Inhoudsopgave. Raiocongrescommissie 2008 pagina 2. De Glazen Toga, door Rosa Jansen pagina 3. Het congresprogramma pagina 4

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Raiocongrescommissie 2008 pagina 2. De Glazen Toga, door Rosa Jansen pagina 3. Het congresprogramma pagina 4"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave Raiocongrescommissie 2008 pagina 2 De Glazen Toga, door Rosa Jansen pagina 3 Het congresprogramma pagina 4 Introductie van de sprekers pagina 6 Het cabaret pagina 22 Introductie van de band pagina 23 1

2 DE RAIOCONGRESCOMMISSIE 2008: Van links naar rechts: Mark Bosch, Esther Sachs, Martin Ruiter, Cees-Jan Booij, Maarten van Wel, Yvonne Rijlaarsdam, Susanne Scheers, Titia Henniphof, Jantien Holleman, Kim van der Kraats, Hannah Brenninkmeijer-Verbaan. Niet op de foto: Willette Smeenk 2

3 De glazen toga - van anoniem ambtsdrager naar zichtbare persoonlijkheid - Het is een groot genoegen te kunnen constateren dat de raio s er ook deze keer weer in zijn geslaagd een spraakmakend thema uit te werken in een veelbelovend congres. Het onderwerp is zeer actueel en de congrescommissie heeft een keur aan sprekers bereid gevonden hierover hun licht te laten schijnen en met u in discussie te gaan. Daarmee heeft de congrescommissie een formidabele prestatie geleverd en ontstijgt ze in ieder geval één van haar eigen thema s: Raio s: grijze muizen? Het Raiocongres is inmiddels een mooi instituut geworden dat volledig draait op eigen initiatief en inbreng van de raio s onder het motto: door raio s, voor raio s (en voor vele anderen). Dat maakt het congres tot een krachtig instrument, waarbij raio s de buitenwereld kunnen laten zien wat ze in hun mars hebben en waarbij de buitenwereld een blik wordt gegund op de wijze waarop toekomstige rechters en officieren van justitie worden opgeleid. Een stukje transparantie dus dat bij uitstek past bij het thema van het congres. Daarbij heb ik het vertrouwen dat de glazen toga niet verwordt tot de nieuwe kleren van de keizer. Ik hoop dat de raio s de Rechterlijke organisatie een spiegel zullen voorhouden Rosa Jansen, voorzitter van het College van Bestuur van SSR 3

4 09:30 Ontvangst met koffie en thee Het programma Donderdag 27 november :30 Opening congres mr. R.H.M. Jansen MPA mr. M.J. Diemer (dagvoorzitter) mr. K.G.F. van der Kraats (voorzitter van de Raiocongrescommissie) 10:45 Lezing De glazen toga mr. G.J.M. Corstens 11:15 Koffiepauze 11:30 Paneldiscussie Visie op de magistratuur o.l.v. mr. M.J. Diemer mr. B.L.M. Ficq mr. R.D. van Heffen mr. dr. G. Cardol mr. F. Jensma W.H. Woelders MPA 12:45 Inchecken hotel en lunch 14:15 Lezing Magistraat en media mr. H.W. Samson-Geerlings 14:45 Workshopronde I a. Magistratelijke vrijheid in maatschappelijke gebondenheid b. In het hoofd van de magistraat c. Rechtsvinding en cultuur d. De magistratelijkheid van het OM c. Communicatie in de rechtszaal 15:30 Koffiepauze 16:00 Workshopronde II a. Magistratelijke vrijheid in maatschappelijke gebondenheid b. In het hoofd van de magistraat c. Rechtsvinding en cultuur d. De magistratelijkheid van het OM e. Communicatie in de rechtszaal prof. mr. J.A. Peters prof. dr. M. van Lambalgen mr. dr. C.E. Smith prof. dr. P.B. Cliteur prof. dr. P.C. Ippel en mr. S.E. Heeger-Hertter prof. mr. J.A. Peters prof. dr. M. van Lambalgen mr. dr. C.E. Smith prof. dr. P.B. Cliteur prof. dr. P.C. Ippel en mr. S.E. Heeger-Hertter 17:00 Presentatie De rechter hoort zelf tot de media mr. F. Jensma 17:45 Afsluiting dag 1 mr. M.J. Diemer 19:00 Diner mr. F.W.H. van den Emster Met tafelspeech Spiegelglas of matglas? 20:30 Cabaret 21:30 Feest 4

5 08:00 Ontbijt en uitchecken Sportprogramma 10:00 Paneldiscussie De persoon van de raio o.l.v. mr. M.J. Diemer 11:00 Koffiepauze 11:30 Workshopronde III a. Tips & Tricks voor raio s Het programma Vrijdag 28 november 2008 b. Hoe ga je als rechter om met de media? c. Hoe ga je als officier om met de media? d. Media & Magistraat: pe rsoonlijke aspecten e. Integriteit in discussie f. Raio s: grijze muizen? 12:15 Lunch 13:15 Workshopronde IV a. Tips & Tricks voor raio s b. Hoe ga je als rechter om met de media? c. Hoe ga je als officier om met de media? d. Media & Magistraat: pe rsoonlijke aspecten e. Integriteit in discussie f. Raio s: grijze muizen? 14:00 Koffiepauze 14:30 Paneldiscussie De magistraat van morgen o.l.v. mr. M.J. Diemer mr. G. Tangenberg mr. J.J. Udo de Haes mr. drs. D.A. Verburg mr.dr. E.H. Köhne-Hoegen drs. E. Bogaard en drs. S. Roenhorst mr. D. Vergunst mr. H.A.B. Festen mr. J. Plooij en mr. S. de Vries mr. M.L.J. Koopmans en mr. I.E. de Vries mr. dr. E.H. Köhne-Hoegen drs. E. Bogaard en drs. S. Roenhorst mr. D. Vergunst mr. H.A.B. Festen mr. J. Plooij en mr. S. de Vries mr. M.L.J. Koopmans en mr. I.E. de Vries mr. dr. E.H. Köhne-Hoegen mr. H.A.B. Festen mr. W.M.E. Thomassen mr. W. Tonkens-Gerkema mr. A. Wolfsen 15:30 Afsluiting congres mr. R.H.M. Jansen MPA mr. M.J. Diemer 5

6 Introductie van de sprekers -alfabetisch gerangschikt - Naam: Drs. Elisabeth Bogaard Leeftijd: 40 jaar Huidige functie: counseler/coach/trainer. Partner bij Bogaard&Roenhorst (www.bogaardenroenhorst.nl). Bogaard&Roenhorst verzorgt in de raio-opleiding het onderdeel Ontwikkeling Professionele Attitude en werkt daarnaast samen met Smilde Communicatie Trainingen in het verzorgen van verschillende communicatieonderdelen in de opleiding. Waar denkt u aan bij een glazen toga? Het vermogen om met een heldere blik bij jezelf naar binnen te kijken, naar je eigen gedachten en gevoelens, als door een glazen toga, zodat je deze waardevolle informatie effectief kunt inzetten in het rechtsproces. Naam: Mr. dr. G. (Goos) Cardol Leeftijd: 54 jaar Huidige functie: juridisch adviseur bij het landelijk bureau van de Raad voor de Kinderbescherming. Waar denkt u aan bij een glazen toga? Een glazen toga stelt andere eisen aan de rechter, onder meer leren omgaan met maatschappelijke druk, en dwingt tot explicieter onderbouwen van de beslissing. 6

7 Naam: Prof. dr. P.B. Cliteur Leeftijd: 53 jaar Huidige functie: hoogleraar encyclopedie van de rechtswetenschap. Recente publicatie: Moreel Esperanto (2007). Waar denkt u aan bij een glazen toga? Aan een rechterlijke macht en een openbaar ministerie die transparant opereren. Naam: Mr. G.J.M. Corstens Leeftijd: 62 jaar Huidige functie en werkhistorie: president Hoge Raad; voorheen vice-president en raadsheer HR, hoogleraar strafrecht in Nijmegen en officier van justitie in Arnhem. Waar denkt u aan bij een glazen toga? Een glazen toga staat voor doorzicht: rechters moeten aangeven waarom zij bepaalde beslissingen nemen; glas staat overigens ook voor enige afstand: afstand tot partijen, tot de politiek, tot de beleidsvoerders. 7

8 Naam: Mr. M.J. (Martien) Diemer Leeftijd: 59 jaar Huidige functie en werkhistorie: vice-president rechtbank Amsterdam; daarvoor werkzaam geweest als advocaat en als juridisch adviseur van de Burgemeester van Amsterdam. Waar denkt u aan bij een glazen toga? De glazen toga is een gouden greep. We vinden hem niet uit, maar hij overvalt ons. De enige vraag is dan ook: verzetten we ons tot de laatste rechter, of geven we er op een heel eigen wijze vorm aan. Hoe het antwoord ook luidt, er klinkt altijd een visie mee op de hele rechtspraak. Naam: Mr. Frederik W.H. van den Emster Leeftijd: 59 jaar Huidige functie en werkhistorie: voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, daarnaast onder meer lid van de raioselectiecommissie; voorheen raio, rechter, sectorvoorzitter strafrecht en coördinerend vice-president rechtbank Breda, coördinerend vice-president en president rechtbank Rotterdam, lid van de Rvdr. Waar denkt u aan bij een glazen toga? De rechter die een glazen toga draagt, is er zich van bewust, dat vele, helder gemotiveerde en vakkundige uitspraken bouwen aan rechterlijk gezag, dat bij één misser in scherven valt. 8

9 Naam: Mr. H.A.B. (Hanneke) Festen Leeftijd: 40 jaar Huidige functie en werkhistorie: officier van justitie te Amsterdam, officier bij de internationale rechtshulpkamer te Amsterdam en tevens persofficier te Amsterdam. Waar denkt u aan bij een glazen toga? Open en transparant, maar tevens kwetsbaar. De glazen toga kan ook een vergrootglas zijn. Dat is helemaal niet erg, maar wees je er van bewust. Naam: Mr. Bénédicte Ficq Leeftijd: 50 jaar Huidige functie en werkhistorie: strafrechtadvocaat sedert 1986 Waar denkt u aan bij een glazen toga? Bij een glazen toga denk ik aan de breekbaarheid daarvan. De advocaat die in de toga zit heeft de meest kwetsbare en breekbare rol in een strafproces. De advocaat is volledig afhankelijk van het rechterlijk oordeel en moet vechten voor een voor cliënt gunstige uitkomst zonder back-up van wie dan ook. Het Openbaar Ministerie vertegenwoordigt de overheid, voert richtlijnen en aanwijzingen uit. De advocaat vertegenwoordigt uitsluitend het belang van de cliënt, maar zal zich toch steeds rekenschap moeten geven van zicht op andere belangen teneinde het cliëntenbelang zo goed mogelijk te kunnen behartigen. Het glas van de toga van de advocaat is ondoorzichtig. 9

10 Naam: Mr. Susanne Heeger-Hertter Leeftijd: 49 jaar Huidige functie: onderzoeker op het terrein van levensloop, sociale zekerheid en arbeidsmarkt bij de disciplinegroep Internationaal, Sociaal en Economisch Publiekrecht, Universiteit Utrecht. Waar denkt u aan bij een glazen toga? Het optreden van de rechter in de zittingszaal waarbij de aandacht van de justitiabele niet gericht wordt op de persoon van de rechter, maar geconcentreerd blijft op de zaak. Naam: Mr. R.D. (Remco) van Heffen Leeftijd: 48 jaar Huidige functie en werkhistorie: advocaat in Amsterdam; voorheen raio, substituut- en arrondissements-ovj in Zwolle, de Nederlandse Antillen, Alkmaar en Amsterdam, OvJ eerste klas / lid managementteam OM Amsterdam. Waar denkt u aan bij een glazen toga? Aan de zekerheid dat de persoonlijkheid, de eigenschappen en het specifieke gedrag van de individuele magistraat ontegenzeglijk door de toga heendringen. 10

11 Naam: Prof. mr. P.C. Ippel Leeftijd: engszins privacygevoelig (geboren tijdens Watersnood). Huidige functie en werkhistorie: hoogleraar rechtsgeleerdheid Roosevelt Academy Middelburg, eerder verbonden aan UU, VU en KUN, ook werkzaam geweest bij College Bescherming Persoonsgegevens en Raad voor de Volksgezondheid. Waar denkt u aan bij een glazen toga? dichtregel van Jan Emmens: Ik ben van zoveel glas Dat elke harde stem Een steen is Zo erg is het bij de RM helemaal niet! En een barst Naam: Mr. Rosa H.M. Jansen MPA Leeftijd: 51 jaar Huidige functie en werkhistorie: gedetacheerd als coördinerend vice-president vanuit de rechtbank Utrecht bij SSR; opereert in diverse internationale projecten inzake de rule of law als internationaal expert; werkzaam geweest bij NOS te Hilversum; raio-opleiding, gecombineerd met voorzitterschap raio-congrescommissie, raio-begeleidingscommissie en raio-lidmaatschap bestuur NVvR; werkzaam geweest bij de rechtbanken Den Haag, Arnhem, Amsterdam en Utrecht. Waar denkt u aan bij een glazen toga? Bij een glazen toga denk ik aan de transparantie van rechtspraak in de richting van het publiek en de samenleving; dit zal uiteindelijk het vertrouwen in rechtspraak moeten vergroten; in een samenleving die gekenmerkt wordt door behoefte aan excellentie, experience, digitalisering en internationalisering is er behoefte aan magistraten die niet terugschrikken voor een glazen toga omdat zij weten waarvoor zij staan en ruggengraat tonen wanneer het erop aankomt. 11

12 Naam: Mr. Folkert Jensma Leeftijd: 51 jaar Huidige functie en werkhistorie: commentator NRC Handelsblad & nrc.next; oud-hoofdredacteur, oud-correspondent Europa, oud-politiek redacteur, oud-verslaggever. Waar denkt u aan bij een glazen toga? Aan een symbolische prijs, voor uitzonderlijk heldere en didactische argumentatie in een juridisch betoog, mede bedoeld voor het algemene publiek. Naam: Mr. dr. E.H. Köhne-Hoegen Leeftijd: 39 jaar Huidige functie en werkhistorie: officier van justitie (arrondissementsparket Arnhem); voorheen aio aan de Universiteit Tilburg, raio in Arnhem en docent en onderzoeker rechtssociologie aan de Universiteit Utrecht. Waar denkt u aan bij een glazen toga? Daarmee vervalt de grijs/zwarte schutkleur van de magistratuur. De nieuwe dress code dwingt tot het bekennen van kleur: wie ben je en hoe denk je? Transparantie verhoogt de legitimiteit, maar maakt tevens kwetsbaar. 12

13 Naam: Mr. M.L.J.Koopmans Leeftijd: 49 jaar Huidige functie: coördinerend vice-president rechtbank Almelo, werkzaam in de sector civiel, afdeling handelsrecht (voorlopige voorzieningen, (andere) handelszaken en faillissementen/wsnp). Waar denkt u aan bij een glazen toga? Ook Nederland moet kennelijk mee in de vaart der volkeren waarbij steeds meer belangstelling bestaat voor de persoon van de rechter en de officier van justitie. Het is m.i. echter nog maar helemaal de vraag of dit een gunstige ontwikkeling is. De toga begint kennelijk de oorspronkelijk toegedachte functie te verliezen. Nuttig dat dit het thema van dit congres is. Naam: Prof. dr. Michiel van Lambalgen Leeftijd: 54 jaar Huidige functie: hoogleraar Logica en cognitiewetenschap, Faculteit Geesteswetenschappen, Universiteit van Amsterdam. Waar denkt u aan bij een glazen toga? In toenemende mate spelen resultaten van wetenschappelijk onderzoek een rol in de rechtspraak. Die resultaten zijn echter zelden definitief. Het wezen van wetenschap is de mogelijkheid van voortdurende revisie. Dit staat op gespannen voet met de begrensde mogelijkheden tot revisie in ons rechtssysteem. De glazen toga is vooral breekbaar. 13

14 Naam: Prof. mr. Jit Peters Leeftijd: 62 jaar Huidige functie en werkhistorie: hoogleraar staats-en bestuursrecht, Universiteit Amsterdam; raadsheer plaatsvervanger Hof Amsterdam (strafkamer); plaatsvervangend lid Commissie Integriteit Rijksoverheid; voorheen plv. directeur generaal constitutionele zaken en wetgeving, ministerie BZK, directeur internationaal milieubeleid en directeur bestuurszaken ministerie van VROM en wethouder gemeente Leiden. Waar denkt u aan bij een glazen toga? Autoriteit en zelfbescherming. De relatie met de buitenwereld wordt niet direct waargenomen maar door glas, dus van een zekere afstand; een zekere distantie. De rechtszoekende heeft niet direct contact met de rechter maar moet een opening zoeken door het glas. Dubbele afstand tussen rechtszoekende en rechter door toga en door glas. Naam: Mr. J. (Koos) Plooij Leeftijd: 46 jaar Huidige functie en werkhistorie: officier van justitie bij het Landelijk Parket, daarvoor in Amsterdam, sinds 1998 belast met bestrijding van zware en georganiseerde criminaliteit. Waar denkt u aan bij een glazen toga? In eerste instantie: een sieraad, prachtig als-ie maar wel zwart blijft. Maar: wel erg kwetsbaar, tenzij het glas gewapend is. Bij nader inzien: toch niet zo aantrekkelijk, want een keurslijf zonder bewegingsvrijheid... 14

15 Naam: Drs. Selma Roenhorst Leeftijd: 33 jaar Huidige functie: psycholoog/trainer. Partnerbij Bogaard&Roenhorst (www.bogaardenroenhorst.nl). Bogaard&Roenhorst verzorgt in de raio-opleiding het onderdeel Ontwikkeling Professionele Attitude en werkt daarnaast samen met Smilde Communicatie Trainingen in het verzorgen van verschillende communicatieonderdelen in de opleiding. Waar denkt u aan bij een glazen toga? Het vermogen om met een heldere blik bij jezelf naar binnen te kijken, naar je eigen gedachten en gevoelens, als door een glazen toga, zodat je deze waardevolle informatie effectief kunt inzetten in het rechtsproces. Naam: Mr. H.W. (Rieke) Samson-Geerlings Leeftijd: 56 jaar Huidige functie en werkhistorie: lid van het College van Procureurs-Generaal; in 1978 begonnen als raio en daarna OvJ, OvJ-eerste klas, AG, plv. HOvJ en HOvJ. Waar denkt u aan bij een glazen toga? Natuurlijk aan transparantie, waar ik een groot voorstander van ben. Transparantie betekent voor mij zoveel mogelijk willen en kunnen uitleggen hoe bijv. tot besluitvorming is gekomen. Het moet echter niet verward worden met alles in de open(baar)heid. 15

16 Naam: Mr. dr. C.E. Smith Leeftijd: 50 jaar Huidige functie: universitair hoofddocent, Universiteit Leiden, en coördinator van de Graduate School of Legal Studies. Waar denkt u aan bij een glazen toga? Aan de nieuwe kleren van de keizer. Naam: Mr. Gerard Tangenberg Leeftijd: 41 jaar Huidige functie en werkhistorie: vice-president / voorzitter civiele sector rechtbank Leeuwarden; voorheen raio in s-gravenhage en Rotterdam, rechter handelskamer s-gravenhage, kantonrechter Delft en programmamanager civiele sectoren (Rvdr en de civiele LOV s). Waar denkt u aan bij een glazen toga? Bij de glazen toga dringt zich onmiddellijk de gedachte aan het glazen huis op. Was de rechter lang een anonieme togadragende geschillenbeslechter, inmiddels ontstaat er meer en meer belangstelling voor de man of vrouw in die toga. Wie is het, wat is zijn of haar private opvatting over - ook algemene - zaken, en, moet (kan?) van die rechter verlangd worden altijd en overal onzijdig te zijn? 16

17 Naam: Mr. Wilhelmina Thomassen Huidige functie en werkhistorie: lid van de Hoge Raad der Nederlanden, hoogleraar in de Sanders wisselleerstoel aan de EUR met als leeropdracht de rechten van de mens; voormalig rechter in het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Waar denkt u aan bij een glazen toga? De toga mag ondoorzichtig blijven. Niet de rechter maar het rechterlijke werk moet transparant en overtuigend zijn. Naam: Mr. Wil Tonkens-Gerkema, Leeftijd: 62 jaar Huidige functie en werkhistorie: kort-gedingrechter, vice-president rechtbank Amsterdam sinds 1988; voorheen oudvoorzitter NVvR, rechter rechtbank Amsterdam, universitair docent Vrije Universiteit en advocaat in Amsterdam. Waar denkt u aan bij een glazen toga? In functie is transparantie een must. Helderheid over meta-vragen (rol van de rechter, gezag van vrouwen, vrouwen aan de top) is gewenst. Maar wat echt privé is, moet ook privé blijven: rechters willen geen BN ers worden. 17

18 Naam: Mr. Joris J. Udo de Haes Leeftijd: 60 jaar Huidige functie en werkhistorie: vice-president rechtbank Haarlem en opleidingscoach bij SSR; voorheen - na de raio-opleiding - meerdere rechtsprekende, leidinggevende en opleidingsfuncties binnen de ZM; van 1986 tot 1994 ervaring in het bedrijfsleven in adviserende functies. Waar denkt u aan bij een glazen toga? Met een toenemende openheid en afnemend formalisme komen persoonlijkheidskenmerken van de rechter steeds duidelijker voor het voetlicht. Een sfinx in zwart/wit voldoet niet meer. De moderne rechter kan zich niet meer in een toga verschuilen. Dat vraagt (naast traditionele competenties zoals vakkennis, analytisch vermogen en besluitvaardigheid) ook om zelfinzicht en persoonlijkheidsontwikkeling. Die komen niet vanzelf Naam: Mr. drs. D.A (André) Verburg Leeftijd: 41 jaar Huidige functie en werkhistorie: vice-president inhoudelijk adviseur rechtbank Utrecht en lector bestuursrecht SSR; daarvoor rechter rechtbank s-gravenhage, jurist Stafafdeling bestuursrechtspraak Raad van State. Waar denkt u aan bij een glazen toga? Het probleem met alles wat volledig transparant is, is dat je er dwars doorheen kijkt of dat je het in het geheel niet kunt zien 18

19 Naam: Mr. Dirk Vergunst Leeftijd: 51 jaar Huidige functie en werkhistorie: voorzitter afdeling handel, sector civiel, rechtbank Zutphen en persrechter; werkzaam binnen handel sinds Waar denkt u aan bij een glazen toga? Aan een beeld van volkomen transparante rechtspraak. Naam: Mr. Irene E. de Vries Leeftijd: 56 jaar Huidige functie en werkhistorie: vice-president gerechtshof s-gravenhage; voorheen raio rechtbank s-gravenhage (in 1983), rechter rechtbank s-gravenhage en raadsheer gerechtshof Amsterdam. Waar denkt u aan bij een glazen toga? Ik denk daarbij aan de steeds grotere zichtbaarheid van het werk van de zittende magistratuur en het openbaar ministerie in de samenleving en van de persoon van de rechter en de officier van justitie in de media. 19

20 Naam: Mr. S. (Saskia) de Vries Leeftijd: 51 jaar Huidige functie en werkhistorie: Officier van justitie bij het Landelijk Parket. Gestart als raio en via het rechterschap beland bij Parket Amsterdam, Landelijk Parket, Parket Den Haag en nu weer Landelijk Parket. Waar denkt u aan bij een glazen toga? Aan transparantie, maar ook aan kwetsbaarheid. Als mijn toga van glas is, hebben rechters en advocaten die dan ook of ben ik de enige? Naam: W.H. Woelders MPA Leeftijd: 50 jaar Huidige functie en werkhistorie: plaatsvervangend korpschef politie Utrecht; 26 jaar diverse functies bekleed bij Politie Amsterdam- Amstelland, waaronder verschillende binnen de opsporing. Waar denkt u aan bij een glazen toga? Een kledingstuk met autoriteit, dat laat zien dat er een mens in zit. 20

21 Naam: Mr. A. Wolfsen Leeftijd: 48 jaar Huidige functie en werkhistorie: burgemeester van Utrecht sinds 2 januari 2008; voorheen onder meer rechter rechtbank Amsterdam, vice-president rechtbank Haarlem en lid Tweede Kamer der Staten-Generaal. Waar denkt u aan bij een glazen toga? Ik denk direct: een glazen toga is géén toga. Anonimiteit is een wezenlijk aspect van het ambt, de (zwarte, ondoorzichtige) toga staat daar symbool voor. En dat moet vooral zo blijven. 21

22 Het cabaret De cabaretcommissie kondigt aan: 22

23 Introductie van de band De band Klaar Wakker zal het feest opluisteren. Hierbij een introductie: Band Feest nodig? Zoek niet langer! KlaarWakker is de band die, zoals de naam al doet vermoeden, elk feest omtovert tot een bruisend geheel. Door het spetterende optreden zullen de energy-drinks in de koelkast kunnen blijven staan. De 9-koppige formatie zorgt, mede door de knallende blazerssexy, voor de energieboost die jouw feestje nodig heeft. Met een uitgebreid repertoire variërend van Guus Meeuwis tot Stevie Wonder en van Bløf tot Elvis Presley is KlaarWakker inzetbaar op elk denkbaar feestje. Eind 2003 was de eerste kennismaking van het grote publiek met KlaarWakker. In een klein café met een nog kleiner podium werd de eerste podiumervaring opgedaan. Dit bleek een goede opstap naar de grotere podia. In de jaren erna heeft KlaarWakker met hun enthousiasme door het land heen vele feesten op zijn kop weten te zetten. Het was duidelijk dat KlaarWakker zich thuis voelt op elk feest, van festival tot studentenfeest. 23

24 Notities 24

De logica van verbinding

De logica van verbinding De logica van verbinding Naar een Raad voor de goede rechtspraak Hildo Maarleveld Angela Meeuwisse Guus Schram Janis Tamsma Cees Tax Master of Public Administration (MPA) De logica van verbinding Naar

Nadere informatie

Rechtspraak. Indringende beelden uit de rechtszaal. maakt samen leven mogelijk

Rechtspraak. Indringende beelden uit de rechtszaal. maakt samen leven mogelijk Magazine van de Raad voor de rechtspraak Rechtspraak 02 apr 2013 maakt samen leven mogelijk Indringende beelden uit de rechtszaal Erik van den Emster, scheidend voorzitter van de Rvdr: We moeten meer uitleggen

Nadere informatie

COLOFON. 22 maart 2013 J S V U

COLOFON. 22 maart 2013 J S V U COLOFON JURIDISCHE STUDENTEN VERENIGING TE UTRECHT BEDRIJVENDAGCOMMISSIE 2012 / 2013 Jansveld 44, 3512 BH Utrecht 030 24 00 811 bedrijvendag@jsvu.nl www.utrechtsebedrijvendag.nl 22 maart 2013 J S V U REDACTIE

Nadere informatie

PRODUCTIEDRUK: DE GRENS IS BEREIKT nu ook als iphone app!

PRODUCTIEDRUK: DE GRENS IS BEREIKT nu ook als iphone app! 03 2012 11,50 41 TRANSFER: BARBARA DOULL NAAR E-LAW ADVOCATEN 73 DEALMAKER: JEROEN HOEKSTRA (BAKER & MCKENZIE) 103 RIJDEN MET: ROB KOSSEN (EKELMANS & MEIJER) JAARGANG 8 BESTUURSRECHT BOEK 10 BEDREIGD DOOR

Nadere informatie

economische Orde Jaarverslag Nederlandse Orde van Advocaten 2008

economische Orde Jaarverslag Nederlandse Orde van Advocaten 2008 De economische Orde Jaarverslag Nederlandse Orde van Advocaten 2008 Nederlandse Orde van Advocaten Neuhuyskade 94 2596 XM Den Haag Postbus 30851 2500 GW Den Haag T 070 335 35 35 F 070 335 35 31 E info@advocatenorde.nl

Nadere informatie

MIREILLE HILDEBRANDT (RUN/EUR) OVER DE GEDIGITALISEERDE WERELD EN HET RECHT

MIREILLE HILDEBRANDT (RUN/EUR) OVER DE GEDIGITALISEERDE WERELD EN HET RECHT 11 2012 11,50 35 TRANSFER: CHRISTIAN VAN MEGCHELEN NAAR PELS RIJCKEN 41 NOMINATIES GOUDEN TOGA, GOUDEN BEF EN GOUDEN SLEUTEL 71 DEALMAKER: JAN WILLEM DE BOER (LINKLATERS) JAARGANG 8 MEDIATION ALS IK...

Nadere informatie

04 Het relatiemagazine. Ben Tiggelaar. In gesprek met managementgoeroe. in dit nummer: Beleidsstatistiek

04 Het relatiemagazine. Ben Tiggelaar. In gesprek met managementgoeroe. in dit nummer: Beleidsstatistiek In gesprek met managementgoeroe Ben Tiggelaar in dit nummer: In Tweede gesprek Kamerlid met Sophie Sharon Gesthuizen in t Veld aan het woord CBS viert 10 jaar Centrum Samen werken voor aan Beleidsstatistiek

Nadere informatie

De rechter komt... maar laat zijn toga thuis. De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname

De rechter komt... maar laat zijn toga thuis. De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname Nieuwsbrief van de Stichting PVP 22e jaargang nummer 3 winter 2012/2013 De rechter komt... maar laat zijn toga thuis De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname REDACTIONEEL Het zal je

Nadere informatie

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact Filantropie en de vermogenden in Nederland De brug tussen gever en impact Diana van Maasdijk Inhoudsopgave Voorwoord 2 Methodologie 3 Belangrijkste bevindingen 4 Introductie 5 Respondenten 7 Wat zij denken

Nadere informatie

Nederlandse code voor goed openbaar bestuur. Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur

Nederlandse code voor goed openbaar bestuur. Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur Nederlandse code voor goed openbaar bestuur Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur 2 Nederlandse code voor goed openbaar bestuur Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur 1 Uitgave Ministerie van

Nadere informatie

RadboudRechten Magazine voor alumni van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen oktober 2009

RadboudRechten Magazine voor alumni van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen oktober 2009 RadboudRechten Magazine voor alumni van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen oktober 2009 vooraf kort Colofon Radboud Rechten is een uitgave van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Nadere informatie

Jaarplan SSR 2013. Datum: 19 september 2012 Kenmerk: SSR 2012/192/WW Versie: def

Jaarplan SSR 2013. Datum: 19 september 2012 Kenmerk: SSR 2012/192/WW Versie: def Jaarplan SSR 2013 Datum: 19 september 2012 Kenmerk: SSR 2012/192/WW Versie: def Jaarplan SSR 2013 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 HOOFDSTUK 1. Speerpunten 2013... 4 1.1. Inleiding... 4 1.2. Prioriteiten Rechtspraak

Nadere informatie

amsterdams balie bulletin

amsterdams balie bulletin amsterdams balie bulletin juni 2007 De advocatuur in oorlogstijd Justitia 2007 Borrelen bij Stibbe Op missie naar Kabul Interview met prof. mr. J.E.M. Polak Van Partner-Advocaat naar Staatsraad juni 2007

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Congresagenda...6 Congreslocaties...7 Congreslocatie...7 Slaaplocatie...7 Eetlocatie...

Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Congresagenda...6 Congreslocaties...7 Congreslocatie...7 Slaaplocatie...7 Eetlocatie... 1 Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Congresagenda...6 Congreslocaties...7 Congreslocatie...7 Slaaplocatie...7 Eetlocatie...8 Feestlocatie...9 Overzichtskaart...10 Bereikbaarheid...11

Nadere informatie

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten Rapportage flitspanelbestand Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP

Nadere informatie

Toezicht is een uitgave van het Bureau Financieel Toezicht en verschijnt 2 keer per jaar. Eigen taak van de notaris!

Toezicht is een uitgave van het Bureau Financieel Toezicht en verschijnt 2 keer per jaar. Eigen taak van de notaris! Zevende jaargang Nummer 2 Winter 2011 Toezicht Toezicht is een uitgave van het Bureau Financieel Toezicht en verschijnt 2 keer per jaar Inhoud: Pag. 2 Oud en Nieuw bij het Bureau Financieel Toezicht Pag.

Nadere informatie

Kandidatenprogramma Toekomst als gemeentesecretaris. Leiderschap en talent in de top van de gemeentelijke organisatie

Kandidatenprogramma Toekomst als gemeentesecretaris. Leiderschap en talent in de top van de gemeentelijke organisatie Kandidatenprogramma Toekomst als gemeentesecretaris Leiderschap en talent in de top van de gemeentelijke organisatie Kandidatenprogramma Toekomst als gemeentesecretaris Leiderschap en talent in de top

Nadere informatie

èthos raad van arbitrage voor de bouw

èthos raad van arbitrage voor de bouw èthos (Grieks: gewoonte of zedelijke handeling) Goed zakendoen is ethisch zakendoen. Transparantie hoort erbij: wat zichtbaar is, kan het daglicht verdragen. De bouw draait niet alleen om winst en continuïteit,

Nadere informatie

Rechtspraak. Primeur: Jongerenrechtbank. gratis mee. Neem. maakt samen leven mogelijk. Magazine van de Raad voor de rechtspraak,december 2014 #04

Rechtspraak. Primeur: Jongerenrechtbank. gratis mee. Neem. maakt samen leven mogelijk. Magazine van de Raad voor de rechtspraak,december 2014 #04 Rechtspraak maakt samen leven mogelijk Xxxx Neem gratis mee Primeur: Jongerenrechtbank Magazine van de Raad voor de rechtspraak,december 2014 #04 Familierechter Jacqueline Dubois Wat doen sommige ouders

Nadere informatie

Nr.2 2013 DE COMMISSARIS EN MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING

Nr.2 2013 DE COMMISSARIS EN MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING Serie over samen werken aan effectiever toezicht Nr.2 2013 DE COMMISSARIS EN MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING DE dialoog DE VIRTUELE SCHANDPAAL Maatschappelijke verantwoording afleggen is van alle tijden.

Nadere informatie

Werkdruk bewezen. Eindrapport werkdrukonderzoek rechterlijke macht. Hogeschool Utrecht/Radboud Universiteit Nijmegen

Werkdruk bewezen. Eindrapport werkdrukonderzoek rechterlijke macht. Hogeschool Utrecht/Radboud Universiteit Nijmegen Werkdruk bewezen Eindrapport werkdrukonderzoek rechterlijke macht Hogeschool Utrecht/Radboud Universiteit Nijmegen Auteurs Dr. B. Fruytier (projectleider) Dr. J. Dikkers Drs. M. Keesen Mr. J. Janssen Dr.

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Hoe word je wethouder? Een onderzoek naar de transparantie en het democratisch gehalte van de wethoudersvoordracht

Hoe word je wethouder? Een onderzoek naar de transparantie en het democratisch gehalte van de wethoudersvoordracht Hoe word je wethouder? Een onderzoek naar de transparantie en het democratisch gehalte van de wethoudersvoordracht Een onderzoek naar de transparantie en het democratisch gehalte van de wethoudersvoordracht

Nadere informatie

Ik ben aan. Els Borst propageert het dienend leiderschap. Marijke Horstink: Vrouwen willen alles zelf doen. Marlijn Lenselink: Je moet vooral durven

Ik ben aan. Els Borst propageert het dienend leiderschap. Marijke Horstink: Vrouwen willen alles zelf doen. Marlijn Lenselink: Je moet vooral durven Ik ben aan UItgave bij het congres Vrouwelijke Leiders in de Zorg 2013 Pagina 6 Els Borst propageert het dienend leiderschap Pagina 30 Marlijn Lenselink: Je moet vooral durven Pagina 61 Marijke Horstink:

Nadere informatie

Maak kennis met Dirkzwager Lancering nieuwe campagne

Maak kennis met Dirkzwager Lancering nieuwe campagne april 2011 Joost Bindels en Fisker Nederland Passie voor elektro sportwagen Maak kennis met Dirkzwager Lancering nieuwe campagne Levenstestament De regie in eigen hand Samenspraak 2011 1 Collectieve kennisoverdracht

Nadere informatie

mediation naast rechtspraak in familiezaken

mediation naast rechtspraak in familiezaken mediation naast rechtspraak in familiezaken mediation: toch samen het conflict oplossen Informatie voor mensen die betrokken zijn bij een juridische procedure rond een familieconflict Herziene versie

Nadere informatie

Ouwehand. De algemene beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt van 12.25 uur tot 13.20 uur geschorst. Voorzitter: Verbeet

Ouwehand. De algemene beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt van 12.25 uur tot 13.20 uur geschorst. Voorzitter: Verbeet Ouwehand speurtocht aanving. Dat was dan net te laat, omdat die begroting vorige week gepasseerd is. Dit alles zou grappig kunnen klinken, als het niet getuigde van een groot gebrek aan respect voor het

Nadere informatie

Sociaal Democratie in de 21 ste Eeuw Najaarscongres 2011 Tweede Congreskrant

Sociaal Democratie in de 21 ste Eeuw Najaarscongres 2011 Tweede Congreskrant Sociaal Democratie in de 21 ste Eeuw Najaarscongres 2011 Tweede Congreskrant 1 Inhoudsopgave Voorwoord...4 Procedures Congres...5 Congresprogramma...6 Congreslocaties...7 Congreslocatie...7 Slaaplocatie...7

Nadere informatie

01. Opening 02. Mededelingen

01. Opening 02. Mededelingen Orgaan: Raad Datum: 15-04-2015 Voorzitter: L.M. Huizer Aanwezigen: N. Anagni (Leefbaar Krimpen), R. Bitter (Stem van Krimpen), F.J. Bredius (Leefbaar Krimpen), J. Butter (PvdA), A. Hofstra (VVD), K.M.

Nadere informatie

Zoals een goed ambtenaar betaamt. Liber Amicorum. Onder redactie van: prof. dr. J.Th.J. van den Berg. prof. dr. E. Verhulp. mr. dr. R. K.

Zoals een goed ambtenaar betaamt. Liber Amicorum. Onder redactie van: prof. dr. J.Th.J. van den Berg. prof. dr. E. Verhulp. mr. dr. R. K. Liber Amicorum Zoals een goed ambtenaar betaamt Onder redactie van: prof. dr. J.Th.J. van den Berg prof. dr. E. Verhulp mr. dr. R. K. Visser Den Haag, 8 oktober 2010 ter gelegenheid van het afscheid van

Nadere informatie