Data en trendanalyse Brandveilig Leven. Woningbranden en woningcheck s brandveiligheid 2010 t/m 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Data en trendanalyse Brandveilig Leven. Woningbranden en woningcheck s brandveiligheid 2010 t/m 2012"

Transcriptie

1 Data en trendanalyse Brandveilig Leven Woningbranden en woningcheck s brandveiligheid 2010 t/m 2012 Afdeling: Onderzoek & Analyse Team Brandveilig Leven Auteur: Lucie Berning Opdrachtgever: A.P. de Graaf, Teamleider Brandveilig Leven Datum uitgave: definitief concept 4 juni 2013

2 Voorwoord Sinds het voorjaar van 2012 wordt door de VRR intensief ingezet op de uitvoering van woningcheck s Brandveiligheid (wcb s) in hotspotgebieden 1 om hiermee het veiligheidsbewustzijn van burgers te optimaliseren. Belangrijk in dit proces is het continue meten van (maatschappelijk) rendement om te bezien of de beoogde doelen worden behaald en/of bijsturing van het proces wenselijk is. In deze voorliggende rapportage is een analyse gemaakt omtrent de relatie woningcheck s brandveiligheid en woningbranden in de hotspotgebieden 2. Doormiddel van de data-analyse zal het kwantitatieve rendement van de woningchecks in kaart worden gebracht. Om de benodigde data te verzamelen is met het programma Brio gewerkt, data verzameld uit Boris, de kladblokregels van de regionale meldkamer brandweer en de management informatie portal (MIP) woningcheck s Brandveilig Leven. Om een goed beeld te kunnen krijgen van het aantal woningbranden, heeft naast de filter in brio 3, nog een handmatige selectie plaats moeten vinden. Tijdens deze selectie zijn alle woningbrand incidenten bestudeerd om foutmeldingen en brandstichtingen eruit te filteren en te controleren dat alleen objecten met woonfunctie in de selectie over blijven. Er zijn twee selecties gemaakt: een keer alle woningbranden in vaknummers waar nog geen wcb heeft plaats gevonden ( geen wcb ) en vakken waar in 2012 een wcb heeft plaatsgevonden ( wcb in 2012 ) Op basis van de geselecteerde data is de data-analyse uitgevoerd. Volgende vragen dienden hierbij als lijdraad: 1) Neemt het aantal woningbranden daadwerkelijk af door het uitvoeren van woningcheck s brandveiligheid? a) Hoe ontwikkelt zich het aantal woningbranden in de laatste drie jaar (2010 t/m 2012)? b) Hoe verhoudt zich het aantal woningbranden in verloop van de afgelopen drie jaar, in vakken waar wel/of geen wcb s zijn uitgevoerd tot elkaar? 2) Wat waren de meest voorkomende brandoorzaken? Is er de afgelopen drie jaar een verandering in de brandoorzaken te herkennen? Om te visualiseren waar er binnen de VRR de meeste woningbranden hebben plaats gevonden, zijn met behulp van het programma Map Info alle woningbranden uit de selectie geplot op de kaart van de VRR. Deze kaart is beschikbaar als Map Info bestand en als PDF met lagenbeheer en als jpg. 1 Geografisch gedefinieerd gebied binnen de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond bestaande uit 1000 woningen waar het aantal incidenten (woningbranden) sinds 1 oktober 2008 bovengemiddeld is gebleken. 2 Geografisch gedefinieerd gebied binnen de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond bestaande uit 1000 woningen waar het aantal incidenten (woningbranden) sinds 1 oktober 2008 bovengemiddeld is gebleken. 3 Zie bijlage 1 filtercriteria Brio

3 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Inhoudsopgave... 3 Resultaten... 4 Branden op locaties waar een woningcheck is uitgevoerd... 4 Trend woningbranden... 5 Verhouding woningbranden wel/geen wcb... 7 Brandoorzaken per jaar... 8 Verhouding oorzaak woningbranden 2010 t/m Discussie en aanbevelingen Conclusie Bijlagen... 16

4 Resultaten Branden op locaties waar een woningcheck is uitgevoerd De uitvoering van woningcheck s brandveiligheid binnen de woonomgeving is pas dan geslaagd als feitelijk aangetoond kan worden, dat het aantal woningbranden verminderd kan worden. Als voorlichting aan burgers doormiddel van woningcheck s effectief is, dan zou op de reeds bezochte adressen niet of nauwelijks meer brand mogen uitbreken. Om te onderzoeken of er bij de woningen, die door middel van een woningcheck zijn bezocht nadien nog brand heeft plaatsgevonden, zijn de adressen uit de selectie wcb in 2012 vergeleken met de adressen uit het MIP, waar een wcb heeft plaats gevonden. Uit het onderzoek blijkt dat er tot nu toe geen woningbranden hebben plaats gevonden op adressen in de hotspotgebieden waar medewerkers van de VRR een woningcheck brandveiligheid hebben uitgevoerd. 4

5 Trend woningbranden Figuur 1: Trend "geen wcb" Tabel 1: Data tbv. Figuur 1 woningbranden " geen wcb" in hotspots, jaar totaal aantal Figuur 1 laat het aantal woningbranden zien in de vaknummers binnen de hotspotgebieden waar tot op heden nog geen woningcheck s brandveiligheid zijn uitgevoerd (deze staan in de planning voor de periode ). Het aantal woningbranden in deze gebieden daalt van 2010 t/m 2012 met bijna de helft. Van 2010 naar 2011 daalt het aantal met 23% en van 2011 naar 2012 met 27% (zie tabel 5). Opmerkelijk is dat sinds de uitrol van het instrument Brandveilig Leven in 2010 een significante daling in het aantal incidenten is waar te nemen. Vanaf januari 2010 heeft het team Brandveilig Leven in deze buurten daadwerkelijk ingezet op groepsvoorlichting en andere activiteiten anders dan de uitvoering van woningcheck s brandveiligheid om het veiligheidsbewustzijn onder burgers te verhogen. 5

6 Figuur 2: Trend "wcb in 2012" Tabel 2: Data, tbv. figuur 2 woningbranden "wcb in 2012" jaar totaal aantal Figuur 2 laat het aantal woningbranden zien in de vaknummers waar in 2012 daadwerkelijk woningcheck s brandveiligheid zijn uitgevoerd door medewerkers van de VRR. Het aantal woningbranden in deze vaknummers daalt van 2010 t/m 2012 met ca. de helft. Van 2010 naar 2011 daalt het aantal met 17% en van 2011 naar 2012 met 40% (zie tabel 5). Het bovenstaande laat zien dat het instrument woningcheck s brandveiligheid als effectief kan worden gekenmerkt aangevuld met aanvullende separate voorlichtingsactiviteiten op het gebied van brandveiligheid. 6

7 Verhouding woningbranden wel/geen wcb Figuur 3: Verhouding woningbranden "geen wcb"en "wcb in 2012" Figuur 3 laat de daling van het aantal woningbranden zien binnen de vakken waar wel woningcheck s brandveiligheid zijn uitgevoerd ten opzichte van de vakken waar nog geen woningcheck s brandveiligheid zijn uitgevoerd. Van 2010 tot 2011 ligt de daling in het aantal incidenten in de vakken met- en zonder wcb dicht bij elkaar. Het aantal woningbranden in de vakken met wcb daalde met 17% in de vakken zonder wcb vond een daling van 23% plaats. In deze periode ( 2010 en 2011) hebben nog geen woningchecks in deze vakken plaatsgevonden. In de periode van 2011 tot 2012 daarentegen hebben wel woningcheck s brandveiligheid plaatsgevonden. In de vaknummers waar deze hebben plaatsgevonden was de daling in het aantal woningbranden duidelijk hoger als in vakken zonder wcb. Het aantal woningbranden in de vakken met wcb daalde met 40% in de vakken zonder wcb vond een daling van 27% plaats. Tabel 3: Data, daling "geen wcb" Bepalen daling " geen wcb" jaar totaal incidenten daling incidenten ivm voorjaar (%) ,88% ,56% Tabel 4: Data, daling "wcb in 2012" Bepalen daling " wcb in 2012" jaar totaal incidenten daling incidenten ivm voorjaar (%) ,67% ,00% Tabel 5: Data tbv. Figuur 8 Daling aantal woningbranden ( % afgerond) type daling incidenten (%) daling incidenten in(%) " wcb in 2012" " geen wcb"

8 Brandoorzaken per jaar Tabel 6 : Oorzaak woningbranden 2010 Tabel 7: Oorzaak woningbranden 2011 Tabel 8 : Oorzaak woningbranden 2012 Oorzaak woningbranden "geen wcb" 2010 incidenten Oorzaak 2010 % dhz werkzaamheden 0 0 elektrische apparatuur 9 11 gaskachel / open haard 2 2 geiser / cv 1 1 kaarsen 2 2 keuken onbekend keukenbrand oven / magnetron 5 6 keukenbrand vlam in de pan 5 6 kortsluiting 0 0 meterkast 4 5 onbekend onvoorzichtigheid roken 3 4 overbelasting stekkerdoos/ snoertjes 1 1 roken in bed 3 4 schoorsteenbrand 0 0 slaapkamer onbekend 3 4 tv 0 0 wasdroger 5 6 Totaal Oorzaak woningbranden "geen wcb" 2011 Oorzaak incidenten % 2011 dhz werkzaamheden 0 0 elektrische apparatuur 2 3 gaskachel / open haard 1 2 geiser / cv 2 3 kaarsen 3 5 keuken onbekend keukenbrand oven / 2 3 magnetron keukenbrand vlam in de pan kortsluiting 1 2 meterkast 1 2 onbekend onvoorzichtigheid roken 0 0 overbelasting 2 3 stekkerdoos/ snoertjes roken in bed 1 2 schoorsteenbrand 2 3 slaapkamer onbekend 5 8 tv 1 2 wasdroger 2 3 Totaal Oorzaak woningbranden " geen wcb" 2012 incidenten Oorzaak 2012 % dhz werkzaamheden 1 2 elektrische apparatuur 5 11 gaskachel / open haard 3 6 geiser / cv 2 4 kaarsen 1 2 keuken onbekend keukenbrand oven / magnetron 6 13 keukenbrand vlam in de pan 0 0 kortsluiting 0 0 meterkast 1 2 onbekend 7 15 onvoorzichtigheid roken 1 2 overbelasting stekkerdoos/ snoertjes 4 9 roken in bed 0 0 schoorsteenbrand 4 9 slaapkamer onbekend 0 0 tv 0 0 wasdroger 2 4 totaal In figuur 4, 5 en 6 zijn per jaar (2010, 2011, 2012) de brandoorzaken van de woningbranden uit de vakken waar nog geen wcb heeft plaatsgevonden te zien. Opvallend is dat in alle drie jaren is ca. 1/3 van de branden in de keuken begonnen. Verder valt op dat in elk jaar bij meer dan 15% van de branden de ruimte van het ontstaan en de brandoorzaak niet meer te achterhalen is. Deze branden staan geregistreerd al onbekend. 8

9 Figuur 4: Woningbranden

10 Figuur 5: Woningbranden

11 Figuur 6: Woningbranden

12 Verhouding oorzaak woningbranden 2010 t/m 2012 Figuur 8: Oorzaak woningbranden "geen wcb" In figuur 8 zijn de verschillende brandoorzaken binnen de vaknummers waar nog geen woningcheck s brandveiligheid uitgevoerd zijn weergegeven. De aantallen in de jaren 2010, 2011 en 2012 zijn naast elkaar neergezet om trends en uitschieters in kaart te brengen. Het valt op dat het aantal branden met oorzaak onbekend in 2012 minder dan de helft is als in Opvallend is vooral ook het aantal branden ontstaan in de keuken. Ook is dit van 2010 tot 2012 met bijna de helft gedaald, echter is het statistisch gezien nog steeds een van de meest voorkomende ontstaansplekken. Een sterke daling is verder te zien van 2011 naar 2012 in het aantal branden veroorzaakt door stekkerdozen/snoertjes, tv en wasdroger. 12

13 Figuur 9: Oorzaak Woningbranden "wcb in 2012" In figuur 9 zijn de verschillende brandoorzaken uit de vaknummers waar in 2012 woningcheck s brandveiligheid zijn uitgevoerd te zien. De aantallen in de jaren 2010, 2011 en 2012 zijn naast elkaar neergezet om trends en uitschieters in kaart te brengen. Opvallend is dat net als in figuur 4, het hoge aantal branden wat in de keuken ontstaat. In vergelijking met figuur 4, waar stekkerdozen/snoertjes, tv en wasdroger nog hoog scoren, komen deze in het gebied waar wcb s zijn uitgevoerd niet meer voor. 13

14 Discussie en aanbevelingen - De brandoorzaken zijn op basis van Boris en de kladblokregels van de meldkamer brandweer bepaald en niet op basis van brandonderzoek. Hierdoor kan niet met zekerheid worden gezegd of deze allemaal kloppen. Aanbeveling: Voor meer betrouwbaarheid zouden alle woningbranden in de toekomst structureel (per week) bijgehouden moeten worden en gecommuniceerd moeten worden met Team Brandonderzoek en de repressieve dienst over de brandoorzaak. Om te kunnen controleren of de woningcheck brandveiligheid het aantal branden helpen te reduceren, is het aan te bevelen om periodiek de locaties van woningbranden te vergelijken met de adressen waar woningcheck s brandveiligheid reeds hebben plaats gevonden. - Bij de vaknummers waar wel woningcheck s brandveiligheid in 2012 zijn uitgevoerd, is geen onderscheid gemaakt in de hoeveelheid uitgevoerde woningcheck s brandveiligheid. Zo zijn er vakken, die bijna volledig bezocht zijn en vakken waar maar enkele woningcheck s brandveiligheid hebben plaats gevonden. Aanbeveling: Om een nauwkeuriger beeld te krijgen zou op de selectie ingezoomd moeten worden, zo dat alle woningbranden op de adressen zonder woningcheck brandveiligheid met de woningbranden op de adressen met woningcheck brandveiligheid worden vergeleken. 14

15 Conclusie 1) Neemt het aantal woningbranden af door het uitvoeren van woningcheck s brandveiligheid binnen de hotspotgebieden van de VRR? a) Hoe ontwikkelt zich het aantal woningbranden in de laatste drie jaar (2010 t/m 2012) binnen de hotspotgebieden van de VRR? Het aantal woningbranden in de hotspotgebieden daalt van 2010 tot en met 2012 zowel in de vaknummers waar geen woningcheck s brandveiligheid is uitgevoerd, als in de vakken waar wel woningcheck s brandveiligheid zijn uitgevoerd. b) Hoe verhoudt zich het aantal woningbranden in verloop van de afgelopen drie jaar, in vakken waar wel/geen woningcheck s brandveiligheid zijn uitgevoerd tot elkaar? De daling in het aantal woningbranden in de vakken waar wel woningcheck s brandveiligheid uitgevoerd is duidelijk hoger als in de vakken waar geen woningcheck s brandveiligheid zijn uitgevoerd (40% in vergelijking met 27%). Verder heeft er in de afgelopen drie jaar geen keer een brand plaats gevonden op een adres waar een woningcheck s brandveiligheid is uitgevoerd. Dit zou te maken kunnen hebben met de woningcheck s brandveiligheid. Het vergroten van het veiligheidsbewustzijn van de mensen door een woningcheck s brandveiligheid kan dus positief bijdragen aan een brandveilig gedrag en het nemen van preventieve maatregelen. In beide hierboven beschreven situaties is dus een significante daling waar te nemen van het aantal woningbranden in de hotspotgebieden, wat mede verklaard zou kunnen worden door de intensieve inzet van het team Brandveilig Leven op het gebied van groepsvoorlichting en buurtinterventies in deze gebieden. 2) Wat waren de meest voorkomende brandoorzaken? Is er de afgelopen drie jaar een verandering in de brandoorzaken te herkennen? Opvallend is de sterke afname van TV en wasdroger als brandoorzaak. Vaak is de brandoorzaak onbekend of na maanden/ jaren niet meer te achterhalen. De keuken is de ruimte waar de afgelopen drie jaar het vaakst brand is ontstaan( ca. 1/3 van alle branden). 15

16 Bijlagen 16

17 Bijlage 1 Filtercriteria/ specificaties BRIO Bron: verslag hotspots Daan ( Stagiaire BVL 2011) 2.1 Specificaties De incidenten kunnen op verschillende specificaties worden gefilterd, zo kan men bijvoorbeeld de loze alarmen en de oefeningen uit de lijst filteren. Wanneer deze meldingen wel in de lijst worden opgenomen kan het aantal incidenten hoger uitvallen dan dat ze in werkelijkheid zijn. De gegevens zijn opgevraagd uit BRIO, hierin staan alle gegevens over de incidenten. Voor de verschillende karakteristieken zijn afkortingen en namen gebruikt. Deze afkortingen en namen zijn hieronder in de tabel ook gebruikt. Onder de kolom Filters BRIO staat aangegeven welke filter er is ingezet op de ervoor genoemde specificatie. De reden en de gevolgen van het gebruik van de filter zijn in de derde kolom aangegeven. Specificatie BRIO Periode Brandweer: Melding Filters BRIO tot en met Gebouwbrand Karakteristieken - Kleine brand - Middel brand - Grote brand - Zeer grote brand Brandweer: Soort afsluiting Cl1 Niet: - Oefening MIE - Samengevoegd incident - Test Reden/gevolgen De incidenten over een periode van 2 jaar geven een redelijk beeld van de werkelijkheid. De datum is gebruikt, omdat oktober 2010 de laatste volle maand was ten tijde van het opvragen van de gegevens. Van alle incidenten worden alleen de gebouwbranden gefilterd, zodat alle andere branden, die oninteressant zijn voor dit project, niet worden meegeteld. Van de gebouwbranden over een periode van twee jaar worden alle karakteristieken mee geteld. Om de lijst zo min mogelijk te vervuilen zijn de oefeningen, samengevoegde incidenten en de testen eruit gefilterd, zodat alleen de echte gebouwbranden meegeteld worden. Tijdsduur Minimaal 30 minuten Om de kleine branden en loze alarmen te filteren zijn alleen de gebouwbranden meegeteld waarbij een voertuig langer dan 30 minuten is ingezet. Brandweer: Aanpak Start incident Wijziging status Einde incident voertuig Tabel 1: Filter instellingen BRIO Het incident start op het moment dat het eerste voertuig uitrukt. Met de start en het einde van het incident is de tijdsduur bepaald. Het incident eindigt op het moment dat het voertuig weer de status inzetbaar heeft. 17

18 Bijlage 2 Plot Woningbranden 2010 t/m 2012 geen wcb (PDF bestand met lagenbeheer beschikbaar voor alle woningbranden 2010 t/m 2012 met en zonder wcb) Figuur 1, Plot Woningbranden " geen wcb", rood = 2012, blauw = 2011, groen =

19 19

Voorlichting. in het kader van Brandveilig Leven. Brand is geen grap: http://www.youtube.com/watch?v=l9cqrfehspy

Voorlichting. in het kader van Brandveilig Leven. Brand is geen grap: http://www.youtube.com/watch?v=l9cqrfehspy Voorlichting in het kader van Brandveilig Leven Brand is geen grap: http://www.youtube.com/watch?v=l9cqrfehspy Programma I. De brandweer II. III. IV. Brandveilig Leven De praktijk: het woningbezoek 1.

Nadere informatie

Afbakening Het onderzoek richt zich op de fatale woningbranden in 2011. De niet-fatale woningbranden zijn in het onderzoek niet meegenomen.

Afbakening Het onderzoek richt zich op de fatale woningbranden in 2011. De niet-fatale woningbranden zijn in het onderzoek niet meegenomen. Fatale woningbranden 2011 Managementsamenvatting Het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV) heeft onderzoek verricht naar de oorzaken, omstandigheden en het verloop van woningbranden met dodelijke

Nadere informatie

Fatale woningbranden 2003 en 2008 t/m 2011: een vergelijking

Fatale woningbranden 2003 en 2008 t/m 2011: een vergelijking Fatale woningbranden 2003 en 2008 t/m 2011: een vergelijking Managementsamenvatting Inzicht in kritische factoren bij fatale woningbranden is onontbeerlijk om gericht en effectief brandveiligheidsbeleid

Nadere informatie

brandweer gooi en vechtstreek Brandveiligheid Samen onze zorg

brandweer gooi en vechtstreek Brandveiligheid Samen onze zorg brandweer gooi en vechtstreek Brandveiligheid Samen onze zorg Inhoud Maak een vluchtplan................ 4 Veilig omgaan met elektriciteit en apparatuur........................ 6 Veilige gasinstallaties................

Nadere informatie

16 brandveiligheids. Veilig gebruik van elektrische apparatuur INFO

16 brandveiligheids. Veilig gebruik van elektrische apparatuur INFO 16 brandveiligheids INFO Veilig gebruik van elektrische apparatuur Meer informatie of andere folders uit deze serie? Ga naar de brandweer kazerne bij u in de buurt of kijk op www.brandweer.nl Zo n zesduizend

Nadere informatie

Notitie Informatie. BRANDVEILIG LEVEN van én voor iedereen

Notitie Informatie. BRANDVEILIG LEVEN van én voor iedereen Notitie Informatie BRANDVEILIG LEVEN van én voor iedereen 1 In de vergadering van 27 september 2013 heeft het AB zijn goedkeuring gegeven aan het Jaarverslag Brandveilig Leven 2012 2013. Activiteiten voor

Nadere informatie

Brandveilig Leven - pilot aandachtswijken. Resultaten van een veldonderzoek naar de effectiviteit van voorlichting aan huis

Brandveilig Leven - pilot aandachtswijken. Resultaten van een veldonderzoek naar de effectiviteit van voorlichting aan huis Brandveilig Leven - pilot aandachtswijken Resultaten van een veldonderzoek naar de effectiviteit van voorlichting aan huis Nieuwe focus brandweer Hoe kunnen we brand voorkomen? Brandveilig Leven Verschillende

Nadere informatie

Oud en Nieuw Landelijk beeld jaarwisseling in Nederland

Oud en Nieuw Landelijk beeld jaarwisseling in Nederland Oud en Nieuw 2014-2015 Landelijk beeld jaarwisseling 2014-2015 in Nederland Pagina 2 van 15 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Landelijk beeld... 5 Aantal jaarwisseling gerelateerde gebeurtenissen... 6

Nadere informatie

Checklist Brandveiligheid Thuis. Algemeen Postcode Woonplaats Tel. nummer Datum check

Checklist Brandveiligheid Thuis. Algemeen Postcode Woonplaats Tel. nummer Datum check Checklist Brandveiligheid Thuis Algemeen Postcode Woonplaats Tel. nummer Datum check Checklist brandveiligheid thuis Brandweer Twente besteedt veel aandacht aan het voorkomen van brand. Mensen die door

Nadere informatie

Brandveiligheid, samen onze zorg!

Brandveiligheid, samen onze zorg! Brandveiligheid, samen onze zorg! 1 Inhoud Brandveilig wonen Elektrische apparatuur 4 Gasinstallaties 6 Koken 8 Omgaan met vuur 10 Stoken 12 Medicinale zuurstof 14 Voorzorgsmaatregelen 16 Brandveiligheidstips

Nadere informatie

Brandveiligheid in de zorg

Brandveiligheid in de zorg Brandveiligheid in de zorg HANDIGE TIPS om brand te voorkomen en goed te kunnen reageren bij brand Versie voor zelfstandig wonen met zorg Maak de zorg brandveilig TIPS OM Brandveiligheid is een belangrijk

Nadere informatie

Jaaroverzicht fatale woningbranden 2013

Jaaroverzicht fatale woningbranden 2013 Jaaroverzicht fatale woningbranden 2013 Jaaroverzicht fatale woningbranden 2013 / Brandweeracademie 1 De Brandweeracademie is onderdeel van het Instituut Fysieke Veiligheid. Voorwoord Voor u ligt het jaaroverzicht

Nadere informatie

Brandveiligheid in de zorg

Brandveiligheid in de zorg Brandveiligheid in de zorg HANDIGE TIPS om brand te voorkomen en goed te kunnen reageren bij brand Versie voor zelfstandig wonen met zorg Brochure-IkMaakDeZorgBrandveilig_AB3-v3.indd 1 20-06-17 09:33 Maak

Nadere informatie

Jaaroverzicht fatale woningbranden 2014

Jaaroverzicht fatale woningbranden 2014 Jaaroverzicht fatale woningbranden 2014 De Brandweeracademie is onderdeel van het Instituut Fysieke Veiligheid. Voorwoord Voor u ligt het jaaroverzicht fatale woningbranden 2014. Dit keer in een andere

Nadere informatie

Brandweerzorg in samenhang en Regionaal Dekkingsplan Veiligheidsregio Groningen / advies zienswijze

Brandweerzorg in samenhang en Regionaal Dekkingsplan Veiligheidsregio Groningen / advies zienswijze Onderwerp Brandweerzorg in samenhang en Regionaal Dekkingsplan Veiligheidsregio Groningen 2016-2020/ advies zienswijze Steller J. de Vegt De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon

Nadere informatie

Brandveilig op kamers. Tips voor een brandveilige kamer

Brandveilig op kamers. Tips voor een brandveilige kamer Brandveilig op kamers Tips voor een brandveilige kamer Een brand overkomt mij niet. Wat je kunt doen Plaats een rookmelder op elke verdieping in de gangen en bij voorkeur ook in je eigen kamer. Bepaal

Nadere informatie

Rapport Fatale Woningbranden 2011 en Rapport Fatale woningbranden 2003 en 2008 t/m 2011: een vergelijking 1

Rapport Fatale Woningbranden 2011 en Rapport Fatale woningbranden 2003 en 2008 t/m 2011: een vergelijking 1 29517 Veiligheidsregio s 30821 Nationale Veiligheid Nr. 62 Brief van de minister van Veiligheid en Justitie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 juli 2012 Met deze brief

Nadere informatie

Brandveiligheid in de zorg

Brandveiligheid in de zorg Brandveiligheid in de zorg HANDIGE TIPS om brand te voorkomen en goed te kunnen reageren bij brand Versie voor zorginstellingen voor langdurende zorg Maak de zorg brandveilig TIPS OM Brandveiligheid is

Nadere informatie

De eerste stapjes: Social media: bewustwording. Rob Baardse, april 2012 tot 21 november 2013

De eerste stapjes: Social media: bewustwording. Rob Baardse, april 2012 tot 21 november 2013 De eerste stapjes: Social media: bewustwording gedrag Rob Baardse, april 2012 tot 21 november 2013 Samenvatting oktober 2013: hoe kan dit? 1 voorbeeld uit de campagne 2013 1-177.437 Effect: 110.903 - >

Nadere informatie

Brandveiligheid in de zorg

Brandveiligheid in de zorg Brandveiligheid in de zorg HANDIGE TIPS om brand te voorkomen en goed te kunnen reageren bij brand Versie voor zorginstellingen voor langdurende zorg Brochure-IkMaakDeZorgBrandveilig_AB2-v3.indd 1 20-06-17

Nadere informatie

Energie management Actieplan

Energie management Actieplan Energie management Actieplan Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 30 september 2015 Versie: 1.0 Status: Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstellingen...

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Fysieke Veiligheid

Nadere informatie

DAK Volmacht Schade Preventie brochure 2014

DAK Volmacht Schade Preventie brochure 2014 DAK Volmacht Schade Preventie brochure 2014 DAK Volmacht helpt u graag bij het voorkomen van schades. Een schadepreventie brochure kan hier een hulpmiddel in zijn na het afsluiten van een Alles onder 1

Nadere informatie

Woningcontrole brandveiligheid

Woningcontrole brandveiligheid Woningcontrole brandveiligheid De woningcontrole brandveiligheid (Home-Safety-Check) werd door de brandweer ontwikkeld om bewoners bewust te maken van de gevaren van brand en de preventieve maatregelen

Nadere informatie

Vergrijzing en brandveiligheid

Vergrijzing en brandveiligheid AVANS HOGESCHOOL Vergrijzing en brandveiligheid Onderzoek naar de gevolgen van de vergrijzing in Nederland voor de brandveiligheid bij ouderen. Nienke Slot 23-1-2013 Colofon Opdrachtgever Nederlands Instituut

Nadere informatie

Vluchtplan van Gastouder:..

Vluchtplan van Gastouder:.. Vluchtplan van Gastouder:.. Stap 1 Bespreek samen de mogelijke vluchtroutes als er brand uitbreekt en schrijf op hoe u dan vlucht (via het raam, de dakgoot, het balkon, etc.). BRAND OP DE:.. IK VLUCHT

Nadere informatie

NTA 8620 en certificatie managementsystemen

NTA 8620 en certificatie managementsystemen NTA 8620 en certificatie managementsystemen 13 november 2014 Onderwerpen - Introductie SCCM - Ervaringen met ISO 14001 bij Odfjell - ISO 14001/OHSAS 18001 bij BRZO-bedrijven - Visie op relatie toezicht

Nadere informatie

Importeren externe urenmutaties

Importeren externe urenmutaties Importeren externe urenmutaties Bijgewerkt tot en met versie 10.7 build 20160111 Copyright 2016 INNOLAN B.V. Alle rechten zijn gereserveerd. Reproductie, geheel of gedeeltelijk, zonder schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Elektrische apparatuur. Tips voor een brandveilig gebruik

Elektrische apparatuur. Tips voor een brandveilig gebruik Elektrische apparatuur Tips voor een brandveilig gebruik Ieder jaar dodelijke slachtoffers Onzorgvuldig gebruik van elektrische apparaten is vaak de oorzaak van een woningbrand. De brandweer rukt jaarlijks

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 Reductie 141118 MA Communicatieplan CO2 v5.0 Versie: 5.0 18 november 2014 COMMUNICATIEPLAN CO 2 REDUCTIE

Communicatieplan CO 2 Reductie 141118 MA Communicatieplan CO2 v5.0 Versie: 5.0 18 november 2014 COMMUNICATIEPLAN CO 2 REDUCTIE Versie: 5.0 18 november 2014 COMMUNICATIEPLAN CO 2 REDUCTIE 2015-2016 Inleiding Voor u vindt u het communicatieplan van Aannemersbedrijf Verhoeven B.V.. In dit communicatieplan wordt de interne en externe

Nadere informatie

Brandpreventie. voor senioren. Introductie brand(on)veiligheid en-preventie

Brandpreventie. voor senioren. Introductie brand(on)veiligheid en-preventie Brandpreventie voor senioren Introductie brand(on)veiligheid en-preventie Programma Verwelkoming Introductie brand(on)veiligheid en-preventie Enkele cijfers Wat als er toch brand uitbreekt? Samenvatting

Nadere informatie

JIJ. Daar moet je nu over nadenken!

JIJ. Daar moet je nu over nadenken! WAT DOE JIJ BIJ BRAND? Daar moet je nu over nadenken! Stel, er breekt bij u thuis brand uit. Door de zwarte rook ziet u niets meer en kunt u nauwelijks ademhalen. Binnen enkele minuten ontstaat een niet

Nadere informatie

nr. 285 van LORIN PARYS datum: 25 januari 2017 aan JO VANDEURZEN Justitiehuizen - Werklastmeting

nr. 285 van LORIN PARYS datum: 25 januari 2017 aan JO VANDEURZEN Justitiehuizen - Werklastmeting SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 285 van LORIN PARYS datum: 25 januari 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Justitiehuizen - Werklastmeting De minister liet heeft eerder

Nadere informatie

Wie waakt als je slaapt? Rookmelders redden levens!

Wie waakt als je slaapt? Rookmelders redden levens! Wie waakt als je slaapt? Rookmelders redden levens! 1 Rookmelders laten je niet stikken! 2 Brand! Je moet er niet aan denken dat je op een nacht wakker schrikt omdat er brand is. De paniek die dan uitbreekt.

Nadere informatie

8 Blok 1 Totale woon oppervlakte Woonkamer Keuken Slaapkamer 1 Slaapkamer 2 Slaapkamer 3 Zolder Garage B1 146 m 2 39,4 m 2 14,9 m 2 10,6 m 2 6,6 m 2 32 m 2 19,4 m 2 9 10 11 12 13 14 15 Type / nr. Ruimte

Nadere informatie

Oud en Nieuw 2013-2014

Oud en Nieuw 2013-2014 Oud en Nieuw 2013-2014 Landelijk beeld jaarwisseling 2013-2014 in Nederland 7 januari 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Landelijk beeld... 4 Aantal jaarwisseling gerelateerde gebeurtenissen... 4

Nadere informatie

VERZEKERING VS BRANDWEERDOCTRINE CONSEQUENTIES VERSCHUIVING TAKTIEK

VERZEKERING VS BRANDWEERDOCTRINE CONSEQUENTIES VERSCHUIVING TAKTIEK VERZEKERING VS BRANDWEERDOCTRINE CONSEQUENTIES VERSCHUIVING TAKTIEK 1 DECEMBER 2011 Hans Sevenstern Senior Consultant Rotterdam MRC NL Brandoorzaken Meldingen 2009-156.500 meldingen (-/- 1 % 2008) 43 %

Nadere informatie

In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers

In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers Samenvatting KTO NV schade 2015 31 maart 2016 Situatie en centrale vraagstelling Onderzoek naar de tevredenheid en loyaliteit

Nadere informatie

EEN MAATWERK CONCEPT VAN FACILITY PORTAL VOOR DE OPTIMALE (BRAND)VEILIGHEID

EEN MAATWERK CONCEPT VAN FACILITY PORTAL VOOR DE OPTIMALE (BRAND)VEILIGHEID EEN MAATWERK CONCEPT VAN FACILITY PORTAL VOOR DE OPTIMALE (BRAND)VEILIGHEID Brandveiligheid is tegenwoordig een hot item. Vele droevige gebeurtenissen hebben hiertoe geleid en nog steeds blijkt de brandveiligheid,

Nadere informatie

Dynamisch Brandrisicoprofiel

Dynamisch Brandrisicoprofiel Dynamisch Brandrisicoprofiel Rembrand Brandrisicoprofiel Toepassing Brandweer over morgen Een van de speerpunten is risicodifferentiatie. Capaciteit is beperkt, op welke risico s zet je die in? Rembrand

Nadere informatie

8 Blok 1 Totale woon oppervlakte Woonkamer Keuken Slaapkamer 1 Slaapkamer 2 Slaapkamer 3 Zolder Garage C1 139 m 2 31,7 m 2 16,4 m 2 22,6 m 2 17,2 m 2 15 m 2 19,7 m 2 C3 153,6 m 2 31,7 m 2 17,6 m 2 22,6

Nadere informatie

Wie waakt als je slaapt? Rookmelders laten je niet stikken!

Wie waakt als je slaapt? Rookmelders laten je niet stikken! Wie waakt als je slaapt? Rookmelders laten je niet stikken! 1 Brand! Je moet er niet aan denken dat je op een nacht wakker schrikt omdat er brand is. De paniek die dan uitbreekt. Hoe breng je jezelf, je

Nadere informatie

Generale Repetitie WBI2017. Belangrijkste bevindingen. Kernteam GR

Generale Repetitie WBI2017. Belangrijkste bevindingen. Kernteam GR Generale Repetitie WBI2017 Belangrijkste bevindingen Kernteam GR december 2016 Inhoud 1. Doel Generale Repetitie 2. Aanpak Generale Repetitie 3. Behaalde resultaten 4. Aanbevelingen vanuit GR-organisatie

Nadere informatie

Hans Wijnbergen CCZ. Adviseur Veiligheid. Afdeling Advies & Monitoring

Hans Wijnbergen CCZ. Adviseur Veiligheid. Afdeling Advies & Monitoring Hans Wijnbergen CCZ Adviseur Veiligheid Afdeling Advies & Monitoring 1 Doelstelling van de afdeling Advies & Monitoring Ondersteunen van regiodirecteuren op het gebied van naleving van normen die s Heeren

Nadere informatie

Inspecties van brandveiligheid

Inspecties van brandveiligheid Voeg een foto in met formaat ca24 x 21; werkwijze: - zet in een map een foto of revit model klaar in jpg formaat. Maak dit bestand van te voren klein in windows picturemanager door afbeelding bewerken

Nadere informatie

RAPPORTAGE KWARTAALOVERZICHT VEILIGHEIDSDASHBOARD Q DEFINITIEVE VERSIE 1.0,

RAPPORTAGE KWARTAALOVERZICHT VEILIGHEIDSDASHBOARD Q DEFINITIEVE VERSIE 1.0, RAPPORTAGE KWARTAALOVERZICHT VEILIGHEIDSDASHBOARD Q DEFINITIEVE VERSIE., Inhoud Inleiding... Totaal aantal melding veiligheidsdashboard... Totaaloverzicht (NVW-Arbo-EV-incidenten).... Basis Risico Factoren...

Nadere informatie

Checklist brandveiligheid thuis

Checklist brandveiligheid thuis Checklist brandveiligheid thuis U kunt veel zelf doen om brand in uw woning te voorkomen. Als u zich bewust bent van de risico's van brand en als u weet waar u op moet letten, wordt uw woning een stuk

Nadere informatie

Deelhandleiding uploadportal NEM VTT

Deelhandleiding uploadportal NEM VTT Deelhandleiding uploadportal NEM VTT Onderdeel van de handleiding voor het meetnet NEM Vleermuis Transect Tellingen Schillemans, M.J. 2015.010 Rapport van het Bureau van de Zoogdiervereniging In opdracht

Nadere informatie

Handleiding XL Food. Installatie patch

Handleiding XL Food. Installatie patch Handleiding XL Food Installatie patch Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1 INLEIDING... 3 2 BASISINSTELLINGEN VOOR INSTALLATIE VAN EEN PATCH... 4 3 INSTALLATIE VAN EEN PATCH... 5 4 ENKELE BELANGRIJKE PUNTEN...

Nadere informatie

PRESENTATIE KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN VOOR

PRESENTATIE KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN VOOR PRESENTATIE KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN VOOR BEDRIJVENTERREINEN door Robert de Koning procesbegeleider MKB Nederland 1 december 2015 1 KVO DATA MKB NEDERLAND 2 S A M E N W E R K I N G PARTNERS GEMEENTE

Nadere informatie

Energiemanagementsysteem. Van de Kreeke Beheer BV en Habets-van de Kreeke Holding BV

Energiemanagementsysteem. Van de Kreeke Beheer BV en Habets-van de Kreeke Holding BV Van de Kreeke Beheer BV en Habets-van de Kreeke Holding BV Nuth,20augustus 2015 Auteur(s): Tom Kitzen Theo Beckers Geaccordeerd door: Serge Vreuls Financieel Directeur C O L O F O N Het format voor dit

Nadere informatie

Checklist brandveiligheid thuis

Checklist brandveiligheid thuis Checklist brandveiligheid thuis U kunt veel zelf doen om brand in uw woning te voorkomen. Als u zich bewust bent van de risico's van brand en als u weet waar u op moet letten, wordt uw woning een stuk

Nadere informatie

Brandweer en brandpreventie in Twente

Brandweer en brandpreventie in Twente Brandweer en brandpreventie in Twente Integrale Veiligheidsmonitor Twente 2011 Themarapport Brandweer April 2012 Brandweer en brandpreventie in Twente Integrale Veiligheidsmonitor Twente 2011 - Themarapport

Nadere informatie

Trends in energetische maatregelen

Trends in energetische maatregelen Trends in energetische maatregelen Analyse van 2.000 EPC-berekeningen van aanvragen omgevingsvergunning vanaf 2012 tot en met 2015 Geschreven door Edward Prendergast, mobius consult edward@mobiusconsult.nl

Nadere informatie

Onderzoek naar Dynamisch risico-model brandverloop. Ing. Rijk van den Dikkenberg MCDM,

Onderzoek naar Dynamisch risico-model brandverloop. Ing. Rijk van den Dikkenberg MCDM, Onderzoek naar Dynamisch risico-model brandverloop Ing Rijk van den Dikkenberg MCDM, Onderzoeksvraag Verkrijgen van inzicht in het brandverloop met als achterliggende vraag of de huidige (standaard)brandkromme

Nadere informatie

Brandveiligheid: jachthavens & stalling pleziervaartuigen

Brandveiligheid: jachthavens & stalling pleziervaartuigen Brandveiligheid: jachthavens & stalling pleziervaartuigen Rinus Corbijn 1 Doemscenario? 2 1 Handreiking Opdracht Management Bureau Zeeland, Eenduidige regelgeving voor: Jachthavens, Buitenstalling, Binnenstalling,

Nadere informatie

Impactanalyse Raadsman bij politieverhoor

Impactanalyse Raadsman bij politieverhoor Impactanalyse Raadsman bij politieverhoor Rapportage - deel 2 Nadere (piek- en dal)analyse voor consultaties en eerste verhoren Nationale Politie Barneveld, 22 december 2015 Referentie: WJ/bv/14.343 Versie:

Nadere informatie

Management-/ energiereview CO2 prestatieladder

Management-/ energiereview CO2 prestatieladder Management-/ energiereview CO2 prestatieladder 2015 Fluor Corporation Deelnemers Ger van der Schaaf: Executive Director Kees Schelling: QA/QC Jos Thijs: Kwaliteitsmanager 1 Resultaten van audits status

Nadere informatie

Brandveilig leven. Werkboek voor cursist en trainer

Brandveilig leven. Werkboek voor cursist en trainer Brandveilig leven Werkboek voor cursist en trainer Inhoud Training Brandveilig Leven Deze training wordt u aangeboden vanuit Brandweer Amsterdam-Amstelland en is gericht op Brandveilig Leven. Elke organisatie

Nadere informatie

Adviesverlening & begeleiding Preventie en welzijn. Brand & evacuatie gebruikers gc Berkenhof 26.11.12

Adviesverlening & begeleiding Preventie en welzijn. Brand & evacuatie gebruikers gc Berkenhof 26.11.12 Adviesverlening & begeleiding Preventie en welzijn Brand & evacuatie gebruikers gc Berkenhof 26.11.12 Agenda Algemeen Vuurdriehoek Brand blussen? Handelingen bij brand Evacuatie van gebouwen Brand in België

Nadere informatie

Rotterdam Lekker Fit! Trendanalyse overgewicht onder Rotterdamse kinderen

Rotterdam Lekker Fit! Trendanalyse overgewicht onder Rotterdamse kinderen Gegevensbronnen De overgewichtcijfers in deze factsheet zijn gebaseerd op lengte en gewicht gegevens uit twee verschillende registratiesystemen: Kidos en de Fitmeter. Trendanalyse overgewicht onder Rotterdamse

Nadere informatie

Datum 27 oktober 2014 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het toenemende aantal drugslabs in seniorenflats

Datum 27 oktober 2014 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het toenemende aantal drugslabs in seniorenflats 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

(Energie) management-actieplan

(Energie) management-actieplan (Energie) management-actieplan Eis 3.B.2 Barendrecht, Oktober 2013 Auteur: Sabine Droog Geaccordeerd door: Leo Droog Directeur Edwin Oudshoorn Bedrijfsleider/ MVO Verantwoordelijk Inhoud 1. Inleiding 3

Nadere informatie

Totaalrapportage Niesing Bouwbedrijf B.V.

Totaalrapportage Niesing Bouwbedrijf B.V. Totaalrapportage Niesing Bouwbedrijf B.V. Bouwstroom : Alle bouwstromen Aantal respondenten : 4 Periode : Alle resultaten tot op heden Vergeleken met : heel Nederland Aantal respondenten in de regio :

Nadere informatie

Evaluatie oud vsv Marith Heezen

Evaluatie oud vsv Marith Heezen Evaluatie oud vsv - 206 Marith Heezen 6-09-206. Aanleiding Evenals in 205 heeft Team VSV in 206 een actie uitgevoerd rond oud vsv'ers. In 205 richtte de actie zich op oud vsv'ers uit schooljaren 202-203

Nadere informatie

Fatale woningbranden 2003, 2008, 2009 en 2010: een vergelijking

Fatale woningbranden 2003, 2008, 2009 en 2010: een vergelijking Fatale woningbranden 2003, 2008, 2009 en 2010: een vergelijking Versie: 431N1009/2.0, 23 juni 2011 Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Postbus 7010 6801 HA Arnhem T 026 355 24 00 F 026 351 50 51 info@nifv.nl

Nadere informatie

Customer Portal Handleiding versie 2.0

Customer Portal Handleiding versie 2.0 Customer Portal Handleiding 06 versie.0 Layout dashboard. Zoekveld voor actuele en afgesloten projecten. Met automatische filtering op basis van zoektermen. Klik op de titel van het project voor een gedetailleerd

Nadere informatie

Rapportage voortgang

Rapportage voortgang Rapportage voortgang 2016-01 Project Rapportage voortgang 2016-01 Auteur Marjolein Hoefsloot Opdrachtgever Directie Hollander Techniek Datum 26-08-2016 Versie 1.0 Status Definitief Aantal pagina s 5 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Verkorte gebruikershandleiding SecurOne Masweb

Verkorte gebruikershandleiding SecurOne Masweb Verkorte gebruikershandleiding SecurOne Masweb Voor het aanmaken van een inlogcode en password kunt u zich wenden tot het Security Operations Centre via 088 1110000. Open uw internet browser. Dit kan zijn

Nadere informatie

Ontwikkelingen automatische brandmeldingen

Ontwikkelingen automatische brandmeldingen Ontwikkelingen automatische brandmeldingen Cees Knoester Veiligheidsregio Haaglanden Cluster Risicobeheersing Commissielid NEN Brandmeldsystemen Werkgroep NEN 2535 en NEN 2654 deel 1 Brandweer Nederland

Nadere informatie

Ferwert, 28 mei 2013.

Ferwert, 28 mei 2013. AAN: de raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : I Nr. : 15/36.13 Onderwerp : Brandrisicoprofiel Veiligheidsregio Fryslân Ferwert, 28 mei 2013. 1. Inleiding Op 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio

Nadere informatie

TUSSENBERICHT SELECTIE VAN VOLTIJD MASTEROPLEIDINGEN IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS EN STUDENTENSTROMEN

TUSSENBERICHT SELECTIE VAN VOLTIJD MASTEROPLEIDINGEN IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS EN STUDENTENSTROMEN TUSSENBERICHT SELECTIE VAN VOLTIJD MASTEROPLEIDINGEN IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS EN STUDENTENSTROMEN December 2016 In de wet Kwaliteit in Verscheidenheid is met ingang van het studiejaar 2014/2015

Nadere informatie

Hoe voorkomt u brand? Tips voor veilig wonen

Hoe voorkomt u brand? Tips voor veilig wonen Hoe voorkomt u brand? Tips voor veilig wonen I n h o u ds o p g av e Preventietips van Generali 3 Bent u de brand meester? 3 Pas op met elektriciteit 3 Het gevaar van hittebronnen 4 Wees voorbereid 5 Brand,

Nadere informatie

Melding slecht energiegebruik.

Melding slecht energiegebruik. Meetrapport temperatuur huishouding. verschillen in temperatuur per kamer. Eventuele lekkage opsporing. wel of geen isolatie kwaliteit isolatie Type bouw en bijbouw Naam perceel - Doel. - Naam. - Samengewerkt

Nadere informatie

Vergroten veiligheidsbewustzijn en rookmelderdichtheid in het buitengebied. Resultaten van de gemeente: Menterwolde Pekela Veendam

Vergroten veiligheidsbewustzijn en rookmelderdichtheid in het buitengebied. Resultaten van de gemeente: Menterwolde Pekela Veendam Vergroten veiligheidsbewustzijn en rookmelderdichtheid in het buitengebied Resultaten van de gemeente: Menterwolde Pekela Veendam Juli 2012 Colofon Uitgave Auteur Contactadres : Brandweer Regio Groningen

Nadere informatie

Concept Evaluatie jaarwisseling

Concept Evaluatie jaarwisseling Concept Evaluatie jaarwisseling 2016 2017 Hieronder volgen de conclusies van het verloop van de jaarwisseling 2016-2017 in Twente. Ook volgt er een vergelijking met het landelijke beeld. In de bijlage

Nadere informatie

Voortgang project STOOM in Hollands Midden

Voortgang project STOOM in Hollands Midden B.13 1. Inleiding notitie Sinds 2014 steekt Brandweer Hollands Midden in de vorm van het project STOOM aandacht, tijd en energie in het terugdringen van het aantal loze automatische brandmeldingen. Brandweer

Nadere informatie

Enquête naar de brandpreventie van de Belgen in hun woning

Enquête naar de brandpreventie van de Belgen in hun woning Enquête naar de brandpreventie van de Belgen in hun woning Conferentie 24-11-2010 Rapport enquête naar de brandpreventie van de Belgen in hun woning Inleiding In het kader van het Nationaal Brandpreventieplan

Nadere informatie

3 Management van ICT-kosten en baten

3 Management van ICT-kosten en baten 3 Management van ICT-kosten en baten Stand van zaken in de woningcorporatiesector Patrick van Eekeren en Menno Nijland Het bepalen van de hoogte van de ICT-kosten (en baten), bijvoorbeeld door gebruik

Nadere informatie

CO2- communicatieplan

CO2- communicatieplan CO2- communicatieplan Remmits Beheer Opgesteld : Gecontroleerd: Status : E. Luiken F. Pesch Definitief Augustus 2015-1 - Inhoudsopgave: 1.0 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen

Nadere informatie

1. Brandoorzaken en branduitbreiding In de tabellen 1 tot en met 4 zijn resultaten over brandoorzaken en branduitbreiding weergegeven.

1. Brandoorzaken en branduitbreiding In de tabellen 1 tot en met 4 zijn resultaten over brandoorzaken en branduitbreiding weergegeven. Fatale woningbranden in Nederland Het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Nibra heeft onderzoek gedaan naar fatale woningbranden in Nederland [Kobes, 2006]. Gedurende 2003 zijn via ANP-berichten branden

Nadere informatie

Gemeente Maarssen. Onderzoek bouwtechnische eisen legalisatie permanente bewoning recreatieterreinen Westbroeksebinnenweg te Tienhoven

Gemeente Maarssen. Onderzoek bouwtechnische eisen legalisatie permanente bewoning recreatieterreinen Westbroeksebinnenweg te Tienhoven Gemeente Maarssen Onderzoek bouwtechnische eisen legalisatie permanente bewoning recreatieterreinen Westbroeksebinnenweg te Tienhoven MB-ALL B.V. Datum : oktober 2007 2007 MB-ALL B.V. De informatie in

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGSONDERZOEK

CLIËNTERVARINGSONDERZOEK CLIËNTERVARINGSONDERZOEK Huishoudelijke Hulp Gemeente Loppersum Wmo Support Datum: 15 maart 2017 Versie: Definitief 1 Inhoudsopgave 2 Inleiding... 3 2.1 Waarom huisbezoeken?... 3 2.2 Leeswijzer... 3 3

Nadere informatie

Peridos. Aanleveren van gegevens. Datum: Landelijk beheer Peridos. Versie: 1.1

Peridos. Aanleveren van gegevens. Datum: Landelijk beheer Peridos. Versie: 1.1 Peridos Aanleveren van gegevens Plaats: Utrecht Datum: 5-12-2014 Auteur: Landelijk beheer Peridos Versie: 1.1 Status: Definitief Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Wijzigingsbeheer 4 Distributie 4 Referenties

Nadere informatie

Landelijke evaluatie van de resultaten van het Periodiek Preventief Medisch Onderzoek (PPMO)

Landelijke evaluatie van de resultaten van het Periodiek Preventief Medisch Onderzoek (PPMO) Landelijke evaluatie van de resultaten van het Periodiek Preventief Medisch Onderzoek (PPMO) Instituut Fysieke Veiligheid Facilitair Dienstencentrum Postbus 7112 2701 AC Zoetermeer Zilverstraat 91, Zoetermeer

Nadere informatie

Customer Portal Handleiding versie 1.1

Customer Portal Handleiding versie 1.1 Customer Portal Handleiding 06 versie. Layout dashboard. Zoekveld voor actuele en afgesloten projecten. Met automatische filtering op basis van zoektermen. Klik op de titel van het project voor een gedetailleerd

Nadere informatie

rapport Zelf toegebracht letsel Kerncijfers 2014

rapport Zelf toegebracht letsel Kerncijfers 2014 rapport Zelf toegebracht letsel Kerncijfers 2014 Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Concept-raadsvoorstel. Onderwerp: Brandrisicoprofiel veiligheidsregio Fryslân. Aan: de Raad

Concept-raadsvoorstel. Onderwerp: Brandrisicoprofiel veiligheidsregio Fryslân. Aan: de Raad Concept-raadsvoorstel Plaats X, Datum X Onderwerp: Brandrisicoprofiel veiligheidsregio Fryslân Aan: de Raad 1. Inleiding Op 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio s (Wvr) met het daaraan gekoppelde

Nadere informatie

Energiemanagementprogramma HEVO B.V.

Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Opdrachtgever HEVO B.V. Project CO2 prestatieladder Datum 7 december 2010 Referentie 1000110-0154.3.0 Auteur mevrouw ir. C.D. Koolen Niets uit deze uitgave mag zonder

Nadere informatie

Albert Jansen. Wist u dat Voorkomen van brand Vluchtwegen vrijhouden Melders Vluchtplan Wat te doen bij brand? Vlam in de pan Brandwonden Tips

Albert Jansen. Wist u dat Voorkomen van brand Vluchtwegen vrijhouden Melders Vluchtplan Wat te doen bij brand? Vlam in de pan Brandwonden Tips Brandveiligheid Welkom limburg Dia 1 Dia 2 Even voorstellen Albert Jansen Inspecteur brandpreventie Melders Vluchtplan Wat te doen bij brand? Brandwonden Tips Inhoud Dia 3 Dia 4 (Woning)branden Waar ontstaat

Nadere informatie

Handleiding brandveiligheidtraining Arduin

Handleiding brandveiligheidtraining Arduin Inleiding: Alle medewerkers van Arduin hebben van het bedrijf T.S.A. een brandveiligheidtraining gehad. Het doel hiervan was, dat een ieder binnen Arduin weet wat hij/zij wel of beter niet kan doen in

Nadere informatie

Jaarcijfers 2012. Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland. GGD Hollands Midden GGD Rotterdam-Rijnmond GGD Zuid-Holland-Zuid

Jaarcijfers 2012. Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland. GGD Hollands Midden GGD Rotterdam-Rijnmond GGD Zuid-Holland-Zuid Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland GGD Hollands Midden GGD Rotterdam-Rijnmond GGD Zuid-Holland-Zuid Juni 2013 Samenstelling: Hannelore Götz, arts Maatschappij en Gezondheid

Nadere informatie

Figuur 1: aandeel mannelijke studenten in instroom bij de pabo s in 2010 (bron: HBO-Raad, bewerking sbo)

Figuur 1: aandeel mannelijke studenten in instroom bij de pabo s in 2010 (bron: HBO-Raad, bewerking sbo) Analyse: mannelijke studenten op de pabo Mannelijke studenten zijn ondervertegenwoordigd op de pabo s. Bovendien vallen relatief meer mannen uit dan vrouwen. In 2009 was ongeveer 13 procent van de gediplomeerde

Nadere informatie

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 januari 2004

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 januari 2004 No: 5.4/260204 Onderwerp: Verordening brandveiligheid en hulpverlening De Raad van de gemeente Noordenveld; - gelet op artikel 1, tweede lid, en artikel 12 van de brandweerwet 1985 - gelet op artikel 8,

Nadere informatie

Sociale Verzekeringsbank Document Afspraken en Procedures (DAP) Bijlage N, behorend bij het Beschrijvend document

Sociale Verzekeringsbank Document Afspraken en Procedures (DAP) Bijlage N, behorend bij het Beschrijvend document Sociale Verzekeringsbank Document Afspraken en Procedures (DAP) Bijlage N, behorend bij het Beschrijvend document Europese aanbestedingsprocedure LAN en WLAN: Onderhoudsdiensten, levering van apparatuur

Nadere informatie

Ontwikkeling leerlingaantallen

Ontwikkeling leerlingaantallen Ontwikkeling leerlingaantallen Elk jaar wordt op 1 oktober het leerlingaantal van elke basisschool geregistreerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (). Op basis van deze leerlingtelling wordt de bekostiging

Nadere informatie

Ambassadeur BVL zijn betekent dat je:

Ambassadeur BVL zijn betekent dat je: Basismodule Brandveilig leven. Voorstellen Vooraf vragen, ofwel wat voor een verwachtingen hebben jullie van vandaag. Wie heeft ervaring met een brand ofwel beginnende brand. Basismodule Brandveilig leven.

Nadere informatie

CO2- communicatieplan

CO2- communicatieplan CO2- communicatieplan Remmits Beheer Opgesteld : Gecontroleerd: Status : E. Luiken F. Pesch Definitief Maart 2014-1 - Inhoudsopgave: 1.0 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen

Nadere informatie

Valgerelateerde ziekenhuisopnamen bij ouderen in Nederland. [Trends in Fall-Related Hospital Admissions in Older Persons in the Netherlands]

Valgerelateerde ziekenhuisopnamen bij ouderen in Nederland. [Trends in Fall-Related Hospital Admissions in Older Persons in the Netherlands] Valgerelateerde ziekenhuisopnamen bij ouderen in Nederland [Trends in Fall-Related Hospital Admissions in Older Persons in the Netherlands] Klaas A. Hartholt; Nathalie van der Velde; Casper W.N. Looman;

Nadere informatie

Casus 3. Woonkamerbrand door tafelstekkerdoos. Hoek van ontstaan. Reconstructie.

Casus 3. Woonkamerbrand door tafelstekkerdoos. Hoek van ontstaan. Reconstructie. Casus 3 Woonkamerbrand door tafelstekkerdoos. Hoek van ontstaan Reconstructie. 10 De casus De bewoner (70+) woont in een oud huis met weinig stopcontacten. Om toch al zijn apparatuur aan te kunnen sluiten

Nadere informatie