Copyright 2010 Sander Wieringa

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Copyright 2010 Sander Wieringa"

Transcriptie

1

2 Copyright 2010 Sander Wieringa All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any other means, electronical or mechanical, including photocopying, recording or by any other information storage and retrieval system, without permission from the publishers. ISBN / NUR 802

3 Inhoud Voorwoord 7 1 Praten om te scoren 9 Over praten als beroep, de betekenis van praten in organisaties, praten als middel, de directe Nederlandse praatstijl, over de act en de impact, over professioneel praten, nut en onnut van praattraining, over de vier succesfactoren van overtuigend praten 2 Impactfactor # 1: praat met kennis van zaken 30 Praten met en zonder kennis van zaken, waarom borrelpraat ook overtuigt, weet wat je wel en niet weet, over hoe je kunt leren door te luisteren, te veel kennis en moeilijkdoenerij, over het risico van de omgevallen boekenkast 3 Impactfactor # 2: heb een boodschap 50 Over de vertaalslag van kennis naar boodschap, kernboodschappen: hoe je ze bedenkt, hoe je ze formuleert en hoe je ermee kunt scoren, over praten met de pers en op tv, praten met een script en à l improviste, structureren van boodschappen, van informeren naar overtuigen, framing en andere technieken. 4 Impactfactor # 3: wees geloofwaardig 87 Over het groeiende wantrouwen bij luisteraars tegen instituten en tegen praters, over hoe je het zelf kunt verprutsen, over authenticiteit en lichaamstaal, doe gewoon en conversatietaal, belevenissen en bewijzen, over vertellen, acteren, houding en gebaar, plankenkoorts en uiterlijk 5

4 5 Impactfactor # 4: wees aardig en betrokken 132 Wanneer stellen mensen zich voor jou open, kun je innemend wórden, over aardig zijn en steun verwerven, over vragende en dwingende politici, betrokkenheid, emoties, reputaties en eerste indrukken, over Draufgängers, invloed, humor en charisma 6 Laat je niet gek maken! 167 Reageren op kritiek, vasthouden aan je boodschap, ombuigen, debat- en discussietrucs, crisiscommunicatie, office politics, valkuilen bij kritiek, leugens en smoezen, communicatieve kreukelzones en excuses, wat als gesprekken uit de hand lopen? 7 En zwijgen is goud 211 Wanneer je beter niet kunt praten, gesprekken mijden en afkappen, verkeerde podia, talkshows en afzeikgesprekken, de Jakhalzen, medialogica, persoonlijke aanvallen, stoppers en geheimen, overtuigen zonder te praten. Verder lezen over praten 235 Trefwoordenregister 237 Naamregister 241 6

5 1 Praten om te scoren Beroep: prater Soms moet je ergens op een formulier invullen wat je beroep is. Ik ken mensen die dan invullen: manager, ook een paar die invullen: wetenschapper en een enkeling die invult: schrijver. Maar ik ken er niet één die invult: prater. Ook ikzelf niet. Terwijl ik toch het grootste deel van mijn loopbaan met praten mijn geld heb verdiend. Ik praatte als journalist met mensen die ik interviewde en met woordvoerders aan de telefoon. Ik praatte met mijn chef-redacteur over wat er wel en niet in de krant moest. Later werd ik zelf chef en hoofdredacteur van een managementtijdschrift. Dat werd een en al praten. Redactievergaderingen, overleg met de uitgever, gesprekken met redacteuren, freelancejournalisten, grafische vormgevers, advertentieverkopers en lezers. Naast prater werd ik ook spreker. Ik moest vanuit mijn functie spreken op congressen en seminars, op bedrijfsbijeenkomsten en bij recepties en jubilea van medewerkers. Ik werd bovendien bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten waar niet anders dan gepraat en gesproken werd over het vak. En een aantal jaren werkte ik als programmamaker en presentator mee aan televisieseries over ondernemerschap voor Teleac/NOT. Toen stond ik ineens te praten op televisie, het ultieme podium voor de prater. En ik schreef voor scenarioschrijfster Maria Goos stukjes mee aan de dramaserie Oud Geld. Mijn praatjes hoorde ik terug uit de mond van de acteurs die de Bussinkbankiers speelden. Uitgepraat In 2001 was ik voor mijn gevoel uitgepraat. Vooral het leidinggeven aan een tijdschriftredactie praten, praten, praten ging me de keel uithangen. Ik wilde terug naar de inhoud, zoals dat vaker voorkomt bij professionals die in een managementfunctie zijn gerold. Ik startte een van de eerste weblogs (avant la lettre) van Nederland Inspiratienet 9

6 en daardoor werd ik van prater veel meer schrijver. Publicist vulde ik trots in bij beroep. Dat duurde een jaartje. Ik merkte het aan mijn stem. Die had zo veel rust dat hij slap werd. Geen volume meer, pieperig en geforceerd. Net als de spieren van een sporter heeft blijkbaar ook een stem training en oefening nodig om in vorm te blijven. De kans op meer stemoefening kwam snel. In 2002 kreeg ik de mogelijkheid om een bureau over te nemen, dat zich specialiseerde in mediaen presentatietrainingen aan de top van het bedrijfsleven en de overheid. Daarmee kwam ik van het ene uiterste schrijvend voor lezers in het andere uiterste pratend voor praters terecht. Tijdens de trainingen, die doorgaans een hele dag duren, ben ik ongeveer de helft van de tijd aan het praten. De andere helft praten de trainees. Inmiddels werken we met meerdere communicatietrainers, met wie er natuurlijk ook veel gepraat moet worden. En we hebben contact met vele opdrachtgevers en die willen ook vaak buiten de trainingen om even met je praten. Kortom, met een kort intermezzo als zwijgend schrijvend publicist kwam het in mijn eigen loopbaan altijd en overal neer op praten, praten, praten. Toch vul ik als beroep nooit in dat ik prater ben. Praten: belangrijkste tijdsbesteding Heel veel mensen hebben net als ik praten als beroep. Ze zijn weliswaar opgeleid tot arts, advocaat, leraar, dominee, maatschappelijk werker, econoom of psycholoog. Of ze hebben gekozen voor een baan als verkoper, manager, consultant, ambtenaar, politicus, directeur, volksvertegenwoordiger of onderzoeker. Maar als je kijkt waarmee ze hun werkdag vullen, dan is praten vaak de belangrijkste tijdsbesteding. In 1973 schreef Henry Mintzberg zijn beroemde boek The Nature of Managerial Work. Voor het eerst bracht hij in kaart waarmee managers in organisaties hun dagen vullen. Hij analyseerde tien verschillende rollen van een gemiddelde manager. Van die tien rollen zijn er acht die ten uitvoer worden gebracht door te praten: figurehead, leader, liaison, monitor, disseminator, spokesperson, disturbance handler en negotiator. Alleen van de rollen entrepreneur en resource allocator kun je stellen dat ze soms zonder te praten, in stilte achter een bureau of pc kunnen worden ingevuld. Mintzberg stelde in 1973 ook vast dat mana- 10

7 gers verslingerd zijn aan mondelinge communicatie. In die tijd was er nog geen maar waren er wel memo s. Maar de managers waren ook toen al geen schrijvers. Schriftelijke communicatie lezen en schrijven vonden ze vervelend en tijdrovend. Het liefst hadden ze kortdurend en ad hoc mondeling overleg. Liever dan geplande besprekingen en vergaderingen. Even snel iets met iemand bespreken, dat werkt! Eenderde is: praten Er is sinds 1973 volgens mij alleen nog maar veel meer nadruk komen te liggen op mondelinge communicatie in organisaties. In een communicatieonderzoek uit 1996 las ik dat de gemiddelde werknemer in het bedrijfsleven, dus inclusief productiemensen, schoonmakers, enzovoort, eenderde van zijn werktijd aan het praten is, met collega s, klanten en andere relaties. In ander onderzoek uit 2000 en 2003 stond dat werkgevers van technische bedrijven de communicatieve vaardigheden van hun medewerkers belangrijker achtten dan hun technische kennis. En dat het dan vooral ging om het goed kunnen overbrengen van mondelinge boodschappen, samenwerken, onderhandelen en vragen stellen en beantwoorden. Hetzelfde blijkt uit onderzoeken in de zorgsector. Sinds een jaar of tien wordt er in tal van medische faculteiten op aangedrongen op basis van veel en uitgebreid onderzoek dat artsen betere mondelinge communicatieve vaardigheden moeten krijgen. Want de manier waarop artsen kunnen praten is bij patiënten de belangrijkste oorzaak voor eventueel ongenoegen of wantrouwen aangaande hun behandeling. En ook onder juristen en in de rechtspraak is de laatste jaren veel aandacht voor begrijpelijk praten. In Nederland worden niet alleen de zogenoemde persrechters die getraind worden om de media voor te lichten maar ook dienstdoende rechters meer en meer geïnstrueerd om ter zitting en in hun uitspraken in toegankelijke taal te communiceren. Datzelfde geldt voor officieren van justitie en natuurlijk helemaal voor advocaten. Praten, niet lezen We luisteren elke dag naar de inhoud van een heel boek, we praten elke week een heel boek bij elkaar, maar we doen er jaren over om met ons schrijfwerk een boek te vullen, zei eens een communicatiewetenschap- 11

8 per. De voorkeur voor snel mondeling contact groeit alleen maar, ondanks de opkomst van , sms, Twitter en wat dies meer zij. Managers balen van mailtjes en vooral de overload daarvan. Lange mails worden niet of nauwelijks meer gelezen, net zo min als nota s en rapporten. Iedereen in een grote organisatie merkt dagelijks wat er gebeurt met schriftelijk materiaal. Heel zorgvuldig worden tal van uitgekiende teksten op schrift gesteld: notities die afgewogen en precies naar een conclusie of een voorstel toe leiden. Of mailtjes met prikkelende, scherpe observaties. Maar wie dat allemaal heeft opgeschreven en ingestuurd komt vaak van een koude kermis thuis. Uit de reply blijkt dan dat de lezer de inhoud niet tot zich heeft laten doordringen. Of bij de bespreking van het stuk wordt bijvoorbeeld eventjes gevraagd om de inhoud nog even kort samen te vatten. Dan weet de schrijver het al: niet gelezen! Eind jaren tachtig noemde ik dat verschijnsel in een artikel bestuurlijk analfabetisme. Niet dat managers niet kúnnen lezen; ze wíllen niet lezen. Ze willen het horen. Vertel het ze en ze weten het. Ook het omgekeerde is bij veel managers de stelregel: ik heb het je verteld en dus weet je het. A propos: jij, als lezer van dit boek bent dus een grote uitzondering. Gezien je belangstelling voor de inhoud van dit werk beantwoord je vermoedelijk wel aan het beeld van de manager van Mintzberg. Ook jij bent een prater, stel ik me voor. Anders had je dit boek niet gepakt. Maar je doet iets wat weinig praters doen: je leest nu een boek. Een managementboek nota bene! Iets waar het overgrote deel van de managers helemaal niets in ziet. Want wat zij doen leer je niet uit een boek, vinden ze. Dat leer je vooral door het te doen en inderdaad, daar heb je het weer door erover te praten. Maar zie jezelf maar als een bevoorrechte uitzondering op de regel. Je leest en ik moet ervoor zorgen dat je er wat van opsteekt. En hopelijk voor mij en mijn uitgeverij ga je erover praten. Doen! Het gebeurt vooral met praten Het beeld van de pratende manager rijst ook op uit de documentaire boeken van Jeroen Smit, Het drama Ahold en De prooi. Die geschiedenissen zijn één groot relaas van pratende mannen. In bestuursvergade- 12

9 ringen, aandeelhoudersvergaderingen, in de raden van commissarissen, in besprekingen met toezichthouders, ministers, adviseurs, advocaten, bankiers, aan de telefoon, in de auto, in het vliegtuig, aan de bar, in hotels, in interviews. De kracht van deze boeken is dat de schrijver juist ook al die gesprekken heeft weten te reconstrueren en het niet alleen deed met schriftelijke bronnen. Want die waren beperkt en gaven maar een zeer gefragmenteerd beeld. De loftuitingen op beide boeken gingen er vooral over dat Smit als een spreekwoordelijke fly on the wall bij alle besprekingen heeft meegeluisterd. Daarmee werd het verhaal dat hij vertelde compleet. Met andere woorden: ook bij deze grote zaken gebeurde het vooral met praten, praten, praten. Een willekeurig fragment uit De prooi: Groenink reageert furieus Arthur Martinez schraapt zijn keel. Op rustige toon legt hij aan de bestuursvoorzitter van ABN Amro uit dat de Raad van Commissarissen de leiding van het verkoopproces van de bank over gaat nemen. Dat dit in het belang is van de bank en van alle betrokkenen. Dat het tijd wordt om het consortium een serieuze kans te geven. Martinez probeert de boodschap te verzachten door Groenink te verzekeren dat er binnen de Raad van Commissarissen begrip bestaat voor zijn weerstand tegen het consortium. Maar hij wijst er ook streng op dat dit gevoel niet langer functioneel is. Groenink moet het roer nu overlaten aan hem, André Olijslager en Rob van den Bergh. Martinez laat Groenink weten dat hij het al heeft afgekaart met de toezichthouder en dat die akkoord is. Groenink reageert furieus en vindt het een verbijsterend dom voorstel. De bestuursvoorzitter van ABN Amro is ervan overtuigd dat zo n machtsovername in dit stadium suggereert dat de bank op omvallen staat. En als iets rampzalig is voor een bank, dan is het de angst dat ze niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen. Klanten zullen massaal weglopen, de schade zal enorm zijn. Een paar uur na het telefoontje van Martinez staan Olijslager en Van den Bergh bij Groenink in de kamer. Ze komen het plan toelichten. Maar krijgen daar nauwelijks de ruimte voor. De bestuursvoorzitter is ziedend. Hij gaat zeker een kwartier tegen de commissa- 13

10 rissen tekeer. Hij schetst een doemscenario waar ze als commissarissen verantwoordelijk voor zullen worden gehouden. Hij stelt dat zijn collega-bestuurders in opstand zullen komen. De twee commissarissen laten Groenink rustig stoom afblazen en spreken af elkaar de volgende dag weer te zien. Groenink belt meteen met Nout Wellink en vraagt zich af hoe de toezichthouder zo stom kon zijn om in te stemmen met de suggestie van zijn commissarissen. Door zo n stap zou de buitenwereld gaan denken dat de bank niet langer stabiel is. Mensen zouden kunnen gaan denken dat de bank failliet is. En zo gaat het maar door in De prooi en Het drama Ahold: het was één en al praten. Toch zullen ook Cees van der Hoeven, Michiel Meurs, Rijkman Groenink, Wilco Jiskoot en Jan Kalff, enkele van de hoofdrolspelers uit Het drama Ahold en De prooi niet van zichzelf zeggen dat hun beroep prater is. Net zo min als al die andere mensen die met praten hun dag vullen en hun geld verdienen. Ik denk vanwege twee redenen: de eerste is dat praten niet het doel maar een middel is. De tweede reden is dat praten niet wordt gezien als een vak. In elk geval geen vak wat ze ergens op een school geleerd hebben. Die twee redenen zijn belangrijk om te onthouden bij het lezen van dit boek. Niet het praten maar de impact Praten is het middel, niet het doel. Dat geldt natuurlijk voor elke vorm van communicatie. Er zijn eindeloos veel verhandelingen over communicatietechnieken, -stijlen, -middelen en -strategieën en dit boek voegt hopelijk opnieuw iets toe. Maar al die beschouwingen nemen niet weg dat communicatie nooit een doel op zichzelf mag zijn. De communicatie in ons geval: het praten is de act. Maar waar het om gaat is de impact. Het doel van een gesprek is om er iets mee te bereiken. Iets te leren of iets laten landen in het hoofd van de gesprekspartner, iets bij die ander of bij jezelf tussen de oren te krijgen. Praatadvies Houd bij je communicatie altijd het doel voor ogen, wat je met de communicatie wilt bereiken. Praat niet omwille van het praten maar om je doel te realiseren. Het doel bepaalt de middelen. Dus: als een 14

11 telefoongesprek beter is om je doel te bereiken, ga er dan niet voor vergaderen. Als een onderlinge discussie effectiever lijkt dan een presentatie, ga dan niet staan oreren. Als het bedoeling is dat de ander iets bedenkt ga hem dan niet al jóuw oplossingen inpeperen. Pas de act aan aan de gewenste impact. Natuurlijk, ik weet ook dat heel veel gesprekken helemaal geen concreet doel, geen impact hoeven te hebben. Je kunt ook praten puur als tijdverdrijf. Of als smeermiddel om gewoon bij elkaar te zijn. Prima. En heel belangrijk in het sociale verkeer. Het zijn conversaties en zoals we verderop in dit boek zullen zien kunnen we daar veel van leren. Maar de praters waar dit boek voor bedoeld is hebben over het algemeen een hoger doel. Ze zijn bezig met het bereiken van doelen. Ze willen echte gesprekken waarin ze anderen informeren, op gedachten brengen, tot handelen aanzetten. Of ze willen leren, inspiratie opdoen, ideeën ontwikkelen. Ikzelf heb het altijd lastig gevonden om die twee communicatiesoorten conversaties en gesprekken uit elkaar te houden. Misschien lijd ik een beetje aan een beroepsdeformatie van de prater, namelijk dat ik van conversaties graag gesprekken maak. Zomaar kletsen over alledaagse dingen, zonder er iets van te proberen mee te nemen of zonder te proberen iets te laten landen vind ik gauw nutteloos. Wat het zeker niet is. Ik zou zeggen: neem die neiging van mij niet over. Denk niet dat al je praten tot doelen moet leiden. Dat is gewoon niet erg leuk. De directe Nederlandse praatstijl Mijn eigen neiging tot gesprekken en mijn ongemak met small talk zie je bij veel Nederlanders. In veel cultuurbeschrijvingen van de Nederlanders lees je over onze drang tot stevig discussiëren. Het zou diep in onze genen zitten en voortkomen uit ons streven naar lijfsbehoud in de rivierendelta. De Nederlanders konden alleen het hoofd boven water houden als ze gezamenlijk optrokken tegen het water: een te machtige vijand om in je eentje aan te pakken. Dat lukte alleen als groep. Dus het overleg, de discussie, afspraken maken, het polderen : het zat er van oudsher in. 15

12 En het wordt gecultiveerd. Zet drie Nederlandse studenten bij elkaar en ze beginnen te discussiëren. Talkshows en televisiedebatten trekken ongelooflijk veel kijkers. Terwijl er eigenlijk niets gebeurt, alleen een paar mensen die vinnig of gevat met elkaar aan het praten zijn. Wij Nederlanders vinden het prachtig en gaan er ons ook graag mee bemoeien. Thuis op de bank en in allerlei forums op internet. De hevigste politieke discussies in ons land gaan meestal over: wat iemand gezégd heeft. Daar zegt een ander dan weer iets van en dat levert weer volop verdere discussie op. Heerlijk, die Nederlandse praatcultuur. The Dutch argue Op de internationale, Engelstalige Wikipedia lezen we het volgende over Nederlandse kenmerken (ik laat het onvertaald want op die pagina staat ook dat 85 procent van de Nederlanders Engels verstaat): A person who never criticizes others or who s afraid to speak on his own behalf is seen (in by the Dutch) as being simple-minded or failing to tell the truth. Foreigners do not need to worry much about saying something that might in their own culture hurt or be perceived as an insult. The Dutch argue but seldom take offense. The Dutch speak directly and use a lot of eye contact. To a foreigner this may seem intimidating, especially in cultures where matters are discussed with extreme care and politeness, but it is the way the Dutch prefer to communicate. The Dutch tend to be direct, giving straight yes and no answers. They are conservative and forceful and can be stubborn and tough negotiators. The Dutch are not obsessed with numbers. Strategy is clear and communicated to all levels. In many companies the decision-making is slow and ponderous, involving wide consultation (poldermodel). The Dutch do not appreciate the I call the shots mentality, instead they keep talking until all parties agree. Once decisions are made, implementation is fast and efficient. Direct or plain rude? In 2009 ontstond op de Engelstalige webpagina s van NRC Handelsblad, bestemd voor buitenlandse professionals die over Nederland op de 16

13 hoogte willen blijven, een heftige discussie over de Nederlandse omgangsvormen. Het ging vooral over Dutch people: direct or plain rude? De aanleiding voor de discussie, waar heel veel reacties op kwamen, was een essay van de Duitser Christoph Driessen, die na een verblijf in de UK in Nederland was komen wonen en zich had verbaasd over het enorme verschil in directheid tussen de Britten en de Nederlanders. Driessen schreef: Never lie Only in the Netherlands has a friend phoned me up on my birthday to say that she simply did not feel like coming to my party, and that she would rather go for a walk in the dunes. In Germany, and certainly in the US not to mention England the friend would certainly have resorted to a white lie in this case. The Dutch however believe you must never lie to your friends, that it is always best to tell them what you think clearly and directly. Instead, values like respect, consideration and self control were discredited across the line. In the nineties the populist politician Pim Fortuyn reinforced that trend with his motto, I say what I think. I say what I think and bugger anyone who thinks differently sums the Dutch attitude up nicely for me. Buitenlanders vinden het dus maar raar. En zelfs lomp. Een Nederlander heeft in internationaal gezelschap vaak als eerste zijn of haar mening klaar en komt daar ook rap mee op de proppen. Gevraagd en ongevraagd. En dat valt lang niet altijd goed. In België, en nog sterker in Frankrijk en Italië, moet je scherp het onderscheid bewaken tussen conversatie en gesprek. Het zijn landen waarin graag en langdurig wordt getafeld. En het is niet de bedoeling dat er tijdens de lunch of het diner iets wordt besproken. Je moet je dan beperken tot conversaties. Een Hollander die tijdens het voorgerecht van een overdadige lunch tegen zijn Vlaamse zakenpartner ineens zegt: Dus, wat vind je van ons voorstel? of nog erger: Terzake! kan rekenen op een verschrikte blik, een pijnlijke stilte of gefronste wenkbrauwen. Fout! Maar in ons land is dat natuurlijk heel normaal. Het moet wel ergens over gaan, zegt de Nederlander en hij hapt gauw zijn broodje kaas weg. 17

14 Beoordeel een prater op impact De praters, op wie dit boek zich richt, en de praatjes waar dit boek vooral over gaat, hebben dus een doel. Het gaat om de impact en niet om de act. Ook weer zo n typisch Nederlandse eigenschap, waar ik me in dit boek natuurlijk graag aan committeer. Je moet niet kijken naar hoe iemand praat, zelfs niet eens naar wat iemand nou precies zegt, maar naar wat hij of zij ermee bereikt. Per saldo is dat natuurlijk een goede maatstaf: het succes, de impact, bepaalt of de act goed was. In mijn communicatietrainingen gebruikte ik hiervoor graag het voorbeeld van premier Jan-Peter Balkenende. Balkenende is geen goede spreker. Meestal niet. Hij had sporadisch mooie momenten maar meestal was op zijn optreden heel veel aan te merken. Zowel qua vorm als qua inhoud. Hij praatte dan veel te snel met afgeknepen stem, slikte woorden in, draaide om de hete brij heen, waaierde uit, overtuigde niet, riep zelfs veel irritatie en weerstand op bij zijn luisteraars. Verre van een briljante act. Niettemin is Balkenende jaar in jaar uit minister-president gebleven, won hij als lijsttrekker van het CDA drie opeenvolgende verkiezingen en sloot hij nagenoeg elk debat met het parlement onbedreigd af. Met andere woorden: qua impact was Balkenende zeer lange tijd succesvol. Tja. Ik wordt vaak gevraagd wat ik vind van het praten van Balkenende maar ik zeg niet meer zo gauw dat hij het niet goed deed. You can t argue with success, zeggen de Amerikanen. Als je je doelen realiseert dan mag je niet te veel mopperen op de manier waarop je dat doet. Omgekeerd kent u ongetwijfeld mensen die het allemaal heel mooi kunnen vertellen. Als ze aan het woord zijn hangt iedereen aan hun lippen. Ze maken bevlogen of met veel humor hun punt. Op hun act, hun verbale kwaliteiten, is niks aan te merken. Toch heb je van die mensen die in hun werk niettemin weinig bereiken. Als puntje bij paaltje komt doen de anderen toch niet wat deze prima prater voorstelde. Dan kan ik als communicatieadviseur wel blijven roepen dat ze perfecte verhalen afsteken, maar als de impact ervan niets voorstelt dan gaat er blijkbaar toch iets fout. Praatadvies Beoordeel je eigen communicatie en die van anderen primair op het 18

15 resultaat van die communicatie. Als een verkoper veel verkoopt moet je niet mopperen op zijn of haar taal of stijl of tekst. Als een chef zijn medewerkers prima laat presteren accepteer dan dat hij misschien meer of minder praat dan jij zelf zou doen. Als een politicus de verkiezingen wint, zeg dan niet dat hij niet kan speechen. Kijk naar het resultaat. De impact, niet de act. Dat maakt je als communicatieadviseur bescheiden. En dat is dus ook de eerste reden waarom bestuurders en managers zich niet zo gauw prater noemen. Ze hebben gelijk. Ze moeten niet afgerekend worden op hun praten maar op de resultaten van dat praten. Het vele praten is net zo zeer een instrument als het vele reizen, het vele nadenken of het vele zitten. Met dien verstande dat praten zoals ze zagen bij Henry Mintzberg en bij Jeroen Smit wel een heel groot deel van hun werk is. Praten is wel degelijk een vak Praters noemen zichzelf dus geen praters omdat ze het gepraat zelf onbelangrijk vinden, ondanks het feit dat ze er veel tijd aan spenderen. Maar het praten is voor hen slechts een middel bij hun werk, niet het doel. Daar ben ik het dus volledig mee eens. De tweede reden waarom praters zich niet graag praters noemen komt door het feit dat ze het praten niet beschouwen als een vak waarvoor je geleerd moet hebben. Maar dat is een misverstand. Praten is wel degelijk een vak. En je kunt het leren. Schrijven wordt alom beschouwd als een vak. In tegenstelling tot praten hebben we schrijven allemaal op school moeten leren. Het praten daarentegen kregen we met de paplepel ingegoten. Schrijven is abstracter dan praten, het is een abstractie (schrift) van een abstractie (taal). Bij schrijven beseffen we ook dat er formele regels aan kleven. We moeten vaak nadenken hoe we iets moeten schrijven. Bij praten speelt dat nooit. Praten doe je als vanzelf. Soms zie je dat praters wel nadenken over hoe ze iets zullen vertellen. Maar bijna altijd komt het er dan op neer dat die persoon wil praten alsof het gedrukt staat. Hij of zij wil iets zeggen zoals hij of zij het zou opschrijven. De schrijftaal zit de spreker in de weg. Ik kom daar verderop nog uitgebreid op terug! 19

16 Hoe dan ook: schrijven is lastiger dan praten en zo wordt er in de meeste organisaties ook mee omgegaan. Een belangrijke schriftelijke publicatie gaat dus vaak eerst langs een vakman of -vrouw. Of er wordt een professional ingehuurd om het netjes op te schrijven: een tekstschrijver. Dan kijkt er nog een redacteur naar, soms een taalkundige. Het stuk gaat langs allerlei functionarissen die er hun op- en aanmerkingen bij zetten. En na veel vijven en zessen is het stuk dan klaar om naar buiten te gaan. Maar als iemand iets moet zéggen ligt dat heel anders. Er wordt geen professional bijgehaald, geen speechschrijver, geen redacteur, geen taalkundige. Zelfs niet door de meeste politici. Negenennegentig van de honderd toespraken en presentaties worden door de spreker helemaal zelf geschreven of bedacht. De uitspraken worden niet gecheckt, niet becommentarieerd. De spreker oefent soms wat in zichzelf, gaat op pad en praat. En dat moet dan maar goed zijn. Terwijl we ook al hebben vastgesteld dat de impact van mondelinge communicatie vaak sterker is dan die van geschreven communicatie. Want nogmaals: de meeste mensen luisteren liever dan dat ze lezen. Kortom: aan het praten wordt in organisaties veel minder professionele aandacht besteed dan aan het schrijven. Terwijl het praten meer teweeg brengt dan het schrijven. Intussen zien we wel een toenemend besef van het belang van goed praten. In mijn tijd (ik ben van 1953) werd er op school nauwelijks aandacht gegeven aan spreekvaardigheid. In al mijn schooljaren tot en met de HBS kan ik mij niet meer dan één spreekbeurt herinneren die ik moest geven. Ook tijdens mijn zes jaren op de universiteit heb ik nooit formeel de groep moeten toespreken waarna een beoordeling van mijn presentatie volgde. Om de een of andere reden vond men dat toen allemaal niet belangrijk. Ik begrijp dat dat nu wel een beetje anders is. Leerlingen en studenten geven vaker een presentatie, met PowerPoint en al. En ze krijgen echte adviezen over hoe het moet. Helaas zijn het naar mijn ervaring wel veel verkeerde adviezen. Want ik moet in onze trainingen veel afleren wat in het verleden verkeerd is aangeleerd. Ook daarover straks meer. Praters spreken belabberd De kwaliteit van presentaties in de werksfeer, ook die van jonge pro- 20

17 fessionals, is gemiddeld genomen nog steeds niet denderend, al komen er meer en meer gunstige uitzonderingen op die regel. Maar iedereen die luisteraar is bij seminars en presentaties klaagt erover. Dan staat daar weer zo n spreker met dertig of veertig slides in PowerPoint. Elke dia vol met tekst. Alles wil de spreker ons vertellen. Alles heeft hij in zijn dia s gepropt. En met zijn rug naar ons toe staat hij voor te lezen wat er allemaal op zijn dia s staat. O ja, om het iets aantrekkelijk te maken heeft hij de letters ook nog laten bewegen, de teksten komen binnengedwarreld, worden uitgerold of staan irritant te knipperen. Maar, omdat de spreker heeft gehoord dat je ook plaatjes moet laten zien, krijgen we blokkerige foto s voorgeschoteld, opgepikt uit websites. Waar gaat dit over, denken de luisteraars al gauw. Waar wil je heen? Waarom moet ik dat allemaal weten? Maar het gaat maar door, dertig, veertig, vijftig minuten, totdat de voorzitter wakker schiet en vraagt Wilt u gaan afronden? Nou, daar was de spreker nog helemaal niet aan toe! Na een uur krijgt het publiek goddank de laatste slide waarop met grote letters staat: VRAGEN? Nee, dank u! Als toehoorder, als publiek ben je meestal erg kritisch en zie je voortdurend dat het misgaat en hoe het misgaat. Maar als je dan zelf een presentatie moet geven ben je al die constateringen vaak gauw vergeten. Dan doe je het zelf toch ook maar zoals al die collega s van je het ook doen: belabberd. En vaak hoor ik in de training dat men het nu eenmaal zo geleerd heeft. Of dat het zo de gewoonte is in de eigen organisatie. Of dat ze ook niet weten hoe het dan wél moet. Professionele praattraining Soms tegen beter weten in vinden de meeste praters dat ze zelf redelijk tot goed kunnen presenteren. Dat gaat me over het algemeen goed af, zeggen ze dan. Misschien dat ze bedoelen: Ik doe het niet slechter dan mijn collega s. Of ze denken: Dat hoef je me niet meer te leren, want dat heb ik al ns geleerd. Waarbij ik dan vaak antwoord: Maar het is mogelijk dat je een paar dingen weer moet afleren. Of: Misschien moet je het eens een beetje anders doen dan bij jullie gebruikelijk is. Hoe dan ook, terwijl men het idee heeft dat zo n toespraak best wel goed lukt, is men veel minder zeker over een confrontatie met een jour- 21

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Zakelijke communicatie

Zakelijke communicatie Zakelijke communicatie voor professionals Daniël Janssen Mirjam van der Loo Jan van den Hurk Frank Jansen Eerste druk Zakelijke communicatie voor professionals Zakelijke communicatie voor professionals

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

Iets ouds onder de zon

Iets ouds onder de zon Iets ouds onder de zon Voor Emma Iets ouds onder de zon Weg uit de dertigersdip en op zoek naar passie en inspiratie in je werk en in je leven Luud Berings ISBN xxx-90-xxxxx-xx-x web: www.doussac.com e-mail:

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25 Communicatie Beschikbaar gesteld door van Amerongen berging Inhoud Inleiding... 2 1 Feedback... 12 2 Assertiviteit... 18 3 Omgaan met conflicten... 21 4 Conflicthantering... 25 5 Omgang met agressie en

Nadere informatie

debatteren in het vmbo Reader voor leerlingen en docenten woorden start

debatteren in het vmbo Reader voor leerlingen en docenten woorden start winnen met debatteren in het vmbo Reader voor leerlingen en docenten woorden start Ischa Meijer Journalist De meeste mensen hebben hun eigen mening uit het hoofd geleerd Uitgave 2012 voorwoord Deze reader

Nadere informatie

Gevangen in een map. De vertaler als begrafenisondernemer. Presentatie van Julian Ross (vertaler Nederlands-Engels voor het scp) op 4 november 2010

Gevangen in een map. De vertaler als begrafenisondernemer. Presentatie van Julian Ross (vertaler Nederlands-Engels voor het scp) op 4 november 2010 Gevangen in een map Gevangen in een map De vertaler als begrafenisondernemer Presentatie van Julian Ross (vertaler Nederlands-Engels voor het scp) op 4 november 2010 Sociaal en Cultureel Planbureau Den

Nadere informatie

De ideeën van Stephen Covey over leiderschap

De ideeën van Stephen Covey over leiderschap De ideeën van Stephen Covey over leiderschap Uitgave: Mainpress BV Hoofdredactie & presentatie: Ben Tiggelaar 1. Introductie Welkom bij Management Classics, deel 2. Mijn naam is Ben Tiggelaar, de hoofdredacteur

Nadere informatie

stralend ondernemen Succestips voor (startende) ondernemers Drs. Martijn van Buren

stralend ondernemen Succestips voor (startende) ondernemers Drs. Martijn van Buren stralend ondernemen Succestips voor (startende) ondernemers Drs. Martijn van Buren inleiding inleiding voorwoord Dit boek gaat over ondernemen. Ik heb altijd de goede gewoonte gehad om na te denken waarom

Nadere informatie

De 10 tips voor. Persoonlijk Leiderschap. Volg je eigen weg

De 10 tips voor. Persoonlijk Leiderschap. Volg je eigen weg De 10 tips voor Persoonlijk Leiderschap Volg je eigen weg De 10 tips voor Persoonlijk Leiderschap Volg je eigen weg Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Persoonlijk

Nadere informatie

De Mindset van Ondernemen

De Mindset van Ondernemen De Mindset van Ondernemen Artikelen: 1. Waarom je ondernemer wilt zijn 2 2. Ondernemershemel (geschreven door Zlata Brouwer) 7 3. De ondernemer: een bijzondere diersoort 9 4. Waarom kleine bedrijven de

Nadere informatie

Gefeliciteerd met je BURN-OUT IN 7 STAPPEN WEER STRALEN. Marina Schriek

Gefeliciteerd met je BURN-OUT IN 7 STAPPEN WEER STRALEN. Marina Schriek Gefeliciteerd met je BURN-OUT IN 7 STAPPEN WEER STRALEN Marina Schriek Chronische stress, depressie of burn-out? Dit boek is de oplossing! Met voorwoord van professor dr. Paul de Blot SJ, hoogleraar Business

Nadere informatie

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk Werkboek Creëer meer plezier in je werk Schouten en Nelissen ontwikkelde, samen met de universiteit van Utrecht, een training die medewerkers bewust maakt van de ruimte die zij zelf hebben om het werk

Nadere informatie

www.coachtip.nl - Frans Schrijver pagina 1 van 26

www.coachtip.nl - Frans Schrijver pagina 1 van 26 www.coachtip.nl - Frans Schrijver pagina 1 van 26 Jij bent de Coach! De titel en de omslag van dit e-book komt je mogelijk wat schreeuwerig over. Maar dat is niet de strekking van dit e-book. In het boek

Nadere informatie

Over diplomaten en activisten. Strategieën rondom seksuele identiteit van biculturele lesbische vrouwen, homoseksuele mannen en biseksuelen

Over diplomaten en activisten. Strategieën rondom seksuele identiteit van biculturele lesbische vrouwen, homoseksuele mannen en biseksuelen Over diplomaten en activisten Strategieën rondom seksuele identiteit van biculturele lesbische vrouwen, homoseksuele mannen en biseksuelen Marianne Cense Rutgers WPF 2013 De titel van dit rapport, Over

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

Zeg het voort. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers. Niveau 1. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers

Zeg het voort. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers. Niveau 1. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers Zeg het voort Handleiding mentortraining voor docenten en trainers Niveau 1 Handleiding mentortraining voor docenten en trainers 1 2 Zeg het voort Zeg het voort Handleiding mentortraining voor docenten

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Ga toch leidinggeven! Andere uitgaven bij Van Haren Publishing Van Haren Publishing (VHP) is gespecialiseerd in uitgaven over Best Practices, methodes en standaarden op het gebied van de volgende domeinen:

Nadere informatie

Het vak van morgen. Weg met de egocommunicatie

Het vak van morgen. Weg met de egocommunicatie Het vak van morgen Weg met de egocommunicatie Spannende tijden, zegt Huib Bannier in zijn column in dit boek. Het communicatievak staat voor grote veranderingen. Niet alleen meer de regie en uitvoering

Nadere informatie

Eerste Hulp bij Klantcontact. Achtergronden, termen en meer dan 40 tips voor verbetering van de service aan klanten

Eerste Hulp bij Klantcontact. Achtergronden, termen en meer dan 40 tips voor verbetering van de service aan klanten Eerste Hulp bij Klantcontact Achtergronden, termen en meer dan 40 tips voor verbetering van de service aan klanten Van Limpt, W. en Van Geldorp, P. Eerste Hulp bij Klantcontact Joure: Sayblue / e: info@sayblue.com

Nadere informatie

HANDLEIDING. Richtlijnen voor slechtnieuwsgesprekken. TFC TrainingsMedia

HANDLEIDING. Richtlijnen voor slechtnieuwsgesprekken. TFC TrainingsMedia HANDLEIDING Richtlijnen voor slechtnieuwsgesprekken TFC TrainingsMedia Melrose Film Productions Nederlandstalige bewerking: TFC TrainingsMedia Oorspronkelijke titel: Tough Interviews In Nederland en België

Nadere informatie

Reader De zeven gewoontes voor een hoge persoonlijke effectiviteit van Steven Covey

Reader De zeven gewoontes voor een hoge persoonlijke effectiviteit van Steven Covey Reader De zeven gewoontes voor een hoge persoonlijke effectiviteit van Steven Covey De basis Deze reader is kun je een spirituele reader noemen. Welke kwaliteiten heb ik in me, wat wil ik, wat kan ik,

Nadere informatie

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden?

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden? Waarom ik werd gepest? Ik was anders dan de rest. Had niks met roze en speelde nooit met poppen. Op de middelbare school werd het pesten zo erg dat ik in de pauzes niet meer de kantine in durfde. Als de

Nadere informatie

Hoe lees je deze syllabus... Hoe is de cursus opgebouwd...

Hoe lees je deze syllabus... Hoe is de cursus opgebouwd... Good presenters are like good bloggers both speak "in a human voice." Those who speak in a human voice are not afraid to show some emotion. Good presenters emphasize logic, reasoning, and evidence, but

Nadere informatie

Reader spreken Havo 4. Het betoog

Reader spreken Havo 4. Het betoog Reader spreken Havo 4 Het betoog 1 Inhoudsopgave Les 1: Het betoog 4 Les 2: Toetsanalyse en spreekangst 6 Les 3: Het onderwerp 9 Les 4: Het spreekplan 14 Les 5: Verschillende bronnen van informatie 18

Nadere informatie

Archief studentenvraagbaak...2 Afstuderen...2 Afstuderen en vage klachten...2 Assertiviteit...3 Assertiviteit...3 Concentratieproblemen...

Archief studentenvraagbaak...2 Afstuderen...2 Afstuderen en vage klachten...2 Assertiviteit...3 Assertiviteit...3 Concentratieproblemen... Archief studentenvraagbaak...2 Afstuderen...2 Afstuderen en vage klachten...2 Assertiviteit...3 Assertiviteit...3 Concentratieproblemen...4 Afleidende gedachten...4 Concentratiestoornissen...5 Depressieve

Nadere informatie

De psychologie van het OVERTUIGEN

De psychologie van het OVERTUIGEN Special Sneak Peek! De psychologie van het OVERTUIGEN Miniboekje met: Artikelen over Robert Cialdini Columns van onder anderen: - Ben Tiggelaar - Roos Vonk - Jeroen Busscher Aan dit mini-boekje werkten

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 Woord vooraf 3 Inhoud van de opleiding 4 Sessie 1: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat zoek ik? Wat is mijn droom? 6

Inhoudsopgave 1 Woord vooraf 3 Inhoud van de opleiding 4 Sessie 1: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat zoek ik? Wat is mijn droom? 6 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1 Woord vooraf 3 Inhoud van de opleiding 4 Sessie 1: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat zoek ik? Wat is mijn droom? 6 Inleiding 6 Oefening 1: Kennismaking Wie ben ik? 6 Oefening 2:

Nadere informatie

Omgaan met verschillen praktisch en concreet

Omgaan met verschillen praktisch en concreet Omgaan met verschillen praktisch en concreet 2 Dubbel-perspectiefbenadering (DP) en driestappenmethode (DSM) 2.1 Inleiding In het eerste hoofdstuk is aandacht besteed aan theorieën over communicatie, aan

Nadere informatie