verkort jaarverslag 2010 werken aan een droom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "verkort jaarverslag 2010 werken aan een droom"

Transcriptie

1 verkort jaarverslag 2010 werken aan een droom

2 inhoud profiel 4 onze diensten 4 onze wereldwijde aanwezigheid 4 onze missie 4 onze cultuur 4 onze strategische benadering 4 onze kernwaarden 5 ons operationeel sturingsmodel voor uitzending 5 ons operationeel sturingsmodel voor professionals 5 wat we doen (overzicht serviceconcepten) 6 management 8 raad van bestuur 8 raad van commissarissen 8 bericht van de ceo 10 verslag van de raad van bestuur 12 belangrijkste gebeurtenissen 13 strategie 16 strategische bouwstenen 17 strategische groeifactoren 21 strategische financiële doelstellingen 22 strategie in de economische cycli 23 hoe wij de strategie in onze markten toepassen 25 onze dienstenportefeuille en de wereldwijde HR-branche 25 verschillen in markten 25 verschillen in brutomarges 26 hoe wij onze markten laten groeien 27 hoe wij de prestaties meten 28 wettelijk kader 29 investor relations & het aandeel Randstad 46 investor relations 46 het aandeel Randstad 46 duurzaamheid 49 inleiding 49 onze rol in de maatschappij 49 hoe duurzaamheid bij Randstad is georganiseerd 50 rapportage-indicatoren 50 risk & opportunity management 59 inleiding 59 risk appetite 59 risk & control raamwerk 60 in kaart brengen van risico s 61 conclusie 65 verkorte geconsolideerde jaarrekening geconsolideerde integrale winst-en-verliesrekening 68 geconsolideerde balans per 31 december 69 geconsolideerd kasstroomoverzicht 70 geconsolideerd overzicht van mutaties in het vermogen 71 aanvullende informatie financiële kalender 72 werken aan een droom van een fiets tot de beurs 2 internationalisering en ervaring opdoen 14 terug naar de basis en terug naar groei 44 een nieuwe wereld van werk 66 gang van zaken in onze landen 31 analyse van het resultaat en de financiële positie 37 winst-en-verliesrekening 37 balans 40 kasstroomoverzicht 43 Deze uitgave is een vertaling van de verkorte Engelstalige versie van het jaarverslag. Het volledige Engelstalige jaarverslag is beschikbaar als PDF op onze website en als online versie op Het gedrukte jaarverslag kunt u bestellen via de website of per Omdat de verkorte geconsolideerde jaarrekening niet alle toelichtingen bevat die zijn vereist op grond van IFRS zoals aanvaard binnen de EU en Titel 9 Boek 2 BW, kan het kennisnemen van deze verkorte geconsolideerde jaarrekening niet in de plaats treden van het kennisnemen van de jaarrekening van Randstad Holding nv. Voor het inzicht dat vereist is voor een verantwoorde oordeelsvorming omtrent de financiële positie en de resultaten van de vennootschap en voor een toereikend inzicht in de reikwijdte van de onafhankelijke accountantscontrole, dient de verkorte geconsolideerde jaarrekening te worden gelezen in samenhang met de volledige jaarrekening, waaraan deze is ontleend, alsmede met de door de accountant daarbij op 15 februari 2011 verstrekte controleverklaring. sla om voor kernpunten

3 Omzetverdeling per serviceconcept 2010: netto-omzet ,3 mln 2009: netto-omzet ,9 mln Safe Harbor statement Dit document bevat bepaalde toekomstverwachtingen betreffende de financiële toestand en de resultaten uit de bedrijfsuitoefening van Randstad Holding nv en bepaalde hiermee verband houdende plannen en doelstellingen. Het ligt in de aard van dergelijke toekomst verwachtingen dat zij risico s en onzekerheid met zich meebrengen omdat zij betrekking hebben op gebeurtenissen in de toekomst en afhangen van omstandigheden die dan gelden. Door een aantal factoren kunnen de werkelijke resultaten en ontwikkelingen significant afwijken van hetgeen dat tot uitdrukking komt in de toekomst verwachtingen. Dergelijke factoren zijn bijvoorbeeld algemene economische omstandigheden, de schaarste op de arbeidsmarkt en de daarmee samenhangende vraag naar (tijdelijk) personeel, veranderingen in de arbeidswetgeving, personeelskosten, toekomstige wisselkoersen en rente, wijzigingen in belastingtarieven, toekomstige bedrijfsfusies, acquisities en afstotingen en de snelheid van technische veranderingen. Wij waarschuwen u echter niet te veel vertrouwen te stellen in deze toekomstverwachtingen. Deze worden gedaan op de datum van de jaarstukken en zijn niet bedoeld om garanties te leveren met betrekking tot toekomstige resultaten. Gezien de risico s en onzekerheden die iedere bedrijfsomgeving of bedrijfsactiviteit met zich meebrengen, kunnen wij niet garanderen dat deze toekomstverwachtingen uitkomen. Dit verkorte jaarverslag is geschreven in het Nederlands en in het Engels. Wij wijzen erop dat in geval van onduidelijkheid de Engelse tekst doorslaggevend is. 14% 11% 20% 18% 68% 69% uitzenden & detacheren professionals inhouse services Omzetverdeling per geografisch gebied 2010: netto-omzet ,3 mln 2009: netto-omzet ,9 mln 7% 5% 13% 20% 12% 24% 5% 5% 6% 6% 22% 6% 6% 22% 9% 9% 12% 11% Nederland België & Luxemburg Overige Europese landen Frankrijk Verenigd Koninkrijk Noord-Amerika Duitsland Iberië Rest van de wereld werken aan een droom Randstad viert haar 50-jarig bestaan Dit jaarverslag deelt de titel met het jubileumboek dat wij in 2010 hebben uitgegeven ter ere van ons 50-jarig bestaan. Wij laten diverse hoogtepunten de revue passeren die ons bedrijf mede hebben vormgegeven, evenals een aantal lessen die wij gaandeweg hebben geleerd. Ook wordt toegelicht hoe wij ons blijven inzetten om onze droom waar te maken: het vormgeven van een betere en duurzamere wereld van werk.

4 kernpunten 2010 Omzet stijgt met 14% naar 14,2 miljard, gebaseerd op klassieke herstelpatronen Operationele effectiviteit was sterk, hetgeen heeft geresulteerd in solide winstgevendheid en een EBITAmarge van 3,6% Nettowinst stijgt met 327% naar 288,5 miljoen Aanwezigheid in Japan vergroot door de acquisitie van FujiStaff Kasstroom sterk en leverage ratio van 1,5, in lijn met de beoogde bandbreedte tussen 0 en 2 Voorgesteld dividend van 1,18 per gewoon aandeel; pay-out ratio van 60% 1964 De onderneming wordt omgedoopt tot Randstad Uitzendbureau Uitzendbureau Tempo-Team wordt overgenomen Ontwerp van het Randstadlogo en de huisstijl 1967 Introductie van de kernwaarden 1977 Randstad viert zilveren jubileum met 257 vestigingen in vier landen Uitzendbureau Amstelveen 1970 Randstad is met 32 vestigingen 1978 De onderneming Oprichting Randstad 1988 in Nederland opgericht actief in vier landen heet vanaf nu Optiefonds voor Randstad Holding nv eigen medewerkers

5 1 kerngegevens in miljoenen, tenzij anders aangegeven Δ% Δ% Belangrijkste cijfers Onderliggend 1 Netto-omzet , ,9 14 Brutowinst 2.658, ,2 10 EBITA 2 509,6 315,7 61 Werkelijk Netto-omzet , ,9 14 Brutowinst 2.669, ,3 10 EBITA 2 513,6 252,4 103 Nettowinst 288,5 67,6 327 Vrije kasstroom 3 309,3 698,1 (56) Nettoschuld 4 899, ,7 (11) Eigen vermogen 2.850, ,0 14 Ratio s (in % van de netto-omzet) Onderliggend Brutomarge 18,8 19,5 EBITA-marge 3,6 2,5 Gegevens over het aandeel Gewone nettowinst per gewoon aandeel (in ) 1,65 0, Verwaterde nettowinst per gewoon aandeel vóór afschrijvingen en bijzondere waardevermindering acquisitiegerelateerde immateriële vaste activa en goodwill, integratiekosten en eenmalige posten (in ) 1,96 1,21 62 Dividend per gewoon aandeel (in ) 1, Pay-out per gewoon aandeel (in %) Slotkoers (in ) 39,50 34,90 13 Marktkapitalisatie, ultimo 6.716, ,6 14 Ondernemingswaarde, ultimo , ,3 10 Medewerkers/vestigingen Gemiddeld aantal staffing medewerkers Gemiddeld aantal eigen medewerkers (7) Aantal vestigingen, ultimo (3) Aantal inhouselocaties, ultimo Werkelijk Brutomarge 18,8 19,5 EBITA-marge 3,6 2,0 Nettowinstmarge 2,0 0,5 1 Onderliggend: werkelijke brutowinst en EBITA, gecorrigeerd voor eenmalige posten, zoals herstructureringskosten en bepaalde incidentele baten of lasten met betrekking tot, bijvoorbeeld sociale premies en loonbelasting. 2 EBITA: bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen en bijzondere waardevermindering acquisitiegerelateerde immateriële vaste activa en goodwill. 3 Vrije kasstroom is de som van de nettokasstromen uit operationele en investeringsactiviteiten, gecorrigeerd voor kasstromen uit acquisities en desinvesteringen van dochtermaatschappijen en deelnemingen. 4 Nettoschuld: liquide middelen minus rentedragende schulden. 5 Pay-out per gewoon aandeel in %: dividend per gewoon aandeel op gewone nettowinst per gewoon aandeel, gecorrigeerd voor het netto-effect van afschrijvingen en bijzondere waardevermindering acquisitiegerelateerde immateriële vaste activa en goodwill en eenmalige posten. 6 Ondernemingswaarde: marktkapitalisatie plus nettoschuld. 7 Vestigingen zijn kantoren van waaruit een breed scala aan diensten aan verschillende klanten wordt geleverd en die gevestigd zijn in woongebieden dan wel commerciële gebieden. Inhouselocaties zijn kantoren van waaruit één klant wordt bediend voor een beperkt aantal profielen en die gevestigd zijn op de locatie van de klant. Randstad hoofdkantoor in Diemen, Nederland 1990 Randstad brengt aandelen naar de Amsterdamse Effectenbeurs 1998 Frits Goldschmeding, oprichter, bestuursvoorzitter en CEO van Randstad, gaat met pensioen 2007 Randstad, nu actief in 20 landen, promoveert naar de AEX-index 1993 Randstad start met activiteiten in de VS Internationaal netwerk verdubbelt in omvang door acquisities in de VS, Duitsland en Spanje 2008 Randstad en Vedior gaan samen. Randstad is nu de op een na grootste HR-dienstverlener ter wereld Randstad zet uitzendkrachten in bij de Olympische Spelen in Atlanta 2010 FujiStaff in Japan wordt overgenomen

6 2 profile Het bedrijf dat Frits Goldschmeding en Ger Daleboudt oprichtten, begon met een fiets en 500 gulden. Zij droomden van een flexibele arbeidsmarkt, waar werkgevers, werknemers en de maatschappij als geheel voordeel van zouden hebben. Deze droom bracht Randstad vanuit een studentenkamertje in 1960 naar de beurs in Frits Goldschmeding (links) en Ger Daleboudt, oprichters van Randstad droom

7 3 van een fiets tot de beurs Flexibel werk dat door tussenkomst van uitzendbureaus wordt ingevuld, was op het moment dat Frits Goldschmeding als economiestudent hier zijn afstudeerscriptie over schreef een relatief onbekend fenomeen. Maar hij voorzag dat flexibiliteit een veel grotere rol op de arbeidsmarkt zou kunnen gaan spelen. Voor werkgevers bood het de mogelijkheid om snel en eenvoudig medewerkers in te schakelen met de vaardigheden die gewenst waren en voor de duur dat deze nodig waren. Werknemers konden profiteren van nieuwe mogelijkheden op het gebied van werk. Meer flexibiliteit zou bovendien de economie stimuleren en iedereen meer voorspoed brengen. Dat is de reden waarom hij samen met een vriend een eigen uitzendbureau begon. Het zorgen voor een perfecte match tussen de behoeften van de klant en de vaardigheden van de kandidaat was een van de kenmerken van de eerste opdrachten van de onderneming, en is voor Randstad tot op de dag van vandaag een kernwaarde gebleven. Tegen het einde van de jaren zestig maakte deze formule het mogelijk om vestigingen in België, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland te openen. De omzet was inmiddels gestegen van in 1962 tot 23 miljoen in Innovatie is een ander duurzaam kenmerk dat al vroeg een belangrijke rol speelde. De unieke unitstructuur werd dat jaar door Randstad geïntroduceerd, met twee intercedenten die zowel voor de service naar de klant als voor de keuze van de kandidaat verantwoordelijk waren. De visie ten aanzien van onze duurzame rol in de maatschappij, heeft onze oprichter al vanaf het begin gehad. Deze gedachte werd in de jaren zeventig geleidelijk aan in de kernwaarden geformaliseerd. Dit zijn de waarden die ook nu nog de richtlijn voor ons handelen zijn. Lang voordat het concept maatschappelijk verantwoord ondernemen gemeengoed werd, herkende hij de bredere waarde die de kernactiviteiten van Randstad vertegenwoordigde en diende te bieden. De duurzame groei van het bedrijf was afhankelijk van het tegelijkertijd bevorderen van de belangen van alle betrokken partijen, waaronder die van de maatschappij als geheel. waarmaken 2008 de wereldbol die Randstads missie Shaping the world of work uitbeeldt Vanaf eind 1979 tot en met begin 1982 werd Randstad geconfronteerd met een eerste recessie en heeft hiervan geleerd. Ondanks het feit dat een aantal vestigingen gesloten en helaas een aantal medewerkers ontslagen moesten worden, maakten onze omvang en positie als marktleider in Nederland het mogelijk om toch veel beter uit deze dip te komen dan de meeste van onze concurrenten. Voorheen had Randstad een autonome groei gekend, waarbij uitbreiding plaatsvond op basis van het succesvolle waterlelieprincipe. In de zomer van 1982 gaf de economische barometer, door het bedrijf ontwikkeld om de markt te monitoren, aan dat het juiste investeringsmoment was aangebroken. In september deed zich de mogelijkheid voor toen Tempo-Team Randstad als een potentiële koper benaderde. De acquisitie werd in 1983 afgerond. Het werd steeds duidelijker dat men ten aanzien van uitzendbureaus in het algemeen en het uitzenden in het bijzonder, steeds ruimdenkender werd. Samen met de inzet van onze medewerkers droeg deze ontwikkeling bij aan een spectaculaire groei. Aan het eind van de jaren tachtig werd besloten om het bedrijf naar de beurs te brengen. Een van de voordelen was dat Randstad hierdoor toegang had tot de kapitaalmarkten wat een verdere internationale uitbreiding mogelijk maakte. Het verhandelen van de aandelen Randstad op de Amsterdamse beurs startte op 5 juni 1990 en in dat jaar noteerde het bedrijf een omzet van meer dan 1,1 miljard.

8 4 profiel Randstad is een van de grootste leveranciers van HR-diensten ter wereld Onze diensten Wij koppelen mensen aan bedrijven die bereid zijn aan de ontwikkeling van hun potentieel te werken, en koppelen bedrijven aan mensen die bereid zijn de bedrijfsactiviteiten naar een hoger niveau te tillen. Naast onze reguliere uitzenddiensten, het uitzenden en detacheren van professionals en de werving & selectie van het midden- en hoger kader, bieden wij gespecialiseerde HR Solutions en leveren wij gericht personeelsmanagement op locatie met inhouse services. Randstad gelooft in het aanbieden van een allesomvattend assortiment HR-diensten aan onze klanten. De evenwichtige verdeling binnen onze dienstenportefeuille tussen algemene uitzending en uitzending van gespecialiseerde professionals, en tussen de werving en selectie voor tijdelijke en vaste dienstverbanden, is uniek in onze branche. Wij spelen een centrale rol in het vormgeven van de wereld van werk en benutten de werkelijke waarde van menselijk kapitaal ten behoeve van onze klanten, kandidaten, medewerkers en beleggers. Onze wereldwijde aanwezigheid Randstad werd in 1960 in Nederland opgericht en is zich sindsdien blijven uitbreiden. De onderneming is actief in 43 landen, wat neerkomt op ruim 90% van de wereldwijde HR-dienstenmarkt. Randstad is marktleider in Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Polen, Iberië, Canada en India. Daarnaast staat Randstad in de top drie in Argentinië, Chili, Frankrijk, Griekenland, Mexico, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk, en is een belangrijke speler in Australië en de VS. Onze missie De wereld van werk vormgeven De sector voor uitzend- en HR-diensten is een van de snelstgroeiende ter wereld. De wereldmarkt voor deze dienstverlening heeft momenteel een waarde van ongeveer 272 miljard. Toch staan uitzending en overige HRdiensten zelfs in veel van de grotere economieën nog in de kinderschoenen. En net als bij andere jonge en groeiende industrieën is het aan de mondiale leiders om de markt te ontwikkelen. Zij dienen de verantwoordelijkheid op zich te nemen om groei te stimuleren, innovaties te introduceren en de wet- en regelgeving te ontwikkelen. Op deze manier kunnen de sterke wereldwijde langetermijn groeicijfers nog decennia lang aanhouden. Een groot aantal pioniers in onze industrie heeft zich verenigd in het huidige Randstad, een mondiale leider. In 2010 hebben wij elke dag opnieuw meer dan mensen overal ter wereld aan werk geholpen. Wij zullen de markten van de toekomst blijven vormgeven en groeimogelijkheden benutten waar deze zich voordoen. Dit doen we door medewerkers van werk te voorzien dat hen het meeste ligt en door kandidaten voor werkgevers te vinden die optimaal bij hun organisatie passen. En door zo werkelijke waarde voor de maatschappij als geheel te creëren. Samengevat is het onze missie om het voortouw te nemen in het vormgeven van de wereld van werk. Onze cultuur Good to know you Onze gedeelde bedrijfscultuur, zoals die in onze gedragingen tot uiting komt, is een duidelijke uiting van de manier waarop wij onze waarden toepassen. Bij Randstad zijn wij ervan overtuigd dat het tot stand brengen van de beste oplossingen op het gebied van HR-dienstverlening draait om het consequent een tandje hoger en een stapje verder gaan. Dit begint met het voortdurend uitbreiden van ons begrip van de omgevingen en markten waarin wij actief zijn. Het is van belang op de hoogte te zijn van de huidige en toekomstige behoeften van onze klanten, kandidaten, aandeelhouders en andere belanghebbenden. Veel bedrijven zeggen dat hun mensen hun grootste bezit zijn. Aangezien wij werken in een sector waarin mensen centraal staan en daarnaast een van de grootste werkgevers ter wereld zijn, kunnen we dit alleen maar beamen. Succes is voor het grootste deel afhankelijk van de mensen die voor je werken en dus ook van de mensen die worden ingehuurd om deze te vinden. Hoe beter wij onze klanten en kandidaten kennen en hoe beter onze verstandhouding met hen is, hoe beter wij in hun behoeften kunnen voorzien en hun verwachtingen kunnen overtreffen. Klanten en kandidaten ervaren ons als open en vriendelijk, maar tegelijkertijd ook als goed geïnformeerd, professioneel en gedreven. In het jaar van ons 50-jarig bestaan, blijft Good to know you de Randstadcultuur vertegenwoordigen waar we voor staan en hoe we ons gedragen. Het doet een beroep op onze kernwaarden kennen, dienen en vertrouwen. Good to know you illustreert het plezier dat we halen uit het samenwerken om uitstekende service aan onze klanten en kandidaten te leveren. We menen het echt, het ligt ten grondslag aan alles wat we doen en het is bovendien hoe wij bekend willen staan. Onze strategische benadering De strategie van Randstad berust op een viertal bouwstenen: sterke concepten, de beste mensen, excellente uitvoering en krachtige merken.

9 5 Onze kernwaarden Randstad staat bekend om het feit dat ze vasthoudt en uitvoering geeft aan de kernwaarden die in haar vroegste geschiedenis zijn vastgesteld: kennen, dienen en vertrouwen, streven naar perfectie en simultane belangenbehartiging. Kennen Wij zijn experts. Wij kennen onze klanten, hun bedrijven, onze kandidaten en onze activiteiten. In onze sector zit het hem vaak in de details. Dienen Ons succes is het gevolg van een collectief geloof in uitmuntende dienstverlening die de eisen die de sector aan ons stelt, overtreft. Vertrouwen Wij zijn respectvol. Wij waarderen onze relaties en behandelen mensen goed. Streven naar perfectie Wij zijn altijd op zoek naar verbeteringen en innovaties. Het is onze taak om onze klanten en kandidaten met alles wat wij doen tevreden te stellen. En daarmee onderscheiden wij ons. Onze collectieve identiteit houdt stand door onze gedeelde inzet voor deze waarden. We kunnen alleen de belangen van alle betrokken partijen behartigen als we hen goed kennen. Dankzij onze diepgaande kennis van henzelf en hun activiteiten kunnen we hen beter van dienst zijn. Onze betrokkenheid bij en dienstverlening aan de betrokken partijen zorgt voor wederzijds vertrouwen, wat nog eens versterkt wordt door ons voortdurend streven naar perfectie en de behartiging van de belangen van de betrokken partijen en de maatschappij in algemene zin. De waarden die wij delen, dienen als een kompas voor iedereen bij Randstad. Ze leiden onze gedragingen en staan voor het fundament van onze bedrijfscultuur. Daarop zijn ons voortdurende succes, ons vermogen om onze missie te volbrengen en onze reputatie vanwege onze integriteit, dienstverlening en professionaliteit gebaseerd. Simultane belangenbehartiging Wij overzien het grotere geheel en nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus. Onze activiteiten dienen altijd de maatschappij als geheel ten goede te komen. Sterke concepten Wij bieden onze klanten en kandidaten vijf sterke serviceconcepten: uitzending, professionals, search & selection, HR Solutions en inhouse services. De beste mensen Al onze eigen medewerkers profiteren van de aandacht die wij besteden aan hun ontwikkeling in de mogelijkheden die wij bieden om hun potentieel te realiseren. Excellente uitvoering Wij beschikken over blauwdrukken voor elk van de vele op best practices gebaseerde processen die wij iedere dag uitvoeren. Perfectie zit hem vaak in de details, en we zijn er dan ook trots op dat bij ons alles tot in de puntjes verzorgd is. Krachtige merken Onze focus op herkenbare en krachtige merken garandeert dat zowel klanten als kandidaten weten wie we zijn, en zorgt ervoor dat onze mensen er zich in hun handelen van bewust zijn dat zij een wereldleider op het gebied van HR-diensten vertegenwoordigen. Deze strategische bouwstenen worden in detail beschreven op pagina Ons operationeel sturingsmodel voor uitzending De unitstructuur die wij in de meeste landen toepassen bij onze uitzendactiviteiten is een goed voorbeeld van een aspect waarmee Randstad zich onderscheidt. Elke unit richt zich op een geografisch gebied of een marktsegment en bestaat uit twee intercedenten die verantwoordelijk zijn voor zowel de dienstverlening aan klanten als het selecteren van kandidaten. Zij werken als een team, zorgen dat er altijd ten minste één van hen beschikbaar is voor klanten en kandidaten en zijn vaak toegewijd aan een bepaald vakgebied. De intercedenten die de klant te woord staan, zijn dezelfde mensen die de kandidaten werven en de match maken. Het zijn experts in de lokale arbeidsmarkt en worden experts in de activiteiten van hun klanten. Zo begrijpen zij de klantbehoeften en herkennen zij het kandidatenprofiel dat daar het beste op aansluit. Ons operationeel sturingsmodel voor professionals Om een excellente uitvoering en optimale resultaten voor klanten en kandidaten te realiseren, werd voor het professionalssegment een teammodel op basis van wereldwijde best practices ontwikkeld. De teams bestaan uit vier of vijf intercedenten en een teamleider, die zich bezighouden met zowel klanten als kandidaten, en zijn gericht op een speciale sector of specifieke vaardigheden. Omdat hierbij verschillende processen zijn betrokken, is elk team ofwel verantwoordelijk voor werving & selectie ofwel voor uitzending. Zij maken gebruik van dezelfde klanten- en kandidatenbestanden en het vestigingsmanagement zorgt voor de algehele leiding om een geïntegreerde marktbenadering te stimuleren. De prestatiegerichte teams worden gedreven door individuele verantwoordelijkheid en transparantie in het herkennen van zowel team- als persoonlijke resultaten. Onze intercedenten, accountmanagers en professionals hebben dezelfde kennis van de sector en de specialisaties, waardoor ze in staat zijn om samen een productieve langetermijnrelatie op te bouwen.

10 6 profiel serviceconcepten belangrijkste merken uitzenden & detacheren Uitzenden & detacheren, werving & selectie en specialisaties (specifieke marktsegmenten die worden bediend door gespecialiseerde units) vormen onze kernactiviteiten. Deze diensten worden aangeboden via ons welbekende vestigingennetwerk. In de meeste landen maken we gebruik van onze unieke unitstructuur, waarbij elke unit uit twee intercedenten bestaat die verantwoordelijk zijn voor zowel de dienstverlening aan klanten als het selecteren van kandidaten. HR Solutions Een belangrijke dienst binnen HR Solutions is Randstad Managed Services, waarbij wij het flexibele deel van het personeelsbestand van een klant volledig beheren. Daarnaast biedt HR Solutions een breed diensten pakket aan op het gebied van HR-projectmanagement, het uitbesteden van wervingsprocessen en HR-advies, zoals outplacement, loopbaanbegeleiding en het uitbesteden van HR-administraties. professionals Voor functies in het midden- en hoger management werven wij supervisors, managers, professionals, interim specialisten en adviseurs met professionele kwalificaties. Dit kunnen bijvoorbeeld ingenieurs, ICT- of financiële specialisten zijn of professionals uit diverse disciplines als HR, onderwijs, legal, gezondheidszorg en marketing & communicatie. search & selection In een aantal landen hebben wij werkmaatschappijen die uitsluitend zijn gespecialiseerd zijn in het werven van managers in het midden- en hoger kader voor vaste aanstellingen binnen de organisatie van de klant. Deze diensten omvatten een aantal gerelateerde wervings- en opleidingsprogramma s waarvoor doorgaans een vast bedrag in rekening wordt gebracht. inhouse services Dit is een uiterst efficiënte oplossing voor het beheren van een kwalitatief hoogwaardig bestand met personeel dat over klantspecifieke vaardigheden beschikt. We willen hiermee de flexibiliteit van arbeid, het behoud, de productiviteit en de efficiëntie verbeteren. We werken op locatie, exclusief voor die ene klant, en leveren meestal een groot aantal kandidaten met een beperkt aantal goed gedefinieerde profielen, met name in de segmenten industrie en logistiek. Vaak bepalen we samen met de klant de specifieke prestatiecriteria en verzorgen we het complete management van HR-functies, inclusief werving en selectie, opleiding, planning, behoud en managementrapportage.

11 7 statistieken vestigingen en inhouselocaties Geografische omzetverdeling uitzenden & detacheren (incl. HR Solutions) in % van de omzet Totaal in miljoenen Nederland Frankrijk Duitsland België & Luxemburg Verenigd Koninkrijk Iberië Overige Europese landen Noord-Amerika Rest van de wereld 9.582,1 1,1% 6,2% 11,1% 10,1% 8,4% 9,4% 7,6% 20,7% 25,4% Vestigingen staffing en professionals, ultimo Nederland Frankrijk Duitsland België & Luxemburg Verenigd Koninkrijk Iberië Overige Europese landen Noord-Amerika Rest van de wereld Geografische omzetverdeling professionals in % van de omzet Totaal in miljoenen Nederland Frankrijk Duitsland België & Luxemburg Verenigd Koninkrijk Iberië Overige Europese landen Noord-Amerika Rest van de wereld 2.594,7 13,0% 17,1% 11,9% 2,3% 18,9% 0,1% 1,5% 6,9% 28,3% Geografische omzetverdeling inhouse services in % van de omzet Inhouselocaties, ultimo Totaal in miljoenen Nederland Frankrijk Duitsland België & Luxemburg Verenigd Koninkrijk Iberië Overige Europese landen Noord-Amerika Rest van de wereld 2.002,5 9,4% 17,7% 15,2% 10,4% 2,4% 6,3% 10,9% 2,6% 25,1% Nederland Frankrijk Duitsland België & Luxemburg Verenigd Koninkrijk Iberië Overige Europese landen Noord-Amerika Rest van de wereld

12 Brian Wilkinson (1956, Brits) Jacques van den Broek (1960, Nederlands) Ben Noteboom (1958, Nederlands), CEO en voorzitter van de raad van bestuur - Bij Randstad sinds Benoemd tot lid van de raad van bestuur in Bij Randstad sinds Benoemd tot lid van de raad van bestuur in Bij Randstad sinds Benoemd tot lid van de raad van bestuur in Benoemd tot CEO en voorzitter raad van bestuur in 2003 Henri M.E.V. Giscard d Estaing (1956, Frans) Rob Zwartendijk (1939, Nederlands) Fritz W. Fröhlich (1942, Duits), voorzitter raad van commissarissen Giovanna Kampouri Monnas (1955, Grieks) - Lid van de raad van commissarissen sinds Huidige termijn Lid van de raad van commissarissen sinds Huidige en laatste termijn Lid van de raad van commissarissen sinds Huidige termijn Lid van de raad van commissarissen sinds Huidige termijn

13 Robert-Jan van de Kraats (1960, Nederlands), CFO en vice-voorzitter raad van bestuur Leo Lindelauf (1951, Nederlands) Greg Netland (1962, Amerikaans) raad van bestuur - Bij Randstad sinds Benoemd tot lid van de raad van bestuur in Benoemd tot vice-voorzitter raad van bestuur in Bij Randstad sinds Benoemd tot lid van de raad van bestuur in Bij Randstad sinds Benoemd tot lid van de raad van bestuur in 2008 Frits J.D. Goldschmeding (1933, Nederlands) vice-voorzitter raad van commissarissen Beverley C. Hodson (1951, Brits) Leo M. van Wijk (1946, Nederlands) raad van commissarissen - Lid van de raad van commissarissen sinds Huidige en laatste termijn Lid van de raad van commissarissen sinds Huidige termijn Lid van de raad van commissarissen sinds Huidige en laatste termijn

14 10 bericht van de CEO bericht van de CEO Geachte stakeholder, Het jaar 2010 was in meerdere opzichten een bijzonder jaar. Na de diepste en snelste neergang van de wereldmarkt die we ooit hebben meegemaakt, is voor ons de groei weer hersteld. Over het geheel genomen bevindt ons bedrijf zich in een uitstekende positie. De omzet groeide met 14% naar 14,2 miljard en we hebben onze financiële positie verder versterkt. Dit was het jaar waarin ons bedrijf haar 50-jarig bestaan vierde, en wij hebben samen met onze medewerkers zowel ons verleden als onze toekomst gevierd. Hieronder worden al deze belangrijke elementen afzonderlijk toegelicht. Zoals we voorspeld hebben, blijven de structurele groeifactoren in onze markten intact. In de komende jaren zullen meer kansen ontstaan, omdat het geleidelijk afschaffen van beperkingen in een aantal landen wordt voortgezet. In 2010 hebben wij een klassiek herstelpatroon gezien. Eind 2009 herstelden onze uitzendactiviteiten zich in de VS, en in maart 2010 herstelde daar ook de groei van het professionalssegment. In Europa herstelden onze Duitse en Franse activiteiten zich ook, in eerste instantie door groei in de industriële sector. Niet alle markten herstelden zich echter in dezelfde mate. De Nederlandse markt is uiterst dienstengeoriënteerd en laat-cyclisch van karakter, waardoor de markt zich veel trager ontwikkelde. Aan het eind van het jaar waren de trends echter positief en wij verwachten in 2011 een verdere verbetering. In het Verenigd Koninkrijk bleef een aantal belangrijke segmenten stabiel of zag in de loop van 2010 een verdere krimp. Niettemin verwachten wij dat het Verenigd Koninkrijk in 2011 een solide bijdrage aan de winst zal leveren. Ook hebben wij onze doelstelling gerealiseerd om stevig voet aan de grond te krijgen in Japan, de op een na grootste uitzendmarkt ter wereld. De acquisitie van FujiStaff, een uitstekend bedrijf met een goede staat van dienst, zal ons hier een betere positie verschaffen. Wij kijken er naar uit om ons dienstenaanbod verder uit te breiden en om samen met onze nieuwe collega s in Japan het groeipotentieel te realiseren. Belangrijke programma s voor naamswijzigingen in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Portugal en voor een groot aantal kleinere bedrijven zijn met succes afgerond, waardoor de merknamen Randstad en Tempo-Team versterkt zijn. Ook hebben wij belangrijke vooruitgang geboekt in het bepalen en delen van best practices in de professionalssegmenten.

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Kernpunten tweede kwartaal 2005 Stijging met 52% van de verwaterde winst per gewoon aandeel (WPA) in Q2 tot 0,47 (Q2 2004:

Nadere informatie

Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74%

Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74% Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74% Kernpunten eerste kwartaal 2006 Verwaterde nettowinst per gewoon aandeel* in Q1 met 83% gestegen tot 0,44 (vóór aan

Nadere informatie

Resultaten Randstad tweede kwartaal: winst per aandeel (vóór afschrijvingen goodwill) verdrievoudigd tot 0,31, autonome* omzetgroei 11%

Resultaten Randstad tweede kwartaal: winst per aandeel (vóór afschrijvingen goodwill) verdrievoudigd tot 0,31, autonome* omzetgroei 11% Resultaten Randstad tweede kwartaal: winst per aandeel (vóór afschrijvingen goodwill) verdrievoudigd tot 0,31, autonome* omzetgroei 11% Kernpunten tweede kwartaal 2004 Autonome groeistrategie levert resultaat

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

algemene vergadering van aandeelhouders

algemene vergadering van aandeelhouders algemene vergadering van aandeelhouders Ben Noteboom, CEO Robert-Jan van de Kraats, CFO Randstad Holding nv woensdag 10 mei 2006 www.randstad.com agenda inleiding strategie en middellangetermijn-vooruitzichten

Nadere informatie

Kwartaalbericht 2002: Randstad Holding laat beter tweede kwartaal zien

Kwartaalbericht 2002: Randstad Holding laat beter tweede kwartaal zien Kwartaalbericht 2002: Randstad Holding laat beter tweede kwartaal zien Kernpunten tweede kwartaal 2002 Bedrijfsresultaat 25,2 miljoen en WPA 0,11 Autonome omzetgroei 6% lager (-13% in Q1) Indirecte kosten

Nadere informatie

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 PERSBERICHT Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 Jaarresultaten 2013 Aliaxis N.V. Brussel, 5 april 2014 Aliaxis, een wereldleider op het vlak van de productie en distributie

Nadere informatie

shaping the world of work

shaping the world of work shaping the world of work R jaarverslag inhoud profiel 2 missie 2 wat Randstad doet 2 waar we werken 2 good to know you 2 wat ons anders maakt 4 wat we doen (overzicht segmenten en merken) 5 wat we doen

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 9

Persbericht Aantal pagina s: 9 Persbericht Aantal pagina s: 9 Brunel verdubbelt winst in eerste halfjaar Highlights eerste halfjaar 2005 Omzet Brunel International stijgt met 32% naar 184 miljoen Absolute bruto marge groeit met 25%

Nadere informatie

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK JAARCIJFERS 2011 14 maart 2012 Agenda 1. Ctac Solution Provider 2. Hoofdpunten 2011 3. Financiële details 4. Strategie en vooruitblik 2 Ctac Solution Provider

Nadere informatie

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in %

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in % Tweede kwartaal/eerste halfjaar 2010 26 augustus 2010 Halfjaarbericht Hoofdpunten Omzet met 10,8% gestegen naar 7,1 miljard (stijging van 4,4% tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat met 17,6%

Nadere informatie

inhoud 47 investor relations & het aandeel Randstad

inhoud 47 investor relations & het aandeel Randstad jaarverslag Rh inhoud profiel 02 missie 02 onze strategie 02 onze kernwaarden 03 good to know you 04 wat we doen (overzicht business-segmenten en merken) 05 wat we doen (statistieken en geografische spreiding)

Nadere informatie

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31%

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% Persbericht 30 oktober 2017 Winstversnelling in tweede helft boekjaar 2016/2017 SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% In verband met het aangekondigde verplichte bod van Alychlo N.V. op aandelen

Nadere informatie

shaping the world of work

shaping the world of work shaping the world of work R jaarverslag inhoud profiel 2 missie 2 wat Randstad doet 2 waar we werken 2 good to know you 2 wat ons anders maakt 4 wat we doen (overzicht segmenten en merken) 5 wat we doen

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

Aanhoudend sterke groei; omzet gestegen met 24%, nettowinst met 33%

Aanhoudend sterke groei; omzet gestegen met 24%, nettowinst met 33% Aanhoudend sterke groei; omzet gestegen met 24%, nettowinst met 33% Aanhoudend sterke groei; omzet gestegen met 24%, nettowinst met 33% Kernpunten tweede kwartaal 2006 Verwaterde winst per gewoon aandeel*

Nadere informatie

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1.

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1. Persbericht Willemstad, Curaçao, 5 mei 2011 AamigoO Group NV maakt voorlopige jaarcijfers 2010 bekend Omzet Source+ NV 128,7 miljoen Brutomarge Source+ NV 5,6 miljoen Source+ slechts halfjaar meegenomen

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

2006 een recordjaar: omzet gestegen met 23% tot 8,2 miljard, nettowinst gestegen met 49%

2006 een recordjaar: omzet gestegen met 23% tot 8,2 miljard, nettowinst gestegen met 49% 2006 een recordjaar: omzet gestegen met 23% tot 8,2 miljard, nettowinst gestegen met 49% Kernpunten jaarresultaat 2006 Alle 20 landen hebben bijgedragen aan de zeer sterke omzetgroei van 23% (19% autonome

Nadere informatie

Presentatie jaarcijfers 2009

Presentatie jaarcijfers 2009 Presentatie jaarcijfers Okura Hotel, Amsterdam 26 februari 2010 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO Agenda 1. Accell Group in 2. Het aandeel Accell Group 3. Financieel

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2013

Presentatie halfjaarcijfers 2013 Presentatie halfjaarcijfers 2013 Okura Hotel, Amsterdam 26 juli 2013 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO Agenda 1. Accell Group in H1 2013 2. Aandeel Accell Group 3.

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2015. Amsterdam, 24 juli 2015. René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO

Halfjaarcijfers 2015. Amsterdam, 24 juli 2015. René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Halfjaarcijfers 2015 Amsterdam, 24 juli 2015 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Agenda 1. Accell Group in H1 2015 2. Het aandeel Accell Group 3. Financieel 4. Vooruitzichten 24 juli 2015 Accell

Nadere informatie

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 PERSBERICHT Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 Beter Bed Holding N.V. heeft in het derde kwartaal een nettoresultaat gerealiseerd van EUR - 0,5 miljoen. De resultaatontwikkeling

Nadere informatie

de echte waarde van een bedrijf is een afgeleide van zijn mensen verkort jaarverslag 2008

de echte waarde van een bedrijf is een afgeleide van zijn mensen verkort jaarverslag 2008 de echte waarde van een bedrijf is een afgeleide van zijn mensen verkort jaarverslag 2008 inhoud profiel 3 onze diensten 4 onze missie 4 onze wereldwijde aanwezigheid 4 onze cultuur 5 onze kernwaarden

Nadere informatie

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Inhoud 3 Kerncijfers 1e halfjaar 2009 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Dit rapport bevat gereguleerde informatie zoals bedoeld in de artikelen 1.1 en 5.25

Nadere informatie

Staffing Professionals On Site Services Payrolling

Staffing Professionals On Site Services Payrolling Staffing Professionals On Site Services Payrolling Logistiek Office Finance Industrie De heldere keuzes van Flexpoint flexpoint Dagelijks zijn meer dan 3000 Flexpoint medewerkers aan de slag bij onze opdrachtgevers

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009. Jan Aalberts & John Eijgendaal

Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009. Jan Aalberts & John Eijgendaal Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009 Jan Aalberts & John Eijgendaal Organisatie AALBERTS INDUSTRIES N.V. AALBERTS INDUSTRIES N.V. Gedecentraliseerde managementstructuur Operationele

Nadere informatie

ONTWIKKELINGEN VOOR ONZE VERMOGENSVERSCHAFFERS

ONTWIKKELINGEN VOOR ONZE VERMOGENSVERSCHAFFERS JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 FORWARD-LOOKING STATEMENT In dit jaarverslag worden bepaalde toekomstverwachtingen weergegeven met betrekking tot de financiële situatie en de resultaten van USG People

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

DPA Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders

DPA Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders DPA Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Amsterdam, 23 april 2015 Disclaimer Bepaalde uitspraken in deze presentatie betreffen prognoses aangaande de toekomstige financiële conditie en resultaten

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 Persbericht HAL NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 De nettowinst over 2011 bedroeg 493 miljoen, overeenkomend met 7,42 per aandeel, vergeleken

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2012

Presentatie halfjaarcijfers 2012 Presentatie halfjaarcijfers 2012 Okura Hotel, Amsterdam 26 juli 2012 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO Agenda 1. Accell Group in H1 2012 2. Aandeel Accell Group 3.

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2004. Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO. Agenda. 1 e halfjaar 2004. Ambitie. Financieel overzicht. -pag 2-

Halfjaarcijfers 2004. Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO. Agenda. 1 e halfjaar 2004. Ambitie. Financieel overzicht. -pag 2- Halfjaarcijfers 2004 Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO Agenda 1 e halfjaar 2004 Ambitie Financieel overzicht -pag 2- Samenstelling groep Nederland België / Luxemburg Athlon Car Lease Nederland Wagenplan

Nadere informatie

Presentatie Algemene vergadering van aandeelhouders. 20 april Ralph van den Broek CEO. Novotel Rotterdam Brainpark

Presentatie Algemene vergadering van aandeelhouders. 20 april Ralph van den Broek CEO. Novotel Rotterdam Brainpark Presentatie Algemene vergadering van aandeelhouders 20 april 2016 Ralph van den Broek CEO Novotel Rotterdam Brainpark Inhoud Resultaten Batenburg Techniek Ontwikkelingen in 2015 Per divisie Handel en Assemblage

Nadere informatie

Zaandam Ahold heeft vandaag haar resultaten over het eerste kwartaal van 2015 bekendgemaakt.

Zaandam Ahold heeft vandaag haar resultaten over het eerste kwartaal van 2015 bekendgemaakt. 27 mei 2015 Persbericht Eerste kwartaal 2015 Zaandam Ahold heeft vandaag haar resultaten over het eerste kwartaal van 2015 bekendgemaakt. Omzet K1: 11,3 miljard, een stijging van 14,9% gedreven door valuta-effecten

Nadere informatie

ONTWIKKELINGEN VOOR ONZE VERMOGENSVERSCHAFFERS

ONTWIKKELINGEN VOOR ONZE VERMOGENSVERSCHAFFERS JAARVERSLAG 2015 FORWARD-LOOKING STATEMENT In dit jaarverslag worden bepaalde toekomstverwachtingen weergegeven met betrekking tot de financiële situatie en de resultaten van USG People N.V. alsook een

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Voor publicatie: 13 mei 2014 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Rotterdam, 13 mei 2014 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 28 april 2004 Agenda Resultaten 2003 Strategie en gang van zaken Formules Aandeelhouderswaarde Samenvatting en verwachtingen Omzet per kwartaal

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail Halfjaarbericht Interim report 2003 Retail Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed Retail N.V.

Nadere informatie

Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen

Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen PERSBERICHT Rotterdam, 20 april 2010 Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen Nettowinst 10,5 miljoen (2008: 8,7 miljoen) Voorstel slotdividend

Nadere informatie

Persbericht investor relations

Persbericht investor relations Persbericht investor relations Bedrijfsresultaat Koninklijke Ten Cate (KTC) bijna verdubbeld in eerste kwartaal 2005 Koninklijke Ten Cate (technisch textiel en technische componenten) boekte over het eerste

Nadere informatie

Zwakke start 2010 als verwacht; eerste tekenen verbetering orderportefeuille

Zwakke start 2010 als verwacht; eerste tekenen verbetering orderportefeuille Grontmij N.V. De Bilt, 18 mei 2010 Persbericht De Holle Bilt 22 3732 HM De Bilt Postbus 203 3730 AE De Bilt T +31 30 220 79 11 F +31 30 220 01 74 www.grontmij.com - Grontmij eerste kwartaal 2010 trading

Nadere informatie

Persbericht ONTWIKKELINGEN EERSTE KWARTAAL 2010

Persbericht ONTWIKKELINGEN EERSTE KWARTAAL 2010 Persbericht HAL ONTWIKKELINGEN EERSTE KWARTAAL 2010 Nettovermogenswaarde De nettovermogenswaarde, waarbij de beursgenoteerde investeringen en de liquiditeitenportefeuille tegen marktwaarde zijn opgenomen

Nadere informatie

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 %

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Resultaten Miko per 30 juni 2012 Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Turnhout, 31 augustus 2012 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice- en kunststofverpakkingsspecialist, kende

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 27 april 2005 Agenda Resultaten 2004 Doelstellingen Strategie Koersontwikkeling Resultaten Q1-2005 Omzet per kwartaal euro * 1000 75000 70000

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2008 VAN 383 MILJOEN NETTO VERMOGENSWAARDE DAALT MET 809 MILJOEN (19%)

Persbericht NETTOWINST OVER 2008 VAN 383 MILJOEN NETTO VERMOGENSWAARDE DAALT MET 809 MILJOEN (19%) Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2008 VAN 383 MILJOEN NETTO VERMOGENSWAARDE DAALT MET 809 MILJOEN (19%) De nettowinst over 2008 bedroeg 383,1 miljoen, overeenkomend met 6,03 per aandeel, vergeleken met

Nadere informatie

AGENDA KNOW HOW PROFESSIONALS

AGENDA KNOW HOW PROFESSIONALS SOFTWARE DEVELOPMENT EXPERTISE PROFESSIONALS PROCESS AUTOMATISERING Algemene Vergadering van Aandeelhouders 30 mei 2011 1 AGENDA KNOW HOW PROFESSIONALS 1. Opening en mededelingen 2. Jaarrekening en jaarverslag

Nadere informatie

BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN

BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN PERSBERICHT Uden, 9 maart 2001 BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN Beter Bed Holding heeft over het jaar 2000 een bedrijfsresultaat geboekt van EUR 21,2 miljoen, ongeveer gelijk

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 28 april 2010 Agenda Resultaten 2009 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2009 Eerste kwartaal 2010 Omzet per kwartaal EUR x

Nadere informatie

Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV

Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV Persbericht Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV AND realiseert positief en sterk resultaat over 2013 in miljoenen euro s (behalve bedragen per aandeel) 2013 2012 Opbrengsten 4,3 4,5 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Voor publicatie: 3 augustus 2016 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Rotterdam, 3 augustus 2016 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Voor publicatie: 10 mei 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Rotterdam, 10 mei 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider op het gebied van raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Voor publicatie: 12 mei 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Rotterdam, 12 mei 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN De nettowinst van HAL Holding N.V. over 2013 bedroeg 473 miljoen, overeenkomend met

Nadere informatie

#kpnjaarcijfers2011. Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i.

#kpnjaarcijfers2011. Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i. #kpnjaarcijfers2011 Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i. #hoofdpunten Turbulent 2011 Financiële doelen grotendeels gehaald Strategie neergezet voor komende jaren Internationaal gaat heel goed Nederland

Nadere informatie

Operationele nettowinst SnowWorld stijgt naar 1,8 miljoen

Operationele nettowinst SnowWorld stijgt naar 1,8 miljoen Persbericht 14 januari 2015 SnowWorld verkoopt 2,8% meer pistetickets Operationele nettowinst SnowWorld stijgt naar 1,8 miljoen Kernpunten 2013/2014: - Verkrijging van een notering aan NYSE Euronext Amsterdam

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Voor publicatie: 11 augustus 2011 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Rotterdam, 11 augustus 2011 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007

P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007 P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007 AANZIENLIJKE STIJGING HALFJAARRESULTAAT HES BEHEER (+ 38,9%) H.E.S. Beheer N.V. te Rotterdam heeft over het eerste halfjaar een nettoresultaat

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 21 mei 2008

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 21 mei 2008 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 21 mei 2008 Inhoud presentatie Cijfers Operationele gang van zaken Aandachtspunten en vooruitzichten 2 Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening (x 1000) 2007 2006

Nadere informatie

ICT Automatisering N.V. Jaarcijfers 2005

ICT Automatisering N.V. Jaarcijfers 2005 ICT Automatisering N.V. Jaarcijfers 2005 V0.3 Inhoud presentatie Highlights Cijfers IFRS Personeel & Organisatie Operationele gang van zaken Aandachtspunten en vooruitzichten 2 Highlights 2005 Omzet gestegen

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Cijfers joint venture Airolux nog niet beschikbaar Verder

Nadere informatie

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012 Uden, 8 maart 2013 Inhoudsopgave 1. Persbericht jaarcijfers 2012.. 3 2. Geconsolideerde balans. 9 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.. 10 4.

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2010 VAN 432 MILJOEN (+24%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 1.205 MILJOEN (+26%)

Persbericht NETTOWINST OVER 2010 VAN 432 MILJOEN (+24%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 1.205 MILJOEN (+26%) Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2010 VAN 432 MILJOEN (+24%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 1.205 MILJOEN (+26%) De nettowinst over 2010 bedroeg 432,1 miljoen, overeenkomend met 6,69 per aandeel, vergeleken

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 24 april 2008 Agenda Resultaten 2007 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2007 Eerste kwartaal 2008 Omzet per kwartaal Euro *

Nadere informatie

Presentatie H1 cijfers DPA Group N.V.

Presentatie H1 cijfers DPA Group N.V. Presentatie H1 cijfers 2016 DPA Group N.V. 30 augustus 2016 Disclaimer Bepaalde uitspraken in deze presentatie betreffen prognoses aangaande de toekomstige financiële conditie en resultaten uit activiteiten

Nadere informatie

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2014

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2014 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT JAARCIJFERS 2014 Uden, 13 maart 2015 Inhoudsopgave 1. Persbericht jaarcijfers 2014.. 3 2. Geconsolideerde balans. 8 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.. 9 4.

Nadere informatie

voor meer informatie: 1 juli 2008 Drs. Hellen M. Molenkamp

voor meer informatie: 1 juli 2008 Drs. Hellen M. Molenkamp PERSBERICHT voor meer informatie: 1 juli 2008 Drs. Hellen M. Molenkamp Marketing & Communicatie T : +31 20 557 52 30 I : www.kasbank.com KAS BANK N.V. geeft invulling aan Europese groei door strategische

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Algemene vergadering van aandeelhouders Nyloplast NV ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1. Opening 2. Toelichting op jaarverslag 2007 3. Jaarrekening 2007: vaststelling

Nadere informatie

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Naarden, 19 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarverslag 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 2 2. Bestuursverklaring 4 3. Halfjaarrekening 1 januari 2013

Nadere informatie

jaarverslag 2005 Randstad werkt Ben Noteboom, CEO, Randstad Holding.

jaarverslag 2005 Randstad werkt Ben Noteboom, CEO, Randstad Holding. jaarverslag Randstad werkt Ben Noteboom, CEO, Randstad Holding. profiel 2 Missie De missie van de Randstad Groep is te behoren tot de wereldtop op het gebied van het samenbrengen van de vraag naar en het

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. 24 april 2003

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. 24 april 2003 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 24 april 2003 Agenda Resultaten 2002 Strategie en gang van zaken Formules Aandeelhouderswaarde Samenvatting en verwachtingen Winst- & verliesrekening

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT HALFJAARCIJFERS 2011

BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT HALFJAARCIJFERS 2011 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT HALFJAARCIJFERS 2011 Uden, 26 augustus 2011 Inhoudsopgave 1. Halfjaarbericht 3 2. Geconsolideerde balans. 7 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.. 8 4. Geconsolideerd

Nadere informatie

Meet the global leader with the personal touch

Meet the global leader with the personal touch Meet the global leader with the personal touch Wereldwijd toonaangevend op het gebied van werving & selectie Sinds Michael Page in 1976 in Londen werd opgericht, heeft zij zich ontwikkeld tot een toonaangevende

Nadere informatie

Samen met vertrouwen naar de toekomst

Samen met vertrouwen naar de toekomst Samen met vertrouwen naar de toekomst Als integraal dienstverlener op het gebied van comfort, veiligheid, gezondheid en duurzaamheid slaagde Unica er voor het tweede jaar op rij in om een forse groei te

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2012

Presentatie halfjaarcijfers 2012 Logistics Healthcare Automotive Industrial Automation Machine & Systems Energy & Utilities Presentatie halfjaarcijfers 2012 Amsterdam, 27 augustus 2012 Agenda Kerncijfers eerste helft 2012 Operationele

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 23 april 2015

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 23 april 2015 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 23 april 2015 01. Opening en mededelingen 23 april 2015 Accell Group N.V. - Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1 02. Behandeling jaarverslag 2014 1. Accell

Nadere informatie

Geschiedenis Athlon Holding. Sterk in beweging Dag van het aandeel, 30 oktober 2003. Henk Bierstee Voorzitter Raad van Bestuur

Geschiedenis Athlon Holding. Sterk in beweging Dag van het aandeel, 30 oktober 2003. Henk Bierstee Voorzitter Raad van Bestuur Sterk in beweging Dag van het aandeel, 30 oktober 2003 Henk Bierstee Voorzitter Raad van Bestuur Geschiedenis Athlon Holding oprichting als Riva (Amsterdam); eerste aandeelhouder Albert Heijn 1916 eerste

Nadere informatie

HAL Trust Verkort bericht over het eerste halfjaar 2014

HAL Trust Verkort bericht over het eerste halfjaar 2014 HAL Trust Verkort bericht over het eerste halfjaar 2014 Tussentijds verslag Raad van Bestuur HAL Holding N.V. 3 Tussentijdse verkorte geconsolideerde halfjaarrekening HAL Trust 7 Eerste halfjaar: nettowinst

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial Halfjaarbericht Interim report 2003 Offices/Industrial Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed

Nadere informatie

Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen.

Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen. Persbericht JA ARCIJFERS 2014 Sligro Food Group N.V. Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen. De nettowinst over het boekjaar bedroeg 69 miljoen. Dat is een toename van 1,5% ten opzichte van 2013.

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Bedragen in miljoenen euro's Eerste halfjaar 2009 Eerste halfjaar 2008 1 Gehele jaar 2008 Doorlopende bedrijfsactiviteiten Netto-omzet uit hoofde van leveringen

Nadere informatie

Unit 4 Agresso realiseert haar doelstellingen en kondigt dividend aan.

Unit 4 Agresso realiseert haar doelstellingen en kondigt dividend aan. Unit 4 Agresso realiseert haar doelstellingen en kondigt dividend aan. Omzet** stijgt met 19% naar 236,8 miljoen. Winst per aandeel* stijgt met 11% naar 1,12. Sliedrecht, 27 februari 2007 Omzet stijgt

Nadere informatie

Gewone Algemene Vergadering Brussel. 30 April 2008

Gewone Algemene Vergadering Brussel. 30 April 2008 Gewone Algemene Vergadering Brussel 30 April 2008 Julien De Wilde Voorzitter Gelieve uw gsm uit te schakelen Paul Fowler Peter Mansell Karel Vinck Ray Stewart Roland Junck Raad van Bestuur Heinz Eigner

Nadere informatie

Randstad: ondernemen en waarde creëren voor de maatschappij. stakeholderpanel i.s.m. Kauri Brussel, 12 mei 2011

Randstad: ondernemen en waarde creëren voor de maatschappij. stakeholderpanel i.s.m. Kauri Brussel, 12 mei 2011 Randstad: ondernemen en waarde creëren voor de maatschappij stakeholderpanel i.s.m. Kauri Brussel, 12 mei 2011 1 Randstad internationaal Op één na grootste leverancier van HR-diensten 43 landen 14,1 miljard

Nadere informatie

MSP & RPO: kiezen of combineren? Presenter s Name. donderdag 25 oktober 12

MSP & RPO: kiezen of combineren? Presenter s Name. donderdag 25 oktober 12 MSP & RPO: kiezen of combineren? Presenter s Name donderdag 25 oktober 12 Een nieuw 1jdperk: the Human Age Demografie & talent mismatch Toename van klant deskundigheid Keuze van het individu Technologische

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2011 Gezien de verkoop van Avis Europe, die op 3 oktober 2011 van kracht werd, heeft deze mededeling enkel betrekking op de voortgezette activiteiten. SAMENVATTING

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355. Voor publicatie: 8 november 2005 08.

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355. Voor publicatie: 8 november 2005 08. Voor publicatie: 8 november 2005 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE NEGEN MAANDEN 2005: 7,5% HOGERE OMZET EN 22,6% HOGERE WINST DERDE KWARTAAL 2005: 12,7% HOGERE OMZET, 79,4% HOGERE WINST Rotterdam,

Nadere informatie

half jaarbericht 2003

half jaarbericht 2003 halfjaarbericht 2003 Productinnovaties en kostenmaatregelen leiden tot sterk herstel resultaat TKH eerste helft 2003 Omzet eerste halfjaar 2003 met 190 miljoen nagenoeg gelijk aan omzet eerste halfjaar

Nadere informatie

Omzetgroei en hogere brutomarge resulteren in sterke winstgroei

Omzetgroei en hogere brutomarge resulteren in sterke winstgroei persbericht Derde kwartaalresultaten 2005 USG People Omzetgroei en hogere brutomarge resulteren in sterke winstgroei Almere, 17 november 2005. Kerncijfers voor het derde kwartaal (gebaseerd op werkelijke

Nadere informatie

Persbericht. CSM: TRADING UPDATE Q3 2009 Diemen, 28 oktober 2009

Persbericht. CSM: TRADING UPDATE Q3 2009 Diemen, 28 oktober 2009 CSM nv Corporate Communications Postbus 349 1000 AH Amsterdam Nienoord 13 1112 XE Diemen T +31 (0)20 590 62 16 F +31 (0)20 590 62 17 E communications@csm.nl Persbericht CSM: TRADING UPDATE Q3 2009 Diemen,

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie

Respect voor klanten, partners en medewerkers

Respect voor klanten, partners en medewerkers Respect voor klanten, partners en medewerkers Service : een ander woord voor het respect dat een onderneming verschuldigd is aan haar klanten, medewerkers en partners. Voertuigbeglazing KERNCIJFERS (in

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T P E R S B E R I C H T Totaal aantal pagina s: 12 s-hertogenbosch, 28 augustus 2014 Ctac continueert opgaande lijn in eerste halfjaar Netto resultaat stijgt met 54% Kerncijfers mln (tenzij anders vermeld)

Nadere informatie

Jaarcijfers februari Eelco Blok CEO KPN Steven van Schilfgaarde CFO a.i. KPN

Jaarcijfers februari Eelco Blok CEO KPN Steven van Schilfgaarde CFO a.i. KPN Jaarcijfers 2013 4 februari 2014 Eelco Blok CEO KPN Steven van Schilfgaarde CFO a.i. KPN Hoofdpunten 2013 Wederom veel geïnvesteerd in netwerken, producten en klanten Operationele prestaties verbeterd

Nadere informatie

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 EUR EUR EUR USD 3 EUR 4 2000 2001 2002 2002 2001 (Bedragen x 1000) jan - jun jan - jun jan - jun jan - jun jul - dec Netto omzet 1.335.336 1.015.496

Nadere informatie

Eindexamen m&o havo 2004-I

Eindexamen m&o havo 2004-I Formuleblad Te gebruiken formules voor de beantwoording van de vragen 16, 21 en 25. 16 Brutowinstmarge = brutowinst omzet 100% 21 Cashflow = nettowinst + afschrijvingskosten 25 Solvabiliteit = eigen vermogen

Nadere informatie