Plusgroep op De Zaaier Presenta1e aan ouders, september 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plusgroep op De Zaaier Presenta1e aan ouders, september 2014"

Transcriptie

1 Plusgroep op De Zaaier Presenta1e aan ouders, september 2014

2 Wat ging er aan vooraf? Kennis opdoen Visie (meerbegaafden protocol) Signaleren (m.b.v. criteria uit het protocol, signaleringslijst gr. 1-2 uit KIJK! en mogelijk DHH voor gr. 3-8) Aanpassingen in de les (gr. 1-8 compacten en verrijken) Vakovers1jgende projecten (bijv. gr. 1-2 HB- kist, gr. 3-8 Accadin) Plusklas/ - groep (nu het tweede schooljaar; voor gr min. per week door vrijwilliger, voor groep 5 t/m 8) 1 uur per weer uit forma1e)

3 Waarom een plusgroep op De Zaaier? Structureel aanbod voor (meer)begaafde kinderen 2 sporen: In de klas: compac1ng en verrijking van de reguliere lesstof De plusgroep: ander werk dat meer beroep doet op de cogni1eve vermogens Instruc1e Feedback en beoordeling: ook zelf kri1sch zijn en eigen leerpunten inbouwen (bovenbouw). Hierbij gebruiken we de stappen van het SLO (s1ch1ng leerplan ontwikkeling): bijv. hoe moet ik leren hulp vragen, doorzezen of kri1scher kijken. Ontmoe1ng met ontwikkelingsgelijken Blijven lezen op de sociaal- emo1onele ontwikkeling. Erkenning van bijzondere talenten: BeZs en Niehart hebben de verschillende profielen van (hoog)begaafde leerlingen in kaart gebracht. Leerstrategieën aanbieden Ieder kind iedere dag naar school om iets te leren!

4 Voor wie? (Citeria) Wij zijn inmiddels 2 jaar aan het werk met de plusgroep. Wij beseffen ons dat dit een proces is dat in ontwikkeling blija. De gestelde criteria en de invulling van de plusgroep zullen wij het komende half jaar weer kri1sch bekijken en waar nodig bijstellen in het meer begaafden protocol. Dit communiceren wij uiteraard weer met de ouders. Globaal de best scorende 10% van onze leerlingen Bij vermoeden van (hoog)begaafdheid, geen diagnose, we maken gebruik van het stroomdiagram diagnos1ek. Kinderen met bijzondere aanleg en crea1viteit Bepaalde mo1va1e en inzet voor leren (ook voor huiswerk) Hogere algemene ontwikkeling Hogere scores op cito- en methodetoetsen (meer dan 1 jaar voorsprong) Scores Cito rekenen en taal zijn doorslaggevend (groep 1-3) Scores toetsen begrijpend lezen en over het algemeen ook rekenen zijn doorslaggevend (groep 4 t/m 8) Kinderen van wie we de hoogste verwach1ngen hebben, dat kunnen ook onderpresteerders zijn.

5 Door wie? Groep 1-2: onderbouwkisten in de groep Groep 3-4: Mirjam Stueen Groep 5-6: Jolien Brands Groep 7-8: Jolien Brands Aansturing en uitvoering van het protocol meer begaafdheid ligt in komend schooljaar in handen van de Intern begeleider en Jolien Brands.

6 Waar en wanneer? In de peuterspeelzaal Groep 1-2 en groep 3-4 (in overleg met leerkracht) Op dinsdag van tot (plusgroep 5/6) Op dinsdag van tot (plusgroep 7/8) Eigen kast voor plusgroepspullen, digibord of whitebord Bij orthotheek een kast voor literatuur, naslagwerken Wand vullen met leerlingenwerk In Parnassys wordt een logboek bijgehouden Er is een groepsmap in de plusgroep kast

7 Voorwaarden lesstof Een ander aanbod, niet meer van hetzelfde maar ander werk dat meer beroep doet op de cogni1eve vermogens. Beroep doen op crea1viteit Zoveel mogelijk open opdrachten Abstract en complex Beroep doen op zelfstandigheid Prikkelen onderzoekende houding S1muleren van reflec1e op eigen doen en denken Uitlokken van interac1e Geen gewone stof uit hogere leerjaren! Wel verdiepen en verbreden binnen de jaargroep. Want als je de stof van een groep hoger geea, dan is dat niet per defini1e wat zij nodig hebben.

8 Inhoud? Groep 1-4: 30 min. een ac1viteit: schaken, proeles, powerpoint Groep 5-8: 10 minuten inloop met individuele (denk)spellen 30 minuten speciale ac1viteit, dat is thema van een aantal weken. 10 minuten groepsspellen 10 minuten afslui1ng en evalua1e (vooral proces) De eerste keren staat centraal: het kennismaken met elkaar en de plusgroep (doelen stellen/ jezelf presenteren)

9 Materialen voor de inloop

10 Filosofie/groepsgesprek

11 Proeles voor- kids/ proe:es

12 Wat is Acadin? Een ini1a1ef van SLO; S1ch1ng Leerplan Ontwikkeling Digitale leeromgeving voor begaafde kinderen Indeling opdrachten op onderwerp, niveau, meervoudige intelligen1e en taxonomie van Bloom. Hogere denkvragen Verwerking opdrachten kan op papier of digitaal Afwisselend een opdracht gekozen door leerkracht en leerling

13 Wat is Scratch? een programma ontwikkelt door MassachuseZs Ins1tute of Technology waarmee kinderen leren programmeren. Doel: kinderen krijgen meer inzicht in de werking van computerprogramma s

14 Afsluitende groepsspellen

15 Koppeling met de jaargroep De Plusgroep heea een andere inhoud Compacten en verrijken reguliere lesstof blija verantwoordelijkheid groepsleerkracht! Geen groepsinstruc1e 1jdens Plusgroep1jd Plusgroep opdrachten mogen in de jaargroep afgemaakt worden

16 Hoe gaan we starten? Teamleden melden aan het begin van het schooljaar leerlingen uit groep 1 t/m 8 aan middels formulier IB er, plusgroep leerkracht en leerkracht beslissen wie het komende half jaar in de plusgroep komen. Ouders van kinderen die in aanmerking komen worden door de leerkracht hierover geïnformeerd. September een algemene ouderavond over ons beleid t.a.v. meer begaafdheid. De eerste periode loopt van oktober t/m februari, de tweede periode loopt van maart t/m juli Ouders van groep 5 t/m 8 ontvangen een planning van de ac1viteiten en eventuele verwach1ngen t.a.v. huiswerk.

17 Tussen evalua1e Na elke 6 tot 8 weken, van vakan1e tot vakan1e In de plusgroep; inzet en resultaten In de jaargroep; inzet en resultaten Geen overvraging, verkeerde inschaong? DHH invullen met ouders bij vermoeden van hoogbegaafdheid 10 min. gesprekken met ouders en leerkracht (leerkracht krijgt vooraf verslag van plusgroep leerkracht)

18 Hallaarlijkse evalua1e Na een half jaar gaat iedereen uit de Plusklas en wordt er opnieuw gekeken wie er in de Plusklas geplaatst wordt. Zie Voor wie? Criteria (dia 4) Met meenemen van de tussenevalua1e Alle ouders worden door de leerkracht geïnformeerd over of hun zoon/ dochter in de nieuwe Plusklas geplaatst gaat worden.

19 Experimenteel Leren door doen Inhoud/vakken kan aangepast worden Graag feedback Steeds verfijnen

20 Ouders Ouders kunnen hun kind niet zelf opgeven School (plusgroepleerkracht met I.B.) bepaalt wie er in aanmerking komen, in overleg met groepsleerkracht School bepaalt ook wanneer een kind niet meer mee kan meedoen, met opgaaf van reden Groepsleerkracht kan al1jd tussen1jds leerling aanmelden voor screening door I.B./plusgroepleerkracht Geen geplande voortgangsgesprekken Incidenteel gesprek is al1jd mogelijk

21 Vragen?

Hoe gaan we om met onze best presterende leerlingen?

Hoe gaan we om met onze best presterende leerlingen? Hoe gaan we om met onze best presterende leerlingen? DE HUIDIGE PRAKTIJK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS, MET VOORBEELDEN EN VRAGEN TER INSPIRATIE Inhoud 3 Aandacht voor best presterende leerling

Nadere informatie

Handelings- en opbrengstgericht werken op de Calvijnschool. Vertrouwd onderwijs vanuit een nieuwe benadering

Handelings- en opbrengstgericht werken op de Calvijnschool. Vertrouwd onderwijs vanuit een nieuwe benadering Handelings- en opbrengstgericht werken op de Calvijnschool Vertrouwd onderwijs vanuit een nieuwe benadering Zeilen verzetten Onderwijs blijft in beweging. De kranten staan vol met discussies over identiteit,

Nadere informatie

Informatie boekje groep 1 en 2

Informatie boekje groep 1 en 2 Informatie boekje groep 1 en 2 Informaeboekje voor groep 1 en 2 Welkom op o.b.s. de Commanderije Dank voor uw vertrouwen, dat U voor onze school gekozen hee=. In het begin is het vaak voor de kinderen

Nadere informatie

Schrijven: We volgen de methode van Novoskript. Hiernaast zullen er ook opdrachten van internet worden gegeven.

Schrijven: We volgen de methode van Novoskript. Hiernaast zullen er ook opdrachten van internet worden gegeven. Informatie groep 6 De Gouden weken: Aan het begin van groep 6 starten we met het project de Gouden weken. We zullen veel groepsspelletjes doen om elkaar beter te leren kennen. We vinden het belangrijk

Nadere informatie

C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DY4SI3QT\Zorgstructuur de Reuzepas.doc

C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DY4SI3QT\Zorgstructuur de Reuzepas.doc De zorgstructuur op de Reuzepas Het team van de Reuzepas heeft voor zichzelf de volgende missie geformuleerd: De Reuzepas biedt onderwijs, dat kinderen in een sociale, veilige en uitdagende leeromgeving

Nadere informatie

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan!

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! 1 Inhoudsopgave: Voorwoord pagina 3 Inleiding pagina 4 Hoofdstuk 1 Hoe een middel een doel werd pagina 5 Hoofdstuk 2 Waar het eigenlijk om gaat pagina

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Schoolbeschrijving 2 1.3 R.K. Basisschool PiusX 3 1.4 Bestuursvorm en organisatiestructuur 4 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 5 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge

Nadere informatie

D 4 Zorgplan. Passend onderwijs. Definitie leerlingen met specifiek onderwijsbehoeften. Doelstellingen van de school

D 4 Zorgplan. Passend onderwijs. Definitie leerlingen met specifiek onderwijsbehoeften. Doelstellingen van de school D 4 Zorgplan Passend onderwijs Passend Onderwijs betekent dat iedere leerling onderwijs krijgt dat het beste bij zijn of haar talenten en beperkingen past. Ook de leerlingen met een stoornis, ernstige

Nadere informatie

Omgaan met verschillen op Icbs Octant. Een beschrijving van de zorgstructuur

Omgaan met verschillen op Icbs Octant. Een beschrijving van de zorgstructuur Omgaan met verschillen op Icbs Octant Een beschrijving van de zorgstructuur Augustus 2013 Inhoud Een beschrijving van de zorgstructuur... 1 Juli 2013... 1 1. Inleiding... 6 2. Visie op leerlingzorg; omgaan

Nadere informatie

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch Zorgplan bs. de Esch 2012.2013 bs. de Esch 1 INLEIDING... 2 2 DOELSTELLING... 3 3 UITGANGSPUNTEN... 4 4 DE ZORGSTRUCTUUR... 5 4.1 Inleiding... 5 4.2 De intern begeleider... 5 4.3 Het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Beste ouders, 13 februari 2015

Beste ouders, 13 februari 2015 Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 13 februari 2015 Hierbij ontvangt u van ons de info, de laatste

Nadere informatie

INFORMATIE OKTOBER 2014 NUMMER 1

INFORMATIE OKTOBER 2014 NUMMER 1 INFORMATIE OKTOBER 2014 NUMMER 1 schooljaar 2014-2015 Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen, In de eerste weken van dit schooljaar zijn wij vaak met u in gesprek geweest. De informatieavond in de

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015. Planning-realisatie. WSKO Verburch-hof Directeur : Karin van Schalkwijk

Schooljaar 2014-2015. Planning-realisatie. WSKO Verburch-hof Directeur : Karin van Schalkwijk Schooljaar 2014-2015 Planning-realisatie WSKO Verburch-hof Directeur : Karin van Schalkwijk 1. Inleiding Dit overzicht is een uitwerking van het schoolplan 2011-2015 voor het schooljaar 2014-2015. Omdat

Nadere informatie

Protocol overgang naar volgende groep

Protocol overgang naar volgende groep Protocol overgang naar volgende groep Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten (doubleren)? Met dit protocol willen we ouders informeren hoe wij als school

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. cbs de Spreng-El

Schoolondersteuningsprofiel. cbs de Spreng-El Schoolondersteuningsprofiel cbs de Spreng-El 1. Inleiding... 3 2. Algemene gegevens:... 4 Onderwijsvisie / schoolconcept.... 5 Pedagogische huisstijl... 6 Didactisch ontwerp... 6 Onderwijstijd.... 7 Kengetallen

Nadere informatie

Jaarplan OBS t Baken Schooljaar 2014/2015

Jaarplan OBS t Baken Schooljaar 2014/2015 Jaarplan OBS t Baken Schooljaar 2014/2015 1 Als je een schip wilt bouwen Breng dan geen mensen bij elkaar om Hout aan te slepen Werktekeningen te maken Taken te verdelen En het werk in te delen Maar leer

Nadere informatie

Een (zeer) goed presterende leerling is meer dan zijn vaardigheidsniveau. Een brede kijk op leerlingen

Een (zeer) goed presterende leerling is meer dan zijn vaardigheidsniveau. Een brede kijk op leerlingen Yvonne Janssen & Janneke Breedijk-Dekker Een (zeer) goed presterende leerling is meer dan zijn vaardigheidsniveau. Een brede kijk op leerlingen SAMENVATTING Het vraagt een integrale kijk op talentvolle

Nadere informatie

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ?

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? Inhoudsopgave VOORWOORD (Omslag) 1. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Naam en logo 3 1.3. Bestuursvorm en organisatiestructuur 5 2. WAAR STAAN WIJ VOOR? 6 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 6 2.2 Wat betekent

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN Waarom de overstap naar andere schooltijden? We verwachten dat bij invoering van Andere Schooltijden met korte middagpauze er meer rust en regelmaat voor de

Nadere informatie

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012-2013

JAARVERSLAG 2012-2013 JAARVERSLAG 2012-2013 Brinnr Opgesteld door Datum en plaats : 09XB : T. Ruijter-Winder : 28-10-2013 Heiloo Inleiding In dit verslag legt de school verantwoording af over het gevoerde beleid in het afgelopen

Nadere informatie

WELKOM OP ONZE OPEN DAG

WELKOM OP ONZE OPEN DAG WELKOM OP ONZE OPEN DAG De vraag is niet wat de mens moet kunnen en weten teneinde zich in de bestaande sociale orde te kunnen voegen, maar wel wat er in aanleg in de mens aanwezig is en in hem ontwikkeld

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl Schoolgids 2014-2015 o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl 1 Gegevens OBS Het Spectrum Boekenberghstraat 12 7906 GA HOOGEVEEN telefoon: 0528

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was.

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was. Datum: 9 januari 2015 Jaargang: 25 Nummer: 6 @pcbdebranding Let op: deze versie is voor de site. Dit betekent dat we alleen voornamen gebruiken en ervoor kiezen om sommige nieuwszaken niet te vermelden.

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Welkom op Montessorischool De Gouden Kraal Op de basisschool groeien onze kinderen op en ontwikkelen ze zich, op weg naar zelfstandigheid in de toekomst. U heeft zelf ongetwijfeld

Nadere informatie

Excellentie in ontwikkeling Werken met een persoonlijk leerplan

Excellentie in ontwikkeling Werken met een persoonlijk leerplan Excellentie in ontwikkeling Werken met een persoonlijk leerplan Esther de Boer, Jacques Poell en Elise Schouten Excellentie in ontwikkeling Werken met een persoonlijk leerplan Esther de Boer Jacques Poell

Nadere informatie

Kleuters met een A. En nu?

Kleuters met een A. En nu? Leerlingvolgsysteem Toets Team Kleuters met een A. En nu? Toetsresultaten bij kleuters zijn voor u aanleiding om te handelen, in actie te komen. De noodzaak tot actie geldt voor alle kleuters. Er moet

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 `` SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUD 1. Profiel... 4 School, vereniging en bestuur... 4 Gebouw... 4 Karakterschets... 4 Onderwijskundige en pedagogische visie... 5 3. De organisatie van ons onderwijs... 6 3.1

Nadere informatie