Jaarverslag Baancommissie Alkmaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag Baancommissie Alkmaar 2014-2015"

Transcriptie

1 Jaarverslag Baancommissie Alkmaar Baancommissie Alkmaar In het seizoen bestond de Baancommissie Alkmaar uit de volgende leden: Wim Rootjes (Voorzitter), Wim Knaap (interim Budgethouder), Jan Veenis (Secretaris), Otto Bruschke (Marathon), Joop van Dok (Langebaan), Theo de Jong (Shorttrack), Slava Markov (Kunstrijden), Judith te Bruggencate-Biersteker (Jeugdschaatsen), Jaap Plakman (Schoonrijden) Vacatures welke open stonden en niet ingevuld werden: Vice-voorzitter, Budgetbeheerder In deze periode zijn vacatures ontstaan voor: Systeembeheer Baan Alkmaar, Webmaster (deze functies werden interim vervuld door Jan Veenis (secretaris) Een jaar (1 e ) van tijdelijke voorzieningen en veel improvisatie. Sportcomplex de Meent onder de sloophamer Op 17 december 2013 werd bekend gemaakt dat Bouwbedrijf Vaessen BV uit Raamsdonkveer het te vernieuwen sportcomplex De Meent gaat bouwen. De gemeente Alkmaar zal in januari 2016 een modern, innovatief en duurzaam sportcentrum van landelijke allure rijker zijn. Ook bouwdelen van het ijsbaan gedeelte als onderdeel van het oude complex worden in de bouwplannen meegenomen. Het 40 jaar oude sportcomplex De Meent heeft dan een complete metamorfose en forse uitbreiding ondergaan. Nieuwe kleedkamers, een (top)sporthal, diverse sportzalen en een prominente centrale entree. Binnen de nieuwe Meent gaan topsport, breedtesport en recreatiesport straks hand in hand met duurzaamheid en kwaliteit. Er komen eigen ruimtes voor trampolinespringen, turnen, schermen en tafeltennis en natuurlijk het schaatsen. Het (sport)onderwijs wordt in ruime mate bediend en er is commerciële ruimte beschikbaar voor commerciële huurders en partijen die beoefening van sport direct of indirect ondersteunen. De sporthallen zijn geschikt voor grootschalige sportevenementen. Het oude Sportcomplex De Meent was 40 jaar oud en moest hoognodig gemoderniseerd en uitgebreid worden om het tekort aan overdekte sportlocaties in Alkmaar te verkleinen. Een belangrijke ontwikkeling, want sport is een prioriteit van het college van B&W en de Gemeenteraad. 1

2 Het project de nieuwe Meent en de consequenties voor alle bestaande NHU faciliteiten op ijsbaan de Meent December 2013 werd de Baancommissie inhoudelijk op de hoogte gebracht van de globale plannen in opdracht van de nieuwe toekomstige exploitant Alkmaar Sport NV door de een speciaal voor dit sportproject aangetrokken opstartmanager mevr. Corine Persijn voor de nieuwe Meent. Gevraagd werd op basis van de globale massa studietekeningen van de architect om mee te denken met het formuleren van de functionele eisen van ruimten en overige faciliteiten t.b.v. alle disciplines van de georganiseerde schaatssport in de ijsbaan bouwdelen. Er waren daarbij wel een aantal restricties aan verbonden zoals situering van de o.a. te vernieuwen jurykamer, vergaderkamer, printerruimte op de 1 e verdieping, tribunes en bergingen. Ook werd ons meegedeeld dat voor de uitvoering van de ver- en nieuwbouw met name het het ijsbaangedeelte in 2 fasen uitgevoerd zou worden onder het motto: tijdens de verbouwing moet de winkel open zijn Tijdens schaatsseizoen in de periodes ½ oktober 2014 tot ½ maart 2015 en ½ oktober 2015 tot ½ 2016 moet er geschaatst kunnen worden zonder grote overlast van de nieuwbouwactiviteiten. Voor deze genoemde perioden moeten tijdelijke voorzieningen getroffen niet allen bouwkundig maar ook op logistiek gebied. Het definitieve ontwerp voor het nieuwe sportcomplex was eind maart 2014 klaar. De ver- en nieuwbouw inclusief van de sloop van alle door ons gebruikte ruimten op begane grond en op de 1 e verdieping in het ijsbaan Bouwdeel startte medio mei Direct na afloop van het schaatsseizoen maart 2014 waren wij genoodzaakt om de aanwezige ICT/ET installaties te demonteren/veilig te stellen, alle meubilair en overige materialen tijdelijk op te slaan in de ijshal welke in de zomer als algemene opslagplaats werd gebruikt. Op basis van het Definitief Ontwerp zijn wij in de gelegenheid gesteld om een herinrichtingsplan van o.a. jurykamer, vergaderkamer enz. met onze gebruikers wensen/behoeften voor de verschillende in te dienen. Ook konden onze wensen op het gebied van de ICT/ET in de nieuwe jury kamer, op en rond de 400m baan worden ingebracht. Hiervoor werden de functionele eisen afb. 1 Jurykamer ontmanteld gebruikt uit de visiestuk Van Podium tot Podium (geïnitieerd door de KNSB) voor het zogenaamde Winterpodia Kunstbaan accommodaties Streektheater gebruikt. Daarnaast werd in samenwerking met Jeroen Fredrik (ICT/ET specialist van de KNSB) het document Technische specificaties ET/ICT de Meent Alkmaar geproduceerd met daarin vermeld de aandachtspunten voor de verbouwing van de ijsbaan op de tijdwaarneming activiteiten op de 400m baan wat als basis gebruikt werd richting de huisinstallateur van Vaessen bouwbedrijf. Hierin werd ook de toekomstige ontwikkeling van het Vantage Platform ter vervanging van Sara2/ETWClock2 meegenomen. De bestaande ET-infrastructuur was gedateerd (1992) en veel onderdelen (aansluitkasten, ronde bord, scorebord) waren aan vervanging toe. Tevens zou in de 2

3 nieuwe Meent in de verschillende sporthallen grote video LED/Video borden komen om Narrowcasting toe te passen. Een nieuwe ontwikkeling om bv live weergave van wedstrijden in bijvoorbeeld restaurant, toegangshal te kunnen weergeven. Na eerder genoemde sloopwerkzaamheden in het ijsbaan deel is Vaessen gestart met de vernieuwbouw van het ijsbaan gebouw (1e fase). Eind september 2014 werden de nieuwe ruimten inclusief de installaties opgeleverd en kon er weer in-verhuisd worden in het bouwdeel. In de laatste week van september eerste week van oktober is er hard gewerkt en geïmproviseerd door medewerkers van Alkmaar Sport, enkele leden van de Baancommissie versterkt met enkele vrijwilligers om de ijsbaan klaar te maken voor het nieuwe schaatsseizoen dat op zaterdag 10 oktober opende. Het werd wel even heel lastig toen onze systeembeheerder & webmaster ca. 2 weken voor de start van het schaatsseizoen plotseling zijn functie neerlegde, vooral omdat alle ET software enz. op de 2 nieuwe desktopcomputers geïnstalleerd moesten worden en in het nieuwe LAN netwerk geconfigureerd Het zou een schaatsseizoen worden met beperkingen. Om zoveel mogelijk de gebruiker en het publiek tegemoet te komen werden veel tijdelijke voorzieningen op logistiek gebied zoals tijdelijke entree/kassavoorziening, gemeenschappelijk gebruik van kleedkamers door publiek en wedstijdschaatsers (minder capaciteit beschikbaar), een horecatent op de plaats van de gesloopte tribunes, geen afb. 2 Jurykamer in wording tribunes, een houten bouw-wand langs een deel van de 400m baan (geen veiligheidsboarding op dit deel) geen zicht uit de jurykamer op de 500m start positie, tijdelijke voorzieningen in de ET-infrastructuur (aan elkaar verbinden van oude en nieuwe bekabeling. In deze herinrichtingperiode is er veel geïmproviseerd en zijn er creatieve oplossingen gekomen om de bouwoverlast zoveel mogelijk voor de gebruikers te beperken. Het gevolg was wel dat het niet verantwoord was op (Sub-)Top wedstrijden zoals Landelijke Langebaan/Marathon wedstrijden in het seizoen op de Meent te houden ook al vanwege gebrek aan publiek accommodatie. Terugblikkend op het schaatsseizoen kan worden vastgesteld dat, op enige aanloopproblemen na in de eerste weken van het seizoen, de trainingen en baan wedstrijden met de aanwezige beperkingen goed zijn verlopen. Direct na het schaatsseizoen is Vaessen gestart met fase 2 in het ijsbaangedeelte o.a. de nieuwbouw van tribunes. In deze fase zal afb. 3 de Bouw wand de ICT/ET infrastructuur op en rond de 400m baan vernieuwd worden. Voor wat betreft de investeringskosten in het boekjaar voor het Gewest NHU en wie neemt wat voor zijn/haar rekening is door het aanspreekpunt/coördinator (projectleider) van de Baancommissie Alkmaar verantwoording gegeven in een aparte rapportage (op verzoek van de externe accountant) en voor akkoord bevonden 3

4 Overleg Naast het reguliere overleg van de Baancommissie Alkmaar zelf en in de verschillende commissies van de disciplines is er ook meerdere malen door het DB van de Baancommissie overleg met de nieuwe directeur en later het nieuwe management van Alkmaar Sport in wording over o.a. de terugloop van de bezoekers aantallen van de Meent enz. en afstemming samen met een vertegenwoordiger van het DB Alkmaar over o.a. de implementatie van Baan Centraal Vanwege de drukke werkzaamheden voor enkele leden van de BC in dit verbouwingsjaar de gebruikelijke Najaarsvergadering verlaat in het voorjaar van 2015 pas plaats kunnen vinden en een aantal weken daarna de Voorjaarvergadering zelf Op beide vergaderingen was het agendapunt rond de zorgelijke ontwikkeling rond de terugloop van het aantal licentiehouders, abonnementen en jeugdschaatsers de laatste jaren en mogelijke oplossingsrichtingen van dit probleem een hot item. Licenties en Abonnementen Overzicht verloop afgegeven gewestelijke wedstrijd-/trainingsabonnementen Baan Alkmaar aan licentiehouders met de codes A01-A05 over de periode seizoen: totaal: ? AW0-AW5 119 AT0-AT5 Communicatie/PR In het verslagjaar zijn een 2 tal speciale nieuwsbrieven uitgegeven om de verenigingen en hun leden te informeren over de laatste ontwikkelingen resp. stand van zaken rond de ver- en nieuwbouw van de Meent en de tijdelijke logistieke zaken, het veranderingsproces van de Baan Centraal deelproject Alkmaar en de nieuwe sportorganisatie Alkmaar Sport NV (die oa de ijsbaan exploiteert) De Baancommissie naast andere sportorganisatie heeft deelgenomen om een bijdrage te leveren op de dag van de bouw in het in aanbouw zijnde sportcomplex op za 13 juni De organisatie en communicatie van dit open publieke gebeuren bij Alkmaar Sport. Deze bijdrage bestond uit het leveren van een schaatssimulator en het geven van Inline-Skate Clinic s. Deze laatste vorm van promotie voor skating in samenwerking met schaatsschool In Balans. Materieel en materiaal ( Skate-kar ) werd gehuurd van de KNSB In de middag werd ruim gebruik gemaakt om aan clinicus deel te nemen. Ruim 2000 bezoekers kwamen op dit event af ondanks mindere weersomstandigheden die dag. Budgetbeheer Baancommissie Alkmaar (Wim Knaap) Het budgetbeheer is dit seizoen voor het laatst uitgevoerd door W. Knaap. Er wordt nog een opvolger gezocht vanuit de verenigingen. In het seizoen zijn tot nu toe (mei 2015) geen bijzonderheden te melden ten opzichte van de door het Gewest goedgekeurde begroting. 4

5 Het is gebruikelijk dat het financieel jaarverslag van de BC wordt behandeld in de najaarsvergadering met de verenigingen, nadat door een controle(kas)commissie de gegevens zijn gecontroleerd. Er wordt door de budgetbeheerder verantwoording afgelegd aan het Gewestelijk Bestuur, waar ook de accountantscontrole en verwerking in de jaarrekening plaatsheeft. Daar liggen ook de originele stukken met betalingsbewijzen in het archief. 5

6 Technische Commissie Langebaan (Joop van Dok) De bemensing Voor de TC Langebaan is nog steeds een vacature beschikbaar voor de functie van voorzitter, welke ook in dit seizoen ad interim is ingevuld door Joost Bergsma. De commissie bestond in het verslagjaar uit Joost Bergsma (interim) voorzitter, Joop van Dok (lid tevens afgevaardigde voor de baan Alkmaar in de GTCL, Yvonne Klous (lid en coördinator C-selectie), Dirk van der Klip (lid) en m.i.v. maart 2015 Jan Nagelhout Relatie RTC Noord-West <-> TC Langebaan Alkmaar In het verslagjaar heeft er in de maand december een overleg plaats gevonden met Sjoerd Geraets en Bannink C-selectie Alkmaar De C selectie is het seizoen gestart met een nieuwe trainer in de persoon van Richard Bloedjes; hij werd hierbij ondersteund door Marjolein Hellmann. De C selectie bestond dit seizoen uit de volgende rijders en rijdsters: Paulien Verhaar, Ilse Schreurs, Robin Groot, Bente Driessen, Tijn Smit, Fonteijn Branbergen en Thom de Vries. Speciale vermelding verdienen de rijdsters van de C selectie Paulien Verhaar, Bente Driessen en Robin Groot Deze drie dames hebben in verslagjaar een druk seizoen achter de rug. Deelname aan selectiewedstrijden, de Viking race, het NK Supersprint en het NK Allround. Goed voorbereid en begeleid door de trainers Marjolein en Richard. De Viking Race waaraan Robin heeft meegedaan. Een internationale wedstrijd in Heerenveen. Robin werd 3 e in het algemeen klassement. Het NK Supersprint. Hier namen de 20 beste rijdsters van Nederland aan deel, waaronder 3 van onze C-selectie Baan Alkmaar. Bente eindigde als 3 e, Robin 8 e (met nog de Viking race in de benen)en Paulien 15 e Dan het NK allround voor deze categorie. Het belangrijkste toernooi van het jaar. Hiervoor kwamen de beste 30 rijdsters van NL aan de start. Bente eindigde als 6 e,robin 8 e en Paulien 21 e op de 500 en 1500m Baanselectie Alkmaar Door de goede resultaten van het seizoen waren alle leden van de Baanselectie aangetrokken door andere ploegen en moest de Baanselectie Alkmaar starten met een geheel nieuwe groep. Vanuit de C selectie hebben Siebrand Rosier en Suzanne Klous hiervoor de overstap gemaakt; Kirsten Lassing en Isa Jansen kwamen over vanuit HSC De Draai en Alkmaarsche IJsclub en Joeri Klous uit vanuit het Schaatsteam NH. De verwachtingen waren niet hoog gespannen, maar vooral Joeri heeft op het NK afstanden goed gepresteerd. Ook dit jaar heeft de nieuwe Baanselectie-groep onder leiding gestaan van René Wit en Myke Ettes (Hoorn). Evenals vorig seizoen zijn alle trainingen en trainingskampen samen met de Baanselectie Hoorn afgewerkt. Tevens zijn de diverse Baancommissie-wedstrijden op beide banen onderling afgestemd zodat men op Alkmaar en Hoorn aan deze wedstrijden deel kon nemen. 6

7 Mede dankzij het Talentenfonds hebben de C- en Baanselectie in voorjaar en najaar een extra aantal shorttrack trainingen kunnen doen. Selectietrainingen Op de selectie-trainingsuren op de baan Alkmaar werd incidenteel deelgenomen door selectieleden van de banen Hoorn en Haarlem Het Pupillen-pilotproject Halverwege het seizoen is een pupillenproject gestart met het doel de aansluiting naar een eventuele C-selectie makkelijker te laten verlopen. In samenspraak met de trainers van de verenigingen is er een groep van 22 jongens en meisjes samengesteld in de categorie pupillen B tot en met junioren C1. Samen met Gerard Struif heeft Joop van Dok vanaf 6 januari tot aan het eind van het seizoen op het dinsdag selectie-uur deze groep les (training) gegeven met als uitgangspunt bewust worden van wat je doet op het ijs. De opkomst was groot, het enthousiasme geweldig en de reacties hartverwarmend. Omdat het een proefproject betrof hebben Joop en Gerard dit belangeloos gedaan en voor de sporters waren er verder geen kosten. Gezien het belang voor ontwikkeling van talenten in deze fase adviseert de TC een vervolg op dit project voor komend seizoen van circa 10 deelnemers. Wedstrijdprogramma Door een aantal beperkingen vanwege de verbouwingsituatie op de Meent tijdens het schaatsseizoen, konden er minder sub-top wedstrijden georganiseerd worden naast de reguliere clubcombinatiewedstrijden. Ondanks deze beperkingen werden in het seizoen afgewerkt: het Gewestelijk Kampioenschap Junioren C ; een selectie wedstrijd voor de UCB., een Regio-selectiewedstrijd Junioren A, het Gewestelijk Kampioenschap Super Sprint, een Gewestelijk Pupillen en C Junioren wedstrijd, het interclub kampioenschap Alkmaar om de Volharding Bokaal, 4 baancommissiewedstrijden, 4 categoriewedstrijden, een Super Sprint Baanwedstrijd om de Slikker (Sponsor) Bokaal en tot slot werd later in het seizoen het NK Studenten Allround 2015 ingelast. Van dit toernooi valt nog te vermelden dat tot slot er een serie Mass Starts werden verreden welke gejureerd werden een mix van Juryleden van de Langebaan en de Marathoncommissie Alkmaar Ter bevordering van de instroming van kinderen naar het wedstrijdschaatsen bij de pupillen werden aan het einde van het halve seizoen een 2 tal wedstrijden voor jeugdschaatsers (100m en 300m) georganiseerd. Per wedstrijd hebben ca. 100 deelnemers hieraan deelgenomen onder aanmoediging van veel publiek (ouders, opa s en oma s) Baanrecords Ook in dit verslagjaar jaar zijn er vele baanrecords gesneuveld. Nota Bene Wedstrijdorganisatie en verantwoordelijkheid De TC streeft er naar om in het seizoen op alle wedstrijden op de baan een gediplomeerd scheidsrechter te hebben. Het beleid van de KNSB is er op gericht dat indien er geen gediplomeerd scheidsrechter als eindverantwoordelijke staat op een wedstrijd, de gereden tijden niet meer opgenomen en opgeslagen kunnen worden in de centrale database van de KNSB Relatie RTC Noord-West <-> TC Langebaan Alkmaar In het verslagjaar heeft er in de maand december een overleg plaats gevonden met Sjoerd Geraets en Bannink 7

8 Jury- en tijdwaarneming Algemeen Het voldoende bemensen van de juryposities in de jurykamer leverde aan het begin van het seizoen was lastig wegens het tekort aan gekwalificeerde juryleden. Een van de redenen om actief een 3 tal opleidingen op de Baan Alkmaar op te starten Opleidingen Basis Jury In de maanden januari en februari zijn een drietal cursussen op het gebied van Jury- en kadervorming in Noord-Holland Noord gegeven. Deze cursussen leiden op voor de diploma s: Basis Jury, Scheidsrechter Baan-Club en Gewestelijk Starter. De cursus Basis Jury en scheidsrechter Baan Club is gegeven door Joost Bergsma. De geslaagden voor de Cursus Basis Jury zijn: Kees Jan Bos (AIJC), Herman Dorresteijn (AIJC), Barry Kraakman (AIJC), Gerrit Jan Schulting (AIJC), Bram Dieleman (AIJC), Ton Visser (AIJC), Jan Zijp (AIJC), Ton Morsch (AIJC), Piet Beemsterboer (SIS), Willem de Marée (Schoorl), Gerard Bekker (Schoorl) en John Brunen (Geestmerambacht) Scheidsrechter Baan-Club De opleiding voor Scheidsrechter Baan-Club is nieuw en als pilot voor het eerst in Hoorn/Alkmaar gegeven door landelijk scheidsrechter Joost Bergsma. Ook heeft een 8

9 groepje cursisten uit Dronten hieraan deelgenomen. De cursus bestond uit het deelnemen aan 2 theorie-avonden, het lopen van stage tijdens 3 Gewestelijke wedstrijden en het leiden van één clubwedstrijd als examen onder begeleiding van een gecertificeerde Gewestelijke scheidsrechter. Dan volgt er nog een individuele evaluatie door de cursusleider en wordt daarbij bepaald of de cursist geslaagd is om zelfstandig als scheidsrechter Baan-Club aan de slag te gaan. Onderstaand een foto van alle geslaagden als Scheidsrechter Baan-Club. Op deze foto staan 5 scheidsrechters die op de Meent actief zullen worden: Aafke Meijer (de Draai), Adri Zwagerman (de Draai), Cees Stoop (Schoorl), Lex Pannekoek (Bergen), Ronald Smit (SIS) Gewestelijk Starter In het verslagjaar zijn Dick Posch, Dirk Roorda, Gerrit van Rijn en José de Jong als gediplomeerd Gewestelijk Starter aan de slag gegaan Voor komend schaatsseizoen staan gepland een nieuwe cursus voor Scheidsrechter Baan Club welke gehouden wordt in Haarlem en de cursus SL2 Langebaan in Alkmaar (november 2015) 9

10 Commissie Jeugdschaatsen (Judith te Bruggencate-Biersteker) In dit jaar hebben Tinie, Ilona en Judith de taken van Ada gezamenlijk overgenomen, dus voor de jeugdcommissie waren een deel van de activiteiten nieuw, maar we zijn met frisse moet gestart aan het seizoen. En ik denk dat ik trots kan zeggen dat we uit het afgelopen seizoen nog meer energie/moet en ideeën hebben geput. Het aantal jeugdleden is helaas weer teruggelopen t.o.v. voorgaande jaren. We hebben mede om die reden aan het einde van het seizoen met vrijwel alle verenigingen om tafel gezeten, om het seizoen door te spreken, maar vooral om van elkaar te leren over het werven van leden. Dit gaf een aantal leuke en vooral ook simpele ideeën, die door alle verenigingen zijn uit te voeren. Verder zijn er nog knelpunten besproken. Wij als jeugdcommissie waren erg enthousiast over de bijeenkomst en deze feedback hebben we ook vanuit de verenigingen gekregen, dus hebben we besloten ieder jaar een soortgelijke avond te organiseren. Ieder seizoen worden er twee jeugdwedstrijden gehouden, de eerste was helaas met een erg lage opkomst, maar dat heeft de tweede wedstrijd ruimschoots goed gemaakt, aangezien er ijs bij gehuurd moest worden om alle kinderen drie afstanden te laten rijden. Ook een terugkomende activiteit tijdens het schaatsseizoen is de komst van Sinterklaas en de Elfstedentocht. Rondom de komst van de Sint is het altijd weer spannend of de Sint wel komt, alle kinderen zijn helemaal in hun nopjes als de sint het ijs op komt, dit jaar met maar liefst 14 pieten (foutje in de communicatie). Met de Elfstedentocht hebben we weer geprobeerd alles zo leuk mogelijk aan te kleden voor de kinderen en hopen dit in het seizoen nog aantrekkelijker te maken! Ook de Elfstedentocht was voor de kinderen een groot succes. Voorheen hielpen ouders met schenken van chocolademelk tijdens deze twee activiteiten, maar dit keer hebben we gebruik gemaakt van maatschappelijke stagiaires en de chocolademelk is twee maal geleverd door de horeca op de baan, wat volgens mij voor beide partijen (horeca en jeugdcommissie) een leuk initiatief is geweest, we hopen dit het komende seizoen weer voor de kinderen te kunnen organiseren. Dit seizoen hebben we voor het eerst een shorttrack clinic geïntroduceerd, welke door de shorttrack afdeling van de ijsbaan geregeld werd. Een aantal kinderen heeft hier enthousiast aan meegedaan, met als resultaat dat er toch 1 of 2 kinderen zich hebben aangemeld bij het shorttrack schaatsen. Deze clinics willen we voor het komende seizoen ook weer gaan organiseren in samenwerking met de shorttrack afdeling. In seizoen waren er twee clinic data, we hopen dat voor 2015/2016 uit te kunnen breiden. 10

11 Marathoncommissie Alkmaar (Otto Bruschke) Bestuur mutatie Na het seizoen hebben we afscheid genomen van ons zeer gewaardeerde commissielid de heer Chris Kuypens. Chris heeft zich maar liefst 29 jaar zeer verdienstelijk gemaakt op de baan Alkmaar waarvan hij 26 jaar zich ingezet heeft voor het Marathon gebeuren. Wij zijn Chris en zijn vrouw heel veel dank verschuldigd voor hun inzet. Zeer terecht heeft Chris van het Gewestelijk Bestuur van Gewest NHU de speld van verdienste opgespeld gekregen voor zij enorme hoeveelheid werk die hij in genoemde periode verricht heeft. Wedstrijden Baancompetitie Marathon (categorieën) Het afgelopen Marathon seizoen is voor ons prima verlopen met 21 vrijdagavonden ( uur ) en goede belangstelling Jeugdwedstrijden Marathon De Pupillen in Alkmaar hebben in totaal 6 wedstrijden gereden op donderdagmiddag (1x in de maand) Op deze donderdagmiddag hebben ze twee wedstrijdjes gereden Bij de Pupillen B Jongens namen 14 jongens deel aan de competitie, bij de Pupillen B Meisjes 13 Bij de Pupillen A hebben 11 jongens gereden en 12 meisjes in de categorie Pup A. Ook hebben een aantal ouder jeugdschaatskinderen voor kennismaking met de wedstrijdsport een keer mee mogen doen Zesbanen Toernooi Vanuit de Baan Alkmaar hebben 22 Dames en Heren aan het Zesbanen Toernooi deelgenomen. Bij de C rijders bleek Ruud van Egmond veruit de sterkste. Nota Bene Wij als Marathoncommissie Alkmaar een groot voorstander van plaatsing voor de landelijke wedstrijden alleen via het Zesbanen Toernooi. We vinden dat dit de enige weg moet worden om door te stromen naar het landelijke Marathon gebeuren. Onze opvatting en hoofdargument hiervoor is dat Langebaan rijders en rijdsters die goed zijn op 500 of 1500 meter hebben gewoon niets te zoeken in het marathonpeloton. Laat men zich eerst maar bewijzen in de regio Marathon wedstrijden. De Vrijdagavond Competitie Baan Alkmaar. De vrijdagavond competitie staat nog steeds volop in de belangstelling van de rijders en rijdsters. Met 80 masters, 32 dames en 36 C-rijders zijn we tevreden over de deelname. Deze getallen verhouden zich prima met voorgaande jaren. Elke vrijdag hebben we kleine prijsjes uitgedeeld voor de eerste 3 aankomende. Deze prijsjes werden beschikbaar gesteld door sponsors die we gezocht hebben. Landelijke wedstrijden Door de verbouwing van de Meent hebben we in dit jaar geen landelijke Marathonwedstrijden kunnen organiseren 11

12 Buffelavonden De Marathon commissie heeft in samenwerking met Alkmaar Sport (de exploitant van o.a. IJsbaan de Meent 3 buffel-avonden georganiseerd over en 125 ronden voor de sportieve recreatieve schaatsen die aan duursport doen. Actieve Marathonrijders hebben zich bereid gevonden om als voorrijders het kopwerk te doen voor de verschillende pelotons We hebben dit gedaan om het schaatsen in het bijzonder de Marathon onder de aandacht te brengen. Deze avonden werden door ca. 90 /100 rijders en rijdsters heel goed bezocht Tot slot We danken de baancommissie voor het vertrouwen in de Marathon commissie. 12

13 Shorttrack Alkmaar (Theo de Jong) Algemeen Gedurende het seizoen 2014/2015 heeft Shorttrack Alkmaar, evenals voorgaande jaren, opnieuw gewerkt met drie trainingsuren. Twee trainingsuren op maandag, één voor de schaatsklas ("schaatsen voor Jong & Oud") en één voor het shorttrack, en op woensdag een tweede trainingsuur voor het shorttrack. Dit seizoen is er i.v.m. met de verbouwing van de Meent en de daardoor beperkte middelen geen clinic georganiseerd. Trainingen Het trainingsuur voor de schaatsklas ("schaatsen voor Jong & Oud") staat open voor zowel kinderen vanaf 5 jaar als voor "oudere" deelnemers of ouders van de deelnemende kinderen die nog willen leren schaatsen. Dit heeft er toe geleidt dat ook afgelopen seizoen diverse oudere deelnemers met veel enthousiasme aan de trainingen hebben deelgenomen. Omdat het aantal deelnemers niet toereikend was om de ijskosten volledig te dekken is dit trainingsuur, onder begeleiding van een aparte trainer, aangevuld met rijders van de baanselectie Hoorn/Alkmaar en STNH. Dit concept, waarbij afwisselend een groep relatief snelle en beginnende schaatsers, op hetzelfde trainingsuur trainden is geen belemmering gebleken. Voor de deelnemers aan de schaatsklas ("schaatsen voor Jong & Oud") zijn lopende het seizoen een tweetal schaatsproeven afgenomen om de ontwikkeling van iedereen te monitoren. Tevens is gedurende het seizoen een clubcompetitie georganiseerd. Dit is door iedereen, inclusief de ouders die konden deelnemen of hun steentje konden bijdragen in de vorm van jury activiteiten, met veel enthousiasme ontvangen. Eind februari werden aan de hand van het eindklassement de medailles verdeeld. Ook de jaarlijks terugkerend activiteiten waaronder de sponsor Elfstedentocht en de lessen voor vriendjes en vriendinnetjes zijn weer met veel enthousiasme ontvangen. Deelnemers aan Shorttrack Het aantal shorttrackers is dit seizoen vrijwel gelijk gebleven. Daarnaast hebben op de trainingsuren shorttrack ook een groot aantal langebaan schaatsers aan de trainingen deelgenomen. Op maandag hebben onder meer de leden van de C-selectie en Solid Aqua meegetraind. Ook hebben weer vele rijders van diverse verenigingen deelgenomen aan de bochtentrainingen op woensdag. Deze trainingen zijn zo ingericht dat deelname op de eigen klapschaatsen mogelijk is. Op deze wijze konden telkens 10 tot 15 rijders, getraind door een aparte trainer, aan de shorttrack trainingen op woensdag worden toegevoegd. De betreffende rijders hebben de shorttrack trainingen als zeer positief ervaren en het heeft naar verluid ook de nodige vruchten afgeworpen voor wat betreft de resultaten bij het Langebaan schaatsen. Wedstrijden Dit seizoen hebben een tiental shorttrackers deelgenomen aan regionale en landelijke wedstrijden waarbij opnieuw goed is gepresteerd. De tot op heden jaarlijks gehouden regiocompetitie wedstrijd in Alkmaar heeft dit seizoen, vanwege de verbouwing van de Meent en de daardoor beperkte middelen, niet plaatsgevonden. Wij gaan er van uit dat dit volgend seizoen, wanneer de verbouwing gereed is, wel weer mogelijk zal zijn. De rijders van Shorttrack Alkmaar hebben in de regiocompetitie weer uitstekend gepresteerd en mochten als bewijs daarvan de Regio-cup mee naar huis nemen. Bij de junioren hebben een viertal rijders deelgenomen aan de landelijke competitie en het 13

14 daarop volgend Nederlands Kampioenschap. Twee junioren zijn inmiddels doorgestroomd naar de Gewestelijke Shorttrackploeg en hebben deelgenomen aan enkele internationale wedstrijden. Overige te vermelden zaken Dit seizoen heeft Shorttrack Alkmaar verder kunnen investeren in de baanbeveiliging. Hierdoor verkeren wij nu in de gelukkige omstandigheid dat de gehele baan nu rondom met kussens kan worden afgedekt. Ook na het seizoen is Shorttrack Alkmaar nog actief. Tijdens de clubmiddag zullen de schaatsklassers hun schaatsdiploma s ontvangen en worden bij de schaatsklas en het shorttrack de progressieprijzen uitgereikt. Verder zijn er activiteiten op het gebied van skeeleren en fietsen ontplooid. Marketing/Promotie Om de aanwas van nieuwe talenten te bevorderen blijft de sectie Shorttrack pleiten om ook vanuit het jeugdschaatsen doorstroming naar het Shorttrack te bevorderen. Een dergelijk beleid zou een enorme impuls kunnen geven voor het shorttrack in de regio. Wij hopen dan ook dat hiervoor mede vanuit het bestuur van het Gewest NHU beleid zal worden ontwikkeld. 14

15 Kunstrijden (Slava Markov) Bron: Jaarverslag Alkmaarsche IJsclub Kunstrijden Algemeen is voor het Kunstrijden op de Meent financieel een erg moeilijk jaar geweest. Dit had de volgende oorzaken: 1. De opbrengsten uit contributies zijn gedaald doordat het ledenaantal terug was gelopen. In oktober 2014 zijn we gestart met 96 leden. Dat is 25% minder dan het seizoen daarvoor ( ) en 40% minder dan een seizoen daarvoor ( ). 2. De prijs van het ijs in de ijshal was verhoogd. 3. De Eindshow met gebruikelijk heel veel betalend publiek aan het einde van het seizoen was dit jaar niet te realiseren door de verbouwing van de ijsbaan. Als gevolg hiervan hebben wij geen extra opbrengsten uit de Eindshow kunnen realiseren. Abonnementen De prijzen van clubabonnementen voor afgelopen seizoen waren uitgerekend op basis van aantallen leden van seizoen Besloten was om de prijzen van de abonnementen niet te verhogen. Om deze reden hebben wij onze uitgaven zoveel mogelijk moeten beperken om zo een mogelijke oorzaak van de daling van het ledenaantal te kunnen voorkomen c.q. te compenseren. Deze genomen maatregelen om kosten te besparen waren: 1. Vermindering IJshuur: In hebben we minder ijs afgenomen. Eén uur ijs op zaterdag. 2. De trainerskosten uit de winterperiode zijn lager dan voorgaand jaar, doordat de trainers efficiënter zijn ingezet en omdat wij minder uren ijs hebben afgenomen. 3. De uitgaven (kosten) voor de Waagbokaal, het Clubkampioenschap en testen zijn werden dit jaar beperkt om zo de gevolgen van de daling van het aantal leden te kunnen compenseren. 4. Tevens zijn de volgende kosten zoveel mogelijk beperkt: clubkleding, porti, representatie, aanschaffingen, cursussen en PR. Alle bestuurskosten, reiskostenvergoeding, kantoorbenodigdheden en representatie hebben de bestuursleden zelf bekostigd! Verder hebben wij onze uiterste best gedaan om nieuwe leden te zoeken en te werven om hiermee extra opbrengst te krijgen. Promotionele activiteiten Dit jaar hebben we naast onze vaste bezigheden ook veel werk verricht op het gebied van promotie voor onze schaatssport: Vrijwel wekelijks is er een persbericht uitgegaan naar verschillende kranten, wat ook zijn vruchten heeft afgeworpen ( hier willen wij Basia, Deidre en Joyce bedanken) Daarnaast is er ook ingezet op nieuwe ledenwerving door Promotie demo s te geven ( grote dank hiervoor aan de betreffende leden, ouders en trainers) 15

16 In Alkmaar en Schagen en er is contact gelegd met het Jeugdsportfonds om schoolkinderen kennis te laten maken met het kunstrijden (hier willen wij Joyce bedanken voor organisatie) Er zijn posters opgehangen op scholen en ook geflyerd In de kerstvakantie hebben we een speciale actie gehouden zodat kinderen tegen een gereduceerd tarief kennis konden laten maken met het kunstrijden Als gevolg van deze marketing/promotie activiteiten zijn het aantal afgenomen actiepakketten toegenomen. Aan het einde van het seizoen is de vereniging gegroeid naar 115 leden, in vergelijking met de start van het seizoen (96 leden). Verder hebben wij onze uiterste best gedaan om nieuwe leden te zoeken mede om geld te verdienen en hiermee ons tekort te compenseren. 1. Dit seizoen is de Waagbokaal voor de 13e keer georganiseerd en dit was een groot succes. De totale opbrengst van de Waagbokaal was 2.500, exclusief de te maken kosten voor deze wedstrijd ( heel veel bedank alle vrijwilligers). 2. Het patchgeld is toegenomen tot 3000 euro in zomer periode en tot 3400 euro in winter periode door extra trainingen gegeven aan leden en gastleden en door externe gasttrainers ( hier willen wij onze trainers en wedstrijdschaatsers bedanken voor geduld en verstandhouding ). Als resultaat van al onze inspanningen met vereende krachten kon eind van het seizoen met een positief saldo worden afgesloten in saldo, wat ons de gelegenheid gaf om de clubkampioenschap en improvisatie wedstrijd gratis voor al onze leden aan te bieden. Wedstrijdresultaten Nationaal In dit seizoen hebben onze schaatsers uitstekende resultaten behaald. De afgelopen 7 jaar hebben wij niet zulke goede resultaten behaald! Dit is resultaat van het harde werk van onze trainers en onze schaatsers. Dit seizoen hadden wij 4 ONK schaatsers die allemaal de finale gehaald hebben. Florian was 3 de, Masha 7 de, Lika 8 ste en Vova 1 ste. Onze KNSB-A groep bestond uit 4 rijders die allen hele goede resultaten behaalden. Melissa en Sterre kwamen in de finale. Melissa werd 5 de en Sterre 6 de. Ook hebben onze KNSB-B en KNSB C rijders hele goede resultaten behaald. In de finale van KNSB zijn Sterre de Brouwer, Pieter en Zena 1 ste geworden. Naomi 2 de en Iris 7 de. Dit seizoen werden in onze bokalen wedstrijden ook uitstekende resultaten behaald. Amber, Merel, Enya, Amy en Laura van de Berg stonden meerdere malen op het podium van verschillende bokalen wedstrijden in het hele land. Talentontwikkeling In afgelopen seizoen begonnen wij 4 nieuwe wedstrijders: Masha, Zara, Oskar, Alessia. Later in het seizoen kwamen hier nog bij: Sanne, Billy, Britt en Laura Res Alle rijders zijn goed vooruit gegaan. 16

17 Internationaal Naast de Nationale wedstrijden hebben onze wedstrijders ook deel genomen aan verschillende International wedstrijden. Namelijk City of Light Trophy, Stars on Ice Cup, Kempen Trophy (Belgium), Ann Beukers Trophy en Challenge Cup. Onze schaatsers hebben hier veel goede resultaten behaald. Clubkampioenschap Ook is er dit seizoen een Clubkampioenschap georganiseerd. En aansluitend een Discomiddag om het jaar af te sluiten. Masha Markova en Florian Gostelie zijn de clubkampioenen bij AIJC Kunstrijden. Naast de clubkampioenschappen is ook de improvisatie wedstrijd weer gehouden waarbij er ook veel enthousiaste deelneemsters waren. Trots en Dankbaar Wij zijn erg trots op onze wedstrijd schaatsers en wij bedanken ook al onze trainers hiervoor. 17

18 Schoonrijden (Marjolein Porsius) (Bron: Jaarverslag van de trainingsgroep Alkmaar van de LVS) Algemeen Na een financieel wat minder jaar was het nodig om de bijdrage van de abonnementen voor iets te verhogen. Er is vorig jaar flink aan de weg getimmerd om meer schaatsers te interesseren voor onze mooie sport en we hebben nu weer 35 leden De 23 trainingen op de zaterdagavond werden zeer goed bezocht. Door de promotie in het vorige seizoen kwamen er meer leden bij en daalde de gemiddelde leeftijd aardig. Wedstrijden: Aan wedstrijden op de banen Nijmegen, Zoetermeer, Alkmaar, Tilburg en Deventer werd door leden van de trainingsgroep Alkmaar deelgenomen. Op het NK in Utrecht werden de volgende resultaten door Alkmaar leden behaald: heren HK 1 Henk Wartenhorst 2 Piet Heneweer Paren Hk 1 Alie Hakkert en Piet Heneweer 2 Wil van Schaik en Henk Wartenhorst dames A 1 Marjolein Porsius 4 Joke Kruijver 7 Ank Zon Heren A Paren A 9 Dick Zon 6 Marjolein Porsius en Fred Groot 7 Marjolein Porsius en Ton Groot 8 Ank en Dick Zon 9 Joke Kruijver en Kees Keizer 12 Ank en Dick Zon Kampioenschappen van het gewest Noord-Holland/Utrecht Deze vonden plaats op de Meent in Alkmaar Dames Hk 5 Gerda Plakman Heren Hk 1 Henk Wartenhorst 2 Piet Heneweer Paren Hk 1 Alie Hakkert en Piet Heneweer 2 Gerda en Jaap Plakman 3 Wil van Schaik en Henk Wartenhorst 5 Thea den Hollander en Piet Heneweer 10 Elly en Henk Wartenhorst Dames A 2 Marjolein Porsius 3 Joke Kruijver 6 Ank Zon Heren A 7 Ton Groot 8 Dick zon Paren A 1 Marjolein Porsius en Wiebe Blauw 4 Joke Kruijver en Kees Keizer 5 Ank en Dick Zon 8 Marjolen Porsius en Ton Groot 9 Joke Kruijver en Henk van Holland 18

19 Marjolein Porsius is voor het volgende seizoen gepromoveerd naar de Hoofdklasse. Onderzoek Vet-percentages 50 plussers Piet Heneweer heeft ons als Sportieve 50 plussers meegenomen in een onderzoek naar het meten van vet percentages. In dit onderzoek wordt een alternatief gezocht voor de huidige BMI index. Verschillende van ons zijn door de Dexa-scan gegaan. Vervolgens hebben deze leden mee gedaan aan een trainingsgroep met o.a. conditie training zonder ijs en training op het ijs van Haarlem. Aan het einde van het seizoen zijn de leden weer door de Dexa-scan gegaan. De deelnemers waren erg enthousiast. LVS dag te Utrecht in de ochtend was de algemene leden vergadering en in de middag stapten we op het ijs. Er waren vernieuwingen doorgevoerd. We werden ingedeeld in teams en hadden een top dag. Promotie Schoonrijden: Open Schaatsdag op 18 november 2014 vond de open schaats dag plaats in samenwerking met de LVSgroep Hoorn. Het begon met een lezing van Ard Schenk en een onderzoeker van het MCA over gezond ouder worden door te sporten en de uitleg over een onderzoek naar vetmeting. Hierna is er geschaatst. Klederdrachtgroep. Verschillende van onze leden hebben mee geschaatst in de Klederdrachtgroep. Vernieuwing. De werkgroep vernieuwing is druk met het opstellen van eisen voor nieuwe figuren. De verandering is voornamelijk bedoeld om meer te rijden in team verband. Trainersopleiding. Er is een nieuwe opleiding voor trainers van start gegaan, waarvan de eerste les heeft plaats gevonden op het Bondsbureau van de KNSB in Utrecht, er volgen nog drie lessen in het komende seizoen. Het technisch deel van de cursus wordt gegeven door Jaap Plakman. 3 van onze leden volgen deze cursus. Jury opleiding. De nieuwe Jury opleiding gaat in september 2015 van start. TV uitzendingen. We zijn dit seizoen veelvuldig op TV geweest zowel op regionale TV als op de NPO 19

Beleidsplan TC Alkmaar

Beleidsplan TC Alkmaar Beleidsplan TC Alkmaar 2016-2019 Van Jan Nagelhout Datum 09-12-2015 Versie 0.4 Versie 1.0 Status Definitief Datum 27-01-2015 Distributielijst Rol Naam Review Goedk. Datum Versie Voorzitter TC Joost Bergsma

Nadere informatie

Sponsorbrief. Schaatsen is een puur Hollandse sport en iedereen kent het en is voor jong en oud.

Sponsorbrief. Schaatsen is een puur Hollandse sport en iedereen kent het en is voor jong en oud. Schaatsselectie Alkmaar Seizoen 2016/2017 Sponsorplan Sponsorbrief Schaatsselectie Langebaan De Meent Schaatsselectie Alkmaar Schaatsen is populair. Dat is tijdens de Olympische winterspelen maar weer

Nadere informatie

Gewest Noord-Holland Utrecht Langebaan Kortebaan Beleidsplan 2014-2017

Gewest Noord-Holland Utrecht Langebaan Kortebaan Beleidsplan 2014-2017 Gewest Noord-Holland Utrecht Langebaan Kortebaan Beleidsplan 2014-2017 KNSB Gewest Noord- Holland/Utrecht - GTCL/K Beleidsplan 2014-2017, 20 december 2013. SAMENVATTING De GTCL/K levert haar bijdrage om

Nadere informatie

Baancommissie Alkmaar KNSB Gewest NHU Nieuwsbrief nr. 1 Schaatsseizoen 2014-2015. Datum: 14 september 2014

Baancommissie Alkmaar KNSB Gewest NHU Nieuwsbrief nr. 1 Schaatsseizoen 2014-2015. Datum: 14 september 2014 Baancommissie Alkmaar KNSB Gewest NHU Nieuwsbrief nr. 1 Schaatsseizoen 2014-2015 Datum: 14 september 2014 Voorwoord Nog enkele weken en dan opent IJsbaan de Meent weer haar deuren. Schaatsseizoen 2014-2015

Nadere informatie

KNSB - Gewest Noord-Holland / Utrecht HANDBOEK MARATHONSCHAATSEN

KNSB - Gewest Noord-Holland / Utrecht HANDBOEK MARATHONSCHAATSEN Versie 2013-2014 KNSB - Gewest Noord-Holland / Utrecht HANDBOEK MARATHONSCHAATSEN Voorwoord Dit Handboek is samengesteld door de Gewestelijke Technische Commissie Marathon van het Gewest Noord-Holland/Utrecht

Nadere informatie

Verslag wedstrijdorganisatie Langebaan / marathon Breda 2007/2008

Verslag wedstrijdorganisatie Langebaan / marathon Breda 2007/2008 Verslag wedstrijdorganisatie Langebaan / marathon Breda 2007/2008 Het afgelopen seizoen zijn op onze baan in totaal 68 verschillende wedstrijden georganiseerd. Het betreft 49 langebaanwedstrijden, 3 Ploegenachtervolgingswedstrijden)

Nadere informatie

PLAATSINGSSCHEMA`S EN SELECTIEPROCEDURES

PLAATSINGSSCHEMA`S EN SELECTIEPROCEDURES GESCHIEDENIS VERSIES PLAATSINGSSCHEMA`S EN SELECTIEPROCEDURES Nationale langebaan- en kortebaanwedstrijden van het Junioren (pupillen Vikingrace) circuit seizoen 2017-2018. 24-09-2017 Oorspronkelijke versie

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst KNSB Opleidingen 2010-2011. Welkom

Informatiebijeenkomst KNSB Opleidingen 2010-2011. Welkom Informatiebijeenkomst KNSB Opleidingen 2010-2011 Welkom Programma Algemene informatie KNSB opleidingen Trainers opleidingen Organisatorische opleidingen Vragen KNSB opleidingen: algemeen Kernvisie opleidingen

Nadere informatie

INTERDICIPLINAIRE WEDSTRIJD 2015 GEWEST NH-U INHOUD LANGEBAAN - SHORTTRACK - MASSSTART

INTERDICIPLINAIRE WEDSTRIJD 2015 GEWEST NH-U INHOUD LANGEBAAN - SHORTTRACK - MASSSTART INTERDICIPLINAIRE WEDSTRIJD 2015 GEWEST NH-U INHOUD LANGEBAAN - SHORTTRACK - MASSSTART Tweede interdisciplinaire wedstrijd in Haarlem Na het succes in 2014 gaat NH/U de interdisciplinaire wedstrijd ook

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 1 van de Baancommissie Alkmaar van het schaatsseizoen 2013-2014

Nieuwsbrief nr. 1 van de Baancommissie Alkmaar van het schaatsseizoen 2013-2014 1 Nieuwsbrief nr. 1 van de Baancommissie Alkmaar van het schaatsseizoen 2013-2014 datum: 18 september 2013 Van de bestuurstafel. Het nieuwe schaatsseizoen Het schaatsseizoen 2013-2014 op de baan Alkmaar

Nadere informatie

Aantal deelnemers regiowedstrijd 40

Aantal deelnemers regiowedstrijd 40 Regio Z/W wedstrijden 2014-2015 14 september 2014 versie 2 De selectieprocedure voor deelname aan de regioselctiewedstrijden NK Allround en NK afstanden wordt ook voor het komend seizoen 2014-2015 gebaseerd

Nadere informatie

Prettige Jaarwisseling

Prettige Jaarwisseling Prettige Jaarwisseling Namens alle rijders en begeleiders van de Baanselectie Amsterdam Het jaar 2015! In deze nieuwbrief In deze nieuwsbrief zullen wij het een en ander vertellen over de prestaties van

Nadere informatie

Aantal deelnemers regiowedstrijd 40

Aantal deelnemers regiowedstrijd 40 Regio Z/W wedstrijden 2015-201 2 oktober 2015 versie 5 De selectieprocedure voor deelname aan de regioselectiewedstrijden NK Allround en NK afstanden wordt ook voor het komend seizoen 2015-201 gebaseerd

Nadere informatie

Lidmaatschap en abonnementsaanvraag Seizoen 2012-2013

Lidmaatschap en abonnementsaanvraag Seizoen 2012-2013 Lidmaatschap en abonnementsaanvraag Seizoen 2012-2013 Kudelstaart, 31 mei 2012, Beste STG VZOD leden, Het is weer zover! De ijsbanen maken zich alweer op voor het seizoen 2012-2013. Ook wij treffen onze

Nadere informatie

KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE SCHAATSENRIJDERSBOND GEWEST NOORD-HOLLAND / UTRECHT BELEIDSPLAN GTC LANGEBAAN/KORTEBAAN

KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE SCHAATSENRIJDERSBOND GEWEST NOORD-HOLLAND / UTRECHT BELEIDSPLAN GTC LANGEBAAN/KORTEBAAN KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE SCHAATSENRIJDERSBOND GEWEST NOORD-HOLLAND / UTRECHT BELEIDSPLAN GTC LANGEBAAN/KORTEBAAN 2014 2017 KNSB Gewest Noord- Holland/Utrecht - GTCL/K Beleidsplan 2014-2017, versie juli

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 GYMNASTIEK VERENIGING SPORTUNA

JAARVERSLAG 2013 GYMNASTIEK VERENIGING SPORTUNA JAARVERSLAG 2013 GYMNASTIEK VERENIGING SPORTUNA 17 April 2014 Inhoudsopgave Inleiding Secretariaat o Lesaanbod o Wedstrijden & Evenementen o Huisvesting o Vooruitblik 2014 Technische Commissie o Kaderleden

Nadere informatie

Handleiding schaatswedstrijden voor de jeugd van IJCE

Handleiding schaatswedstrijden voor de jeugd van IJCE Handleiding schaatswedstrijden voor de jeugd van IJCE Everything you always wanted to know about competition but were afraid to ask Jos Dielis TC/Jeugdcie Update 2016 1 Contents 1. Wedstrijden... 3 1.1.

Nadere informatie

Informatie Leisure World Regio Oost, seizoen 2014-2015

Informatie Leisure World Regio Oost, seizoen 2014-2015 Informatie Leisure World Regio Oost, seizoen 2014-2015 Gewesten Overijssel en Gelderland In het seizoen 2014-2015 wordt opnieuw een regiocompetitie van de gewesten Overijssel en Gelderland verreden. De

Nadere informatie

Baankampioenschappen Utrecht

Baankampioenschappen Utrecht Baankampioenschappen Utrecht Algemene info en selectie criteria Baancommissie Utrecht, Sectie Langebaan SUPERSPRINT EN PURESPRINT - Afstanden: Supersprint: dames en heren pupillen, junioren C en B 2 x

Nadere informatie

Nieuwsbrief B-selectie KNSB Gewest Drenthe 14 december 2015

Nieuwsbrief B-selectie KNSB Gewest Drenthe 14 december 2015 Nieuwsbrief B-selectie KNSB Gewest Drenthe 14 december 2015 Inhoud: - Breaking News van onze verslaggever uit Heerenveen - Inzell oktober 2015 - Resultaten van een aantal verreden wedstrijden - Kardinge

Nadere informatie

Informatie voor wedstrijdrijders op De Uithof. Langebaan. Seizoen 2014-2015

Informatie voor wedstrijdrijders op De Uithof. Langebaan. Seizoen 2014-2015 Informatie voor wedstrijdrijders op De Uithof Seizoen 2014-2015 Wat leuk dat je gaat meedoen aan wedstrijden op De Uithof, de 400 meter baan in Den Haag. Met onderstaande informatie kun je je goed voorbereiden

Nadere informatie

KNSB Selectieprocedure Langebaan junioren, 2017/2018

KNSB Selectieprocedure Langebaan junioren, 2017/2018 KNSB Selectieprocedure Langebaan junioren, 2017/2018 voor deelname aan internationale wedstrijden, kampioenschappen en selectiewedstrijden 29 september 2017 Selectiecommissie Langebaan Junioren (SCLJ):

Nadere informatie

verdeelsleutel is gebaseerd op het voortschrijdend gemiddelde van het aantal deelnemers per gewest over de laatste 5 jaar.

verdeelsleutel is gebaseerd op het voortschrijdend gemiddelde van het aantal deelnemers per gewest over de laatste 5 jaar. Regio Z/W wedstrijden 201-2017 2 oktober 201 versie 8 De selectieprocedure voor deelname aan de regioselectiewedstrijden NK Allround en NK afstanden wordt ook voor het komend seizoen 201-2017 gebaseerd

Nadere informatie

Stil blijven staan of mee veranderen????

Stil blijven staan of mee veranderen???? Project: De Baan Centraal Alkmaar Uitvoering 24-02-15 15:15 Stil blijven staan of mee veranderen???? Veranderende omgevingsfactoren in de schaatssport; -à aanleidingen tot veranderingen: A. Op landelijk

Nadere informatie

PLAATSINGSSCHEMA`S EN SELECTIEPROCEDURES Nationale langebaan- en kortebaanwedstrijden van het Junioren(pupillen Vikingrace) circuit seizoen

PLAATSINGSSCHEMA`S EN SELECTIEPROCEDURES Nationale langebaan- en kortebaanwedstrijden van het Junioren(pupillen Vikingrace) circuit seizoen PLTSINGSSCHEM`S EN SELECTIEPROCEDURES Nationale langebaan- en kortebaanwedstrijden van het Junioren(pupillen Vikingrace) circuit seizoen 2016-2017. Voor dit document gelden dezelfde algemene uitgangspunten

Nadere informatie

Jeugdplan. Versie 1.0. Maart 2012

Jeugdplan. Versie 1.0. Maart 2012 Jeugdplan 2012 Versie 1.0 Maart 2012 Inhoudsopgave Blz. Hoofdstuk 1 - Inleiding... 3 Hoofdstuk 2 - De verantwoordelijkheid met betrekking tot de jeugd... 4 Hoofdstuk 3 - Werving nieuwe leden... 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

Selectienormen KNSB 2013/2014 Langebaan

Selectienormen KNSB 2013/2014 Langebaan Selectienormen 2013/2014 Langebaan voor deelname aan selectiewedstrijden, internationale wedstrijden en internationale kampioenschappen Definitieve versie, 05 oktober 2013 Selectiecommissie Langebaan:

Nadere informatie

Nieuwsbrief December 2014

Nieuwsbrief December 2014 Nieuwsbrief December 2014 Beste leden, 2015 is in zicht dus tijd voor wat nieuws. Het afgelopen jaar is het me niet gelukt om regelmatig een clubblad uit te geven, redenen waarom zijn er genoeg maar een

Nadere informatie

Jeugdschaatsen 2014-2015

Jeugdschaatsen 2014-2015 Jeugdschaatsen 2014-2015 www.ijsverenigingwoubrugge.nl www.ijsclubhoogmade.nl Algemene inleiding Welkom bij De ijsvereniging Woubrugge en de IJsclub Hoogmade. Bij ons kun je leren schaatsen gewoon omdat

Nadere informatie

Informatie winterseizoen 2014/2015

Informatie winterseizoen 2014/2015 Informatie winterseizoen 2014/2015 Wat gaan we doen? Het winterprogramma kent dit jaar de onderdelen schaatsen en schaats droogtrainingen (de looptraining). De schaatstrainingen starten op woensdag 24

Nadere informatie

STG PURMEREND. Schaatstrainingsgroep Purmerend Informatiebrief aanvang schaatsseizoen Nieuws van de vereniging. Afhalen clubkleding

STG PURMEREND. Schaatstrainingsgroep Purmerend Informatiebrief aanvang schaatsseizoen Nieuws van de vereniging. Afhalen clubkleding Nieuws van de vereniging Na een goede voorbereiding in de zomer, staan we op het punt om het schaatsseizoen te beginnen. Graag informeren wij je met deze informatiebrief over de praktische zaken die voor

Nadere informatie

WEDSTRIJDKALENDER GEWEST NH/U SEPTEMBER 2014 VERSIE: 2014/1.0 WEDSTRIJDKALENDER GEWEST NH/U

WEDSTRIJDKALENDER GEWEST NH/U SEPTEMBER 2014 VERSIE: 2014/1.0 WEDSTRIJDKALENDER GEWEST NH/U Regels Voor regioselectieen, bekijk de selectienormen op www.knsbzuidwest.nl - Als er gesproken wordt van de Sara-lijst van een bepaalde datum, gelden de tijden die t/m de zondag ervoor gereden zijn. -

Nadere informatie

Artikel 301 Nederlandse kampioenschappen. Artikel 302 Nederlandse kampioenschappen aflossing. Artikel 303 Nederlandse Kampioenschappen afstanden

Artikel 301 Nederlandse kampioenschappen. Artikel 302 Nederlandse kampioenschappen aflossing. Artikel 303 Nederlandse Kampioenschappen afstanden INHOUD SPECIFIEKE BEPALINGEN HARDRIJDEN SHORTTRACK Artikel 301 Nederlandse kampioenschappen Artikel 302 Nederlandse kampioenschappen aflossing Artikel 303 Nederlandse Kampioenschappen afstanden Artikel

Nadere informatie

Alkmaar. C-selectie 2015/2016. Komend seizoen zijn dit de 13 en 14 jarige topsporters van regio Alkmaar. (Hemelvaartsdag) zal er een.

Alkmaar. C-selectie 2015/2016. Komend seizoen zijn dit de 13 en 14 jarige topsporters van regio Alkmaar. (Hemelvaartsdag) zal er een. Uitgave 2 Mei 2015 MAANDELIJKS NIEUWSBLAD JONGE TOPSPORTERS C-selectie Alkmaar In deze uitgave C-selectie 2015/2016 P.1 Evenementen Wij zijn de C-selectie P.2 Sponsors P.6 Bijzonderheden mei De eerste

Nadere informatie

Beleidsplan S.T.G. Elburg 2013-2018

Beleidsplan S.T.G. Elburg 2013-2018 Beleidsplan S.T.G. Elburg 2013-2018 Beleidsplan S.T.G. Elburg 2013-2018 1 Voorwoord Beste leden, Voor jullie ligt het beleidsplan 2013-2018; een leidraad waarmee we de komende jaren aan de slag gaan. De

Nadere informatie

Aantal deelnemers regiowedstrijd 40

Aantal deelnemers regiowedstrijd 40 Regio Z/W wedstrijden 2015-20 2 augustus 2015 versie 1 De selectieprocedure voor deelname aan de regioselectiewedstrijden NK Allround en NK afstanden wordt ook voor het komend seizoen 2015-20 gebaseerd

Nadere informatie

Ik daag u uit om mij uw bedrijf te laten promoten

Ik daag u uit om mij uw bedrijf te laten promoten Ik daag u uit om mij uw bedrijf te laten promoten Jos de Vos Overzicht Wat ik voor u kan doen Blz. 3-5 Landelijke ijsbanen Blz. 6 Resultaten Blz. 7 Begroting Blz. 8 Sponsorpakketten Blz. 9 + 10 Contactgegevens

Nadere informatie

Start een opleiding bij de KNSB. Leren en opleiden bij de KNSB

Start een opleiding bij de KNSB. Leren en opleiden bij de KNSB Start een opleiding bij de KNSB Leren en opleiden bij de KNSB Inhoud Trainersopleidingen..................................................................... 03 1. Het opleidingstraject..................................................................

Nadere informatie

Uitrol SchaatsUur Challenge uit Proeftuin Duursportief op 3 ijsbanen. Rapportage KNSB

Uitrol SchaatsUur Challenge uit Proeftuin Duursportief op 3 ijsbanen. Rapportage KNSB Uitrol SchaatsUur Challenge uit Proeftuin Duursportief op 3 ijsbanen Rapportage KNSB Hoogland, 30 maart 2012 Rapportage Project Uitrol Schaatsuur Challenge op drie ijsbanen 1. Inleiding Dit project had

Nadere informatie

Afdeling Sportontwikkeling en beleid Augustus 2016

Afdeling Sportontwikkeling en beleid Augustus 2016 Bijscholingsbeleid Technisch Kader Niveau 2 tot en met 5 Afdeling Sportontwikkeling en beleid Augustus 2016 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1. Introductie... 3 1.2. Begrippenlijst... 3 2. Bijscholingsbeleid

Nadere informatie

Informatie Marathon Regio Oost, seizoen

Informatie Marathon Regio Oost, seizoen Informatie Marathon Regio Oost, seizoen 2015-2016 Gewesten Overijssel en Gelderland In het seizoen 2015-2016 wordt opnieuw een regiocompetitie van de gewesten Overijssel en Gelderland verreden. De competitie

Nadere informatie

KNSB Selectieprocedure Langebaan junioren, 2016/2017

KNSB Selectieprocedure Langebaan junioren, 2016/2017 KNSB Selectieprocedure Langebaan junioren, 2016/2017 voor deelname aan internationale wedstrijden, kampioenschappen en selectiewedstrijden 30 september 2016 Selectiecommissie Langebaan Junioren (SCLJ):

Nadere informatie

Informatie Boekje Shorttrack Groningen

Informatie Boekje Shorttrack Groningen Informatie Boekje Shorttrack Groningen Secretariaat: Susanne Gierman De Waard 88 9734 CS Groningen www.stgroningen.nl, versie september 2014 Pagina 1 Shorttrack Groningen Opgericht 31 juli 2001 STG informatie

Nadere informatie

Huishoudelijk regelement

Huishoudelijk regelement Bestuursstructuur van de fusie vereniging Er is een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beleid en besturing van de vereniging. Het bestuur wordt in de uitvoering van het besturen van de club geholpen

Nadere informatie

Winter Info 2014 2015

Winter Info 2014 2015 Winter Info 2014 2015 Voor elke schaatser heeft DKIJV passende trainingsmogelijkheden en biedt onze schaatsclub uiteraard de uitdaging en de mogelijkheid om wedstrijden te rijden. Ook dus voor de jeugd

Nadere informatie

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 Versie 12 maart 2015 1 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 1. Financieel gezond en betaalbaar 2. Gezelligheid 3. Sportieve ambitie 4. Voldoende zaalcapaciteit

Nadere informatie

Pupillen (en ouders) van DKIJV, DVIJC en IJsclub-Nootdorp

Pupillen (en ouders) van DKIJV, DVIJC en IJsclub-Nootdorp September 2017 Pupillen (en ouders) van DKIJV, DVIJC en IJsclub-Nootdorp Aanstaande zaterdag 30 september, is het eindelijk zover. Dan verwachten we jullie allemaal op het ijs van de Uithof. Hebben jullie

Nadere informatie

HV1 donderdag 11 oktober :00 13:00 Heerenveen BCH Heerenveen BCH A. Ligtenstein

HV1 donderdag 11 oktober :00 13:00 Heerenveen BCH Heerenveen BCH A. Ligtenstein 25 februari 2013 - Blad 1 van 5 2012-41 2012-42 zaterdag 6 oktober 2012 maandag 8 oktober 2012 dinsdag 9 oktober 2012 19:45 22:00 Haarlem Vrije training alle categorieën 17:30 18:30 Haarlem Vrije training

Nadere informatie

SELECTIENORMEN KNSB 2015 Inline-Skaten

SELECTIENORMEN KNSB 2015 Inline-Skaten SELECTIENORMEN KNSB 2015 Inline-Skaten voor deelname aan European Challenge Kadetten Gera 19-21 juni 2015 Definitieve versie 13 april 2015 Selectie Commissie Inline Skaten: Arjan Smit Valentina Berga Technisch

Nadere informatie

Nieuwsbrief maart 2016

Nieuwsbrief maart 2016 Nieuwsbrief maart 2016 Beste Thialffer, Het kan nog net voordat we allemaal gaan genieten van een heerlijke clubavond op de Leemputten. Ik ga er van uit dat we met velen zullen zijn aankomende vrijdagavond.

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2012-2013

Financieel Jaarverslag 2012-2013 Financieel Jaarverslag 2012-2013 Conclusie Financieel gezien was het jaar 2012-2013 vrij rustig. In het begin van het jaar waren er een aantal financiële tegenslagen zoals de ijshuur die omhoog ging en

Nadere informatie

Shorttrack Haarlem. Seizoen Trainers. Peter Hoogewerf. Michael Heemskerk

Shorttrack Haarlem. Seizoen Trainers. Peter Hoogewerf. Michael Heemskerk Shorttrack Haarlem Seizoen 2010-2011 Trainers Peter Hoogewerf Michael Heemskerk Shorttrack Haarlem In het komend seizoen van 2010-2011 zal er gestart worden met Shorttrack op het midden terrein van ijsbaan

Nadere informatie

Informatie Boekje Shorttrack Groningen

Informatie Boekje Shorttrack Groningen Informatie Boekje Shorttrack Groningen Secretariaat: Susanne Gierman De Waard 88 9734 CS Groningen www.stgroningen.nl, versie september 2013 Pagina 1 Shorttrack Groningen Opgericht 31 juli 2001 STG informatie

Nadere informatie

Nieuwsbrief December 2016

Nieuwsbrief December 2016 Nieuwsbrief December 2016 De B-selectie Gewest Groningen Drenthe wenst u gezellige feestdagen en een sportief 2017 Voorwoord Beste sponsor, De B-selectie wenst u alvast hele fijne feestdagen en een sportief

Nadere informatie

Tot slot is nog informatie toegevoegd voor het huren en kopen van shorttrackspullen via de club en algemene informatie over de regiowedstrijden.

Tot slot is nog informatie toegevoegd voor het huren en kopen van shorttrackspullen via de club en algemene informatie over de regiowedstrijden. Aan: Alle SCT-leden; afdeling shorttrack Betreft: Informatie en aanvraag formulieren 2012/2013 BESTAANDE LEDEN INLEIDING Het nieuwe ijsseizoen staat al bijna weer voor de deur. Met deze memo informeren

Nadere informatie

KNSB Opleidingen. De juiste trainer voor de groep.

KNSB Opleidingen. De juiste trainer voor de groep. KNSB Opleidingen Programma Voorstelronde Opleidingen KNSB Beantwoorden van vragen De juiste trainer voor de groep Verenigingen STV Lekstreek IJsclub Otweg AIJC NSSSV Lacustris SKY NSV IJsclub Leiden SSC

Nadere informatie

IHCL Indoor Hardrij Club Leiden

IHCL Indoor Hardrij Club Leiden IHCL Indoor Hardrij Club Leiden ALV-Borrel 2 september 2016 Programma - Het officiële gedeelte - Terugkijken afgelopen seizoen - Realisatie cijfers 2015-2016 - Algehele wijziging statuten / Inline - Decharge

Nadere informatie

0 Marathon info NB-L-Z seizoen 2015-2016

0 Marathon info NB-L-Z seizoen 2015-2016 5 MARATHON INFO NB-L-Z SEIZOEN 2015-2016 0 Marathon info NB-L-Z seizoen 2015-2016 VOORWOORD Beste schaatsliefhebber, Al weer een paar seizoenen is het de gewoonte van de GTC marathon om bij aanvang van

Nadere informatie

Abonnementsuren Gewest van 3 oktober 2015 t/m 6 maart 2016

Abonnementsuren Gewest van 3 oktober 2015 t/m 6 maart 2016 Stichting Westfriese Schaatsondersteuning Baancommissie Hoorn Regels inschrijving baanselectiewedstrijden E-mail adressen Contactpersonen schaatsverenigingen, trainingsgroepen Gedragsregels Poortcontrole

Nadere informatie

Schaatsen en Inline skaten, het jaar rond. KNSB Verenigingsdag 2012

Schaatsen en Inline skaten, het jaar rond. KNSB Verenigingsdag 2012 Schaatsen en Inline skaten, het jaar rond KNSB Verenigingsdag 2012 Even voorstellen Eelco van der Werf Voorzitter Schaats en Inline skate Vereniging Zeist Lid Baancommissie Utrecht Lid RTC inline skate

Nadere informatie

Nieuwsbrief mei

Nieuwsbrief mei Nieuwsbrief 24 01 mei 2016 www.bcscarabee.nl Hallo beste leden! Hierbij de derde nieuwsbrief van dit seizoen! Er is de afgelopen tijd veel gebeurd binnen Scarabee en wij willen in deze nieuwsbrief zowel

Nadere informatie

Informatieboekje Shorttrack Groningen

Informatieboekje Shorttrack Groningen Informatieboekje Shorttrack Groningen Secretariaat: Annemieke Jager de Boer Talingeneiland 18 9613 AT Meerstad Shorttrack Groningen Opgericht 31 juli 2001 STG informatie boekje 2016-2017 Voorwoord In dit

Nadere informatie

Datum: 1 november 2013

Datum: 1 november 2013 Nieuwsbrief nr. 2 Schaatsseizoen 2013-2014 van de Baancommissie Alkmaar KNSB Gewest NHU Datum: 1 november 2013 Voorwoord Het schaatsseizoen is inmiddels begonnen. De eerste trainingen op het ijs hebben

Nadere informatie

WEDSTRIJD ATLETIEK PUPILLEN

WEDSTRIJD ATLETIEK PUPILLEN WEDSTRIJD ATLETIEK PUPILLEN Inhoud wie is de GAC doelstellingen organisatie communicatie & coördinatie trainingsgroepen instroom nieuwe leden kleding & schoenen halen & brengen & afzeggen trainingen procedures

Nadere informatie

Welkom Algemene ledenvergadering 5 oktober 2010

Welkom Algemene ledenvergadering 5 oktober 2010 Welkom Algemene ledenvergadering 5 oktober 2010 Missie IJCT IJCT wil een breedtesportvereniging zijn voor sport en bewegen en in het bijzonder een schaats hardrijvereniging met een trainingsaanbod dat

Nadere informatie

J E U G D S C H A A T S E N I N E E N O L Y M P I S C H S E I Z O E N

J E U G D S C H A A T S E N I N E E N O L Y M P I S C H S E I Z O E N NIEUWSBRIEF ALKMAARSCHE IJSCLUB JAARGANG 1, NR. 1 OPENING IJSBAAN DE M EENT Op vrijdag 13 oktober viert ons sportcomplex een feestje. Er wordt deze dag bijzonder nieuws onthuld. Natuurlijk viert de ijsbaan

Nadere informatie

Sponsorbrief Sterre en Luna januari 2017

Sponsorbrief Sterre en Luna januari 2017 Sponsorbrief Sterre en Luna januari 2017 Inhoud: - Inzell kerstvakantie - plaatsingswedstrijden NK Allround - marathon - interessante websites en belangrijke data - sportverkiezing Emmen - Zonne Inzell

Nadere informatie

Aan: Alle leden van STC De Preamkeskouwers

Aan: Alle leden van STC De Preamkeskouwers Aan: Alle leden van STC De Preamkeskouwers Betreft: contributie en aanvraag trainingszegel(s) seizoen 2015/2016 Beste lid, Hierbij het formulier contributie en trainingszegels voor het seizoen 2015/2016

Nadere informatie

Poelster jaargids 2014/2015

Poelster jaargids 2014/2015 Poelster jaargids 2014/2015 Informatie over de Amstelveense schaatsvereniging de Poelster Voorwoord Welkom bij de Amstelveense schaatsvereniging de Poelster! In deze digitale jaargids vind je als lid van

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Cross-, Ren- en Toervereniging CRT Raalte

Jaarverslag 2015 Cross-, Ren- en Toervereniging CRT Raalte Jaarverslag 2015 Cross-, Ren- en Toervereniging CRT Raalte Uit de afdelingen CRT is een multidisciplinaire fietsvereniging met 4 afdelingen waarin verschillende takken van de wielersport worden bedreven.

Nadere informatie

Ambitie door samenwerking

Ambitie door samenwerking Ferieningsdei Gewest Fryslân Op zaterdag 29 november 2014 wordt op Thialf te Heerenveen een gewestelijke Ferieningsdei georganiseerd met als thema: Ambitie door samenwerking Deze ferieningsdei, waar geen

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag seizoen 2014-2015

Financieel Jaarverslag seizoen 2014-2015 Financieel Jaarverslag seizoen 2014-2015 Pagina 1 van 9 Balans Leusder Badminton Combinatie per 31.07.2015 (Bedragen x 1,--) Seizoen Seizoen Activa 2013-2014 2014-2015 Voorraden Voorraad shuttles 777 489

Nadere informatie

VRIJWILLIGERS BELEIDSPLAN TENNISVERENIGING L.V.H. Zonder vrijwilligers is er geen vereniging

VRIJWILLIGERS BELEIDSPLAN TENNISVERENIGING L.V.H. Zonder vrijwilligers is er geen vereniging VRIJWILLIGERS BELEIDSPLAN TENNISVERENIGING L.V.H. Zonder vrijwilligers is er geen vereniging Inleiding. Tennisvereniging Leunen-Veulen-Heide is heeft een ledenaantal van rond de 300 leden, de leeftijd

Nadere informatie

Stichting HandbalSchool Brabant, Tilburg

Stichting HandbalSchool Brabant, Tilburg Nieuwsbrief 4, 3 mei 2014 Stichting HandbalSchool Brabant, Tilburg Secretariaat: Linge 23 5172 DP Kaatsheuvel handbalschoolbrabant@gmail.com www.handbalschoolbrabant.nl Geplande activiteiten 03-05-2014

Nadere informatie

Beleidsplan v1.0. november 2015 - oktober 2019

Beleidsplan v1.0. november 2015 - oktober 2019 Beleidsplan v1.0 november 2015 - oktober 2019 1 Aanleiding Oude beleidsplan liep tot halverwege 2015 Bestuur heeft behoefte aan nieuw beleidsplan Vervolg op sportief coachen traject Ambitie van bestuur

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca.

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca. NIEUWSBRIEF In dit nummer: mei 201 editie 7 Woord van de voorzitter 1 Marianne Jansen 2 Woord van de voorzitter Joost Wissink Oproep: oude nieuwsbrieven Bill s Bar Beach Volleybal Toernooi Opfriscursus

Nadere informatie

JAARLIJKSE VERGADERING. 17 mei 2014 NBC Nieuwegein

JAARLIJKSE VERGADERING. 17 mei 2014 NBC Nieuwegein JAARLIJKSE VERGADERING 17 mei 2014 NBC Nieuwegein 2 Agenda 1. Opening / vaststellen agenda/ 2. Verdeling werkzaamheden CWZ 3. Behandeling verslag vergadering 2013 4. Evaluatie seizoen 2013-2014 (Algemeen/LZK/NCS-wedstrijden/BZK/

Nadere informatie

Nieuwsbrief ODIN april 2015

Nieuwsbrief ODIN april 2015 Nieuwsbrief ODIN april 2015 Beste allen, De 1 ste 3 maanden van 2015 zitten er al weer op. En wat is er allemaal gebeurd in deze periode op ODIN. Januari: Het nieuwe jaar zijn we gestart met een gezellige

Nadere informatie

Nieuwsbrief B-selectie KNSB Gewest Groningen - Drenthe

Nieuwsbrief B-selectie KNSB Gewest Groningen - Drenthe Nieuwsbrief B-selectie KNSB Gewest Groningen - Drenthe Februari 2017 Voorwoord Beste sponsor, Het NK Allround zit erop! Bijna alle rijders regen de persoonlijke records aan een, en we sloten af met twee

Nadere informatie

Concept Beleidsplan IJSCLUB TILBURG 2015-2019

Concept Beleidsplan IJSCLUB TILBURG 2015-2019 Concept Beleidsplan IJSCLUB TILBURG 2015-2019 Oktober 2014 Beleidsplan IJsclub Tilburg 2015-2019 De IJsclub Tilburg (verder genoemd IJCT) is opgericht op 20 december 1963 en bestaat momenteel al 51 jaar.

Nadere informatie

KPN NK SPRINT/MASS START 2015 17 en 18 januari 2015 Sportcentrum Kardinge Groningen Informatiebulletin

KPN NK SPRINT/MASS START 2015 17 en 18 januari 2015 Sportcentrum Kardinge Groningen Informatiebulletin Informatiebulletin Organisatiecomité Het kantoor van het organisatiecomité bevindt zich in zaal 4 op de 1 e verdieping van het ijsstadion. Het correspondentieadres: Kloostersingel 6, 9617BD Harkstede Telefoon:

Nadere informatie

WEDSTRIJDKALENDER GEWEST NH/U september 2015 VERSIE: 2015/3.1 WEDSTRIJDKALENDER GEWEST NH/U

WEDSTRIJDKALENDER GEWEST NH/U september 2015 VERSIE: 2015/3.1 WEDSTRIJDKALENDER GEWEST NH/U Regels Voor regioselectieen, bekijk de selectienormen op www.knsbzuidwest.nl - Als er gesproken wordt van de Sara-lijst van een bepaalde datum, gelden de tijden die t/m de zondag ervoor gereden zijn. -

Nadere informatie

KNSB Selectiedocument Langebaan

KNSB Selectiedocument Langebaan KNSB Selectiedocument Langebaan 2017-2018 voor deelname aan internationale wedstrijden, internationale kampioenschappen en selectiewedstrijden definitieve versie 4 oktober 2017 Selectiecommissie Langebaan:

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering ACGV

Algemene Ledenvergadering ACGV TurnAround DIGITAAL april 2015 Algemene Ledenvergadering ACGV Op woensdag 22 april 2015 is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van ACGV. Alle leden en ouders van jeugdleden zijn van harte uitgenodigd

Nadere informatie

Gewest Overijssel. Wijzigingen in het rooster. Aan alle trainingsgroepen die trainen op IJsbaan Twente. Enschede, 15 september 2016

Gewest Overijssel. Wijzigingen in het rooster. Aan alle trainingsgroepen die trainen op IJsbaan Twente. Enschede, 15 september 2016 Aan alle trainingsgroepen die trainen op IJsbaan Twente Enschede, 15 september 2016 Het schaatsseizoen gaat weer van start! Iedereen zit ongeduldig te wachten op de baankaart-inschrijving. Graag waren

Nadere informatie

IJsbaan open voor inline-skaten!

IJsbaan open voor inline-skaten! IJsbaan open voor inline-skaten! Vanaf 1 april is de multifunctionele ijsbaan open als inline-skatebaan. Vanaf dat moment wordt er op de baan volop ge-inline-skatet oftewel geskeelerd. Inlineskaten is

Nadere informatie

Informatiefolder jeugdwielrennen

Informatiefolder jeugdwielrennen WTC DE AMSTEL Informatiefolder jeugdwielrennen Seizoen 2011 1-3-2011 Welkom bij de WTC de Amstel Uw zoon/dochter heeft belangstelling om te gaan wielrennen. Als wedstrijdwielervereniging zijn wij daar

Nadere informatie

Artikel 301 Nederlandse kampioenschappen. Artikel 302 Nederlands kampioenschap aflossing

Artikel 301 Nederlandse kampioenschappen. Artikel 302 Nederlands kampioenschap aflossing INHOUD SPECIFIEKE BEPALINGEN HARDRIJDEN SHORTTRACK Artikel 301 Nederlandse kampioenschappen Artikel 302 Nederlands kampioenschap aflossing Artikel 303 A. Nederlandse Kampioenschappen Afstanden B. Open

Nadere informatie

Gewest Noord-Holland Utrecht Gewestelijke Junioren C Amsterdam 14 februari 2015

Gewest Noord-Holland Utrecht Gewestelijke Junioren C Amsterdam 14 februari 2015 2014 2015 Gewest Noord-Holland Utrecht Gewestelijke Junioren C Amsterdam 14 februari 2015 Gewestelijke Technische Commissie Langebaan - Kortebaan 2014 2015 Wedstrijdorganisatie Gewestelijke Technische

Nadere informatie

Jaarverslag STG Schoorl seizoen

Jaarverslag STG Schoorl seizoen Jaarverslag STG Schoorl seizoen 2013 2014 van de Secretaris vrijdag 16 mei 2014 Dit jaarverslag geeft een overzicht van de het seizoen 2013 2014, dat loopt van mei 2013 tot mei 2014. Dit jaarverslag verschijnt

Nadere informatie

Bij categorieën van 8 of minder renners is de uitslag na drie manches bepalend voor de toekenning van de topcompetitiepunten.

Bij categorieën van 8 of minder renners is de uitslag na drie manches bepalend voor de toekenning van de topcompetitiepunten. TOPCOMPETITIE FIETSCROSS (BMX) Reglement Redline Top Competitie 2012 Algemeen De reglementen van de KNWU en daarbij in het bijzonder Titel VI, Wedstrijd Reglement Fietscross (WRF) 2012, is van toepassing

Nadere informatie

2 e Selectiewedstrijd voor: Datum selectiewedstrijd: Sluitingsdatum. 4 de selectiewedstrijd voor:

2 e Selectiewedstrijd voor: Datum selectiewedstrijd: Sluitingsdatum. 4 de selectiewedstrijd voor: UITSCHRIJVING SELECTIEWEDSTRIJDEN ONK 2016 14 NOVEMBER 2015 UTRECHT 15 NOVEMBER 2015 UTRECHT 22 JANUARI 2016 DORDRECHT 23 JANUARI 2016 DORDRECHT FINALE ONK 3 6 MAART 2016 DEN HAAG KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING. 10 oktober 2014

ALGEMENE LEDENVERGADERING. 10 oktober 2014 ALGEMENE LEDENVERGADERING 10 oktober 2014 Agenda ALV 2014 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Goedkeuring notulen van de ALV van 24 mei 2013. 4. Bestuur 5. Presentatie jaarverslag van het

Nadere informatie

Het is alweer even geleden maar hier is dan weer een nieuwe FANMAIL. Er is veel gebeurd in de tussentijd

Het is alweer even geleden maar hier is dan weer een nieuwe FANMAIL. Er is veel gebeurd in de tussentijd 1 Het is alweer even geleden maar hier is dan weer een nieuwe FANMAIL. Er is veel gebeurd in de tussentijd Even geleden maar toch, de City Of Light Trophy was een groot succes. Complimenten in overvloed

Nadere informatie

Jaarverslag handbal valken Alpha Tours 2014-2015

Jaarverslag handbal valken Alpha Tours 2014-2015 Jaarverslag handbal valken Alpha Tours 2014-2015 We kunnen terug kijken op een geslaagd seizoen, met verschillende activiteiten en mooie resultaten bestuurlijk gezien hebben we vooruitgang geboekt maar

Nadere informatie

Agendapunt 7 Structuur Talentencentra Inleiding School, Academy en University

Agendapunt 7 Structuur Talentencentra Inleiding School, Academy en University Agendapunt 7 Structuur Talentencentra Inleiding Reeds sinds 1993 voert de Nederlandse Badminton Bond een actief beleid om Talenten tijdig te ontdekken en regionaal en centraal op te leiden tot Topspeler.

Nadere informatie

2 e Selectiewedstrijd voor: Overdekte kunstijsbaan 30 x 60 meter Radioweg 64 Kardingerplein NK Amsterdam 9735 AA Groningen Datum

2 e Selectiewedstrijd voor: Overdekte kunstijsbaan 30 x 60 meter Radioweg 64 Kardingerplein NK Amsterdam 9735 AA Groningen Datum UITSCHRIJVING SELECTIEWEDSTRIJDEN ONK 2013 6 OKTOBER 2012 28 OKTOBER 2012 17 NOVEMBER 2012 KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE SCHAATSENRIJDERS BOND UITSCHRIJVING VOOR DE SELECTIEWEDSTRIJDEN ONK 2013 Organisatie:

Nadere informatie

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10 Nieuwsbrief nr. 93 jaargang 9 februari 2013 Hallo allemaal, In deze uitgave aandacht voor de algemene ledenvergadering. Iedereen is van harte harte welkom! In de bijlage staan de notulen van vorig jaar.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 4 december 2013

NIEUWSBRIEF 4 december 2013 1 De meeste zaken kun je al in deze Nieuwsbrief vinden, maar de website (www.odigym.nl) proberen we helemaal up to date te houden met de actuele status van lessen en ander nieuws. Dus kijk maar snel daar

Nadere informatie

Winter Info

Winter Info Winter Info 2013 2014 Voor elke schaatser heeft DKIJV passende trainingsmogelijkheden en biedt onze schaatsclub uiteraard de uitdaging en mogelijkheden om wedstrijden te rijden. Ook voor de jeugd! Voor

Nadere informatie