Mijn Dikke-Ik. Nieuws over GAC Assessment & Coaching. 1e editie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mijn Dikke-Ik. Nieuws over GAC Assessment & Coaching. 1e editie"

Transcriptie

1 1e editie no. 8 Mijn Dikke-Ik Nieuws over GAC Assessment & Coaching Inhoud: 3 Prof.Dr. Jan Jonker: Drie aspecten 4 Ton Voogt: Een Dikke-We 5 Erica Gasseling: Mijn Dikke-Ik 10 Joep Wijbek: Wonen in een verhaal 11 Hans Platenkamp: Dikkie-Ik 13 Communiceren met het Eye-model 14 Feedback geven vanuit je Dikke-Ik

2 juni 2014 Reflectie De doelstelling van mijn boek, Mijn Dikke-Ik, is leren reflecteren op je eigen leven, je patronen, je gedachten en je inzichten door het lezen van (levens)verhalen. Omdat reflectie een van mijn dingen is, leek het me bijzonder om ook nog eens terug te reflecteren op de bijzondere dag, 14 maart 2014, toen mijn boeklancering een plek kreeg op mijn eigen tijdslijn. In deze Nieuwsbrief neem ik jullie graag mee in wat mijn bijzondere gasten vertelden en wilden toevoegen om van de boeklancering een succes te maken. Het boek Mijn Dikke Ik gaat over het ontstaan van je eigenzinnige handelingspatroon dat op sommige momenten in je (werkzame)leven net iets dominanter naar voren komt dan je wilt. Dat patroon kan je in de weg zitten, in je werk, in de relatie met je partner en je vrienden. Ik maak de cliënten in de dialogen die ik heb met hen bewust van het ontstaan, (h)erkenning en inzicht op dat patroon. In de verschillende gesprekken kijken we welke plek dat heeft gekregen op hun eigen tijdslijn en het belang daarvan in hun levensgeschiedenis. Zowel de benamingen als de verschillende titels voor de handelings patronen zijn spontaan in de dialoog met de ander ontstaan. Het is zoals Harry Kunneman zo mooi zegt in het voorwoord van Mijn Dikke Ik. Als coach richt zij zich op de onbewuste betekenisverlening die bijdragen aan de dominantie van deze ik-positie in ons eigen leven, vanuit de vraag hoe wij voorbij ons Dikke-Ik kunnen komen. Als we ons bewust worden van de onbewuste Dikke Ik die zo vaak aan het woord is, kan, zo schat ik in, er veel rust ontstaan. Echter, oefenen met aandacht is de Kunst van Alledag. Ik wens u een fijne zomer en veel leesplezier, of dat nu voor de tent is, in Tanzania, Makkum of Oostenrijk, een Mijn Dikke-Ik past altijd wel ergens. Erica Gasseling Geregistreerd als NOBCO-coach, ZKM-consultant en CMI-RL (loopbaancoach) Colofon Ontwerp/opmaak: Fotografie: Iris en Laura van Loon, studio KK Arnhem. Eigen Zin is een nieuwsbrief van GAC Assessment & Coaching en verschijnt 2x per jaar. Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen of juist een extra exemplaar opvragen? Mailt u dan naar U kunt Eigen Zin ook digitaal bekijken op 2 juni 2014 Eigen Zin

3 De mens is de Mens (soms) een Raadsel: over zelfbeeld en handelingspatronen. Prof.Dr. Jan Jonker, KUN Drie aspecten Jan start zijn presentatie door aan te geven dat er vandaag 14 maart 2014 drie aspecten zijn die hij graag naar voren wil laten komen. Het eerste punt waar hij op in gaat is dat Erica op 5 juni 2011, nadat zij bijna 20 jaar geleden afstudeerde bij hem, bij hem aanklopte. Het vernieuwde contact is ontstaan via de mail waarin Erica net zoals zoveel anderen studenten die hij op diverse momenten op willekeurige plaatsten ontmoet, startte met de zin: u kent mij vast niet meer. Jan geeft aan dat het eerste contact vrij snel resulteerde in een echte dialoog die uitmondde in de wens van Erica een beeldend boek te schrijven ofwel een gestructureerd verhalenboek hoe mensen in deze wereld staan en zijn. Volgens Jan is het boek dat Erica heeft geschreven, een boek dat niet alleen uit haar hart komt maar vooral een boek is dat aangeeft wie je bent, wat je doet. Een boek dat ze presenteert in een vorm met humor, tussenstappen, taal, tekeningen, afbeeldingen en structuur. Hij vertelt dat het een praktijkboek met een praktijktheorie is geworden, die geworteld is in de praktijk van wie Erica is. Het is ontstaan in haar eigen praktijk die ze al meer dan 15 jaar heeft. Geen woorden maar daden Het tweede punt dat Jan aansnijdt is niet alleen dat het uniek is dat Erica ook daadwerkelijk dat boek heeft geschreven maar dat ze tot op heden ook de enige studente is die bij hem is afgestudeerd en het daar kan je een boek over schrijven ook daadwerkelijk heeft omgezet in een daad. Eigenwijze eigenzinnigheid Het derde punt dat Jan wil aansnijden is dat, zoals hij het ziet, het een boek van de auteur zelf is geworden ofwel de auteur zit in de pagina s. Het is een boek dat laat zien hoe de auteur werkt, leeft en dingen beleefd, waar ze ook is. Jan noemt het boek: een plakje Erica een klein blokje menselijk verhaal dat verbonden is met die persoon. Jan vindt het belangrijk dat te melden omdat hij als hoogleraar Duurzaam ondernemen, authenticiteit mist bij de huidige studentengeneratie. Echte authenticiteit ofwel eigenwijze eigenzinnigheid, zijn wat je bent en dat ook verhalen en daar ook voor staan, is volgens hem belangrijk. Wat Jan aangeeft is dat in de hedendaagse maatschappij jongeren teveel ondergaan in een wereld van te weinig actief differentiëren en zo juist geen eigen identiteit opbouwen ook al denken ze dat wel. Wie ben je, en wie wil je worden Het boek Mijn Dikke-Ik kan helpen bij nadenken en zorgen voor reflectie zodat mensen gaan nadenken over wie ze zijn of wie ze willen worden. Dat is iets dat niet vanzelf gaat, daar zal je een inspanning voor moeten doen. Juist omdat het boek de vorm heeft van gestructureerde verhalen, zal dit velen van ons extra aanspreken. Jan sluit zijn enthousiasmerende betoog af door aan te geven dat het goed is dat mensen boeken schrijven die niet over bekende thema s gaan zoals leiderschap, effectiviteit, communicatie. Hij geeft aan dat we blij mogen zijn dat er mensen zijn die de tijd nemen om te schrijven vanuit en over authenticiteit. Dat het boek dat vanmiddag gelanceerd wordt een boek is dat mensen een klein stapje verder kan helpen in deze ingewikkelde maatschappij omdat ze een beetje zicht krijgen op wie ze zijn, wat ze zijn en wat ze daarmee kunnen doen. Eigen Zin juni

4 Een Dikke We : hoe kan die eruit zien. Ton Voogt Een Dikke-We Ton Voogt gaat in zijn verhaal toepasselijk in op het Eye model uit het boek Mijn Dikke-Ik, Het oog dat kan misleiden, onthullen, waarnemen. Zijn vraag is of er na de Dikke-Ik een Dikke-We kan zijn. Ton geeft aan waarvoor de Dikke-Ik staat: een basispatroon dat jou automatisch in een handelingspatroon zet in de omgang met jezelf en met anderen. Dit handelingspatroon heeft zijn voordelen maar ook zijn nadelen. Voordelen omdat jij je met dit patroon hebt kunnen redden in je eigen ontwikkeling en de relatie met anderen; nadelen omdat het ook star kan zijn en een belemmering voor je eigen ontwikkeling. Toch zijn deze patronen niet vreemd. We ontwikkelen ze omdat ze ons effectief en efficiënt maken. De starheid ontstaat echter omdat we niet altijd even handig omgaan met onze eigen angsten. In navolging van Prof. Hermans gaat Ton ervan uit dat we ons in onze relatie met de omgeving laten leiden door twee basismotieven: we willen graag zelf iets realiseren en we willen ons graag verbinden met anderen. In onze eigen ontwikkeling worden we op die manier beïnvloed door patronen van vaak dierbare mensen om ons heen, die ons liefdevol willen helpen om onze drive vorm te geven. Wat we vaak niet zien is dat deze patronen onbewust geladen zijn met gevoelens van angst en mede daardoor zorg dragen voor een starre herhaling van patronen: de door Erica genoemde Dikke-Ik patronen. Kan dat een Dikke We : van ik naar we via je. Voordat Ton ingaat op de Dikke We maakt hij een tussenstap. Tussen ik en we ligt je. Je is redelijk gemakkelijk herkenbaar omdat het gewoon is over jezelf te vertellen in de vorm van je. In veel interviews en gesprekken wordt een vraag die met Ik beantwoordt zou kunnen worden, beantwoordt met Je.. Wellicht speelt daarbij een rol dat teveel spreken over IK geen goede indruk maakt. We is indrukwekkend?? In relatietherapie wordt vaak begonnen met de zin: We zijn hier gekomen omdat.. Het is belangrijk om dat uit elkaar te halen: wat wilt u, en wat wilt u, wat is ieders kijk op de relatie. Bij het maken van een werkgroep wordt gezegd: we gaan afspraken maken, daar hoort bij wat moet ik doen. Als de leiding van een bedrijf zegt: we gaan ervoor, we doen het samen, zal een vorm van opofferen een groep sterk maken en de groep bij elkaar houden totdat er enkelen met de buit vandoor gaan. We is dus een indrukwekkende vorm dit is de manier waarop we dat hier doen en dan volgen er helaas starre patronen. De bedenkers en de gebruikers van de we patronen hopen dat die patronen inslijpen en een grondhouding krijgen van geven, en accepteren, doorgaan, overwinnen, niet denken aan jezelf. De Dikke-We ontstaat als er een belemmering optreedt binnen een van de beide basismotieven en het patroon van we star en overal toegepast wordt. Dat zijn zinnen die gebruikt worden in de vorm van we dachten allemaal zo en dus en we zijn er helemaal klaar voor. en we kunnen slagen als we allemaal. en Wij Nederlanders.. Als de we zo dominant toegepast wordt kan de gewenste verbinding niet ontstaan. Ton sluit af met de metafoor van een bos. Hij stelt de vragen: Bestaat een bos, Kun je een bos aanraken, Kan een bos groeien. Nee, een bos kan niet groeien maar een boom kan wel uit zichzelf groeien. Bestaat we of is het niet meer dan een dikke ik? De Dikke Ik is een eigen gemaakte Dikke-We die we voortdurend aan elkaar overdragen als een virus. Ton s advies: Wil je dat we een Dikkewe als een virus aan elkaar overdragen tegengaan, laat je dan inenten door de spiegel die je voorgehouden wordt in het boek Mijn Dikke Ik van Erica. 4 juni 2014 Eigen Zin

5 Leren luisteren met je ogen Erica Gasseling Mijn Dikke Ik Verschil de manier van kijken let op wat meewandelt Zien en waarnemen Ik start mijn verhaal door aan te geven wat voor mij persoonlijk een van de belangrijkste redenen is geweest om dit boek te schrijven: het paradigma dat gedragsverandering (bijna) niet mogelijk is. Omdat ik dat in mijn praktijk gelukkig wel zie gebeuren maar altijd minder en minder duurzaam dan ik zou willen, ben ik gaan bekijken wie, wat en wat maakt dat iemand wel in de beweging van de verandering wordt gezet. Ik heb daarbij gebruik gemaakt van verschillende methodieken die ik me in de loop der tijd eigen heb gemaakt. Zonder daarbij afbreuk te doen aan welke dan ook noem ik in willekeurige volgorde: de Assessment center methode, het kernkwadrantenmodel van Ofman, de Zelfkonfrontatiemethode, het Persoonlijk Positie Repertoire (PPR), de Ontwikkelingsgerichte Coachingsbenadering, de Thomas & Kilmann conflicthanteringsstijlentest, de Past Reality Integration (PRI) e.a. Steeds duidelijker werd voor mij dat zien en waarnemen tot een onbewuste emotionele betekenis leidt die de aanraking kan maken met de mogelijke verandering. Mijn praktijktheorie is dan ook een echte waarnemings Eigen Zin juni 2014 theorie die ik heb gevormd tot mijn Eye model. Het is de kunst van het kijken net zoals detective Columbus, die zich niet laat afleiden totdat hij de waarheid kent en ziet. Conclusies De eerste conclusie is dat het in een coachingstraject belangrijk is dat je als coachee, samen met je coach de meest belangrijke gebeurtenissen, ervaringen en personen voor jezelf op de tijdslijn van je levensgeschiedenis gaat zetten. Dat kan op een gestructureerde manier maar dat kan ook gewoon in de dialoog waarbij de coach beschikt over specifieke gespreks- en luistertechnieken. Op de tweede plaats is het van belang dat de coachee zicht krijgt op zijn meest dominante handelingspatroon. Een handelingspatroon dat, door wat ik noem meewandelend gedrag van de ander in werking wordt gezet. Het is zoals Harry Kunneman zo mooi omschrijft in mijn boek: een dominante ik positie die duidelijk het eerste woord heeft. Een ingeprent en energievretend handelingspatroon door middel waarvan wij anderen manipuleren en voor ons karretje spannen, of tot concurrent maken en tegenstander maken. Ik richt me in mijn boek op hoe we uit de schaduw van deze positie komen en in onze eigen kracht komen te staan, in onze eigen authenticiteit. Tenslotte is het heel belangrijk dat de coachee zicht krijgt op wat hij zelf merkt bij de eigen reflectie. Cliënten geven vaak aan dat ze het moeilijk vinden om iets te voelen, geven aan dat ze vaak meer in hun hoofd zitten dan in hun lijf. Door rust en stiltes te laten vallen, komen er als vanzelf emoties, zoals er ook als vanzelf en geheel automatisch een Dikke-Ik komt. lees verder>> 5

6 Deel 1 In het eerste deel wordt het hiernaast gepresenteerde Eye model beschreven, dat een combinatie is van een praktijktheorie en ontwikkelingsgericht denken. Op een toegankelijke manier maakt de lezer zich eigen hoe je objectief kan waarnemen en waardevrij leert luisteren. De neiging om kleuring te geven aan wat we geloven dat er is, is redelijk hardnekkig. Ik maak de lezer bewust van de selftalk die we met onszelf hebben waardoor we graag blijven geloven wat we willen geloven. Leren luisteren met je ogen Met eenvoudige voorbeelden uit de praktijk laat ik zien wat ik bedoel met leren luisteren met je ogen. Het is uiteindelijke de eigen taal die aan de waarneming gegeven wordt die beweging en ontwikkeling in jezelf mogelijk maken. De zoektocht naar de betekenis gaat gepaard met het tonen van emoties en het benoemen van gevoelens. Ik ga in op het ontstaan van een hardnekkigheid dat zich ontwikkelt tot een patroon, om het irritante gedrag van de ander weg te werken door een extra dikke inspanning. In de kern komt het erop neer dat we veelal door enkele traumatiserende gebeurtenissen vanuit de eigen levensgeschiedenis in de ban worden gehouden en onze Dikke-Ik door het gedrag van de ander als vanzelf wordt geactiveerd. Ook de rol van het brein licht ik kort toe. Als het ons lukt erkenning te geven aan de oorsprong van het ontstaan van de Dikke-Ik, kan ook gekeken worden naar wat de verandering zou kunnen zijn. Er wordt aandacht besteed aan de macht van de dominante positie en wat is blijven liggen. Ik vind het van belang te laten zien dat je liefdevol naar je eigen ontwikkeling mag kijken. Ik eindig met een stapsgewijze aanpak die ik de Levenskunst van Alledag noem. Vijf Dikke-ikken gevoed door slogans Mijn Dikke Ik Volgens mij zijn er vijf Dikke Ikken die voor de eigenaar lange tijd winst hebben opgeleverd maar zich op een bepaald moment in het leven tegen hem kan keren. Deze vijf Dikke- Ikken zijn: 6 juni 2014 Eigen Zin

7 De zelfredzaamheid De artiest 4 S-en Telkens een ander publiek Ja, maar... Binnen- en buitencirkel De zelfredzaamheid, die zegt niets nodig te hebben en zichzelf uitstekend kan helpen. De artiest, de vechter, die woede, boosheid en veront - waardiging blijft tonen in de hoop gelijk te krijgen. De zelfredzame mens laat zich kenmerken door stoer, sterk, stevig en standvastig gedrag. Hij heeft zichzelf geleerd om het andere of de andere(n) voorrang te geven. We herkennen deze mensen wanneer ze bij ziekte, scheiding of ontslag het eigen lijden alleen onder ogen zien en liever niet delen met hun omgeving. Ook komt de zelfredzame mens naar voren in panieksituaties waar de eigen emotie onder controle blijft ten behoeve van het geheel. Ten slotte herkennen we de zelfredzame mens aan degene die zegt dat het altijd goed met hem gaat, zichzelf weinig gunt en niet snel iets voor zichzelf zal vragen. De artiest voelt zich niet begrepen en zal dat blijven uiten. Kenmerkend aan deze persoon is zijn kunst om telkens nieuw publiek te trekken, waarbij de inhoudelijke slimme argumenten voor ademloze aandacht zorgen. Een ander opvallend aspect aan dit patroon is dat er twee cirkels werkzaam zijn. In de buitencirkel toont de artiest een overvloed aan vriendelijkheid en hij ziet zichzelf als een echte teamplayer. In de binnencirkel wordt juist het tegenovergestelde gedrag getoond, hier is de artiest bozig en verongelijkt. Artiesten verhuizen na verloop van tijd veelal naar een andere plek, een andere functie of een andere organisatie. Eigen Zin juni

8 Het loket De twijfelkont Staat altijd open Blij als de ander blij is De buddy Hiërarchie Het loket, het patroon van de persoon die altijd maar geeft. In het patroon van het loket staat wegcijferen centraal in de hoop vreugde van de ander te ontvangen. De persoon die dit patroon draagt zal alles in het werk stellen om iedereen tevreden te stellen. Hij wil het contact openhouden en de zichtbare ontroering of blijdschap die de ander toont, zal hem aansporen om door te gaan. Als de ander niet tevreden is, zal het loket dit falen bij zichzelf zoeken en opnieuw hard gaan werken. Vaak voelt hij zich schuldig aan het verdriet van de ander. De twijfelkont is het patroon van de afhankelijkheid. Twijfelaars blijken autoriteitsgevoelig te zijn. Zij stellen besluiten vaak uit omdat ze eerst willen weten of de ander zich daarin kan vinden. Zij willen dingen in overeenstemming doen met de ander. Opdrachten worden over het algemeen uitgevoerd zoals deze worden gekregen. De ultieme proef op de som is wanneer een leidinggevende zich enigszins terugtrekt die ze zien als hun buddy. Twijfelkonten komen het best tot hun recht met een redelijk directief leidinggevende. In de privé situatie kan er sprake zijn van complementariteit ofwel precies weten wat de ander nodig heeft. 8 juni 2014 Eigen Zin

9 De angsthaas Deel 2 Ik blijf goed nadenken Ik doe even niets dat eng is In het tweede deel worden we meegenomen in een aantal non fictieve verhalen die de lading van de in deel 1 beschreven handelingspatronen goed dekt. Ook al lijken de patronen ontstaan te zijn vanuit een gemis, de verhalen stralen kracht uit, laten zien hoe kwaliteiten zich hebben ontwikkeld en hoe er een duurzame verbinding met de omgeving is gemaakt. Elk verhaal rondom een handelingspatroon kent nog meerdere miniverhalen, die een mooie afwisseling zijn op het verhaal van de hoofdpersoon. In de verhalen komen de sterke en de minder sterke kwaliteiten naar voren die het resultaat zijn geweest van de context waarin iemand is opgegroeid. De angsthaas is bang zonder precies te weten waardoor de angst wordt veroorzaakt. Hierdoor wordt de echte waarneming vertroebeld en zal de angsthaas niet gemakkelijk in beweging komen. Geen van de handelingspatronen is slecht, elk patroon heeft zijn kwaliteiten en zijn onhebbelijkheden. De kunst is echter om niet in de valkuil van het eigen patroon te stappen en er hardnekkig aan vast te houden. Trots zijn op wat je hebt ontwikkeld, maar ook eerlijk zijn naar wat je van je af kan schudden omdat dat eerder tegen je werkt dan in je voordeel, is wat dit boek je leert. Veel irrationele gedachten houden hem op de plaats. Essentieel in dit patroon is blijven nadenken hoe dingen eruit dienen te zien en waarom wat hoort. Mijn Dikke-Ik direct bestellen? U kunt het boek rechtstreeks bestellen bij Erica Gasseling: Het boek kost 21,45 inclusief 6% btw en verzendkosten. Ik wens u veel leesplezier! Eigen Zin juni

10 Joep noemt zijn presentatie Wonen in een verhaal omdat we als mens als een huis wonen in ons eigen verhaal. In ons eigen verhaal kunnen we dingen wegstoppen in de kelder, of we spreken vanuit de zolder, en laten het middenstuk gewoon weg. Joep spreekt over de betekenis van verhalen voor onze samenleving, voor personen en voor organisaties. Op dit moment staat het vertellen van verhalen op allerlei manieren onder de aandacht, niet alleen bij personen maar ook in organisaties Story Telling en ZKM - Organisatie. Verhalen vertellen kan om verschillende redenen van belang zijn: oudere mensen die terugblikken op hun leven door hun eigen verhaal te (laten) vertellen, het vertellen van je verhaal om nieuwe (loopbaan)keuzes te maken die bij je passen of zoals Erica dat heeft gedaan, luisteren naar verhalen en ze in een patroon onderbrengen. Zelfreflectie is het overkoepelende thema, ontdekken welke rode draad aanwezig is in je eigen verhaal. Oliver Sacks Joep refereert aan Oliver Sacks, een bekend neuroloog, die ooit een mooie beschrijving gaf van wat een normaal mens is (zie blz. 99 e.v. Mijn Dikke-Ik). In de opvatting van Sacks is een normaal mens iemand die zijn eigen verhaal kan vertellen, die weet waar hij vandaan komt (zijn verleden), die weet waar hij staat (zijn identiteit), en Zonder verhalen wordt het leven een boekomslag zonder inhoud. Joep Wijsbek Wonen in een verhaal die weet waar hij naar toe gaat (de toekomst). De verteller heeft een plek in een verhaal. Ook geeft Sacks aan dat wanneer de verhouding tussen de mens en zijn verhaal wordt verbroken door een oorzaak van fysiologische of psychische aard, het verhaal oplost, de vertelling uiteen valt en staat de persoon buiten de tijd. Hij weet niet meer wie hij is, en wat hij moet doen. Hij klampt zich vast aan een schijnwereld, een wereld waarin hij de weg is kwijt geraakt. Een goed verhaal Wanneer is een verhaal een goed verhaal, is de vraag die Joep stelt. Hij geeft aan dat wanneer een levensverhaal dynamisch is, en zonder er normatief over te zijn, doorgaans een goed verhaal is. Ook een verhaal dat duidt op verzoening met het leven, of waarin je laat zien open te staan voor de dingen die op je pad komen, kunnen goede verhalen zijn. Wanneer er in het leven van de mens stagnatie optreedt, zie je dat terug in zijn levensverhaal. Net als een bepaalde mate van geslotenheid, vermijding of gebrekkige sociale interactie. Motieven om een verhaal te vertellen zijn: een blijvende herinnering, als opmaak van de eigen balans, bij beginnende dementie, bij bestrijding van depressie, aan het einde van je leven etc. Methodieken Een veel gebruikte methodiek om een 10 juni 2014 Eigen Zin levensverhaal in kaart te brengen is Biografisch Werken. Dat is een persoonlijk onderzoek om het eigen bestaan in kaart te brengen en de eigen, specifieke posities en drijfveren daarin nader te leren kennen. Voor ouderen is hiernaast een mooie methode Mijn leven in kaart. In deze methode wordt gewerkt met themakaarten, die helpen om structuur in het gesprek te brengen en ideeën te geven waarover zoal verteld kan worden. Deze levensverhaalmethode is bedoeld om op gestructureerde wijze herinneringen op te halen en daarover te laten vertellen. Ook de Zelfkonfrontatiemethode van Prof. Hermans is een bruikbare methode om op een gestructureerde manier je eigen levensverhaal in kaart te brengen en hierin de rode draad te ontdekken. Persoonlijke reflectie Verhalen zijn kort samengevat een bron van zingeving en betekenis en dienen als inspiratie voor persoonlijke reflectie. Zij zijn een uitdrukking van onze identiteit en kunnen op een verhalende manier veel dingen in beeld en kaart brengen. Aan het einde van ons leven, is het enige dat van ons achterblijft, een verhaal. Op een eigenaardige manier zijn deze verhalen onze toegang tot onze onsterfelijkheid in de wetenschap dat de toekomstige generaties onze verhalen zullen doorvertellen, waardoor wij zullen vrijkomen in het rijk der tijdloosheid.

11 Stichting Red de vergeten verhalen Hans Platenkamp Dikkie-Ik Hans Platenkamp geeft op zijn eigen innemende wijze vorm aan het doen groeien van verhalen die aan de vergetelheid ontrukt worden door verhalen te vertellen. Simpelweg doet hij dit door de verhalen te onttrekken aan zijn publiek, fantasie, omgeving of dies anders zei. Vriendelijk en vastberaden smeedt hij de band met toehoorders. Hij was bij de boeklancering als verhalenman aanwezig om de meest elementaire zaken op een verantwoorde manier aan elkaar te smeden. Ik tegenover velen Als Hans voor het publiek staat, geeft hij aan: wat zijn jullie met velen en wat voel ik mij alleen maar dat komt omdat ik dik ben. In deze zin zet hij direct de humorvolle toon voor zijn presentatie die hij als titel voor vandaag Dikkie-Ik noemt, een verhaal zonder enige consistentie maar met een prachtige samenvatting van al het voorgaande. Ik zou jullie echter willen adviseren om op Youtube het filmpje van de presentatie te downloaden. Hieronder staat een indikking van het verhaal. De hoofdpersoon in het verhaal van Hans is Dikkie-Ik die een eigen zoektocht maakt langs de vijf handelingspatronen. Op een haast clowneske manier geeft Hans ondubbelzinnig aan waar het in het boek Mijn Dikke-Ik omgaat. Dikkie-Ik Dikkie-Ik die op een ochtend op staat, struikelt over een kistje waar hij het woord Boek op ziet staan. Dat verwart Dikkie-Ik want hij ziet toch echt een kistje en niet een boek. Dikkie-Ik weet dat wat hij waarneemt dat dát de waarheid is en neemt het kistje mee naar binnen om te bekijken wat er allemaal inzit. Als hij het kistje opent ziet hij een dun plakje. Hij pakt dat plakje en proeft dat heel voorzichtig. Het smaakt naar een stukje Erica, die hij toevallig kent. Als hij weer in het kistje kijkt ziet hij een klein blokje en dat blokje is een gedeelte menselijk verhaal. Vervolgens pakt Dikkie-Ik een stukje papier uit het kistje waar op staat: Ga staan voor je eigen eigenwijsheid. Vol verbazing kijkt hij opnieuw in het kistje en ziet een doekje waarop staat: wordt wakker. Dikkie-Ik denkt: slaap ik dan. Als Dikkie-Ik dan nog een keer in het kistje kijkt ziet hij een spiegeltje waar hij op een andere manier naar zichzelf aan het kijken is, want hij kijkt nooit naar zichzelf. Helemaal onderin het kistje vindt Dikkie-Ik een rood briefje met de woorden: kan een bos groeien. Omdat Dikkie-Ik dat niet weet gaat hij op zoek naar het antwoord. Al snel ontmoet hij op zijn tocht een hele arrogante man die met hem meewandelt. Als Dikkie-Ik tegen hem zegt dat hij een arrogante man is, zegt die man: Nee, ik ben een man met arrogant gedrag. Anonimiseren Hans gaat dan op een amusementvolle manier in op het anonimiseren van gedrag door het arrogante gedrag van de persoon weg te snijden zodat je als waarnemer naar de persoon kan kijken. Hij gebruikt daar in zijn verhaal grof geweld voor en fileert met een mes het arrogante gedrag van de nu naakte man die zich daarna echter zichtbaar opgelucht voelt. Er valt een arrogant pak last van hem af. Omdat de man het koud heeft, geeft Dikkie-Ik deze man zijn dikke jas waar op de achterkant met grote letters Het Loket op staat. Intussen hebben Dikkie-Ik en de man besloten om samen te kijken of een bos kan groeien. In het bos zien ze een snel groeiende tulp die naar een broodje bal ruikt. Dikkie-Ik is daardoor zo van slag dat hij voortdurend met zichzelf in gesprek is. De man noemt dit selftalk. Dikkie-Ik weet hoe belangrijk selftalk is en blijft hardop praten. Dikkie-Ik wil in dialoog zijn met zichzelf. In de diepte van het bos komen ze een glijbaan tegen met een Eigen Zin juni

12 Levenskunst van Alledag of het bos kan groeien en hoe meer Dikkie-Ik kijkt hoe beter hij ziet dat het bos niet kan groeien. Intussen voelt hij zich ook helemaal alleen, en weet niet wat hij wil. Hij voelt zich eenzaam, alleen en mist verbinding. Hans blijft in de werkelijke fantasie en geeft aan dat Dikkie-Ik in het bos een meisje aan ziet komen wandelen. Dat brengt het hoofd van Dikkie-Ik op hol en hij zoekt een manier om zijn hoofd koel te houden. Hij zoekt zijn toevlucht in de Zelfredzaamheid waar hij tegen zichzelf zegt: ik heb niemand nodig, ik red me wel. Eenmaal weer bij zinnen, is het meisje gelukkig verdwenen. bordje: Niet glijden. Dikkie-Ik legt dat naast zich neer en glijdt de glijbaan af en schiet zo in het hazenpak van de Angsthaas. Gelukkig kwam het Loket achter hem aan en hielp hem uit dat vervelende hazenpak. Ook geeft hij Dikkie-Ik nog een advies: in het leven gaat het om wat je hebt teweeg gebracht, wat je achter je laat en waar je naar toe wilt. Het Loket, dat zich intussen benoemd heeft als de buddy van Dikkie-Ik geeft aan dat als Dikkie- Ik vrijheid wil voelen hij zich eerst moet onthullen. Hij stuurt Dikkie-Ik het bos in met een dikke jas die hij toevallig nog heeft liggen met op de achterkant de naam Twijfelkont. Dikkie-Ik gaat op zoek maar wanneer hij terug komt is zijn buddy weg en slaat de twijfel toe. Deze jas voelt ook niet zo fijn. Hilarisch vertelt Hans dat Dikkie-Ik goed gaat kijken wat voor soort jas hij aan heeft en ontdekt dat hij de knoopjes kan losmaken en zich kan bevrijden van zijn eigen twijfels. Op een soepele manier stapt Hans over naar de rol van de Artiest die Dikkie-Ik in de verte waarneemt omdat hij glasgerinkel hoort. Dikkie-ik stapt naar de Artiest die verheugd is om Dikkie-Ik te zien omdat hij op zoek is naar nieuw publiek. Het duurt niet lang of de Artiest is klaar met zijn flessen gooien en zonder omkijken vervolgt hij zijn weg en laat Dikkie-Ik alleen achter. Kan het bos groeien? Opnieuw stelt Dikkie-Ik zich de vraag Dikkie-Ik en de wonderlamp Toen dat gelukt was ging hij opnieuw op zoek naar het kistje met het woord Boek erop en haalde het plakje Erica eruit. Hij begon met poetsen en plotseling was er heel veel roze rook. Al dat poetsen maakte dat de geest uit de fles kwam. Dikkie-Ik vroeg aan de geest of hij misschien een injectie kon krijgen zodat hij meer in het leven kon staan. Helaas, zo geeft Hans aan, waren er geen injecties voorradig maar wel Mijn Dikke-Ik boeken. 12 juni 2014 Eigen Zin

13 Effectief en conflictvrij communiceren Communiceren met het Eye-model Communiceren met het Eye-model Waarom verloopt de communicatie met veel mensen om ons heen plezierig, maar nou net met die ene collega zo ontzettend stroef? In het dagelijks leven communiceer je de hele dag, met zeer uiteenlopende mensen, op allerlei manieren en op verschillende niveaus. Veel communicatietrainingen gaan over wat de ander zegt en doet. Maar wat gebeurt er met jóú in bepaalde situaties? Waarom maakt die ene persoon nou zo veel irritatie bij je los, terwijl je het met die ander zo goed kunt vinden? Het Eye-model geeft je daar inzicht in. Het is heel verhelderend om eens naar je eigen communicatiepatronen te kijken. Je neemt altijd kennis en ervaringen mee uit je verleden, maar je bent je er niet zo van bewust hoe dat jouw waarneming kleurt. Het bijzondere van het Eye-model is dat er nu eens níét gekeken wordt naar de reactie van anderen. Deze workshop gaat helemaal uit van je eigen perspectief en beleving. We onderzoeken hoe het komt dat iets je raakt en hoe je de regie terugkrijgt over de kleur van je reactie. De workshop heeft een heel praktische insteek. Er wordt gedurende twee dagdelen actief geëxperimenteerd. We oefenen, reflecteren en leren met en van elkaar. Zo word je je bewust van de manier waarop en waaróm je op die manier op een ander reageert. We gaan in op vragen als: Welke oude film heb je meegenomen uit je eigen geschiedenis? Herken je dat bij jezelf? Pas als je dat helder hebt, kun je zien dat je soms inefficiënt reageert en hoe je dat kunt aanpassen. Het resultaat is dat je meer regie krijgt over je eigen manier van reageren. Je zult de touwtjes weer in handen krijgen, ook bij moeilijke gesprekken. Deelnemers aan de workshop zeggen na afloop meer waardevrij te kunnen kijken, zijn beter in staat lastige situaties in te schatten en voelen zich sterker in onderhandelingen en in conflictsituaties. Voor wie? De training is geschikt voor degene die vindt dat communiceren een essentieel onderdeel vormt van het eigen functioneren. Denk aan medisch specialisten, verpleegkundigen, klachtenfunctionarissen, leidinggevenden, advocaten, notarissen, ouders, maar ook gewoon voor jezelf omdat je zicht wilt krijgen op je eigen drive in je communicatie Een open mind en lef hebben om te kijken naar jezelf geven de grootste garantie op een leereffect. Workshop Communiceren met het Eye-model Eendaagse workshop op de volgende data: 29 augustus - 26 september - 24 oktober - 21 november Kijk ook op of Eigen Zin juni

14 Masterclass Leidinggeven Feedback geven vanuit het handelingspatroon de Dikke Ik Leer je Dikke Ik en die van de ander kennen In deze boeiende tweedaagse Masterclass leer je je eigen handelingspatroon en het handelingspatroon van je gesprekspartner (h)erkennen. Je maakt contact met het gedrag waar je je minder plezierig bij voelt, en waarmee je automatisch in de handeling van de Dikke Ik schiet. De tweedaagse Masterclass reikt je handvatten aan om het handelingspatroon van jezelf en de ander te benoemen en met de gesprekspartner de dialoog aan te gaan. Het vertrekpunt is je eigen gedrag, maar dat door gedrag van de ander verstoord kan worden. Door te focussen op de onbewuste emotionele laag van dat onplezierige gedrag en de persoon te anonimiseren, leren we feedback geven: zonder oordeel en waardevrij. De opbouw van de tweedaagse Masterclass kent een duidelijke structuur: minder dominante positie en wat je van je af wilt schudden. Je kijkt wat je daarbij kan helpen om een goed evenwicht te vinden en effectiever te worden in feedback geven en ontvangen. In het vierde dagdeel zal er met hulp van een acteur actief geoefend worden om het geleerde te verankeren. De Masterclass is geschikt voor coaches, leidinggevenden, ouders, verzorgers, communicatieadviseurs, mediators, artsen, leraren, docenten en degenen die in hun werk te maken krijgt met soms weerbarstig gedrag. Als je een manier zoekt om simpel en toch duidelijk de snaar te raken, dan is deze Masterclass bijzonder geschikt voor je. Er is wederzijdse ontwikkeling en beweging mogelijk. Het gaat om effectief waarnemen, haarscherp en doeltreffend de dialoog met de ander durven aangaan. In het eerste dagdeel ga je na wat je als plezierig en wat je als minder plezierig gedrag ervaart in je omgeving. Je wordt je bewust van de onbewuste betekenis die gedragen wordt in het gedrag van de ander(en). In het tweede dagdeel is er aandacht voor het leren herkennen van het handelingspatroon van de gesprekspartner. Je leert de juiste vraag stellen aan je gesprekspartner en we koppelen hier de verschillende stijlen van leidinggeven (Hersey & Blanchard) aan vast. Je leert focussen op het onderliggende patroon en ontdekt wat toegevoegd dient te worden. Je leert de vijf verschillende handelingspatronen kennen en daarop feedback geven. In het derde dagdeel ga je het Eye-model vullen: je benoemt wat je wilt behouden vanuit de dominante en Masterclass Leidinggeven 2014 Tweedaagse masterclass op de volgende data: 12 en 19 september of 27 en 28 november. Kijk ook op en GAC Assessment & Coaching Annastraat CG Oosterbeek T M E W W

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN E-BLOG VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN in samenwerken Je komt in je werk lastige mensen tegen in alle soorten en maten. Met deze vier verbluffend eenvoudige tactieken vallen

Nadere informatie

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Eerste druk 2015 R.R. Koning Foto/Afbeelding cover: Antoinette Martens Illustaties door: Antoinette Martens ISBN: 978-94-022-2192-3 Productie

Nadere informatie

Arrangement 1 De Luisterthermometer

Arrangement 1 De Luisterthermometer Arrangement 1 De Luisterthermometer DEEL 1 De manager Naam: Organisatie: Datum: Luisterprincipe 1 Luisteren begint met luisteren naar jezelf 1.1 Inventariseren van stemmen Vertel eens van een situatie

Nadere informatie

Tot een geloofsgesprek komen. I Ontmoeten

Tot een geloofsgesprek komen. I Ontmoeten Tot een geloofsgesprek komen I Ontmoeten Het geloofsgesprek vindt plaats in een ontmoeting. Allerlei soorten ontmoetingen. Soms kort en eenmalig, soms met mensen met wie je meer omgaat. Bij de ontmoeting

Nadere informatie

Nieuws over GAC Assessment & Coaching

Nieuws over GAC Assessment & Coaching no. 1 Nieuws over GAC Assessment & Coaching Inhoud: 3 Ontwikkelingsgericht coachen 4 Ervaring van... 5 Kings College 6 Ervaring van... 7 Coachen = (zo) simpel 8 Eigen training Zin en januari workshop 2009

Nadere informatie

Als je nog steeds hoopt dat oplossingen buiten jezelf liggen dan kun je dit boekje nu beter weg leggen.

Als je nog steeds hoopt dat oplossingen buiten jezelf liggen dan kun je dit boekje nu beter weg leggen. Theoreasy de theorie is eenvoudig. Je gaat ontdekken dat het nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen denken en doen dé sleutel is tot a beautiful way of life. Als je nog steeds hoopt dat oplossingen

Nadere informatie

Het gedragmodel. 1. Inleiding

Het gedragmodel. 1. Inleiding Het gedragmodel 1. Inleiding Het gedragmodel is een NLP-techiek, ontwikkeld door Peter Dalmeijer (zie www.vidarte.nl) en Paul Lenferink. Het model leert ons feedback te geven waarbij we anderen op hun

Nadere informatie

Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen

Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Soms voel je je gevangen door het leven. Vastgezet door de drukte, en beklemd in je eigen hoofd. Je voelt je niet vrij en je voelt geen liefde. Met deze tips breng

Nadere informatie

In 5 stappen naar meer vrijheid én verbinding in je relatie

In 5 stappen naar meer vrijheid én verbinding in je relatie In 5 stappen naar meer vrijheid én verbinding in je relatie Hallo! Je houdt van je partner. Jullie zijn al geruime tijd samen en hebben misschien samen kinderen. Jullie leiden een druk bestaan en tijd

Nadere informatie

Deze gevoelens en emoties blijven bestaan totdat jij er aan toe bent om ze te uiten.

Deze gevoelens en emoties blijven bestaan totdat jij er aan toe bent om ze te uiten. Ik wil EmoKnallen. Sjoelen en uiten van emoties en gevoelens met jongeren en volwassenen. Benodigdheden: een sjoelbak en sjoelschijven. Te spelen op school, in jongeren en opvangcentra, in het gezin, bij

Nadere informatie

Caroline Penninga-de Lange Je kind in balans

Caroline Penninga-de Lange Je kind in balans Je kind in balans Caroline Penninga-de Lange Je kind in balans Op weg naar emotionele stabiliteit UITGEVERIJ BOEKENCENTRUM ZOETERMEER Van Caroline Penninga-de Lange verschenen eerder bij Uitgeverij Boekencentrum:

Nadere informatie

Deel 12/12. Ontdek die ene aanpak waarmee je al je problemen oplost

Deel 12/12. Ontdek die ene aanpak waarmee je al je problemen oplost Beantwoord eerst de volgende vragen: 1. Welke inzichten heb je gekregen n.a.v. het vorige deel en de oefeningen die je hebt gedaan? 2. Wat heb je er in de praktijk mee gedaan? 3. Wat was het effect op

Nadere informatie

Doorbreek je belemmerende overtuigingen!

Doorbreek je belemmerende overtuigingen! Doorbreek je belemmerende overtuigingen! Herken je het dat je soms dingen toch op dezelfde manier blijft doen, terwijl je het eigenlijk anders wilde? Dat het je niet lukt om de verandering te maken? Als

Nadere informatie

KINDEREN LEKKER IN HUN VEL

KINDEREN LEKKER IN HUN VEL KINDEREN LEKKER IN HUN VEL 1. Welkom wij zijn Karin Hallegraeff en Noelle van Delden van Praktijk IKKE Karin stelt zich voor en er komt een foto van Karin in beeld. Noelle stelt zich voor en er komt een

Nadere informatie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie Zaken voor mannen Verhalen van mannen met epilepsie Introductie Niet alle mannen vinden het prettig om over hun gezondheid te praten. Ieder mens is anders. Elke man met epilepsie ervaart zijn epilepsie

Nadere informatie

Verbindingsactietraining

Verbindingsactietraining Verbindingsactietraining Vaardigheden Open vragen stellen Luisteren Samenvatten Doorvragen Herformuleren Lichaamstaal laten zien Afkoelen Stappen Werkafspraken Vertellen Voelen Willen Samen Oplossen Afspraken

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Voor wie? Waarom? Wat? Hoe? Voor Omdat leiding Ervaringsgerichte Door middel van leidinggevenden, geven, adviseren en coaching en werkvormen waarbij het adviseurs

Nadere informatie

Inleiding. Autisme & Communicatie in de sport

Inleiding. Autisme & Communicatie in de sport Sanne Gielen Inleiding Starten met een nieuwe sport is voor iedereen spannend; Hoe zal de training eruit zien? Zal de coach aardig zijn? Heb ik een klik met mijn teamgenoten? Kán ik het eigenlijk wel?

Nadere informatie

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou!

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou! Hallo Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou Als je ouders uit elkaar zijn kan dat lastig en verdrietig zijn. Misschien ben je er boos over of denk je dat het jouw

Nadere informatie

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig De tijd vliegt voorbij en voor je weet zijn we al weer een jaar verder. Ik zeg wel eens: mensen overschatten wat je in een jaar kunt doen, maar onderschatten wat je in 3 jaar kan realiseren. Laten we naar

Nadere informatie

Blij ben ik om het grote nieuws te kunnen verkondigen: Ons (e)-boek Wegwijzer bij conflicten. Hoe ontwikkel je jezelf in een conflict? is klaar!

Blij ben ik om het grote nieuws te kunnen verkondigen: Ons (e)-boek Wegwijzer bij conflicten. Hoe ontwikkel je jezelf in een conflict? is klaar! Nieuwsbrief december 2011 Speciaal voor de feestdagen een extra lange! Karin Smith (http://www.kjsmith.nl) Wegwijzer bij conflicten. Hoe ontwikkel je jezelf in een conflict? Blij ben ik om het grote nieuws

Nadere informatie

Online Life Coaching Opleiding

Online Life Coaching Opleiding Online Life Coaching Opleiding De Life Coaching Opleiding laat je in 2 maanden ongelooflijk veel groeien en alle kennis verzamelen die je nodig hebt als Life Coach om jezelf en anderen succesvol te begeleiden

Nadere informatie

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg Stap 6: Deel 2 6.2.1 Dealen met afleiding onderweg In het tweede deel van jullie experiment ga je verder met het ondernemen van ACTies die je met de anderen hebt afgesproken te doen. Daarnaast krijg je

Nadere informatie

Wat er ook aan de hand is, de gevolgen zijn hetzelfde. Je bent een aantal lichamelijke functies, die je voorheen als vanzelfsprekend aannam, kwijt.

Wat er ook aan de hand is, de gevolgen zijn hetzelfde. Je bent een aantal lichamelijke functies, die je voorheen als vanzelfsprekend aannam, kwijt. Hoofdstuk 7 Emoties Nu is het tijd om door te gaan. Je hebt je dwarslaesie, je bent hopelijk klaar met al de medische dingen, nu is het tijd om ook je gevoelens aandacht te geven. Dus: ga lekker zitten,

Nadere informatie

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen.

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Wat is PDD-nos? 4 PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Eigenlijk vind ik stoornis een heel naar woord. Want zo lijkt het net of er iets niet goed aan me

Nadere informatie

2 Ik en autisme VOORBEELDPAGINA S

2 Ik en autisme VOORBEELDPAGINA S 2 Ik en autisme In het vorige hoofdstuk is verteld over sterke kanten die mensen met autisme vaak hebben. In dit hoofdstuk vertellen we over autisme in het algemeen. We beginnen met een stelling. In de

Nadere informatie

Vanjezelfhouden.nl 1

Vanjezelfhouden.nl 1 1 Kan jij van jezelf houden? Dit ontwerp komt eigenlijk altijd weer ter sprake. Ik verbaas mij erover hoeveel mensen er zijn die dit lastig vinden om te implementeren in hun leven. Veel mensen willen graag

Nadere informatie

Coaching met de Zelfkonfrontatie Methode

Coaching met de Zelfkonfrontatie Methode Coaching met de Zelfkonfrontatie Methode (ZKM) Een wijze van coaching die je helpt te onderzoeken wat je inspireert en wat je belemmert. Het leidt tot een ander perspectief, duurzame keuzes en effectief

Nadere informatie

E-book Coachpraktijk Irene Bex

E-book Coachpraktijk Irene Bex E-book Coachpraktijk Irene Bex In dit e-book krijg je een vier tips die onmisbaar zijn de om de dingen te doen waar jij gelukkig van wordt. Mijn naam is Irene Bex en ik ben stresscoach, NLP coach en trainer.

Nadere informatie

Prikkelmijders+en+Prikkelzoekers+

Prikkelmijders+en+Prikkelzoekers+ Prikkelmijders+en+Prikkelzoekers+ Vandaag heb je kennis gemaakt met Daan en Sterre. Als Daan te veel prikkels krijgt dan sluit hij zich af. Hij krijgt op dat moment zoveel prikkels binnen dat hij even

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

Luisteren naar de Heilige Geest

Luisteren naar de Heilige Geest Luisteren naar de Heilige Geest Johannes 14:16-17 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen,

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

5. Overtuigingen. Gelijk of geluk? Carola van Bemmelen Food & Lifestylecoaching. Jouw leven op dit moment weerspiegelt exact jouw overtuigingen

5. Overtuigingen. Gelijk of geluk? Carola van Bemmelen Food & Lifestylecoaching. Jouw leven op dit moment weerspiegelt exact jouw overtuigingen 5. Overtuigingen Jouw leven op dit moment weerspiegelt exact jouw overtuigingen Een overtuiging is een gedachte die je hebt aangenomen als waarheid doordat ie herhaaldelijk is bevestigd. Het is niet meer

Nadere informatie

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen 14 In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen einde, alleen een voortdurende kringloop van materie

Nadere informatie

Beter leven, meer plezier

Beter leven, meer plezier Rob van Ginkel Training en Coaching Beter leven, meer plezier NLP strategieën voor een leven met plezier Inhoudsopgave Wat is NLP...3 De logica van angst...3 Vrijkomen van angst...3 Negatieve gevoelens

Nadere informatie

Levende Verhalen Het verhaal van Anke

Levende Verhalen Het verhaal van Anke 1 Levende Verhalen Het verhaal van Anke Anke is een krachtige, levenslustige vrouw die midden in haar leven staat. Ze heeft een intensieve baan als leidinggevende in de zorg en naast haar drukke baan is

Nadere informatie

ken jezelf en en verbeter je relaties met anderen

ken jezelf en en verbeter je relaties met anderen DISC KLEURENTRAININGEN: ken jezelf en en verbeter je relaties verbeter met anderen je relaties met anderen Waarom klikt het met de ene persoon direct en verloopt het contact met andere altijd moeizaam?

Nadere informatie

Leer hoe je effectiever kunt communiceren

Leer hoe je effectiever kunt communiceren Leer hoe je effectiever kunt communiceren De kracht van geweldloze communicatie Hoe vaak kom je in een gesprek terecht waarin je merkt dat je niet meer zegt wat je wilt zeggen; dat je iets doet wat de

Nadere informatie

Breek vrij uit je Gedachten-Gevangenis

Breek vrij uit je Gedachten-Gevangenis Bedankt voor het downloaden van dit E-book. Mijn naam is Erna Zuidhoek. Ik zie het als mij missie om jou te helpen het beste uit je leven te halen en vrij te breken uit oordelen, beperkende gedachten,

Nadere informatie

E-learning: Hoe krijgen ze me zo gek als leidinggevende?

E-learning: Hoe krijgen ze me zo gek als leidinggevende? E-learning: Hoe krijgen ze me zo gek als leidinggevende? Module 3/9 1 Beantwoord eerst de volgende vragen: 1. Welke inzichten heb je gekregen n.a.v. het vorige deel en de oefeningen die je hebt gedaan?

Nadere informatie

Stap 6. Stap 6: Deel 1. Changes only take place through action Dalai Lama. Wat ga je doen?

Stap 6. Stap 6: Deel 1. Changes only take place through action Dalai Lama. Wat ga je doen? Stap 6. Changes only take place through action Dalai Lama Wat ga je doen? Jullie hebben een ACTiePlan voor het experiment gemaakt. Dat betekent dat je een nieuwe rol en andere ACTies gaat uitproberen dan

Nadere informatie

Arrangement 1 De Luisterthermometer

Arrangement 1 De Luisterthermometer Arrangement 1 De Luisterthermometer DEEL 2 De medewerker Naam: Organisatie: Manager: Datum: Luisterprincipe 2 Luisteren is geven 2.1 Gehoord zijn Je hebt de afgelopen weken vast een keer met je manager

Nadere informatie

1. Ik merk vaak dat ik probeer iets te bereiken wat op de een of andere manier op een mislukking uitloopt. -----

1. Ik merk vaak dat ik probeer iets te bereiken wat op de een of andere manier op een mislukking uitloopt. ----- Test: Je persoonlijke afweerprofiel Met de volgende test kun je bepalen welk afweermechanisme je het meest gebruikt. Iedereen gebruikt alle afweervormen, maar er bestaan verschillen in de frequentie waarmee

Nadere informatie

ecourse Moeiteloos leren leidinggeven

ecourse Moeiteloos leren leidinggeven ecourse Moeiteloos leren leidinggeven Leer hoe je met minder moeite en tijd uitmuntende prestaties met je team bereikt 2012 Marjan Haselhoff Ik zou het waarderen als je niets van de inhoud overneemt zonder

Nadere informatie

E-PAPER. Drie praktische tips om je werk als apothekersassistent(e) leuker te maken!

E-PAPER. Drie praktische tips om je werk als apothekersassistent(e) leuker te maken! Dé expert in praktische apotheektrainingen E-PAPER Drie praktische tips om je werk als apothekersassistent(e) leuker te maken! 1 Inhoudsopgave De cliënt en ik 3 Weet jij nog waarom je in de apotheek wilde

Nadere informatie

Vertel eens - aanpak van Aidan Chambers

Vertel eens - aanpak van Aidan Chambers Vertel eens - aanpak van Aidan Chambers bijlage 6 2 Theorie Aidan Chambers wil met de Vertel eens-aanpak kinderen helpen goed te praten over wat zij hebben gelezen en goed naar elkaar te leren luisteren.

Nadere informatie

Deel het leven Johannes 4:1-30 & 39-42 7 december 2014 Thema 4: Gebroken relaties

Deel het leven Johannes 4:1-30 & 39-42 7 december 2014 Thema 4: Gebroken relaties Preek Gemeente van Christus, Het staat er een beetje verdwaald in dit hoofdstuk De opmerking dat ook Jezus doopte en leerlingen maakte. Het is een soort zwerfkei, je leest er ook snel overheen. Want daarna

Nadere informatie

Gelukskoffercoaching. Ik kan in drie woorden vertellen wat ik geleerd heb: I love me. Wael, 11 jaar. Gelukkig zijn kun je leren!

Gelukskoffercoaching. Ik kan in drie woorden vertellen wat ik geleerd heb: I love me. Wael, 11 jaar. Gelukkig zijn kun je leren! Gelukkig zijn kun je leren! Gelukskoffercoaching Missie GELUKKIG ZIJN KUN JE LEREN Gelukskoffercoaching wil kinderen op jonge leeftijd positief ondersteunen in hun individuele emotionele ontwikkeling.

Nadere informatie

Tel: 06 239 475 38 esther@ikhouvanmij.eu www.ikhouvanmij.eu

Tel: 06 239 475 38 esther@ikhouvanmij.eu www.ikhouvanmij.eu Tel: 06 239 475 38 esther@ikhouvanmij.eu www.ikhouvanmij.eu Met dit Ebook wil ik je graag inzichten geven in hoe je van jezelf kunt (leren) houden. Dit bereik je (wellicht helaas) niet door even een knop

Nadere informatie

Heroriëntatietrimester (HOT) Vrije Hogeschool. wij

Heroriëntatietrimester (HOT) Vrije Hogeschool. wij We leven in een bruisende, snelle tijd waarin veel van je wordt verwacht. Dit betekent onder andere dat je op basis van slechts enkele gesprekken en standaard tests direct de goede studie kiest en de druk

Nadere informatie

Beste lezer. Joke van Hardeveld. Ga ervoor Waardoor werken aan je balans ook jou lukt. Succes!

Beste lezer. Joke van Hardeveld. Ga ervoor Waardoor werken aan je balans ook jou lukt. Succes! Ga ervoor Waardoor werken aan je balans ook jou lukt Beste lezer Ik werk als ZP-er, zelfstandig professional. In mijn werk als coach, counselor merk ik dat leidinggevenden en medewerkers in de gezondheidszorg

Nadere informatie

Drie domeinen van handelen: Waarnemen, oordelen en beleven

Drie domeinen van handelen: Waarnemen, oordelen en beleven Drie domeinen van handelen: Waarnemen, oordelen en beleven Situatie John volgt een opleiding coaching. Hij wil dat vak dolgraag leren. Beschikt ook over de nodige bagage in het begeleiden van mensen, maar

Nadere informatie

Compassie leven. 52 wekelijkse inspiraties vanuit Geweldloze Communicatie. PuddleDancer Press Samengesteld door Monie Doodeman

Compassie leven. 52 wekelijkse inspiraties vanuit Geweldloze Communicatie. PuddleDancer Press Samengesteld door Monie Doodeman Compassie leven 52 wekelijkse inspiraties vanuit Geweldloze Communicatie PuddleDancer Press Samengesteld door Monie Doodeman Inhoudsopgave Voorwoord Wekelijkse inspiraties 01 Geweld in de taal? Wie, ik?

Nadere informatie

DAMstenen voor het dagelijks LEVEN

DAMstenen voor het dagelijks LEVEN Voorwoord Verschijnt september 2013 DAMstenen voor het dagelijks LEVEN Allerdaagse overdenkingen voor het dagelijks leven Daar ligt het dan. Een boekje met dagelijkse overdenkingen. Noem het maar tegeltjeswijsheden.

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Inleiding 2. Wie is Christine? 4. Tip 1: Houd het doel van feedback voor ogen 5. Tip 2: Richt feedback op gedrag, niet op de persoon 6

Inleiding 2. Wie is Christine? 4. Tip 1: Houd het doel van feedback voor ogen 5. Tip 2: Richt feedback op gedrag, niet op de persoon 6 Inhoudsopgave Inleiding 2 Wie is Christine? 4 Tip 1: Houd het doel van feedback voor ogen 5 Tip 2: Richt feedback op gedrag, niet op de persoon 6 Tip 3: Geef feedback over uw waarneming en vermijd interpretaties

Nadere informatie

Mijn route naar een succesvol en gelukkig leven! WELKOM!!!

Mijn route naar een succesvol en gelukkig leven! WELKOM!!! Mijn route naar een succesvol en gelukkig leven! WELKOM!!! Programma Kennismaking Op zoek naar je verlangen. De invloed van onze conditionering op ons huidige succes en geluk! Verdieping: de PRI-methode!

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

ONDERNEMEN IS VOOR HELDEN

ONDERNEMEN IS VOOR HELDEN ONDERNEMEN IS VOOR HELDEN EXCLUSIEF PROGRAMMA OVERZICHT 2016 LEF IN ACTIE Ontdek waarom het zo moeilijk is je hart te volgen en heb het lef dit toch te doen! De achtergrond van het programma Jij weet dat

Nadere informatie

Veda Consultancy kunt u daar, met onze vele jaren ervaring in organisaties en veel jaren ervaring als coaches en trainers, uitstekend bij helpen.

Veda Consultancy kunt u daar, met onze vele jaren ervaring in organisaties en veel jaren ervaring als coaches en trainers, uitstekend bij helpen. Informatie voor cliënten coachingstrajecten U wilt een coachingstraject volgen omdat u zichzelf op professioneel gebied en op persoonlijk gebied wilt ontwikkeling en verbeteren. U werkt als professional

Nadere informatie

Stop met vergelijken. Je bent uniek

Stop met vergelijken. Je bent uniek Stop met vergelijken. Je bent uniek Deze week schrijft Tineke Franssen, een van de wandelcoaches van Het Coach Bureau, het artikel. Vlak voor de zomer rondt zij het wandelcoachtraject af met Hanneke (43).

Nadere informatie

WAARSCHUWING. Als je wilt dat in je leven niets verbetert, leg dit boek dan NU weg. Het is niets voor jou. Koop een fles champagne en ga het vieren.

WAARSCHUWING. Als je wilt dat in je leven niets verbetert, leg dit boek dan NU weg. Het is niets voor jou. Koop een fles champagne en ga het vieren. WAARSCHUWING Als je wilt dat in je leven niets verbetert, leg dit boek dan NU weg. Het is niets voor jou. Koop een fles champagne en ga het vieren. INLEIDING Je herkent het vast: je stond met een glas

Nadere informatie

Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie.

Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie. Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie. De cliënt krijgt een groot vel papier en kleurkrijt. De opdracht is: Teken je gezin van herkomst rond de etenstafel. Een werkvorm

Nadere informatie

Persoonlijk én succesvol bloggen vanuit jouw passie

Persoonlijk én succesvol bloggen vanuit jouw passie Leer authentiek bloggen en trek meer klanten aan Persoonlijk én succesvol bloggen vanuit jouw passie Persoonlijk én succesvol bloggen vanuit jouw passie Backhuijs Communicatie 1 Les 2: Onderwerpen Les

Nadere informatie

In dialoog met elkaar

In dialoog met elkaar In dialoog met elkaar Grondhouding van Zozijn Bestaansrecht van Zozijn In dialoog Zozijn ziet het als opdracht om mensen tot bloei te laten komen. Wij zorgen voor een positief klimaat, waarin liefdevolle

Nadere informatie

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou!

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou! DEEL 1 1 WERKBOEK 5 Eigen keuze Inhoud 2 1. Hoe zit het met je keuzes? 3 2. Hoe stap je uit je automatische piloot? 7 3. Juiste keuzes maken doe je met 3 vragen 9 4. Vervolg & afronding 11 1. Hoe zit het

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding en leeswijzer 2. Energie Psychologie 3. Gedachten jouw jouw 4. Verantwoordelijkheid

Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding en leeswijzer 2. Energie Psychologie 3. Gedachten jouw jouw 4. Verantwoordelijkheid Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Inleiding en leeswijzer 3 2. Energie Psychologie 7 3. Gedachten 10 Het zijn jouw gedachten die jouw wereld creëren 11 4. Verantwoordelijkheid 13 5. Persoonlijk Plan, jouw blauwdruk

Nadere informatie

Communiceren met de achterban

Communiceren met de achterban 1 Communiceren met de achterban Je wilt weten hoe je het beste communiceert met de achterban. Je wilt direct aan de slag en snel resultaten. Je hebt een hoe-vraag. Zoals iedereen. Maar als je werkelijk

Nadere informatie

Januari. Ik accepteer en waardeer mijn ( hoog) gevoeligheid.

Januari. Ik accepteer en waardeer mijn ( hoog) gevoeligheid. Januari Ik accepteer en waardeer mijn ( hoog) gevoeligheid. (Hoog) gevoelig zijn krijgt in deze tijd steeds meer ruimte en bekendheid, dat is fijn. Een generatie geleden was het niet wenselijk om gevoelig

Nadere informatie

Trainingen. Attitude en Mindset. Moraal Resultaatgericht Coachen

Trainingen. Attitude en Mindset. Moraal Resultaatgericht Coachen Moraal Resultaatgericht Coachen coaching & training voor bedrijven en particulieren Hoornplantsoen 64 2652 BM Berkel en Rodenrijs telefoon 010-5225426 Hoornplantsoen 64 mobiel 06-40597816 info@resultaatgericht-coachen.nl

Nadere informatie

Luisteren en samenvatten

Luisteren en samenvatten Luisteren en samenvatten Goede communicatie, het voeren van een goed gesprek valt of staat met luisteren. Vaak denk je: Dat doe ik van nature. Maar schijn bedriegt: luisteren is meer dan horen. Vaak luister

Nadere informatie

HOE JE IN 5 STAPPEN ECHT ZELFVERTROUWEN OPBOUWT

HOE JE IN 5 STAPPEN ECHT ZELFVERTROUWEN OPBOUWT HOE JE IN 5 STAPPEN ECHT ZELFVERTROUWEN OPBOUWT DOOR ANN VAN RIET WWW.ALTHEA-COACHING.BE Hallo! In dit e-book ga je leren hoe je echt zelfvertrouwen kan opbouwen. En daarmee bedoel ik dus niet gewoon denken

Nadere informatie

4 Denken. in het park een keer gebeten door een hond. Als Kim een hond ziet wil ze hem graag aaien. Als

4 Denken. in het park een keer gebeten door een hond. Als Kim een hond ziet wil ze hem graag aaien. Als 4 Denken In dit hoofdstuk vertellen we hoe jij om kan gaan met je gedachten. Veel gedachten maak je zelf. Ze bepalen hoe jij je voelt. We geven tips hoe jij jouw gedachten en gevoelens zelf kunt sturen.

Nadere informatie

Module 4: Basisovertuiging 1 & 2 (Verdieping)

Module 4: Basisovertuiging 1 & 2 (Verdieping) Module 4: Basisovertuiging 1 & 2 (Verdieping) Basisovertuiging 1 & 2 (Verdieping) Geluk is een gevoel! Jij bent de enige persoon op de wereld die jou gelukkig kan maken! Het is erg belangrijk dat je alle

Nadere informatie

Minicursus Verbindend Communiceren. Geschreven door: Jan van Koert

Minicursus Verbindend Communiceren. Geschreven door: Jan van Koert Minicursus Verbindend Communiceren Geschreven door: Jan van Koert Geweldloze communicatie is een wijze van communiceren die leidt tot gehoord en verstaan worden. Met helderheid, zonder beschuldigen en

Nadere informatie

4 communicatie. Ik weet welke informatie anderen nodig hebben om mij te kunnen begrijpen. Ik vertel anderen wat ik denk of voel.

4 communicatie. Ik weet welke informatie anderen nodig hebben om mij te kunnen begrijpen. Ik vertel anderen wat ik denk of voel. 4 communicatie Communicatie is het uitwisselen van informatie. Hierbij gaat het om alle informatie die je doorgeeft aan anderen en alle informatie die je van anderen krijgt. Als de informatie aankomt,

Nadere informatie

Hoe Zeker Ben Ik Van Mijn Relatie

Hoe Zeker Ben Ik Van Mijn Relatie Hoe Zeker Ben Ik Van Mijn Relatie Weet jij in welke opzichten jij en je partner een prima relatie hebben en in welke opzichten je nog wat kunt verbeteren? Na het doen van de test en het lezen van de resultaten,

Nadere informatie

Ontdek je kracht voor de leerkracht

Ontdek je kracht voor de leerkracht Handleiding les 1 Ontdek je kracht voor de leerkracht Voor je ligt de handleiding voor de cursus Ontdek je kracht voor kinderen van groep 7/8. Waarom deze cursus? Om kinderen te leren beter in balans te

Nadere informatie

HEY WAT KAN JIJ EIGENLIJK GOED? VERKLAP JE TALENT IN 8 STAPPEN

HEY WAT KAN JIJ EIGENLIJK GOED? VERKLAP JE TALENT IN 8 STAPPEN E-blog HEY WAT KAN JIJ EIGENLIJK GOED? VERKLAP JE TALENT IN 8 STAPPEN In talent & groei Het is belangrijk om je talent goed onder woorden te kunnen brengen. Je krijgt daardoor meer kans om het werk te

Nadere informatie

Hoofdstuk 3: Jij als leider!

Hoofdstuk 3: Jij als leider! Kijk eens in de spiegel Hoofdstuk 3: Jij als leider Elke dag als je opstaat, sta je waarschijnlijk een moment voor de spiegel. Misschien let je er niet meer bewust op, maar als je voor de spiegel staat

Nadere informatie

Cursus werkbegeleiding

Cursus werkbegeleiding Cursus werkbegeleiding Naam: Joyce Stuijt Studentnr: 500635116 Klas: 3IKZ1 Opleiding: 3 e jaar HBO-V Studiedeelnummer: 3512TRWBOP Studieonderdeel: Cursus werkbegeleiding Aantal woorden: 1800 Docent: Y.

Nadere informatie

21 Niveaus van interveniëren in groepen 22

21 Niveaus van interveniëren in groepen 22 21 Niveaus van interveniëren in groepen 22 ASPECTEN VAN COMMUNICATIE IN GROEPEN In iedere relatie en in elk relatienetwerk waar mensen net elkaar communiceren zijn er vier aspecten te onderscheiden. De

Nadere informatie

Informatie en tips voor het voeren van goede gesprekken 1

Informatie en tips voor het voeren van goede gesprekken 1 Informatie en tips voor het voeren van goede gesprekken 1 De manier waarop je met elkaar omgaat en hoe je met elkaar in gesprek gaat is belangrijk in het dagelijks werk. Het helpt je elkaar beter te begrijpen

Nadere informatie

De olifant die woord hield

De olifant die woord hield De olifant die woord hield Een voorstelling van verhalenverteller Peter Faber www.peterfaber.eu Inleiding Aan het eind van haar leven las Annie MG Schmidt al haar sprookjes nog eens door. Genadeloos streepte

Nadere informatie

Kwaliteit van leven Een hulpmiddel bij de voorbereiding van een zorgplan

Kwaliteit van leven Een hulpmiddel bij de voorbereiding van een zorgplan Kwaliteit van leven Een hulpmiddel bij de voorbereiding van een zorgplan De zorg en begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking moet erop gericht zijn dat de persoon een optimale kwaliteit

Nadere informatie

Module 2. Afleren. Tekstboek een nieuwe geest in 28 dagen Doe het zelf mindset transformatie voor de moedige mens _ en wereldverbeteraar.

Module 2. Afleren. Tekstboek een nieuwe geest in 28 dagen Doe het zelf mindset transformatie voor de moedige mens _ en wereldverbeteraar. Module 2. Afleren. Dag 11. Het immuunsysteem van je geest. Vandaag leer je hoe je beperkende overtuigingen uit je systeem kunt opruimen door een lang vergeten vriend weer op te zoeken en te omarmen. Deze

Nadere informatie

glijden. Ik zie ze zachtjes wegstromen, oplossen en verdwijnen, om nooit meer terug te keren.

glijden. Ik zie ze zachtjes wegstromen, oplossen en verdwijnen, om nooit meer terug te keren. INLEIDING Welkom in de affirmatiewereld. Je hebt ervoor gekozen om gebruik te gaan maken van het gereedschap dat in dit boek beschreven wordt en je hebt daarmee de bewuste beslissing genomen om je leven

Nadere informatie

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Waarom? Ik heb het idee dat ik wel eens tekortschiet als het erom gaat anderen duidelijk te maken wat ik bedoel. Ik

Nadere informatie

Gemeente in Christus,

Gemeente in Christus, meditatie voor 3 mei 2015 thema geloof EN wetenschap Gemeente in Christus, Misschien heb je wel eens gehoord van de film The Matrix, of misschien heb je m zelfs wel eens gezien. De film gaat over een kleine

Nadere informatie

Voor iedereen die een gelukkig en succesvol leven niet aan het toeval wil overlaten

Voor iedereen die een gelukkig en succesvol leven niet aan het toeval wil overlaten Voor iedereen die een gelukkig en succesvol leven niet aan het toeval wil overlaten Anderen over het werk van David en Arjan: Met hun boek en hun seminars maken De Kock en Vergeer heel Nederland gelukkig.

Nadere informatie

Werken vanuit authenticiteit geeft energie Ik help mensen hun eigen kracht te vinden

Werken vanuit authenticiteit geeft energie Ik help mensen hun eigen kracht te vinden Werken vanuit authenticiteit geeft energie Ik help mensen hun eigen kracht te vinden Arbeidsverzuim door stress, werknemers die soms voor langere tijd uitvallen: een teken dat mensen veel, soms wel te

Nadere informatie

Krachtig samenwerken: meer bereiken

Krachtig samenwerken: meer bereiken Of ligt het misschien ook aan mij? Krachtig samenwerken: meer bereiken Voor verantwoordelijke, resultaatgerichte managers en professionals die willen leren hoe ze meer voor elkaar krijgen. Belangrijke

Nadere informatie

Eenzaamheid aanpakken doe je zo!

Eenzaamheid aanpakken doe je zo! Eenzaamheid aanpakken doe je zo! Jeannette Rijks Eenzaamheid. Iedereen kent het en weet wat het is: dat rotgevoel als je je alleen en verlaten voelt. Simpel. Minder simpel is het als je er niet in slaagt

Nadere informatie

Kiezen voor coaching als managementstijl

Kiezen voor coaching als managementstijl Kiezen voor coaching als managementstijl Druk, druk druk! Bijna iedere manager kent wel dit gevoel. Beter leren delegeren dus! Om te kunnen delegeren heb je echter verantwoordelijke en zelfsturende medewerkers

Nadere informatie

Module 26: Stop met Piekeren.

Module 26: Stop met Piekeren. Module 26: Stop met Piekeren. Stop met piekeren! Piekeren is een reactie op een naar gevoel. Op het moment dat we ons afgewezen voelen of andere nare gevoelens ervaren, wordt het meestal erg druk in ons

Nadere informatie

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016:

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016: Mankind Mens & Organisatie gelooft in de kracht van dromen en drijfveren in relatie tot ondernemerschap en leiderschap. Dromen en drijfveren vormen de grond waarop ambitie kan groeien. Passie zorgt vervolgens

Nadere informatie

Breng je onbewuste belemmeringen in beeld! Orang Malu Coaching

Breng je onbewuste belemmeringen in beeld! Orang Malu Coaching Breng je onbewuste belemmeringen in beeld! Orang Malu Coaching Ik zou die studie wel willen beginnen maar Ik weet niet waarom ik in deze baan blijf hangen Ik wil mijn leven drastisch omgooien maar ik kom

Nadere informatie