Convergentie. Beginselen van de nieuwe gemeenschappelijke aanpak Convergentieprogramma. CP 2. Convergentie van de class headings

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Convergentie. Beginselen van de nieuwe gemeenschappelijke aanpak Convergentieprogramma. CP 2. Convergentie van de class headings"

Transcriptie

1 Convergentie Beginselen van de nieuwe gemeenschappelijke aanpak Convergentieprogramma CP 2. Convergentie van de class headings Office for Harmonization in the Internal Market Avenida de Europa 4 E Alicante, Spain Tel Fax

2 NL Convergentie Beginselen van de nieuwe gemeenschappelijke aanpak Convergentieprogramma CP 2. Convergentie van de class headings

3 Convergentie Beginselen van de nieuwe gemeenschappelijke aanpak Convergentieprogramma CP 2. Convergentie van de class headings

4 Convergentie Index 1. ACHTERGROND VAN HET PROGRAMMA 2. ACHTERGROND VAN HET PROJECT 3. DOELSTELLINGEN VAN DIT DOCUMENT 4. DE BOUWSTENEN VAN DE NIEUWE GEMEENSCHAPPELIJKE PRAKTIJK 4.1. Taxonomie: het aanbrengen van structuur in de classificatie van Nice De huidige classificatiepraktijk Taxonomie: wat is het en wat zijn de voordelen? 4.2. Class headings: wat is het en waarom bestaat het? 5. BEGINSELEN VAN DE NIEUWE GEMEENSCHAPPELIJKE PRAKTIJK 5.1. Wat zijn de beginselen van de nieuwe gemeenschappelijke praktijk? 5.2. Hoe zal de nieuwe praktijk (class headings) zich ontwikkelen? 6. FAQ S (VEELGESTELDE VRAGEN) 7. TERMINOLOGIE

5 01 ACHTERGROND VAN HET PROGRAMMA Ondanks de wereldwijde toename in activiteiten op het gebied van handelsmerken en modellen in de afgelopen jaren hebben pogingen om convergentie te realiseren in de manier waarop bureaus verspreid over de hele wereld te werk gaan slechts magere resultaten opgeleverd. In Europa hebben we nog een lange weg te gaan voordat de inconsistenties tussen de merken- en modellenbureaus in de EU zijn gladgestreken. Het Strategisch Plan van het BHIM stelt vast dat dit een van zijn belangrijkste uitdagingen is. Zoals uiteengezet in het Strategisch Plan zijn er momenteel drie fundamentele initiatieven gaande in Europa om de ontwikkeling van een Europees netwerk van merken en modellen te bevorderen. 02 (a) Merkenverordening en Merkenrichtlijn: De verdere harmonisatie van de merkenwetgeving en -procedures in Europa door middel van herziening van de Merkenverordening en de Merkenrichtlijn. Dit initiatief ligt momenteel bij de Commissie voor formele afwikkeling van herziening van de wetgeving.

6 ACHTERGROND VAN HET PROGRAMMA Beginselen van de nieuwe gemeenschappelijke aanpak Convergentieprogramma CP 2. Convergentie van de lijst van klassen (b) Samenwerkingsfonds: Gezamenlijke tools, databanken en platforms opzetten door het instellen van het Samenwerkingsfonds. Dit is reeds door het bureau ter hand genomen door middel van de actieve betrokkenheid van de nationale bureaus en gebruikersorganisaties. (c) Het stimuleren van de harmonisatie van praktijken in heel Europa. Dit wordt in de onderstaande grafiek geïllustreerd. Convergentieprogramma Harmonisatie van merkenwetgeving enprocedures Samenwerkingsfonds Figuur 1 Naar een Europees merken- en modellennetwerk Om het derde initiatief te kunnen oppakken is in juni 2011 het Convergentieprogramma opgezet. Dit programma is het resultaat van de unanieme vastberadenheid om een nieuw tijdperk te creëren voor de EU-merken- en modellenbureaus door progressief een Europees interoperabel en gezamenlijk netwerk op te zetten voor een sterkere IE-omgeving in Europa. De visie van het programma is om duidelijkheid, rechtszekerheid, kwaliteit en bruikbaarheid voor zowel de aanvragers als de bureaus te creëren en te communiceren. Dit doel zal worden bereikt door samen te werken aan de harmonisatie van praktijken en zal resulteren in aanzienlijke voordelen voor zowel gebruikers als IE-bureaus. In eerste instantie zijn in het kader van het Convergentieprogramma de volgende vijf projecten geïntroduceerd: CP 1. Harmonisatie van classificatie CP 2. Convergentie van de class headings CP 3. Absolute weigeringsgronden Beeldmerken CP 4. De mate van bescherming van zwart-witmerken CP 5. Relatieve weigeringsgronden Verwarringsgevaar Dit document richt zich op de nieuwe algemene praktijk van het tweede project: CP 2. Convergentie van de class headings. 03

7 02 ACHTERGROND VAN HET PROJECT 04 Jarenlang heeft er in Europa grote verdeeldheid bestaan over de interpretatie van de klassetitels (oftewel class headings ) van de Nice-classificatie. Toen het project van start ging, hadden 17 van de 26 huidige EU-bureaus de het betekent wat er staat -aanpak. Dat wil zeggen dat een term niet meer behelst dan wat binnen zijn beschrijving past. Voor de andere 9 bureaus behelsde de class heading alle waren of diensten binnen die klasse. Deze laatste praktijk werd ook toegepast door het BHIM, overeenkomstig Mededeling nr. 4/03 van 16 juni 2003 van de oorzitter van het bureau. De verschillende praktijken en interpretaties met betrekking tot de class headings zorgen voor verwarring bij de aanvragers van een merk bij meerdere bureaus, aangezien dezelfde lijst van waren en diensten niet in ieder rechtsgebied gelijk geïnterpreteerd wordt. Dit kan leiden tot juridische onvoorspelbaarheid ten aanzien van prioriteit, senioriteit, vervallenverklaring, onderzoek en met name oppositiebeslissingen, waarbij de conflicterende merken zijn geregistreerd bij bureaus met verschillende

8 ACHTERGROND VAN HET PROJECT Beginselen van de nieuwe gemeenschappelijke aanpak Convergentieprogramma CP 2. Convergentie van de lijst van klassen praktijken, aangezien onduidelijk is welke van de twee interpretaties in dat geval zal worden gehanteerd. Vanwege deze situatie hebben de bureaus ingezien dat harmonisatie van de interpretatie van de class headings noodzakelijk was en dat één praktijk beter zou zijn voor zowel gebruikers als henzelf. De doelstellingen van het Convergentieproject van de class headings werden in het begin als volgt vastgesteld: 1) Een gemeenschappelijke praktijk inclusief een gemeenschappelijke aanpak bij de uitwerking gevolgen van het gebruik van de Nice-class headings, beschreven in een document en vertaald in alle talen van de EU. 2) Een gezamenlijke communicatiestrategie voor deze praktijk. 3) Een actieplan om de nieuwe praktijk in te voeren. 4) Een analyse van de noodzaak om de vroegere praktijk aan te pakken. Deze projectresultaten zijn opgesteld en goedgekeurd door de nationale bureaus, waarbij rekening is gehouden met het commentaar van de andere projectleden, de gebruikersorganisaties, de WIPO en het BHIM. De volgende onderwerpen vallen buiten het project: De uitwerking van specifieke administratieve maatregelen om gemeenschappelijke praktijken in de deelnemende IE-bureaus in te voeren (na afloop van het actieplan). Het opnemen van de beginselen die voortvloeien uit het document over de gemeenschappelijke praktijk in de richtlijnen van de nationale bureaus; dit zal plaatsvinden volgens de interne procedures van de afzonderlijke bureaus. Tijdens de besprekingen van de nieuwe gemeenschappelijke praktijk kunnen er nieuwe ideeën voor gemeenschappelijke IT-tools ontstaan. Deze zullen genoteerd worden, maar de ontwikkeling van dergelijke tools is geen onderdeel van het project. Elke actie met betrekking tot de eerder geregistreerde aanvragen en de effecten van de nieuwe praktijk daarop zal als een op zichzelf staand project worden beschouwd. De eerste vergadering van de werkgroep vond op 1 juli 2011 in Alicante plaats. In dit vroege stadium stelde het bureau van het Verenigd Koninkrijk voor om de nieuwe praktijk te baseren op het taxonomiesysteem. De taxonomie is opgesteld in de context van het project Harmonisatie van Classificatie (CP 1), waaraan het bureau van het Verenigd Koninkrijk ook deelneemt. 05

9 ACHTERGROND VAN HET PROJECT Beginselen van de nieuwe gemeenschappelijke aanpak Convergentieprogramma CP 2. Convergentie van de lijst van klassen Dit project (CP 1) heeft de volgende doelstellingen: Een gemeenschappelijke database realiseren van reeds geaccepteerde waren en diensten, vertaald in alle EU-talen. In dit document zal deze database verder de gemeenschappelijke geharmoniseerde database worden genoemd. De waren en diensten van deze database zullen geharmoniseerde termen worden genoemd. De algemene criteria en de voorwaarden voor de aanvaardbaarheid van termen harmoniseren opdat een gemeenschappelijke classificatiepraktijk kan worden bereikt. Om het onderhoud van gegevens te bevorderen en het vinden van de juiste waren en diensten voor gebruikers te verbeteren, is besloten om een nieuwe hiërarchische structuur te creëren, met de classificatie van Nice als basis, en deze met termen uit de database uit te breiden, met algemene termen bovenaan en meer specifieke termen onderaan. Deze structuur staat bekend als taxonomie en zal in paragraaf Taxonomie: wat is het en wat zijn de voordelen? uitvoerig aan de orde komen. 06

10 03 DOELSTELLINGEN VAN DIT DOCUMENT Dit document zal het referentiekader voor de nieuwe praktijk zijn voor IE-bureaus, gebruikersorganisaties, aanvragers en vertegenwoordigers. Het zal op vele plaatsen verkrijgbaar en gemakkelijk toegankelijk zijn en een duidelijke en begrijpelijke uitleg geven van de beginselen waarop de nieuwe gemeenschappelijke praktijk zal worden gebaseerd. In een volgende stap zullen deze beginselen volgens de overeengekomen methodologie van het project op de inhoud van iedere klasse toegepast worden. 07

11 04 SDE BOUWSTENEN VAN DE NIEUWE GEMEENSCHAPPELIJKE PRAKTIJK 4.1. Taxonomie: het aanbrengen van structuur in de classificatie van Nice De huidige classificatiepraktijk De classificatiepraktijk van merken is gebaseerd op de classificatie van Nice, die een classificatiesysteem in klassen is van waren en diensten die op de wereldmarkt gevonden kunnen worden. De classificatie van Nice is gebaseerd op de Overeenkomst van Nice betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, die door de WIPO wordt beheerd. Het systeem bestaat 08

12 DE BOUWSTENEN VAN DE NIEUWE GEMEENSCHAPPELIJKE PRAKTIJK Beginselen van de nieuwe gemeenschappelijke aanpak Convergentieprogramma CP 2. Convergentie van de lijst van klassen uit 45 klassen, waarbij elke klasse in de meest algemene termen een specificatie geeft van de gebieden waaraan de waren en diensten gerelateerd zijn. Merken moeten worden ingedeeld volgens deze classificatie. De Nice class headings en de aanvaardbaarheid van elk van de algemene termen hangt momenteel echter af van de interpretatie die elk bureau eraan geeft. Het verschil in interpretatie van deze Nice class headings wordt veroorzaakt doordat niet duidelijk is gespecificeerdt welke interpretatie eran gegeven moet worden. De WIPO zegt daar het volgende over (vrije vertaling): de aanduidingen van waren of diensten in de class headings zijn algemene van aanduidingen betreffende de gebieden waartoe, in beginsel, de waren of diensten behoren. Hieronder ziet u een grafische voorstelling van de classificatie van Nice, gebaseerd op het voorbeeld van klasse 34: Klasse 34 Nice-klasse 34: Tabak; artikelen voor rokers; lucifers Alfabetishe lijst van afzonderlijke termen: Term; Term; Term; Term; Term; Term; Term; Term; Term; Term; Term; Term; Term; Term; Term; Term; Term; Term; Term; Term; Term; Term; Term; Term; Term; Term; Term; Term; Term; Term; Term; Term; Term; Term; Term; Term; Term; Term; Term; Term; Elke klasse bevat slechts één classificatieniveau van waren en diensten. Dit kan het voor een aanvrager die geen expert is moeilijk maken de juiste termen te vinden om de benodigde mate van bescherming te definiëren. Het is ook lastig om een nieuw product of nieuwe dienst naar analogie in te delen, in het bijzonder omdat vergelijkbare termen ook in andere klassen voorkomen Taxonomie: wat is het en wat zijn de voordelen? Om dit op te lossen werd een taxonomie opgesteld, met als doel een voor zichzelf sprekende zoekfunctie te bieden waarbij de gebruiker gemakkelijk hetzij de specifieke waren en diensten waarin hij geïnteresseerd is kan vinden, hetzij de termen die dergelijke waren en diensten op een handige manier groeperen. Met de classificatie van Nice als basis kan de taxonomie gebruikt worden om: 09

13 Convergentie a) Bestaande termen in hiërarchisch gegroepeerde structuren in te passen; b) Een moderne en flexibele aanpak via een database te bieden. Hierdoor kunnen gebruikers hun waren en diensten opzoeken, top op de specifieke term, in plaats van in alfabetische lijsten te hoeven zoeken; c) Consistent beheer en bijwerken van de database mogelijk te maken. Taxonomie is een logische structuur waarin waren en diensten in een hiërarchische boomstructuur worden ingedeeld, met algemene groepen bovenaan en meer specifieke onderaan. De taxonomie werd gemaakt op basis van de databasetermen van classificaties die ook algemeen gebruikt worden in de specificaties van echte merkaanvragen en is daarom een zeer goede afspiegeling van de echte markt. De taxonomie is het resultaat van intensieve, voortdurende samenwerking tussen de nationale bureaus, het BHIM en de WIPO. 10

14 DE BOUWSTENEN VAN DE NIEUWE GEMEENSCHAPPELIJKE PRAKTIJK Beginselen van de nieuwe gemeenschappelijke aanpak Convergentieprogramma CP 2. Convergentie van de lijst van klassen De algemene taxonomiestructuur van een klasse staat afgebeeld in de grafiek hieronder. Nice-klassenummer GROEP (A) GROEP (B) GROEP (C) Groepstitel Groepstitel Groepstitel Groepstermen Groepstermen Groepstermen SUBGROEP (B1) Subgroeptitel SUBGROEP (B2) Subgroeptitel SUBGROEP (B3) Subgroeptitel SUBGROEP (B4) Subgroeptitel Subgroeptermen Subgroeptermen Subgroeptermen Subgroeptermen Hoe is deze hiërarchiestructuur opgebouwd? De classificatie van Nice vormt altijd de basis voor taxonomie. Het hoogste niveau van elke klasse is het klassenummer van Nice. Elke klasse bevat ten minste één ander niveau waarin termen met dezelfde eigenschappen in een of meer groepen zijn ondergebracht, met elk een eigen groepstitel. Termen worden toegewezen naargelang ze passen in de betekenis van de groepstitel. De groepstitels van het hoogste niveau zijn onafhankelijk van de van Nice class headings gedefinieerd maar kunnen daarmee wel samenvallen. Taxonomie plaatst algemene groepen bovenaan en meer specifieke onderaan (subgroepen). Bij het maken van de structuur is rekening gehouden met alle termen in de geharmoniseerde database. Dit gebeurt volgens een bottom-up aanpak, hetgeen inhoudt dat alle waren en diensten die in de lagere niveaus van de hiërarchie zijn ingedeeld feitelijk in de hogere niveaus zijn inbegrepen. Afhankelijk van de complexiteit van de klasse kan een groep een of meer subgroepen onder zich hebben. In het voorbeeld hierboven betekent dit dat groep B alle subgroepen eronder (B1, B2, B3 en B4) omvat. Termen kunnen in de structuur direct onder de groepstitel passen of onder een van zijn subgroeptitels. Meestal, maar niet altijd, zijn groepstitels aanvaardbaar voor classificatie. 11

15 Convergentie Eerste geval: alle groepstitels zijn aanvaardbaar voor classificatie. Hieronder is een grafische voorstelling van de taxonomiestructuur voor klasse 34 afgebeeld: Klasse 34 Groeptitel Groeptitel Groeptitel Tabak en tabaksproducten (met inbegrip van surrogaten) Lucifers Artikels voor gebruik met tabak Subgroeptitel Subgroeptitel Subgroeptitel Asbakken Sigarettekokers en humidors Aanstekers voor rokers Disclaimer: Dit is werk in uitvoering. De hiërarchie kan worden veranderd of herzien voordat de database definitief wordt vastgesteld. Sommige termen van de database passen wellicht niet in de huidige structuur. De hiërarchie is alleen beschikbaar gesteld om de voortgang van het project te tonen, niet om de uiteindelijke databasestructuur te laten zien. Tweede geval: niet alle groepstitels zijn aanvaardbaar voor classificatie. In het minder vaak voorkomende geval van groepstitels die (a) niet aanvaardbaar zijn voor classificatiedoeleinden en (b) afzonderlijke termen bevatten die niet vallen onder een van de subgroeptitels eronder, ziet de structuur van de klasse eruit als in het volgende voorbeeld: Termen die specifiek genoeg zijn om geclassificeerd te worden 12

16 DE BOUWSTENEN VAN DE NIEUWE GEMEENSCHAPPELIJKE PRAKTIJK Beginselen van de nieuwe gemeenschappelijke aanpak Convergentieprogramma CP 2. Convergentie van de lijst van klassen Klasse 42 Groepstitel IT-diensten Hostingdiensten en ter beschikking stellen van software (Saas) en verhuur van software Verhuur van computer hardware en faciliteiten IT consultancy-, adviesen informatiediensten X Ontwikkeling van software, programmering en implementatie Ontwikkelen van computerhardware IT-beveiliging, -bescherming en bewaking Medische en farmaceutische onderzoeksdiensten Expertises (ingenieursdiensten) en onderzoek Groepstitel Groepstitel Groepstitel Wetenschappelijke en Testen, authenticatie en Ontwerpdiensten technologische diensten kwaliteitscontrole Ingenieursdiensten Diensten van architecten en stedebouwkundige planning Natuurwetenschappelijke diensten Aardwetenschappelijke diensten Kopiëren, omzetten en coderen van gegevens Afzonderlijke termen: beheerdiensten voor informaticaprojecten, data mining, digitaal watermerken, technologische diensten op het gebied van computers, diensten op het gebied van computernetwerken, updaten van geheugenbanken van computersystemen, diensten op het gebied van gegevensmigratie, updaten van websites voor anderen Termen die specifiek genoeg zijn om geclassificeerd te worden X Termen die te vaag zijn voor classificatie. 13

17 Convergentie Disclaimer: Dit is werk in uitvoering. De hiërarchie kan worden veranderd of herzien voordat de database definitief wordt vastgesteld. Sommige termen van de database passen wellicht niet in de huidige structuur. De hiërarchie is alleen beschikbaar gesteld om de voortgang van het project te tonen, niet om de uiteindelijke databasestructuur te laten zien. In het concrete voorbeeld van klasse 42 vallen de afzonderlijke termen beheerdiensten voor informaticaprojecten, data mining, digitaal watermerken, technologische diensten op het gebied van computers, diensten op het gebied van computernetwerken, updaten van geheugenbanken van computersystemen, diensten op het gebied van gegevensmigratie, updaten van websites voor anderen, onder de groepstitel IT-diensten, die niet aanvaardbaar is voor classificatie. Hoe zal de taxonomie zich ontwikkelen? De taxonomie is een dynamische en flexibele structuur die gemakkelijk veranderingen laat opnemen, die in staat is op de constante ontwikkeling te reageren en eenvoudig en nauwkeurig toegang tot informatie biedt. Het aanpassingsvermogen van de taxonomie is al bewezen tijdens het proces waarbij de deelnemende bureaus de taxonomiestructuur hebben geijkt en geverifieerd. Sommige bureaus deden suggesties voor mogelijke verbeteringen en aanvullingen, die of reeds in de taxonomie zijn opgenomen, of tot verdere verbeteringen zullen leiden. Het gemak waarmee de taxonomie is aangepast met de wijzigingen van de 9e en de 10e Editie van de classificatie van Nice toont aan hoe flexibel en dynamisch ze is. Dit komt omdat de taxonomie het identificeren en groeperen van termen met dezelfde eigenschappen en het verplaatsen naar de nieuwe, juiste positie eenvoudig maakt. De taxonomie heeft ook een effectief hulpmiddel van onschatbare waarde opgeleverd om de geharmoniseerde classificatielijst bij te werken, waardoor vele uren en dubbel werk werden bespaard. Wat zijn de juridische en logische consequenties van de taxonomie? De taxonomie is een hulpmiddel dat de gebruiker helpt om waren en diensten te vinden en te categoriseren. Er kunnen of mogen geen juridische gevolgtrekkingen (anders dan die gedefinieerd in artikel 2, lid 1 van de overeenkomst van Nice) uit de structuur worden gemaakt. De overeenkomst van Nice, artikel 2, lid 1: Onder voorbehoud van de door deze overeenkomst opgelegde verplichtingen is de draagwijdte van de classificatie die, welke daaraan door elk land van de bijzondere Unie wordt toegekend. In het bijzonder bindt de classificatie de landen van de bijzondere Unie niet, noch wat betreft de beoordeling van de omvang van de bescherming van het merk, noch wat de erkenning van de dienstmerken betreft. 14

18 DE BOUWSTENEN VAN DE NIEUWE GEMEENSCHAPPELIJKE PRAKTIJK Beginselen van de nieuwe gemeenschappelijke aanpak Convergentieprogramma CP 2. Convergentie van de lijst van klassen Juridische beslissingen over de vraag of termen in verschillende delen van de taxonomiestructuur identiek of soortgelijk zijn, en de juridische consequenties daarvan, kunnen alleen door de bevoegde instanties worden genomen. Alle hulpmiddelen en mededelingen over classificatie bevatten een disclaimer die dat transparant en duidelijk verwoordt. Voor zover taxonomie gebaseerd is op het beginsel het betekent wat er staat, houdt dat echter logischerwijs in dat termen die onder dezelfde titel zijn gegroepeerd onder die logische betekenis vallen Toepassingsgebied van de klasse: wat is het en waarom bestaat het? Wat betekent class scope en wat is het verband met de taxonomiestructuur? Een groep termen die samen alle bekende waren of diensten binnen een klasse aanduiden. Een class scope is gebaseerd op de taxonomiestructuur: het bestaat uit de groepstitels van het hoogste niveau die aanvaardbaar zijn voor classificatie in een bepaalde klasse. De class scope is breed genoeg om alle classificeerbare termen in een klasse te omvatten, maar ook specifiek genoeg voor classificatie. Waarom bestaan ze? De werkgroep meent dat de Nice class headings niet voldoende omvattend zijn om te gebruiken voor het beschrijven van alle waren en diensten van alle klassen en dat een nieuwe manier nodig is om te beschrijven wat op een bepaald moment binnen een klasse valt. Daarom werden de class scopes ontwikkeld, met de bedoeling aanvragers de mogelijkheid te bieden om de bescherming die zij nodig hebben te verkrijgen met kortere lijsten van waren en diensten. Hoe worden declass scopes vastgesteld? Zoals al toegelicht, wordt de class scope gebaseerd op de taxonomiestructuur, door de volgende stappen te nemen: 15

19 Convergentie 1) De groepstitels van het hoogste niveau van de taxonomiestructuur die aanvaardbaar zijn voor classificatie vormen tesamen de class scope. Klasse 34 Groeptitel Groeptitel Groeptitel Tabak en tabaksproducten (met inbegrip van surrogaten) Lucifers Artikels voor gebruik met tabak Subgroeptitel Subgroeptitel Subgroeptitel Asbakken Sigarettekokers en humidors Aanstekers voor rokers Disclaimer: Dit is werk in uitvoering. De hiërarchie kan worden veranderd of herzien voordat de database definitief wordt vastgesteld. Sommige termen van de database passen wellicht niet in de huidige structuur. De hiërarchie is alleen beschikbaar gesteld om de voortgang van het project te tonen, niet om de uiteindelijke databasestructuur te laten zien. In dit voorbeeld voor klasse 34 is de class scope daarom Tabak en tabaksproducten (met inbegrip van vervangingsmiddelen); lucifers; artikelen voor rokers. Termen die specifiek genoeg zijn om geclassificeerd te worden 16

20 DE BOUWSTENEN VAN DE NIEUWE GEMEENSCHAPPELIJKE PRAKTIJK Beginselen van de nieuwe gemeenschappelijke aanpak Convergentieprogramma CP 2. Convergentie van de lijst van klassen 2) Wanneer een groepstitel van het hoogste niveau niet aanvaardbaar is voor classificatie: maakt de groepstitel geen deel uit van de class scope. In plaats daarvan moet verder in de hiërarchieboomstructuur worden afgedaald naar de subgroepen, totdat aanvaardbare en voldoende brede groepstitels zijn bereikt. Die worden dan opgenomen in de class scope. Is eenmaal een aanvaardbare en voldoende brede groepstitel bereikt, dan is het niet nodig verder in de hiërarchie af te dalen. Nice-klassenummer GROEP (A) GROEP (B) GROEP (C) Groepstitel Groepstitel Groepstitel Groepstermen Groepstermen Groepstermen X SUBGROEP (B1) Subgroeptitel SUBGROEP (B2) Subgroeptitel SUBGROEP (B3) Subgroeptitel SUBGROEP (B4) Subgroeptitel Subgroeptermen Subgroeptermen Subgroeptermen Subgroeptermen In het voorbeeld hierboven zou de class scope: Class scope = groepstitel A + (subgroeptitel B1 + subgroeptitel B2 + subgroeptitel B3 + subgroeptitel B4) + groepstitel C + [afzonderlijke termen]* Termen die specifiek genoeg zijn om geclassificeerd te worden X Termen die te vaag zijn voor classificatie. 1 Alleen als zo n term bestaat 17

21 Convergentie Een grafische voorstelling van een class scope gebaseerd op het voorbeeld van klasse 42 staat hieronder afgebeeld: Klasse 42 Groepstitel IT-diensten Ontwikkeling van software, programmering en implementatie Ontwikkelen van computerhardware Hostingdiensten en ter beschikking stellen van software (Saas) en verhuur van software Verhuur van computer hardware en faciliteiten IT consultancy-, adviesen informatiediensten IT-beveiliging, -bescherming en bewaking X Groepstitel Groepstitel Groepstitel Wetenschappelijke en Testen, authenticatie en technologische diensten Ontwerpdiensten kwaliteitscontrole Medische en farmaceutische onderzoeksdiensten Ingenieursdiensten Expertises (ingenieursdiensten) en onderzoek Diensten van architecten en stedebouwkundige planning Natuurwetenschappelijke diensten Aardwetenschappelijke diensten Kopiëren, omzetten en coderen van gegevens Afzonderlijke termen: beheerdiensten voor informaticaprojecten, data mining, digitaal watermerken, technologische diensten op het gebied van computers, diensten op het gebied van computernetwerken, updaten van geheugenbanken van computersystemen, diensten op het gebied van gegevensmigratie, updaten van websites voor anderen Termen die specifiek genoeg zijn om geclassificeerd te worden X Termen die te vaag zijn voor classificatie. 18

22 DE BOUWSTENEN VAN DE NIEUWE GEMEENSCHAPPELIJKE PRAKTIJK Beginselen van de nieuwe gemeenschappelijke aanpak Convergentieprogramma CP 2. Convergentie van de lijst van klassen Disclaimer: Dit is werk in uitvoering. De hiërarchie kan worden veranderd of herzien voordat de database definitief wordt vastgesteld. Sommige termen van de database passen wellicht niet in de huidige structuur. De hiërarchie is alleen beschikbaar gesteld om de voortgang van het project te tonen, niet om de uiteindelijke databasestructuur te laten zien. Als we de hierboven beschreven gedachtegang volgen, zou de class scope voor klasse 42 zijn: IT-diensten, wetenschappelijke en technologische diensten, testen, authenticatie en kwaliteitscontrole, ontwerpdiensten, ontwikkeling van software, programmering en implementatie, ontwikkeling van computer hardware, hostingdiensten en ter beschikking stellen van software (Saas) en verhuur van software, verhuur van computer hardware en faciliteiten, IT consultancy-, advies- en informatiediensten, IT-beveiliging, -bescherming en bewaking, kopiëren, omzetten en coderen van gegevens, medische en farmaceutische onderzoeksdiensten, ingenieursdiensten, expertises (ingenieursdiensten) en onderzoek, diensten van architecten en stedebouwkundige planning, natuurwetenschappelijke diensten, aardwetenschappelijke diensten. De taxonomie en de class scope zullen aanvragers leren en helpen om kortere, zakelijke lijsten van waren en diensten in te dienen, waarmee ze toch de bescherming krijgen die ze nodig hebben. De taxonomie geeft een duidelijke beschrijving van de exacte termen die feitelijk in een bredere categorie inbegrepen zijn. Dit geeft de aanvragers meer duidelijkheid en meer vertrouwen om exacte termen te gebruiken in plaats van lange lijsten van waren en diensten. 19

23 05 BEGINSELEN VAN DE NIEUWE GEMEENSCHAPPELIJKE PRAKTIJK 5.1. Wat zijn de beginselen van de nieuwe gemeenschappelijke praktijk? De nieuwe praktijk berust op de volgende aannames: De Nice class headings blijven bestaan en kunnen worden gebruikt bij het indienen van merken als de aanvrager dat wenst, maar er zal geen speciale uitleg aan worden gegeven. De termen in de Nice class headings worden op dezelfde manier behandeld als alle andere termen in een lijst van waren en diensten. Het gemeenschappelijk akkoord over welke termen in de Nice class headings als aanvaardbaar (of niet) voor classificatie worden beschouwd, zal een initiatief zijn in de context van het project Harmonisatie van Classificatie (CP 1). 20

24 BEGINSELEN VAN DE NIEUWE GEMEENSCHAPPELIJKE PRAKTIJK Beginselen van de nieuwe gemeenschappelijke aanpak Convergentieprogramma CP 2. Convergentie van de lijst van klassen Class scopes worden opgesteld en geïnterpreteerd volgens het beginsel het betekent wat er staat, aangezien de taxonomie zelf op dat beginsel is gebaseerd. Omdat de class scope op taxonomie is gebaseerd, omvat het feitelijk alle waren of diensten van een bepaalde klasse op een bepaald moment. De class scope bevat alleen groepstitels die aanvaardbaar zijn voor classificatie. Dit maakt een redelijk en werkbaar niveau van abstractie mogelijk zonder vrees voor te vage specificaties. De nieuwe gemeenschappelijke praktijk is akkoord bevonden en wordt toegepast door de nationale bureaus, het BHIM en de WIPO (wat betreft de taxonomie); dit betekent dat er in de gehele EU een consistente hetbetekent-wat-er-staat-interpretatie en aanvaarding van het toepassingsgebied van de klassen zal zijn. De groepstitels die de class scope vormen, zullen vertaald en gevalideerd worden door de nationale bureaus, op basis van de oorspronkelijke Engelse titel. Er komt een gemeenschappelijke strategie voor de continuïteit van de praktijk, zoals hieronder beschreven Hoe zal de nieuwe praktijk (class scopes) zich ontwikkelen? De taxonomiestructuur, en daarmee class scopes, zal voortdurend worden ontwikkeld. De deelnemende bureaus hebben de taak om te beslissen in welke richting en in welke mate, door een gemeenschappelijke inzet, de taxonomie wordt behouden en ontwikkeld. De ontwikkeling van de taxonomie zal gecoördineerd worden door het European Trade Mark and Design Network Centre (ETMD-Network Centre). Dat op het moment van opstellen van dit document nog niet operationeel is. Voorstellen zullen daar verzameld en goedgekeurd worden in samenwerking met de WIPO. Dit zal tot een verbetering en een aanvulling leiden van zowel de taxonomie als de class scopes. 21

25 22 06 FAQ S (VEELGESTELDE VRAGEN)

Convergentie Veelgestelde vragen over de gemeenschappelijke praktijk CP 3. Onderscheidend vermogen beeldmerken met beschrijvende/niet-onderscheidende

Convergentie Veelgestelde vragen over de gemeenschappelijke praktijk CP 3. Onderscheidend vermogen beeldmerken met beschrijvende/niet-onderscheidende NL NL Convergentie Veelgestelde vragen over de gemeenschappelijke praktijk CP 3. Onderscheidend vermogen beeldmerken met beschrijvende/niet-onderscheidende woorden A. DE GEMEENSCHAPPELIJKE PRAKTIJK 1.

Nadere informatie

Op 19 juni 2012 deed het Hof uitspraak in zaak C-307/10 IP Translator en gaf daarbij de volgende antwoorden op de prejudiciële vragen:

Op 19 juni 2012 deed het Hof uitspraak in zaak C-307/10 IP Translator en gaf daarbij de volgende antwoorden op de prejudiciële vragen: Gemeenschappelijke mededeling over de tenuitvoerlegging van IP Translator v1.2, 20 februari 2014 1 Op 19 juni 2012 deed het Hof uitspraak in zaak C-307/10 IP Translator en gaf daarbij de volgende antwoorden

Nadere informatie

Convergentie. Vaak gestelde vragen (FAQ) over de gemeenschappelijke praktijk CP4 Mate van bescherming van zwart-witmerken

Convergentie. Vaak gestelde vragen (FAQ) over de gemeenschappelijke praktijk CP4 Mate van bescherming van zwart-witmerken EN NL Convergentie Vaak gestelde vragen (FAQ) over de gemeenschappelijke praktijk CP4 Mate van bescherming van zwart-witmerken 1. Als de merken niet gelijk (identiek) zijn, kunnen zij dan niettemin met

Nadere informatie

VOORRANG. Artikel 4, lid 2 van het Verdrag van Parijs Artikel 29, lid 1 GMV RELATIEVE GRONDEN

VOORRANG. Artikel 4, lid 2 van het Verdrag van Parijs Artikel 29, lid 1 GMV RELATIEVE GRONDEN Gemeenschappelijke mededeling over de gemeenschappelijke praktijk van de mate van bescherming van zwart-witmerken 15 april 2014 14 1. ACHTERGROND De merkenbureaus in de Europese Unie hebben benadrukt dat

Nadere informatie

Gemeenschappelijke mededeling over de gemeenschappelijke praktijk van de mate van bescherming

Gemeenschappelijke mededeling over de gemeenschappelijke praktijk van de mate van bescherming Gemeenschappelijke mededeling over de gemeenschappelijke praktijk van de mate van bescherming 1 1. ACHTERGROND De merkenbureaus in de Europese Unie hebben benadrukt dat zij via het Europees netwerk voor

Nadere informatie

Gemeenschappelijke mededeling over de gemeenschappelijke praktijk van de relatieve weigeringsgronden gevaar voor verwarring (gevolgen van

Gemeenschappelijke mededeling over de gemeenschappelijke praktijk van de relatieve weigeringsgronden gevaar voor verwarring (gevolgen van Gemeenschappelijke mededeling over de gemeenschappelijke praktijk van de relatieve weigeringsgronden gevaar voor verwarring (gevolgen van nietonderscheidende/zwakke elementen) 2 oktober 2014 1. ACHTERGROND

Nadere informatie

Convergentie. Veelgestelde vragen over de gemeenschappelijke praktijk CP 6. Grafische weergaven van modellen

Convergentie. Veelgestelde vragen over de gemeenschappelijke praktijk CP 6. Grafische weergaven van modellen NL NL Convergentie Veelgestelde vragen over de gemeenschappelijke praktijk CP 6. Grafische weergaven van modellen A. ALGEMENE VRAGEN 1. Welke bureaus gaan de gemeenschappelijke praktijk implementeren?

Nadere informatie

van Nice v1.2, 28 oktober 2015

van Nice v1.2, 28 oktober 2015 Gemeenschappelijke mededeling over de gemeenschappelijke praktijk inzake de algemene benamingen van de hoofdklassen van de classificatie 1 van Nice v1.2, 28 oktober 2015 Op 19 juni 2012 deed het Hof uitspraak

Nadere informatie

Toelichting aanvraagformulier vervallenverklaring Gemeenschapsmerk

Toelichting aanvraagformulier vervallenverklaring Gemeenschapsmerk Toelichting aanvraagformulier vervallenverklaring Gemeenschapsmerk 1. Algemene opmerkingen 1.1 Het formulier Het formulier is gratis verkrijgbaar bij het BHIM en kan worden gedownload van de website van

Nadere informatie

van Nice v1.1, 20 februari 2014

van Nice v1.1, 20 februari 2014 Gemeenschappelijke mededeling over de gemeenschappelijke praktijk inzake de algemene benamingen van de hoofdklassen van de classificatie 1 van Nice v1.1, 20 februari 2014 Op 19 juni 2012 deed het Hof uitspraak

Nadere informatie

Convergence. Vaak gestelde vragen (FAQ) over de gemeenschappelijke praktijk, versie 2 CP4 Mate van bescherming van zwart-witmerken

Convergence. Vaak gestelde vragen (FAQ) over de gemeenschappelijke praktijk, versie 2 CP4 Mate van bescherming van zwart-witmerken NL NL Convergence Vaak gestelde vragen (FAQ) over de gemeenschappelijke praktijk, versie 2 CP4 Mate van bescherming van zwart-witmerken 1. Verschilt de gemeenschappelijke praktijk van de praktijk die voorheen

Nadere informatie

10374/15 ADD 1 mou/dau/hh 1 DG G 3 B

10374/15 ADD 1 mou/dau/hh 1 DG G 3 B Raad van de Europese Unie Brussel, 28 oktober 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2013/0089 (COD) 10374/15 ADD 1 PI 43 CODEC 950 ONTWERP-MOTIVERING VAN DE RAAD Betreft: Standpunt van de Raad in

Nadere informatie

JC 2014 43 27 May 2014. Joint Committee Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door de effectensector (ESMA) en de bankensector (EBA)

JC 2014 43 27 May 2014. Joint Committee Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door de effectensector (ESMA) en de bankensector (EBA) JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door de effectensector (ESMA) en de bankensector (EBA) 1 Inhoudsopgave Richtsnoeren voor de behandeling van klachten

Nadere informatie

Beheer en onderhoud GPH

Beheer en onderhoud GPH Beheer en onderhoud GPH Afkomstig van: Sandra van Beek-Jacobs Versie: 1.0 Datum: 25-7-2014 Inhoudsopgave 1. Documenthistorie 3 2. Inleiding 4 2.1 Opbouw document 4 2.2 Doel document 4 2.3 Beheer van het

Nadere informatie

CO2 prestatieladder Energie management plan

CO2 prestatieladder Energie management plan CO2 prestatieladder Versie: Definitief Datum: februari 2015 Eis: 2.C.3 Westgaag 42b - 3155 DG Maasland Postbus 285-3140 AG Maassluis Telefoon: 010-5922888 Fax: 010-5918621 E-mail: info@kroes.org Versie:

Nadere informatie

Staff Workload Planner. Verbeter de inzet van academisch personeel

Staff Workload Planner. Verbeter de inzet van academisch personeel Staff Workload Planner Verbeter de inzet van academisch personeel Zet docenten effectiever in met gebruik van de software Staff Workload Planner van Scientia. Nu instellingen van het hoger en voortgezet

Nadere informatie

Samenvatting. Verkenning Prioriteiten e Justitie

Samenvatting. Verkenning Prioriteiten e Justitie Verkenning Prioriteiten e Justitie De Raad Justitie en Binnenlandse zaken van de EU heeft in november 2008 het eerste Meerjarenactieplan 2009 2013 voor Europese e justitie opgesteld. Op 6 december 2013

Nadere informatie

Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringstussenpersonen

Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringstussenpersonen EIOPA(BoS(13/164 NL Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringstussenpersonen EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) L 185/6 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/1136 VAN DE COMMISSIE van 13 juli 2015 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 402/2013 betreffende de gemeenschappelijke veiligheidsmethode voor risico-evaluatie

Nadere informatie

Newway Service Level Agreement Structure

Newway Service Level Agreement Structure Newway Service Level Agreement Structure Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan Newway Retail Solutions bv (Newway) géén enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele directe

Nadere informatie

Voorstudie van de implementatie en organisatie van een kennisbeheersysteem voor de FOD Financiën

Voorstudie van de implementatie en organisatie van een kennisbeheersysteem voor de FOD Financiën Voorstudie van de implementatie en organisatie van een kennisbeheersysteem voor de FOD Financiën Informatie (Proces 44) versus Kennismanagement (Proces 78) Versie gevalideerd door de stuurgroep van 23

Nadere informatie

Richtsnoeren voor de behandeling. van klachten door. verzekeringsondernemingen

Richtsnoeren voor de behandeling. van klachten door. verzekeringsondernemingen EIOPA-BoS-12/069 NL Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringsondernemingen 1/8 1. Richtsnoeren Inleiding 1. Artikel 16 van de Eiopa-verordening 1 (European Insurance and Occupational

Nadere informatie

Toelichting aanvraagformulier nietigverklaring van ingeschreven Gemeenschapsmodel

Toelichting aanvraagformulier nietigverklaring van ingeschreven Gemeenschapsmodel BHIM BUREAU VOOR HARMONISATIE BINNEN DE INTERNE MARKT merken, tekeningen en modellen Toelichting aanvraagformulier nietigverklaring van 1. Algemene opmerkingen 1.1 Het formulier Dit aanvraagformulier wordt

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 232 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE

Nadere informatie

Gemeenschappelijke mededeling over de gemeenschappelijke praktijk van onderscheidend vermogen - beeldmerken met beschrijvende/nietonderscheidende

Gemeenschappelijke mededeling over de gemeenschappelijke praktijk van onderscheidend vermogen - beeldmerken met beschrijvende/nietonderscheidende Gemeenschappelijke mededeling over de gemeenschappelijke praktijk van onderscheidend vermogen - beeldmerken met beschrijvende/nietonderscheidende woorden. 2 oktober 2015 1. ACHTERGROND De IE-bureaus van

Nadere informatie

Dat is geen service catalogus! - Deel 1. Stuart Rance DAT IS GEEN SERVICE CATALOGUS. Deel 1

Dat is geen service catalogus! - Deel 1. Stuart Rance DAT IS GEEN SERVICE CATALOGUS. Deel 1 Dat is geen service catalogus! - Deel 1 Stuart Rance DAT IS GEEN SERVICE CATALOGUS Deel 1 Ik heb veel IT organisaties zien proberen een service catalogus op te stellen, en veel van deze projecten slagen

Nadere informatie

Context Informatiestandaarden

Context Informatiestandaarden Context Informatiestandaarden Inleiding Om zorgverleners in staat te stellen om volgens een kwaliteitsstandaard te werken moeten proces, organisatie en ondersteunende middelen daarop aansluiten. Voor ICT-systemen

Nadere informatie

Opzet beantwoording consultatievragen herziene NV COS editie 2014

Opzet beantwoording consultatievragen herziene NV COS editie 2014 1. Heeft u specifieke vragen of opmerkingen bij de aangepaste vertalingen van Standaarden 200-810 en 3402 (voor de nieuwe of herziene Standaarden zijn aparte vragen in hoofdstuk 2)? nee. 2. Kunt u zich

Nadere informatie

C a s e S t u d y E l k o f i n C o n t a c t i n f o r m a t i e

C a s e S t u d y E l k o f i n C o n t a c t i n f o r m a t i e C a s e S t u d y E l k o f i n C o n t a c t i n f o r m a t i e Koen Piers Boudewijnlaan 1 Ondernemingsnr. 0808.450.557 0486/666.543 3590 Diepenbeek Rekeningnr. 979-5766597-49 koen@aurealis.be België

Nadere informatie

Samenvatting/Doelstelling Deze circulaire verschaft informatie over de richtsnoeren van de Bank inzake contractgrenzen.

Samenvatting/Doelstelling Deze circulaire verschaft informatie over de richtsnoeren van de Bank inzake contractgrenzen. de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 35 88 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Circulaire Brussel, 25 april 2016 Kenmerk: NBB_2016_24 uw correspondent:

Nadere informatie

8 Registratie voor een uitnodiging

8 Registratie voor een uitnodiging 8 Registratie voor een uitnodiging Om formeel aan een uitnodiging te kunnen deelnemen, moet u zich daarvoor registreren. Hiertoe dient u uw bedrijfsgegevens in te vullen. Indien u persoonlijk aan een uitnodiging

Nadere informatie

Het belang van. Data Modellering. GEMINIT Training. Data Modellering. Frédéric BARBIER

Het belang van. Data Modellering. GEMINIT Training. Data Modellering. Frédéric BARBIER Het belang van Data Modellering Studiedag Informatiemanagement Politeia, 22 februari 2013, Gent Open data en de cloud: een revolutie in de informatiehuishouding van de overheid Training Data Modellering

Nadere informatie

Handleiding voor vertegenwoordigers van de Staat

Handleiding voor vertegenwoordigers van de Staat Uniek verslag Handleiding voor vertegenwoordigers van de Staat Version 1 1 Inhoudstafel Inhoudstafel...2 Inleiding...3 Webbrowsers...4 Verbinding maken met de toepassing...5 Formulier overeenkomst...12

Nadere informatie

VERORDENINGEN. Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

VERORDENINGEN. Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 28.5.2014 L 159/41 VERORDENINGEN GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. 574/2014 VAN DE COMMISSIE van 21 februari 2014 tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement

Nadere informatie

Hoe ziet de toekomst van ICT-beleid eruit in het onderwijs aan leerlingen met beperkingen?

Hoe ziet de toekomst van ICT-beleid eruit in het onderwijs aan leerlingen met beperkingen? Informatie en Communicatie Technologie (ICT) in het onderwijs aan leerlingen met beperkingen Visies op de toekomst van Beleid, Praktijk en Onderzoek & Ontwikkeling In september 2002 heeft een internationale

Nadere informatie

Samenvatting. Inleiding

Samenvatting. Inleiding Inleiding Overgewicht en obesitas bij kinderen is een serieus volksgezondheidsprobleem. Het wordt veroorzaakt door een complex geheel van onderling samenhangende persoonlijke, sociale en omgevingsfactoren.

Nadere informatie

Toelichting omzettingsformulier

Toelichting omzettingsformulier BHIM - HARMONISATIEBUREAU VOOR DE INTERNE MARKT Merken, Tekeningen en Modellen Toelichting omzettingsformulier Algemene opmerkingen Het omzettingsformulier wordt ter beschikking gesteld door het Harmonisatiebureau

Nadere informatie

1. Verzoek om voorlegging van een zaak voor arbitrage

1. Verzoek om voorlegging van een zaak voor arbitrage ONDERLINGE OVEREENKOMST TUSSEN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN EN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND TOT REGELING VAN DE WIJZE VAN TOEPASSING VAN DE ARBITRAGEPROCEDURE VOORZIEN IN ARTIKEL 25, VIJFDE LID, VAN HET

Nadere informatie

Brussel, 22 november 2006 112206 Advies Europees beleid intellectuele eigendommen Advies Europees beleid met betrekking tot intellectuele eigendommen

Brussel, 22 november 2006 112206 Advies Europees beleid intellectuele eigendommen Advies Europees beleid met betrekking tot intellectuele eigendommen Brussel, 22 november 2006 112206 Advies Europees beleid intellectuele eigendommen Advies Europees beleid met betrekking tot intellectuele eigendommen 1. Inleiding De SERV werd op 3 november 2006 om advies

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 14.3.2003 COM(2003) 114 definitief 2003/0050 (CNS) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de statistische gegevens die moeten worden gebruikt

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 29.11.2013 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 0570/2012, ingediend door Maria Teresa Magnifico (Italiaanse nationaliteit), over erkenning

Nadere informatie

RICHTSNOEREN VOOR TESTS, DOORLICHTINGEN OF EXERCITIES DIE KUNNEN LEIDEN TOT STEUNMAATREGELEN EBA/GL/2014/ september 2014

RICHTSNOEREN VOOR TESTS, DOORLICHTINGEN OF EXERCITIES DIE KUNNEN LEIDEN TOT STEUNMAATREGELEN EBA/GL/2014/ september 2014 EBA/GL/2014/09 22 september 2014 Richtsnoeren voor de soorten tests, doorlichtingen of exercities die kunnen leiden tot steunmaatregelen uit hoofde van artikel 32, lid 4, onder d), punt iii) van de richtlijn

Nadere informatie

Het SEESCOA project; jouw user interface, altijd en overal

Het SEESCOA project; jouw user interface, altijd en overal Het SEESCOA project; jouw user interface, altijd en overal Kris Luyten Karin coninx 17 januari 2002 Samenvatting De informatica kende een ware revolutie voordat men tot de desktop PC gekomen is. 20 jaar

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 17.7.2014

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 17.7.2014 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 17.7.2014 C(2014) 4580 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE van 17.7.2014 betreffende de voorwaarden voor de indeling in klassen zonder tests van bepaalde

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 29.5.2013 COM(2013) 307 final 2013/0159 (E) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD over de toepassing van Reglement nr. 41 van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde

Nadere informatie

TYPES INSTRUMENTEN OVERZICHT

TYPES INSTRUMENTEN OVERZICHT TYPES INSTRUMENTEN OVERZICHT Aanbeveling... 2 Advies... 2 Algemeen commentaar... 2 Beleidsdocument... 3 Besluit... 3 Decreet... 3 Europees besluit... 3 Grondwet... 3 Koninklijk besluit... 3 Mededeling...

Nadere informatie

UPDATE-BRIEF: ASSISTANCE PSO 2009 VERSIE 2.3.02 (DECEMBER 2009)... 2

UPDATE-BRIEF: ASSISTANCE PSO 2009 VERSIE 2.3.02 (DECEMBER 2009)... 2 INHOUDSOPGAVE UPDATE-BRIEF: ASSISTANCE PSO 2009 VERSIE 2.3.02 (DECEMBER 2009)... 2 1.1 ROLRECHTEN... 3 1.1.1 BEDRIJFSVIEWS... 3 1.1.2 PROJECTEN... 3 1.1.3 UREN... 4 1.2 PROGRAMMA-INSTELLINGEN... 5 1.2.1

Nadere informatie

Gemeenschappelijke veiligheidsmethode voor risico-evaluatie en -beoordeling

Gemeenschappelijke veiligheidsmethode voor risico-evaluatie en -beoordeling Gemeenschappelijke veiligheidsmethode voor risico-evaluatie en -beoordeling Thierry BREYNE, Dragan JOVICIC Europees Spoorwegbureau Eenheid Veiligheid Dienst Veiligheidsbeoordeling Adres: 120 Rue Marc LEFRANCQ

Nadere informatie

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie?

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? De externe omgeving wordt voor meer en meer organisaties een onzekere factor. Het is een complexe oefening voor directieteams om

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N EU - Contractenrecht A03 Brussel, 9 december 2010 MH/SL/AS A D V I E S over DE CONSULTATIE VAN DE EUROPESE COMMISSIE OVER HET EUROPEES CONTRACTENRECHT VOOR CONSUMENTEN

Nadere informatie

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE 29.11.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 314/41 AANBEVELINGEN AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van 22 november 2011 betreffende de procedure voor de erkenning van opleidingcentra en examinatoren voor

Nadere informatie

RICHTSNOEREN VOOR ONDERZOEK IN HET BUREAU VOOR HARMONISATIE BINNEN DE INTERNE MARKT (MERKEN, TEKENINGEN EN MODELLEN) BETREFFENDE GEMEENSCHAPSMERKEN

RICHTSNOEREN VOOR ONDERZOEK IN HET BUREAU VOOR HARMONISATIE BINNEN DE INTERNE MARKT (MERKEN, TEKENINGEN EN MODELLEN) BETREFFENDE GEMEENSCHAPSMERKEN RICHTSNOEREN VOOR ONDERZOEK IN HET BUREAU VOOR HARMONISATIE BINNEN DE INTERNE MARKT (MERKEN, TEKENINGEN EN MODELLEN) BETREFFENDE GEMEENSCHAPSMERKEN DEEL A ALGEMENE VOORSCHRIFTEN AFDELING 7 HERZIENING Richtsnoeren

Nadere informatie

M (2015) 7. Overwegende dat deze samenwerking dus internationaal, interinstitutioneel en multidisciplinair moet zijn,

M (2015) 7. Overwegende dat deze samenwerking dus internationaal, interinstitutioneel en multidisciplinair moet zijn, AANBEVELING van het Benelux Comité van Ministers betreffende de ontwikkeling van een multilaterale samenwerking in de strijd tegen grensoverschrijdende sociale fraude op Benelux- en Europees niveau M (2015)

Nadere informatie

N.V. Jean VERHEYEN (Verzekeringsagent) Bedrijfspolitiek op het gebied van de belangenconflicten

N.V. Jean VERHEYEN (Verzekeringsagent) Bedrijfspolitiek op het gebied van de belangenconflicten MiFID Belangenconflicten beleid Versie 18/08/2014 - Deze versie annuleert en vervangt alle vorige versies 1. Inleiding Conform de Europese reglementering (Markets in Financial Instruments Directive, hierna

Nadere informatie

Europese regelgeving brandkleppen

Europese regelgeving brandkleppen Europese regelgeving brandkleppen Europese Bouwproducten richtlijn In 1989 werd de Europese bouwproductenrichtlijn ingevoerd. Deze richtlijn werd ingevoerd om technische belemmeringen van de handel binnen

Nadere informatie

Invalshoeken bij beoordelen

Invalshoeken bij beoordelen Invalshoeken bij beoordelen Invalshoeken bij Beoordelen Persoonlijkheidseigenschappen Met persoonlijkheidskenmerken wordt bedoeld: intelligentie, flexibiliteit, aanpassingsvermogen, leiderschap, integriteit,

Nadere informatie

Gemeenschappelijke verklaring betreffende telewerken door de Europese sociale partners in de verzekeringssector

Gemeenschappelijke verklaring betreffende telewerken door de Europese sociale partners in de verzekeringssector Gemeenschappelijke verklaring betreffende telewerken door de Europese sociale partners in de verzekeringssector I. Inleiding Sinds de Europese sociale partners meer dan tien jaar geleden, op 16 juli 2002,

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 8 februari 2016 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 8 februari 2016 (OR. en) Conseil UE Raad van de Europese Unie Brussel, 8 februari 2016 (OR. en) Interinstitutionele dossiers: 2016/0010 (CNS) 2016/0011 (CNS) 5827/16 LIMITE PUBLIC FISC 14 ECOFIN 71 NOTA van: aan: Betreft: Voorzitterschap

Nadere informatie

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Een eenvoudige en toegankelijke oplossing Thinking Portfolio is een snel te implementeren software applicatie. Een krachtig web-based hulpmiddel

Nadere informatie

Technische handleiding Crux-programmatuur

Technische handleiding Crux-programmatuur Technische handleiding Crux-programmatuur Inleiding: Degelijke juridische databanken hebben allemaal dezelfde structuur. Rond de wetsartikelen (de kleinst gemene deler) bestaat een reeks van koppeltabellen

Nadere informatie

HET EUROPEES INSTITUUT VOOR GENDERGELIJKHEID HET BUREAU VAN DE EUROPESE UNIE VOOR DE GRONDRECHTEN. Samenwerkingsovereenkomst

HET EUROPEES INSTITUUT VOOR GENDERGELIJKHEID HET BUREAU VAN DE EUROPESE UNIE VOOR DE GRONDRECHTEN. Samenwerkingsovereenkomst HET EUROPEES INSTITUUT VOOR GENDERGELIJKHEID EN HET BUREAU VAN DE EUROPESE UNIE VOOR DE GRONDRECHTEN Samenwerkingsovereenkomst Preambule Het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) en het

Nadere informatie

MiFID Een betere bescherming van uw vermogen

MiFID Een betere bescherming van uw vermogen MiFID Een betere bescherming van uw vermogen Inhoud MiFID, een betere bescherming van beleggers op Europees niveau............... 4 De verplichtingen van BIL tegenover haar cliënten-beleggers... 6 Classificatie

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Voorstel van het BDF voor het uitwerken van een Europese legitimatiekaart inzake handicap Voorstelling aan de RvB van het EDF van Praag Februari 2009

Voorstel van het BDF voor het uitwerken van een Europese legitimatiekaart inzake handicap Voorstelling aan de RvB van het EDF van Praag Februari 2009 Voorstel van het BDF voor het uitwerken van een Europese legitimatiekaart inzake handicap Voorstelling aan de RvB van het EDF van Praag Februari 2009 1. Situering van het voorstel 2. Erkenningsprincipes

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 17.03.2004 COM(2004)190 definitief 2004/0064 (CNS) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de sluiting van een overeenkomst tussen de Europese

Nadere informatie

Plus500UK Limited. Privacybeleid

Plus500UK Limited. Privacybeleid Plus500UK Limited Privacybeleid Privacybeleid Plus500 Privacyverklaring Bescherming van de privacy en de bescherming van de persoonlijke en financi?le informatie van onze klanten en bezoekers heeft onze

Nadere informatie

EUROPEES PATENT IN 9 STAPPEN

EUROPEES PATENT IN 9 STAPPEN EUROPEES PATENT IN 9 STAPPEN www.inaday.eu WIJ ZIJN INADAY, SPECIALIST IN MERKEN & PATENTEN Inaday maakt merk- en patentbescherming begrijpelijk en bereikbaar. Dit doen we door de procedures voor merk-

Nadere informatie

Datum 29 april 2011 Ons kenmerk TGFO-DDi Pagina 1 van 6. Betreft

Datum 29 april 2011 Ons kenmerk TGFO-DDi Pagina 1 van 6. Betreft Financiële ondernemingen t.a.v. het Bestuur Datum 29 april 2011 Pagina 1 van 6 Betreft Beheerst Beloningsbeleid Geachte heer, mevrouw, Om ervoor te zorgen dat financiële ondernemingen ook in hun beloningsstructuren

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

Service Pack notes CRM SPE SP3

Service Pack notes CRM SPE SP3 Service Pack notes CRM SPE SP3 Versie 1.1 INHOUD Opslag documenten in de database... 3 Wijzigen methodiek opslag documenten... 3 Controleren documenten... 3 Repareren documenten... 3 Documenten verplaatsen

Nadere informatie

Juridische aspecten outsourcing onder architectuur 25 september 2012. Polo van der Putt Partner Vondst Advocaten

Juridische aspecten outsourcing onder architectuur 25 september 2012. Polo van der Putt Partner Vondst Advocaten Juridische aspecten outsourcing onder architectuur 25 september 2012 Polo van der Putt Partner Vondst Advocaten Wat zegt de wet? Architectuurdiensten = dienstverlening als bedoeld in art. 400 e.v. van

Nadere informatie

Social Strategy Masterclass 2014

Social Strategy Masterclass 2014 Social Strategy Masterclass 201 Bestemd voor Directie en Management actief in zowel B2B, B2C als Non profit Inhoudsopgave Inleiding Eendaagse Social Strategy MasterClass Programma Ochtendsessie Middagsessie

Nadere informatie

'OPEN HARDWARE' LICENTIE VOOR COLLABORATIEVE ONTWIKKELING

'OPEN HARDWARE' LICENTIE VOOR COLLABORATIEVE ONTWIKKELING 'OPEN HARDWARE' LICENTIE VOOR COLLABORATIEVE ONTWIKKELING LOH DDC licentie Versie 1.0 (20 mei 2014) Auteursrechten: SIBELGA Oorspronkelijk document op: www.sibelga.be/openhardware INLEIDING Dit is een

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 4 juli 2014 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 4 juli 2014 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 4 juli 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2014/0194 (COD) 5520/14 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 26 juni 2014 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: ECOFIN 49 UEM 12 STATIS

Nadere informatie

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/9 VAN DE COMMISSIE

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/9 VAN DE COMMISSIE L 3/41 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/9 VAN DE COMMISSIE van 5 januari 2016 betreffende het gezamenlijk indienen en het uitwisselen van gegevens overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het

Nadere informatie

Online ServiceDesk. www.heutink-ict.nl

Online ServiceDesk. www.heutink-ict.nl Online ServiceDesk De Online ServiceDesk, kortweg OSD, gebruikt u voor het registreren en bijhouden van service aangelegenheden. Zo kunt u de tool gebruiken voor het aanvragen van een serviceverzoek, maar

Nadere informatie

Het labjournaal. Verslaglegging van onderzoek naar nieuwe uitvindingen. Inleiding

Het labjournaal. Verslaglegging van onderzoek naar nieuwe uitvindingen. Inleiding Vereenigde Octrooibureaux N.V. Johan de Wittlaan 7 2517 JR Postbus 87930 2508 DH Den Haag Het labjournaal Verslaglegging van onderzoek naar nieuwe uitvindingen Telefoon 070 416 67 11 Telefax 070 416 67

Nadere informatie

file:///c:/documents%20and%20settings/swa.windows-tf3kua... Driver help

file:///c:/documents%20and%20settings/swa.windows-tf3kua... Driver help 1 van 5 17/03/2006 17:25 Driver help Wat is een driver? Waarom heb ik een nieuwe driver nodig? Welke driver heb ik nodig? Hoe download ik een driver? Hoe installeer ik een driver? Drivers downloaden Wat

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 4 juni 2009 (08.06) (OR. en) 10523/2/09 REV 2

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 4 juni 2009 (08.06) (OR. en) 10523/2/09 REV 2 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 4 juni 2009 (08.06) (OR. en) 10523/2/09 REV 2 JAI 346 COMIX 469 COTER 60 ENFOPOL 159 USA 39 ASIM 57 COHOM 126 COJUR 15 POLGEN 97 RESULTAAT BESPREKINGEN van: de Raad datum:

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, van het Verdrag van de Verenigde Naties

Nadere informatie

FS150422.7A. A: Beschrijving van de voorgestelde werkwijze B: Toelichting op het MSP en identificatie proces

FS150422.7A. A: Beschrijving van de voorgestelde werkwijze B: Toelichting op het MSP en identificatie proces FS150422.7A FORUM STANDAARDISATIE 22 april 2015 Agendapunt: 7. Internationaal Stuk 7A. Notitie omgang met standaarden van het Europese Multistakeholder Platform on ICT Standardisation Bijlage A: Beschrijving

Nadere informatie

Private Banking De essentie: een toekomst voor uw vermogen

Private Banking De essentie: een toekomst voor uw vermogen Private Banking De essentie: een toekomst voor uw vermogen NL samen naar de essentie 504452_DEXIA_tripyque_private_banking_NL.indd 3 11/19/10 8:44:20 AM Private Banking De essentie: een toekomst voor uw

Nadere informatie

STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT

STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT De Regeringen van de hierna genoemde landen: De Bondsrepubliek Duitsland, Oostenrijk, België, Denemarken, Spanje, Finland, Frankrijk,

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 26.10.2011 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 0685/2010, ingediend door Slawomir Siwy (Poolse nationaliteit), namens "Związek Zawodowy

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 9 december 2002 (OR. en) 14052/2/02 REV 2 ADD 1. Interinstitutioneel dossier: 2001/0046 (COD)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 9 december 2002 (OR. en) 14052/2/02 REV 2 ADD 1. Interinstitutioneel dossier: 2001/0046 (COD) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 9 december 2002 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2001/0046 (COD) 14052/2/02 REV 2 ADD 1 ECO 336 UD 111 CODEC 1406 MOTIVERING VAN DE RAAD Betreft: Door de Raad op

Nadere informatie

Richtsnoeren inzake aanvullend vermogen

Richtsnoeren inzake aanvullend vermogen EIOPA-BoS-14/167 NL Richtsnoeren inzake aanvullend vermogen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Nadere informatie

BEOORDELINGSPROCEDURES VOOR HET PROGRAMMA ENERGIE, MILIEU EN DUURZAME ONTWIKKELING DEELPROGRAMMA MILIEU EN DUURZAME ONTWIKKELING

BEOORDELINGSPROCEDURES VOOR HET PROGRAMMA ENERGIE, MILIEU EN DUURZAME ONTWIKKELING DEELPROGRAMMA MILIEU EN DUURZAME ONTWIKKELING BEOORDELINGSPROCEDURES VOOR HET PROGRAMMA ENERGIE, MILIEU EN DUURZAME ONTWIKKELING DEELPROGRAMMA MILIEU EN DUURZAME ONTWIKKELING 1. De beoordelingsprocedure. 1.1 Preregistratie. De voorstellen worden niet

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Communicatie Millenniumdoelen

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Communicatie Millenniumdoelen AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Buitenlandse Zaken, p/a Postbus 20006, 2500 EA Den Haag (NL). Contactpunt(en):

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE EN HET COMITE VAN DE REGIO'S

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE EN HET COMITE VAN DE REGIO'S EUROPESE COMMISSIE Brussel, 23.3.2017 COM(2017) 134 final ANNEX 1 BIJLAGE bij de MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE EN HET COMITE

Nadere informatie

DIRECTORAAT-GENERAAL INTERN BELEID BELEIDSONDERSTEUNENDE AFDELING C: RECHTEN VAN DE BURGER EN CONSTITUTIONELE ZAKEN JURIDISCHE ZAKEN

DIRECTORAAT-GENERAAL INTERN BELEID BELEIDSONDERSTEUNENDE AFDELING C: RECHTEN VAN DE BURGER EN CONSTITUTIONELE ZAKEN JURIDISCHE ZAKEN DIRECTORAAT-GENERAAL INTERN BELEID BELEIDSONDERSTEUNENDE AFDELING C: RECHTEN VAN DE BURGER EN CONSTITUTIONELE ZAKEN JURIDISCHE ZAKEN Documenten over de burgerlijke staat - de uitdaging voor ambtenaren

Nadere informatie

Hulp voor uitvinders. Bescherm uw ideeën Patentgeschiedenis Vooraf de aanvraag Is het een creatieve uitvinding? Verkrijgen van een patent

Hulp voor uitvinders. Bescherm uw ideeën Patentgeschiedenis Vooraf de aanvraag Is het een creatieve uitvinding? Verkrijgen van een patent Hulp voor uitvinders Pag. 1 Pag. 2 Pag. 3 Pag. 4 Pag. 5 Bescherm uw ideeën Patentgeschiedenis Vooraf de aanvraag Is het een creatieve uitvinding? Verkrijgen van een patent Bescherm uw ideeën Wanneer u

Nadere informatie

A Inhoud. 2. De identiteit van de eigenaar van de website en het doel van de website staan genoemd.

A Inhoud. 2. De identiteit van de eigenaar van de website en het doel van de website staan genoemd. Beoordelingsformulier websites Afdeling Taal en Communicatie VU De schriftelijke communicatie-uitingen van de verzekeraar moeten begrijpelijk en duidelijk zijn voor de klant en afgestemd op diens taalniveau.

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van MESEN Markt 1 8957 Mesen Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI MESEN/RMID-SCP/2017 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

Office op maat. 1 Hulp voor de Werkzoekenden. 1.1 Inschrijving op de site

Office op maat. 1 Hulp voor de Werkzoekenden. 1.1 Inschrijving op de site 1 Hulp voor de Werkzoekenden 1.1 Inschrijving op de site Office op maat Om een opleiding te ontwerpen klikt u op de pagina http://www.easy-pro.be/actiris/actiris-nl/, op De opleidingen creëren. Volgend

Nadere informatie

TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN

TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN 1. Inleiding Op 9 april 2014 maakte de Europese Commissie aan het Europees Parlement een voorstel van richtlijn over

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Wat houdt het begrip internationale samenwerking in?

Samenvatting. 1. Wat houdt het begrip internationale samenwerking in? Aanleiding voor het onderzoek Samenvatting In de 21 ste eeuw is de invloed van ruimtevaartactiviteiten op de wereldgemeenschap, economie, cultuur, milieu, etcetera steeds groter geworden. Ieder land dient

Nadere informatie

6. Project management

6. Project management 6. Project management Studentenversie Inleiding 1. Het proces van project management 2. Risico management "Project management gaat over het stellen van duidelijke doelen en het managen van tijd, materiaal,

Nadere informatie

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 ISO Revisions Nieuw en herzien Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 Inleiding Dit document maakt een vergelijking tussen ISO 9001:2008 en de Final Draft International

Nadere informatie

VERENIGINGSWIJZER.NL PROJECTPLAN

VERENIGINGSWIJZER.NL PROJECTPLAN Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Exacte Wetenschappen Project Multimedia Peter van Ulden Studentnr. 1494759 VERENIGINGSWIJZER.NL PROJECTPLAN INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding...3 2 Project omschrijving...4

Nadere informatie