ActivInvestor Real Estate N.V. Halfjaarbericht per 30 juni 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ActivInvestor Real Estate N.V. Halfjaarbericht per 30 juni 2013"

Transcriptie

1 ActivInvestor Real Estate N.V. Halfjaarbericht per 30 juni 2013 ActivInvestor Real Estate N.V. Van Leijenberghlaan 197-C 1082 GG Amsterdam Postbus AH Amsterdam Telefoon Fax Internet

2 ACTIVINVESTOR REAL ESTATE N.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2013

3 Profiel ActivInvestor Real Estate N.V. belegt in een beperkt aantal Europese vastgoedondernemingen die zijn geselecteerd op basis van uitvoerig onderzoek. Het beleggingsbeleid is gericht op een zo hoog mogelijk dividendrendement. Het thema van het fonds is actief aandeelhouderschap. Dit houdt in dat ActivInvestor Real Estate gebruik maakt van de aandeelhoudersrechten die haar door de wet of bij statuten geboden wordt en de aanbevelingen van de Nederlandse Corporate Governance Code (ook wel de Code Tabaksblat) of een andere gedragscode die in een bepaald land van toepassing is, als richtlijn neemt. Het beleggingsproces van ActivInvestor Real Estate kenmerkt zich vooral door het uitvoerige onderzoek alvorens te beleggen (desk research, gesprekken management en beleggingsanalyse) en de betrokkenheid en opstelling tijdens de beleggingsperiode. Nadat ActivInvestor Real Estate heeft belegd in een vastgoedonderneming zal zij zich opstellen als een actieve aandeelhouder. Zij zal gebruik maken van haar aandeelhoudersrechten; dialoog aangaan met het management en de onderneming blijven monitoren op behaalde resultaten versus aangekondigde prognoses en doelstellingen. Indien nodig zal ActivInvestor Real Estate het bestuur aanspreken op het toepassen en verbeteren van de corporate governance. ActivInvestor Real Estate is een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal en heeft een onbepaalde looptijd. Het fonds is dagelijks verhandelbaar. ActivInvestor Real Estate opteert voor de status van fiscale beleggingsinstelling. Een fiscale beleggingsinstelling is voor de heffing van vennootschapsbelasting onderworpen aan een tarief van 0%, indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. ActivInvestor Real Estate is een initiatief van ActivInvestor Management B.V. Aan ActivInvestor Management is op 26 mei 2006 door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een vergunning verleend als beheerder als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft). 2

4 Voor informatie kunt u ons bereiken op het volgende adres en telefoonnummer: ActivInvestor Real Estate N.V. Van Leijenberghlaan 197-C 1082 GG Amsterdam Postbus AH Amsterdam Telefoon fax

5 VERSLAG VAN DE DIRECTIE Belangrijke gebeurtenissen eerste halfjaar 2013 ActivInvestor Real Estate kan terugkijken op een, na een voortvarende start, uiteindelijk een matig eerste halfjaar De netto intrinsieke waarde per aandeel bedroeg per 30 juni ,00 vergeleken met 544,31 per 31 december Gecorrigeerd voor de uitkering van de 25,00 slotdividend per aandeel in mei 2013 betekent dit een daling van de intrinsieke waarde van 2,08%. Dit resultaat is behaald in een beweeglijke beurs. Gedurende dit 1 e halfjaar bewoog de netto intrinsieke waarde van het aandeel zich tussen de 490,24 (24 juni) en 569,06 (30 april). Het eerste halfjaar was het redelijk rustig in Europa. In maart was weliswaar Cyprus aan de beurt om gered te worden maar dit veroorzaakte slecht een rimpeling op de aandelenbeurzen. In april stegen de aandelenbeurzen vervolgens hard onder andere dankzij de verwachting van een verder dalende rente op de staatsobligaties van Zuid-Europese landen. Echter na deze goede start zetten de Europese beurzen in juni de daling in nadat vanuit Amerika het bericht kwam dat de geldpers waarschijnlijk op middellange termijn wordt stilgezet en een rentestijging het gevolg zal zijn. De lange rente heeft met name in Amerika al een sterke stijging laten zien in de eerste zes maanden van De Duitse rente is ook iets gestegen maar minder sterk. Al bij al was het een kwakkelende beurs in de eerste zes maanden van Op het ene nieuws omhoog, op het andere nieuws naar beneden. Beleggers blijven een focus houden op nieuws en korte termijn ontwikkelingen. Toch lijkt de economie in het westen fundamenteel sterker te worden en dan vooral in Amerika. In Europa blijven bezuinigingen het consumenten- en producentvertrouwen onder druk zetten. De vraag is of bezuinigen het verstandigste is om te doen. Maar uiteindelijk zullen de rekeningen moeten worden betaald. Misschien is het ijdele hoop om te denken dat door minder bezuinigingen oplopende tekorten gefinancierd kunnen worden uit economische groei. Structurele hervormingen zijn noodzakelijk om de dynamiek terug te krijgen. Hoe meer mensen aan het werk des te beter dit is voor de economische groei. Dit zou de belangrijkste focus moeten zijn. 4

6 De meeste beurzen staan op een lager niveau dan aan het begin van het jaar (AEX - 1,6%, CAC40 + 0,1% Eurostoxx 50-4,0%). De DAX heeft het beter gedaan met een plus van 2,3% ten opzicht van het begin van het jaar. Ook dit heeft te maken met de aanhoudende onzekerheid in Europa. Veel beleggers zijn op zoek naar veilige beleggingen. Binnen Europa wordt Duitsland als veilige haven gezien waardoor er meer vraag is naar aandelen op de DAX. 110,00% 105,00% 100,00% 95,00% 90,00% EUROSTOXX 50 CAC40 AEX DAX Europese beursgenoteerde vastgoedondernemingen De koersen van de Europese beursgenoteerde vastgoedondernemingen lieten het eerste halfjaar van 2013 een wisselend beeld zien. De eerste vier maanden gingen de koersen een beetje op en neer om vervolgens in mei aanzienlijk te stijgen. Deze stijging werd in juni en juli weer geheel teniet gedaan door zorgen over economische groei in Europa en de berichten over het stopzetten van de geldpersen in Amerika en dientengevolge een stijgende rente. De best vergelijkbare index, de EPRA Eurozone Total return, behaalde een rendement van 3% over de eerste zes maanden van ActivInvestor Real Estate behaalde met haar beursgenoteerde posities een beter resultaat over de eerste zes maanden van

7 Beleggingen en resultaten Per 30 juni 2013 was belegd in vastgoedondernemingen. Het directe beleggingsresultaat bedroeg (ontvangen dividend en rente) en het indirecte beleggingsresultaat (waardewijzigingen). Van het indirecte beleggingsresultaat is gerealiseerd en ongerealiseerd. Over de periode 1 januari tot en met 30 juni 2013 bedroeg het totale netto rendement -2,1%. ActivInvestor Real Estate heeft voorzichtig belegd in kwalitatief sterke vastgoedondernemingen. Daarnaast zijn vanaf mei, toen de koersen relatief hoge niveaus kenden, bepaalde posities verkocht/afgebouwd en heeft ActivInvestor Real Estate een kaspositie aangehouden om in te kunnen spelen op marktontwikkelingen. Op 30 juni 2013 bedroeg de intrinsieke waarde per aandeel 508, juni december 2012 Intrinsieke waarde per aandeel 1 508,00 544,31 Aantal uitgegeven aandelen Totale intrinsieke waarde De directie heeft besloten met inachtneming van het bepaalde in de statuten, om een interim dividend 2013 uit te keren ten bedrage van 25 per aandeel. In lijn met het beleid zal in principe het directe beleggingsresultaat (ontvangen dividenden en rente) na kosten en het resultaat op korte termijn (aandelen minder dan 1-2 jaar in bezit) handelstransacties als dividend worden uitgekeerd. ActivInvestor Real Estate streeft een constant dividendbeleid na en zal in principe tweemaal per jaar het dividend uitkeren. ActivInvestor Real Estate streeft naar een zo hoog mogelijk dividend. Dividend informatie Uitgekeerd dividend ( ) Jaar koers 1 jan dividend in % ,90 72,70 7,01% ,05 95,00 7,03% ,68 50,00 4,63% ,01 50,00 8,31% ,50 50,00 8,12% ,43 50,00 7,77% ,51 50,00 9,41% ,31 25,00 4,59% Totaal uitbetaald: 442,70 1 De gegeven waarden zijn voor resultaatbestemming 6

8 Belangrijke ontwikkelingen in de portefeuille ActivInvestor Real Estate heeft gedurende het eerste halfjaar van 2013 een aantal beleggingsbeslissingen genomen naar aanleiding van ontwikkelingen bij vastgoedondernemingen, op de effectenbeurzen en eigen inzichten met betrekking tot de vastgoedmarkt en de verschillende spelers actief op deze markt. Belangrijke uitgangspunten bij beslissingen omtrent de beleggingsportefeuille waren macroeconomische condities en de vooruitzichten voor het dividend, aan- en verkopen en kapitaalmarkttransacties. Dit heeft geresulteerd in meer beleggingen in Duitse en Franse vastgoedondernemingen en minder beleggingen in Nederlandse vastgoedondernemingen. Verdeling portefeuille categorieën en landen per 30 juni 2013 Verdeling portefeuille categorieën en landen per 31 december

9 Hieronder enkele voorbeelden van beleggingsbeslissingen die gedurende de eerste zes maanden van 2013 genomen zijn. Icade In april is een positie genomen in Icade. De koers van Gecina was sterk opgelopen en daar is dankbaar van geprofiteerd door de iets achtergebleven Icade aan te kopen en bij Gecina winst te nemen. Icade bleef vooral achter door de onzekerheid over de fusie met Silic (kantoorparken). Deze fusie is uiteindelijk goedgekeurd door de rechter zodat Icade zich eindelijk op de afwikkeling kon gaan richten. Icade is één van Frankrijks grootste vastgoedondernemingen en heeft de focus gezet op commercieel vastgoed (kantoren en kantoorparken) en gezondheidszorg. Icade heeft per ultimo juni 2013 een vastgoedportefeuille van circa 6,7 miljard. VIB Vermögen Een nieuwe positie is ook opgebouwd in VIB Vermögen. VIB Vermögen is vooral interessant voor haar exposure naar logistieke centra, die zij veelal ook ontwikkeld voor klanten, maar heeft een gemengde portefeuille van logistiek, kantoren en winkels. De vastgoedportefeuille is circa 750 miljoen groot en is vooral gelegen in het aantrekkelijke Beieren. VIB Vermögen wordt zeer efficiënt intern gemanaged en bouwt rustig verder aan een interessante portefeuille. De afgelopen jaren stijgt het dividend elk jaar en worden de schulden elk jaar verder afgeschreven, hetgeen de verhouding eigen en vreemd vermogen elk jaar doet verbeteren. LEG Immobilien In februari is tijdens de beursgang een positie genomen in LEG Immobilien. LEG is één van Duitslands grootste vastgoedondernemingen actief in het woningsegment. Er is een positie aangekocht bij de beursgang vanwege de relatief lage schuldgraad (48%), de aantrekkelijke lange termijn financiering met een looptijd van 13 jaar en gemiddeld rente van 3.3%, alsmede de aantrekkelijke ligging van de woningen in een economisch krachtige deelstaat in Duitsland (Nordrhein-Westfalen). De vastgoedportefeuille bedraagt 4,9 miljard. 8

10 Retail Estates In juni is een nieuwe positie genomen in Retail Estates. Dit door middel van het opkopen van overgebleven claims met een bepaalde korting waarmee nieuwe aandelen in een kapitaalverhoging gekocht konden worden. Daardoor is de positie relatief klein maar de koers liep gelijk na de kapitaalverhoging sterk op. Retail Estates is een vastgoedbevak en belegt voornamelijk in Belgisch winkelvastgoed en meer specifiek in baanwinkels, zowel in Vlaanderen (63% van de portefeuille) als Wallonië (37% van de portefeuille). Baanwinkels bevinden zich in de periferie van de steden en dorpen en zijn kenmerkend voor België. Parkeren is gratis en kan voor de deur. Dit betekent een groot voordeel ten opzichte van de binnensteden. De portefeuille is een kleine 700 miljoen groot. De onderneming kent een sterk management. Een bevak is net zoals de fiscale beleggingsinstelling in Nederland onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Alstria Office In maart is de positie van Alstria iets uitgebouwd. Alstria belegt uitsluitend in Duitsland en heeft een vastgoedportefeuille van circa 1,6 miljard. De portefeuille bestaat met name uit kantoren (93%). De onderneming heeft de afgelopen jaren laten zien succesvol te zijn met de add-value strategie waarbij oude kantoren volledig worden gerenoveerd, verhuurd en verkocht. Vooral in de regio Hamburg is Alstria sterk (46% van de portefeuille). De financiering van de onderneming is degelijk en biedt ruimte voor het verder uitrollen van de strategie en zo het vergroten van de portefeuille. ActivInvestor is van mening dat Alstria één van de betere kantorenspelers is in Duitsland en door de achterblijvende koers is besloten de positie iets uit te bouwen. Citycon In het eerste half jaar van 2013 is de positie in Citycon uitgebreid. Citycon is een Finse vastgoedonderneming wiens vastgoedportefeuille van 3,2 miljard voornamelijk bestaat uit winkelcentra en supermarkten in Scandinavië (88%) en de Baltische staten (12% van de portefeuille). De economische ontwikkeling van de Scandinavische landen is sterker dan in de rest van Europa. Citycon moet daarvan kunnen profiteren. Citycon is sinds een aantal acquisities één van de grootste 9

11 beursgenoteerde winkelspelers in Zweden. Door te beleggen in Citycon krijgt ActivInvestor Real Estate exposure in winkelvastgoed in het relatief aantrekkelijke Scandinavië zonder direct valutarisico te lopen. Verkopen Gecina In april is de positie in Gecina verkocht nadat de koers sterk was opgelopen en zeker ten opzichte van andere Franse vastgoedspelers. Gecina blijft een aantrekkelijke vastgoedonderneming maar relatief was het aandeel duur te noemen. ActivInvestor Real Estate zal zeker overwegen opnieuw een positie te nemen bij een lagere koers. Beni Stabili In de eerste zes maanden is de positie van Beni Stabili geheel afgebouwd. In eerste instantie omdat de koers sterk was opgelopen maar ook speelde de negatieve (politieke) sentimenten rondom Italië en de economische ontwikkelingen aldaar een rol. Beni Stabili blijft de kwalitatief beste genoteerde kantorenspeler in Italië met vooral eersteklas kantoren in Milaan en Rome. Bij een rustigere macro-omgeving of sterk dalende koers kan dan ook weer besloten worden tot het nemen van een positie in deze vastgoedonderneming. Corio In mei is op de positie in Corio winst genomen nadat het aandeel relatief sterk was opgelopen zelfs na dividendbetaling. Na de verwachte correctie is begin juli weer een kleine positie opgebouwd. Vastned Retail De koersen liepen begin mei relatief hard omhoog en dit was voor ActivInvestor Real Estate een reden om op sommige posities (voor een gedeelte) winst te nemen. Zo is begin mei op een gedeelte van de positie in Vastned Retail winst genomen nadat de koers relatief sterk was opgelopen na dividendbetaling. 10

12 Endurance Commercial Fund In de maand juni 2013 heeft de directie van ActivInvestor Real Estate een belangrijk besluit genomen. Het belang in de nog enige niet-beursgenoteerde vastgoedonderneming, het Endurance Commercial Fund, is verkocht. Het Endurance Commercial Fund belegt in commercieel vastgoed vooral gelegen in Tsjechië (Praag) en Polen (Warschau). Het fonds nadert het einde van haar looptijd. Daarom lopen ook veel financieringen af. In deze tijd is dat geen pretje. Naast onder meer een herfinancieringsrisico is er echter wel een portefeuille aanwezig met een bepaalde waarde. Sinds vorig jaar november was de Tsjechische bank JT Banka geïnteresseerd in de aandelen in het fonds, maar de directie van ActivInvestor Real Estate was van mening dat de geboden prijs ver beneden de werkelijke waarde lag. Op dat moment bedroeg de intrinsieke waarde per aandeel 5,87 en bedroeg de geboden prijs per aandeel 2,20. In de paar maanden na het bod bleef het relatief rustig. Wij kregen van de fondsmanager van het Endurance Commercial Fund op 20 december 2012 het bericht dat JT Banka een belang van 31,2% had opgebouwd. In januari jongstleden werd de intrinsieke waarde van 5,43 per aandeel per 30 september 2012 (einde boekjaar) gecommuniceerd. Vervolgens kwam op 15 maart 2013 het bericht dat het belang van JT Banka was gestegen tot 66,26%. De meest recentelijke melding was 68%. Gezien dit grote belang begon de directie van ActivInvestor Real Estate bezorgd te worden over de positie als minderheidsaandeelhouder en heeft zij aangedrongen op een kennismakingsgesprek met de nieuwe grootaandeelhouder en de fondsmanager over het beleid en de strategie van het Endurance Commercial Fund. Deze afspraak kwam er niet meteen, maar medio april ontvingen wij, tezamen met de andere overgebleven aandeelhouders, een aanbod om onze aandelen voor 3,50 per aandeel te verkopen. Daarbij wel aangemerkt dat dit bod alleen geldig was als alle aandeelhouders hun belang zouden aanbieden aan JT Banka. In het verlengde van het aanbod vond op 2 mei 2013 alsnog de gevraagde bespreking in Parijs plaats. Tijdens dit gesprek werd door de fondsmanager een verontrust beeld geschetst van de onderneming. Acht van de elf bankleningen zouden binnen twaalf maanden expireren, waarbij de banken alleen bereid zouden zijn deze tegen zeer hoge eisen en kosten de leningen te verlengen. Daarnaast waren er fiscale complicaties en hadden potentiële kopers zich voor de portefeuille gemeld. In een laatste ultieme poging om ook de resterende units te verwerven werd 11

13 door JT Banka een bod van 3,70 per aandeel gedaan, alleen geldig indien alle resterende aandelen zouden worden aangeboden. Naar aanleiding van de opstelling van zowel de fondsmanager als van de nieuwe grootaandeelhouder JT Banka, die aangaf voor een korte termijn liquidatie te gaan terwijl de inkoopprijs van haar units slechts gemiddeld 2,30 per aandeel bedroeg, heeft de directie van ActivInvestor Real Estate besloten in te gaan op het bod. Helaas besloten de overige aandeelhouders (met name Deense pensioenfondsen) niet in te gaan op het bod. Volgens JT Banka gold het bod dan ook niet voor ActivInvestor Real Estate. Enkele dagen na de afloop van het bod kregen wij als aandeelhouder het voorstel voorgelegd om in te stemmen met een verkoop van de gehele portefeuille, waarbij de opbrengst voor de aandeelhouders 3,17 per aandeel zou zijn. Dezelfde avond kregen we de nieuwe intrinsieke waarde door per 31 maart 2013 van 3,91, wat een forse daling is met de intrinsieke waarde van september 2012 ( 5,48). ActivInvestor Real Estate heeft met verbazing kennis genomen van de daling in intrinsieke waarde en heeft bij de fondsmanager om opheldering gevraagd over deze plotselinge daling van de intrinsieke waarde. Een duidelijk antwoord is hier niet over ontvangen en het gevoel speelt bij ons, maar ook bij de andere aandeelhouders, dat het hele proces niet transparant is. Samen met de overige aandeelhouders is duidelijk gemaakt dat deze manier van zaken doen onverantwoord is. Na de nodige dreigementen met de inzet van juridische middelen kreeg uitsluitend ActivInvestor Real Estate het aanbod om de units alsnog voor 3,50 te verkopen aangezien zij haar aandelen binnen de gestelde termijn had aangemeld en niet geheel duidelijk was uit de correspondentie dat dit aanbod uitsluitend gold als alle overige aandeelhouders zouden aanbieden. Op 4 juni 2013 hebben wij de overeenkomst tot verkoop van de aandelen getekend. De crisis heeft geleerd dat liquiditeit en toegang tot de kapitaalmarkt onbetaalbaar is. Ondanks dat vele beursfondsen ook onder druk zijn komen te staan en te maken hebben gehad met inzakkende koersen heb je als belegger altijd de keuze je aandelen te verkopen op het moment dat je zelf wilt. ActivInvestor zal verder groeien door posities te nemen in genoteerde vastgoedondernemingen. 12

14 Vooruitzichten ActivInvestor Real Estate heeft zich als doel gesteld een jaarlijks gemiddeld rendement te halen tussen de 6% en 8%. Hiervoor wordt belegd in een beperkt aantal Europese vastgoedondernemingen. ActivInvestor Real Estate heeft doorlopend contact met het management van vastgoedondernemingen en kenners van de industrie zoals analisten en makelaars. Zodoende beoordeelt ActivInvestor Real Estate continu of de lange termijn kansen van haar beleggingen aantrekkelijk zijn. De macro-economische verwachting voor Europa is gematigd positief. De economisch positieve berichten uit Amerika worden weer enigszins teniet gedaan door zorgen over opkomende landen. De meeste opkomende landen laten een groeivertraging zien waarbij de ogen vooral gericht zijn op China. Landenkeuze maakt het verschil en het is daarom belangrijk landenrisico s goed in te schatten en te concentreren naar economisch sterkere gebieden. De verwachting is dat de beurzen een bepaalde mate van beweeglijkheid zullen houden. ActivInvestor Real Estate zal vooralsnog haar exposure naar de Zuid-Europese landen zoveel mogelijk beperken en zich richten op de economisch sterkere landen zoals Duitsland. ActivInvestor Real Estate blijft beursgenoteerde vastgoedondernemingen als een interessante belegging zien. Het geeft de belegger een aantal zekerheden tijdens onzekere tijden. Daarnaast geeft vastgoed een goede dekking tegen inflatie. Met name interessant zijn vastgoedondernemingen die voldoen aan het volgende profiel: - Stabiel (en hoog) dividend betalen - In staat om gunstige acquisities en/of (her)ontwikkelingen te doen - Gematigd gefinancierd zijn - In economisch sterke regio s opereren ActivInvestor Real Estate vindt het vooral belangrijk om rekening te houden met de risico s in de markt. Daarom zal met een relatief laag risicoprofiel worden belegd. Enerzijds door te beleggen in vastgoedondernemingen die zich kenmerken door het bovenstaande profiel. Anderzijds door tijdelijk een grotere kaspositie aan te houden wanneer dit als gewenst wordt gezien. 13

15 Amsterdam, 29 augustus 2013 ActivInvestor Management B.V. Namens de directie, J.M. Hogeslag J.J.M. Reijnen 14

16 Balans per 30 juni 2013 vóór resultaatbestemming (bedragen in euro s) Activa Noot Beleggingen Aandelen Liquiditeiten Overige vaste activa 1.2 Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Vorderingen Overige vorderingen Totaal activa Passiva Eigen vermogen 1.3 Geplaatst kapitaal Agioreserve Wettelijke reserve Overige reserves Onverdeeld resultaat Kortlopende schulden Overige schulden Totaal passiva Intrinsieke waarde per aandeel ,00 544,31 De toelichting op de halfjaarcijfers maakt integraal onderdeel uit van deze halfjaarcijfers. 15

17 Winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar 2013 (bedragen in euro s) Noot t/m t/m Opbrengsten 2.1 Direct beleggingsresultaat Dividenden Resultaat handelsdag Rente Indirect beleggingsresultaat Gerealiseerd Ongerealiseerd Totaal opbrengsten Uitgaven 2.2 Managementkosten Overige bedrijfskosten Winst uit gewone bedrijfsuitoefening voor belasting Vennootschapsbelasting - - Nettowinst Winst/(-verlies) per aandeel* ,53 24,52 De toelichting op de halfjaarcijfers maakt integraal onderdeel uit van deze halfjaarcijfers. * De winst/(-verlies) per aandeel is gebaseerd op het gewogen aantal uitstaande aandelen in het eerste halfjaar van

18 Mutatieoverzicht eigen vermogen over het eerste halfjaar 2013 (bedragen in euro s) Geplaatst Agioreserve Wettelijke Overige Onverdeeld Totaal kapitaal reserves reserves resultaat Saldo per 1 januari Nettow inst / (-verlies) Winstbestemming Dividenduitkering Overboeking van w ettelijke reserve naar overige reserve Uitgifte aandelen Inkoop aandelen Saldo per 30 juni Saldo per 1 januari Nettow inst / (-verlies) Winstbestemming Dividenduitkering Overboeking van w ettelijke reserve naar overige reserve Uitgifte aandelen Inkoop aandelen Saldo per 30 juni De toelichting op de halfjaarcijfers maakt integraal onderdeel uit van deze halfjaarcijfers. 17

19 Kasstroomoverzicht over het eerste halfjaar 2013 (bedragen in euro s) Noot Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Aankoop beleggingen Verkoopopbrengst beleggingen Ontvangen rente Ontvangen dividend Uitgaven Netto kasstroom uit beleggingsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Opbrengsten aandelenuitgifte Uitbetaald dividend Inkoop van aandelen Opbrengst handelsdagen Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten Totale kasstroom Liquide middelen begin van het jaar Netto kasstroom Liquide middelen per 30 juni De toelichting op de halfjaarcijfers maakt integraal onderdeel uit van deze halfjaarcijfers. 18

20 TOELICHTING OP DE HALFJAARCIJFERS Per 30 juni 2013 (bedragen in euro s) Algemeen ActivInvestor Real Estate N.V. ("de vennootschap") is statutair gevestigd te Amsterdam. De vennootschap is op 17 december 2004 opgericht naar Nederlands recht onder de handelsnaam ActivInvestor Real Estate N.V. De vennootschap is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal en kent een open-end structuur. De aandelen zijn dagelijks verhandelbaar. ActivInvestor Real Estate houdt zich bezig met het beleggen in een beperkt aantal geselecteerde Europese vastgoedfondsen. Zij heeft als thema actief aandeelhouderschap. ActivInvestor Real Estate opteert voor de status van fiscale beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 28 Wet op de vennootschapsbelasting Op 26 mei 2006 heeft de AFM een vergunning als beheerder in het kader van de Wet toezicht beleggingsinstellingen 2005 (Wtb 2005) aan ActivInvestor Management B.V. verleend. Deze vergunning is met ingang van 1 januari 2007 van rechtswege overgegaan in een Wft (Wet op het financieel toezicht)-vergunning. Grondslagen voor de opstelling van de halfjaarcijfers De grondslagen voor de waardering van activa en passiva en resultaatbepaling zijn opgesteld in overeenstemming met Titel 9, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek naar Nederlands recht. De halfjaarcijfers over de periode 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 voldoen aan de Wft. 19

21 Toelichting bij specifieke posten in de balans 1.1) Beleggingsoverzicht aandelen Aandelen beursgenoteerd Marktw aarde % van totale % van totale Land beleggingen beleggingen Alstria Office REIT Duitsland ,2% 3,5% Altarea Frankrijk ,0% 4,7% Argo Real Estate Verenigd Koninkrijk ,8% 2,1% Atrium Oostenrijk ,9% 6,5% Beni Stabili Italië ,8% 4,8% Citycon Finland ,4% 5,5% Coffinimo België ,0% 6,1% Corio Nederland ,5% 7,2% Deutsche Euroshop Duitsland ,5% 2,1% DIC Asset Duitsland ,4% 3,9% Eurocommercial Properties Nederland ,7% 5,0% Gecina Frankrijk - - 2,0% Hamborner Duitsland ,5% 4,5% Icade Frankrijk ,5% - LEG Immobilien Duitsland ,5% - Mercialys Frankrijk ,1% 6,0% Prime Office Duitsland ,7% 3,7% Retail Estates België ,9% - Societé de la Tour Eiffel Frankrijk ,0% 3,7% Sponda Finland ,7% 6,2% Vastned Retail Nederland ,4% 6,6% VIB Vermogen Duitsland ,6% - Wereldhave Nederland ,8% 7,1% Totaal ,0% 91,2% Aandelen niet beursgenoteerd Endurance Fund Luxemburg - - 8,8% Totaal beleggingen aandelen ,0% 100,0% 20

22 Regioverdeling beleggingen aandelen Hieronder volgt een specificatie van de landen waarin de vastgoedondernemingen gevestigd zijn. Land Marktwaarde % Marktwaarde % Duitsland % % Nederland % % Frankrijk % % Scandinavië % % België % % Oostenrijk % % Italië % % Verenigd Koninkrijk % % Luxemburg % Totaal Beleggingen % % Hieronder volgt een specificatie van de landen waarin het vastgoed van de vastgoedondernemingen gelegen is. Land Marktwaarde % Marktwaarde % Duitsland % % Frankrijk % % Scandinavië % % Centraal & Oost-Europa % % België % % Italië % % Nederland % % Spanje % % Verenigd Koninkrijk % % Overig % % Totaal Beleggingen % % 21

23 Mutatieoverzicht beleggingen aandelen Hieronder volgt een overzicht van de mutaties in beleggingen aandelen. 1.2) Overige vaste activa Beleggingen Beleggingen aandelen aandelen Per 1 januari Aankopen Verkopen Gerealiseerde en ongerealiseerde winst uit beleggingen Immateriële vaste activa Boekwaarde per 1 januari Aanschaffingen - - Afschrijvingen Cumulatieve afschrijvingen Materiële vaste activa Boekwaarde per 1 januari Aanschaffingen - - Afschrijvingen Cumulatieve afschrijvingen

ING DUTCH FUND. Halfjaarbericht 2012. ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.)

ING DUTCH FUND. Halfjaarbericht 2012. ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) ING DUTCH FUND Halfjaarbericht 2012 ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) DIRECTIE en BEHEERDER ING Fund Management B.V. Schenkkade 65 2595 AS Den Haag Internet: www.ingim.nl

Nadere informatie

Jaarverslag. ASR Europees Vastgoed Basisfonds

Jaarverslag. ASR Europees Vastgoed Basisfonds Jaarverslag ASR Europees Vastgoed Basisfonds Periode 18 december 2012 t/m 31 december 2013 Algemene informatie ASR Europees Vastgoed Basisfonds Kantooradres Fonds Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht Beheerder

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Loyalis S&B Beleggingsfonds

Jaarverslag 2013. Loyalis S&B Beleggingsfonds Jaarverslag 2013 Loyalis S&B Beleggingsfonds Jaarverslag 2013 Loyalis S&B Beleggingsfonds Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Algemene gegevens 3 Structuur 4 Verslag van de Beheerder 6 Beleggingsbeleid Loyalis

Nadere informatie

GESPREIDE BELEGGINGSFONDS. Jaarverslag 2013

GESPREIDE BELEGGINGSFONDS. Jaarverslag 2013 GESPREIDE BELEGGINGSFONDS Jaarverslag 2013 Gespreide Beleggingsfonds 1 Jaarverslag 2013 Gespreide Beleggingsfonds Inhoudsopgave Gespreide Beleggingsfonds Gespreide Beleggingsfonds... 6 Algemene informatie...

Nadere informatie

MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG

MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG 2013 Meesman Beleggingsfondsen Beheerder Meesman Index Investments B.V. Nassaulaan 1 2514 JS Den Haag Bewaarder Stichting Bewaarder Meesman Indexfondsen Claude Debussylaan

Nadere informatie

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013 NEDERLANDSE AANDELENFONDS Jaarverslag 2013 Nederlandse Aandelenfonds 1 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Nederlandse Aandelenfonds Nederlandse Aandelenfonds... 3 Algemene informatie... 4 Kerncijfers... 7

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2012

HALFJAARBERICHT 2012 HALFJAARBERICHT 2012 Inhoud Blad Pyramidefonds 2 Verslag van de beheerder 3 Halfjaarrekening 7 Balans per 30 juni 2012 7 Winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar 2012 8 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op! In het begrotingsakkoord 2013, dat op 25 mei aan de Tweede Kamer is gestuurd, is aangegeven dat het belastingvoordeel

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Synthes Fund JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Synthes Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV

Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op: zie ook het separate supplement bij het Prospectus van Triodos Vastgoedfonds NV gedateerd op 31 mei 2013

Nadere informatie

Robeco Life Cycle Funds N.V.

Robeco Life Cycle Funds N.V. s N.V. Verslag over de periode 1 juli 2011 tot en met 31 december 2011 Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Kerncijfers 5 Verslag van de directie 7 Algemene inleiding 7 Beleggingsresultaat 8 Beleggingsbeleid

Nadere informatie

Vastgoed. Inhoud. thema

Vastgoed. Inhoud. thema vastgoed Het optimisme van een groot aantal beheerders van vastgoed is te begrijpen. De waarderingen zijn veelal laag en de dividendrendementen zijn overwegend bovengemiddeld. Vastgoed blijft een stevig

Nadere informatie

PROSPECTUS. DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

PROSPECTUS. DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal PROSPECTUS DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal Amsterdam, 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE DEFINITIES... 4 BELANGRIJKE INFORMATIE EN VERANTWOORDING... 6 PROFIEL...

Nadere informatie

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V.

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober 2013-31 maart 2014 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsmaatschappij Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober

Nadere informatie

jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS

jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS Inhoud 1. Verslag van de beheerder 2 2. Vergelijkend overzicht 4 3. Jaarrekening 2011 5 Balans per 31 december 2011 5 Winst- en verliesrekening over 2011 6

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen

BNP Paribas Garantie Fondsen BNP Paribas Garantie Fondsen Jaarverslag 2011/2012 30 november 2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad

Nadere informatie

ThinkCapital ETF s N.V. Jaarverslag 2013

ThinkCapital ETF s N.V. Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 3 2. Profiel 4 3. Performanceoverzicht 9 4. Verslag van de Directie 15 5. Jaarrekening 2013 18 5.1 Balans per 31 december (voor verwerking resultaatbestemming)

Nadere informatie

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie Alternative Harbour Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2 0 1 4. European Opportunities Fund

Halfjaarbericht 2 0 1 4. European Opportunities Fund Halfjaarbericht 2 0 1 4 European Opportunities Fund Inhoudsopgave Ontwikkeling European Opportunities Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Financieel verslag Balans 12 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Robeco Customized US Large Cap Equities N.V.

Robeco Customized US Large Cap Equities N.V. Robeco Customized US Large Cap Equities N.V. Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht Instelling voor collectieve belegging in effecten KvK 6120668 Verslag over de periode

Nadere informatie

BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV HALFJAARVERSLAG 2008

BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV HALFJAARVERSLAG 2008 BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV HALFJAARVERSLAG 2008 INHOUDSOPGAVE Kerngegevens 2008 2 Verslag van de directie 3 - Direct rendement 3 - Indirect rendement 3 - Rendementsdoelstelling 3 - Uitkering 3 - Verwachte

Nadere informatie

Beleggingsfonds Hoofbosch

Beleggingsfonds Hoofbosch HALFJAARVERSLAG over de periode 1 januari 2014-30 juni 2014 Inhoudsopgave Algemene Informatie... 3 Kerngegevens... 4 Profiel... 5 Algemeen... 5 Vergunning AFM... 5 Beleggingsbeleid... 5 Risicoprofiel...

Nadere informatie

ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS

ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS HALFJAARVERSLAG over de periode 1 januari 2013-30 juni 2013 INHOUDSOPGAVE ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS... 4 ALGEMEEN... 4 BELEGGINGSBELEID... 4 BELEGGINGSDOELSTELLING... 5 RISICOPROFIEL...

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Holding N.V. Halfjaarverslag 2014. Het vermogen om te renderen

Renpart Vastgoed Holding N.V. Halfjaarverslag 2014. Het vermogen om te renderen Renpart Vastgoed Holding N.V. Halfjaarverslag 2014 Renpart Vastgoed Holding N.V. Het vermogen om te renderen VERSLAG VAN DE DIRECTIE Geachte aandeelhouder, Hierbij bieden wij u het halfjaarverslag 2014

Nadere informatie

Vastgoedfonds II. Jaarverslag 2011

Vastgoedfonds II. Jaarverslag 2011 Vastgoedfonds II Jaarverslag 2011 1 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Verslag van de beherend vennoot 3 Financieel verslag en resultaat van het fonds 13 Jaarrekening 19 Balans per 31 december 2011 21

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2014 Hof Hoorneman Investment Funds NV

HALFJAARVERSLAG 2014 Hof Hoorneman Investment Funds NV HALFJAARVERSLAG 2014 Hof Hoorneman Investment Funds NV Hof Hoorneman Investment Funds NV 30 juni 2014 [1] INHOUDSOPGAVE PROFIELSCHETS HOF HOORNEMAN INVESTMENT FUNDS NV DIRECTIEVERSLAG HOF HOORNEMAN INVESTMENT

Nadere informatie