Contextueel Pastoraat Wat houdt het nu eigenlijk in en wat voegt het toe? Corrie Sleebos

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Contextueel Pastoraat Wat houdt het nu eigenlijk in en wat voegt het toe? Corrie Sleebos"

Transcriptie

1 Contextueel Pastoraat Wat houdt het nu eigenlijk in en wat voegt het toe? Corrie Sleebos Inleiding Reeds een aantal jaar lezen we zeer regelmatig over het Contextuele Pastoraat. Verschillenden van u hebben zich hierin reeds verdiept door een pastorale studieweek bij te wonen of in een pastorale cursus te volgen, die aandacht geeft aan het contextuele pastoraat. Ik kom nogal eens wat misvattingen tegen over wat het contextuele pastoraat eigenlijk is. Sommigen schuiven het terzijde omdat naar hun inzicht je familierelatie weinig te maken heeft met je huidige functioneren in het dagelijks leven. Anderen beoordelen het als zo n aanpak, waar de ouders weer de schuld krijgen van alles wat er mis is in je leven. Maar in de contextuele benadering gaat het niet om de schuldvraag, doch het zoeken naar verbondenheid. Het is een benadering en denkwijze die mogelijkheden biedt tot herstel, hoe diep de breuken ook zijn. Weer anderen schuiven de contextuele benadering naar het kamp van de vijand als een humanistische therapeutische benadering. Het contextuele pastoraat vertrekt uiteraard vanuit de bijbel als hoogste gezagsorgaan in ons leven, daarbij ondersteund door de helende en overtuigende werking van de Heilige Geest. Daarnaast maakt zij dankbaar gebruik van de contextuele inzichten, die voortdurend gereflecteerd aan de bijbel. Achtergrond Het contextuele gedachtengoed is afkomstig van de psychiater I. Nagy Boszermenyi. Nagy werd geboren in 1920 in Boedapest als tweede en tevens jongste zoon van R.K. welgestelde ouders. Zijn grootvader was een oprecht gelovig man. Nagy heeft op volwassen leeftijd de kerk verlaten.hij studeerde medicijnen en studeerde in 1944 af als arts. Nagy sloot zich samen met zijn broer aan bij een anti-duitse verzetsgroep. (Meer dan Hongaarse Joden zijn vermoord!). Beiden overleefden het nazi-bewind. In 1947 voltooide Nagy zijn opleiding tot psychiater. Hongarije bleef onder Russische bezetting. In 1948 vluchtte Nagy naar Amerika. In zijn nieuwe land, zonder familie, zocht hij naar nieuwe inzichten. In zijn dagelijks werk als psychiater ontdekte hij dat er meer speelde dan de gangbare therapieën deden vermoeden. Hierbij werd hij o.a. geïnspireerd door de boeken van de Joodse filosoof Martin Buber en door Fairbairn. Nagy heeft geen nieuwe therapie ontwikkeld, maar heeft opgeschreven wat hij in de praktijk observeerde. Doordat de Contextuele Therapie zijn wortels heeft in het Joodse denken, sluit het heel goed aan bij de gedachten, die wij in de bijbel tegenkomen. Vanuit het pastoraat, wat geworteld is in de bijbelse waarheid maken wij dankbaar gebruik van de contextuele inzichten van Nagy. We vinden de contextuele benadering terug binnen o.a. de jeugd- en kinderbescherming, de gevangenishulpverlening, de contextuele hulpverlening, maar ook binnen het pastoraat (Dr. Aat van Rhijn en Dr. Hanneke Meulink-Korf Ned. Herv. Context. Pastoraat; ConPas, educatie en hulpverlening; Koinonia; e.a.). De contextuele pastorale benadering In het pastoraat hebben we te maken met de levensfeiten, de beleving (= psychologie) en het gedrag van de pastorant. De contextuele benadering voegt hier nog iets aan toe, n.l. de relationele ethiek. Hierin worden de feiten, de beleving en het gedrag geplaatst in de relationele balans van geven en ontvangen. Het relationele ethische begrip heeft alles te maken met rechtvaardigheid en vertrouwen in relaties. God heeft ons geschapen om in relatie te staan. In relatie tot God en in relatie tot elkaar. De mens is dus van nature een relationeel wezen, geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Vóór ons ligt de uitdaging om vanuit de relatie met God naar elkaar te kijken met ogen van verbondenheid in de generaties; leren wat rechtvaardigheid, betrouwbaarheid en genade in onze generaties werkelijk mogen betekenen. In de Bijbel leren we God kennen o.a. als de God van de generaties. Hoe vaak maakt God zich niet bekend als de God van Abraham, Izaäk en Jacob. Er staan vele registers van generaties vermeld in de Bijbel. Vaak wordt iemand voorgesteld als de zoon van Families en gezinnen zijn de basis van ons bestaan, waarin wij gevormd worden. Wij worden geboren in een bepaald gezin, met bepaalde ouders en grootouders. Er spelen ook heel wat thema s in families. Thema s zoals loyaliteit van ouders naar kinderen en loyaliteit van kinderen naar vader en moeder; betrouwbaarheid en onbetrouwbaarheid; zoeken naar VPE Landelijk Steunpunt Pastorale Bedieningen Contextueel Pastoraat 1

2 resterend vertrouwen; gegeven zorg en niet gegeven zorg; ontvangen zorg en niet ontvangen zorg, erkende zorg en niet erkende zorg; gepaste zorg en ongepaste zorg; zoeken naar hulpbronnen om vastgelopen relaties weer in beweging te brengen. Niet uitgewerkte thema s of vastgelopen thema s in de vertikale relaties (in families, ouders/kinderen) blijven spelen in de volgende generatie en worden vaak een struikelblok in horizontale relaties (partner, vrienden, gemeente, werk), waar we proberen om de onbetaalde rekening uit onze familie te incasseren in andere relaties. Voorbeeld: Ineke was de oudste thuis in een groot gezin. Zij moest voor haar broertjes en zusjes zorgen. Altijd was daar maar de was, het strijken en het andere werk. Soms bruiste het in haar. Zij was toch ook kind. Waarom mocht zij niet spelen als de andere kinderen. Waarom moest zij altijd zorgen, terwijl het leek of niemand voor haar zorgde. Als ze dan het vermoeide gezicht van haar moeder zag, voelde ze zich schuldig over haar gedachten. Haar huwelijk was een verademing. Zij zorgde goed voor haar man en hun twee dochters. Ze zorgde zo goed dat het weinig vrijheid overliet aan man en dochters Toen de dochters tieners waren liep het spaak. Vele confrontaties volgden, waar zij weinig van begreep. De ene dochter ging al vroeg het huis uit, vrij van moeders bemoeizucht, want zo ervoer zij moeders zorg. De andere dochter had medelijden met moeder. Zij wachtte rustig af totdat zij ging trouwen en het huis uit ging. Haar huwelijk was een bevrijding, totdat zij ontdekte dat haar moeder nog steeds haar leven en haar huishouden dirigeerde. Na ettelijke vergeefse pogingen van de dochter om duidelijk te maken aan moeder Ineke dat ze haar eigen leven wenste, zonder de bemoeizucht van moeder wijst ze tenslotte moeder Ineke de deur, om er voorlopig niet meer in te komen. De wereld van moeder Ineke stort in. Ze begrijpt er niets van. Exodus 34: 4-7 zegt er het volgende over: De Here ging aan hem voorbij en riep: Here, Here, God, barmhartig en genadig, lankmoedig, groot van goedertierenheid en trouw, die goedertierenheid bestendigt aan duizenden, die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft; maar (de schuldige) houdt Hij zeker niet onschuldig, de ongerechtigheid der vaderen bezoekende aan kinderen en kindskinderen, aan het derde en vierde geslacht. Dit betekent niet dat de volgende generatie gestraft wordt voor de zonde van de vader. Het betekent wél dat de kinderen lijden onder de gevolgen van de zonde, en dat het ook hun gedrag negatief beïnvloedt. Toch houdt God elke generatie persoonlijk verantwoordelijk. In Ezechiel. 18:2 rekent God af met de geldigheid van de opvatting De vaders hebben zure druiven gegeten en de tanden der kinderen zijn slee geworden. In vers 3 zegt Hij n.l. Zo waar Ik leef, luidt het woord van de Here Here, gij zult dit spreekwoord in Israël niet meer gebruiken. In de daarop volgende verzen maakt God duidelijk dat ieder mens zelf verantwoordelijk is voor zijn gedrag. Vragen die we aan onszelf stellen zijn: Wie ben ik in het heden? Hoe sta ik in mijn relaties met mijn partner, mijn kinderen, mijn vader, mijn moeder, mijn broers en zussen, mijn vrienden? Hoe beïnvloeden ervaringen in het verleden mijn functioneren in het heden? Welke betekenis geef ik hieraan? Hoe kan ik dingen in het verleden, die mij negatief beïnvloeden in het heden, ombuigen, waardoor ik vrij ben om mij positief te richten op de toekomst? Hoe kan ik dingen in het verleden, die mij positief beïnvloeden in het heden, benoemen en erkenning geven aan diegenen, die dit aan mij gegeven hebben? Laten we vanuit het heden kijken naar ons gezin van herkomst. Wat betekent mijn gezin van herkomst voor mij? Hoe beïnvloedt dit het heden, voor mij vandaag? Hoe wil ik mij richten op de toekomst, op de volgende generatie? Vanuit het verleden? Vanuit het heden? Het heden is de schakel tussen het verleden en de toekomst. Door het verleden, mijn gezin van herkomst een plek te geven in het heden, werken we aan de toekomst, de volgende generatie. Voorbeeld : Margreet is een jonge vrouw met een goede baan. Ze heeft geen positief beeld van zichzelf en vindt zichzelf te dik. Als er zich problemen op haar werk voordoen, gaat ze hoe langer hoe meer eten. Het worden vreetbuien. Ze herkent dit patroon van vroeger. Haar vader was langdurig ernstig ziek en het leven draaide om het ziekenhuis. Ze was vaak alleen thuis en vreselijk bang. Toch durfde ze niets te zeggen. Ze mocht niet zeuren, want haar vader was ziek. Ze begon stiekem op haar kamer zakken snoep leeg te eten. VPE Landelijk Steunpunt Pastorale Bedieningen Contextueel Pastoraat 2

3 Het contextuele pastorale proces: erkenning, hulpbronnen, dialoog, ontschuldigen Het contextuele pastorale proces houdt in: - erkenning geven aan de pijn, woede, verdriet, het onrecht, - hulpbronnen van steun opsporen, - in dialoog gaan met de ander. Allereerst is daar de erkenning nodig van het onrecht, de pijn, woede, verdriet, maar ook erkenning van de inzet van de pastorant. Deze erkenning neemt een prominente plaats in in de Bijbel (Ezech. 33:18,19; Job 6:29; Ps. 66:18; Ps. 107:42; Ps. 119:33; Zef. 3:5; 1 Cor. 6:8; 2 Cor. 7:12; Col. 3:25; e.a.). Niet vanuit een destructieve motivatie je recht halen, waarin wraakgevoelens en het betaald zetten een voedingsbodem is, maar op een constructieve wijze het recht benadrukken. Dit constructieve recht wordt gevoed vanuit het verlangen om tot herstel te komen, werkend naar een rechtvaardige relatie, die niet volmaakt hoeft te zijn, maar goed genoeg is. Als pastor mag je het onrecht benoemen in het leven van de pastorant. Daarbij zoek je samen wegen om het onrecht te benaderen en te leren hoe je er mee om kunt gaan. Hierin mogen we ons niet te snel vastpinnen op vergeving, alhoewel we daar uiteindelijk wel naar toe gaan. Het gevoel pas een goed christen te zijn, wanneer je kunt vergeven, werkt vaak frustererend voor de pastorant. Niet vergeten mag worden dat aan vergeven een proces vooraf gaat. De pastorant heeft recht op erkenning dat hem onrecht is aangedaan. Er is geen vergeving mogelijk zonder gerechtigheid. Gevoelens van pijn en woede moeten naar voren gebracht kunnen worden. Pas als deze gevoelens een plaats krijgen (erkend worden), kunnen ook gevoelens over vergeving een kans krijgen. Respect voor de gevoelens van de pastorant is van het grootste belang. Hij zelf bepaalt wanneer er stappen gezet kunnen worden. Daarbij is je houding als pastor wel uitnodigend. God zelf als schepper van de mens, werd als eerste groot onrecht aangedaan door diezelfde mens, toen de mens meer geloof hechtte aan de woorden van satan i.p.v. aan God. Dit was een loyaliteitscrisis. Deze ingrijpende, zondige daad had grote gevolgen voor de mens. In plaats van onder de zegen van God te leven, leefde hij nu onder de vloek van de zonde. God poetste dit onrecht, deze zonde niet zomaar weg. God zette een proces op gang dat tot de uiteindelijke vergeving zou leiden. Eerst gaf Hij de wet, die alleen maar schrijnend het onvermogen van de mens liet zien om tot herstel te komen. Daarna stelde God een daad, die Hij alleen kon stellen. Hij nam de verantwoording van de zonde op zich! Hij werd de aanklager, sprak het vonnis uit, voltrok het vonnis én onderging zelf het vonnis in zijn zoon Jezus, terwijl Hij geen dader was! Wij op onze beurt mogen onze eigen zonden én de zonden ons aangedaan ook niet zomaar wegpoetsen. Aan de genade, de vergeving, gaat de erkenning en belijdenis van zonden vooraf. Deze erkenning en belijdenis strekt zich uit naar God en naar de ander, die slachtoffer is van onze zonden. Als slachtoffer heb je ook recht op deze erkenning. Pastorale zorg schiet te kort tenzij zij een diepgaande oplossing biedt voor het kwaad dat ons is overkomen (onrecht), evenals voor de zonden die we hebben begaan (destructief gedrag). Frank Lake, Clinical Theology In het proces van erkenning geven zoekt de pastor samen met de pastorant hulpbronnen in de context (leefomgeving) met wie de pastorant in gesprek zou kunnen komen om weer beweging te krijgen in die dingen, die vastgelopen zijn. Het streven is om in gesprek (in dialoog) te gaan met diegene, waarmee de relatie is vastgelopen. In de dialoog verbind je je met de ander. Een definitie van het woord dialoog: De dialoog betreft de werkelijke ontmoeting tussen mensen. In de dialoog wordt de ander uitgenodigd tot een openhartige confrontatie van tegengestelde belangen, die onderkend moeten worden en waaraan gewerkt moet worden in waarheid en vertrouwen. Stoppen met het ophouden van schijn, die het zicht op de relationele mogelijkheden vervormt. Zicht krijgen op een rechtvaardige, wederzijdse belangenbehartiging 1. In de dialoog wordt naast de vergeving het proces van verandering van denken (Rom. 12:2; Ef. 4:17-24; e.a.) en verandering van gedrag (Gal. 5:13-26; Ef. 4:17-32; e.a.) op gang gebracht. Belangrijk is daarbij het tempo van de pastorant te volgen. Als het proces stagneert moet je teruggaan naar de eerste fase van de erkenning van het onrecht en de pijn. Het is in de meeste situaties heus geen onwil van de pastorant! Klaarblijkelijk moet daar nog een diepere genezing plaatsvinden. Onmisbaar hierbij is het werk van de Heilige Geest in de innerlijke genezing. Dit vindt o.a. plaats door genezend gebed, de dialoog tussen God en pastorant, bijgestaan door de pastor. Waardevolle boeken hierover zijn geschreven door Leanne Payne 2. VPE Landelijk Steunpunt Pastorale Bedieningen Contextueel Pastoraat 3

4 Ziet u het patroon van herstel? Erkenning van onrecht en inzet (brengt het innerlijke genezingsproces door de Heilige Geest op gang), hulpbronnen en dialoog (waarin vergeving:1 Joh. 1:9; Col. 3:12-17; e.a., verandering van denken en verandering van gedrag plaatsvindt). Het pastoraat wat we tot dusver gewend zijn geeft o.a. slechts aandacht aan vernieuwing van denken en verandering van gedrag. Voor het kwaad ons aangedaan moeten wij de dader vergeven en het loslaten. Onze eigen zonden moeten we belijden en nalaten. Het onrecht wordt zijdelings genoemd, maar heeft geen noemenswaardige betekenis in het herstelproces. Er wordt verder weinig mee gedaan. Deze benadering vinden we in Adams nouthetisch (=vermanend) counselen 3, welke elementen vanuit de gedrags (behaviorisme) therapie (Skinner e.a.) en de integrity therapie (Mowrer) combineert binnen een christelijk kader. 4 Gehoorzaamheid in het handelen en vernieuwing van het denken zijn de twee sporen waarop de mens wordt gezet als het om levensvernieuwing gaat. Elk ander spoor is voor mij uitgesloten, omdat de Bijbel er geen ander aangeeft. 5 Dit pastoraat heeft duidelijk een blinde vlek 6. Het heeft veel te weinig oog voor het onrecht dat erkend moet worden. Het onrecht wordt wel benoemd, maar men schakelt te snel over op het moeten vergeven en loslaten. Zo wordt te licht gedacht over de destructieve werking van het onrecht, het kwaad, wat hen is aangedaan. Er moet aandacht zijn voor God als Bevrijder, die mensen losmaakt uit de knellende banden van het kwaad dat hen is aangedaan; niet alleen aandacht voor God als Schepper en Verlosser. In Jes. 59:14-16 lezen we samengevat: Er was geen waarheid en recht voor mensen en God was ontzet dat er niemand was die er iets aan deed. Vanuit het onrecht aangedaan in iemands leven dat niet erkend is, ontstaat destructief recht: je recht alsnog gaan halen op een destructieve manier. Niet bij de veroorzaker van het onrecht, maar bij een onschuldige ander! Ik zie nogal eens destructief recht regeren in voorgangers, oudsten en gemeenteleden in de gemeenten. We zijn kinderen van God geworden. We zeggen dat ons gedrag en denken is veranderd en we zeggen anderen te vergeven. Toch beheerst het destructieve recht ons leven, maar nu vaak vermomd in vrome woorden en houding. Onrecht uit het verleden ons aangedaan wat niet erkend is, is ons indirect gaan bepalen en verhalen wij op derden. Dit wordt ook wel de schaduwkant van de leider genoemd. Dit uit zich vaak in o.a. machtsstrijd, een directieve pastorale houding, veroordeling, manipulatie en worden mensen geestelijk verkeerd behandeld (míshandeld!). Onze maatschappij heeft er een naam voor: zinloos geweld. In de gemeente heerst soms helaas ook geestelijk zinloos geweld! Een schrijnend voorbeeld van deze opvatting vinden we in een boek over pastorale begeleiding bij huwelijksproblemen. Over partnergeweld wordt o.a. gezegd: Het doel van pastorale begeleiding is niet in de eerste instantie de mishandeling (het onrecht, cs) te stoppen, maar het beeld van God optimaal in het huwelijk zichtbaar te maken ongeacht de aanwezigheid van geweld. De vrouw (slachtoffer, cs) moet inzicht verwerven in hoofd-zijn en onderdanigheid. Haar doel moet zijn dat de partner openbloeit. De motivatie zichzelf te beschermen is onzuiver. Haar identiteit moet niet liggen in haar slachtofferrol, maar in Christus 7 Zo wordt het onrecht, de mishandeling niet erkend en de verantwoording bij het slachtoffer zelf gelegd. Op deze manier wordt het slachtoffer opnieuw tot slachtoffer gemaakt, niet door de dader, maar nu door de pastor! Het wordt hoog tijd om stil te staan bij het onrecht en dit erkennen, vóórdat we overgaan om mensen in de dialoog aan te spreken op verandering van denken en gedragsverandering. Het Contextueel Pastoraat probeert dit te doen, aangespoord door Gods Woord. (Lev. 19:15; Micha 6:8; Ps. 7:4; Ps. 146:7; Job 4:8; Spr. 22:8; Hab. 2:12; Hand. 7:26; e.a.) Humanistische psychologie De contextuele hulpverlening wordt gekwalificeerd onder de humanistische therapeutische benadering. Jammer is het dat er klaarblijkelijk verwarring is over het begrip humanistische psychologie. Met de term humanistisch in de humanistische psychologie wordt niet de seculiere levensfilosofie, het humanisme, bedoeld, waarin God buitengesloten wordt en de mens verheven wordt tot zijnde God in zichzelf. Meier, Minirth e.a. 8 leggen het zo uit: De term humanistisch wordt hier gebruikt in de psychologische betekenis i.p.v. in de filosofische betekenis. Een aantal christelijke schrijvers spreken zich uit tegen het seculiere (filosofische) humanisme, omdat het God negeert, of zelfs ontkent, wat natuurlijk onverenigbaar is met het christelijke geloof. Humanistisch in humanistische psychologie daarentegen verwijst naar het belang van de individuele mens en de positieve waarde van de mens. Derhalve komt VPE Landelijk Steunpunt Pastorale Bedieningen Contextueel Pastoraat 4

5 dit heel goed overeen met het christelijke geloof. We kunnen in deze context in feite zeggen dat het christelijke geloof humanistisch in benadering is, omdat dit het belang en de waarde van een mens onderstreept, die naar het beeld van God geschapen is. Hierin volgen we de houding van Jezus, die eerst de mens zag en hem liefhad en hem daarna op zijn gedrag aansprak. Aan de andere kant moeten we erkennen dat veel deskundigen, die de humanistische psychologie onderschrijven, ook seculier humanist zijn. De meest bekende humanistische therapeutische benadering is de cliëntcentered therapie.(rogers). De cliënt-centered benadering vinden we ook terug in het contextuele pastoraat. Uitgangspunten van de humanistische psychologie zijn: De hulpverlener is effectiever naarmate hij meer echt is, meer respect heeft (en toont!) voor anderen en met meer warmte en genegenheid de cliënt kan benaderen. 9 Tot slot Deze uitspraak geldt zeker ook voor het Contextuele Pastoraat. De pastor is niet superieur, die alles weet. Het getuigt mijns inziens van een pastorale beroepshouding wanneer de pastor beseft dat hij minstens zoveel leert van de begeleiding als zijn pastorant. In feite is er sprake van een samen-opweg proces, waarbij beiden hun eigen leermomenten hebben. De pastor die dat beseft, is in staat om echt respect op te brengen voor zowel zijn eigen leer- en groeiproces als dat van de ander. Dit wezenlijke respect maakt de voortgang van ieders groeiproces mogelijk. Het zal duidelijk zijn dat leren vanuit dit gezichtspunt niet alleen gericht is op de pastorant. Het heeft meer te maken met het joodse begrip leren, waarbij zowel leraar als de leerling leert. Ps. 19:8,9 zegt ons: De richtlijnen van de Heer zijn volmaakt, ze geven levenskracht. Wat de Heer afkondigt, is betrouwbaar, het maakt de onervarene wijs. Wat de Heer beveelt, is juist; het is de bron van vreugde. Wat de Heer gebiedt, is zonneklaar, de ogen gaan ervan stralen. Noten: 1 Nagy/Krasner, Tussen geven en nemen, De Toorts Haarlem, 1994 Nagy/Krasner, Grondbeginselen van de Contextuele Benadering, De Toorts Haarlem, Leanne Payne, Herstel van identiteit door genezend gebed, Navigator Boeken Driebergen, 2000 Leanne Payne, Gods tegenwoordigheid geneest, Kok Voorhoeve/Carmelitana, Meier, Minirth e.a., Introduction to Psychology and Counseling, Baker Michigan, W. Barrett/J. de Vriese, Helpen met de Bijbel, Gideon Hoornaar, J. de Vriese, Tijdschrift voor Theologie en Pastorale Counseling nr. 16, R.R. Ganzevoort, Onrecht, de blinde vlek van de evangelische-reformatorische traditie, in Soteria, 17 e jaargang nr. 4, D. Lemmens, J. de Vriese, Verdriet in het huwelijk, Gideon Hoornaar/CPC Heverlee, Meier, Minirth e.a. Introduction to Psychology and Counseling, Baker Michigan, L. de Vries-Geervliet, Weet wat je doet, theorie en praktijk van de beroepshouding bij begeleiden. Nelissen Baarn, 1998 Corrie Sleebos VPE Landelijk Steunpunt Pastorale Bedieningen Contextueel Pastoraat 5

Positie van meerzijdige partijdigheid als hulpverlener. Hilde Delameillieure Foton

Positie van meerzijdige partijdigheid als hulpverlener. Hilde Delameillieure Foton Positie van meerzijdige partijdigheid als hulpverlener Hilde Delameillieure Foton Begrip uit contextuele therapie Meerzijdige partijdigheid of meerzijdig gerichte partijdigheid, of veelzijdige partijdigheid

Nadere informatie

7 STAPPEN NAAR BEVRIJDING ~ RICHTLIJNEN

7 STAPPEN NAAR BEVRIJDING ~ RICHTLIJNEN 7 STAPPEN NAAR BEVRIJDING ~ RICHTLIJNEN Stap 1: PROCLAMEREN VAN WAARHEID Proclameer Jezus volbrachte werk van het Kruis = vergeving & herstel. Proclameer Gods liefde, genade, vergeving, bevestiging en

Nadere informatie

Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10

Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10 Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10 Bedrinkt u niet (5:18a) is duidelijk een opdracht waar we

Nadere informatie

Hij heelt de gebrokenen van hart AANVAARD WIE JE BENT

Hij heelt de gebrokenen van hart AANVAARD WIE JE BENT Hij heelt de gebrokenen van hart AANVAARD WIE JE BENT De wortel van zelfhaat De eerste zonde; verlangen als God te zijn; de ontkenning van wie je bent Eerste gevolg van de zonde: Schaamte voor je lichaam

Nadere informatie

Voorwoord Met oprechte blijdschap schrijf ik het voorwoord voor dit boek. Ik ken Henk Rothuizen al vele jaren en heb hem zien opgroeien tot een man van God, met een bediening die verder reikt dan zijn

Nadere informatie

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl Onze Vader Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,

Nadere informatie

Zondag Trinitatis 15 juni Lezingen: Exodus 34: 4-9 en Mattheüs 28 : 16-20

Zondag Trinitatis 15 juni Lezingen: Exodus 34: 4-9 en Mattheüs 28 : 16-20 Zondag Trinitatis 15 juni 2014 Lezingen: Exodus 34: 4-9 en Mattheüs 28 : 16-20 Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik had wel de neiging om af te haken, om het leesrooster voor deze zondag maar terzijde

Nadere informatie

de doop zoals wij die kennen is afkomstig van niemand minder dan de Here Jezus zelf

de doop zoals wij die kennen is afkomstig van niemand minder dan de Here Jezus zelf de doop zoals wij die kennen is afkomstig van niemand minder dan de Here Jezus zelf kort voordat Hij naar de hemel ging gaf hij zijn leerlingen deze opdracht: trek erop uit en maak alle volken tot mijn

Nadere informatie

Jezus vertelt, dat God onze Vader is

Jezus vertelt, dat God onze Vader is Eerste Communieproject 26 Jezus vertelt, dat God onze Vader is Jezus als leraar In les 4 hebben we gezien dat Jezus wordt geboren. De engelen zeggen: Hij is de Redder van de wereld. Maar nu is Jezus groot.

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

De meerwaarde van het contextueel denkkader binnen de ouderenzorg

De meerwaarde van het contextueel denkkader binnen de ouderenzorg De meerwaarde van het contextueel denkkader binnen de ouderenzorg Claire Meire 2014 Een sterveling draagt zijn ouders op zijn schouders. Of niet op zijn schouders. In zijn binnenste. Zijn leven lang moet

Nadere informatie

HC zd. 6 nr. 32. dia 1

HC zd. 6 nr. 32. dia 1 HC zd. 6 nr. 32 wie Jezus wil kennen moet de verhalen over hem lezen beschreven door Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes terecht worden ze evangelisten genoemd ze beschrijven het evangelie ze vertellen

Nadere informatie

Geloven in Jezus Christus

Geloven in Jezus Christus Geloven in Jezus Christus Zoon van God Jezus krijgt God een menselijk gezicht. Immanuel wordt Hij genoemd: God met ons. Het is de naam die Hij bij zijn geboorte krijgt. ZIn Daar begint zijn bijzondere

Nadere informatie

40-dagendagboek. Discipelen van Jezus. Leren leven in de kracht van Jezus. Kees de Vlieger. Een Kerygma studie

40-dagendagboek. Discipelen van Jezus. Leren leven in de kracht van Jezus. Kees de Vlieger. Een Kerygma studie 40-dagendagboek Discipelen van Jezus Leren leven in de kracht van Jezus Kees de Vlieger Een Kerygma studie Copyright Stichting Kerygma Nederland Kerkstraat 24-3 3781 GB Voorthuizen Tel. 0342-475048 E-mail:

Nadere informatie

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen 19.00 uur LAAT HET FEEST ZIJN IN DE HUIZEN (Opw. 533) Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht

Nadere informatie

Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE. voor de morgendienst op zondag 2 september 2012. in deze dienst zal. Julia Brugge.

Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE. voor de morgendienst op zondag 2 september 2012. in deze dienst zal. Julia Brugge. Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE voor de morgendienst op zondag 2 september 2012 in deze dienst zal Julia Brugge gedoopt worden thema: Zoals klei in de hand van de pottenbakker Voorganger: ds. J.J.

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Ik weet niet of het u is opgevallen, maar het trof mij dat de lezingen van vandaag vol tegenstellingen zitten: het begint al bij Jesaja 41: mensen zijn

Nadere informatie

Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk

Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk GEWASSEN IN WATER Inhoud: Vanuit de dopeling gezien een statement dat hij in het watergraf alles wat oud is achter zich laat. Hij weet niet alles, kent nog niet

Nadere informatie

De stap tussen u en de genezing

De stap tussen u en de genezing De stap tussen u en de genezing profeet T.B. Joshua Introductie Er is een stap tussen u en het herstel, de genezing, de zegen en redding. Die stap is geloof in Christus. Jezus staat aan de ene kant en

Nadere informatie

Wie kwaad smeden, komen zij niet op een dwaalweg? Wie goed doen, oogsten zij geen liefde en trouw?

Wie kwaad smeden, komen zij niet op een dwaalweg? Wie goed doen, oogsten zij geen liefde en trouw? Spreuken 3,3 Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart. Spreuken 14,22 Wie kwaad smeden, komen zij niet op een dwaalweg? Wie goed doen, oogsten zij geen liefde

Nadere informatie

Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn?

Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Voor 16 jaar en ouder! Zondag 24 Zondag 24 gaat over de goede werken. Zondag 24 vraag en antwoord 62, 63 en 64. Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk

Nadere informatie

Ik werd verlost (Efeziërs 1:7; Kolossenzen 1:14)

Ik werd verlost (Efeziërs 1:7; Kolossenzen 1:14) Les 10 - Redding Ik werd verlost In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Ik werd verlost (Efeziërs 1:7; Kolossenzen 1:14) Schreef Paulus zijn brief aan de Efeziërs aan gelovigen

Nadere informatie

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen Zondag 52 Zondag 52 gaat over de zesde bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Lees de tekst

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven Mededelingen Wilt u aub uw mobiele telefoons uitzetten i.v.m. storing van de beeldopnames? Lied van de week Opwekking 412 Kom tot Mij

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1)

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Over de doop Bij de doop word je in water ondergedompeld of ermee besprenkeld.

Nadere informatie

De gelijkenis van de verloren zoon.

De gelijkenis van de verloren zoon. De gelijkenis van de verloren zoon. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen te leren.

Nadere informatie

Wanneer we Gods woord over heling begrijpen en er naar handelen, brengt het een manifestatie van heling voort.

Wanneer we Gods woord over heling begrijpen en er naar handelen, brengt het een manifestatie van heling voort. NAZORG Na het gebed Geef de zieke richting in wat er verwacht mag worden. De genezing kan eerder een graduele genezing zijn dan alles ineens. Dit kan dagen, weken, zelfs maanden duren. Wat ze zouden moeten

Nadere informatie

Door onze keuze is er een breuk tussen God en mens.

Door onze keuze is er een breuk tussen God en mens. Probleem: breuk tussen en mens Door onze keuze is er een breuk tussen en mens. maakte de mens omdat Hij een vriend wilde. Hij wilde aanhoudend contact met de mens. Hij gaf de mens een verrassend mooi leven.

Nadere informatie

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4).

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4). BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 4 Les 4 - Redding: Waarom is het voor ieder mens nodig om gered te worden? In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 1) De ongelovige

Nadere informatie

(Deel van) Zijn Lichaam

(Deel van) Zijn Lichaam (Deel van) Zijn Lichaam 1 December 2013 I. Wedergeboren Leven II. Levende stenen 1 Petrus 2:4-5 Voeg u bij hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om zijn

Nadere informatie

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand.

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Noot 12 Voorbeeldselectie van thema s en vragen voor zeven groepsgesprekken

Noot 12 Voorbeeldselectie van thema s en vragen voor zeven groepsgesprekken Noot 12 Voorbeeldselectie van thema s en vragen voor zeven groepsgesprekken Bijeenkomst 1: Kennismaking 1 Bijeenkomst 2: Familie en vrienden Gesprek over subthema 1: Ouders en Grootouders : Wie was uw

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 44 (09-11)

De Bijbel open 2013 44 (09-11) 1 De Bijbel open 2013 44 (09-11) Als ouders zondigen, dan worden hun kinderen daarvoor gestraft. Is dat zo? Dat kan toch niet waar zijn. Toch lijkt dat wel zo te staan in Deut. 5:9 en Ex. 20:5. In deze

Nadere informatie

Pastoraat wat is dat?

Pastoraat wat is dat? Pastoraat wat is dat? Eigenlijk best een lastige vraag! Pastoraat daar zijn heel veel dikke boeken over geschreven. Maar na het lezen weet je het soms nog niet!? Daarom mogen jullie een paar minuten daar

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 23 februari 2014, zevende zondag na Epifanie Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 10.00 uur Organist: Ton Timmerman Voorganger: ds. C.Th. Benard = = = = = =

Nadere informatie

WAT DE BIJBEL EN LUTHERANEN LEREN

WAT DE BIJBEL EN LUTHERANEN LEREN WAT DE BIJBEL EN LUTHERANEN LEREN WAT DE BIJBEL EN LUTHERANEN LEREN Harold A. Essmann Ongeveer 500 jaar geleden was de christelijke kerk verdorven door veel foutieve leerstellingen. Een man die Martin

Nadere informatie

De Bijbel open 2012 37 (22-09)

De Bijbel open 2012 37 (22-09) 1 De Bijbel open 2012 37 (22-09) Onlangs kreeg ik een vraag over twee genezingen in de bijbel. De ene gaat over de verlamde man in Lukas 5 die door het dak van een huis tot Jezus wordt gebracht en door

Nadere informatie

Maria, de moeder van Jezus

Maria, de moeder van Jezus Maria, de moeder van Jezus Kerstoverdenking Rotary 2014 1. Maria in de kerkgeschiedenis 2. Maria in de Bijbel 3. Boodschap 1. Wees gegroet Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord)

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord) Inleiding De kerkenraad heeft u tot twee keer toe bekend gemaakt dat een aantal broers benoemd is tot ouderling en diaken van onze gemeente. Het zijn (namen). Daarmee is ook ruimte gegeven om eventueel

Nadere informatie

Relatie <> Religie. Beste Galsem,

Relatie <> Religie. Beste Galsem, RelatieReligie BesteGalsem, Hetfeitdatjouwpatientnuopeenchristelijkevenementisisnietongevaarlijk.Hetgeestelijke levenvanjouwpatientzalgrotesprongenmakennaarhetkampvandevijandtoe.watikjou aanraadisomditnietafteremmen,maaromdittebederven.brengjouwpatientincontactmet

Nadere informatie

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen

Nadere informatie

LES6. De wegloper belonen. Sabbat. Zondag Lees Lees 'De wegloper. Teken Teken een gympie en. Leer Begin met het uit je hoofd

LES6. De wegloper belonen. Sabbat. Zondag Lees Lees 'De wegloper. Teken Teken een gympie en. Leer Begin met het uit je hoofd De wegloper belonen Sabbat Lees Lees Filemon 1 alvast door. Heb je er ooit over nagedacht van huis weg te lopen? Hoe zou dat zijn? Waar zou je naar toe gaan? Wat zou je kunnen doen? Onesimus bevond zich

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 47 (30-11)

De Bijbel open 2013 47 (30-11) 1 De Bijbel open 2013 47 (30-11) Zie, hij bidt. Dat lezen we in Hand. 9 over Paulus. Zie hij bidt., het wordt verteld na zijn bekering op de weg naar Damascus. En het wordt gezegd alsof het iets heel bijzonders

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

Jezus, het licht van de wereld

Jezus, het licht van de wereld Jezus, het licht van de wereld Het evangelie naar Johannes 8: 1-30 1 Overzicht 1. De overspelige vrouw 2. Jezus als het Licht der wereld 3. Twistgesprekken met de Farizeeën 2 De overspelige vrouw Bijbeltekst

Nadere informatie

Open je hart en verwacht een wonder van Jezus!

Open je hart en verwacht een wonder van Jezus! Open je hart en verwacht een wonder van Jezus! Voordat je het onderstaande gaat doorlezen wil ik je vragen om het onderstaande gebed te bidden: Almachtige God, Schepper van hemel en aarde, ik mag op dit

Nadere informatie

Luisteren naar de Heilige Geest

Luisteren naar de Heilige Geest Luisteren naar de Heilige Geest Johannes 14:16-17 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen,

Nadere informatie

Liturgie. zondag 30 oktober :30 uur Ds H D Bondt

Liturgie. zondag 30 oktober :30 uur Ds H D Bondt Liturgie zondag 30 oktober 2016 9:30 uur Ds H D Bondt 9:30 uur 30-okt Ds H D Bondt Opw 629 : Ps 139 : 1, 2, 3 K Opw 180 : Gez 161 : Dooplied Jes 43 : 1-7 en 14-21 Gez 149 : Jes 43 : 1, 4 LB 481 : 1, 2

Nadere informatie

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1.

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1. Uitvaart voorbede Voorganger: Genadige en barmhartige God. U ziet ons hier bijeen in ons verdriet rond het sterven van N. Hij / zij was één van ons, wij zullen hem / haar missen. Geef ons de kracht samen

Nadere informatie

Jezus maakt mensen gelukkig

Jezus maakt mensen gelukkig Eerste Communieproject 33 Jezus maakt mensen gelukkig Jezus doet wonderen In les 5 hebben we geleerd dat God onze Vader is. Wij zijn allemaal zijn kinderen. Alle mensen zijn broertjes en zusjes van elkaar!

Nadere informatie

De geboden onderhouden, is trouw zijn aan God, maar het is evenzeer trouw zijn aan onszelf, aan onze ware natuur, en aan onze diepe aspiraties.

De geboden onderhouden, is trouw zijn aan God, maar het is evenzeer trouw zijn aan onszelf, aan onze ware natuur, en aan onze diepe aspiraties. Maria, leer ons bidden! Het gebed is er niet in de eerste plaats om ons te voldoen. Ze is onteigening van onszelf om ons in de gesteltenissen te plaatsen van de Heer, Hem in ons te laten bidden. In een

Nadere informatie

Doel van Bijbelstudie

Doel van Bijbelstudie Bijbelstudie Hebreeën 4:12 Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneen scheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het

Nadere informatie

1 Johannes. - Kringleiderhandeleiding -

1 Johannes. - Kringleiderhandeleiding - 1 Johannes - Kringleiderhandeleiding - Beste kringleider, Hieronder vind je per hoofdstuk een aantal aanvullende gedachten bij het kringmateriaal over 1 Johannes. Met name wordt beschreven wat het doel

Nadere informatie

De vrucht van de Geest is liefde Galaten 5:22

De vrucht van de Geest is liefde Galaten 5:22 1 Zondag: De vrucht van de Geest is liefde Wij snakken naar liefde en naar geborgenheid. We willen gekend en begrepen worden. God heeft ons geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis. Hij kent ons. Hij weet

Nadere informatie

Opwekking 346: Opwekking 167:

Opwekking 346: Opwekking 167: Opwekking 346: Maak ons tot een stralend licht een stralend licht Tot de wereld ziet wie haar het leven geeft. Laat het schijnen door ons heen. Maak ons tot een woord van hoop een levend woord dat U verlossing

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

EEN PAAR BELANGRIJKE VRAGEN

EEN PAAR BELANGRIJKE VRAGEN EEN PAAR BELANGRIJKE VRAGEN Vaak wordt u zelf niets wijzer van vragen die aan u gesteld worden. Hier willen we u een paar heel belangrijke vragen voorleggen, die juist wel vooral voor uzelf van belang

Nadere informatie

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou.

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Voor jou! 9 Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Het boek gaat over geloven. Het gaat over jouw geloof! Lees en bekijk alles goed. Je

Nadere informatie

THEMA 3: EEN BIJBELSE MENSVISIE

THEMA 3: EEN BIJBELSE MENSVISIE THEMA 3: EEN BIJBELSE MENSVISIE TEKST 1 In een bijbels perspectief verschijnt de mens als faiblesse et promesse. Mensen zijn tezelfdertijd eindig onvolkomen en oneindig beloftevol. Beperkt, kwetsbaar,

Nadere informatie

Memoriseer elke dag een tekst. Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt.

Memoriseer elke dag een tekst. Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt. WAARAAN HEB JE ALTIJD HOUVAST? Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt. 1 Johannes 5:13 1 DIAGNOSEVRAGEN Weet je zeker dat je naar de

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Gemeente van onze Here Jezus Christus,

Gemeente van onze Here Jezus Christus, Gemeente van onze Here Jezus Christus, Echt gelukkig! Dat is het thema waar we vanochtend over na gaan denken. En misschien denkt u wel: Wat heeft dat thema nu met deze tekst te maken, Die gaat toch over

Nadere informatie

HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander

HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander Bevestiging Chris Smits als ouderling Liturgie Voorzang Opw 462 = EL 261 Stil gebed Votum Zegengroet Zingen: Ps 18,1.8.9 Gebed Lezen:

Nadere informatie

De rijkdom van het evangelie

De rijkdom van het evangelie 22 sep 07 20 okt 07 17 nov 07 15 dec 07 12 jan 08 23 feb 08 22 mrt 08 10 mei 08 De rijkdom van het evangelie De gerechtigheid van God God maakt levend Ik ervaar meer dood dan leven Gods Geest en het echte

Nadere informatie

4. Welk geloof wordt bedoeld? Het gaat om het zaligmakende geloof. Dus niet om een historiëel, tijd- of wondergeloof.

4. Welk geloof wordt bedoeld? Het gaat om het zaligmakende geloof. Dus niet om een historiëel, tijd- of wondergeloof. NGB artikel 1: DE ENIGE GOD Wij geloven allen met het hart en belijden met de mond, dat er een Enig en eenvoudig geestelijk Wezen is, dat wij God noemen: eeuwig, ondoorgrondelijk, onzienlijk, onveranderlijk,

Nadere informatie

Openingsgebeden INHOUD

Openingsgebeden INHOUD Openingsgebeden De schuldbelijdenis herzien Openingsgebeden algemeen Openingsgebeden voor kinderen Openingsgebeden voor jongeren INHOUD De schuldbelijdenis herzien De schuldbelijdenis heeft in de openingsritus

Nadere informatie

Geloof Brengt Verandering Toets 1 - antwoorden

Geloof Brengt Verandering Toets 1 - antwoorden Toets 1 - antwoorden Geloof (1-11) Lesstof: Hoofdstuk 1 1. Wat is noodzakelijk om van God te kunnen ontvangen? Geloof [1] 2. Noem vier uitingen van geloof. - Geloof voor redding [1.2] - Geloof en werken

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG

Kingdom Faith Cursus ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG Kingdom Faith Cursus KF09 ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG Colin Urquhart ------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

hoe we onszelf zien, hoe we dingen doen, hoe we tegen de toekomst aankijken. Mijn vader en moeder luisteren nooit naar wat ik te zeggen heb

hoe we onszelf zien, hoe we dingen doen, hoe we tegen de toekomst aankijken. Mijn vader en moeder luisteren nooit naar wat ik te zeggen heb hoofdstuk 8 Kernovertuigingen Kernovertuigingen zijn vaste gedachten en ideeën die we over onszelf hebben. Ze helpen ons te voorspellen wat er gaat gebeuren en te begrijpen hoe de wereld in elkaar zit.

Nadere informatie

LEVITICUS 23:40. etrog en lulav

LEVITICUS 23:40. etrog en lulav DE LOOFHUT HET LOOFHUTTENFEEST Wijst op het Koninkrijk van God Belangrijk feest in het leven en onderwijs van Jezus Centraal in het feest: de (loof)hut (sukkot); een tijdelijke verblijfsplaats Kern: Het

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan.

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen

Nadere informatie

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar Gemeente van de Heer Jezus Christus, Jongeren, ouderen, kinderen van God, Zoals ik voor de lezing al gezegd heb; het gaat vanmorgen niet over trouwen of getrouwd zijn, dat is alleen een voorbeeld verhaal.

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het gaat om aanraken vandaag. Aanrakingen die mensen beter maken. Heilzame, helende aanrakingen.

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het gaat om aanraken vandaag. Aanrakingen die mensen beter maken. Heilzame, helende aanrakingen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het gaat om aanraken vandaag. Aanrakingen die mensen beter maken. Heilzame, helende aanrakingen. De verhalen van vandaag uit het evangelie van Marcus

Nadere informatie

OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Luk 15:11-32 Joh 3:14-17, Joh 15:9-17 Matt 5:43-48, Joh 13:33-35

OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Luk 15:11-32 Joh 3:14-17, Joh 15:9-17 Matt 5:43-48, Joh 13:33-35 God en je naasten liefhebben LES 3 DEEL 5 DISCIPLE OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Luk 15:11-32 Joh 3:14-17, Joh 15:9-17 Matt 5:43-48, Joh 13:33-35 Wat leer

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 25 (29-06)

De Bijbel open 2013 25 (29-06) 1 De Bijbel open 2013 25 (29-06) Vandaag bespreken we een vraag die ik kreeg over 1 Koningen 2. Daarin gaat het over de geschiedenis van Adonia, een oudere broer van Salomo, die zojuist koning was geworden.

Nadere informatie

Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament

Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament Voor de dienst luisteren we naar: In de hemel is de Heer (Andre van Zyl). In

Nadere informatie

Bijbelstudie lessen voor 8-12 jaar

Bijbelstudie lessen voor 8-12 jaar Deze handleiding is van Bijbelstudie lessen voor 8-12 jaar Gebruikte Bijbelvertaling HET BOEK Lessen zijn oorspronkelijk geschreven als dagelijkse Bijbelstudie tijdens een GO KIDS zendingsreis naar Roemenië.

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 1 t/m 4

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 1 t/m 4 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 1 t/m 4 Werkboek 7 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 1 t/m 4 Hoofdstuk 3 en 4 gaat over de bekering. Hoofdstuk 3 en 4 heeft 17 artikelen. In dit werkboek

Nadere informatie

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus.

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. De engel zei: God zal jou een kind geven. God zal jou Zijn Kind geven. God zal jou Jezus geven.

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 40 (12-10)

De Bijbel open 2013 40 (12-10) 1 De Bijbel open 2013 40 (12-10) Er was eens een man die de studeerkamer van een predikant binnenkwam. Hij keek om zich heen en zag al die boeken staan die je in een studeerkamer aantreft. Toen zei die

Nadere informatie

HC zd. 42 nr. 31. dia 1

HC zd. 42 nr. 31. dia 1 HC zd. 42 nr. 31 weinig mensen zullen zeggen dat ze leven voor het geld geld maakt niet gelukkig toch zeggen we er graag achteraan: wel handig als je het hebt want waar leef ik voor? een christen mag zeggen:

Nadere informatie

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen 2 Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen Basisschool.. Basisschool.. Thema... 200. 3 Binnenkomst communicantjes Muziek door. Welkomstwoord Door pastoor

Nadere informatie

Relevant zijn als christen

Relevant zijn als christen Relevant zijn als christen Eén van de mooiste teksten uit de Bijbel; Gods kernboodschap voor een verlost volk! Geen schoner spreuk en meer van kracht, dan Micha zes en wel vers acht! Micha 6:8 Er is jou,

Nadere informatie

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 11 januari 2015. Eerste Zondag na Epifanie De doop van de Heer in de Jordaan

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 11 januari 2015. Eerste Zondag na Epifanie De doop van de Heer in de Jordaan DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED Oud-Katholieke Parochie van de H.Georgius St. Joris op t Zand te Amersfoort 11 januari 2015 Eerste Zondag na Epifanie De doop van de Heer in de Jordaan Welkom door kerkmeester

Nadere informatie

Vorige week bekeken we hoe je naar jezelf kijkt. Hoe zie jij jezelf in het licht van God? We hebben het toen van drie kanten benaderd.

Vorige week bekeken we hoe je naar jezelf kijkt. Hoe zie jij jezelf in het licht van God? We hebben het toen van drie kanten benaderd. UITGENODIGD EN UITGEDAAGD (2 VAN 2) Lezen tijdens de preek: Jakobus 1:22-24 Preek begint met een filmpje van de VEZ: https://www.youtube.com/watch?v=sewweny1ahc Uitgenodigd en uitgedaagd (2) Vorige week

Nadere informatie

Waarom zou ik geloven?

Waarom zou ik geloven? Waarom zou ik geloven? Een uitnodiging om na te denken over je geloof Philip Nunn - De Bron Deel #1: 1 nov 2015 Deel #2: 22 nov 2015 Mijn doel met de 2 toespraken Ik probeer je te laten zien dat het christelijke

Nadere informatie

Mag ik jou een vraag stellen?

Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou, die dit leest, een zeer belangrijke vraag stellen? Stel dat je vandaag zou sterven, doordat er iets verschrikkelijks gebeurt, bijvoorbeeld een auto ongeluk of

Nadere informatie

Contextuele Therapie. Een inleiding

Contextuele Therapie. Een inleiding Contextuele Therapie Een inleiding Ivan Boszormenyi-Nagy Ivan Boszormenyi-Nagy 1920-2007 2007 Ivan Boszormenyi-Nagy werd geboren op 19 mei 1920 in Boedapest. Hij werd psychiater en hoogleraar psychiatrie

Nadere informatie

Welkom op de gemeentevergadering! Het onderwerp voor vanavond is: Huwelijk en Echtscheiding

Welkom op de gemeentevergadering! Het onderwerp voor vanavond is: Huwelijk en Echtscheiding Welkom op de gemeentevergadering! Het onderwerp voor vanavond is: Huwelijk en Echtscheiding Zingen: Psalm 51: 4 en 5 Afsluiten met gebed Programma: Opening Zingen: Psalm 51: 1 en 3 Gebed Inleiding door

Nadere informatie

De kern van het christelijk geloof

De kern van het christelijk geloof De kern van het christelijk geloof 16 september 2006 28 oktober 2006 25 november 2006 6 januari 2007 24 februari 2007 24 maart 2007 21 april 2007 De Vader De Zoon De Heilige Geest Vrede met God Geloof

Nadere informatie

MAAR uit genade door het geloof. Hoe wordt iemand gered?

MAAR uit genade door het geloof. Hoe wordt iemand gered? BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 6 Les 6 - Redding Niet door te proberen de wet te volbrengen Niet door goede werken te doen Niet door onze eigen inspanningen Niet door het doopwater MAAR uit genade

Nadere informatie

Wie ben ik in het koninkrijk? les 1 DISCIPLE MENTOR

Wie ben ik in het koninkrijk? les 1 DISCIPLE MENTOR Wie ben ik in het koninkrijk? les 1 DEEL 4 DISCIPLE MENTOR In Gen 1, 2 en 3 lezen we direct hoe God denkt over de mens. Hij laat zien wie we zijn, waar we voor gemaakt zijn en wat onze bestemming in het

Nadere informatie

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt De tien Geboden Of Tien belangrijke regels Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen: Gezang 119: 1 en 2 De kerk van alle tijden kent slechts één vaste

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Niveau 3 - Les 8: Het juiste gebruik van Gods wet Don Krow

Niveau 3 - Les 8: Het juiste gebruik van Gods wet Don Krow Niveau 3 - Les 8: Het juiste gebruik van Gods wet Don Krow Op een dag spraken Joe en ik met Bill en Steve bij het meer. De vraag werd gesteld: Hoe kunnen mensen bij God ter verantwoording worden geroepen

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie