Xeikon rapporteert 2013 cijfers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Xeikon rapporteert 2013 cijfers"

Transcriptie

1 PERSBERICHT Xeikon rapporteert 2013 cijfers Delisting goedgekeurd, beurs exit 19 maart Digital Printing Solutions op schema ondanks moeilijke Europese markt. Eede, Nederland 26 februari :00u CET Xeikon N.V. ( Xeikon ) maakt vandaag de resultaten over 2013 bekend. In vergelijking met 2012 is de omzet van 2013 (115,5 mio EUR) met 14,7 mio EUR gedaald (2012: 130,2 mio EUR). Het nettoverlies bedraagt 6,5 mio EUR tegenover een nettowinst van 9,0 mio EUR over Kerncijfers De EBITDA van de groep bedraagt over ,6 mio EUR en lag op een beduidend lager niveau (afname van 33%) dan in 2012 (32,1 mio EUR). Het bedrijfsresultaat (EBIT) over 2013 is afgenomen met 33% en bedraagt 13,6 mio EUR (2012: 20,2 mio EUR). Het nettoverlies over 2013 bedraagt 6,5 mio EUR inclusief het negatieve resultaat op de verkoop van de vordering op Accentis ten bedrage van 17,7 mio EUR IFRS 31 december 31 december Verschil in miljoenen EUR % Omzet 115,5 130,2-11% Bedrijfsopbrengsten 120,5 132,8 EBITDA (1) 21,6 32,1-33% Bedrijfsresultaat (EBIT) 13,6 20,2-33% Resultaat voor belastingen -5,1 13,0 Nettoresultaat -6,5 9,0 Resultaat per aandeel (in euro per aandeel) -0,32 0,35 REBITDA (2) 22,7 32,1 REBIT (3) 15,6 23,8 (1) EBITDA: is onder IFRS geen gedefinieerd begrip. Xeikon definieert het als het resultaat dat wordt verkregen door bij het bedrijfsresultaat de geboekte afschrijvingen, waardeverminderingen van vlottende activa en voorzieningen op te tellen en er eventuele terugnames van deze rubrieken af te trekken. (2) REBITDA - recurring EBITDA: EBITDA gecorrigeerd voor eenmalige (niet-recurring) kaselementen. (3) REBIT - recurring EBIT: EBIT gecorrigeerd voor eenmalige (niet-recurring) kas- en niet-kaselementen. - 1/12

2 Belangrijke gebeurtenissen tijdens het boekjaar Marktintroducties op Labelexpo 2013 In september nam Xeikon deel aan Labelexpo Europe in Brussel, s werelds belangrijkste beurs voor de etiketten industrie. Xeikon is inmiddels een van de belangrijkste exposanten op deze beurs. De editie 2013 vormde het platform voor de officiële marktintroductie van een aantal nieuwe producten: De Xeikon ICE toner is een nieuw ontwikkelde toner specifiek voor warmte gevoelige materialen zoals PE (polyethyleen) en thermische labels. Deze toner opent nieuwe mogelijkheden wat betreft applicaties. PE is een heel flexibel en plooibaar materiaal dat veel wordt gebruikt op containers en flessen die in vochtige omgevingen worden gebruikt. Een voorbeeld is een fles shampoo die uitknijpbaar moet zijn en die vochtbestendig moet zijn. De Xeikon ICE toner is de eerste droge toner die deze toepassingen mogelijk maakt. De Alpine fuser drum, in tegenstelling tot de standaard Xeikon fuser drum, heeft een zachtere, rubberen coating die zich kan aanpassen aan de vorm van het oppervlak. Op die manier krijgt men een uniform drukresultaat op voorheen moeilijk te bedrukken materialen. De Alpine fuser drum verbreedt het gamma te bedrukken karton substraten, en is een belangrijke aanvulling tot de Folding Carton Suite. De Alpine fuser drum is een voorbeeld van een zeer specifieke ontwikkeling toegespitst op de noden van klanten. De ThermoFlexX 80, een groot formaat flexo belichter, die formaten aankan tot 1270 x 2032 mm typisch gebruikt in de golfkarton industrie en service bureaus. De ThermoFlexX 80 biedt uitmuntende beeldkwaliteit en een productiviteit zonder voorgaande samen met een uniek laad-en lossysteem voor de platen. Zijn geavanceerde methode om de platen te klemmen op de drum en het unieke system van vacuum slider maakt het mogelijk om platen van gelijk welke breedte te belichten. De ThermoFlexX80 vervolledigt de reeks ThermoFlexX belichters. Technologie update Trillium In juli werd er aan de analisten en industrie consultants een update gegeven over Trillium. Aan de hand van animatie beelden werd de technologie toegelicht, en de unieke voordelen die de technologie biedt werden verduidelijkt: hoge kwaliteit gecombineerd met hoge snelheid en lage werkingskosten. Verder werd toegelicht in welke markten de technologie zijn sterkten het best kan waarmaken. De update kon op veel belangstelling en bijval rekenen, wat resulteerde in een uitgebreide verslaggeving in de vakpers. Print 2013, motor voor verkoop in Noord Amerika Print 2013, het belangrijkste event voor de grafische industrie in Noord Amerika, zorgde voor uitstekende verkoopresultaten. Bezoekers konden live ervaren wat de mogelijkheden zijn van de ThermoFlexX30 en de Xeikon Verder werden er talloze voorbeelden getoond van succesvolle applicaties van klanten. De samenwerking met designer Hugo Diego zorgde bovendien voor een unieke stand. Hugo Diego ontwerpt behangpapier dat op een Xeikon machine wordt gedrukt. Design behangpapier en wanddecoratie is een unieke toepassing voor de Xeikon digitale drukpers; door de uitzonderlijke combinatie van hoge drukkwaliteit en de virtuele onbeperktheid van het te drukken beeld is behangpapier in kleine oplage en met uitzonderlijke kwaliteit mogelijk. Overname door Bencis/Gimv afgerond Op 8 januari 2013 maakte Xeikon bekend dat het initiële gesprekken voerde met een partij die aan Xeikon te kennen had gegeven geïnteresseerd te zijn in het uitbrengen van een openbaar bod op de aandelen van Xeikon. Xeikon benadrukte dat de partijen op dat ogenblik in de initiële fase waren van hun gesprekken en dat indien en zodra ontwikkelingen daartoe aanleiding mochten geven, nadere mededelingen zouden worden gedaan volgens de wettelijke bepalingen. Op 18 juli 2013 maakte Xeikon bekend dat het kennis had genomen van het persbericht van Punch International NV ( Punch ) en Bencis Capital Partners NV ( Bencis ) waarin werd aangekondigd dat Punch en Bencis voorwaardelijke overeenstemming hadden bereikt over de verkoop aan Bencis van het 65,68% aandelenbelang van Punch in Xeikon tegen EUR 5,85 per aandeel. De in de overeenkomst opgenomen opschortende voorwaarden hadden onder meer betrekking op het verbreken van de banden tussen Xeikon - 2/12

3 en Punch. Xeikon deelde verder mee dat de raad van commissarissen en de raad van bestuur van Xeikon zich hierover zouden beraden en terzake in gesprek zouden treden met Bencis en Punch. In zijn persbericht van 11 september 2013 verduidelijkte Xeikon (zijn standpunt t.a.v.) de opschortende voorwaarden die betrekking hadden op Xeikon in de overeenkomst tussen Punch en Bencis. In hetzelfde persbericht sprak Xeikon zijn steun uit t.a.v. de voorgenomen transactie tussen Punch en Bencis. Op 20 september 2013 deelde Xeikon mee dat het kennis had genomen van het persbericht van Bencis en Punch waarin werd aangekondigd dat voldaan was aan alle opschortende voorwaarden en dat de verkoop aan Bencis van het 65,68% aandelenbelang van punch in Xeikon tegen EUR 5,85 per aandeel voltooid was. In het persbericht van 20 september 2013 kondigde Xeikon verder aan dat het een inkoopprogramma zou starten met de bedoeling om tot eigen aandelen in te kopen tegen een prijs van EUR 5,85 per aandeel. Op 14 oktober 2013 kondigde Xeikon aan dat het in het kader van het inkoopprogramma aandelen heeft ingekocht tegen een prijs van EUR 5,85 per aandeel, zijnde 18,5% van het uitstaande aandelenkapitaal van Xeikon. In het kader van het verplichte overnamebod, dat door XBC BV (XBC) werd aangekondigd op 18 oktober 2013, publiceerde Xeikon op 6 november 2013 zijn position statement, waarin het zijn steun uitsprak t.a.v. het bod. Gebeurtenissen na balansdatum Op 28 januari 2014 deelde Xeikon mee dat XBC aankondigde dat het, na afloop van het bod en de na aanmeldingstermijn, aandelen in Xeikon houdt, zijnde 95,3% van alle aandelen die niet door Xeikon zelf worden gehouden en 67,2% van het totale uitstaande aandelenkapitaal van Xeikon. Xeikon deelde op 28 januari 2014 verder mee dat XBC heeft aangekondigd dat het de intentie heeft om zo snel mogelijk met Euronext in gesprek te treden over de beëindiging van de beursnotering van Xeikon. Op 18 februari 2014 kondigde Xeikon aan dat zijn beursnotering zal eindigen op 19 maart maart 2014 is de laatste handelsdag. - 3/12

4 Bespreking van de jaarresultaten Omzet en bedrijfsopbrengsten Geconsolideerd in duizenden EUR Omzet per segment Digital Printing Solutions Prepress Solutions (CtP) Totale omzet Omzet per activiteit/product Machines Consumables & service Totale omzet Omzet per regio Europa Noord- en Zuid-Amerika Azië (incl. Australië en Nieuw-Zeeland) Totale omzet In vergelijking met 2012 is de omzet afgenomen. De omzet voor Digital Printing en Prepress Solutions nam respectievelijk af met 2% en 41%. De belangrijkste ontwikkelingen zijn: De omzet over 2013 van de Prepress Solutions-activiteiten is gedaald met ruim 41% in vergelijking met Deze daling is het gevolg van de terugval binnen het newspaper segment. De omzet over 2013 van het segment Digital Printing Solutions is licht afgenomen door de moeilijke marktomstandigheden. De omzet uit de machineverkoop over 2013 nam af met 16% in vergelijking met de omzet over 2012 dewelke exclusief toe te wijzen is aan het Newspaper Prepress segment De recurring inkomsten uit consumables en serviceactiviteiten daalden met 7,2%. De daling is toe te schrijven aan de verschuiving van document printing naar Label & Packaging printing. Geografisch gezien nam de omzet in Europa af (-20,1%), terwijl de omzet steeg in Noord- en Zuid- Amerika (+1,5%) en Azië (+11,2%). In tegenstelling tot voorgaande jaren is de omzet evenredig verdeeld over de 2 jaarhelften. De oorzaak is het zwakke 3 de kwartaal. De bedrijfsopbrengsten bedragen 120,5 mio EUR in vergelijking met 132,8 mio EUR in De overige bedrijfsopbrengsten bedragen 4,9 mio EUR (2012: 2,6 mio EUR) en bestaan hoofdzakelijk uit ontvangen subsidies en doorberekende R&D-kosten. EBITDA Geconsolideerd in duizenden EUR Geconsolideerd Niet-recurring elementen REBITDA REBITDA - recurring EBITDA: EBITDA gecorrigeerd voor eenmalige (niet-recurring) kaselementen De EBITDA nam in vergelijking met vorig boekjaar af met 33% tot 21,6 mio EUR (2012: 32,1 mio EUR). De EBITDA is in vergelijking met 2012 afgenomen ten gevolge van de lagere omzet, éénmalige kosten en investeringen in nieuwe technologieën. De niet-recurring elementen betreffen kosten gemaakt ten behoeve van de transactie. - 4/12

5 Bedrijfsresultaat (EBIT) Geconsolideerd in duizenden EUR Geconsolideerd Niet-recurring elementen: Op EBITDA Eenmalige waardeverminderingen, afschrijvingen en voorzieningen REBIT REBIT - recurring EBIT: EBIT gecorrigeerd voor eenmalige (nietrecurring) kas- en niet-kaselementen belastingen Het bedrijfsresultaat (EBIT) bedraagt 13,6 mio EUR, wat een afname betekent van 33% ten opzichte van 2012 (20,2 mio EUR). Per saldo zijn de afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen in 2013 afgenomen met 3,9 mio EUR ten opzichte van De specificatie is als volgt: De afschrijvingen zijn gedaald van 8,2 mio EUR in 2012 tot 7,1 mio EUR in De eenmalige waardeverminderingen betreffen klantenvorderingen -/-0,3 mio EUR (2012: 1,5 mio EUR), voorraden 1,0 mio EUR (2012: 1,7 mio EUR). De groep heeft in ,2 mio EUR voorzieningen geboekt (2012: 0,4 mio EUR). Financieel resultaat en resultaat voor Het nettofinancieringsresultaat bedraagt in 2013 een last van 1,0 mio EUR (2012: bate van 0,6 mio EUR). Het resultaat voor belastingen bedraagt -5,1 mio EUR (2012: +13,0 mio EUR). Xeikon heeft over 2013 ten gevolge van de verkoop van de vordering van Accentis een negatief resultaat gerealiseerd van 17,7 mio EUR. De belastingdruk over het boekjaar 2013 bedraagt 11% (2012: 20%) van het resultaat voor belastingen gecorrigeerd met het aandeel in het resultaat van geassocieerde deelnemingen en de waardeverminderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren. Nettoresultaat aandeel van de groep Het aandeel van de groep in het nettoverlies bedraagt 6,5 mio EUR tegenover een nettowinst van 9,0 mio EUR in Balans Geconsolideerd in miljoenen EUR Vaste activa 147,4 177,0 Vlottende activa 51,3 54,5 Liquide middelen 12,2 29,6 Totaal activa 210,9 261,1 Eigen vermogen 148,0 185,7 Financiële schulden 30,0 40,4 Overige schulden 32,9 35,0 Totaal passiva 210,9 261,1 Het eigen vermogen bedraagt op het einde van de rapportageperiode 148,0 mio EUR. Dit betekent een netto afname van 37,7 mio EUR ten opzichte van vorig jaar een afname die in hoofdzaak voortvloeit uit het nettoverlies van het boekjaar (6,5 mio EUR) en de inkoop van eigen aandelen (-31,2 mio EUR). De netto financiële schuldpositie is gestegen van 10,8 mio EUR tot 17,8 mio EUR in Netto financiële schuld 17,8 10,8 Netto financiële schuld / EBITDA 0,82 0,34 Solvabiliteit 70% 71% - 5/12

6 Kasstroomoverzicht Geconsolideerd in miljoenen EUR Operationele kasstroom 19,3 30,0 Kasstroom werkkapitaal 1,7-3,4 Kasstroom bedrijfsactiviteiten 21,0 26,6 Kasstroom investeringen 7,4-7,9 Kasstroom financieringen -45,3-10,5 Wisselkoerseffect -0,5-0,2 Nettokasstroom -17,4 8,0 Liquide middelen einde periode 12,2 29,6 De kasstroom uit bedrijfsactiviteiten bedraagt 21,0 mio EUR over het boekjaar 2013 het resultaat van de operationele kasstroom van 19,3 mio EUR en de kasstroom werkkapitaal van 1,7 mio EUR. De investeringskasstroom bedraagt per saldo 7,4 mio EUR en bestaat onder meer uit de activering van R&D-projecten ten bedrage van 5,5 mio EUR, het verkopen van de participatie in Accentis voor 5,5 mio EUR en de terugbetaling van de lening door Punch International voor 8,5 mio EUR en door Accentis voor 4,1 mio EUR. De financieringskasstroom bedraagt -45,3 mio EUR (2012: -10,5 mio EUR) en bevat onder meer de inkoop eigen aandelen van 31,1 mio EUR. Verder werd er 35 mio EUR terugbetaald aan de oude gesyndiceerde lening en werd een nieuwe lening opgenomen van 22,3 mio EUR bij een bankenconsortium. Informatie met betrekking tot financiële schuldconvenanten De groep beschikt over een nieuwe gesyndiceerde lening bij een bankenconsortium waarvoor contractueel is voorzien in convenanten die op kwartaalbasis worden getoetst. De stand van de uitstaande lening bedraagt ultimo ,3 mio EUR. Op het einde van het boekjaar 2013 voldeed Xeikon aan alle in de convenanten gestelde voorwaarden. Vooruitzichten De groep wenst geen concrete doelstellingen kenbaar te maken. Wijziging in de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur Op 20 september 2013 deelde Xeikon mee dat, ingevolge de voltooiing van de verkoop door Punch aan Bencis van het aandelenbelang in Xeikon, er wijzigingen werden doorgevoerd binnen de raad van bestuur en de raad van commissarissen. Binnen de raad van bestuur trad dhr. Frank Deschuytere op 20 september 2013 terug als CEO. Sinds 23 september 2013 wordt deze functie ingevuld door dhr. Wim Maes, die op de buitengewone algemene vergadering van 8 november 2013 tot statutair directeur is benoemd. Op 30 oktober 2013 trad Kees Vlasblom terug als statutair bestuurder en CFO en werd Cees den Ouden benoemd als CFO ad interim. Per 17 september 2013 traden dhr. Arthur Vanhoutte en dhr. Gerard Cok terug als commissarissen. Op de buitengewone algemene vergadering van 17 september 2013 werden dhr. Zoran van Gessel, dhr. Benoît Graulich en dhr. Tom Van de Voorde benoemd als commissarissen, telkens voor een periode van 4 jaar. Inkoop eigen aandelen De directie heeft besloten om gebruik te maken van de machtiging tot inkoop eigen aandelen die haar werd verleend. Conform deze machtiging is de directie gemachtigd tot inkoop van eigen aandelen tot een hoeveelheid die ingevolge de wet en de statuten op het tijdstip van verwerving maximaal door de vennootschap kan worden verkregen, tegen een prijs die ligt tussen de nominale waarde en 110% van de beurskoers ten tijde van de verkrijging. De vennootschap zal in haar trimestriële trading updates periodiek berichten over het aantal ingekochte eigen aandelen en de gemiddelde verwervingsprijs. Sinds de machtiging werd verleend, heeft de vennootschap in totaal eigen aandelen ingekocht aan een gemiddelde prijs van 2,68 euro per aandeel. Dit vertegenwoordigt 10,98% van het totaal uitstaande aandelen. In 2012 werden er eigen aandelen ingekocht. Naast de reeds verleende machtiging, heeft de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouder op 17 september 2013 beslist om de directie te machtigen om eigen aandelen in te kopen tot een maximum van - 6/12

7 28,6% van het uitstaande kapitaal van de vennootschap voor een prijs van EUR 5,85 per aandeel. In zijn persbericht van 20 september 2013 kondigde Xeikon aan dat het een inkoopprogramma zou starten met de bedoeling om tot eigen aandelen in te kopen tegen een prijs van EUR 5,85 per aandeel. Op 14 oktober 2013 kondigde Xeikon aan dat het in het kader van het inkoopprogramma aandelen zou inkopen tegen een prijs van EUR 5,85 per aandeel, zijnde 18,5% van het uitstaande aandelenkapitaal van Xeikon. Tijdens de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van 8 november 2013 werd het voorstel tot kapitaalsvermindering door middel van de intrekking van de eigen aandelen van de vennootschap, goedgekeurd. Zodra aan alle wettelijke voorwaarden is voldaan, wordt de intrekking van kracht. Concreet betekent dit dat de intrekking op 11 maart 2014 formeel van kracht zal worden. Dividendvoorstel De Raad van Bestuur stelt voor om over het boekjaar 2013 geen dividend uit te keren. Financiële kalender Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders 28 mei 2014 Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met: Wim Maes, CEO +31 (0) Cees den Ouden, CFO +31 (0) Bijlagen: 1. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening 2. Geconsolideerde balans 3. Geconsolideerd kasstroomoverzicht 4. Verloop van het eigen vermogen 5. Gedetailleerde omzetinformatie Over Xeikon Als innovator op het gebied van digitaal drukken ontwerpt, ontwikkelt en levert Xeikon N.V. (XEI: AEX) hoogwaardige digitale kleurendruksystemen voor etiketten en verpakkingen, documenten en commercieel drukwerk. Deze systemen bestaan uit geavanceerde rotatiepersen op basis van elektrofotografie met LED-arrays en droge toner, aangevuld met open workflowsoftware, toepassingsspecifieke toners en andere verbruiksartikelen van exclusieve kwaliteit. Als OEMtoeleverancier ontwerpt en ontwikkelt Xeikon plaatbelichtingssystemen voor krantenoffsetdruk. De firma produceert ook computer-to-plate-systemen (CtP) voor de drukindustrie onder de merknaam basysprint. Deze beproefde CtP-systemen voor de belichting van conventionele UV-platen combineren de nieuwste belichtingstechnieken met de kostengunstige, flexibele en kwalitatief hoogwaardige UV-plaattechnologie. Xeikon is - onder de merknaam ThermoflexX - ook actief in de flexomarkt. Het ThermoflexX-gamma bevat een aantal flexoplaatbelichtingssystemen in hoge resolutie met de bijbehorende geavanceerde screeningtechnologie, kleurmanagement- en workflowmanagementoplossingen. Bezoek voor meer informatie. Voorbehoud toekomstgerichte verklaringen Bepaalde verklaringen in deze aankondiging zijn toekomstgerichte verklaringen ( forward-looking statements ). Elke toekomstgerichte verklaring geldt slechts op de datum van deze aankondiging. Dergelijke verklaringen zijn gebaseerd op huidige verwachtingen en overtuigingen en houden, uit de aard der zaak, een aantal bekende en onbekende risico s en onzekerheden in waardoor de werkelijke resultaten en prestaties aanzienlijk kunnen afwijken van verwachte toekomstige resultaten of prestaties verwoord of geïmpliceerd in de toekomstgerichte verklaringen. De informatie en standpunten vervat in deze aankondiging kunnen zonder voorafgaande kennisgeving veranderen, en Xeikon N.V. heeft niet de bedoeling, noch de verplichting, om de toekomstgerichte verklaringen in dit bericht te actualiseren, behoudens voor zover het daartoe verplicht is door enige toepasselijke wetgeving of door de regelgeving van enige beurs waarop zijn aandelen mogelijk verhandeld worden. - 7/12

8 1. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening Xeikon N.V. IFRS in duizenden EUR Omzet Overige bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten Voorraadwijzigingen Grond- en hulpstoffen en handelsgoederen Personeelskosten Afschrijvingen materiële vaste activa Waardeverminderingen op vlottende activa Voorzieningen Overige bedrijfskosten Totaal bedrijfslasten Resultaat uit bedrijfsactiviteiten (EBIT) Nettofinancieringsresultaat Aandeel in resultaat van geassocieerde deelnemingen en joint ventures verwerkt volgens de vermogensmutatiemethode Waardevermindering van vorderingen die tot de vaste activa behoren Resultaat voor belastingen Belastingen Nettoresultaat Toe te rekenen aan: - aandeelhouders van Xeikon N.V minderheidsbelang EBITDA Resultaat per aandeel gewoon & verwaterd (euro per aandeel) -0,32 0,35 Nettoresultaat Omrekeningsverschillen verwerkt in het eigen vermogen Totaalresultaat Toe te rekenen aan: - aandeelhouders van Xeikon N.V minderheidsbelang EBITDA: is onder IFRS geen gedefinieerd begrip. Xeikon N.V. definieert het als het resultaat dat wordt verkregen door bij het bedrijfsresultaat de geboekte afschrijvingen, waardeverminderingen van vlottende activa en voorzieningen op te tellen en er eventuele terugnames van deze rubrieken af te trekken. - 8/12

9 2. Geconsolideerde balans Xeikon N.V. IFRS 31 december december 2012 in duizenden EUR Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Investeringen in geassocieerde deelnemingen Langlopende vorderingen Uitgestelde belastingvorderingen Vlottende activa Voorraden Handelsvorderingen Overige vorderingen Liquide middelen Totaal activa Eigen vermogen toe te rekenen aan aandeelhouders Xeikon N.V Aandelenkapitaal Agio reserves Overige reserves Valuta omrekeningsverschillen Belangen van derden Eigen vermogen Schulden op lange termijn Leningen en overige financieringsverplichtingen Uitgestelde belastingverplichtingen Schulden op korte termijn Handelsschulden Overige schulden Belastingschulden Leningen en overige financieringsverplichtingen Voorzieningen Financiële instrumenten Totaal passiva /12

10 3. Geconsolideerd kasstroomoverzicht Xeikon N.V. IFRS in duizenden EUR Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten Winst voor belastingen Correcties voor: Aandeel in netto resultaat van geassocieerde deelnemingen Afschrijvingen en waardeverminderingen Voorzieningen Resultaat op vervreemding van materiële vaste activa Interesten in resultatenrekening Betaalde belastingen Financiële instrumenten Subtotaal Wijzigingen in handelsvorderingen en overige vorderingen Wijziging in de leasingvorderingen Wijzigingen in voorraden Wijzigingen in handelsschulden en overige schulden Wijzigingen van voorzieningen Subtotaal Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten Investeringsstroom Aankoop immateriële vaste activa Gekapitaliseerde R&D-uitgaven Aankoop materiële vaste activa Verstrekte lening aan Punch International nv Subtotaal Aankoop deelneming Verkoop participaties Verkoop van materiële vaste activa Aflossing lening door Punch International nv Aflossing vordering door Accentis nv Ontvangen / (betaalde) interesten uit investeringen Subtotaal Nettokasstroom uit investeringsactiviteiten Financieringsstroom Inkoop eigen aandelen Subtotaal Opgenomen leningen Aflossingen van leningen Betaald kapitaalbestanddeel van financiële leasing Ontvangen/(betaalde) interesten uit financieringen Subtotaal Nettokasstroom uit financieringsactiviteiten Wisselkoersverschillen Nettokasstroom Geldmiddelen en kasequivalenten Bij het begin van de periode Op het einde van de periode Nettokasstroom /12

11 embargo tot 26 februari u00 4. Verloop van het eigen vermogen Xeikon N.V. in duizenden EUR Kapitaal Overige reserves Eigen vermogen van de groep Uitgiftepremies Valutaomrekeningsverschillen Minderheidsbelangen Totaal eigen vermogen Op 31 december Resultaat van het boekjaar Eigen aandelen Wijziging consolidatiekring Valutaomrekeningsverschillen Op 31 december Resultaat van het boekjaar Eigen aandelen Wijziging consolidatiekring Valutaomrekeningsverschillen Op 31 december /12

12 5. Gedetailleerde omzetinformatie Xeikon N.V Q1 Q2 Q3 Q4 Jaar H1 H2 in duizenden EUR Omzet per segment Digital Printing Solutions Prepress Solutions Totale omzet Omzet per activiteit/product Machineverkoop Consumables en service Totale omzet Omzet per regio Europa Noord- en Zuid-Amerika Azië (inclusief Australië en Nieuw-Zeeland) Totale omzet Q1 Q2 Q3 Q4 Jaar H1 H2 in duizenden EUR Omzet per segment Digital Printing Solutions Prepress Solutions Totale omzet Omzet per activiteit/product Machineverkoop Consumables en service Totale omzet Omzet per regio Europa Noord- en Zuid-Amerika Azië (inclusief Australië en Nieuw-Zeeland) Totale omzet embargo tot 26 februari u00-12/12

Xeikon NV. Halfjaarverslag 2013. Sterke toename van de nettowinst bij een stijgende omzet

Xeikon NV. Halfjaarverslag 2013. Sterke toename van de nettowinst bij een stijgende omzet PERSBERICHT Xeikon NV Halfjaarverslag 2013 Sterke toename van de nettowinst bij een stijgende omzet Eede, Nederland - 23 augustus 2013 8:00 u - Xeikon NV ( Xeikon ) publiceert vandaag het halfjaarverslag

Nadere informatie

Punch Graphix nv. Halfjaarverslag 2009 beschikbaar

Punch Graphix nv. Halfjaarverslag 2009 beschikbaar PERSBERICHT Punch Graphix nv Halfjaarverslag 2009 beschikbaar Sterke omzetdaling wegens terugval machineverkoop en herstructureringslasten leiden tot significant verlies Eede, Nederland - 28 augustus 2009

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Jaaroverzicht Geconsolideerde winst- en verliesrekening Opbrengsten 17.123 16.133 Overige baten 64 239 Grondstoffen, materialen en diensten (10.966) (10.291) Personeelslasten (2.838) (2.665) Afschrijvingen,

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie. Operationeel resultaat ligt in de lijn van de verwachtingen

Gereglementeerde informatie. Operationeel resultaat ligt in de lijn van de verwachtingen PERSBERICHT Gereglementeerde informatie Operationeel resultaat ligt in de lijn van de verwachtingen Merelbeke, België 28 augustus 2009 18:00u Accentis nv ('Accentis'), de vastgoedholding met hoofdzetel

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie. Punch stelt dividend voor van 4,50 euro per aandeel. Verkoop participatie Xeikon weegt op resultaten

Gereglementeerde informatie. Punch stelt dividend voor van 4,50 euro per aandeel. Verkoop participatie Xeikon weegt op resultaten PERSBERICHT Gereglementeerde informatie Punch stelt dividend voor van 4,50 euro per aandeel Verkoop participatie Xeikon weegt op resultaten Ieper, België 28 februari 2014 18:00u CET Punch International

Nadere informatie

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 Halle, 11 december 2006 HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 In vergelijking met voorheen (op 19

Nadere informatie

Financiële overzichten. Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015

Financiële overzichten. Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015 Financiële overzichten Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015 Geconsolideerde resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat (niet-geauditeerd) Geconsolideerde resultatenrekening

Nadere informatie

1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO

1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO 1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO 2015 2014 Netto omzet 326 395 326 558 Wijzigingen in voorraden en bestellingen in uitvoering -3 906 2 287 Overige bedrijfsopbrengsten 4 785 4 118

Nadere informatie

Eerste resultaten onder nieuwe structuur in de lijn van de verwachtingen

Eerste resultaten onder nieuwe structuur in de lijn van de verwachtingen PERSBERICHT Eerste resultaten onder nieuwe structuur in de lijn van de verwachtingen Externe huuropbrengsten groeien met 7,1 % Merelbeke, België 27 februari 2009 Accentis nv ('Accentis'), de vastgoedholding

Nadere informatie

Financiële overzichten. Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015

Financiële overzichten. Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015 Financiële overzichten Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015 Geconsolideerde resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat (niet-geauditeerd) Geconsolideerde resultatenrekening

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout. Halfjaarlijks financieel verslag 2015

Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout. Halfjaarlijks financieel verslag 2015 Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout Halfjaarlijks financieel verslag 2015 GECONSOLIDEERDE RESULTATEN De omzet steeg met 11,5 % ten opzichte van dezelfde periode

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening 4 Financieel overzicht Bekaert Jaarverslag 2011 Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde winst-en-verliesrekening Omzet 5.1. 3 262 496 3 339 957 Kostprijs van verkopen 5.1. -2 358 225-2 688 542 Marge

Nadere informatie

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde KERNCIJFERS over het eerste halfjaar in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten Opbrengsten 454,6 433,6 5% Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie. Geconsolideerde financiële staten op 30 juni 2015

Gereglementeerde informatie. Geconsolideerde financiële staten op 30 juni 2015 PERSBERICHT Gereglementeerde informatie Geconsolideerde financiële staten op 30 juni 2015 Ieper, België 4 september 2015 8.30 u CET Iep Invest nv ( Iep Invest ) maakt vandaag zijn resultaten over het eerste

Nadere informatie

ROTO SMEETS GROUP JAARCIJFERS 2010

ROTO SMEETS GROUP JAARCIJFERS 2010 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (bedragen x 1.000) 2010 2009 index Opbrengsten 345.860 415.387 83 Kosten van grond- en hulpstoffen -146.180-189.618 77 Kosten uitbesteed werk en andere externe

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING EN TOTAALRESULTAAT VOOR DE JAREN BEËINDIGD OP 31 DECEMBER Geconsolideerde resultatenrekening (in duizenden, uitgezonderd aandelen en gegevens

Nadere informatie

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 %

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Resultaten Miko per 30 juni 2012 Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Turnhout, 31 augustus 2012 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice- en kunststofverpakkingsspecialist, kende

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Jaarresultaten 2012 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 18 maart 2013. Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Kerncijfers

Nadere informatie

!! Persbericht! +! Resultaat!over!2011!fors!beter!dan!2010!!! +! EBITDA!met!!7,5!mln!verbeterd! +! Schuldpositie!met!ruim!10%!afgenomen!

!! Persbericht! +! Resultaat!over!2011!fors!beter!dan!2010!!! +! EBITDA!met!!7,5!mln!verbeterd! +! Schuldpositie!met!ruim!10%!afgenomen! Persbericht + Resultaatover2011forsbeterdan2010 + EBITDAmet 7,5mlnverbeterd + Schuldpositiemetruim10%afgenomen Governance NahetvertrekvandevorigeRaadvanBestuurwerdtijdensdezoektochtnaareengeschikte opvolger,hetbedrijfhetvolledigejaar2011aangestuurddooreeninterim@ceoindepersoon

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie. Focus op grafische sector levert nettowinst van 11,9 mio EUR op in 2011

Gereglementeerde informatie. Focus op grafische sector levert nettowinst van 11,9 mio EUR op in 2011 PERSBERICHT Gereglementeerde informatie Focus op grafische sector levert nettowinst van 11,9 mio EUR op in 2011 Ieper, België 29 februari 2012 8.30u CET Punch International nv ('Punch') maakt vandaag zijn

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

Kerncijfers 1H 2017 ten opzichte van 1H Gecorrigeerde resultaten (*1) Mio 1H 2017 Omzet % Toegevoegde waarde

Kerncijfers 1H 2017 ten opzichte van 1H Gecorrigeerde resultaten (*1) Mio 1H 2017 Omzet % Toegevoegde waarde Groei van de verkochte volumes met 6.6% Recurrente ebitda voor 2017 in lijn met 2016 Positieve vooruitzichten op groei van de Ebitda voor de komende jaren Kerncijfers 1H 2017 ten opzichte van 1H 2016 Gecorrigeerde

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2012 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.131-9.131-9.131

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie. Geconsolideerde financiële staten op 30 juni 2017

Gereglementeerde informatie. Geconsolideerde financiële staten op 30 juni 2017 PERSBERICHT Gereglementeerde informatie Geconsolideerde financiële staten op 30 juni 2017 Antwerpen, België 4 september 2017 8.30 u CET Iep Invest nv ( Iep Invest ) maakt vandaag zijn resultaten over het

Nadere informatie

RSG DERDE KWARTAAL 2010

RSG DERDE KWARTAAL 2010 RSG DERDE KWARTAAL 2010 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (bedragen x 1.000) 9m 2010 9m 2009 index Opbrengsten 258.226 304.177 85 Kosten van grond- en hulpstoffen -110.192-140.378 78 Kosten uitbesteed

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK (PERIODE VAN 1 JANUARI 2009 TOT 31 DECEMBER 2009 EN 1 JANUARI 2008 TOT 31 DECEMBER 2008) GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK

Nadere informatie

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31%

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% Persbericht 30 oktober 2017 Winstversnelling in tweede helft boekjaar 2016/2017 SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% In verband met het aangekondigde verplichte bod van Alychlo N.V. op aandelen

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Cijfers joint venture Airolux nog niet beschikbaar Verder

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie. Goede prestaties in een moeilijke economische omgeving

Gereglementeerde informatie. Goede prestaties in een moeilijke economische omgeving PERSBERICHT Gereglementeerde informatie Goede prestaties in een moeilijke economische omgeving Ieper, België 27 februari 2013 8.30u CET Punch International nv ('Punch') maakt vandaag zijn resultaten over

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening JAREN AFGESLOTEN PER 31 DECEMBER Toel. 2003 2002 Herwerking 2002 Omzet 3 1 796 987 1 863 467 1 863 467 Kostprijs van verkopen 5 (1 424 481) (1 489 779) (1 489

Nadere informatie

Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke toename van de netto winst Betaling van dividend

Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke toename van de netto winst Betaling van dividend Jaarresultaten 2009 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2010. Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke

Nadere informatie

Persbericht - Gereglementeerde informatie Aankondiging jaarresultaten 2013 Sioen Industries. Persbericht Sioen Industries - 28/02/2014 vóór Beurs

Persbericht - Gereglementeerde informatie Aankondiging jaarresultaten 2013 Sioen Industries. Persbericht Sioen Industries - 28/02/2014 vóór Beurs Persbericht - Gereglementeerde informatie Aankondiging jaarresultaten 2013 Sioen Industries Persbericht Sioen Industries - 28/02/2014 vóór Beurs Ardooie, 28 februari 2014 - Sioen Industries NV is een gediversifieerde

Nadere informatie

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information DEFINITIEVE RESULTATEN EERSTE SEMESTER 2015 De raad van bestuur van CMB heeft, in haar vergadering van 27 augustus 2015, de geconsolideerde rekeningen afgesloten per 30 juni 2015 opgesteld. Dit bericht

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening 4 Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde winst-en-verliesrekening Omzet 5.1. 3 671 081 3 715 217 Kostprijs van verkopen 5.1. -3 073 407-3 025 225 Marge op omzet 5.1. 597 674 689 992 Commerciële kosten

Nadere informatie

Punch Graphix. AVA 15/05/2008, Eede, Nederland

Punch Graphix. AVA 15/05/2008, Eede, Nederland Punch Graphix AVA 15/05/2008, Eede, Nederland Herman olde Bolhaar (Voorzitter RvC) OPENING 3 AGENDA Opening Verslag van de Raad van Bestuur over het jaar 2007 Bespreking Jaarrekening 2007 Trading update

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 2012 2013 evolutie Q4 2012 Q4 2013 evolutie Herzien* Herzien* niet Omzet 3.091 2.865-7,3% 812 739-9,0% Kostprijs van verkopen (2.222) (2.031)

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie. Geconsolideerde financiële staten op 30 juni 2016

Gereglementeerde informatie. Geconsolideerde financiële staten op 30 juni 2016 PERSBERICHT Gereglementeerde informatie Geconsolideerde financiële staten op 30 juni 2016 Ieper, België 2 september 2016 8.30 u CET Iep Invest nv ( Iep Invest ) maakt vandaag zijn resultaten over het eerste

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Netto-omzet 265,0 274,3 Kosten van grond- en hulpstoffen -159,3-164,6 Mutatie voorraad halffabrikaten en gereed product 0,0-0,5 Brutomarge 105,7 109,2 Overige

Nadere informatie

Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen.

Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen. Persbericht JA ARCIJFERS 2014 Sligro Food Group N.V. Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen. De nettowinst over het boekjaar bedroeg 69 miljoen. Dat is een toename van 1,5% ten opzichte van 2013.

Nadere informatie

Oranjewoud N.V. tevreden over behaalde resultaten in 2016

Oranjewoud N.V. tevreden over behaalde resultaten in 2016 Oranjewoud N.V. tevreden over behaalde resultaten in 2016 Gouda, 28 april 2017 Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden is de accountantscontrole nog niet afgerond, maar wel zo ver gevorderd dat

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2012 Herzien* Q1 2013 evolutie Omzet 734 705-4,0% Kostprijs van verkopen (526) (502) -4,6% Brutowinst 208 203-2,4% Verkoopkosten (97) (94)

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014

Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014 Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014 Gerealiseerd (x 1.000) Noot 2014 2013 Voortgezette bedrijfsactiviteiten Voortgezette bedrijfsactiviteiten Bruto facturatiewaarde

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2016 Q1 2017 evolutie Omzet 603 588-2,5% Kostprijs van verkopen (408) (396) -2,9% Brutowinst 195 192-1,5% Verkoopkosten (84) (86) 2,4% Kosten

Nadere informatie

geconsolideerde winst- en verliesrekening

geconsolideerde winst- en verliesrekening geconsolideerde winst- en verliesrekening Periode Periode 1/1-30/6 2006 Periode Bedragen in duizenden euro s. 1/1-30/6 2007 (pro forma) 1/1-16/7 2006 Voortgezette bedrijfsactiviteiten Opbrengsten 365.119

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) FY 2014 FY 2015 evolutie Q4 2014 Q4 2015 niet evolutie Omzet 2.620 2.646 1,0% 711 672-5,5% Kostprijs van verkopen (1.813) (1,804) -0,5% (489)

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 9m 2011 9m 2012 evolutie 3 de kw. 2011 3 de kw. 2012 evolutie Omzet 2.218 2.279 2,8% 719 766 6,5% Kostprijs van verkopen (1.590) (1.637) 3,0%

Nadere informatie

Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 OMZET

Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 OMZET Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 2. Responsibility verklaring 3. Geconsolideerde IFRS resultatenrekening 4. Geconsolideerd overzicht van het volledig resultaat 5.

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) De tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening werd opgesteld volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS). Voor de tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening worden dezelfde grondslagen

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q3 2016 Q3 2017 evolutie 9m 2016 9m 2017 evolutie Omzet 625 593-5,1% 1.873 1.803-3,7% Kostprijs van verkopen (415) (397) -4,3% (1.239) (1.202)

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART Fornix BioSciences N.V.

BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART Fornix BioSciences N.V. BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART 2011 Fornix BioSciences N.V. 1 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (alle bedragen x 1.000) voor het boekjaar van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010 met vergelijkende

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q2 2016 Q2 2017 evolutie H1 2016 H1 2017 evolutie Omzet 645 622-3,6% 1,248 1,210-3,0% Kostprijs van verkopen (416) (409) -1,7% (824) (805) -2,3%

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2011 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.048-9.048

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geauditeerde, geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS 2015 2016 evolutie Q4 2015 Q4 2016 niet evolutie Omzet 2.646

Nadere informatie

EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U.

EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U. EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U. GROEP COLRUYT - GECONSOLIDEERD Halfjaarlijkse informatie - cijfers onder IFRS-boekhoudnormen Colruyt blijft stevig groeien De omzet van de Groep Colruyt

Nadere informatie

halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam

halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam Inhoud Page 1 Halfjaarverslag 3 1.1 Geconsolideerde balans per 30 juni 2013 5 1.2 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening eerste halfjaar 2013 7 Funda B.V. Wibautstraat

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2014 Q1 2015 evolutie Omzet 622 622 Kostprijs van verkopen (440) (425) -3,4% Brutowinst 182 197 8,2% Verkoopkosten (84) (88) 4,8% Kosten van

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken. Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat 5,3 5,1 5,4 Nettoresultaat 3,4 3,3 3,5

Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken. Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat 5,3 5,1 5,4 Nettoresultaat 3,4 3,3 3,5 PERSBERICHT HOLLAND COLOURS FINANCIEEL RESULTAAT 2014/2015 HOGERE OMZET - STABIEL NETTORESULTAAT Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken koers 13/14 Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

Resultaten eerste halfjaar Dico International

Resultaten eerste halfjaar Dico International PERSBERICHT Bussum, 29 augustus 2014 Blijvende interesse in beursnotering Resultaten eerste halfjaar Dico International NV Dico International (Dico) heeft in de eerste zes maanden de instandhoudingskosten

Nadere informatie

PERSBERICHT JAARRESULTATEN 2015 SIOEN INDUSTRIES GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE. 29 februari 2016, 07u00

PERSBERICHT JAARRESULTATEN 2015 SIOEN INDUSTRIES GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE. 29 februari 2016, 07u00 PERSBERICHT JAARRESULTATEN 2015 SIOEN INDUSTRIES GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 29 februari 2016, 07u00 INHOUD 1. SAMENVATTING VAN DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING 4 2. COMMENTAAR BIJ DE GECONSOLIDEERDE

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) De tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening werd opgesteld volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS). Voor de tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening worden dezelfde grondslagen

Nadere informatie

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 EUR EUR EUR USD 3 EUR 4 2000 2001 2002 2002 2001 (Bedragen x 1000) jan - jun jan - jun jan - jun jan - jun jul - dec Netto omzet 1.335.336 1.015.496

Nadere informatie

Simac Techniek NV: Groei in lastige economische omstandigheden, lager resultaat

Simac Techniek NV: Groei in lastige economische omstandigheden, lager resultaat Veldhoven, 9 augustus 2012 Simac Techniek NV: Groei in lastige economische omstandigheden, lager resultaat Hoofdpunten Omzet over het eerste halfjaar 2012 stijgt van 72,4 miljoen naar 81,9 miljoen (+ 13%)

Nadere informatie

EURONAV. Verkorte tussentijdse geconsolideerde rekeningen voor de periode van zes maanden eindigend op 30 juni 2007 29/08/2007 12:05

EURONAV. Verkorte tussentijdse geconsolideerde rekeningen voor de periode van zes maanden eindigend op 30 juni 2007 29/08/2007 12:05 Resultatenrekening in duizenden USD 30.06.2007 30.06.2006 Opbrengsten uit scheepvaartactiviteiten. 297.642 343.413 Meerwaarden op de verkoop van schepen...48.625 - Overige opbrengsten. Andere bedrijfsopbrengsten.....

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening en Toelichtingen

Geconsolideerde jaarrekening en Toelichtingen Geconsolideerde jaarrekening en Toelichtingen GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK Cijfers over 12 maanden eindigend op 31 december Toelichting 2009

Nadere informatie

Tessenderlo Group: resultaten eerste kwartaal 2007

Tessenderlo Group: resultaten eerste kwartaal 2007 Page 1 sur 7 Tessenderlo Group: resultaten eerste kwartaal 2007 De opbrengsten zijn gestegen met 7,6 % Het nettoresultaat, aandeel van de groep, bedraagt 46,8 miljoen EUR Rebit maal 3,5 De nettocashflow

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Voor publicatie: 12 mei 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Rotterdam, 12 mei 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Voor publicatie: 13 mei 2014 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Rotterdam, 13 mei 2014 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT Schiedam, 19 april 2006. De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities Highlights 2005 De bedrijfsopbrengsten

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie. Geconsolideerde financiële staten op 30 juni 2014

Gereglementeerde informatie. Geconsolideerde financiële staten op 30 juni 2014 PERSBERICHT Gereglementeerde informatie Geconsolideerde financiële staten op 30 juni 2014 Ieper, België 4 september 2014 8.30 u CET Iep Invest nv ( Iep Invest ) maakt vandaag zijn resultaten over het eerste

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 2010 2011 evolutie Q4 2010 Q4 2011 evolutie niet Omzet 2.948 3.023 2,5% 806 805-0,1% Kostprijs van verkopen (1,950) (2,181) 11,8% (545) (591)

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Bedragen in miljoenen euro's Eerste halfjaar 2009 Eerste halfjaar 2008 1 Gehele jaar 2008 Doorlopende bedrijfsactiviteiten Netto-omzet uit hoofde van leveringen

Nadere informatie

Miko NV Steenweg op Mol Turnhout KBO nr RPR Turnhout. Halfjaarlijks financieel verslag 2013

Miko NV Steenweg op Mol Turnhout KBO nr RPR Turnhout. Halfjaarlijks financieel verslag 2013 Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout Halfjaarlijks financieel verslag 2013 GECONSOLIDEERDE RESULTATEN De omzet steeg met 3,9 % ten opzichte van dezelfde periode vorig

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Voor publicatie: 11 augustus 2011 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Rotterdam, 11 augustus 2011 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2013

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2013 Voor publicatie: 14 mei 2013 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2013 Rotterdam, 14 mei 2013 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Voor publicatie: 3 augustus 2016 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Rotterdam, 3 augustus 2016 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012 Uden, 8 maart 2013 Inhoudsopgave 1. Persbericht jaarcijfers 2012.. 3 2. Geconsolideerde balans. 9 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.. 10 4.

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Voor publicatie: 10 mei 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Rotterdam, 10 mei 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider op het gebied van raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 6m 2010 6m 2011 evolutie Q2 2010 Q2 2011 evolutie Omzet 1.400 1.499 7,1% 736 763 3,7% Kostprijs van verkopen (906) (1.052) 16,1% (471) (547)

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International Halfjaarbericht 2015 N.V. Dico International Inhoud Jaarverslag Directieverslag N.V. Dico International Verkorte halfjaarcijfers 2015 1. Verkort overzicht financiële positie per 30 juni 2015 2. Verkort

Nadere informatie

Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen

Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen Persbericht Jaarcijfers 2013 Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen De winst over het boekjaar bedroeg 68 miljoen. Dat is een afname van 0,9% ten opzichte van 2012. Zoals op 2 januari 2014 bericht

Nadere informatie

Halfjaarbericht NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2016 NedSense enterprises N.V. Inhoud Verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers 2016 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2016 2. Verkort geconsolideerd overzicht

Nadere informatie

bpost laat soliede resultaten optekenen in het eerste kwartaal

bpost laat soliede resultaten optekenen in het eerste kwartaal bpost laat soliede resultaten optekenen in het eerste kwartaal De operationele resultaten gingen er sterk op vooruit, aangezien de aanhoudende groei van de pakketactiviteiten en de lager dan verwachte

Nadere informatie

DEFINITIEVE RESULTATEN 2014

DEFINITIEVE RESULTATEN 2014 Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information 24 maart 2015 17u45 DEFINITIEVE RESULTATEN 2014 De raad van bestuur van CMB heeft, in haar vergadering van 24 maart 2015

Nadere informatie

Persbericht jaarcijfers 2014

Persbericht jaarcijfers 2014 Persbericht jaarcijfers 2014 Grootaandeelhouders brengen bod uit op Roto Smeets Group B.V. Bedrijfsresultaat 2014 vóór bijzondere posten licht negatief Tweede halfjaar volgens verwachting, maar achterstand

Nadere informatie

Raad van Bestuur stelt nieuwe bestuurders voor

Raad van Bestuur stelt nieuwe bestuurders voor Raad van Bestuur stelt nieuwe bestuurders voor Zoals aangekondigd publiceerde de vennootschap vandaag zijn Jaarlijks Financieel Verslag 2013. De Raad van Bestuur besliste vandaag ook om de benoeming van

Nadere informatie

Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers

Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening Huurinkomsten 9.856 10.901 Met verhuur verbonden kosten -67-77 NETTOHUURRESULTAAT 9.789 10.824 Recuperatie van

Nadere informatie

EURONAV. Overgang naar IFRS

EURONAV. Overgang naar IFRS Overgang naar IFRS Vanaf het boekjaar 2004 maakt EURONAV haar geconsolideerde rekening op volgens IFRS. Teneinde in de mogelijkheid te zijn vergelijkbare informatie te presenteren werden de geconsolideerde

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2015 Q1 2016 evolutie Omzet 622 603-3,1% Kostprijs van verkopen (425) (408) -4,0% Brutowinst 197 195-1,0% Verkoopkosten (88) (84) -4,5% Kosten

Nadere informatie

Persbericht HY

Persbericht HY Persbericht 25 november 2016, Huizingen, België GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE Persbericht HY 2016-2017 (Resultaten voor het halfjaar eindigend op 30 september 2016) Groei in beide segmenten leidt tot 9,5%

Nadere informatie

Operationele nettowinst SnowWorld stijgt naar 1,8 miljoen

Operationele nettowinst SnowWorld stijgt naar 1,8 miljoen Persbericht 14 januari 2015 SnowWorld verkoopt 2,8% meer pistetickets Operationele nettowinst SnowWorld stijgt naar 1,8 miljoen Kernpunten 2013/2014: - Verkrijging van een notering aan NYSE Euronext Amsterdam

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 9m 2010 9m 2011 evolutie Q3 2010 Q3 2011 evolutie Omzet 2.142 2.218 3,5% 742 719-3,1% Kostprijs van verkopen (1.405) (1,590) 13,2% (499) (538)

Nadere informatie