Convergentie. Beginselen van de nieuwe gemeenschappelijke aanpak Convergentieprogramma. CP 2. Convergentie van de class headings

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Convergentie. Beginselen van de nieuwe gemeenschappelijke aanpak Convergentieprogramma. CP 2. Convergentie van de class headings"

Transcriptie

1 Convergentie Beginselen van de nieuwe gemeenschappelijke aanpak Convergentieprogramma CP 2. Convergentie van de class headings Office for Harmonization in the Internal Market Avenida de Europa 4 E Alicante, Spain Tel Fax

2 NL Convergentie Beginselen van de nieuwe gemeenschappelijke aanpak Convergentieprogramma CP 2. Convergentie van de class headings

3 Convergentie Beginselen van de nieuwe gemeenschappelijke aanpak Convergentieprogramma CP 2. Convergentie van de class headings

4 Convergentie Index 1. ACHTERGROND VAN HET PROGRAMMA 2. ACHTERGROND VAN HET PROJECT 3. DOELSTELLINGEN VAN DIT DOCUMENT 4. DE BOUWSTENEN VAN DE NIEUWE GEMEENSCHAPPELIJKE PRAKTIJK 4.1. Taxonomie: het aanbrengen van structuur in de classificatie van Nice De huidige classificatiepraktijk Taxonomie: wat is het en wat zijn de voordelen? 4.2. Class headings: wat is het en waarom bestaat het? 5. BEGINSELEN VAN DE NIEUWE GEMEENSCHAPPELIJKE PRAKTIJK 5.1. Wat zijn de beginselen van de nieuwe gemeenschappelijke praktijk? 5.2. Hoe zal de nieuwe praktijk (class headings) zich ontwikkelen? 6. FAQ S (VEELGESTELDE VRAGEN) 7. TERMINOLOGIE

5 01 ACHTERGROND VAN HET PROGRAMMA Ondanks de wereldwijde toename in activiteiten op het gebied van handelsmerken en modellen in de afgelopen jaren hebben pogingen om convergentie te realiseren in de manier waarop bureaus verspreid over de hele wereld te werk gaan slechts magere resultaten opgeleverd. In Europa hebben we nog een lange weg te gaan voordat de inconsistenties tussen de merken- en modellenbureaus in de EU zijn gladgestreken. Het Strategisch Plan van het BHIM stelt vast dat dit een van zijn belangrijkste uitdagingen is. Zoals uiteengezet in het Strategisch Plan zijn er momenteel drie fundamentele initiatieven gaande in Europa om de ontwikkeling van een Europees netwerk van merken en modellen te bevorderen. 02 (a) Merkenverordening en Merkenrichtlijn: De verdere harmonisatie van de merkenwetgeving en -procedures in Europa door middel van herziening van de Merkenverordening en de Merkenrichtlijn. Dit initiatief ligt momenteel bij de Commissie voor formele afwikkeling van herziening van de wetgeving.

6 ACHTERGROND VAN HET PROGRAMMA Beginselen van de nieuwe gemeenschappelijke aanpak Convergentieprogramma CP 2. Convergentie van de lijst van klassen (b) Samenwerkingsfonds: Gezamenlijke tools, databanken en platforms opzetten door het instellen van het Samenwerkingsfonds. Dit is reeds door het bureau ter hand genomen door middel van de actieve betrokkenheid van de nationale bureaus en gebruikersorganisaties. (c) Het stimuleren van de harmonisatie van praktijken in heel Europa. Dit wordt in de onderstaande grafiek geïllustreerd. Convergentieprogramma Harmonisatie van merkenwetgeving enprocedures Samenwerkingsfonds Figuur 1 Naar een Europees merken- en modellennetwerk Om het derde initiatief te kunnen oppakken is in juni 2011 het Convergentieprogramma opgezet. Dit programma is het resultaat van de unanieme vastberadenheid om een nieuw tijdperk te creëren voor de EU-merken- en modellenbureaus door progressief een Europees interoperabel en gezamenlijk netwerk op te zetten voor een sterkere IE-omgeving in Europa. De visie van het programma is om duidelijkheid, rechtszekerheid, kwaliteit en bruikbaarheid voor zowel de aanvragers als de bureaus te creëren en te communiceren. Dit doel zal worden bereikt door samen te werken aan de harmonisatie van praktijken en zal resulteren in aanzienlijke voordelen voor zowel gebruikers als IE-bureaus. In eerste instantie zijn in het kader van het Convergentieprogramma de volgende vijf projecten geïntroduceerd: CP 1. Harmonisatie van classificatie CP 2. Convergentie van de class headings CP 3. Absolute weigeringsgronden Beeldmerken CP 4. De mate van bescherming van zwart-witmerken CP 5. Relatieve weigeringsgronden Verwarringsgevaar Dit document richt zich op de nieuwe algemene praktijk van het tweede project: CP 2. Convergentie van de class headings. 03

7 02 ACHTERGROND VAN HET PROJECT 04 Jarenlang heeft er in Europa grote verdeeldheid bestaan over de interpretatie van de klassetitels (oftewel class headings ) van de Nice-classificatie. Toen het project van start ging, hadden 17 van de 26 huidige EU-bureaus de het betekent wat er staat -aanpak. Dat wil zeggen dat een term niet meer behelst dan wat binnen zijn beschrijving past. Voor de andere 9 bureaus behelsde de class heading alle waren of diensten binnen die klasse. Deze laatste praktijk werd ook toegepast door het BHIM, overeenkomstig Mededeling nr. 4/03 van 16 juni 2003 van de oorzitter van het bureau. De verschillende praktijken en interpretaties met betrekking tot de class headings zorgen voor verwarring bij de aanvragers van een merk bij meerdere bureaus, aangezien dezelfde lijst van waren en diensten niet in ieder rechtsgebied gelijk geïnterpreteerd wordt. Dit kan leiden tot juridische onvoorspelbaarheid ten aanzien van prioriteit, senioriteit, vervallenverklaring, onderzoek en met name oppositiebeslissingen, waarbij de conflicterende merken zijn geregistreerd bij bureaus met verschillende

8 ACHTERGROND VAN HET PROJECT Beginselen van de nieuwe gemeenschappelijke aanpak Convergentieprogramma CP 2. Convergentie van de lijst van klassen praktijken, aangezien onduidelijk is welke van de twee interpretaties in dat geval zal worden gehanteerd. Vanwege deze situatie hebben de bureaus ingezien dat harmonisatie van de interpretatie van de class headings noodzakelijk was en dat één praktijk beter zou zijn voor zowel gebruikers als henzelf. De doelstellingen van het Convergentieproject van de class headings werden in het begin als volgt vastgesteld: 1) Een gemeenschappelijke praktijk inclusief een gemeenschappelijke aanpak bij de uitwerking gevolgen van het gebruik van de Nice-class headings, beschreven in een document en vertaald in alle talen van de EU. 2) Een gezamenlijke communicatiestrategie voor deze praktijk. 3) Een actieplan om de nieuwe praktijk in te voeren. 4) Een analyse van de noodzaak om de vroegere praktijk aan te pakken. Deze projectresultaten zijn opgesteld en goedgekeurd door de nationale bureaus, waarbij rekening is gehouden met het commentaar van de andere projectleden, de gebruikersorganisaties, de WIPO en het BHIM. De volgende onderwerpen vallen buiten het project: De uitwerking van specifieke administratieve maatregelen om gemeenschappelijke praktijken in de deelnemende IE-bureaus in te voeren (na afloop van het actieplan). Het opnemen van de beginselen die voortvloeien uit het document over de gemeenschappelijke praktijk in de richtlijnen van de nationale bureaus; dit zal plaatsvinden volgens de interne procedures van de afzonderlijke bureaus. Tijdens de besprekingen van de nieuwe gemeenschappelijke praktijk kunnen er nieuwe ideeën voor gemeenschappelijke IT-tools ontstaan. Deze zullen genoteerd worden, maar de ontwikkeling van dergelijke tools is geen onderdeel van het project. Elke actie met betrekking tot de eerder geregistreerde aanvragen en de effecten van de nieuwe praktijk daarop zal als een op zichzelf staand project worden beschouwd. De eerste vergadering van de werkgroep vond op 1 juli 2011 in Alicante plaats. In dit vroege stadium stelde het bureau van het Verenigd Koninkrijk voor om de nieuwe praktijk te baseren op het taxonomiesysteem. De taxonomie is opgesteld in de context van het project Harmonisatie van Classificatie (CP 1), waaraan het bureau van het Verenigd Koninkrijk ook deelneemt. 05

9 ACHTERGROND VAN HET PROJECT Beginselen van de nieuwe gemeenschappelijke aanpak Convergentieprogramma CP 2. Convergentie van de lijst van klassen Dit project (CP 1) heeft de volgende doelstellingen: Een gemeenschappelijke database realiseren van reeds geaccepteerde waren en diensten, vertaald in alle EU-talen. In dit document zal deze database verder de gemeenschappelijke geharmoniseerde database worden genoemd. De waren en diensten van deze database zullen geharmoniseerde termen worden genoemd. De algemene criteria en de voorwaarden voor de aanvaardbaarheid van termen harmoniseren opdat een gemeenschappelijke classificatiepraktijk kan worden bereikt. Om het onderhoud van gegevens te bevorderen en het vinden van de juiste waren en diensten voor gebruikers te verbeteren, is besloten om een nieuwe hiërarchische structuur te creëren, met de classificatie van Nice als basis, en deze met termen uit de database uit te breiden, met algemene termen bovenaan en meer specifieke termen onderaan. Deze structuur staat bekend als taxonomie en zal in paragraaf Taxonomie: wat is het en wat zijn de voordelen? uitvoerig aan de orde komen. 06

10 03 DOELSTELLINGEN VAN DIT DOCUMENT Dit document zal het referentiekader voor de nieuwe praktijk zijn voor IE-bureaus, gebruikersorganisaties, aanvragers en vertegenwoordigers. Het zal op vele plaatsen verkrijgbaar en gemakkelijk toegankelijk zijn en een duidelijke en begrijpelijke uitleg geven van de beginselen waarop de nieuwe gemeenschappelijke praktijk zal worden gebaseerd. In een volgende stap zullen deze beginselen volgens de overeengekomen methodologie van het project op de inhoud van iedere klasse toegepast worden. 07

11 04 SDE BOUWSTENEN VAN DE NIEUWE GEMEENSCHAPPELIJKE PRAKTIJK 4.1. Taxonomie: het aanbrengen van structuur in de classificatie van Nice De huidige classificatiepraktijk De classificatiepraktijk van merken is gebaseerd op de classificatie van Nice, die een classificatiesysteem in klassen is van waren en diensten die op de wereldmarkt gevonden kunnen worden. De classificatie van Nice is gebaseerd op de Overeenkomst van Nice betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, die door de WIPO wordt beheerd. Het systeem bestaat 08

12 DE BOUWSTENEN VAN DE NIEUWE GEMEENSCHAPPELIJKE PRAKTIJK Beginselen van de nieuwe gemeenschappelijke aanpak Convergentieprogramma CP 2. Convergentie van de lijst van klassen uit 45 klassen, waarbij elke klasse in de meest algemene termen een specificatie geeft van de gebieden waaraan de waren en diensten gerelateerd zijn. Merken moeten worden ingedeeld volgens deze classificatie. De Nice class headings en de aanvaardbaarheid van elk van de algemene termen hangt momenteel echter af van de interpretatie die elk bureau eraan geeft. Het verschil in interpretatie van deze Nice class headings wordt veroorzaakt doordat niet duidelijk is gespecificeerdt welke interpretatie eran gegeven moet worden. De WIPO zegt daar het volgende over (vrije vertaling): de aanduidingen van waren of diensten in de class headings zijn algemene van aanduidingen betreffende de gebieden waartoe, in beginsel, de waren of diensten behoren. Hieronder ziet u een grafische voorstelling van de classificatie van Nice, gebaseerd op het voorbeeld van klasse 34: Klasse 34 Nice-klasse 34: Tabak; artikelen voor rokers; lucifers Alfabetishe lijst van afzonderlijke termen: Term; Term; Term; Term; Term; Term; Term; Term; Term; Term; Term; Term; Term; Term; Term; Term; Term; Term; Term; Term; Term; Term; Term; Term; Term; Term; Term; Term; Term; Term; Term; Term; Term; Term; Term; Term; Term; Term; Term; Term; Elke klasse bevat slechts één classificatieniveau van waren en diensten. Dit kan het voor een aanvrager die geen expert is moeilijk maken de juiste termen te vinden om de benodigde mate van bescherming te definiëren. Het is ook lastig om een nieuw product of nieuwe dienst naar analogie in te delen, in het bijzonder omdat vergelijkbare termen ook in andere klassen voorkomen Taxonomie: wat is het en wat zijn de voordelen? Om dit op te lossen werd een taxonomie opgesteld, met als doel een voor zichzelf sprekende zoekfunctie te bieden waarbij de gebruiker gemakkelijk hetzij de specifieke waren en diensten waarin hij geïnteresseerd is kan vinden, hetzij de termen die dergelijke waren en diensten op een handige manier groeperen. Met de classificatie van Nice als basis kan de taxonomie gebruikt worden om: 09

13 Convergentie a) Bestaande termen in hiërarchisch gegroepeerde structuren in te passen; b) Een moderne en flexibele aanpak via een database te bieden. Hierdoor kunnen gebruikers hun waren en diensten opzoeken, top op de specifieke term, in plaats van in alfabetische lijsten te hoeven zoeken; c) Consistent beheer en bijwerken van de database mogelijk te maken. Taxonomie is een logische structuur waarin waren en diensten in een hiërarchische boomstructuur worden ingedeeld, met algemene groepen bovenaan en meer specifieke onderaan. De taxonomie werd gemaakt op basis van de databasetermen van classificaties die ook algemeen gebruikt worden in de specificaties van echte merkaanvragen en is daarom een zeer goede afspiegeling van de echte markt. De taxonomie is het resultaat van intensieve, voortdurende samenwerking tussen de nationale bureaus, het BHIM en de WIPO. 10

14 DE BOUWSTENEN VAN DE NIEUWE GEMEENSCHAPPELIJKE PRAKTIJK Beginselen van de nieuwe gemeenschappelijke aanpak Convergentieprogramma CP 2. Convergentie van de lijst van klassen De algemene taxonomiestructuur van een klasse staat afgebeeld in de grafiek hieronder. Nice-klassenummer GROEP (A) GROEP (B) GROEP (C) Groepstitel Groepstitel Groepstitel Groepstermen Groepstermen Groepstermen SUBGROEP (B1) Subgroeptitel SUBGROEP (B2) Subgroeptitel SUBGROEP (B3) Subgroeptitel SUBGROEP (B4) Subgroeptitel Subgroeptermen Subgroeptermen Subgroeptermen Subgroeptermen Hoe is deze hiërarchiestructuur opgebouwd? De classificatie van Nice vormt altijd de basis voor taxonomie. Het hoogste niveau van elke klasse is het klassenummer van Nice. Elke klasse bevat ten minste één ander niveau waarin termen met dezelfde eigenschappen in een of meer groepen zijn ondergebracht, met elk een eigen groepstitel. Termen worden toegewezen naargelang ze passen in de betekenis van de groepstitel. De groepstitels van het hoogste niveau zijn onafhankelijk van de van Nice class headings gedefinieerd maar kunnen daarmee wel samenvallen. Taxonomie plaatst algemene groepen bovenaan en meer specifieke onderaan (subgroepen). Bij het maken van de structuur is rekening gehouden met alle termen in de geharmoniseerde database. Dit gebeurt volgens een bottom-up aanpak, hetgeen inhoudt dat alle waren en diensten die in de lagere niveaus van de hiërarchie zijn ingedeeld feitelijk in de hogere niveaus zijn inbegrepen. Afhankelijk van de complexiteit van de klasse kan een groep een of meer subgroepen onder zich hebben. In het voorbeeld hierboven betekent dit dat groep B alle subgroepen eronder (B1, B2, B3 en B4) omvat. Termen kunnen in de structuur direct onder de groepstitel passen of onder een van zijn subgroeptitels. Meestal, maar niet altijd, zijn groepstitels aanvaardbaar voor classificatie. 11

15 Convergentie Eerste geval: alle groepstitels zijn aanvaardbaar voor classificatie. Hieronder is een grafische voorstelling van de taxonomiestructuur voor klasse 34 afgebeeld: Klasse 34 Groeptitel Groeptitel Groeptitel Tabak en tabaksproducten (met inbegrip van surrogaten) Lucifers Artikels voor gebruik met tabak Subgroeptitel Subgroeptitel Subgroeptitel Asbakken Sigarettekokers en humidors Aanstekers voor rokers Disclaimer: Dit is werk in uitvoering. De hiërarchie kan worden veranderd of herzien voordat de database definitief wordt vastgesteld. Sommige termen van de database passen wellicht niet in de huidige structuur. De hiërarchie is alleen beschikbaar gesteld om de voortgang van het project te tonen, niet om de uiteindelijke databasestructuur te laten zien. Tweede geval: niet alle groepstitels zijn aanvaardbaar voor classificatie. In het minder vaak voorkomende geval van groepstitels die (a) niet aanvaardbaar zijn voor classificatiedoeleinden en (b) afzonderlijke termen bevatten die niet vallen onder een van de subgroeptitels eronder, ziet de structuur van de klasse eruit als in het volgende voorbeeld: Termen die specifiek genoeg zijn om geclassificeerd te worden 12

16 DE BOUWSTENEN VAN DE NIEUWE GEMEENSCHAPPELIJKE PRAKTIJK Beginselen van de nieuwe gemeenschappelijke aanpak Convergentieprogramma CP 2. Convergentie van de lijst van klassen Klasse 42 Groepstitel IT-diensten Hostingdiensten en ter beschikking stellen van software (Saas) en verhuur van software Verhuur van computer hardware en faciliteiten IT consultancy-, adviesen informatiediensten X Ontwikkeling van software, programmering en implementatie Ontwikkelen van computerhardware IT-beveiliging, -bescherming en bewaking Medische en farmaceutische onderzoeksdiensten Expertises (ingenieursdiensten) en onderzoek Groepstitel Groepstitel Groepstitel Wetenschappelijke en Testen, authenticatie en Ontwerpdiensten technologische diensten kwaliteitscontrole Ingenieursdiensten Diensten van architecten en stedebouwkundige planning Natuurwetenschappelijke diensten Aardwetenschappelijke diensten Kopiëren, omzetten en coderen van gegevens Afzonderlijke termen: beheerdiensten voor informaticaprojecten, data mining, digitaal watermerken, technologische diensten op het gebied van computers, diensten op het gebied van computernetwerken, updaten van geheugenbanken van computersystemen, diensten op het gebied van gegevensmigratie, updaten van websites voor anderen Termen die specifiek genoeg zijn om geclassificeerd te worden X Termen die te vaag zijn voor classificatie. 13

17 Convergentie Disclaimer: Dit is werk in uitvoering. De hiërarchie kan worden veranderd of herzien voordat de database definitief wordt vastgesteld. Sommige termen van de database passen wellicht niet in de huidige structuur. De hiërarchie is alleen beschikbaar gesteld om de voortgang van het project te tonen, niet om de uiteindelijke databasestructuur te laten zien. In het concrete voorbeeld van klasse 42 vallen de afzonderlijke termen beheerdiensten voor informaticaprojecten, data mining, digitaal watermerken, technologische diensten op het gebied van computers, diensten op het gebied van computernetwerken, updaten van geheugenbanken van computersystemen, diensten op het gebied van gegevensmigratie, updaten van websites voor anderen, onder de groepstitel IT-diensten, die niet aanvaardbaar is voor classificatie. Hoe zal de taxonomie zich ontwikkelen? De taxonomie is een dynamische en flexibele structuur die gemakkelijk veranderingen laat opnemen, die in staat is op de constante ontwikkeling te reageren en eenvoudig en nauwkeurig toegang tot informatie biedt. Het aanpassingsvermogen van de taxonomie is al bewezen tijdens het proces waarbij de deelnemende bureaus de taxonomiestructuur hebben geijkt en geverifieerd. Sommige bureaus deden suggesties voor mogelijke verbeteringen en aanvullingen, die of reeds in de taxonomie zijn opgenomen, of tot verdere verbeteringen zullen leiden. Het gemak waarmee de taxonomie is aangepast met de wijzigingen van de 9e en de 10e Editie van de classificatie van Nice toont aan hoe flexibel en dynamisch ze is. Dit komt omdat de taxonomie het identificeren en groeperen van termen met dezelfde eigenschappen en het verplaatsen naar de nieuwe, juiste positie eenvoudig maakt. De taxonomie heeft ook een effectief hulpmiddel van onschatbare waarde opgeleverd om de geharmoniseerde classificatielijst bij te werken, waardoor vele uren en dubbel werk werden bespaard. Wat zijn de juridische en logische consequenties van de taxonomie? De taxonomie is een hulpmiddel dat de gebruiker helpt om waren en diensten te vinden en te categoriseren. Er kunnen of mogen geen juridische gevolgtrekkingen (anders dan die gedefinieerd in artikel 2, lid 1 van de overeenkomst van Nice) uit de structuur worden gemaakt. De overeenkomst van Nice, artikel 2, lid 1: Onder voorbehoud van de door deze overeenkomst opgelegde verplichtingen is de draagwijdte van de classificatie die, welke daaraan door elk land van de bijzondere Unie wordt toegekend. In het bijzonder bindt de classificatie de landen van de bijzondere Unie niet, noch wat betreft de beoordeling van de omvang van de bescherming van het merk, noch wat de erkenning van de dienstmerken betreft. 14

18 DE BOUWSTENEN VAN DE NIEUWE GEMEENSCHAPPELIJKE PRAKTIJK Beginselen van de nieuwe gemeenschappelijke aanpak Convergentieprogramma CP 2. Convergentie van de lijst van klassen Juridische beslissingen over de vraag of termen in verschillende delen van de taxonomiestructuur identiek of soortgelijk zijn, en de juridische consequenties daarvan, kunnen alleen door de bevoegde instanties worden genomen. Alle hulpmiddelen en mededelingen over classificatie bevatten een disclaimer die dat transparant en duidelijk verwoordt. Voor zover taxonomie gebaseerd is op het beginsel het betekent wat er staat, houdt dat echter logischerwijs in dat termen die onder dezelfde titel zijn gegroepeerd onder die logische betekenis vallen Toepassingsgebied van de klasse: wat is het en waarom bestaat het? Wat betekent class scope en wat is het verband met de taxonomiestructuur? Een groep termen die samen alle bekende waren of diensten binnen een klasse aanduiden. Een class scope is gebaseerd op de taxonomiestructuur: het bestaat uit de groepstitels van het hoogste niveau die aanvaardbaar zijn voor classificatie in een bepaalde klasse. De class scope is breed genoeg om alle classificeerbare termen in een klasse te omvatten, maar ook specifiek genoeg voor classificatie. Waarom bestaan ze? De werkgroep meent dat de Nice class headings niet voldoende omvattend zijn om te gebruiken voor het beschrijven van alle waren en diensten van alle klassen en dat een nieuwe manier nodig is om te beschrijven wat op een bepaald moment binnen een klasse valt. Daarom werden de class scopes ontwikkeld, met de bedoeling aanvragers de mogelijkheid te bieden om de bescherming die zij nodig hebben te verkrijgen met kortere lijsten van waren en diensten. Hoe worden declass scopes vastgesteld? Zoals al toegelicht, wordt de class scope gebaseerd op de taxonomiestructuur, door de volgende stappen te nemen: 15

19 Convergentie 1) De groepstitels van het hoogste niveau van de taxonomiestructuur die aanvaardbaar zijn voor classificatie vormen tesamen de class scope. Klasse 34 Groeptitel Groeptitel Groeptitel Tabak en tabaksproducten (met inbegrip van surrogaten) Lucifers Artikels voor gebruik met tabak Subgroeptitel Subgroeptitel Subgroeptitel Asbakken Sigarettekokers en humidors Aanstekers voor rokers Disclaimer: Dit is werk in uitvoering. De hiërarchie kan worden veranderd of herzien voordat de database definitief wordt vastgesteld. Sommige termen van de database passen wellicht niet in de huidige structuur. De hiërarchie is alleen beschikbaar gesteld om de voortgang van het project te tonen, niet om de uiteindelijke databasestructuur te laten zien. In dit voorbeeld voor klasse 34 is de class scope daarom Tabak en tabaksproducten (met inbegrip van vervangingsmiddelen); lucifers; artikelen voor rokers. Termen die specifiek genoeg zijn om geclassificeerd te worden 16

20 DE BOUWSTENEN VAN DE NIEUWE GEMEENSCHAPPELIJKE PRAKTIJK Beginselen van de nieuwe gemeenschappelijke aanpak Convergentieprogramma CP 2. Convergentie van de lijst van klassen 2) Wanneer een groepstitel van het hoogste niveau niet aanvaardbaar is voor classificatie: maakt de groepstitel geen deel uit van de class scope. In plaats daarvan moet verder in de hiërarchieboomstructuur worden afgedaald naar de subgroepen, totdat aanvaardbare en voldoende brede groepstitels zijn bereikt. Die worden dan opgenomen in de class scope. Is eenmaal een aanvaardbare en voldoende brede groepstitel bereikt, dan is het niet nodig verder in de hiërarchie af te dalen. Nice-klassenummer GROEP (A) GROEP (B) GROEP (C) Groepstitel Groepstitel Groepstitel Groepstermen Groepstermen Groepstermen X SUBGROEP (B1) Subgroeptitel SUBGROEP (B2) Subgroeptitel SUBGROEP (B3) Subgroeptitel SUBGROEP (B4) Subgroeptitel Subgroeptermen Subgroeptermen Subgroeptermen Subgroeptermen In het voorbeeld hierboven zou de class scope: Class scope = groepstitel A + (subgroeptitel B1 + subgroeptitel B2 + subgroeptitel B3 + subgroeptitel B4) + groepstitel C + [afzonderlijke termen]* Termen die specifiek genoeg zijn om geclassificeerd te worden X Termen die te vaag zijn voor classificatie. 1 Alleen als zo n term bestaat 17

21 Convergentie Een grafische voorstelling van een class scope gebaseerd op het voorbeeld van klasse 42 staat hieronder afgebeeld: Klasse 42 Groepstitel IT-diensten Ontwikkeling van software, programmering en implementatie Ontwikkelen van computerhardware Hostingdiensten en ter beschikking stellen van software (Saas) en verhuur van software Verhuur van computer hardware en faciliteiten IT consultancy-, adviesen informatiediensten IT-beveiliging, -bescherming en bewaking X Groepstitel Groepstitel Groepstitel Wetenschappelijke en Testen, authenticatie en technologische diensten Ontwerpdiensten kwaliteitscontrole Medische en farmaceutische onderzoeksdiensten Ingenieursdiensten Expertises (ingenieursdiensten) en onderzoek Diensten van architecten en stedebouwkundige planning Natuurwetenschappelijke diensten Aardwetenschappelijke diensten Kopiëren, omzetten en coderen van gegevens Afzonderlijke termen: beheerdiensten voor informaticaprojecten, data mining, digitaal watermerken, technologische diensten op het gebied van computers, diensten op het gebied van computernetwerken, updaten van geheugenbanken van computersystemen, diensten op het gebied van gegevensmigratie, updaten van websites voor anderen Termen die specifiek genoeg zijn om geclassificeerd te worden X Termen die te vaag zijn voor classificatie. 18

22 DE BOUWSTENEN VAN DE NIEUWE GEMEENSCHAPPELIJKE PRAKTIJK Beginselen van de nieuwe gemeenschappelijke aanpak Convergentieprogramma CP 2. Convergentie van de lijst van klassen Disclaimer: Dit is werk in uitvoering. De hiërarchie kan worden veranderd of herzien voordat de database definitief wordt vastgesteld. Sommige termen van de database passen wellicht niet in de huidige structuur. De hiërarchie is alleen beschikbaar gesteld om de voortgang van het project te tonen, niet om de uiteindelijke databasestructuur te laten zien. Als we de hierboven beschreven gedachtegang volgen, zou de class scope voor klasse 42 zijn: IT-diensten, wetenschappelijke en technologische diensten, testen, authenticatie en kwaliteitscontrole, ontwerpdiensten, ontwikkeling van software, programmering en implementatie, ontwikkeling van computer hardware, hostingdiensten en ter beschikking stellen van software (Saas) en verhuur van software, verhuur van computer hardware en faciliteiten, IT consultancy-, advies- en informatiediensten, IT-beveiliging, -bescherming en bewaking, kopiëren, omzetten en coderen van gegevens, medische en farmaceutische onderzoeksdiensten, ingenieursdiensten, expertises (ingenieursdiensten) en onderzoek, diensten van architecten en stedebouwkundige planning, natuurwetenschappelijke diensten, aardwetenschappelijke diensten. De taxonomie en de class scope zullen aanvragers leren en helpen om kortere, zakelijke lijsten van waren en diensten in te dienen, waarmee ze toch de bescherming krijgen die ze nodig hebben. De taxonomie geeft een duidelijke beschrijving van de exacte termen die feitelijk in een bredere categorie inbegrepen zijn. Dit geeft de aanvragers meer duidelijkheid en meer vertrouwen om exacte termen te gebruiken in plaats van lange lijsten van waren en diensten. 19

23 05 BEGINSELEN VAN DE NIEUWE GEMEENSCHAPPELIJKE PRAKTIJK 5.1. Wat zijn de beginselen van de nieuwe gemeenschappelijke praktijk? De nieuwe praktijk berust op de volgende aannames: De Nice class headings blijven bestaan en kunnen worden gebruikt bij het indienen van merken als de aanvrager dat wenst, maar er zal geen speciale uitleg aan worden gegeven. De termen in de Nice class headings worden op dezelfde manier behandeld als alle andere termen in een lijst van waren en diensten. Het gemeenschappelijk akkoord over welke termen in de Nice class headings als aanvaardbaar (of niet) voor classificatie worden beschouwd, zal een initiatief zijn in de context van het project Harmonisatie van Classificatie (CP 1). 20

24 BEGINSELEN VAN DE NIEUWE GEMEENSCHAPPELIJKE PRAKTIJK Beginselen van de nieuwe gemeenschappelijke aanpak Convergentieprogramma CP 2. Convergentie van de lijst van klassen Class scopes worden opgesteld en geïnterpreteerd volgens het beginsel het betekent wat er staat, aangezien de taxonomie zelf op dat beginsel is gebaseerd. Omdat de class scope op taxonomie is gebaseerd, omvat het feitelijk alle waren of diensten van een bepaalde klasse op een bepaald moment. De class scope bevat alleen groepstitels die aanvaardbaar zijn voor classificatie. Dit maakt een redelijk en werkbaar niveau van abstractie mogelijk zonder vrees voor te vage specificaties. De nieuwe gemeenschappelijke praktijk is akkoord bevonden en wordt toegepast door de nationale bureaus, het BHIM en de WIPO (wat betreft de taxonomie); dit betekent dat er in de gehele EU een consistente hetbetekent-wat-er-staat-interpretatie en aanvaarding van het toepassingsgebied van de klassen zal zijn. De groepstitels die de class scope vormen, zullen vertaald en gevalideerd worden door de nationale bureaus, op basis van de oorspronkelijke Engelse titel. Er komt een gemeenschappelijke strategie voor de continuïteit van de praktijk, zoals hieronder beschreven Hoe zal de nieuwe praktijk (class scopes) zich ontwikkelen? De taxonomiestructuur, en daarmee class scopes, zal voortdurend worden ontwikkeld. De deelnemende bureaus hebben de taak om te beslissen in welke richting en in welke mate, door een gemeenschappelijke inzet, de taxonomie wordt behouden en ontwikkeld. De ontwikkeling van de taxonomie zal gecoördineerd worden door het European Trade Mark and Design Network Centre (ETMD-Network Centre). Dat op het moment van opstellen van dit document nog niet operationeel is. Voorstellen zullen daar verzameld en goedgekeurd worden in samenwerking met de WIPO. Dit zal tot een verbetering en een aanvulling leiden van zowel de taxonomie als de class scopes. 21

25 22 06 FAQ S (VEELGESTELDE VRAGEN)

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan!

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Een praktische gids voor werkervaring Ian Lynch Ondersteund door het Lifelong Learning Project van de Europese Unie Ian Lynch 2012 Dit project werd gefinancierd

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

EVALUATIE PKI. Rapportage

EVALUATIE PKI. Rapportage EVALUATIE PKI Rapportage Colofon Versie 1.0, 8 maart 2012 Logica Business Consulting Opgesteld door: Ir. J.N. (Niek) IJzinga (Principal Consultant Security) Ir.drs. A.E. (Albert) Vlug (Principal Consultant

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

Effectiviteit van GRC -Tools

Effectiviteit van GRC -Tools - Ali Çolak & Hasib Haq Post Graduate IT-Audit Opleiding VU Team 945 VU Coach: Rob Christiaanse Bedrijfscoach Guillaume Speear RE CISA Alex van Doorn RE RA Auteurs: Ali Çolak Hasib Haq Student Nr: 1689908

Nadere informatie

Oneerlijke handelspraktijken

Oneerlijke handelspraktijken Oneerlijke handelspraktijken Bescherming van consumenten en ondernemingen onder de nieuwe regelgeving Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Sectie Burgerlijk Recht Oktober 2010

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003

Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003 Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003 Naar diversiteit 1725-4760 Grondrechten & anti-discriminatie Werkgelegenheid sociale zaken Europese Commissie Indien u geínteresseerd bent in toezending

Nadere informatie

C 165/6 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 11.7.2002

C 165/6 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 11.7.2002 C 165/6 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 11.7.2002 Richtsnoeren van de Commissie voor de marktanalyse en de beoordeling van aanmerkelijke marktmacht in het bestek van het gemeenschappelijk

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Implementatie IT Service Management

Implementatie IT Service Management Implementatie IT Service Management Slagingskans, slechts 10% Paper t.b.v. de module VMT MIM04 Versie 1.0 2002 J.R.M. Belt Inhoud 1 VOORWOORD...3 2 INLEIDING...4 3 CASE: CHANGE MANAGEMENT OF ICT SERVICE

Nadere informatie

WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR

WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR JOOST LUIJPERS WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR Joost Luijpers Versie: 1.0 Copyright Sogeti Nederland B.V. te Vianen Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE. Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering

OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE. Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering René van den

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERSLAG VAN DE COMMISSIE

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERSLAG VAN DE COMMISSIE >r >r COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 08.03.2004 COM(2004) 158 definitief VERSLAG VAN DE COMMISSIE Tussentijdse evaluatie van het programma "Jeugd" 2000-2006 (over de periode 2000-2003)

Nadere informatie

DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments

DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments BREEAM-NL Handleiding voor Licentiehoudende Organisaties en Geregistreerde Assessoren ten behoeve van assessments tegen de BREEAM-NL-schema's Inleiding BRE Global

Nadere informatie

Legal Aid in Europe: Nine Different Ways to Guarantee Access to Justice?

Legal Aid in Europe: Nine Different Ways to Guarantee Access to Justice? Legal Aid in Europe: Nine Different Ways to Guarantee Access to Justice? Dutch Summary 21/2/2014 Maurits Barendrecht Laura Kistemaker Henk Jan Scholten Ruby Schrader Marzena Wrzesinska Article 6 ECHR guarantees

Nadere informatie

Waterschappen en Open Data beleid

Waterschappen en Open Data beleid Waterschappen en Open Data beleid Een afwegingskader Publicatiedatum: 18 april 2013 Kenmerk: /CONCEPT 1 INLEIDING 7 1.1 Vraagstelling 7 1.2 Actief versus passief open data 8 2 OMGEVINGSANALYSE 9 2.1 Inventarisatiefase

Nadere informatie

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Implementatieplan van een testtool Een aanpak Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA BV Pagina 1 van 19 Managementsamenvatting Steeds meer organisaties realiseren zich dat

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

BEDRIJVEN MET EEN AEO-CERTIFICAAT HET AEO-COMPACT-MODEL

BEDRIJVEN MET EEN AEO-CERTIFICAAT HET AEO-COMPACT-MODEL EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE Douanebeleid Risicobeheer, veiligheid en specifieke controles Brussel, 13 juni 2006 WERKDOCUMENT TAXUD/2006/1452 BEDRIJVEN MET EEN AEO-CERTIFICAAT

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst)

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst) EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.12.2011 COM(2011) 896 definitief 2011/0438 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het gunnen van overheidsopdrachten (Voor de

Nadere informatie

Onderzoek naar toepassing van Agent Technologie binnen Reaal Verzekeringen

Onderzoek naar toepassing van Agent Technologie binnen Reaal Verzekeringen Onderzoek naar toepassing van Agent Technologie binnen Reaal Verzekeringen Alex Bongers alex.bongers@phil.uu.nl 11 oktober 2004 Software Agents Voorwoord Deze afstudeerscriptie vormt de afsluiting van

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

Werken aan programma s

Werken aan programma s Werken aan programma s Hoofdstuk 4: Beslissen Een programma vraagt voortdurend om het maken van keuzes. Starten we deze nieuwe activiteiten op, gaan we door op de ingezette koers of moeten we die misschien

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

Information Risk Management. Forum Standaardisatie. Verkenning Authenticatie. Roeien met de riemen die je hebt? ADVISORY

Information Risk Management. Forum Standaardisatie. Verkenning Authenticatie. Roeien met de riemen die je hebt? ADVISORY Information Risk Management Forum Standaardisatie Verkenning Authenticatie Roeien met de riemen die je hebt? ADVISORY Roeien met de riemen die je hebt? Dit rapport heeft 25 pagina s AvZ/PP/JS/nv Inhoudsopgave

Nadere informatie

RISICOMANAGEMENT RISICOMANAGEMENT EN RISK MATURITY IN DE PRAKTIJK

RISICOMANAGEMENT RISICOMANAGEMENT EN RISK MATURITY IN DE PRAKTIJK 2011 Universiteit Twente Naam Student: Martijn Mensink Studentnummer: 0098469 Onderwijsinstelling: Universiteit Twente Studierichting: Bedrijfswetenschappen Begeleider: Prof. dr. P.B. Boorsma Tweede begeleider:

Nadere informatie

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel?

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? Colofon Auteur: Ing. Roel Konieczny rkoniecz@sci.kun.nl Opleiding: Opdracht: Universiteit: Subfaculteit: Informatiekunde ICT complexiteit

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 679 Open standaarden en opensourcesoftware bij de rijksoverheid Nr. 2 RAPPORT Inhoud Samenvatting 3 1 Inleiding 15 1.1 Aanleiding: verzoek Tweede

Nadere informatie