Regiegroep Regeldruk T.a.v. de heer P.E.B.M. Ooms en mevrouw T.K.C Petronia Postbus EE Den Haag. Bladel, 23 oktober 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regiegroep Regeldruk T.a.v. de heer P.E.B.M. Ooms en mevrouw T.K.C Petronia Postbus 20201 2500 EE Den Haag. Bladel, 23 oktober 2009"

Transcriptie

1 Regiegroep Regeldruk T.a.v. de heer P.E.B.M. Ooms en mevrouw T.K.C Petronia Postbus EE Den Haag Bladel, 23 oktober 2009 Onderwerp: Verzoek om afschaffing wettelijke registratie en heffing door Bedrijfschap Horeca en Catering alsmede deelname aan en heffing door Nederlandse Hotelclassificatie voor bed & breakfasts. Telefoonnummer: E mail: Geachte heer Ooms en mevrouw Petronia, Naar aanleiding van ons prettige gesprek na afloop van de bijeenkomst De overheid ontregelt dankzij en voor u!, ontvangt u hierbij de bezwaren van de bed & breakfast sector tegen de inschrijving bij en heffing van het Bedrijfschap Horeca en Catering en de Bestemmingsheffing Nederlandse Hotelclassificatie. Het Platform bestaat uit vertegenwoordigers van landelijk opererende bed & breakfast organisaties: Hoevelogies Nederland (400 deelnemers), Neerlands Goed (130 deelnemers), Karakteristiek Bed & Breakfast de Pronkkamer (140 deelnemers), Erfgoed Logies Nederland (200 deelnemers), Bed & Breakfast Nederland (2300 deelnemers) en de brancheorganisatie van ondernemers in de groene ruimte LTO Nederland. Het platform pleit voor afschaffing van de registraties en heffingen van het Bedrijfsschap Horeca & Catering voor bed & breakfast en dit om de volgende redenen: De registraties en heffingen van Bedrijfschap Horeca en Catering en de Nederlandse Hotelclassificatie zorgen voor onnodige administratieve en financiële lasten en bieden de overheid, de bed & breakfast sector en de consument geen enkele toegevoegde waarde. Bovendien werkt de inschrijfnorm (2 kamers en 5 bedden) onnodige en tegenstrijdige (gemeentelijke) regelgeving in de hand.

2 Functie in het economisch verkeer Een bed & breakfast heeft wat betreft vorm, activiteit, omvang en schaalgrootte geen gelijke functie in het economisch verkeer met de reguliere horeca ondernemingen. Onder bed & breakfast wordt verstaan: een kleinschalige verblijfsaccommodatie, die deel uitmaakt van een woning. Met deze begrenzing van de activiteit van B&B kan een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen bed & breakfast en de reguliere pensions en hotels. Een bed & breakfast is geen HoReCa (lees: Hotel, Restaurant, Café). De definitie van bed & breakfast luidt als volgt: Bed & breakfast is een kleinschalige overnachtingaccommodatie gericht op het bieden van de mogelijkheid tot een toeristisch en veelal kortdurend verblijf met het serveren van ontbijt. Een bed & breakfast is gevestigd in een woonhuis of bijhuis en wordt gerund door de eigenaren van het betreffende huis. Een bed & breakfast is een aan huis gebonden beroep en bedrijf : het hoofddoel van het pand is wonen (woonbestemming), de nevenactiviteit is het verstrekken van logies. Dit in tegenstelling tot een pension of hotel die als hoofddoel hebben het verstrekken van logies en als nevenactiviteiten het verstrekken van maaltijden en/of dranken voor consumptie ter plaatse (horecabestemming). Een bed & breakfast heeft weliswaar een gedeeltelijk verwante activiteit, echter deze functie is niet in iedere gemeente planologisch mogelijk (Wro, bestemmingsplan). Als het wel mogelijk is in een gemeente, dan is de omvang altijd begrenst tot maximaal de helft van het vloeroppervlak van een woning. Bed & Breakfast is daardoor altijd een ondergeschikte en kleinschalige activiteit. Onderzoek Uit nationaal onderzoek in de bed & breakfast sector, uitgevoerd door NRIT Onderzoek in samenwerking met Bed & Breakfast Nederland (2005, 2007 en 2009), blijkt dat het omslagpunt van kleinschalig bed & breakfast naar een pension of hotel niet bij 2, maar bij 7 kamers ligt. In een aantal Europese landen waar het fenomeen Bed & Breakfast verder uitgekristalliseerd is en een eigen positie verworven heeft in het recreatieaanbod wordt een ruimere norm gehanteerd. Zo kennen Ierland en Engeland een landelijke norm voor bed & breakfast van 7 kamers (15 personen) en Frankrijk heeft een landelijke norm voor bed & breakfast (chambre d hote) van 5 kamers (15 personen). In Ierland kent men twee categorieën B&B s: Irish homes: een particuliere woning waarin accommodatie wordt aangeboden op basis van logies en ontbijt. Guesthouses (pensions): dezelfde activiteit, maar dan met een bedrijfsmatige of commerciële status en een omvang van minimaal 7 slaapkamers. Jonge sector Hoewel de sector in Nederland nog niet te vergelijken is met die in Engelstalige landen, vindt er momenteel wel een inhaalslag plaats. Zo is tussen 2000 en 2009 maar liefst 85% van het huidige aantal bed & breakfasts gestart en heeft de sector sinds eind 2006 een eigen classificatiesysteem. Op basis van de drie onderzoeken uit 2005, 2007 en 2009 en de database van Bed & Breakfast Nederland, zijn er in Nederland naar schatting bed & breakfasts; de helft daarvan ligt binnen de bebouwde kom en de andere helft in het buitengebied. Kleinschalige activiteit Uit onderzoek blijkt dat een gemiddelde Nederlandse bed & breakfast 2,4 gastenkamers en 5,7 bedden heeft. De meeste bed & breakfasts (35%) hebben 2 gastenkamers. Een bed & breakfast heeft een gemiddelde jaaromzet van 8000, (zie onderstaande tabel). De gemiddelde kosten bedragen 3880,. Een B&B heeft een gemiddelde kamerbezettingsgraad van 40,6%. Maar liefst 87% van de bed & breakfasts heeft geen personeel in dienst. Een bed & breakfast tot 7 kamers biedt zelden een hoofdinkomen. Het exploiteren van een B&B is daarmee overwegend een kleinschalige activiteit.

3 Tabel aantallen bed & breakfasts en gemiddelde omzet in 2008, naar aantal kamers Aantal kamers Aantal B&B s Omzet in Euro Totaal 30% 35% 17% 10% 5% 2% 2% 100% 4563,1 6528,2 9335, , , , ,3 8001,6 De inschrijfnorm is verouderd De richtlijnen die het Bedrijfschap hanteert zijn gestoeld op een instellingsbesluit uit 1954 en die zijn sterk verouderd. Het hanteren van de 2 kamers / 5 bedden norm is vermeend nergens op gebaseerd en feitelijke argumentatie ontbreekt. In 1954 werd de 2 kamers / 5 bedden norm gehanteerd als ondergrens voor inschrijving van hotels en pensions; sinds 2003 wordt deze norm in de lobby van de Horeca actief toegepast als bovengrens voor kleinschaligheid. Dit zorgt op provinciaal en lokaal niveau voor onnodige en tegenstrijdige regels. Registratie is dubbel Registratie is overbodig, aangezien de B&B s die voldoen aan het ondernemersbegrip al ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Met de nieuwe handelsregisterwet zijn de bed & breakfast die BTW plichtig zijn, aangeschreven om zich te registreren in het handelsregister. B&B s die zich hebben ingeschreven in het handelsregister ontvangen daardoor automatisch een aanslag voor de heffing van het Bedrijfschap en de Nederlandse Hotelclassificatie ongeacht het aantal kamers. Veel bed & breakfasts hebben bezwaar aangetekend tegen de inschrijving en heffing, zowel de bed & breakfasts met minder dan 2 kamers en 5 bedden, als de bed & breakfasts met meer dan 2 kamers en 5 bedden. Naar aanleiding van het bezwaar worden zij door het Bedrijfschap uitgenodigd voor een hoorzitting. Niet alle bed & breakfast eigenaren kunnen de tijd en de middelen opbrengen om op de hoorzitting te verschijnen. De Nederlandse Hotelclassificatie is niet geschikt voor bed & breakfast Een bed & breakfast is geen hotel en de verplichte deelname en bijdrage aan de Nederlandse Hotelclassificatie biedt noch de sector, noch de consument toegevoegde waarde. De normering van de Nederlandse Hotelclassificatie is niet geschikt voor bed & breakfast. Omdat een B&B per definitie en qua activiteit en schaalgrootte niet gelijk is aan een hotel is het voor een B&B niet mogelijk om aan de normen van de hotelclassificatie te voldoen. De meeste B&B s hebben bijvoorbeeld geen receptie, lobby en roomservice. Het is voor een bed & breakfast dan ook niet mogelijk om voor een categorieaanduiding in aanmerking te komen. Een B&B is geen hotel en wenst geen hotelsterren Uit onderzoek blijkt dat de bed & breakfast geen hotelsterren willen. Bovendien wekken de hotelsterren verwarring bij de consument. Het is niet wenselijk dat de bed & breakfasts opgenomen worden in het systeem en meebetalen aan het systeem van de hotels. Bovendien heeft de sector sinds 2006 een eigen classificatiesysteem: de Nederlandse Bed & Breakfast Classificatie van de Stichting Bed & Breakfast Nederland. Geen personeel, toch betalen voor het sociaal fonds Maar liefst 87% van de bed & breakfasts heeft geen personeel in dienst, maar via de heffing van het Bedrijfschap Horeca en Catering moeten zij wel bijdragen aan het Sociaal Fonds voor de Horeca.

4 Belangen De bed & breakfast sector herkent zich niet in de werkingssfeer van het Bedrijfschap H&C en acht haar belangen daarin niet aan de orde. Het platform is van mening dat de bed & breakfast sector een op zichzelf staande sector is met eigen belangen en een belangenbehartiging in eigen kring, welke niet vertegenwoordigd is in het bestuur van het Bedrijfschap en niet de mogelijkheid heeft om de activiteiten van het Schap mede te bepalen. Activiteiten die gezien de wettelijke opdracht mede ten dienste staan van het algemeen belang. Het platform is bovendien van mening dat er sprake is van willekeur bij het Bedrijfschap bij de vaststelling van een kortingsregeling voor horecaondernemers (de Schilthuiskorting, 30% korting op de heffing van het Bedrijfschap voor leden van Koninklijk Horeca Nederland). De bed & breakfasts zijn geen lid van Koninklijk Horeca Nederland (KHN) omdat zij niet de belangen van de bed & breakfast sector behartigt (zij vertegenwoordigen slechts 400 pensions en familiehotels met meer dan 7 kamers) en de ledenvoordelen voor kleinschalige ondernemingen niet opwegen tegen de kosten van een lidmaatschap. Derhalve ontvangen bed & breakfasts geen Schilthuiskorting. Het Bedrijfschap handelt hiermee in strijd met het beginsel van gelijke behandeling in gelijke gevallen. Inschrijfnorm zorgt voor onnodige en tegenstrijdige regels Gemeenten krijgen steeds vaker verzoeken voor het starten van een B&B activiteit binnen een woonfunctie of agrarische bestemming. In de markt (vraag naar laagdrempelig verblijfsrecreatief aanbod versus aanbod van potentiële bed & breakfast eigenaren) bestaat behoefte aan betere planologische medewerking van gemeenten aan verbredingsactiviteiten als bed & breakfast. In 2007 heeft het platform een notitie gestuurd naar alle gemeenten. De notitie vormt een welkome handreiking aan gemeenten die beleid willen formuleren om bed & breakfast toe te staan binnen de gemeente. Hierbij werd naast de ruimtelijke consequenties die toelating van een verblijfsrecreatieve functie binnen de bestemmingen kan hebben, tevens aandacht geschonken aan de gevolgen voor het toeristisch product in kwalitatieve zin. In de praktijk blijkt echter dat een aantal gemeenten nog vaak de 2 kamer/ 5 bedden norm gebruiken bij de uitvoering van de Wro, de woningwet en de milieuwet, mede als gevolg van de krachtige lokale lobby van Koninklijk Horeca Nederland. De kleinschalige verblijfsrecreatie ondervindt daardoor veel hinder van de lokale regeldruk. Toelichting: Wro De B&B s moeten voldoen aan de wettelijke meldingsplicht bij de gemeente in het kader van de Wro. Het opstarten en aanbieden van bed & breakfast binnen een woonbestemming dan wel binnen een woonbestemming op een agrarische bedrijf wordt in steeds meer bestemmingsplannen mogelijk gemaakt door het verlenen van een binnenplanse ontheffing met inachtneming van de gemeentelijke eisen ten aanzien van o.a. brandveiligheid en milieu, mits in het bestemmingsplan een algemene vrijstellingsbepaling voor bed & breakfast is opgenomen. Zolang bed & breakfast in strijd is met de voorschriften in het bestemmingsplan kan een buitenplanse ontheffing worden verleend op basis van artikel 3:23 Wro waarbij de gemeente voorwaarden kan stellen. In de praktijk zien wij regelmatig dat als gemeenten bed & breakfast planologisch mogelijk willen maken, zij geen proportionele norm (van maximaal 50% van het vloeroppervlak van een woning) maar de absolute norm van het Bedrijfschap (2 kamers en 5 bedden) hanteren als bovengrens. Woningwet Het Gebruiksbesluit bepaalt dat er een gebruiksvergunning nodig is wanneer bedrijfsmatig of in het kader van verzorging aan meer dan 10 personen nachtverblijf zal worden verschaft. Wanneer een B&B accommodatie beperkt blijft tot een omvang van maximaal 10 personen is er dus geen gebruiksvergunning benodigd. Op basis van het Gebruiksbesluit kan kleinschaligheid dus worden omschreven als een accommodatie die geschikt is voor maximaal 10 personen. Gemeenten mogen

5 afwijken van de grens van 10 personen en soms wordt ten onrechte de norm van het Bedrijfschap hierbij gehanteerd (5 bedden). Milieuwet De Wet Milieubeheer blijft buiten beschouwing bij inrichtingen waar voorzieningen aanwezig zijn voor het gelijktijdig kunnen verstrekken van uitsluitend logies en ontbijt aan ten hoogste 15 personen (Inrichtingen en vergunningenbesluit Milieubeheer categorie 18.2a). Vanuit de milieuwetgeving kan de kleinschaligheid worden gedefinieerd als een accommodatie die geschikt is voor ten hoogste 15 personen. Verzoek Wij vragen de Regiegroep Regeldruk om een categorale uitzondering van bed & breakfast op de werkingssfeer van het Bedrijfschap te realiseren. Wij verzoeken u om bed & breakfast uit te sluiten op grond van soort activiteit (ondergeschikte nevenactiviteit in een woning) in het Instellingsbesluit van het Bedrijfschap Horeca en Catering en afschaffing van de verplichte deelname aan de Nederlandse Hotelclassificatie. De hoofdfunctie wonen met nevenfunctie logies is het belangrijkste verschil met een pension of hotel. Het aantal kamers is daarbij van ondergeschikt belang. De capaciteit is altijd gemaximaliseerd aan de grootte van het betreffende pand aangezien de nevenfunctie tot maximaal 50% van het vloeroppervlak kan beslaan. Als het voor de duidelijkheid nodig is om een norm te stellen, dan zou deze norm op een economisch aanvaardbaar niveau bijgesteld kunnen worden, bijvoorbeeld 5 kamers en 10 personen (zoals de woningwet). De categorale uitzondering van bed & breakfast levert niet alleen een significante vermindering van administratieve en financiële lasten op landelijk niveau, maar zal ook duidelijkheid bieden en regeldruk verminderen op lokaal niveau. Zo krijgen B&B ondernemers de kans om te ondernemen en de sector kan zo zorgen voor een impuls waar de totale horeca en recreatiesector van profiteert. Wij zijn zeer benieuwd naar de mogelijkheden van de Regiegroep Regeldruk. Vanzelfsprekend is het Platform Bed & Breakfast graag bereid haar standpunten en suggesties toe te lichten. Met vriendelijke groet, Hanny Hoedemaker Arens Voorzitter Platform Bed & Breakfast Nederland p.a. Hallenstraat 12a 5531 AB Bladel T F E. Het Platform bestaat uit vertegenwoordigers van landelijk opererende bed & breakfast organisaties: Hoevelogies Nederland (400 deelnemers), Neerlands Goed (130 deelnemers), Karakteristiek Bed & Breakfast de Pronkkamer (140 deelnemers), Erfgoed Logies Nederland (200 deelnemers), Bed & Breakfast Nederland (2300 deelnemers) en de brancheorganisatie van ondernemers in de groene ruimte LTO Nederland.

Bed and Breakfast 2010

Bed and Breakfast 2010 Beleidsnotitie Bed and Breakfast 2010 Een nadere uitwerking voor de toepassing van de ontheffingsbevoegdheid als omschreven in artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening juncto artikel 4.1.1 van het

Nadere informatie

Beleidsnotitie Bed & Breakfast in de bebouwde kom van de gemeente Terneuzen.

Beleidsnotitie Bed & Breakfast in de bebouwde kom van de gemeente Terneuzen. Beleidsnotitie Bed & Breakfast in de bebouwde kom van de gemeente Terneuzen. Inleiding Met deze beleidsnotitie willen we duidelijkheid scheppen met betrekking tot de mogelijkheden voor het opstarten van

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE BED AND BREAKFAST 2012

BELEIDSNOTITIE BED AND BREAKFAST 2012 BELEIDSNOTITIE BED AND BREAKFAST 2012 Vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 18 december 2012 Pagina: 1 van 5 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Definitie Bed and Breakfast 3 2. Wettelijke kaders 3 2.1 Algemene

Nadere informatie

Beleidsnotitie Bed and Breakfast 2010

Beleidsnotitie Bed and Breakfast 2010 Beleidsnotitie Bed and Breakfast 2010 Gemeente Renkum, september 2010 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 1 DEFINITIE BED AND BREAKFAST... 1 JURISPRUDENTIE RAAD VAN STATE... 1 BESTEMMINGSPLANNEN... 2 VOORWAARDEN

Nadere informatie

CONCEPT. Beleidsnotitie Bed & Breakfast Gemeente Velsen

CONCEPT. Beleidsnotitie Bed & Breakfast Gemeente Velsen CONCEPT Beleidsnotitie Bed & Breakfast Gemeente Velsen ROE/Economische Zaken september 2010 1. Inleiding Het bed & breakfast beleid (vastgesteld 2002) is toe aan een up date. Het aantal verzoeken om een

Nadere informatie

Beleidsnotitie Bed & Breakfast versie: november 2012

Beleidsnotitie Bed & Breakfast versie: november 2012 Beleidsnotitie Bed & Breakfast versie: november 2012 In 2009 is de Beleidsnotitie Bed & Breakfast vastgesteld omdat de gemeente de ontwikkeling van deze kleinschalige voorzieningen toejuicht. In 2012 heeft

Nadere informatie

Beleidsnotitie BED & BREAKFAST

Beleidsnotitie BED & BREAKFAST Beleidsnotitie BED & BREAKFAST Een nadere uitwerking voor de toepassing van de ontheffingsbevoegdheid als omschreven in artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening juncto artikel 4.1.1 van het Besluit

Nadere informatie

Beleidsregel Bed & Breakfast in Lelystad

Beleidsregel Bed & Breakfast in Lelystad Beleidsregel Bed & Breakfast in Lelystad Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Afweging: Voor de inhoud van de beleidsnotitie verwijs ik u naar de bijlage (zie bijlage 1 bij dit voorstel).

Afweging: Voor de inhoud van de beleidsnotitie verwijs ik u naar de bijlage (zie bijlage 1 bij dit voorstel). College Onderwerp: Beleidsnotitie Bed en breakfast V200900940 Inleiding: Op 7 juli 2009 nam u het besluit om de concept-beleidsnotitie Bed & Breakfast ter inzage te leggen. Tijdens de inzagetermijn van

Nadere informatie

Beleidskader Bed&Breakfast voorzieningen

Beleidskader Bed&Breakfast voorzieningen Beleidskader Bed&Breakfast voorzieningen GEMEENTE NOORDENVELD Roden, vastgesteld door de Raad d.d. 27 januari 2010 Gemeente Noordenveld afdeling Ruimte en Samenleving Bezoekadres: Raadhuisstraat 1, 9301

Nadere informatie

Beleidsnotitie Bed & Breakfast (vaststelling)

Beleidsnotitie Bed & Breakfast (vaststelling) Beleidsnotitie Bed & Breakfast (vaststelling) De gemeente Heusden ontvangt regelmatig verzoeken voor het starten van een B&B-accommodatie, en juicht deze ontwikkeling toe. Nog niet alle bestemmingsplannen

Nadere informatie

Beleidsnotitie Bed & Breakfast

Beleidsnotitie Bed & Breakfast Beleidsnotitie Bed & Breakfast Gemeente Lingewaal Herziening 2013 Asperen, vastgesteld op 1 oktober 2013 1. Inleiding De bed & breakfast sector in Nederland is de laatste jaren sterk gegroeid. Gemeenten

Nadere informatie

Beleidsregels Bed & Breakfast Gemeente Gorinchem -bebouwde kom- 13 december 2012

Beleidsregels Bed & Breakfast Gemeente Gorinchem -bebouwde kom- 13 december 2012 Beleidsregels Bed & Breakfast Gemeente Gorinchem -bebouwde kom- 13 december 2012 Gemeente Gorinchem Vastgesteld door burgemeester en wethouders van Gorinchem 24-12-2012 Inhoudsopgave 1 Beleidsregels...

Nadere informatie

BED AND BREAKFAST BELEID CASTRICUM 2009

BED AND BREAKFAST BELEID CASTRICUM 2009 BED AND BREAKFAST BELEID CASTRICUM 2009 Mei 2015 1 Inleiding In deze notitie zijn de kaders opgenomen, die zijn verbonden aan de start van een Bed & Breakfast-accommodatie. Deze notitie vloeit voort uit

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 11.0418, d.d. 19 april 2011 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Bed & Breakfast Beleid Behoudens advies van de commissie BESLUITEN 1. de beleidsnotitie Bed & Breakfast Beleid gemeente Leiden vast

Nadere informatie

BELEIDSREGELS BED & BREAKFAST BESTEMMINGSPLANNEN BEBOUWDE KOM

BELEIDSREGELS BED & BREAKFAST BESTEMMINGSPLANNEN BEBOUWDE KOM BELEIDSREGELS BED & BREAKFAST BESTEMMINGSPLANNEN BEBOUWDE KOM Burgemeester en wethouders hebben op 6 september 2011 de "Beleidsregels Bed & Breakfast bestemmingsplannen bebouwde kom" vastgesteld. Deze

Nadere informatie

INHOUD. Bijlage 1: Checklist regelgeving bed & breakfast Bijlage 2: Beleidsregel Handelsregister

INHOUD. Bijlage 1: Checklist regelgeving bed & breakfast Bijlage 2: Beleidsregel Handelsregister INHOUD 1. Inleiding 2. Wat is een bed & breakfast? 3. Bed & breakfast is geen horeca 4. Belangrijke wettelijke kaders 5. Afwijken van het bestemmingsplan 6. Overige regelgeving 7. Conclusies 8. Informatie

Nadere informatie

December 2009 BELEIDSNOTITIE BED & BREAKFASTVOORZIENING GEMEENTE VALKENBURG AAN DE GEUL

December 2009 BELEIDSNOTITIE BED & BREAKFASTVOORZIENING GEMEENTE VALKENBURG AAN DE GEUL December 2009 BELEIDSNOTITIE BED & BREAKFASTVOORZIENING GEMEENTE VALKENBURG AAN DE GEUL 1. Aanleiding Het verschijnsel bed and breakfast mag zich verheugen in een toenemende populariteit. De gemeente Valkenburg

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE BED & BREAKFASTVOORZIENING GEMEENTE VALKENBURG AAN DE GEUL Versie: 9 mei 2007

BELEIDSNOTITIE BED & BREAKFASTVOORZIENING GEMEENTE VALKENBURG AAN DE GEUL Versie: 9 mei 2007 BELEIDSNOTITIE BED & BREAKFASTVOORZIENING GEMEENTE VALKENBURG AAN DE GEUL Versie: 9 mei 2007 Pagina 42 van 64 1. Aanleiding Het verschijnsel bed and breakfast mag zich verheugen in een toenemende populariteit.

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE BED & BREAKFASTVOORZIENING GEMEENTE Hulst Vastgesteld door de gemeenteraad op 25 september 2008

BELEIDSNOTITIE BED & BREAKFASTVOORZIENING GEMEENTE Hulst Vastgesteld door de gemeenteraad op 25 september 2008 Bed & Breakfast 1 BELEIDSNOTITIE BED & BREAKFASTVOORZIENING GEMEENTE Hulst Vastgesteld door de gemeenteraad op 25 september 2008 2 Inhoudsopgave pag. 3 Algemeen pag. 4 Hoofdstuk 1 Definitie en voorwaarden

Nadere informatie

Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie. Nota Bed and Breakfast in de gemeente Zundert 2008

Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie. Nota Bed and Breakfast in de gemeente Zundert 2008 Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie Naam regeling Citeertitel Nota Bed and Breakfast in de gemeente Zundert 2008 Nota Bed and Breakfast in de gemeente Zundert 2008 Wettelijke grondslag Wet

Nadere informatie

Beleidsregel Bed & Breakfastvoorzieningen

Beleidsregel Bed & Breakfastvoorzieningen Beleidsregel Bed & Breakfastvoorzieningen Gemeente Brummen Beleidsregel Bed & Breakfastvoorzieningen Kenmerk :BR10.0007 Vastgesteld : bij B&W-besluit BW10.0079/MA van.. Inwerkingtreding: Publicatiedatum

Nadere informatie

BED & BREAKFAST DRECHTERLAND

BED & BREAKFAST DRECHTERLAND C O N C E P T NOTA BELEID BED & BREAKFAST DRECHTERLAND April 2013 Afdeling Beleid & Projecten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Wat is een Bed & Breakfast 2.1 Begripsomschrijving 2.2 Toelichting op de begripsomschrijving

Nadere informatie

Beleidsregels. Bed & Breakfast en verhuur (boven)woningen in centrumgebieden voor recreatief gebruik. Kaatsheuvel l Loon op Zand l De Moer

Beleidsregels. Bed & Breakfast en verhuur (boven)woningen in centrumgebieden voor recreatief gebruik. Kaatsheuvel l Loon op Zand l De Moer Beleidsregels Bed & Breakfast en verhuur (boven)woningen in centrumgebieden voor recreatief gebruik Kaatsheuvel l Loon op Zand l De Moer INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 1.1 Doel beleidsregels... 3 1.2 Procedure

Nadere informatie

Beroep en Bedrijf aan huis. Beleidsnota

Beroep en Bedrijf aan huis. Beleidsnota Beroep en Bedrijf aan huis Beleidsnota juni 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Doelstelling... 3 Definitie beroep of bedrijf aan huis... 4 Bestemmingsplantoets... 4 Vrij beroep... 4 Criteria bij de toetsing

Nadere informatie

Concept beleidsregels

Concept beleidsregels Concept beleidsregels Bed & Breakfast en verhuur (boven)woningen in centrumgebieden voor recreatief gebruik Kaatsheuvel l Loon op Zand l De Moer INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 1.1 Doel beleidsregels...

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: OOPPL09. gewijzigde Beleidsnotitie Bed & Breakfast

Collegevoorstel. Zaaknummer: OOPPL09. gewijzigde Beleidsnotitie Bed & Breakfast Zaaknummer: OOPPL09 Onderwerp: gewijzigde Beleidsnotitie Bed & Breakfast Collegevoorstel Inleiding In het voorjaar 2012 is een dromenactie uitgezet om de nieuwe branding van de gemeente Heusden, Dromen.

Nadere informatie

Recreatief nachtverblijf in Borsele

Recreatief nachtverblijf in Borsele Recreatief nachtverblijf in Borsele Wegwijs in gemeentelijke regelgeving 2016 Deze brochure is ter informatie. U kunt hier geen rechten en/of plichten aan ontlenen. Meer informatie Gemeente Borsele Bed

Nadere informatie

Samenvatting: Inleiding: Afweging: Advies:

Samenvatting: Inleiding: Afweging: Advies: Cafetaria Friet & zo, gevestigd aan de Engstraat 8 Heusden heeft het verzoek ingediend om de bestemming van het pand waarin de caftaria is gevestigd, om te zetten van detailhandel naar horeca. Samenvatting:

Nadere informatie

Beleidsnotitie Bed & Breakfast 2015

Beleidsnotitie Bed & Breakfast 2015 Beleidsnotitie Bed & Breakfast 2015 Conform besloten B en W d.d. 15 september 2015 INHOUD Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Inleiding Wat is een Bed & Breakfast? Beleid Bed &

Nadere informatie

Beleidsnotitie Bed-and-breakfast

Beleidsnotitie Bed-and-breakfast Beleidsnotitie Bed-and-breakfast KuiperCompagnons 15-2-2013 HOE NU VERDER? CRITERIA WAT TE DOEN BIJ HET STARTEN VAN UW EIGEN BED-AND-BREAKFAST? U wilt een bed-and-breakfast starten. Wat zijn de randvoorwaarden

Nadere informatie

Bed & Breakfast accomodaties Aa en Hunze

Bed & Breakfast accomodaties Aa en Hunze Bed & Breakfast accomodaties Aa en Hunze Beleidsnotitie Inhoudsopgave 1. Samenvatting. blz. 3 2. Aanleiding en doel... blz. 4 2.1. Procedure en status beleidsnotitie... blz. 4 2.2. Leeswijzer blz. 4 3.

Nadere informatie

Bed & Breakfast-accommodaties in Aa en Hunze CONCEPT BELEIDSNOTITIE

Bed & Breakfast-accommodaties in Aa en Hunze CONCEPT BELEIDSNOTITIE Bed & Breakfast-accommodaties in Aa en Hunze CONCEPT BELEIDSNOTITIE Inhoudsopgave 1. Samenvatting. blz. 3 2. Aanleiding en doel... blz. 4 2.1. Procedure en status beleidsnotitie... blz. 4 2.2. Leeswijzer

Nadere informatie

Vastgesteld door de gemeenteraad op 8 mei 2014. Beleid Internetwinkels West Maas en Waal

Vastgesteld door de gemeenteraad op 8 mei 2014. Beleid Internetwinkels West Maas en Waal Vastgesteld door de gemeenteraad op 8 mei 2014 Beleid Internetwinkels West Maas en Waal Inleiding Webwinkels zijn een relatief nieuw fenomeen waar tot nu toe binnen onze gemeente nog geen beleid voor is

Nadere informatie

B&W-voorstel. Onderwerp: Ruimtelijke onderbouwing Brugstraat 73C Vinkel (uitbreiding visvijver Slothoeve) 1) Status

B&W-voorstel. Onderwerp: Ruimtelijke onderbouwing Brugstraat 73C Vinkel (uitbreiding visvijver Slothoeve) 1) Status B&W-voorstel Onderwerp: Ruimtelijke onderbouwing Brugstraat 73C Vinkel (uitbreiding visvijver Slothoeve) 1) Status De voorliggende ruimtelijke onderbouwing betreft een concept waarvoor een inspraakprocedure

Nadere informatie

Inspraaknotitie. beleidsnotitie 'Bed & Breakfast-accommodaties' april 2013

Inspraaknotitie. beleidsnotitie 'Bed & Breakfast-accommodaties' april 2013 Inspraaknotitie beleidsnotitie 'Bed & Breakfast-accommodaties' april 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 2 2 Indieners van een inspraakreactie... 3 3 Overzicht ingediende reacties... 4

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE BED & BREAKFAST

BELEIDSNOTITIE BED & BREAKFAST BELEIDSNOTITIE BED & BREAKFAST MEI 2010 Gemeente Elburg Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Inhoudsopgave Bladzijde Hoofdstuk 1. Algemeen 2 Aanleiding 2 Hoofdstuk 2. Wat moet onder bed & breakfast worden

Nadere informatie

Visie op de horeca in het buitengebied in Brabant

Visie op de horeca in het buitengebied in Brabant Visie op de horeca in het buitengebied in Brabant Eindhoven, 22 september 2011 TOP Brabant Gestelsestraat 258 5654 AM EINDHOVEN www.topbrabant.nl info@topbrabant.nl TOP Brabant is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Voorstel aan college b&w van Landsmeer

Voorstel aan college b&w van Landsmeer STATUS: openbaar Voorstel aan college b&w van Landsmeer B&W vergadering: 11 juni 2013 Nr. Agendapunt: Portefeuillehouder: Doting Onderwerp: Motie Politiek Landsmeer aangaande B&B Kanaalweg 29 Afdeling

Nadere informatie

Bijlage 1: Overzicht belangrijkste wijzigingen

Bijlage 1: Overzicht belangrijkste wijzigingen Bijlage 1: Overzicht belangrijkste wijzigingen Bestemmingsplan Wergea Voorontwerp Bestemmingsplan Wergea Voorontwerp Overzicht belangrijkste wijzigingen* In dit overzicht zijn de belangrijkste wijzigingen

Nadere informatie

Beleidsnotitie bed & breakfast 1. Inleiding

Beleidsnotitie bed & breakfast 1. Inleiding Pagina: 1 van 15 Beleidsnotitie bed & breakfast Indeling 1. Inleiding 2. Wat is een bed & breakfast (B&B)? 3. B&B in Capelle aan den IJssel: waar willen we B& B s in Capelle mogelijk maken en onder welke

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Bed & Breakfast-accommodaties 2013

Beleidsnotitie. Bed & Breakfast-accommodaties 2013 Bed & Breakfast-accommodaties 2013 Inhoudsopgave 1. Aanleiding en doel...1 1.1 Aanleiding actualisatie beleid...1 1.2 Procedure en status beleidsnotitie...1 1.3 leeswijzer...1 2. Bed & Breakfast...2 2.1

Nadere informatie

Beleidsregel bed & breakfast en/of gastenverblijf. Vastgesteld door burgemeester en wethouders op 26 augustus Bekendgemaakt op 3 september 2014

Beleidsregel bed & breakfast en/of gastenverblijf. Vastgesteld door burgemeester en wethouders op 26 augustus Bekendgemaakt op 3 september 2014 Beleidsregel bed & breakfast en/of gastenverblijf Vastgesteld door burgemeester en wethouders op 26 augustus 2014 Bekendgemaakt op 3 september 2014 Inwerkingtreding op 4 september 2014 Wijzigingen vastgesteld

Nadere informatie

BELEIDSREGELS BED & BREAKFAST EN VERHUUR (BOVEN)WONINGEN IN CENTRUMGEBIEDEN VOOR RECREATIEF GEBRUIK

BELEIDSREGELS BED & BREAKFAST EN VERHUUR (BOVEN)WONINGEN IN CENTRUMGEBIEDEN VOOR RECREATIEF GEBRUIK BELEIDSREGELS BED & BREAKFAST EN VERHUUR (BOVEN)WONINGEN IN CENTRUMGEBIEDEN VOOR RECREATIEF GEBRUIK en ambtshalve aanpassingen Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Loon op Zand

Nadere informatie

NOTITIE VAN ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN SCHOONOORD, T VOSSEHOL -------------------------------------------------------

NOTITIE VAN ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN SCHOONOORD, T VOSSEHOL ------------------------------------------------------- NOTITIE VAN ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN SCHOONOORD, T VOSSEHOL ------------------------------------------------------- I. Inleiding Het ontwerpbestemmingsplan lag van 1 april 2014 tot en met 12 mei 2014

Nadere informatie

STINAF Beleidsregels. Aanleiding

STINAF Beleidsregels. Aanleiding STINAF Beleidsregels Aanleiding Op grond van artikel 66 van de STINAF kan subsidie worden verstrekt aan toeristische ondernemingen die volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel een vestiging

Nadere informatie

BELEIDSREGELS AAN HUIS GEBONDEN BEROEPEN EN BEDRIJVEN

BELEIDSREGELS AAN HUIS GEBONDEN BEROEPEN EN BEDRIJVEN BELEIDSREGELS AAN HUIS GEBONDEN BEROEPEN EN BEDRIJVEN G E M E E N T E S I M P E L V E L D M A A R T 2009 K E L L Y L I T J E N S 1 INHOUD PAG. 1. INLEIDING 3 2. REIKWIJDTE 4 3. BEGRIPSBEPALINGEN 5 4. BELEIDSREGELS

Nadere informatie

Raadsnota. Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel

Raadsnota. Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 14 december 2009. Agenda nr: 17 Onderwerp: evaluatie en aanpassing beleidsnotitie bed & breakfastvoorziening gemeente Valkenburg aan de Geul Aan de gemeenteraad, 1. Doel,

Nadere informatie

Reparatieplan Hierden Dorp Vastgesteld bestemmingsplan

Reparatieplan Hierden Dorp Vastgesteld bestemmingsplan Reparatieplan Hierden Dorp 2011 Vastgesteld bestemmingsplan Reparatieplan Hierden Dorp 2011 Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 5 Artikel 1 Begrippen 5 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 7

Nadere informatie

Beleidsnotitie voor bedrijvigheid aan huis gemeente Pekela 2013

Beleidsnotitie voor bedrijvigheid aan huis gemeente Pekela 2013 Beleidsnotitie voor bedrijvigheid aan huis gemeente Pekela 2013 Wanneer een aanvraag voor het starten van een bedrijf aan huis wordt ingediend, moet deze in eerste instantie worden getoetst aan het bestemmingsplan.

Nadere informatie

Beleidsregels Verblijfsrecreatie Hoeksche Waard 2015

Beleidsregels Verblijfsrecreatie Hoeksche Waard 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Binnenmaas. Nr. 98042 21 oktober 2015 Beleidsregels Verblijfsrecreatie Hoeksche Waard 2015 Inleiding In 2006 en 2008 stelde de regio Hoeksche Waard respectievelijk

Nadere informatie

HUISVESTING VAN TIJDELIJKE BUITENLANDSE ARBEIDSKRACHTEN IN DE LAND- EN TUINBOUW BELEIDSHANDREIKING

HUISVESTING VAN TIJDELIJKE BUITENLANDSE ARBEIDSKRACHTEN IN DE LAND- EN TUINBOUW BELEIDSHANDREIKING HUISVESTING VAN TIJDELIJKE BUITENLANDSE ARBEIDSKRACHTEN IN DE LAND- EN TUINBOUW BELEIDSHANDREIKING REGIO RIVIERENLAND JANUARI 2008 2 HOOFDSTUK 1 AANLEIDING Agrarische bedrijven doen steeds vaker tijdelijk

Nadere informatie

\^NWESTREENEN ADVISEURS VOOR HET BUITENGEBIED

\^NWESTREENEN ADVISEURS VOOR HET BUITENGEBIED \^NWESTREENEN Gemeente Elburg t.a.v. de gemeenteraad Postbus 70, 8080 AB ELBURG Anthonie Fokkerstraat 1a 3772 MP Barneveld T: (0342) 47 42 55 F: (0342) 47 42 81 E: info@vanwestreenen.nl Ons kenmerk Inzake

Nadere informatie

Beleidsnota Hotels en Bed&Breakfast in Alkmaar 2010 t/m 2015

Beleidsnota Hotels en Bed&Breakfast in Alkmaar 2010 t/m 2015 Beleidsnota Hotels en Bed&Breakfast in Alkmaar 2010 t/m 2015 BELEIDSNOTA HOTELS EN BED & BREAKFAST IN ALKMAAR 2010-2015 Gemeente Alkmaar Afdeling Economische Zaken april 2010 1 1 BELEIDSNOTA HOTELS EN

Nadere informatie

Beleidsregels Verblijfsrecreatie Hoeksche Waard Opstellers: W. Jacobs en N. Boortman

Beleidsregels Verblijfsrecreatie Hoeksche Waard Opstellers: W. Jacobs en N. Boortman Beleidsregels Verblijfsrecreatie Hoeksche Waard 2015 Opstellers: W. Jacobs en N. Boortman 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Leeswijzer... 4 1. Accommodatievormen van verblijfsrecreatie... 5 1.1 Algemene voorwaarden...

Nadere informatie

Hotels. Welkom bij deze doelgroep bijeenkomst

Hotels. Welkom bij deze doelgroep bijeenkomst Hotels Welkom bij deze doelgroep bijeenkomst Waar gaan we het over hebben? Hotelclassificatie, Ron de Bruijn Status Airbnb, Albert Boswijk en Jeroen Oskam Zonne-energie Hotels, Ron Bakker Vragen en afsluiting

Nadere informatie

Notitie oppervlakteregeling aan- en uitbouwen en bijgebouwen Buitengebied Steenwijkerland

Notitie oppervlakteregeling aan- en uitbouwen en bijgebouwen Buitengebied Steenwijkerland Notitie oppervlakteregeling aan- en uitbouwen en bijgebouwen Buitengebied Steenwijkerland Notitie oppervlakteregeling aan- en uitbouwen en bijgebouwen Buitengebied Steenwijkerland Code 03-61-02 / 09-06-03

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Ondersteunende horeca. Cranendonck. Team Vergunningen J.M.P. Vermeulen,

Beleidsnotitie. Ondersteunende horeca. Cranendonck. Team Vergunningen J.M.P. Vermeulen, Beleidsnotitie Ondersteunende horeca Cranendonck Portefeuillehouder: Samensteller: Burgemeester B.P. Meinema Team Vergunningen J.M.P. Vermeulen, Budel, februari 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding...1 2 Wat

Nadere informatie

Beleidsnota Plattelandswoning

Beleidsnota Plattelandswoning Beleidsnota Plattelandswoning Hoofdstuk 1. 1.1. Aanleiding Op 1 januari 2013 is de wet plattelandswoning in werking getreden. Deze wet biedt de mogelijkheid om als 'burger' in (voormalige) agrarische bedrijfswoningen

Nadere informatie

Beleidsnotitie Internetwinkels Gemeente Putten

Beleidsnotitie Internetwinkels Gemeente Putten Inleiding Beleidsnotitie Internetwinkels Gemeente Putten Deze nota gaat over de ontwikkelingen in de internetdetailhandel. Dit afgelopen jaar zijn er meerdere verzoeken binnengekomen voor de uitoefening

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 93 en 95 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op artikel 4 van het Instellingsbesluit Bedrijfschap Horeca en Catering;

Gelet op de artikelen 93 en 95 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op artikel 4 van het Instellingsbesluit Bedrijfschap Horeca en Catering; VERORDENING van het Bedrijfschap Horeca en Catering, betreffende de registratie van ondernemingen (REGISTRATIEVERORDENING BEDRIJFSCHAP HORECA EN CATERING 2008) No. Ho 01/2008 Het bestuur van het Bedrijfschap

Nadere informatie

Schouwburg Amphion De heer C. Droste. Hofstraat JD DOETINCHEM. Geachte heer Droste,

Schouwburg Amphion De heer C. Droste. Hofstraat JD DOETINCHEM. Geachte heer Droste, Schouwburg Amphion De heer C. Droste Hofstraat 159 7001 JD DOETINCHEM uw brief van: 5 december 2013 datum: 24 april 2014 onderwerp: omgevingsvergunning uitgebreide procedure nummers: 2013.0774 / 2014.13318/hn

Nadere informatie

Documentenlijst Besluit (P) (GG)

Documentenlijst Besluit (P) (GG) Documentenlijst Besluit (P) (GG) Algemene informatie: Dossier:201706395 Type: Aanvraag Wabo Omschrijving: het wijzigen van de bestemming van de cafetaria Hoflandplein 17 naar cafe Adres: Hoflandplein 17

Nadere informatie

Bijlage 2: Staat van Horeca-Activiteiten

Bijlage 2: Staat van Horeca-Activiteiten Bijlage 2: Staat van Horeca-Activiteiten Type Categorie 1 Activiteit Zelfstandige horeca-inrichtingen, hoofdzakelijk gericht op spijsverstrekking en het verstrekken van alcoholvrije dranken aan bezoekers

Nadere informatie

NOTA BEROEP & BEDRIJF AAN HUIS

NOTA BEROEP & BEDRIJF AAN HUIS NOTA BEROEP & BEDRIJF AAN HUIS Gemeente Vianen Afdeling VROM december 2001-1 - 1. Inleiding Met enige regelmaat wordt het gemeentebestuur verzocht medewerking te verlenen aan het gedeeltelijk gebruiken

Nadere informatie

In een aantal bestemmingsplannen is een bepaling opgenomen over dakterrassen. Voor dit beleid is aangesloten bij deze bepaling.

In een aantal bestemmingsplannen is een bepaling opgenomen over dakterrassen. Voor dit beleid is aangesloten bij deze bepaling. 2 e wijziging 2.12 Beleid De Bilt 2014 Artikel 6 Tekst artikel 4 lid 4 bijlage II Besluit omgevingsrecht Een dakterras, balkon of andere niet op de grond gelegen buitenruimte aan of op een gebouw, een

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2017:2831

ECLI:NL:RBROT:2017:2831 ECLI:NL:RBROT:2017:2831 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 19-04-2017 Datum publicatie 04-05-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie ROT-17_1857-ROT-17_1856 Bestuursrecht

Nadere informatie

Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein

Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein Gemeente Haarlem Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein Retouradres Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden van de

Nadere informatie

Datum uw brief. U heeft tijdens deze bijeenkomst een aantal vragen gesteld. Hierbij treft u deze vragen met bijbehorend antwoord aan.

Datum uw brief. U heeft tijdens deze bijeenkomst een aantal vragen gesteld. Hierbij treft u deze vragen met bijbehorend antwoord aan. Ingekomen stuk D (PA 13 april 2011) Aan de Gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329 95 80 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500

Nadere informatie

BELEIDSREGELS AAN-HUIS-VERBONDEN BEROEPEN EN (KLEINSCHALIGE) BEDRIJVEN. Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling

BELEIDSREGELS AAN-HUIS-VERBONDEN BEROEPEN EN (KLEINSCHALIGE) BEDRIJVEN. Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling BELEIDSREGELS AAN-HUIS-VERBONDEN BEROEPEN EN (KLEINSCHALIGE) BEDRIJVEN Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling 2 BELEIDSREGELS AAN-HUIS-VERBONDEN BEROEPEN EN (KLEINSCHALIGE) BEDRIJVEN Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

Beleidsregels binnenplans afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 Wabo)

Beleidsregels binnenplans afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 Wabo) Beleidsregels binnenplans afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 Wabo) Versie: vastgesteld Gemeente Landsmeer, januari 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Advies Bed & Breakfast in vrijstaande bijgebouwen binnen de komgebieden gemeente Maasdriel

Advies Bed & Breakfast in vrijstaande bijgebouwen binnen de komgebieden gemeente Maasdriel Advies Bed & Breakfast in vrijstaande bijgebouwen binnen de komgebieden gemeente Maasdriel status: definitief datum: 7 maart 2016 projectnummer: 202630R.2022 adviseur: RNU VONDERWEG 14, 5616 RM EINDHOVEN

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d.: 2 juli 2007 Agenda nr: Onderwerp: Vaststellen beleidsnotitie Bed and Breakfastvoorziening gemeente Valkenburg aan de Geul

Raadsvergadering d.d.: 2 juli 2007 Agenda nr: Onderwerp: Vaststellen beleidsnotitie Bed and Breakfastvoorziening gemeente Valkenburg aan de Geul Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 2 juli 2007 Agenda nr: Onderwerp: Vaststellen beleidsnotitie Bed and Breakfastvoorziening gemeente Valkenburg aan de Geul Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en

Nadere informatie

Voorwaarden en beleidsregels voor Bed & Breakfast voorzieningen bij woningen, gemeente Ermelo

Voorwaarden en beleidsregels voor Bed & Breakfast voorzieningen bij woningen, gemeente Ermelo GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Ermelo Nr. 90896 31 mei 2017 Voorwaarden en beleidsregels voor Bed & Breakfast voorzieningen bij woningen, gemeente Ermelo 1 Inleiding 1.1 Aanleiding De populariteit

Nadere informatie

1. VOORWOORD. Belang van Bed & Breakfast voor de gemeente Zandvoort

1. VOORWOORD. Belang van Bed & Breakfast voor de gemeente Zandvoort 1. VOORWOORD Belang van Bed & Breakfast voor de gemeente Zandvoort In deze Bed and Breakfast informatiemap vindt u informatie over het opstarten van een B&B. Wellicht heeft u er al eens nagedacht om de

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 356 Besluit van 18 augustus 2008, houdende wijziging van het Instellingsbesluit Bedrijfschap Horeca en Catering in verband met beperking van

Nadere informatie

DIT VOORSTEL IS NIET AAN DE ORDE GEWEEST IN DE RAADSVERGADERING VAN 21 JANUARI 2010, VANWEGE INTREKKEN VAN DE AANVRAAG.

DIT VOORSTEL IS NIET AAN DE ORDE GEWEEST IN DE RAADSVERGADERING VAN 21 JANUARI 2010, VANWEGE INTREKKEN VAN DE AANVRAAG. DIT VOORSTEL IS NIET AAN DE ORDE GEWEEST IN DE RAADSVERGADERING VAN 21 JANUARI 2010, VANWEGE INTREKKEN VAN DE AANVRAAG. RAADSVOORSTEL Agendanummer 6.1* Raadsvergadering van 21 januari 2010 Onderwerp: weigering

Nadere informatie

1 e Wijzigingsplan Bestemmingsplan Meilust-Woongebied

1 e Wijzigingsplan Bestemmingsplan Meilust-Woongebied GEMEENTE BERGEN OP ZOOM 1 e Wijzigingsplan Bestemmingsplan Meilust-Woongebied t.b.v. Bestemmingswijziging Zandstraat 134/134a Status: Vastgesteld INHOUDSOPGAVE Toelichting Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding,

Nadere informatie

Notitie nevenactiviteiten op (voormalig) boerenerven

Notitie nevenactiviteiten op (voormalig) boerenerven Notitie nevenactiviteiten op (voormalig) boerenerven Toelichting onderschikte nevenactiviteit versus nieuwe bedrijfsactiviteit De laatste jaren vindt er verbreding plaats van de landbouw. Dit resulteert

Nadere informatie

Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad d.d. 16 december 2013, nr. 11B, tot vaststelling de Beleidsnota Plattelandswoning.

Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad d.d. 16 december 2013, nr. 11B, tot vaststelling de Beleidsnota Plattelandswoning. Gemeenteblad Elektronisch uitgegeven van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2013 Nummer: 33 Uitgifte: 24 december 2013 Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad d.d. 16 december 2013, nr. 11B, tot

Nadere informatie

Van plan een eigen bedrijf te starten? De gemeente Apeldoorn is er voor starters

Van plan een eigen bedrijf te starten? De gemeente Apeldoorn is er voor starters Van plan een eigen bedrijf te starten? De gemeente Apeldoorn is er voor starters Versie: 20 oktober 2014 Inleiding Startende ondernemers leveren een belangrijke bijdrage aan de dynamiek en groei van de

Nadere informatie

H-109/u/NvW/MdV 19 juli Leegstand en horecabestemming - 1 -

H-109/u/NvW/MdV 19 juli Leegstand en horecabestemming - 1 - Koninklijke Horeca Nederland Afdeling Delft Correspondentieadres: Secretariaat p/a Koepoortstraat 41 2612 HS Delft Delft@khn.nl www.facebook.com/khndelft www.twitter.com/horecadelft www.khn.nl Aan het

Nadere informatie

REGLEMENT REGISTER HORECADNA 2015

REGLEMENT REGISTER HORECADNA 2015 REGLEMENT REGISTER HORECADNA 2015 Onder toezicht van de stichting Digitale Dienstverlening Horeca en gelet op de Wet bescherming persoonsgegevens, heeft HorecaDNA het volgende reglement vastgesteld: Artikel

Nadere informatie

Aanpassing mandaatbesluit aan nieuwe Wet ruimtelijke ordening

Aanpassing mandaatbesluit aan nieuwe Wet ruimtelijke ordening ollege Onderwerp: V200900037 Aanpassing mandaatbesluit aan nieuwe Wet ruimtelijke ordening Samenvatting: Inleiding: Op 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening van kracht geworden, afgekort de

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing aanbouw woning Drachtster Heawei 27

Ruimtelijke onderbouwing aanbouw woning Drachtster Heawei 27 Ruimtelijke onderbouwing aanbouw woning Drachtster Heawei 27 Ontwikkelingen Er is een aanvraag voor omgevingsvergunning ingediend voor de vervangende nieuwbouw van een woning met aanbouw aan de Drachtster

Nadere informatie

uw brief van/kenmerk Beleidsnota Bed&Breakfast fax (0591)

uw brief van/kenmerk Beleidsnota Bed&Breakfast fax (0591) Raadhuisplein 1 Correspondentieadres: 7811 AP Emmen Postbus 30001 Telefoon (0591) 68 55 55 7800 RA Emmen &K»',tfte öe^es X*** * O 9. 0 8 4 5 3 0 *?m Aan de gemeenteraad van Emmen Dienst Beleid \J ons kenmerk

Nadere informatie

Wijzigingsplan miniwinkel Dorpsstraat 153 te Vlieland

Wijzigingsplan miniwinkel Dorpsstraat 153 te Vlieland Wijzigingsplan miniwinkel Dorpsstraat 153 te Vlieland Inleiding Op 17 oktober 2011 is het bestemmingsplan Vlieland bebouwde Kom door de raad van de gemeente Vlieland vastgesteld. In dit plan is een mogelijkheid

Nadere informatie

Verzoek om tegemoetkoming in planschade als bedoeld in artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening (Wro)

Verzoek om tegemoetkoming in planschade als bedoeld in artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening (Wro) Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg a/d Geul T.a.v. de afdeling Bouwen en Wonen Postbus 998 6300 AZ Valkenburg aan de Geul Verzoek om tegemoetkoming in planschade

Nadere informatie

Beleidskader recreatieve. verblijfsvoorzieningen. 1. Introductie

Beleidskader recreatieve. verblijfsvoorzieningen. 1. Introductie Beleidskader recreatieve r verblijfsvoorzieningen voorzieningen in de Gemeente Midden-Delfland 1. Introductie Oorspronkelijk afkomstig uit Groot-Brittannië, heeft de populariteit van Bed & Breakfast (hierna:

Nadere informatie

NOTITIE VAN ZIENSWIJZEN EN AMBTSHALVE AANPASSINGEN BESTEMMINGSPLAN MEPPEN, TOENAKKERS

NOTITIE VAN ZIENSWIJZEN EN AMBTSHALVE AANPASSINGEN BESTEMMINGSPLAN MEPPEN, TOENAKKERS NOTITIE VAN ZIENSWIJZEN EN AMBTSHALVE AANPASSINGEN BESTEMMINGSPLAN MEPPEN, TOENAKKERS ------------------------------------------------------------------------ Inleiding Het ontwerpbestemmingsplan lag

Nadere informatie

Beleidsregels Verblijfsrecreatie Hoeksche Waard Opstellers: W. Jacobs en N. Boortman

Beleidsregels Verblijfsrecreatie Hoeksche Waard Opstellers: W. Jacobs en N. Boortman Beleidsregels Verblijfsrecreatie Hoeksche Waard 2015 Opstellers: W. Jacobs en N. Boortman 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Leeswijzer... 4 1. Accommodatievormen van verblijfsrecreatie... 5 1.1 Algemene voorwaarden...

Nadere informatie

Ons kenmerk: Montfoort: oktober 2013 Onderwerp: Nieuwe Drank- en Horecawet Verzonden: Bijlagen: 2

Ons kenmerk: Montfoort: oktober 2013 Onderwerp: Nieuwe Drank- en Horecawet Verzonden: Bijlagen: 2 Aan de commerciële en para commerciële horecaondernemers van Montfoort Uw kenmerk: Uw BSN: Ons kenmerk: 12968 Montfoort: oktober 2013 Onderwerp: Nieuwe Drank- en Horecawet Verzonden: Bijlagen: 2 Geachte

Nadere informatie

Beleidsnotitie Bed & Breakfast gemeente Westland

Beleidsnotitie Bed & Breakfast gemeente Westland Beleidsnotitie Bed & Breakfast gemeente Westland Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Definitie bed & breakfast... 4 3. W ettelijke kaders... 6 3.1 Jurisprudentie Raad van State... 6 3.2 Bestemmingsplan

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. Chambres d hôtes in beeld. Anders denken, anders doen. In dit profiel: Van Spronsen & Partners horeca-advies December 2006

Bedrijfsprofiel. Chambres d hôtes in beeld. Anders denken, anders doen. In dit profiel: Van Spronsen & Partners horeca-advies December 2006 Bedrijfsprofiel Chambres d hôtes in beeld Van Spronsen & Partners horeca-advies December 2006 In dit profiel: Frankrijk en Engeland- - - - - - 2 Ontwikkeling en kenmerken - 3 Ligging en doelgroepen - -

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE MET BETREKKING TOT (AGRARISCH) KINDERDAGVERBLIJF EN BUITENSCHOOLSE OPVANG

BELEIDSNOTITIE MET BETREKKING TOT (AGRARISCH) KINDERDAGVERBLIJF EN BUITENSCHOOLSE OPVANG BELEIDSNOTITIE MET BETREKKING TOT (AGRARISCH) KINDERDAGVERBLIJF EN BUITENSCHOOLSE OPVANG Definitief, versie 4 1 Inhoudsopgave Titel Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang

Nadere informatie

Nummer : 2011/60 Datum : 8 november 2011 Onderwerp : Huisvestingsvoorzieningen voor arbeidsmigranten

Nummer : 2011/60 Datum : 8 november 2011 Onderwerp : Huisvestingsvoorzieningen voor arbeidsmigranten Voorbereidende raadsvergadering: 22 november 2011 Besluitvormende raadsvergadering: 20 december 2011 : Portefeuillehouder: E. Damen AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2011/60 Datum : 8 november 2011 Onderwerp

Nadere informatie

Samenvatting Notitie uitgangspunten bestemmingsplan Heemskerk Buitengebied

Samenvatting Notitie uitgangspunten bestemmingsplan Heemskerk Buitengebied Samenvatting Notitie uitgangspunten bestemmingsplan Heemskerk Buitengebied Inhoudsopgave Geregistreerd onder nummer OD/2015/103607 Bijlage behorende bij de brief d.d. 8 april 2015. Samenvatting Notitie

Nadere informatie

Beleidsregels voor huisvesting van meer dan één huishouden in een woning

Beleidsregels voor huisvesting van meer dan één huishouden in een woning Beleidsregels voor huisvesting van meer dan één huishouden in een woning 1. Aanleiding Deze nota gaat over beleidsregels voor huisvesting van meer dan één huishouden in één woning. De Osse standaardregels

Nadere informatie

Eerste partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied 2006 Vastgesteld bij raadsbesluit 22 juni 2010

Eerste partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied 2006 Vastgesteld bij raadsbesluit 22 juni 2010 Eerste partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied 2006 Vastgesteld bij raadsbesluit 22 juni 2010 Incl. aanwijzingsbesluit GS GS-besluit 3 augustus 2010 Eerste partiële herziening bestemmingsplan

Nadere informatie

Nota zienswijzen bestemmingsplan Landelijk gebied - Veenweidegebied. Gemeente Uithoorn Mei

Nota zienswijzen bestemmingsplan Landelijk gebied - Veenweidegebied. Gemeente Uithoorn Mei Nota zienswijzen bestemmingsplan Landelijk gebied - Veenweidegebied Gemeente Uithoorn Mei 2015 1 Het ontwerp bestemmingsplan Landelijk gebied - Veenweidegebied heeft in de periode van 6 maart 2015 tot

Nadere informatie