Overzicht onderwijs over gedeelde besluitvorming - UMCs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht onderwijs over gedeelde besluitvorming - UMCs"

Transcriptie

1 UMC Onderwijs Door wie Naam SDM training Inhoud/Literatuur AMC Bachelor 3 Geneeskunde: Studenten krijgen 2 practica (kleine groepjes van 6 studenten), iedereen oefent een gesprek, afgesloten met een toetsgesprek. 1 e practicum:oefenen met SDM m.b.t. niet levensbedreigende situaties (e.g. plaatsen trommelvliesbuisjes, behandelen klaplong). 2 e practicum wel levensbedreigende situaties (e.g. behandeling aneurysma, slokdarmkanker). Docenten afdeling Medische Psychologie AMC. Gedeelde besluitvorming * Decision-making in the physician-patient encounter: revisiting the shared treatment decision-making model (Charles et al); Gaat over de 3 modellen van SDM. *Gezamenlijke besluitvorming in de praktijk: patiëntgerichte gespreksvaardigheden (Staveren, 2011). *Clinician and cancer patient views on patient participation in treatment decision-making: a quantitative and qualitative exploration (Pieterse et al, 2008). *Shared decision making: really putting patients at the centre of health care (Stiggelbout et al, 2012) *Cancer patients roles in treatment decisions: do characteristics of the decision influence roles? (Keating et al, 2010). Erasmus MC Master 1 Geneeskunde De patiënt Het thema De Patiënt duurt 20 weken. Per week gaat de student aan de slag met een aantal patiëntcasus. Hij kruipt in de rol van een huisarts of een arts-assistent op een (poli)kliniek in het ziekenhuis. Bij iedere patiënt zoekt de student uit wat er aan de hand is, vraagt hij onderzoek aan en stelt een diagnose en een behandelplan op. Tussentijds levert de student een aantal opdrachten in en krijgt hij aanvullende informatie om de casus te vervolgen. Deze opdrachten worden beoordeeld. Aan het einde van de week worden alle casus van die week binnen een studiegroep, onder begeleiding van een docent, besproken. Naast de casusbeoordeling vindt een afsluitend schriftelijk thematentamen plaats. Er wordt in dit blok een college gegeven over Shared Decision Making door Hanneke Takkenberg. Verdere ontwikkeling van SDM in de Masterfase staat op de planning (leerstoel

2 2 e /3 e jaars Geneeskunde Medische Besliskunde Co-assistenten, vlak voor start Co-assistenten en semi-artsen (na minimaal 1,5 jaar coschappen) Assistenten in opleiding (tot nu toe alleen radiotherapie) Medische Besliskunde Medische Besliskunde Medische Besliskunde -Informeren en beslissen in de spreekkamer: gezamenlijke Evidence based medicine in de spreekkamer: gezamenlijke Terugkommiddag: gezamenlijke Beslissen in de spreekkamer Hanneke Takkenberg). Theorie en illustraties, ½ dag klinisch ZSO maken over medische informatie vooraf. Tijdens bijeenkomst 1 uur theorie/discussie en 2u rollenspel -Silverman: part 5 N.a.v. ingebrachte casussen discussiëren studenten a.h.v. theoretische dia`s Theorie en discussie over gezamenlijke MUMC+ Basiscurriculum jaar 1 t/m 3: uitgebreid communicatietrainingen met simulatiepatiënt-contacten waarin competenties zoals vraagverheldering, agenda setting, en patiënt betrekken bij plan van aanpak aandacht krijgen. Maar niet heel expliciet onder de noemer van SDM. MUMC+ Huisartsopleiding 3e jaar: Uitwerking van SDM in laatste stap van EBM. MUMC+ Diverse bachelors en masters Gezondheidswetenschappen: Colleges over knowledge tranfer en de plaats van SDM daarin Skillslab geneeskunde? MAAS Globaal als leidraad Docenten Huisartsopleiding EBP Model Glyn Elwyn J Gen Intern Med Trudy vd Weijden Model Cathy Charles 1999

3 UMCG Bachelor 1 Inleiding consultvoering en het anamnesegesprek Bachelor 2 Trainingsgroepen: het diagnosegesprek, het behandelgesprek. Start van communiceren, feedback geven en krijgen, rollenspellen, video opdrachten. Practicum 2 Behandelgesprek:Adviseren. Behandelgesprek oefenen Bestuderen van handleiding, artikelen en brochure, kennis verwerven in leerboek Neurologie, zelf schrijven van twee casussen. Artikelen en documentaires bij Overzicht CVO / NIEUWS. Co-patiënt bij het behandelgesprek? Zie ook en Rechten en Plichten van arts en patiënt en bedenk wat dit betekent voor het voeren van het diagnostiek- en behandelgesprek.de tekst vindt u in Overzicht CVO/ Onderwijsmateriaal. Zie ook: tenrecht-en-clientenrecht/vraag-enantwoord/wat-zijn-de-rechten-en-plichten-vanarts-en-patient.html Practicum 3 Behandelgesprek: Overleggen, instrueren. Behandelgesprek oefenen, bestuderen van, instructie, feedback geven en krijgen, bestuderen van casus, kennis verwerven in leerboek Neurologie. Practicum 4 Diagnostiek- en behandelgesprek. Vaardigheden integreren, bestuderen van de Casuïstiek. Scoreformulier mondelinge toets, formulier eigen casus, test zelfinschatting vaardigheden, rechten en plichten arts en patiënt. Huisartsen in opleiding, 1 e jaar Docenten huisartsopleiding Overleggen over het beleid NHG cahier als je begrijpt wat ik bedoel en R. van Staveren Patiëntgericht communiceren (hoofdstuk 6) Coassistenten episode 7, CKO-7 eind vijfde jaar. De basis wordt ELG docenten lijn Communicatie en C&C Werkgroep moeilijke gesprekken in CKO-7. Naast shared decision ZSO als voorbereiding waarin ook verwijzing naar literatuur. Een van de 4 casus (deze over

4 gelegd in eerder WG over informeren en overonderhandelen. 3 e jaars bachelorblok Medisch professionele vorming4 Arts en zorg Keuzeblok zorgorganisatie Keuzeblok evidence based geriatrie Keuzeonderwijs derdejaars bachelorstudenten: blok Medische besluitvorming en blok Zorgorganisatie (worden in 2013 geïntegreerd tot één blok) consultvaardigheden (C&C) coördinator themalijn E van Weel-Baumgarten Eerstelijnsgeneeskunde is coördinator (Marjolein van de Pol) ism Geriatrie en IQHealthcare Afdeling eerstelijnsgeneeskunde coördinator Ron Hameleers Afdeling geriatrie Joep Lagro Afdeling eerstelijnsgeneeskunde Marjolein van de Pol Peep Stalmeier (Health Evidence) en Ron Hameleers (ELG) making ook omgaan met eisende patiënt, seksuele minianamnese en een stoppen met roken consult. Werkgroep Keuzen in de zorg Hoorcollege de patiënt als partner Hoorcollege kwaliteit van zorg PDCA-opdracht Uitleg concept SDM. Peep Stalmeier vertelt iets over keuzehulpen. Opdracht patiënt als partner Casuistiek ontwikkelen voor serious game GeriatriX De patiënt beslist behandeling van depressie) in een vaardigheidstraining met SP van een hele middag, met feedback van peers + huisarts of psycholoog Werkgroep onder leiding van ethicus waarin aspecten van gezamenlijke besluitvorming aan bod komen Hoorcollege door prof. dr. Jan Kremer en een patiënte over vernieuwingen in de zorg en de invloed op de arts/patiënt relatie en het belang van gezamenlijk besluiten afwegen Hoorcollege door drs. MHJ van de Pol over kwaliteit van zorg. Gezamenlijke besluitvorming wordt besproken als middel Studenten voeren in kleine groepjes verbetervoorstellen uit op verschillende afdelingen. Op sommige afdelingen is SDM een onderdeel van de verbetervoorstellen Studenten gaan in overleg met patiënten aan de hand van hun wensen voorlichtingsmateriaal ontwikkelen. In de introductie van deze opdracht aandacht voor zorg 2.0 en hierin wordt eea verteld over SDM GeriatriX is ontwikkeld om ideaal diagnostisch en behandelpad samen met patiënt te doorlopen. Expliciet sprake van gezamenlijke besluitvorming Hoorcollege over SDM, theorie en praktische voorbeelden. Zelfstudieopdracht waarbij de studenten in groepjes van 4 zelf een decision aid moeten ontwikkelen, die ze moeten onderbouwen met literatuur. Verder moet de decision tool eenvoudig te gebruiken zijn en moet de informatie kloppend, maar ook toegankelijk worden weergegeven. Presentaties van de decision aids. VUMC Bachelor 1 Geneeskunde Sociale Geneeskunde/Metamedica Leren dokteren 1 Casus HPV vaccinatie en besluitvorming

5 Bachelor 1 Geneeskunde Sociale Geneeskunde/Metamedica Leren dokteren 2: Practicum Autonomie en diversiteit Bachelor 1 Geneeskunde Metamedica Leren dokteren 2: Practicum Artspatiënt relatie Doel is om studenten kennis te laten maken met het begrip autonomie van de patiënt en hem/haar te laten nadenken over welke invulling je daar als arts aan geeft. De studenten discussiëren in dit practicum over bepaalde concepten en passen die concepten toe op enkele casussen. Doel is om verschillende modellen van de artspatiënt relatie te kunnen onderscheiden en bewustwording dat niet een model het beste is. Hangt af van de context. De studenten oefenen met casussen en de modellen arts-patiënt relatie. Bachelor 2 Geneeskunde Metamedica Practicum Gezondheidsbevordering moet? Bachelor 2 Geneeskunde Metamedica Practicum groeiende verantwoordelijkheid Doel is inzicht in de relatie tussen gespreksmodellen en gezondheidsbevordering, attitude aanleren dat patiëntenparticipatie en besluitvorming in veel gevallen gewenst is. Studenten doen een online practicum waarin ze bij verschillende casussen rondom gezondheidsbevordering moeten bedenken welk gespreksmodel voor besluitvorming het meest voor de hand ligt. Eveneens begrip autonomie, onderscheidt liberaal en zorgethisch autonomiebegrip, toepassen van deze begrippen in een casus, opdracht maken van een poster met behulp van de topografische methode. Bachelor 2 Geneeskunde Sociale Geneeskunde Praktijkcursus Gezondheidszorg Doel is kennismaking met de organisatie van de gezondheidszorg en de verschillende actoren (waaronder arts en patiënt), kennis vergaren over kwaliteit van zorg, patiëntveiligheid, patiëntenperspectief op ziekte en gezondheid en de zorg. In leerstof en colleges aandacht voor patiëntenparticipatie en besluitvorming in relatie tot wetgeving (WGBO), en kwaliteit van zorg. Ba1, Ba2 Ba3, M1 Communicatie Practica gespreksvoering Ba2: informatie en advies gesprek met focus op leefstijlverandering. Aandacht voor de verschillende gespreksmodellen. Ba3: regie in lastige situaties (bv veeleisende patiënt). M1:

6 UMCU Bachelor 2 Praktisch lijnonderwijs: Communicatie- en attitude onderwijs bespreken medisch beleid, met veel aandacht voor het perspectief van de patiënt. In het tweede jaar is het onderwijs gericht op het leren verstrekken van informatie over onderzoek, diagnose en beleid. Klinisch lijnonderwijs: denkproces van de dokter Idem jaar 1 AIOS Werken aan professionaliteit De intervisie start met een inbreng : een AIOS heeft iets meegemaakt waar hij/zij een vraag over heeft. Voorbeelden hiervan zijn een moeilijk verlopen gesprek met een boze patiënt, onenigheid met een collega, verpleegkundige of supervisor, een dramatisch verlopen casus etc. Bij het bespreken van deze inbreng gaat het, naast de normen van de beroepsgroep, over de eigen, vaak impliciete, normen en waarden, gedachten en gevoelens. Reflectie daarop en aldus bewustwording daarvan maakt de weg vrij voor keuzes. Een keuze, een plan, leidt tot nieuw gedrag. Dat leidt tot een nieuwe ervaring in de dagelijkse praktijk.

Opleiding tot Genetisch Consulent Studiegids 2010-2012

Opleiding tot Genetisch Consulent Studiegids 2010-2012 Opleiding tot Genetisch Consulent Studiegids 2010-2012 GC-01 Basisgenetica GC-02 Communicatie GC-03 Genoomdiagnostiek deel 1 GC-04 Genoomdiagnostiek deel 2 GC-05 Deskundigheidsbevordering en kwaliteit

Nadere informatie

MANAGEMENT DEVELOPMENT PROGRAMMA. ziekenhuisapothekers. Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers

MANAGEMENT DEVELOPMENT PROGRAMMA. ziekenhuisapothekers. Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers MANAGEMENT DEVELOPMENT PROGRAMMA ziekenhuisapothekers Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers Academie voor Medisch Specialisten maart 2010 Management Development programma voor ziekenhuisapothekers

Nadere informatie

Cursusaanbod 2012. Prof. dr. P.M.J. Stuyt Voorzitter regionale opleidingscommissie OOR ON

Cursusaanbod 2012. Prof. dr. P.M.J. Stuyt Voorzitter regionale opleidingscommissie OOR ON Cursusaanbod 2012 De modernisering van de medisch specialistische vervolgopleidingen is in volle gang. In 2004 besloot het Centraal College de algemene CanMEDS-competenties als een van de uitgangspunten

Nadere informatie

CURSUSPROGRAMMA 2015. Discipline overstijgende scholing

CURSUSPROGRAMMA 2015. Discipline overstijgende scholing CURSUSPROGRAMMA 2015 Discipline overstijgende scholing 2 VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Geachte collega, Wij medisch specialisten werken veel samen: met elkaar binnen de maatschap/vakgroep, met ondersteunend

Nadere informatie

Voor alle betrokkenen bij de modernisering van de medische vervolgopleidingen

Voor alle betrokkenen bij de modernisering van de medische vervolgopleidingen Voor alle betrokkenen bij de modernisering van de medische vervolgopleidingen MMV OP MAAT FLITSTRAININGEN WORKSHOPS SYMPOSIA ACCREDITATIE: 6 PUNTEN (ABAN) Voor wie? Het programma is gericht op (plaatsvervangend)

Nadere informatie

Eindrapportage APC project Huisartsopleidingen. Onderwijsproduct: 3 APC curriculumstructuur 4 Aandachtspunten communicatie

Eindrapportage APC project Huisartsopleidingen. Onderwijsproduct: 3 APC curriculumstructuur 4 Aandachtspunten communicatie Eindrapportage APC project Huisartsopleidingen Onderwijsproduct: 3 APC curriculumstructuur 4 Aandachtspunten communicatie Projectgroep Communicatie Huisartsopleiding Nederland Utrecht, mei 2014 3 Curriculumstructuur

Nadere informatie

Structurele inbedding van communicatie onderwijs in de dagelijkse klinische praktijk

Structurele inbedding van communicatie onderwijs in de dagelijkse klinische praktijk Eindrapportage ten behoeve van het Regiofondsproject: Structurele inbedding van communicatie onderwijs in de dagelijkse klinische praktijk Video communicatie training voor AIOS en specialisten 2004 L.P.

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid

DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid KENNIS OVER PSYCHISCHE PROBLEMEN NODIG?! Mensen met psychische of psychiatrische problematiek

Nadere informatie

Niet alles wat kan, hoeft

Niet alles wat kan, hoeft Niet alles wat kan, hoeft PASSENDE ZORG IN DE LAATSTE LEVENSFASE Stuurgroep Passende zorg in de laatste levensfase Colofon Artsenfederatie KNMG heeft in april 2013 een stuurgroep ingesteld om te bevorderen

Nadere informatie

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN Auteurs: Femke Vennik, Hester van de Bovenkamp, Ilse Raats, Femke de Wit, Ella Visserman, Kor Grit Datum: Augustus 2013

Nadere informatie

Geneeskunde Onderwijs in Nederland 2012. State of the Art Rapport en Benchmark rapport van de visitatiecommissie Geneeskunde 2011/2012

Geneeskunde Onderwijs in Nederland 2012. State of the Art Rapport en Benchmark rapport van de visitatiecommissie Geneeskunde 2011/2012 Geneeskunde Onderwijs in Nederland 2012 State of the Art Rapport en Benchmark rapport van de visitatiecommissie Geneeskunde 2011/2012 QANU augustus 2012 2 QANU / Geneeskunde Onderwijs in Nederland 2012

Nadere informatie

De patiënt als mens en gast

De patiënt als mens en gast De patiënt als mens en gast Patiëntgecentreerde bejegening in het Maaslandziekenhuis Het Maaslandziekenhuis van het Orbis Medisch en Zorgconcern te Sittard is door de overheid in de gelegenheid gesteld

Nadere informatie

op één lijn 36 HAG = TOP OHO I + EGPRN CAPHRI School for Public Health and Primary Care Geert-Jan Dinant HOOGLERAAR HUISARTSEN UHD Jochen Cals AIOTHO

op één lijn 36 HAG = TOP OHO I + EGPRN CAPHRI School for Public Health and Primary Care Geert-Jan Dinant HOOGLERAAR HUISARTSEN UHD Jochen Cals AIOTHO CAPHRI School for Public Health and Primary Care onderzoekspiramide HAG = TOP Jelle Stoffers Geert-Jan Dinant HOOGLERAAR HUISARTSEN UHD Yvonne van Leeuwen Roelf Norg Brisbane Jochen Cals AIOTHO Huisartsonderzoekers

Nadere informatie

Geneeskunde. Faculteit der Medische Wetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen

Geneeskunde. Faculteit der Medische Wetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen Geneeskunde Faculteit der Medische Wetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht Telefoon: 030

Nadere informatie

Moet alles wat kan? Vragen rond medische beslissingen bij het begin en einde van het leven. Signalement

Moet alles wat kan? Vragen rond medische beslissingen bij het begin en einde van het leven. Signalement Moet alles wat kan? Vragen rond medische beslissingen bij het begin en einde van het leven Signalement Colofon ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Vooruitgang vraagt om onderzoek en

Nadere informatie

Lokaal Opleidingsplan Longziekten 2015 Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch

Lokaal Opleidingsplan Longziekten 2015 Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Lokaal Opleidingsplan Longziekten 2015 Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Opleidingsplan Longziekten en Tuberculose Jeroen Bosch ziekenhuis 1 Voorwoord De vakgroep longziekten van het JBZ draagt binnen

Nadere informatie

Didactiek voor Web-leeromgevingen: "Actief leren" (vd Veen, de Boer & Collis)

Didactiek voor Web-leeromgevingen: Actief leren (vd Veen, de Boer & Collis) Veen, J. van der, Boer, W.F. de, & Collis, B. A. (2000). Didactiek voor Web-leeromgevingen: "Actief leren". Notitie in het kader van het SURF TeleTOPAB project,(deelproject T9). Dinkel Instituut, UT, Enschede

Nadere informatie

Executive Master of Finance and Control De post-masteropleiding tot registercontroller

Executive Master of Finance and Control De post-masteropleiding tot registercontroller Executive Master of Finance and Control De post-masteropleiding tot registercontroller Inhoud Het bedrijfseconomisch geweten van de organisatie 5 : iets voor u? 7 Groningse accenten: een waardevolle voorsprong

Nadere informatie

ZORG EN ETHIEK GAAN HAND IN HAND

ZORG EN ETHIEK GAAN HAND IN HAND ZORG EN ETHIEK GAAN HAND IN HAND Brochure over ethiek voor verzorgenden en verpleegkundigen CNV Publieke Zaak 2 e druk, maart 2010 ADRESSEN CNV PUBLIEKE ZAAK CNV Publieke Zaak heeft vijf regiokantoren

Nadere informatie

Communicatieonderwijs in heterogene of homogene groepen AIOS?

Communicatieonderwijs in heterogene of homogene groepen AIOS? Communicatieonderwijs in heterogene of homogene groepen AIOS? Groningen, augustus 2007 Auteur Lara Faber Studentnummer 1673521 Afstudeerscriptie in het kader van Master Pedagogische Wetenschappen Faculteit

Nadere informatie

FYSIOTHERAPIE STUDIEJAAR 2015-2016

FYSIOTHERAPIE STUDIEJAAR 2015-2016 STUDIEJAAR 2015-2016 Domein Health Instituut voor Paramedische Studies LEVEN IS BEWEGEN Een directe bijdrage leveren aan het functioneren van mensen. Het verschil tussen niet werken en wel werken, sporten

Nadere informatie

b a c h E l o r n u r s i n g 2 0 2 0

b a c h E l o r n u r s i n g 2 0 2 0 d i g i t a l e v e r s i e b a c h E l o r n u r s i n g 2 0 2 0 E E n t o E k o m s t b E s t E n d i g o p l E i d i n g s p r o f i E l 4.0 bachelor of nursing 2020 wordt mede mogelijk gemaakt door:

Nadere informatie

Opleidingsplan Gynaecologie en Obstetrie Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch

Opleidingsplan Gynaecologie en Obstetrie Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Opleidingsplan Gynaecologie en Obstetrie Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Jeroen Bosch ziekenhuis Opleidingsplan Obstetrie en Gynaecologie 1 Inleiding Dit document beschrijft de opleiding tot gynaecoloog

Nadere informatie

10.40-10.45 Welkomstwoord door prof.dr. Jan Borleffs, prodecaan onderwijs en opleiding, UMC Groningen

10.40-10.45 Welkomstwoord door prof.dr. Jan Borleffs, prodecaan onderwijs en opleiding, UMC Groningen DONDERDAG 6 NOVEMBER 2014 08.00-10.00 ONTVANGST MET KOFFIE EN THEE Zuiderduinzaal 10.00-10.10 Opening congres door dr. Hanke Dekker, hoofdorganisator NVMO congres 2014 10.10-10.40 en prof.dr. Janke Cohen-Schotanus,

Nadere informatie

Training Ruimten maken Trainingsmap KDV

Training Ruimten maken Trainingsmap KDV Training Ruimten maken Trainingsmap KDV verkorte versie Ed Hoekstra en Ine van Liempd, Bureau AKTA In samenwerking met Lucie de Jong, Training en Advies Colofon 2011, AKTA onderzoeks- en adviesbureau voor

Nadere informatie

Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis

Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis Een handboek Patiënt op 1 Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis Een handboek Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO www.cbo.nl patientop1@cbo.nl

Nadere informatie

Onderwijs Huisartsgeneeskunde Utrecht Jaarverslag 2012

Onderwijs Huisartsgeneeskunde Utrecht Jaarverslag 2012 Onderwijs Huisartsgeneeskunde Utrecht Jaarverslag 2012 Studentenonderwijs Huisartsopleiding Post-Academisch Onderwijs Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde Onderwijs Huisartsgeneeskunde

Nadere informatie

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Onderzoeksrapport op basis van een enquête en spiegelgesprek met patiënten van de POH-GGZ in de regio Gooi en Vechtstreek 1 Ervaringen

Nadere informatie

NVMO Congres 2013. 7 en 8 november Egmond aan Zee

NVMO Congres 2013. 7 en 8 november Egmond aan Zee NVMO Congres 2013 7 en 8 november Egmond aan Zee DONDERDAG 7 NOVEMBER 2013 08.00-10.00 ONTVANGST MET KOFFIE EN THEE 10.00-10.40 Opening congres door prof.dr. Roland Laan, hoofdorganisator NVMO Congres

Nadere informatie

Eindrapportage APC project Huisartsopleidingen. Onderwijsproduct: 7 Leermiddelen communicatiewiel en bespreekformat

Eindrapportage APC project Huisartsopleidingen. Onderwijsproduct: 7 Leermiddelen communicatiewiel en bespreekformat Eindrapportage APC project Huisartsopleidingen Onderwijsproduct: 7 Leermiddelen communicatiewiel en bespreekformat Projectgroep Communicatie Huisartsopleiding Nederland Utrecht, mei 2014 7 Communicatiewiel/

Nadere informatie