Mediawijsheid Primair Onderwijs 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mediawijsheid Primair Onderwijs 2014"

Transcriptie

1 Mediawijsheid Primair Onderwijs 2014

2 Inhoud Voorwoord Cyberpesten Mediamovies: Mr Right cyberpesten Gamen GameMaker Kids Gamestudio MonsterMedia Informatievaardigheden Cinekidstudio Diploma Veilig Internet FF zoeken MonsterMedia Slimmerkunde Webkwestie Sterren dansen op sites Reclame Mediamovies Mr Right reclame en commercie Reklame Rakkers Veilig internet Databaas Wifiwijs in Duckstad (Donald Duck)

3 5.3 Mediamovies Mr. Right veilig internet Suske en Wiske: de sinistere site Webje Diploma Veilig Internet Diploma Veilig Internet: The Game Spangas Mediawhizz Bijlages Bijlage 1: Webkwestie Het nieuwste boek van Bijlage 2: Museumeducatie via Webquests Bijlage 3: Mediacoaches bibliotheken in Zeeland

4 Voorwoord Nieuwe media hebben gezorgd voor een enorme toestroom van informatie. Het is belangrijk dat leerlingen in staat zijn om snel en effectief, bewust, kritisch, verantwoord en actief met media kunnen omgaan. De Raad voor Cultuur heeft geadviseerd het thema mediawijsheid 1 een plek te geven in het onderwijs. Het advies staat in haar rapport uit 2005: Mediawijsheid, de ontwikkeling van nieuw burgerschap (pdf-bestand, 3,9 Mb). De bibliotheken in Zeeland, SCOOP, het RPCZ (Regionaal Pedagogisch centrum Zeeland) en de Centra voor Kunst- en Cultuur educatie willen de scholen daarbij graag ondersteunen. De mediacoaches in de bibliotheken selecteerden in overleg met het onderwijs bruikbare producten. U kunt zoeken op onderwerp: - Cyberpesten - Gamen - Informatievaardigheden - Reclame - Veilig Internet Per product vindt u een algemene omschrijving. Informatie over doel, de doelgroep, suggesties voor inzet in relatie tot de 1 Onder mediawijsheid wordt verstaan het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld. 3

5 Kerndoelen, facilitaire en technische zaken, bruikbaarheid en kosten. Bij ieder product is verder aangegeven waar het verkrijgbaar is. Per product is aangegeven in welk leerjaar het kan worden ingezet. De producten die zijn opgenomen sluiten aan bij de Kerndoelen en de eindtermen voor het basisonderwijs. De leerlijn mediawijsheid is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de Provincie Zeeland. J.C. (Hannie) Bruijnooge Zeeuwse Bibliotheek Tel:

6 1. Cyberpesten 1.1 Mediamovies: Mr Right cyberpesten MediaMovies is een instrument waarmee de leerkracht in groep 7 en 8 kan werken aan mediawijsheid. Met dit project krijgen alle leerkrachten in de bovenbouw van het basisonderwijs snel en gemakkelijk de beschikking over praktische middelen om in hun les aandacht te besteden aan mediawijsheid. In twaalf filmpjes van drie minuten komen de volgende onderwerpen aan bod: wetten en regels op internet beroemd worden bloggen zoeken op internet internet pesten televisie maken safe internet pimp je mobiel reclame beelden bewerken De filmpjes zijn te vinden op 5

7 Doel Mr Right besteedt aandacht aan Cyberpesten: pesten via computer en mobiele telefoon. Mr. Right vertelt wat leerlingen hier tegen kunnen doen. De leerlingen weten aan het eind van de les wat cyberpesten is Ze kunnen op het internet een aantal anti-cyberpest regels opzoeken Leerlingen weten wat ze zelf kunnen doen als ze gepest worden of merken dat iemand gepest wordt. Doelgroep Leerlingen groep 7 en 8, leerkrachten primair onderwijs en aankomende leerkrachten. Suggestie voor inzet & relatie Kerndoelen In de les komen fatsoen, gedrag en taalgebruik in de omgang met elkaar aan de orde. Er kan bij meerdere vakken aandacht besteed worden aan pesten op het internet. Er wordt gesproken over cyberpesten, leerlingen gaan in groepjes op zoek naar informatie op de computer en stellen een gezamenlijk stappenplan op om internetpesten te stoppen. Kerndoel: De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, waaronder schema s,tabellen en digitale bronnen (Nederlands, schriftelijk onderwijs Kerndoel 4). 6

8 zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen (Oriëntatie op jezelf en de wereld, mens en samenleving, Kerndoel 34). zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument (Oriëntatie op jezelf en de wereld, mens en samenleving, Kerndoel 35). Facilitaire & technische zaken Een televisie en computers. Per opdracht is in de handleiding duidelijk aangegeven welke materialen nodig zijn. Een deel van de opdrachten wordt met de computer uitgevoerd, een deel zonder. Bruikbaarheid a. Vorm van het materiaal Het lespakket bestaat uit een website met filmpjes en een docentenhandleiding. b. Werkvorm Leerkrachten begeleiden en ondersteunen. Het filmpje kan klassikaal worden bekeken. Daarna gaan de leerlingen in groepjes aan de slag en vindt klassikale terugkoppeling plaats. Bij deze lessen wordt gebruik gemaakt van de volgende werkvormen: Vragen stellen en doorvragen. Leerlingen formuleren een antwoord en komen tot nieuwe inzichten. Zij leren ervaringen te delen met de groep. Discussie, leerlingen vormen een eigen mening, leren hun standpunt te bepalen en deze helder te formuleren. Bij 7

9 discussie staat het uitwisselen van meningen, kennis en inzichten centraal, op basis van goede argumenten. Productie : delen van kennis en verwerven van vaardigheden, door zelf aan de slag te gaan met tekst, beeld, geluid, interactie, etc. De leerkracht is het klankbord van de leerlingen. Door kritisch te luisteren en te kijken, terug te koppelen, door te vragen, aan te wakkeren en samen te vatten. Rollenspel c. Voorbereiding Betreft een kant en klaar product. In de handleiding zijn suggesties opgenomen voor het werken met het product in de klas. De voorbereiding voor de leerkracht is minimaal. d. Resultaten De leerlingen werken eerst in groepjes en zoeken op internet naar welke stappen je kunt ondernemen als je via internet (en/of mobiele telefoon) gepest wordt. De klas komt weer bij elkaar en probeert gezamenlijk tot een stappenplan te komen om cyberpesterijen te stoppen. Organisatie aspecten De lesduur hangt af van de keuzes die de leerkracht maakt. Kosten De handleiding kan gratis worden gedownload (als pdf onder een Creative Commons licentie) via de websites van de in MediaMovies samenwerkende partijen. 8

10 Wie, wat, waar a. Organisatie / uitgever Teleac i.s.m. stichting Mijn Kind Online, Iselinge Hogeschool. De filmpjes zijn gemaakt door Pabo studenten. b. Waar is het product te vinden Het filmpje: De handleiding: 9

11 2. Gamen 2.1 GameMaker Kids Met GameMaker Kids kan zonder kennis van programmeertaal een uitdagende game gemaakt worden. Doel GameMaker Kids leert leerlingen zelf computerspelletjes maken. Al doende krijgen ze meer inzicht in hoe games gemaakt worden. Doelgroep Basisschoolleerlingen groep 6-8, hoogbegaafde kinderen vanaf 7 jaar Suggestie voor inzet & relatie Kerndoelen Kerndoel: De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren (Kerndoel 54). op eigen werk en dat van anderen te reflecteren (Kerndoel 55) Met Gamemaker Kids leren leerlingen zelf een spel ontwerpen. Ze maken zich spelenderwijs het denkpatroon eigen, dat nodig is om te kunnen programmeren. Ze leren calculeren, gevolgtrekkingen 10

12 maken en als-dan en zo-niet-dan constructies te bedenken. Ze kunnen makkelijker overstappen op daadwerkelijk programmeren in code, omdat de denkpatronen hetzelfde zijn. Facilitaire & technische zaken Minimale computer eisen: Pentium PC met besturingssysteem Windows 98SE, 2000, Me, XP, of hoger. Videokaart met minimaal 16MB. Voor de simpelste spellen kan worden volstaan met een videokaart met 8MB. Monitor: minimaal een resolutie van 800x600, met (16-bit) kleuren, DirectX versie 8.0. RAM geheugen minimaal 64 MB, echter hoe meer hoe beter. Bruikbaarheid a. Vorm van het materiaal GameMaker bestaat uit een software programma om games te maken en diverse handleidingen. b. Werkvorm Leerlingen kunnen individueel of in groepjes met het programma aan de slag. c. Voorbereiding Voorbereiding: - GameMaker en DirectX installeren. - Leerkrachten en docenten kunnen zich met behulp van het lespakket voor het onderwijs en de uitgebreide handleiding eerst zelf oriënteren op het maken van het spel. Voor de leerlingen is er een online cursus. 11

13 d. Resultaten De leerlingen hebben zelfstandig een game gemaakt. Organisatie aspecten Het programma moet eerst gedownload worden. Alle leerlingen moeten de beschikking hebben over een pc. Kosten De Lite versie is gratis onbeperkt te gebruiken en bedoeld voor beginnende spelontwerpers. De Standard versie 8.1 biedt meer mogelijkheden. Aan deze versie zijn eenmalige kosten verbonden. Wie, wat, waar a. Organisatie / uitgever Game Maker is ontwikkeld door Mark Overmars, professor informatica. Uitgegeven door YoYoGames Inc. b. Waar is het product te vinden Officiële GameMaker site: De Nederlandse game-maker community: De Nederlandse Game Maker Community is een initiatief dat niet wordt ondersteund door YoYoGames. Op de community zijn een uitgebreide handleiding en informatie voor het onderwijs te vinden. Het programma is te downloaden op 12

14 c. Meer informatie De versies tot versie 8 hebben kleine (layout) verschillen. Tot deze versie kunnen alle handleidingen gebruikt worden. Alle games kunnen in eerdere versies worden gespeeld. In versie 8.1 is binnen de software veel veranderd. Games kunnen worden opgeslagen als html5, waardoor de games online (ook op ipad) kunnen worden gespeeld zonder te downloaden. Games gemaakt in 8.1 kunnen niet gespeeld worden met voorgaande versies. Er moet een keus worden gemaakt: starten met de 8.1 versie of blijven werken met 8.0 en ouder. Het programma is te downloaden op Boeken: Games ontwerpen met Game Maker / Mark Overmars Met cd GameMaker 6.1 Zelf spannende games maken met GameMaker / Peter D hollander GameMaker4you : een boek waarmee je zelf een computerspel leert maken / Pauline Maas. 2008, geschreven voor kinderen vanaf 10 jaar GameMaker for kids / César Kleijn GameMaker4School / Pauline Maas (versie 8.1): Een lesmethode om vanaf groep 6 te leren omgaan met GameMaker. Diverse handleidingen en lesbrieven: Uitgebreid, gratis lespakket (GameMakerKids) (Versie 7), gemaakt door Technika 10. GameMaker Kids is zo geschreven dat ook 13

15 meisjes zich aangesproken voelen. Lesbrieven waarmee u eenvoudig met het boek GameMaker4you aan de slag kunt. Een uitgebreide handleiding (versie 6.1) door Mark Overmars (ontwerper Game Maker), vertaald door Piet Geelen en de Nederlandse Game Maker Community. Handleiding van Nienke Lurvink. Handleiding (versie 5.2) van Ben Buitenhuis: Game Maker voor kinderen: spelenderwijs leren programmeren. Gamescool leert deelnemers te werken met GameMaker. Gameskool is bedoeld voor iedereen die gamedesign en gamedevelopment wil leren. Gamescool (http://www.gamescool.nl) is bedoeld voor leraren en andere mensen die werken met jongeren en richt zich ook op zogenaamde serious games. Er is ook een Lerarencursus gamesmaken primair onderwijs (po) te vinden (http://gamescool.nl/leraren/leraren_po.php). 14

16 2.2 Gamestudio Gamestudio is een online tool voor het zelf maken en uitwisselen van webgames. Het bouwen van een game gaat met behulp van GameKit, een online webtool waarmee games kunnen worden gemaakt, getest en gepubliceerd. Doel Met Gamestudio leren kinderen zelf een leuke game maken. Hierdoor krijgen ze meer inzicht in hoe deze gemaakt worden. Doelgroep Het materiaal is bestemd voor leerlingen in de midden- en bovenbouw van het primair onderwijs; bovenbouw SO en onderbouw VSO. Suggestie voor inzet & relatie Kerndoelen Kerndoel: De leerlingen leren naar inhoud en vorm teksten te schrijven met verschillende functies, zoals: informeren, instrueren, overtuigen of plezier verschaffen (Nederlands, Kerndoel 5). leren informatie en meningen te ordenen bij het schrijven van een brief, een verslag, een formulier of een werkstuk. Zij besteden daarbij aandacht aan zinsbouw, correcte spelling, een leesbaar handschrift, bladspiegel, eventueel beeldende elementen en kleur (Nederlands, Kerndoel 8). krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde verhalen, gedichten en informatieve teksten (Nederlands, Kerndoel 9). 15

17 leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument (Oriëntatie op jezelf en de wereld, Kerndoel 35). leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen (Oriëntatie op jezelf en de wereld, Kerndoel 37). leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren (Kunstzinnige oriëntatie, Kerndoel 54) leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren (Kunstzinnige oriëntatie, Kerndoel 55). Facilitaire & technische zaken Gamestudio werkt met Javaschript. Voor klassikale uitleg is een Digibord nodig. Bruikbaarheid a. Vorm van het materiaal Het lespakket bestaat uit de website Gamemaker en een docentenhandleiding. b. Werkvorm Leerlingen kunnen individueel of in tweetallen een game bouwen. Naar keuze kan met óf zonder voorbeeld een game worden gebouwd. c. Voorbereiding Lesvoorbereiding: het eigen maken van de lesbrief en het gebruik van de website. 16

18 d. Resultaten Kinderen hebben geleerd zelf een game te maken. Deze kan online worden gedeeld met vriendjes en vriendinnetjes en worden verzonden per . Ze leren met elkaar communiceren over alles wat met games en het maken ervan te maken heeft. Organisatie aspecten De lesbrief beschrijft een les van 90 minuten. Kosten gratis Wie, wat, waar a. Organisatie / uitgever IJsfontein heeft speciaal voor Het Klokhuis de Gamestudio ontwikkeld. b. Waar is het product te vinden De lesbrief voor midden en bovenbouw primair onderwijs en bovenbouw SO: De lesbrief voor bovenbouw primair onderwijs en onderbouw VSO: 17

19 c. Meer informatie Het Klokhuis heeft illustratieve filmpjes gemaakt over gamegeschiedenis, gamedesign, geluid in games en nog veel meer. Deze filmpjes (http://www.hetklokhuis.nl/onderwerp/games) kunnen gebruikt worden bij de lessen. 18

20 2.3 MonsterMedia MonsterMedia is media-educatie in de vorm van een game. In MonsterMedia creëren de leerlingen online een eigen fabeldier, een mediamonster. Het monster groeit door veel over de geschiedenis van media te leren, dingen op te zoeken en zelf met media te spelen. De wereld van Mediana wordt bevolkt door mediamonsters die leven van spam, cookies, bits en bites. Topmonster Laskoo is de baas van Mediana, maar hij wordt oud en hij moet opgevolgd worden. Kinderen worden uitgedaagd in tweetallen een monsterbaby te adopteren en hem tot het slimste wezen van het web te vormen. Voor kinderen zijn de moderne media de gewoonste zaak van de wereld. Die vormen immers een vanzelfsprekend onderdeel van hun dagelijks bestaan. In deze game ontdekken de kinderen hoe het leven zou zijn zonder die hedendaagse transportmiddelen voor informatie, communicatie en entertainment. Deze mediamonsters doorlopen zeven niveaus in webwereld Mediana, die zijn weergegeven als verschillende werelden. Elke wereld bevat een aantal vragen en opdrachten die verband houden met de campagne die kinderen opzetten om te zorgen dat hun monster tot topmonster wordt gekozen. De volgende onderwerpen worden behandeld: de vroege media, geluid (radio en telefoon), schrift (verschil tussen subjectieve en objectieve teksten), stilstaand beeld (kunst, fotografie), bewegend beeld (film en televisie), digitalisering (de digitale wereld), mediaconvergentie (alle media samen). Verder is er ruimte voor reflectie aan de hand van de campagne. Het winnende monster publiceert zelf op de website van MonsterMedia. Verder is er de MonsterEditor (digitale 19

21 gereedschapskist) om het monster te maken. Deze wordt steeds actief na het behalen van een minimaal aantal punten per wereld. Doel MonsterMedia stimuleert het mediabewustzijn van kinderen. Leerlingen maken kennis met verschillende multimediatechnieken door te reflecteren op en het produceren van media. Zo leren kinderen over de geschiedenis van de belangrijkste media in de huidige maatschappij, zodat ze weten waar deze media vandaan komen. media-uitingen te evalueren met behulp van analysevragen, zodat ze in staat zijn hierover een onderbouwde mening te geven. informatie te verzamelen en te selecteren. actief om te gaan met de media om hen heen, zodat ze een beeld krijgen van de processen die schuilgaan achter de media die hen dagelijks omringen, en zodat ze zelf dingen kunnen publiceren met behulp van (interactieve) media. Doelgroep Groep 7 en 8 Suggestie voor inzet & relatie Kerndoelen Kerndoel: De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het lezen van school- en studieteksten en andere instructieve teksten, en bij 20

22 systematisch geordende bronnen, waaronder digitale bronnen (Nederlands, schriftelijk onderwijs, Kerndoel 6). informatie en meningen te vergelijken en te beoordelen in verschillende teksten (Nederlands, schriftelijk onderwijs, Kerndoel 7). leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en ze leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren (Oriëntatie op jezelf en de wereld, tijd, Kerndoel 51). beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren (Kunstzinnige oriëntatie, Kerndoel 54). op eigen werk en dat van anderen te reflecteren (Kunstzinnige oriëntatie, Kerndoel 55). In de handleiding staat per activiteit de relatie met de Kerndoelen aangegeven. Facilitaire & technische zaken Per tweetal is een computer nodig, waarop Word en Flash geïnstalleerd zijn. Verder zijn er geluidsboxen nodig of koptelefoons met een splitter, zodat kinderen in tweetallen kunnen werken. Het is geen probleem wanneer de gebruikte computers niet in dezelfde ruimte staan. Ook moet er digitale ruimte op het computernetwerk beschikbaar zijn zodat kinderen hun werk op kunnen slaan. Voor het printen van de campagnekrant is een (kleuren)printer nodig. Verder is het handig als kinderen de beschikking hebben over een digitale fotocamera en een scanner. 21

23 Bruikbaarheid a. Vorm van het materiaal MonsterMedia bestaat uit een digitale leeromgeving voor de leerling en de leerkracht. De webomgeving voor de kinderen leidt hen door verschillende werelden heen. De leerkracht heeft toegang tot een aparte leerkrachtmodule. Hier kan hij leerlingen toevoegen, groepjes aanmaken, stellingen plaatsen voor de groep, de groepen doorzetten naar een volgende wereld en toegang krijgen tot veelgestelde vragen en de handleiding. Deze handleiding biedt zeer uitgebreide informatie over de game, de achtergronden bij de game en alle game elementen. Ook is een uitgebreide beschrijving per les te vinden: duur, leerdoelen, relatie Kerndoelen, benodigdheden en een concrete lesbeschrijving van wat er van de leerkracht verwacht wordt. b. Werkvorm Zelfstandig werken in tweetallen wordt afgewisseld met klassikale activiteiten die door de leerkracht geleid worden. De zelfstandige opdrachten doen beroep op één van de leerstijlen van Kolb: doener, denker, bezinner en beslisser. Kinderen kiezen zelf welke opdracht zij willen doen op basis van hun voorkeur. In de handleiding staat precies beschreven welke activiteit bij welke leerstijl past. c. Voorbereiding Het materiaal is kant-en-klaar. Wel dient de leerkracht vooraf een inlog aan te vragen. Vervolgens kunnen leerlingen aangemaakt worden en groepjes leerlingen samengesteld worden inclusief een inlog. Bij het samenstellen van de tweetallen kan de leerkracht rekening houden met de vorm van de opdrachten, die met regelmaat tekstueel van aard zijn. Ook zal een keuze gemaakt 22

24 moeten worden voor de large, small of medium variant. De handleiding geeft hierover uitleg. d. Resultaten De kinderen hebben een campagnekrant gemaakt om er voor te zorgen dat hun monster gekozen wordt tot topmonster. Organisatie aspecten MonsterMedia bestaat uit negen lessen. Deze lessen kunnen met verschillende intensiteiten ingezet worden, waardoor de leerkracht zelf kan bepalen hoeveel tijd hij wil investeren in dit project: small, medium en large. Small: alleen de grote online opdrachten (30 minuten per les) Medium: alle online opdrachten (60 minuten per les). Large: alle online opdrachten en de extra lessuggesties (grotendeels offline) uit de handleiding (2 uur per les). Bij iedere les staat hoeveel tijd er voor de les nodig is. Het is niet per se nodig dat alle opdrachten gemaakt worden om door te kunnen naar een volgend niveau. De leerkracht bepaalt wanneer een niveau 'uitgespeeld' is. Uitgangspunt is dat leerlingen in tweetallen achter de computer werken. Indien weinig computers beschikbaar zijn, kan er voor gekozen worden de groepjes na elkaar te laten werken. Omdat sommige opdrachten een samenwerkingsaspect hebben, is het beter tenminste drie groepjes tegelijkertijd te laten werken. Kosten Vanaf 1 januari 2007 is MonsterMedia gratis beschikbaar voor alle scholen voor primair onderwijs in heel Nederland. 23

25 Wie, wat, waar a. Uitgever Kunstgebouw, de provinciale stichting voor kunst en cultuur in Zuid- Holland. b. Waar is het product te vinden 24

26 3. Informatievaardigheden 3.1 Cinekidstudio Cinekidstudio is een online omgeving waar kinderen met behulp van diverse tools digitale mediaproducties kunnen maken: tekeningen, tekenfilms, videoclips, nieuwsuitzendingen, filmpjes en muziek. Deze online mediaproducties kunnen ze binnen de omgeving van Cinekidstudio ook uitzenden, versturen en delen met anderen. Bij iedere tool is een lesbrief aanwezig om de kinderen bij de hand te nemen en de tool te leren kennen. Doel Doel: Kinderen in staat stellen media te beoordelen door zelf mediaproducties te maken. Hierdoor krijgen kinderen inzicht in de werking van media. Zo maakt CinekidStudio kinderen op een speelse manier mediawijs. Doelgroep Groep 5 t/m 8 Suggestie voor inzet & relatie Kerndoelen De CinekidStudio zet in op creativiteit, participatie en verbeelding (beeld, geluid, muziek, beeldende kunst, taal). De CinekidStudio is te gebruiken in het kader van media- of kunsteducatie, maar ook als 25

27 onderdeel van ICT-onderwijs of bij verwerkingsopdrachten. Het werken met de verschillende MediaMakers sluit goed aan bij kunstzinnige oriëntatie. Sommige MediaMakers sluiten ook aan bij Nederlands (NieuwsMaker) en Natuur en Techniek (TekenTrucMaker/MoovI). Een themaweek kan bijvoorbeeld worden afgesloten met een pagina vol multimediaproducties over het thema. Kerndoel: De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen van informatie, het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren en bij het discussiëren (Nederlands, mondeling onderwijs, Kerndoel 2). beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren (Kunstzinnige oriëntatie, Kerndoel 54). op eigen werk en dat van anderen te reflecteren (Kunstzinnige oriëntatie, Kerndoel 55). Facilitaire & technische zaken Microfoon en boxen of headset zijn nodig bij GeluidMixer, KijkRadio. Bij Foto- & FilmMaker, VideoClipMaker, is ook een webcam nodig. De minimale systeemeisen staan steeds per les aangegeven. Bruikbaarheid a. Vorm van het materiaal Het lesmateriaal bestaat uit een digitale leeromgeving met hierin 8 tools (MediaMakers) om mediaproducties te maken. Bij iedere MediaMaker is een lesbrief ontwikkeld inclusief een lerarendeel met 26

28 doelen, uitleg over het pakket en beschrijving van de lesbrieven. In het lerarendeel bij iedere lesbrief staan: doel & inhoud in steekwoorden, uitleg over de tool en het belang ervan, doelstelling, minimale systeemeisen en specifieke benodigdheden voor deze lesactiviteiten. De lesbrieven bieden verdere verdieping door in te gaan op de werking van verschillende media, zoals het nieuws, film, videoclips en animaties. Op de website staan ook instructiefilmpjes en online stappenplannen. De filmpjes zijn een aanvulling op de lesbrieven, maar kunnen ook als uitleg gebruiken worden. Scholen hebben gratis toegang tot een eigen schoolpagina in de Cinekidstudio, inclusief een beheersysteem waarin de leerkrachten zelf pagina's maken, opdrachten uitzetten voor de hele klas en de gemaakte werkjes online beoordelen. Ook plaatjes, filmpjes en geluid zijn toe te voegen aan de (thema)opdrachten voor de klas. b. Werkvorm Leerlingen kunnen zelfstandig aan de slag met de lesbrieven. Het is ook mogelijk zonder de lesbrieven met de tools (MediaMakers) van CinekidStudio aan de slag te gaan. De lesbrieven bevatten erg veel tekst. Voor sommige leerlingen van groep 5 zal zeker begeleiding nodig zijn om de activiteit vlot te laten verlopen. Veel leerlingen zullen de voorkeur geven aan zelf ontdekken hoe een tool (MediaMaker) werkt. Dit zal in veel gevallen ook sneller gaan, dan alle uitleg stap voor stap doornemen. Neem de uitleg van de tool met de kinderen door. Daarna kunnen zij zelf hun weg kiezen met behulp van de lesbrief. En zullen ze bij vragen de lesbrieven of elkaar raadplegen. c. Voorbereiding De lesmaterialen zijn kant-en-klaar. Om de website van 27

29 CinekidStudio te kunnen gebruiken moet men zich eerst aanmelden. Via ontvangt men een wachtwoord en daarna zijn alle onderdelen van de website vrij toegankelijk. Ook leerlingen hebben zo n persoonlijk account nodig. Als ze een adres hebben, kunnen ze deze zelf aanmaken. Verder is het raadzaam vooraf goed door te nemen hoe de MediaMakers werken. Dit kan het beste door ze zelf uit te proberen. Enige voorbereidingstijd is dus nodig. Loop de lesbrieven door om te kijken op welke wijze deze ingezet kunnen worden. d. Resultaten In de digitale omgeving is een speciaal gedeelte waar de eigen producties van een klas of de school kunnen worden getoond. Hier kunnen zelfgemaakte opdrachten worden neergezet, en kunnen leerkrachten werk van leerlingen monitoren en berichten plaatsen. Kinderen kunnen hun werk etaleren in de Galerie. Bij iedere tool maken kinderen een afgerond product. Tools zijn los van elkaar te gebruiken. Organisatie aspecten De lesbrieven gaan uit van lessen van ongeveer 50 minuten. Per MediaMaker wisselt het aantal lessen van minstens 2 en maximaal 4: Tekeningmaker (2), Tekenfilmmaker (3), Foto & Filmmakers (2), Geluidmixer (2), Montage maker (3), Tekentrucmaker (4), VideoClipMaker ClipCamDance (3) en Nieuwsmaker KijkRadio (4). Kosten De lesbrieven en materialen voor de leerkracht zijn gratis te downloaden. Papieren exemplaren zijn tegen betaling te bestellen. 28

30 Wie, wat, waar a. Uitgever Stichting Cinekid: b. Waar is het product te vinden De MediaMakers zijn via internet toegankelijk: c. Meer informatie Interessant is dat leerlingen ook buiten school verder kunnen werken aan hun mediaproducties. Het kennen van de inlogcode en een internetverbinding hebben is voldoende. Cinekid is ook te gebruiken voor buitenschoolse activiteiten. Bijvoorbeeld in de mediatheek/bibliotheek. Om ondersteuning of verdieping te bieden verzorgt Cinekid workshops op maat aan leraren, maar ook aan kinderen. Meer informatie hierover kunt u opvragen via 29

31 3.2 Diploma Veilig Internet Het Diploma Veilig Internet is een gratis lespakket voor leerlingen in de bovenbouw van het basisonderwijs. Het maakt kinderen bewust van de risico s en het eigen handelen op internet. In vijf hoofdstukken worden diverse thema s behandeld, zoals juiste informatie vinden, het verstrekken van privégegevens, chatten, en, downloaden en digitaal pesten. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan de houding achter de computer. Na elke les worden opdrachten uitgevoerd, die staan in het werkschrift. Het zijn zowel online als offline opdrachten. Ze kunnen klassikaal, in groepen of individueel worden uitgevoerd. Samen met de vier hoofdfiguren Erik, Shanti, Sem en Nienke wordt het lesmateriaal doorlopen. De figuurtjes hebben verschillende interesses en uiteenlopende ervaringen met het world wide web. Alle vier beleven zij het internet op een verschillende manier. Na de lessen volgt een toets, die leidt tot een diploma. Doel Het Diploma Veilig Internet leert scholieren op een verantwoorde en veilige manier om te gaan met de risico s van het gebruik van het internet. Doelgroep Groep 5-6 en groep 7-8. Het lesmateriaal is beschikbaar op twee verschillende niveaus. 30

32 Suggestie voor inzet & relatie Kerndoelen Er zijn diverse opdrachten die geïntegreerd kunnen worden in andere lessen. Bijvoorbeeld de opdrachten waarbij leerlingen een opstel schrijven bij taal of wereldoriëntatie en een chemieproef en splitpenpop maken in het kader van een techniekactiviteit. Kerndoel: De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, waaronder schema s, tabellen en digitale bronnen (Nederlands, schriftelijk onderwijs Kerndoel 4). zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument (Oriëntatie op jezelf en de wereld, mens en samenleving, Kerndoel 35). Facilitaire & technische zaken Per opdracht staat duidelijk aangegeven welke materialen nodig zijn. Een deel van de opdrachten wordt met de computer uitgevoerd en een deel zonder. De examenvragen kunnen worden gedownload. Hierdoor is het mogelijk het examen klassikaal af te nemen. Bruikbaarheid a. Vorm van het materiaal Het lespakket bestaat uit de website met daarop de volgende onderdelen: Lesboek Werkschrift Docentenhandleiding Online examen 31

Ideeënboek Sociale media in het onderwijs

Ideeënboek Sociale media in het onderwijs Ideeënboek Sociale media in het onderwijs Versie 1.0 Redactie: Erno Mijland 1 Inleiding Sociale media zijn internettoepassingen, waarmee mensen online met elkaar in contact kunnen komen. Je kunt ze op

Nadere informatie

Samen media maken. Mediatoolkit voor het basisonderwijs

Samen media maken. Mediatoolkit voor het basisonderwijs Samen media maken Mediatoolkit voor het basisonderwijs EEN UITGAVE VAN IN SAMENWERKING MET MOGELIJK GEMAAKT DOOR De toolkit Samen Media Maken kwam tot stand dankzij financiele steun van Mediawijzer.net

Nadere informatie

Mediawijsheid. Informatie en inspiratie voor gemeentelijk beleid. Peter Nikken, Lydia Jongmans

Mediawijsheid. Informatie en inspiratie voor gemeentelijk beleid. Peter Nikken, Lydia Jongmans Mediawijsheid Informatie en inspiratie voor gemeentelijk beleid Peter Nikken, Lydia Jongmans Mediawijsheid Informatie en inspiratie voor gemeentelijk beleid Peter Nikken, Nederlands Jeugdinstituut Lydia

Nadere informatie

Mediawijsheid voor schoolbestuurders

Mediawijsheid voor schoolbestuurders Mediawijsheid voor schoolbestuurders Inhoudsopgave Vooraf 3 De mediawijze school 4 Stap voor stap naar mediawijsheid 10 Interview Jan Fasen, Connect College in Echt 14 Interview Pim van Leeuwen, OBS Lucebert

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

KERNDOELEN PRIMAIR ONDERWIJS

KERNDOELEN PRIMAIR ONDERWIJS KERNDOELEN PRIMAIR ONDERWIJS VOORAF De samenleving is volop in verandering. Het onderwijs wil zo goed mogelijk inspelen op deze veranderingen. De leerling, de leerkracht én de school staan immers middenin

Nadere informatie

Door de bomen het bos. Met tekstbijdragen van: Koos Baas Albert Boekhorst Jan Karmiggelt Dirk van der Veen Maarten van Veen Iwan Wopereis

Door de bomen het bos. Met tekstbijdragen van: Koos Baas Albert Boekhorst Jan Karmiggelt Dirk van der Veen Maarten van Veen Iwan Wopereis Met tekstbijdragen van: Koos Baas Albert Boekhorst Jan Karmiggelt Dirk van der Veen Maarten van Veen Iwan Wopereis Onder redactie van: Maarten van Veen Door de bomen het bos Informatievaardigheden in het

Nadere informatie

Slimmer. zoeken. informatievaardigheden. de basisschool

Slimmer. zoeken. informatievaardigheden. de basisschool Slimmer informatievaardigheden op de basisschool zoeken Voorwoord Kinderen groeien op in een samenleving die bol staat van feiten en meningen. Dagelijks zien ze een schat aan informatie aan zich voorbijtrekken,

Nadere informatie

versie Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw e n d e f i n i t i e v e Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Mens en natuur

versie Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw e n d e f i n i t i e v e Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Mens en natuur Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Onderbouw-VO Noordzeelaan 24A 8017 JW Zwolle T 038 42 54 750 F 038 42 54 760 Postbus 266 8000 AG Zwolle E info@onderbouw-vo.nl

Nadere informatie

Didactische Technologie

Didactische Technologie Didactische Technologie Peter Lakeman, Jetske Vleugel, Jaap Wilmink HvA DOO Mens en Technologie Leerjaar 3, 2012 2013 Modules Voorwoord 1 Digitaliseren van lesstof 2 Technologie in het onderwijs 3 Digitale

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 SCHOOLGIDS 2014-2015 Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 Inhoud 1. Voorwoord... 5 2. Beschrijving van de school en haar omgeving... 6 2.1 Ons bestuur...

Nadere informatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie oktober 2012 - M.G.A. Ligtvoet-Janssen, W. van der Heide, J.W.K. Bams, J.P. de Wit Tympaan

Nadere informatie

Schoolgids 6e Montessorischool Anne Frank 2013-2014

Schoolgids 6e Montessorischool Anne Frank 2013-2014 Schoolgids 6e Montessorischool Anne Frank 2013-2014 Adres: Postcode: Tel: E-mail: URL: Niersstraat 41 1078 VJ Amsterdam 020-6640482 info@annefrank-montessori.nl www.annefrank-montessori.nl 1. VOORWOORD...

Nadere informatie

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave ijs arbeid data zorg onderwijs zekerheid etenschap rg welzijn mobiliteit jn beleids- Het ITS maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave Mediawijsheid

Nadere informatie

Professionaliseren met Skool. Training en onderwijsbegeleiding

Professionaliseren met Skool. Training en onderwijsbegeleiding Professionaliseren met Skool Training en onderwijsbegeleiding Inhoud ICT effectief Alles start met een visie Coaching ICT-coördinator Werken met SkoolControl SkoolControl, overal en altijd Mediawijsheid

Nadere informatie

Al Doende Leren. Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO. Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam)

Al Doende Leren. Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO. Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam) Al Doende Leren Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam) i.s.m. Els Kuiper (Vrije Universiteit Amsterdam) Kees Broekhof (Sardes)

Nadere informatie

Trendrapport PO en VO

Trendrapport PO en VO Trendrapport PO en VO Technologieën van de toekomst Trendrapport mbo 1 2 Trendrapport PO en VO 3D bril te gebruiken voor voorkant Voorwoord Beam me up, Scotty De kracht van science fiction is dat het ons

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR TOEPASSINGEN VAN SOCIALE MEDIA OP DE THORBECKE SCHOLENGEMEENSCHAP ZWOLLE

ONDERZOEK NAAR TOEPASSINGEN VAN SOCIALE MEDIA OP DE THORBECKE SCHOLENGEMEENSCHAP ZWOLLE 1 ONDERZOEK NAAR TOEPASSINGEN VAN SOCIALE MEDIA OP DE THORBECKE SCHOLENGEMEENSCHAP ZWOLLE 2 Pre-University College Humanities www.ru.nl/puchumanities Zwolle en Nijmegen 2013 Student: Sanne Versteeg (MA)

Nadere informatie

Rapportage Onderzoek Mediawijsheid in het basis- en voortgezet onderwijs

Rapportage Onderzoek Mediawijsheid in het basis- en voortgezet onderwijs Rapportage Onderzoek Mediawijsheid in het basis- en voortgezet onderwijs In opdracht van: Contactpersoon: BEELD EN GELUID Floortje Jansen en Marcel Kollen DUO MARKET RESEARCH drs. Vincent van Grinsven

Nadere informatie

Attract. Retain. and. Handboek 2007-2009

Attract. Retain. and. Handboek 2007-2009 Attract and Retain Handboek 2007-2009 Lifelong Learning Programme Grundtvig Multilateral Project AaR Attract and Retain 134672-Llp-1-2007-1-nl-GRUNDTVIGGMP Grant Agreement: 2007-3457/001-001 Dit project

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2013-2014 Hoofdkop Schoolgids 2013-2014 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport 4 Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport naar aanleiding van het project DigilessenVO in 2009 Bert Zwaneveld Herman Rigter Ruud de Moor Centrum Ruud de Moor Centrum

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde Inhoudsopgave Woord vooraf 3 Hoofdstuk 1 Even voorstellen 1.1 Korte beschrijving van de school 4 1.2 Visie op uitgangspunten en doelen van de Laurentius Stichting 4 1.3 Onze visie op onderwijs 5 1.4 Kansen

Nadere informatie

Hoe veranderen sociale media en smartphones het onderwijs?

Hoe veranderen sociale media en smartphones het onderwijs? Hoe veranderen sociale media en smartphones het onderwijs? 2 Index Onderzoek Tieners en sociale media........... 3 Sociale media in het onderwijs.................. 6 Facebook = liken en leren........................

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

SCHOOLgids 2014-2015. De Hobbitstee. Jenaplanschool. EeMNES

SCHOOLgids 2014-2015. De Hobbitstee. Jenaplanschool. EeMNES SCHOOLgids 2014-2015 De Hobbitstee Jenaplanschool EeMNES SCHOOLgids 2014-2015 De Hobbitstee Aartseveen 70 3755 VE Eemnes 035-538 98 91 www.hobbitstee.nl Voorwoord Uw dochter of zoon gaat naar één van de

Nadere informatie