Inspiration Company d r o m e r s d i e d o e n

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inspiration Company d r o m e r s d i e d o e n"

Transcriptie

1 Inspiration Company d r o m e r s d i e d o e n

2 Inhoudsopgave (klik op de tekst of het nummer van de pagina en u gaat direct naar de betreffende pagina; op elke pagina in de rechterbovenhoek vindt u bovendien weer een link terug naar deze inhoudsopgave.) Inhoudsopgave Wie zijn Wij? Visie en Missie Inspiration-Company InspiratieManagement FutureFocusField (FFF) Creatief Denken / Creatief Probleem Oplossen Creatief Communiceren / Creatieve Denktank Visie-ontwikkeling I en II Kleurprofilering MoneyMasterClass MoneyTypes / Vormen Value & Obstruction-game / Debating-game Welles Nietes Show CQ-game en CQ-types Inspiration-game EQ-trainingen Wat Bezielt Je? Enneagram training Leonardo da Vinci Leadership Creatief Communiceren / Cummunicatieve Vaardigheden Otvoer je Baas Theatersport Creatieve Marathon / CreaEvents MovieEvent / MusicEvent ArtEvent SingIt! / Theaterevent Ultieme Feest Arrangementen Adres en Websites

3 I n s p i r a t i o n C o m p a n y Inspiration d r o m e r s d i e d o e n W i e z i j n w i j? Wij zijn trainers/inspirators geïnteresseerd in wat mensen beweegt, bezielt en inspireert om met hart en ziel te werken. Wij maken gebruik van de nieuwste trainingstechnieken, belevingsevents en inspiratiegames om mensen te raken, te stimuleren en te inspireren tot bezieling en samenwerking op hoog niveau. InspirationCompany Wij zijn een jong trainingsbureau, gespecialiseerd in bijzondere bedrijfstrainingen. We hebben een visie en doen ons werk met Hart en Ziel in de hoop dat dit aanstekelijk werkt. En het werkt, want we hebben veel succes en groeien in snel tempo. We werken zowel voor kleine als voor hele grote bedrijven. We hebben trainingen op het gebied van innovatie, creatieve denktechnieken e.d., maar ook op het gebied van zingeving, inspiratie en bezieling. We zijn in voor speciale en bijzondere dingen, maken trainingen op maat en organiseren Creatieve Teambuilding Events met film, theater, zang, muziek en art. Company Logica brengt je van A naar B, verbeelding brengt je overal Albert Einstein 3

4 I n s p i r a t i o n C o m p a - Er heerst een verlangen in de hedendaagse organisaties. Het is een verlangen naar zin en betekenis, naar inspiratie en bezieling. Mensen willen meer dan alleen naar hun werk gaan en hun functie uitvoeren. We brengen elke dag meer tijd door op ons werk dan met degenen die we liefhebben. Daarom moet werk betekenis hebben, het moet ons meer opleveren dan alleen geld. We moeten het gevoel krijgen iets waardevols te kunnen bijdragen of bij iets waardevols betrokken te zijn. Om die reden verlangen mensen er in deze tijd naar alles van zichzelf tot uitdrukking te brengen in hun werk. Er is een diep verlangen ontstaan om de persoonlijke creativiteit, vitaliteit, bezieling en intelligentie uit te drukken. Samenwerken en zaken doen blijkt dus niet uitsluitend een kwestie van gezond verstand. Een bedrijf dat succesvol wil blijven, moet niet alleen geïnteresseerd zijn in het IQ van zijn medewerkers, maar inzien dat ook creativiteit, inspiratie, intuïtie, emoties, motivatie, bezieling, zingeving, visie en gevoel van levensbelang zijn voor het geluk en de voorspoed van de organisatie. V i s i e M i s s i e Onze missie is geestelijke flexibiliteit in bedrijven te brengen door middel van ervarend leren. Hiervoor maken we trainingen en evenementen die mens en organisatie een ervaring en een beleving geven over creativiteit, zelfkennis, samenwerking, motivatie, leiderschap en innovatie. We bestaan omdat we met hart en ziel mét en voor u werken. Wij willen zelf een geestelijk flexibele organisatie creëren die voortdurend in beweging is en die bijdraagt aan de ontwikkeling van creatieve, innovatieve mensen en organisaties waar ieder mens tot z n recht kan komen. Onze kracht is om samen met uw organisatie op maat gemaakte trainingen, evenementen en trainingsevenementen te bedenken, uit te voeren en te organiseren. Zo n workshop, trainingsdag, personeelsdag of meerdaags event, zet u op een nieuw spoor, brengt nieuwe energie en bezieling in de organisatie en helpt u uw doelen te realiseren. Genialiteit is je doel voor ogen houden tot het werkelijkheid wordt 4

5 I n s p i r a t i e M a n a g e m e n t De huidige tijd stelt volstrekt nieuwe eisen aan de mensen en het leiderschap binnen organisaties. De enorme uitdagingen waarmee onze huidige samenleving geconfronteerd wordt, vragen om een andere benadering van het leven dan we gewend zijn. In tijden van turbulentie en onvoorspelbaarheid is het belangrijk om contact te houden met de werkelijke waarden, het hart en de diepere bezieling van de organisatie.alleen dan blijft een organisatie van binnenuit levend. InspiratieManagement leert dat we moeten ophouden met trekken en duwen, met willen en moeten, maar dat we vorm kunnen leren geven aan wat zich vaak plotseling spontaan ontvouwt. Mensen moeten zichzelf en elkaar weer kunnen verrassen. Dat lukt alleen in een team waar mensen vertrouwen hebben in zichzelf en in de organisatie. Inspiratie- Management werkt aan het hervinden van wat we veelal verloren zijn: het diepere vertrouwen, de betrokkenheid en de geestelijke flexibiliteit om goed samen te kunnen werken. Het brengt de visie dat organisaties levende organismes zijn die terug moeten naar een omgangscultuur, waarbinnen men elkaar stimuleert en motiveert, maar waar ook de dingen bij de naam genoemd worden en men elkaar recht door zee kan benaderen. Succesvol leiderschap is binnen InspiratieManagement levend, inspirerend, daadkrachtig en bezielend leiderschap. In een training InspiratieManagement gaat het niet alleen om technieken en vaardigheden, maar ook om een werkelijke transformatie van de houding, die ten grondslag ligt aan ons denken en handelen. Wie inspireert tot goede daden is groter dan wie ze volbrengt Talmar 5

6 F u t u r e F o c u s F i e l d Met de FutureFocusField-training (FFF) bieden wij u de nieuwste trend op het gebied van creërend en innovatief denken. De FutureFocusField-methode (FFF) is afkomstig uit de VS. Het is een uniek en zeer krachtig concept waarin deelnemers creatieve creërende processen leren begrijpen en daadwerkelijk gaan gebruiken voor het realiseren van hun doelen. Naast een korte theoretische uitleg wordt gewerkt met praktische instrumenten zoals het creëren van een persoonlijke of zakelijke dreamlist. De FFF methode gaat uit van het basis-gegeven: als je het kunt dromen, kun je het werkelijkheid maken?. Tijdens de training houden we ons met name bezig met de toekomst en de magie van succes. Wat kunnen we doen om een doorbraak te creëren en een ideaal te verwezenlijken? Stap voor stap leren we wat de magie van succes inhoudt en wat we ermee kunnen in ons dagelijks leven. Via multi-media ervaringen (filmbeelden, licht, geluid), scenario-interviews en het discreëren van belemmerende overtuigingen krijgen we ons eigen ideaal steeds helderder in beeld. Deze training stimuleert iedereen om een positief en succesvol toekomstperspectief te creëren waarin idealen werkelijk gerealiseerd kunnen worden. Doel: creërend/innovatief leren denken, toekomstperspektief creëren, doelen bepalen Duur: 1 dagdeel Aantal deelnemers: personen Als je altijd doet wat je deed, zul je altijd krijgen wat je kreeg Albert Einstein T r a i n i n g e n W e l c o m e t o t h e F u t u r e 6

7 C r e a t i e f D e n k e n De menselijke geest is volstrekt onuitputtelijk en het is een uitdaging voor iedere ondernemer om daar gebruik van te maken. Creatief Denken is een techniek om medewerkers actief in te zetten bj het genereren van nieuwe ideeën voor het bedrijf. In de Workshop Creatief Denken kunnnen de mensen stap voor stap kennismaken met verschillende methodes en technieken van creatief denken. Training Creatief Denken/ Training Brainstormen Ook is het mogelijk om een Creatief Denken Training in company voor U te organiseren. De training wordt dan speciaal voor U op maat gemaakt voor één of twee dagen of voor een langer traject. In deze training leren de deelnemers stap voor stap alle creatief denken technieken en leren ze hun creatieve intelligentie te ontwikkelen. Doel: ontwikkelen van creatieve intelligentie Duur: één dag of meerdere dagen of langer traject Aantal deelnemers: pers. C r e a t i e f P r o b l e e m Logische analyse is bij veel bedrijven nog steeds de enig juiste aanpak om problemen op te lossen. Helaas blijkt deze strategie steeds vaker niet te werken. Creatief probleem oplossen middels bijv. doorbraaktechnieken introduceert een andere benadering. In een spel met 50 kaarten leert met hoe ook intuïtie, ingevingen, creativiteit of anders denken kunnen leiden tot onverwachte creatieve en succesvolle opossingen. Doel: innovatief leren denken, creatief problemen oplossen Duur: één dagdeel Aantal deelnemers: pers. O p l o s s e n Een goed idee levert meer op dan een jaar hard werken Tom Peters 7

8 C r e a t i e f Onder leiding van acteurs gaan we verschillende stijlen van communicatie beoefenen. We gaan vragen stellen, discussiëren, spreken met passie, luisteren, vertellen, ja-maar gesprekken voeren e.d. om te ontdekken hoeveel verschillende manieren er zijn om met elkaar te communiceren. Voorop staat de creativiteit en het plezier om met elkaar in kontakt te komen. Doel: trainen van verschillende manieren van communicatie, plezier en creativiteit Duur: één dagdeel Aantal deelnemers: pers. C r e a t i e v e C o m m u n i c e r e n U kunt ook onze denktank van specialisten in vrij denken inhuren als u echt een bijzonder idee, toepassing, marketingconcept, vernieuwing of oplossing uw organisatie binnen wilt halen. Neem hiervoor contact op met ons bureau. D e n k t a n k T r a i n i n g e n C r e a t i e f D e n k e n Alleen vernieuwing kan behouden J. Potgieter 8

9 Visieontwikkeling 1 Heeft uw bedrijf, afdeling, team of uzelf een visie op uw werk, organisatie? Weet u waar het heen gaat, waar u heen wilt? In de training Inspiratie voor Visieontwikkeling geven de deelnemers richting aan de toekomst van de organisatie. Tevens wordt duidelijk wat ieders bijdrage is om dit te realiseren. Aan de hand van oefeningen en action learning activities bepalen de deelnemers hun eigen missie en vormen zich een ideaalbeeld van de toekomst van het bedrijf of het team. Door diverse speelse feedback-oefeningen komen de deelnemers achter eigen (onvermoede) kwaliteiten. Iedere deelnemer krijgt zo positieve feedback op het functioneren in het team en leert nieuwe kwaliteiten kennen hetgeen ze leren inzetten voor het team. Ieder teamlid maakt een Persoonlijk Actie Punt (PAP) waaraan de komende maanden gewerkt wordt. Hier kan op de verdiepingsdag op terug gekomen worden. Doel: doelen vaststellen, commitment verhogen en verantwoordelijkheden duidelijk maken. Duur: 2 dagdelen Visieontwikkeling 2 Verdieping Deze training is een verdieping van Visieontwikkeling I. De deelnemers hebben na afloop van deze training meer vertrouwen in elkaar en in de toekomst van de organisatie. Ze zijn beter bekend met de individuele en gezamenlijke (on-) mogelijkheden en kunnen door deze kennis als team effectiever functioneren. De organisatievisie is neergezet en de individuele visies zijn hier beter op afgestemd. Middels scenario interviews ontstaat er duidelijkheid over de sterke en zwakke kanten van de organisatie en de kansen en bedreigingen voor de toekomst. Aan het eind van de training wordt de gezamenlijke visie verbeeld om de herinnering aan deze richtinggevende dagen levend te houden. Doel: doelen vaststellen, commitment verhogen en verantwoordelijkheden duidelijk maken. Duur: 2 dagdelen De wind kun je niet veranderen, de koers wel. 9

10 K l e u r p r o f i l e r i n g Staat U wel eens stil bij de manier waarop U denkt? Staat U wel eens stil bij het feit dat iedereen op een totaal verschillende manier gebruik maakt van zijn hersenen? Vindt U Uzelf een logisch denkende analytische persoon? Of bent U meer creatief of intuïtief ingesteld? Denkt U rationeel en lineair of kunt U goed fantaseren? Op welk vlak ligt Uw Creatieve Intelligentie? Kleurprofilering volgens het Hersendiagram is de nieuwste uit de VS afkomstige methode om meer kennis te verwerven over uw persoonlijke visie, talenten en creatieve intelligentie. Kleurprofilering gaat uit van de hersenwerking. Via testjes wordt gekeken welk deel van de hersenen dominant is (links frontaal, links basaal, rechts basaal of rechts frontaal). Hieruit kunt U opmaken of U een Weter, een Doener, een Voeler of een Denker bent. Daarnaast kunt U specifiek onderzoeken welke gedragsvormen en karaktereigenschappen verantwoordelijk zijn voor uw succes, nu en in de toekomst. In een workshop van één dag kunnen de deelnemers onderzoeken op welk terrein hun talenten liggen en vanuit welke focus zij het leven waarnemen. Aan de hand van oefeningen en testen maken de deelnemers hun eigen hersenprofiel. Hieruit valt af te lezen hoe het staat met o.a. het ruimtelijk inzicht, geheugen, cijfermatig inzicht, logische expressie, creatief denken, probleem oplossend vermogen, leiding gevende kwaliteiten etc. van de deelnemers. De deelnemers krijgen zodoende een goed beeld van wat hun persoonlijke inbreng in het werk kan zijn en in wat voor werkklimaat zij het beste kunnen functioneren. Doel: Leren van uit welke focus je naar de wereld kijkt, ontdekken van talenten in het denken. Duur: 2 dagdelen Aantal deelnemers: pers. Als je leven meer kleur nodig heeft, beken haar dan Billy Rose 10

11 M o n e y M a s t e r C l a s s Een spel over geld, zelfkennis en communicatie. Na een introductie over de rol van geld in ons leven en de wijze waarop je geld kunt inzetten om van te leren, spelen we de MoneyMasterClass. Tijdens dit spel wordt er met echt geld gespeeld, waarbij de deelnemers zelf hun inzet bepalen. In verschillende spelrondes kan men geld pakken, vragen, krijgen en weggeven. Men maakt winst of verlies, al naar gelang het gedrag in het spel. Het spel is beurtelings bloedstollend serieus, ontspannend en komisch. Het is leerzaam en biedt inzicht in eigen gedrag en motivaties van een ieder. De deelnemers houden in het kleurrijke Moneyboekje de tussenstand bij en schrijven er hun bevindingen in op. Aan de hand van het eigen gedrag in het spel en enkele gerichte vragen in het Moneyboekje bepaalt elke deelnemer zijn Moneytype. In een nabespreking worden deze types besproken en gecheckt of het klopt voor elke deelnemer. Het gebeurde uit het spel wordt vertaald naar de werkelijkheid en er kunnen inzichten gedeeld worden. Ervaren dat iedereen een geheel eigen manier van doen heeft en de beweegredenen achter dit gedrag leren kennen, leidt tot veel plezier, onderling begrip en respect. Geld alleen maakt niet gelukkig, je hebt ook aandelen, obligaties en creditcards nodig 11

12 M o n e y t y p e s Er zijn 6 money-types die door elke deelnemer ontdekt zullen worden tijdens de workshop: - MoneyMaster: controleert en beheert kapitaal door weloverwogen beslissingen te nemen. - MoneySpender: optimist die bereid is om onbeperkt te investeren en risico s te nemen. - MoneyFighter: neemt financiële risico s, leeft op grote voet en speelt het spel hard. - MoneyWorker: persoon met groot arbeids ethos die graag veel werkt voor zijn geld. - MoneyPlayer: ziet geld als spel waar je je niet druk om maakt, geeft uit aan het buiten gewone. - MoneySaver: is gericht op bezuinigingen, efficiëntieverbetering en besparen. V o r m e n In verschillende vormen in te zetten als: - Bedrijfsuitje voor combinatie van plezier en inhoud; - Kennismakingsspel voor training of bijeenkomst waar diepgang vereist is; - Workshop binnen trainingsevenement voor something completely different ; - Ontsuffingsworkshop tijdens vergadering voor nieuwe energie en inzicht; - Spectaculaire break van een programma. Doel: - Combinatie vergroten zelfkennis en het motiveren en belonen van medewerkers. - Een onvergetelijke workshop beleven en plezier hebben. - Ontwikkeling van zelfkennis en communicatie. - Het eigen Money-type ontdekken. Aantal deelnemers: pers. Duur: één dagdeel G a m e s De veiligste manier om je geld te verdubbelen, is het dubbelvouwen en je zak steken 12

13 V a l u e & O b s t r u c t i o n g a m e Dit is een communicatie- en trainings-game: Zelfkennis opdoen door middel van een spel. Elkaar leren kennen en meer inzicht krijgen in de eigen en elkaars waarden, talenten en tekortkomingen. Een serieus communicatiespel dat op een simpele manier veel diepgang, zelfkennis en inspiratie brengt, maar bovenal een ingang om op een positieve, constructieve manier met elkaar in gesprek te komen. Doel: communicatie, zelfkennis, elkaar met nieuwe ogen zien. Duur: 1½ uur Aantal deelnemers: personen Discussiëren, een mening vormen, een standpunt innemen, een stelling verdedigen. In overleg met de opdrachtgever krijgen de teams verschillende stellingen, die zij - ongeacht of zij het hier mee eens zijn of niet - moeten verdedigen. Rechters in tenue (gespeeld door acteurs) vormen de kritische jury, die uiteindelijk door middel van punten bepaalt welk team er gaat winnen. Doel: leren verplaatsen in standpunten van anderen, vanuit verschillende invalshoeken naar dezelfde zaak leren kijken, met passie een standpunt leren verdedigen, plezier, enthousiasme en spirit in een team brengen. Doel: Leren verschillende in te nemen en kwesties van verschillende kanten te bekijken Duur: 1 dagdeel Aantal deelnemers: personen D e b a t i n g g a m e Mensen worden wie ze denken te zijn. Gandhi 13

14 W e l l e s N i e t e s S h o w Ieder mens heeft zijn gebruiksaanwijzing, alleen zijn we vergeten om een goede bijsluiter van onszelf mee te geven. Hoe willen we communiceren, hoe willen we wel en hoe willen we niet benaderd, aangesproken of aangestuurd te worden. Houden we van complimentjes of hebben we er juist een hekel aan? Willen we geluk of willen we gelijk? Wat is de manier om ons optimaal te laten functioneren? Wat is de manier om alles van ons gedaan te krijgen en wat is de manier om niets meer van ons gedaan te krijgen? Twee acteurs gaan op een humoristische manier laten zien hoe ieder mens zijn eigen gebruiksaanwijzing heeft. Daarna ontstaat er een interactief gebeuren met het publiek. Aan de hand van kaarten krijgen alle deelnemers de mogelijkheid om hun eigen gebruiksaanwijzing samen te stellen. Aan het eind van de workshop noteert iedere deelnemer zijn gebruiksaanwijzing op een ludiek vormgegeven kaart die een plaats kan krijgen op de werkplek. Deze inspirerende, interactieve show kan gebruikt worden als bijzonder evenement, als energizer bij seminars, vergaderingen of meetings, maar ook als trainingsworkshop. Doel: Bewustwording en lachen om de persoonlijke gebruiksaanwijzing, op een bijzondere manier communiceren Duur: Showvorm: min.; Trainingsworkshop: 1½ uur Aantal deelnemers: Show: tot 500 personen; Workshop: pers. 14

15 C Q - g a m e Het CQ-game is een inspirerend spel, dat gespeeld kan worden in een groep van personen. Tijdens het spel kan iedere deelnemer zijn persoonlijke Creatieve Intelligentie Kwaliteit (CQ) ontdekken. De groep wordt verdeeld in subgroepen, die alle worden uitgedaagd om een creatieve prestatie te leveren. Deze prestatie is gerelateerd aan communicatie-doelen of doelen van het bedrijf. Bijv: een fototentoonstelling maken van medewerkers, een promotiefilm voor het bedrijf, een toekomstideaal neerzetten (hoe ziet het bedrijf er in 2012 uit?) of een bedrijfsclublied schrijven en ten gehore brengen. Het uitvoeren van deze resultaatgerichte oefeningen maakt, dat de groep elkaar op een totaal andere manier leert kennen. Nieuwe onvermeende talenten worden zichtbaar en d.m.v. testen krijgt iedere deelnemer uiteindelijk zijn persoonlijke CQ in beeld. Het CQ-game is een lichte, speelse trainingsmethode om deelnemers zelfkennis, teamgeest en een positieve impuls te geven. Dieper en serieuzer ingaan op het begrip CQ kan ook via de CQ-Workshop. Doel: teambuilding, onderzoeken van de persoonlijke creatieve intelligentie, ongekend talent leren kennen, plezier maken en elkaar op een nieuwe manier met elkaar samenwerken, groepsuitje of BelevingsEvent Aantal deelnemers: pers. Duur: één hele dag (twee dagdelen) C Q - t y p e s Er zijn 9 archetypes van Creatieve Intelligentie: - de Inspirerende Creativiteit veelzijdig, inspirerend, vindingrijk, bewegend, innovatief - de Doelgerichte Creativiteit snel, efficiënt, besluitvaardig, doelgericht, energiek - de Analytische Creativiteit scherp, onderzoekend, verklarend, helder, objectief - de Noodzakelijke Creativiteit communicatief, sociaal, behulpzaam - de Buitengewone Creativiteit eigenzinnig, origineel, solistisch, introspectief - de Kritische Creativiteit betrouwbaar, kritisch, principieel, ordelijk - de Fantasierijke Creativiteit loyaal, serieus, gevoelig, eerlijk, oordeelkundig - de Relativerende Creativiteit vriendelijk, zachtmoedig, geduldig, vreedzaam, stabiel Als u wilt dat uw dromen werkelijkheid wordt, wordt dan wakker. P. Theys 15

16 I n s p i r a t i o n De InspirationGame wordt gespeeld in teams die met elkaar de competitie aangaan door het uitvoeren van een creatieve uitdaging. Alle teams ontvangen een opdracht (die tot stand gekomen is in overleg met het bedrijf). Bijv. een nieuwe beleidsvisie uitdragen of reclame maken voor een nieuwe vorm van management. De teams gebruiken hiervoor hun creatieve talenten en drukken zich uit in de vorm van een lied, een show, een gedicht, een film, een cabaret of kunstwerk. Doel: op een bijzondere manier een visie uitdragen, creatieve teambuilding en plezier Aantal deelnemers: vanaf pers. Duur: één dagdeel g a m e Bij bovenstaande prijzen inbegrepen zijn alle materiaal, mobiel atelier met theaterspiegels, kostuums, pruiken, accessoires, rekwisieten, schminck, muziek etc. Indien gewenst kan tijdens de dag een videoregistratie gemaakt worden. Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. It is our light, not our darkness that most frightens us. We ask our selves: Who am I to be brillant, gorgeous, talented and fabulous? Actually, who are we not to be? Nelson Mandela 16

17 E Q - t r a i n i n g e n ExperienceTraining is gespecialiseerd in het werken met EQ. D.m.v. een speciale EQ-test maken deelnemers kennis met het begrip Emotionele Intelligentie en testen zij hun persoonlijke EQ. EQ-trainingen bieden een intensieve ervaring. Deelnemers maken kennis met hun eigen bewuste en onbewuste drijfveren, overtuigingen en motieven. Er wordt gewerkt met de normen en waarden die de persoonlijke interne toetsing bepalen van goed/fout, waar/onwaar, belangrijk/ onbelangrijk. Daarnaast wordt er gewerkt aan zingeving, bewustwording, intuïtie, afstemming, emotie, gevoelens, visie, missie en doel. Werken met Emotionele Intelligentie levert een verdieping op en zet deelnemers aan tot voelen, ervaren, denken en handelen. Het verbindt en levert ook op de langere termijn de zingeving, motivatie en inspiratie op die een bedrijf van binnenuit tot bloei brengt. Doel: kennis maken met de Emotionele Intelligentie-kwaliteiten Duur: op aanvraag Aantal deelnemers: vanaf 10 pers. Wil je geluk of wil je gelijk? 17

18 W a t B e z i e l t J e? Intuïtie, saamhorigheid, enthousiasme, in- en aanvoelend vermogen zijn met name in deze tijd heel belangrijk geworden voor het succes en het geluk van het bedrijf. Mensen die met hart en ziel werken, zien hun werk niet meer als werk, maar als hun leven. Dit betekent meer geestelijke flexibiliteit, bezieling, inzet, creatieve oplossingen en inspiratie op de werkvloer. In onze training Wat Bezielt Je? gaan de deelnemers op zoek naar hun persoonlijke normen, waarden en drijfveren. Wat bezielt je? Wat is uw drive? Wat is de bezieling, de inspiratie, de kern van waaruit u werkt? Uw bezieling bepaalt de koers die u als werkende, als leidinggevende, als manager van een afdeling vaart. Tevens is het de inspiratiebron van waaruit u medewerkers en collega s stimuleert, stuurt, coacht en inspireert. Bezield werken levert energie, plezier, effectiviteit en voldoening op voor iedereen. Het geeft mensen ruimte en een plek en kan gebruikt worden om de eigen loopbaan uit te zetten. Wat Bezielt Je? is een dag-training over zingeving en bezieling. De training bestaat uit een zestal workshops (labs), die in carousselvorm gegeven worden. In het Bezielingslab kunnen deelnemers op zoek naar hun persoonlijke motivatie en bezieling. Doel: zicht krijgen op eigen drijfveren Duur: 2 dagdelen Aantal deelnemers: pers. Het Bezielingslab bestaat uit een: - normen/waarden lab - money lab - emotioneel intelligentie lab - creatief kleur lab - creatief denken lab - interactief theater lab Je bent wat je diepe bezielende wens is, Zoals je wens is, zal je zijn Zoals je wil is, zullen je daden zijn Zoals je daen zijn, zal je lot zijn. Upanishad IV.4.5 In alle laboratoria wordt de vraag onderzocht: Wat bezielt mij? Wat zijn mijn persoonlijke normen, waarden en principes? Wat is belangrijk, wat geeft mij zin, geen zin, wat wil ik? Waarom doe ik wat ik doe? De kracht van deze formule is dat deelnemers vanuit verschillende gezichtspunten en hoeken antwoord krijgen op diepere levensvragen. Elke deelnemer vult een bezielingslogboek in waarin alle ervaringen uit de verschillende laboratoria worden verzameld. Dit alles maakt de workshop tot een boeiende, inspirerende ervaring waar nog lang over nagepraat zal worden. 18

19 E n n e a g r a m t r a i n i n g De Bemiddelaar De Bepaler De Verbeteraar De Vernieuwer De Ondersteuner De Scoorder De Vragensteller De Waarnemer De Verdieper Het Enneagramsysteem is een eeuwenoude karakter-typologie die zijn oorsprong heeft in het Soefisme. Het Enneagram onderscheidt bij mensen negen grondhoudingen. Elk persoonlijkheidstype kenmerkt zich door bijzondere kwaliteiten en de daarbij behorende valkuilen. Het bijzondere aan het Enneagram is dat het uitgaat van de motivatie bij mensen en niet van het gedrag. Waarom doet u iets? Wat is uw innerlijke drijfveer? Kennis van de typologie stelt ons in staat beter zicht te krijgen op persoonlijke drijfveren en gedragingen en geeft inzicht in de wijze waarop de kwaliteiten die bij ons type horen gerichter kunnen worden ingezet. Daarnaast vergroot kennis over ons type het inzicht in onze valkuilen en geeft het Enneagram aanwijzingen hoe alternatieve strategieën ontwikkeld kunnen worden. Kennis van het eigen en andermans type geeft inzicht in motivatiepatronen en succes- en faal-factoren. Dit model roept diepgaande herkenbaarheid op en is toepasbaar op onder meer teamontwikkeling, samenwerking en communicatie. InspirationCompany heeft een zeer inspirerende, direct toepasbare training voor (management) teams om kennis te maken met het Enneagram. Via testen ontdekt men welk type het beste past. Deze verkregen inzichten helpen oordelen over onszelf, onze collega s en het bedrijf te doorbreken. Door te weten tot welke type we zelf behoren, leren we hoe we onze energie beter kunnen richten, wat onze talenten zijn en wat onze valkuilen. En vooral hoe we efficiënter, enthousiaster en met meer verantwoordelijkheid kunnen samenwerken. Doel: vertrouwen vergroten en ieders bijdrage verhelderen. Duur: een hele dag Aantal deelnemers: pers. Duur: 2 dagdelen 19

20 L e o n a r d o d a V i n c i L e a d e r s h i p In deze unieke leergang van Inspiration Training wordt u in 7 bijeenkomsten van een dag alle facetten van creatieve intelligentie bijgebracht. Het is een unieke mogelijkheid uw geestelijke vermogens te verdiepen en te verrijken. Door de essentie van genialiteit te ontrafelen leert u de oneindigheid van uzelf kennen. Elke workshop staat in het teken van een thema: 1. Nieuwsgierigheid als bron van permanent leren 2. Praktijkervaring als bron voor zelfstandig leren 3. Bewust scherpen van de zintuigen als bron voor rijkere ervaringen 4. Chaos verwelkomen als bron voor dubbelzinnigheid, paradoxen en onzekerheid 5. Het ontwikkelen van een evenwicht tussen wetenschap en kunst, logica en verbeelding als bron voor het denken met beide hersenhelften. 6. Conditie, houding en handigheid verbinden als bron voor verbinding van lichaam en geest 7. Erkenning en waardering dat alles met alles samenhangt als bron voor systeemdenken. We leren: - Problemen oplossen - Creatief denken - Zelfexpressie - Genieten van de wereld om je heen - Doelen stellen en evenwicht vinden - Lichaam en geest in balans brengen Doel: essentie van genialiteit ontrafelen, persoonlijke ontwikkeling Duur: 7 dagen Aantal deelnemers: 5-25 personen Waarom is de hemel blauw? Leonardo de Vinci 20

21 C r e a t i e f Onder leiding van acteurs gaan we verschillende stijlen van communicatie beoefenen. We gaan vragen stellen, discussiëren, spreken met passie, luisteren, vertellen, ja-maar gesprekken voeren e.d. om te ontdekken hoeveel verschillende manieren er zijn om met elkaar te communiceren. Voorop staat de creativiteit en het plezier om met elkaar in contact te komen. Doel: trainen van verschillende manieren van communicatie, plezier en creativiteit Aantal deelnemers: 5-50 personen Duur: één dagdeel Kosten: op aanvraag C o m m u n i c a t i e v e Communicatietrainingen zijn gericht op gedragsverandering, ondersteund door technische kennis. Hierbij maken we gebruik van theatervormen om gedrag zichtbaar te maken en ermee te oefenen. D.m.v. rollenspel leren de deelnemers hun oplossend vermogen en creativiteit in de werksituatie uit te breiden. Doel: trainen van communicatieve vaardigheden, leren omgaan met bepaald gedrag, agressie, conflicthantering e.d. Aantal deelnemers: personen Duur: 1 dag Kosten: op aanvraag C o m m u n i c e r e n V a a r d i g h e d e n Geef mij een baan die bij mij past, dan hoef ik nooit meer te werken. 21

22 O n t v o e r je B a a s Ontvoer je Baas is een spannend teambuilding-spel. Middels het uitvoeren van opdrachten kunnen de deelnemers in teams losgeld bij elkaar verdienen. De teams worden op een creatieve manier uitgenodigd om samen te werken. Ook worden ze op een ludieke manier getest op flexibiliteit, innovatiekracht, proactiviteit en inlevingsvermogen. Door het interactieve karakter van het spel worden de deelnemers verrast met onverwachte situaties en meegenomen in een spannend gebeuren. Ontvoer je Baas is een teambuilding-spel waarbinnen de deelnemers kennis kunnen maken met elkaars talenten en tekortkomingen. Door het spel en competitie-element is het geheel een energiek en onvergetelijk gebeuren, waar nog lang over wordt nagepraat. Zo mogelijk kan het geheel opgenomen worden op video en kunnen de deelnemers een DvD krijgen ter herinnering aan deze dag. Doel: teambuilding, stimuleren van innovatiekracht en flexibiliteit Aantal deelnemers: personen Duur: 1 dagdeel Kosten: op aanvraag Genialiteit is je doel voor ogen houden tot het werkelijkheid wordt 22

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INHOUDSOPGAVE WORKSHOPS THINK DIFFERENT? FUTURE PROOF? TOON LEF EN MAAK HET VERSCHIL! FUEL YOUR FUTURE HOE? Gezien de veranderingen in je vak, ben je gespitst op

Nadere informatie

ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit. Dit is een uitgave van Idea Seeding Books

ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit. Dit is een uitgave van Idea Seeding Books 0 ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit Dit is een uitgave van Idea Seeding Books Idea Seeding Books ideaseedingbooks@gmail.com www.ideaseedingbooks.com Omslagfoto: istockphoto

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

De 10 tips voor. Persoonlijk Leiderschap. Volg je eigen weg

De 10 tips voor. Persoonlijk Leiderschap. Volg je eigen weg De 10 tips voor Persoonlijk Leiderschap Volg je eigen weg De 10 tips voor Persoonlijk Leiderschap Volg je eigen weg Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Persoonlijk

Nadere informatie

BELANGRIJKE DEFINITIES:

BELANGRIJKE DEFINITIES: F Cultuur van openheid KERNCOMPETENTIE; Het vermogen om op een evenwichtige manier jezelf te uiten en anderen de ruimte te geven om dat ook te doen, zodat het project optimaal profiteert van persoonlijke

Nadere informatie

Persoonlijk Leiderschap De kracht van het IK

Persoonlijk Leiderschap De kracht van het IK Hand-out behorende bij de training Persoonlijk Leiderschap De kracht van het IK Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. Strijp-S, Videolab 3.038 WTC Amsterdam Torenallee 20 Toren C, level 14 5617 BC

Nadere informatie

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS SPIL voor LEIDINGGEVENDEN MOVE voor MEDEWERKERS S P I L IN BEWEGING BRENGEN Een leertraject voor leidinggevenden die medewerkers en organisatie in beweging brengen en sturing geven aan veranderingen M

Nadere informatie

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011 dinsdag 23 augustus 2011 Basishoofdstuk Managementhoofdstuk Hoofdstuk Effectieve verkoop Hoofdstuk Persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk Interviews Inhoud Inleiding... 4 Overzicht... 5 Persoonlijke Stijl...

Nadere informatie

Marketing vanuit je hart 3.0

Marketing vanuit je hart 3.0 Wegwijzer naar een Welvarend bedrijf Marketing vanuit je hart 3.0 Voor zelfstandige ondernemers die hun droom willen realiseren Ingrid Langen Dit e-boek mag je delen en/of publiceren mits je mij als bron

Nadere informatie

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 24-3-2014

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 24-3-2014 TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie Management Versie 24-3-14 Licentiehouder: Laan van Vlaanderen 323 66 WB Amsterdam Generated by Patent Number 5,551,88 INTRODUCTIE Dit TSI Persoonlijke Stijl & Motivatie

Nadere informatie

Uw klant als ambassadeur.

Uw klant als ambassadeur. Uw klant als ambassadeur. 1 Inhoud Waarom dit E-book? 3 Inleiding 4 Wat wij anders doen 6 Het programma 9 Van klant tot ambassadeur 13 Leeswijzer 15 Module 1. De verkenning 17 Over regels en voorschriften

Nadere informatie

CEREIN. Gehandicaptenzorg. Cursussen 2015. Open aanbod

CEREIN. Gehandicaptenzorg. Cursussen 2015. Open aanbod CEREIN Cursussen 2015 Open aanbod Gehandicaptenzorg De ouder wordende cliënt Cliëntgericht ondernemen Vernieuwen in dagbesteding Coachen, leiden, managen Leergang Zorgcoördinator Post HBO: Masterclass

Nadere informatie

Muziek zonder Noten. Over Muziek Maken en Communiceren. Ria Frowijn, Hanno Tomassen. Utrechts Conservatorium. Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

Muziek zonder Noten. Over Muziek Maken en Communiceren. Ria Frowijn, Hanno Tomassen. Utrechts Conservatorium. Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Muziek zonder Noten Over Muziek Maken en Communiceren Ria Frowijn, Hanno Tomassen Utrechts Conservatorium Hogeschool voor de Kunsten Utrecht fascinatie, improviserend ontwerpen, muziek, kern, proces, interactie,

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement The manager in me Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement 2. Toepassing van de methodiek Opzet/trainingsonderdelen

Nadere informatie

De kunst en kunde van het zelfsturen

De kunst en kunde van het zelfsturen Thema 03 binnen 03-1-00 15:06 Pagina 15 De kunst en kunde van het zelfsturen... en hoe je als trainer een bijdrage kunt leveren aan de ontwikkeling hiervan Ineke Khalil Trainingen op het gebied van zelfsturing

Nadere informatie

Frank Sample 06/01/2013 Persoonlijk Profiel

Frank Sample 06/01/2013 Persoonlijk Profiel Frank Sample 06/01/2013 Persoonlijk Profiel Basishoofdstuk Hoofdstuk over management Hoofdstuk over effectieve verkoop Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk over interviews Insights Discovery

Nadere informatie

Gery Groen. CiEP on track. Bewust en effectief werken met de CiEP-filosofie. Grip op je werk!

Gery Groen. CiEP on track. Bewust en effectief werken met de CiEP-filosofie. Grip op je werk! Gery Groen CiEP on track Bewust en effectief werken met de CiEP-filosofie Grip op je werk! Grip op je werk! Bewust en effectief werken met de CiEP-filosofie CiEP on track door Gery Groen Uitgeverij Impulsus

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

Module Inleiding veranderkunde en communicatie 2. 1. Inleiding veranderkunde 3. 2. Veranderen van gedragspatronen 4. 3. Feedback 5. 4.

Module Inleiding veranderkunde en communicatie 2. 1. Inleiding veranderkunde 3. 2. Veranderen van gedragspatronen 4. 3. Feedback 5. 4. INHOUDSOPGAVE Module Inleiding veranderkunde en communicatie 2 1. Inleiding veranderkunde 3 2. Veranderen van gedragspatronen 4 3. Feedback 5 4. Trainer/coach 9 Module Insights Discovery 10 1. Inleiding

Nadere informatie

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector Eenmalig magazine voor (midden)managers in zorg en welzijn VerAnder met: 5 dilemma s van middenmanagers Management blijft altijd nodig De beste managementboeken voor de sociale sector In welke kleur verandert

Nadere informatie

Bonustrack. KOM OP 21, 22 OF 23 APRIL NAAR DE WORK SHOPDAGEN 2015 en bepaal zelf met welke competenties jij aan de slag wilt

Bonustrack. KOM OP 21, 22 OF 23 APRIL NAAR DE WORK SHOPDAGEN 2015 en bepaal zelf met welke competenties jij aan de slag wilt KOM OP 21, 22 OF 23 APRIL NAAR DE WORK SHOPDAGEN 2015 en bepaal zelf met welke competenties jij aan de slag wilt Bonustrack voor 25,- Kies uit ruim 40 verschillende workshops Meer collega s = KORTING VERANDEREN

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

Frank Voorbeeld 13-11-2009. Persoonlijk Profiel. Basishoofdstuk Hoofdstuk over management. Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling

Frank Voorbeeld 13-11-2009. Persoonlijk Profiel. Basishoofdstuk Hoofdstuk over management. Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling Frank Voorbeeld 13-11-2009 Persoonlijk Profiel Basishoofdstuk Hoofdstuk over management Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling Insights Discovery 3.5 Frank Voorbeeld Pagina 2 Persoonlijke gegevens Frank

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Trainingsaanbod overheid

Trainingsaanbod overheid Trainingsaanbod overheid Trainen bij de overheid... 2 Persoonlijke effectiviteit en communicatie... 3 Communicatieve vaardigheden: leuk een mondige burger aan de balie. 4 Omgaan met agressie... 6 Overwin

Nadere informatie

Competentieprofiel Generalist

Competentieprofiel Generalist Samenvatting Competentieprofiel Generalist TMA teamprofiel best persons Inhoud Inleiding 3 1. Context en afbakening; van best persons naar competentieprofiel 5 2. Werkwijze en onderbouwing 6 2.1 Voordracht

Nadere informatie

Handboek Team- en Persoonlijke Ontwikkelingsplannen

Handboek Team- en Persoonlijke Ontwikkelingsplannen WELZIJN KINDEROPVANG JEUGDHULPVERLENING Handboek Team en Persoonlijke Ontwikkelingsplannen Versterking Kwaliteit Personeelsbeleid Handboek Team en Persoonlijke Ontwikkelingsplannen 1 Colofon Deze uitgave

Nadere informatie