Eneco, midden in de samenleving. Jaarverslag 2012 Eneco Holding N.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eneco, midden in de samenleving. Jaarverslag 2012 Eneco Holding N.V."

Transcriptie

1 Eneco, midden in de samenleving Jaarverslag 2012 Eneco Holding N.V.

2

3 Inhoudsopgave 2 Verslag Raad van Bestuur 2 Bericht voorzitter Raad van Bestuur 5 Kernpunten Ontwikkelingen 8 Wie we zijn, wat wij doen 17 Financieel resultaat 20 Voortgang 20 Strategische kpi's 23 Onze prestaties in Duurzame bedrijfsvoering 48 Ecofys 50 Governance 50 Bericht Raad van Commissarissen 53 Personalia Raad van Bestuur 54 Personalia Raad van Commissarissen 56 Corporate Governance 58 Remuneratie 59 Risicomanagement 61 Aandeelhouders 62 Over dit verslag 69 Assurance 71 Jaarrekening 72 Geconsolideerde jaarrekening Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening 89 Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening 95 Toelichting op de geconsolideerde balans 119 Toelichting op het geconsolideerd kasstroomoverzicht 120 Toelichting per segment 123 Overzicht van belangrijkste dochterondernemingen, joint ventures en geassocieerde deelnemingen 125 Vennootschappelijke jaarrekening 127 Toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening 130 Overige gegevens 132 Definities Eneco Holding N.V. Jaarverslag

4 Verslag Raad van Bestuur Bericht voorzitter Raad van Bestuur Klanten verbinden zich aan Eneco Onze energiewereld is aan het veranderen, dat is in 2012 opnieuw duidelijk geworden. Burgers en bedrijven worden zich er steeds meer van bewust dat het anders moet en kan. Zij kiezen steeds vaker voor duurzame energievoorziening en willen ook voorspelbare en betaalbare kosten. Gezinnen en bedrijven worden zelf producenten, die lokaal en kleinschalig schone energie opwekken en uitwisselen met hun buren. Het is ons verhaal, onze visie, die geleidelijk werkelijkheid wordt. Eneco, dat is mijn bedrijf Eneco kiest voor duurzame energie en stelt in haar aangescherpte strategie de klant en zijn behoeften centraal. Duurzaam, decentraal en samen, dat is onze visie en onze verantwoordelijkheid. Wij bouwen aan een bedrijfsmodel waarin we samen met klanten energie besparen en duurzaam opwekken. En omdat de behoeften van onze klanten veranderen, verandert ook onze rol. Stap voor stap worden wij elkaars partners, waarbij wij klanten helpen om de verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen energievoorziening. Wij betrekken hen bij de ontwikkeling van nieuwe diensten en producten, zodat wij zeker weten dat zij hier ook echt iets aan hebben.voorbeelden zijn het product HollandseWind, waarbij klanten meeprofiteren van de windkracht of ESCO's, een nieuwe vorm van energieprestatiecontracten. De pijpleiding die Stedin aanlegt in de Botlek om reststoom te transporteren en weer nuttig als energiebron te gebruiken is eveneens een goed voorbeeld. Ook het toekennen van de Smart Grids Innovation Award aan Joulz, voor het innovatieve concept van een energie-zelfvoorzienend vakantiepark, laat zien hoe wij met onze klanten meedenken. Onze missie luidt: 'Duurzame energie voor iedereen'. Dat is wat ons bindt. Voor iedereen met wie wij samenwerken willen wij een betrouwbare partner zijn, zodat iedereen voelt: Eneco, daar ga ik samen mee voor duurzaam - dat is mijn bedrijf. Financieel resultaat tevredenstellend Wij boekten een nettoresultaat dat met 233 miljoen 14 procent hoger uitkwam dan in De omzet steeg met 5 procent tot 5,3 miljard. Gelet op de marktomstandigheden in 2012 zijn wij tevreden over het behaalde resultaat. Een wereld in verandering De omgeving waarin wij werken is dynamisch en veranderlijk. In de paragraaf Ontwikkelingen beschrijven we de belangrijkste trends die onze strategie en bedrijfsvoering beïnvloeden. Enkele springen in het oog. De economische crisis in de wereld en in Europa, die in 2012 aanhield en zich nog in 2013 zal doen voelen, had ook invloed op de energiemarkt, vooral op de zakelijke markt. De lage economische activiteit werkt vertragend op de overgang naar een duurzame energievoorziening, bijvoorbeeld door de lage CO 2 -prijzen. Onze nieuwe gasgestookte energiecentrale kan door de hoge gasprijzen minder worden ingezet dan wij bij de start van dit project voorzagen. Ook onze activiteiten op het gebied van onderhoud, installatie en vernieuwing van energie-infrastructuren worden beinvloed door de economische omstandigheden. Ons infrabedrijf Joulz voelt dat aan den lijve en moet ingrijpende maatregelen nemen. Wij zullen de komende jaren de kosten blijven bewaken en voeren bij Eneco een groot kostenbesparingsprogramma door. 2 Eneco Holding N.V. Jaarverslag 2012

5 Verslag Raad van Bestuur Bericht voorzitter Raad van Bestuur Maar externe omstandigheden zullen ons niet afbrengen van onze duurzame koers: wij blijven investeren in de verdere verduurzaming van onze energie en van onze bedrijfsvoering. In Nederland werken wij aan Eneco Luchterduinen, een nieuw windpark in de Noordzee; de biomassacentrale Golden Raand in Delfzijl nadert zijn voltooiing. In Groot-Brittannië ontwikkelen wij voor Scottish Water een windpark op land waarmee zij deels zelfvoorzienend worden. In België verloopt de ontwikkeling van het offshore windpark Norther voorspoedig. En in Frankrijk werken wij samen met Fonroche Energie en het Zwitserse Susi Partners om zonne-installaties te acquireren. De transitie van centraal opgewekte energie naar duurzaam en decentraal, dichtbij en door de klanten zet door. Dit zal ons bedrijfsmodel veranderen. Wij ontwikkelen nieuwe businessmodellen en proposities waarbij advisering aan de klanten een grote rol speelt. Dat levert onze klanten en onszelf meerwaarde op. De doelstelling van de Nederlandse regering om in 2020 zestien procent van het energiegebruik duurzaam op te wekken - meer dan Europa van Nederland vraagt - was verheugend nieuws. Met deze ambitieuze doelstelling geeft zij aan de bevordering van duurzaamheid echt belangrijk te vinden. Om deze doelstelling te halen, is een sterke ontwikkeling nodig van duurzame energiebronnen zoals windenergie, zonne-energie en biomassa, maar ook ontwikkeling van slimme netten die lokale duurzame energie van producent naar consument transporteren. Nauwe samenwerking met energiebedrijven is dan ook een noodzaak, evenals het scheppen van stimulerende omstandigheden, zoals een gunstig vestigingsklimaat, fiscale voordelen voor het opwekken van groene energie en hogere CO 2 -prijzen. De bijdrage aan de nieuwe regeringsdoelstelling zal vanuit de transportsector en de bebouwde omgeving door hun specifieke karakter slechts relatief gering kunnen zijn. Dit betekent dat een omvangrijke rol ligt bij de elektriciteitsproductie. Daarvan zal in 2020 zeker 40% duurzaam moeten zijn tegen 10% nu. Vanuit onze ervaring en ons vakmanschap is Eneco uitstekend gepositioneerd om een fundamentele bijdrage te leveren aan het behalen van deze doelstelling. Tegelijkertijd zien wij de positieve ontwikkeling dat steeds meer mensen zelf groene energie willen opwekken. De ontwikkelingen op de markt en in de technologie bieden hiervoor steeds betere mogelijkheden. Zo dalen de productiekosten van zonnepanelen, terwijl het rendement stijgt. Wij zien het als onze taak om deze ontwikkelingen te stimuleren en te ondersteunen. Wij zien daarbij ook dat burgers steeds meer uitgesproken zijn in hun verwachtingen van bedrijven en hun bedrijfsvoering. Sociale media spelen hierin een belangrijke rol. Zij geven individuen een stem en verbinden hen met elkaar en met bedrijven. Mensen verwachten transparantie en eerlijkheid van bedrijven, ook van Eneco. Onze visie 'Decentraal, duurzaam, samen' vraagt om een bedrijf dat in de hele energieketen aanwezig is, juist omdat deze verandering de keten in zijn onderdelen maar ook als systeem in zijn geheel revolutionair zal veranderen. Het opknippen van de keten in losse onderdelen zou het bereiken van onze maatschappelijke doelen belemmeren. Samenwerken Onze ambities kunnen wij alleen samen met andere partijen realiseren. Daarom zoeken wij steeds naar manieren waarop organisaties en bedrijven elkaar kunnen helpen. Om die reden zetten wij enkele jaren geleden een samenwerking op met WWF en voeren wij de dialoog met politieke partijen en overheden over onze standpunten. Ook voelen wij onze verantwoordelijkheid voor onze klanten, de gemeenten die onze aandeelhouders zijn en onze partners. De omvang van onze investeringen is zo groot dat wij ook om die reden samenwerking zoeken in partnerschappen, zowel nationaal als internationaal. Zo spreiden wij de risico's en kunnen we in meer duurzame projecten investeren. Wij zetten begin 2013 een grote stap door een langetermijn samenwerkingsverband aan te gaan met het Japanse Mitsubishi Corporation (MC). MC neemt een belang van 50 procent in het nieuwe windpark Eneco Luchterduinen dat wij ontwikkelen voor de Nederlandse kust en waarvan de bouw in 2014 begint. Ook bestaat het voornemen MC voor de helft in het bestaande Prinses Amalia Windpark te laten participeren terwijl verdere samenwerking in nieuwe projecten, zoals het Engelse windpark Navitus Bay, waarin wij al samenwerken met EDF, en Norther in België tot de mogelijkheden behoort. Ook met woningcorporaties gaan wij samenwerking aan door speciaal op deze sector toegesneden proposities te ontwikkelen. Wij hebben ook steun nodig van ngo's, organisaties die zich inzetten voor duurzaamheid en bescherming van de natuur. Ons partnerschap met het Wereld Natuur Fonds leidde tot concrete en uitdagende doelstellingen op gebieden als CO 2 -reductie en groei van duurzame productie en leveringen aan onze klanten. Excellente service en veiligheid De basisvoorwaarde om onze ambities te realiseren is dat klanten onze dienstverlening blijven waarderen. De tevredenheid is over de hele linie toegenomen. Toch kan het altijd beter. De grote stroomstoringen in Rotterdam en Nieuwegein leggen een schaduw over de overigens goede prestaties van onze netbeheerder Stedin. Elders in dit verslag gaan we dieper in op de preventieve maatregelen die wij hebben genomen om de eventuele overlast voor klanten bij een storing tot een minimum te beperken. Bij alles wat wij doen, staat veiligheid voorop, voor onze medewerkers, maar ook voor werknemers van contractanten op onze bouwplaatsen en natuurlijk voor onze klanten en voor de omwonenden bij onze installaties. Wij zijn er trots op dat wij de veiligheidsprestatie in 2012 verder verbeterden. Eneco Holding N.V. Jaarverslag

6 Verslag Raad van Bestuur Bericht voorzitter Raad van Bestuur Onze organisatie In december hebben wij Marc van der Linden verwelkomd als nieuw lid van de Raad van Bestuur. Marc is sinds 1997 werkzaam bij Eneco en kent het bedrijf door en door. Wij zijn Jurriaan Ruys, die ad interim ons bestuur versterkte, zeer dankbaar voor de grote bijdrage die hij leverde aan de ontwikkeling van Eneco. Ons nieuwe bedrijfsmodel en onze veranderende rol, waarbij diensten, advies en samenwerking voorop staan, vraagt andere competenties van onze medewerkers. Wij hebben veel waardering voor hun betrokken en enthousiaste inzet in het afgelopen jaar. Het is onze verantwoordelijkheid om hen maximaal toe te rusten en een gunstig werkklimaat te scheppen. De nieuwe duurzame panden die wij in 2012 in gebruik namen en waarin onze medewerkers volgens het principe van 'het nieuwe werken' actief zijn, stimuleren de samenwerking en het delen van kennis. Eneco heeft alles in huis om leidend te zijn in de koers naar een toekomstzekere energievoorziening. Jeroen de Haas Voorzitter Raad van Bestuur Eneco Holding N.V. 4 Eneco Holding N.V. Jaarverslag 2012

7 Verslag Raad van Bestuur Kernpunten 2012 Klantenbestand Nederland en België meer dan 2.2 miljoen (pagina 33) Samenwerkingsverband met Mitsubishi Corporation in wind op zee. (pagina 28) Investeringen in energieopwekking en infrastructuur EUR 712 miljoen, waaronder stoompijpnetwerk in de Botlek (pagina 27) Eerste gegarandeerde besparingscontracten afgesloten via een ESCO bij Ontwerpfabriek Van Nelle (pagina 25) Partnerschap met EDF Energy voor de ontwikkeling van offshorewindpark Navitus Bay (pagina 28) klanten willen slimme thermostaat Toon aanschaffen, al 5000 slimme thermostaten geïnstalleerd (pagina 25) CO2-emissie eigen bedrijfsvoering met 37% gedaald ten opzichte van 2007 (pagina 45) Joulz eerste Nederlandse bedrijf met MVO prestatieladder niveau 5 (pagina 45). Eigen gascentrale levert operationeel lager resultaat dan geprognosticeerd (pagina 36) Financieel resultaat stemt tevreden (pagina 18) Enkele grote storingen in Rotterdam en Nieuwegein (pagina 34) Veiligheidsprestatie verbeterd, minder incidenten (pagina 37) Eneco zet kostenbesparingsprogramma in gang (pagina 18) Joulz reorganiseert (pagina 18) Eneco Holding N.V. Jaarverslag

8 Verslag Raad van Bestuur Ontwikkelingen Ontwikkelingen in de energiemarkt Eneco onderkent verschillende trends die onze visie op de ontwikkeling van energiemarkt ondersteunen. Die visie is dat de markt zich op termijn ontwikkelt van centraal fossiele energieopwekking via een combinatie met decentraal duurzaam naar volledig decentrale duurzame opwekking. Veranderende globale machtsverhoudingen Met de opkomst van sterk groeiende economieën is de rol van de acht vooraanstaande industriële landen, de G8, feitelijk overgenomen door de G20, bestaande uit de 19 sterkste landen plus de Europese Unie. De verschillen tussen de belangen van de traditionele landen en opkomende economieën zijn vaak groot. Dat blijft de komende jaren zo. Een wereldwijde aanpak van het klimaatprobleem wordt daardoor steeds minder waarschijnlijk. Als de huidige trend van energieverbruik en toename van het CO 2 - gehalte in de atmosfeer doorzet, ontkomt de wereld niet aan klimaatverandering; de gemiddelde temperatuur zal onverantwoord stijgen. Hierdoor komen natuurrampen vaker voor. Omdat deze ontwikkeling niet acceptabel is voor velen zal klimaatbeleid eerder lokaal van karakter zijn dan globaal en zal het bedrijfsleven een grotere rol spelen. De opkomende economieën groeien sneller en robuuster dan de ontwikkelde economieën. De toenemende vraag in opkomende markten naar energie en grondstoffen, zoals aardgas, is direct van invloed op de Europese energiemarkt. De concurrentie om grondstoffen neemt toe. Daarnaast zal de aandacht van investeerders uit opkomende economieën voor activiteiten van onder andere Eneco, op het gebied van gasopslag of duurzame energieproductie toenemen. Toenemende individualisering en nieuwe verbondenheid Versterkte behoefte aan autonomie bij klanten en afnemend vertrouwen in traditionele systemen stimuleren de groei van decentrale opwekking van energie. We zien samenwerkingsverbanden ontstaan van eindgebruikers gericht op samen inkopen, besparen en verduurzamen van energie. Geholpen door nieuwe communicatiemiddelen bloeien nieuwe sociale verbanden op, lokaal en internationaal. De invloed van social media is alom tegenwoordig en groeiend. Klanten delen hun mening via Twitter en Facebook direct en met iedereen en vinden razendsnel bijval of weerwoord. Eneco speelt hierop in en gebruikt ook deze kanalen om nieuws te verspreiden, klanten de mogelijkheid tot contact te bieden en zo permanent in gesprek te zijn. Wij steunen het gebruik door medewerkers en hebben een richtlijn voor social mediagebruik opgesteld. Meer onzekerheid en meer risicobewustzijn De huidige prijs van CO 2 -emissierechten is een fractie van wat enkele jaren geleden werd verwacht. Dit heeft meerdere oorzaken waaronder de economische crisis en weeffouten in het Europese emissiehandelsysteem. De huidige CO 2 -prijsstelling in combinatie met hoge gasprijzen leidt tot lagere rendementen op bijvoorbeeld gasgestookte centrales. Investeringen in nieuwe duurzame productie of schonere gascentrales blijven op een te laag niveau. Dit komt door de onzekerheid over de prijs van de emissierechten op lange termijn. Daarbij komt dat de economische crisis heeft geleid tot een toenemende risicobewustzijn bij kapitaalverschaffers die minder bereid zijn geld beschikbaar te stellen en hogere risicopremies vragen. Het gevolg is dat investeringen uitblijven. Hierbij komen nog de gevolgen van klimaatverandering. Dit leidt eveneens tot grotere onzekerheid, verhoogd risicobewustzijn, schommelingen in energieprijzen en in de vraag naar en aanbod van energie. De voortdurende economische crisis en de onzekere politieke oplossing daarvan in Europa heeft geleid tot economische instabiliteit in meerdere Europese landen. Bezuinigingsmaatregelen volgen elkaar in hoog tempo op en ondersteuning van duurzame energie ontkomt hier niet aan; de huidige onzekerheid over het toekomstige ondersteuningsmechanisme in Nederland is hiervan een voorbeeld. 6 Eneco Holding N.V. Jaarverslag 2012

9 Verslag Raad van Bestuur Ontwikkelingen Marktintegratie Noordwest-Europa met focus op nationale belangen Transitie in fasen (toelichting bij de illustratie) Zowel de elektriciteits- als de gasmarkt van Noordwest-Europa integreren verder dankzij de fysieke koppeling van de netwerken en koppeling van handelsmarkten. De prijzen zullen daardoor naar elkaar toe groeien. Tegelijkertijd proberen nationale overheden de leveringszekerheid op nationaal niveau veilig te stellen en de ontwikkeling van duurzame energie te ondersteunen. Deze focus op nationale belangen kan verstorend werken op omliggende De energiemarkt ontwikkelt zich in drie fasen: van centraal fossiele opwekking via een combinatie met decentraal duurzaam naar volledig decentrale duurzame opwekking. 1 grootschalige fossiele (kolen-, gas-, kern)centrales. Vanuit markten, waardoor er steeds meer behoefte aan Europese één punt wordt elektriciteit in één richting naar de verbruikers harmonisatie zal komen. gestuurd via het netwerk. Decentrale elektrificering De nadelen zijn: veel netverliezen, beperkt hergebruik van De kostprijs van zonnepanelen blijft dalen, de elektriciteitsprijs restwarmte, veel CO2-uitstoot. Klanten hebben weinig wordt volatieler maar gemiddeld daalt deze als gevolg van een keuzemogelijkheden behalve dat ze van leverancier kunnen groter aandeel duurzame capaciteit. De rol van lokale initiatieven wisselen. Eneco is ervan overtuigd dat dit energielandschap wordt steeds groter en elektrisch vervoer groeit snel. Ten opzichte op termijn drastisch zal veranderen. van 2011 is het aantal volledig elektrische auto's in Nederland vrijwel verdubbeld naar circa voertuigen (2011: 1.124, 2 belangrijkere rol spelen, naast de bestaande kolen- en 2020 (http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/auto/elektrisch- kerncentrales. rijden). Daarnaast staat energiebesparing serieus op de agenda Deze zal in combinatie met de Nederlandse normen voor de 3 Duurzaam Decentraal Samen. ervoor zorgen dat elektriciteit steeds belangrijker wordt voor de pompen in zonneboilers aan te drijven. Hierdoor stijgen de vraag naar elektriciteit en het aantal aansluitingen, terwijl de vraag naar gas en het aantal aansluitingen op het gasnet dalen. Uiteindelijk groeit de samenleving naar een meer kleinschalig duurzaam energielandschap. Wij noemen dit DDS : energiezuinigheid van gebouwen (energieprestatiecoëfficient) verwarming van (nieuwbouw)huizen om warmtepompen en In de volgende fase zal er een transitie zijn waarin (grootschalige) duurzame energie en gas een steeds De verwachting is dat dit aantal zal toenemen tot in door het aannemen van de EU Energy Efficiency Directive in De huidige energievoorziening wordt gekenmerkt door Duurzaam: windmolens, zonnepanelen, warmte/koude, geothermie, biovergisting, groen gas. Decentraal: deze installaties staan dicht bij de klant op locatie. Samen: bij en met de klant. Van éénrichting- naar tweewegverkeer: smart grids en ICT die vraag en aanbod koppelen en gebruik maken van prijsfluctuaties. Er ontstaan partnerships tussen producenten en leveranciers. Eneco Holding N.V. Jaarverslag

10 Verslag Raad van Bestuur Wie we zijn, wat wij doen Profiel Eneco Holding NV ( Eneco Groep') is de enige geïntegreerde energiegroep in Nederland met de uitgesproken ambitie op duurzame wijze energie te produceren, te transporteren en te leveren aan klanten. Met circa medewerkers bedienen wij 2,2 miljoen zakelijke en huishoudelijke klanten. De aandelen zijn in handen van 55 Nederlandse gemeenten. Het hoofdkantoor is gevestigd in Rotterdam. Duurzame productie, levering en trading Onder de naam Eneco houdt de groep zich bezig met de productie, handel en inkoop, en levering van (een groeiend aandeel duurzaam opgewekte) energie (elektriciteit, gas, warmte en koude). Daarnaast ontwikkelen wij duurzame en decentrale energieoplossingen voor klanten. Het energiebedrijf verzorgt tevens transport en distributie van warmte en koude naar klanten en CO 2 naar tuinders. Ook werkt het bedrijf continu aan een eigen duurzaam productieportfolio en aan duurzame opwekking samen met klanten. Eneco streeft ernaar klanten 100% duurzame energie te leveren. Naast onze duurzame productie, koopt Eneco duurzame energie in via langjarige afnamecontracten met exploitanten van windparken, biomassacentrales of zonneenergiecentrales. Verder verhandelt Eneco CO 2 -emissierechten en koopt zij gas in voor de eigen gascentrale of voor gascentrales bij wie zij elektriciteit afneemt. Via de eigen gasopslagfacililiteiten legt Eneco een voorraad aan voor periodes waarin er meer vraag naar gas is. Eneco is actief in Nederland, België, Frankrijk, Duitsland en Groot- Brittannië. De activiteiten van het energiebedrijf zijn logisch gebundeld in functionele bedrijfsonderdelen. (www.eneco.nl) Netwerk- en engineeringactiviteiten Onder de naam Stedin vindt onderhoud, beheer en ontwikkeling plaats van gas- en elektriciteitsnetten, voornamelijk in de randstedelijke gebieden van Utrecht en Zuid-Holland. Alle wettelijke taken worden volledig in eigen huis uitgevoerd. De vrije, niet-wettelijke activiteiten voert Stedin Diensten uit. Stedin is er niet alleen verantwoordelijk voor dat de energienetten veilig zijn en optimaal functioneren, zij ontwikkelt daarnaast infrastructuren voor reststromen als CO 2, stoom en biogas. (www.stedin.net) Joulz is specialist in het op veilige wijze bedenken, bouwen en beheren van (duurzame) energie-infrastructuren. Zij biedt daarbij een compleet pakket van advies en engineering, van ontwerp tot aanleg en beheer van energienetten en bijbehorende installaties. Joulz biedt haar ruim 100 jaar ervaring aan een breed scala van klanten aan, voornamelijk landelijke, regionale en private netbeheerders en marktpartijen in de segmenten wegbeheerders, industrie en utiliteitsbouw. Zowel bij kleine als grote projecten is Joulz dé schakel tussen partijen. Samen ervoor zorgen dat het werkt, dát is de kracht van Joulz. (www.joulz.nl) Onafhankelijk adviesbureau Ecofys Ecofys beschikt over zowel diepgaande als brede kennis van het gehele spectrum van energie en CO 2 -efficiëntie, duurzame energie, energiesystemen en markten en energie- & klimaatbeleid. Ecofys brengt hierover adviezen uit en neemt een onafhankelijke positie in binnen de groep. (www.ecofys.com/nl) 8 Eneco Holding N.V. Jaarverslag 2012

11 Verslag Raad van Bestuur Wie we zijn, wat wij doen Transitie bedrijfsmodel De verkoop van energie levert Eneco meer op dan de kosten die wij kwijt zijn aan vooral de productie, inkoop en transport ervan. Daar verdienen wij nu dus ons geld mee. Maar dat bedrijfsmodel gaat veranderen. Doordat klanten steeds meer zelf energie gaan opwekken, zullen wij zelf minder energie leveren. Daar staat tegenover dat klanten door hun eigen opwekcapaciteit nieuwe behoeften krijgen, zoals advies, financiering, installatie en onderhoud van die faciliteiten. Ook gaan ze hun nieuwe positie gebruiken om te besparen op energie. Dat is goed voor hun portemonnee én voor het milieu. Door klanten hierbij volop te steunen nemen wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarom zetten wij graag in op besparen van energie. Dat begint met onze klanten beter inzicht te geven in hun energieverbruik door bijvoorbeeld de introductie van de Toon. Veranderen in fases Uiteraard wil Eneco duurzaam blijven ondernemen in economisch opzicht. Wij willen onze meerwaarde bewijzen voor klanten, natuur en milieu en tegelijkertijd economische waarde creëren ook in de toekomst. Daarvoor veranderen wij ons bedrijfsmodel in fases. Van een bedrijf dat centraal energie produceert en levert, naar een bedrijf dat centraal duurzame energie produceert en uiteindelijk naar een situatie waarin de klant, die daarbij wordt ondersteund door Eneco, zelf decentraal duurzame energie opwekt. In het hart van de Eneco strategie werken we aan een bedrijf dat gericht is op het realiseren van besparingen en duurzame opwekoplossingen bij klanten. Wij veranderen van een traditionele energieleverancier naar een dienstverlener die totaaloplossingen biedt voor energievraagstukken.dit vereist ook een cultuurverandering bij onze eigen medewerkers, die zich nog meer dan voorheen moeten verbinden met de klant en zich inleven in de eisen die hij stelt. Het concept Energy Service Companies (ESCO) is een van onze nieuwe speerpunten. Eneco sluit daarbij met grote klanten, zoals bedrijven en woningcorporaties, prestatiecontracten af die leiden tot besparingen door maatregelen als verbeterde isolatie, energiezuiniger verwarmingssystemen en dergelijke. Duurzame relatie met de klant Het concept ESCO is veelbelovend. Het stelt Eneco in staat om dichter bij de klant te zijn, de klant beter te ontzorgen en een duurzamere relatie met de klant op te bouwen. Het stelt ons ook in staat meer vooral nieuwe innovatieve producten en diensten te kunnen bieden. ENECO S ACTUELE VERDIENMODEL Inkoop energie & transport 3,5* 4,0 Energielevering Afschrijvingen energieproductie 0,2 Afschrijvingen distributienetten 0,2 Eneco Groep 1,1 Energiedistributie Personeel 0,4 0,2 Overige diensten Onderhoud & overhead 0,7 Inkomsten Uitgaven Resultaat voor rente en belastingen 5,3 5,0 0,3 * Vereenvoudigde weergave van de geconsolideerde winst- en verliesrekening (x 1 miljard) Eneco Holding N.V. Jaarverslag

12 Verslag Raad van Bestuur Wie we zijn, wat wij doen Klant op nummer één in onze strategie De belangrijkste partner voor Eneco is onze klant, dat spreekt ook uit onze missie: duurzame energie voor iedereen. Een missie die voortkomt uit onze verbondenheid met de samenleving. Niet vreemd, want onze wortels en bestaansrecht liggen in de samenleving. Eneco bestaat bij de gratie van en het vertrouwen dat in ons wordt gesteld door de samenleving. Dit vertrouwen is voor ons cruciaal en verdienen wij door de maatschappij te winnen voor onze missie. Door transparant en eerlijk te zijn. Door onze eigen betrokken, uitgesproken en daadkrachtige manier van werken. Zo ontstaat een sterke relatie en verbondenheid tussen Eneco, onze klanten en andere partners. Eneco voelt daardoor als een betrouwbare en vertrouwde partner: Eneco daar ga ik samen mee voor duurzaam. Eneco dat is mijn bedrijf. Onze missie Duurzame energie voor iedereen, dat is onze missie. Deze missie verbindt ons met onze klanten en maakt duidelijk waar wij voor staan en gaan: wij willen ervoor zorgen dat onze klanten vandaag en in de toekomst kunnen rekenen op betaalbare, betrouwbare en schone energie. Onze visie In de toekomst zal alle energie duurzaam zijn. Deze energie zal meer en meer door klanten zelf, lokaal worden opgewekt. Energie uit fossiele bronnen wordt steeds schaarser, vervuilt en maakt ons afhankelijk van soms instabiele regio s in de wereld. Daardoor wordt het ook steeds duurder. De energiewereld moet daarom wel veranderen. DDS is het antwoord; duurzaam, decentraal, samen. De rollen van producent en afnemer veranderen hierbij totaal. Klanten worden producent en leverancier. Wij zullen meer moeten samenwerken en intensief moeten optrekken met de klant. Onze strategische richting Klant eerst Aandacht voor onze klant, de behoeften van de klant en de relatie met onze klant staan voor Eneco voorop. Daar doen wij het allemaal voor. Uiteindelijk gaat het erom hoe klanten onze dienstverlening ervaren en hoe enthousiast zij over ons zijn. Onze klanten betrekken wij daarom bij de ontwikkeling van onze producten en diensten. Producten en diensten waar de klant ook echt iets van merkt en iets aan heeft en waarover hij tevreden is. Besparen Samen met onze klanten dringen we het energieverbruik terug. Dat doet Eneco door inzicht te bieden in het verbruik en met praktische producten en diensten zoals slimme meters, energiezuinige cv-ketels en persoonlijk besparingsadvies. Niet alleen goed voor de portemonnee en het milieu, maar ook echt duurzaam: wat je niet gebruikt, hoef je niet op te wekken. En met meer dan 2,2 miljoen klanten tikt het aan. Samen opwekken Samen met klanten wil Eneco het lokaal opwekken van energie toegankelijk en rendabel maken. Energie die nodig is voor werken, wonen en leven. Een deel van onze klanten wekt op dit moment al decentraal duurzame energie op, voor eigen gebruik en bij overproductie ook voor anderen. In plaats van te betalen voor energie, besparen zij energie en verdienen zelfs geld met energie. Hiervoor ontwikkelt Eneco samen met klanten en andere partners maatwerkoplossingen zoals zonnepanelen, (micro)windturbines, bio-installaties en het gebruik van warmtepompen. En we zorgen voor de betrouwbare en toekomstgerichte energieinfrastructuren die samen opwekken mogelijk maken. 10 Eneco Holding N.V. Jaarverslag 2012

13 Verslag Raad van Bestuur Wie we zijn, wat wij doen Afnemen Eneco zorgt dat klanten kunnen beschikken over betaalbare, betrouwbare en schone energie. Uiteraard kunnen klanten rekenen op excellente klantenservice. Door de snelle technologische ontwikkelingen en dalende kosten zullen steeds meer van onze klanten een deel van hun energiebehoefte zelf kunnen opwekken. De energie die zij aanvullend nodig hebben willen we uit 100% duurzame bronnen leveren. Op dit moment nemen al onze particuliere en mkb-klanten al groene elektriciteit af, waarvan we steeds meer zelf en duurzaam opwekken samen met onze partners. Hiervoor investeert Eneco in energieproductie met wind, zon en biomassa in de meest geschikte omgeving. In Groot-Brittannië investeren we in wind, voor energie uit zon is Frankrijk gunstig en in Nederland en België ligt onze focus op wind, zon en biomassa. Vakmanschap Met meer dan 100 jaar ervaring en alle expertise binnen één groep is vakmanschap de Eneco Groep op het lijf geschreven. Met onze bedrijfsonderdelen Eneco, Joulz, Stedin en Ecofys bieden wij alle diensten in de gehele energieketen: van het duurzaam opwekken, verhandelen, transporteren en het leveren van duurzame energie tot het bedenken van, en adviseren over lokale energieoplossingen. En dat combineren we met het ontwikkelen van slimme energie-infrastructuren die ingericht zijn voor tweerichtingsverkeer. Verbindend leiderschap Wij hebben iedereen nodig om onze missie (sneller) te realiseren: onze klanten, leveranciers, wetenschappers... iedereen. Wij zoeken daarom actief de verbinding met al deze partners en stimuleren de onderlinge samenwerking. Met onze partners komen we tot nieuwe businessmodellen die duurzame waarde voor iedereen opleveren. Zo bouwen wij onze projecten vaak in samenwerking met anderen, soms ook andere energiebedrijven. Hierdoor kunnen wij risico s delen en kennis en kunde bundelen. Eneco Holding N.V. Jaarverslag

Eneco Jaarverslag 2007

Eneco Jaarverslag 2007 Eneco Jaarverslag 2007 Inhoudsopgave 3 Kengetallen 4 Voorwoord 7 Nieuwe positionering 10 Kernactiviteiten 13 Verslag van de Raad van Bestuur 14 Ontwikkelingen in de energiemarkt 15 Politieke ontwikkelingen

Nadere informatie

Jaarbericht DELTA N.V. 2013

Jaarbericht DELTA N.V. 2013 Jaarbericht DELTA N.V. 2013 2 Over dit verslag In dit jaarbericht legt DELTA verantwoording af over de activiteiten in 2013. Voor het eerst zijn dit jaar het maatschappelijke en financiële verslag zoveel

Nadere informatie

jaarverslag 2012 de verbinding naar morgen

jaarverslag 2012 de verbinding naar morgen jaarverslag 2012 de verbinding naar morgen welkom bij Alliander Alliander is het grootste regionale energienetwerkbedrijf in Nederland. Via onze energie-infrastructuur brengen we dagelijks elektriciteit

Nadere informatie

Strategisch Plan April 2014

Strategisch Plan April 2014 Strategisch Plan April 2014 Inhoud Onze ambitie 3 Trendanalyse 4 Strategie 6 Doelstellingen 9 Betrouwbaar 10 Blijvend betrouwbare en veilige netten 11 Veilig werken 14 Vakmanschap en leiderschap 15 Betaalbaar

Nadere informatie

Energie geef je door Jaarverslag 2014

Energie geef je door Jaarverslag 2014 Energie geef je door Jaarverslag 2014 Alliander Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave Over dit verslag 3 Over Alliander 6 Over ons bedrijf 7 Onze missie en visie 10 Trends en marktontwikkelingen

Nadere informatie

1 Jaarverslag 2006. 1 ENECO Holding N.V.

1 Jaarverslag 2006. 1 ENECO Holding N.V. 1 Jaarverslag 2006 1 ENECO Holding N.V. ~ Ge'integreerd lnhoud Kengetallen Voorwoord Bericht van de Raad van Comrnissarissen Profiel 1 Organograrn 2 4 6 8 9 Netwerkgebonden activiteiten lnfrabedrijf ENECO

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag. Keuzes maken

Duurzaamheidsverslag. Keuzes maken Duurzaamheidsverslag Keuzes maken 4 Profiel van onze organisatie 6 Voorwoord 8 Over dit verslag 10 Stakeholderconsultatie 2005 4-13 1 14 Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Nuon 15 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen VERSLAG OVER 2013 Colofon & contactgegevens Dit is het MVO-verslag 2013 van E.ON Benelux. Informatie die ontbreekt in dit verslag is terug te vinden in het E.ON Sustainability

Nadere informatie

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT. MVO Jaarverslag 2014

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT. MVO Jaarverslag 2014 ROTTERDAMSE SCHOUWBURG 2013 2014 SER RISICO- MANAGEMENT MVO Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave E.ON Benelux Maatschappelijk verantwoord ondernemen Verslag over 2014 2 Voorwoord 3 Korte samenvatting 5 E.ON

Nadere informatie

Profiel 3. Kerncijfers 5

Profiel 3. Kerncijfers 5 jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave Profiel 3 Kerncijfers 5 Verslag van de directie 7 Missie, Visie & Strategie 7 Cogas en de maatschappij 7 Belangrijkste ontwikkelingen 2013 8 Infra & Beheer 10 Energiemanagement

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 3 2 Jaarverslag 2009 3 Stedin heeft behalve vele particulieren en bedrijven ook vele gemeenten waaronder de drie grote steden in de Randstad als klant. Dit maakt dat wij ons extra inspannen

Nadere informatie

NUON JAARVERSLAG NUON JAARVERSLAG 2006

NUON JAARVERSLAG NUON JAARVERSLAG 2006 NUON JAARVERSLAG NUON JAARVERSLAG 2006 Kerncijfers Geconsolideerde kerncijfers Nuon In miljoenen euro s 2006 2005 Financiën Netto-omzet 5.598 5.017 Brutomarge 2.244 2.086 Bedrijfsresultaat 849 1.098 Resultaat

Nadere informatie

Hoofd Q 85% + 85% vermenigvuldigen

Hoofd Q 85% + 85% vermenigvuldigen Nieuwe energie Hoofd Q 85% + 85% vermenigvuldigen Nuon Maatschappelijk Verslag 2009 2009 in één oogopslag Nuon produceert en levert gas, elektriciteit, warmte en koude en helpt haar klanten om energie

Nadere informatie

Nieuwe balans. Nuon Maatschappelijk Verslag 2008

Nieuwe balans. Nuon Maatschappelijk Verslag 2008 Nieuwe balans Nuon Maatschappelijk Verslag 2008 Nuon in één oogopslag Profiel Nuon is een Nederlandse energieonderneming met meer dan 8.000 medewerkers die energie produceert en levert aan meer dan 3 miljoen

Nadere informatie

Resultaten 2014 Eneco Groep tevredenstellend ondanks lastige omstandigheden

Resultaten 2014 Eneco Groep tevredenstellend ondanks lastige omstandigheden Persbericht EMBARGO 4 MAART 15.00 UUR Datum: 4 maart 2015 Aantal pagina's: 8 Resultaten 2014 Eneco Groep tevredenstellend ondanks lastige omstandigheden Bedrijf scherpt duurzame strategie aan en zet in

Nadere informatie

Nieuw perspectief. Nuon Jaarverslag 2008

Nieuw perspectief. Nuon Jaarverslag 2008 Nieuw perspectief Nuon Jaarverslag 2008 Nuon legt de focus op Nederland, België en Duitsland Nederland Opwekking van elektriciteit en gasopslag Transport van energie Levering van gas en elektriciteit en

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2011

TLB Jaarverslag 2011 TLB Jaarverslag 2011 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2011 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Zelfstandig en gezond

Zelfstandig en gezond Zelfstandig en gezond Middelburg, 12 november 2012 Inhoud Inhoud 1. Inleiding en verantwoording 3 2. De strategie 5 3. Een zelfstandig en gezond DELTA: goed voor alle stakeholders 8 3.1 Een zelfstandig

Nadere informatie

Actieplan Duurzame Energievoorziening IN PROGRESS

Actieplan Duurzame Energievoorziening IN PROGRESS Actieplan Duurzame Energievoorziening IN PROGRESS Op weg naar het Energiesysteem van 2030 Voorwoord De transitie van de energievoorziening in Europa is overduidelijk. Ook in Nederland verandert het energielandschap.

Nadere informatie

ICT motor achter duurzame energie. ICT centraal in transformerende energiemarkt

ICT motor achter duurzame energie. ICT centraal in transformerende energiemarkt ICT motor achter duurzame energie ICT centraal in transformerende energiemarkt Een tijdperk van transitie We leven in een tijdperk van transitie van ongekende omvang. Niet meer in een periode van verandering,

Nadere informatie

Alliander N.V. Halfjaarbericht 2014. 23 juli 2014

Alliander N.V. Halfjaarbericht 2014. 23 juli 2014 Alliander N.V. Halfjaarbericht 2014 23 juli 2014 Disclaimer Indien in dit bericht wordt gesproken over wij, Alliander, de onderneming, de Alliander-groep of gebruik wordt gemaakt van vergelijkbare aanduidingen

Nadere informatie

kwaliteits- en capaciteitsdocument elektriciteit 2010-2016

kwaliteits- en capaciteitsdocument elektriciteit 2010-2016 kwaliteits- en capaciteitsdocument elektriciteit 2010-2016 profiel van de organisatie 01-01-08 Overdracht beheer hoogspanningsnetten aan TenneT 01-07-08 Continuon wordt een brede netbeheerder N.V. Continuon

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2012

TLB Jaarverslag 2012 TLB Jaarverslag 2012 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2012 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

(Printversie) MVO Verslag 2011

(Printversie) MVO Verslag 2011 (Printversie) MVO Verslag 2011 MVO Verslag 2011 Essent MVO Verslag 2011 4 Inhoud Voorwoord... 7 1. Het profiel van Essent... 9 1.1 De kerncijfers... 9 1.2 Essent en klimaatverandering... 9 1.3 De bestuurlijke

Nadere informatie

Voorwoord 4 1 Uitdagingen 6. 2 Profiel Essent 16. 3 Essent en maatschappelijke verantwoordelijkheid 19. 4 Onze maatschappelijke speerpunten 24

Voorwoord 4 1 Uitdagingen 6. 2 Profiel Essent 16. 3 Essent en maatschappelijke verantwoordelijkheid 19. 4 Onze maatschappelijke speerpunten 24 Inhoud Voorwoord 4 1 Uitdagingen 6 1.1 Essent succesvol in de consumentenmarkt...6 1.2 Moeilijke economische situatie voor energieproductie...7 1.3 Om te overleven moet Essent blijven veranderen...8 1.4

Nadere informatie

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven iedereen energie Impressum Projectnaam Liander LDE master denktank Locatie Arnhem Contact samen@liander.nl www.liander.nl/samen Auteurs Martijn Ahrens

Nadere informatie

10 jaar landelijk netbeheer. TenneT in stroomversnelling

10 jaar landelijk netbeheer. TenneT in stroomversnelling 10 jaar landelijk netbeheer TenneT in stroomversnelling Jaarverslag 2008 10 jaar landelijk netbeheer 24 uur energie vooruitkijken TenneT in stroomversnelling 14 > 84 Vier prominenten en de praktijk 30

Nadere informatie

Duurzame auto s testen

Duurzame auto s testen dinsdag 7 mei 2013 - jaargang 16 nummer 4 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl Duurzame auto s testen Maar liefst dertig duurzaam aangedreven auto

Nadere informatie

Start van de gasproductie uit het Groningen-veld

Start van de gasproductie uit het Groningen-veld Jaarverslag 2012 De TOEKOMST VAN ENERGIE Start van de gasproductie uit het Groningen-veld 1963 over ebn EBN B.V., gevestigd in Utrecht, is actief in het opsporen, produceren, opslaan en verhandelen van

Nadere informatie

jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam

jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam 1 DELTA N.V. The multi-utility company Elke dag werken aan een leefbare toekomst. DELTA is een multi-utility company. Wij

Nadere informatie