MIRT-Verkenning A67 Leenderheide - Zaarderheiken. Inloopbijeenkomsten 19 april 2018, Sevenum

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MIRT-Verkenning A67 Leenderheide - Zaarderheiken. Inloopbijeenkomsten 19 april 2018, Sevenum"

Transcriptie

1 MIRT-Verkenning A67 Leenderheide - Zaarderheiken Inloopbijeenkomsten 19 april 2018, Sevenum

2 Inhoud Waar staan we? Uitwerking alternatieven: wegontwerp Uitwerking alternatieven: smart mobility Onderzoek van de verkeerseffecten Vervolg 2 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

3 waar staan we in het proces? 3 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

4 4 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

5 Processchema 5 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

6 NRD en zienswijzen zienswijzenperiode januari - februari 2 inloopsessies in totaal 40 zienswijzen (meer) aandacht voor effecten leefbaarheid doorkijk naar periode na Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

7 Resultaat analytische fase 7 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

8 drie alternatieven clusters van maatregelen alternatief 1: alleen uitwerken van smart mobility maatregelen, plus (kleine) aanpassingen aan bestaande infrastructuur alternatieven 2 en 3: wegontwerp van de verbreding 8 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

9 9 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

10 alternatief 1 10 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

11 alternatief 2 11 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

12 alternatief 3 12 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

13 Overige maatregelen en verruimen parallelbaan A73 13 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

14 wegontwerp 14 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

15 Aanpak ontwerpproces drie alternatieven gelijkwaardig uitwerken alternatieven 2 en 3 met wegontwerp (hoe ziet de verbreding er uit?) Uitgangspunten Thema's Dwangpunten Ontwerptoelichting en -keuzes Kansen en risico's verkeersveiligheid 15 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

16 Stand van zaken wegontwerp uitgangspunten: richtlijnen voor ontwerp autosnelwegen belangrijkste issues: breedte van het wegprofiel naar welke kant verbreden? boogstraal en hoogteligging woonwijken en natuurgebieden aanpak kunstwerken vormgeving aansluiting Geldrop 16 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

17 Profiel 17 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

18 Issues wegontwerp (1) breedte van het wegprofiel breedte van rijstroken en vluchtstroken conform huidige richtlijnen -> bredere rijstroken en vluchtstrook dan huidige midden- en zijbermen: werken met vangrails boogstraal en hoogteligging boogstraal: huidige bogen zijn te krap (vanwege ontwerprichtlijnen) hoogteligging: voldoende lengte nodig om hoogteverschillen te overbruggen (bij viaducten) 18 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

19 Issues wegontwerp (2) woonwijken en natuurgebieden woonwijken: effecten door geluid e.d. natuurgebieden: effecten door ruimtebeslag, verstoring eventuele andere belemmeringen (woningen, bedrijven e.d.) aanpak kunstwerken (viaducten) vervangen is onvermijdelijk vanwege technische staat en afmetingen fasering: A67 moet ook in bouwperiode open blijven sloop, nieuwbouw, tijdelijke situatie vormgeving aansluiting Geldrop 19 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

20 Issues wegontwerp (3) hoe verbreden? naar twee kanten of naar één kant? deels technisch vraagstuk (boogstraal, aanpak kunstwerken) deels inpassingsvraagstuk (leefomgeving, natuur e.d.) alternatief 2: vormgeving lang weefvak in relatie tot ontwerprichtlijnen vormgeving aansluiting Geldrop vraagstuk vanwege inpassing en technische aspecten twee varianten 20 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

21 Issues wegontwerp (4) A73 Onderlinge afstand in- en uitvoegstroken Turbulentielengte weefvakken Breedte bestaande kunstwerken 21 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

22 Aansluiting Geldrop 22 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

23 Tracédeel bij Geldrop 23 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

24 Varianten Geldrop 24 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

25 verkeer 25 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

26 Verkeersmodellen berekeningen statisch model zijn uitgevoerd effecten op intensiteiten in beeld mogelijk nog kleine aanpassingen wegens toevoegen effecten smart mobility simulatie van de verkeersafwikkeling: loopt, nog geen resultaten 26 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

27 Verkeersmodellen alternatieven 2 en 3: meer verkeer op A67 (kleine) afname verkeer op onderliggend wegennet gunstig effect op reistijd A67 alternatief 1: modelberekeningen lopen nog 27 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

28 Intensiteit 2030H 28 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

29 Intensiteit 2030H verschil met referentie 29 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

30 Smart Mobility 30 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

31 Smart mobility: negen maatregelen 1. Verminderen (spits)vraag personenverkeer 2. Verminderen (spits)vraag vrachtverkeer 3. Makkelijker en veiliger invoegen 4. Slimme handhaving 5. Betere informatievoorziening 6. Adaptieve maximumsnelheid 7. Stimuleren en faciliteren beter rijgedrag weggebruikers 8. Adaptief inhaalverbod vrachtwagens 9. Basisfaciliteiten voor (toekomstige) innovaties 31 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

32 Aanpak verzamelen info smart maatregel 1 verzamelen info smart verzamelen maatregel 2 info smart maatregel 3 verzamelen info smart maatregel n bandbreedte effecten op I en/of C generiek of voor bepaalde groep weggebruikers doorrekenen aangepast statisch verkeersmodel (met alle effecten samen) simuleren (specifieke) maatregelen oordeel over bijdrage aan effecten doorstroming en verkeersveiligheid

33 Smart mobility Eerste slag gereed uitwerken van de smart mobility maatregelen verzamelen informatie en ervaringen wat levert het op? lagere intensiteiten op wegvakken en aansluitingen, etc. meenemen cijfers in verkeersmodel 33 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

34 Verzamelen input gesprekken met experts, afgerond (praktijk)ervaringen ten behoeve van het inschatten van effect van maatregelen op intensiteiten (vraag) en gebruik van de snelweg (capaciteit) naast effect op doorstroming zeker ook effect op verkeersveiligheid Verkenning komt net te vroeg voor mobility market, gebruikersbenadering, etc. Zij denken wel graag mee praktijkervaringen zijn beperkt. Strategie: werk met ambitieniveau

35 Inzichten op dit moment maatregel 1 (spitsverkeer regio Eindhoven): informatie over gebruikers (motieven, wat is nodig voor andere keuze reizen) er zijn concrete voorbeelden van maatregelen (MaaS, Gebruikersbenadering, Mobility Market, snelfietsverbinding e.d.), plannen in de pijplijn maar weinig concreet beeld van mogelijk te behalen effecten effect is afname van intensiteit dus werken met ambitieniveaus en bandbreedtes beoogd effect: bandbreedte % van het lokale verkeer

36 Inzichten op dit moment maatregel 2 (vrachtverkeer): ambitie bij SmartwayZ.NL voor doorgaand verkeer en distributieverkeer informatie over verkeersstromen komt in beeld nog weinig concreet beeld van mogelijk te behalen effecten, wel duidelijke ambities effect is afname van intensiteit: op basis van ambities SmartwayZ.nl afname met maximaal 150 vrachtwagens/uur per richting in spitsen (is ongeveer %)

37 Inzichten op dit moment maatregel 3 (invoegen) maatregelen moeten nog worden ontwikkeld invoegadvies, ivri in combinatie met meten hiaten, wegkantsystemen) effect is vergroten capaciteit bij aansluiting (max ongeveer 5%) positief voor verkeersveiligheid en beleving en kleinere kans op congestie door incidenten

38 Inzichten op dit moment maatregel 4 (handhaving gedrag en technisch staat voertuigen) concrete maatregelen in beeld effect op capaciteit?? effect op verkeersveiligheid minder incidenten maatregel 5 (betere infovoorzieningen parkeren en snelheid) concrete maatregelen in beeld verwacht effect op doorstroming en verkeersveiligheid is klein

39 Inzichten op dit moment maatregel 6 (adaptieve maximumsnelheid) concrete maatregelen in beeld verwachting is klein positief effect op doorstroming gunstig voor verkeersveiligheid en beleving handhaving essentieel maatregel 7 (beter weggedrag) concrete maatregelen in beeld effect op doorstroming en veiligheid gunstig maar klein wel goed voor de beleving van de doorstroming

40 Inzichten op dit moment maatregel 8 (adaptief inhaalverbod) concrete maatregelen in beeld verwachting is klein positief effect op doorstroming handhaving essentieel maatregel 9 (basisfaciliteiten voor toekomstige innovaties) strategische keuze te maken hoe proactief de Verkenning en SmartwayZ als geheel hier in wil investeren.

41 Vertalen naar (verkeers)effecten effecten (op intensiteiten en capaciteit) van de maatregelen samengevoegd doorrekeningen met statisch verkeersmodel lopen nog voorlopig alleen voor alternatief 1 (zonder verbreding)

42 vervolg 42 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

43 Effecten en beoordeling (1) verder uitwerken alternatief 1 analyse en beoordeling effecten verkeer: dynamisch model (simulatie doorstroming) doelbereik doorstroming en verkeerveiligheid onderliggend wegennet (eventueel nog aanpassingen)

44 Effecten en beoordeling (2) doorrekenen effecten leefomgeving (geluid, luchtkwaliteit) beoordeling effecten, vergelijking met bestaande situatie en referentie, eventuele mitigerende voorzieningen beschrijven en beoordelen overige effecten (in vergelijking met de referentiesituatie) kosten en baten totaaloverzicht (per alternatief) aan de hand van het beoordelingskader

45 vragen? 45 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Wat ging vooraf? Dit is gedaan aan de hand van het beoordelingskader uit de NRD (zie hiernaast).

Wat ging vooraf? Dit is gedaan aan de hand van het beoordelingskader uit de NRD (zie hiernaast). Proces en procedure Wat ging vooraf? Na de publicatie van de Notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) in december 2017 zijn: Wegontwerpen gemaakt van de alternatieven Smart Mobility-maatregelen vertaald

Nadere informatie

MIRT-Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda

MIRT-Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda MIRT-Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda Informatiebijeenkomst Inhoud De MIRT-Verkenning A20 Nieuwerkerk a/d IJssel - Gouda Drie alternatieven Voorlopig voorkeursalternatief Resultaten onderzoek

Nadere informatie

Bijlagerapport verkeer en Smart Mobility. MIRT-verkenning A67 Leenderheide - Zaarderheiken

Bijlagerapport verkeer en Smart Mobility. MIRT-verkenning A67 Leenderheide - Zaarderheiken Bijlagerapport verkeer en Smart Mobility MIRT-verkenning A67 Leenderheide - Zaarderheiken projectnummer 0419249.01 definitief 14 december 2018 Bijlagerapport verkeer en Smart Mobility MIRT-verkenning A67

Nadere informatie

MIRT-Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda

MIRT-Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda MIRT-Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda Tussenresultaten Inhoud Waar staan we nu, vervolgstappen en planning? NRD januari 2018 en zienswijzen Drie alternatieven A20 Resultaten van het onderzoek:

Nadere informatie

Samenvatting Notitie reikwijdte en detailniveau MIRT Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel Gouda

Samenvatting Notitie reikwijdte en detailniveau MIRT Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel Gouda Samenvatting Notitie reikwijdte en detailniveau MIRT Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel Gouda Deze samenvatting bevat de hoofdlijn van de Notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) van de MIRT Verkenning

Nadere informatie

Samenvatting milieueffectrapport. MIRT-verkenning A67 Leenderheide - Zaarderheiken

Samenvatting milieueffectrapport. MIRT-verkenning A67 Leenderheide - Zaarderheiken Samenvatting milieueffectrapport MIRT-verkenning A67 Leenderheide - Zaarderheiken definitief 6 februari 2019 definitief revisie 1.2 6 februari 2019 Auteurs A. Oerlemans S. Zondervan L. Runia Opdrachtgever

Nadere informatie

Milieueffectrapport. MIRT-Verkenning A67 Leenderheide Zaarderheiken. Datum 6 februari 2019 Status definitief 1.2

Milieueffectrapport. MIRT-Verkenning A67 Leenderheide Zaarderheiken. Datum 6 februari 2019 Status definitief 1.2 MIRT-Verkenning A67 Leenderheide Zaarderheiken Datum 6 februari 2019 Status definitief 1.2 Colofon Versie Opdrachtgever Auteur 01.2 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Projectnummer 429249.00 Pagina

Nadere informatie

MIRT Verkenning A67 Leenderheide Zaarderheiken Notitie reikwijdte en detailniveau

MIRT Verkenning A67 Leenderheide Zaarderheiken Notitie reikwijdte en detailniveau MIRT Verkenning A67 Leenderheide Zaarderheiken Notitie reikwijdte en detailniveau Datum 6 december 2017 Status definitief Colofon Uitgegeven door Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Informatie

Nadere informatie

MIRT Verkenning A67 Leenderheide Zaarderheiken Notitie kansrijke oplossingsrichtingen (Deel A)

MIRT Verkenning A67 Leenderheide Zaarderheiken Notitie kansrijke oplossingsrichtingen (Deel A) MIRT Verkenning A67 Leenderheide Zaarderheiken Notitie kansrijke oplossingsrichtingen (Deel A) Datum 27 september 2017 Status definitief Colofon Uitgegeven door Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Nadere informatie

MIRT-Verkenning A67 Leenderheide Zaarderheiken

MIRT-Verkenning A67 Leenderheide Zaarderheiken MIRT-Verkenning A67 Leenderheide Zaarderheiken Nota van Voornemen Reactie op de zienswijzen op het voornemen om een structuurvisie op te stellen Datum 9 april 2018 Status Definitief Colofon Uitgegeven

Nadere informatie

Structuurvisie (ontwerp) A67 Leenderheide Zaarderheiken

Structuurvisie (ontwerp) A67 Leenderheide Zaarderheiken Structuurvisie (ontwerp) A67 Leenderheide Zaarderheiken Colofon Versie 1.0 Opdrachtgever Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Auteur Antea Group Sander Zondervan Lex Runia Anne Oerlemans Projectnummer

Nadere informatie

Planstudie Ring Utrecht A27/A12 Opbrengstnotitie meedenkbijeenkomsten december Bijlage 2 Aansluiting Utrecht Noord april 2012

Planstudie Ring Utrecht A27/A12 Opbrengstnotitie meedenkbijeenkomsten december Bijlage 2 Aansluiting Utrecht Noord april 2012 Planstudie Ring Utrecht A27/A12 Opbrengstnotitie meedenkbijeenkomsten december 2011 Bijlage 2 Aansluiting Utrecht Noord april 2012 Rijkswaterstaat heeft voor de aansluiting Utrecht Noord een aantal mogelijke

Nadere informatie

Samen werken aan slimme oplossingen voor de reis van vandaag en de wereld van morgen.

Samen werken aan slimme oplossingen voor de reis van vandaag en de wereld van morgen. Samen werken aan slimme oplossingen voor de reis van vandaag en de wereld van morgen. Het gaat goed met de economie in Nederland en vooral in de regio Eindhoven. Nergens is de groei zo sterk als in deze

Nadere informatie

MIRT Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda

MIRT Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda NOTITIE VOORLOPIG VOORKEURSALTERNATIEF Oktober 2018 MIRT Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda Voorlopig voorkeursalternatief verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda 1. Aanleiding

Nadere informatie

MIRT-Verkenning A67 Leenderheide - Zaarderheiken

MIRT-Verkenning A67 Leenderheide - Zaarderheiken MIRT-Verkenning A67 Leenderheide - Zaarderheiken Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport 22 februari 2018 / projectnummer: 3269 1. Hoofdpunten van het MER De minister van Infrastructuur

Nadere informatie

Elementaire ontwerpen. MIRT-verkenning corridorstudie Amsterdam- Hoorn

Elementaire ontwerpen. MIRT-verkenning corridorstudie Amsterdam- Hoorn Elementaire ontwerpen MIRT-verkenning corridorstudie Amsterdam- Hoorn Opbouw 1. Doel presentatie 2. Ontwerpen knp Zaandam Functioneel (waarom) Ontwerp richtingen Keuzes in pakketten 3. Overige ontwerpen

Nadere informatie

Samenvatting Milieueffectrapport

Samenvatting Milieueffectrapport MIRT-Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel Gouda Samenvatting Milieueffectrapport Deel 1 ten behoeve van voorlopig voorkeursalternatief Oktober 2018 Samenvatting Aanleiding De A20 is van groot belang

Nadere informatie

NOTITIE VOORKEURSALTERNATIEF Januari 2019 (versie 13 december 2018) Bijlage 1 bij Bestuursovereenkomst

NOTITIE VOORKEURSALTERNATIEF Januari 2019 (versie 13 december 2018) Bijlage 1 bij Bestuursovereenkomst NOTITIE VOORKEURSALTERNATIEF Januari 2019 (versie 13 december 2018) Bijlage 1 bij Bestuursovereenkomst MIRT-Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda Voorkeursalternatief MIRT-Verkenning A20 Nieuwerkerk

Nadere informatie

GEOMETRISCH WEGONTWERP

GEOMETRISCH WEGONTWERP GEOMETRISCH WEGONTWERP Inleiding Hoofdprincipes Capaciteit + intensiteit Duurzaam veilig Gedrag bestuurders May 11, 2012 1 INLEIDING Ontwerper vs gebruiker - Verkeersfunctie van de weg - Veiligheid van

Nadere informatie

Wat is er tot nu toe gedaan en waar staan we nu?

Wat is er tot nu toe gedaan en waar staan we nu? Wat is er tot nu toe gedaan en waar staan we nu? In 2013 is de planstudie voor het project Duinpolderweg gestart. Na een tussenstap in 2015 en 2016 hebben de provincies Noord- en Zuid-Holland onlangs besloten

Nadere informatie

Achtergrondrapport stikstofdepositie. Bijlage bij achtergrondrapport Natuur MIRT A67 Leenderheide - Zaarderheiken

Achtergrondrapport stikstofdepositie. Bijlage bij achtergrondrapport Natuur MIRT A67 Leenderheide - Zaarderheiken Achtergrondrapport stikstofdepositie MIRT A67 Leenderheide - Zaarderheiken definitief revisie 01 14 december 2018 MIRT A67 Leenderheide - Zaarderheiken definitief revisie 01 14 december 2018 Auteurs E.

Nadere informatie

MIRT-Verkenning A67 Leenderheide - Zaarderheiken

MIRT-Verkenning A67 Leenderheide - Zaarderheiken MIRT-Verkenning A67 Leenderheide - Zaarderheiken Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 9 mei 2019 / projectnummer: 3269 1. Beoordeling van het milieueffectrapport (MER) De minister van Infrastructuur

Nadere informatie

Verkenning A4. Burgerveen-N14

Verkenning A4. Burgerveen-N14 Verkenning A4 Burgerveen-N4 Voor een betere bereikbaarheid van de Randstad Duurzaamheidssessies Effectstudies Ideeën betrokken overheden Consulting kids Informatiebijeenkomsten Groslijst Meekoppelkansen

Nadere informatie

Samenvatting Afwegingskader

Samenvatting Afwegingskader Samenvatting Afwegingskader Dit is een samenvatting van het opgestelde en vastgestelde document Afwegingskader Noordoostcorridor. Dit geeft weer welk proces is doorlopen om te komen tot de uiteindelijke

Nadere informatie

Microsimulatie R0 Onderzoek naar het effect van een mogelijke snelheidsverlaging op de doorstroming

Microsimulatie R0 Onderzoek naar het effect van een mogelijke snelheidsverlaging op de doorstroming Microsimulatie R0 Onderzoek naar het effect van een mogelijke snelheidsverlaging op de doorstroming Onderzoek: Een dynamische simulatie van het effect van een mogelijke snelheidsverlaging op de doorstroming

Nadere informatie

1 e fase Planstudie Ring Utrecht Keuze VoorKeursAlternatief (VKA)

1 e fase Planstudie Ring Utrecht Keuze VoorKeursAlternatief (VKA) Dienst Stadsontwikkeling 1 e fase Planstudie Ring Utrecht Keuze VoorKeursAlternatief (VKA) RIA 5 oktober 2010 7-10-2010 1 De aanleiding Zwaar belast netwerk Ingewikkelde verkeersstromen Kwetsbaar gebied

Nadere informatie

Aanvullende toelichting over Meest Milieuvriendelijke Alternatief en niet-verbreden van de bak in de A27 bij Ring Utrecht A27/A12

Aanvullende toelichting over Meest Milieuvriendelijke Alternatief en niet-verbreden van de bak in de A27 bij Ring Utrecht A27/A12 Aanvullende toelichting over Meest Milieuvriendelijke Alternatief en niet-verbreden van de bak in de A27 bij Ring Utrecht A27/A12 Datum: 21 juni 2011 Besproken/vastgesteld: Bestuurlijke Stuurgroep Ring

Nadere informatie

Gemeente Heusden. Aanvullend onderzoek aansluitingen Drunen Eindrapport

Gemeente Heusden. Aanvullend onderzoek aansluitingen Drunen Eindrapport Gemeente Heusden Aanvullend onderzoek aansluitingen Drunen Eindrapport Gemeente Heusden Aanvullend onderzoek aansluitingen Drunen Eindrapport Datum 10 april 2008 HSE046/Wnj/0422 Kenmerk Eerste versie Documentatiepagina

Nadere informatie

Rotterdam, een bereikbare haven

Rotterdam, een bereikbare haven Bereikbaarheid van de haven Rotterdam, een bereikbare haven Platos colloquium 5 maart 2008 Maurits van Schuylenburg HbR Jop Vlaar TUD Goede achterlandbereikbaarheid is van vitaal belang voor de doorvoer-

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2016

Nieuwsbrief oktober 2016 Beerendonk van, André (PJA) Van: Gemeente Verzonden: donderdag 13 oktober 2016 8:44 Aan: Wolfs, Madeleine (M); Otten, Paul (P) Onderwerp: FW: MIRTA2WE Nieuwsbrief oktober 2016 Van: MIRT A2 Weert Eindhoven

Nadere informatie

Samenvatting MER Aanpassing Marathonweg

Samenvatting MER Aanpassing Marathonweg Samenvatting MER Aanpassing Marathonweg Achtergrond De Marathonweg in Vlaardingen vormt de verbinding tussen de A20, afslag 8 Vlaardingen West, en de zuidkant van Vlaardingen (industriegebied Rivierzone)

Nadere informatie

Stand van zaken onderzoek Brienenoordcorridor Zuid

Stand van zaken onderzoek Brienenoordcorridor Zuid RWS INFORMATIE Stand van zaken onderzoek Brienenoordcorridor Zuid 1. Inleiding Het onderzoek naar het verbeteren van de doorstroming op het NMCA knelpunt in de Brienenoordcorridor in momenteel in volle

Nadere informatie

Hoe gebeurt de beoordeling van de verschillende alternatieven?

Hoe gebeurt de beoordeling van de verschillende alternatieven? Hoe gebeurt de beoordeling van de verschillende alternatieven? De beoordeling voor de discipline MENS-MOBILITEIT gebeurde op vlak van de doelstellingen van het MASTERPLAN 2020: verbeteren van de bereikbaarheid

Nadere informatie

Milieueffectrapportage A1 Apeldoorn-Zuid - Beekbergen Samenvatting

Milieueffectrapportage A1 Apeldoorn-Zuid - Beekbergen Samenvatting Milieueffectrapportage A1 Apeldoorn-Zuid - Beekbergen Samenvatting Datum Mei 214 Versie Definitief Pagina 2 van 9 Samenvatting Milieueffectrapport A1 Apeldoorn-Zuid - Beekbergen Mei 214 Samenvatting Voor

Nadere informatie

Verslag expert judgement DVS hoofdvarianten Planstudie Ring Utrecht A27/A12

Verslag expert judgement DVS hoofdvarianten Planstudie Ring Utrecht A27/A12 RWS Utrecht, Projectteam Ring Utrecht DVS Ontwerp en Inrichting DVS Veiligheid Verslag expert judgement DVS hoofdvarianten Planstudie Ring Utrecht A27/A12 Doel: in kader van het trechterproces vastleggen

Nadere informatie

Startbeslissing. Verbreding A4 Vlietland N14. Datum 12 september 2013. De Minister van Infrastructuur en Milieu, mw. drs. Schultz van Haegen.

Startbeslissing. Verbreding A4 Vlietland N14. Datum 12 september 2013. De Minister van Infrastructuur en Milieu, mw. drs. Schultz van Haegen. Startbeslissing Verbreding A4 Vlietland N14 Datum 12 september 2013 Status Eindversie De Minister van Infrastructuur en Milieu, mw. drs. Schultz van Haegen. Inhoud 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Afbakening

Nadere informatie

abcdefgh Aan Provincie Zuid-Holland t.a.v. de voorzitter van de adviescommissie IODS de heer M. Huls Postbus LP DEN HAAG Geachte heer Huls,

abcdefgh Aan Provincie Zuid-Holland t.a.v. de voorzitter van de adviescommissie IODS de heer M. Huls Postbus LP DEN HAAG Geachte heer Huls, abcdefgh Aan Provincie Zuid-Holland t.a.v. de voorzitter van de adviescommissie IODS de heer M. Huls Postbus 90602 2509 LP DEN HAAG Contactpersoon Doorkiesnummer Datum 16 juni 2006 Ons kenmerk DGP/WV/u.06.01301

Nadere informatie

LEESWIJZER t.b.v. de Aanvullende Richtlijnen Ring Utrecht A27/A12 mei 2011

LEESWIJZER t.b.v. de Aanvullende Richtlijnen Ring Utrecht A27/A12 mei 2011 LEESWIJZER t.b.v. de Aanvullende Richtlijnen Ring Utrecht A27/A12 mei 2011 Voorafgaand Opbouw van dit document Deze leeswijzer hoort bij de Aanvullende Richtlijnen Ring Utrecht / onderdeel A27/A12 (vastgesteld

Nadere informatie

2 Uitvoering van de beoordeling

2 Uitvoering van de beoordeling Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Emmasingel 15 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5611 AZ Eindhoven Postbus 161 7400 AD Deventer Leeuwarden Amsterdam T +31 (0)570 666 222

Nadere informatie

Factsheet Verkeer. 1. Inleiding. 2. Ambities. Definities, bestaande wetgeving en beleid

Factsheet Verkeer. 1. Inleiding. 2. Ambities. Definities, bestaande wetgeving en beleid Factsheet Verkeer 1. Inleiding In deze factsheet Verkeer staan de voertuigen en personen centraal die de openbare weg gebruiken. Het gaat hier dus niet om de fysiek aanwezige infrastructuur (die komt aan

Nadere informatie

Vergelijking VKA ontwerp en SHB&L voorstel voor afrit Hoevelaken 09/01/2017 1

Vergelijking VKA ontwerp en SHB&L voorstel voor afrit Hoevelaken 09/01/2017 1 Vergelijking VKA ontwerp en SHB&L voorstel voor afrit Hoevelaken 09/01/2017 1 Uitgangspunten van SHB&L voorstel Het SHB&L voorstel voldoet aan de Richtlijnen Ontwerp Autosnelwegen (ROA) 2014 en de Capaciteitswaarden

Nadere informatie

Bijlage I Verklarende woordenlijst

Bijlage I Verklarende woordenlijst Bijlage I Verklarende woordenlijst Aansluiting De plaats waar een weg van het onderliggend wegennet aansluit op een weg van het hoofdwegennet. Door middel van toe- en afritten van de aansluiting kan de

Nadere informatie

Directie Grondgebied Ingekomen stuk D50 (PA 28 September 2011) Mobiliteit Productmanagement en Beleid. Datum uw brief

Directie Grondgebied Ingekomen stuk D50 (PA 28 September 2011) Mobiliteit Productmanagement en Beleid. Datum uw brief Ingekomen stuk D50 (PA 28 September 2011) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 93 34 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

MIRT-Verkenning N65 Vught- Haaren. Resultaten uitwerking Quickscan, Bijlage 1: Achtergrondinformatie verkeer

MIRT-Verkenning N65 Vught- Haaren. Resultaten uitwerking Quickscan, Bijlage 1: Achtergrondinformatie verkeer MIRT-Verkenning N65 Vught- Haaren Resultaten uitwerking Quickscan, Bijlage 1: Achtergrondinformatie verkeer definitief 17 december 2015 MIRT-Verkenning N65 Vught-Haaren Resultaten uitwerking Quickscan,

Nadere informatie

Inleiding. Kruising Biltlaan - Rijnsoever

Inleiding. Kruising Biltlaan - Rijnsoever Inleiding Kruising Biltlaan - Rijnsoever Vraag van de gemeenteraad: Het ontwerp van de voorrangskruising Biltlaan/Rijnsoever achten wij nog onvoldoende uitgewerkt om er mee in te stemmen. Dit wordt gesterkt

Nadere informatie

Publiekspanel Rijkswegen Noord Resultaten peiling 5- mei 2018

Publiekspanel Rijkswegen Noord Resultaten peiling 5- mei 2018 Publiekspanel Rijkswegen Noord Resultaten peiling 5- mei 2018 Rijkswegen Noord 15 juni 2018 Rijkswaterstaat Noord-Nederland, de Politie eenheid Noord-Nederland en het Openbaar Ministerie Noord-Nederland

Nadere informatie

Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem-Nijmegen. Startnotitie

Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem-Nijmegen. Startnotitie Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem-Nijmegen Startnotitie Het probleem Er is een bereikbaarheidsprobleem in de regio Arnhem Nijmegen na 2020. Het Rijk, de provincie en

Nadere informatie

Wikken en Wegensessie N201, 1 november 2018 (middag) Programma Toekomst N201

Wikken en Wegensessie N201, 1 november 2018 (middag) Programma Toekomst N201 V E R S L A G Wikken en Wegensessie N201, 1 november 2018 (middag) Programma Toekomst N201 Locatie: Hotel Mijdrecht Marickenland, Provincialeweg 3, Mijdrecht Tijd : Inloop vanaf 15:30 uur start sessie

Nadere informatie

Filter uitvoegend vrachtverkeer

Filter uitvoegend vrachtverkeer Filter uitvoegend vrachtverkeer Aanpak van files op korte termijn Nota Mobiliteit Een moderne samenleving en mobiliteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Met de Nota Mobiliteit ligt er een gedegen

Nadere informatie

Afdeling Stedelijke Ontwikkeling, Team Stad Bijlage(n) 1

Afdeling Stedelijke Ontwikkeling, Team Stad Bijlage(n) 1 Gemeente ij Bergen op Zoom Aan de leden en burgerleden van de gemeenteraad van Bergen op Zoom Uw kenmerk A4/A58" Ons kenmerk U18-016600 Datum 1 7 DEC. 2018 Uw brief Beh. door G. Geijsel oorkiesnr. 0164-277275

Nadere informatie

Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen

Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen 1 INHOUD Inleiding 3 Vijf oplossingen 4 Beoordelingskader 5 Vervolg 10 INFORMATIE EN CONTACT Voor informatie over de zuidelijke ringweg kunt u

Nadere informatie

Achtergrondrapport 'overige aspecten'

Achtergrondrapport 'overige aspecten' Achtergrondrapport 'overige aspecten' MIRT-verkenning A67 Leenderheide - Zaarderheiken Bodem en Water, Externe Veiligheid, Landschap, Cultuurhistorie en Archeologie, Ruimtegebruik definitief Bodem en Water,

Nadere informatie

Minuut. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Classificatie - Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG

Minuut. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Classificatie - Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Minuut Ministerie van Verkeer en Waterstaat Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Classificatie Contactpersoon Pim van Gemeren Datum 17 juni 2008 Ons kenmerk

Nadere informatie

N35 Nijverdal - Wierden Uitgangspunten verkeersberekeningen

N35 Nijverdal - Wierden Uitgangspunten verkeersberekeningen N35 Nijverdal - Wierden Uitgangspunten verkeersberekeningen Datum 2 november 2017 Status definitief 1 Inleiding In deze bijlage vindt u een beschrijving van de gehanteerde uitgangspunten bij het maken

Nadere informatie

Tracéstudie A2 Ladonk Kapelweg (TALK) 8 september 2011

Tracéstudie A2 Ladonk Kapelweg (TALK) 8 september 2011 Tracéstudie A2 Ladonk Kapelweg (TALK) 8 september 2011 Programma opening en welkom door wethouder Van der Zanden toelichting door projectleider van Duren pauze en gelegenheid voor vragen beantwoording

Nadere informatie

Onderzoeksvoorstel Opbouw gefaseerde besluitvorming Purmerend

Onderzoeksvoorstel Opbouw gefaseerde besluitvorming Purmerend Onderzoeksvoorstel Opbouw gefaseerde besluitvorming Purmerend 1 Opbouw 1. Aanleiding 2. Algemene toelichting aanpak PlanMER 3. Voorstel 4. Oplossingsrichtingen 5. Organisatie 2 1. Aanleiding De partners

Nadere informatie

MIRT Verkenning A67 Leenderheide Zaarderheiken Analytische fase: Achtergrondinformatie (Deel B)

MIRT Verkenning A67 Leenderheide Zaarderheiken Analytische fase: Achtergrondinformatie (Deel B) MIRT Verkenning A67 Leenderheide Zaarderheiken Analytische fase: Achtergrondinformatie (Deel B) Datum 27 september 2017 Status definitief 2 MIRT Verkenning A67 Leenderheide Zaarderheiken analytische fase

Nadere informatie

de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Datum 28 november 2011 Betreft Landelijke uitrol snelheidsverhoging

de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Datum 28 november 2011 Betreft Landelijke uitrol snelheidsverhoging > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Benut het MIRT voor Duurzame mobiliteit

Benut het MIRT voor Duurzame mobiliteit Benut het MIRT voor Duurzame mobiliteit Klaartje Arntzen 24-1-2019 leerplatform MIRT duurzaamheid Vanzelfsprekend? 2 energie en mobiliteit Ontwikkelingen Toekomstige mobiliteit is anders Waardoor? Autonome

Nadere informatie

Memo. Inleiding. Onderwerp: Memo doorstroming rotonde Parklaan Zandlaan - Horalaan

Memo. Inleiding. Onderwerp: Memo doorstroming rotonde Parklaan Zandlaan - Horalaan Memo Onderwerp: Memo doorstroming rotonde Parklaan Zandlaan - Horalaan Kampen, Projectomschrijving: 30 november 2018 Simulatie rotonde Parklaan Zandlaan Horalaan. Van: BonoTraffics bv, Opgesteld door:

Nadere informatie

MIRT Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda. Notitie voorkeursalternatief. Maart 2019

MIRT Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda. Notitie voorkeursalternatief. Maart 2019 MIRT Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda Notitie voorkeursalternatief Colofon Den Haag Contactpersoon Marijke Dirkson A20@minienw.nl Versie Opdrachtgever Auteur Definitief Ministerie van

Nadere informatie

BASISGEGEVENS A67. Algemene beschrijving

BASISGEGEVENS A67. Algemene beschrijving BASISGEGEVENS A67 VERKEER-ONGEVALLEN-OVERIGE GEGEVENS Algemene beschrijving De A67 is de hoofdverbindingsas die de havens van Rotterdam en Antwerpen verbindt met het achterland, met name het Ruhrgebied

Nadere informatie

Verkenning N65 Vught - Haaren. Informatieavond. 25 November 2015. 25 november 2015

Verkenning N65 Vught - Haaren. Informatieavond. 25 November 2015. 25 november 2015 Verkenning N65 Vught - Haaren Informatieavond 25 November 2015 25 november 2015 Opbouw presentatie Het waarom van de verkenning: wat is het probleem? Proces en bestuurlijke uitgangspunten (mei 2013) Tussenbalans

Nadere informatie

Precompetitieve. ITS domein. Monitoring en. Smart Mobility. Krachten bundelen voor de mobiliteit van de toekomst

Precompetitieve. ITS domein. Monitoring en. Smart Mobility. Krachten bundelen voor de mobiliteit van de toekomst Precompetitieve Monitoring en samenwerking evaluatie van in het ITS domein Smart Mobility Leren van elkaar, voortbouwen op eerdere resultaten Krachten bundelen voor de mobiliteit van de toekomst Raamwerk

Nadere informatie

OPLOSSINGSRICHTING 1: PARALLELSTRUCTUUR TUSSEN KNOOPPUNT DEIL EN KNOOPPUNT EMPEL

OPLOSSINGSRICHTING 1: PARALLELSTRUCTUUR TUSSEN KNOOPPUNT DEIL EN KNOOPPUNT EMPEL OPLOSSINGSRICHTING 1: PARALLELSTRUCTUUR TUSSEN KNOOPPUNT DEIL EN KNOOPPUNT EMPEL Beschrijving huidige situatie en probleemanalyse Het traject Deil - Empel bestaat uit 2x3 rijstroken. De maximumsnelheid

Nadere informatie

Berekeningen effecten maatregelenpakket Zuidoostvleugel

Berekeningen effecten maatregelenpakket Zuidoostvleugel Berekeningen effecten maatregelenpakket Zuidoostvleugel Inleiding In het Bereikbaarheidsprogramma Zuidoostvleugel Brabantstad is een maatregelenpakket opgenomen conform de Zevensprong van Verdaas. Dit

Nadere informatie

DVM in Amsterdam, de ambities waargemaakt door de systemen!

DVM in Amsterdam, de ambities waargemaakt door de systemen! (Bijdragenr. 56) DVM in Amsterdam, de ambities waargemaakt door de systemen! Bert van der Veen Advin b.v. Rien Borhem Gemeente Amsterdam 1. Inleiding Om het verkeer in goede banen te leiden wordt steeds

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2016

Nieuwsbrief september 2016 A.van Beerendonk Van: Gemeente Verzonden: woensdag 14 september 2016 22:06 Aan: P Otten Onderwerp: FW: MIRTA2WE Nieuwsbrief september 2016 Van: MIRT A2 Weert Eindhoven [mailto:a2we=minienm.nl@mail212.atl171.mcdlv.net]

Nadere informatie

Werkplaats Mobiliteit en Innovatie

Werkplaats Mobiliteit en Innovatie Werkplaats Mobiliteit en Innovatie Stand van zaken Bereikbaarheidsagenda Regionaal Platform 20 april 2016 Roël Hoppezak Job van den Berg Bereikbaarheid Zuid-Nederland Bidbook, november 2015 Bereikbaarheid

Nadere informatie

Reacties op de NRD worden verwerkt

Reacties op de NRD worden verwerkt Nieuwsbrief N279 Veghel-Asten Editie december 2016 Over de N279 Veghel-Asten Een toekomstbestendige N279 Veghel-Asten is essentieel voor de economische kracht van Zuidoost-Brabant. Ook is de weg belangrijk

Nadere informatie

Vrijleggen MerwedeLingeLijn Verkenning Spoorkruisingen in Tricht. Roland Jansen - ProRail

Vrijleggen MerwedeLingeLijn Verkenning Spoorkruisingen in Tricht. Roland Jansen - ProRail Vrijleggen MerwedeLingeLijn Verkenning Spoorkruisingen in Tricht Roland Jansen - ProRail Spoorontwikkelingen in omgeving Tricht Vervangen Lingebrug Nieuwe stationstraverse Spoorvernieuwing Proef Elke Tien

Nadere informatie

de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Aanvullende Richtlijnen voor de 2 e Fase MER van de Planstudie Knooppunt Hoevelaken. Vastgesteld op 18 december 2009, overeenkomstig het bepaalde in art 7.15 Wet Milieubeheer, door de Minister van Verkeer

Nadere informatie

Ring Utrecht A27/A12. Knooppunt Rijnsweerd. Stephan Lahaye Arold Brand. 3 november 2014

Ring Utrecht A27/A12. Knooppunt Rijnsweerd. Stephan Lahaye Arold Brand. 3 november 2014 Ring Utrecht A27/A12 Knooppunt Rijnsweerd Stephan Lahaye Arold Brand 3 november 2014 Terugblik Planstudie Ring Utrecht A27/A12 2 Planning vervolg Datum eind 2014 Keuze variant Rijnsweerd 2015/2016 Ontwerp

Nadere informatie

Handboek Capaciteitswaarden Infrastructuur Autosnelwegen (CIA) Volledig Vernieuwd

Handboek Capaciteitswaarden Infrastructuur Autosnelwegen (CIA) Volledig Vernieuwd (Bijdragenr. 28) Handboek Capaciteitswaarden Infrastructuur Autosnelwegen (CIA) Volledig Vernieuwd Ir. J.W. Goemans Auteur is werkzaam bij Witteveen+Bos als adviseur en projectleider verkeersmanagement

Nadere informatie

InnovA58. InnovA58 werkt aan een slimme en duurzame snelweg. Landgoed Stille Wille

InnovA58. InnovA58 werkt aan een slimme en duurzame snelweg. Landgoed Stille Wille werkt aan een slimme en duurzame snelweg Landgoed Stille Wille 24-11-2017 Agenda Projectopdracht Innovatie Van verkenning naar realisatie Planning Stille Wille 2 RWS BEDRIJFSINFORMATIE Opdracht Verbreding

Nadere informatie

Gemeentelijk verkeers- en vervoerplan (GVVP) 2e klankbordgroepbijeenkomst 16 maart 2017

Gemeentelijk verkeers- en vervoerplan (GVVP) 2e klankbordgroepbijeenkomst 16 maart 2017 Gemeentelijk verkeers- en vervoerplan (GVVP) 2e klankbordgroepbijeenkomst 16 maart 2017 Agenda 1. Opening en terugkoppeling proces 19:00 19:10 2. Toelichting beleidsgedeelte GVVP 19:10 19:30 3. Stellingen

Nadere informatie

A4 tussen knooppunt Badhoevedorp (rechts) en Schipholtunnel (links). Bij knooppunt Badhoevedorp zijn de wegen in aanleg gestreept paars/blauw

A4 tussen knooppunt Badhoevedorp (rechts) en Schipholtunnel (links). Bij knooppunt Badhoevedorp zijn de wegen in aanleg gestreept paars/blauw Presentatie gegeven door Henk Heikoop op de FOSIM-gebruikersbijeenkomst van woensdag 14 juni 2017 in het Vergadercentrum van de Jaarbeurs (Beatrixtheater) te Utrecht Voor het wegvak van A4 Badhoevedorp

Nadere informatie

Hoe gebeurt de beoordeling van de verschillende alternatieven?

Hoe gebeurt de beoordeling van de verschillende alternatieven? Hoe gebeurt de beoordeling van de verschillende alternatieven? De beoordeling voor de discipline MENS-MOBILITEIT gebeurde op vlak van de doelstellingen van het MASTERPLAN 2020: verbeteren van de bereikbaarheid

Nadere informatie

N207 Passage Leimuiden. Samenwerken aan een gedragen oplossing

N207 Passage Leimuiden. Samenwerken aan een gedragen oplossing N207 Passage Leimuiden Samenwerken aan een gedragen oplossing Inhoud presentatie Corridorstudie N207 en maatregelen N207 N207 Passage Leimuiden Proces Varianten, verkeerseffecten Varianten, technische

Nadere informatie

De 2+1-weg: N50 Zwolle-Kampen Rob de Bruijn (Rijkswaterstaat Oost-Nederland)

De 2+1-weg: N50 Zwolle-Kampen Rob de Bruijn (Rijkswaterstaat Oost-Nederland) 1 De 2+1-weg: N50 Zwolle-Kampen (Rijkswaterstaat Oost-Nederland) De N50, een belangrijke schakel in het hoofdwegennet, is een enkelbaans autoweg (1x2 rijstroken) met een stroomfunctie en een maximum snelheid

Nadere informatie

MIRT Verkenning A67 Leenderheide Zaarderheiken Analytische fase: Achtergrondinformatie (Deel B)

MIRT Verkenning A67 Leenderheide Zaarderheiken Analytische fase: Achtergrondinformatie (Deel B) MIRT Verkenning A67 Leenderheide Zaarderheiken Analytische fase: Achtergrondinformatie (Deel B) Datum 12 september 2017 Status eindconcept 2 MIRT Verkenning A67 Leenderheide Zaarderheiken analytische fase

Nadere informatie

etouradres Postbus EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

etouradres Postbus EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG der StatenGeneraal T 070456 0000 Geachte voorzitter, Op 30 juni ontving ik van uw Kamer vragen van de leden Van Helvert en Ronnes (beiden CDA) over de verbreding van de A2 tussen Weert en Eindhoven. Bijgaand

Nadere informatie

Inrichtingsvarianten N640 Presentatie Raadsinformatiebijeenkomst Halderberge 28 feb

Inrichtingsvarianten N640 Presentatie Raadsinformatiebijeenkomst Halderberge 28 feb Inrichtingsvarianten N640 Presentatie Raadsinformatiebijeenkomst Halderberge 28 feb Aanleiding + doelstelling Integraal groot onderhoud weggedeelte N640 tussen km 8.600 en km 14.900. De inrichting van

Nadere informatie

Inventarisatie evaluaties stedelijk verkeersmanagement

Inventarisatie evaluaties stedelijk verkeersmanagement Inventarisatie evaluaties stedelijk verkeersmanagement Een overzicht van de beschikbare kennis Florence Bloemkolk, Henk Taale 21 juni 2018 Stedelijk verkeersmanagement: wat is het? CROW: Verkeersmanagement

Nadere informatie

BRUG WEST OOST& TUSSEN SAMENVATTING GEBIEDSGERICHTE VERKENNING A1 STEDENDRIEHOEK. Apeldoorn Brummen Deventer Epe Lochem Voorst Zutphen

BRUG WEST OOST& TUSSEN SAMENVATTING GEBIEDSGERICHTE VERKENNING A1 STEDENDRIEHOEK. Apeldoorn Brummen Deventer Epe Lochem Voorst Zutphen TUSSEN A1: BRUG OOST& WEST SAMENVATTING GEBIEDSGERICHTE VERKENNING A1 Apeldoorn Brummen Deventer Epe Lochem Voorst Zutphen STEDENDRIEHOEK DE A1 IS EEN BELANGRIJKE RIJKE (INTER)NATIONALE AS De A1 vormt

Nadere informatie

Startbeslissing. Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Sliedrecht. Capaciteitsverruiming A15 Papendrecht. Datum. Kenmerk IENM/BSK-2015/162912

Startbeslissing. Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Sliedrecht. Capaciteitsverruiming A15 Papendrecht. Datum. Kenmerk IENM/BSK-2015/162912 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Startbeslissing Capaciteitsverruiming A15 Papendrecht / / / - - Datum Kenmerk IENM/BSK-2015/162912 DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, mw. drs. M.H. Schultz

Nadere informatie

BEOORDELING PORTWAY T.B.V. BEANTWOORDING ZIENSWIJZE BVHBB OP A13/16

BEOORDELING PORTWAY T.B.V. BEANTWOORDING ZIENSWIJZE BVHBB OP A13/16 BEOORDELING PORTWAY VARIANT T.B.V. BEANTWOORDING ZIENSWIJZE BVHBB OP A13/16 RIJKSWATERSTAAT DIENST ZUID HOLLAND 1 september 2011 075709866:A - Definitief B02022.000009.100 Inhoud Samenvatting 3 1 Inleiding

Nadere informatie

Meedenkbijeenkomsten april 2012 DRIE KEUZES Splitsen en Selecteren

Meedenkbijeenkomsten april 2012 DRIE KEUZES Splitsen en Selecteren Meedenkbijeenkomsten april 2012 Op 19, 23 en 24 april hebben er verspreid over het studiegebied van het project Ring Utrecht meedenkbijeenkomsten plaatsgevonden met omwonenden en belanghebbenden. De meedenkbijeenkomsten

Nadere informatie

Renovatie en uitbreiding van de kunstwerken die ervoor zorgen dat de autosnelweg A3 het Albertkanaal, de site van Chertal en de Maas kan dwarsen

Renovatie en uitbreiding van de kunstwerken die ervoor zorgen dat de autosnelweg A3 het Albertkanaal, de site van Chertal en de Maas kan dwarsen Renovatie en uitbreiding van de kunstwerken die ervoor zorgen dat de autosnelweg A3 het Albertkanaal, de site van Chertal en de Maas kan dwarsen Abdu AYDOGDU Service Public de Wallonie Direction des Routes

Nadere informatie

Onderzoek ontlasten Vlietbruggen. Onderzoeksresultaten. Adviesgroep 10 mei 2016

Onderzoek ontlasten Vlietbruggen. Onderzoeksresultaten. Adviesgroep 10 mei 2016 Onderzoek ontlasten Vlietbruggen Onderzoeksresultaten Adviesgroep 10 mei 2016 2 Algemene conclusies Verkeer Voertuigverliesuren ochtendspits Voertuigverliesuren avondspits 10000 9000 8000 7000 6000 5000

Nadere informatie

: Projectteam N345 Rondweg De Hoven/Zutphen Datum : December 2016 : Nieuwe ontsluiting De Hoven op Kanonsdijk Zaaknummer :

: Projectteam N345 Rondweg De Hoven/Zutphen Datum : December 2016 : Nieuwe ontsluiting De Hoven op Kanonsdijk Zaaknummer : NOTITIE Uitvoeren Werken Van : Projectteam N345 Rondweg De Hoven/Zutphen Datum : December 2016 Betreft : Nieuwe ontsluiting De Hoven op Kanonsdijk Zaaknummer : 2011-017681 Inleiding De provinciale weg

Nadere informatie

Verkeersafwikkeling weefvak A4 Nieuw-Vennep/Hoofddorp. April 2002

Verkeersafwikkeling weefvak A4 Nieuw-Vennep/Hoofddorp. April 2002 Verkeersafwikkeling weefvak A4 Nieuw-Vennep/Hoofddorp April 2002 ....................... Colofon Uitgegeven door: Adviesdienst Verkeer en Vervoer Informatie: ir. H. Schuurman Telefoon: 010 282 5889 Fax:

Nadere informatie

Vluchtstrook als rijstrook ter betere benutting van autosnelwegen

Vluchtstrook als rijstrook ter betere benutting van autosnelwegen Vluchtstrook als rijstrook ter betere benutting van autosnelwegen Implicaties voor de verkeersveiligheid D-95-21 Ir. F.C.M. Wegman Leidschendam, 1995 Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid

Nadere informatie

Informatiebulletin over ontwikkelingen Bereikbaarheid Zuid-Nederland

Informatiebulletin over ontwikkelingen Bereikbaarheid Zuid-Nederland Informatiebulletin over ontwikkelingen Bereikbaarheid Zuid-Nederland 4 maart 2016 Het aanbieden van het bidbook Bereikbaarheid Zuid-Nederland: samen slim robuust aan de minister van Infrastructuur en Milieu

Nadere informatie

MIRT-procedure. Initiatief Verkenning Planuitwerking Realisatie Beheer

MIRT-procedure. Initiatief Verkenning Planuitwerking Realisatie Beheer MIRT-procedure #onzea2 Initiatief Verkenning Planuitwerking Realisatie Beheer Definiëring en afbakening van het probleem en het proces van de verkenningsfase Kern van de verkenningsfase is trechteren:

Nadere informatie

ONTWERP- EN AFWEGINGSNOTITIE HOOFDWEG TEN BEHOEVE VAN BESTUURLIJKE AFWEGING GEMEENTE ZUIDPLAS GEMEENTE ROTTERDAM, ZUIDPLAS & CAPELLE AAN DEN

ONTWERP- EN AFWEGINGSNOTITIE HOOFDWEG TEN BEHOEVE VAN BESTUURLIJKE AFWEGING GEMEENTE ZUIDPLAS GEMEENTE ROTTERDAM, ZUIDPLAS & CAPELLE AAN DEN ONTWERP- EN AFWEGINGSNOTITIE HOOFDWEG TEN BEHOEVE VAN BESTUURLIJKE AFWEGING GEMEENTE ZUIDPLAS GEMEENTE ROTTERDAM, ZUIDPLAS & CAPELLE AAN DEN 12 januari 2016 078777435:A - Concept D03091.000024.0100 Inhoud

Nadere informatie

Samenvatting Startnotitie knooppunt Hoevelaken

Samenvatting Startnotitie knooppunt Hoevelaken December 2008 Samenvatting Startnotitie knooppunt Hoevelaken Het verkeersaanbod in Nederland blijft groeien. Steeds vaker leidt dit tot problemen met de doorstroming van het verkeer, ook en vooral in de

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Ministerie van Infrastructuur en Milieu Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten kiezen voor voorkeursalternatief Bundeling Noord

Gedeputeerde Staten kiezen voor voorkeursalternatief Bundeling Noord Juli 2016 Dagelijks ervaart het verkeer problemen met de doorstroming op de N629 tussen Oosterhout en Dongen. Ook de leefbaarheid en veiligheid op en rond de N629 en Westerlaan vragen aandacht. De provincie

Nadere informatie

Stedelijke stroomwegen: ontbrekende schakel in de wegcategorisering?

Stedelijke stroomwegen: ontbrekende schakel in de wegcategorisering? Stedelijke stroomwegen: ontbrekende schakel in de wegcategorisering? K. Koolstra Amsterdamse Hogeschool voor Techniek (Hogeschool van Amsterdam) k.koolstra@hva.nl Bijdrage aan het Colloquium Vervoersplanologisch

Nadere informatie