Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4"

Transcriptie

1 Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4 Schooljaar 2014 / 2015

2 KEUZEOOG 2014 / 2015 INHOUD Inleiding 3 A. De gang van zaken 4 B. De Tweede Fase 5 C. Studielast 6 D. De keuze voor Gymnasium 8 E. Vwo XTRA 9 F. De keuze 11 G. Ondersteuning van de leerlingen 13 H. Overstappen van niveau 15 I. Vervolgopleidingen 17 J. De vakinhoud 1. Aardrijkskunde Algemene Natuurwetenschappen Biologie Culturele en kunstzinnige vorming Cultuurgeschiedenis Duits Economie Engels Filosofie Frans Geschiedenis Grieks/Latijn Informatica Klassieke culturele vorming Kunstvak beeldende vormgeving Kunstvak muziek Lichamelijke Opvoeding Maatschappijleer Management en Organisatie Natuurkunde Nederlands en Letterkunde Scheikunde Wiskunde op Havo Wiskunde op Vwo 30 K. Bevorderingsnormen derde klassen 31 L. Woordenlijst 34 M. Contact 36 Profielkeuzeformulier Havo Profielkeuzeformulier Vwo-Atheneum Profielkeuzeformulier Vwo-Gymnasium Profielkeuzeformulier Vwo-Atheneum XTRA Profielkeuzeformulier Vwo-Gymnasium XTRA 2

3 INLEIDING DE STAP NAAR Havo-4 en Vwo-4 Deze brochure is bedoeld voor leerlingen die nu in een derde klas zitten en voor hun ouders of verzorgers. Alle praktische informatie die nodig is bij het maken van de keuze voor de vierde klas is hierin te vinden.. Dit KeuzeOOG is tevens van belang voor leerlingen die vanuit Mavo/VMBO-TL of vanaf een andere school over willen stappen naar de Tweede Fase op Pantarijn Hollandseweg. De vraag waar het om draait is natuurlijk: Waar ga je na dit jaar naar toe: wordt het Havo-4 of Vwo-4? Of iets anders? Pantarijn is een school met een grote bovenbouw Havo en Vwo. Dit betekent dat je ook veel keuzemogelijkheden hebt. Dat is geen eenvoudige zaak. Een keuze maken doe je (gelukkig) niet alleen. Je ouders spelen daarbij een rol, maar ook je mentor, je leraren en je decaan. Toch is deze brochure, zeker in eerste instantie, vooral bedoeld voor jezelf. Want wie je ook helpt bij het maken van de keuze, jij bent degene die verder moet in het profiel en op het niveau (Havo, Vwo) dat je gekozen hebt. Het gaat over wat jij kunt en wilt en daar ben jij uiteindelijk verantwoordelijk voor. Het kan geen kwaad goed te luisteren en te reageren op adviezen, veel en gericht te vragen en niet te eenvoudig je zaakjes uit handen te geven. Het maken van een goede keuze is een belangrijke zaak en jòuw taak. Eerst wordt in dit KeuzeOOG uitleg gegeven over de Tweede Fase en het Studiehuis in het algemeen. Daarna beschrijven we de praktijk op onze school en de manier waarop wij het keuzeproces hebben ingericht. De inrichting van de bovenbouw Havo/Vwo is sinds enkele jaren veranderd door aanpassingen van de Tweede Fase en het studiehuis. Eén van de gevolgen is dat overstappen van Vwo naar Havo tijdens het schooljaar niet mogelijk is. Je kunt ook niet meer zo makkelijk vakken laten vallen of inruilen voor een ander vak. Dat benadrukt het belang van het maken van een goede en serieuze keuze. Namens decanen, mentoren en teamleiders onderbouw en Tweede Fase wensen wij je veel succes en wijsheid toe bij het maken van je keuze. Gabriël Enkelaar, enklaas Huijsman november

4 A. DE GANG VAN ZAKEN 2014: Vanaf nov: Werken met opdrachten rondom de keuze, klassikale keuzebegeleiding, werken aan PKWS (profielkeuzewerkstuk), start zoeken snuffelstageplek 24 en 25 nov: Keuzedagen 1 en 2: start keuzeproces, start Profiel Keuze Werk Stuk (PKWS), BIT (Beroepen Interesse Test), werken met pantarijn.dedecaan.net, voorlichting nieuwe bovenbouw vakken, voorlichting van bovenbouwleerlingen 5 dec: Inleveren voorlopige keuze: niveau, profiel, vakken in de vrije ruimte. 2015: Vanaf januari gaat de klassikale keuzebegeleiding over op een meer individuele begeleiding. Leerling, mentor en/of decaan gebruiken de tijd tot begin april om toe te werken naar een definitieve keuze. voor 16 jan: Inleveren commentaar op de voorlopige keuze door de docenten 28,29 en 30 jan: keuzeweek 2: snuffelstage, stage-terugkomdag, werken aan het PKWS, excursie Amsterdam/Keulen. De mentor bespreekt de commentaren met de leerlingen, de ouders krijgen een kopie van het woordrapport 9,10 en 11 feb.: Bespreekvergaderingen over de voorlopige keuze 19 feb: brief met advies naar huis Jan, feb, mrt: individuele keuzegesprekken met mentor of decaan 9 april: inleveren PKWS bij mentor 12 mei: mentorspreekavond op uitnodiging mentor over 3 e rapport en de voorlopige keuze 21 mei: inleveren definitieve keuze van niveau, profiel en vakken 11 juni: brief per post over geregistreerde keuze. 4

5 B. DE TWEEDE FASE Aan het eind van de derde klas sluit je de onderbouw af. Daarna stap je van de eerste fase over naar de Tweede Fase van Havo en Vwo. Eerst zullen we je wat vertellen over de Tweede Fase in het algemeen. Daarna volgt informatie over de inrichting van de Tweede Fase op onze school. STUDIEPROGRAMMA Het studieprogramma in de Tweede Fase van zowel Havo als Vwo is opgebouwd uit: 1. Het gemeenschappelijk deel voor alle leerlingen gelijk, wèl met een verschil tussen Havo, Atheneum en Gymnasium; 2. Het profieldeel keuze uit vier profielen een aantal vakken is verplicht, bij een aantal vakken heb je een keuze 3. De vrije ruimte bestaat uit een verplicht deel (keuze voor examenvak) en een vrij deel (keuze uit aanbod van vakken en activiteiten) in de (verplichte) vrije ruimte moet je één examenvak kiezen beperking: je keuze moet passen in het schoolrooster. De vier profielen heten, in overeenstemming met de richtingen waarop ze voorbereiden: Cultuur en Maatschappij (CM) Economie en Maatschappij (EM) Natuur en Gezondheid (NG) Natuur en Techniek (NT) Bij het maken van de keuze wordt voor de afkorting cm, em, ng of nt de afkorting geplaatst van de opleiding, die je volgt: Havo = h, Atheneum = a of Gymnasium = g. STUDIEHUIS Een ander aspect van de Tweede Fase is het 'Studiehuis'. Je zult minder lesuren hebben dan in de onderbouw, maar meer uren zelfstandig, individueel of in groepjes, op school werken. Die aanpak die is samen te vatten als: van onderwijzen (door de leraar) naar in toenemende mate zelf de verantwoordelijkheid nemen voor het leren (door de leerling) via gevarieerde werkvormen. De tijd buiten de lesuren zul je op school vooral besteden aan verdieping van de onderwerpen uit de lessen en aan het maken van persoonlijke werkstukken. VAKKEN Achter in dit KeuzeOOG vindt je informatie over alle vakken in de Tweede Fase. In de Keuzeweken kun je voor een aantal vakken workshops volgen. Natuurlijk kun je ook bij je docent terecht om vragen over zijn of haar vak te stellen. EXAMENDOSSIER Het examen bestaat uit een landelijk deel (Centraal Examen, CE) en een deel dat door de school wordt georganiseerd: het schoolexamen (SE). Voor sommige vakken is er alleen een schoolexamen. Het schoolexamen wordt opgebouwd in de vorm van een examendossier. Niet alle onderdelen van het schoolexamen vinden in het laatste schooljaar plaats. Ook worden sommige vakken eerder dan in de eindexamenklas worden afgesloten. Het CE komt aan het eind van het laatste schooljaar, Havo-5 of Vwo-6. Je mag pas aan het CE deelnemen als het schooldossier helemaal klaar is. De toetsvormen in het schoolexamen, dus in je schooldossier, zijn: - schriftelijke toetsen met open en gesloten vragen - mondelinge toetsen - praktische opdrachten - presentaties - profielwerkstuk (een uitgebreide praktische opdracht waarbij één of meerdere vakken uit het vakkenpakket zijn betrokken). 5

6 C. STUDIELAST Havo: Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs In Havo-4 en Havo-5 wordt het schooljaar opgesplitst in twee (rooster)tijdvakken. Dat betekent dat een vak in het eerste tijdvak een ander aantal uren kan hebben dan in het tweede. De studielast is op deze manier evenwichtig over de periodes verdeeld en je hebt niet te veel vakken per periode. In het algemeen geldt dat er niet zo veel variatie in de belasting zit over de verschillende periodes. Een overzicht van de verplichte vakken, de vier profielen en de (profiel)keuzevakken kun je achterin dit KeuzeOOG vinden. Vakken met alleen een schoolexamen zijn: cultuurgeschiedenis culturele en kunstzinnige vorming informatica lichamelijke opvoeding Overige activiteiten in de vrije ruimte Hiervoor is een standaardpakket dat iedere leerling volgt. Je kunt dit aanvullen door andere of extra vakken of activiteiten te kiezen. De extra activiteiten zijn weergeven in de keuzelijst hieronder. Havo: VRIJE RUIMTE STANDAARDPAKKET begeleidingsactiviteiten (mentorlessen) cultuurgeschiedenis buitenlandse reis in Havo-4 oriëntatie op studie en beroep profielwerkstuk Havo: VRIJE RUIMTE EXTRA ACTIVITEITEN HAK/Pantarini s leerlingenraad leerlingmentoraat onderbouw medezeggenschapsraad redactie schoolkrant t SOET spelgroep/musicalgroep studiehuisraad tutorschap debatgroep 6

7 Vwo: Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs In Vwo- 4, 5 en 6 wordt het schooljaar opgesplitst in twee (rooster)tijdvakken. Dat betekent dat een vak in het eerste semester een ander aantal uren kan hebben dan in het tweede. Op deze manier is de studielast van de vakken evenwichtiger verdeeld en heb je minder verschillende vakken per periode. In het algemeen geldt dat er niet veel variatie in de belasting zit over de verschillende periodes. Binnen het Vwo kun je kiezen voor Gymnasium (als je ook Gymnasium hebt gedaan in de onderbouw) of Atheneum. Er zijn dan verschillen bij het gemeenschappelijk deel, het vrije deel en het profieldeel cm. Een overzicht van de verplichte vakken, de vier profielen en de (profiel)keuzevakken kun je achterin dit KeuzeOOG vinden. Vakken met alleen een schoolexamen zijn: algemene natuurwetenschappen cultuurgeschiedenis culturele en kunstzinnige vorming informatica klassieke culturele vorming lichamelijke opvoeding wiskunde D Overige activiteiten in de vrije ruimte Er is een standaardpakket voor alle leerlingen. Je kunt hiervan afwijken door andere of extra vakken of activiteiten te kiezen. De extra activiteiten zijn weergeven in de keuzelijst hieronder. Vwo: VRIJE RUIMTE STANDAARDPAKKET begeleidingsactiviteiten (mentorlessen) buitenlandse reis Vwo-5 oriëntatie op studie en beroep profielwerkstuk werkweek Vwo-4 Vwo: VRIJE RUIMTE EXTRA ACTIVITEITEN debatgroep HAK/Pantarini s leerlingenraad leerlingmentoraat onderbouw medezeggenschapsraad redactie schoolkrant t SOET spelgroep/musicalgroep studiehuisraad tutorschap 7

8 D. DE KEUZE VOOR Gymnasium De meeste regelingen die gelden voor het Vwo-Atheneum, gelden ook voor het Vwo-Gymnasium. Die regelingen worden hier dan ook niet herhaald. Wél worden genoemd de regelingen die Gymnasium onderscheiden van Atheneum. Je moet tenminste één klassieke taal kiezen Je moet kcv kiezen Je hebt geen cultuurgeschiedenis Je mag een tweede vak kiezen in de vrije ruimte. De school heeft een inspanningsverplichting dit extra vak te honoreren, maar geeft niet de garantie dat het altijd mogelijk is Op het keuzeformulier worden de verschillen met het Atheneum duidelijk Vwo- xtra. In de onderbouw is Het Nieuwe Gymnasium afgestemd op Vwo leerlingen die wat meer aankunnen, wat meer willen en meer diepgang kunnen gebruiken. Dat betekent een ander onderwijsprogramma en een andere manier van werken dan in de HV klassen, met meer projecten, meer samenwerking tussen de vakken en extra keuze-modules. In de bovenbouw loopt de manier van werken van Het Nieuwe Gymnasium door in de Vwo- xtra - stroom. Alle Vwo-leerlingen in de 3 e klas, dus ook de leerlingen in de 3G-klassen, krijgen voorlichting over zowel de Havo als de Vwo-opleiding. In praktijk gaan er meestal ook enkele leerlingen vanuit Gymnasium-3 naar Havo-4. Leerlingen uit 3 Gymnasium, die met het tweede rapport niet in de A- categorie van de bevorderingsnormen (zie pag. 28) zitten, moeten net als de Vwo-3-leerlingen een formulier inleveren waarop zij aangeven welke keuzes zij gaan maken als een bevordering naar Vwo- 4 aan het einde van het schooljaar niet mogelijk blijkt. Zij vullen zowel een Vwo- als een Havoformulier in, zodat de school bij de voorbereidingen voor het volgende schooljaar weet met welke pakketten rekening moet worden gehouden. 8

9 E. Vwo XTRA Net als bij Het Nieuwe Gymnasium in de onderbouw streven we met Vwo xtra naar talentontwikkeling voor Vwo-leerlingen die meer kunnen en willen dan het reguliere examenprogramma biedt. Het gaat hierbij om een brede ontwikkeling zowel op het gebied van lesinhoud (kennis) als op het gebied van persoonlijke kwaliteiten (eigenschappen) en vaardigheden. Vwo xtra kan gekozen worden door leerlingen uit G3 en uit H/V3. Voor toelating tot Vwo xtra geldt een toelatingsprocedure want er is plaats voor ongeveer 25 leerlingen, een positief advies van docenten is bovendien vereist. We hebben plaats voor ongeveer 25 leerlingen. Heb je belangstelling voor Vwo xtra dan vraag je bij je mentor of bij de teamleider Vwo bovenbouw de infogids Vwo xtra. Hieronder staat wat Vwo xtra in grote lijnen in de bovenbouw inhoudt. Leerlingen Vwo xtra 1) hebben een onderzoekende houding. De leerling is kritisch, pleegt echt onderzoek, werkt met de bij het vak passende (wetenschappelijke) methoden, heeft de ruimte om eigen oplossingsmethoden uit te denken en toe te passen. 2) hebben oog voor samenhang en verbanden. De leerling ziet verband tussen vakken en stelt essentiële vragen om de verschillen en overeenkomsten die er werkelijk toe doen te formuleren (theorie vs. praktijk, hier vs. daar, wij vs. zij, nu vs. vroeger, enz.) 3) reflecteren op het leerproces. De leerling moet kritisch kunnen terugblikken op begin, einde en proces. Zodoende kan hij/zij de kennis uitbreiden over zichzelf als lerend persoon. Ook samenwerking wordt op niveau geëvalueerd. Het onderwijsaanbod voor Vwo xtra kenmerkt zich door: 1) Interessante, uitdagende, open opdrachten op hoog niveau De leerling heeft een eigen inbreng passend bij zijn/haar niveau bij probleemstelling, aanpak en onderzoek. 2) Problemen uit de realiteit Het eindproduct is zinvol en bestemd voor een echt publiek; er gelden eisen die ook buiten school gelden. 3) Ruimte voor zowel zelfstandigheid als samenwerking De leerling moet zijn eigen weg kunnen volgen, maar moet ook kunnen samenwerken volgens de principes van gedeelde verantwoordelijkheid en individuele aansprakelijkheid. Vwo xtra -programma Vaste onderdelen (verplicht) A. WUR-project-JC In samenwerking met de WUR voeren Vwo xtra -leerlingen een onderzoeksproject uit, waaraan ze in groepsverband werken tussen november en april (studielast 6 dagen). Het gaat om een vakoverstijgende, realistische projectopdracht, die geschikt is voor leerlingen uit alle profielen. Afgelopen jaren zijn de volgende projecten aan de orde geweest. a. Bedenk een manier om de doelgroep die het vaakst door teken gebeten wordt te informeren over de gevaren van een tekenbeet en hoe deze te voorkomen. b. Beschrijf waarom de melkquota in de Europese Unie destijds zijn ingevoerd en in 2015 weer worden afgeschaft. c. Bedenk een manier om een slecht lopend restaurant te verbeteren. Duurzaamheid is belangrijk. Ontwerp een menukaart met uitsluitend smakelijke biologische gerechten, richt de ruimte opnieuw in en verzorg de PR. d. Hoe kan het karakteristieke landschap van het Binnenveld behouden blijven en het gebied tegelijkertijd voor recreatie toegankelijk gemaakt worden? e. Binnenveldproject: Hoe kan het karakteristieke landschap van het Binnenveld behouden en beschermd blijven en tegelijkertijd voor recreatie toegankelijk gemaakt worden. 9

10 Voor een deel vindt het project op de WUR plaats. WUR-studenten zijn betrokken bij de start en de afronding van het onderzoek. Docenten van Pantarijn begeleiden de leerlingen tijdens het proces en beoordelen samen met de WUR-begeleiders het proces en eindresultaat. Dit project is voor Vwo xtra -leerlingen opgenomen in het PTA van ANW. Het uitvoeren van dit project en het begeleiden van de groepjes zal tijdens VO (40 min.band in het rooster) plaatsvinden. B. Extra vakken Vwo xtra -leerlingen kiezen twee vrije ruimtevakken. In hun vakkenpakket zit altijd tenminste één van de vakken Grieks, Latijn, filosofie, wiskunde D (zie ook pakketkeuzeformulier). Op het diploma staat ook het extra vrije ruimtevak vermeld. C. Speciaal aanbod Docenten bieden speciale lesmodules aan. Zo is er een lessenreeks wiskunde Olympiade training, literair schrijven en debating (English only) waarbij leerlingen zich voorbereiden op wedstrijden. Verder kunnen leerlingen kiezen voor flipperkasten programmeren, wetenschappelijke artikelen lezen, studiereis organiseren, enz. Leerlingen kiezen per schooljaar twee lesmodules uit het aanbod. Bij het diploma ontvangen leerlingen een certificaat van deelname. Keuze onderdelen (kies er minimaal 1) D. Studium Generale Docenten van Pantarijn bieden in samenwerking met experts van buiten de school interessante colleges aan. Een voorbeeld hiervan is Globalisering, een collegereeks waarin het verschijnsel globalisering vanuit diverse invalshoeken wordt belicht en bestudeerd. E. Cambridge English De sectie Engels biedt in twee contacturen per week (70 min min.) Cambridge English aan op niveau C1 van het Europees Platform. Na anderhalf schooljaar kunnen leerlingen deelnemen aan het landelijk examen voor het Certificate in Advanced English. Voor toelating tot Cambridge English geldt een afzonderlijk toelatingsexamen. Eigen bijdrage van ouders is 200 euro lesgeld en eventueel 250 euro examengeld. Talentdossier Om voor Vwo xtra -leerlingen inzichtelijk te maken wat ze leren bij Vwo xtra, organiseren we speciale evaluatiebijeenkomsten en hebben we een digitaal Talentdossier ontwikkeld, dat aansluit bij het ProfielKeuzeWerkstuk uit de derde klas. Onder begeleiding van mentoren houden de leerlingen zelf een (digitaal) Talentdossier bij, waarin ze reflecteren op de modules en andere programmaonderdelen van Vwo xtra waaraan zij hebben deelgenomen. In het Talentdossier beschrijven de leerlingen welke vorderingen zij gemaakt hebben in hun persoonlijke ontwikkeling en welke doelstellingen van Vwo xtra zij bereikt hebben. Bijlage bij het diploma Vwo xtra leerlingen ontvangen als bijlage bij hun diploma een certificaat waarop is aangegeven welke extra onderwijsactiviteiten zij met goed gevolg hebben afgelegd. 10

11 F. DE KEUZE In dit deel worden de mogelijke keuzes beschreven. Zo worden precies de stappen weergegeven die je daarbij maakt in het keuzeformulier en het computerprogramma Profileer, waarmee je kunt oefenen. 1. Kiezen voor Havo of Vwo: Havo Tweede Fase: twee jaar - diploma geeft toelating tot HBO, Vwo - diploma HBO geeft toelating tot universiteit, vaak met aanvullende voorwaarden - meer toepassingsgericht, minder theoretisch Vwo (Atheneum en Gymnasium) Tweede Fase: drie jaar - diploma geeft toegang tot universiteit en HBO - meer theoretisch en meer inzichtelijk/wetenschappelijk 2. Vragen bij het kiezen van een profiel: Welke profieleisen gelden bij de overgangsnormen? Wat kan ik? - wat zijn mijn sterke vakken die mogelijk de profielkeuze kunnen bepalen? Bij de overgang naar de vierde klas worden eisen gesteld aan de belangrijkste vakken in het profiel, zie hoofdstuk Bevorderingsnormen derde klassen. - wat zijn mijn risicovakken (omdat je belangstelling gering is of omdat het voor jou moeilijke vakken zijn)? - hoe ben ik van plan om met mijn zwakke vakken om te gaan? - welke veiligheden moet ik inbouwen? Wat wil ik? - bij welke vakken liggen mijn interesses? - in welke beroeps-/ of studierichting ligt mijn belangstelling? In onderstaand overzicht is globaal aangegeven voor welke beroepssectoren het profiel opleidt. CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ onderwijs en opvoeding HBO PABO, lerarenopleiding, academie voor lichamelijke opvoeding; hbopedagogiek (hulpverlener, voorlichter, trainer) WO lerarenopleiding; pedagogiek; orthopedagogiek; onderwijskunde. 1. taal en communicatie HBO informatiedienstverlening en management ( vinden, selecteren en analyseren van economische informatie voor bedrijven en instellingen); international business and languages; communicatie; journalistiek. WO - talen; communicatie 2. taal en cultuur HBO kunstacademie; conservatorium; drama; dans WO filosofie; geschiedenis; kunstgeschiedenis; archeologie 11

12 ECONOMIE EN MAATSCHAPPIJ 1. economie en bedrijf HBO bedrijfseconomie; accountancy en fiscale economie; commerciële economie; technische bedrijfskunde; toerisme en vrijetijdskunde; hotelschool WO economie; bedrijfskunde 2. recht en bestuur HBO management, recht en economie; rechten WO rechten; politicologie 3.gedrag en maatschappij HBO maatschappelijke dienstverlening; culturele en maatschappelijke vorming; personeel en arbeid; sociaal pedagogische hulpverlening; creatieve therapie; sociaal juridische hulpverlening WO - sociologie en sociale studies ; antropologie ; psychologie NATUUR EN GEZONDHEID 1. natuur en milieu HBO - milieubeheer; milieutechnologie; milieukunde (hoe kan de overheid ingrijpen in de milieuproblematiek; landbouw agrobusiness; landbouw dier-en veehouderij/ tuin en akkerbouw (opleidend tot zelfstandig ondernemer; voorlichter; inspectie) medisch laboratoriumonderzoek ; biologie; voeding (economische, technische of medische aspecten van voedsel onderzoeken) WO - aardwetenschappen; milieuwetenschappen; landbouw 2. gezondheid HBO- logopedie; ergotherapie (belemmeringen voor het functioneren van mensen weghalen); verpleegkunde; fysiotherapie; mondhygiëne. WO - geneeskunde; diergeneeskunde; tandheelkunde; farmacie NATUUR EN TECHNIEK 1. techniek HBO vervoer en logistiek; elektrotechniek; algemene operationele technologie; zeeofficier; bouwkunde en civiele techniek; werktuigbouwkunde WO elektrotechniek; bouwkunde 2. exact en informatica HBO informatica; technische natuurkunde; chemie en chemische technologie WO wiskunde; natuur- en sterrenkunde; informatica 3. Kiezen van vakken in de vrije ruimte In het vrije deel wordt het gekozen profiel aangevuld met één examenvak, en aangevuld met verplichte onderdelen (zoals oriëntatie op studie en beroep, mentoruren), en andere activiteiten. Het is niet mogelijk om later andere vakken op te nemen. Achterin dit KeuzeOOG kun je zien welke keuzemogelijkheden je nog hebt binnen je profiel en voor de invulling van de vrije ruimte op achtereenvolgens Havo en Vwo (Atheneum of Gymnasium). De keuzemogelijkheden zijn op een rijtje gezet, zoals je ze ook tegenkomt op het keuzeformulier en in het computerprogramma Profileer, waar je ook mee gaat werken. Dat is een wat andere systematiek dan kiezen volgens het schema verplichte deel, profieldeel en vrije deel. Als je dit stappenplan volgt, kom je alle keuzes tegen, die je moet/kunt maken. 12

13 G. ONDERSTEUNING VAN DE LEERLINGEN Tijdens een normale schoolweek is de school van tot uur geopend voor de leerlingen. In die week volgen de leerlingen 15 à 20 lessen van 70 minuten, afhankelijk van de gekozen richting en van het profiel en van eventuele profielcombinaties. Ondersteuning door de vakdocenten Per dag zullen voor de leerlingen dus gemiddeld 4 à 5 vaklessen en uitleg in het rooster zijn vastgelegd. Dat zijn de lessen waarin de leerlingen van hun docent instructie krijgen. Over de inhoud van de leerstof, over de beste aanpak, over de opdrachten, over de inhoud van de toetsen en met informatie die voor alle leerlingen van belang is. Voor de andere uren van de dag kan de leerling een keuze maken uit verschillende activiteiten, die de studie ondersteunen: Extra vakondersteuning In de eerste plaats kan een leerling voor nadere uitleg de vakondersteuningsuren van 40 minuten bezoeken. Elke dag zijn voor een aantal vakken docenten aanwezig, op vastgestelde plaatsen en uren, om leerlingen te helpen die dat nodig hebben. Per week heeft elk vak één of twee van deze vakondersteuningsuren per leerlaag. Leerlingen tekenen zich in via Teletop en maken voor elke dag een keuze. Mentoren maken met leerlingen vaste afspraken voor deze vakondersteuning Studiebegeleiding Bij Pantarijn heeft elke leerling in de Tweede Fase een persoonlijke studiebegeleider. Dat is de mentor van een groep van 12 tot ± 15 leerlingen. In V4 werken twee mentoren samen in een stamgroep. Leerling en mentor bespreken de voortgang van de studie. Dat kan in het wekelijkse mentoruur voor de klas of de mentorgroep. Het kan ook op afspraak in een persoonlijk onderhoud van leerling en mentor. Het is van het grootste belang dat een leerling tegenover de mentor op een heldere manier de stand van zaken van het schoolwerk kan duidelijk maken. Voor de leerling zelf, die daarmee inzicht krijgt in de eigen prestaties, en voor de mentor, die alleen op grond van de feitelijke situatie adviezen kan geven en zonodig actie kan ondernemen. Vanaf de eerste week zullen de mentoren gesprekken met de leerlingen voeren over het schoolwerk: over de activiteiten die tijdens de ondersteuningsuren hebben plaatsgevonden, over de tijd die besteed is aan huiswerk, over de voorbereiding op de toetsen en over de toetsresultaten, over de individuele werkstukken. Naast de ingeroosterde lessen en de ondersteuningslessen is er tijdens schooltijd de gelegenheid om zelfstandig te werken op school. Dat kan in het studiehuis, in lokaal 2.07 of in de bibliotheek, of in andere ruimten van de school die geschikt zijn, zoals het computerlokaal. Leerlingen schrijven zich via Teletop in voor minimaal twee verplichte zelfstudie-uren. Voor de leerlingen is het belangrijk om die tijd goed te benutten. De Tweede Fase vraagt veel van de leerlingen, onder andere op het gebied van werkstukken, verslagen en presentaties. Dat is één van de redenen om tijdens de schooluren veel werk te verzetten: je hoeft dan thuis minder werk te maken. De andere reden is dat op school mensen en materialen aanwezig zijn die de uitvoering van het werk kunnen vergemakkelijken. Tutoren Er worden ook leerlingtutoren ingeschakeld bij de studie: leerlingen uit klas 5 en 6, deskundig bij een bepaald vak die je helpen met moeilijke opgaven, extra uitleg kunnen geven, etc. 13

14 Toetsen en rapportage In de vierde klassen krijgen de leerlingen steeds na een periode van vijf tot zeven weken een toetsweek (in totaal zijn er 5 toetsweken). Daarin wordt voor veel vakken de leerstof van de voorafgaande periode getoetst. Tussendoor worden ook verslagen en werkstukken gemaakt. Het resultaat van zo n toetsweek wordt, snel en zo nodig voorzien van commentaar door de mentor, aan de leerlingen meegegeven. Halverwege (rond Kerst) en aan het einde van het jaar geeft de school een uitgebreide rapportage tijdens oudergesprekken. Ook in Vwo-5 vinden de toetsweken ongeveer om de 6 weken plaats (in totaal 5 toetsperiodes). De procedure is verder dezelfde als in de vierde klassen. In Havo-5 zijn er 4 toetsperiodes, in Vwo-6 zijn er 3 toetsperiod es. Studiehuis We hebben de beschikking over een studiezaal, waar je in een prettige sfeer kunt werken. Tevens is er een stilteruimte waar je in totale stilte kunt werken. Ook de bibliotheek is daar ondergebracht. Van alle boeken die in de bovenbouw gebruikt worden hebben we minimaal 1 exemplaar in de boekenkast van het Studiehuis staan, die je kunt lenen als je het boek niet bij je hebt. Er staan computers waarvan de meeste een internetaansluiting hebben. Op deze computers staat veel software waaronder het Microsoft Office pakket (Word, Excel, Powerpoint etc.) en verder de gebruikelijke software. Deze computers staan er om jullie te ondersteunen bij jullie studie, dus ze mogen alleen voor schoolzaken gebruikt worden. Om de computers te gebruiken heb je je schoolpasje nodig. Tegen betaling kan je printen via de computers. Ook staat er een kopieerapparaat. Verder bestaat de mogelijkheid om praktische opdrachten of handelingsdelen bij de beheerders in te leveren. Met vragen of problemen kun je bij de beheerders terecht. 14

15 H. OVERSTAPPEN VAN NIVEAU Havo-5 Vwo-5 De overstap van Havo-5 naar Vwo-5 is in principe mogelijk, maar in sommige gevallen wel heel lastig. Je komt namelijk een vak te kort. Via een intakegesprek wordt er gekeken of het mogelijk is een nieuw vak op te nemen. Er zullen achterstanden moeten worden bijgewerkt, maar er zijn ook vrijstellingen voor vakken: Anw, cg, ckv, ma. Wie deze overstap overweegt moet in Havo-4 en Havo-5 een goed profiel kiezen, in overleg met mentor en decaan. Voor sommige vakken is de achterstand bij de overstap aanzienlijk; dan is het raadzaam daar al in Havo-4 of Havo-5 aan te werken. Voor de overstap van Havo-5 naar Vwo-5 moet je Havo-diploma aan de volgende eisen voldoen: zelfde profiel als het gekozen Vwo-profiel; de cijfers op het CE en het diploma voor alle vakken moeten 6 of hoger zijn; er vindt een intakegesprek plaats met de teamleider en de decaan vwo-bovenbouw, waarin jouw persoonlijke situatie besproken wordt. In dat gesprek worden bindende afspraken gemaakt; je moet wiskunde hebben gedaan; Als je nog vragen hebt of je persoonlijke situatie wilt bespreken, ben je altijd welkom bij de teamleiders bovenbouw in kamer Overstap Vwo-4 Havo-4 Deze overstap is alleen mogelijk aan het eind van het schooljaar, en alleen in overleg met de docentenvergadering en dus niet tijdens het schooljaar; de programma s lopen daarvoor te ver uiteen. Het is dus zaak om aan het eind van de derde klas de juiste keuze te maken. Ook is het niet mogelijk over te stappen van Vwo4 naar Havo5. Na overstap van Vwo4 naar Havo4 mag een leerling niet doubleren in Havo4. Overstap Mavo-4 Havo-4 De overstap van Mavo-4 (VMBO Theoretische Leerweg) naar Havo-4 is in principe mogelijk. Het Mavodiploma moet dan aan de volgende eisen voldoen: als je een bepaald profielvak niet gedaan hebt op de Mavo, moet je de verplichte profielvakken zodanig kiezen dat je aan de eisen voldoet. Op het keuzeformulier voor de Havo staat welke eisen er aan de verschillende profielen gesteld worden; de cijfers op het diploma voor de profielvakken zijn 6 of hoger. Je moet een intakegesprek voeren met de teamleider en de decaan Havo-bovenbouw om jouw persoonlijke wensen en je motivatie te bespreken. In dat gesprek worden bindende afspraken gemaakt. Bovendien moeten alle vakdocenten positieve adviezen hebben gegeven. Bij punt 1 en 2 kan van de regel worden afgeweken. Dit ter beoordeling van de examencommissie Tweede Fase. Ook bij een overstap van mavo4 naar Havo4 mag je niet doubleren in Havo4. 15

16 Overstap Havo-3 / Vwo-3 Mavo- 4 De overstap van klas 3 naar Mavo-4 binnen Pantarijn is mogelijk als de rapportvergadering aan het eind van klas 3 daarmee instemt. Afhankelijk van de resultaten en het gekozen pakket in Mavo- 4 moet wellicht extra werk verricht worden De volgende regeling is daarbij de richtlijn: De overgangsvergadering aan het eind van klas 3 kan een leerling het advies geven over te stappen naar Mavo-4. Een leerling die wil overstappen voert een intakegesprek met de betreffende teamleider. In dat gesprek worden bindende afspraken gemaakt over eventueel aanvullend werk dat de leerling moet doen om een betere startpositie in Mavo-4 te krijgen. Een leerling kan overstappen naar Mavo-4 indien de rapportcijfers aan het eind van de derde klas voor de 6 vakken die hij kiest in Mavo-4 niet slechter zijn na omrekening dan 2 maal 5, of één 4. De rapportcijfers worden omgerekend naar Mavo-3 examendossiercijfers (nieuw cijfer = oude cijfer x 0,8 + 2) voor de vakken in het pakket en de verplichte vakken. Als de leerling in de derde klas van Havo/Vwo de stage met bijbehorende opdrachten in de keuzeweek heeft afgerond, telt deze beoordeling mee als handelingsdeel op de Mavo. CKV wordt als voldoende afgetekend als het gemiddelde cijfer voor te en mu voldoende is. Voor maatschappijleer moet een aanvullende opdracht worden uitgevoerd. Voor het examendossier moeten er twee praktische opdrachten worden uitgevoerd. Op de Mavo zijn er verschillende sectoren (vergelijkbaar met profielen op Havo en Vwo). Voor de verschillende sectoren zijn er verplichte vakken: In iedere sector verplicht: Sector Economie: Sector Techniek: Sector Zorg: Ne, En. ec, Fa of Du of wi verplicht. wi, nask 1 (natuurkunde) verplicht. bi, ak of gs of wi verplicht. Als je wilt overstappen naar Mavo-4 (of VMBO-4) op een andere school gelden soortgelijke afspraken. 16

17 I. VERVOLGOPLEIDINGEN Voor iedere studierichting in het hoger onderwijs is er minimaal één profiel dat zonder verdere eisen toelating biedt. Zo is aan het Havo-profiel economie en maatschappij bijvoorbeeld het recht gekoppeld in te stromen in diverse hbo-opleidingen in de sectoren economie en communicatie. Aan een leerling met een ander profiel kunnen nadere eisen worden gesteld aan het vakkenpakket. Er moeten dan bepaalde vakken in het vrije deel zijn gekozen. De instroomrechten worden gepubliceerd in een ministeriële regeling. Door de wijziging van de Tweede Fase zijn de doorstroomrechten ook veranderd. Je decaan kan je er alles over vertellen. Samengevat zijn er de volgende mogelijkheden, mits de juiste profielen zijn gekozen: Na de Havo: middelbaar beroepsonderwijs (MBO), MBO-Plus en hoger beroepsonderwijs (HBO); een overstap naar Vwo-5. Na het Vwo en het Gymnasium: het HBO (een aantal opleidingen bestaat alleen op HBO-niveau, bv. kunstopleidingen); het wetenschappelijk onderwijs (WO). Beroepskeuzetest In klas 3 maak je als onderdeel van de keuzelessen via de computer een beroepskeuze-interessetest. De uitslag daarvan is niet een keihard gegeven, maar dient vooral als uitgangspunt voor gesprek en verder onderzoek in je profielkeuzewerkstuk (PKWS). 17

18 J. DE VAKINHOUD In dit deel staat informatie over vrijwel alle vakken die in de Tweede Fase gegeven worden. In de workshops tijdens de keuzedagen en in de vaklessen zal ook de vakinhoud in de Tweede Fase aan bod komen. 1. AARDRIJKSKUNDE - Ben jij benieuwd hoe er wordt omgegaan met het voedseltekort in de wereld? - Ben jij geïnteresseerd in de culturele verschillen in Zuidoost-Azië? - Heb jij al een mening over Ford-Europa? - Hoe vaak vraag jij je af welk weer het wordt vandaag? Vind jij het interessant om je met dit soort vragen bezig te houden? Dan is het vak aardrijkskunde echt iets voor jou! Het interessante van aardrijkskunde is dat het overal om je heen is. Fietsend op weg naar school, op vakantie, in je vrije tijd, altijd ben je omgeven door aardrijkskunde. In de onderbouw heb je kennis kunnen maken met de veelzijdigheid van het vak. Allerlei onderwerpen uit de sociale en fysische geografie zijn aan bod gekomen. In de Tweede Fase gaan we enkele van deze onderwerpen verder uitdiepen. Je zult deze onderwerpen op verschillende schaalniveaus gaan bekijken. Op mondiale schaal zal de schaarste van water nader bekeken worden terwijl je ook inzicht krijgt in de actieve aarde met zijn aardbevingen en vulkanisme. Verder zal op continentale schaal worden gekeken naar de globalisering en de gevolgen hiervan voor Europa (en dus voor jou). De eigen omgeving mag natuurlijk niet ontbreken. Nederland is een land met veel verschillende landschappen, belangrijke mainports en een multiculturele samenleving. Ook deze onderwerpen zullen terug komen in de bovenbouw. Aardrijkskunde is bij uitstek een vak dat zich leent voor de actualiteit. In de lessen wordt dan ook zeker gebruik gemaakt van de actuele gebeurtenissen in de wereld. Dit is een ideale werkwijze om de geleerde theorie in de praktijk toe te passen, zodat je voor jezelf een beeld kunt vormen en weet wat er zich in de wereld afspeelt. Wij vinden het ook erg belangrijk dat de theorie in werkelijkheid wordt gezien, dus zullen we in het 5 de en 6 de leerjaar ook op excursie gaan. Dat kan stadsgeografie in Arnhem zijn, maar ook vulkanisme in de Duitse Eifel is erg interessant om te bekijken. Net als in de onderbouw is het zelfstandig werken bij aardrijkskunde erg belangrijk. Je leert hoe je een geografisch onderzoek doet en je past dit ook werkelijk toe in praktische opdrachten en in het profielwerkstuk. In de vierde klas is het driedaagse project Cross your borders onderdeel van het programma, waarbij je samen met enkele andere leerlingen onderzoek doet naar ontwikkelingslanden. Ook moet je met verschillende bronnen, zoals de Grote Bosatlas en het internet kunnen werken. Dit zijn belangrijke vaardigheden waar je je gedurende de Tweede Fase mee bezig zult houden. Heb je vragen of wil je bijvoorbeeld bovenbouwboeken inzien, kom dan gerust langs. Aardrijkskunde, een vak waarbij je niet alleen naar de wereld kijkt maar deze ook ziet, waardoor je je bewust bent van de veranderingen die plaatsvinden. 18

19 2. ALGEMENE NATUURWETENSCHAPPEN Algemene Natuurwetenschappen (anw) is voor Vwo leerlingen verplicht, je krijgt het in Vwo-4. Het vak wordt in die klas ook meteen afgesloten met een Schoolexamen (je krijgt dus geen Centraal Examen). Wat kun je verwachten van anw? In de eerste helft van het jaar krijg je een groepsopdracht. Dit jaar maken leerlingen een voorlichtingsfilmpje over een zelf te kiezen onderwerp uit het thema gezondheid. In de tweede helft mag je zelf 2 modules kiezen uit: weerkunde, forensische opsporingstechnieken, heelal en biologische ontdekkingen. De onderwerpen van de modules kunne per jaar iets anders zijn, afhankelijk van de docenten, die ze geven. Anw is eigenlijk een heel gevarieerd vak waar je na leert denken over de gevolgen van natuurwetenschappelijk onderzoek op jouw eigen leven. Of je nu een profiel kiest met exacte vakken, of juist helemaal niet; anw laat je op een andere manier nadenken over natuurwetenschappen en leert je om een mening te vormen over belangrijke natuurwetenschappelijke vraagstukken. 3. BIOLOGIE Biologie in de bovenbouw behandelt het hele scala van de levende natuur. Van de modernste DNA-technieken tot het brede samenspel van verschillende organismen in een ecosysteem en de wonderbaarlijke principes van de evolutie-theorie. Bouw en functie van het menselijk lichaam spelen een grote rol. Biologie kan een vast onderdeel zijn in de profielen NG en NT. In beide profielen is het zeer aan te raden om biologie te kiezen. Bij veel NTG-studies is biologie als vak gewenst en het geeft je in sommige gevallen de mogelijkheid om van NT naar NG over te stappen. In de profielen CM en EM kan biologie ook gekozen worden en is het een goede aanvulling op je economisch of cultureel getinte pakket. Geneeskunde, fysiotherapie, landschapsarchitectuur, diergeneeskunde, voedseltechnologie, psychologie, verpleegkunde en scheikunde zijn studierichtingen waarbij biologie een welkome aanvulling is. Maar ook bij studies zoals economie en geschiedenis kan een biologische denkwijze erg nuttig zijn. In de onderbouw heb je kennis gemaakt met de basis van de biologie. Je hebt een en ander geleerd over mens en dier, over planten en over de natuur waarin allerlei organismen samenleven. In de bovenbouw worden deze onderwerpen verder uitgebouwd en gaan we dieper op de stof in. De veelzijdigheid van de biologie blijft een belangrijke rol spelen; we werken er naar toe dat je in je examenjaar de samenhang tussen de verschillende onderdelen inziet. Er zijn elk jaar een aantal practica, die mee kunnen tellen voor het schoolexamen; verder maak je in het examenjaar een profielwerkstuk; binnen de biologie zijn daar vele mogelijkheden voor. Het verschil tussen Havo en Vwo is niet alleen de hoeveelheid en zwaarte van de stof; in het Vwo krijg je te maken met meer abstracte onderwerpen, de stof wordt dus wat meer theoretisch benaderd. Ook in de toetsen is dat duidelijk te merken. In Havo komt een groot scala aan onderwerpen aan bod en beperken we ons tot de puur biologische aspecten daarvan. We gebruiken verschillende methoden: in Havo gebruiken we Biologie voor jou met duidelijk afgebakende vragen; in Vwo Biologie interactief met een verwerkingsboek, waarin ook vragen min of meer buiten de echte leerstof zijn opgenomen. Je zal echter merken dat de biologiedocenten in hun lessen nogal eens uitstapjes maken buiten de methode om voor wat meer diepgang en uitdagend onderwijs te zorgen. Het komt er op neer dat biologie een zeer gevarieerd programma aanbiedt, waar voor iedereen interessante onderwerpen tussenzitten. Een stuk onderwijs over jezelf en je omgeving waar je de rest van je leven profijt van zal hebben. 19

20 4. CULTURELE EN KUNSTZINNIGE VORMING Ckv is een vak voor alle leerlingen in Havo-4 en voor die leerlingen in Vwo-4 die geen kcv (klassieke culturele vorming) hebben. In de lessen maak je kennis met de verschillende kunstdisciplines zoals muziek, dans, architectuur. Daarnaast is er veel aandacht voor het zelf ervaren van kunst en cultuur. Alle leerlingen gaan ook praktisch aan het werk in workshops (soms op school maar ook regelmatig buiten school bijvoorbeeld in het Muziektheater in Amsterdam of in de schouwburg in Arnhem). En tenslotte, misschien wel het belangrijkste onderdeel van het vak, je bezoekt of neemt deel aan culturele activiteiten zoals een concert, een tentoonstelling of een toneeluitvoering. Van die activiteiten maak je verslagen die je bundelt in je kunstdossier. 5. CULTUURGESCHIEDENIS Het vak cultuurgeschiedenis is een schooleigen en eigentijds vak. Er komen thema s aan de orde die het waard zijn om bij stil te staan: hoe gaan mensen om met de natuur? Wat zijn goede redenen om wel of niet orgaandonor te worden? Moeten dieren rechten krijgen? Hoe ver moet je gaan om er goed uit te zien? En: wat is eigenlijk rechtvaardig delen? Het vak cultuurgeschiedenis wordt gegeven aan alle leerlingen in de vierde klas Havo en in de vierde klas Atheneum. De invulling van het vak in de bovenbouw is een andere dan in de onderbouw. In de onderbouw worden de wereldgodsdiensten bestudeerd. Welke antwoorden geven zij op levensvragen? In de bovenbouw staan twee filosofische vragen centraal: wat is de mens? en Wat is goed? De lessen worden gegeven aan de hand van studieboeken praktische filosofie. Het komt steeds vaker voor dat leerlingen na het behalen van het Havo-diploma ook een vwoopleiding gaan volgen. Zij moeten dan een extra vak opnemen. Het vak Filosofie is een mooi vervolg op cultuurgeschiedenis in de vierde klas Havo. 6. DUITS Havo In het profiel CM ben je verplicht een tweede vreemde taal te kiezen. Je hebt hierbij de keuze om Duits te kiezen. In alle andere profielen kun je Duits als profielkeuzevak of respectievelijk als examenvak kiezen. Ook voor de profielen EM en NG/NT is Duits een belangrijke taal. Voor de handel, de techniek en economie in het algemeen biedt kennis van de Duitse taal en cultuur vele voordelen. Zie alleen al het grote aantal advertenties, waarin bij vacatures de kennis Van de Duitse taal en cultuur een pre is! Bij het vak Duits krijg je de onderdelen spreken ( telefoon, sollicitatie, informatie opvragen en geven, mening geven enz.), luisteren (telefoon, gesprekken, film enz.), schrijven ( , persoonlijke brief, zakelijke brief, toegepaste grammatica) en lezen /literatuur (tekstanalyse, boeken, kennis van land en haar cultuur). Vwo In alle profielen ben je in het gemeenschappelijke deel verplicht een tweede vreemde taal te kiezen. Je hebt hierbij de keuze om Duits te kiezen. Dit geldt niet voor leerlingen die gymnasium doen. Zij hoeven in het gemeenschappelijke deel geen tweede vreemde taal te kiezen. Verder heeft iedereen in alle profielen zowel bij het atheneum als bij het gymnasium de keuze om Duits als profielkeuzevak of respectievelijk als examenvak te kiezen. Voor alle profielen geldt dat Duits een belangrijke taal is. Voor de handel, de techniek en economie in het algemeen biedt kennis van de Duitse taal en cultuur vele voordelen. Zie alleen al het grote aantal advertenties, waarin bij vacatures de kennis Van de Duitse taal en cultuur een pre is! Verder zul je merken, dat als je een beta- of gammastudie gaat doen, Duits naast het Engels een veel gebezigde taal is. Bij het vak Duits krijg je de onderdelen spreken (telefoon, sollicitatie, informatie opvragen en geven, mening geven enz.), luisteren (telefoon, gesprekken, film enz.), schrijven ( , persoonlijke brief, zakelijke brief, toegepaste grammatica) en lezen / literatuur (tekstanalyse, boeken, kennis van land en haar cultuur). 20

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 2014-2015 Belangrijke data i.v.m. profielkeuze schooljaar 2014 2015 9 dec. Ouderavond 10 dec. Mentoravond 26-30 jan. Elke derde klas gaat één dag op keuzedag 2 feb

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 2013-2014 Afdelingsleiders Decanen dhr. drs. G.C. Zijlstra (vwo) en dhr. R de Boef (havo) mw. E. de Neef en mw. drs. A.C.R.I. Govaarts Mentoren 3A mw. E.A.M. van Veen 3GA dhr.

Nadere informatie

OVERSTAP 4-VMBO -> 4-HAVO 2015-2016. Bertrand Russell College havo en vwo

OVERSTAP 4-VMBO -> 4-HAVO 2015-2016. Bertrand Russell College havo en vwo OVERSTAP 4-VMBO -> 4-HAVO 2015-2016 Bertrand Russell College havo en vwo Waarom doorstromen naar 4havo? Stel, je zit in 4 VMBO-t. Je haalt goede resultaten, het ziet ernaar uit dat je zult gaan slagen.

Nadere informatie

PROFIELKEUZE havo (presentatie van de voorlichtingsavond)

PROFIELKEUZE havo (presentatie van de voorlichtingsavond) PROFIELKEUZE 2017 3 havo (presentatie van de voorlichtingsavond) Nu nog even een profiel kiezen In welke vakken ga je examen doen? Profielkeuze is een proces Leerling + ouders + school Tijdspad profielkeuze

Nadere informatie

Profielkeuze klas

Profielkeuze klas Profielkeuze klas 3 2013 2014 Voorwoord Aan het einde van de derde klas is het de bedoeling dat je een definitieve keuze maakt voor een bepaald profiel. Er zijn vier profielen: - Natuur en Techniek (N&T)

Nadere informatie

Informatieboekje Profielkeuze klas 3

Informatieboekje Profielkeuze klas 3 Informatieboekje Profielkeuze klas 3 2016 2017 Voorwoord In de loop van de derde klas is het de bedoeling dat je een definitieve keuze maakt voor een bepaald profiel in de bovenbouw. Er zijn vier profielen:

Nadere informatie

PROFIELKEUZE HAVO. Januari 2017

PROFIELKEUZE HAVO. Januari 2017 PROFIELKEUZE HAVO Januari 2017 H. de Heus Decaan 3-4-5 HAVO & 3-4 Mavo heu@llr.nl Wilt u het geluid van uw telefoon uitzetten? Onderwerpen Nederlands onderwijsstelsel De Tweede Fase en de profielen Profielkeuze

Nadere informatie

Informatieboekje Profielkeuze klas 3

Informatieboekje Profielkeuze klas 3 Informatieboekje Profielkeuze klas 3 2014 2015 Voorwoord Aan het einde van de derde klas is het de bedoeling dat je een definitieve keuze maakt voor een bepaald profiel. Er zijn vier profielen: - Natuur

Nadere informatie

VWO 3. Profielkeuze. 5 januari 2016

VWO 3. Profielkeuze. 5 januari 2016 VWO 3 Profielkeuze 5 januari 2016 Onderwerpen van vwo-3 naar hoger onderwijs Nederlands onderwijsstelsel de Tweede Fase (bovenbouw) & de profielen profielkeuze tijdpad / procedure Wat kan ik? Hoe slim

Nadere informatie

VWO 3. Profielkeuze. 10 januari 2017

VWO 3. Profielkeuze. 10 januari 2017 VWO 3 Profielkeuze 10 januari 2017 Onderwerpen van vwo-3 naar hoger onderwijs Nederlands onderwijsstelsel de Tweede Fase (bovenbouw) & de profielen profielkeuze tijdpad / procedure Wat kan ik? Hoe slim

Nadere informatie

Profielkeuze 3 vwo 2013-14

Profielkeuze 3 vwo 2013-14 Profielkeuze 3 vwo 2013-14 2 stromen, 4 profielen N-stroom M-stroom Natuur & Techniek (N&T) Natuur & Gezondheid (N&G) Economie & Maatschappij (E&M) Cultuur & Maatschappij (C&M) Roosterlijnen 4 VWO 2014-2015

Nadere informatie

KIESWIJZER 2015. Laar & Berg STROOMKEUZE VWO EN MYP PROFIELKEUZE HAVO PROFIELKEUZE VWO

KIESWIJZER 2015. Laar & Berg STROOMKEUZE VWO EN MYP PROFIELKEUZE HAVO PROFIELKEUZE VWO KIESWIJZER 2015 Laar & Berg STROOMKEUZE VWO EN MYP PROFIELKEUZE HAVO PROFIELKEUZE VWO INHOUD INLEIDING... 3 STROOMKEUZE V3 EN T3... 4 PROFIELKEUZE HAVO... 5 Maatschappijprofielen in havo 4 en 5... 6 Natuurprofielen

Nadere informatie

KIESWIJZER LAAR & BERG Stroomkeuze vwo en MYP Profielkeuze havo Profielkeuze vwo

KIESWIJZER LAAR & BERG Stroomkeuze vwo en MYP Profielkeuze havo Profielkeuze vwo KIESWIJZER LAAR & BERG 2016-2017 Stroomkeuze vwo en MYP Profielkeuze havo Profielkeuze vwo Inhoud Inleiding... 3 Stroomkeuze vwo 3 en MYP 3... 4 Profielkeuze havo... 5 Maatschappijprofielen in havo 4 en

Nadere informatie

Profielkeuze Vakkeninformatie HAQ3. Iris Eckardt Decaan Havo/Vwo/Quest

Profielkeuze Vakkeninformatie HAQ3. Iris Eckardt Decaan Havo/Vwo/Quest Profielkeuze Vakkeninformatie HAQ3 Iris Eckardt Decaan Havo/Vwo/Quest 2 de Fase (de bovenbouw) 4 profielen CM - Cultuur en Maatschappij EM - Economie en Maatschappij NG - Natuur en Gezondheid NT - Natuur

Nadere informatie

Kiezen voor de toekomst!

Kiezen voor de toekomst! Kiezen voor de toekomst! 2 e fase HAVO januari 2017 1 Profielen Cultuur & Maatschappij Economie & Maatschappij Natuur & Gezondheid Natuur & Techniek januari 2017 2 Opbouw van een profiel gemeenschappelijk

Nadere informatie

19.30 u opening u tweede fase/ studiehuis u profielkeuze u sluiting/ pauze v.a u evt. vragen in lokaal A008

19.30 u opening u tweede fase/ studiehuis u profielkeuze u sluiting/ pauze v.a u evt. vragen in lokaal A008 Voorlichtingsavond 3havo profielkeuze en 2-e fase 26-01-2017 19.30 u opening 19.35 u tweede fase/ studiehuis 19.50 u profielkeuze 20.15 u sluiting/ pauze v.a. 20.20 u evt. vragen in lokaal A008 TWEEDE

Nadere informatie

Kiezen voor de toekomst!

Kiezen voor de toekomst! Kiezen voor de toekomst! 2 e fase HAVO januari 2015 1 Profielen Cultuur & Maatschappij Economie & Maatschappij Natuur & Gezondheid Natuur & Techniek januari 2015 2 Opbouw van een profiel gemeenschappelijk

Nadere informatie

Profielkeuze 2014-2015. M. van den Bremer, decaan bovenbouw havo/vwo

Profielkeuze 2014-2015. M. van den Bremer, decaan bovenbouw havo/vwo Profielkeuze 2014-2015 M. van den Bremer, decaan bovenbouw havo/vwo Inrichting tweede fase 4 havo 4 vwo 5 havo 5 vwo 6 vwo Opbouw vakkenpakket havo en vwo algemeen deel profieldeel vrij deel Het algemene

Nadere informatie

Welkom. Fons Heuvelmans & Bas Reuvers decanen tel.:0495-431030 f.heuvelmans@lvo-weert.nl b.reuvers@lvo-weert.nl

Welkom. Fons Heuvelmans & Bas Reuvers decanen tel.:0495-431030 f.heuvelmans@lvo-weert.nl b.reuvers@lvo-weert.nl Welkom Fons Heuvelmans & Bas Reuvers decanen tel.:0495-431030 f.heuvelmans@lvo-weert.nl b.reuvers@lvo-weert.nl Vanavond. Wat is een geschikt profiel voor mijn zoon of dochter? Welke keuzemogelijkheden

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON Algemeen Wolfert Dalton werkt met een voortschrijdend gemiddelde Dat betekent dat behaalde resultaten het hele jaar blijven meetellen. Het 4e rapportcijfer per vak is

Nadere informatie

Informatieavond Klas 3 Welkom

Informatieavond Klas 3 Welkom Informatieavond Klas 3 Welkom Programma opening het 3 vwo team uw kind op 3 vwo communicatie LOB: Profielkeuzeproces in 3 vwo Pauze (kopje koffie in het dolninarium) kennismaking met de mentor Leerlingen

Nadere informatie

Profielkeuze 3 VWO. 6 december 2017

Profielkeuze 3 VWO. 6 december 2017 Profielkeuze 3 VWO 6 december 2017 Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) Doel: Op zoek gaan naar het meest geschikte profiel toekomst Hulpmiddelen: Opdrachtenboek Profielkiezer Advies van de mentor,

Nadere informatie

Kiezen voor de toekomst! 2e fase havo

Kiezen voor de toekomst! 2e fase havo Kiezen voor de toekomst! 2e fase havo januari 2012 1 Profielen Cultuur en Maatschappij Economie en Maatschappij Natuur en Gezondheid Natuur en Techniek januari 2012 2 Opbouw van een profiel Gemeenschappelijk

Nadere informatie

Ouderavond Profielkeuze 3 VWO

Ouderavond Profielkeuze 3 VWO Ouderavond Profielkeuze 3 VWO Donderdag 12 november 2015 Schooljaar 2015-2016 Informatie over Belang van juiste profiel Keuzebegeleiding Profielen Dominicuscollege.dedecaan.net Belang van juiste profiel

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN leerjaar 1 2014-2015 Algemeen Indien een leerling bevorderd wordt naar een hoger of lager niveau, dan wordt de leerling geplaatst in een klas op dezelfde

Nadere informatie

Informatie over de Profielkeuze. Havo 3

Informatie over de Profielkeuze. Havo 3 Informatie over de Profielkeuze Havo 3 Januari 2017 1 Inleiding Beste leerling, Het maken van een keuze voor je profiel in de bovenbouw van de Havo (klas 4 en 5) is belangrijk. Je voert over dit onderwerp

Nadere informatie

Informatieboekje leerjaar 2

Informatieboekje leerjaar 2 2016 Vakkenpakket TL 3 kiezen Inhoud Beste leerlingen en hun ouder(s) of verzorger(s),... 2 Het vmbo 3 Vakkenkeuze voor de 3 e klas vmbo-tl.4 De gevolgen van je keuze..5 Doorstroom van 4 vmbo -tl naar

Nadere informatie

Ouderavond november Profielkeuze klas 3

Ouderavond november Profielkeuze klas 3 Ouderavond november 2017 Profielkeuze klas 3 Programma ouderavond 2017 Traject Vier profielen Doorstroomeisen De rol van ouders bij de profielkeuze Tijdpad profielkeuze Sept. 2017 Nov. 2017 Jan. 2018 Feb.

Nadere informatie

Informatiebrochure. Ouders 3 VMBO-T Leerlingen. Vakkenpakket 4 vmbo -T

Informatiebrochure. Ouders 3 VMBO-T Leerlingen. Vakkenpakket 4 vmbo -T Informatiebrochure Ouders 3 VMBO-T Leerlingen Vakkenpakket 4 vmbo -T 2015/2016 Inhoud. 1. Inleiding. 2. Voorbereiding op de keuze en de website www.huygens.dedecaan.net 3. Vakkenpakket examenjaar. 4. Uitbreiding

Nadere informatie

Kiezen voor de toekomst! 2e fase havo

Kiezen voor de toekomst! 2e fase havo Kiezen voor de toekomst! 2e fase havo januari 2014 1 Veranderingen voor leerlingen Meer huiswerk minder toetsen Toetsen over grote(re) stof eenheden Grotere school Verdieping Examen vanaf klas 4 Zelfstandigheid

Nadere informatie

Handboek Loopbaanoriëntatie en Profielkeuze Havo/Vwo

Handboek Loopbaanoriëntatie en Profielkeuze Havo/Vwo Handboek Loopbaanoriëntatie en Profielkeuze Havo/Vwo Inhoudsopgave: 1. Inleiding - Loopbaanoriëntatie en - begeleiding (LOB) 2. Profielkeuze Tweede Fase 3. Yubu, het persoonlijke loopbaankeuzetraject 4.

Nadere informatie

Welkom. Ouderavond LOB havo-3. Profielkeuze

Welkom. Ouderavond LOB havo-3. Profielkeuze Welkom Ouderavond LOB havo-3 Profielkeuze Welkom LOB-coördinator: Maaike Dingemans Programma Wat weten jullie al? LOB en het keuzeproces De keuzemogelijkheden Overgangsnormen en exameneisen Hoe nu verder?

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo 29-01-2013.................................................................. Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Wim Krijbolder Inhoudsopgave 1. Rapportage en Rapportvergaderingen

Nadere informatie

Informatieavond 10 januari Profielkeuze VWO

Informatieavond 10 januari Profielkeuze VWO Informatieavond 10 januari 2017 Profielkeuze VWO PROGRAMMA Voorstellen Profielkeuzetraject derde klas vwo Informatie over de mogelijke keuzes in onze Tweede Fase Invullen voorlopige profielkeuze Belangrijke

Nadere informatie

Inleiding. Veel succes met het maken van jouw profielkeuze! S. Koningsveld, decaan Havo H. Lubberdink, decaan Vwo - 1 -

Inleiding. Veel succes met het maken van jouw profielkeuze! S. Koningsveld, decaan Havo H. Lubberdink, decaan Vwo - 1 - Inleiding Dit schooljaar sta je voor een belangrijke keuze: het kiezen van je profiel. De ervaring leert dat het maken van deze keuze niet altijd even gemakkelijk is. Het profiel en de eventuele extra

Nadere informatie

PROFIELKEUZE LEERJAAR 3 TWEEDE FASE

PROFIELKEUZE LEERJAAR 3 TWEEDE FASE PROFIELKEUZE LEERJAAR 3 TWEEDE FASE 2014 2015 Versie februari 2015 In dit boekje zijn voorstellen opgenomen voor enkele kleine wijzigingen in de lessentabel onder voorbehoud van definitieve instemming

Nadere informatie

Hartelijk welkom. Ouderavond profielkeuze klas 3 4 november 2015

Hartelijk welkom. Ouderavond profielkeuze klas 3 4 november 2015 Hartelijk welkom Ouderavond profielkeuze klas 3 4 november 2015 Programma van deze avond: Welkom door Daphne Profielkeuze door Renske Keuzebegeleiding door Renske Uiteen met de mentoren: Keuzeweb en vragen

Nadere informatie

Informatie profielkeuze V4 2017

Informatie profielkeuze V4 2017 Informatie profielkeuze V4 2017 VWO 3 VWO 4 KEUZE WAT en HOE Doel: Kerst 2019 is vervolgstudie bekend! Alle vakken verplicht zoals in de onderbouw Vrijwel vrije vakkenkeus zoals vroeger Maar 4 stromen

Nadere informatie

Profielkeuze / vakkenkeuze

Profielkeuze / vakkenkeuze OUDERAVOND 3 VWO Profielkeuze / vakkenkeuze Structuur onderwijs Tweede fase Welke keuzes moeten worden gemaakt? Hoe maken leerlingen keuzes? Globaal tijdpad Wat te doen bij zittenblijven? Uitleg site Nederlands

Nadere informatie

Van mavo-4 naar havo-4. 2014-2015 R. Schouten sectordirecteur havo

Van mavo-4 naar havo-4. 2014-2015 R. Schouten sectordirecteur havo Van mavo-4 naar havo-4 2014-2015 R. Schouten sectordirecteur havo Wat we vandaag bespreken: - Waarom naar havo-4? - Toelatingseisen en aanmelding - Profielen en vakken - Aansluiting sectoren - Vragen?

Nadere informatie

Informatie Profielkeuze Vernieuwde Tweede Fase cohort

Informatie Profielkeuze Vernieuwde Tweede Fase cohort Informatie Profielkeuze 2015-2016 Vernieuwde Tweede Fase cohort 2016-2019 Informatieboekje profielkeuze Tweede fase en de keuze van een profiel Leerlingen die nu in de derde klas zitten, krijgen volgend

Nadere informatie

CM AK CM ECO EM Taal EM AK NG AK NG NAT NT

CM AK CM ECO EM Taal EM AK NG AK NG NAT NT RUDOLF STEINER COLLEGE Klas 9 OVERZICHT EN HANDLEIDING PROFIELKEUZE voor HAVO / VWO 4 in klas 10 voor SCHOOLJAAR 2010-2011 CM AK CM ECO EM Taal EM AK NG AK NG NAT NT e lijk Prieldeel Prieldeel Prieldeel

Nadere informatie

Informatieavond profielkeuze Porta Mosana College

Informatieavond profielkeuze Porta Mosana College Havo-3, wat dan.? Informatieavond profielkeuze Porta Mosana College WO WO HBO HBO VWO 6 MBO Havo 5 VWO 5 *niet zonder meer mogelijk! TL 4 Havo 4 TL 3 Havo 3 Toekomstplan opstellen Wie ben ik? Wat kan ik?

Nadere informatie

Profielkeuze en. vakkenpakket vwo bovenbouw. Decaan: Marnix de Groote

Profielkeuze en. vakkenpakket vwo bovenbouw. Decaan: Marnix de Groote VWO 3 Profielkeuze en vakkenpakket vwo bovenbouw Decaan: Marnix de Groote programma Kiezen en keuzebegeleiding profielkeuze en vakkenpakket Decaan VWO 19.30 ca. 19.50 uur Presentaties (nieuwe) vakken bovenbouw

Nadere informatie

PROFIELKEUZE HAVO. Januari 2016

PROFIELKEUZE HAVO. Januari 2016 PROFIELKEUZE HAVO Januari 2016 H. de Heus Decaan 3-4-5 HAVO & 3-4 Mavo heu@llr.nl Wilt u het geluid van uw telefoon uitzetten? Onderwerpen Nederlands onderwijsstelsel De Tweede Fase en de profielen Profielkeuze

Nadere informatie

Profielkeuze-test (PKT)

Profielkeuze-test (PKT) Profielkeuze-test (PKT) Anoniem 2014 TalentFocus Inleiding Het kiezen van een profiel is voor veel leerlingen lastig. Want als je nog niet precies weet wat je later wilt studeren is het moeilijk om op

Nadere informatie

voorlichtingsavond 3v

voorlichtingsavond 3v 20.30 Opening 20.35 1. korte toelichting op het studiehuis 2. korte toelichting op het LOB en de 2 e fase 21.20 Vragen 21.30 Einde Tweede Fase Toelichting op het studiehuis Studiehuis 2 e Fase Studiehuis

Nadere informatie

Nu alleen nog even een profiel kiezen

Nu alleen nog even een profiel kiezen Nu alleen nog even een profiel kiezen CM EM NG NT Welkom op de voorlichtingsavond 3 VWO Programma 19.00u 19.30u: uitleg over het profielkeuzeproces 19.35u 21.10u: vakkenvoorlichting van bovenbouwvakken,

Nadere informatie

Informatieavond over de profielkeuze in de 3 e klas

Informatieavond over de profielkeuze in de 3 e klas Informatieavond over de profielkeuze in de 3 e klas 24 november 2015 26-06-14 1 Na vanavond begrijpt en weet U: Wat profielen zijn. Welke profielen er op het Cosmicus College zijn. Hoe een profiel gekozen

Nadere informatie

Ouderavond Profielkeuze 3 HAVO

Ouderavond Profielkeuze 3 HAVO Ouderavond Profielkeuze 3 HAVO Donderdag 12 november 2015 Schooljaar 2015-2016 Inhoud Belang van juiste profiel Keuzebegeleiding Profielen Dominicuscollege.dedecaan.net Belang van juiste profiel Veel vervolgopleidingen

Nadere informatie

Op weg naar het eindexamen vwo

Op weg naar het eindexamen vwo Op weg naar het eindexamen vwo Oktober 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... blz. 1 1. Inleiding... blz. 2 2. De overgangsregeling... blz. 3 3. De profielen in klas 4... blz. 4 4. Welk profiel kan ik het

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond MAVO

Welkom. Informatieavond MAVO Welkom Informatieavond MAVO 19 januari 2017 Programma Van leerjaar 2 naar leerjaar 3 Bovenbouw Mavo Goede doorstroom: Keuzeactiviteiten Voorlopig advies december Open avond Fabritius (wo 8 februari) Bezoek

Nadere informatie

Overgangsrichtlijnen van het Etty Hillesum lyceum

Overgangsrichtlijnen van het Etty Hillesum lyceum Overgangsrichtlijnen van het Etty Hillesum lyceum Schooljaar 2015-2016 Bij het bepalen van de overgang naar een volgend leerjaar kijkt de rapportvergadering naar alle eindcijfers op het eindrapport. Voortschrijdend

Nadere informatie

Kiezen voor de toekomst! oktober

Kiezen voor de toekomst! oktober Kiezen voor de toekomst! oktober 2017 1 oktober 2017 2 oktober 2017 3 Qompas Kiezen zien als een proces Wat wil ik? Wat kan ik? Hoe ben ik? Zakelijke informatie over profielen, vakken, opleidingen, beroepen

Nadere informatie

Profielkeuze voorlichting

Profielkeuze voorlichting Profielkeuze voorlichting 31-10-2013 Presentatie : M. Speetjens (Coördinator in-uitstroom/decaan) Presentatie van de 4 profielen in het regulier onderwijs Profielen op Helder Aansluiting op het hbo, universiteit

Nadere informatie

Informatie profielkeuze H4

Informatie profielkeuze H4 Informatie profielkeuze H4 2017 Profielkeuze voor Havo 4 Keuze Wat en hoe HAVO BOVENBOUW Brug tussen heden (H3 / M4) en toekomst (HBO) Doel: Kerst 2018 is vervolgstudie bekend Alle vakken verplicht zoals

Nadere informatie

Kiezen voor de toekomst! oktober

Kiezen voor de toekomst! oktober Kiezen voor de toekomst! oktober 2016 1 oktober 2016 2 Keuzedossier Kiezen zien als een proces Wat wil ik? Wat kan ik? Hoe ben ik? Zakelijke informatie over profielen, vakken, opleidingen, beroepen Koppelen

Nadere informatie

PROFIELKEUZE TWEEDE FASE

PROFIELKEUZE TWEEDE FASE PROFIELKEUZE TWEEDE FASE Informatieboekje voor klas 3 Het programma in de tweede fase In de tweede fase bestaat het vakkenpakket voor klas 4, 5 en 6 van het VWO uit 3 delen. 1. Een gemeenschappelijk deel

Nadere informatie

Profielkeuze 3 HAVO / 3 VWO 2015-2016. Daniël Kers, decaan Veluws College Twello

Profielkeuze 3 HAVO / 3 VWO 2015-2016. Daniël Kers, decaan Veluws College Twello Profielkeuze 3 HAVO / 3 VWO 2015-2016 Daniël Kers, decaan Veluws College Twello 4 november 2015 Decaan De decaan in Twello: Dhr. Kers - Arc.kers@veluwscollege.nl - op woensdag aanwezig op school (012)

Nadere informatie

Kiezen voor de toekomst! oktober 2013 1

Kiezen voor de toekomst! oktober 2013 1 Kiezen voor de toekomst! oktober 2013 1 oktober 2013 2 Keuzedossier Kiezen zien als een proces Wat wil ik? Wat kan ik? Hoe ben ik? Zakelijke informatie over profielen, vakken, opleidingen, beroepen Koppelen

Nadere informatie

Profielkeuze. Beste leerlingen van vwo-3 en hun ouders/verzorgers,

Profielkeuze. Beste leerlingen van vwo-3 en hun ouders/verzorgers, Profielkeuze Beste leerlingen van vwo-3 en hun ouders/verzorgers, Als je in de derde klas van het vwo zit ga je al nadenken over wat je na het Corderius College wil gaan doen. Je moet namelijk een vakkenpakket

Nadere informatie

Welk profiel past bij mij?

Welk profiel past bij mij? Welk profiel past bij mij? Informatie over de profielkeuze voor havoleerlingen op Lariks havo INHOudsopgave Bijna naar de bovenbouw 3 Wat verandert er? 4 Wat is een profiel? 5 Welk profiel kies jij? 6

Nadere informatie

Decanen. Uitgebreide informatie rondom studie-/profielkeuze via ouderportal naar www.hetassinklyceum.dedecaan.net

Decanen. Uitgebreide informatie rondom studie-/profielkeuze via ouderportal naar www.hetassinklyceum.dedecaan.net Decanen Mevrouw J. van der Meer (H3H3) Mevrouw M. Lamars-Neleman (H3H1 en H3H2) De heer D. Stevens Bouwmeester 10, kamer 17 Leerling kan afspraak maken Ouder kan bellen via 053-5730724 Uitgebreide informatie

Nadere informatie

Profielvoorlichting 3 e klas 31 oktober 2017

Profielvoorlichting 3 e klas 31 oktober 2017 Profielvoorlichting 3 e klas 31 oktober 2017 De PowerPoint komt in de loop van de week op de website te staan Decaan: Astrid Verspeek a.verspeek@hetbaken.nl Programma Profielen Vakken Normeringen Verschil

Nadere informatie

Het belang van goed en verstandig kiezen!!

Het belang van goed en verstandig kiezen!! 1 Het belang van goed en verstandig kiezen!! Het biedt mogelijkheden maar sluit ook mogelijkheden uit. Ruilen kan niet altijd! Overal worden de eisen aangescherpt! Voldoende punten halen Intake gesprekken

Nadere informatie

Doorstroomdossier. Van 4 mavo naar 4 havo Inleveren voor 1 april 2017

Doorstroomdossier. Van 4 mavo naar 4 havo Inleveren voor 1 april 2017 Doorstroomdossier Van 4 mavo naar 4 havo 2016-2017 Inleveren voor 1 april 2017 Toegevoegde documenten: Motivatiebrief leerling Reflectieformulieren Kopie bevestiging inschrijving MBO-opleiding Profielkeuzeformulier

Nadere informatie

4-12-2015. Bedoeling infoavond. Welkom INFORMATIEAVOND 3 HAVO de Tweede Fase. Historische achtergronden. Tweede fase. Veranderingen door invoering

4-12-2015. Bedoeling infoavond. Welkom INFORMATIEAVOND 3 HAVO de Tweede Fase. Historische achtergronden. Tweede fase. Veranderingen door invoering Bedoeling infoavond Na afloop heeft u een beter beeld van: Welkom INFORMATIEAVOND 3 HAVO de Tweede Fase de Tweede Fase als onderwijssysteem het keuzeproces van uw zoon/dochter Tweede fase Voortgezet Onderwijs

Nadere informatie

Informatieboekje voor leerlingen die na de mavo naar havo 4 willen gaan

Informatieboekje voor leerlingen die na de mavo naar havo 4 willen gaan Informatieboekje 2015-2016 voor leerlingen die na de mavo naar havo 4 willen gaan 0 Inhoudsopgave pagina uitstroom mavo 4.2 doorstroomschema naar HBO.3 verschil mavo en havo.. 4 doorstroomvoorwaarden mavo

Nadere informatie

Profielkeuze in 3 Atheneum. Profielen en opleidingen Keuzeproces in de 3 e klas Tijdpad

Profielkeuze in 3 Atheneum. Profielen en opleidingen Keuzeproces in de 3 e klas Tijdpad Profielkeuze in 3 Atheneum Profielen en opleidingen Keuzeproces in de 3 e klas Tijdpad 1 2 Programma Inleiding Lieke Tromp, Teamleider Korte pauze Profielkeuze Jan Out, Decaan Vragen 3 De overgang van

Nadere informatie

Doorstromen naar 4 havo met een mavodiploma

Doorstromen naar 4 havo met een mavodiploma Doorstromen naar 4 havo met een mavodiploma Een leerling kan de keuze maken om na het behalen van het mavodiploma door te stromen naar 4 havo op het Picasso Lyceum. De overstap naar het havo is echter

Nadere informatie

Informatieboekje voor leerlingen die na de mavo naar havo 4 willen gaan

Informatieboekje voor leerlingen die na de mavo naar havo 4 willen gaan Informatieboekje 2016-2017 voor leerlingen die na de mavo naar havo 4 willen gaan 0 Inhoudsopgave pagina uitstroom mavo 4.2 doorstroomschema naar hbo.3 verschil mavo en havo.. 4 doorstroomvoorwaarden mavo

Nadere informatie

Hartelijk welkom op ouderavond 2 van havo-3 30 januari 2017

Hartelijk welkom op ouderavond 2 van havo-3 30 januari 2017 Profielvoorlichting Hartelijk welkom op ouderavond 2 van havo-3 30 januari 2017 Voorstellen Daniëlle Dupon mentor 3E Hugo de Groot mentor 3F Marian Lagraauw mentor 3G coördinator/decaan havo Joke Pen afdelingsmanager

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2016-2017 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 1 juni 2016 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

Profielkeuzevoorlichting 3 Havo 7 December 2016

Profielkeuzevoorlichting 3 Havo 7 December 2016 Profielkeuzevoorlichting 3 Havo 7 December 2016 Het profiel I Het gemeenschappelijk deel II Profielvakken III Keuzevakken in het vrije deel Hulpmiddelen Profielkiezer (keuzebegeleidingsmethode) Internet

Nadere informatie

Profielkeuzevoorlichting

Profielkeuzevoorlichting Profielkeuzevoorlichting 3 atheneum + 3 gymnasium 7 december 2016 Het profiel Het gemeenschappelijk deel Profielvakken Keuzevakken in het vrije deel Hulpmiddelen Profielkiezer (keuzebegeleidingsmethode)

Nadere informatie

Overgangsnormen en uitslagregel

Overgangsnormen en uitslagregel Overgangsnormen en uitslagregel 2012 2013 Picasso Lyceum gymnasium, atheneum, havo en TOPmavo Paletsingel 38c 2718 NT Zoetermeer Tel. (079) 347 17 00 Fax (079) 347 17 99 E-mail:info@picasso-lyceum.nl Website:

Nadere informatie

Kiezen voor de toekomst! oktober

Kiezen voor de toekomst! oktober Kiezen voor de toekomst! oktober 2015 1 oktober 2015 2 Keuzedossier Kiezen zien als een proces Wat wil ik? Wat kan ik? Hoe ben ik? Zakelijke informatie over profielen, vakken, opleidingen, beroepen Koppelen

Nadere informatie

Profielkeuze 3 HAVO / 3 VWO Daniël Kers, decaan Veluws College Twello

Profielkeuze 3 HAVO / 3 VWO Daniël Kers, decaan Veluws College Twello Profielkeuze 3 HAVO / 3 VWO 2016-2017 Daniël Kers, decaan Veluws College Twello 2 november 2016 Decaan De decaan in Twello: Dhr. Kers - Arc.kers@veluwscollege.nl - op woensdag aanwezig op school (012)

Nadere informatie

25 Januari 2016 PROFIELKEUZE INFORMATIEAVOND

25 Januari 2016 PROFIELKEUZE INFORMATIEAVOND 25 Januari 2016 PROFIELKEUZE INFORMATIEAVOND Kiezen is een kunst De profielkeuze (en later de opleidingskeuze) is geen eenmalige beslissing maar een proces. Vragen: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik?

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 27 mei 2015 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

BROCHURE VERDER NA DE TWEEDE KLAS IN 2015-2016

BROCHURE VERDER NA DE TWEEDE KLAS IN 2015-2016 BROCHURE VERDER NA DE TWEEDE KLAS IN 2015-2016 Geachte ouder(s)/verzorger(s), Uw zoon of dochter zit op dit moment in het tweede leerjaar van de onderbouw vwo en havo. Na het tweede rapport ontvangen de

Nadere informatie

Welkom. Werken aan je talent

Welkom. Werken aan je talent Welkom Help, ik moet kiezen De opbouw van de avond De organisatie van de Tweede Fase De profielen De begeleiding bij de profielkeuze Het tijdpad van de profielkeuze Welke wiskunde moet ik kiezen? Nieuwe

Nadere informatie

Januari 2015 INFORMATIEBOEKJE KLAS 2 OP WEG NAAR KLAS 3 VMBO 2 TH

Januari 2015 INFORMATIEBOEKJE KLAS 2 OP WEG NAAR KLAS 3 VMBO 2 TH Januari 2015 INFORMATIEBOEKJE KLAS 2 OP WEG NAAR KLAS 3 VMBO 2 TH Inhoudsopgave 1. Inleiding... blz. 1 2. Hoeveel jaar heb je nog voor de boeg op de SGL?... blz. 2 3. Het schooladvies... blz. 3 4. Revisie...

Nadere informatie

Locatie Fedde Schurer Je doet ertoe!

Locatie Fedde Schurer Je doet ertoe! HAVO/ VWO Locatie Fedde Schurer Je doet ertoe! VAN ONDER - NAAR BOVENBOUW Wie binnen Openbare Scholengroep Sevenwolden overgaat van het tweede leerjaar basisvorming naar het derde leerjaar havo of vwo,

Nadere informatie

Informatie over de Profielkeuze. Atheneum 3

Informatie over de Profielkeuze. Atheneum 3 Informatie over de Profielkeuze Atheneum 3 Januari 2017 1 Inleiding Beste leerling, Het maken van een keuze voor je profiel in de tweede fase van het Atheneum (klas 4 t/m 6) is belangrijk. Je voert over

Nadere informatie

Hartelijk welkom. Ouderavond profielkeuze klas 3 8 november 2016

Hartelijk welkom. Ouderavond profielkeuze klas 3 8 november 2016 Hartelijk welkom Ouderavond profielkeuze klas 3 8 november 2016 Programma van deze avond: 19:30 Welkom door Ingeborg 19:35 Profielkeuze door Renske en Machiel 20:10 Uiteen met de mentoren: Keuzeweb en

Nadere informatie

Welkom op Vincent van Gogh

Welkom op Vincent van Gogh Welkom op Vincent van Gogh Het keuzeproces in VMBO 3 23 januari 2017 I. Barmentloo de Boer Programma Doel LOB/keuzebegeleiding in klas 3 Nieuwe wet- en regelgeving voor LOB Het vakkenpakket voor klas 4

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Oud Beijerland, januari 2014.

Inhoudsopgave. Oud Beijerland, januari 2014. Oud Beijerland, januari 2014. Informatie over profielen in de Tweede Fase gymnasium bestemd voor ouders en leerlingen van CSG Willem van Oranje. Inhoudsopgave 1. Inleiding Tweede Fase 2. Programma 3. Toetsing

Nadere informatie

WP 3 September 2015. Welkom

WP 3 September 2015. Welkom WP 3 September 2015 Welkom Even voorstellen: Liesbeth Arens Decaan VWO Medewerker team 6 ANW Wat in en na 3 VWO? Nu en Later (LOB) Worden wie je bent Wat ik wil bespreken De weg door het jaar daarheen

Nadere informatie

Ouderavond Profielkeuze 3 havo

Ouderavond Profielkeuze 3 havo Ouderavond Profielkeuze 3 havo 2017 2018 Programma Voortraject De keuzes Waar rekening mee houden? Hoe verder Vragen? 1 Voortraject: keuzelessen & oriëntatie Uitleg profielbrief (de keuzes) Opdrachten

Nadere informatie

Op weg naar het eindexamen havo

Op weg naar het eindexamen havo Op weg naar het eindexamen havo Oktober 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... blz. 1 1. Inleiding... blz. 2 2. De overgangsregeling... blz. 3 3. De profielen in klas 4... blz. 4 4. Welk profiel kan ik het

Nadere informatie

Wat zijn de kernkwaliteiten van de volgende beroepen?

Wat zijn de kernkwaliteiten van de volgende beroepen? PROFIELKEUZE 2015 Wat zijn de kernkwaliteiten van de volgende beroepen? Profielen: Letterkunde IBM Chirurg Piloot C&M E&M N&G Cultureel Talig Organisatie management Nauwkeurig Geduldig Sociaal Uitstekende

Nadere informatie

KIEZEN VOOR DE TOEKOMST

KIEZEN VOOR DE TOEKOMST KIEZEN VOOR DE TOEKOMST 2012-2013 VMBO TL H AVO 4 19 januari 2012 19.30 20.30 V4 & OUDERS VOORLICHTING Traject voorbereiding MBO! daarnaast Traject optie voor HAVO HAVO IS NOG 2 JAAR A.V.O. & NIET BEDOELD

Nadere informatie

Ouderavond HAVO / VWO 2 nov november 2016

Ouderavond HAVO / VWO 2 nov november 2016 keuze 3 HAVO / 3 VWO 2016-2017 Daniël Kers, decaan Veluws College Twello Decaan De decaan in Twello: Dhr. Kers - Arc.kers@veluwscollege.nl - op woensdag aanwezig op school (012) Helpt samen met de mentor

Nadere informatie

Bianca Coenen Teamleider vwo bovenbouw natuur

Bianca Coenen Teamleider vwo bovenbouw natuur Bianca Coenen Teamleider vwo bovenbouw natuur Agenda Overgang van 3 vwo naar 4 vwo Overgang van Mondriaan College naar TBL Antwoord op jullie vragen Tweede Fase op het TBL: keuzemogelijkheden en voorwaarden

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Schooljaar 2015-2016.................................................................. Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Naam notitie/procedure/ afspraak Eigenaar/portefeuillehouder

Nadere informatie

OUDERAVOND 3 HAVO. Dinsdag 7 januari 2014

OUDERAVOND 3 HAVO. Dinsdag 7 januari 2014 OUDERAVOND 3 HAVO Dinsdag 7 januari 2014 Agenda: Profielkeuze / vakkenkeuze Structuur onderwijs Tweede fase Welke keuzes moeten worden gemaakt? Hoe maken leerlingen keuzes? Globaal tijdpad Wat te doen

Nadere informatie

Voorlichtingsavond profielkeuze en bovenbouw

Voorlichtingsavond profielkeuze en bovenbouw Voorlichtingsavond profielkeuze en bovenbouw Voor ouders en leerlingen 3 HAVO Ga naar www.menti.com Gebruik code: 77 92 15 om te stemmen Welkom + voorstellen Tweede Fase / bovenbouw Vakkenpakket en profielen

Nadere informatie

De studielast is voor de tweede fase vwo in totaal 4800 uur (drie maal 1600), voor het havo 3200 uur (twee maal 1600). Dit is als volgt verdeeld:

De studielast is voor de tweede fase vwo in totaal 4800 uur (drie maal 1600), voor het havo 3200 uur (twee maal 1600). Dit is als volgt verdeeld: (oud, maar hier en daar nuttig) Studielasttabellen Studielast is een nieuw begrip in de bovenbouw van havo en vwo. Het staat voor de gemiddelde tijd die de gemiddelde leerling aan schoolwerk besteedt.

Nadere informatie

IVKO-school voorlichtingsavond keuzetraject maandag 10 februari 2014. Van 2 naar 3 Kiezen is een kunst

IVKO-school voorlichtingsavond keuzetraject maandag 10 februari 2014. Van 2 naar 3 Kiezen is een kunst IVKO-school voorlichtingsavond keuzetraject maandag 10 februari 2014 Van 2 naar 3 Kiezen is een kunst Kiezen in leerjaar 2 leerlingen in 2 MAVO èn 2 HAVO maken keuze voor vakken (taal en kunstvakken) ook

Nadere informatie