H A N D L E I D I N G B E L E G G I N G S S P E L V O O R S L I M M E B E L E G G E R S A L L E S WAT U M O E T W E T E N O M T E S P E L E N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "H A N D L E I D I N G B E L E G G I N G S S P E L V O O R S L I M M E B E L E G G E R S A L L E S WAT U M O E T W E T E N O M T E S P E L E N"

Transcriptie

1 H A N D L E I D I N G H A N D L E I D I N G 1 B E L E G G I N G S S P E L V O O R S L I M M E B E L E G G E R S A L L E S WAT U M O E T W E T E N O M T E S P E L E N TB Handleiding.indd :02:00

2 INHOUD Turbo Investor in het kort...3 Turbo Investor Quick Start...3 Spelregels...5 Slim beleggen met Turbo s...6 De Turbo s in Turbo Investor...9 De politieke en economische ontwikkelingen zoals deze geschetst worden in het spel Turbo Investor zijn fictief en weerspiegelen niet de opvattingen van de uitgevende instelling of die van haar partners. Inhoud van het spel Drie kranten Handleiding Turbo Quick Scan Orderformulieren Rekenmachine Potlood TURBO INVESTOR IN HET KORT Turbo Investor is een spel dat draait om uw visie op beleggen en de manier waarop u inspeelt op veranderende marktomstandigheden. U start met een vermogen van EURO Tijdens het spel stelt u met dit bedrag een beleggingsportefeuille samen, u belegt de EURO in verschillende markten. Dit doet u met behulp van Turbo s. Wat Turbo s precies zijn, leest u op bladzijde 9 van deze Handleiding. Na twee speelrondes wordt de balans opgemaakt en wordt vastgesteld wie van de spelers het hoogste rendement heeft behaald met zijn of haar beleggingen. Het doel van het spel is om ten opzichte van uw medespelers het beste rendement te realiseren. 3 TB Handleiding.indd :02:09

3 TURBO INVESTOR QUICK START De tussenstand Houd rekening met transactiekosten van EURO 10 De Spelleider bepaalt de wijze waarop Na het inleveren van Orderformulier 1 is er een per transactie. Turbo Investor wordt gespeeld. Ronde 1 korte onderbreking. Tijdens deze onderbreking Lever Orderformulier 2 in bij de Spelleider. Als er met teams wordt gespeeld, bepaalt de Zet de kaart met informatie over de Turbo s waarin voert de Spelleider de gegevens van de beleggings- Spelleider de samenstelling van de teams. u kunt beleggen voor u op tafel. portefeuilles van u en van de andere spelers in in De einduitslag De Spelleider geeft aan of wordt gespeeld met In de speldoos vindt u een rekenmachine, potlood de spelcomputer. Na het inleveren van Orderformulier 2 voert de Spel- individuele spelers of met teams. en orderformulieren. Leg deze binnen handbereik. Vervolgens ontvangt u van de Spelleider een leider de gegevens van de beleggingsportefeuilles Het is niet toegestaan de spelkranten te Op het teken van de Spelleider opent u Krant 1. In uitdraai van de op dat moment geldende waarde van u en van de andere spelers in in de spelcompu- openen voordat de Spelleider hiertoe deze krant staan nieuwsberichten over verschillen- van uw portefeuille volgens de op dat moment ter. De computer berekent op basis van eindkoersen toestemming geeft. de markten in de wereld. Lees deze berichten goed geldende koersen. Deze koersen zijn veranderd ten de eindstand. De speler of groep spelers met de Het is spelers die tot dezelfde spelersgroep behoren, door en maak u een voorstelling in welke markten opzichte van de koersen op basis waarvan u Order- beleggingsportefeuille met hoogste waarde in Euro s toegestaan om met elkaar te overleggen over de te u het beste kunt beleggen en hoe die zich wellicht formulier 1 hebt ingevuld. heeft gewonnen. volgen beleggingsstrategie. gaan ontwikkelen. De koersen op basis waarvan het rendement van 4 5 Stel een portefeuille samen op basis van de berich- Ronde 2 Tot slot de beleggingsportefeuilles wordt vastgesteld zijn ten die u gelezen hebt in Krant 1 en op basis van De Spelleider vraagt u nu om Krant 2 te openen en Wilt u weten hoe de eindkoersen tot stand zijn geko- geprogrammeerd in een rekenprogramma in de de informatie in deze Handleiding over Turbo s. U te lezen. men? Open dan Krant 3. Daarin kunt u lezen hoe de Spelcomputer. kunt maximaal EURO investeren. Belangrijk: Op basis van de berichten in Krant 2 en de nieuwe markten zich hebben ontwikkeld. De koersen in de Spelcomputer gelden voor houd rekening met transactiekosten van EURO 10 koersen richt u uw portefeuille opnieuw in. U krijgt een print met uw beleggingsresultaat. het berekenen van de tussenstand en de per transactie. Op Orderformulier 2 geeft u aan wat u wilt einduitslag. Vul op Orderformulier 1 in waarin u wilt beleggen. Hebt u vragen over het invullen van het order- kopen of verkopen. Het budget waarover u beschikt kan hoger, lager of gelijk zijn aan de SPELREGELS Over de gehanteerde koersen is geen discussie mogelijk. formulier? Informeer dan bij de Spelleider. EURO waarmee u bent begonnen. Dit is De koersen in de Spelcomputer kunnen tijdens het Voor het lezen van de krant en het invullen van Or- afhankelijk van het beleggingsresultaat na de Doel van het spel is het samenstellen van een ef- spelen van het spel niet worden veranderd. derformulier 1 hebt u maximaal 30 minuten de tijd. eerste ronde. fectenportefeuille die ten opzichte van de andere De winnaar is de speler of groep spelers wiens Lever uw ingevulde orderformulier in bij de Spel- Voor het lezen van Krant 2 en het invullen van spelers of spelersgroepen het beste rendement beleggingsportefeuille voor verkoop van de leider. Orderformulier 2 hebt 30 minuten de tijd. realiseert. portefeuille de hoogste waarde in euro s heeft. TB Handleiding.indd :02:10

4 SLIM BELEGGEN MET TURBO S EUR 25,- koopt u een Turbo Long met een onderlig- beïnvloed door wisselkoerseffecten. ABN AMRO is instelling voor u financiert. Hierdoor ontstaat de hef- gende waarde van EUR 100,-. Als gevolg hiervan is gerechtigd Turbo s onder bepaalde omstandigheden boom. Voor een Turbo Long is het financieringsniveau Met een Turbo Certificaat (Turbo) kunt u op slimme de rendementsontwikkeling van deze Turbo - zowel te beëindigen. het verschil tussen de koers van de onderliggende wijze inspelen op bewegingen in financiële mark- positief als negatief - viermaal zo groot als die van waarde en de prijs van de Turbo. ten, of deze nu omhoog of omlaag gaan. Met een de onderliggende waarde. De voordelen van Turbo s op een rij Turbo kunt u versneld profiteren van de beursbewe- Groot winstpotentieel met beperkte inleg Turbo Short gingen die u verwacht. Kosten (hefboomeffect) Een Turbo Short werk tegenovergesteld. Als u een Bij het aan- en verkopen van een Turbo betaalt u Prijstransparantie Turbo Short koopt, is het alsof de uitgevende instel- Een Turbo werkt met een hefboom, waardoor reguliere transactieprovisie voor aandelen en dient Verlies is beperkt tot uw belegging ling de onderliggende waarde voor u verkoopt. Dit beursbeleggingen van de onderliggende waarde u rekening te houden met het verschil tussen bie- Geen vaste looptijd noemen we short gaan. (zoals een aandelenindex, een rente, een valuta den laatkoers. Bij het spel Turbo Investor betaalt u of een ruwe grondstof) versneld doorwerken in de per transactie EURO 10. beurskoers van de Turbo. Er bestaan twee varianten. Turbocomponenten Turbo s hebben een koers, een hefboom, een stop 6 7 Met een Turbo Long profiteert u van een stijging Risico s loss-niveau, een ratio en een financieringsniveau. waarde. van de onderliggende waarde, terwijl u met een Door de hefboom is een belegging in Turbo s Deze componenten worden hieronder kort besproken. Het aantal financieringsniveaus waaruit u kunt kiezen voor Turbo s Long en Short verschilt per onderliggende Turbo Short juist profiteert van een daling. Door een risicovoller dan een directe belegging in de on- Hieronder treft u twee formules voor de wijze waarop ingebouwd beschermingsmechanisme (de stop loss) derliggende waarde. Eventuele verliezen van een Koers de koersen van een AEX Turbo Long en een AEX Turbo hebt u de garantie dat de waarde van een Turbo Turbo zullen hierdoor procentueel hoger zijn. Als de De koers van een Turbo Long of Turbo Short is zeer ge- Short worden berekend. nooit negatief kan worden. U kunt dus nooit méér koers van de onderliggende waarde daalt tot op of makkelijk te berekenen aan de hand van de formules dan uw belegging kwijtraken. Turbo certificaten onder het stop loss-niveau (Turbo Long), of indien 1 en 2. Het verschil tussen bied- en laatkoers is hier Formule 1: Koers Turbo Long = Stand AEX hebben geen vaste looptijd. de koers van de onderliggende waarde stijgt tot op in beide gevallen buiten beschouwing gelaten. financieringsniveau / ratio of boven het stop loss-niveau (Turbo Short), dan Formule 2: Koers Turbo Short = De werking van de hefboom wordt de Turbo automatisch afgewikkeld. U kunt in Financieringsniveau Financieringsniveau - stand AEX / ratio De hefboom ontstaat doordat de Turbo een veel gro- deze gevallen uw gehele belegging verliezen. Als Turbo Long tere onderliggende waarde vertegenwoordigt dan de onderliggende waarde in buitenlandse valuta Het financieringsniveau van een Turbo Long is het Hefboom de feitelijke inleg. Met een inleg van bijvoorbeeld is genoteerd, zal de koers van de Turbo worden deel van de onderliggende waarde dat de uitgevende De hefboom van een Turbo geeft aan hoeveel sneller TB Handleiding.indd :02:10

5 de Turbo beweegt in vergelijking met de koers- van de onderliggende waarde gedurende een han- DE TURBO S IN TURBO INVESTOR Microsoft Turbo schommelingen van de onderliggende waarde. De delsdag. Een Turbo Long wordt beëindigd indien de Met de Microsoft Turbo belegt u in het aandeel waarde van de hefboom kan worden berekend aan onderliggende waarde het stop loss-niveau bereikt of AEX Turbo Microsoft als onderliggende waarde. Door in een de hand van onderstaande formules. erboven komt. Met de AEX Turbo belegt u in de AEX Index als Microsoft Turbo Short te beleggen, speelt u in op onderliggende waarde. Door in een AEX Turbo Short een koersdaling van het aandeel Microsoft. Door te Formule 3: Intrinsieke waarde Turbo Long = De stop loss-waarde van een Turbo Long is ten min- te beleggen, speelt u in op een koersdaling van de beleggen in een Microsoft Turbo Long anticipeert koers onderliggende waarde financieringsniveau ste gelijk aan het verschil tussen de laagste stand onderliggende waarde: de AEX Index. Door te beleg- u op een koersstijging van Microsoft. De koers van van de onderliggende waarde op de dag dat het stop gen in een AEX Turbo Long anticipeert u op een Microsoft wordt door diverse factoren bepaald zoals Formule 4: Intrinsieke waarde Turbo Short = loss-niveau is bereikt en het financieringsniveau op koersstijging van de AEX Index. Van invloed op de onder meer vertragingen in de economische ontwik- financieringsniveau - koers onderliggende waarde deze dag en bedraagt minimaal EUR 0,-. Maximaal koersontwikkelingen van de AEX zijn de prestaties kelingen. Microsoft is inmiddels een defensief aan- verlies is beperkt tot uw belegging. van de Europese en meer in het bijzonder de Neder- deel, een veilige haven in moeilijke tijden. Andere Niet elke Turbo heeft dezelfde hefboom. Hoe hoger landse economie. Ook het Nederlandse en Europese factoren die van invloed zijn op koersontwikkelin- de hefboom, des te groter de Is de koersgevoeligheid 8 9 ten opzichte van de onderliggende waarde. Dit bete- De stop loss-waarde van een Turbo Short is ten minste gelijk aan het verschil tussen het financieringsni- kent dat koersstijgingen en dalingen sterker worden veau op de dag dat het stop loss-niveau is bereikt en uitvergroot. Echter de kans dat het stop loss-niveau de hoogste stand van de onderliggende waarde op wordt bereikt neemt ook toe. deze dag, en bedraagt minimaal EUR 0,-. Maximaal economische beleid speelt een rol. Nikkei Turbo Met de Nikkei Turbo belegt u in de Japanse Nikkei Index als onderliggende waarde. Door in gen zijn factoren die direct gerelateerd zijn aan de eigen bedrijfsvoering. Royal Dutch Shell Turbo Met de Royal Dutch Shell Turbo belegt u in het aan- verlies is beperkt tot uw belegging. een Nikkei Turbo Short te beleggen, speelt u in deel Royal Dutch Shell als onderliggende waarde. Stop loss-niveau op een koersdaling van de onderliggende waarde: Door in een Royal Dutch Shell Turbo Short te beleg- Elke Turbo kent een stop loss-niveau. Dit zorgt Ratio de Nikkei Index. Door te beleggen in een Nikkei gen, speelt u in op een koersdaling van het aandeel ervoor dat de waarde van de Turbo nooit negatief De ratio van een Turbo bepaalt hoeveel Turbo s u Turbo Long anticipeert u op een koersstijging van de Royal Dutch Shell (RDS). Door te beleggen in een kan worden. Zo kunt u nooit meer dan uw belegging zou moeten kopen om één keer in de onderliggende Nikkei Index. Van invloed op de koersontwikkelin- Royal Dutch Shell Turbo Long anticipeert u op een kwijtraken. Dit niveau ligt op minimaal 2% boven waarde te beleggen. gen van de Nikkei zijn de prestaties van de Japanse koersstijging van het aandeel RDS. De koers van RDS (Long) en onder (Short) het financieringsniveau en economie. De economische cijfers die hierover wordt door diverse factoren bepaald, zoals onder wordt maandelijks vastgesteld. Een stop loss kan in Formule 5: Hefboom = Koers onderliggende waarde/ gepubliceerd worden, kunnen hierover meer de ontwikkelingen rond de prijs van ruwe olie. werking treden afhankelijk van de koersbewegingen intrinsieke waarde. aanwijzingen geven. Daarnaast spelen factoren een rol die direct aan de TB Handleiding.indd :02:10

6 bedrijfsvoering van RDS gerelateerd zijn. Dit kunnen politieke ontwikkelingen zijn, maar ook strategieën van de onderneming. Goud Turbo een koersstijging. Koffie is na olie de meest verhandelde grondstof ter wereld. De totale waarde van de koffieverkoop in de kleinhandel bedraagt ruim 60 miljard euro. De koffieplant groeit in subtropische klimaten en levert pas na vier tot vijf jaar de eerste vruchten. Daarna kan de plant 15 tot 20 jaar lang koffiebonen produceren. Er zijn twee belangrijke koffiesoorten: robusta en arabica. Robusta wordt vooral in Afrika en Azië geproduceerd. Arabica wordt in Midden- een Zuid-Amerika verbouwd. De belangrijkste koffieproducenten in de wereld zijn Brazilië en Vietnam. Een bepalende factor voor de het begrotingstekort en de staatsschuld van de Verenigde Staten. Op de kortere termijn speelt het rentebeleid van de FED en de Europese Centrale Bank een belangrijke rol. Turbo Bund De Bund Future is de Duitse 10-jaars staatsobligatie. Met de Bund Turbo speelt u in op de ontwikkelingen rond de Bund Future. Verwacht u een rentestijging? Dan kunt u toch profiteren van een daling op de obligatiemarkt door middel van de Bund Turbo Short. Verwacht u rentedalingen en juist stijgingen Bij de Goud Turbo is de onderliggende waarde de goudprijs. Door in een Goud Turbo Short te beleggen, speelt u in op een koersdaling. Door te beleggen in een Goud Turbo Long anticipeert u op een koersstijging. Edelmetalen zijn van oudsher een veilige belegging voor in slechte tijden. Het is een goede beleggingsmogelijkheid in tijden van inflatie. Maar ook in betere tijden kan een belegging in edelmetalen een goede aanvulling zijn op uw ontwikkelingen op de koffiemarkt zijn de weersomstandigheden. Bij slechte oogsten gaat de prijs op de obligatiemarkt? Dan is een Bund Turbo Long interessant. beleggingsportefeuille. Bij edelmetalen denken de meeste beleggers direct aan goud. Goud wordt in het Verre Oosten (India en China) veel gebruikt voor sierraden. In Europa wordt het nog steeds veel door tandartsen gebruikt. Na een jarenlange dalende trend stijgt de goudprijs sedert 2000 gestaag. Koffie Turbo Met de Koffie Turbo belegt u in Koffie als onderliggende waarde. Door in een Koffie Turbo Short te beleggen, speelt u in op een koersdaling. Door te beleggen in een Koffie Turbo Long anticipeert u op omhoog. Bij goede oogsten en een goede beschikbaarheid van koffie gaat de prijs omlaag. EUR/USD Turbo Met de EUR/USD Turbo speelt u in op de verhouding tussen de euro en de Amerikaanse dollar. Met een EUR/USD Turbo Long profiteert u van een stijging van de waarde van de euro ten opzichte van de dollar. Met een EUR/USD Turbo Short profiteert u van een stijging van de waarde van de euro ten opzichte van de dollar. Factoren die op langere termijn de dollar verzwakken zijn TB Handleiding.indd :02:11

7 Developed by ABN AMRO Markets and HPC Goodword 2006 P.O. Box 283, 1000 EA Amsterdam, The Netherlands ABN AMRO Markets, Amsterdam, The Netherlands NL TB Handleiding.indd :02:11

Unlimited Speeders. Achieving more together

Unlimited Speeders. Achieving more together Unlimited Speeders Achieving more together Unlimited Speeders: Beleg met een hefboom 3 Unlimited Speeders: Beleg met een hefboom Snel en eenvoudig beleggen met een geringe investering? Inspelen op een

Nadere informatie

Turbo Thema: de basis van Turbo s

Turbo Thema: de basis van Turbo s februari 2012 Turbo Thema: de basis van Turbo s Beleg slim, beleg Turbo RBS, februari 2012 Introductie Seminars in 2012 Eerste maandag: seminar 'Ontmoet RBS' Webinars in 2012 Eerste dinsdag: de gouden

Nadere informatie

commerzbank Speeders PRODUCTINFORMATIE

commerzbank Speeders PRODUCTINFORMATIE commerzbank Speeders PRODUCTINFORMATIE Speeder long Speeder short / www.speeders.commerzbank.com / Waarom Speeders? Het type beleggingsproduct waar de Speeder in thuis hoort is recent in Nederland. In

Nadere informatie

Limited Speeders zijn nieuwe beleggingsproducten waarmee u met een nog grotere hefboom kunt beleggen. Doordat het financieringsniveau gelijk is aan

Limited Speeders zijn nieuwe beleggingsproducten waarmee u met een nog grotere hefboom kunt beleggen. Doordat het financieringsniveau gelijk is aan Limited Speeders Limited Speeders zijn nieuwe beleggingsproducten waarmee u met een nog grotere hefboom kunt beleggen. Doordat het financieringsniveau gelijk is aan het stop loss-niveau, en deze niveaus

Nadere informatie

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group Brochure bestemd voor particuliere beleggers p. 2 Index 1. Hoe werken ze? 3 2. Welke kosten zijn er bij een belegging in Turbo s, Speeders, Sprinters,? 5 3. Wat zijn de voordelen van Turbo s? 5 4. Welke

Nadere informatie

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep Brochure bestemd voor particuliere beleggers p. 2 Index 1. Hoe werken ze? 3 2. Welke kosten zijn er bij een belegging in Turbo s, Speeders, Sprinters,? 5 3. Wat zijn de voordelen van Turbo s? 5 4. Welke

Nadere informatie

Limited Speeders. Achieving more together

Limited Speeders. Achieving more together Limited Speeders Achieving more together Limited Speeders: Beleg met een nog grotere hefboom! 3 Limited Speeders: Beleg met een nog grotere hefboom! Werking Limited Speeders Limited Speeders behoren,

Nadere informatie

Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling

Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling Beleggen in aandelen, beleggingsfondsen, grondstoffen, indices, obligaties en valuta Eenvoudig verhandelbaar via Euronext Amsterdam Versneld profiteren van koersstijgingen

Nadere informatie

Inhoud. Commerzbank Turbos s 04. Hoe werkt een Turbo? 05. BEST Turbo s 12. Limited Turbo s 14. Hoe koopt en verkoopt u een Turbo? 16.

Inhoud. Commerzbank Turbos s 04. Hoe werkt een Turbo? 05. BEST Turbo s 12. Limited Turbo s 14. Hoe koopt en verkoopt u een Turbo? 16. Commerzbank Turbo s Inhoud 3 Inhoud Commerzbank Turbos s 04 Hoe werkt een Turbo? 05 BEST Turbo s 12 Limited Turbo s 14 Hoe koopt en verkoopt u een Turbo? 16 Risico s 18 Kosten 20 4 Commerzbank Turbo s

Nadere informatie

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities p. 2 Index 1. Hoe werken ze? 3 2. Welke kosten zijn er bij een belegging in Turbo s, Speeders, Sprinters,? 5 3. Wat zijn de

Nadere informatie

Beleggen met Boosters

Beleggen met Boosters Beleggen met Boosters Rogier San Giorgi Amsterdam, 26 januari 2015 BNP Paribas Markets: een warm bad Team dat Turbo heeft gelanceerd naar BNP Paribas Nico Bakker en andere partners Actief in Nederland

Nadere informatie

Hedging strategies: Turbo

Hedging strategies: Turbo Hedging strategies: Turbo Hedging van aandelenposities met een Turbo short p. 2 Index 1. Inleiding 3 Principes 3 2. Voordeel van een Turbo tegenover een optie 4 Risico 4 Hefboom 4 3. Scenario s voor een

Nadere informatie

Speeders, BEST Speeders en Limited Speeders

Speeders, BEST Speeders en Limited Speeders SPEEDERS, best spedeers EN limited speeders 2 Speeders, BEST Speeders en Limited Speeders Over Citi Citi is met haar aanwezigheid in meer dan 160 landen in alle werelddelen de grootste financiële instelling

Nadere informatie

Hoe profiteert u optimaal van hefboomproducten in de huidige volatiele markten? Neelie Verlinden Commerzbank AG

Hoe profiteert u optimaal van hefboomproducten in de huidige volatiele markten? Neelie Verlinden Commerzbank AG Hoe profiteert u optimaal van hefboomproducten in de huidige volatiele markten? Neelie Verlinden Commerzbank AG Overzicht - Hefboomeffect : definitie - Kies een product passend bij uw profiel - Speeders

Nadere informatie

Goldman Sachs Turbo s

Goldman Sachs Turbo s Goldman Sachs Turbo s Met ingang van: Maart 2015 Advertentiebericht 4 Goldman Sachs Turbo s Inhoudsopgave 1. Turbo s nader bekeken 8 2. Turbo s op aandelen en indexen 18 3. Turbo s op valuta s 22 4.

Nadere informatie

ABN AMRO TURBO S. Goed voorbereid actief beleggen

ABN AMRO TURBO S. Goed voorbereid actief beleggen ABN AMRO TURBO S Goed voorbereid actief beleggen ABN AMRO Turbo s zijn inmiddels een bekend begrip in de financiële wereld. En nog altijd is de populariteit van Turbo s groeiende. De Turbo dankt dit succes

Nadere informatie

Binck turbo s. Versneld beleggen op de meest liquide markten

Binck turbo s. Versneld beleggen op de meest liquide markten Binck turbo s Versneld beleggen op de meest liquide markten Binck turbo s De turbo is een populair product onder ervaren en actieve beleggers. Het hoge winstpotentieel gecombineerd met een transparante

Nadere informatie

Goldman Sachs Turbo s

Goldman Sachs Turbo s Goldman Sachs Turbo s Met ingang van: Maart 2015 Advertentiebericht 4 Goldman Sachs Turbo s Inhoudsopgave 1. Turbo s nader bekeken 8 2. Turbo s op aandelen en indexen 18 3. Turbo s op valuta s 22 4.

Nadere informatie

ABN AMRO TURBO S. Goed voorbereid actief beleggen. België

ABN AMRO TURBO S. Goed voorbereid actief beleggen. België ABN AMRO TURBO S Goed voorbereid actief beleggen België ABN AMRO Turbo s zijn inmiddels een bekend begrip in de financiële wereld. En nog altijd is de populariteit van Turbo s groeiende. De Turbo dankt

Nadere informatie

Goldman Sachs Turbo s

Goldman Sachs Turbo s Goldman Sachs Turbo s Met ingang van: Juli 2015 Advertentiebericht 4 Goldman Sachs Turbo s Inhoudsopgave 1. Turbo s nader bekeken 8 2. Turbo s op aandelen en indexen 18 3. Turbo s op valuta s 22 4. Turbo

Nadere informatie

JANUARI 2018 BINCK TURBO S

JANUARI 2018 BINCK TURBO S JANUARI 2018 BINCK TURBO S BINCK TURBO S De turbo is een populair product onder ervaren en actieve beleggers. Het hoge winstpotentieel gecombineerd met een transparante prijsvorming dragen in hoge mate

Nadere informatie

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 2 >> ABN AMRO Turbo s 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 42 >> ABN AMRO Turbo s op grondstoffen ABN AMRO TURBO S Goed

Nadere informatie

ABN AMRO TURBO S. Goed voorbereid actief beleggen. België

ABN AMRO TURBO S. Goed voorbereid actief beleggen. België ABN AMRO TURBO S Goed voorbereid actief beleggen België ABN AMRO Turbo s zijn inmiddels een bekend begrip in de financiële wereld. En nog altijd is de populariteit van Turbo s groeiende. De Turbo dankt

Nadere informatie

Binck turboxl. Versneld beleggen op de meest liquide markten

Binck turboxl. Versneld beleggen op de meest liquide markten Binck turboxl Versneld beleggen op de meest liquide markten Binck turboxl De turboxl is een populair product onder ervaren en actieve beleggers. Het hoge winstpotentieel gecombineerd met een transparante

Nadere informatie

HEFBOOMPRODUCTEN (FACTOR CERTIFICATEN) NYSE Euronext in samenwerking met Commerzbank. NYSE Euronext. All Rights Reserved.

HEFBOOMPRODUCTEN (FACTOR CERTIFICATEN) NYSE Euronext in samenwerking met Commerzbank. NYSE Euronext. All Rights Reserved. HEFBOOMPRODUCTEN (FACTOR CERTIFICATEN) NYSE Euronext in samenwerking met Commerzbank NYSE Euronext. All Rights Reserved. Gestructureerde producten markt van NYSE Euronext NYSE Euronext Brussel NYSE Euronext

Nadere informatie

JANUARI 2018 BINCK TURBOXL

JANUARI 2018 BINCK TURBOXL JANUARI 2018 BINCK TURBOXL BINCK TURBOXL De turboxl is een populair product onder ervaren en actieve beleggers. Het hoge winstpotentieel gecombineerd met een transparante prijsvorming dragen in hoge mate

Nadere informatie

Trade van de Week. Traden, BAM, cashen!

Trade van de Week. Traden, BAM, cashen! Trade van de Week Traden, BAM, cashen! De titel doet het wellicht al vermoeden. Ik sprak vandaag een klant die een mooie winst behaalde door het handelen in BAM. Een trade die met recht Trade van de Week

Nadere informatie

Gestructureerde ProductenWijzer

Gestructureerde ProductenWijzer Gestructureerde ProductenWijzer Producten met gehele of gedeeltelijke hoofdsombescherming U bent mogelijk geïnteresseerd in beleggen in gestructureerde producten. Maar wat zijn gestructureerde producten?

Nadere informatie

Wanneer koopt u een Turbo?

Wanneer koopt u een Turbo? Turbo s zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten zijn financiële risico s verbonden

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note High Risk Equity Interest Other ING Dutch Plus Note Minimaal 155%* aflossing bij stijgende of beperkt dalende beurzen Bescherming tot 35% koersdaling t.o.v. de startwaarde Profiteer van een mogelijke stijging

Nadere informatie

ABN AMRO TRADER. Goed voorbereid actief beleggen. Nederland

ABN AMRO TRADER. Goed voorbereid actief beleggen. Nederland ABN AMRO TRADER Goed voorbereid actief beleggen. Nederland Wilt u beleggen met een versnelling? Maar wilt u niet het risico lopen om meer dan uw inleg te verliezen? Dan is de Trader het nieuwste hefboomproduct

Nadere informatie

ABN AMRO TURBO S. Goed voorbereid actief beleggen. Nederland

ABN AMRO TURBO S. Goed voorbereid actief beleggen. Nederland ABN AMRO TURBO S Goed voorbereid actief beleggen. Nederland 3 ABN AMRO Turbo s 20 ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices 27 ABN AMRO Turbo s op valuta s 34 ABN AMRO Turbo s op obligaties 41 ABN AMRO Turbo

Nadere informatie

Klik & Klaar Performance Note Uitzendbureau s Kans op hoge coupon of koersstijging

Klik & Klaar Performance Note Uitzendbureau s Kans op hoge coupon of koersstijging Klik & Klaar Performance Note Uitzendbureau s Kans op hoge coupon of koersstijging Uitzicht op een coupon van mogelijk 19% 1 per jaar Het Performance principe: profiteren van de procentuele stijging van

Nadere informatie

ABN AMRO TRADER. Goed voorbereid actief beleggen. Nederland

ABN AMRO TRADER. Goed voorbereid actief beleggen. Nederland ABN AMRO TRADER Goed voorbereid actief beleggen. Nederland Wilt u beleggen met een versnelling? Maar wilt u niet het risico lopen om meer dan uw inleg te verliezen? Dan is de Trader het nieuwste hefboomproduct

Nadere informatie

Beleggen en financiële markten Hoofdstuk 5 Derivaten

Beleggen en financiële markten Hoofdstuk 5 Derivaten Beleggen en financiële markten Hoofdstuk 5 Derivaten 5.1 Opties, termijncontracten en andere titels Opties en warrants Termijncontracten Swaps en gestructureerde producten 5.2 De markt voor derivaten Handelsplaatsen

Nadere informatie

Beleg slim, beleg Turbo

Beleg slim, beleg Turbo Beleg slim, beleg Turbo Turbo s zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten zijn financiële

Nadere informatie

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities Optie strategieën Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities p. 2 Index 1. Grafische voorstelling 4 2. Bull strategieën 5 Call spread 5 Gedekt geschreven call 7 3. Bear

Nadere informatie

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group Optie strategieën Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Grafische voorstelling 4 2. Bull strategieën 5

Nadere informatie

ING Sprinters XL. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koersstijging of -daling @

ING Sprinters XL. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koersstijging of -daling @ ING Sprinters XL Met een nog grotere hefboom inspelen 2op een koersstijging of -daling @ ING Sprinters XL Eind 2008 heeft de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee kunt u inspelen op wereldwijde marktontwikkelingen.

Nadere informatie

Speeders Limited Speeders. Snel & Simpel

Speeders Limited Speeders. Snel & Simpel Speeders Limited Speeders Speeders en Limited Speeders Snel & Simpel 2 SPEEDERS EN LIMITED SPEEDERS SPEEDERS EN LIMITED SPEEDERS 3 Over Citi Citi is een van de grootste financiële dienstverleners ter wereld.

Nadere informatie

Rabo AEX Click Note. Van 24 januari tot 11 februari, 15.00 uur kunt u inschrijven op dit aantrekkelijke beleggingsproduct.

Rabo AEX Click Note. Van 24 januari tot 11 februari, 15.00 uur kunt u inschrijven op dit aantrekkelijke beleggingsproduct. Rabo AEX Click Note Rabo AEX Click Note De AEX-index heeft het afgelopen jaar per saldo weinig beweging laten zien. Voor de belegger die denkt dat de AEX-index de komende jaren een stijgende lijn zal laten

Nadere informatie

Voorwaarden Futures ABN AMRO

Voorwaarden Futures ABN AMRO Voorwaarden Futures ABN AMRO De Voorwaarden Futures ABN AMRO bestaan uit de Voorwaarden Futures en de Bijlage Futures Voorwaarden Futures Belangrijke begrippen 1. INLEIDING 2. ORDERS 3. ADMINISTRATIE VAN

Nadere informatie

Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor de Rabobank. Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

ABN AMRO double up certificaat

ABN AMRO double up certificaat ABN AMRO double up certificaat 2 Verwacht u dat een specifiek aandeel het komende jaar in waarde zal stijgen? Dan kunt u dubbel profiteren van deze stijging tot een vooraf vastgesteld plafond met het ABN

Nadere informatie

markets.bnpparibas.nl

markets.bnpparibas.nl markets.bnpparibas.nl Boosters zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten zijn financiële

Nadere informatie

ING Sprinters. Versneld inspelen op een koersstijging of -daling. 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@

ING Sprinters. Versneld inspelen op een koersstijging of -daling. 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@ ING Sprinters Versneld inspelen op een koersstijging of -daling 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@ ING Sprinters De ING heeft eind 2008 de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee

Nadere informatie

Turbo Daily Commerzbank 10 April 2015 Nummer 1147 Pagina 2 MIDDELLANGE TERMIJN TREND. Steun : 459.1 Weerstand : 516.8

Turbo Daily Commerzbank 10 April 2015 Nummer 1147 Pagina 2 MIDDELLANGE TERMIJN TREND. Steun : 459.1 Weerstand : 516.8 Turbo Daily Turbo Daily Commerzbank 10 April 2015 Nummer 1147 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 501,97 0,97% DOW JONES 17958,73 0,31% NASDAQ CMP 4974,565 0,48% NASDAQ -100 4403,953 0,64% NIKKEI 225 19907,63-0,15%

Nadere informatie

Beursdagboek 24 Mei 2013.

Beursdagboek 24 Mei 2013. Beursdagboek 24 Mei 2013. Loopt Abenomics nu al op zijn laatste benen! Tijd 10:30 uur. Het was afgelopen nacht in Japan een angstige sessie voor de handelaren. Na eerst een winst van drie procent vlogen

Nadere informatie

ABN AMRO Garantie Beleggen: ABN AMRO Wereld Garantie Notes

ABN AMRO Garantie Beleggen: ABN AMRO Wereld Garantie Notes ABN AMRO Garantie Beleggen: ABN AMRO Wereld Garantie Notes Wereldwijd beleggen met een veilig gevoel Eenvoudig beleggen in wereldwijde aandelenmarkten Gegarandeerd uw nominale inleg terug op de afloopdatum

Nadere informatie

Dutch Meat Importers Association. Noordwijk, 7 nov 2014

Dutch Meat Importers Association. Noordwijk, 7 nov 2014 Dutch Meat Importers Association Noordwijk, 7 nov 2014 Introductie Laurens Maartens Nooit verlegen om een praatje! Geeft met veel plezier zijn visie op de markten. Oa DFTtv en WallStreetJournal. UBS /

Nadere informatie

Commerzbank AG Factors

Commerzbank AG Factors Commerzbank AG Factors Corporates & Markets Ontdek de voordelen van de Factor, het populairste hefboomproduct in Europa! Deze producten zijn bestemd voor actieve en ervaren beleggers. Deze producten zijn

Nadere informatie

Beleggingrisico s. Rendement en risico

Beleggingrisico s. Rendement en risico Beleggingsrisico s Beleggingrisico s Onderstaand tref je de omschrijving aan van de belangrijkste beleggingsrisico s die samenhangen met jouw keuze voor een portefeuilleprofiel. Je neemt een belangrijke

Nadere informatie

Turbo s, Best Turbo's en Limited Turbo s

Turbo s, Best Turbo's en Limited Turbo s Turbo s, Best Turbo's en Limited Turbo s Productbrochure Turbo s, BEST Turbo's en Limited Turbo s 2 Turbo's, BEST Turbo's en Limited Turbo's Over Citi Citi is met haar aanwezigheid in meer dan 160 landen

Nadere informatie

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes Wereldwijd beleggen met een onbezorgd gevoel Eenvoudig beleggen in wereldwijde aandelenmarkten Gegarandeerd de nominale waarde terug op de afloopdatum

Nadere informatie

De unieke AutoStop CFD s

De unieke AutoStop CFD s De unieke AutoStop CFD s Een mooi alternatief voor certificaten zoals turbo s enz. Waarschuwing : CFD's zijn speculatieve producten met een hefboomeffect. Dit kan zorgen voor verliezen die hoger oplopen

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note High Risk Equity Interest Other ING Metal Index Note 175% participatie in de mogelijke stijging van een metalen-index 60% garantie van de nominale waarde op einddatum Maximum aflossing: 187,50% van de

Nadere informatie

Rapport hefboomproducten. Resultaten onderzoek

Rapport hefboomproducten. Resultaten onderzoek Rapport hefboomproducten Resultaten onderzoek Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Nieuwsbrief februari 2016

Nieuwsbrief februari 2016 Nieuwsbrief februari 2016 In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen: - De beleggingsresultaten over 2015 - Vragen en antwoorden over de beleggingsresultaten en uw pensioenregeling bij Aegon PPI

Nadere informatie

de financiële kennistest

de financiële kennistest Neos vzw en Binck Presenteren de financiële kennistest Want beleggen kan iedereen leren Test uw financiële kennis en win een beleggingsportefeuille van 350 euro Je financiële toekomst is belangrijk en

Nadere informatie

GLOBAL 90% PROTECTION NOTE

GLOBAL 90% PROTECTION NOTE GLOBAL 90% PROTECTION NOTE Bent u op zoek naar een belegging met gedeeltelijke garantie van de nominale waarde? Terwijl u wél kunt profiteren van mogelijk stijgende aandelenkoersen? Dan kan de Global 90%

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2016-163 (mr. J. Wortel, voorzitter, en mr. dr. H.O. Kerkmeester en G.J.P. Okkema, leden en mr. D.M.A. Gerdes, secretaris) Klacht ontvangen

Nadere informatie

Rabo AEX Note mei 2016. Het is tijd voor de Rabobank.

Rabo AEX Note mei 2016. Het is tijd voor de Rabobank. Rabo AEX Note mei 2016 Het is tijd voor de Rabobank. Rabo AEX Note mei 2016 Het afgelopen jaar hebben de aandelenbeurzen extreme dalingen vertoond. De economische crisis die hieraan ten grondslag ligt,

Nadere informatie

Beleggen voor het Rabo BedrijvenPensioen

Beleggen voor het Rabo BedrijvenPensioen Beleggen voor het Rabo BedrijvenPensioen Wat u moet weten over beleggen Uw werkgever betaalt pensioenpremies voor het Rabo BedrijvenPensioen. In deze brochure leest u hoe we die premies voor u beleggen.

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan

Persoonlijk Pensioen Plan Persoonlijk Pensioen Plan Verstandig beleggen voor een goed pensioen Zorgvuldig uw pensioen opbouwen Natuurlijk denkt u wel eens aan uw financiële situatie na uw pensionering. Misschien wilt u minder werken,

Nadere informatie

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes Wereldwijd beleggen met een onbezorgd gevoel Eenvoudig beleggen in wereldwijde aandelenmarkten Gegarandeerd de nominale waarde terug op de afloopdatum

Nadere informatie

Klik & Klaar Note Basismaterialen

Klik & Klaar Note Basismaterialen Klik & Klaar Note Basismaterialen Hoog rendement, zelfs bij licht dalende aandelen Uitzicht op een coupon van mogelijk 18% 1 per ar Beschermd tegen koersdalingen tot en met 50% op de afloopdatum Goed alternatief

Nadere informatie

NIBE-SVV, 2015 OEFENEXAMEN INLEIDING EFFECTENBEDRIJF

NIBE-SVV, 2015 OEFENEXAMEN INLEIDING EFFECTENBEDRIJF NIBE-SVV, 2015 OEFENEXAMEN INLEIDING EFFECTENBEDRIJF 1. Een belegger met een defensief risicoprofiel krijgt de keuze uit vier verschillende beleggingsportefeuilles. Welke van de onderstaande portefeuilles

Nadere informatie

Productoverzicht Rabo AEX Garant september-08

Productoverzicht Rabo AEX Garant september-08 Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Turbo s op Grondstoffen

Turbo s op Grondstoffen Turbo s op Grondstoffen Juli 2012 Erik Mauritz Programma: Grondstoffen en Turbo s Introductie Hoe kunt u beleggen in grondstoffen? Hoe werken Turbo s op grondstoffen? Spot- en futureprijzen Overige 1 Waarom

Nadere informatie

Rapport hefboomproducten. Resultaten onderzoek

Rapport hefboomproducten. Resultaten onderzoek Rapport hefboomproducten Resultaten onderzoek Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Met een nog grotere hefboom inspelen 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Eind 2008 heeft de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee kunt u inspelen op wereldwijde marktontwikkelingen.

Nadere informatie

Hedging strategies. Opties ADVANCED. Member of the KBC group

Hedging strategies. Opties ADVANCED. Member of the KBC group Hedging strategies Opties p. 2 Index 1. Hedging met opties 3 2. Hedging met put opties 4 3. Hedgen met valutaopties 6 Twee valutaoptiecontracten 6 p. 3 Hedging met opties Hedging komt van het Engelse to

Nadere informatie

ING Sprinters. Versneld inspelen op een koersstijging of -daling van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s

ING Sprinters. Versneld inspelen op een koersstijging of -daling van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s ING Sprinters Versneld inspelen op een koersstijging of -daling van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s ING Sprinters ING heeft eind 2008 de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee kunt

Nadere informatie

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen op een koersstijging of -daling

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen op een koersstijging of -daling ING Sprinters BEST Met een nog grotere hefboom inspelen op een koersstijging of -daling ING Sprinters BEST Wat is een Sprinter BEST? Een Sprinter BEST is een beleggingsproduct van ING waarmee u versneld

Nadere informatie

Goldman Sachs Traders

Goldman Sachs Traders Goldman Sachs Traders Met ingang van: Maart 2015 Advertentiebericht 4 Goldman Sachs Traders Inhoudsopgave Traders nader bekeken 8 Belangrijke informatie 17 Verklarende woordenlijst 26 Goldman Sachs Traders

Nadere informatie

Sprinters Club 22/03/2011

Sprinters Club 22/03/2011 Sprinters Club 22/03/11 PORTEFEUILLE SPRINTERS Aankoop Sprinters Verkoop Sprinters Datum Markt LNG of SHT koers aantal totaal datum koers totaal AEX LNG 2 AEX SHT 9 9/3/11 OLIE LNG 69..02 71 2486.42 34.68

Nadere informatie

Informatiewijzer. Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen. Today s Tomorrow Morgen begint vandaag

Informatiewijzer. Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen. Today s Tomorrow Morgen begint vandaag Informatiewijzer Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen Today s Tomorrow Morgen begint vandaag Beleggen op een manier die bij u past! Aangenomen mag worden dat beleggen een voor u een hoger rendement

Nadere informatie

Commerzbank AG Factor Certificaten

Commerzbank AG Factor Certificaten Commerzbank AG Factor Certificaten Corporates & Markets Deze producten bevatten het risico op kapitaalverlies. De producten in deze brochure zijn onderhevig aan risico s (voor risicofactoren zie pagina

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

Dow Jones EURO STOXX 50 Klik Note

Dow Jones EURO STOXX 50 Klik Note Dow Jones EURO STOXX 50 Klik Note Profiteren van een stijging en automatisch winst veilig stellen Profiteren van een stijging van de DJ EURO STOXX 50 Index tot en met een maximum van 175% 1 De mogelijkheid

Nadere informatie

Verbeter uw rendement. Peter Siks Beleggerstrainer & auteur

Verbeter uw rendement. Peter Siks Beleggerstrainer & auteur Verbeter uw rendement Peter Siks Beleggerstrainer & auteur 1 Click icon to add picture Click icon to add picture Click icon to add picture Waarom mag ik hier staan? Ex-vloerhandelaar Manager handelshuis

Nadere informatie

AEX Coupon Extra Note

AEX Coupon Extra Note AEX Coupon Extra Note Altijd 5% coupon met kans op 9% 1 In ieder geval een coupon van 5,0% per jaar Kans op een coupon van maar liefst 9,0% 1 per jaar Beschermd tot en met een daling van de Index van 40%

Nadere informatie

MASTERCLASS LYNX Meer halen uit Turbo s

MASTERCLASS LYNX Meer halen uit Turbo s MASTERCLASS LYNX Meer halen uit Turbo s Tycho Schaaf, LYNX Christophe Cox, Commerzbank Beursproducten Turbo s & opties: de karakteristieken Handelsstrategieën: opties versus Turbo s Optie en Turbo combinaties

Nadere informatie

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak?

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? Komt er QE in de eurozone? Sinds enige maanden wordt er op de financiële markten gezinspeeld op het opkopen van staatsobligaties door de Europese

Nadere informatie

Docentenhandleiding BEURSSPEL Experiment aandelen & koersen

Docentenhandleiding BEURSSPEL Experiment aandelen & koersen Docentenhandleiding BEURSSPEL Experiment aandelen & koersen Voor de docent Algemeen Door het beursspel krijgen leerlingen een duidelijker beeld van hoe koersen op de beurs worden beïnvloed. Het kan voor

Nadere informatie

Kenmerken van effecten en daaraan verbonden specifieke risico s

Kenmerken van effecten en daaraan verbonden specifieke risico s Kenmerken van effecten en daaraan verbonden specifieke risico s Hieronder worden de kenmerken van diverse vormen van effecten besproken en de daaraan verbonden specifieke risico s. Bij alle vormen van

Nadere informatie

Business area. Warrants. rbs.nl/markets

Business area. Warrants. rbs.nl/markets Business area Warrants rbs.nl/markets Wanneer koopt u een Warrant? Met Warrants van RBS * heeft u de mogelijkheid om versneld in te spelen op een verwachte stijging of daling van grondstoffen- of valutakoersen.

Nadere informatie

Voorwoord. Je eerste 500 euro verdienen met traden. Wil je ook leren traden & veel geld verdienen?

Voorwoord. Je eerste 500 euro verdienen met traden. Wil je ook leren traden & veel geld verdienen? J E E E R S T E 5 0 0 E U R O V E R D I E N E N M E T T R A D E N A L E X M O S T E R T Voorwoord Wil je ook leren traden & veel geld verdienen? Hoi, leuk dat je mijn ebook hebt gedownload. Laat ik me

Nadere informatie

Klik & Klaar Note AEX IV

Klik & Klaar Note AEX IV Klik & Klaar Note AEX IV Hoog rendement, zelfs bij een gelijkblijvende index Uitzicht op een coupon van mogelijk 17,5% 1 per jaar Zelfs bij een gelijkblijvende index een hoog rendement Beschermd tegen

Nadere informatie

MASTERCLASS LYNX Turbo s

MASTERCLASS LYNX Turbo s MASTERCLASS LYNX Turbo s Tycho Schaaf, LYNX Christophe Cox, Commerzbank Beursproducten Eigenschappen Turbo s Verschillende soorten Turbo s Turbo s in uw beleggingsportefeuille Praktijkvoorbeelden Het onderhavige

Nadere informatie

Aandelenopties in woord en beeld

Aandelenopties in woord en beeld Aandelenopties in woord en beeld 2 Aandelenopties in woord en beeld 1 In deze brochure gaan we het hebben over aandelenopties zoals die worden verhandeld op de optiebeurs van Euronext. Maar wat zijn dat

Nadere informatie

Factor Certificaten op Indices

Factor Certificaten op Indices Factor Certificaten op Indices Deze producten bieden geen kapitaalgarantie Het basisprospectus betreffende de Factor Certificaten is goedgekeurd door het BaFin, de Duitse regulerende instantie. De producten

Nadere informatie

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd.

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Beleggen

Nadere informatie

Wat u moet weten over beleggen

Wat u moet weten over beleggen Rabo BedrijvenPensioen Wat u moet weten over beleggen Beleggen voor het Rabo BedrijvenPensioen Uw werkgever betaalt pensioenpremies voor het Rabo BedrijvenPensioen. In deze brochure leest u hoe we deze

Nadere informatie

Einddatumgericht Beleggen

Einddatumgericht Beleggen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Einddatumgericht Beleggen Een goede balans tussen rendement en risico Einddatumgericht Beleggen Bouwen aan een goed pensioen betekent voor u een afweging maken

Nadere informatie

ABN AMRO 5,125% ABN AMRO

ABN AMRO 5,125% ABN AMRO ABN AMRO 5,125% ABN AMRO obligatie 2011-2014 in AUD Participatie Certificaat 2 Denkt u dat de koers van een bepaalde onderliggende waarde zal stijgen? En wilt u hier extra voordeel mee behalen? Misschien

Nadere informatie

Goldman Sachs Traders

Goldman Sachs Traders Goldman Sachs Traders Met ingang van: Juli 2015 Advertentiebericht 4 Goldman Sachs Traders Inhoudsopgave Traders nader bekeken 8 Belangrijke informatie 17 Verklarende woordenlijst 27 Een belegging in

Nadere informatie

Rabo Eurostoxx 50 Note oktober 2016. Het is tijd voor de Rabobank.

Rabo Eurostoxx 50 Note oktober 2016. Het is tijd voor de Rabobank. Rabo Eurostoxx 50 Note oktober 2016 Het is tijd voor de Rabobank. Rabo Eurostoxx 50 Note oktober 2016 Na de sterke dalingen ten gevolge van de financiële crisis hebben de aandelenmarkten in de eerste helft

Nadere informatie