kg kg kg. 75 kg. 8,62 kn. e Mar-2005 ACS / Monoflex Rev. 03 SE DK. Art. Nr.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "11.4196 0.9513.3. 20 kg. 1950 kg. 1600 kg. 75 kg. 8,62 kn. e4 00-1508. 01-Mar-2005 ACS 0.9513.3 / Monoflex 11.4196 Rev. 03 SE DK. Art. Nr."

Transcriptie

1 SE DK NL Phone (SE) : 0046 (0) Phone (DK) : 0045 (0) Art. Nr Phone : 0031 (0) Only 2WD models: VW Golf -IV (excl. cabrio) VW Golf -IV Variant VW Bora VW Bora Variant Skoda Octavia sedan Skoda Octavia Station wagon kg 1950 kg 1600 kg 75 kg 8,62 kn e

2 Holes A : Holes B : VW Golf IV Variant VW Bora Variant VW Golf IV Hatchback VW Bora Sedan Skoda Octavia Sedan Skoda Octavia Stationwagon Nr. Qt. Product Kit Nr M10x32(10.9) 8x M12x25 (8.8) 3x M12x30 (8.8) 1x M12 4x M12 1x (Ø24x13x2.5)

3 NL 1. Alvorens tot montage van de trekhaak over te gaan dienen de algemene instructies zoals vermeld in de bijlage te worden opgevolgd. 2. Demonteer de bumper. Voor de modellen V.W. geldt: Demonteer daarvoor eerst de beide achterlicht units. Voor de modellen Skoda geldt: Verwijder eerst het afdekstrips aan de bovenzijde van de bumper (verwijderen achterlicht units is niet nodig ). 3. Demonteer de metalen binnen bumper. Deze komt te vervallen. 4. Lokaliseer de bestaande bevestigingsgaten in de zijkant van de chassisbalken en verwijder de afplakstrips. 5. Schuif de beide zijsteunen 1- en 2- in de chassisbalken en monteer deze met de bijgeleverde bouten M10x32. (let op : alleen handvast zetten.) Gebruik gaten -A- voor modellen Golf/Bora Variant of Golf/Bora Stationwagon. Gebruik gaten -B- voor alle overige modellen. 6. Monteer de dwarsbalk -3- tussen de beide steunen -1- en -2- met de bouten M10x32 7. Indien niet voorgemonteerd : Monteer de kogelopname 4- samen met stekkerdoosplaat 5- bij gat E- d.m.v. een bout M12x30 incl. veerring en sluitring (24x13x2,5) volgens tekening en bij gaten D- d.m.v. bouten M12x25, inclusief veerringen M12. ( LET OP : Kontroleer of de bouten aan de binnenzijde van de opname niet doorsteken zodat de doorgang voor de afneembare kogel belemmerd wordt. Kontroleer of het groefje aan de binnenzijde van de opname zich aan de achterzijde bevindt). Indien wel voorgemonteerd: kontroleer het aanhaalmoment volgens tabel. 8. Monteer de trekhaak kabelset (niet inbegrepen!) 9. Zet de trekhaak vast met behulp van een momentsleutel. Hierbij de aanhaalmomenten hanteren volgens tabel. 10. Maak een uitsparing in de bumper volgens een van de bijgevoegde sjablonen en monteer de bumper op zijn plaats terug. 11. Gat F- kan gebruikt worden voor de bevestiging van de remkabel van de aanhanger. 12. Plaats en gebruik de trekhaakkogel volgens de speciale bijgevoegde gebruikers instructies GB 1 Before fitting the tow bar the general instructions mentioned in the enclosed supplement should be read very carefully. 2 Remove the bumper. For all V.W. models: First remove both tail lights. For all Skoda models : First remove cover caps/ plates off the top upper side of the rear bumper ( removal of tail lights not necessary ). 3. Remove the steel inner part of the bumper. This can be discarded. 4. Localise the existing mounting holes for the side brackets in the sides of the chassis members, and remove the cover tapes. 5. Shift both side brackets 1- and -2- in the chassis members and mount them with the enclosed bolts M10x32. (attention: tighten by hand only). Use holes -A- for models Golf/Bora Variant or Golf/Bora Stationwagon. Use holes -B- for all other models. 6. Mount the main bar between both side brackets with bolts M10x If not pre-installed in the package: Mount housing 4- for the detachable ball at hole E- together with bracket 5- for the socket holder with bolt M12x30, springwasher and washer (24x13x2,5) and at holes D- with bolts M12x25 and springwashers M12 according sketch. (Attention: Make sure that the mounted bolts do not obstruct the entrance for the detachable ball on the inside of the housing. Make sure that the slot in the housing is located to the rear side). If housing is pre-installed in the package: Check the torque value on the bolts according to the table. 8. Mount the wiring kit at this point (not included). 9. Secure the tow bar using a torque wrench, using the values according to the table. 10. Make a cut out in the lower side of the bumper according one of the enclosed templates. Mount the bumper back in its position. 11. Hole -F- can be use to fix the brake cable of the trailer. 12. Place and use the detachable ball as shown in the enclosed user manual.

4 S DK 1 Innan påbörjad montering av draget är det viktigt att läsa igenom bifogad bilaga allmänna instruktioner. 2 Demontera sötfångare. För alla VW modeller: Först demontera baklysen. För alla Skoda modeller: Först demontera lock/täckplåt från överkanten av bakre stötfångare samt ta bort tape (demontering av baklysen behövs inte). 3. Demontera stötfångarinsats. Läggs åt sidan, skall inte återmonteras. 4. Lokalisera befintliga monterings hål för sidokonsol i rambalk och ta bort tape. 5. Flytta konsol 1 och 2 på båda sidor av rambalken och montera med bifogade M10x32 skruvar med lös åtdragning. Använd hål A för Golf/Bora Variant och Golf/Bora Stationwagon Använd hål B för alla andra modeller. 6. Montera dragbalk mellan båda sidkonsoler med M10x32 skruv. 7. Om huset inte är förmonterat: Montera huset 4- i hål E- för demonterbar kula tillsammans med kontaktplåt 5- M12x30 skruv, fjäderbrickor och (24x13x2,5) brickor samt i hål D- med M12x25 skruv och M12 fjäderbrickor enligt bild. (OBS: Var noga med att skruvarna inte kommer i vägen för den demonterbara kulan i huser. Se till att skåran i huset hamnar bakåt. Om huset är förmonterat: Kotrollera dragmoment på skruvarn enligt tabell. 8. Montera kabelsats (inte inkluderad). 9. Momentdra alla skruvförband till korrekt värde enligt tabell. 10. Gör en urskärning i undre del av stötfångaren efter medsänd urskärningsmall. Återmontera stötfångare. 11. Hål F- kan användas för montage av bromskabel till släp. 12. Placera och använd bifogad dragkula efter bifogad manual. 1 Inden montering af anhængertrækket, bør de generelle instruktioner, der er medsendt anhængertrækket, læses omhyggeligt igennem. 2 Demonter kofanger. For alle V.W. modeller: Demonter først baglygterne.. For alle Skoda models : Demonter først afdækningspladen på oversiden af bagkofanger. (Det er ikke nødvendigt at afmonterer baglygterne) 3. Fjern stålindlægget i kofanger. Dette skal ikke bruges igen. 4. Find eksisterende monterings punkter til sidekonsoller i vanger, og fjern afdækningstapen. 5. Placer sidekonsol -1- og -2- på siderne af vanger, og monter løst med vedlagte bolte M10x32. Benyt hullerne -A- til modellerne Golf/Bora Variant og Golf/Bora Station wagon. Benyt hullerne -B- til alle andre modeller. 6. Monter trækket mellem netop monterede sidekonsoller med M10x32 bolte. 7. Hvis huset ikke er monteret: Monter huset 4- i huller E- for aft kugle sammen med kontaktplade 5- M12x30 bolte, fjederskiver og (24x13x2,5) skiver samt i huller D- med M12x25 bolte og M12 fjederskiver ifølge billede. (OBS: Hver nøje med at monterede bolterne ikke kommer i vej i huset for den aftagelige kugle. Se til at hak i huset havner bag). Hvis huset allerede er monteret: Kontrollere moment af bolte ifølge tabel. 8. Monter el-sæt (ikke inkluderet) 9. Spænd anhængertrækket med momentnøgle. Anvend værdierne anført i tabellen. 10. Lav udskæring i nederste del af kofanger efter vedlagte skæreskabelon. Monter kofanger igen. 11. Hul F- kan bruges til sikkerhedswire. 12. Placer og anvend den aftagelige kugle som beskrevet i den medfølgende vejledning.

5 SF 1 Vetokoukun asennuksen alkaessa lue ensin sivu yleisiä ohjeita. 2 Irrota takapuskuri. Kaikki VW mallit: Irrota ensin takavalot. Kaikki Skoda mallit:irrota suojapellit takapuskurin yläreunasta sekä poista suojateipit (takavaloja ei tarvitse irrottaa). 3. Irrota takapuskurin sisäkappale. Laita se sivuun. Ei asenneta takaisin. 4. Paikallista runkopalkkien sivuilta sivutukien reiät ja poista suojateipit. 5. Asenna sivutuet 1 ja 2 runkopalkkeihin ruuveilla M10x32. Löysä kiinnitys. Käytä reikiä A malleissa Golf/Bora Variant ja Golf/Bora Stationwagon. Käytä reikiä B kaikissa muissa malleissa. 6. Asenna vetopalkki sivutukien väliin ruuveilla M10x Jos kuulapesää ei ole asennettu: Asenna kuulapesä 3- ja pistorasian pelti 4- ruuvilla M12x30, jousialuslaatalla ja aluslaatalla 24x13x2,5 reikään D-. Reikiin C- ruuvit M12x25 ja jousialuslaatat kuvan mukaisesti. Huom! Katso ettei ruuvien päät haittaa kuulan sisäänmenoa. Jos kuulapesä on valmiiksi asennettu: Tarkista kaikkien ruuvien momenttiarvot taulukon mukaan. Sivu Asenna sähkösarja (ei sisälly vetokoukun pakettiin). 9. Kiristä kaikki ruuviliitokset oikeaan momenttiin taulukon mukaisesti. 10. Leikkaa leikkausmallin mukainen osa puskurin alareunasta. Asenna puskuri paikoilleen. 11. Reikää F voidaan käyttää perävaunun jarrukaapelin asennukseen. 12. Asenna ja käytä mukanatulevaa vetokuulaa ohjeitten mukaisesti.

6

NL - Instructie- en gebruikershandleiding UK - Installation and User manual

NL - Instructie- en gebruikershandleiding UK - Installation and User manual NL - Instructie- en gebruikershandleiding UK - Installation and User manual 0310 211 Innovation has a name. Inhoudsopgave / Table of contents NL Deze handleiding bestaat uit 2 talen. 1 - NL 2 - UK Handleiding

Nadere informatie

9895 MAN-O-WAR TM PARTS LIST / LISTA DE PIEZAS / LISTE DE PIÈCES / ONDERDELENLIJST

9895 MAN-O-WAR TM PARTS LIST / LISTA DE PIEZAS / LISTE DE PIÈCES / ONDERDELENLIJST 9895 9895 MAN-O-WAR TM PARTS LIST / LISTA DE PIEZAS / LISTE DE PIÈCES / ONDERDELENLIJST AM01793F 3x AM01495KM AS0989513 AM2608DH AM02639KK AM02627MY AM02621KN 18x AM01890ZD 8x AM01887KN AM01880DH AM02025KZ

Nadere informatie

TA-RW255. Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning. Stereo Cassette Tape Deck

TA-RW255. Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning. Stereo Cassette Tape Deck T-RW255_DNSv.book Page 1 Wednesday, pril 20, 2005 9:40 M Deutsch Nederland Svenska Stereo Cassette Tape Deck T-RW255 Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Vor lnbetriebnahme...2 lvorens

Nadere informatie

MONTAGE- EN GEBRUIKERSHANDLEIDING

MONTAGE- EN GEBRUIKERSHANDLEIDING NEDERLANDS MONTAGE- EN GEBRUIKERSHANDLEIDING INNOTECH Arbeitsschutz GmbH. Irrtümer, Druckfehler, technische Änderungen vorbehalten! INNOTECH Arbeitsschutz GmbH. Errors and misprints accepted. We reserve

Nadere informatie

Informatie aan Trainingsinstituten (IaT nr.2) Uitvoering, praktijk en procedures voor trainingsinstituten

Informatie aan Trainingsinstituten (IaT nr.2) Uitvoering, praktijk en procedures voor trainingsinstituten Informatie aan Trainingsinstituten (IaT nr.2) Uitvoering, praktijk en procedures voor trainingsinstituten Versie 1.2 Datum 30 september 2014 Status Definitief Informatie aan Trainingsinstituten (IaT nr.2)

Nadere informatie

SolidWorks tutorial 12 CSWA

SolidWorks tutorial 12 CSWA SolidWorks tutorial 12 CSWA Lager en middelbaar technisch onderwijs Voor gebruik met SolidWorks Educational Release 2009-2010 1995-2005, SolidWorks Corporation 300 Baker Avenue Concord, Massachusetts 01742

Nadere informatie

Laminar flow: schone lucht op de vierkante meter

Laminar flow: schone lucht op de vierkante meter : schone lucht op de vierkante meter De behoefte aan een schone omgeving bij veel processen, voor mens en product is groot. Interflow is specialist in contamination control. Het creëren van schone omstandigheden

Nadere informatie

Hallo! Hello! Bonjour!

Hallo! Hello! Bonjour! Hallo! Hello! Bonjour! Wir freuen uns, dass Du Dich für die Gigaset elements camera entschieden hast. Bevor Du camera nutzen kannst, musst Du noch einigen Anweisungen folgen. We are pleased you decided

Nadere informatie

GOKKEN IN KAART Tweede meting aard en omvang kansspelen in Nederland

GOKKEN IN KAART Tweede meting aard en omvang kansspelen in Nederland GOKKEN IN KAART Tweede meting aard en omvang kansspelen in Nederland December 2011 INTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON 2011 WODC, ministerie van Veiligheid en Justitie. Auteursrechten voorbehouden. INTRAVAL

Nadere informatie

Maurice Harteveld Bigness Is All in the Mind Bigness Viewed in Terms of Public Space

Maurice Harteveld Bigness Is All in the Mind Bigness Viewed in Terms of Public Space 114 B I G N E S S IS ALL IN THE M I N D Maurice Harteveld Bigness Is All in the Mind Bigness Viewed in Terms of Public Space There are some who glorify the state or quality of bigness. This seems to be

Nadere informatie

Jonge beginnende automobilisten, hun ongevalsrisico en maatregelen om dit terug te dringen

Jonge beginnende automobilisten, hun ongevalsrisico en maatregelen om dit terug te dringen Jonge beginnende automobilisten, hun ongevalsrisico en maatregelen om dit terug te dringen Drs. W.P. Vlakveld R-2005-3 Jonge beginnende automobilisten, hun ongevalsrisico en maatregelen om dit terug te

Nadere informatie

Winterserie Matchracen 2014-2015

Winterserie Matchracen 2014-2015 Winterserie Matchracen 2014-2015 1 ORGANISERENDE AUTORITEIT AANKONDIGING De organiserende autoriteit (OA) is de Dutch Match & Team Racing Association (DMTRA) ondersteund door het Watersportverbond Contact:

Nadere informatie

Accountant, wat heb je te vertellen? Vragen en antwoorden in de AVA s 2013

Accountant, wat heb je te vertellen? Vragen en antwoorden in de AVA s 2013 Accountant, wat heb je te vertellen? Vragen en antwoorden in de AVA s 2013 Inleiding De scontrole van de jaarrekening vormt een van de hoekstenen van een goed systeem van Corporate Governance 1. Aandeelhouders

Nadere informatie

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam I amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam 1 Inhoudsopgave contents Voorwoord Foreword

Nadere informatie

Heritage of War Programme

Heritage of War Programme 2 3 Erfgoed van de Oorlog Het programma Erfgoed van de Oorlog van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is bedoeld om belangrijk materiaal uit en over de Tweede Wereldoorlog te behouden

Nadere informatie

Nacontrole in de oncologie. Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen

Nacontrole in de oncologie. Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen Nacontrole in de oncologie Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Aanbieding advies

Nadere informatie

Meer groei dan vergroening. Mogelijke gevolgen GLB 2014-2020 voor melkveehouders en akkerbouwers

Meer groei dan vergroening. Mogelijke gevolgen GLB 2014-2020 voor melkveehouders en akkerbouwers Meer groei dan vergroening Mogelijke gevolgen GLB 2014-2020 voor melkveehouders en akkerbouwers Maart 2011 Dit onderzoek is uitgevoerd door Wageningen UR in opdracht van en gefinancierd door het Ministerie

Nadere informatie

Verkeersveiligheidseffecten van de invoering van Anders Betalen voor Mobiliteit

Verkeersveiligheidseffecten van de invoering van Anders Betalen voor Mobiliteit Verkeersveiligheidseffecten van de invoering van Anders Betalen voor Mobiliteit Ing. G. Schermers & dr. M.C.B. Reurings R-2009-2 Verkeersveiligheidseffecten van de invoering van Anders Betalen voor Mobiliteit

Nadere informatie

CFD-studie van rookbeweging bij brand in atria - Interpretatie en correct gebruik van resultaten uit schaalmodellen

CFD-studie van rookbeweging bij brand in atria - Interpretatie en correct gebruik van resultaten uit schaalmodellen CFD-studie van rookbeweging bij brand in atria - Interpretatie en correct gebruik van resultaten uit schaalmodellen Sophie Van de Vel Promotor: prof. dr. ir. Bart Merci Begeleiders: Nele Tilley, Pieter

Nadere informatie

Curler 23 e jaargang nr. 1, september 2008

Curler 23 e jaargang nr. 1, september 2008 Inhoudsopgave Curler 23 e jaargang nr. 1, september 2008 Van de voorzitter...2 In memoriam...3 Jeugdprogramma's 2008...4 Nieuws vanuit CC PWA...6 Curling Club Tilburg...8 It Geht Oan!!!!... 10 Ladiesnight

Nadere informatie

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ vitality we add 2 Medical Delta Het Medical Delta consortium wordt gevormd door de academische instellingen en regionale overheden in Zuid-Holland. In samenwerking

Nadere informatie

Arborisico s in ondergrondse bouwwerken

Arborisico s in ondergrondse bouwwerken Arborisico s in ondergrondse bouwwerken Onderzoek in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, verricht door TNO november 2003 Colofon Titel Arborisico s in ondergrondse bouwwerken

Nadere informatie

DAKLOOS NA HUISUITZETTING igor van laere en matty de wit

DAKLOOS NA HUISUITZETTING igor van laere en matty de wit DAKLOOS NA HUISUITZETTING igor van laere en matty de wit DAKLOOS NA HUISUITZETTING Dakloos na huisuitzetting INHOUD Samenvatting 3 Summary 13 Three research questions 23 Conclusions and recommendations

Nadere informatie

The Power of the Object

The Power of the Object The Power of the Object How do museums deal with contested historical issues? How do you exhibit causes, effects and concepts by means of objects? These are just two of the key issues facing contemporary

Nadere informatie

2 Gebruiksaanwijzing 5 User Instructions 8 Gebrauchsanweisung 11 Mode d emploi 14 Instrucciones para el el uso 17 Brugsanvisning. mini+ www.bobike.

2 Gebruiksaanwijzing 5 User Instructions 8 Gebrauchsanweisung 11 Mode d emploi 14 Instrucciones para el el uso 17 Brugsanvisning. mini+ www.bobike. 2 Gebruiksaanwijzing 5 User Instructions 8 Gebrauchsanweisung 11 Mode d emploi 14 Instrucciones para el el uso 17 Brugsanvisning mini+ www.bobike.com legenda/legend/legende/légende/leyenda/signaturforklaring

Nadere informatie

De Agrofoodmonitor. Maatschappelijke waardering van de Agro & Food sector

De Agrofoodmonitor. Maatschappelijke waardering van de Agro & Food sector De Agrofoodmonitor Maatschappelijke waardering van de Agro & Food sector De Agrofoodmonitor Maatschappelijke waardering van de Agro & Food sector Marleen Onwezen Harriette Snoek Machiel Reinders Jantine

Nadere informatie

Predatie bij weidevogels

Predatie bij weidevogels Op zoek naar de mogelijke effecten van predatie op de weidevogelstand Wolf Teunissen Hans Schekkerman Frank Willems Colofon Sovon Vogelonderzoek Nederland, Alterra 2005 Projectteam: Wolf Teunissen, Sovon

Nadere informatie

BELANGRIJK! Bewaren voor later gebruik IMPORTANT! A conserver pour consultation ultérieure ACHTUNG! Für späteres Nachschlagen

BELANGRIJK! Bewaren voor later gebruik IMPORTANT! A conserver pour consultation ultérieure ACHTUNG! Für späteres Nachschlagen gebruiksaanwijzing 3,5-15 kg notice d emploi gebrauchsanleitung user s manual BELANGRIJK! Bewar voor later gebruik IMPORTANT! A conserver pour consultation ultérieure ACHTUNG! Für späteres Nachschlag auf

Nadere informatie

Blootstelling aan elektromagnetische velden (0 Hz - 10 MHz)

Blootstelling aan elektromagnetische velden (0 Hz - 10 MHz) Blootstelling aan elektromagnetische velden (0 Hz - 10 MHz) Aanbiedingsbrief Blootstelling aan elektromagnetische velden (0 Hz - 10 MHz) aan: de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en

Nadere informatie

Eindverslag commissie Müller December 2003

Eindverslag commissie Müller December 2003 Eindverslag commissie Müller December 2003 1 Eindverslag commissie Müller Opdracht: Vaststellen van de Aansprakelijkheid en Verantwoordelijkheid van de Certifying Staff binnen KLM Engineering & Maintenance

Nadere informatie