New Skies: Resultaten derde kwartaal 2002 Aankondiging inkoop eigen aandelen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "New Skies: Resultaten derde kwartaal 2002 Aankondiging inkoop eigen aandelen"

Transcriptie

1 Persbericht New Skies: Resultaten derde kwartaal 2002 Aankondiging inkoop eigen aandelen Den Haag, 29 oktober, 2002 New Skies Satellites N.V. (AEX, NYSE: NSK), de wereldwijd actieve satelliet communicatie onderneming, heeft in het afgelopen kwartaal een omzet behaald van $48,7 miljoen, een EBITDA van $27,0 miljoen en een netto winst van $3,5 miljoen. New Skies zal de komende maanden eigen aandelen inkopen tegen marktconforme koersen tot een maximum van 13 miljoen stukken, ofwel 10% van de thans uitstaande aandelen. Deze beslissing is gebaseerd op de kracht van de onderneming, de goede vooruitzichten en de voortdurende aandacht van New Skies voor het creëren van aandeelhouderswaarde. De inkoop van de aandelen zal niet eerder aanvangen dan medio november en zal gespreid plaatsvinden. New Skies is van plan de ingekochte aandelen in portefeuille te houden. De onderneming blijft in staat om haar investeringsprogramma te financieren uit interne middelen en bestaande kredietfaciliteiten. In een toelichting op het kwartaal zei CEO Dan Goldberg: Ondanks uitdagende marktomstandigheden heeft New Skies opnieuw een solide kwartaalresultaat gerealiseerd. Onze omzet blijft goed gespreid over een verscheidenheid aan services en geografische gebieden. Onze prijzen stabiel bleven en onze orderportefeuille groeide. Van grote betekenis was het sluiten van een groot contract met de eerste klant voor de later in 2002 te lanceren NSS-6. Met het afsluiten van een meerjarig multi transponder contract met Data Access, de eerste Indiase particuliere internationale voice carrier die start met transitiedataverkeer, hebben we onze voorafgaand aan de lancering te bereiken doelen reeds gerealiseerd. De deal bewijst de commerciële aantrekkelijkheid van de flexibele en geavanceerde technologie van de NSS-7. Ten slotte kondigen we vandaag onze beslissing aan tot het inkopen van eigen aandelen. Het besluit toont ons vertrouwen in onze onderneming en in de fundamenten van de onderliggende activiteiten en ons aanhoudende streven naar verbetering van de aandeelhouderswaarde. Gezien de krachtige financiële positie van de onderneming blijft New Skies over voldoende middelen beschikken voor realisatie van de huidige expansieplannen en behouden we ook in de toekomst onze strategische flexibiliteit. 1

2 Over de eerste negen maanden en het derde kwartaal van 2002 behaalde New Skies de volgende financiële resultaten: De omzet over het derde kwartaal 2002 bedroeg $48,7 miljoen, een daling van $3,5 miljoen vergeleken met $52,2 miljoen over dezelfde periode in De omzet over de eerste negen maanden van 2002 bedroeg $149,7 miljoen, vergeleken met $156,6 miljoen in De afname van de omzet in het derde kwartaal met $3,5 miljoen houdt voornamelijk verband met moeilijke marktomstandigheden alsmede, zoals eerder gemeld, met de voorziene overgang van dataverkeer van NSS-803 en NSS-K naar de NSS7. Deze overgang werd in het derde kwartaal afgerond. De exploitatiekosten over het derde kwartaal, vóór afschrijvingen, lagen op hetzelfde niveau als die in het derde kwartaal van Over de eerste negen maanden van 2002 echter namen de kosten met $1,4 miljoen af ten opzichte van dezelfde periode in Deze afname is te danken aan kostenbesparingen bij het monitoren en besturen van onze satellieten, aangezien deze activiteiten thans door New Skies zelf worden verricht. Daarnaast is de daling een gevolg van een succesvol kostenmanagement als antwoord op de huidige moeilijke marktomstandigheden. De netto winst over het derde kwartaal bedroeg $3,5 miljoen, vergeleken met $9,2 miljoen over dezelfde periode van het vorige jaar. De daling heeft vooral te maken met de lagere omzet over het afgelopen kwartaal, de hogere afschrijving van $1,9 miljoen hoofdzakelijk als gevolg van de lancering van de NSS-7 satelliet, alsmede met $3,6 miljoen lagere rentebaten. De netto winst over de eerste negen maanden van 2002, voor het cumulatieve effect van de wijziging van de boekhoudmethode, bedroeg $14,3 miljoen, ofwel $0,11 per aandeel, (eerste negen maanden 2001: $25,3 miljoen en $0,19 per aandeel). De netto winst over het derde kwartaal en de eerste negen maanden van 2002 was inclusief goodwillafschrijvingen van respectievelijk $0,6 miljoen en $1,8 miljoen. Na invoering van de Amerikaanse boekhoudregel SFAS 142 per 1 januari van dit jaar is afschrijving van goodwill niet langer toegestaan. In het derde kwartaal van 2002 bedroeg de EBITDA (winst vóór rentebaten, belasting en afschrijvingen) $27,0 miljoen, vergeleken met $30,4 miljoen over dezelfde periode in het vorige jaar. EBITDA over de eerste negen maanden van 2002 bedroeg $82,5 miljoen, vergeleken met $87,9 miljoen over dezelfde periode in De orderportefeuille nam ten opzichte van het tweede kwartaal 2002 toe van $635 miljoen tot $701 miljoen, een toename van $66 miljoen, ofwel 10%. Kwartaal highlights: In het derde kwartaal tekende New Skies de volgende overeenkomsten: - Een zogeheten multi-transponder overeenkomst voor tien jaar met Data Access. De deal behelst de levering van capaciteit op de NSS-703 en de NSS6 die later dit jaar zal worden gelanceerd. Data Access is de eerste particuliere internationale voice carrier met een licentie om in India te opereren; - een meerjarige overeenkomst met de European Broadcasting Union (EBU) ten aanzien hoogwaardige transmissiediensten via de NSS-7, inclusief zogeheten local loop fiber connectivity, co-locatie diensten en een uplink via de mediaport in Washington DC; - contracten met Comsat en Spacelink International voor overheidsdiensten vanuit Noord Amerika; 2

3 - een kortdurend contract ter ondersteuning van de uitzendingen van China Central Television (CCTV) in het kader van de Aziatische Spelen. Hiervoor werd de krachtige NSS-703 ingezet; - een contract met E-life uit Paraguay voor de levering van capaciteit op de NSS-806 in verband met satelliet internet toegang via het IPsys systeem. De plannen rond de uitbreiding van het satellietnetwerk verlopen volgens plan. De NSS-6 wordt binnen enkele dagen vervoerd naar de lanceerbasis Korou van Arianespace in Frans Guyana. De satelliet zal vervolgens worden geprepareerd voor lancering begin december De reeds gestationeerde NSS-803 wordt omgedoopt in NSS-5 en krijgt een nieuwe positie op 183 graden oosterlengte. Deze satelliet zal vanaf medio december kunnen worden ingezet voor diensten in het gebied rond de Stille Oceaan. NSS-5 zal de NSS-13 vervangen Eind augustus werd de overbrenging van dataverkeer van haar NSS-K en NSS-803 satellieten naar de in april van dit jaar gelanceerde NSS-7 probleemloos afgerond; Kingston inmedia uit Groot Brittanië trad toe tot het groeiende aantal partner-teleports over de hele wereld. New Skies en Kingston zullen nauw samenwerken bij het aanbieden van een assortiment concurrerende communicatiediensten; Scott Prague trad toe tot de onderneming als Senior Vice President of Global Sales. Hij gaat leiding geven aan het wereldwijd via acht regionale vestigingen opererende verkoopteam. Prague heeft meer dan 20 jaar ervaring in de sector. New Skies Satellites (AEX, NYSE: NSK) New Skies Satellites N.V. is een van de vier satellietcommunicatie-ondernemingen met satellieten in een vaste baan om de aarde met een compleet wereldomspannend bereik. De onderneming biedt video-, voice-, data- en internet-communicatie diensten aan een breed scala van telecombedrijven, zendgemachtigden, grote ondernemingen en internet service providers over de hele wereld. New Skies heeft momenteel zes satellieten in een geostationaire baan om de aarde en wereldwijde grondfaciliteiten. Nog eens twee satellieten zijn in aanbouw. Die moeten vanuit twee geostationaire posities Amerika en Azië gaan bedienen. In lijn met de groeistrategie van de onderneming heeft New Skies zich verzekerd van rechten voor het innemen van nog meer geostationaire posities, waaronder vier voor het bedienen van Noord en Zuid Amerika. Het hoofdkantoor van New Skies is gevestigd in Den Haag. Voorts heeft de onderneming kantoren in Londen, Johannesburg, New Delhi, São Paulo, Singapore, Sydney en Washington, D.C. Meer informatie is beschikbaar op Conference call: Vanmiddag om 5 uur (CET) kunnen geïnteresseerden inbellen op een conference call met CEO Dan Goldberg en CFO Andrew Browne. Kies om mee te luisteren nummer +44 (0) , passcode New Skies Satellites, Dan Goldberg. De conference call is de komende vijf werkdagen nog 24 uur per dag te beluisteren. Bel hiervoor het internationale inbelnummer: +44 (0) , passcode: Mochten er om wat voor reden ook problemen zijn met de verbinding tijdens de conference call, bel dan het alternatieve nummer en geef als referentie New Skies. 3

4 Een replay is dan voor de volgende vijf werkdagen beschikbaar via , PIN code # NB. Deze Nederlandse versie is de vertaling van het oorspronkelijke Engelse persbericht. Bij interpretatieverschillen geldt de Engelse tekst. Voor meer informatie: Elizabeth Hess, Corporate Communications, New Skies Satellites (070) Boris Djordjevic, Investor Relations, New Skies Satellites (070) Siebrand van der Ploeg (020) Safe Harbor Section 27A of the U.S. Securities Act of 1933 and Section 21E of the U.S. Securities Exchange Act of 1934 provide a safe harbor for forward-looking statements made by an issuer of publicly traded securities and persons acting on its behalf. New Skies Satellites N.V. has made certain forward-looking statements in this document in reliance on those safe harbors. A forward-looking statement concerns the company s or management s intentions or expectations, or are predictions of future performance. These statements are identified by words such as intends, expects, anticipates, believes, estimates, may, will, should and similar expressions. By their nature, forward-looking statements are not a matter of historical fact and involve risks and uncertainties that could cause New Skies actual results to differ materially from those expressed or implied by the forward-looking statements for a number of reasons. Factors which may affect the future performance of New Skies include: delays or problems in the construction or launch of future satellites; technical performance of in-orbit satellites and earthbased infrastructure; increased competition and changes in technology; growth of and access to the company s target markets; legal and regulatory developments affecting the company s business; and worldwide business and economic conditions, among other things. These risks and other risks affecting New Skies business are described in the company's periodic filings with the U.S. Securities and Exchange Commission, including but not limited to New Skies Annual Report on Form 20-F for the year ended December 31, Copies of these filings may be obtained by contacting the SEC. New Skies disclaims any obligation to update the forward-looking statements contained in this document. 4

5 New Skies Satellites N.V. en dochterondernemingen Geconsolideerde balans per 30 september 2002 en 31 december 2001 (x U.S. dollar, behalve de gegevens per aandeel) Activa 30 september 31 december (geen accountants controle) Vlottende activa Liquide middelen $ $ Vorderingen Vooruitbetaalde kosten en overige Totaal van de vlottende activa Vaste activa Actieve belastinglatentie Goodwill, netto en overige activa TOTAAL $ $ Passiva Kortlopende schulden Te betalen rekeningen en te betalen posten $ $ Belastingen Uitgesteld inkomen Additionele prestatiegerelateerde beloning Totaal kortlopende schulden Uitgesteld inkomen en overige Additionele prestatiegerelateerde beloning Totaal schulden Eigen vermogen Prioriteitsaandelen ( aandelen toegelaten, 0,05 nominaal; niet geplaatst) - - Cumulatief preferente aandelen ( toegelaten, nominaal 0,05; niet geplaatst) - - Gewone aandelen ( aandelen toegelaten, nominaal 0,05; uitgegeven en geplaatst) Betaalde agio boven nominale waarde Ingehouden winsten Nog niet verdiend inkomen (975) (352) Overige geaccumuleerde verliezen (847) (5.322) Totaal eigen vermogen TOTAAL $ $

6 New Skies Satellites N.V. en dochterondernemingen Geconsolideerde winst- en verliesrekening Kwartaal eindigend op 30 september 2002 en 2001 (geen accountantscontrole toegepast, x U.S. dollar, behalve de gegevens per aandeel) Kwartaal eindigend op 30 september Omzet $ $ Exploitatiekosten: Operationele kosten Verkoopkosten, algemeen en administratief Afschrijvingen Totaal van de exploitatiekosten Bedrijfsresultaat Overige inkomsten, saldo van rentebaten en lasten 314 (3.244) Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belasting Belastingen Netto winst $ $ Winst per aandeel $ 0,03 $ 0,07 Negenmaands periode eindigend op 30 september 2002 en 2001 (geen accountantscontrole toegepast, x U.S. dollar, behalve de gegevens per aandeel) Negenmaands periode eindigend op 30 september Omzet $ $ Exploitatiekosten: Operationele kosten Verkoopkosten, algemeen en administratief Afschrijvingen Totaal van de exploitatiekosten Bedrijfsresultaat Overige inkomsten, saldo van rentebaten en -lasten 341 (8.219) Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belasting Belastingen Resultaat vóór cumulatief effect van het wijzigen van van boekhoudprincipe (A) Cumulatief effect van de wijziging van boekhoudprincipe, m.b.t. goodwill in 2002, na belasting (23.375) - Netto (verlies) winst $ (9.066) $ Per aandeel vóór cumulatief effect van het wijzigen van boekhoudprincipe $ 0,11 $ 0,19 Cumulatief effect van de wijziging van boekhoudprincipe (0,18) - Winst per aandeel $ (0,07) $ 0,19 (A) De onderneming is per 1 januari 2002 overgegaan op het nieuwe boekhoudstandaard, SFAS 142, "Goodwill and Other Intangible Assets", hetgeen heeft geleid tot een eenmalige, non-cash afschrijving van $23,4 miljoen m.b.t. de acquisitie van NSN Pty Ltd in Australië in maart De afschrijving van goodwill over het derde kwartaal en de negenmaands periode eindigend op 30 september 2001 bedroeg respectievelijk $0,6 miljoen en $1,8 miljoen. 6

7 New Skies Satellites N.V. en dochterondernemingen Geconsolideerde kasstroomoverzicht Negenmaands periode eindigend op 30 september 2002 en 2001 (geen accountantscontrole toegepast, x U.S. dollar) Negenmaands periode eindigend op 30 september Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten: Netto (verlies) winst $ (9.066) $ Aanpassingen voor niet liquide onderdelen: Afschrijvingen Cumulatief effect wijziging boekhoudprincipe Uitgestelde belastingen Afschrijvingen op uitstaande opties Mutaties in de activa en passiva: Vorderingen Vooruitbetaalde kosten en overige Kortlopende verplichtingen (3.471) Uitgestelde inkomsten Belastingen Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten: Aankoop vaste activa ( ) ( ) Restitutie productiekosten KTV Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten ( ) ( ) Kasstroom uit financieringsactiviteiten: Additionele, prestatiegerichte beloning en overige (2.616) (1.922) Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten (2.616) (1.922) Wisselkoersverschillen (74) (167) Netto mutatie in liquide middelen en effecten (96.308) (24.703) Liquide middelen en effecten, per aanvang periode Liquide middelen en effecten, ultimo periode $ $ Over de negenmaands perioden eindigend op 30 september 2002 en 2001 bedroegen de rentebetalingen nihil (netto bedragen zijn geactiveerd). De betaalde belasting over de negenmaands periode eindigend op 30 september 2002 bedroeg $2,1 miljoen en $0,5 miljoen over de negenmaands periode eindigend op 30 september

de echte waarde van een bedrijf is een afgeleide van zijn mensen verkort jaarverslag 2008

de echte waarde van een bedrijf is een afgeleide van zijn mensen verkort jaarverslag 2008 de echte waarde van een bedrijf is een afgeleide van zijn mensen verkort jaarverslag 2008 inhoud profiel 3 onze diensten 4 onze missie 4 onze wereldwijde aanwezigheid 4 onze cultuur 5 onze kernwaarden

Nadere informatie

Raad van Bestuur van Mylan wijst ongevraagde interesse van Teva unaniem af

Raad van Bestuur van Mylan wijst ongevraagde interesse van Teva unaniem af Raad van Bestuur van Mylan wijst ongevraagde interesse van Teva unaniem af De Raad van Bestuur concludeert dat de toenadering, inclusief het kwalitatief laagwaardige en risicovolle aandeel Teva, Mylan

Nadere informatie

37N 4 augustus 2009. Halfjaarbericht 2009. DSM meldt aanhoudend sterke cashflow-ontwikkeling terwijl bedrijfsresultaat verbetert

37N 4 augustus 2009. Halfjaarbericht 2009. DSM meldt aanhoudend sterke cashflow-ontwikkeling terwijl bedrijfsresultaat verbetert DSM, Corporate Communications, P.O. Box 6500, 6401 JH Heerlen, The Netherlands Telephone (31) 45 5782421, Telefax (31) 45 5740680 Internet: www.dsm.com E-mail : media.relations@dsm.com 37N 4 augustus 2009

Nadere informatie

Press Release. DSM realiseert sterke resultaten over 2010 en stelt verhoging dividend naar 1,35 voor

Press Release. DSM realiseert sterke resultaten over 2010 en stelt verhoging dividend naar 1,35 voor Press Release DSM, Corporate Communications Postbus 6500, 6401 HJ Heerlen telefoon +31 (0) 45 578 2421 fax +31 (0) 045 574 0680 email media.relations@dsm.com www.dsm.com Datum Heerlen, 23 februari 2011

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Vandaag investeren in onze klanten voor winstgevende groei in de toekomst

Vandaag investeren in onze klanten voor winstgevende groei in de toekomst Resultaten Q1 2005 Vandaag investeren in onze klanten voor winstgevende groei in de toekomst Anders Moberg, President & CEO van Ahold Hoofdpunten: > Bedrijfsresultaat Q1 2005 in lijn met Q1 2004 > Nettoresultaat

Nadere informatie

Het leven draait om keuzes maken.

Het leven draait om keuzes maken. Jaaroverzicht 2007 Het leven draait om keuzes maken. Wij willen het onze klanten gemakkelijk maken het beste te kiezen. De beste producten, de beste kwaliteit, de beste prijzen en de beste keuzes voor

Nadere informatie

PRIORITY TELECOM PUBLICEERT RESULTATEN DERDE KWARTAAL 2005

PRIORITY TELECOM PUBLICEERT RESULTATEN DERDE KWARTAAL 2005 PERSBERICHT 9 november 2005 PRIORITY TELECOM PUBLICEERT RESULTATEN DERDE KWARTAAL 2005 Sterke groei in Voice Over IP oplossing resulteert in 23% omzet groei FINANCIËLE RESULTATEN 1 (EUR miljoen) Tot en

Nadere informatie

J A A R 0 B E R I C H T 8 1

J A A R 0 B E R I C H T 8 1 JAAR0 BERICHT8 1 JAAR0 BERICHT8 ColoFON 2009 Van der Moolen Holding N.V. Ontwerp en productie - The KEY Agency, Amsterdam Druk - Zwaan Printmedia 2 JAARbericht 2008 VDM HOOFDKANTOOR HANDELSREGISTER Van

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2012 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Resultaten eerste halfjaar 2010

Resultaten eerste halfjaar 2010 PERSBERICHT Resultaten eerste halfjaar 2010 Opnieuw een periode van stevige nettogroei van het aantal nieuwe abonnees en stijgende gemiddelde opbrengst per klant; Omzet met 11% gestegen; Vrije kasstroom

Nadere informatie

Allesomvattend beheer van customer engagement via alle kanalen Betrokken medewerkers zorgen voor consistentere klantervaringen

Allesomvattend beheer van customer engagement via alle kanalen Betrokken medewerkers zorgen voor consistentere klantervaringen Persbericht Verint neemt KANA Software over en transformeert de manier waarop organisaties hun Customer Engagement optimaliseren Acquisitie zal Customer Engagement sterk veranderen en stelt bedrijven in

Nadere informatie

Nettowinst TenCate 23,9 miljoen; reductie netto schuldpositie met 136 miljoen

Nettowinst TenCate 23,9 miljoen; reductie netto schuldpositie met 136 miljoen KONINKLIJKE TEN CATE Persbericht investor relations Nettowinst TenCate 23,9 miljoen; reductie netto schuldpositie met 136 miljoen Dividend 0,60 per aandeel (60% pay-out) Highlights 2009 Omzet: 842 miljoen

Nadere informatie

Belangrijkste ontwikkelingen 2010... 4. Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7

Belangrijkste ontwikkelingen 2010... 4. Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7 AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2010 2 Inhoud Belangrijkste ontwikkelingen 2010... 4 Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur

Nadere informatie

Het Verkort Jaarverslag 2007 is een verkorte Nederlandse versie van het Engelstalige KPN Annual Report and Form 20-F 2007 ( Annual Report 2007 ).

Het Verkort Jaarverslag 2007 is een verkorte Nederlandse versie van het Engelstalige KPN Annual Report and Form 20-F 2007 ( Annual Report 2007 ). Verkort Jaarverslag 2007 Het Verkort Jaarverslag 2007 is een verkorte Nederlandse versie van het Engelstalige KPN Annual Report and Form 20-F 2007 ( Annual Report 2007 ). Het Annual Report 2007 is het

Nadere informatie

Resultaten eerste halfjaar 2012

Resultaten eerste halfjaar 2012 PERSBERICHT Resultaten eerste halfjaar 2012 Versnelde groei in digitale TV en aanhoudende verbetering in aangroei mobiele telefonieklanten; ARPU per klantenrelatie bedroeg meer dan 45 in H1 2012, een stijging

Nadere informatie

Deze uitgave is opgesteld in zowel de Nederlandse als de Engelse taal en omvat het volledige jaarverslag en Form 20-F voor 2004 van Koninklijke KPN

Deze uitgave is opgesteld in zowel de Nederlandse als de Engelse taal en omvat het volledige jaarverslag en Form 20-F voor 2004 van Koninklijke KPN Deze uitgave is opgesteld in zowel de Nederlandse als de Engelse taal en omvat het volledige jaarverslag en Form 20-F voor 2004 van Koninklijke KPN N.V. Dit document voldoet aan de relevante regelgeving

Nadere informatie

KPN. Verkort Jaarverslag 2011

KPN. Verkort Jaarverslag 2011 KPN Verkort Jaarverslag 2011 KPN, in Nederland toonaangevend in ICT-diensten, biedt consumenten vaste en mobiele telefonie, internet en televisie. In de zakelijke markt verzorgt KPN een breed spectrum

Nadere informatie

Resultaten 1e kwartaal 2013 Persbericht 7 mei 2013

Resultaten 1e kwartaal 2013 Persbericht 7 mei 2013 Resultaten 1e kwartaal 2013 Persbericht 7 mei 2013 Resultaten 1 e kwartaal 2013 PostNL Pagina 2 Inhoud Algemeen Highlights 3 Toelichting CEO 3 Overzicht bedrijfsactiviteiten in het 1e kwartaal 2013 4 Voortgang

Nadere informatie

Jaaroverzicht 2012 Resultaten op financieel, maatschappelijk en milieugebied. Accelerate! Vooruitgang en perspectief

Jaaroverzicht 2012 Resultaten op financieel, maatschappelijk en milieugebied. Accelerate! Vooruitgang en perspectief Jaaroverzicht Resultaten op financieel, maatschappelijk en milieugebied Accelerate! Vooruitgang en perspectief Dit Jaaroverzicht is een beknopte weergave van de jaarresultaten van Koninklijke Philips Electronics

Nadere informatie

Jaarcijfers 2014 AND International Publishers NV

Jaarcijfers 2014 AND International Publishers NV Persbericht Jaarcijfers 2014 AND International Publishers NV AND realiseert positief en sterk resultaat over 2014 in miljoenen euro s (behalve bedragen per aandeel) 2014 2013 Opbrengsten 4,8 4,3 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

Deze pagina is opzettelijk leeggelaten.

Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2014 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie

Euronext publiceert jaarresultaten 2014

Euronext publiceert jaarresultaten 2014 CONTACT - Media: CONTACT - Investor Relations: Amsterdam +31.20.550.4488 Brussels +32.2.509.1392 +33.1.49.27.12.68 Lisbon +351.217.900.029 Paris +33.1.49.27.11.33 Euronext publiceert jaarresultaten 2014

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 - www.sogeti.nl. Jaarrekening 2010

Jaarverslag 2010 - www.sogeti.nl. Jaarrekening 2010 SOGETIMES Jaarrekening 2010 Jaarverslag 2010 - www.sogeti.nl Jaarverslag van de directie Kerncijfers Balans per 31 december Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Algemeen Grondslagen voor de waardering

Nadere informatie

Heijmans: mager eerste halfjaar, forse groei orderportefeuille 2014 transitiejaar, ontwikkeling woningmarkt biedt perspectief

Heijmans: mager eerste halfjaar, forse groei orderportefeuille 2014 transitiejaar, ontwikkeling woningmarkt biedt perspectief Persbericht halfjaarcijfers 2014 Datum 20 augustus 2014 Pagina s 1 van 21 Heijmans: mager eerste halfjaar, forse groei orderportefeuille 2014 transitiejaar, ontwikkeling woningmarkt biedt perspectief Highlights:

Nadere informatie

JAARVERSLAG 1999 DSM N.V.

JAARVERSLAG 1999 DSM N.V. JAARVERSLAG 1999 DSM N.V. 2 voorflap jaarverslag Kerngegevens DSM 1999 = omzet EUR 6,3 miljard = nettoresultaat EUR 371 miljoen = nettoresultaat per gewoon aandeel - exclusief buitengewoon resultaat EUR

Nadere informatie

1. AAN ONZE AANDEELHOUDERS... 3 2. GECONSOLIDEERD EN STATUTAIR JAARVERSLAG 2013 VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN OPTION NV... 4

1. AAN ONZE AANDEELHOUDERS... 3 2. GECONSOLIDEERD EN STATUTAIR JAARVERSLAG 2013 VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN OPTION NV... 4 Jaarverslag 2013 INHOUD 1. AAN ONZE AANDEELHOUDERS... 3 2. GECONSOLIDEERD EN STATUTAIR JAARVERSLAG 2013 VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN OPTION NV... 4 3. FINANCIEEL OVERZICHT... 35 4. FINANCIEEL VERSLAG -

Nadere informatie

Capgemini N.V. Jaarverslag/Annual report 2013

Capgemini N.V. Jaarverslag/Annual report 2013 Capgemini N.V. Jaarverslag/Annual report 2013 eople matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, res count. People matter,

Nadere informatie

Resultaten 2 e kwartaal en eerste halfjaar 2010 Persbericht

Resultaten 2 e kwartaal en eerste halfjaar 2010 Persbericht Contents 3 Resultaten 2 e kwartaal en eerste halfjaar 2010 Persbericht Version RESULTATEN 2 e KWARTAAL 2010 INHOUDSOPGAVE Highlights 2 e kwartaal 3 Toelichting CEO 5 GROEP Overzicht van de bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

Amsterdam Ahold heeft vandaag haar financiële bericht over het eerste kwartaal van 2013 gepubliceerd.

Amsterdam Ahold heeft vandaag haar financiële bericht over het eerste kwartaal van 2013 gepubliceerd. 4 juni 2013 Persbericht Resultaten eerste kwartaal 2013 Omzet 10,1 miljard (4,4% groei tegen constante wisselkoersen) Onderliggend bedrijfsresultaat 416 miljoen (0,4% omhoog tegen constante wisselkoersen)

Nadere informatie