Inspiration Company d r o m e r s d i e d o e n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inspiration Company d r o m e r s d i e d o e n"

Transcriptie

1 Inspiration Company d r o m e r s d i e d o e n

2 Inhoudsopgave (klik op de tekst of het nummer van de pagina en u gaat direct naar de betreffende pagina; op elke pagina in de rechterbovenhoek vindt u bovendien weer een link terug naar deze inhoudsopgave.) Inhoudsopgave Wie zijn Wij? Visie en Missie Inspiration-Company InspiratieManagement FutureFocusField (FFF) Creatief Denken / Creatief Probleem Oplossen Creatief Communiceren / Creatieve Denktank Visie-ontwikkeling I en II Kleurprofilering MoneyMasterClass MoneyTypes / Vormen Value & Obstruction-game / Debating-game Welles Nietes Show CQ-game en CQ-types Inspiration-game EQ-trainingen Wat Bezielt Je? Enneagram training Leonardo da Vinci Leadership Creatief Communiceren / Cummunicatieve Vaardigheden Otvoer je Baas Theatersport Creatieve Marathon / CreaEvents MovieEvent / MusicEvent ArtEvent SingIt! / Theaterevent Ultieme Feest Arrangementen Adres en Websites

3 I n s p i r a t i o n C o m p a n y Inspiration d r o m e r s d i e d o e n W i e z i j n w i j? Wij zijn trainers/inspirators geïnteresseerd in wat mensen beweegt, bezielt en inspireert om met hart en ziel te werken. Wij maken gebruik van de nieuwste trainingstechnieken, belevingsevents en inspiratiegames om mensen te raken, te stimuleren en te inspireren tot bezieling en samenwerking op hoog niveau. InspirationCompany Wij zijn een jong trainingsbureau, gespecialiseerd in bijzondere bedrijfstrainingen. We hebben een visie en doen ons werk met Hart en Ziel in de hoop dat dit aanstekelijk werkt. En het werkt, want we hebben veel succes en groeien in snel tempo. We werken zowel voor kleine als voor hele grote bedrijven. We hebben trainingen op het gebied van innovatie, creatieve denktechnieken e.d., maar ook op het gebied van zingeving, inspiratie en bezieling. We zijn in voor speciale en bijzondere dingen, maken trainingen op maat en organiseren Creatieve Teambuilding Events met film, theater, zang, muziek en art. Company Logica brengt je van A naar B, verbeelding brengt je overal Albert Einstein 3

4 I n s p i r a t i o n C o m p a - Er heerst een verlangen in de hedendaagse organisaties. Het is een verlangen naar zin en betekenis, naar inspiratie en bezieling. Mensen willen meer dan alleen naar hun werk gaan en hun functie uitvoeren. We brengen elke dag meer tijd door op ons werk dan met degenen die we liefhebben. Daarom moet werk betekenis hebben, het moet ons meer opleveren dan alleen geld. We moeten het gevoel krijgen iets waardevols te kunnen bijdragen of bij iets waardevols betrokken te zijn. Om die reden verlangen mensen er in deze tijd naar alles van zichzelf tot uitdrukking te brengen in hun werk. Er is een diep verlangen ontstaan om de persoonlijke creativiteit, vitaliteit, bezieling en intelligentie uit te drukken. Samenwerken en zaken doen blijkt dus niet uitsluitend een kwestie van gezond verstand. Een bedrijf dat succesvol wil blijven, moet niet alleen geïnteresseerd zijn in het IQ van zijn medewerkers, maar inzien dat ook creativiteit, inspiratie, intuïtie, emoties, motivatie, bezieling, zingeving, visie en gevoel van levensbelang zijn voor het geluk en de voorspoed van de organisatie. V i s i e M i s s i e Onze missie is geestelijke flexibiliteit in bedrijven te brengen door middel van ervarend leren. Hiervoor maken we trainingen en evenementen die mens en organisatie een ervaring en een beleving geven over creativiteit, zelfkennis, samenwerking, motivatie, leiderschap en innovatie. We bestaan omdat we met hart en ziel mét en voor u werken. Wij willen zelf een geestelijk flexibele organisatie creëren die voortdurend in beweging is en die bijdraagt aan de ontwikkeling van creatieve, innovatieve mensen en organisaties waar ieder mens tot z n recht kan komen. Onze kracht is om samen met uw organisatie op maat gemaakte trainingen, evenementen en trainingsevenementen te bedenken, uit te voeren en te organiseren. Zo n workshop, trainingsdag, personeelsdag of meerdaags event, zet u op een nieuw spoor, brengt nieuwe energie en bezieling in de organisatie en helpt u uw doelen te realiseren. Genialiteit is je doel voor ogen houden tot het werkelijkheid wordt 4

5 I n s p i r a t i e M a n a g e m e n t De huidige tijd stelt volstrekt nieuwe eisen aan de mensen en het leiderschap binnen organisaties. De enorme uitdagingen waarmee onze huidige samenleving geconfronteerd wordt, vragen om een andere benadering van het leven dan we gewend zijn. In tijden van turbulentie en onvoorspelbaarheid is het belangrijk om contact te houden met de werkelijke waarden, het hart en de diepere bezieling van de organisatie.alleen dan blijft een organisatie van binnenuit levend. InspiratieManagement leert dat we moeten ophouden met trekken en duwen, met willen en moeten, maar dat we vorm kunnen leren geven aan wat zich vaak plotseling spontaan ontvouwt. Mensen moeten zichzelf en elkaar weer kunnen verrassen. Dat lukt alleen in een team waar mensen vertrouwen hebben in zichzelf en in de organisatie. Inspiratie- Management werkt aan het hervinden van wat we veelal verloren zijn: het diepere vertrouwen, de betrokkenheid en de geestelijke flexibiliteit om goed samen te kunnen werken. Het brengt de visie dat organisaties levende organismes zijn die terug moeten naar een omgangscultuur, waarbinnen men elkaar stimuleert en motiveert, maar waar ook de dingen bij de naam genoemd worden en men elkaar recht door zee kan benaderen. Succesvol leiderschap is binnen InspiratieManagement levend, inspirerend, daadkrachtig en bezielend leiderschap. In een training InspiratieManagement gaat het niet alleen om technieken en vaardigheden, maar ook om een werkelijke transformatie van de houding, die ten grondslag ligt aan ons denken en handelen. Wie inspireert tot goede daden is groter dan wie ze volbrengt Talmar 5

6 F u t u r e F o c u s F i e l d Met de FutureFocusField-training (FFF) bieden wij u de nieuwste trend op het gebied van creërend en innovatief denken. De FutureFocusField-methode (FFF) is afkomstig uit de VS. Het is een uniek en zeer krachtig concept waarin deelnemers creatieve creërende processen leren begrijpen en daadwerkelijk gaan gebruiken voor het realiseren van hun doelen. Naast een korte theoretische uitleg wordt gewerkt met praktische instrumenten zoals het creëren van een persoonlijke of zakelijke dreamlist. De FFF methode gaat uit van het basis-gegeven: als je het kunt dromen, kun je het werkelijkheid maken?. Tijdens de training houden we ons met name bezig met de toekomst en de magie van succes. Wat kunnen we doen om een doorbraak te creëren en een ideaal te verwezenlijken? Stap voor stap leren we wat de magie van succes inhoudt en wat we ermee kunnen in ons dagelijks leven. Via multi-media ervaringen (filmbeelden, licht, geluid), scenario-interviews en het discreëren van belemmerende overtuigingen krijgen we ons eigen ideaal steeds helderder in beeld. Deze training stimuleert iedereen om een positief en succesvol toekomstperspectief te creëren waarin idealen werkelijk gerealiseerd kunnen worden. Doel: creërend/innovatief leren denken, toekomstperspektief creëren, doelen bepalen Duur: 1 dagdeel Aantal deelnemers: personen Als je altijd doet wat je deed, zul je altijd krijgen wat je kreeg Albert Einstein T r a i n i n g e n W e l c o m e t o t h e F u t u r e 6

7 C r e a t i e f D e n k e n De menselijke geest is volstrekt onuitputtelijk en het is een uitdaging voor iedere ondernemer om daar gebruik van te maken. Creatief Denken is een techniek om medewerkers actief in te zetten bj het genereren van nieuwe ideeën voor het bedrijf. In de Workshop Creatief Denken kunnnen de mensen stap voor stap kennismaken met verschillende methodes en technieken van creatief denken. Training Creatief Denken/ Training Brainstormen Ook is het mogelijk om een Creatief Denken Training in company voor U te organiseren. De training wordt dan speciaal voor U op maat gemaakt voor één of twee dagen of voor een langer traject. In deze training leren de deelnemers stap voor stap alle creatief denken technieken en leren ze hun creatieve intelligentie te ontwikkelen. Doel: ontwikkelen van creatieve intelligentie Duur: één dag of meerdere dagen of langer traject Aantal deelnemers: pers. C r e a t i e f P r o b l e e m Logische analyse is bij veel bedrijven nog steeds de enig juiste aanpak om problemen op te lossen. Helaas blijkt deze strategie steeds vaker niet te werken. Creatief probleem oplossen middels bijv. doorbraaktechnieken introduceert een andere benadering. In een spel met 50 kaarten leert met hoe ook intuïtie, ingevingen, creativiteit of anders denken kunnen leiden tot onverwachte creatieve en succesvolle opossingen. Doel: innovatief leren denken, creatief problemen oplossen Duur: één dagdeel Aantal deelnemers: pers. O p l o s s e n Een goed idee levert meer op dan een jaar hard werken Tom Peters 7

8 C r e a t i e f Onder leiding van acteurs gaan we verschillende stijlen van communicatie beoefenen. We gaan vragen stellen, discussiëren, spreken met passie, luisteren, vertellen, ja-maar gesprekken voeren e.d. om te ontdekken hoeveel verschillende manieren er zijn om met elkaar te communiceren. Voorop staat de creativiteit en het plezier om met elkaar in kontakt te komen. Doel: trainen van verschillende manieren van communicatie, plezier en creativiteit Duur: één dagdeel Aantal deelnemers: pers. C r e a t i e v e C o m m u n i c e r e n U kunt ook onze denktank van specialisten in vrij denken inhuren als u echt een bijzonder idee, toepassing, marketingconcept, vernieuwing of oplossing uw organisatie binnen wilt halen. Neem hiervoor contact op met ons bureau. D e n k t a n k T r a i n i n g e n C r e a t i e f D e n k e n Alleen vernieuwing kan behouden J. Potgieter 8

9 Visieontwikkeling 1 Heeft uw bedrijf, afdeling, team of uzelf een visie op uw werk, organisatie? Weet u waar het heen gaat, waar u heen wilt? In de training Inspiratie voor Visieontwikkeling geven de deelnemers richting aan de toekomst van de organisatie. Tevens wordt duidelijk wat ieders bijdrage is om dit te realiseren. Aan de hand van oefeningen en action learning activities bepalen de deelnemers hun eigen missie en vormen zich een ideaalbeeld van de toekomst van het bedrijf of het team. Door diverse speelse feedback-oefeningen komen de deelnemers achter eigen (onvermoede) kwaliteiten. Iedere deelnemer krijgt zo positieve feedback op het functioneren in het team en leert nieuwe kwaliteiten kennen hetgeen ze leren inzetten voor het team. Ieder teamlid maakt een Persoonlijk Actie Punt (PAP) waaraan de komende maanden gewerkt wordt. Hier kan op de verdiepingsdag op terug gekomen worden. Doel: doelen vaststellen, commitment verhogen en verantwoordelijkheden duidelijk maken. Duur: 2 dagdelen Visieontwikkeling 2 Verdieping Deze training is een verdieping van Visieontwikkeling I. De deelnemers hebben na afloop van deze training meer vertrouwen in elkaar en in de toekomst van de organisatie. Ze zijn beter bekend met de individuele en gezamenlijke (on-) mogelijkheden en kunnen door deze kennis als team effectiever functioneren. De organisatievisie is neergezet en de individuele visies zijn hier beter op afgestemd. Middels scenario interviews ontstaat er duidelijkheid over de sterke en zwakke kanten van de organisatie en de kansen en bedreigingen voor de toekomst. Aan het eind van de training wordt de gezamenlijke visie verbeeld om de herinnering aan deze richtinggevende dagen levend te houden. Doel: doelen vaststellen, commitment verhogen en verantwoordelijkheden duidelijk maken. Duur: 2 dagdelen De wind kun je niet veranderen, de koers wel. 9

10 K l e u r p r o f i l e r i n g Staat U wel eens stil bij de manier waarop U denkt? Staat U wel eens stil bij het feit dat iedereen op een totaal verschillende manier gebruik maakt van zijn hersenen? Vindt U Uzelf een logisch denkende analytische persoon? Of bent U meer creatief of intuïtief ingesteld? Denkt U rationeel en lineair of kunt U goed fantaseren? Op welk vlak ligt Uw Creatieve Intelligentie? Kleurprofilering volgens het Hersendiagram is de nieuwste uit de VS afkomstige methode om meer kennis te verwerven over uw persoonlijke visie, talenten en creatieve intelligentie. Kleurprofilering gaat uit van de hersenwerking. Via testjes wordt gekeken welk deel van de hersenen dominant is (links frontaal, links basaal, rechts basaal of rechts frontaal). Hieruit kunt U opmaken of U een Weter, een Doener, een Voeler of een Denker bent. Daarnaast kunt U specifiek onderzoeken welke gedragsvormen en karaktereigenschappen verantwoordelijk zijn voor uw succes, nu en in de toekomst. In een workshop van één dag kunnen de deelnemers onderzoeken op welk terrein hun talenten liggen en vanuit welke focus zij het leven waarnemen. Aan de hand van oefeningen en testen maken de deelnemers hun eigen hersenprofiel. Hieruit valt af te lezen hoe het staat met o.a. het ruimtelijk inzicht, geheugen, cijfermatig inzicht, logische expressie, creatief denken, probleem oplossend vermogen, leiding gevende kwaliteiten etc. van de deelnemers. De deelnemers krijgen zodoende een goed beeld van wat hun persoonlijke inbreng in het werk kan zijn en in wat voor werkklimaat zij het beste kunnen functioneren. Doel: Leren van uit welke focus je naar de wereld kijkt, ontdekken van talenten in het denken. Duur: 2 dagdelen Aantal deelnemers: pers. Als je leven meer kleur nodig heeft, beken haar dan Billy Rose 10

11 M o n e y M a s t e r C l a s s Een spel over geld, zelfkennis en communicatie. Na een introductie over de rol van geld in ons leven en de wijze waarop je geld kunt inzetten om van te leren, spelen we de MoneyMasterClass. Tijdens dit spel wordt er met echt geld gespeeld, waarbij de deelnemers zelf hun inzet bepalen. In verschillende spelrondes kan men geld pakken, vragen, krijgen en weggeven. Men maakt winst of verlies, al naar gelang het gedrag in het spel. Het spel is beurtelings bloedstollend serieus, ontspannend en komisch. Het is leerzaam en biedt inzicht in eigen gedrag en motivaties van een ieder. De deelnemers houden in het kleurrijke Moneyboekje de tussenstand bij en schrijven er hun bevindingen in op. Aan de hand van het eigen gedrag in het spel en enkele gerichte vragen in het Moneyboekje bepaalt elke deelnemer zijn Moneytype. In een nabespreking worden deze types besproken en gecheckt of het klopt voor elke deelnemer. Het gebeurde uit het spel wordt vertaald naar de werkelijkheid en er kunnen inzichten gedeeld worden. Ervaren dat iedereen een geheel eigen manier van doen heeft en de beweegredenen achter dit gedrag leren kennen, leidt tot veel plezier, onderling begrip en respect. Geld alleen maakt niet gelukkig, je hebt ook aandelen, obligaties en creditcards nodig 11

12 M o n e y t y p e s Er zijn 6 money-types die door elke deelnemer ontdekt zullen worden tijdens de workshop: - MoneyMaster: controleert en beheert kapitaal door weloverwogen beslissingen te nemen. - MoneySpender: optimist die bereid is om onbeperkt te investeren en risico s te nemen. - MoneyFighter: neemt financiële risico s, leeft op grote voet en speelt het spel hard. - MoneyWorker: persoon met groot arbeids ethos die graag veel werkt voor zijn geld. - MoneyPlayer: ziet geld als spel waar je je niet druk om maakt, geeft uit aan het buiten gewone. - MoneySaver: is gericht op bezuinigingen, efficiëntieverbetering en besparen. V o r m e n In verschillende vormen in te zetten als: - Bedrijfsuitje voor combinatie van plezier en inhoud; - Kennismakingsspel voor training of bijeenkomst waar diepgang vereist is; - Workshop binnen trainingsevenement voor something completely different ; - Ontsuffingsworkshop tijdens vergadering voor nieuwe energie en inzicht; - Spectaculaire break van een programma. Doel: - Combinatie vergroten zelfkennis en het motiveren en belonen van medewerkers. - Een onvergetelijke workshop beleven en plezier hebben. - Ontwikkeling van zelfkennis en communicatie. - Het eigen Money-type ontdekken. Aantal deelnemers: pers. Duur: één dagdeel G a m e s De veiligste manier om je geld te verdubbelen, is het dubbelvouwen en je zak steken 12

13 V a l u e & O b s t r u c t i o n g a m e Dit is een communicatie- en trainings-game: Zelfkennis opdoen door middel van een spel. Elkaar leren kennen en meer inzicht krijgen in de eigen en elkaars waarden, talenten en tekortkomingen. Een serieus communicatiespel dat op een simpele manier veel diepgang, zelfkennis en inspiratie brengt, maar bovenal een ingang om op een positieve, constructieve manier met elkaar in gesprek te komen. Doel: communicatie, zelfkennis, elkaar met nieuwe ogen zien. Duur: 1½ uur Aantal deelnemers: personen Discussiëren, een mening vormen, een standpunt innemen, een stelling verdedigen. In overleg met de opdrachtgever krijgen de teams verschillende stellingen, die zij - ongeacht of zij het hier mee eens zijn of niet - moeten verdedigen. Rechters in tenue (gespeeld door acteurs) vormen de kritische jury, die uiteindelijk door middel van punten bepaalt welk team er gaat winnen. Doel: leren verplaatsen in standpunten van anderen, vanuit verschillende invalshoeken naar dezelfde zaak leren kijken, met passie een standpunt leren verdedigen, plezier, enthousiasme en spirit in een team brengen. Doel: Leren verschillende in te nemen en kwesties van verschillende kanten te bekijken Duur: 1 dagdeel Aantal deelnemers: personen D e b a t i n g g a m e Mensen worden wie ze denken te zijn. Gandhi 13

14 W e l l e s N i e t e s S h o w Ieder mens heeft zijn gebruiksaanwijzing, alleen zijn we vergeten om een goede bijsluiter van onszelf mee te geven. Hoe willen we communiceren, hoe willen we wel en hoe willen we niet benaderd, aangesproken of aangestuurd te worden. Houden we van complimentjes of hebben we er juist een hekel aan? Willen we geluk of willen we gelijk? Wat is de manier om ons optimaal te laten functioneren? Wat is de manier om alles van ons gedaan te krijgen en wat is de manier om niets meer van ons gedaan te krijgen? Twee acteurs gaan op een humoristische manier laten zien hoe ieder mens zijn eigen gebruiksaanwijzing heeft. Daarna ontstaat er een interactief gebeuren met het publiek. Aan de hand van kaarten krijgen alle deelnemers de mogelijkheid om hun eigen gebruiksaanwijzing samen te stellen. Aan het eind van de workshop noteert iedere deelnemer zijn gebruiksaanwijzing op een ludiek vormgegeven kaart die een plaats kan krijgen op de werkplek. Deze inspirerende, interactieve show kan gebruikt worden als bijzonder evenement, als energizer bij seminars, vergaderingen of meetings, maar ook als trainingsworkshop. Doel: Bewustwording en lachen om de persoonlijke gebruiksaanwijzing, op een bijzondere manier communiceren Duur: Showvorm: min.; Trainingsworkshop: 1½ uur Aantal deelnemers: Show: tot 500 personen; Workshop: pers. 14

15 C Q - g a m e Het CQ-game is een inspirerend spel, dat gespeeld kan worden in een groep van personen. Tijdens het spel kan iedere deelnemer zijn persoonlijke Creatieve Intelligentie Kwaliteit (CQ) ontdekken. De groep wordt verdeeld in subgroepen, die alle worden uitgedaagd om een creatieve prestatie te leveren. Deze prestatie is gerelateerd aan communicatie-doelen of doelen van het bedrijf. Bijv: een fototentoonstelling maken van medewerkers, een promotiefilm voor het bedrijf, een toekomstideaal neerzetten (hoe ziet het bedrijf er in 2012 uit?) of een bedrijfsclublied schrijven en ten gehore brengen. Het uitvoeren van deze resultaatgerichte oefeningen maakt, dat de groep elkaar op een totaal andere manier leert kennen. Nieuwe onvermeende talenten worden zichtbaar en d.m.v. testen krijgt iedere deelnemer uiteindelijk zijn persoonlijke CQ in beeld. Het CQ-game is een lichte, speelse trainingsmethode om deelnemers zelfkennis, teamgeest en een positieve impuls te geven. Dieper en serieuzer ingaan op het begrip CQ kan ook via de CQ-Workshop. Doel: teambuilding, onderzoeken van de persoonlijke creatieve intelligentie, ongekend talent leren kennen, plezier maken en elkaar op een nieuwe manier met elkaar samenwerken, groepsuitje of BelevingsEvent Aantal deelnemers: pers. Duur: één hele dag (twee dagdelen) C Q - t y p e s Er zijn 9 archetypes van Creatieve Intelligentie: - de Inspirerende Creativiteit veelzijdig, inspirerend, vindingrijk, bewegend, innovatief - de Doelgerichte Creativiteit snel, efficiënt, besluitvaardig, doelgericht, energiek - de Analytische Creativiteit scherp, onderzoekend, verklarend, helder, objectief - de Noodzakelijke Creativiteit communicatief, sociaal, behulpzaam - de Buitengewone Creativiteit eigenzinnig, origineel, solistisch, introspectief - de Kritische Creativiteit betrouwbaar, kritisch, principieel, ordelijk - de Fantasierijke Creativiteit loyaal, serieus, gevoelig, eerlijk, oordeelkundig - de Relativerende Creativiteit vriendelijk, zachtmoedig, geduldig, vreedzaam, stabiel Als u wilt dat uw dromen werkelijkheid wordt, wordt dan wakker. P. Theys 15

16 I n s p i r a t i o n De InspirationGame wordt gespeeld in teams die met elkaar de competitie aangaan door het uitvoeren van een creatieve uitdaging. Alle teams ontvangen een opdracht (die tot stand gekomen is in overleg met het bedrijf). Bijv. een nieuwe beleidsvisie uitdragen of reclame maken voor een nieuwe vorm van management. De teams gebruiken hiervoor hun creatieve talenten en drukken zich uit in de vorm van een lied, een show, een gedicht, een film, een cabaret of kunstwerk. Doel: op een bijzondere manier een visie uitdragen, creatieve teambuilding en plezier Aantal deelnemers: vanaf pers. Duur: één dagdeel g a m e Bij bovenstaande prijzen inbegrepen zijn alle materiaal, mobiel atelier met theaterspiegels, kostuums, pruiken, accessoires, rekwisieten, schminck, muziek etc. Indien gewenst kan tijdens de dag een videoregistratie gemaakt worden. Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. It is our light, not our darkness that most frightens us. We ask our selves: Who am I to be brillant, gorgeous, talented and fabulous? Actually, who are we not to be? Nelson Mandela 16

17 E Q - t r a i n i n g e n ExperienceTraining is gespecialiseerd in het werken met EQ. D.m.v. een speciale EQ-test maken deelnemers kennis met het begrip Emotionele Intelligentie en testen zij hun persoonlijke EQ. EQ-trainingen bieden een intensieve ervaring. Deelnemers maken kennis met hun eigen bewuste en onbewuste drijfveren, overtuigingen en motieven. Er wordt gewerkt met de normen en waarden die de persoonlijke interne toetsing bepalen van goed/fout, waar/onwaar, belangrijk/ onbelangrijk. Daarnaast wordt er gewerkt aan zingeving, bewustwording, intuïtie, afstemming, emotie, gevoelens, visie, missie en doel. Werken met Emotionele Intelligentie levert een verdieping op en zet deelnemers aan tot voelen, ervaren, denken en handelen. Het verbindt en levert ook op de langere termijn de zingeving, motivatie en inspiratie op die een bedrijf van binnenuit tot bloei brengt. Doel: kennis maken met de Emotionele Intelligentie-kwaliteiten Duur: op aanvraag Aantal deelnemers: vanaf 10 pers. Wil je geluk of wil je gelijk? 17

18 W a t B e z i e l t J e? Intuïtie, saamhorigheid, enthousiasme, in- en aanvoelend vermogen zijn met name in deze tijd heel belangrijk geworden voor het succes en het geluk van het bedrijf. Mensen die met hart en ziel werken, zien hun werk niet meer als werk, maar als hun leven. Dit betekent meer geestelijke flexibiliteit, bezieling, inzet, creatieve oplossingen en inspiratie op de werkvloer. In onze training Wat Bezielt Je? gaan de deelnemers op zoek naar hun persoonlijke normen, waarden en drijfveren. Wat bezielt je? Wat is uw drive? Wat is de bezieling, de inspiratie, de kern van waaruit u werkt? Uw bezieling bepaalt de koers die u als werkende, als leidinggevende, als manager van een afdeling vaart. Tevens is het de inspiratiebron van waaruit u medewerkers en collega s stimuleert, stuurt, coacht en inspireert. Bezield werken levert energie, plezier, effectiviteit en voldoening op voor iedereen. Het geeft mensen ruimte en een plek en kan gebruikt worden om de eigen loopbaan uit te zetten. Wat Bezielt Je? is een dag-training over zingeving en bezieling. De training bestaat uit een zestal workshops (labs), die in carousselvorm gegeven worden. In het Bezielingslab kunnen deelnemers op zoek naar hun persoonlijke motivatie en bezieling. Doel: zicht krijgen op eigen drijfveren Duur: 2 dagdelen Aantal deelnemers: pers. Het Bezielingslab bestaat uit een: - normen/waarden lab - money lab - emotioneel intelligentie lab - creatief kleur lab - creatief denken lab - interactief theater lab Je bent wat je diepe bezielende wens is, Zoals je wens is, zal je zijn Zoals je wil is, zullen je daden zijn Zoals je daen zijn, zal je lot zijn. Upanishad IV.4.5 In alle laboratoria wordt de vraag onderzocht: Wat bezielt mij? Wat zijn mijn persoonlijke normen, waarden en principes? Wat is belangrijk, wat geeft mij zin, geen zin, wat wil ik? Waarom doe ik wat ik doe? De kracht van deze formule is dat deelnemers vanuit verschillende gezichtspunten en hoeken antwoord krijgen op diepere levensvragen. Elke deelnemer vult een bezielingslogboek in waarin alle ervaringen uit de verschillende laboratoria worden verzameld. Dit alles maakt de workshop tot een boeiende, inspirerende ervaring waar nog lang over nagepraat zal worden. 18

19 E n n e a g r a m t r a i n i n g De Bemiddelaar De Bepaler De Verbeteraar De Vernieuwer De Ondersteuner De Scoorder De Vragensteller De Waarnemer De Verdieper Het Enneagramsysteem is een eeuwenoude karakter-typologie die zijn oorsprong heeft in het Soefisme. Het Enneagram onderscheidt bij mensen negen grondhoudingen. Elk persoonlijkheidstype kenmerkt zich door bijzondere kwaliteiten en de daarbij behorende valkuilen. Het bijzondere aan het Enneagram is dat het uitgaat van de motivatie bij mensen en niet van het gedrag. Waarom doet u iets? Wat is uw innerlijke drijfveer? Kennis van de typologie stelt ons in staat beter zicht te krijgen op persoonlijke drijfveren en gedragingen en geeft inzicht in de wijze waarop de kwaliteiten die bij ons type horen gerichter kunnen worden ingezet. Daarnaast vergroot kennis over ons type het inzicht in onze valkuilen en geeft het Enneagram aanwijzingen hoe alternatieve strategieën ontwikkeld kunnen worden. Kennis van het eigen en andermans type geeft inzicht in motivatiepatronen en succes- en faal-factoren. Dit model roept diepgaande herkenbaarheid op en is toepasbaar op onder meer teamontwikkeling, samenwerking en communicatie. InspirationCompany heeft een zeer inspirerende, direct toepasbare training voor (management) teams om kennis te maken met het Enneagram. Via testen ontdekt men welk type het beste past. Deze verkregen inzichten helpen oordelen over onszelf, onze collega s en het bedrijf te doorbreken. Door te weten tot welke type we zelf behoren, leren we hoe we onze energie beter kunnen richten, wat onze talenten zijn en wat onze valkuilen. En vooral hoe we efficiënter, enthousiaster en met meer verantwoordelijkheid kunnen samenwerken. Doel: vertrouwen vergroten en ieders bijdrage verhelderen. Duur: een hele dag Aantal deelnemers: pers. Duur: 2 dagdelen 19

20 L e o n a r d o d a V i n c i L e a d e r s h i p In deze unieke leergang van Inspiration Training wordt u in 7 bijeenkomsten van een dag alle facetten van creatieve intelligentie bijgebracht. Het is een unieke mogelijkheid uw geestelijke vermogens te verdiepen en te verrijken. Door de essentie van genialiteit te ontrafelen leert u de oneindigheid van uzelf kennen. Elke workshop staat in het teken van een thema: 1. Nieuwsgierigheid als bron van permanent leren 2. Praktijkervaring als bron voor zelfstandig leren 3. Bewust scherpen van de zintuigen als bron voor rijkere ervaringen 4. Chaos verwelkomen als bron voor dubbelzinnigheid, paradoxen en onzekerheid 5. Het ontwikkelen van een evenwicht tussen wetenschap en kunst, logica en verbeelding als bron voor het denken met beide hersenhelften. 6. Conditie, houding en handigheid verbinden als bron voor verbinding van lichaam en geest 7. Erkenning en waardering dat alles met alles samenhangt als bron voor systeemdenken. We leren: - Problemen oplossen - Creatief denken - Zelfexpressie - Genieten van de wereld om je heen - Doelen stellen en evenwicht vinden - Lichaam en geest in balans brengen Doel: essentie van genialiteit ontrafelen, persoonlijke ontwikkeling Duur: 7 dagen Aantal deelnemers: 5-25 personen Waarom is de hemel blauw? Leonardo de Vinci 20

21 C r e a t i e f Onder leiding van acteurs gaan we verschillende stijlen van communicatie beoefenen. We gaan vragen stellen, discussiëren, spreken met passie, luisteren, vertellen, ja-maar gesprekken voeren e.d. om te ontdekken hoeveel verschillende manieren er zijn om met elkaar te communiceren. Voorop staat de creativiteit en het plezier om met elkaar in contact te komen. Doel: trainen van verschillende manieren van communicatie, plezier en creativiteit Aantal deelnemers: 5-50 personen Duur: één dagdeel Kosten: op aanvraag C o m m u n i c a t i e v e Communicatietrainingen zijn gericht op gedragsverandering, ondersteund door technische kennis. Hierbij maken we gebruik van theatervormen om gedrag zichtbaar te maken en ermee te oefenen. D.m.v. rollenspel leren de deelnemers hun oplossend vermogen en creativiteit in de werksituatie uit te breiden. Doel: trainen van communicatieve vaardigheden, leren omgaan met bepaald gedrag, agressie, conflicthantering e.d. Aantal deelnemers: personen Duur: 1 dag Kosten: op aanvraag C o m m u n i c e r e n V a a r d i g h e d e n Geef mij een baan die bij mij past, dan hoef ik nooit meer te werken. 21

22 O n t v o e r je B a a s Ontvoer je Baas is een spannend teambuilding-spel. Middels het uitvoeren van opdrachten kunnen de deelnemers in teams losgeld bij elkaar verdienen. De teams worden op een creatieve manier uitgenodigd om samen te werken. Ook worden ze op een ludieke manier getest op flexibiliteit, innovatiekracht, proactiviteit en inlevingsvermogen. Door het interactieve karakter van het spel worden de deelnemers verrast met onverwachte situaties en meegenomen in een spannend gebeuren. Ontvoer je Baas is een teambuilding-spel waarbinnen de deelnemers kennis kunnen maken met elkaars talenten en tekortkomingen. Door het spel en competitie-element is het geheel een energiek en onvergetelijk gebeuren, waar nog lang over wordt nagepraat. Zo mogelijk kan het geheel opgenomen worden op video en kunnen de deelnemers een DvD krijgen ter herinnering aan deze dag. Doel: teambuilding, stimuleren van innovatiekracht en flexibiliteit Aantal deelnemers: personen Duur: 1 dagdeel Kosten: op aanvraag Genialiteit is je doel voor ogen houden tot het werkelijkheid wordt 22

Speel eens met vuur. trainingen cursussen workshops re-integratie

Speel eens met vuur. trainingen cursussen workshops re-integratie Speel eens met vuur Speel eens met vuur is een jong trainingsbureau met een uniek concept waarbij cognitieve, creatieve en lichaamsgerichte invalshoeken worden gecombineerd. Theater heeft een belangrijke

Nadere informatie

Lééf je dag. Prikkelende workshops om samen te leren

Lééf je dag. Prikkelende workshops om samen te leren Lééf je dag Prikkelende workshops om samen te leren Vier je dag, vier het moment Wilt u een personeelsbijeenkomst organiseren waarbij u ontspanning combineert met leren? Kies dan voor de workshops van

Nadere informatie

Wie is ROPE theater op maat?

Wie is ROPE theater op maat? Wie is ROPE theater op maat? De basis van ROPE bestaat uit Roel Pot en Peter Douw. In 1989 ontmoetten zij elkaar voor het eerst, uiteraard..op het toneel. En nu jaren later zijn ze nog steeds bij elkaar.

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

REMIND. Bij u op SCHOOL?

REMIND. Bij u op SCHOOL? REMIND Bij u op SCHOOL? Inhoudsopgave Slim jezelf zijn voor professionals 3 Slim jezelf zijn 3 Programma over persoonlijke ontwikkeling 3 Kostenoverzicht 4 Over Remind 5 Wij willen 5 Trainersopleiding

Nadere informatie

Leergang Transformatief Leiderschap

Leergang Transformatief Leiderschap feedback geven living labs advie processen/bijeenkomsten transformatief leiderschap coach perso Leergang Transformatief Leiderschap Anderen bewegen begint bij jezelf Succesvol mensen en organisaties in

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

Zelfleiderschap HIGH QUALITY PEOPLE HAVE HIGH QUALITY LIVES KWALITEIT, SUCCES EN AUTHENTICITEIT IN LEVEN EN WERK

Zelfleiderschap HIGH QUALITY PEOPLE HAVE HIGH QUALITY LIVES KWALITEIT, SUCCES EN AUTHENTICITEIT IN LEVEN EN WERK Cor van Leeuwen Zelfleiderschap HIGH QUALITY PEOPLE HAVE HIGH QUALITY LIVES KWALITEIT, SUCCES EN AUTHENTICITEIT IN LEVEN EN WERK Benut je vermogens en verhoog je authentieke impact. Vrijheid, onafhankelijkheid,

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen.

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Talent Ontwikkel Programma Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Een intensief trainingsprogramma vol interessante onderwerpen en handvatten om zelf mee aan de slag te

Nadere informatie

Als je zegt dat je het niet kan, dan heb je gelijk Als je zegt dat je het wel kan, heb je ook gelijk ALBERT EINSTEIN

Als je zegt dat je het niet kan, dan heb je gelijk Als je zegt dat je het wel kan, heb je ook gelijk ALBERT EINSTEIN g Als je zegt dat je het niet kan, dan heb je gelijk Als je zegt dat je het wel kan, heb je ook gelijk ALBERT EINSTEIN onze waarden: vernieuwend plezier stoer inzicht leiderschap beweging verbinding vertrouwen

Nadere informatie

Resultaat vanuit zingeving

Resultaat vanuit zingeving Resultaat vanuit zingeving WIE ZIJN WE? WAT DOEN WE? Berry de Boer en Edwin Luijendijk 2 training-nu Training-NU We leven in een tijd waarin veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen. Eén gouden idee

Nadere informatie

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016:

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016: Mankind Mens & Organisatie gelooft in de kracht van dromen en drijfveren in relatie tot ondernemerschap en leiderschap. Dromen en drijfveren vormen de grond waarop ambitie kan groeien. Passie zorgt vervolgens

Nadere informatie

SCHATTEN VAN ADVOCATEN

SCHATTEN VAN ADVOCATEN SCHATTEN VAN ADVOCATEN PRAKTIJKOPLEIDINGEN VOOR DE ADVOCATUUR Vaardigheden in de praktijk Coachen in de praktijk Leidinggeven in de praktijk Teamwork in de praktijk SCHATTEN VAN ADVOCATEN Wij zijn er van

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie

Teambuilding met een beetje hulp

Teambuilding met een beetje hulp Teambuilding met een beetje hulp Iedereen kan soms wel een beetje hulp gebruiken. Niet alleen bij het beter samen laten werken van uw team, maar misschien ook wel bij de manier waarop u dat voor elkaar

Nadere informatie

In je element met wie je bent!

In je element met wie je bent! In je element met wie je bent! SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Middagconferentie - juni 2016 Passend onderwijs voor begaafde leerlingen Doelen workshop Bewuste aandacht voor persoonlijke

Nadere informatie

Profielschets. Ondernemende school

Profielschets. Ondernemende school Profielschets Ondernemende school Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 fax: 023 534 59 00 1 Scholen met Succes Een school

Nadere informatie

Dit boek is voor: Dit boek is van:

Dit boek is voor: Dit boek is van: Dit boek is voor: Dit boek is van: Ik wil een coach! Ontdek wat coaching jou te bieden heeft Caroline Kuijper en Mark Dierkes 2017 Opmaak en illustraties: Nina Knaap Uitgegeven door Camani Druk: Pumbo.nl

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie

VOOR BEDRIJVEN EN ORGANISATIES. Ontdek de Kracht van Kunst voor Teambuildingsactiviteiten en Bedrijfsuitjes

VOOR BEDRIJVEN EN ORGANISATIES. Ontdek de Kracht van Kunst voor Teambuildingsactiviteiten en Bedrijfsuitjes VOOR BEDRIJVEN EN ORGANISATIES Ontdek de Kracht van Kunst voor Teambuildingsactiviteiten en Bedrijfsuitjes Cultuurhuis Wherelant is het centrum voor kunst en cultuur in Purmerend met een breed aanbod voor

Nadere informatie

ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK

ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK Iedereen heeft er de mond van vol: Het beste uit de leerling halen Recht doen aan verschillen van leerlingen Naast kennis en vaardigheden, aandacht voor het

Nadere informatie

Atelier aan Zee Atelier aan Zee

Atelier aan Zee Atelier aan Zee Atelier aan Zee Atelier aan Zee Teambuilding door creativiteit KUNST OP DE WERKVLOER Ine Koopmans Beeldend kunstenaar Galjoen 19 3863 EM Nijkerk Gld 033-7370004 INHOUDSOPGAVE 2 VOORWOORD 3 DOELSTELLING

Nadere informatie

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Training Leiderschap Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Als leidinggevende komt er veel op je af. Je moet doelen halen, maar je wilt ook je medewerkers motiveren. Hoe houd je dat in balans?

Nadere informatie

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig De tijd vliegt voorbij en voor je weet zijn we al weer een jaar verder. Ik zeg wel eens: mensen overschatten wat je in een jaar kunt doen, maar onderschatten wat je in 3 jaar kan realiseren. Laten we naar

Nadere informatie

Dit is een digitale voorbeeldversie van de opdrachten voor de leerlingen. Mail naar kiesvaardig@lerenkiezen.nl voor de originele versie.

Dit is een digitale voorbeeldversie van de opdrachten voor de leerlingen. Mail naar kiesvaardig@lerenkiezen.nl voor de originele versie. Dit is een digitale voorbeeldversie van de opdrachten voor de leerlingen. Mail naar kiesvaardig@lerenkiezen.nl voor de originele versie. Via dit mailadres kunt u ook informatie aanvragen over de docentenhandleiding

Nadere informatie

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen.

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Talent Ontwikkel Programma Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Een intensief trainingsprogramma vol interessante onderwerpen en handvatten om zelf mee aan de slag te

Nadere informatie

Ulrica WF van Panhuys Authentic Leadership www.uwfvanpanhuys.com

Ulrica WF van Panhuys Authentic Leadership www.uwfvanpanhuys.com Module 1 Profileren van de emotionele intelligentie: Team Effectiviteit (). De Team Effectiviteit wordt vastgesteld door het identificeren, vaststellen en beheersen van de emotionele intelligentie van

Nadere informatie

Opleiding DIFERENCI TRAINER FACILITATOR

Opleiding DIFERENCI TRAINER FACILITATOR Opleiding DIFERENCI J RINER FCILIOR rainen/facilitaten is een vak, een ambacht. Dat doe je met heel je hebben en houwen als je het tenminste een uitdaging vindt om mensen in beweging te brengen Dit ambacht

Nadere informatie

Leertraject: de interim- manager als natuurlijk leider Er is een belangrijk verschil tussen opgeven en loslaten Jessica Hatchigan

Leertraject: de interim- manager als natuurlijk leider Er is een belangrijk verschil tussen opgeven en loslaten Jessica Hatchigan Leertraject: de interim- manager als natuurlijk leider Er is een belangrijk verschil tussen opgeven en loslaten Jessica Hatchigan Inleiding Interim-managers worden gevraagd bij multidisciplinaire organisatievraagstukken

Nadere informatie

informatie Gecombineerde Training Persoonlijk Leiderschap & Teamontwikkeling

informatie Gecombineerde Training Persoonlijk Leiderschap & Teamontwikkeling informatie Gecombineerde Training Persoonlijk Leiderschap & Teamontwikkeling Intraverte Lead Le Chevalierlaan 19 8162 PD Epe info@soin.nl Train jezelf ervaar minder stress, meer creativiteit en betere

Nadere informatie

Museum De Buitenplaats Kijken is een kunst

Museum De Buitenplaats Kijken is een kunst Museum De Buitenplaats Kijken is een kunst Groep 5 Thema- overzicht Thema- overzicht Kijken is een kunst Groep 5 Museum De Buitenplaats Kern van het thema Mensen laten graag iets van zichzelf aan anderen

Nadere informatie

ken jezelf en en verbeter je relaties met anderen

ken jezelf en en verbeter je relaties met anderen DISC KLEURENTRAININGEN: ken jezelf en en verbeter je relaties verbeter met anderen je relaties met anderen Waarom klikt het met de ene persoon direct en verloopt het contact met andere altijd moeizaam?

Nadere informatie

www.shine-houten.nl mail@shine-houten.nl 06-26340416 SHINE THE PLACE TO BE FOR PEOPLE WITH A ARTISTIC FLAVOUR!

www.shine-houten.nl mail@shine-houten.nl 06-26340416 SHINE THE PLACE TO BE FOR PEOPLE WITH A ARTISTIC FLAVOUR! www.shine-houten.nl mail@shine-houten.nl 06-26340416 SHINE THE PLACE TO BE FOR PEOPLE WITH A ARTISTIC FLAVOUR! Shine Wij zijn SHINE, een centrum voor podiumkunsten. Graag willen wij u hierbij kennis laten

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

kunst workshops theater FILM & FOTOGRAFIE Brainstorm OUT OF THE BOX Teambuilding WORKSHOPS VOOR BEDRIJVEN VAN TEAMBUILDING TOT BEDRIJFSFEEST

kunst workshops theater FILM & FOTOGRAFIE Brainstorm OUT OF THE BOX Teambuilding WORKSHOPS VOOR BEDRIJVEN VAN TEAMBUILDING TOT BEDRIJFSFEEST kunst workshops theater FILM & FOTOGRAFIE Brainstorm OUT OF THE BOX Teambuilding WORKSHOPS VOOR BEDRIJVEN VAN TEAMBUILDING TOT BEDRIJFSFEEST Workshops voor bedrijven bij Cultuurhuis Wherelant Bent u op

Nadere informatie

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI)

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het zelfbeoordelingsformulier Het doel van deze evaluatie is om u te helpen bij het bepalen van de belangrijkste aandachtsvelden van uw leidinggevende

Nadere informatie

Meerdaagse trainingen voor bewustzijn, motivatie én plezier op de werkvloer

Meerdaagse trainingen voor bewustzijn, motivatie én plezier op de werkvloer Sport werkt! Meerdaagse trainingen voor bewustzijn, motivatie én plezier op de werkvloer Leer optimaal samenwerken, omgaan met stress en effectief communiceren Nederlands Instituut voor Vechtsport en Maatschappij

Nadere informatie

11 NIEUWE SPELVORMEN TE GEBRUIKEN BIJ DE TRAININGSTOOL CREATIEF COMMUNICEREN IN BEELD EN WOORD

11 NIEUWE SPELVORMEN TE GEBRUIKEN BIJ DE TRAININGSTOOL CREATIEF COMMUNICEREN IN BEELD EN WOORD 11 NIEUWE SPELVORMEN TE GEBRUIKEN BIJ DE TRAININGSTOOL CREATIEF COMMUNICEREN IN BEELD EN WOORD PAGINA SPELVORM 2 een heldere missie trekt klanten 3 een nieuwe achternaam 4 het beeld als talking piece 5

Nadere informatie

Trainingen Coaching Intervisie Supervisie. Voor de zorg

Trainingen Coaching Intervisie Supervisie. Voor de zorg Trainingen Coaching Intervisie Supervisie Voor de zorg Professioneel communiceren met 2013 Training Professioneel communiceren met Voor wie? De training is bedoeld voor mensen in de zorg die hun communicatie

Nadere informatie

Voorbeeld antwoordblad Logische niveaus

Voorbeeld antwoordblad Logische niveaus Voorbeeld antwoordblad Logische niveaus Datum: 10 november 2016 We doorlopen de stappen in twee richtingen. Eerst van buiten naar binnen en daarna omgekeerd, van binnen naar buiten. Gebruik zowel je hoofd

Nadere informatie

Coalitielid met hart en ziel

Coalitielid met hart en ziel Coalitielid met hart en ziel Samenwerken vind ik belangrijk omdat... Peter Rooze 29 januari 2011 Teambuilding en samenwerking. Resultaten: 1. Kennismaking met - motieven van - collega s. 2. Betere samenwerking.

Nadere informatie

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf ASSERTIVITEIT beter communiceren vanuit jezelf Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

Welkom bij de meest veelzijdige evenementenlocatie van Midden-Nederland

Welkom bij de meest veelzijdige evenementenlocatie van Midden-Nederland Welkom bij de meest veelzijdige evenementenlocatie van Midden-Nederland Evenementenlocatie met eindeloze mogelijkheden! Central Studios te Utrecht Evenementenlocatie met mogelijkheden Deze voormalige televisiestudio

Nadere informatie

Systems-Centered Training door Lotte Paans

Systems-Centered Training door Lotte Paans Systems-Centered Training door Lotte Paans De workshop is ervaringsgericht van opzet, opdat je aan den lijve ondervindt wat het effect van de werkwijze is. Een wezenlijk onderdeel van Systems-Centered

Nadere informatie

In het oog van de orkaan. School voor Politie Leiderschap

In het oog van de orkaan. School voor Politie Leiderschap In het oog van de orkaan School voor Politie Leiderschap Inleiding Essenties van het leiderschapsprogramma In het oog van de orkaan De titel van het programma verwijst naar de hevige turbulentie, als gevolg

Nadere informatie

Team Alignment. En als mensen nu echt hun verantwoordelijkheid nemen? Transformational Programs by TLC www.tlc-nederland.com

Team Alignment. En als mensen nu echt hun verantwoordelijkheid nemen? Transformational Programs by TLC www.tlc-nederland.com Team Alignment En als mensen nu echt hun verantwoordelijkheid nemen? Team Alignment Het gaat goed! Herkent u deze situatie: een collega of een medewerker presenteert vol vuur over de voortgang van een

Nadere informatie

Wil je méér innerlijke balans en krachtiger persoonlijk leiderschap?

Wil je méér innerlijke balans en krachtiger persoonlijk leiderschap? Wil je méér innerlijke balans en krachtiger persoonlijk leiderschap? Zoek je een veilige leeromgeving, met humor en diepgang, die toelaat om wérkelijk stappen te zetten in je leven en je werk? DAN IS IETS

Nadere informatie

Gandhitraining. Ongekende effecten in de praktijk

Gandhitraining. Ongekende effecten in de praktijk Gandhitraining Ongekende effecten in de praktijk Van persoonlijk naar inspirerend leiderschap Wil je jouw persoonlijke leiderschap verdiepen tot inspirerend leiderschap; je ambities vormgeven en anderen

Nadere informatie

Het Mens Effect. hetmenseffect.nl

Het Mens Effect. hetmenseffect.nl Het Mens Effect hetmenseffect.nl Uw organisatiedoelen & het effect van talent In deze dynamische tijd vormt de mens weer de kern van succesvolle organisaties. Welke uitdaging ook, ICT-systemen, processen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2 -

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2 - Workshops Top Secretaries 2012 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2-1 TRAININGSCARROUSEL - 3-1.1. Projectmanagement - 3-1.2. Overtuigend beïnvloeden - 4-1.3. Communiceren met NLP - 5-1.4. Effectiever met emotionele

Nadere informatie

Team Ontwikkelings Programma. Hoe kunnen we als team effectiever gaan samenwerken en betere prestaties leveren?

Team Ontwikkelings Programma. Hoe kunnen we als team effectiever gaan samenwerken en betere prestaties leveren? Team Ontwikkelings Programma Hoe kunnen we als team effectiever gaan samenwerken en betere prestaties leveren? Team Ontwikkelings Programma (1 tot 5 dagen) We leven in een hectische tijd die steeds meer

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue verbeteren met

Nadere informatie

Bezieling en persoonlijk leiderschap Vergroot je impact en invloed binnen je organisatie

Bezieling en persoonlijk leiderschap Vergroot je impact en invloed binnen je organisatie Bezieling en persoonlijk leiderschap Vergroot je impact en invloed binnen je organisatie Koester je de wens om je innerlijke drijfveren en waarden meer tot uitdrukking te brengen in je werk? Of heb je

Nadere informatie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie Opdrachtsverklaring Missie - Visie 1. Missie Sint-Lodewijk biedt aangepast onderwijs en/of begeleiding op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische beperking. Ook het gezin en breder

Nadere informatie

Krachtvelden. Bea het Voorbeeld. Naam: Datum:

Krachtvelden. Bea het Voorbeeld. Naam: Datum: Krachtvelden Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 01.04.2016 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 01.04.2016 / Krachtvelden (QK360) 2 Waar ligt jouw kracht? Een krachtveld is een verzameling van gedragingen

Nadere informatie

Mindfulness op het werk

Mindfulness op het werk Mindfulness op het werk Mindfulness op het werk Werken vanuit rust en aandacht Veel mensen ervaren hun werk als een plek waar nooit rust is, met een doorlopende activiteit aan lijstjes die af moeten, mensen

Nadere informatie

Puur Professioneel. Inspireert eeuwig. Draagt bij aan groei

Puur Professioneel. Inspireert eeuwig. Draagt bij aan groei Puur Professioneel Inspireert eeuwig Draagt bij aan groei verhaal In 2009 heeft gezondheids- en communicatie wetenschapper Mariëlle F. Houben - Vaessen de stap gezet een eigen bedrijf te starten. Met nagenoeg

Nadere informatie

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Zakenwijzer Het is tijd voor nieuw en ander leiderschap en management We kunnen ons niet meer verloven te blijven doen wat we deden. Als alles verandert,

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Leerstijlen en Werkvormen

Achtergrondinformatie Leerstijlen en Werkvormen Achtergrondinformatie Leerstijlen en Werkvormen Marjoleine Hanegraaf (NMI bv) & Frans van Alebeek (PPO-AGV), december 2013 Het benutten van bodembiodiversiteit vraagt om vakmanschap van de teler. Er is

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen.

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Talent Ontwikkel Programma Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Een intensief trainingsprogramma vol interessante onderwerpen en handvatten om zelf mee aan de slag te

Nadere informatie

OPTIMAAL TALENT BV EVEN VOORSTELLEN. Optimaal Talent BV www.optimaal-talent.nl

OPTIMAAL TALENT BV EVEN VOORSTELLEN. Optimaal Talent BV www.optimaal-talent.nl OPTIMAAL TALENT BV EVEN VOORSTELLEN Optimaal Talent B.V. is een bureau voor training en coaching dat is gespecialiseerd in talentontwikkeling om mensen, teams en organisaties slagvaardiger te laten functioneren.

Nadere informatie

WE ARE FAMILY. Een bedrijfsfeest en open dag in één. Eén feest om de binding te versterken binnen uw bedrijf!

WE ARE FAMILY. Een bedrijfsfeest en open dag in één. Eén feest om de binding te versterken binnen uw bedrijf! WE ARE FAMILY WE ARE FAMILY Een bedrijfsfeest en open dag in één. Eén feest om de binding te versterken binnen uw bedrijf! Dat kan, met het WE ARE FAMILY bedrijfsevenement van Billy s Playground! Steeds

Nadere informatie

Visie. Volharding. De diepte in De bestaande situatie ontregelen gebeurt niet door een oppervlakkige HAAL MEER RESULTAAT UIT JEZELF EN ANDEREN

Visie. Volharding. De diepte in De bestaande situatie ontregelen gebeurt niet door een oppervlakkige HAAL MEER RESULTAAT UIT JEZELF EN ANDEREN HAAL MEER RESULTAAT UIT JEZELF EN ANDEREN The privilege of a lifetime is to become who you truly are. - Carl Jung Visie Als authentiek leider ben je een kapitein aan het roer van een schip. Handen aan

Nadere informatie

COMMUNICATIE technieken. voor leidinggevenden

COMMUNICATIE technieken. voor leidinggevenden COMMUNICATIE technieken voor leidinggevenden Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

Villa-Asia Buddy programma s

Villa-Asia Buddy programma s Villa-Asia Buddy programma s www.villa-asia.nl (Versie 3.0 februari 2015) Huay Sai, Mae Rim, Chiang Mai, Thailand Introductie Aanleiding om mee te doen Eens even tijd voor jezelf nodig om op adem te komen?

Nadere informatie

CREATIEF DENKEN in ONDERWIJS Worskhops, training, begeleiding en materialen.

CREATIEF DENKEN in ONDERWIJS Worskhops, training, begeleiding en materialen. in NDERWIJS Creativiteit en Creatief Denken Creativiteit is een unieke eigenschap van de mens. Kijk om je heen, alles wat verzonnen en gemaakt is, vindt zijn oorsprong in het menselijk brein. Dat geldt

Nadere informatie

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Voor wie? Waarom? Wat? Hoe? Voor Omdat leiding Ervaringsgerichte Door middel van leidinggevenden, geven, adviseren en coaching en werkvormen waarbij het adviseurs

Nadere informatie

TRAINING APPLIED CREATIVITY - ADVANCED PROGRAM WORDT SPECIALIST IN HET CREATIEVE PROCES

TRAINING APPLIED CREATIVITY - ADVANCED PROGRAM WORDT SPECIALIST IN HET CREATIEVE PROCES TRAINING APPLIED CREATIVITY - ADVANCED PROGRAM WORDT SPECIALIST IN HET CREATIEVE PROCES TRAINING: APPLIED CREATIVITY - ADVANCED PROGRAM De wereld verandert continue en in een hoog tempo. Dat vraagt wat

Nadere informatie

TRAINER / FACILITATOR

TRAINER / FACILITATOR NIEUW!! Opleiding RINER / FCILIOR rainen/facilitaten is een vak, een ambacht. Dat doe je met heel je hebben en houwen als je het tenminste een uitdaging vindt om mensen in beweging te brengen Dit ambacht

Nadere informatie

Interviewvragen DRIJFVEREN

Interviewvragen DRIJFVEREN Interviewvragen DRIJFVEREN Achter iemands persoonlijke intrinsieke motivatoren komen is niet makkelijk. Hoe geeft iemand op zijn eigen wijze uiting aan zijn drijfveren? De enige manier om hierachter te

Nadere informatie

TRAINER / FACILITATOR

TRAINER / FACILITATOR NIEUW!! Opleiding J RINER / FCILIOR rainen/facilitaten is een vak, een ambacht. Dat doe je met heel je hebben en houwen als je het tenminste een uitdaging vindt om mensen in beweging te brengen Dit ambacht

Nadere informatie

Het Loopbaanlab brengt onderwijsprofessionals in beweging

Het Loopbaanlab brengt onderwijsprofessionals in beweging Oktober 2015 Het Loopbaanlab brengt onderwijsprofessionals in beweging Uitkomsten van meerjarig onderzoek naar de effecten van het Loopbaanlab Leestijd 8 minuten Hoe blijf ik in beweging? De kwaliteit

Nadere informatie

In je element met wie je bent!

In je element met wie je bent! In je element met wie je bent! SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Conferentie 'Bijzonder Begaafd' 28 september 2016 - Nieuwegein Desirée Houkema Doelen workshop Bewuste aandacht voor persoonlijke

Nadere informatie

Leergang Authentiek Leiderschap

Leergang Authentiek Leiderschap Begeleider: Willem Sarlemijn Adres: Jisperweg 53A 1464 NG Westbeemster Tel: 072 5020354 Thema s die in de modules aan de orde komen zijn:, Vitaliteit,,, Samen, Groei,,. Leergang Authentiek Leiderschap

Nadere informatie

Voorbeelden van teamdagen door Lumenz talentontwikkeling

Voorbeelden van teamdagen door Lumenz talentontwikkeling Voorbeelden van teamdagen door Lumenz talentontwikkeling Lumenz talentontwikkeling Schuytstraat 50 2517 XG Den Haag 070-3645299 www.lumenz.nl 1 Workshop Passie, Energie en Plezier De opdrachtgever is een

Nadere informatie

Een Stap voorwaarts in Leiderschap.

Een Stap voorwaarts in Leiderschap. 5 daagse training in voorjaar van 2010 Een Stap voorwaarts in Leiderschap. Doelgroep : DA Filiaal leidsters en aankomende filiaalleidsters Lokatie : Leusden DA hoofdkantoor Dag : Maandag van 9.30u 17.00u

Nadere informatie

Training Leer Balans Leven

Training Leer Balans Leven Training Leer Balans Leven In 5 maanden meer balans in je leven Wil je minder stress? Wil je meer werkplezier? Wil je jouw doelen effectiever bereiken? Wil je handiger communiceren? Wil je efficiënter

Nadere informatie

Professionele en persoonlijke groei?

Professionele en persoonlijke groei? + Professionele en persoonlijke groei? Samen naar meer resultaat, meer gemak en meer plezier! Han Oei Oei voor Groei - www.oeivoorgroei.nl info@oeivoorgroei.nl 0633794681 + Meer resultaat, meer gemak en

Nadere informatie

Differentieer in elke les

Differentieer in elke les Differentieer in elke les Welkom Training: Differentieer in elke les Ortho Consult Mijn naam is Jac. Giesen Speelveld rol in proces meerwaarde leerling beloning motivatie C.A.R. wat? wanneer? schoolorganisatie

Nadere informatie

Voor een groep. Korte Workshop Time-management. Slim Werken + Creatief Werken

Voor een groep. Korte Workshop Time-management. Slim Werken + Creatief Werken Voor een groep Korte Workshop Time-management Slim Werken + Creatief Werken edere dag een SlimWerken.COM Julianapark 48-5 5046 GB Tilburg T 013-5770495 M 06-27326562 E contact@slimwerken.com W www.slimwerken.com

Nadere informatie

ÉÉN VAN ONZE EXPERTS

ÉÉN VAN ONZE EXPERTS ÉÉN VAN ONZE EXPERTS Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden onze opdrachtgevers daarmee het beste uit

Nadere informatie

Spelenderwijs LEAN Startup leren!

Spelenderwijs LEAN Startup leren! Spelenderwijs LEAN Startup leren! 28 mei Breda Playing Lean - leer en oefen de principes van LEAN Startup in 90 min.! Playing LEAN is een bordspel dat is geïnspireerd op de bestseller 'The Lean Startup

Nadere informatie

De Innovator. Creatief Denken & Innovatie. Training Creatief Denken & Innovatie van Individueel tot In-Company

De Innovator. Creatief Denken & Innovatie. Training Creatief Denken & Innovatie van Individueel tot In-Company De Innovator Creatief Denken & Innovatie Training Creatief Denken & Innovatie van Individueel tot In-Company de Innovator opent de ogen voor nieuwe kansen Creativiteit & Innovatie In de wereld van vandaag

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

Leergang. Inspirerend Leiderschap

Leergang. Inspirerend Leiderschap Leergang Inspirerend Leiderschap Algemene informatie Doelgroep Leergang opzet Groepsgrootte Begeleiders en docenten hoger en midden management 8 modules van 2 dagen, incl.1 overnachting per module maximaal

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Ondernemersdag multifunctionele landbouw

Ondernemersdag multifunctionele landbouw Ondernemersdag multifunctionele landbouw Nieuwe inzichten Nieuwe kansen Nieuwe business Some men see things as they are, and say, Why? We dream of things that never were, and say, Why not? De ondernemer

Nadere informatie

1. De methodiek Management Drives

1. De methodiek Management Drives 1. De methodiek Management Drives Management Drives is een unieke methodiek die u concrete handvatten biedt in het benaderen van de ontwikkeling van individu, team en organisatie. De methodiek kent een

Nadere informatie

Projectmatig creëren

Projectmatig creëren Projectmatig creëren Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 18 14109271 WP27 Haagse Hogeschool Delft Dhr. Hoogland Bedrijfscommunicatie 1 Inleiding In dit document

Nadere informatie

arrangementen en trainingen

arrangementen en trainingen arrangementen en trainingen Alstublieft, Hiermee ontvangt u inspirerende informatie over een aantal heel speciale workshops en trainingen die de Kookerij Culinary College voor de zakelijke markt heeft

Nadere informatie

Differentieer in elke les

Differentieer in elke les Differentieer in elke les Welkom Training: Differentieer in elke les Ortho Consult Mijn naam is Jac. Giesen Differentiëren met didactische werkvormen Tempo Differentiatie vanaf de basis Niveau Voorkennis

Nadere informatie

Groeien vanuit de innerlijke grondhouding

Groeien vanuit de innerlijke grondhouding Groeien vanuit de innerlijke grondhouding Succesvolle ondernemers maken bewust of onbewust gebruik van eeuwenoude universele spirituele wetmatigheden. Hierdoor beschikken ze over een transformationele

Nadere informatie

Het perspectief van een kind of jongere zien. Coaching bij (dreigende) uitval

Het perspectief van een kind of jongere zien. Coaching bij (dreigende) uitval Het perspectief van een kind of jongere zien Coaching bij (dreigende) uitval 12 oktober 2017 T A L E N T Slim Begeleiden Albert Kaput Vastlopen Hoe ervaren jongeren de boodschappen die zij uit hun omgeving

Nadere informatie

Avondcursus kennismaken met NLP

Avondcursus kennismaken met NLP Avondcursus kennismaken met NLP Voor mensen die meer inzicht in zichzelf en anderen willen krijgen en zich verder willen ontwikkelen, is dit een prima inleiding in NLP! Waarnemingsstructuur: zintuiglijke

Nadere informatie

Essentieel leiderschap; moeiteloos manifesteren Een leergang over balans tussen jouw waarden en jij als leider in het medisch speelveld

Essentieel leiderschap; moeiteloos manifesteren Een leergang over balans tussen jouw waarden en jij als leider in het medisch speelveld Essentieel leiderschap; moeiteloos manifesteren Een leergang over balans tussen jouw waarden en jij als leider in het medisch speelveld wat zien wij? De ontwikkelingen in de zorg gaan razend snel. De complexiteit

Nadere informatie

vaardigheden - 21st century skills

vaardigheden - 21st century skills vaardigheden - 21st century skills 21st century skills waarom? De Hoeksteen bereidt leerlingen voor op betekenisvolle deelname aan de wereld van vandaag en de toekomst. Deze wereld vraagt kinderen met

Nadere informatie

Inhoud. 2 Ondernemen in een veranderende wereld. 4 Inzicht in jezelf en de ander

Inhoud. 2 Ondernemen in een veranderende wereld. 4 Inzicht in jezelf en de ander Inhoud 1 Inleiding 2 Ondernemen in een veranderende wereld 1 Veranderende tijden 3 2 Waarom zingeving in werk steeds belangrijker wordt! 3 3 Mens en wereld als energetisch geheel van nature in beweging

Nadere informatie