kg kg kg. 75 kg. 8,62 kn. e Mar-2005 ACS / Monoflex Rev. 03 SE DK. Art. Nr.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "11.4196 0.9513.3. 20 kg. 1950 kg. 1600 kg. 75 kg. 8,62 kn. e4 00-1508. 01-Mar-2005 ACS 0.9513.3 / Monoflex 11.4196 Rev. 03 SE DK. Art. Nr."

Transcriptie

1 SE DK NL Phone (SE) : 0046 (0) Phone (DK) : 0045 (0) Art. Nr Phone : 0031 (0) Only 2WD models: VW Golf -IV (excl. cabrio) VW Golf -IV Variant VW Bora VW Bora Variant Skoda Octavia sedan Skoda Octavia Station wagon kg 1950 kg 1600 kg 75 kg 8,62 kn e

2 Holes A : Holes B : VW Golf IV Variant VW Bora Variant VW Golf IV Hatchback VW Bora Sedan Skoda Octavia Sedan Skoda Octavia Stationwagon Nr. Qt. Product Kit Nr M10x32(10.9) 8x M12x25 (8.8) 3x M12x30 (8.8) 1x M12 4x M12 1x (Ø24x13x2.5)

3 NL 1. Alvorens tot montage van de trekhaak over te gaan dienen de algemene instructies zoals vermeld in de bijlage te worden opgevolgd. 2. Demonteer de bumper. Voor de modellen V.W. geldt: Demonteer daarvoor eerst de beide achterlicht units. Voor de modellen Skoda geldt: Verwijder eerst het afdekstrips aan de bovenzijde van de bumper (verwijderen achterlicht units is niet nodig ). 3. Demonteer de metalen binnen bumper. Deze komt te vervallen. 4. Lokaliseer de bestaande bevestigingsgaten in de zijkant van de chassisbalken en verwijder de afplakstrips. 5. Schuif de beide zijsteunen 1- en 2- in de chassisbalken en monteer deze met de bijgeleverde bouten M10x32. (let op : alleen handvast zetten.) Gebruik gaten -A- voor modellen Golf/Bora Variant of Golf/Bora Stationwagon. Gebruik gaten -B- voor alle overige modellen. 6. Monteer de dwarsbalk -3- tussen de beide steunen -1- en -2- met de bouten M10x32 7. Indien niet voorgemonteerd : Monteer de kogelopname 4- samen met stekkerdoosplaat 5- bij gat E- d.m.v. een bout M12x30 incl. veerring en sluitring (24x13x2,5) volgens tekening en bij gaten D- d.m.v. bouten M12x25, inclusief veerringen M12. ( LET OP : Kontroleer of de bouten aan de binnenzijde van de opname niet doorsteken zodat de doorgang voor de afneembare kogel belemmerd wordt. Kontroleer of het groefje aan de binnenzijde van de opname zich aan de achterzijde bevindt). Indien wel voorgemonteerd: kontroleer het aanhaalmoment volgens tabel. 8. Monteer de trekhaak kabelset (niet inbegrepen!) 9. Zet de trekhaak vast met behulp van een momentsleutel. Hierbij de aanhaalmomenten hanteren volgens tabel. 10. Maak een uitsparing in de bumper volgens een van de bijgevoegde sjablonen en monteer de bumper op zijn plaats terug. 11. Gat F- kan gebruikt worden voor de bevestiging van de remkabel van de aanhanger. 12. Plaats en gebruik de trekhaakkogel volgens de speciale bijgevoegde gebruikers instructies GB 1 Before fitting the tow bar the general instructions mentioned in the enclosed supplement should be read very carefully. 2 Remove the bumper. For all V.W. models: First remove both tail lights. For all Skoda models : First remove cover caps/ plates off the top upper side of the rear bumper ( removal of tail lights not necessary ). 3. Remove the steel inner part of the bumper. This can be discarded. 4. Localise the existing mounting holes for the side brackets in the sides of the chassis members, and remove the cover tapes. 5. Shift both side brackets 1- and -2- in the chassis members and mount them with the enclosed bolts M10x32. (attention: tighten by hand only). Use holes -A- for models Golf/Bora Variant or Golf/Bora Stationwagon. Use holes -B- for all other models. 6. Mount the main bar between both side brackets with bolts M10x If not pre-installed in the package: Mount housing 4- for the detachable ball at hole E- together with bracket 5- for the socket holder with bolt M12x30, springwasher and washer (24x13x2,5) and at holes D- with bolts M12x25 and springwashers M12 according sketch. (Attention: Make sure that the mounted bolts do not obstruct the entrance for the detachable ball on the inside of the housing. Make sure that the slot in the housing is located to the rear side). If housing is pre-installed in the package: Check the torque value on the bolts according to the table. 8. Mount the wiring kit at this point (not included). 9. Secure the tow bar using a torque wrench, using the values according to the table. 10. Make a cut out in the lower side of the bumper according one of the enclosed templates. Mount the bumper back in its position. 11. Hole -F- can be use to fix the brake cable of the trailer. 12. Place and use the detachable ball as shown in the enclosed user manual.

4 S DK 1 Innan påbörjad montering av draget är det viktigt att läsa igenom bifogad bilaga allmänna instruktioner. 2 Demontera sötfångare. För alla VW modeller: Först demontera baklysen. För alla Skoda modeller: Först demontera lock/täckplåt från överkanten av bakre stötfångare samt ta bort tape (demontering av baklysen behövs inte). 3. Demontera stötfångarinsats. Läggs åt sidan, skall inte återmonteras. 4. Lokalisera befintliga monterings hål för sidokonsol i rambalk och ta bort tape. 5. Flytta konsol 1 och 2 på båda sidor av rambalken och montera med bifogade M10x32 skruvar med lös åtdragning. Använd hål A för Golf/Bora Variant och Golf/Bora Stationwagon Använd hål B för alla andra modeller. 6. Montera dragbalk mellan båda sidkonsoler med M10x32 skruv. 7. Om huset inte är förmonterat: Montera huset 4- i hål E- för demonterbar kula tillsammans med kontaktplåt 5- M12x30 skruv, fjäderbrickor och (24x13x2,5) brickor samt i hål D- med M12x25 skruv och M12 fjäderbrickor enligt bild. (OBS: Var noga med att skruvarna inte kommer i vägen för den demonterbara kulan i huser. Se till att skåran i huset hamnar bakåt. Om huset är förmonterat: Kotrollera dragmoment på skruvarn enligt tabell. 8. Montera kabelsats (inte inkluderad). 9. Momentdra alla skruvförband till korrekt värde enligt tabell. 10. Gör en urskärning i undre del av stötfångaren efter medsänd urskärningsmall. Återmontera stötfångare. 11. Hål F- kan användas för montage av bromskabel till släp. 12. Placera och använd bifogad dragkula efter bifogad manual. 1 Inden montering af anhængertrækket, bør de generelle instruktioner, der er medsendt anhængertrækket, læses omhyggeligt igennem. 2 Demonter kofanger. For alle V.W. modeller: Demonter først baglygterne.. For alle Skoda models : Demonter først afdækningspladen på oversiden af bagkofanger. (Det er ikke nødvendigt at afmonterer baglygterne) 3. Fjern stålindlægget i kofanger. Dette skal ikke bruges igen. 4. Find eksisterende monterings punkter til sidekonsoller i vanger, og fjern afdækningstapen. 5. Placer sidekonsol -1- og -2- på siderne af vanger, og monter løst med vedlagte bolte M10x32. Benyt hullerne -A- til modellerne Golf/Bora Variant og Golf/Bora Station wagon. Benyt hullerne -B- til alle andre modeller. 6. Monter trækket mellem netop monterede sidekonsoller med M10x32 bolte. 7. Hvis huset ikke er monteret: Monter huset 4- i huller E- for aft kugle sammen med kontaktplade 5- M12x30 bolte, fjederskiver og (24x13x2,5) skiver samt i huller D- med M12x25 bolte og M12 fjederskiver ifølge billede. (OBS: Hver nøje med at monterede bolterne ikke kommer i vej i huset for den aftagelige kugle. Se til at hak i huset havner bag). Hvis huset allerede er monteret: Kontrollere moment af bolte ifølge tabel. 8. Monter el-sæt (ikke inkluderet) 9. Spænd anhængertrækket med momentnøgle. Anvend værdierne anført i tabellen. 10. Lav udskæring i nederste del af kofanger efter vedlagte skæreskabelon. Monter kofanger igen. 11. Hul F- kan bruges til sikkerhedswire. 12. Placer og anvend den aftagelige kugle som beskrevet i den medfølgende vejledning.

5 SF 1 Vetokoukun asennuksen alkaessa lue ensin sivu yleisiä ohjeita. 2 Irrota takapuskuri. Kaikki VW mallit: Irrota ensin takavalot. Kaikki Skoda mallit:irrota suojapellit takapuskurin yläreunasta sekä poista suojateipit (takavaloja ei tarvitse irrottaa). 3. Irrota takapuskurin sisäkappale. Laita se sivuun. Ei asenneta takaisin. 4. Paikallista runkopalkkien sivuilta sivutukien reiät ja poista suojateipit. 5. Asenna sivutuet 1 ja 2 runkopalkkeihin ruuveilla M10x32. Löysä kiinnitys. Käytä reikiä A malleissa Golf/Bora Variant ja Golf/Bora Stationwagon. Käytä reikiä B kaikissa muissa malleissa. 6. Asenna vetopalkki sivutukien väliin ruuveilla M10x Jos kuulapesää ei ole asennettu: Asenna kuulapesä 3- ja pistorasian pelti 4- ruuvilla M12x30, jousialuslaatalla ja aluslaatalla 24x13x2,5 reikään D-. Reikiin C- ruuvit M12x25 ja jousialuslaatat kuvan mukaisesti. Huom! Katso ettei ruuvien päät haittaa kuulan sisäänmenoa. Jos kuulapesä on valmiiksi asennettu: Tarkista kaikkien ruuvien momenttiarvot taulukon mukaan. Sivu Asenna sähkösarja (ei sisälly vetokoukun pakettiin). 9. Kiristä kaikki ruuviliitokset oikeaan momenttiin taulukon mukaisesti. 10. Leikkaa leikkausmallin mukainen osa puskurin alareunasta. Asenna puskuri paikoilleen. 11. Reikää F voidaan käyttää perävaunun jarrukaapelin asennukseen. 12. Asenna ja käytä mukanatulevaa vetokuulaa ohjeitten mukaisesti.

6

AIR-SUSPENSION AIR-SUSPENSION

AIR-SUSPENSION AIR-SUSPENSION AIR-SUSPENSION AIR-SUSPENSION Dunlop Systems and Components Het Wegdam 22 A.J.V. 7496 Luchtveersystemen CA Hengevelde B.V. Het Wegdam The 22 Netherlands 7496 CA Hengevelde Tel.: +31-(0)547-333065 Nederland

Nadere informatie

256 kb Memory in NMS 8250, 8255 and 8280

256 kb Memory in NMS 8250, 8255 and 8280 256 kb Memory in NMS 8250, 8255 and 8280 Supplied by Bastiaan Huber, 2001 Converted to PDF by HansO, 2001 Dutch text follows the english text! MEMORY-UPGRADE to 256Kb This description is only for people

Nadere informatie

Monteringsvejledning (DK) Montering af lændestøtte på Wombat. Mounting instruction (GB) Mounting the lumbar support

Monteringsvejledning (DK) Montering af lændestøtte på Wombat. Mounting instruction (GB) Mounting the lumbar support Monteringsvejledning (K) Montering af lændestøtte på Wombat Mounting instruction (G) Mounting the lumbar support Montageanleitung () Montage der Lendenunterstützung Montage instructies (NL) evestiging

Nadere informatie

OUTDOOR HD DOME IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL

OUTDOOR HD DOME IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL OUTDOOR HD DOME IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL GB PARTS & FUNCTIONS 2. ---- 1. ---- 3. ---- 7. ---------- 5. 4. 6. 1. Outdoor IP camera unit 2. Antenna 3. Mounting bracket 4. Network connection 5. Power

Nadere informatie

EVA. Uitgave : Januari 2010 Edition : January 2010

EVA. Uitgave : Januari 2010 Edition : January 2010 Montagehandleiding Installation manual EVA Uitgave : Januari 2010 Edition : January 2010 Inhoud pagina Contents page lees dit eerst! oneigenlijk gebruik montage notities First read this! improper use

Nadere informatie

Dagelijkse checklist Daily checklist

Dagelijkse checklist Daily checklist Dagelijkse checklist Daily checklist Sluiting met snelspanner Verstelbare hoofdsteun Verstelbare en aanpasbare riem Verstelbare voetsteunen Verstelbare riemen van de voetsteun Quick release locked Head

Nadere informatie

HANDLEIDING Te chno Life Pla tinum

HANDLEIDING Te chno Life Pla tinum HANDLEIDING Te chno Life Pla tinum 1 Onde rde le n ove rzicht. 3 Onde rde le nlijs t. NR. Naam e n Spe cificatie Aantal. NR. Naam e n Spe cificatie Aantal. 1 Hoofdframe 1 39 Plastic bus 6 2 Gewichtsgeleiders

Nadere informatie

FSW-VW-2X2 FSW-VW. Handleiding / Manual

FSW-VW-2X2 FSW-VW. Handleiding / Manual FSW-VW-2X2 FSW-VW Handleiding / Manual Rev. 1.0 17-03-2014 I Pakketinhoud / Content Accessoires Benodigde gereedschappen / Required Tools Montage / Assembling Onderhoud / Maintenance Veel Gestelde Vragen

Nadere informatie

INSTALATIEGIDS VIDEOWALL

INSTALATIEGIDS VIDEOWALL INSTALATIEGIDS VIDEO 1. Bereken de hoogte van de rails door te meten hoeveel lager het onderste scherm zal uitkomen. Je kan dit meten aan de achterkant van de display, waar de beugels op gemonteerd zijn.

Nadere informatie

LICHTKOEPEL INBRAAKWEREND

LICHTKOEPEL INBRAAKWEREND LICHTKOEPEL INBRAAKWEREN Installatieadvies Installation advice Installationshinweise Lichtkoepel Inbraakwerend omelight Burglary resistant Lichtkuppel Einbruchhemmend NL Product samenstelling 1 Lichtkoepel

Nadere informatie

WWW.EMINENT-ONLINE.COM

WWW.EMINENT-ONLINE.COM WWW.EMINENT-ONLINE.COM NL HANDLEIDING USERS MANUAL EM1033 HANDLEIDING NL EM1033 TWEE POORTS AUTOMATISCHE KVM SWITCH INHOUDSOPGAVE: PAGINA 1.0 Introductie.... 2 1.1 Functies en kenmerken.... 2 1.2 Inhoud

Nadere informatie

FRAME [UPRIGHT MODEL] / [DEPTH] / [HEIGHT] / [FINISH] TYPE OF BASEPLATE P Base plate BP80 / E alternatives: ZINC finish in all cases

FRAME [UPRIGHT MODEL] / [DEPTH] / [HEIGHT] / [FINISH] TYPE OF BASEPLATE P Base plate BP80 / E alternatives: ZINC finish in all cases FRAME XS UPRIGHT BASE PLATE UPRIGHT HORIZONTAL PROFILE DIAGONAL PROFILE DESCRIPTION A vertical structure consisting of 2 uprights, joined by a system of bracing profiles, and base plates intended to support

Nadere informatie

Mitsubishi L200 4WD

Mitsubishi L200 4WD Trekhaken Attelages Anhängevorrichtungen Tow bars GDW EEC APPROVAL N : e4*94/20*0433*00 D/ : 13,60 KN S/ : 120 kg Max. : 2700 kg : 0000 kg Montagehandleiding 1) Bumper achteraan definitief verwijderen.

Nadere informatie

NL Montage Handleiding EN Assembly Manual

NL Montage Handleiding EN Assembly Manual NL Montage Handleiding EN Assembly Manual NL Verpakkingsinhoud EN Package content DU FR NL Inhoud verpakking: 1 grote doos (A), 1 kleine doos (B), en een montageset. EN The packaging consists of 2 boxes,

Nadere informatie

LOAD SECURING PROCEDURE IN 15 FT/20 FT HOT CONTAINER

LOAD SECURING PROCEDURE IN 15 FT/20 FT HOT CONTAINER Page: 1 of 5 Page: 2 of 5 Load securing SNS Pool procedure Den Helder in the Procedure 15 ft/20 ft vastzetten hot containers lading according in de 15 ft/20 ft to the NOGEPA guidelines hot containers volgens

Nadere informatie

Twist ipad Floor Stand

Twist ipad Floor Stand Twist ipad Floor Stand Tube Insert Base plate Rotation assembly ipad holder tops ipad holder bottom Allen Keys 3 mm for M5 4mm for M6 Stainless steel washer Nylon washer (5 x) M5 x square nut (9 x) M5

Nadere informatie

Opel Astra Coupé + cabrio 2000 -.

Opel Astra Coupé + cabrio 2000 -. Trekhaken Attelages Anhängevorrichtungen Tow bars Opel Astra Coupé + cabrio GDW Ref. 1291 EEC APPROVAL N : e4*94/20*1853*00 D/ : 7,80 KN S/ : 75 kg Max. : 1400 kg GDW nv Hoogmolenwegel 23 B-8790 Waregem

Nadere informatie

AE1103 Statics. 3 November h h. Answer sheets. Last name and initials:

AE1103 Statics. 3 November h h. Answer sheets. Last name and initials: Space above not to be filled in by the student AE1103 Statics 09.00h - 12.00h Answer sheets Last name and initials: Student no.: Only hand in the answer sheets! Other sheets will not be accepted Write

Nadere informatie

Montagehandleiding: doucheset

Montagehandleiding: doucheset Montagehandleiding: doucheset Installation manual: showerset 0 6 5 7 8 9 0 8 9 7 5 6 Controleer voor installatie of alle onderdelen aanwezig zijn. Check if all parts are present before installation. 5

Nadere informatie

Exalto wiper motor / wissermotor

Exalto wiper motor / wissermotor Exalto wiper motor / wissermotor Type: 215BD Cat. nos. 2151225/50/75 (12V) / 2152425/50/75 (24V) Quality Marine Equipment ! Contents 1 Dimensions and electrical scheme... 3 2 Adjusting the wiper arc....

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

DALISOFT. 33. Configuring DALI ballasts with the TDS20620V2 DALI Tool. Connect the TDS20620V2. Start DALISOFT

DALISOFT. 33. Configuring DALI ballasts with the TDS20620V2 DALI Tool. Connect the TDS20620V2. Start DALISOFT TELETASK Handbook Multiple DoIP Central units DALISOFT 33. Configuring DALI ballasts with the TDS20620V2 DALI Tool Connect the TDS20620V2 If there is a TDS13620 connected to the DALI-bus, remove it first.

Nadere informatie

TRAPEZIO SERIE(S) Algemene informatie General information. De armaturen in de Trapezio serie kenmerken zich door hun trapeziumvormige

TRAPEZIO SERIE(S) Algemene informatie General information. De armaturen in de Trapezio serie kenmerken zich door hun trapeziumvormige Algemene informatie General information De armaturen in de Trapezio serie kenmerken zich door hun trapeziumvormige lichtkappen. Natuurlijk doet u dit gelijk denken aan de eeuwenoude pyramides in Egypte,

Nadere informatie

Trekhaken Attelages Anhängevorrichtungen Tow bars. GDW Ref. 1236. s/ = 70 Kg

Trekhaken Attelages Anhängevorrichtungen Tow bars. GDW Ref. 1236. s/ = 70 Kg Trekhaken Attelages Anhängevorrichtungen Tow bars Rover 25 2000 -. GDW Ref. 1236 EEC APPROVAL N : e*94/20** max kg X max kg D= max kg X max kg x 0,00981 6,50 kn s/ = 70 Kg Max = 1100 Kg GDW nv Hoogmolenwegel

Nadere informatie

Japanse duizendknoop Help mee deze plant te bestrijden

Japanse duizendknoop Help mee deze plant te bestrijden Japanse duizendknoop Help mee deze plant te bestrijden Stad met een hart Deze folder gaat over de bestrijding van de Japanse duizendknoop. Deze plant groeit erg snel. De wortels zijn heel sterk en kunnen

Nadere informatie

Wij willen u bedanken dat u hebt gekozen voor een hometrainer van QualitySports en wensen u veel plezier en succes tijdens de training.

Wij willen u bedanken dat u hebt gekozen voor een hometrainer van QualitySports en wensen u veel plezier en succes tijdens de training. Beste klanten, Wij willen u bedanken dat u hebt gekozen voor een hometrainer van QualitySports en wensen u veel plezier en succes tijdens de training. Let op en volg de bijgevoegde Veiligheids-en montage-instructies,

Nadere informatie

heatwave small OK! Onderdelen - Parts - Teile Ø 8 mm Ø 10 mm p q Montagehandleiding - Instructions de montage Montageanleiting - Mounting instructions

heatwave small OK! Onderdelen - Parts - Teile Ø 8 mm Ø 10 mm p q Montagehandleiding - Instructions de montage Montageanleiting - Mounting instructions heatwave small Montagehandleiding - Instructions de montage Montageanleiting - Mounting instructions Het is mogelijk de Heatwave over een volledig bereik van 360 te monteren. 778 mm Il est ossible de monter

Nadere informatie

Installatie handleiding t.b.v. elektrisch remsysteem tbv schamelaanhangwagen met vast gewicht.

Installatie handleiding t.b.v. elektrisch remsysteem tbv schamelaanhangwagen met vast gewicht. Installatie handleidg t.b.v. elektrisch remsysteem tbv schamelaanhangwagen met vast gewicht. Inhoud pakket; 1 Stuks vooraf geassembleerde remkast met 2 remregelaar hierna vernoemd als BCU (Brake Controle

Nadere informatie

Husvagnsspegel... 2 Caravan mirror...5 Caravanspiegel... 8

Husvagnsspegel... 2 Caravan mirror...5 Caravanspiegel... 8 Specifikationer, konstruktionsdata och illustrationer i denna publikation är inte bindande. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. The specifications, constructional data

Nadere informatie

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14)

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14) Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of (09.09.14) Content: 1. Requirements on sticks 2. Requirements on placing sticks 3. Requirements on construction pallets 4. Stick length and

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Pagina 14. Koelkast met explosieveilige binnenkuip Voor de inbedrijfstelling de gebruiksaanwijzing lezen 7083 099-00.

Gebruiksaanwijzing Pagina 14. Koelkast met explosieveilige binnenkuip Voor de inbedrijfstelling de gebruiksaanwijzing lezen 7083 099-00. Gebruiksaanwijzing Pagina 14 Koelkast met explosieveilige binnenkuip Voor de inbedrijfstelling de gebruiksaanwijzing lezen NL 7083 099-00 LKexv Changing over door hinges Door hinges should only be changed

Nadere informatie

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica. Tentamen Calculus B (2WBB1) op maandag 28 januari 2013, 14:00 17:00 uur

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica. Tentamen Calculus B (2WBB1) op maandag 28 januari 2013, 14:00 17:00 uur ENGLISH VERSION: SEE PAGE 7 TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica Tentamen Calculus B (WBB) op maandag 8 januari 03, 4:00 7:00 uur Maak dit vel los van de rest van het tentamen.

Nadere informatie

The upside down Louisa tutorial by Dorothée: Noortjeprullemie.blogspot.be Written for Compagnie M.: m.com

The upside down Louisa tutorial by Dorothée: Noortjeprullemie.blogspot.be Written for Compagnie M.:  m.com The upside down Louisa tutorial by Dorothée: Noortjeprullemie.blogspot.be Written for Compagnie M.: www.compagnie- m.com Dorothée heeft een unieke Compagnie M. hack gemaakt: de Louisa op zijn kop. Als

Nadere informatie

Hoe maak ik zelf AngelEyes? / How to make AngelEyes?

Hoe maak ik zelf AngelEyes? / How to make AngelEyes? Hoe maak ik zelf AngelEyes? / How to make AngelEyes? Verwijder de clips bovenaan de gril. Dit zijn platte klemmetjes (3 stuks in totaal) Remove de clips on top of the grill. These are those flat things

Nadere informatie

PIR DC-SWITCH. DC Passive infra-red Detector. Model No. PDS-10 GEBRUIKSAANWIJZING/INSTRUCTION MANUAL

PIR DC-SWITCH. DC Passive infra-red Detector. Model No. PDS-10 GEBRUIKSAANWIJZING/INSTRUCTION MANUAL PIR DC-SWITCH DC Passive infra-red Detector Model No. PDS-10 GEBRUIKSAANWIJZING/INSTRUCTION MANUAL Please read this manual before operating your DETECTOR PIR DC-Switch (PDS-10) De PDS-10 is een beweging

Nadere informatie

VCF-SL video conference furniture Assembly manual

VCF-SL video conference furniture Assembly manual VCF-SL video conference furniture Assembly manual 1. The VCF furniture is partially already pre-assembled. Only the monitor installation bars needs to be installed. Slide-in sideways the 2 aluminium bars

Nadere informatie

LED FLEXIBLE STRIP BRONZE SERIE

LED FLEXIBLE STRIP BRONZE SERIE LED FLEXIBLE STRIP BRONZE SERIE FOR ONLY 006 PROLUMIA LED FLEXIBELE STRIP BRONZE SERIE 60 (3528) 4.8W/m (LED FLEXIBLE STRIP BRONZE SERIE) (3528) 9.6W/m 12Vdc 4611. 24Vdc 4622011. 008 24Vdc 4622012. 010

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

een trekhaak installeren op een 2013 RAV4

een trekhaak installeren op een 2013 RAV4 een trekhaak installeren op een 2013 RAV4 Deze gids zal laten zien hoe ik een trekhaak en bedrading op een 2013 RAV4 geïnstalleerd voor het slepen van een lichte aanhanger. Er zijn geen gaten te boren

Nadere informatie

Lockable Tablet Mount

Lockable Tablet Mount Benutzerhandbuch Lockable Tablet Mount resulting resulting in in possible possible equipment equipment damage. damage. create create an an unsecured unsecured installation installation and and may may

Nadere informatie

Mercedes-Benz 048-233

Mercedes-Benz 048-233 Mercedes-Benz 048-233 D GB F E NL Montageanleitung für ORIS-Kupplungskugel mit Halterung Mounting instruction for ORIS coupling ball with bracket Notice de montage pour boule d`attelage ORIS avec sa fixation

Nadere informatie

Leeftijdcheck (NL) Age Check (EN)

Leeftijdcheck (NL) Age Check (EN) Leeftijdcheck (NL) Age Check (EN) [Type text] NL: Verkoopt u producten die niet aan jonge bezoekers verkocht mogen worden of heeft uw webwinkel andere (wettige) toelatingscriteria? De Webshophelpers.nl

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

Montagehandleiding servo drive / Assembly instructions servo drive

Montagehandleiding servo drive / Assembly instructions servo drive Bodemmontage houder transfo / Floor mounting transformer 1. Communicatiekabel / Communication cable 2. Draagprofielkabel / Bracket profile cable 3. Verdeelkabel / Distribution cable 4. Stroomkabel / Power

Nadere informatie

Trekhaken Attelages Anhängevorrichtungen Tow bars. Nissan Navara P.U. 05/2005 -. EEC APPROVAL N : e6*94/20*0547*00

Trekhaken Attelages Anhängevorrichtungen Tow bars. Nissan Navara P.U. 05/2005 -. EEC APPROVAL N : e6*94/20*0547*00 Trekhaken Attelages Anhängevorrichtungen Tow bars Nissan Navara P.U. 05/2005 -. GDW Ref. 1525 EEC APPROVAL N : e6*94/20*0547*00 D= max kg max kg x + max kg max kg x 0,00981 14,50 kn s/ = 100 kg Max. =

Nadere informatie

I.S.T.C. Intelligent Saving Temperature Controler

I.S.T.C. Intelligent Saving Temperature Controler MATEN & INFORMATIE I.S.T.C. Intelligent Saving Temperature Controler Deze unieke modulerende zender, als enige ter wereld, verlaagt het energieverbruik aanzienlijk. Het werkt in combinatie met de energy

Nadere informatie

SPID Azimuth antenna rotator Type: RAK

SPID Azimuth antenna rotator Type: RAK Gauke Boelensstraat 108 NL-9203 RS Drachten The Netherlands Tel: +31 (0) 512 354 126 GSM: +31 (0) 650 882 889 Fax: +31 (0) 847 187 776 www.rfhamdesign.com E-mail: info@rfhamdesign.com SPID Azimuth antenna

Nadere informatie

IOS and Android APP instruction

IOS and Android APP instruction IOS and Android APP instruction - Open de APP Store of Google Play op uw toestel - Open the APP Store or Google Play on your device IOS Android - Download de Eurom Heating APP: - Download the Eurom Heating

Nadere informatie

Montagevoorschrift/ gebruiksaanwijzing DRIVE

Montagevoorschrift/ gebruiksaanwijzing DRIVE VOORDAT U DE TWINNY LOAD INSTALLEERT De verlichting van de Twinny Load is bestemd voor een 12V installatie. De Twinny Load Drive is geschikt voor het vervoer van twee fietsen met hulpmotor. Let op de maximaal

Nadere informatie

PROJECT INFORMATION Building De Meerlanden Nieuweweg 65 in Hoofddorp

PROJECT INFORMATION Building De Meerlanden Nieuweweg 65 in Hoofddorp BT Makelaars Aalsmeerderweg 606 Rozenburg Schiphol Postbus 3109 2130 KC Hoofddorp Telefoon 020-3 166 166 Fax 020-3 166 160 Email: info@btmakelaars.nl Website : www.btmakelaars.nl PROJECT INFORMATION Building

Nadere informatie

Slang assemblage voorschriften pilaren type HNS

Slang assemblage voorschriften pilaren type HNS assemblage voorschriften pilaren type HNS HOSE ASSEMBLING PROCEDURE - BY CHECKING INSERT BORE COLLAPSE assemblage procedure, middels het controleren met een kaliber 1- Select the specified hose (A), ferrules

Nadere informatie

FSW-Touch. Flexible touch table trolley. Audipack

FSW-Touch. Flexible touch table trolley. Audipack FSW-Touch Flexible touch table trolley User manual step by step: 1. Use all mounting features of the monitor to install it to the trolley. 2. Before adjusting the presentation angle of the monitor, secure

Nadere informatie

Mobile concrete base

Mobile concrete base 1 14 Mobile concrete base UMBASM8000000000 Mobile concrete base UMBASM8000000000 Congratula ons with your purchase! Please completely read and follow all the instruc ons. pg. 3 Proficiat met uw aankoop!

Nadere informatie

Smeertechniek Rotterdam Cairostraat 74 3047 BC Rotterdam Tel.: 010 466 62 55 Fax 010 466 66 55 Internet: www.smeertechniek.

Smeertechniek Rotterdam Cairostraat 74 3047 BC Rotterdam Tel.: 010 466 62 55 Fax 010 466 66 55 Internet: www.smeertechniek. DEZE KOPPELINGEN WORDEN GEBRUIKT IN OLIE- EN VETSMEERSYSTEMEN IN PLAATS VAN DE SNIJRINGKOPPELINGEN ( SNIJRING & DRUKMOER ) KOPPELEN EN ONTKOPPELEN VAN DE LEIDING KAN HERHAALD WORDEN ZONDER BESCHADIGING

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

AE1103 Statics. 5 November h h. Answer sheets. Last name and initials:

AE1103 Statics. 5 November h h. Answer sheets. Last name and initials: Space above not to be filled in by the student AE1103 Statics 09.00h - 12.00h Answer sheets Last name and initials: Student no.: Only hand in the answer sheets! Other sheets will not be accepted Write

Nadere informatie

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled is een hoogwaardige, flexibele LED strip. Deze flexibiliteit zorgt voor een zeer brede toepasbaarheid. liniled kan zowel binnen als buiten in functionele en decoratieve

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering.

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering. De L.Net s88sd16-n wordt via één van de L.Net aansluitingen aangesloten op de LocoNet aansluiting van de centrale, bij een Intellibox of Twin-Center is dat de LocoNet-T aansluiting. L.Net s88sd16-n aansluitingen

Nadere informatie

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training 9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training In 9 dagen jezelf volledig op de kaart zetten Je energie aangevuld en in staat om die batterij op peil te houden. Aan het eind heb jij Een goed gevoel in je

Nadere informatie

Suzuki Jimny 4x

Suzuki Jimny 4x Trekhaken Attelages Anhängevorrichtungen Tow bars Suzuki Jimny 4x4 GDW Ref. 1129 EEC APPROVAL N : e6*94/20*0124*01 D/ : 7.00 KN S/ : 75 kg Max. : 1400 kg GDW nv Hoogmolenwegel 23 B-8790 Waregem TEL. 32(0)56

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Analyse 8 december 203, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als jeeen onderdeel

Nadere informatie

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen?

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? De firewall van de Speedtouch 789 (wl) kan niet volledig uitgeschakeld worden via de Web interface: De firewall blijft namelijk op stateful staan

Nadere informatie

LDAP Server on Yeastar MyPBX & tiptel 31xx/32xx series

LDAP Server on Yeastar MyPBX & tiptel 31xx/32xx series LDAP Server on Yeastar MyPBX & tiptel 31xx/32xx series Tiptel b.v. Camerastraat 2 1322 BC Almere tel.: +31-36-5366650 fax.: +31-36-5367881 info@tiptel.nl Versie 1.2.0 (09022016) Nederlands: De LDAP server

Nadere informatie

Notices de pose Plaatsingsintructies Instructions

Notices de pose Plaatsingsintructies Instructions Appliques - Wandlampen - Bracket lamps otices de pose Plaatsingsintructies Instructions IC E7... p. HA R7S... p. ECO G4D... p.4 G9 G9... p.5 ECOV E7-0 E7 W... p.6 GR8 GR0q... p.7 G G... p.8 ED... p.9 www.gesso.be

Nadere informatie

NAVIGATIELANTAARNS NAVIGATION LIGHTS

NAVIGATIELANTAARNS NAVIGATION LIGHTS NAVIGATIELANTAARNS NAVIGATION LIGHTS GOEDKEURING DHR navigatieverlichting voldoet aan de hoogste eisen, Internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, Binnenvaart Politie Reglement en

Nadere informatie

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Juli 2012 Versie 2.

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Juli 2012 Versie 2. Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English Voorbeelden machtigingsformulieren standaard Europese incasso Examples of authorisation

Nadere informatie

Yamaha RD350 High Performance Ignition System

Yamaha RD350 High Performance Ignition System Yamaha RD350 High Performance Ignition System Advanced Digital Ignition system Inhoud van de set: Aantal Omschrijving 1 ADI, ontstekingsmodule met voorgeprogrammeerde timing 1 +12Volt bobine met dubbele

Nadere informatie

Pattern Cronelia s Seashell blanket

Pattern Cronelia s Seashell blanket Pattern Cronelia s Seashell blanket I got the inspiration for his blanket from a postcard I once bought. Pagina 1 Cygnet Yarns has lovely colours in their range that reminded me of those shells. For this

Nadere informatie

LED PRODISC SERIE EENVOUDIG TE MONTEREN OPBOUW EN SEMI-INBOUW ARMATUUR LED PRODISC SERIES EASY TO ASSEMBLE SURFACE MOUNT AND SEMI-RECESSED LUMINAIRE

LED PRODISC SERIE EENVOUDIG TE MONTEREN OPBOUW EN SEMI-INBOUW ARMATUUR LED PRODISC SERIES EASY TO ASSEMBLE SURFACE MOUNT AND SEMI-RECESSED LUMINAIRE EENVOUDIG TE MONTEREN OPBOUW EN SEMI-INBOUW ARMATUUR EASY TO ASSEMBLE SURFACE MOUNT AND SEMI-RECESSED LUMINAIRE LED PRODISC SERIE LED PRODISC SERIES Het LED Prodisc armatuur van Prolumia zorgt voor hoge

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Badkamer &Tegels FREE STANDING WASHBASINS. Free standing washbasin Size: 640x380x135 mm White matt Pop-up & Drainage not included

Badkamer &Tegels FREE STANDING WASHBASINS. Free standing washbasin Size: 640x380x135 mm White matt Pop-up & Drainage not included page 1 FREE STANDING WASHBASINS 278595 SOLIDTRAY Free standing washbasin Size: 640x380x135 mm 354 10 9 277029 SOLIDSHELL Free standing washbasin Size: 600x380x155 mm 375 6,5 5,5 278599 SOLIDJAZZ Free standing

Nadere informatie

SCdefault. 900 Montagerichtlijn. Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces :84-29 Aug May 03

SCdefault. 900 Montagerichtlijn. Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces :84-29 Aug May 03 SCdefault 900 Montagerichtlijn SITdefault Achterbumper MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces

Nadere informatie

3D Printer - Delta. Daniël van Mourik Tractus3D 2014-2015. Chapter: Motormount & motor

3D Printer - Delta. Daniël van Mourik Tractus3D 2014-2015. Chapter: Motormount & motor 3D Printer - Delta Daniël van Mourik Tractus3D 2014-2015 Chapter: Motormount & motor 0 Tractus3D Delta Printer Thank you for purchasing the delta printer. Dank u voor het aanschaffen van onze delta printer.

Nadere informatie

Nuit. A slim tool with sparkling light

Nuit. A slim tool with sparkling light Nuit A slim tool with sparkling light Sparkling light of Nuit is the result of an advanced LED system merged into an elegant design. Only a slim gap of 10mm is needed to unfold a curtain light. Nuit is

Nadere informatie

NL Gebruiksaanwijzing 2 EN Instruction manual 13 SPKSB45-W. Bluetooth Sound-Bar

NL Gebruiksaanwijzing 2 EN Instruction manual 13 SPKSB45-W. Bluetooth Sound-Bar NL Gebruiksaanwijzing 2 EN Instruction manual 13 SPKSB45-W Bluetooth Sound-Bar 1 Inhoud Checklist alle onderdelen 3 Sound-Bar plaatsen 4 Verticale wandmontage Sound-Bar 5 Horizontale wandmontage Sound-Bar

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016 NAVIJVEN MINILAMPJES OM ZELF TE MAKEN KERSTFIGUREN UIT DE LAPPENMAND VOOR DE KINDERSSALOON EN COWBOYS VAN LOLLYSTOKJES KAMERBREED BOEKENREK VOOR EEN SMAL BUDGETGEBAKKEN KOEKFIGUURTJES HANGEN WE IN DE KERSTBOOM

Nadere informatie

Johto. Flexible light

Johto. Flexible light Johto Flexible light Johto is a high quality lighting system based on LED for technically sophisticated interior and exterior light. It provides homogeneous and dot free illumination in very low installation

Nadere informatie

Railopbouw / Rail construction / Schienenaufbau. Dekstuk 120mm Outer frame 120mm Rahmen 120mm B-B R = 55 E+99 110 E+99. A = D = 2x L +520 =# =#

Railopbouw / Rail construction / Schienenaufbau. Dekstuk 120mm Outer frame 120mm Rahmen 120mm B-B R = 55 E+99 110 E+99. A = D = 2x L +520 =# =# 840 H Y 00 30 Railopbouw / Rail construction / Schienenaufbau C 0 Dekstuk 0mm Outer frame 0mm Rahmen 0mm E+99 0 40 E+99 80 = = A = D = x +50 =# =# B 6 B-B R = 55 0 > 500mm Deling afwerkkap Joint cover

Nadere informatie

IMPACT SERIE(S) Algemene informatie General information. De armaturen in de Impact serie kenmerken zich door robuuste maar toch elegante uitstraling.

IMPACT SERIE(S) Algemene informatie General information. De armaturen in de Impact serie kenmerken zich door robuuste maar toch elegante uitstraling. Algemene informatie General information De armaturen in de Impact serie kenmerken zich door robuuste maar toch elegante uitstraling. Deze armaturen zijn volledig vervaardigd uit aluminium met een opalen

Nadere informatie

Montagevoorschrift/ gebruiksaanwijzing TRADITIONAL CK

Montagevoorschrift/ gebruiksaanwijzing TRADITIONAL CK VOORDAT U DE TWINNY LOAD INSTALLEERT De verlichting van de Twinny Load is bestemd voor een 12V installatie. De Twinny Load is geschikt voor het vervoer van twee fietsen. Let op de maximaal toelaatbare

Nadere informatie

Minimaal 2 personen zijn nodig voor de montage. Materiaal Metaal / BELANGRIJKE OPMERKINGEN: Metaal is een speciaal materiaal met specifieke

Minimaal 2 personen zijn nodig voor de montage. Materiaal Metaal / BELANGRIJKE OPMERKINGEN: Metaal is een speciaal materiaal met specifieke Minimaal 2 personen zijn nodig voor de montage. Materiaal Metaal / BELANGRIJKE OPMERKINGEN: Metaal is een speciaal materiaal met specifieke eigenschappen. Let op: - Materiaaltechnisch is watercondens mogelijk!

Nadere informatie

HANDLEIDING - ACTIEVE MOTORKRAAN

HANDLEIDING - ACTIEVE MOTORKRAAN M A N U A L HANDLEIDING - ACTIEVE MOTORKRAAN MANUAL - ACTIVE MOTOR VALVE Model E710877 E710878 E710856 E710972 E710973 www.tasseron.nl Inhoud / Content NEDERLANDS Hoofdstuk Pagina NL 1 ALGEMEEN 2 NL 1.1

Nadere informatie

ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch

ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch Overboeken binnen uw eigen rekening Transfer Between your own account 个 人 账 户 转 账 2 ICBC Express 工 银 速 汇 3 Overboeking binnen SEPA Payment within SEPA SEPA 区 内 转 账 4

Nadere informatie

SPID Azimuth antenna rotator Type: BIG-RAK

SPID Azimuth antenna rotator Type: BIG-RAK SPID Azimuth antenna rotator Type: BIG-RAK Specifications: SPID BIG RAK PWM Azimuth Rotator BIG RAK @ 12V BIG RAK @ 18V Turning torque in-lbs/nm 2,800 in lb/315 Nm 3,600 in lb/403 Nm Brake Torque in lbs/nm

Nadere informatie

Johto. Flexible light

Johto. Flexible light Johto Flexible light Johto is a high quality lighting system based on LED for technically sophisticated interior and exterior light. It provides homogeneous and dot free illumination in very low installation

Nadere informatie

Zorg dat je bij de draden van de beide lampen kunt komen (demontage kuip of lampen etc. zie eventueel de fotobijlage)

Zorg dat je bij de draden van de beide lampen kunt komen (demontage kuip of lampen etc. zie eventueel de fotobijlage) Zorg dat je bij de draden van de beide lampen kunt komen (demontage kuip of lampen etc. zie eventueel de fotobijlage) Aansluiting Dimlicht met de Module Verbind de plus-draad (voor kleuren, download de

Nadere informatie

Wat te doen bij een ongeval

Wat te doen bij een ongeval Wat te doen bij... Wat te doen bij een ongeval IEDER: Onmiddellijk 2525 bellen (Intern alarmnummer) Meld kort en duidelijk: Uw naam en werkadres Uw telefoonnummer Wat is er gebeurd Waar is het gebeurd

Nadere informatie

Trekhaken Attelages Anhängevorrichtungen Tow bars. EEC APPROVAL N : e6*94/20*0426*00

Trekhaken Attelages Anhängevorrichtungen Tow bars. EEC APPROVAL N : e6*94/20*0426*00 Trekhaken Attelages Anhängevorrichtungen Tow bars Mazda 2 GDW EEC APPROVAL N : e6*94/20*0426*00 D= max kg max kg x + max kg max kg x 0,00981 6,00 kn s/ = 50 kg Max. = 900 kg GDW nv Hoogmolenwegel 23 B-8790

Nadere informatie

SPX Model A-360 Azimuth Antenna Rotor Model 1 & 2

SPX Model A-360 Azimuth Antenna Rotor Model 1 & 2 Gauke Boelensstraat 108 NL-9203 RS Drachten The Netherlands Tel: +31 (0) 512 354 126 GSM: +31 (0) 650 882 889 Fax: +31 (0) 847 187 776 www.rfhamdesign.com E-mail: info@rfhamdesign.com Model A-360 Azimuth

Nadere informatie

WWW.EMINENT-ONLINE.COM

WWW.EMINENT-ONLINE.COM WWW.EMINENT-OINE.COM HNDLEIDING USERS MNUL EM1016 HNDLEIDING EM1016 USB NR SERIEEL CONVERTER INHOUDSOPGVE: PGIN 1.0 Introductie.... 2 1.1 Functies en kenmerken.... 2 1.2 Inhoud van de verpakking.... 2

Nadere informatie

User guide. Bedienungsanleitung. Guide d utilisation. Manual del usuario. Guia do utilizador. Istruzioni d uso. Gebruikershandleiding.

User guide. Bedienungsanleitung. Guide d utilisation. Manual del usuario. Guia do utilizador. Istruzioni d uso. Gebruikershandleiding. User guide Bedienungsanleitung Guide d utilisation Manual del usuario Guia do utilizador Istruzioni d uso Gebruikershandleiding Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje UK D F ES P I NL DK S FIN 2 8 14

Nadere informatie

Davide's Crown Caps Forum

Davide's Crown Caps Forum pagina 1 van 6 Davide's Crown Caps Forum A Forum for Crown Cap Collectors Zoeken Uitgebreid zoeken Zoeken Forumindex Crown Caps Unknown Caps Lettergrootte veranderen vriend Afdrukweergave Gebruikerspaneel

Nadere informatie

Montage-instructies voor de grootte 191 x 111 x 195 cm

Montage-instructies voor de grootte 191 x 111 x 195 cm Montage-instructies voor de grootte 191 x 111 x 195 cm Minimaal 2 personen zijn nodig voor de montage. Materiaal Metaal / BELANGRIJKE OPMERKINGEN: Metaal is een speciaal materiaal met specifieke eigenschappen.

Nadere informatie

BEULcomfort. Solar insteekfittingen A6

BEULcomfort. Solar insteekfittingen A6 BEULcomfort Soar insteekfittingen Productgroep Productgroep BEULcomfort: Insteekfittingen voor RVS ribbebuizen Bijzonderheden: geen osse onderdeen metaadichtend geen speciaa gereedschap nodig compact geschikt

Nadere informatie

Saab 900 M94-, 9-3 -M03 (9400)

Saab 900 M94-, 9-3 -M03 (9400) SCdefault -3 Montagerichtlijn SITdefault MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Trekhaak, vast en afneembaar Accessories Part No. Group Date Instruction

Nadere informatie

ATTIX 40 PC & XC. Model: ATTIX PC ATTIX PC ATTIX XC. Onderdeellijst Nederlands

ATTIX 40 PC & XC. Model: ATTIX PC ATTIX PC ATTIX XC. Onderdeellijst Nederlands Model: ATTIX 40-01 PC ATTIX 40-21 PC ATTIX 40-21 XC Onderdeellijst Nederlands Inhoud Cabinet Push Clean & Basic & XC 3 Filtersystem Push Clean & Basic 6 Filtersystem XC 8 Motor Basic and Push Clean 10

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie