiten van het schadebedrijf in Hoogeveen en Groningen, bedrijfswagens in Hoogeveen, Groningen en Emmen en de reparatie- en onderhoudsbedrijven voor personenwagens in Hoogeveen, Emmen, Winschoten, Groningen en Leek zijn voortgezet tot 1 mei Curatoren hebben ABN Amro Bank bereid gevonden de voortzetting van de onderneming te financieren door middel van een boedelkrediet van EUR ,--, gesplitst in een gedeelte van EUR ,-- voor Autodrôme en een gedeelte van EUR ,-- voor 4- Lease BV. Dit krediet is inmiddels volledig afgelost. BVA Auctions. Al spoedig zagen curatoren zich voor de vraag gesteld op welke wijze inventarissen, de voorraad onderdelen en de voorraad auto s op de meest succesvolle wijze te gelde gemaakt konden worden. Vanwege het ontbreken van een kandidaat, die het concern als geheel kon overnemen, waren curatoren slechts in staat enkele bedrijfsonderdelen onderhands te verkopen. Curatoren hebben om die reden besloten de verkoop van deze activa uit te besteden aan een veilinghuis. Twee traditionele veilinghuizen, gespecialiseerd in internetveilingen, en drie gespecialiseerde autoveilinghuizen zijn uitgenodigd een schriftelijke aanbieding te doen en deze mondeling te presenteren. Voor deze tender hebben curatoren een commissie samengesteld, bestaande uit de directeur van Autodrôme, het hoofd sales en het hoofd aftersales. Uiteraard heeft ook één der curatoren zitting gehad in deze commissie. Autodrôme groep verslag 1 Pagina 8 van 41 8

9 Aan de tender is deelgenomen door Fleet Select, BCA Autoveiling, Autoveiling.nl, Van Beusekom en BVA Auctions. De commissie heeft unaniem gekozen voor BVA Auctions. De selectiecriteria daarbij waren: aansluiting bij de ideale doelgroep, het bereiken van eindgebruikers, publiciteit, prijsstelling, logistiek, financiële afhandeling, exportmogelijkheden, veiligheid, snelheid en organisatie van een kijkdag. BVA Auctions scoorde op deze selectiecriteria het beste. Curatoren hebben met BVA Auctions nadere afspraken gemaakt ter zake van vaststelling van de veilingkosten, de kosten van marketing en publiciteit, de kosten van het verwijderen van (chemisch) afval en de verdeling van de veilingopbrengst tussen BVA Auctions, bank en boedel. Als bijkomende voorwaarde is gesteld dat BVA Auctions de panden van Autodrôme tijdig leeg, ontruimd en bezemschoon dient op te leveren. ABN Amro Bank NV heeft met de keuze voor BVA Auctions ingestemd. Werkzaamheden curatoren. Curatoren hebben in de verslagperiode nagenoeg dagelijks werkzaamheden verricht in het faillissement van Autodrôme. Zonder naar volledigheid te streven hebben de werkzaamheden van curatoren bestaan uit: het inventariseren van de activa, in het bijzonder van de voorraad auto s; het inventariseren van de verplichtingen jegens verhuurders; het inventariseren van de verplichtingen jegens de huisbankier; de ontruiming en oplevering in de oude staat van gehuurde bedrijfspanden; het te gelde maken van activa; het inventariseren van de verplichtingen jegens aan importeurs gelieerde financieringsinstellingen en het inventariseren van ten behoeve van deze financiers gestelde zekerheidsrechten; het inventariseren en afwikkelen van eigendomsvoorbehouden; het inventariseren van fiscale verplichtingen; het inventariseren en ordenen van vordering van overige crediteuren; het aansturen van de financiële administratie; het afwikkelen van aanspraken van gedupeerden, waarbij zo mogelijk diverse praktische oplossingen zijn bereikt; het dagelijks beantwoorden van een grote hoeveelheid binnenkomende mailberichten; De omvang van Autodrôme is zodanig, dat curatoren deze taak niet alleen konden uitvoeren. Curatoren zijn daarbij ondersteund door een groot gedeelte van het personeel van Autodrôme, dat gedurende de opzegtermijn heeft doorgewerkt. Na afloop van de opzegtermijn hebben curatoren, met name voor de administratieve afhandeling, zeven mensen tot en met 3 juli 2009 in dienst gehouden van Autodrôme Services BV. Daarnaast hebben curatoren de heer N.A. Stokkel AA, bedrijfsadviseur, verbonden aan Insolvestment BV te Kropswolde, ingeschakeld om hen te assisteren. De heer Stokkel heeft curatoren met name bijgestaan in het ordenen van financiële en administratieve aangelegenheden. Autodrôme groep verslag 1 Pagina 9 van 41 9

10 1. Inventarisatie 1.1 Directie en Organisatie Per vennootschap wordt onderstaand aangegeven wie daarvan de aandeelhouder en de bestuurder zijn. a. Autodrôme Holding BV Enig aandeelhouder is C. Verheijen Holding BV, bestuurders zijn de heer C. Verheijen en C. Verheijen Holding BV. b. Verheijen Bedrijfswagens BV Enig aandeelhouder is Autodrôme Holding BV, bestuurder is C. Verheijen Holding BV. c. Autobedrijf Verheijen BV Enig aandeelhouder is Autodrôme BV, bestuurder is Autodrôme BV. d. Verheijen Auto s Hoogeveen BV Enig aandeelhouder is Autodrôme BV, bestuurder is Autodrôme BV. d. Autodrôme Services BV Enig aandeelhouder is Autodrôme BV, bestuurder is C. Verheijen Holding BV. e. Autodrôme Schade BV Enig aandeelhouder is Autodrôme BV, bestuurder is C. Verheijen Holding BV. f. Autodrôme Assen BV Enig aandeelhouder is Autodrôme BV, bestuurder is Autodrôme BV. g. Autodrôme RN BV Enig aandeelhouder is Koover Holding, bestuurder is Koover Holding BV. h. De Groot Groningen BV Enig aandeelhouder is Autodrôme RN BV, bestuurder is Autodrôme RN BV. Autodrôme groep verslag 1 Pagina 10 van 41 10

11 i. De Groot Winschoten BV Enig aandeelhouder is Autodrôme RN BV, bestuurder is Autodrôme RN BV. j. 4-Lease BV Enig aandeelhouder is Autodrôme Financiële Diensten BV, bestuurder is Autodrôme Holding BV. In het onderstaande organogram zijn Stichting Administratiekantoor Aandelen in C. Verheijen Holding, Auto Verve BV, Verheijen Servicestations BV, Vera Hardenberg BV, Koover Holding BV, Autodrôme Financiële Dienstverlening BV en De Groot Onroerend Goed BV niet in staat van insolventie. Van de vennootschappen die in staat van insolventie verkeren is C. Verheijen Holding BV de enige vennootschap, waarvan de voorlopige surseance van betaling is uitgesproken. Onderstaand is een overzicht opgenomen van de vennootschappen, die behoren tot de groep van Autodrôme-vennootschappen c.q. het C. Verheijen-concern De rechtspersonen die rose zijn gearceerd verkeren niet in staat van insolventie, de faillissementen van de vennootschappen die blauw zijn gearceerd zullen met instemming van de rechter-commissaris geconsolideerd worden afgewikkeld. Autodrôme Holding BV heeft een 403-verklaring afgegeven en gepubliceerd voor alle vennootschappen, waarvan zij middellijk of onmiddellijk de aandelen houdt. Autodrôme groep verslag 1 Pagina 11 van 41 11

12 St. Admin Kantoor Aandelen in C. Verheijen Holding C. Verheijen Holding B.V. Autodrôme Holding B.V. Auto Verve B.V. Verheijen Servicestations B.V. Verheijen Bedrijfswagens B.V. Autobedrijf Verheijen B.V. Autodrôme B.V. Verheijen Auto s Hoogeveen B.V. Vera Hardenberg B.V. (Autodrôme Hardenberg) Koover Holding B.V. Autodrôme RN B.V. Autodrôme Services B.V. De Groot Groningen B.V. ( Koops Groningen) Autodrôme Schade B.V. De Groot Winschoten B.V. (Autodrôme Winschoten) Autodrôme Assen B.V. De Groot Onroerend Goed B.V. Autodrôme Financiële Dienstverlening B.V. 4 Lease B.V. Autodrôme groep verslag 1 Pagina 12 van 41 12

13 1.2 Winst en verlies Enkelvoudige jaarrekeningen van de verschillende vennootschappen ontbreken. Om die reden is niet op eenvoudige wijze vast te stellen hoe groot het resultaat van de vennootschappen over de afgelopen jaren is geweest. De meest recent vastgestelde jaarrekening is de geconsolideerde jaarrekening van C.A. Verheijen Holding BV over Deze jaarrekening is opgemaakt in november In 2007 is een netto omzet gerealiseerd van EUR ,--. Het bedrijfsresultaat bedroeg -/- EUR ,--. Het resultaat vóór belasting was -/- EUR ,-- en na belasting -/- EUR ,--. De voorlopige geconsolideerde winst en verliesrekening van C.A. Verheijen Holding BV over 2008 vertoont een netto omzet van EUR ,--, een bedrijfsresultaat van -/- EUR ,-- en een resultaat vóór en na belasting van -/- EUR , Balanstotaal Het balanstotaal per 31 december 2007, zoals dat blijkt uit de jaarrekening 2007 van C. Verheijen Holding BV bedraagt EUR ,--. Uit de financiële administratie blijkt dat het balanstotaal van C. Verheijen Holding BV per 31 december 2008 is afgenomen tot EUR ,--. De belangrijkste mutaties hebben zich voorgedaan onder de posten materiële vaste activa en voorraden. De materiële vaste activa zijn verminderd als gevolg van de verkoop van bedrijfspanden in februari De voorraad auto s en onderdelen is afgenomen met een bedrag van circa EUR ,--. Uit de financiële administratie blijkt dat het balanstotaal van Autodrôme per 31 maart 2009 EUR ,-- bedraagt. Aangenomen mag worden dat het balanstotaal per 3 april 2009 niet wezenlijk van dit bedrag zal afwijken Lopende procedures Afgezien van diverse incassoprocedures op debiteuren is het de curatoren vooralsnog niet gebleken dat Autodrôme betrokken is bij lopende procedures Verzekeringen Autodrôme is verzekerd tegen diverse risico s, die samenhangen met en voortvloeien uit het exploiteren van een garagebedrijf. De curatoren hebben de relevante verzekeringen op en na 3 april 2009 gecontinueerd. Zodra de betreffende risico s zich niet meer kunnen voordoen zullen de curatoren de verzekeringen beëindigen. 1.6 Huurovereenkomsten Alle bedrijfspanden van Autodrôme c.s. worden gehuurd. Onderstaand wordt per verhuurder verslag gedaan. Autodrôme groep verslag 1 Pagina 13 van 41 13

14 a. Trans European Properties. Autodrôme Holding BV huurt van Trans European Properties IV BV, gevestigd aan de Strawinskylaan 3105 te 1077 ZX Amsterdam, het bedrijfspand aan de Parmentierstraat 2 te 7903 TP Hoogeveen (bedrijfspand schadebedrijf en garagebedrijf Fiat, Mitsubishi, Hyundai), Parmentierstraat 6 te 7903 TP Hoogeveen (bedrijfspand Renault De Wieken), Parmentierstraat 6a te 7903 TP Hoogeveen (garagebedrijf Opel en Chevrolet) en Parmentierstraat 8 te 7903 TP Hoogeveen (bedrijfspand Verheijen Bedrijfswagens BV en kantorenhuisvesting 4-Lease BV). In Emmen huurt Autodrôme Holding BV van dezelfde vennootschap een bedrijfspand aan de Phileas Foggstraat 39 en de Karel Doormanstraat 1 en 1a-1d. Dit bedrijfspand is opgedeeld in meerdere vestigingen, die huisvesting bieden aan een garagebedrijf voor de merken Fiat, Mitsubishi, Hyundai en Chevrolet, een Renault-Dacia garage, een afdeling bedrijfswagens alsmede een schadeherstelbedrijf. Aan de Papierbaan 8 te 9672 BH Winschoten huurt Autodrôme Holding BV van deze vennootschap een bedrijfspand, waarin de Renault-Dacia garage is gehuisvest. Aan de Bornholmstraat 60 te 9723 AZ Groningen huurt Autodrôme Holding BV van deze vennootschap een bedrijfspand, waarin Verheijen Bedrijfswagens BV alsmede het schadeherstelbedrijf is gehuisvest. Op jaarbasis bedraagt de huur van deze panden EUR ,50 exclusief btw. De huurovereenkomsten hebben een looptijd van tien jaar, ingaande op 9 februari 2008 en lopende tot en met 8 februari Autodrôme Holding BV heeft de huur voldaan tot 9 februari Over de periode van 10 februari 2009 tot 3 april 2009 heeft Autodrôme Holding BV de huur verrekend met een aan haar toekomende bonus, waarop zij aanspraak maakt wegens het feit dat zij gedurende één jaar stipt en tijdig de huur heeft voldaan. ABN Amro Bank NV heeft een bankgarantie gesteld voor een bedrag van EUR ,--. De verhuurder heeft deze bankgarantie inmiddels in mei 2009 getrokken. Na verkregen toestemming van de rechter-commissaris hebben curatoren Trans European Properties IV BV in rechte betrokken wegens onverschuldigde betaling dan wel ongerechtvaardigde verrijking. Daartoe stellen curatoren dat zij op grond van artikel 39 Fw middels een daartoe strekkende opzegging de huurovereenkomsten rechtsgeldig hebben beëindig per 31 juli Daarbij hebben curatoren een opzegtermijn in acht genomen van drie maanden. Aan de verhuurder komt derhalve niet meer toe dan de huurpenningen over de periode van 3 april 2009 tot 1 augustus De huurovereenkomst kent geen bepaling op grond waarvan de huurder in het geval van een verleende voorlopige surseance van betaling dan wel een uitgesproken faillissement gehouden is tot het betalen van een schadevergoeding. De procedures tegen de verhuurder zijn aanhangig gemaakt bij de rechtbank Assen, sector kanton, locaties Assen en Emmen en bij de rechtbank Groningen, sector kanton, locaties Groningen en Winschoten, met het verzoek alle procedure te verwijzen naar de rechtbank Assen, sector kanton, locatie Assen. De verhuurder heeft zich in deze procedures als gedaagde partij gesteld. Autodrôme groep verslag 1 Pagina 14 van 41 14

15 De verhuurder heeft curatoren schriftelijk verzocht en gesommeerd de gehuurde bedrijfspanden overeenkomstig de wet en de verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomsten leeg en ontruimd op 31 juli 2009 op te leveren. In het kader van de ontruiming zijn curatoren naar de mening van verhuurder voorts gehouden: a) tot het verrichten van een milieukundig bodemonderzoek van alle locaties; b) tot het verrichten van tuinonderhoud; c) tot het reinigen van de hemelwaterafvoeren en het inspecteren van de daken van de bedrijfspanden; d) tot het inspecteren van alle verwarmingsinstallaties en het plegen van regulier onderhoud daaraan; e) tot het verwijderen van balies en in deze balies gemonteerde radiatoren; f) tot het verwijderen van aan de gevels gemonteerde en op de ramen geplakte reclameuitingen; g) tot het verwijderen van op de terreinen geïnstalleerde reclamezuilen en vlaggenmasten; Afgezien van bovenstaande verplichtingen zijn curatoren voorts verplicht de bedrijfspanden leeg, bezemschoon en ontdaan van mogelijke verontreinigingen op te leveren. Deze verplichting geldt niet voor de bedrijfspanden, waarin het schadebedrijf te Hoogeveen, bedrijfswagens Groningen en Renault-Dacia in Emmen zijn gehuisvest. Deze onderdelen zijn door curatoren going concern verkocht. BVA Auctions zal in opdracht van curatoren de overige panden bezemschoon opleveren. Een eerste voorlopige oplevering heeft inmiddels plaatsgevonden. Naar aanleiding van deze voorlopige oplevering heeft de verhuurder een rapport van oplevering samengesteld. Voor zover de eisen van de verhuurder de verplichtingen van curatoren, voortvloeiend uit de wet en de onderhavige huurovereenkomsten, te boven gaan, hebben curatoren zich daartegen verweerd. Inmiddels is het curatoren wel gebleken dat zij de nodige tijd aan de oplevering van deze panden zullen moeten gaan besteden en dat met de oplevering een groot bedrag aan externe kosten is gemoeid. Autodrôme Holding BV verhuurt een gedeelte van de bedrijfspanden onder aan derden. Dit betreft in Groningen aan de Bornholmstraat 60 een gedeelte van het bedrijfspand aan G.L. Ludemann Appendages, alsmede een benzinepomp aan BP Nederland BV, in Emmen aan de Karel Doormanstraat 1 aan Glascoating Nozon, Karel Doormanstraat 1 aan Noord Pers Uitgeverijen BV, Karel Doormanstraat 1 aan Mega Printing NL en Karel Doormanstraat 1c aan Koskamp BV en in Winschoten een benzinepomp aan Tamoil Nederland BV. Voordat Trans European Properties BV eigenaar van deze panden werd huurden deze ondernemers rechtstreeks van C. Verheijen dan wel van C. Verheijen Vastgoed BV. In 2008 zijn zij vrijwillig akkoord gegaan met een wijziging van hun positie in onderhuurder. Curatoren hebben de onderhuur-overeenkomsten opgezegd tegen de overeengekomen datum en medegedeeld is dat de verhuurder met ingang van 1 augustus 2009 ontruiming verlangt, tenzij met de onderhuurders een nieuwe overeenkomst wordt aangegaan. Het is curatoren bekend dat aan een aantal onderhuurders een aanbieding daartoe is gedaan. C. Verheijen Holding BV is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de huur. Autodrôme groep verslag 1 Pagina 15 van 41 15

16 b. Montecorona Properties BV.. Autodrôme Holding BV huurt van Montecorona Properties BV, gevestigd aan de Schipholboulevard 181 te 1118 BG Schiphol een bedrijfspand aan de Duitslandlaan 1 te Assen. In dit bedrijfspand is een garagebedrijf gevestigd (Fiat, Mitsubishi, Mazda en Hyundai). De huurovereenkomst is op 1 januari 2009 aangegaan voor een periode van tien jaar en eindigt derhalve op 1 januari De huurprijs van het bedrijfspand bedraagt EUR ,-- exclusief btw per jaar. De huur van het bedrijfspand is betaald tot en met 1 april Curatoren hebben de huur opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden per 1 augustus ABN Amro Bank NV heeft een bankgarantie gesteld voor een bedrag van EUR ,--, welk bedrag door verhuurder in mei 2009 is getrokken. Op grond van de met Autodrôme Holding BV gesloten huurovereenkomst claimt Montecorona Properties BV eigenaar te zijn geworden van diverse installaties van het garagebedrijf, waaronder de hefbruggen, APK testinstallatie en apparatuur voor het afzuigen van uitlaatgassen. Curatoren hebben dit standpunt betwist. Inmiddels hebben curatoren na verkregen toestemming van de rechtercommissaris met de verhuurder een schikking bereikt. De verhuurder koopt de betreffende zaken via de door curatoren georganiseerde veiling en curatoren verlenen verhuurder op de aankoopprijs daarvan een korting. Op deze wijze hebben curatoren een dreigend geschil weten te beslechten. Een eerste voorlopige oplevering heeft plaatsgevonden. C. Verheijen Holding BV is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de huur. c. Egberts Beheer BV. Autodrôme BV huurt van Egberts Beheer BV, gevestigd aan de Nienoordshaven 6 te 9312 RA Nietap een bedrijfspand aan de Van t Hoffstraat 4 te 9351 VH Leek, waarin een garagebedrijf is gevestigd (Fiat en Hyundai). De huurprijs bedraagt op jaarbasis EUR ,-- exclusief btw. De huurprijs is betaald tot 1 april Curatoren hebben het garagebedrijf going concern verkocht aan een derde partij. Deze partij huurt het bedrijfspand met ingang van 1 mei Curatoren hebben met de verhuurder de huur per 1 mei 2009 beëindigd met wederzijds goedvinden. C. Verheijen Holding BV is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de huur. d. Joel Beheer BV. Autobedrijf Verheijen BV huurt van Joel Beheer Groningen BV, gevestigd aan de Schoolstraat 4 te 9494 RG Yde een bedrijfspand aan de Rostockweg 9 te Groningen. De huurprijs bedraagt EUR ,20 exclusief btw op jaarbasis. De huurprijs is betaald tot 1 april Autodrôme Holding BV had reeds voorafgaand aan de surseance van betaling de huurovereenkomst opgezegd tegen 1 januari Curatoren hebben de huurovereenkomst door middel van opzegging beëindigd per 1 augustus In dit bedrijfspand was tot einde 2008 een garagebedrijf van Autodrôme gevestigd met het dealerschap van Fiat. Dit dealerschap is beëindigd. Sindsdien wordt een gedeelte van het bedrijfspand gehuurd door de huidige Fiat-dealer, garagebedrijf Bockhoudt. De onderhuurovereenkomst met garagebedrijf Bockhoudt eindigt op 1 januari De verhuurder wenst dat de onderhuurovereenkomst ook per 1 augustus 2009 zal eindigen. Autodrôme groep verslag 1 Pagina 16 van 41 16

17 Aan het bedrijfspand zijn diverse beschadigingen geconstateerd. In samenspraak met curatoren heeft de verhuurder een offerte opgevraagd bij een aannemer voor het herstel van deze beschadigingen. Daarmee is een bedrag gemoeid van EUR ,-- exclusief btw. De verhuurder heeft via de door curatoren georganiseerde veiling diverse roerende zaken gekocht, die onderdeel uitmaken van het in het gehuurde gevestigde garagebedrijf. De waarde daarvan benadert nagenoeg de kosten van het herstel van de beschadigingen. Na verkregen toestemming van de rechter-commissaris hebben curatoren met de verhuurder een schikking bereikt, die inhoudt dat de verhuurder deze zaken om niet verwerft, onder voorwaarde dat hij zijn claim tot herstel van de beschadigingen prijsgeeft. C. Verheijen Holding BV is hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst. e. Koops. De Groot Groningen BV huurt van Gebroeders Koops, p/a Tymanshof 6 te 9403 PJ Assen, een bedrijfspand aan de Rostockweg 12 te 9723 HG Groningen. In dit bedrijfspand is een garagebedrijf gevestigd, waarin Autodrôme het dealerschap uitoefende van de merken Renault, Dacia en Nissan. De huurprijs bedraagt EUR ,-- exclusief btw per jaar. De huur is betaald tot 1 april Curatoren hebben de inventaris van het garagebedrijf verkocht aan de verhuurder, waarbij zij gelijktijdig met de verhuurder zijn overeengekomen dat de huur met wederzijds goedvinden eindigt per 1 juli C. Verheijen Holding BV is hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst. f. Bedrijfspanden Assen. Autodrôme is huurder geweest van twee bedrijfspanden te Assen, waarvan de huur reeds was beëindigd. Niettemin hebben de verhuurders in mei 2009 bankgaranties onder ABN Amro Bank NV getrokken van EUR ,-- en EUR ,--. Curatoren zullen de verschuldigdheid daarvan nader onderzoeken. Het bedrag van EUR ,74 betreft een garantie ten gunste van de heer K. Harmanni te Assen en het bedrag van EUR ,16 is een bankgarantie gesteld ten gunste van de heer G. Drenth te Assen. 1.7 Oorzaak faillissement Uit de jaarrekeningen van C. Verheijen Holding BV, waarin de financiële gegevens van Autodrôme zijn opgenomen, over de jaren 2004 t/m 2007, alsmede de financiële rapportage over 2008 kan het navolgende overzicht worden gedestilleerd. Autodrôme groep verslag 1 Pagina 17 van 41 17

18 31/ / / / / groepsvermogen -/ herwaarderings reserve groepsvermogen -/- herwaarderingsreserve -/ / balanstotaal Resultaat -/ / / / / Op grond van bovenstaande cijfers komt meer dan voldoende vast te staan dat Autodrôme c.s. al jarenlang verlieslatend is geweest. Weliswaar is er sprake van een positief groepsvermogen tot 2008, dit beeld wordt evenwel geflatteerd door het opnemen van een herwaarderingsreserve, die gerelateerd is aan de in eigendom toebehorende onroerende zaken. Nadat de onroerende zaken in februari 2008 zijn verkocht in het kader van een sale and lease back constructie, waarop in paragraaf 3.1 van dit verslag nader wordt ingegaan, daalt het eigen vermogen, mede als gevolg van oplopende verliezen in 2007 en 2008, tot een dieptepunt van -/- EUR ,--. De onderneming wordt dan enkel nog gefinancierd met vreemd vermogen, dat in hoofdzaak afkomstig is van aan importeurs gelieerde financieringsmaatschappijen en van handelscrediteuren. De marktsituatie voor het garagebedrijf is in de afgelopen jaren niet bepaald gunstig geweest. Onderstaande tabel geeft een beeld van de verkochte nieuwe voertuigen in geheel Nederland aan: Personenauto s Bestelauto s Vrachtauto s [Bron: Bovag] Uit deze tabel blijkt dat het volume van de verkochte nieuwe voertuigen in de periode tussen 1 januari 2002 en 31 december 2007 stagneert. De wereldwijde productiecapaciteit van de automobielindustrie overtreft in belangrijke mate de vraag naar auto s, als gevolg waarvan er wereldwijd sprake is van een overproductie. Autodrôme groep verslag 1 Pagina 18 van 41 18

19 De overproductie legt een grote druk op importeurs om zoveel mogelijk auto s af te nemen. Aan deze druk kan slechts worden voldaan door deze te verleggen naar de dealers. Dealers ondervinden deze druk door een verhoging van aan hen opgelegde targets. Enkel wanneer deze targets worden gehaald kunnen bonussen worden verdiend, die de afnemende marge op het verkoopresultaat van nieuwe voertuigen enigszins compenseert. De cijfers uit bovenstaande tabel geven evenwel aan dat de markt niet in staat is deze verhoogde aantallen op de markt af te zetten. Dit leidt tot een verhoogde voorraadvorming enerzijds en het verkopen op basis van ongunstige condities anderzijds. Daarnaast deinzen dealers er niet voor terug om grote aantallen nieuwe voertuigen te verkopen aan verhuurmaatschappijen, onder de verplichting deze voertuigen na verloop van tijd terug te kopen tegen een vooraf doorgaans te hoog vastgestelde prijs. Op deze wijze wordt het probleem vooruitgeschoven naar de toekomst. Niet voor niets staat Autodrôme al vele jaren onder het verscherpte toezicht van de afdeling bijzonder beheer van ABN Amro Bank NV. Autodrôme heeft in 2007, mede op instigatie van ABN Amro Bank NV, extern advies ingewonnen om tot een verbeterplan te komen. In 2007 is een verbeterplan gepresenteerd, waarin 80 maatregelen zijn opgenomen. Deze maatregelen bestaan ondermeer uit: Het terugdringen van het aantal gevoerde merken. De distributieovereenkomsten met Alfa Romeo, Kia en Lancia worden beëindigd en dealerschappen van andere merken worden geconcentreerd op een beperkt aantal vestigingen. Het verhogen van verkoopvolumes en het centraliseren van administratie, inkoop en voorraadbeheer. Het verhogen van omzet door hogere tarieven voor aflevering, onderhoud en reparatie. Het samenvoegen van twee vestigingen tot één nieuwe vestiging in Assen. Het verkopen van de bedrijfspanden in Hoogeveen, Emmen, Winschoten en Groningen (Bornholmstraat 60) in de vorm van een sale and lease back constructie. Met deze verkoop is in 2008 een opbrengst gerealiseerd van EUR ,--. Daarmee zijn langlopende financieringen bij ABN Amro Bank afgelost en zijn middelen vrijgekomen voor een reorganisatie van het personeelsbestand. Keerzijde van deze transactie is wel dat de huisvestingskosten van de onderneming sterk zijn gestegen en de door de verhuurder verlangde bankgaranties een groot beslag hebben gelegd op de kredietfaciliteit van de huisbankier. Het doorvoeren van een reorganisatie van de personele bezetting. In 2008 is de personele bezetting teruggebracht van 270 fte naar 235 fte. Een gedeelte daarvan is afgevloeid door middel van natuurlijk verloop. Daarnaast zijn 19 personeelsleden in het begin van 2008 gedwongen ontslagen. Bovenstaande maatregelen, die in de tweede helft van 2007 en begin 2008 zijn doorgevoerd, hebben het tij evenwel niet kunnen keren. In augustus 2008 worden de gevolgen van de kredietcrisis zichtbaar in de automarkt. Het consumentenvertrouwen daalt zodanig, dat de verkopen van nieuwe auto s teruglopen met circa 30% ten opzichte van vergelijkbare periodes in het jaar daaraan voorafgaand. Autodrôme groep verslag 1 Pagina 19 van 41 19

20 Voor Autodrôme, dat al enige jaren verlieslatend was en een uitermate zwakke vermogenspositie heeft, komt dit des te harder aan. Eén en ander was aanleiding voor de directie om het personeelsbestand andermaal te reorganiseren door vermindering van het personeelsbestand met 28,26 fte. Een gedeelte daarvan zou door middel van natuurlijk verloop afvloeien. Tien personeelsleden zijn in het kader van deze reorganisatie per 1 april 2009 ontslagen. In 2008 en in het begin van 2009 heeft de directie pogingen ondernomen samenwerkingsverbanden met andere bedrijven aan te gaan en men heeft getracht een partij te vinden, die in Autodrôme wilde participeren. Met dit laatste werd met name beoogd het management te versterken. Uiteraard heeft ABN Amro Bank NV deze ontwikkelingen nauwlettend gevolgd. Nadat eind maart 2009 duidelijk werd dat derden niet in Autodrôme wilden participeren en nadat bovendien gebleken was dat de omzet uit de verkopen van voertuigen over de eerste twee maanden van 2009 ruim 20% onder de begroting lagen, terwijl deze begroting reeds 25% lager was gesteld dan de gerealiseerde omzet van dezelfde periode in het voorgaande jaar, was dit aanleiding voor ABN Amro Bank NV om op 1 april 2009 gebruik te maken van haar bevoegdheid de betalingen ten laste van de rekening van Autodrôme tijdelijk op te schorten. Omdat een onderneming als Autodrôme geen dag zonder betalingsverkeer kan, vormde dit feit voor de directie aanleiding terstond surseance van betaling te vragen voor Autodrôme Holding BV, Autodrôme BV, Autodrôme Schade BV, Verheijen Bedrijfswagens BV en 4- Lease BV. Op verzoek van de directie is de voorlopige surseance van betaling door de rechtbanken te Groningen en Assen op 3 april 2009 uitgesproken. In de autobranche staat het faillissement van Autodrôme niet op zichzelf. In de eerste vijf maanden van 2009 zijn 75 dealerbedrijven failliet gegaan, tegenover 24 in dezelfde periode vorig jaar. Voorbeelden daarvan zijn Kroymans met tientallen dealerbedrijven, Ad Janse met dealerbedrijven in Overijssel en Gelderland, Sam van Lingen met vijf vestigingen en de HDMG Groep met twaalf autobedrijven in Brabant. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement Bij Autodrôme c.s. zijn geen personeelsleden in dienst. Alle personeelsleden zijn in dienst van Autodrôme Services BV. Autodrôme c.s. leent het personeel in van Autodrôme Services BV Aantal in jaar voor faillissement 2.3. Datum ontslagaanzegging Werkzaamheden Niet van toepassing. Autodrôme groep verslag 1 Pagina 20 van 41 20

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW Datum: 12 november 2013 Nummer: negen Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid InSite

Nadere informatie

Datum uitspraak 11 mei 2009 (voorafgegaan door surseances van betaling d.d. 6/8 mei 2009)

Datum uitspraak 11 mei 2009 (voorafgegaan door surseances van betaling d.d. 6/8 mei 2009) FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 31 december 2010 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag.

Nadere informatie

Derde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in de faillissementen van:

Derde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in de faillissementen van: Derde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in de faillissementen van: 1. de besloten vennootschap Holding Cinjee Advies B.V.; 2. de besloten vennootschap Cinjee Advies Personeel B.V.; 3. de

Nadere informatie

ZEVENDE GECONSOLIDEERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN DE FAILLISSEMENTEN VAN DE KROYMANS GROEP

ZEVENDE GECONSOLIDEERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN DE FAILLISSEMENTEN VAN DE KROYMANS GROEP ZEVENDE GECONSOLIDEERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN DE FAILLISSEMENTEN VAN DE KROYMANS GROEP Curatoren Rechter-commissaris : mr. C. de Jong (Van Benthem & Keulen N.V. Postbus 85005,

Nadere informatie

EERSTE GECONSOLIDEERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN DE FAILLISSEMENTEN VAN DE KROYMANS GROEP

EERSTE GECONSOLIDEERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN DE FAILLISSEMENTEN VAN DE KROYMANS GROEP EERSTE GECONSOLIDEERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN DE FAILLISSEMENTEN VAN DE KROYMANS GROEP Curatoren : mr. C. de Jong (Van Benthem & Keulen, Postbus 85005, 3508 AA Utrecht, telefoon:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 29 december 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 29 december 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 29 december 2011 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Gegevens gefailleerde 1 : de naamloze vennootschap Refining & Trading Holland N.V. (hierna: North Refinery ) KvK-nr: 02334629

Gegevens gefailleerde 1 : de naamloze vennootschap Refining & Trading Holland N.V. (hierna: North Refinery ) KvK-nr: 02334629 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 april 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

(De ten opzichte van voorgaande verslaglegging opgetreden wijzigingen en/of ontwikkelingen zijn cursief weergegeven).

(De ten opzichte van voorgaande verslaglegging opgetreden wijzigingen en/of ontwikkelingen zijn cursief weergegeven). FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 15 Datum: 3 juni 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 2 juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HIM BENELUX B.V., statutair gevestigd te VelsenNoord, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Nummer: 5 Datum: 22 maart 2011 Gegevens onderneming: Focus Show Equipment B.V. en Touchwoud Holding B.V. Datum uitspraak: 17 november 2009 Curator: Mr. M.A.L.M.

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Sercan Mode B.V. Faillissementsnummer : 06.574 Datum uitspraak : 10 oktober 2006 Curator : mr N.P. Klein Rechter-Commissaris :

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 maart 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 maart 2015 1 47653 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 maart 2015 Gegevens onderneming : T2 Entertainment BV KvK-nummer : 01113509 Adres : De Gaffel 25, 9206 AV Drachten Faillissementsnummer : F.17/14/257 Datum

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 13 april 2015 Nummer: zes Gegevens onderneming : Grafimedia Partners B.V. Faillissementsnummer : F.02/14/337 Datum uitspraak : 29 april

Nadere informatie

Verslagperiode : 15 december 2009 tot 10 maart 2010

Verslagperiode : 15 december 2009 tot 10 maart 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG van de curator in het faillissement van PALM INVEST BV (en Stichting Garantiegelden Palm Invest) Verslag nummer: 2 Datum: 10 maart 2010 Mededeling: De openbare faillissementsverslagen

Nadere informatie

Geconsolideerd faillissementsverslag Aremzo B.V. Simed Health Care Group B.V. Aremzo B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (3543 AR)

Geconsolideerd faillissementsverslag Aremzo B.V. Simed Health Care Group B.V. Aremzo B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (3543 AR) Geconsolideerd faillissementsverslag Aremzo B.V. Simed Health Care Group B.V. en Simed International B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 29juni 2015 Aremzo B.V. Gegevens onderneming : De besloten

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 8 september 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 8 september 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 8 september 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAI LLISSEM ENTSVERSLAG Nummer:3 Datum: 28 december 2011 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN SEPATEC BV. d.d. 29 maart 2013. : Midden-Nederland, locatie Lelystad

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN SEPATEC BV. d.d. 29 maart 2013. : Midden-Nederland, locatie Lelystad EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN SEPATEC BV d.d. 29 maart 2013 Gegevens onderneming Faillissementsnummer : de besloten vennootschap Sepatec BV : 16/13/198 F Datum uitspraak : 19 februari

Nadere informatie

Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015

Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015 Openbaar faillissementsverslag ex artikel 73a Fw Datum: 20 januari 2015 Nummer: tien Gegevens onderneming : Nedexco Logistics B.V. Faillissementsnummer : F 02/12/194 Datum uitspraak : 19 maart 2012 Curator

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor geldlening en zekerheidstelling

Algemene voorwaarden voor geldlening en zekerheidstelling Algemene voorwaarden voor geldlening en zekerheidstelling Algemene voorwaarden voor geldlening en zekerheidstelling Propertize B.V., gevestigd te Utrecht, KvK 08024286 Versie geldend per 02 januari 2014,

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Holding N.V. Halfjaarverslag 2014. Het vermogen om te renderen

Renpart Vastgoed Holding N.V. Halfjaarverslag 2014. Het vermogen om te renderen Renpart Vastgoed Holding N.V. Halfjaarverslag 2014 Renpart Vastgoed Holding N.V. Het vermogen om te renderen VERSLAG VAN DE DIRECTIE Geachte aandeelhouder, Hierbij bieden wij u het halfjaarverslag 2014

Nadere informatie

Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV

Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op: zie ook het separate supplement bij het Prospectus van Triodos Vastgoedfonds NV gedateerd op 31 mei 2013

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Fan Media B.V. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007 Curator : mr. J. Lensink Rechter-Commissaris : mr.

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Verkeersschool Dekker Eindhoven

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 13 februari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 26 november 2012 Gegevens onderneming : a. Euro Demolition Group B.V. b. Euro Demolition Equipment B.V. c. Euro Demolition OG B.V. d.

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014 De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a DER FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a DER FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a DER FAILLISSEMENTSWET Verslag in het faillissement van : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TalentLeaders B.V. tevens h.o.d.n. B.M.C. Uitgesproken

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Effectendienstverlening

Algemene voorwaarden Effectendienstverlening Algemene voorwaarden Effectendienstverlening 8.1995.00.0303 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden effectendienstverlening

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2005. Jaarrekening 2005. Toegevoegde Informatie. Kerncijfers. Profiel, beleid, doelstelling en dividendbeleid

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2005. Jaarrekening 2005. Toegevoegde Informatie. Kerncijfers. Profiel, beleid, doelstelling en dividendbeleid S T E R N G RO E P N. V. J A A R RA P P O RT 2 0 0 5 Inhoudsopgave Jaarverslag 2005 4 Kerncijfers 5 Profiel, beleid, doelstelling en dividendbeleid 7 Aandeelhoudersinformatie 8 Samenstelling Raad van Commissarissen

Nadere informatie