Het schisisteam en de medische behandelingen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het schisisteam en de medische behandelingen."

Transcriptie

1 In het schisisteam werken de volgende specialisten. - een plastisch chirurg - een orthodontist - een KNO-arts - een logopedist - een MKA-chirurg - een medisch maatschappelijk werker - een psycholoog - een klinisch geneticus - een verpleegkundig specialist - een kinderarts - een prenataal arts De plastisch chirurg De plastisch chirurg opereert de lip en het gehemelte en voert eventueel noodzakelijke lip- en neuscorrecties uit. Lip & gehemelte Vlak na de geboorte kijkt de plastisch chirurg naar uw kind en zal het behandeltraject doornemen. Om de spleet in de lip of lip-kaak en/of in het gehemelte operatief te sluiten is een aantal operaties nodig. De lip wordt als eerste gesloten. Dit gebeurt vanaf de leeftijd van drie maanden. Het moment wordt bepaald in overleg met de orthodontist en is mede afhankelijk van de algehele ontwikkeling van uw kind. Tussen 9 en ongeveer 12 maanden wordt het zachte gehemelte gesloten. Bij kinderen met een geïsoleerde gehemeltespleet, wordt dan ook het harde (voorste) deel van het gehemelte gesloten. Pharyngoplastiek/Pharynxplastiek Het is mogelijk dat uw kind na het sluiten van het gehemelte een zogenaamde open neusspraak blijft houden. Soms is in dat geval een extra operatie nodig waarbij de overgang tussen neusholte en mondholte ter hoogte van het zachte gehemelte wordt vernauwd. Dit noemen we een pharyngoplastiek. De indicatie voor deze operatie wordt rond ca. 4-6 jaar gesteld door de plastisch chirurg, de KNO-arts en logopediste. Overige correcties Bij sommige kinderen wordt op latere leeftijd, wanneer de kinderen uitgegroeid zijn, de vorm van de lip of neus verder gecorrigeerd. Dit zijn operaties waarbij altijd met u en uw kind goed wordt besproken wat de reden is van een dergelijke correctie. De redenen kunnen functioneel maar ook sociaal emotioneel van aard zijn.

2 De orthodontist De orthodontist is de tandarts-specialist die met behulp van beugels de stand van de kaken, tanden en kiezen corrigeert. De orthodontist ziet uw kind vlak na de geboorte. Hij/zij houdt zich bezig met de groei en ontwikkeling van de kaken en de tanden. Die ontwikkeling verloopt bij kinderen met een schisis meestal iets anders dan bij andere kinderen. Daarom controleert de orthodontist uw kind regelmatig. Tandbederf wordt vooral veroorzaakt door de aanwezigheid van suikers in ons voedsel. Het is belangrijk dat het kind al jong went aan andere smaken dan zoetigheid, bijvoorbeeld; geraspte appel, wortel, tomaat of een stukje kaas. Vanaf het moment dat uw kind de eerste tanden krijgt is goed poetsen belangrijk, ook in de buurt van de spleet. Bij de groei van het gebit zijn drie fasen te onderscheiden: (toegevoegd uit IJssellandfolder) A. het melkgebit B. het wisselgebit C. het blijvende gebit Tussen de 6 e en 12 e levensmaand breken de eerste tanden door en enige tijd daarna de kiezen. Het melkgebit zal op de leeftijd van 3 jaar voltooid zijn. Bij kinderen met een schisis zullen in de meeste gevallen aan weerskanten van de spleet of de spleten afwijkingen aan tanden zichtbaar zijn. Kinderen met alleen een gehemeltespleet hebben vaak geen speciale afwijkingen. Het aantal tanden kan afwijkend zijn; er kunnen er teveel of te weinig zijn. De grootte en de vorm vertonen soms afwijkingen; de tanden naast de spleet kunnen te klein zijn, hebben soms een kegelvorm en soms zijn twee tanden versmolten tot één. Een enkele keer breken tanden niet door omdat ze op een ongewone plaats worden gevormd of een abnormale groeirichting hebben. De vorm van de kaak is vooral in de buurt van een spleet vaak afwijkend. De kaakboog is niet vloeiend. De randen van de spleet lopen meestal omhoog. De kaakdelen staan meestal wel tegen elkaar aan, maar het bot loopt niet door. Wanneer er aan twee kanten een spleet is die geheel doorloopt, is het botstuk dat ertussen ligt alleen nog aan het neustussenschot verbonden. Deze zogenaamde tussenkaak kan dan gemakkelijk heen en weer worden bewogen. Het kan voorkomen dat de tussenkaak sterk naar voren staat. Tenslotte kan het achterste deel van de bovenkaak te smal zijn. Een afwijkende vorm van de bovenkaak heeft directe gevolgen voor de stand van de tanden en kiezen ten opzichte van elkaar en ten opzichte van tanden en kiezen in de onderkaak. Bovendien kunnen tanden gedraaid zijn of scheef staan. Het aantal variaties dat we te zien krijgen is dus erg groot. Behandeling van de afwijkingen van het melkgebit heeft meestal weinig zin omdat dit weinig invloed heeft op de tanden en kiezen van het blijvende gebit. Daarom wachten we meestal met behandelen tot een groot deel van de tanden gewisseld is. Het is echter belangrijk dat de tanden en het tandvlees van uw kind gezond blijven. Een goed melkgebit is nodig voor een goed blijvend gebit. Het overbrugt een groeiperiode en maakt de mond als het ware klaar voor het blijvende gebit. U kunt daar zelf, mét uw kind, een heleboel aan doen!!

3 Vroeg orthodontische behandeling Wanneer uw kind alleen een lipspleet of een kleine gehemeltespleet heeft, hoeft het niet direct te worden behandeld. Bottransplantaat Wanneer uw kind een bottransplantaat nodig heeft, wordt hij of zij meestal eerst met behulp van een beugel behandeld. De voorbehandeling voor een eventueel bottransplantaat vindt, in overleg met de MKA-chirurg, plaats als uw kind ongeveer 9-10 jaar is. Het rechtzetten van het blijvende gebit vindt meestal plaats rond de 12 jaar. De definitieve orthodontische behandeling Rond de leeftijd van jaar is het blijvende gebit voltooid. De orthodontist kan nu beginnen met de definitieve behandeling. Dit gebeurt met vaste apparatuur. Op elke tand en kies wordt een soort slotje geplakt, waardoor deze nauwkeurig in een bepaalde positie kan worden geplaatst. Dit soort behandelingen duren in de regel 2 à 3 jaar. Daarna dienen de tanden nog geruime tijd in hun goede stand gehouden te worden. Dit kan met een nachtbeugel of met een onzichtbaar dun draadje aan de binnenkant van de tanden. De Keel-, Neus- en Oorarts (KNO-arts) De KNO-arts controleert het gehoor en behandelt oorontstekingen, stoornissen aan het gehoor en problemen met de neus. Gehoor Voor de taal- en spraakontwikkeling van uw kind is het erg belangrijk dat het een goed gehoor heeft. Het gehoor moet daarom regelmatig worden onderzocht. Dat kan op het consultatiebureau, op school of in het ziekenhuis door één van de leden van het schisisteam. Het gehoororgaan bestaat uit drie gebieden; het uitwendige oor (oorschelp en gehoorgang), waardoor de geluiden binnenkomen het middenoor, waarvan de trommelholte het belangrijkste deel is. Op de grens tussen gehoorgang en trommelholte bevindt zich het trommelvlies, dat de geluidstrillingen via de gehoorbeentjes (hamer, aambeeld, stijgbeugel) doorgeeft aan: het binnenoor, waarin zich de gehoorzenuw bevindt. Deze gehoorzenuw zet geluidstrillingen om in een signaal aan de hersenen. Op die manier kan iemand zich bewust worden dat er ergens een geluid is, kan iemand bewust horen. Het feit dat kinderen met schisis vaker gehoorproblemen hebben, komt bijna altijd door stoornissen in het doorgeven van de geluidstrillingen aan het binnenoor. Bij kinderen met schisis werken het trommelvlies en de gehoorbeentjes vaak niet zo goed, door het anders functioneren van de buis van Eustachius. De buis van Eustachius is een heel nauw kanaaltje, dat van de neus-keelholte naar het middenoor loopt. Het openen en sluiten van deze buis wordt gedaan door de spieren van het zachte gehemelte. Vooral aan de kant van de neus-keelholte is de opening van de buis van Eustachius erg nauw. In rust is ze eigenlijk dicht. Alleen als we de gehemeltespieren gebruiken (bij gapen en slikken bijvoorbeeld) gaat de buis van Eustachius open. Aan de anderen kant mondt de buis van Eustachius uit in de trommelholte (het middenoor).

4 Dit is de holte achter het trommelvlies. De wanden van het middenoor zijn met slijmvlies bekleed, dat steeds kleine hoeveelheden vocht (dus slijm) vormt. Dat vocht loopt via de buis van Eustachius naar de neuskeelholte. Bij kinderen met een gehemeltespleet en/of een te kort aangelegd gehemelte gaat de buis van Eustachius vaak niet goed open omdat de werking van de gehemeltepieren niet voldoende is. Daardoor ontstaat vochtophoping in het midden oor en zit er minder lucht in het hoor. Het trommelvlies kan niet meer goed meetrillen met het geluid en kan het geluid dus niet goed doorgeven aan het gehoorzintuig (geleiden): het kind hoort slecht. Dat wordt geleidingsverlies genoemd. Zo kan slechthorendheid ontstaan, zonder dat er sprake is van een ontsteking of oorpijn. Het wisselend optreden van gehoorproblemen is iets waar de ouders op moeten letten. Ook de leerkrachten op school moeten op de hoogte worden gebracht, omdat kinderen zelf hierover vaak niet klagen. Wanneer de buis van Eustachius (de buis die het middenoor met de keelholte verbindt) minder goed werkt, is er een grotere kans op oorontstekingen. Dit kan een blijvende beschadiging veroorzaken. Dit is vaker het geval bij een kind met een gehemeltespleet. Deze oorontstekingen moeten nauwkeurig worden behandeld. Tijdens het sluiten van het zachte gehemelte wordt door de KNO-arts beoordeeld in hoeverre het plaatsen van buisjes noodzakelijk is. Als dat het geval is wordt dit tijdens deze OK gelijk gedaan. Sommige kinderen krijgen een klein buisje in de trommelvliezen om de ontstekingen te voorkomen. Dit wordt middenoorbeluchting genoemd. Na verloop van tijd (gemiddeld 6-12 maanden) wordt zo n buisje vanzelf weer uitgestoten, het gaatje groeit snel dicht. Eventueel wordt opnieuw een trommelvliesbuisje geplaatst. Als het kind ouder wordt (9-11 jaar), gaat de buis van Eustachius vaak weer voldoende werken. Het is dus meestal een tijdelijk probleem. Neus en keel Soms is het nodig dat de neus en/of keelamandelen van uw kind worden geknipt. Omdat door deze operatie de spraak kan verslechteren (nasaal worden), mag deze operatie nooit worden uitgevoerd zonder eerst te overleggen met het schisisteam. Bij veel kinderen met een schisis staat het neustussenschot scheef. Wanneer uw kind hierdoor niet goed door de neus kan ademhalen, kan het neustussenschot met een operatie worden rechtgezet. In de meeste gevallen vindt een dergelijke operatie plaats wanneer het kind volgroeid is. Als de spraak onvoldoende is kan de KNO-arts met de plastisch chirurg en logopedist tussen 4 6 jaar een analyse van de spraak door middel van een nasoendosopie/fiberscopie. Zij beoordelen in hoeverre een spraakverbeterende operatie (pharyngoplastiek) moet plaatsvinden. De logopedist De logopedist zorgt ervoor dat de spraak-taalontwikkeling van uw kind zo goed mogelijk verloopt. Kinderen leren tot ongeveer hun vijfde jaar praten door woorden na te bootsen en ermee te experimenteren. Het leren praten ontwikkelt zich bij een kind met een schisis in feite op dezelfde manier als bij ieder ander kind, maar er kunnen problemen optreden. Bij een spleet in het gehemelte kan het voor het kind moeilijk zijn om goed te leren praten. Dit komt omdat de neus- en keelholte met elkaar in verbinding staan via de spleet. De stem klinkt door de neus, we

5 noemen dit open nasaliteit of open neusspraak. De logopedist geeft adviezen om de spraak- en taal ontwikkeling te stimuleren. Wanneer een kind met een schisis minder duidelijk spreekt dan zijn leeftijdsgenootjes moet worden onderzocht wat er precies aan de hand is; een spraakprobleem, een taalprobleem, te nasaal spreken of een combinatie van deze problemen. Het is mogelijk dat deze problemen veroorzaakt worden doordat er een lichamelijke tekortkoming is. Hiervoor worden verschillende onderzoeksmethoden gehanteerd. Tijdens het spreekuur onderzoekt de logopediste met een aantal tests of de spraak- en nasaliteitsproblemen voorkomen uit een lichamelijk tekortkomen. Zij beoordeelt of met behulp van logopedische behandeling een acceptabele spraakontwikkeling mogelijk is. Als dat niet kan, is misschien een spraakverbeterende operatie noodzakelijk. Bovendien wordt tijdens het spreekuur door het team in de mond gekeken om de vorm en het optrekken van het zachte gehemelte te beoordelen. Indien uit deze onderzoeken het vermoeden ontstaat dat spraak- en nasaliteitsproblemen veroorzaakt worden door een niet goed werkend gehemelte, dan wordt meer uitgebreid onderzoek verricht door midden van een nasendoscopie/fiberscopie. De Mondziekten, Kaak-, en Aangezichts-chirurg (MKA-chirurg) De MKA-chirurg verricht operaties die met de kaken en het gebit te maken hebben. Wanneer uw kind een spleet in de kaak en het harde gehemelte heeft, kan de MKA-chirurg de opening opvullen met een stukje bot uit de kin of de bekkenkam van uw kind. Deze operatie wordt een bottransplantatie (Bot-in-gnatho) genoemd. De operaties vindt plaats na voorbehandeling door de orthodontist als uw kind tussen de 9 en 12 jaar oud is. Als gevolg van de kaakspleet is er geen verbinding tussen de twee kaakhelften. Het is daardoor niet mogelijk de tanden goed op één rij te krijgen. Door de spleet op te vullen met wat bot uit het eigen lichaam wordt een doorlopend steundragend kaakbot verkregen, waardoor het wel mogelijk wordt de tanden te reguleren met behulp van een beugel. Als uw kind ook een gehemeltespleet heeft, dan zal gelijktijdig met de bottransplantatie de voorste gehemeltespleet worden gesloten. Het is mogelijk dat de bovenkaak niet goed uitgroeit; de tanden en kiezen van de onder- en bovenkaak passen dan niet goed op elkaar. Dit probleem kan ook in samenwerking met de orthodontist operatief worden verholpen. Deze ingreep vindt plaats als uw kind volgroeid is. In veel gevallen missen er tanden of kiezen. Deze kunnen nadat uw kind volgroeit is in samenwerking met het centrum bijzondere tandheelkunde vervangen worden Verpleegkundig specialist (voorheen nurse practitioner) Binnen ons schisisteam is er een verpleegkundig specialist werkzaam. Deze verpleegkundige richt zich op een bepaalde patiëntencategorie. In dit geval is dat dus voor de kinderen met schisis. De verpleegkundig specialist heeft overzicht ten aanzien van de behandelingen en coördineert de zorg tussen de verschillende specialisten. Tevens kan ze bepaalde artsentaken overnemen en draagt bij aan kwaliteitsverbetering van de zorg. Zij is de spin in het web, het centrale aanspreekpunt en de casemanager. Voor u als ouders en voor de grotere kinderen met schisis is zij het eerste aanspreekpunt.

6 De medisch maatschappelijk werker De maatschappelijk werker is een niet-medische disciplines binnen het schisisteam. De maatschappelijk werker ondersteunt de ouders of het gezin bij psychosociale vragen en/of problemen die in relatie staan met de aandoening. Dit kan dan gaan om verwerkingsvragen, assertiviteitsvragen, zelfbeeld vragen maar ook om praktische vragen, communicatieproblemen binnen het ziekenhuis, het organiseren van voorzieningen e.d. De maatschappelijk werker heeft in principe contact met de ouders en doet de ouderbegeleiding. Dit betekent dat via de ouders het kind en/of het gezin wordt geholpen. Bij specifieke problemen van het kind (zelfbeeld, angst, weerbaarheid, diagnostiek) die samen hangen met de schisis verwijst de medisch maatschappelijk werker door naar de psycholoog. De psycholoog Als het kind met een schisis problemen heeft kan hij/zij terecht bij de psycholoog van het team. De psycholoog behandelt het kind of kan diagnostisch onderzoek uitvoeren. De behandeling van het kind richt zich vaak op versterken van het zelfbeeld of weerbaarheid. In een aantal situaties, daar waar de aandoening de aanleiding lijkt te zijn, kan de psycholoog ook verder diagnostisch onderzoek uitvoeren. De klinisch geneticus De klinisch geneticus kan u een erfelijkheidsadvies geven wanneer u vragen hebt over de mogelijke erfelijkheid van de lip-, en/of kaak- en/of gehemeltespleet. Meestal wordt ervan uitgegaan dat een schisis slechts een kleine kans op herhaling geeft (enkele procenten). Er is echter een groot aantal combinaties van een schisis met andere afwijkingen van het lichaam bekend, die een veel grotere kans op herhaling geven. Voor ouders en soms voor overige familieleden kan het dus van belang zijn om in elk afzonderlijk geval een zo goed mogelijke risicobepaling te laten doen. Het daarvoor noodzakelijke onderzoek is meestal weinig belastend. Het gaat om een nauwkeurig onderzoek van het kind, de ouders en gegevens van overige familieleden. Soms moeten er foto s worden gemaakt of is bloedonderzoek nodig. Door dit onderzoek kunnen ouders van kinderen met een schisis gebruik maken van de toenemende kennis over de oorzaak van de aangeboren afwijkingen. De kinderarts De hulp van de kinderarts wordt ingeschakeld wanneer één van de leden van het schisisteam dat nodig vindt, op uw verzoek of op verzoek van uw kind. De kinderarts kan vragen beantwoorden over algemeen medische zaken, mogelijk andere afwijkingen van het lichaam en over de groei en ontwikkeling van uw kind.

Schisis. Sophia Kinderziekenhuis

Schisis. Sophia Kinderziekenhuis Schisis Sophia Kinderziekenhuis 2 Als een kind wordt geboren met een spleet in de lip, een spleet in de kaak en/of in het gehemelte noemen wij dit een schisis. In het Erasmus MC - Sophia worden kinderen

Nadere informatie

De samenstelling van het team in Den Haag is: Plastische chirurgie Mw. Drs. M.J.I. Braam (coördinator) Drs. A.R. Koch

De samenstelling van het team in Den Haag is: Plastische chirurgie Mw. Drs. M.J.I. Braam (coördinator) Drs. A.R. Koch Schisis Inleiding Deze brochure is om ouders en familie te helpen de meest voorkomende vragen te beantwoorden, die kunnen worden gesteld bij de geboorte of adoptie van een kind met een lip-, kaak- en/of

Nadere informatie

Schisis. Schisis is een aangeboren afwijking van lip, kaak en/of gehemelte. Schisis

Schisis. Schisis is een aangeboren afwijking van lip, kaak en/of gehemelte. Schisis Schisis Schisis is een aangeboren afwijking van lip, kaak en/of gehemelte. Schisis 1. Inleiding 3 2. Wat is schisis en welke vormen zijn er? 3 3. Doel van het schisisteam en teamleden 4 4. Voeding 6 5.

Nadere informatie

Schisis Schisisteam Brabant

Schisis Schisisteam Brabant Schisis Schisisteam Brabant Inhoudsopgave klik op het onderwerp om verder te lezen Wat is een schisis? 1 Hoe ontstaat een schisis? 2 Een volgend kind 2 Omgaan met uw kind 2 Hoe groeit uw kind met schisis

Nadere informatie

Een leerling met schisis

Een leerling met schisis Een leerling met schisis Woord vooraf Van elke 500 kinderen die in Nederland geboren worden, is er één met een lipen/of kaak- en/of gehemeltespleet. Het is de meest voorkomende aangeboren afwijking in

Nadere informatie

Schisis komt voor bij één à twee op de 1000 pasgeborenen. In de meeste gevallen is de oorzaak niet duidelijk.

Schisis komt voor bij één à twee op de 1000 pasgeborenen. In de meeste gevallen is de oorzaak niet duidelijk. Schisis (hazenlip) Inhoudsopgave SCHISIS 3 Ontstaan van een schisis 3 De vormen van schisis 4 Het schisisteam 4 Behandeling 6 De gevolgen 7 Enkele tips 8 Wat kunnen ouders zelf doen 9 Ouders kunnen terecht

Nadere informatie

Schisis - Jongeren tussen 12 en 18 jaar

Schisis - Jongeren tussen 12 en 18 jaar Schisis - Jongeren tussen 12 en 18 jaar Inleiding Al vanaf je geboorte heb je een schisis en in de loop van de tijd heb je vast een manier gevonden om daarmee om te gaan. Na de basisschool breekt een nieuwe

Nadere informatie

Trommelvliesbuisjes bij kinderen

Trommelvliesbuisjes bij kinderen Trommelvliesbuisjes bij kinderen Inhoudsopgave Het oor en hoe het werkt... 1 Wat zijn de klachten... 2 Behandeling... 2 Operatie... 2 De voorbereiding... 3 Advies... 3 Tot slot... 4 Het oor en hoe het

Nadere informatie

patiënteninformatie trommelvliesbuisjes bij kinderen

patiënteninformatie trommelvliesbuisjes bij kinderen patiënteninformatie trommelvliesbuisjes bij kinderen In overleg met de KNO-arts heeft u besloten om bij uw kind trommelvliesbuisjes te laten plaatsen. In deze folder geven wij u inhoudelijke informatie

Nadere informatie

Functioneren van het oor / buisjes

Functioneren van het oor / buisjes Afdeling: Onderwerp: KNO 1 Buisjes Functioneren van het oor Aan het oor onderscheidt men drie delen: uitwendig oor, middenoor en binnenoor. Het uitwendig oor bestaat uit de oorschelp en de uitwendige gehoorgang,

Nadere informatie

Trommelvliesbuisjes plaatsen onder plaatselijke verdoving op de polikliniek KNO

Trommelvliesbuisjes plaatsen onder plaatselijke verdoving op de polikliniek KNO Trommelvliesbuisjes plaatsen onder plaatselijke verdoving op de polikliniek KNO Albert Schweitzer ziekenhuis december 2013 pavo 1108 Inleiding Omdat u regelmatig last heeft van oorklachten, zoals oorpijn,

Nadere informatie

Schisis - kinderen van 3 tot 12 jaar

Schisis - kinderen van 3 tot 12 jaar Schisis - kinderen van 3 tot 12 jaar Inleiding In de eerste twee levensjaren van uw kind is individueel aandacht geschonken aan uw gezin (met name door middel van uitgebreide informatie en begeleiding

Nadere informatie

Plaatsen van trommelvliesbuisjes bij volwassenen

Plaatsen van trommelvliesbuisjes bij volwassenen Plaatsen van trommelvliesbuisjes bij volwassenen U komt binnenkort in ons ziekenhuis voor het plaatsen van trommelvliesbuisjes. De KNO-arts heeft u mondeling geïnformeerd over de behandeling. In deze folder

Nadere informatie

Inleiding. Hoe werkt het oor?

Inleiding. Hoe werkt het oor? Otosclerose Inleiding Samen met uw KNO- arts heeft u besloten om vanwege uw gehoor en/of oorklachten een onderzoek te laten verrichten naar eventuele otosclerose. Deze folder geeft u informatie over wat

Nadere informatie

Trommelvliesbuisjes plaatsen. onder plaatselijke verdoving op de polikliniek KNO

Trommelvliesbuisjes plaatsen. onder plaatselijke verdoving op de polikliniek KNO Trommelvliesbuisjes plaatsen onder plaatselijke verdoving op de polikliniek KNO Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo. Inleiding Omdat u regelmatig last heeft van oorklachten,

Nadere informatie

Otosclerose. Informatie voor patiënten over gehoorverlies door botvorming op de grens tussen middenoor en binnenoor. Informatie voor patiënten

Otosclerose. Informatie voor patiënten over gehoorverlies door botvorming op de grens tussen middenoor en binnenoor. Informatie voor patiënten Informatie voor patiënten Otosclerose Informatie voor patiënten over gehoorverlies door botvorming op de grens tussen middenoor en binnenoor G437-S CWZ / 09-04 Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis Uw behandelend

Nadere informatie

Schisis - Baby s en peuters van 0 tot 3 jaar

Schisis - Baby s en peuters van 0 tot 3 jaar Schisis - Baby s en peuters van 0 tot 3 jaar Inleiding De geboorte van een baby met een afwijking is een hele schok. U was als ouders ingesteld op de vreugde van de geboorte en krijgt nu veel en vaak tegengestelde

Nadere informatie

Inleiding. Afspraken maakt u via het Afspraakbureau tel 070-312 7300.

Inleiding. Afspraken maakt u via het Afspraakbureau tel 070-312 7300. Indien u nog vragen heeft, kunt u altijd telefonisch contact opnemen met het ziekenhuis. Tot 17.00 uur kan dit met de afdeling Dagbehandeling, tel. (070) 312 7212. Na 17.00 uur of bij geen gehoor neemt

Nadere informatie

Schisis Deel 3: Jongeren van 12 tot 18 jaar

Schisis Deel 3: Jongeren van 12 tot 18 jaar Schisis Deel 3: Jongeren van 12 tot 18 jaar Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie Schisisteam Noord Inhoud Inleiding... 1 Medische begeleiding... 2 Wat is een schisis?... 2 Hoe kom je aan een schisis?...

Nadere informatie

KNO. Trommelvliesbuisjes. Het Antonius Ziekenhuis vormt samen met Thuiszorg Zuidwest Friesland de Antonius Zorggroep

KNO. Trommelvliesbuisjes. Het Antonius Ziekenhuis vormt samen met Thuiszorg Zuidwest Friesland de Antonius Zorggroep KNO Trommelvliesbuisjes Het Antonius Ziekenhuis vormt samen met Thuiszorg Zuidwest Friesland de Antonius Zorggroep Het plaatsen van trommelvliesbuisjes is - vooral bij kinderen - één van de meest voorkomende

Nadere informatie

Trommelvliesbuisjes voor volwassenen

Trommelvliesbuisjes voor volwassenen Trommelvliesbuisjes voor volwassenen Inleiding Deze folder heeft tot doel u informatie te geven over het plaatsen van trommelvliesbuisjes. Het plaatsen van trommelvliesbuisjes vindt plaats wanneer de buis

Nadere informatie

Het is van groot belang dat u beide brochures goed doorleest en de aanwijzingen opvolgt.

Het is van groot belang dat u beide brochures goed doorleest en de aanwijzingen opvolgt. Trommelvliesbuisjes Inleiding De keel-, neus- en oorarts (KNO-arts) heeft voorgesteld om bij uw kind trommelvliesbuisjes te plaatsen. In deze brochure wordt specifieke informatie gegeven over de gang van

Nadere informatie

Keel- Neus- Oorheelkunde Trommelvliesbuisjes plaatsen

Keel- Neus- Oorheelkunde Trommelvliesbuisjes plaatsen Keel- Neus- Oorheelkunde Trommelvliesbuisjes plaatsen Inleiding Uw kind krijgt binnenkort trommelvliesbuisjes. Dit is een kleine ingreep waarvoor uw kind even naar het ziekenhuis moet. Uw kind krijgt een

Nadere informatie

Trommelvliesbuisjes. Dagbehandeling / kort verblijf

Trommelvliesbuisjes. Dagbehandeling / kort verblijf Trommelvliesbuisjes Dagbehandeling / kort verblijf Beter voor elkaar 2 Inleiding Omdat uw kind regelmatig last heeft van oorklachten, zoals oorpijn, pijn bij het slikken en minder goed horen, heeft de

Nadere informatie

Keel-, neus- en oorheelkunde. Operaties aan het oor

Keel-, neus- en oorheelkunde. Operaties aan het oor Keel-, neus- en oorheelkunde Operaties aan het oor 1 Inleiding Deze folder geeft u informatie over verschillende operaties aan het oor. 2 Hoe werkt een oor? Het oor is nodig voor het horen van geluid.

Nadere informatie

Laserbehandeling bij middenoorontsteking

Laserbehandeling bij middenoorontsteking Laserbehandeling bij middenoorontsteking Inleiding De keel-, neus- en oorarts (KNO-arts) heeft voorgesteld om bij uw kind een opening in het trommelvlies te laseren. In deze brochure wordt informatie gegeven

Nadere informatie

Trommelvliesbuisjes. volwassenen KNO. alle aandacht

Trommelvliesbuisjes. volwassenen KNO. alle aandacht Trommelvliesbuisjes bij volwassenen KNO alle aandacht Trommelvliesbuisjes bij volwassenen Algemeen Er is in overleg met u besloten tot het plaatsen van een trommelvliesbuisje. Gemakshalve wordt in de rest

Nadere informatie

Wat is er aan de hand in het middenoor

Wat is er aan de hand in het middenoor Paracentese Wat is er aan de hand in het middenoor Bij het oor onderscheidt men drie delen: uitwendig oor, middenoor en binnenoor. Het uitwendig oor bestaat uit de oorschelp en de uitwendige gehoorgang,

Nadere informatie

KNO bij kinderen. Keel-, neusamandelen en trommelvliesbuisjes. Functie van de amandelen. In de neus-keelholte. In de keel

KNO bij kinderen. Keel-, neusamandelen en trommelvliesbuisjes. Functie van de amandelen. In de neus-keelholte. In de keel KNO bij kinderen Keel-, neusamandelen en trommelvliesbuisjes Deze pagina bevat informatie voor ouders van kinderen die poliklinisch behandeld worden door de K.N.O.-arts, zoals voor de verwijdering van

Nadere informatie

Trommelvliesbuisje bij volwassenen

Trommelvliesbuisje bij volwassenen KNO Trommelvliesbuisje bij volwassenen dagbehandeling BEHANDELING Trommelvliesbuisje bij volwassenen Uw KNO-arts heeft voorgesteld bij u een trommelvliesbuisje te plaatsen. In deze folder vindt u informatie

Nadere informatie

KNO bij kinderen. Wat zijn de amandelen en wat is hun functie? In de keel. keel-, neusamandelen en trommelvliesbuisjes

KNO bij kinderen. Wat zijn de amandelen en wat is hun functie? In de keel. keel-, neusamandelen en trommelvliesbuisjes KNO bij kinderen keel-, neusamandelen en trommelvliesbuisjes Deze brochure bevat informatie voor ouders van kinderen die poliklinisch behandeld worden door de K.N.O.-arts, zoals voor de verwijdering van

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Plaatsen van trommelvliesbuisjes. Informatie aan ouders of verzorgers van de KNO-artsen van locatie Hilversum

Patiënteninformatie. Plaatsen van trommelvliesbuisjes. Informatie aan ouders of verzorgers van de KNO-artsen van locatie Hilversum Patiënteninformatie Plaatsen van trommelvliesbuisjes Informatie aan ouders of verzorgers van de KNO-artsen van locatie Hilversum Plaatsen van trommelvliesbuisjes Informatie aan ouders of verzorgers van

Nadere informatie

Trommelvliesbuisjes inbrengen bij kinderen

Trommelvliesbuisjes inbrengen bij kinderen Trommelvliesbuisjes inbrengen bij kinderen Samen met de KNO-arts is besloten om bij uw kind trommelvliesbuisjes in te brengen. In deze folder geven we u hier informatie over. Hoe ziet het oor eruit Het

Nadere informatie

info voor patiënten hoofd, hals en zenuwstelsel Diabolo s of trommelvliesbuisjes

info voor patiënten hoofd, hals en zenuwstelsel Diabolo s of trommelvliesbuisjes info voor patiënten hoofd, hals en zenuwstelsel Diabolo s of trommelvliesbuisjes Diabolo s of trommelvliesbuisjes In overleg met uw behandelende arts heeft u besloten om uw kind een ooroperatie (= plaatsen

Nadere informatie

Gehoorverbeterende ooroperaties

Gehoorverbeterende ooroperaties Gehoorverbeterende ooroperaties Gehoorverbeterende ooroperaties Deze folder heeft tot doel u informatie te geven over gehoorverbeterende (reconstructieve) ooroperaties. Deze operaties zijn er op gericht

Nadere informatie

Operaties aan het oor

Operaties aan het oor Operaties aan het oor Inleiding Deze folder heeft tot doel u informatie te geven over operaties aan het oor. Als u recent bij de KNO-arts bent geweest, die u zo'n operatie heeft voorgesteld, dan kunt u

Nadere informatie

kno specialisten in keel-, neus- & oorheelkunde Trommelvliesbuisjes

kno specialisten in keel-, neus- & oorheelkunde Trommelvliesbuisjes kno haarlemmermeer specialisten in keel-, neus- & oorheelkunde Trommelvliesbuisjes Het oor Het oor bestaat uit: de uitwendige gehoorgang het trommelvlies met daarachter het middenoor. Hierin bevinden zich

Nadere informatie

Trommelvliesbuisjes bij volwassenen

Trommelvliesbuisjes bij volwassenen KNO Trommelvliesbuisjes bij volwassenen (poliklinisch) BEHANDELING Trommelvliesbuisjes bij volwassenen (poliklinisch) Uw KNO-arts heeft voorgesteld bij u een trommelvliesbuisje te plaatsen. In deze folder

Nadere informatie

Adviezen voor de voeding bij baby s met een lip-, kaak- en/of gehemeltespleet

Adviezen voor de voeding bij baby s met een lip-, kaak- en/of gehemeltespleet Adviezen voor de voeding bij baby s met een lip-, kaak- en/of gehemeltespleet Universitair Medisch Centrum Groningen Baby s met schisis kunnen problemen hebben met de voeding. Oorzaken van voedingsproblemen

Nadere informatie

Stijgbeugel- of stapesoperatie

Stijgbeugel- of stapesoperatie Stijgbeugel- of stapesoperatie Deze brochure biedt u informatie over operaties aan de stijgbeugel (stapes), een van de gehoorbeentjes in het middenoor. Werking van het oor Het oor is globaal onder te verdelen

Nadere informatie

Buisjes in de oren. 1. Waarom een operatie? 2. Hoe verloopt de opname

Buisjes in de oren. 1. Waarom een operatie? 2. Hoe verloopt de opname Buisjes in de oren Binnenkort komt uw kind naar het ziekenhuis voor een ooroperatie, namelijk het plaatsen van trommelvliesbuisjes. In deze folder leest u meer over de operatie en de nazorg. Eerst leggen

Nadere informatie

Het plaatsen van trommelvliesbuisjes bij volwassenen

Het plaatsen van trommelvliesbuisjes bij volwassenen Het plaatsen van trommelvliesbuisjes bij volwassenen Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Het oor 1 De werking van het oor 2 Wat is een trommelvliesbuisje? 3 Hoe lang moet een trommelvliesbuisje

Nadere informatie

Buisjes in de oren (bij kinderen)soms kan uw kind

Buisjes in de oren (bij kinderen)soms kan uw kind Buisjes in de oren (bij kinderen)soms kan uw kind Binnenkort komt uw kind naar het ziekenhuis voor een ooroperatie, namelijk het plaatsen van trommelvliesbuisjes. In deze folder leest u meer over de operatie

Nadere informatie

Informatie bij operaties aan het oor

Informatie bij operaties aan het oor Informatie bij operaties aan het oor Dr. G. Claes Prof. Dr. J. Claes Dr. M. De Cock Dr. J. Van Haesendonck Inleiding Deze informatie heeft tot doel U in te lichten over het verloop van deze ingreep, wij

Nadere informatie

Trommelvliesbuisjes. Informatiebrochure

Trommelvliesbuisjes. Informatiebrochure Trommelvliesbuisjes Informatiebrochure Inhoud 1 Wanneer wordt een trommelvliesbuisje geplaatst? 5 2 Wat is een trommelvliesbuisje? 6 3 Hoe wordt een trommelvliesbuisje geplaatst? 7 4 Hoe lang moet een

Nadere informatie

Keel- Neus- Oorheelkunde Operaties aan het oor

Keel- Neus- Oorheelkunde Operaties aan het oor Keel- Neus- Oorheelkunde Operaties aan het oor 2 Inleiding Uw KNO-arts heeft voorgesteld om uw oorklachten te behandelen met een operatie. Deze folder heeft tot doel u te informeren zo n operatie. Hoe

Nadere informatie

Trommelvliesbuisjes plaatsen

Trommelvliesbuisjes plaatsen Trommelvliesbuisjes plaatsen Inleiding Omdat uw kind regelmatig last heeft van oorklachten, zoals oorpijn, pijn bij het slikken en minder goed kan horen heeft de KNO-arts voorgesteld om trommelvliesbuisjes

Nadere informatie

trommelvliessluiting of middenoorinspectie

trommelvliessluiting of middenoorinspectie patiënteninformatie trommelvliessluiting of middenoorinspectie U heeft met uw KNO-arts gesproken over verlies van uw gehoor door geleidingsgehoorverlies. Een oplossing om uw gehoor te verbeteren zou een

Nadere informatie

Trommelvliesbuisje KNO-HEELKUNDE. Plaatsing trommelvliesbuisje. Inleiding

Trommelvliesbuisje KNO-HEELKUNDE. Plaatsing trommelvliesbuisje. Inleiding KNO-HEELKUNDE Trommelvliesbuisje Plaatsing trommelvliesbuisje Inleiding Deze folder geeft informatie over plaatsing van een trommelvliesbuisje. Uitleg wordt gegeven over het hoe en waarom van een trommelvliesbuisje,

Nadere informatie

Ooroperaties Inleiding Hoe werkt een oor?

Ooroperaties Inleiding Hoe werkt een oor? Ooroperaties Inleiding De keel-, neus-, en oorarts (KNO-arts) heeft bij uw kind een operatie aan een van de oren voorgesteld. In deze brochure wordt informatie gegeven over de werking van het oor en de

Nadere informatie

Operatie aan het oor. Keel-Neus- en Oorheelkunde

Operatie aan het oor. Keel-Neus- en Oorheelkunde Operatie aan het oor Keel-Neus- en Oorheelkunde Uw Keel-Neus-Oorarts (KNO-arts) heeft voorgesteld om uw oorklachten te behandelen met een operatie. Deze folder geeft u informatie over zo n operatie. U

Nadere informatie

Kinderneurologie.eu. www.kinderneurologie.eu. Pierre Robin syndroom

Kinderneurologie.eu. www.kinderneurologie.eu. Pierre Robin syndroom Pierre Robin syndroom Wat is het Pierre syndroom? Het Pierre syndroom is een aandoening waarbij kinderen geboren worden met een aantal aangeboren afwijkingen zoals een gehemelte spleet, een kleine teruggetrokken

Nadere informatie

Ooroperatie. Keel- neus- en oorheelkunde

Ooroperatie. Keel- neus- en oorheelkunde 1/5 Keel- neus- en oorheelkunde Ooroperatie Inleiding Uw Keel- Neus- Oorarts heeft voorgesteld om uw oorklachten te behandelen met een operatie. Deze folder heeft tot doel om u wat informatie te geven

Nadere informatie

Schisis Deel 1: Baby s en peuters van 0 tot 2 jaar

Schisis Deel 1: Baby s en peuters van 0 tot 2 jaar Schisis Deel 1: Baby s en peuters van 0 tot 2 jaar Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie Schisisteam Noord Inhoud Inleiding... 1 De lip-, kaak- en gehemeltespleet... 2 De oorzaak... 2 Het behandelingsplan...

Nadere informatie

Verwijderen van een oorontsteking. Cholesteatoom

Verwijderen van een oorontsteking. Cholesteatoom Verwijderen van een oorontsteking Cholesteatoom Uw KNO-arts heeft geconstateerd dat u een cholesteatoom heeft. Besloten is dat deze te verhelpen door een operatieve ingreep. Het oor Om inzicht te krijgen

Nadere informatie

Trommelvliessluiting. Afdeling KNO

Trommelvliessluiting. Afdeling KNO Trommelvliessluiting Afdeling KNO Trommelvliessluiting Inleiding Binnenkort ondergaat u een operatie aan uw oor in het Diaconessenhuis in Meppel, onderdeel van Zorgcombinatie Noorderboog. In deze folder

Nadere informatie

Operaties aan het oor

Operaties aan het oor KNO Operaties aan het oor BEHANDELING Operaties aan het oor Uw KNO-arts heeft voorgesteld om uw oorklachten te behandelen met een operatie. In deze folder vindt u meer informatie over de verschillende

Nadere informatie

Het gehoor van mijn kind. Informatiebrochure

Het gehoor van mijn kind. Informatiebrochure Het gehoor van mijn kind Informatiebrochure Inhoud 1 Werking van het oor 4 2 Soorten gehoorverlies en behandeling 5 3 Hoe onderzoekt de arts het gehoor? 7 3.1 Oto-akoestische emissies (OAE) 7 3.2 BERA

Nadere informatie

Afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie

Afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie Afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie Informatie over de werkzaamheden van de MKA-chirurg 1 Patiëntenfolder Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie Afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie

Nadere informatie

Keel-, neus- en oorheelkunde. Patiënteninformatie. Operaties aan het oor. Slingeland Ziekenhuis

Keel-, neus- en oorheelkunde. Patiënteninformatie. Operaties aan het oor. Slingeland Ziekenhuis Keel-, neus- en oorheelkunde Operaties aan het oor i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen Uw Keel-, neus- en oorarts (KNO-arts) heeft voorgesteld om uw oorklachten te behandelen met een operatie.

Nadere informatie

Revalidatie van het gehoor bij volwassenen

Revalidatie van het gehoor bij volwassenen Revalidatie van het gehoor bij volwassenen Gehoor en communicatie zijn van groot belang voor de mens. Wanneer er een beperking van gehoor, spraak of taal optreedt, heeft dat vaak grote gevolgen voor het

Nadere informatie

Operatie a an het oor

Operatie a an het oor Operatie aan het oor Inleiding Deze folder heeft tot doel u informatie te geven over operaties aan het oor. Alvorens nader om te gaan op het hoe en waarom is het zinvol in kort de werking van het menselijk

Nadere informatie

KNO BIJ KINDEREN. keel-, neusamandelen en. trommelvliesbuisjes

KNO BIJ KINDEREN. keel-, neusamandelen en. trommelvliesbuisjes KNO BIJ KINDEREN keel-, neusamandelen en trommelvliesbuisjes 1 Inleiding Deze brochure bevat informatie voor ouders van kinderen die poliklinisch behandeld worden door de K.N.O.-arts, zoals voor de verwijdering

Nadere informatie

sluiten van de kaakspleet bij schisis www.mca.nl/kaakchirurgie

sluiten van de kaakspleet bij schisis www.mca.nl/kaakchirurgie sluiten van de kaakspleet bij schisis www.mca.nl/kaakchirurgie inhoud Het bottransplantaat 1 De behandeling 1 Na de operatie 3 Weer thuis 3 Mondverzorging 3 Voeding 4 Orthodontie 4 Vragen 5 Deze folder

Nadere informatie

Doorprikken van het trommelvlies. Paracentese

Doorprikken van het trommelvlies. Paracentese Doorprikken van het trommelvlies Paracentese Inleiding De KNO-arts heeft na onderzoek van uw kind u voorgesteld om de trommelvliezen van uw kind door te prikken. In deze folder leest u meer over de operatie

Nadere informatie

Operaties aan het oor

Operaties aan het oor KNO-HEELKUNDE Operaties aan het oor Informatie voor jongeren Binnenkort word je opgenomen op de kinderafdeling voor een operatie aan je oor. Voor deze operatie moet je een dag en soms een nacht in het

Nadere informatie

trommelvliesbuisjes Informatie voor ouders / verzorgers

trommelvliesbuisjes Informatie voor ouders / verzorgers trommelvliesbuisjes Informatie voor ouders / verzorgers Uw kind krijgt trommelvliesbuisjes In overleg met uw KNO-arts krijgt uw kind trommelvliesbuisjes. Uw kind wordt voor deze operatie één dagdeel opgenomen

Nadere informatie

Operaties aan het oor

Operaties aan het oor KNO Operaties aan het oor Het Antonius Ziekenhuis vormt samen met Thuiszorg Zuidwest Friesland de Antonius Zorggroep Uw KNO-arts heeft voorgesteld om uw oorklachten te behandelen met een operatie. Deze

Nadere informatie

Gehoorverbeterende operatie. Afdeling KNO

Gehoorverbeterende operatie. Afdeling KNO Gehoorverbeterende operatie Afdeling KNO Gehoorverbeterende operatie Inleiding Binnenkort ondergaat u een operatie aan uw oor in het Diaconessenhuis in Meppel, onderdeel van Zorgcombinatie Noorderboog.

Nadere informatie

Sanerende ooroperatie

Sanerende ooroperatie PATIËNTEN INFORMATIE Sanerende ooroperatie Operatie aan het oor 2 PATIËNTENINFORMATIE Door middel van deze informatiefolder wil het Maasstad Ziekenhuis u informeren over een sanerende ooroperatie (schoonmaken

Nadere informatie

Centrum voor Aangezichtschirurgie

Centrum voor Aangezichtschirurgie Centrum voor Aangezichtschirurgie Inleiding Het gezicht is een ingewikkeld deel van het menselijke lichaam. Het bestaat uit drie onderdelen: Zachte delen (zoals huid, bindweefsel en spieren). Botten (zoals

Nadere informatie

Trommelvliesbuisje KNO-HEELKUNDE. Plaatsing trommelvliesbuisje. Inleiding

Trommelvliesbuisje KNO-HEELKUNDE. Plaatsing trommelvliesbuisje. Inleiding KNO-HEELKUNDE Trommelvliesbuisje Plaatsing trommelvliesbuisje Inleiding Deze folder geeft informatie over plaatsing van een trommelvliesbuisje. Uitleg wordt gegeven over het hoe en waarom van een trommelvliesbuisje,

Nadere informatie

Ooroperaties bij oorontstekingen

Ooroperaties bij oorontstekingen Ooroperaties bij oorontstekingen Deze folder geeft u informatie over ooroperaties bij acute en chronische oorontstekingen. Deze operaties zijn er op gericht om ontstekingen in het rotsbeen en/of middenoor

Nadere informatie

TROMMELVLIESBUISJES BIJ KINDEREN

TROMMELVLIESBUISJES BIJ KINDEREN Keel-Neus en Oorheelkunde (KNO) TROMMELVLIESBUISJES BIJ KINDEREN INLEIDING Met de KNO-arts, is afgesproken, dat bij uw kind trommelvliesbuisjes in de oren worden geplaatst. U hebt waarschijnlijk al het

Nadere informatie

Trommelvliesbuisjes plaatsen bij volwassenen

Trommelvliesbuisjes plaatsen bij volwassenen Trommelvliesbuisjes plaatsen bij volwassenen Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Het oor 1 De werking van het oor 2 Wat is een trommelvliesbuisje? 2 Hoe lang moet een trommelvliesbuisje

Nadere informatie

VERVANGEN VAN STIJGBEUGEL. bij otosclerose

VERVANGEN VAN STIJGBEUGEL. bij otosclerose VERVANGEN VAN STIJGBEUGEL bij otosclerose VERVANGEN VAN STIJGBEUGEL bij otosclerose Binnenkort ondergaat u een ooroperatie in het AZ Sint-Lucas. Met deze brochure willen wij u zo goed mogelijk informeren

Nadere informatie

Oordruppels. Informatie voor patiënten over de juiste toepassing, verschillende soorten en reden van gebruik oordruppels

Oordruppels. Informatie voor patiënten over de juiste toepassing, verschillende soorten en reden van gebruik oordruppels Oordruppels Informatie voor patiënten over de juiste toepassing, verschillende soorten en reden van gebruik oordruppels Uw behandelend arts heeft voorgesteld om vanwege uw gehooren/of oorklachten een consult

Nadere informatie

OPERATIES AAN HET OOR

OPERATIES AAN HET OOR OPERATIES AAN HET OOR In deze folder geeft het Ruwaard van Putten Ziekenhuis u algemene informatie over de diverse operatiemogelijkheden aan het oor. Leest u deze informatie zorgvuldig. Indien voor u van

Nadere informatie

Libra R&A locatie Leijpark. Gehoor en gehooronderzoek bij VIN-revalidanten. Informatie voor familie en naasten

Libra R&A locatie Leijpark. Gehoor en gehooronderzoek bij VIN-revalidanten. Informatie voor familie en naasten Libra R&A locatie Leijpark Gehoor en gehooronderzoek bij VIN-revalidanten Informatie voor familie en naasten Uw kind/partner/naaste volgt het programma Vroege Intensieve Neurorevalidatie (VIN) van Libra

Nadere informatie

Het plaatsen van trommelvliesbuisjes bij kinderen

Het plaatsen van trommelvliesbuisjes bij kinderen Het plaatsen van trommelvliesbuisjes bij kinderen Het plaatsen van trommelvliesbuisjes bij kinderen Informatie voor ouders/verzorgers In overleg met u heeft de keel-, neus en oorarts (KNO-arts) besloten

Nadere informatie

SLUITEN VAN HET TROMMELVLIES

SLUITEN VAN HET TROMMELVLIES SLUITEN VAN HET TROMMELVLIES SLUITEN VAN HET TROMMELVLIES Binnenkort ondergaat u een ooroperatie in het AZ Sint-Lucas. Met deze brochure willen wij u zo goed mogelijk informeren over de verschillende aspecten

Nadere informatie

Slechthorendheid en hoortoestellen. Afdeling KNO

Slechthorendheid en hoortoestellen. Afdeling KNO Slechthorendheid en hoortoestellen Afdeling KNO Dit boekje heeft tot doel u informatie te geven over slechthorendheid en de mogelijkheden om daar wat aan te doen. Als u recent bij een keel-, neus- en oorarts

Nadere informatie

kno specialisten in keel-, neus- & oorheelkunde Operaties bij oorontstekingen

kno specialisten in keel-, neus- & oorheelkunde Operaties bij oorontstekingen kno haarlemmermeer specialisten in keel-, neus- & oorheelkunde Operaties bij oorontstekingen Inleiding Het oor is globaal onder te verdelen in: De uitwendige gehoorgang. Het trommelvlies met daarachter

Nadere informatie

schisis begeleiding en behandeling van kinderen met een gespleten lip en/of een gespleten gehemelte/kaak

schisis begeleiding en behandeling van kinderen met een gespleten lip en/of een gespleten gehemelte/kaak schisis begeleiding en behandeling - feiten over schisis - voeding - de behandeling van kinderen met een gespleten lip en/of een gespleten gehemelte/kaak Inhoud 1. Inleiding 3 2. Wat is schisis 4 2.1.

Nadere informatie

Operaties aan het oor

Operaties aan het oor Operaties aan het oor Inleiding De keel-, neus-, en oorarts (KNO-arts) heeft bij u een operatie aan een van uw oren voorgesteld. In deze brochure wordt informatie gegeven over de werking van het oor en

Nadere informatie

Sanerende ooroperatie

Sanerende ooroperatie PATIËNTEN INFORMATIE Sanerende ooroperatie Operatie aan het oor PATIËNTENINFORMATIE Door middel van deze informatiefolder wil het Maasstad Ziekenhuis u informeren over een sanerende ooroperatie (schoonmaken

Nadere informatie

W i j s taa n v o or u k laa r...

W i j s taa n v o or u k laa r... W i j s taa n v o or u k laa r... S c hisiste am Nijme gen Orthodontie Prof Dr A.M. Kuijpers-Jagtman Orthodontie Prof Dr C.E.L. Carels Kaakchirurgie Dr. W.A. Borstlap Logopedie J. vd Stappen Schisischirurg

Nadere informatie

hoofd, hals en zenuwstelsel info voor de patiënt Vervangen van de stijgbeugel bij otosclerose UZ Gent, Dienst Neus-, Keel- en Oorheelkunde

hoofd, hals en zenuwstelsel info voor de patiënt Vervangen van de stijgbeugel bij otosclerose UZ Gent, Dienst Neus-, Keel- en Oorheelkunde hoofd, hals en zenuwstelsel info voor de patiënt Vervangen van de stijgbeugel bij otosclerose UZ Gent, Dienst Neus-, Keel- en Oorheelkunde Vervangen van de stijgbeugel bij otosclerose Inleiding In overleg

Nadere informatie

Trommelvliessluiting en/of herstel van de gehoorbeentjesketen

Trommelvliessluiting en/of herstel van de gehoorbeentjesketen hoofd, hals en zenuwstelsel info voor de patiënt Trommelvliessluiting en/of herstel van de gehoorbeentjesketen UZ Gent, Dienst Neus-, Keel- en Oorheelkunde Trommelvliessluiting en/of herstel van de gehoorbeentjesketen

Nadere informatie

TROMMELVLIESBUISJES BIJ KINDEREN Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO) FRANCISCUS VLIETLAND

TROMMELVLIESBUISJES BIJ KINDEREN Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO) FRANCISCUS VLIETLAND TROMMELVLIESBUISJES BIJ KINDEREN Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO) FRANCISCUS VLIETLAND Inleiding Met de KNO-arts is afgesproken, dat bij uw kind trommelvliesbuisjes in de oren worden geplaatst. U hebt

Nadere informatie

Wat gebeurt er als je door de mond ademt

Wat gebeurt er als je door de mond ademt KNO Mondademhaling Mondademhaling Veel kinderen met keel-, neus- of oorproblemen ademen constant door de mond. Er zijn zelfs redenen om aan te nemen, dat die KNO-problemen door de mondademhaling worden

Nadere informatie

Sanering van het oor. Afdeling KNO

Sanering van het oor. Afdeling KNO Sanering van het oor Afdeling KNO Sanering van het oor Inleiding Binnenkort ondergaat u een operatie aan uw oor in het Diaconessenhuis in Meppel, onderdeel van Zorgcombinatie Noorderboog. In deze folder

Nadere informatie

Keel-, neus en oorheelkunde. Slechthorendheid en Hoortoestellen

Keel-, neus en oorheelkunde. Slechthorendheid en Hoortoestellen Keel-, neus en oorheelkunde Slechthorendheid en Hoortoestellen 1 Deze folder geeft u informatie over slechthorendheid en de mogelijkheden om daar iets aan te doen. Hoe werkt een oor? Het oor is nodig voor

Nadere informatie

Kinderen met gehoor-, spraak- en/of taalproblemen

Kinderen met gehoor-, spraak- en/of taalproblemen Kinderen met gehoor-, spraak- en/of taalproblemen Afdeling Keel-, Neus- en Oorheelkunde Informatie voor verwijzers Kinderen met gehoor-, spraak- en/of taalproblemen Kinderen met problemen of vragen op

Nadere informatie

Vervangen van de stijgbeugel bij otosclerose

Vervangen van de stijgbeugel bij otosclerose Vervangen van de stijgbeugel bij otosclerose In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten tot een ooroperatie op de afdeling Keel-, Neus- en Oorheel-kunde (KNO) van het Radboudumc. Deze folder

Nadere informatie

Trommelvliesbuisjes plaatsen Zonder bezoek aan de polikliniek Pré-operatieve screening

Trommelvliesbuisjes plaatsen Zonder bezoek aan de polikliniek Pré-operatieve screening Trommelvliesbuisjes plaatsen Zonder bezoek aan de polikliniek Pré-operatieve screening Albert Schweitzer ziekenhuis april 2015 pavo 1203 Inleiding Uw kind heeft regelmatig last van oorklachten, zoals oorpijn,

Nadere informatie

Trommelvliesbuisjes voor volwassenen

Trommelvliesbuisjes voor volwassenen Trommelvliesbuisjes voor volwassenen In overleg met uw arts hebt u besloten om een trommelvliesbuisje te laten plaatsen. De reden hiervoor is dat de buis van Eustachius (een onderdeel van uw oor) niet

Nadere informatie

Trommelvliesbuisjes. bij kinderen KNO. alle aandacht

Trommelvliesbuisjes. bij kinderen KNO. alle aandacht Trommelvliesbuisjes bij kinderen KNO alle aandacht Trommelvliesbuisjes bij kinderen Uw kind wordt in het Westfriesgasthuis verwacht voor een operatie aan de amandelen op: (dag) (datum)....uur. Algemeen

Nadere informatie

Sophia Kinderziekenhuis. Zorg voor uw kind met een schisis. De eerste tijd

Sophia Kinderziekenhuis. Zorg voor uw kind met een schisis. De eerste tijd Sophia Kinderziekenhuis Zorg voor uw kind met een schisis De eerste tijd Kinderen met een schisis hebben de eerste tijd speciale zorg nodig. Deze folder informeert u over de zorg van uw kind met een schisis.

Nadere informatie

kno specialisten in keel-, neus- & oorheelkunde Gehoorverbeterende ooroperaties

kno specialisten in keel-, neus- & oorheelkunde Gehoorverbeterende ooroperaties kno haarlemmermeer specialisten in keel-, neus- & oorheelkunde Gehoorverbeterende ooroperaties Inleiding Het oor is globaal onder te verdelen in: De uitwendige gehoorgang. Het trommelvlies met daarachter

Nadere informatie