DE NATIONALE BTW-QUIZ 2013 UW QUIZIMODO: JAN SANDERS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE NATIONALE BTW-QUIZ 2013 UW QUIZIMODO: JAN SANDERS"

Transcriptie

1 DE NATIONALE BTW-QUIZ 2013 UW QUIZIMODO: JAN SANDERS

2 VRAAG 1.

3 Intracommunautaire levering DE NATIONALE BTW-QUIZ 2013 VRAAG 1. Op grond van art. 12, lid 2, onderdeel a, 2 Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 is voor de toepassing van het nultarief voor intracommunautaire leveringen vereist dat de leverancier beschikt over het btw-identificatienummer. Mag Nederland deze voorwaarde stellen? A Ja, op grond van art. 131 btw-richtlijn mag Nederland voorwaarden stellen aan de toepassing van het nultarief om misbruik en fraude te voorkomen. B C D Nee, het HvJ EU heeft beslist dat Nederland deze voorwaarde niet mag stellen. Nee, de Hoge Raad heeft beslist dat Nederland deze voorwaarde niet mag stellen. Nee, het HvJ EU en de Hoge Raad hebben beslist dat Nederland deze voorwaarde niet mag stellen.

4 Intracommunautaire levering DE NATIONALE BTW-QUIZ 2013 VRAAG 1 Op grond van art. 12, lid 2, onderdeel a, 2 Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 is voor de toepassing van het nultarief voor intracommunautaire leveringen vereist dat de leverancier beschikt over het btw-identificatienummer. Mag Nederland deze voorwaarde stellen? HET JUISTE ANTWOORD B Nee, het HvJ EU heeft beslist dat Nederland deze voorwaarde niet mag stellen.

5 VRAAG 2.

6 Btw-fraude DE NATIONALE BTW-QUIZ 2013 VRAAG 2. De Belastingdienst constateert dat een Nederlandse autohandelaar voor de levering van nieuwe auto s aan een Frans autobedrijf het nultarief heeft toegepast, terwijl het Franse autobedrijf geen verwerving heeft aangegeven en deze auto s heeft doorverkocht als margeauto s. Vast staat dat de auto s van Nederland naar Frankrijk zijn vervoerd en dat de afnemer verwervings-btw had moeten aangeven. Wat is de consequentie van deze btw-fraude voor de Nederlandse autohandelaar? A Het nultarief wordt geweigerd indien de Nederlandse autohandelaar actief betrokken is bij de btw-fraude. B C Het nultarief kan niet geweigerd worden omdat aan de materiële voorwaarden voor een intracommunautaire levering is voldaan. Het nultarief wordt geweigerd indien de Nederlandse autohandelaar wist of had moeten weten dat de afnemer fraudeerde.

7 Btw-fraude DE NATIONALE BTW-QUIZ 2013 VRAAG 2. De Belastingdienst constateert dat een Nederlandse autohandelaar voor de levering van nieuwe auto s aan een Frans autobedrijf het nultarief heeft toegepast, terwijl het Franse autobedrijf geen verwerving heeft aangegeven en deze auto s heeft doorverkocht als margeauto s. Vast staat dat de auto s van Nederland naar Frankrijk zijn vervoerd en dat de afnemer verwervings-btw had moeten aangeven. Wat is de consequentie van deze btw-fraude voor de Nederlandse autohandelaar? HET JUISTE ANTWOORD C Het nultarief wordt geweigerd indien de Nederlandse autohandelaar wist of had moeten weten dat de afnemer fraudeerde.

8 VRAAG 3.

9 factuur DE NATIONALE BTW-QUIZ 2013 VRAAG 3. Een in Nederland gevestigde advieskantoor op het gebied van duurzame energie verleent een adviesdienst aan in Frankrijk gevestigde ondernemer en reikt hiervoor een factuur uit. Aan welke (nationale) factuurvereisten moe(s)t deze factuur voldoen? A B C De factuur voor deze dienst moest tot 2013 aan de Franse factuurvereisten voldoen en sinds 2013 aan de Nederlandse. De factuur voor deze dienst moest tot 2013 aan de Nederlandse factuurvereisten voldoen en sinds 2013 aan de Franse. De factuur voor deze dienst moest zowel voor als na 2013 aan de Franse factuurvereisten voldoen. D De factuur voor deze dienst moest zowel voor als na 2013 aan de Nederlandse factuurvereisten voldoen.

10 factuur DE NATIONALE BTW-QUIZ 2013 VRAAG 3. Een in Nederland gevestigde advieskantoor op het gebied van duurzame energie verleent een adviesdienst aan in Frankrijk gevestigde ondernemer en reikt hiervoor een factuur uit. Aan welke (nationale) factuurvereisten moe(s)t deze factuur voldoen? HET JUISTE ANTWOORD A De factuur voor deze dienst moest tot 2013 aan de Franse factuurvereisten voldoen en sinds 2013 aan de Nederlandse.

11 VRAAG 4.

12 Douane-entrepot DE NATIONALE BTW-QUIZ 2013 VRAAG 4. Een Belgische leverancier verkoopt staalproducten aan een ondernemer in Oostenrijk. De staalproducten bevinden zich ten tijde van de levering in een Nederlands douane-entrepot en blijven ook na de verkoop in dit entrepot onder de douaneregeling actieve veredeling. Is deze levering belast(baar) voor de btw? A De levering van de nog niet ingevoerde staalproducten is belast met 0% btw B De levering van nog niet ingevoerde staalproducten is niet belastbaar voor de btw C De levering van de nog niet ingevoerde staalproducten is belast met 21% btw

13 Douane-entrepot DE NATIONALE BTW-QUIZ 2013 VRAAG 4. Een Belgische leverancier verkoopt staalproducten aan een ondernemer in Oostenrijk. De staalproducten bevinden zich ten tijde van de levering in een Nederlands douane-entrepot en blijven ook na de verkoop in dit entrepot onder de douaneregeling actieve veredeling. Is deze levering belast(baar) voor de btw? HET JUISTE ANTWOORD A De levering van de nog niet ingevoerde staalproducten is belast met 0% btw

14 VRAAG 5.

15 Verschuldigdheid DE NATIONALE BTW-QUIZ 2013 VRAAG 5. Het in Milaan gevestigde Pagare Srl verricht incassodiensten in opdracht van een in Nederland gevestigd architectenbureau. Wanneer is het architectenbureau de (verlegde) btw verschuldigd? A Wanneer Pagare Srl een factuur uitreikt of had moeten uitreiken. B C Wanneer de incassodienst is verricht. Wanneer het architectenbureau heeft betaald.

16 Verschuldigdheid DE NATIONALE BTW-QUIZ 2013 VRAAG 5. Het in Milaan gevestigde Pagare Srl verricht incassodiensten in opdracht van een in Nederland gevestigd architectenbureau. Wanneer is het architectenbureau de (verlegde) btw verschuldigd? HET JUISTE ANTWOORD B Wanneer de incassodienst is verricht.

17 VRAAG 6.

18 Btw-fraude NATIONALE BTW QUIZ 2013 VRAAG 6. Wat is een buffer? A Een handelaar in mozzarella B Een praatjesmaker C Een schakel in een fraudeketen

19 Btw-fraude NATIONALE BTW QUIZ 2013 VRAAG 6. Wat is een buffer? HET JUISTE ANTWOORD C Een schakel in een fraudeketen

20 VRAAG 7.

21 Aftrek voorbelasting DE NATIONALE BTW-QUIZ 2013 VRAAG 7. Een in Maastricht gevestigde B.V. met louter btw-belaste (management)activiteiten verkoopt (vanwege de pensionering van de dga) 100% van de aandelen in haar enige, in Duitsland gevestigde, dochtervennootschap aan een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde Ltd. In het kader van deze verkoop heeft de ondernemer kosten gemaakt. Deze kosten zijn niet verdisconteerd in de verkoopprijs van de aandelen. Is de btw op deze kosten aftrekbaar? A Nee, want de kosten houden verband met een aandelenverkoop die in Nederland vrijgesteld zou zijn van btw-heffing. B C Ja, de btw op de kosten is deels aftrekbaar. Ja, de btw is volledig aftrekbaar.

22 Aftrek voorbelasting DE NATIONALE BTW-QUIZ 2013 VRAAG 7. Een in Maastricht gevestigde B.V. met louter btw-belaste (management)activiteiten verkoopt (vanwege de pensionering van de dga) 100% van de aandelen in haar enige, in Duitsland gevestigde, dochtervennootschap aan een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde Ltd. In het kader van deze verkoop heeft de ondernemer kosten gemaakt. Deze kosten zijn niet verdisconteerd in de verkoopprijs van de aandelen. Is de btw op deze kosten aftrekbaar? HET JUISTE ANTWOORD C Ja, de btw is volledig aftrekbaar.

23 VRAAG 8.

24 Btw en privégebruik auto NATIONALE BTW-QUIZ 2013 VRAAG 8. Een dga houdt 100% van de aandelen in zijn holding. De dga heeft geen schriftelijke arbeidsovereenkomst met de holding. De holding, die gevestigd is op het woonadres van de dga, houdt 10% van de aandelen in de werkmaatschappij. Zowel de holding als de werkmaatschappij zijn btw-ondernemer met uitsluitend btwbelaste activiteiten. In 2012 heeft de holding een auto aangeschaft en de in rekening gebrachte btw volledig in aftrek gebracht. In het kader van zijn werkzaamheden voor de werkmaatschappij rijdt de dga met deze auto dagelijks van zijn woonadres naar het bedrijfsadres van de werkmaatschappij. Kwalificeren de kilometers van de woning van de dga naar het bedrijfsadres van de werkmaatschappij in Nederland als (btw-belast) privégebruik? A Nee, omdat woon-werkverkeer niet belast is met btw. B C Nee, omdat geen sprake is van woon-werkverkeer voor de btw. Ja, omdat woon-werkverkeer belast is met btw.

25 Btw en privégebruik auto NATIONALE BTW QUIZ 2013 VRAAG 8. Een dga houdt 100% van de aandelen in zijn holding. De dga heeft geen schriftelijke arbeidsovereenkomst met de holding. De holding, die gevestigd is op het woonadres van de dga, houdt 10% van de aandelen in de werkmaatschappij. Zowel de holding als de werkmaatschappij zijn btw-ondernemer met uitsluitend btwbelaste activiteiten. In 2012 heeft de holding een auto aangeschaft en de in rekening gebrachte btw volledig in aftrek gebracht. In het kader van zijn werkzaamheden voor de werkmaatschappij rijdt de dga met deze auto dagelijks van zijn woonadres naar het bedrijfsadres van de werkmaatschappij. Kwalificeren de kilometers van de woning van de dga naar het bedrijfsadres van de werkmaatschappij in Nederland als (btw-belast) privégebruik? HET JUISTE ANTWOORD B Nee, omdat geen sprake is van woon-werkverkeer voor de btw.

26 VRAAG 9.

27 factuur DE NATIONALE BTW-QUIZ 2013 VRAAG 9. Een Nederlandse onderneming die een Bulgaars filiaal wil starten wint advies in bij een Bulgaars advocatenkantoor. Op de factuur die aan de Nederlandse onderneming wordt uitgereikt staat het volgende: обратно начисляване. Is deze vermelding op de factuur correct? A Nee, op de factuur mogen geen Bulgaarse aanduidingen staan omdat de dienst in Nederland belastbaar is. B C Nee, de dienst is niet vrijgesteld van btw-heffing. Ja, de btw-heffing is verlegd en deze aanduiding moet in het Bulgaars.

28 factuur DE NATIONALE BTW-QUIZ 2013 VRAAG 9. Een Nederlandse onderneming die een Bulgaars filiaal wil starten wint advies in bij een Bulgaars advocatenkantoor. Op de factuur die aan de Nederlandse onderneming wordt uitgereikt staat het volgende: обратно начисляване. Is deze vermelding op de factuur correct? HET JUISTE ANTWOORD C Ja, de btw-heffing is verlegd en deze aanduiding moet in het Bulgaars.

29 VRAAG 10.

30 Btw-fraude DE NATIONALE BTW-QUIZ 2013 VRAAG 10. Hoe spel je `karoezel? A Carrousel B C Caroussel Carroussel

31 Btw-fraude DE NATIONALE BTW-QUIZ 2013 VRAAG 10. Hoe spel je `karoezel? HET JUISTE ANTWOORD A Carrousel

32 VRAAG 11.

33 Vereenvoudigde ABC-regeling DE NATIONALE BTW-QUIZ 2013 VRAAG 11. Bij toepassing van de vereenvoudigde ABC-regeling moet een in Nederland gevestigde partij B: A B C Een intracommunautaire (nummer)verwerving aangeven in zijn btw-aangifte, een factuur uitreiken met 0% btw aan C en de intracommunautaire levering B-C opnemen in de btw-aangifte en de Opgaaf Intracommunautaire Prestaties. Geen intracommunautaire (nummer)verwerving aangeven in zijn btw-aangifte, een factuur uitreiken met 0% btw aan C en de levering B-C opnemen in de Opgaaf Intracommunautaire Prestaties. Geen intracommunautaire (nummer)verwerving aangeven in zijn btw-aangifte, een factuur uitreiken met btw verlegd aan C en de levering B-C opnemen in de btwaangifte en de Opgaaf Intracommunautaire Prestaties.

34 Vereenvoudigde ABC-regeling DE NATIONALE BTW-QUIZ 2013 VRAAG 11. Bij toepassing van de vereenvoudigde ABC-regeling moet een in Nederland gevestigde partij B: HET JUISTE ANTWOORD C Geen intracommunautaire (nummer)verwerving aangeven in zijn btw-aangifte, een factuur uitreiken met btw verlegd aan C en de levering B-C opnemen in de btwaangifte en de Opgaaf Intracommunautaire Prestaties.

35 DE NATIONALE BTW-QUIZ 2013 BEDANKT VOOR UW DEELNAME! U BENT BTW-PRO(O)F! BINNENKORT MEER BTW-QUIZ OP

Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn

Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn Voor de levering van elektriciteit aan uw energieleverancier met behulp van zonnepanelen kunt u aangemerkt worden als ondernemer voor de

Nadere informatie

Omzetbelasting in Nederland

Omzetbelasting in Nederland Omzetbelasting in Nederland Voor ondernemers die niet gevestigd zijn in Nederland Als u in Nederland goederen koopt of verkoopt, of diensten verleent, dan krijgt u te maken met de Nederlandse regels voor

Nadere informatie

Toepassing van het btw nultarief bij intracommunautaire leveringen

Toepassing van het btw nultarief bij intracommunautaire leveringen Toepassing van het btw nultarief bij intracommunautaire leveringen Door: mr. R.H. van Veen 2010/ 2011 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding... 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Probleemstelling... 2 Hoofdstuk 2 Introductie

Nadere informatie

Toelichting bij de digitale aangifte omzetbelasting. Toelichting bij de digitale aangifte omzetbelasting. Explanatory notes

Toelichting bij de digitale aangifte omzetbelasting. Toelichting bij de digitale aangifte omzetbelasting. Explanatory notes Belastingdienst 2015 Toelichting bij de digitale aangifte omzetbelasting Voor binnenlandse ondernemers Toelichting bij de digitale aangifte omzetbelasting Voor ondernemers die niet gevestigd zijn in Nederland

Nadere informatie

Vermindering van btw voor kleine ondernemers

Vermindering van btw voor kleine ondernemers Vermindering van btw voor kleine ondernemers De kleineondernemersregeling Hebt u een onderneming en maakt u weinig omzet? Dan is er voor u de kleine-ondernemersregeling. Volgens deze regeling kunt u in

Nadere informatie

Btw bij verkoop van goederen aan het buitenland

Btw bij verkoop van goederen aan het buitenland 12345 Btw bij verkoop van goederen aan het buitenland Verkoopt u als ondernemer goederen aan klanten in het buitenland? Dan heeft dat gevolgen voor de btw. Welke gevolgen dat zijn, hangt af van het land

Nadere informatie

Notitie: privégebruik auto van de zaak

Notitie: privégebruik auto van de zaak Notitie: privégebruik auto van de zaak Hebt u een personenauto of een bestelauto tot uw bedrijfsvermogen gerekend? En wordt deze auto door u of uw personeel ook privé gebruikt? U kunt dan de btw op de

Nadere informatie

Inleiding. Belangrijkste vindplaatsen. 1 Btw-ondernemerschap

Inleiding. Belangrijkste vindplaatsen. 1 Btw-ondernemerschap Btw-aftrek zonnepanelen Inleiding Als gevolg van het arrest HvJ EG 20 juni 2013, nr. C219/12 (Fuchs) is de vraag gerezen of Nederlandse particulieren die zonnepanelen plaatsen op hun woning, btw-ondernemer

Nadere informatie

Deze notitie is tot stand gekomen in samenwerking met het RB-BTW-Specialistennetwerk.

Deze notitie is tot stand gekomen in samenwerking met het RB-BTW-Specialistennetwerk. Btw-aftrek zonnepanelen Inleiding Als gevolg van het arrest HvJ EG 20 juni 2013, nr. C219/12 (Fuchs) is de vraag gerezen of Nederlandse particulieren die zonnepanelen plaatsen op hun woning, btw-ondernemer

Nadere informatie

In deze instructie leest u wat de handelingen zijn om van het BTW voordeel gebruik te maken.

In deze instructie leest u wat de handelingen zijn om van het BTW voordeel gebruik te maken. INSTRUCTIE BTW BTW VOORDEEL VOOR DE PARTICULIER ALS ONDERNEMER In deze instructie leest u wat de handelingen zijn om van het BTW voordeel gebruik te maken. Let op: Ondanks dat we met zorg deze instructie

Nadere informatie

Wie valt onder de BTW-plicht?

Wie valt onder de BTW-plicht? ADVOCATEN BTW PLICHT De BTW adminstratie heeft recentelijk via circulaire nr. Aafisc 47/2013 de richtlijnen uiteengezet aangaande het wegvallen van de BTW-vrijstelling voor advocaten vanaf 2014. We brengen

Nadere informatie

Acties Startende ondernemer

Acties Startende ondernemer Acties Startende ondernemer 1. Naamskeuze Kies zo mogelijk voor een neutrale handelsnaam. Ervan uitgaan dat bedrijfsnaam t.z.t. kan worden verkocht. Hierdoor is veelal een betere verkoopprijs te bedingen,

Nadere informatie

De BTW in de Europese Gemeenschap

De BTW in de Europese Gemeenschap EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE BELASTINGBELEID BTW en overige belastingen op de omzet Brussel, 27 oktober TAXUD/C/3/ID DOC 2401/2003 De BTW in de Europese Gemeenschap

Nadere informatie

btw teruggave Stappenplan uw partner in solar! www.sunned.nl In deze instructie leest u hoe u de btw op uw zonnepanelen terug kunt vragen.

btw teruggave Stappenplan uw partner in solar! www.sunned.nl In deze instructie leest u hoe u de btw op uw zonnepanelen terug kunt vragen. Stappenplan teruggave btw In deze instructie leest u hoe u de btw op uw zonnepanelen terug kunt vragen. Let op: Aan deze instructie kunt u geen rechten ontlenen en de inhoud is onder voorbehoud van de

Nadere informatie

Btw bij handel in gebruikte goederen

Btw bij handel in gebruikte goederen De margeregeling Bent u een handelaar in, kunst, antiek of verzamelvoorwerpen? Dan kunt u gebruikmaken van de margeregeling. Volgens deze regeling berekent u de btw niet over uw omzet, maar over het verschil

Nadere informatie

Auto: zakelijk of privé?

Auto: zakelijk of privé? Zeer zuinige auto s zijn nu nog vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting Auto: zakelijk of privé? "Zet ik de auto op de zaak of houd ik hem liever privé?" Een in de praktijk veel gestelde vraag waar veel

Nadere informatie

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur www.pwc.com/nl Belastingnieuws Binnenlands Bestuur Jaargang 3 Editie 2012/2 Januari 2012 In deze editie Algemeen 1. Afstemmen fiscale aspecten met de Belastingdienst BTW 2. Schade en btw 3. Kamervragen

Nadere informatie

Handleiding BTW voordeel voor particulieren met zonnepanelen

Handleiding BTW voordeel voor particulieren met zonnepanelen Handleiding BTW voordeel voor particulieren met zonnepanelen Particulieren die na 20 juni 2013 een zonnestroomsysteem realiseren of gerealiseerd hebben kunnen ondernemer voor de btw worden. Hierdoor kunt

Nadere informatie

Destination unknown. De reisbureauregeling

Destination unknown. De reisbureauregeling Destination unknown De reisbureauregeling Door: E. Sparidis MSc 2010/ 2011 Inhoudsopgave LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN 4 HOOFDSTUK 1 INLEIDING 5 HOOFDSTUK 2 HET BELASTINGSUBJECT 7 2.1 Het reisbureau

Nadere informatie

Btw: de nieuwe facturatieregels vanaf 2013

Btw: de nieuwe facturatieregels vanaf 2013 Kluwer Fiscaal Bulletin Vandewinckele NATIONALE EN INTERNATIONALE BEPALINGEN Btw: de nieuwe facturatieregels vanaf 2013 Op 1 januari 2013 worden in België tal van nieuwe facturatieregels van kracht. Het

Nadere informatie

Aftrek van voorbelasting voor niet-economische activiteiten

Aftrek van voorbelasting voor niet-economische activiteiten Aftrek van voorbelasting voor niet-economische activiteiten Door: R.J.M.C. Lantman MSc 2007/ 2008 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Hoofdstuk 2 Definitie niet-economische activiteiten 4 Hoofdstuk 3

Nadere informatie

Btw bij onderaanneming en uitlening van personeel

Btw bij onderaanneming en uitlening van personeel Btw bij onderaanneming en uitlening van personeel De verleggingsregeling Bent u ondernemer in de bouw, de scheepsbouw, de metaalconstructie of de confectie-industrie? Dan hebt u waarschijnlijk regelmatig

Nadere informatie

Onvolkomen btw-harmonisatie

Onvolkomen btw-harmonisatie OMZETBELASTING mei 2015/17 Onvolkomen btw-harmonisatie HvJ 26 februari 2015, C-144/13, C-160/13, C-154/13, HvJ 7 december 2006, C-240/05 HvJ 14 december 2006, C-401/05 Art. 132, RL 06/112/EG; Art. 7.2,

Nadere informatie

Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN

Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN Rooster 00 - Verkoop van goederen tegen 0-tarief: dagbladen, tijdschriften, pre-paid telefoonkaarten, recuperatiestoffen, tabaksfabrikaten.

Nadere informatie

Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw

Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE Indirecte belastingen en fiscaal beheer Btw Brussel, 23 oktober 2013 Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw Inhoudsopgave Achtergrond...

Nadere informatie

DOORFACTURATIE VAN KOSTEN :BTW ASPECTEN

DOORFACTURATIE VAN KOSTEN :BTW ASPECTEN DOORFACTURATIE VAN KOSTEN :BTW ASPECTEN 2.1.1.8. INHOUDSTAFEL 2.1.1. DOORFACTURATIE KOSTEN 2.1.1.1. DOORREKENING KOSTEN 2.1.1.2.PRINCIPES 2.1.1.3. ENKELE SPECIFIEK UITGEWERKTE GEVALLEN 2.1.1.3.1. Doorrekening

Nadere informatie

Fiscaal Actueel 2-2015. Laag btw-tarief op verbetering woningen eindigt

Fiscaal Actueel 2-2015. Laag btw-tarief op verbetering woningen eindigt Fiscaal Actueel 2-2015 Laag btw-tarief op verbetering woningen eindigt Per 1 maart 2013 werd het btw-tarief op de arbeidskosten bij renovatie, onderhoud en herstel van woningen tijdelijk verlaagd naar

Nadere informatie

DECEMBER 2012 TAK NIEUWSBRIEF

DECEMBER 2012 TAK NIEUWSBRIEF DECEMBER 2012 TAK NIEUWSBRIEF Vanaf 2013 een rekening van uw verzekeringsman? Verzekeringsadviseurs gaan hun honorarium apart bij u in rekening brengen. Vanaf 2013 geldt namelijk een provisieverbod bij

Nadere informatie

Btw-correctie privégebruik 2013

Btw-correctie privégebruik 2013 www.pwc.nl Btw-correctie privégebruik 2013 Indirect Tax December 2013 Deze notitie is samengesteld door: Jeroen Bijl Manon Ultee Adri Meurkes Werner Gelderblom E-mail: km.vat.and.customs@nl.pwc.com 2 PwC

Nadere informatie