1. Roerende voorheffing

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Roerende voorheffing"

Transcriptie

1 1

2 Inhoud 1. Roerende voorheffing 2. Notionele interestaftrek 3. Meerwaarde op aandelen 4. Onroerend goed in vennootschap 5. Bedrijfswagens 6. Thin cap 7. Geheime commissielonen 8. Strijd tegen fraude 9. Aanvullende pensioenen 10.Familiebedrijven: schenking en vererving 11.De toekomst van managementvennootschappen 2

3 Vroeger: Interesten en Dividenden 10% - 15% - 25% Nu: - Interesten en Dividenden (10%) - 21% - 25% - Bijkomende heffing 4% - Aangifteplicht 1. Roerende voorheffing 3

4 1. Roerende voorheffing Interesten Tarief = 21% Uitzonderingen: Reeds belast aan 25% Spaarboekjes (boven vrijstelling van EUR) Tak 21- en tak-23 verzekeringsproducten Staatsbon Leterme Verhuring roerende goederen Inkomsten uit lijfrente 4

5 1. Roerende voorheffing Dividenden - 10% Liquidatieboni - 25% Dividenden die reeds belastbaar waren aan 25% - 21% * Inkoop eigen aandelen * Dividenden voorheen belastbaar aan 15% 5

6 1. Roerende voorheffing Bijkomende heffing van 4% - Voorwaarde: > EUR per belastingplichtige - Toepassingsgebied: Bovenop nieuw tarief van 21% Niet: * liquidatieboni * inkomsten reeds belastbaar aan 25% * inkomsten uit spaarboekjes 6

7 1. Roerende voorheffing - Berekening grens van EUR: - NIET: * Staatsbon Leterme * Liquidatieboni * vrijgestelde inkomsten spaarboekjes * vrijgestelde inkomsten tak-21 en tak-23 - WEL: * Dividenden belast aan 25% * Interesten belast aan 15% (spaarboekjes) 7

8 - Voorbeeld: 1. Roerende voorheffing Een belastingplichtige ontvangt: EUR dividenden en interesten belast aan 21% EUR interesten uit spaarboekje EUR dividenden belastbaar aan 25% EUR liquidatie-uitkering EUR EUR EUR De bijkomende heffing is verschuldigd over EUR 8

9 1. Roerende voorheffing - Praktisch: - Centraal aanspreekpunt binnen FOD Financiën - Belastingplichtige heeft keuze: * Geen meldingsplicht van schuldenaars - 25% inhouding aan bron - Eventuele teruggaaf via aangifte personenbelasting * Meldingsplicht van schuldenaars - 21% inhouding aan bron - 4% bijkomende heffing via personenbelasting 9

10 1. Roerende voorheffing - Praktisch: - Centraal aanspreekpunt communiceert de info - Automatisch indien de grens van EUR wordt overschreden - Op verzoek van het controlekantoor 10

11 1. Roerende voorheffing Aangifteplicht - Algemene aangifteplicht voor roerende inkomsten - Uitzondering: inkomsten onderworpen aan de bijkomende heffing 11

12 1. Roerende voorheffing Dividenduitkering of loonsverhoging? Stel vennootschap met EUR winst voor belastingen Dividend 21% Dividend 25% Loon VennB RV PB Saldo

13 2. Notionele intrestaftrek - Tarief zakt naar 3% (3,5% voor KMO s) - Geen overdraagbaarheid meer - Overgedragen NIA - 7 jaar overdraagbaar - Wijze waarop de overgedragen interestaftrek moet worden aangerekend is nog niet duidelijk - Vanaf AJ

14 3. Meerwaarde op aandelen Enkel voor vennootschappen Bij verkoop binnen het jaar Belasting 25% Minderwaarde niet aftrekbaar 14

15 4. Onroerend goed in vennootschap Voordeel gezinswoning KI < 745: KI * i * 100/60 * 1,25 KI > 745: KI * i * 100/60 * 3,8 i = indexatiecoëfficiënt (1,6349 voor AJ 2013) Voordeel verwarming 1.820,00 EUR (te indexeren) Voordeel elektriciteit 910,00 EUR (te indexeren) 15

16 4. Onroerend goed in vennootschap Marktconforme huurvergoeding? - VAA > werkelijke waarde. Quid? - Voorbeeld: KI = EUR werkelijke huurwaarde = EUR/mnd Netto kostprijs VAA = EUR x 53,5% = EUR 16

17 4. Onroerend goed in vennootschap Marktconforme huurvergoeding? Netto kostprijs op jaarbasis bij betaling huurvergoeding van EUR/mnd = EUR: Extra personenbelasting EUR (loonsverhoging van EUR/mnd nodig voor netto privé-inkomen van EUR/mnd Minder vennootschapsbelasting EUR (2.580 x 12 x 34%) Meer vennootschapsbelasting EUR ( EUR huuropbrengsten) 17

18 4. Onroerend goed in vennootschap Zijn de goede jaren voor vastgoed in de vennootschap voorbij? Voordelen: Afschrijvingen Aftrek kosten mbt het gebouw Volledige aftrek interesten Successieplanning 18

19 4. Onroerend goed in vennootschap Zijn de goede jaren voor vastgoed in de vennootschap voorbij? Nadelen: Ondernemingsrisico Meerwaarde belastbaar Mogelijk obstakel bij verkoop aandelen 19

20 4. Onroerend goed in vennootschap Privé-woning nog aankopen/bouwen in de vennootschap? Toegenomen VAA Geen vrijstelling vererving gezinswoning Geen burgerrechtelijke bescherming van de gezinswoning Voor de berekening van de NIA wordt het eigen vermogen gecorrigeerd met OG bewoond door bedrijfsleider Vakantiewoning? 20

21 5. Bedrijfswagens Vroeger (tem 31/12/2011): - woon-werk afstand - CO 2 - uitstoot Voortaan (vanaf 01/01/2012) : - cataloguswaarde - CO 2 uitstoot 21

22 5. Bedrijfswagens Formule cataloguswaarde * correctiecoëfficient * CO 2 -percentage* 6/7 met een minimum van 1.200/jaar (jaarlijks te indexeren) 22

23 5. Bedrijfswagens Cataloguswaarde (laatste ontwerp Programmawet) = de catalogusprijs van het voertuig in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier, inclusief opties en werkelijk betaalde btw, zonder rekening te houden met enige korting, vermindering, rabat of restorno - database voor cataloguswaarden en optieprijzen? 23

24 5. Bedrijfswagens CO 2 - percentage 5,5 % + (0,1%*[CO 2 -uitstoot 95 (diesel) of 115 (benzine)]) minimum 4%, maximum 18% aanpasbaar aan de evolutie van de gemiddelde CO²-uitstoot ten opzichte van referentiejaar

25 5. Bedrijfswagens Correctiecoëfficient Periode vanaf 1 e inschrijving Percentage van cataloguswaarde 0 tot 12 maanden 100% 13 tot 24 maanden 94% 25 tot 36 maanden 88% 37 tot 48 maanden 82% 49 tot 60 maanden 76% Vanaf 61 maanden 70% 25

26 5. Bedrijfswagens Werkelijk betaalde btw - dus geen btw (meer) op kortingen, opties - nieuw-tweedehands : discriminatie? 26

27 5. Bedrijfswagens Bijkomende verworpen uitgave in hoofde van de vennootschap 17% van het voordeel van alle aard wordt verworpen en in ieder geval belast bij de vennootschap Komt bovenop de bestaande aftrekbeperking in functie van de CO 2 -uitstoot Geen compensatie met (onder meer) het verlies van het belastbare tijdperk! 27

28 BTW aftrek en personenwagens Aanschaf voertuig in 2011 : keuze Nieuwe regeling 5. Bedrijfswagens BTW aftrekbaar in functie van beroepsgebruik, met maximum van 50% Geen BTW op het voordeel van alle aard Oude regeling BTW aftrekbaar voor 50% BTW op het voordeel van alle aard Aanschaf voertuig vanaf 2012: nieuwe regeling verplicht 28

29 BTW en personenwagens 5. Bedrijfswagens Verkoop van het voertuig bij toepassing van de nieuwe regels (aangeschaft vanaf 2011) : maatstaf van heffing beperkt tot 50 % van de verkoopprijs 29

30 5. Bedrijfswagens Kostenaftrek voor bedrijfsleider en werknemer met bedrijfswagen? - woon-werkverkeer : 0,15 per kilometer bij bewijs werkelijke kosten ,00 / 2.280,00 maximum forfaitaire beroepskosten voor werknemers/bedrijfsleiders - autokosten woon-werverkeer bewijzen interessant om voordeel te neutraliseren? - voorbeeld bedrijfsleider nieuw voertuig : x 10,5% x 6/7 = voordeel per jaar km woon-werk per jaar volstaan om voordeel te neutralieren = +/- 50 km enkel - maximum aftrek = voordeel van alle aard 30

31 5. Bedrijfswagens Topics-FAQ s - eigen bijdrage van werknemer/bedrijfsleider - meerdere wagens ter beschikking - lichte vrachtauto s en bestelwagens? 31

32 Afhankelijk van : 5. Bedrijfswagens Nieuwe regels BIV m.i.v. 01/03/ Brandstofsoort - Euronorm - CO²-uitstoot - Roetfilter - Ouderdom - Al dan niet rechtspersoon (tweedehands) Simulatietool BIV en verkeersbelasting : https://belastingen.fenb.be/vfp-portal-pub2- web/simulatieverkeersbelasting.html#/q/top 32

33 5. Bedrijfswagens Praktisch/oplossingen/alternatieven? - Berekeningstool - Auto privé aankopen in plaats van op de vennootschap? - Auto verkopen van vennootschap aan bedrijfsleider/werknemer? - Lichte vrachtauto s en bestelwagens? - Bewijs beroepskosten? - Terugbetaling (auto)kosten eigen aan de werkgever? 33

34 5. Bedrijfswagens Praktisch/oplossingen/alternatieven? (auto)kosten eigen aan de werkgever (bij gebruik eigen auto) : - 0,3352/km is een ernstige norm (2011) - hogere kostprijs per kilometer kan op basis van bewijsstukken of ernstige normen (bijvoorbeeld - Maximum 1,5 x ? - niet belastbaar in de personenbelasting indien gebaseerd op voormeld forfait/bewijsstukken/ernstige norm - terugbetaalde autokosten voor woon-werkverkeer zijn wel belastbaar - aftrekbeperking in hoofde van vennootschap ifv CO²-uitstoot (andere dan woon-werk) DEMO BEREKENIGSTOOL FINEKO 34

35 5. Bedrijfswagens Beoordeling - Er wordt geen rekening gehouden met het reële privé gebruik; - Geen mogelijkheid tot kilometeradministratie; - Depreciatie van 6% met een maximum van 30% stemt niet overeen met de realiteit; - De facto terugwerkende kracht voor bestaande bedrijfswagens; - Effect op auto-industrie; - 35

36 6. Thin cap regel : 5/1 Remedie tegen onderkapitalisatie en misbruiken Intragroepsleningen Rentelasten aftrekbaar voor zover ontleende bedrag niet hoger is dan 5 keer het eigen vermogen Niet voor kredieten verstrekt door kredietinstellingen, niet voor kredietinstellingen en PPS 36

37 Historiek Jarenlange administratieve tolerantie - verworpen uitgaven - boeking op R/C - belasting bij de genieter Nieuwe strengere administratieve commentaar 01/12/2010 Interne instructie 27/07/2011 van toepassing vanaf 01/09/2012 exit tolerantie en interne controle Sussende Minister Nieuw addendum 23/12/ Aanslag geheime commissielonen 309% op niet-aangegeven voordelen van alle aard 37

38 7. Aanslag geheime commissielonen 309% op niet-aangegeven voordelen van alle aard Overgangsregeling niet/onvoldoende aangegeven voordelen : Ontsnappingsroute tot 30/06/2012 Forfaitaire voordelen + gsm die aan het licht komen n.a.v. een voor 01/07/2012 aangekondigde controle Belasting ten name van de genieter in de personenbelasting Andere voordelen Spontaan aangeven in de personenbelasting ten laatste op 30 juni 2012 Na 30/06/2012 : steeds 309%, behoudens mogelijke goede trouw en sociale voordelen 38

39 - Draconische belasting 7. Aanslag geheime commissielonen 309% op niet-aangegeven voordelen van alle aard - Strafsanctie? Matiging is dan mogelijk - In strijd met vertrouwensbeginsel? Alleszins niet voorzienbaar! - Ongelijke toepassing in de praktijk - Regulariseren vóór 30/06/2012 desgevallend aangewezen - Overleg met dossierverantwoordelijke Fineko 39

40 8. Strijd tegen fraude - Nieuwe anti-misbruikbepaling is ruimer - Bij herkwalificatie door de Administratie zijn identieke of gelijkaardige gevolgen niet meer nodig - Administratie levert bewijs van fiscaal misbruik - Belastingplichtige kan tegenbewijs leveren (constructie heeft ook niet-fiscale redenen) - Zal ook toegepast kunnen worden in de privé-sfeer 40

41 8. Strijd tegen fraude Contante betalingen - Huidige situatie - Tot EUR - Niet voor dienstprestaties - Ontwerp Programmawet Tot EUR Ook voor dienstprestaties Vanaf 1/1/2014: tot EUR Niet meer voor aankoop OG 41

42 9. Aanvullende pensioenen Interne pensioenvoorziening Geen interne opbouw meer vanaf 1/1/2012 Externe opbouw => premietaks van 4,4% Bestaande interne pensioenvoorziening Bijsturing => reeds opgebouwde provisies mogen intern blijven maar: Ofwel een éénmalige bijdrage van 1,75% op bestaande interne provisie in 2012 Ofwel 1,80% te betalen in drie schijven van 0,60% in 2012, 2013 en

43 Aanpassing 80%-regel Invoering loonplafond 9. Aanvullende pensioenen Naast beperking tot 80% van het laatste loon ook een forfaitaire beperking tot het maximale overheidspensioen Bijsturing Geen loonplafond maar wel invoering parafiscale maatregel -Bijzondere sociale bijdrage voor bedrijfsleiders? Concrete uitwerking is nog niet bekend 43

44 Vroeger: Schenkingsrecht : 2% Successierechten : 0% 10. Familiebedrijven Schenking of overlijden vanaf 1/1/2012 in het Vlaams Gewest : Schenkingsrecht : 0% Successierechten : 3 % of 7% Fiscale incentive voor ondernemers om te schenken tijdens leven 44

45 10. Familiebedrijven Voor wie? Familiale ondernemingen en vennootschappen (met reële economische activiteit) Uitgesloten : patrimonium en zuivere managementvennootschappen Holdingvennootschappen => directe dochter is familiale vennootschap (minimumparticipatie 30%) 45

46 10. Familiebedrijven Wat? Schenking/vererving volle eigendom, blote eigendom of vruchtgebruik van: -Activa beroepsmatig geïnvesteerd in familiale onderneming. Uitgesloten : onroerend goed hoofdzakelijk bestemd /gebruikt tot bewoning -Aandelen (met stemrecht) van familiale vennootschap (EER) en certificaten Uitgesloten : vorderingen (o.m. rekening-courant) op vennootschappen 46

47 10. Familiebedrijven Voorwaarden? Activiteit Participatie Continuïteit => 3 jaar vanaf overlijden/schenking Familiale onderneming : -Activiteit ononderbroken voortzetten -Onroerende goederen niet aanwenden/bestemmen tot bewoning Familiale vennootschap : -Activiteit ononderbroken voortzetten -Publicatie (geconsolideerde) jaarrekening -Geen kapitaalvermindering -Geen zetelverplaatsing buiten de EER -Holdings : min. participatie 30% aanhouden => Controle door de Vlaamse Belastingdienst 47

48 10. Familiebedrijven Formaliteiten? Schenking : - Notariële akte met vermelding gebruik vrijstelling - Verklaring vervulling voorwaarden - Attest Vlaamse Belastingdienst Overlijden : - Vermelding gebruik verlaagd tarief successierechten - Verklaring vervulling voorwaarden - Attest Vlaamse Belastingdienst 48

49 10. Familiebedrijven Aanpassing verdachte periode voor schenking aandelen familiale vennootschap/activa familiebedrijf : -Na 1 januari Indien schenking niet geregistreerd (of onderworpen aan de vrijstelling van schenkingsrechten) -7 jaar in plaats van 3 jaar blijven leven 49

50 10. Familiebedrijven Overzicht van de verdachte periode Aandelen fam. vennootschap die voldoen aan de voorwaarden voor vrijstelling schenkingsrechten Schenking voor buitenlandse notaris voor 1/1/2012 niet geregistreerd Schenking voor buitenlandse notaris vanaf 1/1/2012 niet geregistreerd Schenking voor Belgische notaris / In België geregistreerde buitenlandse schenkingsakte 3 jaar 7 jaar Geen verdachte periode Aandelen patrimoniumvennootschap en andere vennootschap zonder reële economische activiteit 3 jaar 7 of 3 jaar? Onduidelijk Geen verdachte periode Beleggingsportefeuille, geld 3 jaar 3 jaar Geen verdachte periode 50

51 10. Familiebedrijven Conclusie : Onduidelijke terminologie in wet => toelichting is noodzakelijk Vermogensplanning tijdens leven wordt nog belangrijker => maatwerk Alternatief : 3% schenkingsrecht met technieken tot behoud controle => geen voorwaarden 51

52 11. Managementvennootschappen Fiscale en parafiscale optimalisatie Voordelen kwijnen weg : - woning in vennootschap - pensioentoezeggingen - RV op dividenden - bedrijfswagen - antimisbruikbepaling - geen reële economische activiteiten cfr. schenking/successie? - minimumbezoldiging en maximumdividend als voorwaarde voor verlaagd tarief Liquidatieheffing 10% Crombez? 52

53 11. Managementvennootschappen Dividend 21% Dividend 25% Liquidatie 10% Loon Winst Venn.B. hoog tarief - 33,99-33,99-33,99 0 Saldo voor loon/dividenduitkering 66,01 66,01 66, RV 13,86 16,50 6,60 0 PB ,5 Saldo 52,15 49,51 59,41 46,5 Belastingdruk 47,85% 50,49% 40,59% 53,5% 53

54 54

Fiscale maatregelen (situatie per 10/05/12) Adviseurs

Fiscale maatregelen (situatie per 10/05/12) Adviseurs Fiscale maatregelen (situatie per 10/05/12) KPMG Belastingconsulenten en Juridische KPMG Belastingconsulenten en Juridische Adviseurs Agenda Financiering van ondernemingen Bedrijfswagens en andere voordelen

Nadere informatie

BUSINESS LUNCH 13/06/2013

BUSINESS LUNCH 13/06/2013 BUSINESS LUNCH 13/06/2013 New regulations about VAT and Corporate Tax in a nutshell Veerle Slagmeulder Peter Robrechts BTW NIEUWIGHEDEN Adm. toelichting bepaling beroepsgebruik bij gemengd gebruikte goederen

Nadere informatie

Agenda. 1. De managementvennootschap 2. Verschillende verloningsvormen 3. Verwerving en structurering vastgoed 4.

Agenda. 1. De managementvennootschap 2. Verschillende verloningsvormen 3. Verwerving en structurering vastgoed 4. Agenda 1. De managementvennootschap 2. Verschillende verloningsvormen 3. Verwerving en structurering vastgoed 4. VAA Bedrijfswagen 1. De Managementvennootschap 1. De managementvennootschap 1.1 Definitie

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden

Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com

Nadere informatie

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 1. INLEIDING...3 2. TOEKENNING BEZOLDIGINGEN EN TANTIEMES...5 2.1 Bezoldiging...5 2.2 Tantième...6 3. INTRESTEN

Nadere informatie

Veranderingen sinds Di Rupo I

Veranderingen sinds Di Rupo I Veranderingen sinds Di Rupo I Start van de carrière : pensioenopbouw De bedrijfsleider en zijn vennootschap De ondernemer en zijn kapitaal Successie : begin er op tijd aan!! Start van de carrière re :

Nadere informatie

MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts

MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts 1 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan 31 2900 Schoten Tel: 03/685.40.07 Mail: guy@parmrev.be Guy Parmentier Bedrijfsrevisor

Nadere informatie

HOE HAAL IK GELD UIT MIJN VENNOOTSCHAP

HOE HAAL IK GELD UIT MIJN VENNOOTSCHAP HOE HAAL IK GELD UIT MIJN VENNOOTSCHAP 1. BEZOLDIGING ZAAKVOERDER 2. UITKERING BEZOLDIGING AAN ZAAKVOERDER 3. FORFAITAIRE ONKOSTENVERGOEDING, ANDERE DAN KILOMETERVERGOEDING 4. FORFAITAIRE KILOMETERVERGOEDING

Nadere informatie

Nieuwsbrief. december 2007. Beste lezer, Belasting op beleggingsfondsen: op volledige meerwaarde vanaf 1 januari 2008?

Nieuwsbrief. december 2007. Beste lezer, Belasting op beleggingsfondsen: op volledige meerwaarde vanaf 1 januari 2008? Nieuwsbrief december 2007 Beste lezer, Belasting op beleggingsfondsen: op volledige meerwaarde vanaf 1 januari 2008? Vruchtgebruik Vrijstelling voor investeringen in de audiovisuele sector Aansprakelijkheid

Nadere informatie

CASESTUDY. De zin en de onzin van de patrimoniumvennootschap.

CASESTUDY. De zin en de onzin van de patrimoniumvennootschap. CASESTUDY. De zin en de onzin van de patrimoniumvennootschap. De voorbije decennia was de patrimoniumvennootschap voor vele ondernemers, zelfstandigen en vrije beroepen het ultieme middel om de overdracht

Nadere informatie

Autokosten : Hoeveel is je auto nu fiscaal aftrekbaar?

Autokosten : Hoeveel is je auto nu fiscaal aftrekbaar? Autokosten : Hoeveel is je auto nu fiscaal aftrekbaar? Volledig aftrekbaar?... 2 Wijziging... 2 Intresten en brandstofkosten... 2 Co2 uitstoot... 2 Taxikosten... 2 Voorbeeld... 3 Meerwaarde en minderwaarde

Nadere informatie

ONZE SAMENLEVING EVOLUEERT SNEL. WIE NIET VOORUIT DENKT BLIJFT ACHTER.

ONZE SAMENLEVING EVOLUEERT SNEL. WIE NIET VOORUIT DENKT BLIJFT ACHTER. ONZE SAMENLEVING EVOLUEERT SNEL. WIE NIET VOORUIT DENKT BLIJFT ACHTER. - de (r)evolutie van onze samenleving wordt bepaald door meerdere factoren waar we als individu of bedrijf weinig vat op hebben (mondialisering/globalisering)

Nadere informatie

Zodra een onroerend goed in een vennootschap zit, kan het niet zonder fiscale kleerscheuren uit de vennootschap worden gehaald.

Zodra een onroerend goed in een vennootschap zit, kan het niet zonder fiscale kleerscheuren uit de vennootschap worden gehaald. TIPS EN ADVIES Nr 68 Vastgoed in een vennootschap: de goede jaren zijn voorbij Jarenlang adviseerden fiscale specialisten om woningen, gronden en bedrijfsgebouwen aan te kopen via een vennootschap. Maar

Nadere informatie

DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING

DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING VOOR AANSLAGJAAR 2009 DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING... 1 VOOR AANSLAGJAAR 2009... 1 De aangifte in de vennootschapsbelasting voor aanslagjaar 2009...

Nadere informatie

Nieuwsbrief. 1. Kort. www.bnr.be. Notionele intrestaftrek. Internet voor iedereen. Zuinig energieverbruik. uit het Parlement / Rechtspraak. 1.

Nieuwsbrief. 1. Kort. www.bnr.be. Notionele intrestaftrek. Internet voor iedereen. Zuinig energieverbruik. uit het Parlement / Rechtspraak. 1. www.bnr.be 53 een uitgave verzorgd door B&R I verschijnt tweemaandelijks I februari 2006 Nieuwsbrief [ I N H O U D ] 1. Kort 2. Afkoop pensioenkapitaal tegen 10 % 3. BTW / Nieuwe bewaringstermijn / Digitale

Nadere informatie

Gewijzigde fiscaliteit van roerende inkomsten Actuele topics vennootschapsbelasting. Dirk Denies Tax Manager 22 mei 2012

Gewijzigde fiscaliteit van roerende inkomsten Actuele topics vennootschapsbelasting. Dirk Denies Tax Manager 22 mei 2012 Gewijzigde fiscaliteit van roerende inkomsten Actuele topics vennootschapsbelasting Dirk Denies Tax Manager 22 mei 2012 INHOUD A. Gewijzigde fiscaliteit van roerende inkomsten 1. Inleiding 2. Verhoging

Nadere informatie

Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers

Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers 1 Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers Deel 1... 3 Hoeveel successierechten betalen uw erfgenamen op uw nalatenschap?

Nadere informatie

Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap

Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Fiscaal sparen eerst benutten 2.1. Individuele Pensioen Toezegging via externe verzekering (IPT) 2.2. Vrijwillig Aanvullend

Nadere informatie

Newsletter. Editie juni 2013. Audit & Assurance. Juridische diensten. 02 Recente adviezen CBN

Newsletter. Editie juni 2013. Audit & Assurance. Juridische diensten. 02 Recente adviezen CBN Newsletter Editie juni 2013 Audit & Assurance Nieuwe Belgische vertegenwoordiger 02 Recente adviezen CBN Grant Thornton De meeste lezers van deze nieuwsbrief werden een tijdje geleden reeds op de hoogte

Nadere informatie

Voor bepaalde types voertuigen werd een forfaitaire waardering ingevoerd door de wetgever.

Voor bepaalde types voertuigen werd een forfaitaire waardering ingevoerd door de wetgever. Bij het uitvoeren van het regeerakkoord heeft de federale regering onder druk van budgettaire beperkingen heel wat maatregelen genomen die impact hebben op de arbeidsmarkt. Zowel de snelheid en hoeveelheid

Nadere informatie

De nieuwe reglementering inzake autokosten in de PB en de Ven.B.

De nieuwe reglementering inzake autokosten in de PB en de Ven.B. De nieuwe reglementering inzake autokosten in de PB en de Ven.B. Voor de autokosten bestaan er verschillende reglementeringen. Ze zijn gebaseerd op de uitstoot van het voertuig. Dit past uiteraard binnen

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting Vennootschapsbelasting Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting I. PRINCIPE Artikel 179 WIB: binnenlandse vennootschappen en gemeentespaarkassen Ł Drie voorwaarden in art. 2, 2,

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN DE PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP

DE TOEKOMST VAN DE PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP DE TOEKOMST VAN DE PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP Devloo Pieter Erkend Accountant & Belastingconsulent Zaakvoerder VDVACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN Website : www.vdvaccountants.be Email : devloo@vdvaccountants.be

Nadere informatie

HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER -

HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER - HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER - 1 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan 31 2900 Schoten Tel: 03/685.40.07

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s VOORDEEL VAN ALLE AARD DAT VOORTVLOEIT UIT HET PERSOONLIJK GEBRUIK VAN EEN DOOR DE WERKGEVER/ONDERNEMING KOSTELOOS TER BESCHIKKING GESTELD VOERTUIG 1. Personenbelasting

Nadere informatie

VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2013/1

VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2013/1 1 VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2013/1 WETGEVING INZAKE DE JAARREKENING 15 PUNTEN Vraag 1 / 4 punten De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid XYZ heeft de volgende balans-

Nadere informatie

VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN

VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN INHOUDSOPGAVE 1. Het begrip Meerwaarde... 5 1.1. Soorten meerwaarden... 5 1.1.1. Meerwaarden die gerealiseerd worden... 5 1.1.2. Meerwaarden die uitgedrukt maar niet gerealiseerd

Nadere informatie

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een 2012 nieuwsbrief nr.3 www.bdo.be Nieuwsbrief Duurdere verdelingsrecht van 2,5% is een feit FAQ: Doorrekenen van kosten : hoe begin je eraan? De bedrijfsrevisoren stellen voor om hun opdrachten uit te breiden

Nadere informatie

nieuwsbrief Kort Inhoud www.bnr.be Verschijnt tweemaandelijks I juni 2008 Een uitgave verzorgd door B&R Uit het Parlement / Rechtspraak 1.

nieuwsbrief Kort Inhoud www.bnr.be Verschijnt tweemaandelijks I juni 2008 Een uitgave verzorgd door B&R Uit het Parlement / Rechtspraak 1. Verschijnt tweemaandelijks I juni 2008 65 Inhoud nieuwsbrief Een uitgave verzorgd door B&R 1. Kort Uit het Parlement / Rechtspraak 2. Outplacement begeleiding sinds 1 december 2007 1. Opzeggingstermijnen

Nadere informatie