Xeikon rapporteert 2013 cijfers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Xeikon rapporteert 2013 cijfers"

Transcriptie

1 PERSBERICHT Xeikon rapporteert 2013 cijfers Delisting goedgekeurd, beurs exit 19 maart Digital Printing Solutions op schema ondanks moeilijke Europese markt. Eede, Nederland 26 februari :00u CET Xeikon N.V. ( Xeikon ) maakt vandaag de resultaten over 2013 bekend. In vergelijking met 2012 is de omzet van 2013 (115,5 mio EUR) met 14,7 mio EUR gedaald (2012: 130,2 mio EUR). Het nettoverlies bedraagt 6,5 mio EUR tegenover een nettowinst van 9,0 mio EUR over Kerncijfers De EBITDA van de groep bedraagt over ,6 mio EUR en lag op een beduidend lager niveau (afname van 33%) dan in 2012 (32,1 mio EUR). Het bedrijfsresultaat (EBIT) over 2013 is afgenomen met 33% en bedraagt 13,6 mio EUR (2012: 20,2 mio EUR). Het nettoverlies over 2013 bedraagt 6,5 mio EUR inclusief het negatieve resultaat op de verkoop van de vordering op Accentis ten bedrage van 17,7 mio EUR IFRS 31 december 31 december Verschil in miljoenen EUR % Omzet 115,5 130,2-11% Bedrijfsopbrengsten 120,5 132,8 EBITDA (1) 21,6 32,1-33% Bedrijfsresultaat (EBIT) 13,6 20,2-33% Resultaat voor belastingen -5,1 13,0 Nettoresultaat -6,5 9,0 Resultaat per aandeel (in euro per aandeel) -0,32 0,35 REBITDA (2) 22,7 32,1 REBIT (3) 15,6 23,8 (1) EBITDA: is onder IFRS geen gedefinieerd begrip. Xeikon definieert het als het resultaat dat wordt verkregen door bij het bedrijfsresultaat de geboekte afschrijvingen, waardeverminderingen van vlottende activa en voorzieningen op te tellen en er eventuele terugnames van deze rubrieken af te trekken. (2) REBITDA - recurring EBITDA: EBITDA gecorrigeerd voor eenmalige (niet-recurring) kaselementen. (3) REBIT - recurring EBIT: EBIT gecorrigeerd voor eenmalige (niet-recurring) kas- en niet-kaselementen. - 1/12

2 Belangrijke gebeurtenissen tijdens het boekjaar Marktintroducties op Labelexpo 2013 In september nam Xeikon deel aan Labelexpo Europe in Brussel, s werelds belangrijkste beurs voor de etiketten industrie. Xeikon is inmiddels een van de belangrijkste exposanten op deze beurs. De editie 2013 vormde het platform voor de officiële marktintroductie van een aantal nieuwe producten: De Xeikon ICE toner is een nieuw ontwikkelde toner specifiek voor warmte gevoelige materialen zoals PE (polyethyleen) en thermische labels. Deze toner opent nieuwe mogelijkheden wat betreft applicaties. PE is een heel flexibel en plooibaar materiaal dat veel wordt gebruikt op containers en flessen die in vochtige omgevingen worden gebruikt. Een voorbeeld is een fles shampoo die uitknijpbaar moet zijn en die vochtbestendig moet zijn. De Xeikon ICE toner is de eerste droge toner die deze toepassingen mogelijk maakt. De Alpine fuser drum, in tegenstelling tot de standaard Xeikon fuser drum, heeft een zachtere, rubberen coating die zich kan aanpassen aan de vorm van het oppervlak. Op die manier krijgt men een uniform drukresultaat op voorheen moeilijk te bedrukken materialen. De Alpine fuser drum verbreedt het gamma te bedrukken karton substraten, en is een belangrijke aanvulling tot de Folding Carton Suite. De Alpine fuser drum is een voorbeeld van een zeer specifieke ontwikkeling toegespitst op de noden van klanten. De ThermoFlexX 80, een groot formaat flexo belichter, die formaten aankan tot 1270 x 2032 mm typisch gebruikt in de golfkarton industrie en service bureaus. De ThermoFlexX 80 biedt uitmuntende beeldkwaliteit en een productiviteit zonder voorgaande samen met een uniek laad-en lossysteem voor de platen. Zijn geavanceerde methode om de platen te klemmen op de drum en het unieke system van vacuum slider maakt het mogelijk om platen van gelijk welke breedte te belichten. De ThermoFlexX80 vervolledigt de reeks ThermoFlexX belichters. Technologie update Trillium In juli werd er aan de analisten en industrie consultants een update gegeven over Trillium. Aan de hand van animatie beelden werd de technologie toegelicht, en de unieke voordelen die de technologie biedt werden verduidelijkt: hoge kwaliteit gecombineerd met hoge snelheid en lage werkingskosten. Verder werd toegelicht in welke markten de technologie zijn sterkten het best kan waarmaken. De update kon op veel belangstelling en bijval rekenen, wat resulteerde in een uitgebreide verslaggeving in de vakpers. Print 2013, motor voor verkoop in Noord Amerika Print 2013, het belangrijkste event voor de grafische industrie in Noord Amerika, zorgde voor uitstekende verkoopresultaten. Bezoekers konden live ervaren wat de mogelijkheden zijn van de ThermoFlexX30 en de Xeikon Verder werden er talloze voorbeelden getoond van succesvolle applicaties van klanten. De samenwerking met designer Hugo Diego zorgde bovendien voor een unieke stand. Hugo Diego ontwerpt behangpapier dat op een Xeikon machine wordt gedrukt. Design behangpapier en wanddecoratie is een unieke toepassing voor de Xeikon digitale drukpers; door de uitzonderlijke combinatie van hoge drukkwaliteit en de virtuele onbeperktheid van het te drukken beeld is behangpapier in kleine oplage en met uitzonderlijke kwaliteit mogelijk. Overname door Bencis/Gimv afgerond Op 8 januari 2013 maakte Xeikon bekend dat het initiële gesprekken voerde met een partij die aan Xeikon te kennen had gegeven geïnteresseerd te zijn in het uitbrengen van een openbaar bod op de aandelen van Xeikon. Xeikon benadrukte dat de partijen op dat ogenblik in de initiële fase waren van hun gesprekken en dat indien en zodra ontwikkelingen daartoe aanleiding mochten geven, nadere mededelingen zouden worden gedaan volgens de wettelijke bepalingen. Op 18 juli 2013 maakte Xeikon bekend dat het kennis had genomen van het persbericht van Punch International NV ( Punch ) en Bencis Capital Partners NV ( Bencis ) waarin werd aangekondigd dat Punch en Bencis voorwaardelijke overeenstemming hadden bereikt over de verkoop aan Bencis van het 65,68% aandelenbelang van Punch in Xeikon tegen EUR 5,85 per aandeel. De in de overeenkomst opgenomen opschortende voorwaarden hadden onder meer betrekking op het verbreken van de banden tussen Xeikon - 2/12

3 en Punch. Xeikon deelde verder mee dat de raad van commissarissen en de raad van bestuur van Xeikon zich hierover zouden beraden en terzake in gesprek zouden treden met Bencis en Punch. In zijn persbericht van 11 september 2013 verduidelijkte Xeikon (zijn standpunt t.a.v.) de opschortende voorwaarden die betrekking hadden op Xeikon in de overeenkomst tussen Punch en Bencis. In hetzelfde persbericht sprak Xeikon zijn steun uit t.a.v. de voorgenomen transactie tussen Punch en Bencis. Op 20 september 2013 deelde Xeikon mee dat het kennis had genomen van het persbericht van Bencis en Punch waarin werd aangekondigd dat voldaan was aan alle opschortende voorwaarden en dat de verkoop aan Bencis van het 65,68% aandelenbelang van punch in Xeikon tegen EUR 5,85 per aandeel voltooid was. In het persbericht van 20 september 2013 kondigde Xeikon verder aan dat het een inkoopprogramma zou starten met de bedoeling om tot eigen aandelen in te kopen tegen een prijs van EUR 5,85 per aandeel. Op 14 oktober 2013 kondigde Xeikon aan dat het in het kader van het inkoopprogramma aandelen heeft ingekocht tegen een prijs van EUR 5,85 per aandeel, zijnde 18,5% van het uitstaande aandelenkapitaal van Xeikon. In het kader van het verplichte overnamebod, dat door XBC BV (XBC) werd aangekondigd op 18 oktober 2013, publiceerde Xeikon op 6 november 2013 zijn position statement, waarin het zijn steun uitsprak t.a.v. het bod. Gebeurtenissen na balansdatum Op 28 januari 2014 deelde Xeikon mee dat XBC aankondigde dat het, na afloop van het bod en de na aanmeldingstermijn, aandelen in Xeikon houdt, zijnde 95,3% van alle aandelen die niet door Xeikon zelf worden gehouden en 67,2% van het totale uitstaande aandelenkapitaal van Xeikon. Xeikon deelde op 28 januari 2014 verder mee dat XBC heeft aangekondigd dat het de intentie heeft om zo snel mogelijk met Euronext in gesprek te treden over de beëindiging van de beursnotering van Xeikon. Op 18 februari 2014 kondigde Xeikon aan dat zijn beursnotering zal eindigen op 19 maart maart 2014 is de laatste handelsdag. - 3/12

4 Bespreking van de jaarresultaten Omzet en bedrijfsopbrengsten Geconsolideerd in duizenden EUR Omzet per segment Digital Printing Solutions Prepress Solutions (CtP) Totale omzet Omzet per activiteit/product Machines Consumables & service Totale omzet Omzet per regio Europa Noord- en Zuid-Amerika Azië (incl. Australië en Nieuw-Zeeland) Totale omzet In vergelijking met 2012 is de omzet afgenomen. De omzet voor Digital Printing en Prepress Solutions nam respectievelijk af met 2% en 41%. De belangrijkste ontwikkelingen zijn: De omzet over 2013 van de Prepress Solutions-activiteiten is gedaald met ruim 41% in vergelijking met Deze daling is het gevolg van de terugval binnen het newspaper segment. De omzet over 2013 van het segment Digital Printing Solutions is licht afgenomen door de moeilijke marktomstandigheden. De omzet uit de machineverkoop over 2013 nam af met 16% in vergelijking met de omzet over 2012 dewelke exclusief toe te wijzen is aan het Newspaper Prepress segment De recurring inkomsten uit consumables en serviceactiviteiten daalden met 7,2%. De daling is toe te schrijven aan de verschuiving van document printing naar Label & Packaging printing. Geografisch gezien nam de omzet in Europa af (-20,1%), terwijl de omzet steeg in Noord- en Zuid- Amerika (+1,5%) en Azië (+11,2%). In tegenstelling tot voorgaande jaren is de omzet evenredig verdeeld over de 2 jaarhelften. De oorzaak is het zwakke 3 de kwartaal. De bedrijfsopbrengsten bedragen 120,5 mio EUR in vergelijking met 132,8 mio EUR in De overige bedrijfsopbrengsten bedragen 4,9 mio EUR (2012: 2,6 mio EUR) en bestaan hoofdzakelijk uit ontvangen subsidies en doorberekende R&D-kosten. EBITDA Geconsolideerd in duizenden EUR Geconsolideerd Niet-recurring elementen REBITDA REBITDA - recurring EBITDA: EBITDA gecorrigeerd voor eenmalige (niet-recurring) kaselementen De EBITDA nam in vergelijking met vorig boekjaar af met 33% tot 21,6 mio EUR (2012: 32,1 mio EUR). De EBITDA is in vergelijking met 2012 afgenomen ten gevolge van de lagere omzet, éénmalige kosten en investeringen in nieuwe technologieën. De niet-recurring elementen betreffen kosten gemaakt ten behoeve van de transactie. - 4/12

5 Bedrijfsresultaat (EBIT) Geconsolideerd in duizenden EUR Geconsolideerd Niet-recurring elementen: Op EBITDA Eenmalige waardeverminderingen, afschrijvingen en voorzieningen REBIT REBIT - recurring EBIT: EBIT gecorrigeerd voor eenmalige (nietrecurring) kas- en niet-kaselementen belastingen Het bedrijfsresultaat (EBIT) bedraagt 13,6 mio EUR, wat een afname betekent van 33% ten opzichte van 2012 (20,2 mio EUR). Per saldo zijn de afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen in 2013 afgenomen met 3,9 mio EUR ten opzichte van De specificatie is als volgt: De afschrijvingen zijn gedaald van 8,2 mio EUR in 2012 tot 7,1 mio EUR in De eenmalige waardeverminderingen betreffen klantenvorderingen -/-0,3 mio EUR (2012: 1,5 mio EUR), voorraden 1,0 mio EUR (2012: 1,7 mio EUR). De groep heeft in ,2 mio EUR voorzieningen geboekt (2012: 0,4 mio EUR). Financieel resultaat en resultaat voor Het nettofinancieringsresultaat bedraagt in 2013 een last van 1,0 mio EUR (2012: bate van 0,6 mio EUR). Het resultaat voor belastingen bedraagt -5,1 mio EUR (2012: +13,0 mio EUR). Xeikon heeft over 2013 ten gevolge van de verkoop van de vordering van Accentis een negatief resultaat gerealiseerd van 17,7 mio EUR. De belastingdruk over het boekjaar 2013 bedraagt 11% (2012: 20%) van het resultaat voor belastingen gecorrigeerd met het aandeel in het resultaat van geassocieerde deelnemingen en de waardeverminderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren. Nettoresultaat aandeel van de groep Het aandeel van de groep in het nettoverlies bedraagt 6,5 mio EUR tegenover een nettowinst van 9,0 mio EUR in Balans Geconsolideerd in miljoenen EUR Vaste activa 147,4 177,0 Vlottende activa 51,3 54,5 Liquide middelen 12,2 29,6 Totaal activa 210,9 261,1 Eigen vermogen 148,0 185,7 Financiële schulden 30,0 40,4 Overige schulden 32,9 35,0 Totaal passiva 210,9 261,1 Het eigen vermogen bedraagt op het einde van de rapportageperiode 148,0 mio EUR. Dit betekent een netto afname van 37,7 mio EUR ten opzichte van vorig jaar een afname die in hoofdzaak voortvloeit uit het nettoverlies van het boekjaar (6,5 mio EUR) en de inkoop van eigen aandelen (-31,2 mio EUR). De netto financiële schuldpositie is gestegen van 10,8 mio EUR tot 17,8 mio EUR in Netto financiële schuld 17,8 10,8 Netto financiële schuld / EBITDA 0,82 0,34 Solvabiliteit 70% 71% - 5/12

6 Kasstroomoverzicht Geconsolideerd in miljoenen EUR Operationele kasstroom 19,3 30,0 Kasstroom werkkapitaal 1,7-3,4 Kasstroom bedrijfsactiviteiten 21,0 26,6 Kasstroom investeringen 7,4-7,9 Kasstroom financieringen -45,3-10,5 Wisselkoerseffect -0,5-0,2 Nettokasstroom -17,4 8,0 Liquide middelen einde periode 12,2 29,6 De kasstroom uit bedrijfsactiviteiten bedraagt 21,0 mio EUR over het boekjaar 2013 het resultaat van de operationele kasstroom van 19,3 mio EUR en de kasstroom werkkapitaal van 1,7 mio EUR. De investeringskasstroom bedraagt per saldo 7,4 mio EUR en bestaat onder meer uit de activering van R&D-projecten ten bedrage van 5,5 mio EUR, het verkopen van de participatie in Accentis voor 5,5 mio EUR en de terugbetaling van de lening door Punch International voor 8,5 mio EUR en door Accentis voor 4,1 mio EUR. De financieringskasstroom bedraagt -45,3 mio EUR (2012: -10,5 mio EUR) en bevat onder meer de inkoop eigen aandelen van 31,1 mio EUR. Verder werd er 35 mio EUR terugbetaald aan de oude gesyndiceerde lening en werd een nieuwe lening opgenomen van 22,3 mio EUR bij een bankenconsortium. Informatie met betrekking tot financiële schuldconvenanten De groep beschikt over een nieuwe gesyndiceerde lening bij een bankenconsortium waarvoor contractueel is voorzien in convenanten die op kwartaalbasis worden getoetst. De stand van de uitstaande lening bedraagt ultimo ,3 mio EUR. Op het einde van het boekjaar 2013 voldeed Xeikon aan alle in de convenanten gestelde voorwaarden. Vooruitzichten De groep wenst geen concrete doelstellingen kenbaar te maken. Wijziging in de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur Op 20 september 2013 deelde Xeikon mee dat, ingevolge de voltooiing van de verkoop door Punch aan Bencis van het aandelenbelang in Xeikon, er wijzigingen werden doorgevoerd binnen de raad van bestuur en de raad van commissarissen. Binnen de raad van bestuur trad dhr. Frank Deschuytere op 20 september 2013 terug als CEO. Sinds 23 september 2013 wordt deze functie ingevuld door dhr. Wim Maes, die op de buitengewone algemene vergadering van 8 november 2013 tot statutair directeur is benoemd. Op 30 oktober 2013 trad Kees Vlasblom terug als statutair bestuurder en CFO en werd Cees den Ouden benoemd als CFO ad interim. Per 17 september 2013 traden dhr. Arthur Vanhoutte en dhr. Gerard Cok terug als commissarissen. Op de buitengewone algemene vergadering van 17 september 2013 werden dhr. Zoran van Gessel, dhr. Benoît Graulich en dhr. Tom Van de Voorde benoemd als commissarissen, telkens voor een periode van 4 jaar. Inkoop eigen aandelen De directie heeft besloten om gebruik te maken van de machtiging tot inkoop eigen aandelen die haar werd verleend. Conform deze machtiging is de directie gemachtigd tot inkoop van eigen aandelen tot een hoeveelheid die ingevolge de wet en de statuten op het tijdstip van verwerving maximaal door de vennootschap kan worden verkregen, tegen een prijs die ligt tussen de nominale waarde en 110% van de beurskoers ten tijde van de verkrijging. De vennootschap zal in haar trimestriële trading updates periodiek berichten over het aantal ingekochte eigen aandelen en de gemiddelde verwervingsprijs. Sinds de machtiging werd verleend, heeft de vennootschap in totaal eigen aandelen ingekocht aan een gemiddelde prijs van 2,68 euro per aandeel. Dit vertegenwoordigt 10,98% van het totaal uitstaande aandelen. In 2012 werden er eigen aandelen ingekocht. Naast de reeds verleende machtiging, heeft de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouder op 17 september 2013 beslist om de directie te machtigen om eigen aandelen in te kopen tot een maximum van - 6/12

7 28,6% van het uitstaande kapitaal van de vennootschap voor een prijs van EUR 5,85 per aandeel. In zijn persbericht van 20 september 2013 kondigde Xeikon aan dat het een inkoopprogramma zou starten met de bedoeling om tot eigen aandelen in te kopen tegen een prijs van EUR 5,85 per aandeel. Op 14 oktober 2013 kondigde Xeikon aan dat het in het kader van het inkoopprogramma aandelen zou inkopen tegen een prijs van EUR 5,85 per aandeel, zijnde 18,5% van het uitstaande aandelenkapitaal van Xeikon. Tijdens de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van 8 november 2013 werd het voorstel tot kapitaalsvermindering door middel van de intrekking van de eigen aandelen van de vennootschap, goedgekeurd. Zodra aan alle wettelijke voorwaarden is voldaan, wordt de intrekking van kracht. Concreet betekent dit dat de intrekking op 11 maart 2014 formeel van kracht zal worden. Dividendvoorstel De Raad van Bestuur stelt voor om over het boekjaar 2013 geen dividend uit te keren. Financiële kalender Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders 28 mei 2014 Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met: Wim Maes, CEO +31 (0) Cees den Ouden, CFO +31 (0) Bijlagen: 1. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening 2. Geconsolideerde balans 3. Geconsolideerd kasstroomoverzicht 4. Verloop van het eigen vermogen 5. Gedetailleerde omzetinformatie Over Xeikon Als innovator op het gebied van digitaal drukken ontwerpt, ontwikkelt en levert Xeikon N.V. (XEI: AEX) hoogwaardige digitale kleurendruksystemen voor etiketten en verpakkingen, documenten en commercieel drukwerk. Deze systemen bestaan uit geavanceerde rotatiepersen op basis van elektrofotografie met LED-arrays en droge toner, aangevuld met open workflowsoftware, toepassingsspecifieke toners en andere verbruiksartikelen van exclusieve kwaliteit. Als OEMtoeleverancier ontwerpt en ontwikkelt Xeikon plaatbelichtingssystemen voor krantenoffsetdruk. De firma produceert ook computer-to-plate-systemen (CtP) voor de drukindustrie onder de merknaam basysprint. Deze beproefde CtP-systemen voor de belichting van conventionele UV-platen combineren de nieuwste belichtingstechnieken met de kostengunstige, flexibele en kwalitatief hoogwaardige UV-plaattechnologie. Xeikon is - onder de merknaam ThermoflexX - ook actief in de flexomarkt. Het ThermoflexX-gamma bevat een aantal flexoplaatbelichtingssystemen in hoge resolutie met de bijbehorende geavanceerde screeningtechnologie, kleurmanagement- en workflowmanagementoplossingen. Bezoek voor meer informatie. Voorbehoud toekomstgerichte verklaringen Bepaalde verklaringen in deze aankondiging zijn toekomstgerichte verklaringen ( forward-looking statements ). Elke toekomstgerichte verklaring geldt slechts op de datum van deze aankondiging. Dergelijke verklaringen zijn gebaseerd op huidige verwachtingen en overtuigingen en houden, uit de aard der zaak, een aantal bekende en onbekende risico s en onzekerheden in waardoor de werkelijke resultaten en prestaties aanzienlijk kunnen afwijken van verwachte toekomstige resultaten of prestaties verwoord of geïmpliceerd in de toekomstgerichte verklaringen. De informatie en standpunten vervat in deze aankondiging kunnen zonder voorafgaande kennisgeving veranderen, en Xeikon N.V. heeft niet de bedoeling, noch de verplichting, om de toekomstgerichte verklaringen in dit bericht te actualiseren, behoudens voor zover het daartoe verplicht is door enige toepasselijke wetgeving of door de regelgeving van enige beurs waarop zijn aandelen mogelijk verhandeld worden. - 7/12

8 1. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening Xeikon N.V. IFRS in duizenden EUR Omzet Overige bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten Voorraadwijzigingen Grond- en hulpstoffen en handelsgoederen Personeelskosten Afschrijvingen materiële vaste activa Waardeverminderingen op vlottende activa Voorzieningen Overige bedrijfskosten Totaal bedrijfslasten Resultaat uit bedrijfsactiviteiten (EBIT) Nettofinancieringsresultaat Aandeel in resultaat van geassocieerde deelnemingen en joint ventures verwerkt volgens de vermogensmutatiemethode Waardevermindering van vorderingen die tot de vaste activa behoren Resultaat voor belastingen Belastingen Nettoresultaat Toe te rekenen aan: - aandeelhouders van Xeikon N.V minderheidsbelang EBITDA Resultaat per aandeel gewoon & verwaterd (euro per aandeel) -0,32 0,35 Nettoresultaat Omrekeningsverschillen verwerkt in het eigen vermogen Totaalresultaat Toe te rekenen aan: - aandeelhouders van Xeikon N.V minderheidsbelang EBITDA: is onder IFRS geen gedefinieerd begrip. Xeikon N.V. definieert het als het resultaat dat wordt verkregen door bij het bedrijfsresultaat de geboekte afschrijvingen, waardeverminderingen van vlottende activa en voorzieningen op te tellen en er eventuele terugnames van deze rubrieken af te trekken. - 8/12

9 2. Geconsolideerde balans Xeikon N.V. IFRS 31 december december 2012 in duizenden EUR Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Investeringen in geassocieerde deelnemingen Langlopende vorderingen Uitgestelde belastingvorderingen Vlottende activa Voorraden Handelsvorderingen Overige vorderingen Liquide middelen Totaal activa Eigen vermogen toe te rekenen aan aandeelhouders Xeikon N.V Aandelenkapitaal Agio reserves Overige reserves Valuta omrekeningsverschillen Belangen van derden Eigen vermogen Schulden op lange termijn Leningen en overige financieringsverplichtingen Uitgestelde belastingverplichtingen Schulden op korte termijn Handelsschulden Overige schulden Belastingschulden Leningen en overige financieringsverplichtingen Voorzieningen Financiële instrumenten Totaal passiva /12

10 3. Geconsolideerd kasstroomoverzicht Xeikon N.V. IFRS in duizenden EUR Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten Winst voor belastingen Correcties voor: Aandeel in netto resultaat van geassocieerde deelnemingen Afschrijvingen en waardeverminderingen Voorzieningen Resultaat op vervreemding van materiële vaste activa Interesten in resultatenrekening Betaalde belastingen Financiële instrumenten Subtotaal Wijzigingen in handelsvorderingen en overige vorderingen Wijziging in de leasingvorderingen Wijzigingen in voorraden Wijzigingen in handelsschulden en overige schulden Wijzigingen van voorzieningen Subtotaal Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten Investeringsstroom Aankoop immateriële vaste activa Gekapitaliseerde R&D-uitgaven Aankoop materiële vaste activa Verstrekte lening aan Punch International nv Subtotaal Aankoop deelneming Verkoop participaties Verkoop van materiële vaste activa Aflossing lening door Punch International nv Aflossing vordering door Accentis nv Ontvangen / (betaalde) interesten uit investeringen Subtotaal Nettokasstroom uit investeringsactiviteiten Financieringsstroom Inkoop eigen aandelen Subtotaal Opgenomen leningen Aflossingen van leningen Betaald kapitaalbestanddeel van financiële leasing Ontvangen/(betaalde) interesten uit financieringen Subtotaal Nettokasstroom uit financieringsactiviteiten Wisselkoersverschillen Nettokasstroom Geldmiddelen en kasequivalenten Bij het begin van de periode Op het einde van de periode Nettokasstroom /12

11 embargo tot 26 februari u00 4. Verloop van het eigen vermogen Xeikon N.V. in duizenden EUR Kapitaal Overige reserves Eigen vermogen van de groep Uitgiftepremies Valutaomrekeningsverschillen Minderheidsbelangen Totaal eigen vermogen Op 31 december Resultaat van het boekjaar Eigen aandelen Wijziging consolidatiekring Valutaomrekeningsverschillen Op 31 december Resultaat van het boekjaar Eigen aandelen Wijziging consolidatiekring Valutaomrekeningsverschillen Op 31 december /12

12 5. Gedetailleerde omzetinformatie Xeikon N.V Q1 Q2 Q3 Q4 Jaar H1 H2 in duizenden EUR Omzet per segment Digital Printing Solutions Prepress Solutions Totale omzet Omzet per activiteit/product Machineverkoop Consumables en service Totale omzet Omzet per regio Europa Noord- en Zuid-Amerika Azië (inclusief Australië en Nieuw-Zeeland) Totale omzet Q1 Q2 Q3 Q4 Jaar H1 H2 in duizenden EUR Omzet per segment Digital Printing Solutions Prepress Solutions Totale omzet Omzet per activiteit/product Machineverkoop Consumables en service Totale omzet Omzet per regio Europa Noord- en Zuid-Amerika Azië (inclusief Australië en Nieuw-Zeeland) Totale omzet embargo tot 26 februari u00-12/12

Financieel verslag. Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen

Financieel verslag. Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen 158 05 Financieel verslag Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen 1. Geconsolideerde winst en verliesrekening...160 2. Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten...160

Nadere informatie

Verklaring. 18 maart 2015. p. 2/78

Verklaring. 18 maart 2015. p. 2/78 Jaarverslag 2014 Verklaring We verklaren, voor zover ons bekend, dat de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2014, opgesteld in overeenstemming met International Financial Reporting Standards

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2013

Halfjaarverslag 2013 Halfjaarverslag 2013 Gecorrigeerde nettowinst FY13 H1: 21,9 miljoen (FY12 H1: 27,9 miljoen) Gecorrigeerde nettowinst FY13 Q2: 12,7 miljoen ( 0,18 per aandeel) Interim-dividend 0,13 per aandeel Sterke groei

Nadere informatie

Derde kwartaalbericht 2013

Derde kwartaalbericht 2013 , Derde kwartaalbericht 2013 Gecorrigeerde nettowinst FY13 Q3: 10,6 miljoen (FY12 Q3: 12,1 miljoen) Gecorrigeerde nettowinst FY13 YTD: 32,6 miljoen (FY12 YTD: 40,0 miljoen) Alex Vermogensbeheer AuM FY13

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2008. Bedrijfsresultaat gedaald. Afwaardering belang. Winstverwachting bijgesteld

Halfjaarbericht 2008. Bedrijfsresultaat gedaald. Afwaardering belang. Winstverwachting bijgesteld Halfjaarbericht 2008 Bedrijfsresultaat gedaald Afwaardering belang ProSiebenSat.1 Winstverwachting bijgesteld Telegraaf Media Groep N.V. bezoekadres Basisweg 30, Amsterdam telefoon 020-585 9111 postadres

Nadere informatie

Financieel verslag. Gedetailleerde resultaten van het jaar 2013. VERKLARING VAN PERSONEN MET VERANTWOORDELIJKHEID

Financieel verslag. Gedetailleerde resultaten van het jaar 2013. VERKLARING VAN PERSONEN MET VERANTWOORDELIJKHEID 04 Financieel verslag Gedetailleerde resultaten van het jaar 2013. VERKLARING VAN PERSONEN MET VERANTWOORDELIJKHEID De ondergetekenden, Jacques Vandermeiren, voorzitter van het directiecomité en Chief

Nadere informatie

Halfjaar- verslag 20I3

Halfjaar- verslag 20I3 Halfjaar- verslag 20I3 Inhoud Halfjaarverslag 20I3 Bedrijfs- informatie Verslag van de raad van bestuur Financieel Overzicht Verklaring directie P.7 Groepsstructuur P.8 Commentaar bij de tussentijdse

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s)

GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) JAARREKENING 2013 GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) 31-12-2013 31-12-2012 01-01-2012 Activa herzien herzien Vaste activa Materiële vaste activa (9) 65.797 71.200 55.670

Nadere informatie

Belangrijkste ontwikkelingen 2010... 4. Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7

Belangrijkste ontwikkelingen 2010... 4. Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7 AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2010 2 Inhoud Belangrijkste ontwikkelingen 2010... 4 Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 www.pcb.be

Jaarverslag 2013 www.pcb.be Jaarverslag 2013 www.pcb.be PCB NV Carlistraat 17/19 1140 Brussel RPR Brussel Btw BE 0403.085.181 Inhoud 2 4 Kerncijfers 5 6 7 8 1. Informatie voor de aandeelhouders 1.1 Organigram van de PCB-groep per

Nadere informatie

BERICHT AAN ONZE AANDEELHOUDERS

BERICHT AAN ONZE AANDEELHOUDERS Inhoudsopgave BERICHT AAN ONZE AANDEELHOUDERS VERKORTE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING EN VERKORT GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN HET TOTAALRESULTAAT VOOR HET HALFJAAR BEËINDIGD OP 30 JUNI VERKORTE GECONSOLIDEERDE

Nadere informatie

Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen. Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen (vervolg)

Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen. Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen (vervolg) Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen Toelichting

Nadere informatie

Kinepolis Group Jaarresultaten 2012 21 februari 2013

Kinepolis Group Jaarresultaten 2012 21 februari 2013 Kinepolis Group Jaarresultaten 2012 21 februari 2013 Kinepolis behaalt 254,5 miljoen opbrengsten en 35,7 miljoen winst ondanks minder bezoekers Gereglementeerd bericht 2012 t.o.v. 2011 1 Aantal bezoekers

Nadere informatie

Van nature veeleisend. Financiële bijlage bij het jaar verslag

Van nature veeleisend. Financiële bijlage bij het jaar verslag Van nature veeleisend Financiële bijlage bij het jaar verslag 2009 0170_TB 09 deel 2_NL.indd 55 20/04/10 15:12 > Profiel van de groep Ter Beke is een innoverende Belgische verse voedingsgroep die zijn

Nadere informatie

PERSBERICHT PUBLICATIE HALFJAARCIJFERS 2015. Uitdagend eerste halfjaar, strategie op koers

PERSBERICHT PUBLICATIE HALFJAARCIJFERS 2015. Uitdagend eerste halfjaar, strategie op koers PERSBERICHT PUBLICATIE HALFJAARCIJFERS 2015 Uitdagend eerste halfjaar, strategie op koers Lichte daling omzet Positief, maar lager bedrijfsresultaat (EBIT) voor het eerste halfjaar 2015 Kaspositie en solvabiliteit

Nadere informatie

FINANCIAL STATEMENTS 2012

FINANCIAL STATEMENTS 2012 FINANCIAL 2012 STATEMENTS BE0429 977 343 VANDEMOORTELE NV 1 KEY FINANCIAL FIGURES Million Euro 2008 2009 (1) 2010 (2) 2011 2012 Revenue 1.228 1.103 1.079 1.273 1.260 RECURRING OPERATIONAL CASH FLOW (REBITDA)

Nadere informatie

Nettowinst TenCate 23,9 miljoen; reductie netto schuldpositie met 136 miljoen

Nettowinst TenCate 23,9 miljoen; reductie netto schuldpositie met 136 miljoen KONINKLIJKE TEN CATE Persbericht investor relations Nettowinst TenCate 23,9 miljoen; reductie netto schuldpositie met 136 miljoen Dividend 0,60 per aandeel (60% pay-out) Highlights 2009 Omzet: 842 miljoen

Nadere informatie

Jaarrekening Fortis Bank 2006

Jaarrekening Fortis Bank 2006 Jaarrekening Fortis Bank N.V. 2006 1 Jaarrekening Fortis Bank 2006 Fortis Bank Geconsolideerde Jaarrekening Verslag van de Raad van Bestuur van Fortis Bank Jaarrekening Fortis Bank 2 Jaarrekening Fortis

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2012 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG VAN HET 4 E KWARTAAL EN HET JAAR 2013

FINANCIEEL VERSLAG VAN HET 4 E KWARTAAL EN HET JAAR 2013 FINANCIEEL VERSLAG VAN HET 4 E KWARTAAL EN HET JAAR 2013 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 26 FEBRUARI 2014 07u30 CET TOELICHTING VOORAF Alle verwijzingen naar winst- en verliesgegevens over 2012 werden herwerkt

Nadere informatie

Geconsolideerde kerncijfers (2)

Geconsolideerde kerncijfers (2) InBev (1) realiseert sterke interne winstgroei in de eerste helft van 2004 Brussel, 9 september 2004 Voornaamste resultaten InBev verwezenlijkt operationele doelstellingen. Sterke interne groei: volume

Nadere informatie

Lavide Holding N.V. (voorheen Qurius N.V) Jaarverslag 2013. Jaarverslag Lavide Holding N.V., versie 31-3-2014. Lavide Holding N.V.

Lavide Holding N.V. (voorheen Qurius N.V) Jaarverslag 2013. Jaarverslag Lavide Holding N.V., versie 31-3-2014. Lavide Holding N.V. Lavide Holding N.V. (voorheen Qurius N.V) Jaarverslag 2013 Lavide Holding N.V. Postbus 319 1400 AH Bussum contact@lavideholding.com www.lavideholding.com 1 Inhoudsopgave jaarverslag Lavide Holding 2013

Nadere informatie

PRIORITY TELECOM PUBLICEERT RESULTATEN DERDE KWARTAAL 2005

PRIORITY TELECOM PUBLICEERT RESULTATEN DERDE KWARTAAL 2005 PERSBERICHT 9 november 2005 PRIORITY TELECOM PUBLICEERT RESULTATEN DERDE KWARTAAL 2005 Sterke groei in Voice Over IP oplossing resulteert in 23% omzet groei FINANCIËLE RESULTATEN 1 (EUR miljoen) Tot en

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 - inhoud

Jaarrekening 2012 - inhoud Jaarrekening 2012 - inhoud Jaarrekening pagina Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening 40 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten 41 Geconsolideerde

Nadere informatie

Barco 6 maanden eindigend op. 30 juni 2013

Barco 6 maanden eindigend op. 30 juni 2013 Barco 6 maanden eindigend op 30 juni 2013 Verplichtingen inzake periodieke informatie ten gevolge van de transparantierichtlijnen van kracht vanaf 1 januari 2008 Verklaring met betrekking tot de informatie

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV AMVEST VASTGOED BV 2 INHOUDSOPGAVE VERSLAG VAN DE DIRECTIE 5 De Nederlandse economie en woningmarkt 6 Amvest in de Nederlandse woningmarkt 7 Financiële resultaten 2012 7 Risicobeheersing 8 Integriteit

Nadere informatie

Jaarcijfers 2014 AND International Publishers NV

Jaarcijfers 2014 AND International Publishers NV Persbericht Jaarcijfers 2014 AND International Publishers NV AND realiseert positief en sterk resultaat over 2014 in miljoenen euro s (behalve bedragen per aandeel) 2014 2013 Opbrengsten 4,8 4,3 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

Balans lezen. Vlaamse Federatie van Beleggingsclubs en Beleggers vzw www.vfb.be info@vfb.be

Balans lezen. Vlaamse Federatie van Beleggingsclubs en Beleggers vzw www.vfb.be info@vfb.be Deel 1: De balans De balans is een foto van de staat van de activa en passiva van een onderneming. De passiefposten vertegenwoordigen de bronnen van de onderneming m.a.w. waar heeft de onderneming het

Nadere informatie

ONZE KOERS HOUDEN Financieel Verslag 2014

ONZE KOERS HOUDEN Financieel Verslag 2014 ONZE KOERS HOUDEN Financieel Verslag 2014 FINANCIEEL VERSLAG 1 2 - bpost JAARVERSLAG 2014 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2014 INHOUD Overzicht kerncijfers 3 Blikvangers 4 Belangrijkste gebeurtenissen in

Nadere informatie