Low Vision en Revalidatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Low Vision en Revalidatie"

Transcriptie

1 Low Vision en Revalidatie Dr. wet. Tanja Coeckelbergh Vervolmakingscursus Verzekeringsgeneeskunde 11 maart 2009

2 Inhoud 1. Begeleiding slechtzienden en blinden 1.1 Een versnipperd landschap 1.2 RIZIV conventie: een poging om begeleiding te stroomlijnen Inclusiecriteria Gezichtsscherpte Gezichtsveld Cerebrale pathologie Andere parameters: contrast, glare Inhoud revalidatie-overeenkomst Praktische uitwerking 2. Terugbetalingen en tegemoetkomingen 2.1 RIZIV 2.2 VAPH 2.3 Ziekenfonds 2.4 FOD sociale zekerheid 3. Tekortkomingen wetgeving 3.1 Erkenning multidisciplinaire teams 3.2 Besluitvorming zelfredzaamheid

3 Begeleiding slechtzienden en blinden

4 1.1 Een versnipperd landschap Pelikaanstraat? VAPH? beroepsheroriëntering vs invaliditeit? FORMULIEREN 3+4, 5? RIZIV? verhoging zelfredzaamheid = verlaging inkomsten? Zwarte Lievevrouwstraat? Ziekenfonds?

5 Heropleidingscentra, tewerkstelling De Markgrave, Sint Rafaël Instituut, Brailleliga, Centre Pouplin, Scholen Centrum Ganspoel, De Markgrave, De Pottelberg, Kasterlinden, KI Spermalie, KI Woluwe, IRHOV (Liège), IRSA (Uccle), Tehuizen, begeleid wonen De Markgrave, De Sperwer, Huis 45 (BLL), Vroegbegeleidingsdiensten KI Spermalie, MPI Ganspoel, IRSA, Low vision centra Koninklijke Maatschappij voor Blinden en Slechtzienden (KMBS), Blindenzorg Licht en Liefde (BLL), Brailleliga, Commerciële initiatieven: hulpmiddelenleveranciers, opticiens

6 1.2 RIZIV conventie sinds 2004 door RIZIV erkende revalidatiecentra: La Lumière (Liège) Les amis des aveugles (Ghlin) Points de Vue (Ottignies) UZ Leuven Horus (Brussel) AZ Middelheim (Antwerpen) UZ Gent UZ Antwerpen

7 1.2.1 Inclusiecriteria Gezichtsscherpte = of < 0.3 Gezichtsveld < 20 of minder dan 50% van de centrale 30 Altitudinale hemianopsie, oftalmoplegie, oculomotorische apraxie, oscillopsie Ernstige gezichtsstoornis t.g.v. geobjectiveerde cerebrale pathologie waarvoor geen spontane verbetering of medische behandeling geen bijzonder onderwijs type 6

8 Gezichtsscherpte Gezichtsscherpte of visus = kleinste detail dat iemand kan onderscheiden. Iemand met een standaard gezichtsscherpte kan twee punten, gescheiden door 1 boogminuut, onderscheiden. MAR (Minimum Angle of Resolution) Hoe hoger de MAR, hoe slechter de gezichtsscherpte bijv. MAR 1 = standaard MAR 10 = legal blindness 1

9 Detection acuity Localization acuity Resolution acuity Identification acuity

10 Identification acuity = kleinste (complex) detail dat kan herkend worden meest gebruikte methode meest gebruikte optotype = letter handig in de praktijk gevoelig aan bijv. refractieve afwijkingen, media opaciteiten

11 Identification acuity is een vorm van resolution acuity: om een letter te kunnen identificeren moet je de details ervan kunnen onderscheiden. bijvoorbeeld, letter E 1 5 = standaard

12 Snellen fractie = afstand waarop testpersoon optotype identificeert afs tan d waarop s tan daard persoon optotype identificeert - Voorbeeld: gezichtsscherpte is 6/12 - Gezichtsscherpte is een relatieve maat. - Gebruik geen percentages (bijv. 50%). - MAR is inverse van Snellen fractie, bijv. MAR = 12/6 = 2

13 Snellen MAR logmar Decimaal 6/ /6= =12/10 Jongvolwassene 6/6 6/6= =10/10 Standaard 6/12 12/6= =5/10 Rijbewijs 6/21 21/6= =3/10 Slechtziendheid 6/60 60/6= =1/10 Legal blindness 6/ /6= =4/100 Ernstige visuele beperking

14 Gezichtsveld Gezichtsveld = het deel van de buitenwereld dat het stilstaande oog kan waarnemen.

15

16 Cerebrale pathologie Area V1: Area V2 & V3: Area V4: Area V5: Anton syndroom blindsight Riddoch fenomeen homonieme quadranopsie cerebrale achromatopsie akinetopsie

17 Ventrale route - occipitotemporaal - what - perceptie van kleur en vorm Dorsale route - occipitopariëtaal - where - visuospatiële analyse - localisatie van voorwerpen geen dichotomie! (Mishkin, Ungerleider, & Macko, 1983)

18 Ventrale route: visueel-verbale disconnectie pure alexie kleuranomie objectanomie visueel-visuele disconnectie objectagnosie prosopagnosie visueel-limbische disconnectie visuele amnesie visuele hypo-emotionaliteit

19 Dorsale route: Bálint syndroom simultaanagnosie oculomotore apraxie optische ataxie neglect visuele allesthesie / rotatie

20 CVI: cerebral visual impairment Cerebral visual impairment (CVI) in children is a condition of reduced visual capacity resulting from damage to the visual pathways and projection areas posterior to the optic chiasm (Stiers et al., 1997). Oorzaak: neonatale hypoxia-ischemia periventricular leukomalacia congenital brain malformation hydrocephalus infections (meningitis/encephalitis) trauma

21 Uitingsvorm: zeer divers gezichtsscherpte gezichtsvelden dieptezien crowding hogere orde stoornissen

22 Andere parameters: contrast Contrastgevoeligheid is het vermogen om het verschil tussen twee helderheden waar te nemen.

23 Afbeelding: Rudi Leysen

24 Andere parameters: glare Strooilichthinder (glare) = verminderd comfort of gereduceerd gezichtsvermogen dat wordt veroorzaakt door lichtverstrooiing in het oog.

25

26 RIZIV-conventie: inhoud 1) fundamentale sensomotorische oriëntatie 2) algemene of detailwaarneming van de omringende ruimte restvisus, niet-visuele zintuigen, optische hulpmiddelen 3) oriëntatie en mobiliteit stoklopen 4) kennisname van documenten niet-optische hulpmiddelen, verlichting, software 5) uitwisselen van schriftelijke info braille, dactylo 6) uitvoering van dagelijkse activiteiten hygiëne, adminstratie 7) psycho-sociale begeleiding (geen aparte vergoeding)

27 Personeelsbestand Verantwoordelijke arts, oogarts gespecialiseerd in revalidatie Psychomotorisch therapeut Therapeut voor low vision Therapeut voor oriëntatie en mobiliteit Therapeut voor activiteiten van het dagelijks leven Psycholoog Sociaal assistent Eventueel: oogarts Eventueel: informaticus

28 Doel: functionele toestand verbeteren en autonomie verhogen Multidisciplinaire revalidatie minstens 3 verschillende therapeuten per 20 sessies nooit uitsluitend low vision therapeut per jaar: maximaal 15% van de bilans wordt niet gevolgd door een revalidatiezitting Oogarts, gespecialiseerd in revalidatie

29

30 1.2.3 RIZIV-conventie: praktisch Bilan (aanvangsbilan of intermediair bilan): - oogarts-revalidatiearts (30 minuten) - orthoptist/low vision therapeut (60 minuten) - psycholoog (30 minuten) - (evolutie) van de bekwaamheden - noden en wensen - actuele sociale situatie - psychologische problematiek

31 Aanvraag tot tegemoetkoming van de verzekering in de kosten voor revalidatieverstrekkingen Medisch verslag Informed consent college van geneesheren-directeurs of adviserend geneesheer van de verzekeringsinstelling waarbij de rechthebbende is aangesloten begindatum van de periode en de duur van de periode

32

33 Revalidatiezittingen: zittingen van 60 minuten zittingen in zittingen out groepszittingen Aantal zittingen afhankelijk van leeftijd aard van aandoening

34 Algemene regel 0-3 jaar 4-17 jaar jaar > 65 jaar max 1 periode max 3 periodes max 6 periodes max 2 periodes max 4 jaar max 3 jaar max 3 jaar max 3 jaar intermediaire bilans zittingen Acute aandoening < 65 jaar > 65 jaar en WGO blindheid (visus <1/20 of gezichtsveld <10 ) eerste periode: 120 zittingen, 4 intermediaire bilans volgende periode(s): cfr tabel

35 Vergadering van therapeutisch team individuele gevallen theoretische grondslagen van de revalidatiemethodes 50 nieuwe rechthebbenden per 2 opeenvolgende kalenderjaren Jaarverslag Aanwezigheidsregister (facturatie) Activiteitenboek

36 Terugbetalingen en tegemoetkomingen

37 2.1 RIZIV Terugbetaling revalidatiezittingen Multidisciplinaire revalidatie (conventie) Monorevalidatie (orthoptische verstrekkingen) uur oogarts, gespecialiseerd in revalidatie voorwaarden qua indicatie (cf conventie) half uur oogarts geen voorwaarden qua indicatie Beperking van cumul

38 Inhoud orthoptische verstrekkingen: orthoptische oefeningen; amblyopiebehandeling; visuele stimulatie van slechtziende rechthebbenden; stimulatie van de visuele functies van rechthebbenden met neurofysiologische stoornissen; aanpassen van prismaglazen; aanpassen en leren manipuleren van low-vision hulpmiddelen

39 2.2 VAPH Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) wil de participatie, integratie en gelijkheid van kansen van personen met een handicap bevorderen in alle domeinen van het maatschappelijk leven. Het doel is dat zij de grootst mogelijke autonomie en levenskwaliteit bereiken. Hulpmiddelen en aanpassingen: tussenkomst voor een hulpmiddel of een aanpassing aan woning of wagen. Diensten en voorzieningen: subsidiëring diensten en voorzieningen die zorg verlenen aan personen met een handicap door begeleiding of opvang. Persoonlijk-assistentiebudget: budget om assistenten in dienst nemen voor begeleiding thuis, op school, op werk.

40 Handicap: kansen tot participatie aan het sociale leven zijn langdurig en in ernstige mate beperkt door een samenspel tussen verstandelijke, psychische, lichamelijke of zintuiglijke functiestoornissen en andere persoonlijke en externe factoren. Leeftijd: jonger dan 65 jaar; enkel tegemoetkomingen voor zover die verband houden met een aandoening die patiënt reeds voor zijn 65ste had. Verblijf: in Vlaanderen

41 Individuele materiël bijstand Aanvraag via multidisciplinair team (MDT) A.001, A.002, adviesrapport Lijst 8: aanvulling zicht Lijst 9: vervanging zicht - te raadplegen via - mogen gecombineerd worden

42 Draagbare beeldschermloepes

43 Beeldschermloepes

44 Schoolsystemen

45 Daisy-spelers

46 Voorleesapparaten

47 Vergrotingssoftware en spraaksynthese

48 Braille

49 Oriëntatie en Mobiliteit

50 Hulpmiddelen dagelijks leven

51 2.3 Ziekenfonds Corning glazen minerale fototrope glazen RP, albinisme, aniridie, achromatopsie, tapetoretinale degeneraties, birdshotchoriretinopathie en diabetische retinopathie met ernstige fotofobie oogarts

52 Optische hulpmiddelen hoge additiebrillen (verschil verte/leescorrectie minstens 5D) loepesystemen (Kepler/Galilei) visus na correctie maximaal 2/10 of gezichtsveld maximaal 15 noodzakelijk voor school of beroep voorgeschreven door oogarts

53 2.4 FOD Sociale Zekerheid Verhoogde kinderbijslag Inkomensvervangende tegemoetkoming Hulp aan bejaarden Openbaar vervoer, parkeerkaart Fiscale voordelen Formulieren 3+4 en 5 (oogarts) opsturen naar FOD (Zwartelievevrouwstraat) Evaluerend arts per provincie (Pelikaanstraat) voor de beoordeling vermindering zelfredzaamheid

54 Tekortkomingen wetgeving

55 3.1 Erkenning MDT Revalidatiecentra zijn wel bevoegd voor het uitzoeken en aanleren van hulpmiddelen maar niet voor het aanvragen van de hulpmiddelen. Verwijzing naar andere instanties (bijv. mutualiteiten): Wachtlijsten Beperkte kennis Herhaling werkzaamheden

56 3.2 Besluitvorming zelfredzaamheid Koppeling zelfredzaamheid en invaliditeit? Negatieve spiraal: revalidatie verhoogde zelfredzaamheid verlaagd inkomen?

57 Met dank voor uw aandacht.

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Mag de arbeidsgeneesheer informatie opvragen bij mijn huisarts? Wat als ik niet akkoord ga met de beslissing van de arbeidsgeneesheer? Kan de controlearts

Nadere informatie

EEN NETOVERSTIJGENDE VISIE OP TRAJECTEN DIE LEIDEN TOT EEN GEMOTIVEERD VERSLAG OF VERSLAG

EEN NETOVERSTIJGENDE VISIE OP TRAJECTEN DIE LEIDEN TOT EEN GEMOTIVEERD VERSLAG OF VERSLAG 1 EEN NETOVERSTIJGENDE VISIE OP TRAJECTEN DIE LEIDEN TOT EEN GEMOTIVEERD VERSLAG OF VERSLAG INLEIDING De invoering van het M-decreet, de nieuwe inzichten in Handelingsgerichte diagnostiek en het toenemend

Nadere informatie

De patiënt als consument Noden en wensen van chronisch zieke patiënten

De patiënt als consument Noden en wensen van chronisch zieke patiënten De patiënt als consument Noden en wensen van chronisch zieke patiënten Psychiatrisch Ziekenhuis St. Jan de Deo, Gent in samenwerking met het Vlaams Patiëntenplatform vzw Opdracht van het Federaal Ministerie

Nadere informatie

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING JULI 2014 Inhoud WAAROM DEZE BROCHURE?... 4 DE TEGEMOETKOMINGEN... 5 De inkomensvervangende tegemoetkoming 5 Wat? 5 Kan ik een inkomensvervangende

Nadere informatie

PLATFORM "RETURN TO WORK" AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING

PLATFORM RETURN TO WORK AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING PLATFORM "RETURN TO WORK" AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING Bijgewerkt tot 1 februari 2015 INHOUDSOPGAVE ---------------------------

Nadere informatie

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 Inhoudstafel WAAROM DEZE BROCHURE? TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN 1/ Wat is de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden? 2/ Kan ik een

Nadere informatie

Dementie, hoe ermee omgaan?

Dementie, hoe ermee omgaan? Dementie, hoe ermee omgaan? Alzheimer Deze brochure is een gezamenlijk initiatief van de Koning Boudewijnstichting en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, in het kader van het luisternetwerk

Nadere informatie

Richtlijn Cognitieve Revalidatie Niet-aangeboren Hersenletsel

Richtlijn Cognitieve Revalidatie Niet-aangeboren Hersenletsel Richtlijn Cognitieve Revalidatie Niet-aangeboren Hersenletsel Samengesteld door leden van het consortium Cognitieve Revalidatie (in alfabetische volgorde): Drs. D. Boelen Prof. Dr. W. Brouwer Drs. B. Dijkstra

Nadere informatie

PLAN GEINTEGREERDE OOGZORG

PLAN GEINTEGREERDE OOGZORG PLAN GEINTEGREERDE OOGZORG Status Definitief Datum 2 oktober 2013 Opstellers document OVN, NOG en NVvO Betrokken partijen NHG (Nederland Huisartsen Genootschap) Inhoud Inleiding... 3 Doelstelling... 4

Nadere informatie

Meedoen leer je door mee te doen

Meedoen leer je door mee te doen Een inventarisatie van de wijze waarop in zorg voor kinderen van 0 tot 12 jaar met beperkingen aandacht besteed wordt aan (toekomstige) maatschappelijke participatie November 2010 Deze inventarisatie is

Nadere informatie

Kinderen met een handicap in Tel

Kinderen met een handicap in Tel Kinderen met een handicap in Tel Kerngegevens per provincie, gemeente en wijk Bas Tierolf Dick Oudenampsen Kinderen met een handicap in Tel Kerngegevens per provincie, gemeente en wijk Bas Tierolf Dick

Nadere informatie

Onderzoek over Burn-out in België SAMENVATTING

Onderzoek over Burn-out in België SAMENVATTING Unité de Valorisation des Ressources Humaines Santé au Travail et Education pour la santé CITES Clinique du Stress Secteur Santé Mentale d ISoSL Vakgroep Maatschappelijke Gezondheidkunde Service Externe

Nadere informatie

Verlichting en contrast voor personen met een visuele beperking

Verlichting en contrast voor personen met een visuele beperking De verlichting van onze gebouwen heeft een niet te onderschatten invloed op de manier waarop wij onze omgeving waarnemen. Hoewel er bij de keuze van een verlichtingstoestel vaak in eerste instantie rekening

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

Kansengroepen in Kaart. Arbeidsgehandicapten op de Vlaamse arbeidsmarkt

Kansengroepen in Kaart. Arbeidsgehandicapten op de Vlaamse arbeidsmarkt Kansengroepen in Kaart Arbeidsgehandicapten op de Vlaamse arbeidsmarkt VDAB Studiedienst juli 2010 Met Kansengroepen in Kaart rapporteert de VDAB zesmaandelijks over de verschillende kansengroepen. De

Nadere informatie

Al l e n a c t i e f...

Al l e n a c t i e f... Al l e n a c t i e f... o o k m e t r e u m a d e e l 1 FWRO -Expertrapport betreffende de bevordering van de arbeidsparticipatie en reïntegratie van personen met chronische reumatische aandoeningen in

Nadere informatie

De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering.

De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering. De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering. Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Sociaal Werk Optie Maatschappelijke Advisering

Nadere informatie

Gezond en wel met een beperking. Werkdocument 122

Gezond en wel met een beperking. Werkdocument 122 Gezond en wel met een beperking Werkdocument 122 Gezond en wel met een beperking Ervaren kwaliteit van leven en functioneren van mensen met langdurige lichamelijke beperkingen Crétien van Campen (red.)

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998)

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 20 februari 2002 tot wijziging

Nadere informatie

Neurologie. Na een beroerte. Informatie voor patiënten en hun naasten 1/24

Neurologie. Na een beroerte. Informatie voor patiënten en hun naasten 1/24 1/24 Neurologie Na een beroerte Informatie voor patiënten en hun naasten 2/24 Eigendom van: Notities 3/24 Inhoudsopgave Inleiding 5 Deel 1 Informatie over een beroerte Wat is een beroerte 6 Anatomie van

Nadere informatie

Werk. Werkt! werk. schrift5

Werk. Werkt! werk. schrift5 Werk Werkt! schrift5 werk Voorwoord Werk Werkt! is geschreven vanuit een recovery-visie. Recovery is veel meer dan medische genezing. Het is een persoonlijk en uniek proces, gestuurd door de klant. Drie

Nadere informatie

Een sociaal statuut voor de onthaalouders

Een sociaal statuut voor de onthaalouders Een sociaal statuut voor de onthaalouders Uitgegeven door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Inhoud Inleiding 3 1. De Belgische Sociale Zekerheid: hoe werkt dat? 4 2. Word ik dan werknemer,

Nadere informatie

Een visueel hulpmiddel waar je wat aan hebt!

Een visueel hulpmiddel waar je wat aan hebt! Een visueel hulpmiddel waar je wat aan hebt! Onderzoek naar de verstrekking van hulpmiddelen voor mensen met een visuele beperking, oogaandoening, doofblindheid Utrecht, maart 2015 Auteurs: Dominique van

Nadere informatie

De rechten van personen met dementie Een praktische gids

De rechten van personen met dementie Een praktische gids De rechten van personen met dementie Een praktische gids De rechten van personen met dementie Een praktische gids COLOFON Reeks: Naar een dementievriendelijke samenleving Cette publication est également

Nadere informatie

Protocol hulp bij het huishouden

Protocol hulp bij het huishouden Protocol hulp bij het huishouden Gouda Oktober 2013 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten voor Hulp bij het huishouden 1.1 Als er beperkingen zijn bij het voeren van een

Nadere informatie