Software 1. php mysql. bachelor grafische en digitale media cross-media ontwerp & grafimediatechnologie academiejaar semester 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Software 1. php mysql. bachelor grafische en digitale media cross-media ontwerp & grafimediatechnologie academiejaar 2010-2011 semester 1"

Transcriptie

1 Software 1 php mysql bachelor grafische en digitale media cross-media ontwerp & grafimediatechnologie academiejaar semester 1 Alain Simons

2 Basis php 1. Introductie 2. Syntax 3. Variabelen 4. String 5. Operators 6. if... else 7. Switch 8. Arrays 9. While loops 10. for loops 11. Functions 12. Forms 13. $_GET 14. $_POST php en MySQL 1. Introductie 2. Syntax 3. Variabelen 4. String artesis - php & MySQL - Alain Simons p. 2 / 30

3 1. Introductie a. Wat is php? - php staat voor Hypertext Preprocessor. - php is een server-side scripttaal dient dus op je webserver geïnstalleerd te staan zoals ASP. - php scripts worden uitgevoerd op de server. - php ondersteunt vele soorten database zoals MySQL, Oracle, Generic ODBC enz... - php is open source software. - php is vrij te downloaden en te gebruiken. b. Wat is een php bestand? - php bestanden bevatten tekst, HTMl tags en scripts. - php bestanden worden naar de browser teruggestuurd als plain HTML - php besstanden het als bestandsextensie.php, php3 of phtml. c. Wat is MySQL - MySQL is een database server - MySQL is ideaal voor zowel kleine als grote applicaties - MySQL ondersteunt standaard SQL - MySQL is te compileren op verschillende platforms - MySQL is vrij te downloaden en in gebruik. d. Waarom php? - php werkt op verschillende platforms Windows, Linux, Unix en Mac - php is compatible met de meeste gebruikte servers van vandaag Apache, ISS, enz... - php is gemakkelijk te leren en werkt efficiënt op een server. e. php in combinatie met MySQL? - php gecombineerd met MySQLzijn cross-platform je kan ontwikkelen in Windows en dan op een Unix server installeren. f. Wat heb je nodig? Als je een webserver ter beschikking hebt staat de nodige software hierop geïnstalleerd. Je kan ook alles lokaal installeren om te testen. Hieronder vind je de nodige links: Download PHP Download MySQL Database Download Apache Server artesis - php & MySQL - Alain Simons p. 3 / 30

4 2. Syntax php code wordt uitgevoerd op de server en het platte HTML resultaat wordt naar de browser gezonden. a. Basis php Syntax Een php blok begint altijd met en eindigt met. Een php script kan eender waar in een document geplaatst worden. Op servers die shorthand ondersteunen kan je ook volgende tafs gebruiken: <? en stoppen met. Voor maximale compatibiliteit wordt wel aangeraden de te gebruiken i.p.v. de shorthand versie. Een php bestand bevat normaal HTML tags, zoals elk HTMl bestand en php scripting code. Hieronder hebben we een simpel php script wat de tekst Hello World naar de browser stuurt. echo Hello World ; Elke codelijn in php moet eindigen met een puntkomma. De puntkomma is de separator en wordt gebruikt om de ene instruktieset van de andere te onderscheiden. Je hebt twee manieren om tekst te zien in php, nl. echo en print. In boenstaand voorbeeld is echo gebruikt. Nota: Elk bestand moet een.php extensie hebben. Als het bestand een.html extensie heeft wordt de php code niet uitgevoerd. b. Commentaren in PHP In PHP, maken we gebruik van // voor een enkele lijn commentaar of /* en */ om een groot commentaar blok aan te maken. //This is a comment /* This is a comment block */ artesis - php & MySQL - Alain Simons p. 4 / 30

5 3. Variabelen a. Variabelen in php Variabelen worden gebruikt om waarden op te slaan zoals tekst strings, nummers of arrays. Wanneer een variabele is gedeclareerd kan hij steeds hergebruikt worden in je script. Alle variabelen in php starten met het doller $ symbool. De correcte manier om een variabele te declareren is: $var_name = value; Nieuwe programmeurs vergeten dikwijls het $ tekens aan het begin van de variabele. In dat geval zal het niet werken. Hieronder een voorbeeld van een variabele die een string bevat en eentje die een numerieke waarde bevat: $txt= Hello World! ; $x=16; In php dient een variable niet eerst gedeclareerd te worden vooraleer er een waarde wordt aan toegekend. In het voorbeeld hierboven, kan je zien dat je php niet dient te vertellen over wat soort type data het gaat. php zet automatisch de variabele om naar het correcte datatype afhankelijk van zijn waarde. In een striktere programmeringsomgeving dien je eerst het type en de naam van de variabele te declareren of definiëren. In php is de variabele automatisch gedeclareerd wanneer je het gebruikt. b. Regelgeving gebruik namen variabelen - Een variabele naam dient te beginnen met een letter of een underscore. - Een variabele naam kan alleen alfa-numerieke waarde en _ bevatten. - Een variabele naam mag geen spaties bevatten. Als een variabele bestaat uit meerdere woorden gebruik dan een underscore of een hoofdletter voor het tweede woord. 4. Strings a. String variabelen in php Een String variabele wordt gebruikt om tekst te bewaren en te manipuleren. De waarden van een string zullen dus steeds karakters ook al zijn het cijfers zijn. Hieronder een paar basisfuncties en operators die gebruikt worden om strings te manipuleren in php. Na het aanmaken van een string kunnen we deze manipuleren. Een string kan direct gebruikt worden in een functie of worden opgeslagen in een variabele. Hieronder kent het php script de tekst Hello World toe aan een string variabele genaamd $txt: $txt= Hello World ; echo $txt; De output hiervan zal zijn: Hello World artesis - php & MySQL - Alain Simons p. 5 / 30

6 b. Laten we nu verschillende functies en operators proberen om een string aan te passen - De Concatenatie string: Er bestaat maar één string operator in php. De concatenation operator. en die wordt gebruikt om twee stringwaarden samen te brengen. Concatenatie is trouwens een standaardoperatie in programeertalen om twee strings aan elkaar te koppelen. Hieronder een voorbeeld: $txt1= Hello World! ; $txt2= What a nice day! ; echo $txt1.. $txt2; De uitvoering hiervan zal het volgende zijn: Hello World! What a nice day! - De strlen functie: De strlen functie wordt gebruikt om de lengte van een string te retourneren. Zie het volgende voorbeeld: echo strlen Hello world! ; Dit geeft als resultaat: 12 De lengte van een string wordt dikwijls gebruikt in loops of andere functies wanneer het belangrijk is dat je weet wanneer de string eindigt. bv. in een loop, wanneer we de loop wensen te stoppen na het laatste karakter in de string De strpos functie De strpos functie wordt gebruikt om een karakter binnenin een string te zoeken. Als er een overeenkomst is gevonden zal de functie de positie van de eerste overeenkomst retourneren. Als er geen overeenkomst is gevonden zal het FALSE retourneren. Een volgend voorbeeld: echo strpos Hello world!, world ; Dit geeft als resultaat: 6 5. php operators a. operators Operators worden gebruikt om berekeningen met waarden te kunnen doen. Hieronder vind je de belangrijkst operators terug. artesis - php & MySQL - Alain Simons p. 6 / 30

7 Arithmetic Operators Operator Description Example Result + Addition x=2 x Subtraction x=2 5-x 3 * Multiplication x=4 x*5 20 / Division 15/5 3 5/2 2,5 % Modulus 5%2 1 division remainder 10%8 2 10% Increment x=5 x++ x=6 -- Decrement x=5 x-- x=4 Assignment Operators Operator Example Is The Same As = x=y x=y += x+=y x=x+y -= x-=y x=x-y *= x*=y x=x*y /= x/=y x=x/y.= x.=y x=x.y %= x%=y x=x%y Comparison Operators Operator Description Example == is equal to 5==8 returns false!= is not equal 5!=8 returns true <> is not equal 5<>8 returns true > is greater than 5>8 returns false < is less than 5<8 returns true >= is greater than or equal to 5>=8 returns false <= is less than or equal to 5<=8 returns true artesis - php & MySQL - Alain Simons p. 7 / 30

8 Logical Operators Operator Description Example && and x=6 y=3 x < 10 && y > 1 returns true or x=6 y=3 x==5 y==5 returns false! not x=6 y=3!x==y returns true 6. If...Else a. Conditionele statements of verklaringen Conditional statements worden gebruikt om verschillende acties te laten uitvoeren op verschillende condities. Dikwijls bij het schrijven van code wil je het programma iets laten uitvoeren afhankelijk van verschillende beslissingen. Hiervoor kan je conditional statements gebruiken. In php hebben we de volgende conditional statements: - if statement: dit gebruik je om iets te laten uitvoeren wanneer een specifieke voorwaarde waar is. - if...else statement: dit gebruik je om iets te laten uitvoeren wanneer een specifieke voor waarde waar is en een andere onwaar is. - If...elseif...else statement: dit kan je gebruiken om één van verschillende blokken code te laten uitvoeren. - Switch statement: gebruik dit om één van vele blokken code te laten uitvoeren Met onderstaande voorbeelden zal nog een en t ander duidelijker worden. If statement Dit gebruik je om code te laten uitvoeren wanneer één specifieke voorwaarde waar is. Syntax if condition code to be executed if condition is true; Het volgende voorbeeld zal Have a nice weekend retourneren naar de browser: $d=date D ; if $d== Fri echo Have a nice weekend! ; artesis - php & MySQL - Alain Simons p. 8 / 30

9 If...else statement Dit gebruiken we dus wanneer aan een voorwaarde is voldaan en aan een andere niet. Syntax if condition code to be executed if condition is true; else code to be executed if condition is false; Het volgende voorbeeld zal Have a nice weekend retourneren naar de browser wanneer het vandaag vrijdag is: $d=date D ; if $d== Fri echo Have a nice weekend! ; else echo Have a nice day! ; Wanneer meer dan één lijn moet worden uitgevoerd wanneer een conditie waar is, moet dit binnen accolades geplaatst worden. $d=date D ; if $d== Fri { echo Hello!<br /> ; echo Have a nice weekend! ; echo See you on Monday! ; } If...else statement Dit gebruiken we om één van verschillende code bloks te selecteren. Syntax if condition code to be executed if condition is true; elseif condition code to be executed if condition is true; else code to be executed if condition is false; artesis - php & MySQL - Alain Simons p. 9 / 30

10 Het volgende voorbeeld zal een Have a nice weekend retourneren als de huidige dag vrijdag is en Have a nice Sunday wanneer de huidige dag zondag is. Bij geen van beiden zal het Have a nice day retourneren. $d=date D ; if $d== Fri echo Have a nice weekend! ; elseif $d== Sun echo Have a nice Sunday! ; else echo Have a nice day! ; 7. Switch Dit werkt op de volgende manier: eerst hebben we een enkele expressie n meestal een variabele dat één keer wordt geëvalueerd. De waarde van de expressie wordt dan geëvalueerd met elke waarde voor elke mogelijkheid in de struktuur. Als er een overeenkomst is, wordt het blok met de overeenkomstige mgelijkheid uitgevoerd. Tussen elke lijn code komt een break te staan om te voorkomen dat de code automatisch naar de volgende mogelijkheid doorloopt. switch n { case label1: code to be executed if n=label1; break; case label2: code to be executed if n=label2; break; default: code to be executed if n is different from both label1 and label2; Een voorbeeld; switch $x { case 1: echo Number 1 ; break; case 2: echo Number 2 ; break; artesis - php & MySQL - Alain Simons p. 10 / 30

11 case 3: echo Number 3 ; break; default: echo No number between 1 and 3 ; } 8. Arrays In een variabele kan je tekst of getallen bijhouden. Een variabele kan slechts één waarde bijhouden. Een Array is een speciale variabele die verschillende variabelen kan bijhouden in één enkele variabele. Als je een aantal items moet bijhouden in een variabele kan je als volgt tewerk gaan: $auto1= Saab ; $auto2= Volvo ; $auto3= Rover ; Maar wat als je verschillende waarden in één variabele wil steken om er bv. door te bladen en er specifiek eentje uit te pikken? Dat je er geen 3 hebt maar 300? Een array kan al je variabelen onder een enkele naam bijhouden. Je kan de waarden die erin zitten benaderen door naar een bepaalde array naam te refereren. Elk element in een array heeft zijn eigen index zodat het gemakkelijk kan worden benaderd. In php kennen we drie soorten arrays: - Numerieke array: een array met een numerieke index - Associatieve array: een array waar elke ID key is geässocieërd met een waarde - Multidemensionale array: een array die één of meerdere arrays bevat. a. Numeriek Arrays Een numerieke array slaat elke element van de array op met een numerieke index. Er zijn twee manieren om een numerieke array aan te maken. - Automatisch toegekend index start met 0 $cars=array Saab, Volvo, BMW, Toyota ; - Manueel indexeren $cars[0]= Saab ; $cars[1]= Volvo ; $cars[2]= BMW ; $cars[3]= Toyota ; Een voorbeeld: $cars[0]= Saab ; $cars[1]= Volvo ; $cars[2]= Rover ; $cars[3]= Toyota ; artesis - php & MySQL - Alain Simons p. 11 / 30

12 echo $cars[0]. en. $cars[1]. zijn zweedse auto s. ; De bovenstaande code zal het volgende geven als resultaat: Saab en Volvo zijn zweedse auto s. b. associatieve Arrays Hier is elke id gelinkt met een waarde. Wanneer je data van een specifiek genoemde waarde moet opslagen is een numerieke array niet steeds de beste oplossing. Enkele voorbeelden ter illustratie: $ages = array Peter =>32, Quagmire =>30, Joe =>34; Dit kan ook op een andere manier gebeuren: $ages[ Peter ] = 32 ; $ages[ Quagmire ] = 30 ; $ages[ Joe ] = 34 ; De Id s kunnen we ook gebruiken in een script: $ages[ Peter ] = 32 ; $ages[ Quagmire ] = 30 ; $ages[ Joe ] = 34 ; echo Peter is. $ages[ Peter ]. jaar oud. ; Dit geeft dan: Peter is 32 jaar oud. c. Multidimensionale Arrays Hier kan je met nesteling werken. Ieder element in de hoofd array kan op zich ook een array zijn enzoverder... In het volgende voorbeeld maken we een multidimensionale array. $families = array Griffin =>array Peter, Lois, Megan, Quagmire =>array Glenn, Brown =>array Cleveland, Loretta, Junior ; artesis - php & MySQL - Alain Simons p. 12 / 30

13 Array [Griffin] => Array [0] => Peter [1] => Lois [2] => Megan [Quagmire] => Array [0] => Glenn [Brown] => Array [0] => Cleveland [1] => Loretta [2] => Junior Array [Griffin] => Array [0] => Peter [1] => Lois [2] => Megan [Quagmire] => Array [0] => Glenn [Brown] => Array [0] => Cleveland [1] => Loretta [2] => Junior Array [Griffin] => Array [0] => Peter [1] => Lois [2] => Megan [Quagmire] => Array [0] => Glenn [Brown] => Array [0] => Cleveland [1] => Loretta [2] => Junior artesis - php & MySQL - Alain Simons p. 13 / 30

Voorwoord 1. Voorwoord

Voorwoord 1. Voorwoord Voorwoord 1 Voorwoord Naar aanleiding van vele PHP gerelateerde vragen en het ontbreken van een duidelijke on line Nederlandse beginnershandleiding, heb ik in december 2007 besloten om zo n handleiding

Nadere informatie

PHP. Leerkracht: Dany Pinoy door zaterdag 8 december 2012. Versie: September 2012. Website: http://webdesign.pindanet.be

PHP. Leerkracht: Dany Pinoy door zaterdag 8 december 2012. Versie: September 2012. Website: http://webdesign.pindanet.be PHP Leerkracht: Dany Pinoy door zaterdag 8 december 202 Versie: September 202 Website: http://webdesign.pindanet.be U gaat akkoord met... Deze cursus wordt u aangeboden door de Vrienden van de SNT, vzw,

Nadere informatie

Victor Peters. Basiscursus PHP 6. en MySQL

Victor Peters. Basiscursus PHP 6. en MySQL Victor Peters Basiscursus PHP 6 en MySQL Inhoud Inleiding 1 Hoofdstuk 1 Aan de slag met PHP 3 1.1 In dit hoofdstuk 3 1.2 Webserver en browser 3 1.3 HTML, Ajax, XML, CSS en JavaScript 4 1.4 WordPress, Joomla

Nadere informatie

Informatica. Leren programmeren met JAVA en NetBeans. Over JAVA en Rapid Application Development met NetBeans. Bert Van den Abbeele

Informatica. Leren programmeren met JAVA en NetBeans. Over JAVA en Rapid Application Development met NetBeans. Bert Van den Abbeele Informatica Leren programmeren met JAVA en NetBeans Over JAVA en Rapid Application Development met NetBeans Bert Van den Abbeele http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/legalcode Leren programmeren

Nadere informatie

UNIX FAQ. Migratie naar een nieuwe server

UNIX FAQ. Migratie naar een nieuwe server UNIX FAQ Migratie naar een nieuwe server Shared Hosting Unix FAQ v5 NL 28032006 Pagina 1/13 Inhoudstafel 1. Inleiding...3 2. Inloggen...3 3. Register_globals in PHP...4 3.1 Wat is de optie register_globals

Nadere informatie

Objectgeoriënteerd Programmeren in C++

Objectgeoriënteerd Programmeren in C++ Objectgeoriënteerd Programmeren in C++ Woef, woef! Harry Broeders De Haagse Hogeschool Opleiding Elektrotechniek 27 april 2015 J.Z.M.Broeders@hhs.nl Objectgeoriënteerd Programmeren in C++ van Harry Broeders

Nadere informatie

Ontwikkeling van een Remote Controlled Alert & Task Agent

Ontwikkeling van een Remote Controlled Alert & Task Agent owered by TCPDF (www.tcpdf.org) Academiejaar 2012 2013 Geassocieerde faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen Valentin Vaerwyckweg 1 9000 Gent Ontwikkeling van een Remote Controlled Alert & Task Agent

Nadere informatie

Loremipsumdolorsitamet,consectetue radipiscingelit.aeneancommodoligula egetdolor.aeneanmassa.cumsociisnat oquepenatibusetmagnisdisparturient

Loremipsumdolorsitamet,consectetue radipiscingelit.aeneancommodoligula egetdolor.aeneanmassa.cumsociisnat oquepenatibusetmagnisdisparturient Loremipsumdolorsitamet,consectetue radipiscingelit.aeneancommodoligula egetdolor.aeneanmassa.cumsociisnat oquepenatibusetmagnisdisparturient Content management systeem v1.1 montes,nasceturridiculusmus.donecq

Nadere informatie

Uitbreiding leerplatform in Drupal 7

Uitbreiding leerplatform in Drupal 7 Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Geel Bachelor in de Toegepaste Informatica Business Information Management CAMPUS Geel Joey Lemmens Academiejaar 2011-2012 Voorwoord is bedoeld voor mensen die meer

Nadere informatie

Deel 1 Kennismaking. Docent: Jos Nys. (september 2010)

Deel 1 Kennismaking. Docent: Jos Nys. (september 2010) Deel 1 Kennismaking Docent: Jos Nys (september 2010) Inhoud 1. Wat is een CMS?... 3 2. Wat is?... 4 3. WampServer installeren... 9 4. downloaden en installeren...11 5. Front end back end... 13 6. Het Navigatiemenu...

Nadere informatie

Eindwerk. Smartphone application development. Igor Reynaert. VLIZ Oostende Wandelaarskaai 7. WoRMS Application

Eindwerk. Smartphone application development. Igor Reynaert. VLIZ Oostende Wandelaarskaai 7. WoRMS Application Eindwerk Studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bachelor Toegepaste Informatica Afstudeerrichting Toegepaste Informatica Academiejaar 2011-2012 Student Igor Reynaert Thema WoRMS Application

Nadere informatie

Handleiding Directadmin Eindgebruikers

Handleiding Directadmin Eindgebruikers Handleiding Directadmin Eindgebruikers Inhoud 1. Beginnen... 5 1.1 Registreer een domeinnaam... 5 1.2 Bewerk HTML... 5 1.3 Inloggen... 5 1.4 Wachtwoord wijzigen... 6 1.5 Uitloggen... 6 2. Site uploaden...

Nadere informatie

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV OpenIMS 4.2 Technisch en Functioneel Beheer handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 Cliënt specificaties... 5 2 INTRODUCTIE OPENIMS... 6 2.1 Inloggen... 7 3 GEBRUIKERS... 8 3.1

Nadere informatie

1 "log-file": "/var/log/pilight.log" 2 "log-file": "c:/pilight/pilight.log"

1 log-file: /var/log/pilight.log 2 log-file: c:/pilight/pilight.log Instellingen Instellingen...1 Introductie...2 Basis...2 port...2 standalone...2 pid-file...2 log-file...2 log-level...2 whitelist...3 stats-enable...3 watchdog-enable...3 Module paden...4 action-root...4

Nadere informatie

Handleiding Direct Admin

Handleiding Direct Admin Handleiding Direct Admin 1 Inhoudsopgave 1. Hoe te beginnen 1.1 Het registeren van een domeinnaam 5 1.2 Editing HTML 5 1.3 Voor het eerst inloggen op het beheer paneel 5/6 1.4 Het ticket ondersteuning

Nadere informatie

Voorwoord. Ik wens u veel succes bij het programmeren. Ik hoop dat u net zoveel plezier beleeft van PHP als ik!

Voorwoord. Ik wens u veel succes bij het programmeren. Ik hoop dat u net zoveel plezier beleeft van PHP als ik! Voorwoord Voor u ligt mijn inmiddels vierde boek over PHP: het Handboek PHP 5.3. Bijna tien jaar geleden begon ik te schrijven over PHP. Intussen is er veel veranderd in het PHP-landschap. Alles is voornamelijk

Nadere informatie

Inleiding tot GNU/Linux. Kris Luyten kris.luyten@luc.ac.be

Inleiding tot GNU/Linux. Kris Luyten kris.luyten@luc.ac.be Inleiding tot GNU/Linux Kris Luyten kris.luyten@luc.ac.be academiejaar 2002-2003 inleiding tot GNU/Linux Kris Luyten academiejaar 2002-2003 Limburgs Universitair Centrum Expertisecentrum Digitale Media

Nadere informatie

Van patiënt naar verzekerde...

Van patiënt naar verzekerde... Van patiënt naar verzekerde... Versie 5.0 2 Inhoudsopgave I Welkom bij COV4U 3 II Installatie COV4U 4 1 Systeemeisen... 4 2 Noodzakelijke... componenten 5 3 Installatie... procedure 6 4 Eerste... keer

Nadere informatie

Afstudeerverslag. Interactive Storytelling System. november 2013

Afstudeerverslag. Interactive Storytelling System. november 2013 Interactive Storytelling System november 2013 Versie: 1.0 Opdrachtgever: T-Xchange Bedrijfsbegeleider: Dhr. T. de Groot Schoolinstelling: Hogeschool Saxion te Enschede Opleiding: Informatica Afstudeerbegeleider:

Nadere informatie

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding I nho udso pg av e 1 Inleiding... 3 2 Zelfservice ICT-Diensten... 4 Toegang tot de Zelfservice ICT module... 4 Beginscherm Control Panel... 5 3

Nadere informatie

Eigen Widgets in CRM. Introductie. Limitering. Widgets beschikbaar stellen. Tips & Tricks Eigen Widgets in CRM

Eigen Widgets in CRM. Introductie. Limitering. Widgets beschikbaar stellen. Tips & Tricks Eigen Widgets in CRM Tips & Tricks Eigen Widgets in CRM Eigen Widgets in CRM Introductie De WebUI van CRM 7.0 maakt het mogelijk om je eigen widgets te maken en deze in je eigen view te gebruiken. Dat kan door gebruik te maken

Nadere informatie

De ondersteuningsaspecten zijn weggelaten en het verklarend woordenboek is vrij kort

De ondersteuningsaspecten zijn weggelaten en het verklarend woordenboek is vrij kort Voorwoord Beste Lezer, Momenteel hebt u de eerste voorlopige versie van een belangrijk deel van mijn GIP, of Geïntegreerde Proef, in handen. Dit deel behandeld 3 zeer bekende en veelgebruikte webdevelopment

Nadere informatie

Computerclub Volwassenen, Jeugd en Informatica vzw www.vji.be

Computerclub Volwassenen, Jeugd en Informatica vzw www.vji.be Databases en SQL 1 Computerclub Volwassenen, Jeugd en Informatica vzw www.vji.be Cursus bij demo databases en SQL Introductie in terminologie databases Werken met universele query taal SQL Vergelijking

Nadere informatie

ideal Payment module v2.1.2 Voor Virtuemart v1.1.x

ideal Payment module v2.1.2 Voor Virtuemart v1.1.x EHNG.NL ideal Payment module v2.1.2 Voor Virtuemart v1.1.x Installatie handleiding en aanvullende informartie voor de ideal Payment module voor Virtuemart WiegerVellema http://www.ehng.nl/ EHNG.NL 2010

Nadere informatie

Programmeren op de Casio fx-9860g

Programmeren op de Casio fx-9860g Programmeren op de Casio fx-9860g Praktische opdracht september 2007 1 2 Inleiding Een programma is een reeks instructies die aangeven wat de computer, en in ons geval de grafische rekenmachine (GR), moet

Nadere informatie

Eindwerk. Lifewatch cockpit. Vlaams Instituut voor de Zee

Eindwerk. Lifewatch cockpit. Vlaams Instituut voor de Zee Eindwerk Studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bachelor Toegepaste Informatica Afstudeerrichting - Academiejaar 2013-14 Student Debergh Jens Thema Voorspelling verspreiding mariene diersoorten

Nadere informatie

TECHNISCH NOTA RDR E-PLATFORM Stap1

TECHNISCH NOTA RDR E-PLATFORM Stap1 Versie 6. 01/10/2012 1. Inleiding. TECHNISCH NOTA RDR E-PLATFORM Stap1 De verzekeringsondernemingen zoeken een enkel elektronisch kanaal om de uitwisseling van de RDR gegevens af te werken. Dit kanaal

Nadere informatie

Startgidsen & Tutorials

Startgidsen & Tutorials Startgidsen & Tutorials Bevat o.a. DirectAdmin, FTP, Webmail, Windows Live Mail, PHPMyAdmin en Rapifia klantenpaneel uitleg. Naam: Hoofdstukken Pagina: 1. Inleiding 2 2. Benodigde programma s 3 3. DirectAdmin

Nadere informatie

Informatie verwerking en databases... 4. RDBMS en tabellen... 8 SQL SELECT... 8 SQL WHERE... 10 SQL INSERT... 14 SQL UPDATE... 17 SQL DELETE...

Informatie verwerking en databases... 4. RDBMS en tabellen... 8 SQL SELECT... 8 SQL WHERE... 10 SQL INSERT... 14 SQL UPDATE... 17 SQL DELETE... Databases+SQL 1 Inhoud Informatie verwerking en databases... 4 RDBMS en tabellen... 8 SQL SELECT... 8 SQL WHERE... 10 SQL INSERT... 14 SQL UPDATE... 17 SQL DELETE... 18 SQL ORDER BY... 19 SQL Aggregate

Nadere informatie

Visualiseren van de medische beelden op een mobile device

Visualiseren van de medische beelden op een mobile device owered by TCPDF (www.tcpdf.org) Academiejaar 2013 2014 Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur Valentin Vaerwyckweg 1 9000 Gent Visualiseren van de medische beelden op een mobile device Masterproef

Nadere informatie