NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD. Zitting van de gemeenteraad van 17 januari 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD. Zitting van de gemeenteraad van 17 januari 2012"

Transcriptie

1 1 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van de gemeenteraad van 17 januari 2012 Aanwezig Mevrouw Karen D haeseleer, voorzitter, de heer Walter De Donder, burgemeester, de mevrouwen en heren Paul Geeraerts, Stijn Stassijns, Leen Steenhoudt, Yvan T Kint, Rik Verhavert, schepenen, Tim t Kint, Yvette Biesback-Schoonjans, Tim Herzeel, Wiske Bosteels, Greta Permentier, Guy Uyttersprot, Chris Troch, Willy Teirlinck, Denise De Paepe, Carlos Van Hove, Johny Vermoesen, Armand De Geyseleer, Iris Depoorter, Ludwig Berlo, raadsleden en de heer Juliaan Van Ginderdeuren, gemeentesecretaris. Verontschuldigd mevrouw Els Van Nieuwenhove, schepen buiten de raad. * * * * * * * * * * Mevrouw de voorzitter Karen D haeseleer opent de zitting om uur. Openbare zitting Punt 1 : algemene mededelingen Mevrouw de Voorzitter Karen D haeseleer doet volgende mededeling : Brief d.d. 21 december 2011 vanwege Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Vlaams- Brabant Diestsepoort 6 bus 1 te 3000 Leuven - toezending besluit van 14 december 2011 houdende definitieve vaststelling van de dienstjaarrekening 2010 gemeenteraadsbesluit van 28 juni Punt 2 : bekrachtiging besluiten van de burgemeester en de waarnemende burgemeester houdende vaststelling tijdelijke verkeersmaatregelen Gelet op de nieuwe gemeentewet, de artikelen en in het bijzonder; Gelet op het gemeentedecreet, artikel 42 in het bijzonder; Overwegende dat de politieverordeningen van de burgemeester door de gemeenteraad in de eerstvolgende vergadering moeten bekrachtigd worden; Op voorstel van de voorzitter;

2 2 De besluiten van de burgemeester en van de waarnemende burgemeester houdende nemen van tijdelijke maatregelen ter gelegenheid van : ondergrondse aansluiting Belgacom Driesstraat 14 plaatsen container Fosselstraat 101 rioleringswerken Spoorweglaan 7 levering materiaal wegens verbouwingen Kleine Heideweg 16 bouwwerken Nieuwe Kassei huwelijk, Langestraat 34 verhuis Bleregemstraat 75/C levering beton Balleistraat verhuis Fooststraat 3 stutten voorgevel Daalstraat 18 ondergrondse aansluiting Belgacom Langestraat 260 wijziging parcours wielerwedstrijd 62ste Brussel-Opwijk op zondag 26 februari 2012 verhuis Ternatsestraat 60/1 ondergrondse aansluiting Belgacom Bellekouter 50 verhuis Balleistraat 46 worden bekrachtigd. Afschrift van deze beslissing zal samen met de besluiten van de burgemeester aan de politiezone Tarl worden bezorgd. Punt 3 : aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer met betrekking tot afbakening bebouwde kom Brusselbaan/gewestweg N9 Gelet op het gemeentedecreet, artikel 42 3 in het bijzonder; Gelet op de nieuwe gemeentewet, de artikelen 119, en 135 2,1 in het bijzonder; Gelet op het koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer; Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; Gelet op het koninklijk besluit van 01 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

3 3 Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 03 april 2009; Overwegende dat de Brusselbaan, op het grondgebied van de gemeente Affligem, volledig vernieuwd en heraangelegd werd; Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 december 1980 houdende aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer met betrekking tot de afbakening van de bebouwde kom van de gemeente Affligem (Hekelgem); Overwegende dat de afbakening van de bebouwde kommen dient aangepast te worden; Overwegende dat dit besluit past in de visie van de gemeente om voortaan nog 3 snelheidsregimes op haar grondgebied te weerhouden, te weten 30, 50 en 70 kilometer per uur; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; Besluit: met algemeenheid van stemmen aangenomen. De bebouwde kom van Affligem (deelgemeente Hekelgem) wordt afgebakend langs de gewestweg N9 (uitbreiding bestaande toestand). De plaats waar de verkeersborden F1 (begin) en F3 (einde bebouwde kom) worden ingeplant : Brusselbaan, ter hoogte van kilometerpunt tweede lid van het gemeenteraadsbesluit van 18 december 1980 houdende aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende de afbakening van de bebouwde kom van de gemeente Affligem (Hekelgem), goedgekeurd door de Minister van Mobiliteit en Vervoer op 14 augustus1981, wordt opgeheven. Artikel 3 Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal toegestuurd worden aan : 1 de Minister van Mobiliteit en Vervoer; 2 de bestendige deputatie van de provincieraad van Vlaams-Brabant; 3 de griffie van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel, 4 de griffie van de politierechtbank van Vilvoorde, 5 de politiezone Tarl te Liedekerke.

4 4 Punt 4 : aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer met betrekking tot parkeerverbod ter hoogte van het appartementsgebouw Ternatsestraat 60 Gelet op het gemeentedecreet, artikel 42 3 in het bijzonder; Gelet op de nieuwe gemeentewet, de artikelen 119, en 135 2,1 in het bijzonder; Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968; Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; Gelet op het koninklijk besluit van 01 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg; Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 03 april 2009; Overwegende dat zich maatregelen opdringen om het parkeren te reglementeren; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; In de Ternatsestraat is het verboden te parkeren ter hoogte van het appartementsgebouw nr. 60, aan beide zijden van de in- en uitrit. Deze maatregel wordt gesignaleerd door middel van gele onderbroken lijnen op de rand van de rijbaan. De verkeerstekens waarvan sprake in dit reglement zullen worden geplaatst conform het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald. Artikel 3 Dit reglement zal worden bekendgemaakt na de goedkeuring door het aanbrengen van de vermelde verkeerstekens.

5 5 Artikel 4 Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal toegestuurd worden aan : 1 de bestendige deputatie van de provincieraad van Vlaams-Brabant; 2 de griffie van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel, 3 de griffie van de politierechtbank van Vilvoorde, 4 de politiezone Tarl te Liedekerke. Punt 5 : goedkeuring vervanging twee leden van de raad van beheer sporthal Bellekouter op voordracht van de sportraad Gelet op het gemeentedecreet, de artikelen 42 1, 43 2, 14, 199 en 200 in het bijzonder; Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 12 juni 2007 houdende goedkeuring van de statuten raad van beheer sporthal Affligem; Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 12 juni 2007 houdende hernieuwen van de raad van beheer van de gemeentelijke sporthal Bellekouter en de wijzigingen d.d. 14 oktober 2008 en 30 juni 2009; Overwegende dat de leden van de raad van beheer van de sporthal Bellekouter door de gemeenteraad benoemd worden; Overwegende dat vijf leden hiervan door de sportraad worden aangeduid; Overwegende dat het lidmaatschap van de raad wordt verloren door ontslag van het lid; Overwegende het ontslag van de heer Fons Van Bever en de heer Pierre Favest, beiden leden op voordracht van de sportraad; Overwegende de voordracht van twee nieuwe kandidaten door de sportraad in zittingen van 24 januari 2011 en 19 mei 2011; De heer Fons Van Bever wordt op voordracht van de sportraad vervangen in de raad van beheer van de sporthal Bellekouter door de heer Tom De Boom (Kenshiki Kagami vzw) wonende Spoorweglaan 8 te 1790 Affligem. De heer Pierre Favest wordt op voordracht van de sportraad vervangen in de raad van beheer van de sporthal Bellekouter door mevrouw Kristel Huygh (Kerncompetitie Affligem) wonende Langhaagstraat 18 te 1790 Affligem. Afschrift van deze beslissing zal aan de sportdienst, de raad van beheer van de sporthal en de sportraad worden bezorgd.

6 6 Punt 6 : principebeslissing houdende aanwerving van contractuele personeelsleden in het kader van artikel van het gemeentedecreet Gelet op het gemeentedecreet, de artikelen 42 1 en in het bijzonder; Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 28 juni 2011 houdende vaststellen van de personeelsformatie; Gelet op de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel; Overwegende dat met toepassing van artikel van het gemeentedecreet ook buiten de personeelsformatie op contractuele basis kan worden aangeworven; Overwegende dat de bedoelde contractuele personeelsleden geen lid van het managementteam kunnen zijn; Overwegende dat het gaat over contractuele aanwervingen waarvan de tewerkstellingsduur tot maximaal twee jaar beperkt is; Overwegende dat in geval van nood aan bijkomend personeel het college spoedig moet kunnen overgaan tot aanwerving, ten einde de dienstverlening te kunnen verzekeren; Overwegende dat hiertoe de gemeenteraad een principebeslissing moet nemen alvorens het college van burgemeester en schepenen voor een dergelijke aanwerving de procedure, zoals voorzien in artikel 31 van de rechtspositieregeling, kan beginnen; Op voorstel van de gemeentesecretaris; Het college van burgemeester en schepenen kan in het kader van artikel van het gemeentedecreet 5 VE contractuele personeelsleden buiten formatie, voor de maximale duur van twee jaar, aanwerven. Afschrift van deze beslissing zal aan de personeelsdienst worden bezorgd. Mondelingen vragen Raadslid Tim Herzeel stelt een vraag over : Brusselbaan ter hoogte van Napoleon en verder naar Erembodegem toe is daar terug allemaal opgebroken naast het fietspad lijkt of men alles opnieuw aan het overdoen is? Schepen Paul Geeraerts antwoordt : ik ben hiervan niet op de hoogte zal het donderdag op de vergadering vragen.

7 7 Raadslid Johny Vermoesen stelt vragen over : - de begraafplaats te Hekelgem hoe zit het met de afscheidsruimte? - hoe ziet het met de bouw van het rustoord? Schepen Paul Geeraerts, voorzitter Karen D haeseleer en burgemeester Walter De Donder geven respectievelijk antwoorden : - er komt schot in de zaak er was een serieus dispuut met de aannemer zelfs al vóór de aanvang der werken zijn vorderingsstaten klopten niet er was altijd iets vorige week is de afspraak gemaakt dat hij terug de werken verderzet tegen april-mei moet het werk rond zijn; - de vraag moet aan mevrouw Els Van Nieuwenhove worden doorgespeeld; - één dezer dagen wordt de vergunning aangevraagd. Raadslid Tim t Kint stelt vragen over : - de ophaling van gft is deze week in de Langestraat niet gebeurd; - gebruik van Franse taal aan balie in politiegebouw te Liedekerke, zelf tweemaal gehoord men ging dat aankaarten; - de verkiezingen gaan de stemcomputers tijdig geleverd en getest kunnen worden; - de Domentsebroeken lading grind afgekapt door een vrachtwagen van de gemeente helft van de lading is in gracht terechtgekomen; - brand vorige maand in Langestraat brandweer is een paar keer verkeerd gereden brandweer was niet op de hoogte van de situatie dat de Langestraat op een aantal plaatsen geblokkeerd was normaal gezien wordt dat hen gemeld wordt zoiets niet doorgegeven aan de brandweer zo ja waarom is het deze keer niet gebeurd? Schepen Paul Geeraerts en burgemeester Walter De Donder geven respectievelijk antwoorden : - in de kalender staat dat de gft deze week niet wordt opgehaald; - het gebeurt dat er Frans wordt gesproken, maar niet vaak de politie kan een premie voor tweetaligheid krijgen dan is het niet logisch dat er maar één taal mag gesproken worden; - waarschijnlijk wordt met de nieuwe computers gestemd; - het ging over gebroken beton wist niet waar de vrachtwagen naartoe reed; - normaal wordt er door de politie een besluit van de burgemeester opgesteld de politie moet dan iedereen verwittigen. Notulen De notulen van de vorige zitting d.d. 20 december 2011 worden goedgekeurd na toevoeging van het woord kosteloos op bladzijde 46. Mevrouw de voorzitter Karen D haeseleer sluit de vergadering om uur. Namens de raad, I.O. De gemeentesecretaris, Juliaan Van Ginderdeuren De Voorzitter, Karen D haeseleer.

Openbare zitting van 09 februari 2010

Openbare zitting van 09 februari 2010 GEMEENTE AFFLIGEM UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Openbare zitting van 09 februari 2010 Aanwezig : mevrouw Karen D haeseleer, voorzitter, de heer Yvan T Kint, burgemeester, de mevrouwen en

Nadere informatie

* * * * * * * * * * Punt 11: gemeentelijk reglement voor het GNOP toegevoegd punt van raadslid Tim t Kint

* * * * * * * * * * Punt 11: gemeentelijk reglement voor het GNOP toegevoegd punt van raadslid Tim t Kint 1 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van dinsdag 13 maart 2012 Aanwezig Mevrouw Karen D haeseleer, voorzitter, de heer Walter De Donder, burgemeester, de mevrouwen en heren Paul Geeraerts, Leen Steenhoudt,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 13 juli 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_08181 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 9 juni 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_07491 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 2 juni 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_07117 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 28 april 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_05376 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 30 juni 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_08373 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 29 juni 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_07408 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 24 maart 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_03650 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 8 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11098 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 23 juni 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_08111 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 29 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_12188 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 22 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11839 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 15 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11484 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 27 april 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_04735 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 16 juni 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_07867 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Arrondissement Oudenaarde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 17 DECEMBER 2015

Arrondissement Oudenaarde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 17 DECEMBER 2015 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 17 DECEMBER 2015 Aanwezig : Aelvoet Carlos, Voorzitter ; Vander Meeren Luc, Burgemeester ; Nachtegaele Veerle Van den Dorpe Isabelle, Dhondt Willy

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 15 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11492 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 24 augustus 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_09107 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 26 januari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_00886 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 14 juli 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_09296 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 6 oktober 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_12425 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 24 augustus 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_08824 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 23 februari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_01922 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gewestweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 10 november 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_13258 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 19 oktober 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_11578 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 11 februari 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_01792 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 30 juni 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_08369 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 5 december 2013 Besluit nummer: 2013_GR_01266 Onderwerp: Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer betreffende de Vrijdagmarkt, deel tussen

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 22 april 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_05058 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 2 februari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_01243 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

WESTERLO Parel van de Kempen

WESTERLO Parel van de Kempen WESTERLO Parel van de Kempen Politieverordening bii hoogdringendheid: veiligheidsmaatregelen BMX-wedstriid op Sporta Geneinde. op zaterdag 2 en zondag 22 oktober 20 7 De burgemeester De secretaris Gelet

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 15 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11482 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 14 juli 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_09304 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 15 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11485 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 8 december 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_14975 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 24 november 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_14164 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 17 november 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_13892 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 17 november 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_13896 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 10 november 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_13539 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 22 december 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_15567 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gewestweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 15 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11467 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 13 april 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_04231 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 24 maart 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_03664 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 18 mei 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_05791 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 21 maart 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_02795 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 8 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11095 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 13 juli 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_08184 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gewestweg -

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 19 januari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_00589 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 28 april 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_05367 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 12 mei 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_05952 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 16 juni 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_07460 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen

College van burgemeester en schepenen College van burgemeester en schepenen zitting van 4 augustus 2017 PZ LEUVEN Verkeer Besluit Goedgekeurd Aanvullend reglement houdende verkeersmaatregelen - Mechelsestraat - Goedkeuring (2017_CBS_04860)

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 22 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11834 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 17 augustus 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_08829 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 22 december 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_15574 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement betreffende parkeerzones met beperkte parkeerduurtijd

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 23 maart 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_03255 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD. Zitting van 11 februari 2014

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD. Zitting van 11 februari 2014 1 GEMEENTE AFFLIGEM NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 11 februari 2014 Aanwezig de heer Paul Geeraerts, voorzitter, de heer Walter De Donder, burgemeester, de mevrouwen en heren Leo De Ryck, Herman

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 21 maart 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_02798 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 8 december 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_14984 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 26 mei 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_06685 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 23 juni 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_08110 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 24 maart 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_03665 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gewestweg -

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 10 november 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_13255 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 12 mei 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_05953 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 14 juli 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_09289 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 12 mei 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_05954 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 4 mei 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_05710 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen

College van burgemeester en schepenen College van burgemeester en schepenen zitting van 2 december 2016 PZ LEUVEN Verkeer Besluit Goedgekeurd 2016_CBS_07542 - Aanvullend reglement houdende verkeersmaatregelen - Justus Lipisusstraat - Goedkeuring

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 20 oktober 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_12949 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 19 januari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_00571 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gewestweg

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD. Zitting van dinsdag 23 oktober 2012

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD. Zitting van dinsdag 23 oktober 2012 1 GEMEENTE AFFLIGEM NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van dinsdag 23 oktober 2012 Aanwezig de heer Paul Geeraerts, wd. voorzitter, de heer Walter De Donder, burgemeester, de mevrouwen en heren Stijn

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 7 juli 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_08691 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 21 september 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_10273 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 19 januari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_00564 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Burgemeester S. Vandenberghe

Burgemeester S. Vandenberghe DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college Burgemeester S. Vandenberghe Dienst verkeer Volgnummer dossier 11 Onderwerp Verkeer en mobiliteit. Opheffen en opnieuw vaststellen

Nadere informatie

Punt 1 : bekrachtiging van de besluiten van de burgemeester houdende vaststelling tijdelijke verkeersmaatregelen

Punt 1 : bekrachtiging van de besluiten van de burgemeester houdende vaststelling tijdelijke verkeersmaatregelen 1 GEMEENTE AFFLIGEM NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 8 oktober 2013 Aanwezig de heer Paul Geeraerts, voorzitter, de heer Walter De Donder, burgemeester, de mevrouwen en heren Guy Uyttersprot, Herman

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 21 maart 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_02801 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 7 april 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_03926 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 10 november 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_13527 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 6 april 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_03880 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 25 augustus 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_10436 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 16 februari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_01736 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 5 oktober 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_11015 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen

College van burgemeester en schepenen College van burgemeester en schepenen zitting van 6 oktober 2017 PZ LEUVEN Verkeer Besluit Goedgekeurd Aanvullend reglement houdende verkeersmaatregelen op een gemeenteweg - Parkstraat - Goedkeuring (2017_CBS_06300)

Nadere informatie

Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 6, 7, 8, 9 en 10 augustus 2009 n.a.v. de Mennefeesten

Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 6, 7, 8, 9 en 10 augustus 2009 n.a.v. de Mennefeesten Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 6, 7, 8, 9 en 10 augustus 2009 n.a.v. de Mennefeesten Op donderdag 6 augustus 2009 vanaf 18u00 tot dinsdag 11 augustus 2009 om 6u00 zal

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 26 januari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_00892 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 2 februari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_01254 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 2 februari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_01270 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 1 juni 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_06299 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -

Nadere informatie

WESTERLO Parel van de Kempen

WESTERLO Parel van de Kempen WESERLO Parel van de Kempen ijdelijl< politiereglement bij hoogdringendheid op de politie van het wegverkeer: i nvoeri n g verkeersm aatregelen Spi kdorenvel d om gevi ng Cam pus De Beeltjens van woensdag

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 24 augustus 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_09099 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Vergadering van 15 juni 2016

Vergadering van 15 juni 2016 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Tielt Uittreksel uit de notulen van het schepencollege Vergadering van 15 juni 2016 Tegenwoordig : De heer Ivan Delaere, burgemeester-voorzitter; De heer Paul Lambrecht,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD. Zitting van dinsdag 13 december 2016

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD. Zitting van dinsdag 13 december 2016 1 GEMEENTE AFFLIGEM NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van dinsdag 13 december 2016 Aanwezig mevrouw Karen D haeseleer, waarnemend voorzitter, de heer Walter De Donder, burgemeester, de heren en mevrouwen

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD. Punt 1 : onderzoek van de geloofsbrieven, eedaflegging en tijdelijke aanstelling van een opvolger als gemeenteraadslid

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD. Punt 1 : onderzoek van de geloofsbrieven, eedaflegging en tijdelijke aanstelling van een opvolger als gemeenteraadslid 1 GEMEENTE AFFLIGEM NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 13 mei 2014 Aanwezig De heer Paul Geeraerts, voorzitter, de mevrouwen en heren Walter De Donder, Leo De Ryck, Guy Uyttersprot, Herman Steppe,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD. Zitting van 14 maart 2017

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD. Zitting van 14 maart 2017 1 GEMEENTE AFFLIGEM NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 14 maart 2017 Aanwezig de heer Paul Geeraerts, voorzitter, de heer Walter De Donder, burgemeester, de heren en mevrouwen Leo De Ryck, Guy Uyttersprot,

Nadere informatie

Burgemeester S. Vandenberghe

Burgemeester S. Vandenberghe DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college Burgemeester S. Vandenberghe Dienst verkeer Volgnummer dossier 3 Onderwerp Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 17 november 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_13890 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Uittreksel uit de notulen van. het schepencollege. Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Tielt. Vergadering van 5 juli 2017

Uittreksel uit de notulen van. het schepencollege. Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Tielt. Vergadering van 5 juli 2017 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Tielt Uittreksel uit de notulen van het schepencollege Vergadering van 5 juli 2017 Aanwezig: Ivan Delaere, Burgemeester-voorzitter Paul Lambrecht, Greet Dewitte,

Nadere informatie