AEX-BEDRIJVEN ZIJN GEEN STERSPELERS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AEX-BEDRIJVEN ZIJN GEEN STERSPELERS"

Transcriptie

1 AEX-BEDRIJVEN ZIJN GEEN STERSPELERS SEPTEMBER 0

2 ANALYSE DE BESLISSENDE BERGETAPPE Deze tijd wordt gekenmerkt door transitie, onzekerheid en volatiliteit. Navigeren is moeilijker dan ooit, maar juist tijdens een zware bergetappe liggen er kansen om het verschil te maken. Tekst Tim de Bie en Sander van Ginkel Illustratie Aad Goudappel e wereldeconomie beïnvloedt ons meer dan ooit. Wie economische ontwikkelingen goed kan voorspellen, heeft een voordeel ten opzichte van de concurrentie. Maar voorspellen is lastig. Economen en onderzoekers kunnen hun visie en bevindingen maar moeilijk vertalen naar het bedrijfsleven. Tegelijkertijd hebben mensen uit het bedrijfsleven moeite om te bepalen hoe zij het beste in kunnen spelen op een ander economisch klimaat. DE WEDERZIJDSE AFHANKELIJKHEID VAN LANDEN WORDT STEEDS GROTER Het is de kunst om een brug te slaan tussen onderzoek en de dagelijkse bedrijfsvoering. De grootste uitdaging bij het begrijpen van de wereld om ons heen ligt in het maken van vertaalslagen: van macro naar micro, van mondiaal naar de eigen lokale praktijk. Welke vraagstukken moeten Nederlandse bedrijven als uitgangspunt nemen voor hun nieuwe visies, ambities en plannen? CRISIS In de zomer van 007 veroorzaakte een barstende bubbel in de Amerikaanse huizenmarkt de meest dramatische crisis in tientallen jaren. Eerst werden de financiële instellingen geraakt. Vervolgens sloeg de crisis over op de reële economie en kregen veel bedrijven met krimp te maken. Bedrijven kondigden drastische bezuinigingsmaatregelen aan, de werkloosheid liep op en daarmee het risico op sociale onrust. Maar crises en economische recessies zijn op zich niets nieuws. Ze maken deel uit van economische cycli, net als lange perioden van aanhoudende groei en welvaart. Wat omhoog gaat, moet op een gegeven moment ook weer naar beneden komen. Ook de economie is niet immuun voor deze fundamentele natuurwet. Accenture Special 0. 7

3 ANALYSE Toch lijkt deze crisis anders dan voorgaande. Zelfs wanneer de overheidsschulden zijn afgebouwd en de groei van de wereldwijde economie weer aantrekt, is het maar de vraag of de ontstane volatiliteit, onzekerheid en complexiteit zullen verdwijnen. Dit komt doordat onze wereld meer connected is dan ooit. Lokale gebeurtenissen kunnen grote impact hebben, iets wat ook wel bekend staat als het butterfly effect. Zo hadden de aardbeving en de daaropvolgende tsunami in Japan vergaande gevolgen voor de gehele auto-industrie. Vele Japanse, maar ook Europese en Amerikaanse automerken hadden last van deze ramp doordat Japan een belangrijke leverancier is van onderdelen voor overzeese fabrieken. Maar liefst twintig procent van de auto-onderdelen voor goedkopere auto s komt uit Japan. Deze toenemende verbondenheid geldt niet alleen op de markten voor producten en diensten, maar ook voor de kapitaal-, grondstoffen-, energie- en arbeidsmarkt. Landen als China, Duitsland en Japan hebben nog steeds grote overschotten op de handelsbalans, terwijl landen als Frankrijk, Spanje en de juist te kampen hebben met structurele tekorten. Zo hebben DURF IS HARD NODIG WANNEER DE ONZEKERHEID GROOT IS de Chinezen voor meer dan 50 miljard dollar aan Amerikaans schuldpapier in handen. Omdat steeds meer handelsbarrières verdwijnen, wordt de wederzijdse afhankelijkheid van landen groter. KWETSBAARHEID Europa is misschien nog wel het meest sprekende voorbeeld van dit butterfly effect. Hoewel de Europese marktintegratie en de euro voor een significante toename van de welvaart hebben gezorgd, heeft het de onderlinge afhankelijkheden tussen lidstaten enorm versterkt. Problemen in een afzonderlijke lidstaat kunnen eenvoudig een domino-effect binnen de gehele EU op gang brengen. Als Griekenland uit de euro verdwijnt, zal dat enorme gevolgen hebben voor de andere lidstaten en niemand is in staat om precies te voorspellen wat de gevolgen van zo n exit zijn. De kwetsbaarheid wordt versterkt door het feit dat Europa wel een monetaire unie is, maar vooralsnog beperkte instrumenten heeft om een gezamenlijk financieel economisch beleid uit te oefenen. Om tot een gezamenlijk beleid te komen zullen de lidstaten, en met name de twee grootste machten Duitsland en Frankrijk, het onderling eens moeten worden over de te varen koers. Dat leidt tot trage en niet altijd eensgezinde besluitvorming. Hierdoor lijkt het herstellen van het evenwicht in Europa eerder een kwestie van jaren dan van enkele vergaderingen in Parijs, Berlijn of Brussel. SOLIDARITEIT Europa is op haar beurt weer connected met de rest van de wereld en heeft invloed op de groei van andere economieën. Dat wordt bijvoorbeeld zichtbaar in de groeicijfers van de opkomende economieën. De groei daar, in 00 nog 7,4 procent, is inmiddels afgezakt tot 5, procent. In tegenstelling tot Europa, waar de economie momenteel met 0, procent krimpt, boekt de vooruitgang. De twee procent economische groei wordt niet door overheidsbeleid, maar in toenemende mate door de vraag van de private sector gedreven. Een kleinere overheid en veel nieuwe banen in het bedrijfsleven zorgen ervoor dat de werkloosheid langzaam afneemt. Er is een belangrijk verschil in de wijze waarop de en Europa de crisis bestrijden. Dat wordt veroorzaakt doordat de Verenigde Staten een fiscale unie vormen, de Amerikaanse centrale bank een groter mandaat heeft en de Amerikanen een groter solidariteitsgevoel hebben dan Europeanen. Daar- door kan geld van belastingbetalers in New York zonder problemen via Washington naar werklozen in bijvoorbeeld Michigan vloeien. De Amerikanen stimuleerden de private sector door snel en grootschalig ingrijpen van het ministerie van Financiën en de Amerikaanse centrale bank. Zo reserveerde de Federal Reserve (Fed).00 miljard dollar om het bankenstelsel te steunen en het Congres autoriseerde daarnaast nog eens zevenhonderd miljard dollar om giftige leningen op te kopen. Dergelijke een-tweetjes zijn in Europa momenteel ondenkbaar. WANNEER DE OMSTANDIG- HEDEN MOEILIJK ZIJN, DOEN ZICH DE BESTE KANSEN VOOR KANSEN CREËREN Overheden hebben de komende jaren weinig ruimte voor stimulerend begrotingsbeleid door de noodzakelijke afbouw van de schulden. Het wordt steeds duidelijker dat stimuleringsmaatregelen slechts een tijdelijk effect hebben en maar een deel van de problemen aanpakken. Bovendien zullen ze op enig moment hun grens hebben bereikt. Het zijn daarom de bedrijven zelf die de groei op gang moeten gaan brengen. Maar hoe gaan bedrijven dat klaarspelen? Veel ondernemingen worstelen met de vraag hoe ze het beste kunnen inspelen op de toenemende volatiliteit en onzekerheid. Voor het nemen van grote beslissingen is kwaliteit en volledigheid van informatie van belang, maar de omstandigheden dwingen bedrijven steeds vaker om sneller beslissingen te nemen op basis van meer en ondoorzichtigere informatie dan voorheen. Die omstandigheden maken bestuurders soms aarzelend, en sommigen hopen dat volatiliteit en onzekerheid een tijdelijk fenomeen zijn. Ook de Nederlandse bedrijven moet leren omgaan met deze snel veranderende omstandigheden. Ze lijken daar vooralsnog meer moeite mee te hebben dan hun internationale concurrenten, zo blijkt uit analyses van Accenture. Gelukkig zijn er voldoende aanknopingspunten voor de toekomst, zolang bedrijven leren omgaan met deze onzekerheid en volatiliteit. De kunst is juist om uit te vinden wat die onzekerheid nu precies inhoudt en op welke gebieden volatiliteit kan optreden. Dit vraagt wel om durf een deugd die, net als ambitie, harder nodig is wanneer onzekerheden groter zijn. Aanpassingsvermogen, wendbaarheid en creativiteit zijn noodzakelijk. Onzekerheid en volatiliteit bieden immers ook kansen: wanneer marktomstandigheden uitdagend zijn, doen zich over het algemeen de beste kansen voor om het verschil te maken. De Tour de France wordt ten slotte ook niet in de vlakke etappes beslist, maar in de bergen. KANSEN VERZILVEREN Het is daarom de hoogste tijd om strategieën en kwaliteiten opnieuw tegen het licht te houden en te durven herzien. Het gaat om het nemen van fundamentele stappen die van onzekerheden kansen maken, om zo nieuwe groeimogelijkheden te creeren. Daarbij hoort daadkrachtig inspelen op de nieuwste trends in innovatie, met open vizier kijken naar de kansen in opkomende markten, anticiperen op continue veranderingen in de markt en de juiste partners vinden om marktsynergie te creëren. Maar ook het ontwikkelen van het juiste talent en leiderspotentieel om de kansen die zich morgen aandienen te kunnen verzilveren. Tim de Bie is strategieconsultant bij Accenture Nederland. Sander van Ginkel is managing director strategie van Accenture Nederland.

4 ONDER ZOEK Tekst Jasper van der Linden Illustratie Aad Goudappel positionering voor de toekomst AEX-BEDRIJVEN ZIJN GEEN STERSPELERS De prestaties van de meeste AEX-bedrijven zijn niet slecht: er is groei, er worden winsten gerealiseerd. Maar hoe goed is vijf procent groei als internationale concurrenten dubbele cijfers halen? maximaal 00% 50% minimaal 0% industrie gemiddelde 50% huidige prestaties Brasil Foods ASML industrie gemiddelde AEX Concurrenten High High Performance Businesses maximaal 00% Onderzoeksmethode In het Accenture High Performance Business-onderzoek zijn de prestaties van AEX-bedrijven vergeleken met hun internationale concurrenten. In de studie worden de prestaties gemeten over de periode vanaf 005 tot en met het tweede kwartaal van 0. Recente prestaties wegen daarin aanzienlijk zwaarder dan resultaten die verder in het verleden liggen. Daarnaast wordt ook het toekomstperspectief bekeken. De onderzochte AEX-bedrijven worden vervolgens vergeleken met peers in hun eigen sector: 0 9 sectoren. Data zijn afkomstig van Standard & Poor s en Bloomberg. In de analyse zijn alle AEX-bedrijven meegenomen, behalve Corio en Unibail Rodamco. Deze bedrijven hebben een ander verdienmodel en kunnen daardoor niet worden gebenchmarkt met de HPB-onderzoeksmethodologie. De huidige prestaties zijn geanalyseerd op basis van vier prestatie-indicatoren:. Aandeelhouderswaarde creatie (TRS, total return to shareholders). Rendement op investeringen (ROIC, return on invested capital). Omzetgroei 4. Consistentie van de resultaten (hier is gekeken hoe vaak het bedrijf in een periode van zeven jaar bovengemiddeld presteert wat betreft TRS, ROIC en omzetgroei) De positionering voor de toekomst wordt gemeten op basis van vier prestatie-indicatoren: 5. Vermogen om groei te financieren 6. Winstpotentieel 7. Positionering in groeimarkten 8. Toekomstige groeiverwachting door de markt (future value) Een rol spelen in de wereldeconomie, dat is topsport. Het tempo ligt hoog, de spelsituatie verandert doorlopend en behendigheid bepaalt de kans op een overwinning. In een wereld waarin verandering en onzekerheid doorlopend overheersen, is het realiseren van high performance bepaald geen gemakkelijke opgave. Het World Economic Forum concludeerde afgelopen maand dat Nederland tot de meest concurrerende economieën ter wereld behoort. Nederland valt onder meer op door het grote internationale vertrouwen, een goede kredietrating en lage inflatie. Verder wordt de infrastructuur geprezen, met havens die op een tweede plaats staan. Als we Nederland echter vergelijken met Duitsland, zien we twee belangrijke zaken: Duitsland is minder afhankelijk van Europa en Duitse producten zijn competitiever dan Nederlandse producten. Duitsland exporteert maar veertig procent van het Bruto Binnenlands Product naar landen in de eurozone, terwijl dat voor Nederland ongeveer twee derde is. Daardoor is Duitsland veel minder gevoelig voor problemen binnen de eurozone en profiteert het van de vraag uit Amerika en vooral Azië. Maar wat betekenen deze uiteenlopende beschouwingen voor het Nederlandse bedrijfsleven en hoe staat zij er eigenlijk voor? Het Accenture High Performance Business-onderzoek vergelijkt de prestaties van AEX-bedrijven met de prestaties van hun internationale concurrenten. Daarbij wordt zowel teruggeblikt als vooruitgekeken. High performance businesses zijn bedrijven die hun concurrenten continu overtreffen. Ze behoren tot een kleine groep topbedrijven binnen hun sector. Om een high performance business te zijn, moet een bedrijf tot de beste 5 procent op het vlak van huidige performance behoren én tot de beste 5 procent op het vlak van positionering voor de toekomst binnen zijn eigen industrie gerekend kunnen worden. Bedrijven die tot deze groep behoren, zitten in de kopgroep. MINDER CONCURREREND Op alle acht prestatie-indicatoren scoren AEX-bedrijven gemiddeld lager dan hun concurrenten. Met uitzondering Uitblinkers Shell blijft ambitieus. Aandeelhouderswaarde creatie Shell is sinds kort wat betreft omzet het grootste bedrijf ter wereld en domineert de AEX. De TRS steeg in 0 met zestien procent, waar de industrie een vooruitgang liet zien van slechts drie procent. De winst steeg vorig jaar tot bijna 4 miljard euro, ruim acht miljard meer dan een jaar eerder. Shell genereert hierdoor meer waarde voor de aandeelhouders (TRS) dan de meeste concurrenten binnen de industrie. Waar concurrenten als BP, Eni en Repsol in de jaren 009 en 00 hun dividend fors verlaagden, bleef Shell het dividend juist verhogen. Ryanair profiteert van crisis. Rendement op investeringen (ROIC) Prijsvechter Ryanair heeft geprofiteerd van de voordelen als nieuwe toetreder. De ROIC van Ryanair is bijna tweemaal zo hoog als het gemiddelde binnen de industrie, omdat Ryanair haar assets efficiënter weet in te zetten dan haar concurrenten. Het bedrijf maakt gebruik van goedkope luchthavens, heeft een jong en goedkoop personeelsbestand en is goed in kostenbeheersing. Daarmee komt Ryanair tot een goed rendement op iedere geïnvesteerde euro. ASML blijft investeren. Omzetgroei ASML is de sterspeler van de AEX. Het bedrijf werkt met hoogopgeleid personeel, innoveert doorlopend en groeit als kool: sinds 006 jaarlijks met zestien procent. ASML heeft een marktaandeel van tachtig procent verworven. In juli 0 stelde ASML grote klanten in staat aandeelhouder en investeerder te worden in de nieuwste ASML-machines, die chips met meer capaciteit voor snellere smartphones kunnen produceren. ASML haalde op deze manier onder meer Intel binnen als investeerder voor een bedrag van, miljard euro. Accenture Special 0.

5 ONDERZOEK Colgate is concurrenten te slim af 4. Consistentie Jaar in jaar uit presteert Colgate- Palmolive op ROIC, TRS en omzetgroei beter dan de concurrentie. Het dividend is inmiddels gedurende 49 opeenvolgende jaren verhoogd. Colgate s sterke aanwezigheid in opkomende markten is goed voor meer dan de helft van de totale omzet. Het bedrijf biedt succesvol tegenwicht aan bijvoorbeeld Procter & Gamble in Latijns-Amerika, maar wapent zich ook prima tegen een zwakkere vraag uit de en Europa. Nieuwe innovatieve producten zorgen voor wereldwijde risicospreiding, ook in volumes. Winnaarsmentaliteit bij AB InBev 5. Vermogen om groei te financieren De grootste brouwer ter wereld en concurrent van Heineken. Voor de overname van Grupo Modelo, de producent van het bekende Coronabier, kon AB Inbev razendsnel twintig miljard uit de markt trekken bij zowel aandeelhouders als banken. Er werd voor 7,5 miljard dollar aan obligaties uitgegeven en AB InBev had al een extra bankkrediet geregeld van veertien miljard dollar. Vopak balanceert talentvol 6. Winstpotentieel Koninklijke Vopak is wereldmarktleider op het gebied van opslag en aan- en afvoer van vloeibare olieproducten en gassen. Vopak heeft de hoogste EBITA-marge binnen zijn industrie en verwacht verdere groei in de nabije toekomst. Volgens analisten heeft Vopak de potentie om haar operating margin de komende drie jaar te verdubbelen. Vopak maakt perfect gebruik van de geografische onbalans tussen productie en consumptie en de onderneming wordt weinig beïnvloed door de volatiele olieprijs. van ASML bevindt geen van de bedrijven zich op beide dimensies huidige prestaties en positionering voor de toekomst aan de top. AEX-bedrijven waren de afgelopen zeven jaar gemiddeld minder winstgevend dan hun concurrenten en groeiden minder hard. Zo groeiden de internationale concurrenten de afgelopen zeven jaar gemiddeld 5, procent harder dan bedrijven aan de AEX. Opvallend detail is dat AEX-bedrijven verder achterop zijn geraakt na de uitbraak van de crisis in 008, zowel op huidige prestaties als op positionering voor de toekomst. Het resultaat van de prestaties van AEX-bedrijven is zichtbaar in een lagere aandelenwaarde en de geringe investeringsbereidheid van banken en investeerders. De total return to shareholders is over de laatste zeven jaar gemiddeld bijna dertien procent lager dan die van buitenlandse bedrijven. De AEX-bedrijven kunnen niet over voldoende kapitaal beschikken om met de concurrentie mee te groeien. Daarnaast zijn ze minder sterk actief in opkomende markten, waardoor ze minder goed in staat zijn om de klappen op te vangen in West-Europa. VEEL DIVIDEND Toch hebben Nederlandse bedrijven tot 009 relatief veel dividend uitgekeerd. Verschillende AEX-bedrijven hebben hun beleid inmiddels bijgesteld, maar het vrijkomende kapitaal is tot nu toe meer aangewend voor herstellen van de financiële huishouding dan voor investeringen. De resultaten van de HPB-studie bevestigen dit: de cashpositie verslechterde voor vrijwel alle 008. De high performers herstelden na 009 en kregen weer oog voor investeringen. Door de teruglopende winsten en het uitkeren van dividend bleef er weinig geld over voor investeringen, bijvoorbeeld in r&d. De AEX-bedrijven brachten na 009 hun investeringen terug naar het niveau van 007. High performers verhoogden juist de r&d-budgetten: in 00 en 0 investeerden ze ten opzichte van hun omzet tweemaal zoveel. HOE NU VERDER? Meekomen in de wereldeconomie is topsport. De uitkomsten van het Accentureonderzoek laten zien dat voor vrijwel alle AEX-bedrijven de lat hoog ligt. Hoe te komen tot betere prestaties? Allereerst zullen Nederlandse bedrijven hun investeringsagenda op orde moeten brengen zodat ze, voordat de lifecycle van hun huidig succes afloopt, een nieuw succes in de grondverf hebben staan. Op de tweede plaats kan een aangepaste en geoptimaliseerde strategie pas tot goede resultaten leiden als de organisatie zelf in staat is tot een effectieve en succesvolle executie van de plannen. Het gaat dan om mensen en middelen, om beweeglijkheid en leiderschap. Permanente onzekerheid en volatiliteit vragen om grote wendbaarheid en flexibiliteit. High performers zijn daar keer op keer succesvol in: ze zijn agile. NON-STOP INNOVATIE Bedrijven die een succesvol product of baanbrekende technologie op de markt brengen, krijgen vaak te maken met een geleidelijk verloop van het succes van een innovatie. Dit gaat vaak volgens een vast patroon; early adopters zorgen voor een snelle uptake. Na de acceptatie door een grotere groep gebruikers zwakt de groei af. High performers zijn succesvol in het goed op elkaar laten aansluiten van opeenvolgende innovaties, waardoor ze kunnen blijven groeien. Het is zaak om een nieuwe groeicurve te realiseren voordat verzadiging bereikt is. Bedrijven moeten er rekening mee houden dat innovaties en groeicurves elkaar steeds sneller opvolgen. De ALLEEN ASML BEVINDT ZICH AAN DE ABSOLUTE TOP houdbaarheid van intellectueel eigendom is beperkt en nieuwe technologie ontwikkelt zich steeds sneller en breder. De vorm (en de duur) van een groeicurve is bovendien onvoorspelbaar, want van de ene op de andere dag kan een succesvol product worden gemaakt of gebroken. De tijd dat nieuwe inzichten nog voornamelijk van de eigen onderzoeksafdeling afkomstig zijn ligt achter ons en samenwerking met klanten, universiteiten en toeleveranciers is noodzakelijk. Deze ideeën moeten vervolgens sneller worden vertaald in concrete producten en sneller op de markt worden geïntroduceerd om de innovatie succesvol te maken. Ondernemingen die jaar in jaar uit succesvol zijn, slagen erin om een groot percentage van hun omzet te genereren met producten of diensten die ze vrij recentelijk geïntroduceerd hebben. Het bekendste voorbeeld hiervan is Apple, dat de iphone introduceerde omdat niet mp-spelers maar smartphones de grootste concurrent bleken te worden van de ipod. Op het moment dat de iphone de early adoptersfase was gepasseerd, was Apple al begonnen met de introductie van de eerste generatie ipad. Voor een goede groeicurve kunnen bedrijven niet zonder een topidee. Maar naast een snelle realisatie van een tweede of volgende curve is ook marktinzicht onontbeerlijk. Het kunnen zetten van de volgende stap vraagt om voldoende kracht, schaalgrootte en de juiste mensen. Organisaties moeten tijdig anticiperen op bedreigingen voor het eerste succes, zoals een ongewenst verloop in de top van het bedrijf, het verlopen van patenten of het verliezen van exclusiviteit. HIGH PERFORMERS ZIJN FLEXIBEL Agility is een typisch managementbegrip: vaag en complex, en het is de vraag of iedere executive het over de betekenis eens is. Waar veel executives het in ieder geval wél over eens zijn, is dat veel bedrijven niet meer in staat zijn om snel te reageren. Door eindeloze kostbesparingen is de lenigheid van veel ondernemingen geslonken. Ze hebben bij het doorvoeren van hyperefficiency veel flexibiliteit ingeleverd. Denk aan de wereldwijde supply chains van bijvoorbeeld Japanse hardwareproducenten. Ook Europese bedrijven liepen vast door gebrek aan halffabricaten toen Japan te maken kreeg met sterke aardbevingen. ASML daarentegen zorgt voor de broodnodige flexibiliteit via een ecosysteem van partners dat goed meebeweegt. ASML kan gemakkelijk en tijdig op- en afschalen wanneer het wat moeilijker of juist harder gaat. INVESTEREN IN VERANDERING High performers gedijen goed in veranderlijke omstandigheden. Ze beschouwen aanhoudende onzekerheid als een doorlopende, positieve uitdaging. Voor hen levert onzekerheid méér opties op en ze waken ervoor om te veel op lean-zijn te vertrouwen. In plaats daarvan excelleren ze in vier eigenschappen. Ze zijn goed in anticiperen: het ontwikkelen van een visie ten aanzien van ontwikkelingen zoals vergrijzing, veranderende consumentenvoorkeuren of opkomende markten. Ze zijn ook omgevingsbewust en goed in staat om trends waar te nemen, te analyseren en te vertalen naar bedrijfsvoering. Agile bedrijven zijn er bedreven in hun processen en structuren regelmatig aan te passen. Zij zorgen tijdig voor het juiste talent in de organisatie, wisselen ideeën sneller uit en komen eerder in actie dan hun concurrenten. Dat laatste eerder in actie komen brengt ons bij de meest belangrijke eigenschap van agile ondernemingen. Zij zijn bovenal responsief: gericht op snel beslissen, vlot reageren en het heft in handen nemen. Responsiviteit is geen onderwerp dat men voor morgen op de boardroomagenda laat zetten, iedereen kan er vandaag mee beginnen. Kortom, onzekerheid is een continue bron van nieuwe kansen. Unilever: duurzame groeikampioen 7. Positionering in groeimarkten Unilever-ceo Paul Polman heeft gekozen voor een duidelijke focus: minder merken en meer gerichtheid op opkomende economieën. Analisten zijn enthousiast, de doelstellingen zijn ambitieus: Unilever mikt op een verdubbeling van de omzet. Unilever groeit vergeleken met de Europese markt drie keer zo hard in opkomende markten, waar het nu al 56 procent van de omzet vandaan haalt. Het bedrijf is daardoor beter in staat de klappen van de crisis in Europa op te vangen, terwijl concurrenten als Danone, PepsiCo en Procter & Gamble drastisch in het personeelsbestand moeten snijden. VimpelCom, rising star in telecom 8. Toekomstig bedrijfspotentieel VimpelCom is in de telecombusiness de vijfde speler na China Mobile, Vodafone, Telefónica en América Móvil. Het bedrijf heeft tien brands die wereldwijd goed zijn voor 78 miljoen klanten. VimpelCom heeft een hoge marktverwachting: de geschatte relatieve future value was in 0 vijf maal zo groot als die van haar concurrenten. Het bedrijf legt het accent op regio s waar de mobiele markt de komende jaren sterk zal groeien (zoals Rusland, Oekraïne, Azië en delen van Afrika). Het bedrijf is daarnaast goed voorbereid op de transformatie van telecom- naar dataservicesleverancier.

6 HIGH PERFORMANCE BUSINESS: KEY FINDINGS Top-0 high performers tussen 005 en 0 SABIC Chemie Saoedi-Arabië Samsung Elektronica Zuid-Korea De 0 snelste stijgers in het afgelopen jaar 7% 4 China ConstrucTJX tion Bank Warenhuizen China Infographic Shootmedia Colgate HPC BG Olie & gas VK BHP Billiton Metaal Australië Coca Cola ICBC China Telenor Telecom Noorwegen Prestaties van bedrijven per regio in de wereld 48 4 Noord- en West-Europa 4 5 Lloyds VK Mitac Navigatie Taiwan 0 daarvan in Nederland 0% 0% 9% Kellogg Technip Grondstoffen Services Frankrijk 9% Fugro Grondstoffen Services Nederland ABI Bier en drank België 4% 4% % Citigroup Nippon Steel Metaal Japan Beiersdorf Duitsland Singapore Airlines Luchtvaart Singapore Technologie Olie en gas Bier en drank 7 7 4% Resultaten per industrie Japan, Zuid-Korea, Singapore, Hong Kong en Rusland 5 9 5% 0% % Financiële dienstverlening 7% 5% 5% 9 Elektronica 5% 7 Telecom % 8% % % % Luchtvaart % % 48 4% % -6% Winstmarge afgelopen jaar 87 Top 5% Bovengemiddeld Ondergemiddeld 4 bedrijven in & Canada 84,4% In de Accenture HPB-studie zijn de prestaties van AEX-bedrijven vergeleken met hun internationale concurrenten. In de studie worden de prestaties gemeten over de periode vanaf 005 tot en met het tweede kwartaal van 0. Recente prestaties wegen daarin aanzienlijk zwaarder dan resultaten die verder in het verleden liggen. Daarnaast wordt ook het toekomstperspectief bekeken. De onderzochte AEX-bedrijven worden vervolgens vergeleken met hun peers : 0 9 sectoren. Data is afkomstig van Standard & Poor s (Capital IQ) en Bloomberg. SCOPE 5,% 8,4% 75,9% ,5% 00 9,8% De gemiddelde HPB-score is 50% Aandeelhouderswaarde creatie (TRS) 5,5% 4,% 50,7% 5,% 46,7% 50,8% 74,4% 9,8% 50,5% 8,% Positionering in groeimarkten 5,%,5% 4,% 44,% 40,7% 5,0% 7,9% Vermogen om groei te financieren 5 7,0% 0 0 5,8% HPB-score Gemiddelde HPB-score van een AEX-bedrijf van 008 tot nu ,% 78,% Rendement op investeringen (ROIC) 9,0% Winstpotentieel 7,% 00 HPB-onderzoeksmethodologie Positionering voor de toekomst Toekomstig bedrijfspotentieel Omzetgroei Zuid-Europa Laatste 5% 8. MANAGE M E NT Australië het MiddenOosten 0 Consistentie Huidige prestaties bedrijven in ZuidAmerika HPB-score per prestatie-indicator China, India Omzetgroei afgelopen jaar 0 High performers Concurrenten AEX Accenture Special 0. 9

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken De Nederlandse bancaire vorderingen 1 op het buitenland zijn onder invloed van de economische crisis en het uiteenvallen van ABN AMRO tussen

Nadere informatie

Interview Alex Wynaendts, Aegon. Tekst: Martin Voorn. Kop

Interview Alex Wynaendts, Aegon. Tekst: Martin Voorn. Kop Interview Alex Wynaendts, Aegon Tekst: Martin Voorn Kop (suggestie 1:) Globalisering kan financiële markten hard raken (suggestie 2:) Verzekeren is lokale kennis wereldwijd inzetten (suggestie 3:) Globalisering

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

Persinformatie. Uitdagende marktomgeving biedt ook kansen. Nieuwe directievoorzitter wil groei voortzetten

Persinformatie. Uitdagende marktomgeving biedt ook kansen. Nieuwe directievoorzitter wil groei voortzetten Persinformatie Uitdagende marktomgeving biedt ook kansen Nieuwe directievoorzitter wil groei voortzetten Mario Mehren: strategie Wintershall blijkt succesvol 2 juni 2015 Michael Sasse Tel. +49 561 301-3301

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Onderzoek

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Onderzoek Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Onderzoek Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

Michiel Verbeek, januari 2013

Michiel Verbeek, januari 2013 Michiel Verbeek, januari 2013 1 2 Eens of oneens? De bankiers zijn schuldig aan de kredietcrisis. De huidige economische crisis is het gevolg van de kredietcrisis van 2008. Als een beurshandelaar voor

Nadere informatie

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder?

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Zoals u waarschijnlijk weet, is de beurs nog steeds bijzonder nerveus en vooral negatief. De directe aanleiding is de tegenvallende groei in China waar wij

Nadere informatie

Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis

Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2009 Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis Rotterdam, 6 oktober 2009 INSCOPE: Research for Innovation heeft in opdracht

Nadere informatie

Kans op Amerikaanse dubbele dip is klein

Kans op Amerikaanse dubbele dip is klein Kans op Amerikaanse dubbele dip is klein De Verenigde Staten gaan meestal voorop bij het herstel van de wereldeconomie. Maar terwijl een gerenommeerd onderzoeksburo recent verklaarde dat de Amerikaanse

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DECEMBER 2014 1. Economie VS blijg anker Het IMF verwacht een wereldwijde economische groei van 3,8% in 2015 Met een verwachte economische

Nadere informatie

Nederland zakt vier plaatsen op Human Capital Index: vaardigheden en kennis van oudere leeftijdscategorieën blijven onbenut.

Nederland zakt vier plaatsen op Human Capital Index: vaardigheden en kennis van oudere leeftijdscategorieën blijven onbenut. ONDERZOEKSRAPPORT Nederland zakt vier plaatsen op Human Capital Index: vaardigheden en kennis van oudere leeftijdscategorieën blijven onbenut. Introductie In het Human Capital 2015 report dat het World

Nadere informatie

Aanwezig: - Wilgenhaege Fondsen Management B.V. vertegenwoordigd door de heer R.G.A. Steenvoorden en de heer R.L. Voskamp.

Aanwezig: - Wilgenhaege Fondsen Management B.V. vertegenwoordigd door de heer R.G.A. Steenvoorden en de heer R.L. Voskamp. NOTULEN van de jaarlijkse algemene vergadering van Participanten van Steady Growth Fund, gevestigd en kantoorhoudende te Polarisavenue 97, 2132 JH Hoofddorp (de vennootschap) gehouden te Hoofddorp op 28

Nadere informatie

Outlook 2016. Figuur 1: Invloed van Chinese groei op wereldwijde groei. (bron: Capital Economics) december 2015 Pagina 2 van 7

Outlook 2016. Figuur 1: Invloed van Chinese groei op wereldwijde groei. (bron: Capital Economics) december 2015 Pagina 2 van 7 Outlook 2016 Inleiding 2016 is in China het jaar van de aap. Apen zijn de genieën van de Chinese dierenriem. Ze leven in groepen, zijn intelligent en geestig. Niets is voor hen te moeilijk. Als het wel

Nadere informatie

Naslagwerk Economie van Duitsland. Hoofdstuk 8: Financiële stelsel. 8.1 Overzicht

Naslagwerk Economie van Duitsland. Hoofdstuk 8: Financiële stelsel. 8.1 Overzicht Naslagwerk Economie van Duitsland 8.1 Overzicht Het Duitse bankenstelsel is anders georganiseerd dan in de meeste andere landen. Naast een centrale bank, de Bundesbank, de reguliere zaken en retailbanken

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder?

Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder? Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder? Net als we vorig jaar meerdere keren hebben gezien, zijn de beurzen wederom bijzonder nerveus en vooral negatief. Op het moment van schrijven noteert de AEX 393

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

COMMERCIËLE RESULTATEN 1 e HALFJAAR 2015

COMMERCIËLE RESULTATEN 1 e HALFJAAR 2015 PERSBERICHT 07/07/2015 COMMERCIËLE RESULTATEN 1 e HALFJAAR 2015 Renault wint terrein in Europa en consolideert zijn positie In het eerste halfjaar was er een lichte stijging van het aantal inschrijvingen

Nadere informatie

Twaalf grafieken over de ernst van de crisis

Twaalf grafieken over de ernst van de crisis Twaalf grafieken over de ernst van de crisis 1 Frank Knopers 26-04-2012 1x aanbevolen Voeg toe aan leesplank We hebben een aantal grafieken verzameld die duidelijk maken hoe ernstig de huidige crisis is.

Nadere informatie

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Cisco-enquête IoE Value Index (Index voor IoE-waarde) onder besluitvormers uit 12 landen

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Cisco-enquête IoE Value Index (Index voor IoE-waarde) onder besluitvormers uit 12 landen Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Cisco-enquête IoE Value Index (Index voor IoE-waarde) onder 7.500 besluitvormers uit 12 landen Joseph Bradley Jeff Loucks Andy Noronha James Macaulay

Nadere informatie

DE INDUSTRIE: MOTOR VAN VERNIEUWING. Drie acties voor een nieuw Kabinet. Manifest 2017

DE INDUSTRIE: MOTOR VAN VERNIEUWING. Drie acties voor een nieuw Kabinet. Manifest 2017 DE INDUSTRIE: Drie acties voor een nieuw Kabinet MOTOR VAN Manifest 2017 VERNIEUWING Nederlandse industriële bedrijven behoren tot de top van de wereld. We zijn wereldmarktleider in chipmachines en medische

Nadere informatie

Programma. Introductie Werkwijze Marktvisie 3 actuele posities Q&A

Programma. Introductie Werkwijze Marktvisie 3 actuele posities Q&A Programma Introductie Werkwijze Marktvisie 3 actuele posities Q&A Jim Tehupuring Aandelen & Opties NL Jim Tehupuring (1981) Bedrijfskunde vd Financiële Sector (VU) Alex.nl / BinckBank (Manager Academy)

Nadere informatie

Talentisme. Het effectiefste wapen in de War for Talent

Talentisme. Het effectiefste wapen in de War for Talent Talentisme. Het effectiefste wapen in de War for Talent Talent wordt schaars en er zal om gevochten worden. Dat was kort samengevat de gedachte achter de term The War for Talent, die eind vorige eeuw werd

Nadere informatie

Turbo Daily Commerzbank 10 April 2015 Nummer 1147 Pagina 2 MIDDELLANGE TERMIJN TREND. Steun : 459.1 Weerstand : 516.8

Turbo Daily Commerzbank 10 April 2015 Nummer 1147 Pagina 2 MIDDELLANGE TERMIJN TREND. Steun : 459.1 Weerstand : 516.8 Turbo Daily Turbo Daily Commerzbank 10 April 2015 Nummer 1147 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 501,97 0,97% DOW JONES 17958,73 0,31% NASDAQ CMP 4974,565 0,48% NASDAQ -100 4403,953 0,64% NIKKEI 225 19907,63-0,15%

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Beleggingsthema s 2016 What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Inleiding De dagen die in 2015 het verschil maakten, zijn de dagen waarop centrale bankiers uitspraken deden, what a difference

Nadere informatie

Toerisme in perspectief

Toerisme in perspectief Toerisme in perspectief NBTC afdeling Research Den Haag 18-1-2013 Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

BRAINPORT MONITOR SAMENVATTING - 9 E EDITIE BRAINPORT BLIJVEND SUCCES

BRAINPORT MONITOR SAMENVATTING - 9 E EDITIE BRAINPORT BLIJVEND SUCCES BRAINPORT MONITOR 2016 - SAMENVATTING - 9 E EDITIE BRAINPORT BLIJVEND SUCCES BRAINPORT NEXT GENERATION Meedoen MEER MENSEN DIE MEE DOEN Concurreren DIE SAMEN MEER CREËREN Verdienen EN SAMEN MEER VERDIENEN!

Nadere informatie

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)!

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Vragen aangeduid met een * toetsen in het bijzonder het inzicht en toepassingsvermogen. Deze vragenreeksen zijn vrij beschikbaar.

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

SRA-Automotivescan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015

SRA-Automotivescan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Automotivescan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Automotivescan De Automotivescan 2014 is 464 x ingevuld: 4 van de respondenten heeft een merk-garagebedrijf en 5 is universeel. 71% heeft een

Nadere informatie

Meeste Nederlandse werkgevers houden personeelsbestand op peil in vierde kwartaal 2011 Manpower Arbeidsmarktbarometer Q4 2011

Meeste Nederlandse werkgevers houden personeelsbestand op peil in vierde kwartaal 2011 Manpower Arbeidsmarktbarometer Q4 2011 PERSBERICHT EMBARGO TOT DINSDAG, 13 SEPTEMBER 2011, 00.01 UUR Contact: Irene Bieszke ManpowerGroup Nederland +31 (0) 6 41 05 96 62 irene.bieszke@manpower.nl Meeste Nederlandse werkgevers houden personeelsbestand

Nadere informatie

Financieel Forum West-Vlaanderen Kortrijk 4 mei Herman Daems

Financieel Forum West-Vlaanderen Kortrijk 4 mei Herman Daems Financieel Forum West-Vlaanderen Kortrijk 4 mei 2010 Na de financiële storm Hoe gaan we verder? Herman Daems Deze presentatie is onvolledig zonder de mondelinge toelichting. Gelieve niet te citeren zonder

Nadere informatie

Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU?

Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU? Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU? Als gevolg van de wereldwijde economische en financiële crisis heeft de EU met een laag investeringsniveau te kampen. Alleen met gezamenlijke gecoördineerde

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het toerisme en de factoren die daarop

Nadere informatie

Examen HAVO. Economie 1

Examen HAVO. Economie 1 Economie 1 Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 21 juni 13.30 16.00 uur 20 00 Dit examen bestaat uit 31 vragen. Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel punten met een goed

Nadere informatie

KWARTAALBERICHT Eerste kwartaal 2015

KWARTAALBERICHT Eerste kwartaal 2015 KWARTAALBERICHT Eerste kwartaal 2015 Terugblik De aandelenmarkten presteerden het afgelopen kwartaal boven verwachting. De behaalde koerswinsten waren ongekend. Hiermee is het eerste kwartaal van 2015

Nadere informatie

Internationale Economie. Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s

Internationale Economie. Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s Internationale Economie Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s Wim Boonstra, 27 november 2014 Basisscenario: Magere groei wereldeconomie, neerwaartse risico s De wereldeconomie

Nadere informatie

Economie in 2015 Kans of kater?

Economie in 2015 Kans of kater? Economie in 2015 Kans of kater? Nico Klene Economisch Bureau Doorwerth 6 november 2014 Wat verwacht ú: - kans? - kater? 2 Opbouw - Buitenland: mondiale groei houdt aan - Nederland 3 VS: groei weer omhoog

Nadere informatie

Industrie & innovatie

Industrie & innovatie Industrie & innovatie Boardroomdiscussie Corné Kranenburg sectorspecialist Industrie Marlise van der Plas themamanager Innovatie Welkom! 2 Programma Introductie 12:00 12:15 Ontwikkelingen in de wereld

Nadere informatie

Conjunctuur enquête. Technologische Industrie Nederland

Conjunctuur enquête. Technologische Industrie Nederland Conjunctuur enquête Technologische Industrie Nederland Gunstig beeld met internationale onzekerheden Het CBS kopt donderdag 16 februari dat het ondernemersvertrouwen in Nederland nog nooit op zo n hoog

Nadere informatie

Brexit domineert de beurs. Nederlandse bedrijven met hoogste blootstelling aan de UK

Brexit domineert de beurs. Nederlandse bedrijven met hoogste blootstelling aan de UK Brexit domineert de beurs Nederlandse bedrijven met hoogste blootstelling aan de UK Volgende week donderdag gaan de Britten naar de stembus om over een uittreding uit de Europese Unie te stemmen. Op dit

Nadere informatie

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier Nederlandse beleggers hebben in 21 per saldo voor bijna EUR 12 miljard buitenlandse effecten verkocht. Voor EUR 1 miljard betrof dit buitenlands

Nadere informatie

Toekomstperspectief Destinatie Holland Presentatie voor Landelijk Kustdag Kees van der Most 13 november 2013

Toekomstperspectief Destinatie Holland Presentatie voor Landelijk Kustdag Kees van der Most 13 november 2013 Toekomstperspectief Destinatie Holland 2025 Presentatie voor Landelijk Kustdag Kees van der Most 13 november 2013 Vooraf Afbakening: perspectief betreft alleen inkomend verblijfstoerisme Aanpak: deskresearch,

Nadere informatie

hoe wij het best op die uitdagingen kunnen inspelen, wat daarvoor nodig is en hoe wij daar samen aan kunnen werken.

hoe wij het best op die uitdagingen kunnen inspelen, wat daarvoor nodig is en hoe wij daar samen aan kunnen werken. Toespraak van SNN-voorzitter Max van den Berg, bijeenkomst EFMI Business School (Academisch kennisinstituut voor de foodsector), Groningen op 18 november 2010 [Inleiding] Sommige mensen verdienen hun geld

Nadere informatie

Koopkrachtpariteit en Gini-coëfficiënt in China: hoe je tegelijkertijd arm én rijk kunt zijn.

Koopkrachtpariteit en Gini-coëfficiënt in China: hoe je tegelijkertijd arm én rijk kunt zijn. Koopkrachtpariteit en Gini-coëfficiënt in China: hoe je tegelijkertijd arm én rijk kunt zijn. 1. De Wereldbank berichtte onlangs dat de Chinese economie binnen afzienbare tijd de grootste economie van

Nadere informatie

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013 Internationale varkensvleesmarkt 212-213 In december 212 vond de jaarlijkse conferentie van de GIRA Meat Club plaats. GIRA is een marktonderzoeksbureau, dat aan het einde van elk jaar een inschatting maakt

Nadere informatie

MASTERCLASS AGILE MANAGEMENT

MASTERCLASS AGILE MANAGEMENT MASTERCLASS AGILE MANAGEMENT SNEL EN WENDBAAR WERKEN AAN CONTINUE VERBETERING IN ORGANISATIES LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE. A REWARD FOR LIFE INDEX Inleiding 3 Masterclass Agile Management

Nadere informatie

Het waren weekjes weer wel: 38 en 39

Het waren weekjes weer wel: 38 en 39 aug. okt. dec. feb. april juni aug. aug. okt. dec. feb. april juni aug. aug. okt. dec. feb. april juni aug. Het waren weekjes weer wel: 38 en 39. De nieuwe macrocijfers.5..5. -.5 -. -.5 -. -.5 % -.6 -.6.

Nadere informatie

Profiteer van veranderende technologieën

Profiteer van veranderende technologieën Profiteer van veranderende technologieën Lees hoe Managed Services Providers u kunnen helpen profiteren van de nieuwste ontwikkelingen Uitdagingen en kansen in veranderende technologieën Ontwikkelingen

Nadere informatie

Docentenvel opdracht 19 (campagne voor een duurzame wereld en een samenwerkend Europa)

Docentenvel opdracht 19 (campagne voor een duurzame wereld en een samenwerkend Europa) Docentenvel opdracht 19 (campagne voor een duurzame wereld en een samenwerkend Europa) Lees ter voorbereiding onderstaande teksten. Het milieu De Europese Unie werkt aan de bescherming en verbetering van

Nadere informatie

Internationale Kansen & Knelpunten

Internationale Kansen & Knelpunten Onderzoeksrapport Internationale Kansen & Knelpunten Onderzoeksrapport van- en voor de Nederlandse Life Sciences & Health sector Versie 2015 Mede mogelijk gemaakt door: www.tfhc.nl Task Force Health Care

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

DE VOORHOEDE VAN DIGITAL

DE VOORHOEDE VAN DIGITAL DE VOORHOEDE VAN DIGITAL Betalingen vormen het hart van e-commerce. Maar de digitalisering heeft voor banken veel meer potentie dan alleen betalingen. Daarom investeert ABN AMRO in de ontwikkeling van

Nadere informatie

ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA

ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA Presentatie door de heer J.M. Barroso, Voorzitter van de Europese Commissie, voor de Europese Raad van 4 februari 2011 Inhoud 1 I. Waarom energiebeleid ertoe doet II. Waarom

Nadere informatie

#kpnjaarcijfers2011. Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i.

#kpnjaarcijfers2011. Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i. #kpnjaarcijfers2011 Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i. #hoofdpunten Turbulent 2011 Financiële doelen grotendeels gehaald Strategie neergezet voor komende jaren Internationaal gaat heel goed Nederland

Nadere informatie

De economische omgeving. Een cruciaal jaar voor Nederland en Europa

De economische omgeving. Een cruciaal jaar voor Nederland en Europa De economische omgeving Een cruciaal jaar voor Nederland en Europa Inhoud Wereldeconomie Traag herstel Verengde Staten Europa Nederland Ook 2017 een conjunctureel goed jaar Ons land staat er heel goed

Nadere informatie

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur Efficiëntie Meegaan met de tijd Mobiliteit De markt verandert evenals onze manier van werken. Het leven wordt mobieler en we

Nadere informatie

Export-update Noord- en Zuid-Amerika - juli 2014

Export-update Noord- en Zuid-Amerika - juli 2014 Export-update Noord- en Zuid-Amerika - juli 2014 1. Samenvatting en conclusies De Nederlandse uitvoerwaarde is in 2013 met 1,0% gestegen t.o.v. dezelfde periode in 2012 tot 433,8 miljard euro. De bescheiden

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 De obligatiemarkten werden in het derde kwartaal vooral beïnvloed door de ingrepen van de Europese Centrale Bank (ECB). Aan het begin van het kwartaal bleven aanvankelijk

Nadere informatie

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Hoofdpunten Rendement over eerste helft 2008 is 5,1%. De dekkingsgraad is medio 2008 uitgekomen op 132%. De kredietcrisis eist zijn tol. Vooral aandelen en onroerend

Nadere informatie

Sociaal ondernemen: een alternatief voor onze roofbouw-economie FTM

Sociaal ondernemen: een alternatief voor onze roofbouw-economie FTM 1 van 7 08-05-17 11:08 ftm.nl Sociaal ondernemen: een alternatief voor onze roofbouw-economie FTM Nadine Maarhuis 9-11 minuten In ons huidige economische systeem staat het creëren van waarde voor mens

Nadere informatie

Enquête rond het familiebedrijf in België

Enquête rond het familiebedrijf in België www.pwc.be Enquête rond het familiebedrijf in België December 2010 Kernbevindingen 1. 1 op 2 respondenten ziet overheidsbeleid en regulering als één van de voornaamste externe uitdagingen voor hun onderneming.

Nadere informatie

Persconferentie: De Nederlandse conjunctuur in 2008, d.d. 13 februari 2009.

Persconferentie: De Nederlandse conjunctuur in 2008, d.d. 13 februari 2009. Persconferentie: De Nederlandse conjunctuur in 2008, d.d. 13 februari 2009. Sheet 1: Opening Het CBS publiceert vandaag het eerste cijfer van de economische groei over het vierde kwartaal en de voorlopige

Nadere informatie

Waarom loopt de economie nog steeds niet echt lekker? Michiel Verbeek, 2 december 2015

Waarom loopt de economie nog steeds niet echt lekker? Michiel Verbeek, 2 december 2015 Waarom loopt de economie nog steeds niet echt lekker? Michiel Verbeek, 2 december 2015 4 Onderwerpen: 1. De financiële crisis van 2008 2. Geldschepping 3. Hoe staan de landen er economisch voor? 4. De

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

LYNX Beleggersdebat 2016

LYNX Beleggersdebat 2016 LYNX Beleggersdebat 2016 BELEGGERSDEBAT 2016 V.l.n.r.: Jim Tehupuring, Willem Middelkoop, Janneke Willemse, André Brouwers en Corné van Zeijl BELEGGERSDEBAT 2016 Tip 1 Jim Tehupuring BELEGGERSDEBAT 2016

Nadere informatie

T T A M. Vandaag lijken aandelen volgens TreeTop Asset Management absoluut en relatief goedkoop.

T T A M. Vandaag lijken aandelen volgens TreeTop Asset Management absoluut en relatief goedkoop. T T A M Een vermogen 249 keer verhogen sinds 1900 Ondanks twee wereldconflicten en de grote crisis van de jaren dertig, verhoogde de reële waarde (na inflatie) van een globale aandelenportefeuille 249

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persconferentie De Nederlandse economie vierde kwartaal 2009

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persconferentie De Nederlandse economie vierde kwartaal 2009 Persconferentie De Nederlandse economie vierde kwartaal 2009 Sheet 1: Opening Goedemorgen dames en heren. Welkom op het Centraal Bureau voor de Statistiek bij de presentatie van de cijfers over het vierde

Nadere informatie

World Economic Forum publiceert Global Information Technology Report 2010-2011

World Economic Forum publiceert Global Information Technology Report 2010-2011 PERSBERICHT World Economic Forum publiceert Global Information Technology Report 20-2011 Nederland zakt naar de 11e plaats op ranglijst van WEF Global Information Technology Report, en de opkomende economieën

Nadere informatie

HALFJAARLIJKS ONDERZOEK. Conjunctuurenquête voorjaar 2015

HALFJAARLIJKS ONDERZOEK. Conjunctuurenquête voorjaar 2015 HALFJAARLIJKS ONDERZOEK Conjunctuurenquête voorjaar 2015 Samenvatting Uit de FME Conjunctuurenquête voorjaar 2015 wordt duidelijk dat veel bedrijven een gezonde uitgangspositie hebben om de uitdagingen

Nadere informatie

Stock picking in bange tijden: Innovatie als keuze criterium

Stock picking in bange tijden: Innovatie als keuze criterium Stock picking in bange tijden: Innovatie als keuze criterium 1. In de huidige aandelenmarkten lijkt het onmogelijk om grote volatiliteit te vermijden en een gezonde performance met een beheerst risico

Nadere informatie

Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 13 oktober 2011

Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 13 oktober 2011 Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 3 oktober Grote Recessie was geen Grote Depressie Wereldhandel Aandelenmarkt 9 8 7 8 VS - S&P-5 vergelijking met crash 99 Wereld industriële

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Toerisme in perspectief

Toerisme in perspectief Toerisme in perspectief NBTC afdeling Research Leidschendam 10-7-2012 Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en

Nadere informatie

3.2 De omvang van de werkgelegenheid

3.2 De omvang van de werkgelegenheid 3.2 De omvang van de werkgelegenheid Particuliere bedrijven en overheidsbedrijven nemen mensen in dienst. Collectieve sector = Semicollectieve sector = De overheden op landelijk, provinciaal en lokaal

Nadere informatie

CRB CCR SR/LVN Conclusies van de sociale gesprekspartners op basis van de documentatienota Macro economische context

CRB CCR SR/LVN Conclusies van de sociale gesprekspartners op basis van de documentatienota Macro economische context CRB 2016-0510 SR/LVN 03.02.2016 Conclusies van de sociale gesprekspartners op basis van de documentatienota Macro economische context 2 CRB 2016-0510 Overzicht groei sinds 1996 Onder invloed van de conjuncturele

Nadere informatie

Meting economisch klimaat, november 2013

Meting economisch klimaat, november 2013 Meting economisch klimaat, november 2013 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers,

Nadere informatie

Huidig economisch klimaat

Huidig economisch klimaat Huidig economisch klimaat 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers, 49). Het aandeel

Nadere informatie

Recordhoeveelheid varkensvlees uitgevoerd

Recordhoeveelheid varkensvlees uitgevoerd Page 1 of 5 Recordhoeveelheid varkensvlees uitgevoerd 11-5-2016 / 02:00 In 2015 exporteerde Nederland een recordhoeveelheid van 944 miljoen kilo varkensvlees, 6 procent meer dan in 2014. Door de lage prijzen

Nadere informatie

Visiedocument Neutralis. Visiedocument Neutralis 2013-06- 07

Visiedocument Neutralis. Visiedocument Neutralis 2013-06- 07 Visiedocument Neutralis 1 Inhoudsopgave: 1. Doel Visiedocument.... 3 2. Ontwikkelingen in de wereldeconomie... 4 3. Ontwikkelingen in de Nederlandse economie. 6 4. Ontwikkelingen binnen de financiële branche

Nadere informatie

Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen

Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen PERSBERICHT Rotterdam, 20 april 2010 Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen Nettowinst 10,5 miljoen (2008: 8,7 miljoen) Voorstel slotdividend

Nadere informatie

De Wereldeconomie van Morgen: Op Zoek naar Groei

De Wereldeconomie van Morgen: Op Zoek naar Groei De Wereldeconomie van Morgen: Op Zoek naar Groei Jan Van Hove Chief Economist, KBC Group NV Bolero Tips & Trends 2016 10 september 2016 Globalization presumes sustained economic growth. Otherwise, the

Nadere informatie

Hoofdstuk 27 Landenrisico

Hoofdstuk 27 Landenrisico Hoofdstuk 7 Landenrisico Open vragen 7. Het IMF verdeelt de wereldeconomie in industrielanden, opkomende industrielanden en ontwikkelingslanden. Binnen de opkomende industrielanden en ontwikkelingslanden

Nadere informatie

PERSCONFERENTIE. Technologische industrie blijft groeien

PERSCONFERENTIE. Technologische industrie blijft groeien PERSCONFERENTIE Technologische industrie blijft groeien Groei activiteit en werkgelegenheid versterkt nog in 2016......maar verslechterende wereldconjunctuur...en we mogen aandacht voor herstel concurrentievermogen

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - juni 2012

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - juni 2012 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - juni 2012 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

Als de Centrale Banken het podium verlaten

Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de centrale banken het toneel verlaten 1. Zichtbaar economisch herstel 2. Het restprobleem 3. Onbekend terrein 4. Wat betekent dit voor asset allocatie? Zichtbaar

Nadere informatie

Wereldwijd beleggen in aandelen met Morningstar

Wereldwijd beleggen in aandelen met Morningstar Wereldwijd beleggen in aandelen met Morningstar Dag van de Belegger 25 November 2011 Maarten van der Pas Redacteur Morningstar Benelux 1 Agenda Morningstar en aandelenonderzoek Belangrijke begrippen Moat

Nadere informatie

Economische visie op 2015

Economische visie op 2015 //5 Economische visie op 5 Nieuwjaarsbijeenkomst VNO-NCW regio Zwolle Björn Giesbergen januari 5 Inhoud Visie op 5 Europa: toekomstige koploper of eeuwige achterblijver? (conjunctuur/financiële markten)

Nadere informatie

Rabobank Food & Agri. Druk op varkensvleesmarkt blijft. Kwartaalbericht Varkens Q2 2015

Rabobank Food & Agri. Druk op varkensvleesmarkt blijft. Kwartaalbericht Varkens Q2 2015 Rabobank Food & Agri Kwartaalbericht Varkens Q2 2015 Druk op varkensvleesmarkt blijft De vooruitzichten voor de Nederlandse varkenshouderij voor het tweede kwartaal 2015 blijven mager. Ondanks de seizoensmatige

Nadere informatie

De favoriete aandelen van Bart Sebrechts

De favoriete aandelen van Bart Sebrechts De favoriete aandelen van Bart Sebrechts 08/08/2016 om 09:16 door Bart Sebrechts Bart Sebrechts, hoofd beleggingen van Merit Capital, geeft in zijn aandelenselectie geven de voorkeur aan marktleiders met

Nadere informatie

Statistisch Magazine Internationale economische ontwikkelingen in de periode 2010 tot en met 2012

Statistisch Magazine Internationale economische ontwikkelingen in de periode 2010 tot en met 2012 Internationale economische ontwikkelingen in de periode 2010 tot en met 2012 Inleiding Lorette Ford De economische ontwikkeling van een land kan door middel van drie belangrijke economische indicatoren

Nadere informatie

Henkel levert goede prestaties in het tweede kwartaal

Henkel levert goede prestaties in het tweede kwartaal Persbericht 12 augustus 2014 Vooruitzichten voor 2014 bevestigd Henkel levert goede prestaties in het tweede kwartaal Solide organische omzetgroei: + 3,3% Omzet, beïnvloed door valuta-effecten: 4.137 miljoen

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 september 2014 130,4%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 30 juni 2014. Over de eerste negen maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report

27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report 27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report Door Wim-Hein Pals, Head Robeco Emerging Markets Equities Vanwege hogere economische groei en sterkere financiële balansen, zijn de opkomende markten aantrekkelijker

Nadere informatie

Het 4 e kwartaal van 2014.

Het 4 e kwartaal van 2014. 1 Het 4 e kwartaal van 2014. Zoals werd aangegeven aan het einde van het derde kwartaal van 2014 zou voorzichtigheid betracht worden bij het investeren in aandelen. De kansen op topvorming werden zo groot

Nadere informatie

Koninklijke BAM Groep nv Eerste kwartaalresultaten Pers conference call Bunnik, 10 mei 2012

Koninklijke BAM Groep nv Eerste kwartaalresultaten Pers conference call Bunnik, 10 mei 2012 Koninklijke BAM Groep nv Eerste kwartaalresultaten 2012 Pers conference call Bunnik, 10 mei 2012 Hoogtepunten Sectoren Bouw en techniek en Infra: volume en marges onder druk Vastgoed: verslechterend klimaat

Nadere informatie