De bloemist & omzetbelasting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De bloemist & omzetbelasting"

Transcriptie

1 De bloemist & omzetbelasting

2 Inhoudsopgave 1. Belasting Toegevoegde Waarde 5 2. Factuurstelsel en kasstelsel 6 3. BTW-tarieven 7 4. Forfaitaire regeling (met rekenvoorbeeld) 8 5. Controle door de Belastingdienst Incourante voorraad Kleine ondernemersregeling (KOR) 11 Bijlage 1: Controle door de Belastingdienst 13 Bijlage 2: Zo hoort de administratie eruit te zien 14 Bijlage 3: Kleine ondernemersregeling (KOR) 15 Zandlaan 18, 6717 LP Ede, T (0318) , F (0318) ,

3 Inleiding Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker. Als er één onderwerp is waarbij bloemisten zouden willen dat het makkelijker is, dan is het wel de forfaitaire methode voor de BTW over samengestelde producten. Dreigend probleem Bloemen inkopen en los of als boeket verkopen, dat is geen probleem: 6%. Een mooie vaas in- en verkopen is ook geen probleem: 19%. Het wordt pas problematisch waar het gaat om samengesteld bloemwerk, zoals een arrangement of een pot/ plantcombinatie. Het is ondoenlijk de afzonderlijke onderdelen van zo n product gesplitst aan te slaan. Elke combinatie, elk arrangement bestaat immers steeds uit een andere mix van producten met verschillende marges en BTW-tarieven. En toch wilde de wetgever hier naartoe: dat je samengesteld bloemwerk direct bij verkoop gesplitst zou moeten aanslaan: oasis, pot, groen, bloemen, kerstballen, enzovoort, om vervolgens op de verschillende onderdelen de BTW te laten berekenen. Lastig, complex en tijdrovend. Brancheconvenant VBW is dan ook bijzonder verheugd dat zij met de Belastingdienst een brancheconvenant heeft weten te sluiten. Een convenant gericht op duidelijkheid en administratief gemak. Met het convenant wordt het er in twee opzichten gemakkelijker op. Ten eerste: het zorgt voor duidelijkheid. Mag de forfaitaire methode nu wel of niet worden toegepast, en hoe? Daar heeft menigeen, niet alleen bloemisten maar ook de Belastingdienst zelf, zich het hoofd over gebroken. De één beweerde dit, de ander dat. Het was gewoon een heel lastige materie. Dat was voor de ondernemer buitengewoon vervelend. Het goed denken te doen en toch problemen krijgen met de Belastingdienst, daar zit niemand op te wachten. De forfaitaire methode mag blijvend formeel worden toegepast, en wel op een eenduidige manier. Dat heeft VBW voor jou bloemist bereikt! Ten tweede: voor de BTW-berekening op samengestelde producten mag je in 2010, 2011 en 2012 gaan rekenen met een vaste winstopslag van 45%. Een flinke vereenvoudiging vergeleken met het ingewikkelde rekenwerk van voorheen. Gemakkelijker toezicht In aansluiting op dit brancheconvenant is met de Belastingdienst ook afgesproken dat de controle op het goed toepassen van de forfaitaire BTW-methode verricht mag worden door jouw boekhouder of accountant. Het is dan wel voorwaarde dat jouw boekhouder of accountant als fiscaal intermediair een convenant heeft gesloten met de belastingdienst. Let wel: ook als de boekhouder of accountant geen dergelijk convenant met de belastingdienst heeft gesloten, mag de forfaitaire methode toegepast worden! Het is dan echter de Belastingdienst die controleert of je de BTW wel juist berekent. Gemakkelijker, misschien zelfs leuker In deze brochure vind je alle informatie over de manier waarop de BTW berekend moet worden. Met daarbij een rekenvoorbeeld dat aansluit bij de praktijk van alledag. Je zult zien: het wordt er echt gemakkelijker op. En misschien zelfs wel een beetje leuker ook. Als je na het lezen nog vragen hebt en toelichting wenst, helpen wij je graag persoonlijk verder. VBW Centrale Vereniging Bloemendetailhandel 1 Vrijwel iedere ondernemer die goederen levert en diensten verricht moet omzetbelasting betalen. Een bloemist dus ook. De omzetbelasting, ook bekend onder de naam BTW (belasting toegevoegde waarde), is een indirecte verbruiksbelasting. De Belastingdienst int deze belasting immers niet direct bij de belastingplichtige consument, maar bij de ondernemer. Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) De BTW die je zelf bij inkoop betaalt, mag je als voorbelasting aftrekken van (of verrekenen met) de BTW die je uit de verkoop hebt ontvangen. Als je meer BTW hebt betaald dan ontvangen, heb je recht op teruggave. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als je aanzienlijk hebt geïnvesteerd. De Belastingdienst stelt een aantal eisen aan de facturen die je maakt. De BTW moet er bijvoorbeeld expliciet op vermeld staan. Hoe een factuur er volgens de wet OB (Wet op de omzetbelasting 1968) uit moet zien, vindt je in bijlage 2 van deze brochure. Iedere ondernemer moet een aantal malen per jaar BTW-aangifte doen. Je kunt kiezen voor aangifte per kwartaal, maar per maand kan ook. Bij de jaarlijkse controle van de boekhouding zal de accountant nagaan of er geen fouten in de aangiften zijn geslopen. Het is dus noodzakelijk dat je kopieën van deze stukken maakt en deze goed bewaart. Mocht de accountant onverhoopt op onvolkomenheden of fouten stuiten, dan moet je nog een aanvullende aangifte omzetbelasting (de suppletieaangifte) doen. 4 5

4 2 Factuurstelsel en kasstelsel Een ondernemer kan de BTW aangifte baseren op zijn facturen (het factuurstelsel) of zijn bank en kasmutaties (het kasstelsel). Bij het factuurstelsel is de BTW verschuldigd op het moment dat je de klant zijn factuur of kassabon in handen geeft. Of de klant zijn rekening meteen of pas later betaalt, doet er niet toe. WWW. BELASTING- DIENST.NL 3 BTW-tarieven Als bloemist lever je goederen en diensten die zijn alles vormt dan samen één geheel. En voor dat belast met zowel het algemene tarief (nu 19%) als geheel zou je in principe het algemene BTW-tarief met het verlaagde tarief (nu 6%). van 19% moeten betalen. Bij het kasstelsel is dat laatste wel van belang. De BTW moet verantwoord worden op het moment dat het geld bij jou in de kassa rolt of op de bankrekening wordt bijgeschreven. Anders gezegd: op het aangifteformulier moeten de vergoedingen en de daarbij behorende BTW aangegeven worden die daadwerkelijk zijn ontvangen in het tijdvak waarover aangifte wordt gedaan. Het kasstelsel is niet van toepassing op de aftrek van voorbelasting. Je hoeft daarmee dus niet te wachten tot je de rekeningen van jouw leveranciers hebt voldaan. Als bloemist moet je van het kasstelsel gebruikmaken. Dat komt omdat de bloemist gemiddeld minimaal 80% van zijn prestaties aan niet-ondernemers levert. Is dit bij jou niet het geval - je bent bijvoorbeeld bedrijfsbloemist - of je wilt om een andere reden liever met het factuurstelsel werken, dan moet je de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl) daarvoor schriftelijk om toestemming vragen. Sierteeltproducten worden belast met het verlaagde tarief. Zo staat dat in post a48 van Tabel I van de Wet OB vermeld. Het gaat om bloembollen, bloemen, planten en boomkwekerijproducten. Ook knollen, stekken, snijbloemen, (ongekleurde en ongeparfumeerde) droogbloemen, eikenbladeren, hulst en kerstbomen vallen hier onder. Alle overige goederen en diensten worden belast met het algemene tarief. Je moet dus 19% BTW in rekening brengen bij onder meer de verkoop van vazen en aardewerk, de verhuur van planten en arbeid (die je bijvoorbeeld verricht voor het onderhoud van plantenbakken). Het bovenstaande onderscheid tussen het verlaagde en het algemene tarief is op zichzelf niet zo ingewikkeld. Gecompliceerd wordt het pas als je bijvoorbeeld een bloemstuk gaat maken. Je combineert dan sierteeltproducten (6% BTW) met producten als steekschuim, lint en kerstballen of valentijnharten, die in het 19%-tarief vallen. Andere voorbeelden van dergelijke samengestelde producten zijn bloemwerken, kerststukjes, feestkransen, kransen, rouwtakken, bruidsboeketten, autoversieringen en dergelijke, die bestaan uit bijvoorbeeld verse, geprepareerde of gedroogde bloemen, bladeren, takken en decoratiematerialen, eventueel in combinatie met levende planten. Dit Omdat bloemisten hierdoor worden benadeeld - je betaalt dan immers 19% BTW over producten die je tegen 6% hebt ingekocht - geeft de Belastingdienst nu formeel toestemming om bij deze samengestelde producten de forfaitaire berekeningsmethode toe te passen bij de aangifte omzetbelasting. Dit brengt met zich mee dat bloemisten de klant bij de verkoop van een samengesteld product het verlaagde tarief in rekening mogen brengen. Hierover meer in hoofdstuk 4. Voor bij groothandelaren en veilingen ingekochte klant & klare bloemstukken en schaaltjes met planten geldt het verlaagde tarief sowieso, of je als bloemist nu wel of niet de forfaitaire berekeningsmethode gebruikt. Voorwaarde is wel dat je het geleverde bloemstuk niet meer zelf bewerkt. Een bloemstukje wordt als eenvoudig aangemerkt als de groothandelaar / veiling het levert voor een inkoopprijs minder 7,- (exclusief omzetbelasting). Het bezorgen van bijvoorbeeld een bloemstuk wordt gezien als een bijkomende prestatie. Dit houdt in dat de bezorgkosten belast worden tegen hetzelfde tarief als de hoofdprestatie. Bij het bezorgen van een bloemstuk geldt dus het 6%-tarief voor zowel het bloemstuk zelf als voor de bezorgkosten. 6 7

5 4 Forfaitaire regeling Met forfaitaire berekeningsmethoden kunnen ondernemers op benaderende wijze hun verschuldigde BTW vaststellen. Als bloemist kun je zo n methode alleen gebruiken als je aangifte doet verlaagde tarief. Deze beperkende voorwaarde is komen te vervallen. Vanaf heden mag iedere bloemist de forfaitaire methode toepassen! op basis van het kasstelsel (zie hoofdstuk 2). De BTW-wetgeving kent verschillende forfaitaire VBW heeft nieuwe afspraak met de Belastingdienst gemaakt over de forfaitaire berekeningsmethode. Voorheen mocht je deze alleen toepassen als ontvangsten op grond van jouw administratie niet te splitsen waren in een deel dat is belast met het normale tarief en een deel dat is belast met het berekeningsmethoden waaruit ondernemers kunnen kiezen. In het licht van de afspraken met de Belastingdienst en de controleerbaarheid van de juistheid van de BTW-aangiftes adviseert VBW haar leden om de volgende berekeningsmethode toe te passen: Voorbeeldberekening Totale verkoopontvangsten, inclusief BTW (maand) ,00 Af: Directe verkopen 6% (inclusief BTW) ,00 Directe verkopen 19% (inclusief BTW) 5.000,00 1 Totale verkoopontvangsten samengesteld ,00 2 Inkopen 19%, exclusief BTW 3.000,00 Winstopslag (45%) 1.350,00 Toelichting berekeningsmethode Deze berekeningsmethode neemt als uitgangspunt de winkelwaarde van de categorie inkopen 19% in het belastingtijdvak (maand of kwartaal). Op de totale opbrengst verkopen (inclusief BTW) breng je allereerst in mindering de totale directe verkopen 6% (inclusief BTW) en de totale directe verkopen 19% (inclusief BTW). Resteert totale verkoopontvangsten samengesteld (inclusief BTW); Vervolgens bereken je de winkelwaarde van de 19% inkopen (zie hieronder) die zijn toe te rekenen aan de samengestelde producten door op deze inkopen een winstopslag toe te passen (verkoopwaarde exclusief BTW) en hierover vervolgens 19% BTW te berekenen; De verkoopwaarde inclusief BTW breng je in mindering op de totale verkoopontvangsten samengesteld in het belastingtijdvak; Het bedrag dat dan overblijft, zijn de verkoopontvangsten 6% goederen (inclusief 6% BTW) in het samengesteld product; Uit dit bedrag bereken je het BTW-bedrag; Op deze wijze heb je berekend hoeveel BTW je in het tijdvak moet betalen over de samengestelde producten; Vervolgens kun je berekenen hoeveel BTW 6% en BTW 19% moet worden betaald. Inkopen 19% Bij deze berekeningsmethode verdienen twee posten bijzondere aandacht. Allereerst de post inkopen 19%. Hieronder mogen alleen die artikelen worden opgenomen die worden gebruikt in de samengestelde producten. Bij artikelen die worden ingekocht met 19% BTW en die terugkeren in samengestelde producten kun je denken aan: potten, glaswerk, overige hardware, draad, lint, steekschuim, gedroogde grassoorten, takken, twijgen en hydrokorrels. Winstopslag Ook de post winstopslag is een bijzondere. Met de Belastingdienst is overeengekomen dat in 2010, 2011 en 2012 een opslagpercentage gehanteerd mag worden van 45%. Dit correspondeert met een gerealiseerde marge op de hierboven genoemde artikelen van ongeveer 31%. De gehanteerde percentages zijn een gemiddelde van wat gebruikelijk is in de branche. De komende jaren zal bekeken worden of het opslagpercentage reëel is. Zo niet, dan wordt het op 1 januari 2013 aangepast. Verkoopwaarde, exclusief BTW 4.350,00 BTW 19% 826,50 4 Resteert verkoopontvangsten 6% ,50 Berekening totaal verschuldigde BTW: 5 BTW 6%, 6/106 van ,50 839,07 BTW 19% 826,50 6 Totaal BTW directe verkopen 6%, 6/106 van ,06 Totaal BTW directe verkopen 19%, 19/119 van ,32 7 Totaal te betalen BTW 6%, 839, , ,13 Totaal te betalen BTW 19%, 826, , ,82 8 9

6 5 Controle door de Belastingdienst De Belastingdienst probeert iedere ondernemer minstens een keer in de vijf jaar te bezoeken. In de praktijk komt het daar meestal niet van. Vandaar dat de Belastingdienst tevens andere controlemogelijkheden achter de hand heeft. Zie hiervoor bijlage 2 achter in deze brochure. Daar lees je ook waar je als ondernemer aan moet denken bij controles van de Belastingdienst, inclusief de administratieve aspecten. Om het aantal controles te kunnen verminderen sluit de Belastingdienst met (organisaties van) accountants en belastingadviseurs zogenoemde convenanten Horizontaal Toezicht af. Daarin 6 Incourante voorraad VBW heeft met de Belastingdienst ook nog een afspraak gemaakt over de waardering van de zogenoemde incourante voorraad. De fiscus vindt het voortaan goed als een onderdeel van de voorraad dat aan het eind van een boekjaar ouder dan zes maanden is, wordt afgewaardeerd tot 50% van de kostprijs. Deze afwaardering mag je als kosten in de boekhouding verwerken. Daarmee verlaag je in het jaar van afwaardering jouw belastbare winst. worden afspraken gemaakt over de kwaliteit van belastingaangiften. Voor de belastingplichtige cliënten van de aangesloten kantoren heeft dit grote voordelen. Zij hebben eerder zekerheid over hun fiscale positie en zijn verlost van tijdrovende controles door de fiscus. Die doet rechtstreeks zaken met de accountant. VBW juicht deze ontwikkeling toe. Als bloemist kun je van deze voordelen profiteren als jouw accountant, belastingadviseur of administratiekantoor zo n convenant met de Belastingdienst heeft. VBW raadt je aan om daar bij de keuze van een accountant of belastingadviseur rekening mee te houden. 7 Kleine ondernemersregeling (KOR) Ook als jouw onderneming weinig omzet maakt, heb je te maken met BTW. Om het voor de kleine zelfstandige wat gemakkelijker te maken is de kleine ondernemersregeling (KOR) in het leven geroepen. Ondernemers die onder deze regeling vallen, hoeven minder of soms zelfs helemaal geen BTW te betalen. In het laatste geval kunnen ook veel administratieve verplichtingen geschrapt worden. Bloemisten met een eenmanszaak, vennootschap onder firma of een maatschap kunnen als kleine ondernemer worden aangemerkt. Ze zijn dat als de door hen in een kalenderjaar verschuldigde BTW na aftrek van voorbelasting niet meer bedraagt dan 1.883,- (bedrag voor 2010). Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat je een beroep op de regeling kunt doen in een jaar waarin je veel investeert of bijvoorbeeld het jaar waarin je een zaak start. Zie voor de precieze omschrijving van de regeling bijlage 3 achter in deze brochure. Percentages en bedragen kunnen wijzigen. De in deze brochure gebruikte percentages en bedragen gelden voor 2010, met uitzondering van de vaste winstopslag van 45%. Deze geldt voor 2010 tot en met

7 Bijlage 1 Controle door de Belastingdienst De Belastingdienst kan je op verschillende manieren controleren. Denk aan de volledige administratieonderzoeken of controle op de fiscale juistheid van de aangiften. Daarbij kan ook nog een specifiek onderdeel van een aangifte gecontroleerd worden. Je zult dan in een vragenbrief worden verzocht een aantal bewijsstukken op te sturen die betrekking hebben op bepaalde posten. Met controles door de Belastingdienst wordt je geconfronteerd; dat is onvermijdelijk. Wel te vermijden is de Belastingdienst aanleiding te geven om bij je te komen controleren. Dat kan door regelmatig aangifte te doen. Geef bij elk aangiftetijdvak de juiste omzet en de juiste voorbelasting aan. Doe waar nodig suppletieaangiften, maar zorg dat de bedragen niet te groot zijn. Dit kan namelijk een signaal zijn dat de administratie niet zorgvuldig wordt bijgehouden. Houd die dus compleet en op orde! Als de Belastingdienst een onderzoek instelt, dan mag de controlerende ambtenaar de gehele bedrijfsadministratie controleren of inzien. Tot de bedrijfsadministratie horen alle bescheiden vanaf het eerste kladje met informatie tot en met de kolommenbalans en het accountantsdossier. De Belastingdienst mag ook in alle privégegevens, boeken en bescheiden voor de heffing van belastingen van de ondernemer duiken. Als ondernemer ben je verplicht om alle gegevens zonder voorbehoud te verstrekken aan de Belastingdienst. De controle moet ook binnen een redelijke termijn kunnen plaatsvinden. Je bent verplicht alle administratieve stukken van jouw onderneming zeven jaar te bewaren. Bescheiden die betrekking hebben op onroerende zaken moet je zelfs tien jaar bewaren. Wat de controleur van de Belastingdienst doet, is controleren of bepaalde cijfers en stukken wel op elkaar aansluiten. Zo kan hij bijvoorbeeld checken of grootboek, kolommenbalans en jaarcijfers financieel op elkaar aansluiten, of bepaalde gegevens uit de boekhouding en de ingediende aangifte omzetbelasting juist zijn. Verder kunnen de kasontvangsten geverifieerd worden aan de hand van de kasadministratie. Als de Belastingdienst een onderzoek instelt, wordt dat bijna altijd van tevoren aangekondigd. Voor en na het onderzoek is er altijd een gesprek (inleidend en afsluitend) met de controleur. Zorg dat de accountant of belastingadviseur bij deze gesprekken aanwezig is. Spreek met de controleur af dat hij alle vragen tijdens het onderzoek verzamelt en dat deze op een later tijdstip worden beantwoord. Na het eindgesprek wordt er een rapportage opgesteld. Zorg dat alle afspraken en toezeggingen in de rapportage worden opgenomen en laat de rapportage altijd controleren door de accountant of belastingadviseur. Indien je de gemaakte afspraken met de Belastingdienst, zoals beschreven in deze brochure, juist toepast en de jaarcijfers laat opstellen/controleren door een boekhouder of accountant die een convenant horizontaal toezicht met de belastingdienst heeft afgesloten, dan laat de belastingdienst de reguliere controles achterwege en verlegt deze controles als het ware naar de boekhouder of accountant

8 Bijlage 2 Bijlage 3 Zo hoort de administratie eruit te zien Een deugdelijke administratie bijhouden is niet alleen voor jezelf als ondernemer van groot belang. Ook de wet eist dit van je. Wat je in de administratie moet bijhouden is: de door jou ontvangen facturen de door jou uitgereikte facturen kassastroken de uitgaven en ontvangsten die aan of door jouw verrichte leveringen en diensten betreffen. Als je goederen levert aan of diensten verricht voor in het buitenland gevestigde ondernemers of rechtspersonen-niet-ondernemers (verenigingen, stichtingen, gemeenten), dan ben je verplicht een factuur uit te reiken. Als de afnemer in het buitenland een particulier is, dan geldt deze verplichting niet. De Wet OB schrijft voor dat je op een factuur de volgende gegevens vermeldt: datum van uitreiking factuurnummer je eigen BTW-identificatienummer BTW-identificatienummer van afnemer (als er sprake is van intracommunautaire leveringen); naam en adres van de ondernemer en de afnemer de hoeveelheid en aard van de geleverde goederen of de verrichte diensten datum waarop de levering of de dienst heeft plaatsgevonden of is voltooid de vergoeding met betrekking tot elk tarief of elke vrijstelling, de eenheidsprijs exclusief BTW en de eventuele korting het toegepaste tarief het te betalen bedrag aan BTW eventueel de vrijstelling of reden van toepassing van het verlaagde tarief. De factuur moet worden uitgereikt vóór de vijftiende dag na de maand waarin de levering of de dienst is verricht. Kleine ondernemersregeling (KOR) Het kan zijn dat je in een jaar van belangrijke investeringen bijvoorbeeld, per saldo maar weinig BTW verschuldigd bent. Dan zou je in aanmerking kunnen komen voor de kleine ondernemersregeling. Als een ondernemer aannemelijk kan maken dat het af te dragen BTW-bedrag 1.345,- of minder is, dan kan hij de Belastingdienst verzoeken om ontheffing van administratieve verplichtingen te verlenen. Indien ontheffing van administratieve verplichtingen door de Belastingdienst verleend wordt, mag de ondernemer geen BTW meer op zijn facturen vermelden. Wel moet hij de facturen die hij ontvangt van zijn leveranciers zeven jaar lang ordelijk bewaren. Voordelen van toepassing van de kleine ondernemersregeling zijn, dat niet meer aan de administratieve verplichtingen (zie bijlage 2) hoeft te worden voldaan en dat de ondernemer niet meer verplicht is om periodiek BTW-aangifte te doen. De KOR heeft ook een keerzijde. In rekening gebrachte BTW kan niet meer worden teruggevraagd en je mag geen BTW op de factuur zetten als een klant met een bedrijf daarom vraagt. De vermindering voor bloemistwinkeliers zal steeds verschillend zijn. Er kunnen twee gevallen onderscheiden worden: als de af te dragen BTW 1.345,- of minder bedraagt, dan is de vermindering gelijk aan de af te dragen BTW als de af te dragen BTW meer bedraagt dan 1.345,- maar niet meer dan 1.883,-, dan is de vermindering gelijk aan 2,5 maal het verschil tussen 1.883,- en de af te dragen BTW. De vermindering kan niet meer bedragen dan de af te dragen BTW en is maximaal 1.345,-. (Prijspeil 2010)

9 Zandlaan 18, 6717 LP Ede, T (0318) , F (0318) ,

Vermindering van btw voor kleine ondernemers

Vermindering van btw voor kleine ondernemers Vermindering van btw voor kleine ondernemers De kleineondernemersregeling Hebt u een onderneming en maakt u weinig omzet? Dan is er voor u de kleine-ondernemersregeling. Volgens deze regeling kunt u in

Nadere informatie

Btw bij handel in gebruikte goederen

Btw bij handel in gebruikte goederen De margeregeling Bent u een handelaar in, kunst, antiek of verzamelvoorwerpen? Dan kunt u gebruikmaken van de margeregeling. Volgens deze regeling berekent u de btw niet over uw omzet, maar over het verschil

Nadere informatie

Einde jaar verwerking Profinad CS

Einde jaar verwerking Profinad CS Einde jaar verwerking Profinad CS Part 1... 2 0 INEIDING... 2 1 INVESTERINGEN... 3 2 BANK- EN KASSALDI / BELEGGINGEN... 4 3 KRUISPOSTEN... 5 4 VRAAGPOSTEN... 6 5 DEBITEUREN... 7 6 NOG TE ONTVANGEN KOSTEN

Nadere informatie

7 Investeren en inkopen

7 Investeren en inkopen 7 Investeren en inkopen Inhoud 7 Investeren en inkopen 71 7.1 Inkopen: wat is het en waarmee krijgt u te maken? 71 7.2 Investeren: wat is het en waarmee krijgt u te maken? 71 7.2.1 Wat is afschrijven?

Nadere informatie

Omzetbelasting in Nederland

Omzetbelasting in Nederland Omzetbelasting in Nederland Voor ondernemers die niet gevestigd zijn in Nederland Als u in Nederland goederen koopt of verkoopt, of diensten verleent, dan krijgt u te maken met de Nederlandse regels voor

Nadere informatie

Verzekeringen en de startende ondernemer

Verzekeringen en de startende ondernemer Verzekeringen en de startende ondernemer Verzekeren uitzoeken is een lastige zaak. Als startende ondernemer heeft u de keuze uit tal van verzekeringen. Elke verzekering heeft zijn eigen kenmerken en verzekert

Nadere informatie

Acties Startende ondernemer

Acties Startende ondernemer Acties Startende ondernemer 1. Naamskeuze Kies zo mogelijk voor een neutrale handelsnaam. Ervan uitgaan dat bedrijfsnaam t.z.t. kan worden verkocht. Hierdoor is veelal een betere verkoopprijs te bedingen,

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

Toelichting bij de digitale aangifte omzetbelasting. Toelichting bij de digitale aangifte omzetbelasting. Explanatory notes

Toelichting bij de digitale aangifte omzetbelasting. Toelichting bij de digitale aangifte omzetbelasting. Explanatory notes Belastingdienst 2015 Toelichting bij de digitale aangifte omzetbelasting Voor binnenlandse ondernemers Toelichting bij de digitale aangifte omzetbelasting Voor ondernemers die niet gevestigd zijn in Nederland

Nadere informatie

Btw bij verkoop van goederen aan het buitenland

Btw bij verkoop van goederen aan het buitenland 12345 Btw bij verkoop van goederen aan het buitenland Verkoopt u als ondernemer goederen aan klanten in het buitenland? Dan heeft dat gevolgen voor de btw. Welke gevolgen dat zijn, hangt af van het land

Nadere informatie

Kennisgroep Verzekeringsproducten Toerekeningsregels voor vaststelling assurantiebelasting over fee en servicevergoedingen

Kennisgroep Verzekeringsproducten Toerekeningsregels voor vaststelling assurantiebelasting over fee en servicevergoedingen Kennisgroep Verzekeringsproducten Toerekeningsregels voor vaststelling assurantiebelasting over fee en servicevergoedingen Belastingdienst/Amsterdam Februari 2013 1. Inleiding Over premies voor niet-vrijgestelde

Nadere informatie

Lastminute-belastingvoordeel in 2014

Lastminute-belastingvoordeel in 2014 Administratie. Advies. Strategie. Lastminute-belastingvoordeel in 2014 Eindejaarstips voor bv s Liqide adviseurs Koningin Wilhelminaweg 469 3737 BE Groenekan t 088-0802080 e info@liqide.nl w www.liqide.nl

Nadere informatie

De boekhouding. Oorsprong

De boekhouding. Oorsprong 1 De boekhouding Boekhouding is het systematisch vastleggen van financiële feiten van een persoon, een bedrijf of een (overheids)instelling. Iemand die in deze discipline werkzaam is, wordt een boekhouder

Nadere informatie

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op?

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Nieuwsflits 2013 Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Belasting Adviesgroep Asten Postbus 122, 5720 AC Asten Julianastraat 2, Asten T. 0493 69 52 98 F. 0493 69 64 25 I. www.baa.nl E. info@baa.nl

Nadere informatie

Handleiding. Aangifte Inkomstenbelasting 2012 voor scheppend kunstenaars en freelancers

Handleiding. Aangifte Inkomstenbelasting 2012 voor scheppend kunstenaars en freelancers Handleiding Aangifte Inkomstenbelasting 2012 voor scheppend kunstenaars en freelancers Introductie Deze handleiding is niet alleen geschikt voor de scheppend kunstenaar, maar voor alle ondernemers. Wanneer

Nadere informatie

Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn

Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn Voor de levering van elektriciteit aan uw energieleverancier met behulp van zonnepanelen kunt u aangemerkt worden als ondernemer voor de

Nadere informatie

Hoe begin ik met Reeleezee?

Hoe begin ik met Reeleezee? Hoe begin ik met Reeleezee? Met deze eenvoudige instructie bent u binnen vijf minuten aan de slag met uw eigen administratie. Zelfs als u niets van boekhouden weet. Boekhouden in Reeleezee lijkt sterk

Nadere informatie

Aangifte inkomstenbelasting 2011 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2011

Aangifte inkomstenbelasting 2011 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2011 Aangifte inkomstenbelasting 2011 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2011 tekst: Ed Vogel werkzaam als fiscaal adviseur en tevens vennoot bij NAHV Belastingadviseurs BV.

Nadere informatie

E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren. Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx

E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren. Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx Colofon Deze publicatie is kosteloos te bestellen en te downloaden op http://www.e-factureren.info ECP-EPN heeft Fou-Khan

Nadere informatie

Ondernemen. 2012 Handboek

Ondernemen. 2012 Handboek 2012 Handboek Ondernemen Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Waar krijgen ondernemers mee te maken? Welke eisen worden er gesteld aan de administratie?

Nadere informatie

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties U hebt of sluit een Overeenkomst voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties met Van Lanschot Bankiers. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

De accountant in uw achterzak

De accountant in uw achterzak De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv kiezen? Moet ik mij als zzp er ook inschrijven bij de Kamer van Koophandel? En hoe

Nadere informatie

Sportclubs, belastingen en sociale verzekeringen

Sportclubs, belastingen en sociale verzekeringen 12345 Sportclubs, belastingen en sociale verzekeringen Voor bestuursleden van sportverenigingen Uw sportclub of vereniging kan te maken krijgen met belastingen. Als uw vereniging sponsors heeft, dan moet

Nadere informatie

Handleiding BTW voordeel voor particulieren met zonnepanelen

Handleiding BTW voordeel voor particulieren met zonnepanelen Handleiding BTW voordeel voor particulieren met zonnepanelen Particulieren die na 20 juni 2013 een zonnestroomsysteem realiseren of gerealiseerd hebben kunnen ondernemer voor de btw worden. Hierdoor kunt

Nadere informatie

Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor beeldend kunstenaars met een zelfstandige beroepspraktijk 2013

Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor beeldend kunstenaars met een zelfstandige beroepspraktijk 2013 Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor beeldend kunstenaars met een zelfstandige beroepspraktijk 2013 tekst: Ed Vogel werkzaam als fiscaal adviseur en tevens vennoot bij NAHV Belastingadviseurs BV. Als

Nadere informatie

Lastminute-belastingvoordeel in 2014

Lastminute-belastingvoordeel in 2014 Administratie. Advies. Strategie. Lastminute-belastingvoordeel in 2014 Eindejaarstips voor zzp ers, eenmanszaken en vof s Liqide adviseurs Koningin Wilhelminaweg 469 3737 BE Groenekan t 088-0802080 e info@liqide.nl

Nadere informatie

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger:

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger: Cursus boekhouden Cursus boekhouden Pagina 2 1 Boekhouden? Een boekhoudpakket is een uitgebreide rekenmachine. En dan ook nog een zeer eenzijdige rekenmachine, feitelijk enkel in staat tot optellen en

Nadere informatie

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten Het ZAken ZAk boekje De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv-vorm kiezen? Moet

Nadere informatie

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 T OST eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 Wij benadrukken, dat dit overzicht niet uitputtend is en slechts bedoeld is als handvat om uw gesprek met

Nadere informatie

Handboek Ondernemen. Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Belastingdienst

Handboek Ondernemen. Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Belastingdienst Belastingdienst Handboek Ondernemen 2013 Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies Waar krijgen ondernemers mee te maken? Welke eisen worden er gesteld aan

Nadere informatie