Verdieping & Verbreding van emancipatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verdieping & Verbreding van emancipatie"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2012 Verdieping & Verbreding van emancipatie

2 2012, Verandering, Vernieuwing en Voortzetting In 2012 werd Dona Daria benoemd tot Kenniscentrum Emancipatie. Een jaar van transitie en verandering. Maar ook een jaar waarbij de welbekende projecten en activiteiten van Dona Daria werden voortgezet, verder werden ontwikkeld en verbeterd. Daarnaast gingen we aan de slag met onze nieuwe functies. Hierbij presenteren wij een beknopt jaarverslag van Kenniscentrum Emancipatie Dona Daria. Dit jaarverslag is onderverdeeld in vier velden, onze primaire functies te weten; Informatie- en adviesfunctie, Makelaarschap, Ondersteuning van deelgemeenten en instellingen en Agendering van emancipatie. Verder een overzicht van onze activiteiten onder de noemer Emancipatie Burger in de lift en overige projecten. De activiteiten die beschreven worden onder Emancipatie en de diverse functies zijn gefinancierd door de Gemeente Rotterdam. De projecten worden gefinancierd door diverse gemeenten en fondsen. Met dit verslag willen wij geïnteresseerden, onze achterban, beleidmakers en partnerorganisaties in vogelvlucht een beeld geven van ons werk in Verder geven we een vooruitblik op onze activiteiten in 2013, waar verdere verdieping en verbreding van emancipatie centraal staat. Communicatie In 2012 heeft Dona Daria geïnvesteerd in het vergroten van haar zichtbaarheid binnen de verschillende doelgroepen en netwerken. Het is immers van belang om vragen te inventariseren, signalen te verspreiden en kennis door te geven. Zowel in Rotterdam als daarbuiten. Door middel van een vernieuwde website en huisstijl, de inzet van Social Media en zichtbaarheid tijdens diverse evenementen zijn belangrijke stappen gezet om de huidige doelgroepen en nieuwe doelgroepen beter te bereiken. Daarnaast bracht DonaDaria diverse publicaties en nieuwsbrieven (DonaDariaNieuws) uit. Bovendien besteedden verschillende media in 2012 aandacht aan DonaDaria, waaronder het AD Rotterdams Dagblad naar aanleiding van de Stand Vrouwen en Haven, tijdens de Wereldhavendagen. In 2013 zal er verder worden ingezet om het bereik en zichtbaarheid van Dona Daria te vergroten. DonaDariaNieuws Dona Daria heeft een nieuwsbrief ontwikkeld die gericht is op kennisvergroting van thema s, een platform biedt voor andere instellingen en de discussie over emancipatievraagstukken stimuleert. In 2012 verschenen nieuwsbrieven met de volgende titels: Emancipatie = Zelfredzaamheid, gendergelijkheid en sociale mobiliteit Haar Talent, Haar Kracht Vaders in de opvoeding Aan de slag met Full Engagement Gendergelijkheid Vrouwen en techniek: een combinatie met ongekende mogelijkheden Vrijwilligerswerk versus betaald werk Opvoeden? Jong geleerd... Huiselijk geweld: houd het op de agenda Active aging, spannende geschiedenis en dromen Oplage per titel : 1500 Overige producten en publicaties Adviesrapport en beleidsbrief Tegenprestatie op maat biedt kansen Factsheet Sociale mobiliteit Factsheet Vrouw & haven Film Vrouw & Haven Publicatie Active aging: 25 portretten van Rotterdamse vrouwen van 55 jaar en ouder Kennisbank i.s.m. Radar, RotterdamV en het Rotterdams Kenniscentrum Diversiteit Flyer Praten over seksualiteit. Tien tips voor ouders DonaDaria Nieuws in beeld

3 Bereik in Cijfers Informatie & advies 117 adviezen Ondersteuning deelgemeenten en instellingen 105 ondersteunde organisaties d.m.v. advies, training en coaching on the job Aantal deelgemeenten: 9 Aantal Clusters/diensten gemeente Rotterdam: 3 Makelaarschap Advies Tegenprestatie op maat biedt kansen i.s.m. 61 organisaties, 183 deelnemers werkconferenties en 92 respondenten. Emancipatie op de Rotterdamse agenda Diverse evenementen o.a. Internationale vrouwendag en Vrouw & Haven tijdens de Wereldhavendagen. Meetbaar bereik: 456 deelnemers Meidensalons 8 bijeenkomsten met 307 deelnemers Emancipatie cursussen en themabijeenkomsten Aantal deelnemers: 626 Train de trainer Participatiepaspoort Aantal deelnemers: 43 Projecten Totale bereik: 313 deelnemers Dona Daria maakte in 2012 onderdeel uit van de volgende netwerken Rotterdamse Kenniscentra overleg Dona Daria, RKD, RotterdamV en Radar BOSSR Branche Organisatie voor de Sociale Sector Dag van de Dialoog Werkgroep Huiselijk Geweld en Kindermishandeling- GGD Rotterdam Rijnmond Vrouwenplatform Delfshaven en Feijenoord Multidisciplinair Netwerk Nazorg Besneden Vrouwen Klaar voor een Kind GGD Rotterdam Rijnmond en Erasmus MC Valorisatiecommissie Consanguiniteit Marokkaanse en Turkse Nederlanders VU en VUmc Vaderwerkgroep Delfshaven Wervingscampagne moslimpleegouders Kinderpostzegels Nederland Expertiseteam Eigenkracht Lize overlegpartner Rijksoverheid Zuid-Europese gemeenschappen Rotterdamse Sociale Alliantie Policy Advocacy Network - Open Society Foundation De activiteiten van Dona Daria vonden in 2012 plaats in Gemeente Rotterdam, Gemeente Schiedam, landelijk en Europees. Emancipatie Onder emancipatie verstaan wij het bespreekbaar maken van taboeonderwerpen, maatschappelijke en economische participatie, genderbewust opvoeden en het wegwerken van intolerantie jegens andersdenkenden. Voor mannen, vrouwen, jong en ouder. Emancipatie vindt plaats op verschillende niveaus: het niveau van het individu, de nabije omgeving van dat individu Informatie- en Advies Allerlei maatschappelijke organisaties, (deel) gemeenten en burgers kunnen bij Dona Daria terecht voor advies en informatie over emancipatie onderwerpen. Ook ongevraagd publiceren wij adviezen die een bijdrage kunnen leveren aan het emancipatieproces. We organiseren o.a. expertmeetings en conferenties met proffessionals en beleidsmakers over actuele maatschappelijke onderwerpen. Hieronder een paar voorbeelden. (gemeenschappen) en de samenleving. Dona Daria ondersteunt emancipatieprocessen op alle drie die niveaus. En pakt iedere aanleiding aan om emancipatie op de maatschappelijke en politieke agenda te zetten. Kenniscentrum Emancipatie Dona Daria opereert vanuit de functies: Informatie- en advies, Makelaarschap, Ondersteuning van deelgemeenten en instellingen en Agendering van emancipatie. Daarnaast ontwikkelt Dona Daria projecten en activiteiten binnen het kader Emancipatie Burger in de lift Rotterdam. Hierin komt de nadere uitwerking van de definitie van verborgen vrouwen aan de orde, inzicht in de diverse categorieën verborgen vrouwen en een oproep tot inzet op beperking van risicofactoren. Conferentie Stille dilemma s van jongeren met een niet-westerse achtergrond, mythes rond maagdelijkheid Dona Daria heeft geadviseerd in de voorbereiding van de conferentie en heeft een bijdrage geleverd in het discussiepanel als deskundige met betrekking tot het bespreken van het taboe van seksualiteit tussen ouders en kinderen. Advies Leerwerktraject Vrouwen in de haven Dona Daria heeft Reïntegratiebureau Potenco geadviseerd bij de ontwikkeling van hun idee om een leerwerktraject voor vrouwen in de haven te starten. Advies Realisatie aanpak Verborgen vrouwen Naar aanleiding van de motie Realisatie aanpak verborgen vrouwen heeft Dona Daria een advies geschreven voor de Gemeente Joke Dekker, Beleidsmedewerker Deelgemeente IJsselmonde Dona Daria heeft ons geadviseerd rondom de organisatie van een emancipatieconferentie. Het aanbod sloot goed aan bij onze vraag. Dona Daria kwam niet alleen met een inhoudelijk goed verhaal, maar dacht tevens mee in het proces. Dat maakte de samenwerking prettig.

4 Coaching on the job Bij coaching on the job wordt een vrijwilliger of professional onder begeleiding geleerd om in zijn of haar groep moeilijke onderwerpen bespreekbaar te maken, denk hierbij bijvoorbeeld aan sociale controle en zelfredzaamheid. Er wordt gebruik gemaakt van een door Dona Daria ontwikkeld handboek waarmee vrijwilligers en professionals zelf met de thema s aan de slag kunnen. Edite Oliveira, Stichting Portuverde over coaching on the job (omgaan met spanningen voor Kaapverdiaanse en Portugese ouderen) Ik ben heel blij met de coaching die ik krijg van Dona Daria. Mijn coach is erg betrokken, legt alles duidelijk uit en heeft veel geduld. Ook betrekt ze mij en mijn achterban actief bij andere activiteiten van Dona Daria. Daar leer ik veel van! Train de Trainer Het project Train de Trainer is gericht op professionals en vrijwilligers die met ouders werken, zoals oudercontactpersonen, leerkrachten, maatschappelijk werkers en hulpverleners. In 2012 hebben we de onderwerpen genderbewust opvoeden en loverboys behandeld. Internationale vrouwendag Haar talent, haar kracht. Conny Janssen Danst opent de stedelijke bijeenkomst in de burgerzaal van het stadhuis Rotterdam. Ondersteuning deelgemeenten en lokale organisaties In het afgelopen jaar brachten we de infrastructuur van instellingen, organisaties en voorzieningen in de diverse deelgemeenten verder in kaart. Met als doel de emancipatiedoelstellingen op zowel individueel als groeps- en deelgemeentelijk niveau optimaal te kunnen bereiken. We brengen de diverse partijen in contact met elkaar en trainen sleutelfiguren en professionals bij de toepassing van verschillende methodieken. Vrouwenplatform Feijenoord In de deelgemeente Feijenoord bestond al langere tijd bij zowel de deelraad als bij vrouwen- en welzijnsorganisaties de behoefte aan een vrouwenplatform. Dona Daria heeft een adviesnota uitgebracht en heeft actief deelgenomen aan het realisatieproces samen met de diverse partijen. Sinds 2013 functioneert het Vrouwenplatform zelfstandig en neemt Dona Daria een adviserende rol in. Kenniskring Curaçaose gemeenschap Dona Daria heeft het proces van de kenniskringen vanuit emancipatoir perspectief geadviseerd en zal in samenwerking met Progres en het Rotterdams Kenniscentrum Diversiteit zorg dragen voor de verdere ontwikkeling van de kenniskringen in 2013 en de borging hiervan in Gemeente Rotterdam, directie Veilig heeft de ontwikkeling van kenniskringen binnen de Curaçaose gemeenschap gefaciliteerd. Kansrijk emancipatieklimaat Kralingen-Crooswijk: Advies waarborging activiteiten vrouwengroepen Dona Daria heeft meegewerkt aan een inventarisatie onder vrouwengroepen bij zelforganisaties. Centraal stond de vraag hoe vrouwengroepen in de deelgemeente Kralingen-Crooswijk hun activiteiten kunnen continueren en welke ondersteuning daarvoor minimaal nodig is vanuit de deelgemeente en/of professionele organisaties in het maatschappelijk veld. Resultaat is inzicht in de diverse vrouwengroepen, de activiteiten en behoefte aan ondersteuning. Aanbesteding Zorg en Welzijn: Vrouwen laat je horen! Op 18 oktober is er in samenwerking met de sleutelfiguren van de vrouwengroepen in deelgemeente Centrum een bijeenkomst georganiseerd met als doel aanbevelingen te formuleren richting de nieuwe partijen Radar en Kwadraat. De uitkomsten zijn gebundeld in het adviesrapport en bevat aanbevelingen over de samenwerking en behoeften in de beleidsterreinen Sociale participatie, Talentontwikkeling en Zorg en hulpverlening. Marit van der Riet, Portefeuillehouder Participatie, Integratie en Emancipatie Deelgemeente Feijenoord Emancipatie is een belangrijk onderwerp in onze deelgemeente. Dona Daria heeft goed zicht op de situatie in de deelgemeente en biedt ons adequate ondersteuning. Dona Daria stimuleert onderlinge samenwerking tussen organisaties die met emancipatie bezig zijn. Cedric Krolis, Jan- Piet Hoogenhout, Marjan Verveda en Margaret Chotowski tijdens de werkconferentie Kracht en talent in de bijstand M/V.

5 Makelaarschap We bieden een stadsbrede klankbord emancipatie waarin professionals en beleidsmakers vanuit verschillende disciplines hun aanpak bespreken. Met als doel de gemeenschappelijke boodschap te verduidelijken. Tegenprestatie op maat biedt kansen Vanuit emancipatoir perspectief is de tegenprestatie voor cliënten van de dienst Werk en Inkomen onder de loep gelegd. Er zijn meerdere aanbevelingen geformuleerd op het niveau van vrijwilligersorganisaties, de dienst Werk en Inkomen en de cliënten zelf. Belangrijk is om een keten van organisaties te realiseren die in samenwerking met de gemeente Rotterdam zich inzetten om cliënten te ondersteunen bij het vervullen van hun maatschappelijke inspanning. Samenwerking, afstemming, duidelijke informatievoorziening vanuit de dienst Werk en Inkomen, aandacht voor competenties, verschillen tussen mannen en vrouwen, taal en mantelzorg zijn daarin belangrijke aandachtspunten. Emancipatie op de agenda Emancipatie prominent op de politieke en maatschappelijke agenda. Dat is ons doel en we grijpen iedere aanleiding aan om dit realiseren. Werkconferentie Matching voor succes Cocky Ruitenberg, Coördinator Lokaal Team Huiselijk Geweld GGD Rotterdam-Rijnmond Dona Daria heeft mij geadviseerd omtrent operationalisering van mijn boek Spotlight op huiselijk geweld. Het zijn kleurrijke dames die verbindingen leggen tussen wetenschap, kennis en ondernemende creatievelingen met allemaal hetzelfde doel: De wereld een stukje beter maken! Zodoende werd ik geïntroduceerd in een heel nieuw netwerk, waar ik mij meteen thuis voelde. Publiekscampagne Week zonder geweld Er is een laagdrempelige publiekscampagne georganiseerd met posters en kaarten om het thema huiselijk geweld op de agenda te plaatsen en bekendheid te geven aan het advies- en steunpunt huiselijk geweld (ASHG) van de gemeente Rotterdam. Tevens is er een expertmeeting georganiseerd over de toegankelijkheid en bekendheid van het ASHG. Onze partners waren Arosa en GGD Rotterdam-Rijnmond. We redden ons wel! Een debat tweeluik In november organiseerde de vier Rotterdamse Kenniscentra, Dona Daria, RADAR, RotterdamV en Diversiteit een debat tweeluik met als onderwerp: hoe staan we er op dit moment voor in de doe-hetzelfmaatschappij? Het eerste deel richtte zich op Denken over de doe-het-zelf-maatschappij en in deel 2 lag de nadruk op We gaan het zelf doen!, waarbij tijdens interactieve brainstormsessies ideeën naar voren kwamen voor een maatschappij waarbij burgers de taken van de (deel)gemeenten overnemen. In korte tijd is er kennisgemaakt met verschillende creatieve methoden waarmee je een nieuwe situatie kunt aanpakken. Het proces is in gang gezet. Team Dona Daria op de stand Vrouw & Haven tijdens de Wereldhavendagen. Internationale Vrouwendag 2012: Haar talent, haar kracht Internationale Vrouwendag 2012 stond in het teken van talenten van hoog én laag opgeleide vrouwen. Iedereen heeft talenten, maar is hier niet altijd bewust van. Diverse vrouwennetwerken van zowel zelforganisaties als van zakelijke vrouwengroepen werden aan elkaar verbonden. Vrouw&Haven op de Wereldhavendagen Voor de Wereldhavendagen realiseerde Dona Daria de stand Vrouw&Haven. Drie dagen lang stonden we met een stand om bezoekers bewust te maken van het thema vrouwen en haven. Er is een enquête gehouden onder 200 respondenten. De uitkomsten hiervan zijn gebundeld in de factsheet Vrouw&Haven. Partners hierin waren de Gemeente Rotterdam, Finance for Women, World Wide Women, Female Factor, WomenINC., Tehcnika10 en VHTO. Meidensalons Ook in 2012 organiseerde Dona Daria tal van meidensalons voor meiden in de leeftijd van jaar. Het zijn wijkgerichte bijeenkomsten waarbij verschillende thema s worden behandeld. Te denken valt aan seksualiteit, partnerkeuze en huwelijksdwang, beroepskeuze, sociale vaardigheden en Loverboys. Hierbij werden 307 jongeren bereikt. We hebben hierbij samenwerkt met diverse zelforganisaties, Project014, het Zadkine College en het Albeda College. Cursussen en themabijeenkomsten in de wijken Het afgelopen jaar zijn verschillende cursussen en themabijeenkomsten uitgevoerd binnen het kader emancipatie en non-formele educatie. Een aantal voorbeelden uit ons aanbod: Aan de slag met je talenten, Omgaan met spanning, Sociale vaardigheden, Seksualiteit en gendergeliijkheid, Zelfredzaamheid en Gezonde leefstijl en Preconceptiezorg. In de cursussen worden verschillende methodieken gehanteerd. Centraal staat het stimuleren van een bewustwordingsproces. We hebben hiermee 628 personen bereikt in de deelgemeenten IJsselmonde, Feijenoord, Delfshaven, Kralingen-Crooswijk, Hoogvliet, Centrum, Charlois en Noord. Ook hier werkten we samen met diverse zelforganisaties, buurthuizen, scholen en religieuze organisaties.

6 Projecten We hebben projecten ontwikkeld die gericht zijn op bewustwording en bespreekbaar maken van taboeonderwerpen, de ontwikkeling van vaardigheden en participatie aan de samenleving. We werken hierbij samen met diverse partners. Participatiepaspoort De methodiek van het Participatiepaspoort biedt welzijnsinstellingen en organisaties in de wijk een instrument om op gestandaardiseerde wijze een volledig en overzichtelijk beeld te krijgen van de behoefte aan ondersteuning die vrouwen hebben. In 2012 is deze methodiek uitgerold in de deelgemeenten Charlois, Feijenoord, Delfshaven en Noord. In 2013 vinden er nog miniconferenties in vier deelgemeenten plaats, een stedelijke expertmeeting en eerstelijns cursussen voor vrouwen. Financiering: Gemeente Rotterdam Looptijd: Vadercentrum Delfshaven 15 januari 2012 vond de officiële openingsbijeenkomst van het vadercentrum plaats. In de loop van het jaar werden de Trainingen Omgaan met Pubers en Opvoeding gegeven. Daarnaast werden er in de week van de vader april, een themabijeenkomst: Rol van de vader in de opvoeding en een vadervoetbaltoernooi georganiseerd. Verder werd de activiteit Vogelhuisjes bouwen met vaders en kinderen opgezet en georganiseerd. Financiering: Oranjefonds Looptijd: Antilliaanse Meiden aan de Slag en themabijeenkomsten ouderbetrokkenheid - Schiedam Meiden aan de slag is een trainingspakket gericht op de weerbaarheid van meiden. In 2012 is de training uit 2011 uitgebreid met meerdere groepen Antilliaanse meiden. We hebben de gemeente Schiedam geadviseerd en begeleid bij een aanbod voor ouders. Ook de uitvoering viel onder Dona Daria. We werkten hierbij samen met diverse scholen en stichting EPAH. Financiering: Gemeente Schiedam Looptijd: 2012 Praat en doe mee! Seksualiteit is tussen ouder en kind vaak moeilijk bespreekbaar. Uitdaging in dit project is om ouders en jongeren met elkaar in gesprek te laten gaan over dit onderwerp. Met de in 2011 ontwikkelde methodiek Praat en doe mee heeft Dona Daria de cursus Praat en doe mee! voortgezet. Daarnaast is de Flyer Praten over seksualiteit ontwikkeld. Deze is breed verspreid binnen ons netwerk. Een vervolg hierop is de DonaDariaNieuws editie februari 2013 Seksuele voorlichting. Meer dan praten over bloot. Financiering: SKAN fonds en fonds DBL Looptijd: Oud en wijs genoeg?! Met het project Oud en wijs genoeg?! hebben we in de afgelopen anderhalf jaar oudere migrantenvrouwen ondersteund in het proces om zich voor te bereiden op hun oude dag. In het spanningsveld van kracht en kwetsbaarheid, en rekening houdend met de diversiteit tussen de verschillende groeperingen, wilden we de deelnemers activeren om na te denken over later, keuzemogelijkheden te bedenken en te onderzoeken, en handelingsperspectieven te ontwikkelen. In 2013 vindt er nazorg plaats voor de vrouwen die hebben deelgenomen en wordt het project afgerond met een expertmeeting en een publicatie. Partner: NOOM (netwerk van organisaties van oudere migranten) Financiering: VSB-fonds, Sint Laurens fonds en Fonds DBL. Looptijd: Yvonne Heygele, projectontwikkelaar/adviseur NOOM over de samenwerking in het kader van het project Oud en wijs genoeg?! Ik heb groot respect voor de deskundigheid, affiniteit en het geduld waarmee de medewerkers van Dona Daria het gesprek zijn aangegaan met oudere vrouwen en hun dochters over hun oude dag in Nederland. Bijzonder vind ik ook de volhardendheid waarmee zij vrouwen die normaliter niet participeren in activiteiten hebben gemobiliseerd voor dit project. Een deelnemer tijdens een gesprek over oud worden: Later zou ik wel in een verzorgingshuis willen wonen. Mijn man wil daar niets van weten. Hij denkt: zij zorgt wel voor mij. Ambassadrices Ouderschap begint eerder dan je denkt! Naar aanleiding van de cursus Ouderschap begint eerder dan je denkt! is het project Ambassadrices Ouderschap begint eerder dan je denkt! ontwikkeld. Het is een verbreding, verdieping en gebiedsgericht vervolg. Op deze manier kunnen signalen eerder worden opgepikt en kunnen resultaten geborgd worden. In december 2012 is gestart met informatiebijeenkomsten en werving. De doelstelling is om in de deelgemeenten Feijenoord en Delfshaven 20 vrouwen op te leiden tot ambassadrice. De training van de ambassadrices vindt in 2013 plaats. In 2014 verschijnt er een methodiekbeschrijving en een expertmeeting over het project. Partners: GGD Rotterdam-Rijnmond (programma SWWG), Kracht van de vrouw en VEC Botu. Looptijd: december mei 2014 Financiering: stichting Kinderpostzegels, GGD Rotterdam-Rijnmond, Oranjefonds en deelgemeente Feijenoord. Diversiteit in Pleegzorg Doel van het project is om bewustwording te creëren onder ouders en hun omgeving over het belang van pleegzorg, het belang van een soortgelijke opvoedingsomgeving voor het uit huis geplaatste kind en het tekort aan pleegouders met diverse culturele achtergronden. Helaas komt het aanbod van pleegouders qua culturele achtergrond niet overeen met de kinderen die uit huis worden geplaatst. Stichting Kinderpostzegels heeft het initiatief genomen om een project te financieren om meer diversiteit in pleegzorgouders te realiseren. In de werkgroep namen meerdere (zelf)organisaties plaats, waaronder Dona Daria. In 2012 hebben er meerdere werkgroepbijeenkomsten plaatsgevonden. In 2013 vindt de training aan sleutelfiguren door Dona Daria plaats en de voorlichtingen door sleutelfiguren. Het project wordt afgesloten met een expertmeeting en een publicatie. Partners: o.a. PBR, Sonppcan, Trias Pedagogica, Attanmia, Flexus Jeugdplein, Spirit (pleegzorg Amsterdam) en De Rading (pleegzorg Utrecht) Financiering: stichting Kinderpostzegels Looptijd: Communicatietraining Moeders & dochters In opdracht van SPIOR heeft Dona Daria drie communicatietrainingen gegeven aan moeders en dochters. Deze training maakte onderdeel uit van het project Moeders & dochters van SPIOR, dat in het kader van de beleidsdoelstelling emancipatie in de gemeente Rotterdam is uitgevoerd. Partner en financiering: SPIOR

7 Werkconferentie Kracht en talent in de bijstand M/V, met op de eerste rij Gerda Nijssen en de sprekers Wethouder Louwes, Prof. dr. Marise Born en Simone Brummelhuis. De activiteiten en projecten van Dona Daria in 2012 zijn mogelijk gemaakt door:

8 Gerard Scholtenstraat SJ Rotterdam telefoon fax Kenniscentrum Emancipatie Dona Daria, Kenniscentrum Emancipatie, is hèt aanspreekpunt voor professionals, (deel-)gemeenten, zelforganisaties, vrijwilligers en geïnteresseerden die zich bezighouden met onderwerpen rond emancipatie. De nadruk van ons werk ligt op de overdracht van onze expertise aan iedereen die werkt met groepen vrouwen, mannen en jongeren. Maar we richten we ons ook nadrukkelijk op het versterken van het netwerk van organisaties, in Rotterdam en daarbuiten, die zich met emancipatie bezighouden en wij zorgen ervoor dat emancipatie op de politieke agenda blijft. Van oudsher organiseren wij ook projecten en workshops voor vrouwen, mannen en jongeren die stappen willen zetten in hun emancipatieproces. Empowerment staat hierbij centraal. Voor meer informatie zie: of neem contact met ons op.

VERSLAG. Uitdagend, inspirerend & betrokken. 2011: Groeiende erkenning in lustrumjaar

VERSLAG. Uitdagend, inspirerend & betrokken. 2011: Groeiende erkenning in lustrumjaar VERSLAG Uitdagend, inspirerend & betrokken 2011: Groeiende erkenning in lustrumjaar Jaarverslag 2013 2013, emancipatie op allerlei terreinen Emancipatie van vrouwen, mannen en jongeren blijft nodig. Slechts

Nadere informatie

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Arosa biedt veiligheid en bescherming bij geweld in relaties. Vrouwen, mannen en hun kinderen kunnen bij Arosa terecht voor opvang en begeleiding. Arosa

Nadere informatie

milieuvoorlichting voor en door bewoners van multiculturele wijken

milieuvoorlichting voor en door bewoners van multiculturele wijken milieuvoorlichting voor en door bewoners van multiculturele wijken Voor informatie en bestellen van de folder over het project Leve Leven!: Projectbureau Aarde-werk Hugo de Grootstraat 8 2518 ED Den Haag

Nadere informatie

Voorwoord. Hatice Turkmen directeur Stichting LOV

Voorwoord. Hatice Turkmen directeur Stichting LOV 2013 Jaarverslag Voorwoord Het afgelopen jaar hebben we de omslag gemaakt van een uitvoeringsorganisatie naar een ondernemende vrijwilligersorganisatie. Onze enthousiaste vrijwilligers, die een wezenlijk

Nadere informatie

Welkom / Swagatam. Stichting Vrouwen organisatie Sarita

Welkom / Swagatam. Stichting Vrouwen organisatie Sarita Welkom / Swagatam Stichting Vrouwen organisatie Sarita Stichting Sarita Vrouwenorganisatie Sarita opgericht 4 juni 1994 Nieuwe logo Betekenis De naam Sarita betekent letterlijk: een snel stromende rivier.

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

Hoe voorkomen we eergerelateerd geweld?

Hoe voorkomen we eergerelateerd geweld? Hoe voorkomen we eergerelateerd geweld? ARTIKEL - 30 OKTOBER 2015 Het Platform Eer en Vrijheid organiseerde op 8 oktober een landelijke bijeenkomst over eergerelateerd geweld. Hilde Bakker (Kennisplatform

Nadere informatie

Praat en doe mee Rol van opvoeders bij de ontwikkeling van seksualiteit Van hun kinderen ter preventie van seksueel overschrijdend gedrag

Praat en doe mee Rol van opvoeders bij de ontwikkeling van seksualiteit Van hun kinderen ter preventie van seksueel overschrijdend gedrag Praat en doe mee Rol van opvoeders bij de ontwikkeling van seksualiteit Van hun kinderen ter preventie van seksueel overschrijdend gedrag Eind rapportage Dona Daria centrum voor vrouwen en emancipatie

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Inspiratie voor groei en zelfbeschikking Lokaal, nationaal en internationaal

JAARVERSLAG 2014. Inspiratie voor groei en zelfbeschikking Lokaal, nationaal en internationaal kenniscentrum emancipatie JAARVERSLAG 2014 Inspiratie voor groei en zelfbeschikking Lokaal, nationaal en internationaal VOORWOORD Met genoegen presenteert Kenniscentrum Emancipatie Dona Daria het verslag

Nadere informatie

Stichting Zohor. Kort jaarverslag 2005/2006. Voor Participatie van Marokkaanse en Arabische vrouwen

Stichting Zohor. Kort jaarverslag 2005/2006. Voor Participatie van Marokkaanse en Arabische vrouwen Stichting Zohor مؤسسة زهور Voor Participatie van Marokkaanse en Arabische vrouwen لتحسين وضعية النساء المغربيات و العربيات و تشجيع مشاركتهن Kort jaarverslag 2005/2006 Haarlem, februari 2006 Activiteiten

Nadere informatie

BELEIDPLAN Stichting Steunouder Nederland

BELEIDPLAN Stichting Steunouder Nederland BELEIDPLAN 2016 Stichting Steunouder Nederland Voorwoord Steunouder is in 2016 een nieuwe fase ingegaan! We hebben de fase met Stichting Kinderpostzegels Nederland eind 2015 afgesloten. Dankzij deze financiele

Nadere informatie

kinderen toch blijven ondersteunen. Het maakt niet uit wat (Surinaamse vader, 3 kinderen)

kinderen toch blijven ondersteunen. Het maakt niet uit wat (Surinaamse vader, 3 kinderen) In opdracht van de Gemeente Amsterdam (Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling) Als ik mijn vader had gehad vanaf mijn jeugd, dan zou ik misschien anders zijn in het leven. (...) Wat ik allemaal wel niet

Nadere informatie

Activiteitenplan Vrouwencentrum 2009

Activiteitenplan Vrouwencentrum 2009 Activiteitenplan Vrouwencentrum 2009 Participatie, wiens behoefte? In de vorige bijeenkomst (17 juni 2008) stonden we stil bij het gegeven dat de deelname, en dus participatie van de doelgroepen soms te

Nadere informatie

Stichting Nida Stichting Openhaard

Stichting Nida Stichting Openhaard Stichting Nida Stichting Openhaard INHOUDELIJK JAARVERSLAG Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 3 Missie... 3 Visie... 3 Evenementen 2015-2016... 4 Radar bijeenkomst thema; Verbinden... 5 Voorleesexpress...

Nadere informatie

Welkom / Swagatam. Stichting Vrouwen organisatie Sarita

Welkom / Swagatam. Stichting Vrouwen organisatie Sarita Welkom / Swagatam Stichting Vrouwen organisatie Sarita Stichting Sarita Vrouwenorganisatie Sarita opgericht 4 juni 1994 Nieuwe logo Betekenis De naam Sarita betekent letterlijk: een snel stromende rivier.

Nadere informatie

VOORUITBLIK

VOORUITBLIK VOORUITBLIK 2016-2019 VISIE ELANCE ACADEMY ELANCE Academy is sinds 2010 expert in het bevorderen van het emancipatieproces van meiden en jonge vrouwen in Amsterdam. ELANCE Academy gelooft in een wereld

Nadere informatie

Pilot. Diversiteit in Pleegzorg

Pilot. Diversiteit in Pleegzorg Pilot Diversiteit in Pleegzorg Colofon Inhoudsopgave Dit is een uitgave van de samenwerkende partners: 1 Diversiteit in pleegzorg 6 Attanmia www.attanmia.nl Dona Daria www.donadaria.nl Flexusjeugdplein

Nadere informatie

llochtone meiden en vrouwen in-zicht

llochtone meiden en vrouwen in-zicht 2010 PROJECTEN Nieuwsbrief INHOUD Allochtone meiden & vrouwen in-zicht (Vervolg project) Kinderen aan zet (Onderzoek naar de gevolgen voor kinderen van het hebben van een moeder die seksueel misbruikt

Nadere informatie

Hoezo Mantelzorg? INFORMATIEBULLETIN 1OKTOBER 2015

Hoezo Mantelzorg? INFORMATIEBULLETIN 1OKTOBER 2015 INFORMATIEBULLETIN 1OKTOBER 2015 Hoezo Mantelzorg? Dona Daria, het kenniscentrum voor emancipatie in Rotterdam en JSO, kennis- en adviesbureau binnen het sociaal domein, voeren in Overschie en Feyenoord

Nadere informatie

Trainershandboek Man actief. Activering van allochtone mannen in een kwetsbare positie

Trainershandboek Man actief. Activering van allochtone mannen in een kwetsbare positie Trainershandboek Man actief Activering van allochtone mannen in een kwetsbare positie Trainershandboek Man Actief Activering van allochtone mannen in een kwetsbare positie Perihan Utlu en Wil Verschoor

Nadere informatie

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Projectplan Eigen Kracht - Van barrière naar carrière LEVgroep Penningstraat 55 5701 MZ Helmond Projectperiode 2013 2014 1 1 Inleiding Eigen Kracht is

Nadere informatie

Beleidsmatrix lokaal LHBT-emancipatiebeleid 2015 t/m 2017

Beleidsmatrix lokaal LHBT-emancipatiebeleid 2015 t/m 2017 Beleidsmatrix lokaal LHBT-emancipatiebeleid 2015 t/m 2017 Gemeente: Breda Verantwoordelijk wethouder: Miriam Haagh Gemeentelijke contactpersoon: Gerard van Gestel Bestuurlijke portefeuille: Zorg, Wijkontwikkeling,

Nadere informatie

Maatschappelijke participatie als opstap naar betaald werk.

Maatschappelijke participatie als opstap naar betaald werk. Maatschappelijke participatie als opstap naar betaald werk. Paraprofessionele functies Voor allochtone vrouwen zonder formele kwalificaties worden komende jaren paraprofessionele functies gecreëerd. Deze

Nadere informatie

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Wendy Hermans Monique Speelman Karin Stevens Inhoudsopgave 1 Meedoen in Alblasserdam... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Ontwikkelingen... 3 1.3

Nadere informatie

Protocol omgaan met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor vrijwilligersorganisaties

Protocol omgaan met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor vrijwilligersorganisaties Protocol omgaan met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor vrijwilligersorganisaties 2 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Contactpersoon binnen de vrijwilligersorganisatie 6 3. Protocol Omgaan met

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

Van Kooten en de bie. De rol van de vrijwilliger en de betekenis van de Kanteling

Van Kooten en de bie. De rol van de vrijwilliger en de betekenis van de Kanteling Van Kooten en de bie Een vooruitziende blik of is er echt niets veranderd? De rol van de vrijwilliger en de betekenis van de Kanteling http://www.youtube.com/watch?v=ebj1ra24kbs Bijeenkomst 1 Vrijwilliger

Nadere informatie

De kracht van moeder- en vadercentra

De kracht van moeder- en vadercentra De kracht van moeder- en vadercentra De kracht van moeder- en vadercentra Deelnemen aan de samenleving is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Zoals voor vrouwen en mannen die laagopgeleid zijn of die de

Nadere informatie

De rol van ervaringsdeskundigen in cliëntondersteuning

De rol van ervaringsdeskundigen in cliëntondersteuning Kennisdossier: De rol van ervaringsdeskundigen in cliëntondersteuning Deel 2 - Praktijkvoorbeelden en literatuur 1 Inhoudsopgave Uit de praktijk... 3 Interessante publicaties op een rij... 4 Online meer

Nadere informatie

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 Inleiding Sinds 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Het doel van de wet is dat iedereen kan meedoen in de maatschappij,

Nadere informatie

BELEIDPLAN Bestuur Stichting Steunouder Nederland

BELEIDPLAN Bestuur Stichting Steunouder Nederland BELEIDPLAN 2015 Bestuur Stichting Steunouder Nederland Voorwoord Steunouder is in 2014 een nieuwe fase ingegaan! De inspanningen van de afgelopen jaren beginnen vruchten af te werpen. Stichting Steunouder

Nadere informatie

Van Training naar Transitie. Kennismarkt, 18 november 2013

Van Training naar Transitie. Kennismarkt, 18 november 2013 Van Training naar Transitie Kennismarkt, 18 november 2013 Programma Over Estinea Wmo-programma Trainingsprogramma Estinea Achterhoek en Twente 900 cliënten 800 medewerkers 300 vrijwilligers 70 locaties

Nadere informatie

AVI-activiteiten 2015. Transformatieagenda

AVI-activiteiten 2015. Transformatieagenda AVI-activiteiten 2015 Transformatieagenda Januari 2015 Inhoudsopgave Transformatieagenda... 3 Agendapunten transformatie 2015... 5 Aandacht voor iedereen Het programma Aandacht voor iedereen heeft als

Nadere informatie

Talentcoach doorbreekt patronen

Talentcoach doorbreekt patronen Talentcoach Talentcoach doorbreekt patronen Talentcoach is een social profit organisatie. Wij gaan niet voor financiële winst, maar voor sociale winst. Mensen willen mee doen, maar zijn niet (meer) in

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

DONADARIAnieuws. Publiekscampagne. Huiselijk geweld: houd het op de agenda ALERT ZIJN OP SIGNALEN KOPLOPER IN DE AANPAK

DONADARIAnieuws. Publiekscampagne. Huiselijk geweld: houd het op de agenda ALERT ZIJN OP SIGNALEN KOPLOPER IN DE AANPAK DONADARIAnieuws THEMANIEUWSBRIEF VAN KENNISCENTRUM EMANCIPATIE ROTTERDAM JAARGANG 7, NUMMER 34, NOVEMBER 2012 Huiselijk geweld: houd het op de agenda KOPLOPER IN DE AANPAK Publiekscampagne ALERT ZIJN OP

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA FECC. Jaarverslag 2014. Stichting Fecc

FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA FECC. Jaarverslag 2014. Stichting Fecc FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA FECC Jaarverslag 2014 Dit verslag geeft een beknopt beeld van de activiteiten van het jaar 2014. Stichting Fecc Januari 2015 FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE

Nadere informatie

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente.

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 1. Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 2. De overheid moet niet achter de voordeur van mensen willen treden. Dat is privégebied en de eigen

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk is een instrument geworden voor een bezuinigende overheid aldus socioloog

Vrijwilligerswerk is een instrument geworden voor een bezuinigende overheid aldus socioloog Van: Present Nederland Aan: Programcommissies lokale CDA-afdelingen Datum: mei 2017 Betreft: Vrijwilligers en professionals samen voor goede zorg Het CDA weet als geen andere partij dat vrijwilligers goud

Nadere informatie

2010D02442. Lijst van vragen totaal

2010D02442. Lijst van vragen totaal 2010D02442 Lijst van vragen totaal 1 In hoeverre heeft de staatssecretaris jongerenorganisaties betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van haar beleid? 2 Welke verband ligt er tussen de brief over

Nadere informatie

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011 Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn Werkplan 2011 Haarlem, 11 juni 2010 Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland Wilhelminastraat 23 2011 VJ Haarlem telefoon:

Nadere informatie

Werkplan project Eergerelateerd Geweld Eervol Arnhem

Werkplan project Eergerelateerd Geweld Eervol Arnhem Werkplan project Eergerelateerd Geweld Eervol Arnhem Datum: November 2009 Project periode Mei 2009 - mei 2011 Van Nuray Kanik, Projectleider Eergerelateerd geweld Hera. Opdrachtgever Gemeente Arnhem Inhoudsopgave

Nadere informatie

LEIDEN. Dromen over vrijwillige inzet (oriëntatie workshop) MONTFERLAND

LEIDEN. Dromen over vrijwillige inzet (oriëntatie workshop) MONTFERLAND ALMERE Introductie penningmeesters EHBO bij kinderen Geweldloos communiceren Fondswerving (2 trainingen) Eerste indruk (als voorbereiding op sollicitatie betaald en onbetaald werk) Vrijwilligerswerk en

Nadere informatie

Definitie zelfredzaamheid

Definitie zelfredzaamheid Zelfredzaamheidsscan Definitie zelfredzaamheid Onder zelfredzaamheid verstaan we de sociale, fysieke en cognitieve vaardigheden van mensen om zichzelf te redden op alle levensterreinen. Samenredzaamheid

Nadere informatie

Verslag het project ABBA /VL/5998 migranten actief betrekken bij mantelzorg 2016 bijeenkomsten Dialooghuis

Verslag het project ABBA /VL/5998 migranten actief betrekken bij mantelzorg 2016 bijeenkomsten Dialooghuis Beeklaan 167 2562AD Den Haag Verslag het project ABBA /VL/5998 migranten actief betrekken bij mantelzorg 2016 bijeenkomsten Dialooghuis Verslag de tweede fase het project migranten actief betrekken bij

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Inhoud 1. Inleiding 2 De Wmo-werkplaats 2 Schets van de context 2 Ontwikkelde producten 3 2. Doel onderzoek

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Rotterdam, 17 april 2012.

Rotterdam, 17 april 2012. Rotterdam, 17 april 2012. Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van de raadsleden R. Buijt (Leefbaar Rotterdam) en J.L. Ton (Leefbaar Rotterdam) over vervolgvragen verklaring omtrent gedrag

Nadere informatie

Verhogen van zelfredzaamheid en eigenwaarde van de doelgroep door vergroten van beroeps-, maatschappelijke en taalvaardigheden.

Verhogen van zelfredzaamheid en eigenwaarde van de doelgroep door vergroten van beroeps-, maatschappelijke en taalvaardigheden. Activiteiten (homo)emancipatie, discriminatiebestrijding, diversiteit en non formele educatie 2014 Organisatie Naam activiteit Beschrijving activiteit Doel activiteit Accent onderwijs Avondschool Accent

Nadere informatie

Voor onze opleiding geldt: samenwerken met informele zorg hoort erbij

Voor onze opleiding geldt: samenwerken met informele zorg hoort erbij Inspiratie voor hbo zorg en welzijn Informele zorg & Social Work aan de hogeschool Inholland Voor onze opleiding geldt: samenwerken met informele zorg hoort erbij Voor onze opleiding geldt: samenwerken

Nadere informatie

Management samenvatting Ongekend Talent. De woorden Ongekend Talent zijn begonnen om een verhaal te vertellen

Management samenvatting Ongekend Talent. De woorden Ongekend Talent zijn begonnen om een verhaal te vertellen Management samenvatting Ongekend Talent De woorden Ongekend Talent zijn begonnen om een verhaal te vertellen De managementsamenvatting van Ongekend Talent is mede mogelijk gemaakt door Equal subsidiering

Nadere informatie

De effectiviteit van preventieve. voorlichting aan migrantenouders in. Rotterdam over ggz problematiek en. licht verstandelijke beperking

De effectiviteit van preventieve. voorlichting aan migrantenouders in. Rotterdam over ggz problematiek en. licht verstandelijke beperking Nuray Dogan Nadia el Gharnati Erasmus Universiteit 19-11-2015 De effectiviteit van preventieve voorlichting aan migrantenouders in Rotterdam over ggz problematiek en licht verstandelijke beperking De Rotterdamse

Nadere informatie

Stichting Jong & Zwanger Beleidsplan

Stichting Jong & Zwanger Beleidsplan Stichting Jong & Zwanger Beleidsplan Mei 2017 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 2.1 Achtergrond 2.2 Onderbouwing 3. Identiteit 6 3.1 Missie & visie 3.2 Doelstelling 3.3 Strategie 4. Organisatie

Nadere informatie

Vrijwillige inzet is de basis

Vrijwillige inzet is de basis Vrijwillige inzet is de basis Soms hebben mensen een duwtje in de rug nodig om actief te worden als vrijwilliger. U kunt samen met vrijwilligers en organisaties een belangrijke rol spelen bij het stimuleren

Nadere informatie

Oog en oor voor elkaar, Sociale samenhang en leefbaarheid Krimpen aan den IJssel Plan van aanpak, juli 2010

Oog en oor voor elkaar, Sociale samenhang en leefbaarheid Krimpen aan den IJssel Plan van aanpak, juli 2010 Oog en oor voor elkaar, Sociale samenhang en leefbaarheid Krimpen aan den IJssel Plan van aanpak, juli 200. Inleiding In 2009 is in de gemeente Krimpen aan den IJssel een aanvang gemaakt met het formuleren

Nadere informatie

Diversiteit bloeit! Perspectief. Een nieuwe kijk op integratie en participatie

Diversiteit bloeit! Perspectief. Een nieuwe kijk op integratie en participatie Nieuwsbrief 03, december 2012 Inhoudsopgave Diversiteit bloeit! 1 Perspectief: een nieuwe kijk op integratie en participatie 1 Pakistaanse Rotterdammers aan het woord 2 Diversiteitsbewust vakmanschap 3

Nadere informatie

Balans opmaken: Resultaten Taal voor het Leven eerste jaar

Balans opmaken: Resultaten Taal voor het Leven eerste jaar Balans opmaken: Resultaten Taal voor het Leven eerste jaar De Lage Landen Drs. Rita van Dijk & Prof. Dr. Maurice de Greef De kracht van taal http://www.youtube.com/watch?v=z06cbr1ox3a Opbrengsten taaltrajecten

Nadere informatie

Wist je dat... Nieuwsbrief Opvoedwinkel Twinkeltje maart 2015. In deze nieuwsbrief:

Wist je dat... Nieuwsbrief Opvoedwinkel Twinkeltje maart 2015. In deze nieuwsbrief: Nieuwsbrief Opvoedwinkel Twinkeltje maart 2015 In deze nieuwsbrief: Wist je dat... Thema's en cursussen in maart Lezersvraag: "Moet ik mijn zoon verplichten met andere kinderen te spelen?" Mamatijd Moeders

Nadere informatie

seksueel geweld De interculturele aanpak van huiselijk en Wat heeft TransAct u te bieden?

seksueel geweld De interculturele aanpak van huiselijk en Wat heeft TransAct u te bieden? De interculturele aanpak van huiselijk en seksueel geweld Wat heeft TransAct u te bieden? Huiselijk en seksueel geweld komt in alle lagen van de Nederlandse samenleving voor, onder autochtonen en allochtonen.

Nadere informatie

Workshop 3 e nationaal congres Opvoedingsondersteuning. Opvoedingsondersteuning. Kenniswerkplaats Tienplus

Workshop 3 e nationaal congres Opvoedingsondersteuning. Opvoedingsondersteuning. Kenniswerkplaats Tienplus Kenniswerkplaats Tienplus Laagdrempelige ondersteuning aan ouders met tieners in Amsterdam Pauline Naber, Hogeschool INHolland Marjan de Gruijter, Verwey-Jonker Instituut http://www.kenniswerkplaats-tienplus.nl/

Nadere informatie

Inleiding 3 - Missie, Visie en Doelstellingen Stichting Mammarosa Amsterdam (SMA) 3 - Doelgroep 3 Werving en Voorlichtingen 4 - Werving 4 -

Inleiding 3 - Missie, Visie en Doelstellingen Stichting Mammarosa Amsterdam (SMA) 3 - Doelgroep 3 Werving en Voorlichtingen 4 - Werving 4 - Jaarverslag Mammarosa Amsterdam 2015 1 Inhoudsopgave Pagina Inleiding 3 - Missie, Visie en Doelstellingen Stichting Mammarosa Amsterdam (SMA) 3 - Doelgroep 3 Werving en Voorlichtingen 4 - Werving 4 - Vrijwilligers

Nadere informatie

Werkplan 2015 COC Rotterdam pagina 1

Werkplan 2015 COC Rotterdam pagina 1 Werkplan 2015 COC Rotterdam pagina 1 Werkplan 2015 COC Rotterdam Introductie COC Rotterdam vervult als belangenbehartiger voor de LHBT-gemeenschap al 67 jaar een belangrijke maatschappelijke rol in Rotterdam

Nadere informatie

Angelien Bouvrie en Dominique Vranken Veilig Thuis Zuid Limburg

Angelien Bouvrie en Dominique Vranken Veilig Thuis Zuid Limburg Angelien Bouvrie en Dominique Vranken Veilig Thuis Zuid Limburg Regiovisie Veilig Thuis Uitgangspunten Zuid-Limburg Sluitende aanpak voor geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) in Zuid-Limburg. Samenwerking

Nadere informatie

Wijkplan Centrum/ Noord-West. Internet-versie

Wijkplan Centrum/ Noord-West. Internet-versie Wijkplan 2015 Centrum/ Noord-West Internet-versie Inhoudsopgave 1. Visie Pagina 2 2. Wijkanalyse Pagina 3 3. Conclusie Pagina 5 Wijkplan 2015 CNW, maart 2015 Pagina 1 1. Visie De visie van Veens luid:

Nadere informatie

Bedrijfsmaatschappelijk werker

Bedrijfsmaatschappelijk werker Bedrijfsmaatschappelijk werker Doel Verlenen van hulp aan werknemers met (dreigende) (psycho)sociale moeilijkheden, alsmede adviseren van leidinggevenden over (psycho)sociale vraagstukken, binnen het sociaal

Nadere informatie

Stichting SAN Inhoudelijke jaarverslag 2014

Stichting SAN Inhoudelijke jaarverslag 2014 Inhoudelijke jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Inleiding... 3 Activiteiten... 4 SPIOR... 4 Discriminatie... 5 Thema-avonden voor ouders... 6 Sport voor jongeren en ouderen... 7 Samenwerking

Nadere informatie

Programma Mozambique. 1. Context analyse. 2. De programmadoelstellingen. 3. Het landenprogramma Mozambique

Programma Mozambique. 1. Context analyse. 2. De programmadoelstellingen. 3. Het landenprogramma Mozambique Programma Mozambique 1. Context analyse Mozambique is een van de armste en minst ontwikkelde landen ter wereld. In de afgelopen jaren heeft Mozambique echter een sterke economische groei laten zien, is

Nadere informatie

Het Participatiebudget

Het Participatiebudget Het Participatiebudget Communicatieplan Het Participatiebudget: communiceren doen we zo! Gemeente Leeuwarden April 2009 Annette Geurden, invoering budget 1 INHOUDSOPGAVE 1. Aanleiding 3 2. Waarom een communicatieplan?

Nadere informatie

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken Trainingsaanbod Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken 1 Trainingsaanbod Als beroepskracht hoort en ziet u veel en bent u vaak de eerste die mogelijke

Nadere informatie

Stichting Challenges. Beleidsplan 2015-2018 2015-2018. 13 januari 2015

Stichting Challenges. Beleidsplan 2015-2018 2015-2018. 13 januari 2015 Stichting Challenges Beleidsplan 2015-2018 2015-2018 13 januari 2015 ADRES KVK MAIL WEB Diergaardesingel 58, 3014 AC Rotterdam 24422803 info@stichtingchallenges.nl www.stichtingchallenges.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Thema s voor diversiteitsbeleid. In de maatschappelijke opvang voor dak- en thuislozen

Thema s voor diversiteitsbeleid. In de maatschappelijke opvang voor dak- en thuislozen Thema s voor diversiteitsbeleid In de maatschappelijke opvang voor dak- en thuislozen MOVISIE Kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling MOVISIE verzamelt, ontwikkelt en verspreidt kennis en adviseert

Nadere informatie

Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal

Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal Nieuws voor professionals op het gebied van opvoeden en opgroeien 10 Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal In deze nieuwsbrief vindt u als professional, informatie over de ontwikkelingen van

Nadere informatie

SWH laat zich leiden door een heldere visie en een duidelijke strategie. Beiden worden in het visiedocument gepresenteerd.

SWH laat zich leiden door een heldere visie en een duidelijke strategie. Beiden worden in het visiedocument gepresenteerd. Visiedocument Welzijn 2017-2020 Stichting Welzijn Hattem: Dichtbij en in de buurt De missie en visie van Stichting Welzijn Hattem Stichting Welzijn Hattem (SWH) wil de zelfredzaamheid van de inwoners vergroten

Nadere informatie

Agenderen, profileren en kennisdelen Publiciteit voor leefbaarheid.

Agenderen, profileren en kennisdelen Publiciteit voor leefbaarheid. Verkort Jaarverslag 2012 Leefbaarheid Lokale ondersteuning bij idop s Bijeenkomsten met planbegeleiders Aanbod (bijvoorbeeld menukaart) voor idop s in uitvoeringsfase Intervisiebijeenkomsten Masterclass/debat/bijeenkomst

Nadere informatie

Dialoog: homoseksualiteit in de multiculturele samenleving

Dialoog: homoseksualiteit in de multiculturele samenleving Rotterdam, september 2005 Dialoog: homoseksualiteit in de multiculturele samenleving Dit document heeft tot doel een indruk te geven van de activiteiten en het achterliggende gedachtegoed van Stichting

Nadere informatie

=PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ

=PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ http://www.youtube.com/watch?v=6imhyppcmdo&list =PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ UITKOMST ENQUETE Najaar 2013: circa 140 vrijwilligersorganisaties aangeschreven Respons: 46% (65 vragenlijsten) Bij welke

Nadere informatie

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS December 2012 1 Draaiboek Gewoon meedoen in je wijk! Aanleiding van dit draaiboek Gewoon Meedoen in je wijk is een pilotproject dat in 2010 en 2011

Nadere informatie

In dit nummer: Opvoeding en Social Media De radicaliseringsthermometer Veilig achter alle voordeuren. ...en meer. Nummer 9, Jaargang 3, November 2014

In dit nummer: Opvoeding en Social Media De radicaliseringsthermometer Veilig achter alle voordeuren. ...en meer. Nummer 9, Jaargang 3, November 2014 Nummer 9, Jaargang 3, November 2014 In dit nummer: Opvoeding en Social Media De radicaliseringsthermometer Veilig achter alle voordeuren Rotterdams Kenniscentrum Diversiteit Nieuws Mei 2014...en meer Opvoedtafels

Nadere informatie

Workshop: Coach je kind zet allochtone ouders in hun kracht.

Workshop: Coach je kind zet allochtone ouders in hun kracht. Vierde nationaal congres opvoedingsondersteuning Workshop: Coach je kind zet allochtone ouders in hun kracht. Ede,1 juni 2012 1 Opbouw workshop Coach je kind Kort voorstellen, warming up Presentatie van

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING YOU!NG 2014-2016

BELEIDSPLAN STICHTING YOU!NG 2014-2016 BELEIDSPLAN STICHTING YOU!NG 2014-2016 Inhoudsopgave Inleiding... Pagina 3 Missie, visie en strategie... Pagina 4 Doelstellingen, activiteiten en randvoorwaarden... Pagina 5 Begroting... Pagina 8 Tot slot...

Nadere informatie

Jaarverslag St. Samen Redzaam

Jaarverslag St. Samen Redzaam Jaarverslag St. Samen Redzaam 2016 Barrie (links) met jobmaatje Julia Samen Redzaam 2016 Inhoud Inleiding: Lokale samenleving versterken 3 Meerwaarde ReconnAct 4 Financiering 4 Resultaten 5 Training en

Nadere informatie

C A B O A msterdam voorou dere migranten samenvatting jaarverslag 2014

C A B O A msterdam voorou dere migranten samenvatting jaarverslag 2014 C A B O A msterdam voorou dere migranten samenvatting jaarverslag 2014 CABO helpt oudere migranten bij participatie en zelf de regie houden op hun eigen leven. Dat doen we in een kleine bezetting en een

Nadere informatie

Samenvatting Het draait om het kind

Samenvatting Het draait om het kind Samenvatting Het draait om het kind Visie op monitoring in de opvoedingsvariant van pleegzorg Inleiding Aangezien de pleegzorg een onvoldoende geobjectiveerd overzicht heeft van hoe het met de jeugdige

Nadere informatie

Samenwerken èn netwerken

Samenwerken èn netwerken Samenwerken èn netwerken Stappenplan voor versterken van zelforganisaties Auteurs Saskia van Grinsven en Jamila Achahchah Fotografie: Guillermo Dazelle MOVISIE Juni 2012 Inleiding Voor je ligt een stappenplan

Nadere informatie

Vertrouwenswerk & Cliëntenparticipatie

Vertrouwenswerk & Cliëntenparticipatie Vertrouwenswerk & Cliëntenparticipatie CLIËNTENPARTICIPATIE JEUGD Hoe je jongeren kunt betrekken bij jeugdhulp 1 Bij de transitie van de jeugdzorg is inspraak van belang. Juist jongeren en hun ouders die

Nadere informatie

Senioren ontmoeten elkaar. Verslag van 2 oktober 2010

Senioren ontmoeten elkaar. Verslag van 2 oktober 2010 Senioren ontmoeten elkaar Verslag van 2 oktober 2010 Meer overeenkomsten dan verschillen Dit is, in het kort, de conclusie van de lunchbijeenkomst Senioren ontmoeten elkaar 1 op 2 oktober 2010. De lunchbijeenkomst

Nadere informatie

Zwanger, Bevallen, een Kind! Cursus voor alle aanstaande ouders

Zwanger, Bevallen, een Kind! Cursus voor alle aanstaande ouders Zwanger, Bevallen, een Kind! Cursus voor alle aanstaande ouders Aya Crébas Programma - Voorstellen, ZBK gezamenlijk project - Optimale preventie begint voor de geboorte - Geboortecultuur en nieuwe Nederlanders

Nadere informatie

Strategieplan Uitkomst werksessies nov dec 2016

Strategieplan Uitkomst werksessies nov dec 2016 Strategieplan 2017 Uitkomst werksessies nov dec 2016 1 Missie Utrecht in dialoog Utrechters van 8 tot 80, die elkaar anders niet zouden spreken, met elkaar in gesprek brengen over thema s die maatschappelijk

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Voorwoord Dit jaarverslag geeft u een beeld van de activiteiten

Nadere informatie

Zelfredzaamheid, eigen kracht en de rol van kerken: Kansen & grenzen Verslag bijeenkomst maandag 16 november 2015

Zelfredzaamheid, eigen kracht en de rol van kerken: Kansen & grenzen Verslag bijeenkomst maandag 16 november 2015 Who Cares! Zelfredzaamheid, eigen kracht en de rol van kerken: Kansen & grenzen Verslag bijeenkomst maandag 16 november 2015 Op deze bijeenkomst gingen we in gesprek over de kansen en de grenzen ten aanzien

Nadere informatie

Voor een (zorg)aanbod dat aansluit bij laagopgeleiden, migranten en vluchtelingen

Voor een (zorg)aanbod dat aansluit bij laagopgeleiden, migranten en vluchtelingen Voor iedereen die werkt in de zorg, het onderwijs, voor een wijkteam of gemeente Training en advies Voor een (zorg)aanbod dat aansluit bij laagopgeleiden, migranten en vluchtelingen De trainingen en adviestrajecten

Nadere informatie

MEERJARENPLAN Stichting AVN 2014 & 2015

MEERJARENPLAN Stichting AVN 2014 & 2015 MEERJARENPLAN Stichting AVN 2014 & 2015 Vrijwilligerswerk Vrouwen uit huis halen / participatie maatschappij Talenten vrouwen voor de samenleving winnen Nederlandse taal van vrouwen verbeteren Veel vrouwen

Nadere informatie

COACH JE KIND. ouders worden zelfredzame opvoeders

COACH JE KIND. ouders worden zelfredzame opvoeders COACH JE KIND ouders worden zelfredzame opvoeders 1 Eigen Kracht Iedere ouder heeft wel eens vragen over het opvoeden en opgroeien van hun kinderen. De meeste ouders weten waar ze terecht kunnen, zowel

Nadere informatie

Ufuk Dogerle. Contact: Aandachtspunt. Landelijk politiek Stedelijk politiek Media. Lijsttrekker-Voorzitter

Ufuk Dogerle. Contact: Aandachtspunt. Landelijk politiek Stedelijk politiek Media. Lijsttrekker-Voorzitter Landelijk politiek Stedelijk politiek Media info@onsutrecht.nl www.onsutrecht.net Lijsttrekker-Voorzitter Ufuk Dogerle Sinds 1984 werkzaam in de pipeline industrie in Engeland, Canada, Irak, Dubai, Amerika

Nadere informatie

Inzet van vrijwilligers. Niels Hermens (Verwey-Jonker Instituut en Wageningen University) Michiel Smit (Stichting Fier4Grunn)

Inzet van vrijwilligers. Niels Hermens (Verwey-Jonker Instituut en Wageningen University) Michiel Smit (Stichting Fier4Grunn) Inzet van vrijwilligers Niels Hermens (Verwey-Jonker Instituut en Wageningen University) Michiel Smit (Stichting Fier4Grunn) Agenda Vrijwilligerswerk in Nederland Vergelijking zorg, welzijn en sport Drie

Nadere informatie

Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking

Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking Het doel van deze beschrijving is om enerzijds houvast te geven voor het borgen van de unieke expertise van de cliëntondersteuner voor

Nadere informatie

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 In beweging komen Ontwikkelen Meedoen Met lef! Oktober, 2016 1. Inleiding In 2015 en 2016 gingen wij Meiinoar op reis en die reis gaat verder. De reis wordt intensiever

Nadere informatie

Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige.

Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige. Een online cursus waarin per les informatie wordt gegeven over een specifiek onderwerp. Bijvoorbeeld over: borst- en flesvoeding; ouderschap; verzorging van je kind; balans tussen kind en relatie. De lessen

Nadere informatie

De Weekend Academie- jaarverslag 2016

De Weekend Academie- jaarverslag 2016 De Weekend Academie is expert op het gebied van talentontwikkeling, mentorschap en gezinscoaching. Wij ondersteunen gemotiveerde jongeren en hun ouders bij hun ontwikkeling en het vergroten van hun zelfredzaamheid

Nadere informatie