Blokboek Startsemester. Periode P2. Oriëntatie op ICT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Blokboek Startsemester. Periode P2. Oriëntatie op ICT"

Transcriptie

1

2 Blokboek Startsemester Periode P2 Oriëntatie op ICT versie april 2014

3 Voorwoord Je eerste lesperiode (P1) van 10 weken zit erop. De eerste resultaten zijn bekend en daarmee heb je de toon gezet. Naar alle tevredenheid hopen wij. Met het afsluitende P1-event is er bovendien een mooi moment geweest van reflectie op jouw leren en jouw studievoortgang. Daarvan zijn andere studenten en docenten uit het startsemester, je ouders, je vrienden en docenten van je vorige school ook getuigen geweest. Een gevoel van trots moet er zeker zijn bij het bereiken van de eerste mijlpaal van je studie aan Fontys Hogeschool ICT. In lesperiode P1 heb je kennis gemaakt met vier de grote vakgebieden binnen de ICT en je hebt een keuze gemaakt met welke twee van deze vier je lesperiode 2 wilt continueren. Daarmee krijgt deze lesperiode juist door die keuze voor elke student een eigen invulling. Dat maakt de studie extra boeiend. Aan het einde van deze lesperiode kun je dan je definitieve keuze maken van de richting binnen de ICT waarin je verder wilt studeren. Het oriënterend karakter van het startsemester is dan voorbij. Hiermee sluit je het oriënterende semester dan af Veel succes en plezier tijdens deze tweede periode van je studie aan onze Hogeschool ICT Wil van Erp, Marian Jager, Propedeusecoördinatoren

4 1 Inleiding Je studie in het startsemester is inmiddels 10 weken gevorderd en je hebt een eerste oriëntatie op alle ICT-profielen, waarvoor Fontys Hogeschool ICT onderwijs aanbiedt, gekregen. In deze twee lesperiode ga je verder met twee van de vier aangeboden profielen om je oriëntatie specifieker te maken om er zeker van te zijn dat je een correcte keuze gaat maken voor je vervolgstudie. Het doel van het startsemester is immers je visie op ICT te vergroten en op basis daarvan een juiste keuze te maken voor de ICT richting die je uiteindelijk het meeste aanspreekt. Voor deze lesperiode heb je één van de onderstaande combinaties gekozen Elke combinatie krijgt daarbij een aantal studieonderdelen die voor iedereen gelijk zijn. Dat zijn de studieonderdelen waarvan wij vinden dat iedereen, ongeacht hun latere definitieve keuze, kennis van moet hebben. De algemene studieonderdelen: PT12 - Proftaak (groep) DBS12 - Databasesystemen Daarnaast worden er een aantal specifieke studieonderdelen door je gevolgd BK12 Bedrijfskunde SE12 Software Engineering ES12 Embedded Systems VC12 Visuele Communicatie WP12 WebProgramming Media Design en Business (MB) Media Design en Software Engineering (MS) Business en Software Engineering (BS) Technology en Software Engineering (TS) Technology en Media Design (TM) Technology en Business (TB) In onderstaand schema kun je aflezen welke studieonderdelen behoren bij jouw keuze (Hierbij geldt dat iedereen met een S in zijn keuze het onderdeel SE12 krijgt.) Keuze P2 Specifieke studieonderdelen Algemene studieonderdelen MB TM TB TS BS MS BedrijfsKunde (BK12) Embedded Systems (ES12) Embedded Systems (ES12) Embedded Systems (ES12) BedrijfsKunde (BK12) Visuele Communicatie (VC12) WebProgramming (WP12) WebProgramming (WP12) WebProgramming (WP12) Visuele Communicatie (VC12) Visuele Communicatie (VC12) BedrijfsKunde (BK12) Software Engineering (SE12) Databases (DB12) Proftaak (PT12) PPO 4

5 Na de tweede lesperiode (P2) kies je het definitieve profiel voor je vervolgstudie. Je ontvangt dan ook een tussentijds studieadvies. Dat wordt óf positief óf negatief en wordt gebaseerd op je studievoortgang (studieprestaties) en je professionele houding in het startsemester. Wanneer je een half jaar in je hoofdrichting onderwijs hebt gevolgd wordt het eerste jaar (de propedeuse) afgerond met zogenaamd P- assessment (P-examen). Dit assessment bestaat uit de producten van de professionele propedeuse ontwikkeling gedurende het gehele jaar én de liveperformance opdracht. Over dat laatste krijg je uitgebreide informatie binnen het profiel zelf. 5

6 2 Inhoud PT12 - PROFTAAK Aantal EC: 4 Je vormt samen met een aantal medestudenten een eigen bedrijf dat een dienst of product ontwikkelt in een bepaald thema. Per klas mag elk thema slechts 1x voorkomen. De thema s zijn: Health Smart home Leisure Education Food Identity Dit product of deze dienst ontwerp en realiseer je als projectgroep in samenspraak met docenten en een extern contact. De opdrachten voor de proftaak voer je als projectgroep op een vaste dag in de week uit. Om de opdrachten voor de proftaakdag duidelijk te maken worden twee belangrijke elementen gebruikt: Inhoud (lessen) De projectgroepen worden in eerste instantie gegroepeerd op programmeervak: SE12 of WP12. Dit betekent dat studenten die door hun combikeuze een zelfde programmeervak hebben samen in een groep worden geplaatst. Je groep doet niet de opdrachten vanuit 2 studierichtingen maar waarschijnlijk uit 3 of soms zelfs uit 4 studierichtingen. Je hebt als groep dan een totaler eindresultaat. BS MB MS TS TM TB BK12 x x x DB12 x x x x x x ES12 x x x SE12 x x x VC12 x x x WP12 x x x Een voorbeeld: Een groep met de studenten BS en TS moeten dus de volgende vakken doen: BK12 / DB12 / ES12 / SE12 Het totaaloverzicht van het eindresultaat (dit document) Een groep met de studenten MB en TM doen: BK12 / DB12 / ES12 / VC12 / WP12 6

7 Het eindresultaat wordt gepresenteerd op een beurs. Iedere groep heeft een tafel waarop het eindproduct te zien is. Met een korte pitch van maximaal 3 minuten, waarin je de opdrachtgever duidelijk maakt waarom jullie idee / product / opzet / etc. het beste is, trek je iedereen naar jullie bedrijf. Bij deze strijden de groepen met hetzelfde thema tegen elkaar. Naast de externen zitten ook de docenten in de jury en zo wordt door de pitch en de presentatie op de beurs bepaald wie per thema de winnaar is. De docenten geven daarnaast natuurlijk beoordelingen over de documenten, delen van het product binnen hun vakgebied en een combinatie van al die beoordelingen levert het productcijfer op. De tutor geeft een eindoordeel over het (werk)proces binnen de proftaak en dat zorgt voor het procescijfer. Je eindcijfer voor de proftaak bestaat uit het gemiddelde van het productcijfer en het procescijfer. De indeling van een proftaakdag zie je hieronder in het schema: Lesuur (wanneer) Activiteit (wat) Begeleiding (wie) 1 (+ 2) Bijeenkomst met je SLB-er (PPO) SLB-er (2 +) Vergaderen met de groep, maken activiteitenplan voor het realiseren van de opdrachten uit de briefing. Werken aan opdrachten Tutor Voortgangsbespreking met tutor (evt. in vergadering)werken aan opdrachten De werkdocumenten en de uitwerking van de opdrachten op je groep site zetten. Groepsafspraken vastleggen. De hele periode van 10 weken staat in het volgende schema: Weekindeling Activiteit (wat) Begeleiding (wie) Onderwerp verkennen 1 2 Ideeën creëren Concept maken + afspraak bij een bedrijf Concept maken en sturen naar docenten en externen Haalbaarheid checken bij vakken Berdijfsbezoek leg je concept uit en vraag om feedback Tutor Tutor Docenten Extern Feedback vanuit de vakken Docenten 5-8 Werken aan product en documenten Tutor 8 9 Alle docimentatie inlveren bij de vakdocenten Eindverslag bij de tutor (in overleg evt maandag week 9) P2 event TIL: woensdag P2 event EHV: donderdag Docenten Tutor Externen, docenten, tutor 7

8 DB12 Databases Aantal EC: 3 ICT verwijst naar geavanceerde moderne technologie. Daarvoor staat de T in ICT. Die technologie wordt echter heel vaak ingezet om gegevens te verwerken en zodanig met elkaar te combineren zodat het leidt tot informatie. Informatie, dat is de I van ICT. Waar de gegevens bewaard worden, spelen databases en centrale rol. Databases zijn de systemen waarin gegevens goed kunnen worden opgeslagen en weer teruggevonden. Het kan gaan om heel veel gegevens die gecombineerd leiden tot allerlei soorten informatie. Hoeveel studiepunten zijn er gemiddeld behaald in het afgelopen kwartaal door studenten uit het eerste studiejaar van FHICT? Wat is de kortste route vanuit mijn huis naar Rachelsmolen 1 in Eindhoven? Bij welke belastingaangiften is de verzameling aftrekposten hoger dan het loon? Welke populaire muziek heeft school als onderwerp? Hoeveel artikelen zijn er afgelopen maand in de webshop verkocht en verstuurd. Je zult wel begrijpen dat de gegevensverzamelingen groot kunnen zijn of worden. Denk hierbij ook aan de trends over bigdata en business intelligence. Voorbeelden zijn: De studieresultaten van alle studenten van Fontys, Alle wegen en plaatsen uit een land om een route te kunnen berekenen, De belastinggegeven van alle Nederlanders Het muziekarchief van een radiozender. Met de opgeslagen gegevens willen we vaak allerlei zaken doen In deze vakgebieden worden erg veel gegevens (denk aan terrabytes of petabytes) omgezet naar bruikbare informatie. Databases maken, inrichten en raadplegen is daardoor een vak op zichzelf geworden. Wat wij in DB12 gaan doen is de taal SQL leren gebruiken om gegevens uit een database op te vragen. Omdat databases altijd gebruikt worden om informatievragen te beantwoorden, is het startpunt meestal het achterhalen wat die informatievragen zijn. Vervolgens moet bepaald worden wat de structuur van de achterliggende gegevens is en hoe die het best in een database kan worden opgeslagen. Bijvoorbeeld: In DB12 zullen we hiervoor een datamodelleringstechniek leren. Daarna moet bepaald worden welke vragen aan de database gesteld moeten worden om de juiste informatie weer terug te krijgen. 8

9 Tenslotte moet dit meestal handzaam voor gebruikers beschikbaar gesteld worden door middel van een handige gebruikersinterface. Dit hele traject is in de praktijk vaak omvangrijk. Om daarin niet ergens te verdwalen is het slim om dit systematisch aan te pakken. Dit systematisch aanpakken is onderwerp van dit vak. Tijdens de lesperiode zijn er wekelijks feedbackmomenten waarbij aandacht wordt geschonken aan je voortgang, je prestaties daarin en je aanwezigheid. Aan het einde van de lesperiode wordt het vak afgesloten met een mondelinge toets, waarbij een eerdere casus wordt besproken. Samen met de eerdere gegeven feedback wordt door de docent je eindresultaat voor het onderdeel vastgesteld 9

10 De keuzevakken BK12 Aantal EC: 2 Marketing & Social Media Onze huidige samenleving wordt gekenmerkt door een aantal veranderingen op vlak van communicatie en de media die mensen daarbij gebruiken. Men stelt drie opvallende veranderingen of een triple revolution vast, volgens Lee Rainie & Barry Wellman. De eerste revolutie is een sociale netwerkrevolutie; dit is het steed s groter en diverser worden van de netwerken zowel in het private als het professionele leven. De tweede verandering is de internetrevolutie die ervoor zorgt dat de communicatie tussen mensen steeds meer interactief, gefragmenteerd en gepersonaliseerd wordt. Ten derde is er ook nog de mobiele revolutie die zorgt voor mobiele en dus constant toegankelijke communicatiesystemen. Het is belangrijk om stil te staan bij de gevolgen van deze drie veranderingen en hoe mensen hier mee omgaan. In die zin valt ongetwijfeld een sterke groei en stijgende impact van sociale media op onze samenleving waar te nemen. Bijna de helft van de marketeers noemt het centraal stellen van de klant de belangrijkste opgave in Dat blijkt uit het tiende Marketingtrendonderzoek van Berenschot waaraan meer dan 350 Nederlandse marketeers deelnamen. Samen met social media en authenticiteit is klant centraal het onderwerp waar de meeste marketeers zich dit jaar op zullen richten. Wervings- en selectiebureau Yacht constateert dat er steeds minder naar generieke marketeers wordt gezocht en juist meer naar specialisten. Vooral specialisten op het gebied van sociale media zijn in trek. Zij moeten echter wel verstand hebben van de business drivers. Het is niet afdoende om leuk bezig te zijn op LinkedIn en Facebook. Die activiteiten moeten worden omgezet in rendement. Als een marketeer een doortimmerd verhaal over de `return on investment` presenteert, kan hij als het ware een businesspartner van de ceo worden. De beroepsgroep is zich ervan bewust dat in dit vakgebied levenslang leren essentieel is. Marketing omvat in principe alle activiteiten die de koper en verkoper bij elkaar brengen. Bij BK12 wordt er aandacht geschonken aan zowel Marketing als Social Media. Je kunt voor het onderdeel marketing de componenten van een marketingstrategie benoemen en beoordelen in hoeverre een website een bijdrage levert aan het realiseren van ondernemings- en marketingdoelstellingen. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan bod: Ondernemings- en Marketingstrategie Marktsegmentering Koopbeslissingsproces Social Media Je gaat twee webshops uitgebreid vergelijken. Je eindbeoordeling bestaat uit het maken van een groepsopdracht (=50%) en toets(en) (=50%) 10

11 ES12 Aantal EC: 2 Functionele en niet functionele eisen voor een produkt. Ontwerpen van een protocol voor seriële communicatie. Je maakt gebruik van een Arduino board (http://www.arduino.cc/). Voor het vak ES12 is Arduino Uno hardware een verplicht leermiddel. Je kunt deze hardware bij de ISSD aanschaffen tegen betaling (25-30 euro). Aan het begin van de eerste ES12 les krijg je gelegenheid om de Arduino Uno aan te schaffen. Zorg ervoor dat je dan voldoende cashgeld bij je hebt. Geen geld, dan geen Arduino Uno. Het ontwikkelen van de software gebeurt op de PC waarbij gebruikt gemaakt wordt van de Arduino ontwikkelomgeving. De te maken software zal betrekking hebben op het aansturen / uitlezen van de hardware waaronder timers, leds, schakelaars, joystick en temperatuursensor. Deze software zal via een serieel protocol communiceren met een C#-applicatie. Onderwerpen daarbij zijn: Basis C programmeren op een embedded platform. Interactie met sensoren en actuatoren via GPIO. - Digitale i/o - Analoge i/o PWM Na afloop ben je in staat om: De werking van actuatoren en sensoren beschrijven, inclusief - het leveren van meetresultaten van bv signalen, counters met behulp van eenvoudige meetapparatuur - het ontwerpen van een eenvoudige serieel protocol voor RS232. Een niet al te complex embedded systeem te bouwen, de functionele en nietfunctionele eisen op te stellen (inclusief contextdiagram, verder informeel, tekstgebaseerd), een bijbehorende acceptatietest opstellen (inclusief meettesten) en deze uitvoeren. Een eenvoudige embedded applicatie te realiseren (met behulp van een industriële tool of als embedded systeem, geen operating systeem, 8 bits microcontroller, I/O gerealiseerd middels port I/O of gegeven drivers (bijvoorbeeld RS232), timers of eenvoudige interrupt programmering) bij gegeven actuatoren en sensoren. Een bestaande protocolbeschrijving (complexiteit: RS232, USB HID) te interpreteren en toe te lichten. Je werkt aan een tweetal beroepsproducten. 11

12 Het ene beroepsproduct is het realiseren van een applicatie op het Arduino microproccessorboard. In dit beroepsproduct programmeer je een applicatie die wordt dan het eindresultaat van het vak. Zijn de practica niet allemaal met een voldoende afgetekend en/of is het requirementsdocument onvoldoende dan is interacteert met de gegeven hardware componenten (timers, temperatuursensor, knopjes) en dat via USB communiceert met een C# applicatie. Je hebt zelf grote inbreng in het te realiseren product, maar wat je gaat maken dien je vast te leggen in het andere beroepsproduct, het requirementsdocument. In dat requirementsdocument geef je precies aan wat de functionaliteit van jouw applicatie wordt: Wat gebeurt er als je op een knopje drukt, wat gebeurt er als een timer afloopt etcetera. Het requirementsdocument lever je in voordat je gaat programmeren. Bij het gerealiseerde programma als beroepsproduct dien je tevens een test op te nemen waarmee je aantoont dat het door jou gemaakte voldoet aan de eerder opgestelde specificaties. Voor je eindboordeling dienen alle practica met een voldoende te zijn afgetekend. Het requirementsdocument en de embedded besturing worden gezamenlijk beoordeeld in een mondelinge eindsessie. Dat resultaat het eindresultaat automatisch 1 SE12 Aantal EC: 4 Na de kennismaking met C# in periode wordt nu verder gegaan met object georiënteerd programmeren met C#. Je kunt vanuit een gegeven ontwerp (UML klassendiagram, ~ 5-10 klassen) met een professioneel software-ontwikkeltool met debuggingfaciliteiten een goed gedocumenteerd en onderhoudbaar (volgens codestandaards) een object georiënteerd programma schrijven waarin (geneste) keuzestructuren, herhalingen, klassen, methoden en parameters, toegepast worden. De onderwerpen die aan bod komen zijn: nieuwe klassen en UML klassendiagram 12

13 de Pitch Voor VC 12 werkt de student in groepen. Elke klas wordt verdeeld in zes groepen (4/5 pers). Deze zes groepen krijgen ieder een eigen opdrachtgever toegewezen. Vanuit elke opdrachtgever is een case beschreven waarin een communicatie probleem wordt voorgelegd. Gedurende de lesweken krijgt de student les in communicatietheorie, het opstellen van een communicatieplan en het vormgeven en realiseren van gekozen middelen. debugging en kennismaking refactoring visueel programmeren event handling scheiding model-view arrays en lijsten inleiding op excepties databasekoppeling Je wordt op beoordeeld op twee te maken producten, een practicum en een eindtoets. Het practicum bestaat uit af te tekenen opdrachten. De eindtoets wordt afgenomen op de laptop en er wordt een programma aangepast in Visual Studio. Het cijfer van de toets is je eindbeoordeling van het vak. Voorwaarde daarvoor is echter is dat het practicum met een voldoende is afgetekend Bij een onvoldoende beoordeling van het practicum is het eindresultaat altijd een 1. VC12 Aantal EC: 2 Aan het einde van het kwartaal in week 8 worden er 6 pitch sessies gehouden. 1 sessie vanuit elke opdrachtgever. Zo strijd een projectgroep tegen de groepen uit de andere klassen met dezelfde opdrachtgever. De bedoeling is dat de projectgroep een zo verzorgd en overtuigend mogelijke presentatie geeft aan de opdrachtgevers met als doel de opdracht binnen te halen. Er zijn zes fictieve opdrachtgevers gekozen. Voor deze opdrachtgevers worden case beschrijving opgesteld. Beoordelingsprocedure: Aan het einde van week 7 lever je als groep de volgende producten op: Het volledige tot in detail uitgewerkte communicatieplan. De gerealiseerde digitale middelen. (Minimaal 3 digitale middelen en 2 niet digitale middelen die elkaar versterken.) Persoonlijk verslag van de individuele bijdrage per groepslid, ondertekend door elk groepslid. Ontwerpproces in woord en beeldtechnische eisen aan de op te leveren middelen: Let op! 13

14 Maak een testrapport waarin je browseronafhankelijkheid en usability van je interface test. Geef aan met welke web richtlijnen je wel rekening houd en welke niet. Geef aan waarom niet. Zie: Gebruik ingeplande feedback uren om de kwaliteit van je code naar een hoger niveau te tillen. Vraag aan docent en medestudenten als je er met je groep niet uitkomt. Je wordt ook afgerekend op de kwaliteit van je code. De code moet opgezet zijn in HTML5 en CSS3. De HTML- en CSScode moet valide zijn. De code moet voorzien zijn van zinvol commentaar. De code moet opgemaakt zijn met tabjes om de leesbaarheid te verbeteren. De code moet logisch in elkaar zitten (geen overbodige elementen) Alle link elementen <a> moeten voorzien zijn van een opmaak voor de normale staat en voor de hover staat (geen blauwe/paarse links) Witruimte moet gemaakt zijn mbv css boxmodel (margin, border, padding & content). Er moet gebruik gemaakt zijn van semantische HTML 5 elementen (<header>, <footer>, <nav>, <article>, <section> & <aside>) Alle teksten moeten selecteerbaar zijn en alle gebruikte lettertypes moeten browser onafhankelijk geïntegreerd zijn (bij voorkeur mbv techniek) WP12 Aantal EC: 2 Bij WP12 gaan we leren programmeren voor het internet. De vorige periode ben je al aan de slag geweest met HTML5 & CSS. Nu gaan we verder en leren we met PHP de content van je pagina dynamischer te maken. De eindopdracht is het maken van een super leuk interactief spel waarbij je de spelers tot het uiterste laat gaan. De highscores gaan we opslaan zodat de beste speler voor eeuwig boven aan de lijst staat. Bij het maken van web applicaties zijn er een aantal talen die heel belangrijk zijn zoals HTML5, CSS, PHP,SQL en Javascript. BijWP12 zullen we voornamelijk gaan kijken naar PHP maar je kan geen PHP applicaties maken zonder HTML5 en CSS een kleine herhaling van deze talen is dan ook op zijn plaats. SQL leer je bij databases en Javascript komt later in de opleiding aan bod afhankelijk van je profiel. 14

15 Het spel wat we gaan maken kun je spelen in de browser. Het voordeel van het ontwikkelen in de browser is dat je het op ieder platform kan gebruiken. Aan het eind ben je in staat om met PHP een eenvoudige interactieve applicatie te maken. de tentamentijd te kunnen aanpassen om te laten zien dat je alles beheerst. Ook voor dit deel dien je minimaal een 5 halen om het vak te kunnen halen. Binnen het vak leer je alles wat je nodig hebt om de proftaak ook succesvol af te ronden. Bij de proftaak ga je een interactieve toepassing maken voor een van de thema s. Maar let wel op! programmeren is altijd bij leren en uitzoeken en daar moet je van houden. Aan het einde van het blok kijk je samen met de docent naar het door jou gerealiseerde product. Aan de hand van de beoordelingscriteria die je op het portal kunt vinden krijg je een cijfer voor het product. Het cijfer wat je dan krijgt is 50% van het geheel maar moet wel minimaal een 5 zijn om het vak te kunnen halen. De tweede 50% is de eindtoets. Je dient het spel dan binnen 15

16 3 Organisatie Docenten P2 Vanwege je keuze voor twee profielen krijg je te maken met diverse docenten. In het rooster van deze periode kun je afkorting vinden van de docent. Zijn of haar gegevens zijn verder te vinden op het intranet onder Studenten Overzicht Medewerkers Leermiddelen Op het intranet van FH-ICT bij Startsmester, Kwartaal P2, vind je diverse handleidingen, roosters en aanvullende informatie (incl. leermiddelen) Boekenlijst P2 Vak ISBN Titel Druk Auteurs Uitgever Prijs Status BK SE Grondslagen van de marketing Head First C# (second edition) 8e Verhage Noordhoff 74,50 O 2 Stellman, Greene O'Reilly 42,95 O VC Communicatiehandboek 3 Wil Michels Noordhoff 49,95 X ES12 Verplicht aan te schaffen x=verplicht, o=in overleg Arduino X Software P2 Pakketnaam Leverancier Editie/OS Versie Taal Opmerking MS Visual Studio 2010 Microsoft XP,Vista, 7 UK Professional editie Gratis, zie Arduino Arduino Windows/Mac Laatste de/homepage Microsoft Office Access Microsoft diverse 2007 of hoger Gratis via NL https://www.fhict.nl/off UK campus/msdnnew.aspx Studievoortgang In het eerste jaar van de propedeuse ontvang je vier keer per jaar een bericht over je studievoortgang. Hierbij wordt aangegeven welke SVI (studievoortgangsindicatie) voor jou van toepassing is: A. de studievoortgang ligt op schema B. er is sprake van een beginnende studieachterstand C. er is sprake van aanzienlijke studieachterstand, reden tot zorg D. er is sprake van ernstige studieachterstand, zeer zorgwekkend Aan het einde van lesperiode 2 wordt deze SVI opnieuw vastgesteld over de beide perioden samen (semester 1) Op basis van die SVI krijg je dan een voorlopig eerste studieadvies. - Je krijgt een voorlopig positief studieadvies en de indicatie A indien je in semester 1 tenminste 26 studiepunten hebt behaald. - Je krijgt een voorlopig positief studieadvies en de indicatie B indien je in semester 1 24 of 25 studiepunten hebt behaald. 16

17 Je krijgt een voorlopig negatief studieadvies en de indicatie C in onderstaande gevallen: - Indien je in semester 1 minder dan 24 studiepunten hebt behaald en - je studieloopbaanbegeleider adviseert om je (voorlopig) te plaatsen in semester 2. Je krijgt een voorlopig negatief studieadvies en de indicatie D in onderstaande gevallen: - indien je semester 1 minder dan 24 studiepunten hebt behaald en - je studieloopbaanbegeleider adviseert om je te (her)plaatsen in semester 1. Met indicatie A ben je toegelaten tot semester 2 van je gekozen opleiding. Met indicatie B beslist de docentenvergadering of je met dispensatie bent toegelaten tot semester 2, waardoor je semester 1 volledig hebt afgesloten óf dat je in aanmerking komt voor een herkansing. In het laatste geval word je voorwaardelijk toegelaten tot semester 2. Met indicatie C beslist de docentenvergadering of je voorwaardelijk bent toegelaten tot semester 2, waardoor je herkansingen mag doen óf dat je in een maatwerktraject bent toegelaten óf dat je semester 1 volledig moet herkansen Met indicatie D ben je NIET toegelaten tot semester 2 van je opleiding en word je opnieuw in lesperiode 1 geplaatst. Je bent dan een herstarter en loopt daardoor een halfjaar studievertraging op. In de week van 25 augustus 2014 vinden herkansingen plaats voor de vakken waar je achterstand op hebt. De resultaten van deze herkansingen worden besproken door de examenkamer van het startsemester en die besluit dan dat je óf in semester 2 verder kunt studeren en daarmee semester 1 volledig hebt afgesloten óf dat je alsnog teruggeplaatst wordt naar semester 1, waar je óf maatwerk krijgt aangeboden voor je achterstand óf dat je het semester volledig opnieuw moet doen. Als je in semester 1 blijft, of dat nu in een maatwerktraject is of als herkanser, dan zul je na je tweede poging van het startsemester dit volledig moeten afsluiten. Haal je het startsemester dan voor de twee keer niet, dan zal aan het eind van je eerste jaar studie een bindend afwijzend studieadvies verstrekt worden. In dat geval dien je je studie aan Fontys Hogeschool ICT te beëindigen. Inzageregeling Voor alle producten, waar niet direct een beoordeling is gegeven (practicum, presentatie enz), wordt aan het einde van de lesperiode een inzage georganiseerd. Daar kun je al student inzage krijgen in je gemaakte werk en zo controleren of de beoordeling correct is geschiedt. Je krijgt dan feedback van de docent. over de wijze van de beoordeling. Indien je het dan niet met de beoordeling eens bent kun je direct met de docent in overleg en een nieuwe beoordeling aanvragen. Wanneer je daarna nog steeds niet eens bent met de beoordeling dan kun je verzoek tot herziening in dienen bij de examenkamer van het startsemester. In dat geval stuur je een naar waarin je duidelijk uitlegt waarom je het niet eens bent met de beoordeling. De inzage wordt in het rooster opgenomen. 17

18 18

Proftaak Software Engineering P3

Proftaak Software Engineering P3 Proftaak Software Engineering P3 Versie 1.4 Juli 2011 Tom Broumels Jelle Oosterkamp Stefan Roijers Sjaak Verwaaijen 1 versie datum voltooid auteur Wijziging 1.0 Aug 2010 Sjaak Verwaaijen 1.2 Nov 2010 Sjaak

Nadere informatie

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009 Vaardigheden in het OGO Handboek voor studenten Versie 2009 Opleidingsinstituut Werktuigbouwkunde (OIW) W-hoog 1.122 Tel. 2475580 werktuigbouwkunde@tue.nl 11-9-2009 11-9-2009 Inhoudsopgave 1. Ontwerpgericht

Nadere informatie

STUDIEGIDS CMD BREDA 14/15 COMMUNICATION & MULTIMEDIA DESIGN

STUDIEGIDS CMD BREDA 14/15 COMMUNICATION & MULTIMEDIA DESIGN STUDIEGIDS CMD BREDA 14/15 COMMUNICATION & MULTIMEDIA DESIGN REWWWIRED ALVIN GOH, JOEP VAN DER POEL, QUINT THOOLEN, EVIANNE VERHAGEN EN MARIJN WILLEMSE. Welkom De start van een nieuwe opleiding betekent

Nadere informatie

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen:

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen: Faculteit Natuur en Techniek Institute for Informatics, Communication and Technology Nijenoord 1 3552 AS Utrecht SYLLABUS Studie Loopbaan Ontwikkeling S L O 2008 / 2009 ICT-Opleidingen/profielen: Informatica

Nadere informatie

Studiewijzer 2014-2015

Studiewijzer 2014-2015 Studiewijzer 2014-2015 Informatie voor studenten van de opleiding Medewerker Marketing, Communicatie en Evenementenorganisatie (in de sport) Niveau 4 Crebonummer: 90530 Kwalificatiedossier 2014 90531 Communicatie

Nadere informatie

CMD-6VT-P1.09. Ontwerprapport. Bart Waardenburg 21/10/2011. Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867

CMD-6VT-P1.09. Ontwerprapport. Bart Waardenburg 21/10/2011. Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867 CMD-6VT-P1.09 Ontwerprapport Bart Waardenburg 21/10/2011 Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. DE STRATEGIE BEPALEN 4 2.1. PLANNEN MAKEN 4 2.2. VISIE BEPALEN 10

Nadere informatie

Studiegids International Lifestyle Studies

Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids Propedeuse International Lifestyle Studies 2010-2011 Voorwoord Gefeliciteerd met je keuze voor International Lifestyle Studies aan de Fontys Academy

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

STAGELEIDRAAD. voor studenten, stagedocenten en stageverlenende organisaties

STAGELEIDRAAD. voor studenten, stagedocenten en stageverlenende organisaties STAGELEIDRAAD Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM) System and Network Engineering (SNE) voor studenten, stagedocenten en stageverlenende

Nadere informatie

Scriptie onderzoeksemester

Scriptie onderzoeksemester Scriptie onderzoeksemester Auteurs Opdrachtgever Hugo Zonderland esser-emmerik Document Opdrachtgever Scriptie onderzoeksemester esser-emmerik Herman Versteegt herman@esser-emmerik.nl Wouter van Emmerik

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Business IT & Management 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 Algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van het onderwijs

Nadere informatie

Platformonafhankelijk

Platformonafhankelijk Oktober 2011 Nieuwsbrief voor het voortgezet onderwijs Directe toegang tot digitaal lesmateriaal via SOM MagnaView Cum Laude in de praktijk Rapportages in SOM Voor ieder wat wils Appsentie voor de ipad

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs White Paper In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs Een sociaal intranet op basis van SharePoint moet goed worden voorbereid. Uiteindelijk zullen er een groot

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 Het tutorprogramma TCS 2012 2013... 6 1.1 Jaarprogramma

Inhoudsopgave 1 Het tutorprogramma TCS 2012 2013... 6 1.1 Jaarprogramma Voorwoord De tutor is het eerste aanspreekpunt voor eerstejaarsstudenten TCS. Als tutor heb je een coachende taak: je spreekt de student aan op zijn studievoortgang en studiehouding, inventariseert waar

Nadere informatie

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Op weg naar een groen ICT-curriculum Inhoudsopgave Instituut voor ICT Samenvatting... 1 Inleiding... 2 Opzet... 2 Activiteiten en resultaten... 3 Evaluatie...

Nadere informatie

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers Pinterest Marketing deserves your interest Handboek voor marketeers en ondernemers Geschreven door: Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh Inhoudsopgave Inleiding... 4 1. Pinterest?... 5 De kracht

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel

Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel Studenten Dennis Visschedijk 438332 Aileen Temming 474094 Stefan Ortsen 481295 Niels Konings 449822 Renee Preijde 482835 Versie 2.4 Datum 28 november

Nadere informatie

Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8

Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8 Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8 Luc Burggraaff 500654160 15-juni-2015 1 Voorwoord Dit rapport heb ik geschreven om aan te tonen dat ik klaar ben om te mogen afstuderen. Binnen dit

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord

Inhoudsopgave. Voorwoord STUDIEGIDS CE-IEMES 2014-2015 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Visie 3 2. Creativiteit 4 3. Beroepsprofiel 5 4. Competentieprofiel 6 5. Jaarrooster 11 6. Curriculum 12 7. Tentamens 14 8. Deadlines 15 9.

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Delft, 2009 Voorwoord Als studente Industrieel Ontwerpen heb ik

Nadere informatie

Bij de samenstelling van dit e-book is de grootste zorg besteed aan de juistheid van de hierin opgenomen informatie.

Bij de samenstelling van dit e-book is de grootste zorg besteed aan de juistheid van de hierin opgenomen informatie. Dit is versie 1.1 van dit e-book Download de nieuwste versie van dit rapport op http://www.internetmarketingsysteem.nl/ Disclaimer Bij de samenstelling van dit e-book is de grootste zorg besteed aan de

Nadere informatie

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Stagehandleiding 2013-2014 Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Informatie voor studenten en docenten over de stage Hogeschool Inholland

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Newyse CMS. Afstudeerscriptie. Naam: Elwin Vreeke. Werkgever: Maxxton. Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey

Newyse CMS. Afstudeerscriptie. Naam: Elwin Vreeke. Werkgever: Maxxton. Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey Newyse CMS Afstudeerscriptie Naam: Elwin Vreeke Werkgever: Maxxton Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey Universiteit: Technische Universiteit Delft Begeleider TU Delft: Dr. Kees van der Meer Inhoud

Nadere informatie

BULLDOG MEDIA FULL SERVICE INTERNET & RECLAMEBUREAU

BULLDOG MEDIA FULL SERVICE INTERNET & RECLAMEBUREAU BULLDOG MEDIA FULL SERVICE INTERNET & RECLAMEBUREAU ui j e D e w e t s a a gn cc u rs!! es inhoud Wie zijn wij? ICt Waarborg Logo en huisstijl Websites Webshop Starterspakketen A-B-C-D Backup en support

Nadere informatie

e-hrm Aanpak en techniek - wegwijzer - basistechniek - aanpak - procesmodellering - organisatie - selecteren van nieuwe software - privacy en ICT

e-hrm Aanpak en techniek - wegwijzer - basistechniek - aanpak - procesmodellering - organisatie - selecteren van nieuwe software - privacy en ICT e-hrm Aanpak en techniek - wegwijzer - basistechniek - aanpak - procesmodellering - organisatie - selecteren van nieuwe software - privacy en ICT U aangeboden door IBS Nederland B.V. Auteur: A.M. van den

Nadere informatie

Cursushandleiding De leraar, de leerling en het lesgeven OAR-PLEERLES-12. Lerarenopleiding. Instituut Archimedes Leerlijn Beroep bachelor vt / dt

Cursushandleiding De leraar, de leerling en het lesgeven OAR-PLEERLES-12. Lerarenopleiding. Instituut Archimedes Leerlijn Beroep bachelor vt / dt Lerarenopleiding Instituut Archimedes Leerlijn Beroep bachelor vt / dt Auteur Edy Ranada en Gitta Verhoeven Versie Definitief Hogeschool Utrecht Cursushandleiding De leraar, de leerling en het lesgeven

Nadere informatie