Zoutgehalte 20 g/kg. Voor gelezen en akkoord bevonden. Afnemer leverancier producent

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zoutgehalte 20 g/kg. Voor gelezen en akkoord bevonden. Afnemer leverancier producent"

Transcriptie

1 Acceptatievoorwaarden Op de site van BIOMASS CENTER te Ieper kan biomassa worden aangeboden voor vergisting. Er mogen evenwel geen producten aangeleverd worden die: - afkomstig zijn van dierlijke oorsprong (cat I & II,uitgezonderd maag-darm inhoud) - afkomstig zijn van verschillende producenten; - afkomstig zijn van een tussenopslagplaats. - Elke vracht die aangeleverd wordt, moet dus rechtstreeks van de producent afkomstig zijn met duidelijke vermelding op de begeleidende documenten van de producent, niet van de eventuele opdrachtgever. Verder willen wij ook meedelen dat u als leverancier akkoord dient te gaan met onderstaande gegevens om verdere aanleveringen mogelijk te maken. - De leverancier definieert duidelijk de herkomst van de betreffende afvalstroom tot op oorspronkelijk productieniveau. - De leverancier respecteert de tijdstippen van aanlevering. - De exploitatie is geopend van 7u tot u uitgezonderd op zaterdag en zon en feestdagen. - De leverancier respecteert de acceptatievoorwaarden van de exploitatie: controle en registratie. - De leverancier zorgt voor de nodige analyses van de inputstroom. Elke aangeleverde OBA-stroom moet vergezeld zijn van een uitgebreide VLAREA-analyse volgens artikel en bijlage A van VLAREA. De resultaten van de analyse mogen de normen niet overschrijden. De analyse is 12 maanden geldig voor OBA-stromen, maar slechts 6 maanden voor slibs. De leverancier attesteert door levering dat aan deze voorwaarden werd voldaan. - De transportdocumenten (CMR + identificatieformulier) dienen volledig en conform de vigerende wetgeving ingevuld te worden. - De producent en de aard van de geleverde stromen dienen op voorhand en schriftelijk bekend gemaakt te worden. - BIOMASS CENTER bvba houdt zich het recht voor de Eural-code te wijzigen indien niet correct. - Niet geanalyseerde parameters mogen niet aanwezig zijn in concentraties die het eindproduct kunnen schaden. - Produkten ter vergisting dienen vooraf éénmalig bijkomend geanalyseerd worden: o zwavelgehalte,zoutgehalte,sulfaat,totale stikstof,geleidbaarheid,organische stof,eiwit,koolhydraten,vetgehalte Op basis van bovenstaande analyse wordt bevestigd dat dit de waarden zijn die maximaal 10 % mogen afwijken per levering.de leverancier draagt de verantwoordelijkheid bij overschrijding ervan.bij iedere vracht neemt de chauffeur 2 staaltjes,dewelke verzegeld worden met een etiket waarbij loscode en naam chauffeur vermeld wordt. De maximum toegelaten parameters zijn: Zwavel ppm Zoutgehalte 20 g/kg Sulfaat 200 ppm Totale stikstof 10 g/kg Geleidbaarheid 35 ms/cm Indien een product, de maximaal toegelaten waarden overschrijd dient de acceptatievoorwaarden uitdrukkelijk ondertekend te worden door producent,tussenpersonen en afnemer van het produkt.afnemer is verantwoordelijk voor het product tenzij de waarden overschrijd van de analyse die werd aangeboden door leverancier voor de eerste levering. - De leverancier blijft verantwoordelijk voor de aanwezigheid van eventuele niet gereglementeerde parameters die het hergebruik van digestaat bemoeilijken of de microbiologie negatief beïnvloeden. - Indien VLAREA-analyses van beperkte lijst afgeleverd worden dient tevens een akkoord van OVAM toegevoegd. - Indien een afgeleverde stroom over een gebruikerscertificaat beschikt maakt de leverancier dit over aan de exploitant van BIOMASS CENTER bvba. - De leverancier neemt de productverantwoordelijkheid en garantie van samenstelling op voor de door hem geleverde stromen. - De leverancier/transporteur staat in voor de voorafgaande reiniging en ontsmetting van de transportvoertuigen en middelen voor elke levering van niet-mestbevattende producten. - De leverancier zorgt voor de nodige erkenningen van producent en transporteur - Indien bij de geleverde stroom non-conformiteiten vastgesteld worden, neemt de leverancier het product onverwijld terug. Bij niet-conforme levering zal BIOMASS CENTER de aanbieder op de hoogte brengen. Deze heeft vanaf de kennisgeving 48 uur de tijd om zelf de niet conforme stromen te (laten) verwijderen. Indien de aanbieder dit wenst, kan BIOMASS CENTER instaan voor de verwijdering. De kosten voor verwijdering en behandeling zijn dan integraal ten laste van de aanbieder. Na het verstrijken van 48 uren na kennisgeving kan BIOMASS CENTER zelf opteren voor de verwijdering, in welk geval alle kosten voor het verwijderen en behandelen integraal ten laste van de aanbieder vallen. - Indien de geleverde stroom een overschrijding bevat van de wettelijke normen (VLAREA bijlage A, KB 07/01/98) wordt OVAM onmiddellijk op de hoogte gebracht (wettelijke verplichting van de verwerker). - De verwerker kan op elk ogenblik zelf stalen nemen van het product ter controle van de bijgeleverde analyses. - Betalingsvoorwaarden: factuur na levering (tenzij anders vermeld in de offerte of de overeenkomst). - Het aanleveren van goederen ter verwerking houdt het expliciet akkoord in met deze acceptatievoorwaarden en met de algemene voorwaarden. - De leverancier van Cat. II en III,brengt de transporteur van deze goederen op de hoogte dat een reinigingsinstallatie ter beschikking staat, om na het lossen hun vracht, te reinigen & ontsmetten.de transporteur blijft verantwoordelijk om het logboek in te vullen ivm het bevestigen dat de reiniging en ontsmetting heeft plaatsgevonden.het logboek ligt ter beschikking in het weeglokaal.de transporteur & leverancier zijn tevens verantwoordelijk ivm correct invullen van hun vrachtbrief waarbij de CAT II of III vermeld staat. Voor gelezen en akkoord bevonden Afnemer leverancier producent

2 Acceptatievoorwaarden :zie keerzijde.verkoopsvoorwaarden neergelegd griffie handelsrechtbank Ieper

3

Algemene Voorwaarden van Respect the Mountains, gevestigd te Amsterdam Versie geldig vanaf 21-12-2014

Algemene Voorwaarden van Respect the Mountains, gevestigd te Amsterdam Versie geldig vanaf 21-12-2014 Algemene Voorwaarden van Respect the Mountains, gevestigd te Amsterdam Versie geldig vanaf 21-12-2014 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Respect the Mountains

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Tang Dynasty, gevestigd te Almere Versie geldig vanaf 02 11 2014

Algemene Voorwaarden van Tang Dynasty, gevestigd te Almere Versie geldig vanaf 02 11 2014 Algemene Voorwaarden van Tang Dynasty, gevestigd te Almere Versie geldig vanaf 02 11 2014 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Tang Dynasty en op iedere tussen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden All Exeptional

Algemene Voorwaarden All Exeptional Algemene Voorwaarden All Exeptional Het voorliggende document maakt de algemene voorwaarden van de BVBA All Exeptional uit, en is onlosmakelijk verbonden aan eender welke overeenkomst die door de BVBA

Nadere informatie

b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Interieur34 een overeenkomst sluit;

b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Interieur34 een overeenkomst sluit; Algemene voorwaarden Interieur34 Artikel 1 Algemeen 1.1. Definities a. Interieur34 te Heerhugowaard: de gebruiker van deze algemene voorwaarden; ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als vennoot onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden All Art Design B.V., B2B, versie 2014.

Algemene voorwaarden All Art Design B.V., B2B, versie 2014. Algemene voorwaarden All Art Design B.V., B2B, versie 2014. Artikel 1. Definities 1. Opdrachtnemer: All Art Design; 2. Opdrachtgever: de rechtspersoon, dan wel de natuurlijke persoon handelend in de uitoefening

Nadere informatie

Artikel 2 Werkingssfeer Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en overeenkomsten tussen opdrachtgever en het bedrijf.

Artikel 2 Werkingssfeer Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en overeenkomsten tussen opdrachtgever en het bedrijf. BOUW I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Consument: natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf; Opdrachtgever:

Nadere informatie

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbiedingen, totstandkoming van Overeenkomsten en opgaven en aanduidingen van Producten en Diensten

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbiedingen, totstandkoming van Overeenkomsten en opgaven en aanduidingen van Producten en Diensten 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder: a. TOMTELECOM: TOMTELECOM, gevestigd te Groningen; b. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon in opdracht

Nadere informatie

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen Algemene Leveringsvoorwaarden Hemel-bed, gevestigd te Amersfoort, Manegebaan 12, 3816AD. Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland inschrijvingsnummer :31031020 BTW-nummer: NL088667443B01 Algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor opdrachten aan Bureau Integriteit BV

Algemene Voorwaarden voor opdrachten aan Bureau Integriteit BV Algemene Voorwaarden voor opdrachten aan Bureau Integriteit BV 1. Inleiding Onze adviseurs en onderzoekers houden zich aan professionele gedragsregels van de beroepsorganisaties waaronder zij vallen. Deze

Nadere informatie

1 ALGEMEEN 2 TOEPASSELIJKHEID

1 ALGEMEEN 2 TOEPASSELIJKHEID 1 ALGEMEEN In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever: de (rechts- )persoon die de opdracht verleent. 1.2 Opdrachtnemer: Generations Consultancy, hierna te noemen Generations Consultancy.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN HABASIT BELGIUM N.V.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN HABASIT BELGIUM N.V. Habasit Belgium N.V. Leuvensesteenweg 542, unit A 1930 Zaventem Tel. +32 (0) 2 725 0430 belgium@habasit.com www.habasit.be ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN HABASIT BELGIUM N.V. 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden All About Network versie 3.0 Opgemaakt en laatst gewijzigd op 15/05/2012

Algemene Voorwaarden All About Network versie 3.0 Opgemaakt en laatst gewijzigd op 15/05/2012 Algemene Voorwaarden All About Network versie 3.0 Opgemaakt en laatst gewijzigd op 15/05/2012 Algemene Voorwaarden v3.0 All About Network Jaar 2012 15/05/2012 1/9 Inhoud Algemene voorwaarden All About

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Store055. Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden Store055. Artikel 1 - Definities Algemene Voorwaarden Store055 Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Gebruiker: Store 055 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep

Nadere informatie

NEKOVRI VERENIGING VAN NEDERLANDSE KOEL- EN VRIESHUIZEN. nekovri - voorwaarden

NEKOVRI VERENIGING VAN NEDERLANDSE KOEL- EN VRIESHUIZEN. nekovri - voorwaarden NEKOVRI VERENIGING VAN NEDERLANDSE KOEL- EN VRIESHUIZEN nekovri - voorwaarden algemene voorwaarden van de vereniging van nederlandse koel- en vrieshuizen versie 2002 Gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank

Nadere informatie

- Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van i-mak wordt gesloten.

- Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van i-mak wordt gesloten. Algemene voorwaarden i-mak internet concepten Bilderdijkstraat 4 1813 KZ Alkmaar info@i-mak.nl www.i-mak.nl Rabobank: 14.98.49.087 KvK #: 37101169 BTW #: NL165594500B01 Artikel 1 Definities - Opdrachtnemer:

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van EPE-Goldman B.V. te Schiedam, hierna: EPG.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van EPE-Goldman B.V. te Schiedam, hierna: EPG. Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van EPE-Goldman B.V. te Schiedam, hierna: EPG. 1. Algemeen 1.1 Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Pronkstuk Woonadvies, gevestigd te Bergschenhoek onder KvK 24254208.

Algemene voorwaarden Pronkstuk Woonadvies, gevestigd te Bergschenhoek onder KvK 24254208. Algemene voorwaarden Pronkstuk Woonadvies, gevestigd te Bergschenhoek onder KvK 24254208. Algemeen: 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de ondernemer,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation Algemene voorwaarden Mak Mediation 1. DEFINITIES Adviezen Diensten Opdracht Opdrachtgever Overeenkomst : De Diensten van Mak Mediation : Datgene waartoe Mak Mediation zich heeft verplicht zoals omschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHUTZ-ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHUTZ-ICT artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Schutz-ICT, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

ARTIKEL 2 ALGEMENE BEPALINGEN EN DEFINITIES TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

ARTIKEL 2 ALGEMENE BEPALINGEN EN DEFINITIES TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID WILKO FRUIT B.V., GEREGISTREERD ONDER NUMMER 20129430 BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL VOOR WEST-BRABANT (NEDERLAND) ARTIKEL

Nadere informatie

Algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden van Teboza Productions B.V., Teboza B.V., TNSA B.V., Teboza Organics B.V. en T.A.A. Productions B.V.

Algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden van Teboza Productions B.V., Teboza B.V., TNSA B.V., Teboza Organics B.V. en T.A.A. Productions B.V. Algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden van Teboza Productions B.V., Teboza B.V., TNSA B.V., Teboza Organics B.V. en T.A.A. Productions B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH

ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH Artikel 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de partij (natuurlijke- of rechtspersoon) die Opdracht geeft aan Opdrachtnemer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERTEACH OPLEIDINGEN B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERTEACH OPLEIDINGEN B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN INTERTEACH OPLEIDINGEN B.V. Artikel 1. Definities In het hiernavolgende wordt verstaan onder: a. Interteach Opleidingen B.V.: Opleidingsinstituut vooral gericht op kortdurende bedrijfscursussen

Nadere informatie

7. HS kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van laattijdigheid en/of afwezigheid van haar uitzendkrachten.

7. HS kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van laattijdigheid en/of afwezigheid van haar uitzendkrachten. Algemene voorwaarden Human Supports nv 1. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld volgens de van kracht zijnde wetgeving, met name de Wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid

Nadere informatie