Leef Ek Reg? Ansie du Plessis. Uitgewers: Deputate vir die Calvyn-Jubileumboekefonds, Posbus 20004, Noordbrug 2522, Potchefstroom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leef Ek Reg? Ansie du Plessis. Uitgewers: Deputate vir die Calvyn-Jubileumboekefonds, Posbus 20004, Noordbrug 2522, Potchefstroom"

Transcriptie

1

2 Leef Ek Reg? Ansie du Plessis Uitgewers: Deputate vir die Calvyn-Jubileumbekefnds, Psbus 20004, Nrdbrug 2522, Ptchefstrm Hewel die deputate van die Calvyn Jubileum Bekefnds (CJBF) hierdie werk gekeur het, bly die menings hierin uitgespreek, f gevlgtrekkings waarte geraak is, die van die skrywer en met dit in geen geval besku wrd as 'n weergawe van die CJBF-deputate f van die Nasinale Sinde van die Gerefrmeerde Kerk in Suid-Afrika nie.

3 Inhud Vrwrd...4 Ek en die Here...5 Wie is die Here?... 5 He praat Gd met my?... 8 He met ek my Bybel lees? He met ek bid? Die Here het my baie lief Die Here srg k vir Wagter EK en die KERK...19 Hekm gaan jy kerk te? Hekm lees ns elke Sndag die wet? Wat maak hulle met my geldjie? Het die baba met die dp sy naam gekry? Hekm kan ek nie k brd en wyn kry nie? Ek en ander mense...31 Hekm het ek nie 'n maat nie? My maatjie vlek vreeslik My maatjie kyk af As my uers stry en baklei Ouers wat skei Ek en myself...42 Is jy 'n draadsitter? Ek is nie s mi en s ryk ss ander kinders nie Ek het nie die span gehaal nie Dis nie lekker by die skl nie Agter p die mslag...54

4 Vrwrd Die Deputate Jeugsrg gee sedert 1982 aandag aan die verskaffing van pbuende Christelike leesstf vir jngmense. Een van ns ideale was: 'n bek vir die grter laersklkind; 'n bek met 'n verskeidenheid nderwerpe; 'n bek wat al geselsend ns jngmense aan die hand vat; 'n bek wat pitks gee vir sterk wrd in die gelf; 'n bek wat ju laat dink r die reg-leef van 'n Christen. In ju hande het jy só 'n bek. Mag die lees hiervan vir ju baie beteken. Lees dit s dat dit nie net in ju gedagtes vassteek nie, maar in ju hart wrtelskiet. Ons weet dat ns jngmense baie vrae r baie dinge in die lewe het. Hierdie bek gaan 'n paar van daardie vrae beantwrd. Daar is niks s lekker ss 'n bek wat r diep dinge praat en tg maklik lees nie. Om s 'n bek te skryf, is nie 'n maklike taak nie. Ons is teenr Ansie du Plessis preg dankbaar wat hierdie meilike uitdaging met sveel bekwaamheid en entesiasme aangepak het. Deputate Jeugsrg Gerefrmeerde Kerke in Suid-Afrika.

5 Ek en die Here Wie is die Here? Op hierdie krt vragie wat uit net vier wrde bestaan, su selfs Salm met al sy wysheid, nie 'n presiese antwrd kn gee nie. 'n Mens se verstand is te klein m die grtheid van Gd te begryp. Niemand p aarde kan die Here beskryf nie. Al manier wat daar is m Gd te leer ken, is m te kyk he Hy Hm in die Bybel en in die skepping aan ns penbaar (bekendmaak). Hy is die Skepper van die hele wêreld, met alles wat daarp is (Gen. 1:1). Hy bestaan al van vr die skepping af. Al die ander vlke se gde wat hulle aanbid, is smmer afgde. Hy sê self: "buiten My is daar geen Gd nie" (Jes. 44:6). Uit die Bybel leer ns dat die Here een Gd, maar drie Persne is. Ons nem dit die Gddelike Drie-eenheid. Hy is: Gd die Vader; Gd die Seun; en Gd die Heilige Gees. As Gd van Hmself in die Bybel praat, nem Hy dit spesifiek dat Hy nie drie gde is nie, maar een Gd is. Dit staan p baie plekke in die Bybel s, byvrbeeld:

6 Die "Here ns Gd is die enigste Here" (Mark 12:29). Die "Here is ns Gd, Hy is die enigste Here" (Deut. 6:4). Gd penbaar Hm as "die enigste ware Gd" (Jh. 17:3). Dit is vir ns baie meilik m te verstaan he die Here tegelyk Vader en Seun en Heilige Gees kan wees, drie Persne, maar tg net een Gd. Ons kan nit in Wiskunde sê dat een gelyk is aan drie, f drie gelyk is aan een nie. Elke nderwyser sal die sm 3 = 1 f 1 = 3, verkeerd merk. Ons kan nie dink he een Gd drie Persne kan wees nie, maar Gd sê self dat dit s is en daarm gl ns dit. Ons gl nvrwaardelik (snder m vrwaardes te stel): Gd die Vader, Gd die Seun en Gd die Heilige Gees is een Gd, maar drie Persne. Hierdie drie Persne, wrd die Drie-eenheid genem. Al drie die Persne is ewe belangrik. Daar is nie een wat vernamer f magtiger as 'n ander een is nie. Daar is nie 'n eerste f 'n laaste f 'n meeste f 'n minste nie. Gd die Vader, Gd die Seun en Gd die Heilige Gees is in alles gelyk gelyke eer en gelyke heerlikheid. Jesus se dp Met die dp van Jesus was al drie die Persne van die Drie-eenheid teenwrdig: Jesus, die Seun, is gedp (Matt 3:16). Die Heilige Gees het ss 'n duif p Jesus neer-gedaal (Matt 3:16). Gd die Vader het gepraat en gesê: "Dit is my geliefde Seun" (Matt 3:17). Te die dissipels ander mense mes gaan dp, mes hulle die mense dp in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees (Matt 28:19). Elkeen se werke: Alhewel die Vader, Seun en Heilige Gees altyd saam werk, is daar tg sekere werke wat Elkeen in die besnder den. Gd die Vader Hy is die Skepper van hemel en aarde Hy het absluut alles wat bestaan, geskep. Hy het nie iets gebruik m dit mee te skep nie. (Net Eva is uit die ribbebeen van Adam mgebu tt 'n vru Gen. 2:22). Geen mens kan s iets regkry nie. As 'n mens byvrbeeld 'n beeld wil skep, met die beeld van gud, silwer, klip, klei f van iets anders gemaak wrd. Hy regeer r die skepping Die Vader srg elke dag van ns lewe vir ns. Niks wat met ns gebeur, gebeur per teval nie. Hy is almagtig en kan alles den. Daar "sal selfs nie eers 'n haar van julle kp af val" as Gd dit nie s wil hê nie (Luk 21:18). Hy srg nie net vir mense nie, maar vir alles in die skepping. Hy srg vir die diereryk, vir elke plant wat grei. Hy gee reën f drgte, siekte f gesndheid, rykdm f armede. Hy srg elke dag vir alles en almal! Gd die Seun Hy is die Verlsser Wat beteken dit as ek sê dat Jesus ns Verlsser is? Waarvan het Hy ns verls? Hy het ns van al ns sndes verls. Eintlik met elkeen van ns wat snde den, gestraf wrd. Ons met dd-gemaak wrd. Maar gelukkig vir ns het Jesus al ns sndes p sy

7 skuers gelaai en in ns plek gesterf. In plaas daarvan dat ns self aan die kruis gehang het, is Jesus in ns plek gekruisig. Hy het dit geden m ns uit die dd te red m ns uit die dd te verls. Dit is hekm ns kan sê dat Jesus ns Verlsser is. Gd die Heilige Gees Hy is die Trster (Helper) Elkeen wat die wrd "trster" hr, weet smmer dadelik wat 'n trster den. Hy vertrs ju as jy hartseer is. S is die Heilige Gees ju Trster en Helper, wat elke mblik van ju lewe by ju bly. Eintlik nie by ju nie, maar binne-in ju hart. Hy werk in ju hart en bring ju daarte m te gl. Hy help ju m te bly gl, en versterk ju gelf as jy begin twyfel. Die Heilige Gees trs ju as jy medels is. Hy neem die vrees weg as jy bang is. Hy ls ju NOOIT alleen nie, maar bly vir ewig en altyd in sy kinders se harte. Het julle al pgelet dat die dminee gewnlik die erediens in die Naam van die Drieeenheid afsluit? Hy gebruik die wrde wat in 2 Krintiërs 13:13 staan: "Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van Gd en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees."

8 He praat Gd met my? Gd praat nie ss 'n gewne mens met ns nie. Hy praat k nie meer met ns ss wat Hy in die verlede met die prfete gepraat het nie. Jy menie verwag m sy stem te hr ss wat Samuel Hm in die tempel hr praat het nie (1 Sam 3). Die Here praat nu p 'n ander manier met ns. Hy praat deur middel van die natuur (alles wat Hy geskep het) met ns. Maar die belangrikste manier waarp Gd met ns praat is deur sy Wrd, deur die Bybel wat ns lees. Gd praat deur die skepping Kyk na die natuur rndm ju. Alles wat jy sien, het Gd gemaak. As jy bnte kyk en die sn, maan en sterre sien, die wlke in die hemel sien, kyk jy na Gd se handewerk. As jy rndm ju kyk, na die see en riviere, die gras en blmme, die bme en struike, die grnd en klippe, sien jy Gd se handewerk. As jy aan gud en silwer, diamante en ander edelgesteentes dink, dink jy aan iets wat Gd gemaak het. Selfs dinge wat mense maak, is eintlik k deel van Gd se skepping. Hy het die mens geskep en verstand gegee m dinge uit te dink en hm k in staat gestel m ged te vervaardig. Snder Gd su jy niks kn den nie. Daar su nie fabrieke, myne, kragsentrales, lughawens, f enige mensgemaakte dinge gewees het nie. Kyk f jy in Psalm 19 kan sien he Dawid beskryf dat ns Gd se "stem" in die natuur kan hr. Hy vertel he verskillende dinge in die skepping Gd se grtheid besing. Die hemel vertel van Gd se mag en die uitspansel (sterrehemel) maak sy handewerk bekend. Maar dit gebeur alles snder "spraak en snder wrde" (Ps. 19:4). Die natuur "vertel" van Gd se grtheid snder wrde wat jy kan hr, snder die klank van 'n stem. Al kan die natuur nie met wrde en met 'n stem praat nie, praat dit tg met ju deur ju ë. Jy sien die pragtige skepping en weet dat Gd alles self gemaak het. Dawid nem dit die werk van Gd se vingers (Ps. 8:4). As die skepping s wnderlik is, het jy al gedink he grt en almagtig die Skepper is? Die maker is altyd grter en magtiger as dit wat hy maak. Gd praat deur die Bybel Gd het gewne mense ss ek en jy gebruik m die Bybel te skryf. Hulle het egter nie hulle eie gedagtes en idees neergeskryf nie, maar net wat Gd wu hê hulle mes skryf. Dit wrd inspirasie genem. In 2 Timteus 3:16 staan daar dat die hele Skrif deur Gd geïnspireer is. Jy kan dus sien dat elke wrd wat in die Bybel geskryf staan, iets is wat Gd sê. S praat Hy met ns. Wat sê Hy vir ju as jy bang is? "Ek is die Here ju Gd, Ek vat ju hand, Ek sê vir ju: Menie bang wees nie, Ek help ju" (Jes. 41:13). Wat sê Hy as ju pa en ma weggaan en jy bang is dat hulle nie weer terug sal km nie? "Al su my vader en my meder my verlaat, die Here sal my nder sy srg neem" (Ps. 27:10). Wat sê Hy as jy wnder f iets met ju kan gebeur snder dat Hy daarvan weet? "Van julle is selfs die hare p julle kp almal getel" (Matt 10:30). Snder sy wil sal daar "selfs nie eers 'n haar van julle kp af val nie" (Luk 21:18).

9 Praat die Here in vreemde tale met 'n mens? Daar is baie mense wat dink dat die Here in vreemde tale met hulle sal praat. Ander mense ver-tel dat die Here vir hulle iets in die r gefluister het, f dat die Here deur middel van 'n drm vir hulle 'n bdskap gestuur het. Maar dis nie ss Gd met ns praat nie. Paulus sê in 1 Krintiërs 14 dat dit niks help as iemand in ngewne tale praat f vreemde wrde gebruik wat die mense nie kan verstaan nie. Hy wil weet "van watter nut" sal dit wees as hy "ngewne tale f klanke" gebruik. Dit is baie beter m "Gd se bdskap (te) verkndig." As jy wil hr wat die Here sê, met jy ju Bybel getru lees. Hy praat in die Bybel met ju. Daar kan jy lees he jy elke dag met lewe. Jy met gereeld kerk te gaan, want die Here wil deur die verkndiging van sy Wrd met ju praat. He praat jy met Gd? Elke mens het 'n behefte m met Gd te praat, Hm te antwrd p wat Hy in die Bybel vir ju sê. Jy kan hard f sag met die Here praat. Jy kan met p ë f met te ë met die Here praat. Jy hef nie eers die wrde te sê nie, jy kan dit net dink, want die Here weet alles. 'n Grt geleerde het gesê dat gebede ss asemhaling is. Iemand wat nie asemhaal nie, gaan dd van 'n gebrek aan suurstf en iemand wat nie bid nie, is k ss 'n die, want gebed is net s belangrik vir ju gds-dienstige lewe as wat asem vir ju liggaam is. Bid jy gereeld, f is ju lewe snder die "suurstf' van die gebed?

10 He met ek my Bybel lees? Wanneer met ek my Bybel lees? Gereeld! Die meeste pappas en mammas lees saans vrdat die kleuters gaan slaap, vir hulle uit die Bybel. Van Graad 1 f Graad 2 af, prbeer kinders gewnlik m k self 'n stukkie te lees. S gaan dit aan ttdat jy elke ggend en aand self uit die Bybel kan lees. Jy met gereeld lees. Nie net af en te nie. Nie party dae rslaan nie. Jy praat ms elke dag met ju pa en ma. Jy hu ms nie party dae p m met hulle te praat nie. Het jy al it gehr van kinders wat vergeet m met hulle pa en ma te praat? Nee, net s kan ns nie net party kere met die Here praat (bid) en ander kere vergeet m te luister as Hy met ns praat nie. Die Here praat met ns deur dit wat in die Bybel geskryf is. As ns die Bybel lees, hr ns wat die Here vir ns sê, leer ns Hm beter ken en kry ns Hm meer lief. Bid vrdat jy begin lees Dit is ged m vrdat jy begin Bybel lees, eers te bid en die Here te vra m ju te help m die gedeelte wat jy gaan lees, te verstaan. Sekere gedeeltes in die Bybel is meiliker as ander en 'n mens met meer knsentreer m dit te verstaan. Ons mag nie smmer die meilike gedeeltes r-slaan nie, maar met die Here vra m ns verstand helder te maak sdat ns dit k kan verstaan. Wat met ek in die Bybel lees? Die Bybel is die Wrd van Gd en uit sy Wrd leer ns Hm ken. Daarm met 'n mens alles wat in die Bybel geskryf is, lees! Hekm met ek alles lees? As iemand vir ju 'n brief skryf, (iemand wat vir ju lief is en vir wie jy k baie lief is), sal jy die hele brief lees f net hier en daar 'n paragraaf? Ja, ek weet, jy sal elke wrd van die brief lees. S met ns k elke wrd lees van Gd se "brief" (die Bybel) aan ns. Lees die hele Bybel Dit is baie ged m die hele Bybel van vr tt agter deur te lees, maar daar is sekere gedeeltes wat dalk ng vir 'n laersklkind te meilik is m te verstaan. As 'n mens gereeld Bybel lees, sal dit mtrent drie tt vier jaar neem m die Bybel deur te lees. Kies 'n Bybelbek wat jy wil lees Kies 'n spesifieke Bybelbek en lees dan daardie bek van die begin tt die einde deur. Nie net hier en daar 'n versie f twee nie. As 'n mens s planmatig lees, verstaan jy die gedeelte beter. Dink net he deurmekaar 'n bek sal klink as jy eers die middelste gedeelte hr, dan die begin en uiteindelik die slt. Jy kan altyd ng iets ekstra lees nadat jy die gedeelte waarmee jy besig is, klaar gelees het. Sê nu maar jy is besig m Jsua van vr tt agter deur te lees en jy het die dag se gedeelte klaar gelees, kan jy kies f jy ng 'n Psalm k wil lees f dalk ng iets uit die Nuwe Testament. Ondersek die gedeelte wat jy lees Jy met die gedeelte wat jy lees, ndersek. Maak ss wat die dkter maak as hy 'n pasiënt ndersek. Hy vra allerhande vrae m vas te stel wat die pasiënt makeer. Jy met k in ju gedagtes vrae vra as jy 'n gedeelte in die Bybel lees. Kyk f jy kan sien wat Gd van Hmself sê. Kyk f jy kan sien wat Gd wil hê jy met den.

11 Wat met ek met my nuwe kennis den? Ons het nu Gd se belftes gelees en k gesien wat Hy van ns vra. Wat nu? Wat met ek nu verder den? Omdat ns weet dat die Bybel Gd se Wrd is en alles wat Hy sê waar is, met ns alles gl wat in die Bybel staan, al klink dit sms vir ns nmntlik. In Jsua 10:13 staan: "Die sn het stilgestaan, die maan het nie gerer nie ttdat Israel sy vyande verslaan het.'' Al leer jy in Aardrykskunde dat nag en dag vrkm mdat die aarde m sy eie as draai, weet jy k dat alles wat in die Bybel staan, waar is. As die Bybel sê dat die Here die dag langer gemaak het sdat sy vlk die vyand in die daglig verder kan agtervlg, dan is dit s! Dis 'n wnderwerk wat die Here geden het.

12 He met ek bid? Dit klink na die maklikste vraag p aarde m te beantwrd, maar weet jy regtig he 'n mens behrt te bid? Weet jy hekm jy met bid? Wat sal jy antwrd as ek vra f jy maar in die swembad f smmer p ju fiets p pad skl te mag bid? Kan jy vir my verduidelik hekm die Here nie altyd ju gebed verhr nie? Dis tg nie s maklik m te antwrd nie, nè? Km ns kyk wat die Bybel daarr sê. Hekm met ek bid? As mense nie met mekaar praat nie, raak hulle vreemd vir mekaar. S gaan dit k as jy nie met Gd praat nie. Hy praat met ju deur die Bybel en die preke wat jy hr, en dan antwrd jy Hm deur te bid. Ons met bid mdat Gd dit van ns vra. "Bid, en vir julle sal gegee wrd" (Matt 7:7). Dit is 'n gebd! As jy nie bid nie, is jy dus ngehrsaam aan hierdie pdrag van Gd. Jesus het gereeld gebid, byvrbeeld met sy dp, by die verkiesing van sy dissipels, by die graf van Lasarus, in Getsémane en aan die kruis. As Jesus dit ndig gevind het m te bid, heveel te meer nie ns nie. Jy mag nie net af en te bid nie, maar vlhard (m aan te hu) in die gebed (Kl 4:2). Die Here wil hê dat jy met Hm met praat en sê wat jy ndig het. Bid en sê vir Hm wat jy begeer (Fil. 4:6). Gd kan alles vir ju gee, al bid jy nit, want Hy weet wat jy ndig het ng vrdat jy dit van Hm vra (Matt 6:8), maar Hy wil graag hê dat jy met bid. Hy het belwe m die Heilige Gees in ju hart te laat wn as jy net vir Hm vra (Luk 11:13). As jy sê dat jy in die Here gl en nie gereeld bid nie, met jy 'n bietjie ju hart ndersek. As jy nie bid nie, is daar êrens 'n grt fut in ju gelfslewe. Wanneer en waar met ek bid? As die Bybel sê: "Bid snder phu" (1 Tess 5:17), beteken dit nie dat jy die hele dag met bid nie. Jy kan tg nie van die môre tt die aand p ju knieë staan nie. Dit beteken net dat jy gereeld met bid. As jy dink dat jy net kan bid wanneer jy daarvr lus kry, maak jy 'n fut. Die duiwel hu nie daar-van dat mense bid nie en hy sal srg dat jy nit lus kry m te bid nie. Jesus het vreg in die môre gebid (Mark 1:35) en k in die aand (Matt 14:23). Hy het gereeld gebid, al was Hy k baie meg na 'n dag se harde werk. Daniël het drie maal per dag vr sy Gd gekniel en Hm aanbid (Dan 6:11). Ons met uit hierdie vrbeelde uit die Bybel leer wanneer ns met bid. Daniël het gekniel (p sy knieë gestaan) te hy gebid het. Beteken dit dat jy nie mag bid as jy nie eers kniel nie? Nee, jy mag enige tyd en in enige psisie bid. Jy kan bid as jy staan f sit f lê f selfs as jy p ju fiets ry. Jy kan lank bid f 'n vinnige skiet-gebed (krt, haastige gebed in nd) bid. Jy mag met p ë f met te ë bid. Die belangrikste is dat jy wél bid. Maar dit beteken nie dat jy elke keer as jy bid, smmer p ju rug mag lê en bid nie. As jy 'n kind van die Here is, het jy sveel respek vir Hm dat jy altyd 'n eerbiedige huding met inneem terwyl jy bid. Jy kniel, sit regp, staan f buig ju kp. Dit is die nrmale gebedshuding, he jy sggens en saans bid. Die ander psisies is vir die tussen-in gebede as jy skielik met die Here wil praat. Wat met ek bid? Lf en dank die Here vir sy gedheid As jy daaraan dink dat Gd die Skepper is en dat alles wat bestaan, van Hm af km, is dit verstaan-baar dat jy elke mblik van ju lewe dankbaar met wees vir alles wat Hy vir ju gee en den. Lees Psalm 8 dan sal jy sien he Dawid Hm prys.

13 Vra dat Hy ju snde vergewe Menie net uit gewnte 'n rympie psê waarin jy die Here vra m ju sndes te vergewe nie. Nem die dinge wat jy verkeerd geden het p die naam. Vra byvrbeeld die Here se vergifnis vir die leuen wat jy vertel het, f vir die ptld wat jy by ju maatjie gevat (gesteel) het. Dit is belangrik dat jy jammer met wees r die verkeerde ptrede en met belwe m dit nie weer te den nie. Nem ju prbleme vir die Here Geen prbleem is s grt dat die Here dit nie kan pls nie. Die Here sê self dat jy al ju begeertes (dit wat jy graag wil hê) deur gebed en smeking aan Hm bekend met maak (Fil. 4:6). Vra, smeek, pleit en Hy sal help. Bid vir ander mense Stefanus het met sy laaste asem vir sy mrdenaars gebid (Hand 7:60). Die gemeente het vir Petrus wat in die trnk was, gebid (Hand 12:5). Bid met ju hele hart, nie net met ju mnd nie. Jy kan nie smmer 'n gebed "psê" snder m te dink wat jy bid en dan verwag dat die Here ju gebed sal verhr nie. Jy mag nie as jy halfpad aan die slaap is, gu ietsie bid en dink dat jy ju plig geden het nie. Dis verkeerd. Die Here verhr net pregte gebede, nie lippetaal nie. Kan die Here altyd my gebed hr? Ja, Hy hr altyd as jy bid, maar Hy verhr (beantwrd) nie elke gebed ss wat jy wil hê Hy dit met verhr nie. Al gee Hy nie wat jy vra nie, het Hy beslis elke wrd gehr wat jy gebid het. Hekm wrd net party van my gebede verhr? Ju gebed met vlgens Gd se wil wees Hy sal "ns gebede verhr as ns enigiets vlgens sy wil vra" (1 Jh. 5:14). Selfs Christus het te Hy gebid het, gesê: "Met ngtans nie den ss Ek wil nie, maar ss U wil" (Matt 26:39). Gl dat ju gebed verhr sal wrd Die Bybel sê: "As julle gl, sal julle alles ntvang wat julle in die gebed vra" (Matt 21:22). Maar hierdie teksvers beteken nie dat Gd ju gebed met verhr nie. Dit hang af f Gd wil. As Hy nie ju gebed verhr nie, beteken dit beslis nie dat ju gelf te klein is, f dat Hy nie die gebed kan verhr nie. Daar is 'n ander rede vr. Partykeer lyk dit k vir ju asf Gd nee sê, maar dan verhr Hy ju gebed p 'n ander manier as wat jy gedink het Hy dit su den. Gd weet wat vir ju die beste is. Jy bid verkeerd Jakbus sê: "As julle bid, ntvang julle nie, mdat julle verkeerd bid: julle wil net julle selfsugtige begeertes bevredig" (Jak 4:3). Jy vra dalk m in die eerste span te speel en die Here weet dat dit ju hgmedig gaan maak. Daarm gee Hy dan nie dit waarvr jy bid nie. Ju pa sal ms nie vir ju sy geweer gee m mee te speel nie, al vra jy k he mi. Hy weet dat dit verkeerd is en daarm sê hy nee. Gd gee juis uit liefde sekere dinge nie vir sy kinders nie. Gd verhr nie altyd dadelik ju gebede nie Gd verhr ns gebede p sy tyd en p sy manier. Hy wil dalk hê dat jy baie keer met vra vrdat Hy ju gebed verhr. Elia het sewe keer p Karmel gebid vrdat Gd reën gegee het (1 Kn 18:43). Die Bybel gebruik hm as vrbeeld van iemand wat aanhu bid het. Sagaria en Elisabet het net s lank gebid vrdat die Here vir hulle 'n kind gegee het (Luk 1:13). As dit vel asf die Here nie ju gebede verhr nie, met jy nie medels wrd en phu met bid nie, maar dan juis aanhu bid. Lees Lukas 18:1 tt 8.

14 Wat beteken "Amen"? As jy aan die einde van ju gebed "amen" sê, sê jy eintlik dat jy gl en vertru dat die Here ju gebed sal verhr. Dit sal sekerlik s wees ss wat jy gevra het.

15 Die Here het my baie lief As ek vir ju su vra f jy vir die Here lief is, wat sal ju antwrd wees? Sal jy dadelik "ja" f "nee" p hierdie vraag kan antwrd? Ons sal seker almal dadelik "ja" wil sê. Jy sal antwrd en sê: "Ja, ek het die Here baie lief!" Nu wil ek graag hr wat jy p my tweede vraag sal antwrd. As ek die vraag su mkeer en vra f die Here ju baie liefhet, wat sal ju antwrd dan wees? Kan jy k dadelik "ja" sê? Kan jy sê: ' 'Ja die Here het my baie lief.", f sal ju antwrd dalk anders klink? Miskien: "Ek is nie seker nie"; f "Ek hp darem s"; f "Ek gl nie.'' Miskien sal ju antwrd "Nee" wees. Jy sal dalk sê dat jy te veel snde den en dat die Here nie s 'n stut kind kan liefhê nie. Km ns vra vir die Here self f Hy ns liefhet. Jy wnder seker he ns dit kan den en he die Here ns vraag sal beantwrd? Dis maklik. Ons lees in die Bybel wat die Here sê. Daar is baie plekke in die Bybel waar die Here p hierdie vraag van ns 'n antwrd gee. "Gd het die wêreld s lief gehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sdat die wat in Hm gl, nie verlre sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê" Qh 3:16). Die Here sê nie net dat Hy ju baie liefhet nie, Hy sê ng baie, baie meer. Hy belwe: Om elke dag vir ju te srg. Om ju te help as jy bang is en teen gevare te beskerm. Om ju te vertrs as jy hartseer en bekmmerd is. Om altyd by ju te bly en ju nit alleen te laat nie. Dit is juis mdat die Here ju s lief het, dat Hy al hierdie dinge in die Bybel vir ju belwe. Hy belwe: Om elke dag vir ju te srg Genesis 28:15: "Ek is by ju en Ek sal ju beskerm waar jy k al gaan....ek sal ju nie in die steek laat nie. Ek sal den wat Ek ju belf het." Om ju te help as jy bang is en teen gevare te beskerm Psalm 121:7-8: "Die Here sal ju beskerm teen alle gevaar, ju lewe sal Hy beskerm. Hy sal ju beskerm waar jy k gaan, nu en vir altyd." Psalm 145:20: "Die Here beskerm almal wat Hm liefhet." Deuternmium 31:8: "Die Here sal vr ju uit gaan. Hy sal by ju wees. Hy sal ju nie in die steek laat nie, ju nie alleen laat nie. Menie bang wees nie, menie skrik nie." Om ju te vertrs as jy hartseer en bekmmerd is 2 Samuel 22:7: "In my nd rep ek na die Here, ja, ek rep m hulp na my Gd. In sy paleis hr Hy my gerep. Ek rep na Hm m hulp, en Hy luister na my." Psalm 120:1: "In my nd het ek na die Here gerep en Hy het my gebed verhr." 1 Petrus 5:7: "Werp al julle bekmmernisse p Hm, want Hy srg vir julle." Om altyd by ju te bly en ju nit alleen te laat nie Jesaja 41:13: "Ek is die Here ju Gd, Ek vat ju hand, Ek sê vir ju: Menie bang wees nie, Ek help ju." Jsua 1:9: "Wees sterk, wees vasberade. Menie skrik nie, menie bang wees nie, want Ek, die Here ju Gd, is by ju ral waar jy gaan." Hebreërs 13:5: "Ek sal ju nit verlaat nie, ju nit in die steek laat nie." Psalm 145:18: "Die Here is naby almal wat Hm aanrep." Ons het nu al hierdie gedeeltes in die Bybel gelees, maar wnder jy nie f die Here al

16 hierdie mi dinge net vir set en gehrsame kinders belwe nie? Wat wrd van stut en ngehrsame kinders? Sal Gd sy belftes wat Hy gemaak het, hu, al den ek baie verkeerde dinge? Ja, die Here sal sy belftes hu, Hy sal vir ju srg, ju teen gevare beskerm, ju vertrs en altyd by ju bly, maar dan is daar 'n eis aan verbnde. Dit is dat jy beru met hê (jammer met wees) r al die verkeerde dinge wat jy geden het. Jy met prbeer m dit nie weer te den nie en Gd in die gebed vra m al ju sndes te vergewe. Dawid skryf in Psalm 145:20 dat Gd almal beskerm wat Hm liefhet. Dit help egter nie as ns net sê dat ns die Here liefhet nie, ns met dit vir Hm wys. Ons met altyd prbeer m reg te lewe. Die Here se bdskap vir ns is: "As iemand My liefhet, sal hy my wrde ter harte neem; (den wat die Here ns vra m te den) en my Vader sal hm liefhê" (Jh 14:23). Gd is liefde! Ons het Gd lief mdat Hy ns eerste liefgehad het!

17 Die Here srg k vir Wagter Ons weet almal dat die Here elke mblik van ns lewens vir ns srg. Daar staan p sveel plekke in die Bybel dat die Here belwe m vir sy kinders te srg, dat 'n mens dit nie eers kan pnem nie. Dis 'n nmntlike taak. Ons weet dat Hy vir mense srg, maar nu is die vraag f die Here k vir diere, plante en die natuur srg. Wie srg dat die sn, maan en sterre skyn? Wie gee reën f drgte? Daar is mense wat sê dat al hierdie dinge smmer vanself gebeur. Hulle vergelyk Gd met 'n hrlsiemaker wat die hrlsie aan hmself rlaat nadat Hy dit gemaak en pgewen het. Hy steur hm dan nie verder aan die hrlsie nie, want dit lp vanself. Maar die Bybel leer ns dat hierdie mense verkeerd dink. Gd maak nie ss die hrlsiemaker nie. Hy ls nie alles wat Hy geskep het net s en vergeet dan daarvan ttdat sy skepping hulp ndig het nie. O nee, die Here srg elke mblik vir sy skepping. Hy srg vir alles wat Hy geskep het Die mens is die hgtepunt van Gd se skepping. Hy laat ns r die hele diereryk heers, r "skape en beeste, alles; selfs die diere in die veld, die vëls in die lug, en die visse in die see" (Ps. 8:8-9). Vir die mense belwe Hy dat selfs die hare p hulle kppe getel is en dat nie een enkele haar sal uitval as dit nie sy wil is nie (Luk 12:7). Hy srg en help. Jy met ju bes den m self ju prbleme p te ls, maar gl en vertru steeds dat die Here ju sal help m dit te den k die prbleme wat ju s medels maak en magtels laat vel. Petrus sê: "Werp (gi) al julle bekmmernisse p Hm, want Hy srg vir julle" (1 Pet 5:7). Hy srg vir mense, diere, plante, die planete en alles waaraan julle kan dink wat bestaan. Die Bybel sê dat Hy selfs k vir die; wilde diere en vir die vëls srg. In Matteus 6:26 staan: "Kyk na die wilde vëls: hulle saai nie en hulle es nie en hulle maak nie in skure bymekaar nie; julle hemelse Vader srg vir hulle." 'n Mens wnder he dit mntlik is. He kan die Here vrtdurend (snder phu) vir alles wat Hy geskep het, srg? He kry Hy dit reg? Die Here is almagtig (kan alles den) en almteenwrdig (rals aanwesig), daarm kan Hy elke dag vir sy hele skepping srg. Die Here is rals Hy is p dieselfde mblik in al die lande van die wêreld teenwrdig. Nie net in al die lande nie, maar p elke plek in elke land. Daar is geen plek in die hemel f p die aarde waar Gd nie elke mblik van die dag f nag is nie. Luister net he Dawid in Psalm 139 hierr skryf: "Klim ek p na die hemel, is U daar, gaan lê ek in die dderyk, is U k daar. Vlieg ek na die ste, f gaan wn ek in die verre weste, k daar lei u hand my, hu u regterhand my vas." As jy in die Here gl, weet jy verseker dat Hy k elke dag ju hand vashu en dat jy nit alleen is nie. Niks gebeur tevallig nie As jy sê dat iets tevallig gebeur, sê jy eintlik dat dit 'n nverwagse gebeurtenis is wat plaasgevind het. Dit kan dalk vir 'n mens nverwags wees, maar by Gd gebeur niks per teval nie. Hy beplan alles. Dink net he 'n klein en nbenullige vëltjie 'n mssie is. Hulle is nie belangrik en waardevl nie. Tg sê die Bybel uitdruklik dat Gd k vir hulle srg. "Is twee mssies nie vir 'n sent te kp nie? En tg sal nie een van hulle p die grnd val snder die wil van julle Vader nie" (Matt 10:29). Wat kan jy vandag in 'n winkel vir een sent kp? Byna niks, dalk 'n klein suiglekkertjie. Al is 'n mssie s min werd, srg Gd ngtans vir elke mssie en vir alles in die skepping. Daar vind niks plaas snder dat Gd daarvan weet nie.

18 As jy dan weet dat niks per teval gebeur nie, maar dat die Here alles wat gebeur s beplan, hef jy vir niks p aarde bang te wees nie. Maar dit bete-ken nie dat jy maar nverskillig kan wees nie. As jy waaghalsige tertjies uitver, kan jy nie verwag dat Gd ju met beskerm nie. Ons lees in Matteus 4:6 dat die duiwel Jesus na "die hgste punt van die tempel" gelei en gevra het dat Hy daar mes afspring. Hy su nie seerkry nie, want die engele su Hm ms beskerm. Jesus het geweier en gesê dat 'n mens nie die Here p die pref mag stel nie. Jy mag nie sy geduld tets nie. Dis verkeerd m s nverantwrdelik te wees. Die Here het vir die mens verstand gegee en ns met dit reg gebruik. Maar al het ns verstand gekry, maak ns ngtans baie fute. Tg srg die Here uit sy grt genade ng elke dag vir ns. In dieselfde gedeelte waar Matteus r die mssies praat, staan k dat jy nit bang hef te wees nie, want jy "is meer werd as baie mssies" (Matt 10:31). Die Here srg delbewus vir alles, vir mense, diere en plante. Hy srg tt vir ns treteldiere, k vir Wagter.

19 EK en die KERK Hekm gaan jy kerk te? Wat sal ju antwrd wees as ek by ju wil weet hekm jy kerk te gaan? Sal jy sê dat jy kerk te gaan mdat ju pa en ma gaan, f sal jy 'n ander antwrd gee? Sê nu maar 'n maatjie wat ng nit in die kerk was nie, wil by ju weet wat julle daar den, sal jy die vraag kan beantwrd? Dit klink maklik, nè! 'n Mens sê maar net dat die dminee lees en bid en dat ns sing en geld in 'n sakkie f brdjie sit. As ju maat ju verder uitvra en wil weet hekm julle dit alles s den, he sal jy dan verder verduidelik? Die heel belangrikste m te weet, is dat daar 'n tweegesprek plaasvind. In die kerk praat Gd met ju en jy antwrd Hm. Die kerk is 'n plek waar Gd en die gemeente mekaar ntmet. Die Here rep ju en ni ju uit m met Hm te km praat en te km luister na wat Hy vir ju wil sê. Die Here praat by die huis k met ju, en jy met Hm, maar mdat die gemeente ss sy huisgesin is, wil Hy met hulle praat waar hulle saam bymekaar is. Dit is altyd lekker m presies te weet waarm 'n mens iets den. Km ns kyk stap vir stap na alles wat in die kerk gebeur.

20 Aanvangseën Dit klink geleerd, maar beteken ddeenvudig dat die erediens (kerk) begin. Die dminee begin die diens deur te sê: "Ons hulp km van die Here wat hemel en aarde gemaak het" (Ps 124:8). Daarna strek hy sy hande uit en gret die gemeente met die seëngret in die Naam van (namens) die Here. Lfsang Die naam "lfsang" wys vir ju dat jy met ju sang die Here met lf (prys). Jy kan nie regtig die Here dank en prys as jy smmer saamsing snder m aandag aan die wrde van die Psalm f Skrif-beryming te gee nie. 'n Mens lag en kla ms nie met dieselfde stemtn nie. 'n Lfpsalm wrd vin-nig en vrlik gesing en 'n klaaglied wrd altyd stadiger en treuriger gesing. In 'n klaaglied vertel jy vir die Here van ju hartseer, jy kla by Hm. Gelfsbelydenis Weet jy wat die wrd "bely" beteken? Dit beteken eintlik "m dieselfde te sê", met ander wrde dat jy met die spesifieke saak saamstem. As jy dus ju gelf in Gd bely, sê jy penlik (vr almal) dat jy saamstem met dit wat in die gelfs-belydenis gesê wrd, en dat jy in Gd gl. Christus sê in Matteus 10:32 as jy penlik vr mense bely dat jy in Hm gl, jy seker kan wees dat Hy vr die Vader in die hemel vir ju sal getuig. Jy kan as jy wil, die wrde van die gelfsbelydenis in ju hart (saggies in ju gedagtes) saam met die dminee sê. Die predikant vra k partykeer dat die gemeente die wrde hardp met saam sê, f saam sing. Die wet (Tien Gebie) Die wet km p twee plekke in die Bybel vr, in Eksdus 20 en Deuternmium 5. Daar is drie baie belangrike dinge wat jy sal agterkm, as jy ged na die wet luister, naamlik: he baie snde jy den; dat jy begeer (en bid) dat Jesus Christus dit met vergewe; dat jy baie dankbaar is, mdat Jesus met sy kruisiging k ju sndes vergewe het. Die Here sê in die Tien Gebie wat jy met den m die wet na te km. As jy s ptree, is dit ju manier m vir die Here te wys he lief jy Hm het, en he dankbaar jy is vir alles wat Hy vir ju geden het. Skriflesing en preek Die dminee lees eers 'n gedeelte uit die Bybel. Onthu, die Bybel is Gd se Wrd en dit is die manier waarp die Here in die kerk met ju praat. Daarna begin die dminee preek. Weet jy wat 'n dminee den as hy preek? Hy ver-duidelik aan die gemeente wat daardie gedeelte wat hy gelees het, beteken. Hy lê dit uit (maak dit duidelik) sdat jy presies kan agterkm wat die Here vir ju in daardie teksverse (Bybelverse) sê. Dit help nie as jy net na die preek luister en dit nie uitleef nie. Jy met 'n hrder en 'n dener wees! Jakbus sê dat 'n mens s met leef, dat almal ju gelf uit ju dade (ptrede) kan sien (Jak 2:14). Gebed As die dminee bid, praat hy namens ns (in ns plek) met die Here. Luister vlgende keer mi na die gebed, dan sal jy hr dat hy: die Here lf en prys (eer aan Hm gee). Hy sê he grt en ged die Here is; die gemeente se skuld bely (al ns sndes erken);

21 vir die Here vra m ns te vergewe; dankie sê vir alles, byvrbeeld vir geie gesndheid, vir reën na drgte, vir 'n huis m in te bly, vir ks, vir die land waarin ns wn en ng baie ander dinge; vra vir die dinge wat ns ndig het, ss trs vir die wat hartseer is, ks en klere vir die wat gebrek ly en gesndheid vir die siekes. Sltseën (geie wense aan die einde) Die dminee nem die seëninge wat die Vader, die Seun en die Heilige Gees aan die gemeente gee, apart p. Hy dra Gd se bdskap uit 2 Krintiërs 13:13 aan die gemeente r en sê: die genade van die Here Jesus Christus; die liefde van Gd; die gemeenskap (m by ju te wees) van die Heilige Gees sal by julle almal wees. Die dminee steek sy hande p en spreek Gd se seën r die gemeente uit. Jy met nthu dat die seën eintlik van Gd af km. Die predikant is maar net Gd se bdskapper wat dit hardp sê. Het jy geweet dat dit in die Bybel staan dat Jesus Christus die predikant ss 'n bdskapper gebruik, m namens Hm met ns te praat? Daar staan in 1 Tessalnisense 2:13 dat die gemeente met gl, dat dit wat die dminee preek, "nie mensewrde is nie maar die wrd van Gd." 'n Antwrd vir ju maat 'n Mens met kerk te gaan mdat die Here deur die verkndiging van die Wrd met ju praat. S kan jy meer van Hm hr en kan jy Hm beter leer ken. He kan jy in die Here gl as jy ng nit van Hm gehr het nie, en he kan jy van Hm hr snder een wat preek? (Rm. 10:14 en 17). Net ss wat die Here Lidia se hart "vir Paulus se wrde ntvanklik (p) gemaak" het, (Hand 16:14) kan Hy ju hart k pmaak vir die dminee se preek. Jy kan vir ju maat sê dat jy kerk te gaan mdat jy graag nader aan die Here wil leef. Daar wrd ju gelf versterk (sterker gemaak) en die belangrikste van alles jy gaan mdat jy dankbaar is dat Hy ju verls het en mdat jy die Here liefhet!

22 Hekm lees ns elke Sndag die wet? Het jy al in die straat die mense m ju dpgehu? Elkeen is p pad na 'n sekere plek te. Almal is p pad - die kinders gaan skl te, die pa werk te, die ma gaan dalk ks f klere kp, 'n ander een is p pad huis te, see te, plaas te, bank te, atletiek te... Niemand lp smmer snder m te weet waarheen hy p pad is nie. Elkeen het 'n bestemming, 'n plek waarheen hy wil gaan. Die regte pad Dink net he ju pa en ma die padkaart bestudeer as hulle iewers heen wil ry. As ju pa in die mtr klim en smmer net ry, snder dat hy die pad ken, sal hy vreeslik verdwaal. S gaan dit k met 'n mens wat nie die Bybel ken nie. Hy is ss iemand wat snder 'n lig in die dnker ry. Die Bybel bring lig in die duisternis en leer ns he m die Here te dien en he m die regte pad te vlg. Lees maar Psalm 119:105: "U wrd is die lamp wat my die weg wys, die lig p my pad." Op hierdie pad wat die Bybel vir ns wys, is daar twee vreeslike belangrike brdjies. Op die een brdjie staan LIEFDE en p die ander brdjie DANKBAARHEID. Gd het ns s lief gehad, dat Hy sy Seun gestuur het m vir al ns sndes te betaal (Jh 3:16). Jesus het in ns plek aan die kruis gesterf sdat ns kan lewe. Omdat ns dankbaar is vir daardie grt lief-desdaad wat Jesus vir ns geden het, prbeer ns elke dag m die Bybelse pad te vlg. Die Tien Gebie is ss tien padwysers wat ju help m die regte pad te vind. Dis nie altyd 'n maklike pad m te vlg nie, aangesien daar baie afdraaipaaie is wat ju weg van die Here af kan lei. Die Heilige Gees wat in elke gelwige wn, wys vir ns die tien padbrdjies aan en help ns m hulle te vlg. Tien padwysers Die dminee lees elke Sndag die Tien Gebie uit Eksdus 20 f uit Deuternmium 5, maar luister julle regtig daarna? Ken jy al tien die padwysers? Kan jy in ju eie wrde sê wat daarin staan? Ja, julle kan dit seker almal uit julle kppe psê. Die belangrikste vraag is egter nie f ns die Tien Gebie ken nie, maar wel f ns die pad wat die Tien Gebie aanwys, vlg. Den ns elke dag wat die Bybel vrskryf? Kry jy vlpunte? Die meeste maats sal antwrd dat hulle die wet taamlik ged nakm. Hulle maak nie afgde nie en aanbid k nie afgde nie. Hulle misbruik nie die Here se Naam nie, vlek nie f nem nie sy Naam snder eerbied terwyl hulle gesels f as hulle byvrbeeld grt skrik nie. Ons weet k ms dat kinders gewnlik nie steel f mrd f egbreuk pleeg nie. Die grt prbleem km egter by die ander gebie, die gebie wat 'n mens dink minder belangrik is. Jy dink dat dit nie s baie saak maak as jy leuens vertel nie, slank jy net nie steel nie. Jy kan maar skinderstries vertel en ju maat se naam swart smeer. Dit is nie s erg ss wanneer grtmense skei f mrd pleeg nie. Dis net waar die fut lê. As jy by enigeen van die tien padbrdjies verkeerd afdraai, ry jy verkeerd. Dan het jy van die regte pad afgedraai en vlg jy 'n verkeerde pad! Daar is net twee mntlikhede: reg f verkeerd. Nie amper reg f 'n bietjie verkeerd nie. Luister wat sê die Bybel: "As iemand die hele wet nderhu maar in een psig struikel, is hy skuldig ten psigte van al die gebie. Gd wat gesê het: "Jy mag nie egbreuk pleeg nie," het k gesê: "Jy mag nie mrd pleeg nie." As jy nu nie egbreuk pleeg nie maar wel mrd, is jy tg 'n rtreder van die hele wet" (Jak 2:10 en 11). Vlgens die Bybel is jk net s verkeerd ss steel, en valse getuienis teen ju naaste spreek (nware skinderstries r ju maats vertel), net s erg ss m afgde te aanbid. Te die Fariseërs wu weet wat die grtste gebd in die wet is, het Jesus die Tien

23 Gebie pgesm en gesê: "'Jy met die Here ju Gd liefhê met ju hele hart en met ju hele siel' en met ju hele verstand. Dit is die grtste en die eerste gebd. En die tweede, wat hiermee gelyk staan, is: 'Jy met ju naaste liefhê ss juself'. In hierdie twee gebie is die hele wet en die prfete saam-gevat" (Matt 22:37 tt 40), met ander wrde al die gebie wrd eintlik vervul as ns liefde tt Gd en liefde tt ns naaste beefen. Die beste manier m hierdie tien padwysers te vlg, is m die vrbeeld wat Jesus gestel het, te vlg. As jy elke dag in Christus se vetspre lp (1 Pet 2:21) sal jy nit verkeerd afdraai nie. Dan is daar geen gevaar dat jy sal verdwaal nie!

24 Wat maak hulle met my geldjie? Die dminee sê gewnlik wat met die geld wat die gemeente gee, geden gaan wrd. Hy sê byvrbeeld dat die kllekte tydens die diens vir armes bestem is en die by die deure vir sending. Nu weet jy dat die diakens nie die geld vir hulle vat nie. Nee, jy gi nie ju kllekte in die sakkie sdat die kerkraad dit kan huis te vat en daarmee ks f lekkers kp nie. Die dminee vat dit k nie vir hm nie. Nu wat wrd dan daarvan? Eerstens wrd dit getel en dan wrd die bedrag (heveel dit saam is) in 'n bek pgeskryf. Die diakens met altyd presies bekhu van heveel geld hulle gekry het en k van heveel geld hulle uitgee. Daarna neem een van die diakens die geld huis te en gaan bank dit die vlgende ggend. Die geld bly egter nie lank in die bank nie. Dit bly net daar ttdat iemand dit ndig kry. Ju geldjie help almal in nd ss byvrbeeld armes, weduwees en weeskinders Dit is die diakens se werk m uit te vind f daar arm mense in die gemeentes is wat baie swaarkry. Hulle gaan dan die mense besek en vind uit wat hulle prbleme is. Sms kp hulle vir die mense ks en gee vir hulle geld m klere te kp. Dalk was een van die gesin baie siek en het die mense grt dktersrekeninge wat hulle met betaal. Dan help die diaken hulle daarmee. S help ju geldjie dan m ander mense wat in nd is, te help. As die pa van die huis ddgaan, is die ma 'n weduwee. Sy het baie kere nie geld m die kinders te versrg nie en dan help die kerk haar. Die diakens gebruik ju geldjie daarvr. As die pa en ma albei ddgaan, is die kinders weeskinders en hulle met gehelp wrd. He? Waarmee? Waar km die geld vandaan? Ja, jy is reg. Ju geldjie wrd gebruik! Ju geldjie help sms k p ver plekke As daar as gevlg van rstrmings, aardbewings f s iets, nd p 'n ander plek is, kndig die dminee dit af en vra die gemeente m te help. Die geld wat jy in die sakkie f brdjie sit, wrd dan spesifiek gebruik m daardie gemeentes wat swaarkry, te help. Omdat dit nie reën nie, verdrg alles en baie van die diere vrek. Daardie mense het dan hulp ndig. Ju gemeente se kerkraad stuur dan die kllekte wat vir die drgtegeteisterde gemeente ingesamel is m hulle uit die nd te help. S help ju geldjie werklik m ander se nd te verlig. Is dit al geld wat die kerk kry? Nee, gelukkig kry die kerk ng ander geld k. Julle pappas en mammas gee elke maand 'n gedeelte van hulle inkmste (die geld wat hulle verdien) vir die kerk. Party uers plaas die geld in 'n kevert en gi dit dan in die sakkie as die diaken die geld pneem. Ander mense gee hulle bydraes vir die uderling f diaken as hulle km huisbesek den. Daar is k lidmate wat gereeld 'n tjek vir die kassier ps. (Die kassier is die persn wat die kerk se geld ntvang en uitbetaal). Wat den ns kerk met hierdie geld? Hierdie geld wat die gemeente vir die kerk gee, wrd vir allerhande ndsaaklike dinge gebruik. Ek nem 'n paar vrbeelde: Die dminee se traktement (dit wat hy per maand ntvang) wrd daarmee betaal. Hy kan ms nie verniet werk nie. Die kerkgebu, kerksaal en pastrie met daarmee gebu en versrg wrd. Die kster, rrelis, tuinier en ander werkers se salarisse met betaal wrd.

25 'n Gedeelte van die geld gaan vir sending. (Sendingwerk is wanneer jy vir die heidene van die Here vertel). Dan wrd 'n gedeelte vir evangelisasie gebruik. (Dit is vir mense wat al die Here leer ken het, en te pgehu het m Hm te dien. Die dminee en kerkraad sek hierdie "verlre skape" en bring hulle terug kerk te). Ander gemeentes in nd wrd gehelp. Eendag as jy self werk, kan jy k hiervr geld gee, maar p die mblik wrd ju geldjie gewnlik gebruik m die arm mense in julle gemeente te help. Ju geldjie is 'n dankffer As jy die wrd "dankffer" verdeel, kry jy "dank" en "ffer". Ons weet almal wat dank beteken, maar weet jy wat die wrd "ffer" beteken? Dit beteken m iets vir Gd te gee iets waardevls f ksbaars. "Gd het die wêreld s lief gehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sdat die wat in Hm gl, nie verlre sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê" (Jh. 3:16). Hy het sy ksbaarste en grtste gawe vir ju gegee, en daarm wil jy met ju geldjie, ju dankffer, uit dankbaarheid vir sy verlssings-werk, weer ju beste vir Hm gee. Ju geldjie wat jy vir die kerk en armes gee, mag nie smmer 'n "afknypgeldjie" wees nie, want die Here gee nie vir ns "afknypliefde" f "afknypgenade" nie! Nu weet jy he belangrik dit is dat jy gereeld ju geldjie in die sakkie met sit. Gee dit met 'n hart vl liefde want Paulus sê as jy ander help met jy dit met "blymedigheid" den, (Rm 12:8) want die Here het 'n blymedige gewer lief (2 Kr. 9:7)!

26 Het die baba met die dp sy naam gekry? Daar is in al die lande in die wêreld 'n wet wat bepaal dat elke kind wat gebre wrd, geregistreer met wrd. Dit beteken dat die baba se naam, van, gebrtedatum en plek van gebrte pgeskryf met wrd. S kry elke kind 'n naam. Die baba wat gedp wrd, het dus reeds 'n naam en van. Sy naam is klaar in die land se register pgeskryf. Met die dp wrd die kindjie dan dplidmaat van die kerk en wrd sy naam in die kerk se dpregister geskryf. Miskien het jy al 'n betie f sussie, f dalk 'n nefie f niggie na die preekstel te gedra sdat die babatjie gedp kan wrd. Gewnlik hu die ma die babatjie vas en die pa gee vir die dminee 'n papiertjie waarp die baba se name neergeskryf is. Die dminee steek dan sy hand in 'n bak met water en lees die kind se naam en van hardp terwyl hy van die water p die baba se vrkp drup. Die hele gemeente hr die naam en sien he die kindjie gedp wrd. Die dminee nem die kind se naam hardp mdat alles wat daar gebeur, vir die spesifieke kindjie bedel is. Het julle al mi geluister na die wrde wat die dminee sê as hy 'n baba dp? Hy nem eers die baba se naam en van en dan sê hy iets baie belangriks. Hy sê dat hy die baba dp in die Naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Die baba wrd gedp in die Naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees Om in die Naam van die Vader gedp te wrd, beteken dat Gd aan hm f haar 'n belfte gee, naamlik: dat Gd vir ewig en altyd vir daardie spesifieke kindjie 'n Vader sal wees. (Hierdie belfte is 'n band wat tussen die Vader en sy kind is. Die Bybel nem dit 'n verbnd); dat Hy die baba as sy eie kind besku; dat Hy elke dag vir die kind sal srg ss wat ju pa en ma vir ju srg; dat Hy die kindjie sal beskerm en keer dat slegte dinge met hm f haar gebeur. Om in die Naam van die Seun gedp te wrd, beteken: dat Jesus k al daardie kindjie se sndes p sy skuers geneem en in sy plek aan die kruis gesterf het, net ss wat Hy in ns plek gesterf het; dat die kind dan vlekkels (silwerskn snder merke van snde) gewas is. Om in die Naam van die Heilige Gees gedp te wrd, beteken: dat die Heilige Gees k in die hart van daardie baba wn; dat die Heilige Gees altyd daardie kindjie sal vertrs en help. Die hele gemeente is getuies Weet jy wat 'n getuie is? Dit is iemand wat iets sien gebeur het en dan daarna presies kan beskryf he dit plaasgevind het. By die dp van 'n baba is die hele gemeente getuies van die gebeurtenis, hulle kan met hulle eie ë sien en met hulle re hr: dat Gd belwe dat daardie kind aan Hm behrt; dat daardie kind deur Jesus Christus van alle sndes skn gewas is; dat die Heilige Gees altyd in daardie kind sal wn; dat die uers belf het m Gd te gehrsaam. Die uers se dpgelfte Dan hr die hele gemeente he die uers van die kind 'n gelfte (belfte aan die Here) aflê. Die dminee lees drie vrae wat hulle belwe m na te km.

27 Luister vlgende keer as 'n baba gedp wrd he die uers kliphard in die kerk ja sê as die dminee vra f hulle: bely (saamstem) dat hulle kindjie in die kerk gedp met wrd; bely (saamstem) dat die Bybel Gd se Wrd is en dat alles wat in die Bybel staan waar is; belwe m hulle kind s grt te maak ss wat die Bybel ns leer. Wat beteken die dpwater? Die water wat die dminee p die kindjie se vrkp drup, is 'n teken van Jesus se bled. Dit wys vir ns dat ss wat water 'n vuil liggaam skn was, s was Jesus se bled die kindjie se sndes af. Die water sê dat die kindjie aan die Here behrt sy eiendm is, dat Jesus hm f haar gekp en met sy bled betaal het. Die water is nie regtig Jesus se bled nie, dis gewne water wat as 'n teken ('n simbl f aandenking) gebruik wrd m ju iets te laat nthu. Elke keer as jy die dpwater sien, met jy nthu dat ju sndes k deur Jesus se bled afgewas is. Wat gebeur na die dp in die knsistrie? Na die dpplegtigheid in die kerk wrd die kindjie se naam in die knsistrie in die register van die kerk pgeskryf, sdat almal kan weet en in die tekms sal weet, dat daardie kind k 'n verbndskind en dplidmaat van die kerk is. Ju naam staan k in 'n dpregister van die kerk. Ju uers het k p die vrae van die dminee ja gesê. Nu weet jy waarm ju uers s getru vir ju uit die Bybel leer. Hulle het te jy gedp is, vr die hele gemeente belwe m ju ss 'n verbndskind p te ved en van die Here te leer.

28 Hekm kan ek nie k brd en wyn kry nie? Dit maak ju seker vreeslik vies as iemand sê dat jy nie brd en wyn kan kry nie, mdat jy ng te klein is. Jy sal beslis beter vel as hulle dit rdentlik vir ju verduidelik. Jy met eers weet wat gebeur as grtmense nagmaal gebruik, vrdat jy sal verstaan hekm jy dit ng nie kan den nie. Grtmense gebruik nie nagmaal smmer net mdat hulle lus is nie, maar mdat hulle Jesus se pdrag uitver. Jesus het self die nagmaal ingestel (daarmee begin) en te beveel dat almal wat in Hm gl, gereeld nagmaal met gebruik (Matt 26:26 tt 30). Christus nem die brd sy liggaam en die wyn sy bled. Maar dit beteken nie dat jy met dink dat die brd regtig Jesus se liggaam is wat geëet wrd nie. As die mens m die nagmaaltafel wyn drink, drink hulle nie regtig sy bled nie. Dis net 'n teken daarvan. Wat is tekens? Jy wnder seker wat 'n "teken" is. He kan brd en wyn "tekens" van Jesus se liggaam en bled wees? As ek vir ju 'n padkaart wys en ek vlg die rete (pad) p die kaart met my vinger, kan ek p baie klletjies druk wat drpe en stede aantn. As ek nu my vinger p die grt kl druk waar Jhannesburg lê, sal jy tg nie dink dat dit regtig Jhannesburg is wat daar lê nie. Jy weet ms dat die kl p 'n kaart net die spesifieke plek se ligging aantn. Die kl p die kaart is 'n "teken" van waar Jhannesburg geleë is. S is die brd en wyn k "tekens". Waarvan is die brd en wyn tekens? Die brd en wyn (tekens) wat jy sien, is bedel m ju aan 'n baie belangrike gebeurtenis te herinner. By die nagmaal dink ns aan die lyding en sterwe van Jesus Christus. Sy liggaam is verbreek (gekruisig) en sy bled is vergiet (uitgestrt) tt vergifnis van al ns sndes. Daarm sê die dminee net vrdat die brd uitgedeel wrd, die vlgende wrde: Neem, eet; gedenk (dink terug daaraan) en gl dat die liggaam van ns Here Jesus Christus gebreek is tt 'n vlkme versening (m te vergewe en uit te wis) van al ns sndes. As hy die beker aangee, sê hy: Neem, drink almal daaruit; gedenk en gl dat die ksbare (baie duur) bled van ns Here Jesus Christus vergiet is tt 'n vlkme versening van al ns sndes. Gebruik al ju sintuie m te nthu As die predikant uit die Bybel lees en preek, gebruik jy ju re m te luister. Met die nagmaal wrd ju ë k ingespan, jy sien die brd en wyn. Daarna wrd die grtmense wat brd eet en wyn drink, se hande gebruik m die brd en wyn aan te gee en dan wrd hulle smaaksintuie (mnd waarmee hulle pre) k gebruik. As jy hr, sien, pre en vel, wrd vier van ju sintuie gebruik. Al vier sintuie met ju laat terugdink aan Jesus se pynlike dd aan die kruis. Eintlik mes jyself (elke sndaar) daar gehang het. Dis die straf vir die snde wat ns den. Nu km Jesus wat geen snde geden het nie, en Hy sterf in ns plek. Hy den iets vreeslik belangriks vir ju en my. Wees dankbaar Wat sal jy den as iemand vir ju 'n baie grt geskenk gee? Jy sal natuurlik bly wees en dankie sê. Dis presies wat jy met den as jy sien he die grtmense nagmaal gebruik. Sê dankie, want: Hy vergewe ju sndes. Jesus verklaar (sê) uitdruklik dat sy liggaam verbreek en sy bled vergiet wrd tt vergewing van sndes my en ju snde! (Matt. 26:28).

29 Jy kry die ewige lewe. "Wie my liggaam eet en my bled drink, het die ewige lewe, en Ek sal hm p die laaste dag uit die dd laat pstaan" (Jh. 6:54). Jesus gee nie sy vergifnis (m sndes te vergewe) en die ewige lewe (m na ju dd ng by Hm te wees) net vir grtmense wat al nagmaal mag gebruik nie. Hy gee dit k vir al die kinders wat in Hm gl. Hy weet dat jy ng te jnk (klein) is en nie p hierdie stadium in ju lewe al geneg kennis en verantwrdelikheid het m al self nagmaal te gebruik nie. As 'n mens die nagmaal verkeerd gebruik, den jy snde. Omdat jy ng jnk is en ng nie ten vlle in Gd se Wrd nderrig is nie bestaan die mntlikheid dat jy die nagmaal verkeerd kan gebruik. Dink eers, den dan Dit beteken egter nie dat jy maar nverskillig kan lewe net mdat jy ng jnk is nie. Jy met k rekenskap vir ju dade gee. Vr die nagmaal (eintlik altyd) sê die Here vir ns vir grtmense en vir kinders: Staan stil, dink, ndersek juself. Rep halt (stp) as jy aanhu snde den. Bekeer ju! Draai m as jy verkeerd lp, vlg die regte pad. Wie mag nie nagmaal gebruik nie? Daar is twee grepe mense wat nie nagmaal mag gebruik nie; sekere grtmense kinders wat ng te jnk is Watter grtmense mag nie nagmaal gebruik nie? Die ngelwiges die wat nie in Gd gl nie. Gelwiges wat snde den en nie daarr spyt is en Gd vra m hulle te vergewe nie. Hulle mag nie nagmaal gebruik vrdat hulle beru r hulle sndes gekry het en gesmeek het dat Gd hulle vergifnis skenk nie. Daarna mag hulle weer nagmaal gebruik. Hekm mag kinders nie nagmaal gebruik nie? Weet jy hekm jy ng nie nagmaal mag gebruik nie? Net ss wat ju liggaam ng met grei vrdat jy uitgegrei en vlwasse ('n grtmens) is, met jy ng in die gelf k grei. Jy met ng baie dinge in die katkisasieklas leer vrdat jy belydenis van gelf kan aflê, en daarná mag jy eers nagmaal gebruik. Ek kan smmer raai dat baie van julle wnder wat dit beteken m belydenis van gelf af te lê. Dit beteken dat jy penlik (vr die hele gemeente) se: dat jy in Gd gl; dat jy gl dat Gd ju Vader is; dat jy gl dat Jesus ju sndes vergewe het; dat jy altyd aan die Heilige Gees gehrsaam sal wees; dat die Bybel die Wrd van Gd is; dat jy die Here liefhet; dat jy sal luister as die dminee en kerkraad ju met tug (straf) vir iets wat jy verkeerd geden het. Die Bybel sê in 1 Krintiërs 11:28 dat jy juself eers ged met "ndersek", vrdat jy nagmaal mag gebruik. Omdat jy ng s jnk is en ju gelf ng baie met grei en "ryp" wrd, kan jy juself nie nu al ged geneg ndersek, m s 'n belangrike besluit te neem nie.

30 Maar dit beteken nie dat jy nu p die kantlyn staan en aan niks kan deelneem nie. Al kan jy in hierdie stadium in ju lewe ng nie self die brd eet en die wyn drink nie, kan jy aan die feesmaal deelneem deur te hr en te sien. Jy kan saam met die gelwiges dankbaar wees en ju vrneem (besluit) m eendag as jy grt is, nagmaal p die regte manier te vier.

31 Ek en ander mense

32 Hekm het ek nie 'n maat nie? Vel dit sms vir ju k asf niemand van ju hu nie? Vel jy eensaam en alleen, s ttaal snder maats? Daar is niemand met wie jy kan gesels f ju geheime mee kan deel nie. Niemand wat ju verstaan nie. Wnder jy dan waarm dit s is? Daar met tg 'n rede vr wees. Km ns bekyk die saak van 'n ander kant af. Wat verwag jy van ju maat? He met iemand ptree vrdat jy hm f haar as vriend aanvaar? He met ju ideale maat wees? Dalk s: 'n Ware vriend is ljaal 'n Ljale maat is getru aan ju. S 'n maat sal nie 'n geheim wat julle twee deel, rvertel nie. 'n Ljale maat sal k nie van ju skinder, f nuus r ju by ander mense aandra nie. Weet jy wat sê die Bybel van iemand wat skinder? Salm sê in Spreuke 10:18: Wie "skinderstries versprei, is 'n dwaas." 'n Dwaas is iemand wat baie dm is, snder verstand is. 'n Ware vriend kan saam met ju bly wees Dit is nie altyd maklik m saam met ju maat bly te wees as hy hër punte in die tets as jy gekry het nie. Dit is k baie kere meilik m ju maats geluk te wens as hulle die eerste span gehaal het en jy speel self in die tweede f derde span. 'n Ware vriend deel ju hartseer en teleurstellings 'n Mens se maat vertrs ju as jy swaarkry, hy praat ju med in as jy medels is. 'n Getrue maat lag nie agteraf as die nderwyser ju straf nie, hy skinder nie saam met die ander kinders as ju uers besig is m te skei f as 'n ander teësped ju tref nie. Maats help mekaar, hulle trs mekaar. 'n Ware vriend deel ju belangstellings Geie maats stel gewnlik in dieselfde dinge belang. As een net wil rugby speel en die ander een wil heeldag met die rekenaar werk, sal dit nie deug nie. Daar is 'n uitdrukking wat sê: "Srt sek srt", en dit is waar. 'n Kind van Gd, wat elke dag sy Christenskap uitleef, sal nie 'n maat kies wat gedurig vlek, vuil grappe vertel, in die skl rk f r dinge gesels wat hy weet verkeerd is nie. 'n Ware vriend help ju as jy prbleme het Watter een van ju maats sal jy vra m ju te help as jy 'n grt prbleem het? Die maat wie se naam nu in ju gedagtes pkm, is ju regte maat. Jy weet vraf dat jy p daardie spesifieke maat kan vertru. Ons het nu 'n geie idee gekry van he 'n ware vriend behrt te wees. As jy juself su tets en hierdie vrae een vir een mes beantwrd, su jy die tets geslaag het? Wat su jy antwrd p die vlgende vrae? Aan heveel van hierdie eienskappe vlden jy? Is jy 'n ljale maat, f kan ju maat ju nie met sy geheime vertru nie? Skinder jy van ju maats? Is jy k ss die dwaas van Spreuke 10? Verklik jy by die grtmense? Is jy k bly as ju maat presteer f is jy gren van jalesie? Trs jy ju maat as dit by die skl f by die huis nie s ged gaan nie? Help jy ju maat wat prbleme het? Ons weet dat die Here ns help as ns prbleme het. Hy stel die vrbeeld, daarm "kan ns k weer ander help wat in allerlei meilikhede verkeer'' (2 Kr 1:4). Stel jy in ju maat se aktiwiteite belang f is jy te besig met ju eie dinge?

33 Wat sê ju antwrde wat jy p hierdie vrae kry vir ju? Is jy 'n ware vriend? Nie? Dan weet jy ms nu waarm jy nie maats het nie. "Alles wat julle wil hê dat die mense aan julle met den, met julle k aan hulle den" (Matt 7:12). Gelukkig kan alles verander wrd. Jy ken ms nu die resep. Iemand wat self 'n ljale maat is en wat preg in ander belangstel, sal nit hef te kla dat ander kinders nie van hm f haar hu nie en dat hy f sy nie maats het nie. Onthu, iemand wat self 'n ware vriend vir ander is, is nit snder maats nie!

34 My maatjie vlek vreeslik Het julle al daaraan gedink dat net mense kan praat? Diere kan geluide maak, maar net mense kan met mekaar gesels. 'n Papegaai wat "praat" en 'n paar wrde sê, is eintlik net besig m mense na te aap. Hy praat nie regtig nie, maar sê net wrde agterna wat hy geleer het. Om te kan praat, is 'n vrreg, 'n baie spesiale gawe. Wat den jy met hierdie besndere gawe wat Gd net vir mense gegee het? Waarr gesels jy? Gebruik jy Gd se geskenk aan ju m Hm te prys, f gebruik jy ju tng verkeerd? Vlek jy k vreeslik? Nem jy k ss ju maatjie smmer krt-krt die Here se Naam? Hekm vlek ju maatjie s? Hy hr dit seker by sy uers f by ander grtmense. Daar is mense wat vlek en dit nie eers agterkm nie. Dit is 'n slegte gewnte wat hulle aan geleer het. Maar dit is nie net 'n slegte gewnte nie, dis snde. Hulle rtree die derde gebd wat sê: "Jy mag die Naam van die Here ju Gd nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy Naam misbruik, nie ngestraf laat bly nie" (Eks 20:7). Party kinders vlek m aandag te trek. Hulle dink dat hulle ju met die vlekwrde beïndruk. Hulle prbeer grt en vernaam wees. Hulle wil hê dat jy hulle met raaksien en prbeer met skktaktiek (m Gd se Naam te nem) aandag trek. Hulle wil hê jy met dink dat hulle "brekers" is. Wat met ek den as ek hr dat iemand vlek? As jy iemand hr vlek, mag jy nie stilbly nie. Jy met hm f haar vermaan en sê dat dit verkeerd is m te vlek. As jy stilbly en niks sê nie, lyk dit asf dit ju nie pla nie. Hulle weet dalk nie eers dat hulle snde den nie. As jy te skaam is m vir ju maatjie te sê dat hy nie mag vlek nie, den jy k verkeerd. Jesus het gesê dat Hy nie iemand by die Vader sal bely (verdedig) as hulle Hm nie p aarde bely het nie. Wat het in die Bybelse tyd met vlekers gebeur? In die Bybelse tyd is mense wat gevlek het, gestenig ja, met klippe ddgegi! Lees 'n bietjie wat staan in Levitikus 24:16: "Wie die Naam van die Here neerbiedig gebruik, met die ddstraf kry. Die hele gemeente met hm met klippe ddgi." 'n Mens wat Gd se naam "neerbiedig gebruik, met sterf." Su jy kn kerk te gaan as jy in die Bybelse tyd geleef het? Su jy veilig gewees het, f is jy k een van die vlekers? Su die gemeentelede ju gegryp en met klippe gaan ddgi het? Dink vr jy praat Ons met altyd ppas wat ns sê. Kning Dawid het gebid en gevra: "Sit 'n wag vr my mnd, Here, hu tg wag r wat ek sê" (Ps. 141:3). Weet julle wat 'n wag is? Ja, dit is iemand wat die ingange en uitgange van plekke bewaak. As daar 'n wag vr ju mnd is, beteken dit dat die wag met keer dat daar nie vlekwrde by ju mnd uitgaan nie. Die Bybel sê nie net dat jy nie die Here se Naam mag misbruik nie, maar verbied k vuil taal. Dit sluit byvrbeeld dinge ss vlekwrde, skelname en vuil grappe in. "Vuil taal met daar nit uit julle mnd km nie; praat net wat ged en pbuend is..." (Ef. 4:29). Jy menie smmer net praat nie, maar eers dink vrdat jy praat. Jy met ppas wat jy sê, want 'n mens kan iemand anders baie seer maak as jy hm vlek, van hm skinder, hm spt f van hm nuus aandra.

35 Gebruik ju tng p die regte manier Jy kan ju tng p twee maniere gebruik, ten gede f ten kwade vir 'n geie del f vir 'n slegte del. In Jakbus 3:9 staan: "Met die tng lf ns die Here en Vader, en met die tng vlek ns die mense..." Die eerste gebruik is reg en die tweede gebruik is verkeerd. Gebruik jy ju tng reg f verkeerd? Die Bybel sê presies he jy ju tng met gebruik: "Bewaar ju tng vir wat verkeerd is, en ju lippe dat hulle nie bedrg spreek nie" (Ps. 34:14). Jy mag dus nie kwaadpraat f leuens vertel nie! Die Bybel beveel ju m ju tng te beskerm teen wat verkeerd is. Jy met keer dat ju tng nie vlek f jk nie. Menie ju tng verkeerd gebruik nie, gebruik hm liewers m vir almal van die HERE te vertel.

36 My maatjie kyk af Is dit net ju maatjie wat afkyk f het jy self k al afgekyk? Net jy ken die regte antwrd p hierdie vraag, niemand anders kan dit namens ju beantwrd nie. 'n Mens kan maklik dink dat afkyk nie s 'n grt snde is nie, want dit wrd nie direk in die Tien Gebie verbied nie. Maar dis nie waar nie, as jy afkyk is jy besig m te steel! Jy steel iemand anders se kennis. Jy steel sy harde werk en gebruik dit tt ju eie vrdeel. As jy iets p 'n nregverdige manier gebruik, maak jy k ss Delila (Simsn se vru) en die Filistyne. Te sy vru die antwrd van die raaisel by hm afgesmeek en aan haar mense verklap het, het hy vir hulle gesê: "Julle het met my kalf gepleg anders su julle nie die antwrd p my raaisel gevind het nie!" (Rig 14:18). Hulle het p 'n neerlike manier te werk gegaan m Simsn se kennis te gebruik. Daar is 'n spesifieke vëltjie wat gedurig ander vëls se arbeid gebruik m hmself te bevrdeel. Weet jy van watter vëltjie ek praat? Hy rep en rep snder phu, drie krt fluite na mekaar, 'n mblik stilte en weer drie repe. S hu hy aan ttdat sy vrutjie na hm te gaan. Ja, jy kan seker raai, dis die piet-my-vru. Almal ken hm. Weet jy waarm hy s sit en rep? Hy is te lui m self 'n nessie te bu en dan sek hy rals rnd ttdat hy 'n mi nessie van 'n ander vëltjie kry. Dan rep hy sy vrutjie m in die stilligheid daarin 'n eiertjie te lê, sdat die ander vëltjie die eiertjie vir hulle kan uitbrei. Sdra die eiers uitkm, met die klein vëltjies ks kry. Die uers met wurmpies en saadjies gaan sek en vir die kleintjies ver. Nu km dit daarp neer dat die ander vëltjie nie net die piet-my-vru se eier uitbrei nie, maar k ng hulle kleintjie met grtmaak. Die piet-my-vru het self niks geden nie, maar die hele tyd p die ander vëltjie geteer. As hy s rep, sê ek altyd in my gedagte saam met sy drie fluite: "Pietmy-vru, sies vir ju! Piet-my-vru, sies vir ju! Piet-my-vru, sies vir ju!" Het jy al daaraan gedink heveel reenkmste daar tussen 'n afkyker en 'n piet-myvru is? Altwee is met verkeerde dinge besig. Dink net: * Hulle steel. Jy steel nie net as jy iemand anders se ged, ss byvrbeeld 'n pen f ptld vat nie, jy steel k as jy enigiets anders wat aan hm behrt, vir ju vat. Die piet-my-vru steel die ander vëls se arbeid en die afkyker steel die ander kind se kennis wat hy deur harde werk verkry het. S rtree hulle die agtste gebd wat sê: "Jy mag nie steel nie" (Eks 20:15). Hulle begeer. Die piet-my-vru begeer die ander vël se nessie en die afkyker begeer die ander kind se geie punte. Op die manier rtree hulle k die tiende gebd wat sê: "Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie....f enigiets anders wat aan hm behrt nie" (Eks 20:17). Altwee is ewe lui. Hulle wil graag dinge geden hê, maar is te lui m dit self te den. Nu gebruik hulle ander m hulle werk vir hulle te den. Terwyl die ander vël die piet-my-vru se eier uitbrei en hulle kleintjie ks gee, vlieg hulle lekker rnd. Terwyl die afkyker iets lekkers den ss m te gaan swem f by 'n maat te gaan kuier, met die persn by wie hy f sy afkyk, hard leer. Dis ms nie regverdig nie! Weet jy wat die Bybel daarvan sê? Met nit aan iemand anders iets den wat jy nie aan juself geden wil hê nie (Matt 7:12). Gd weet alles. Al den jy iets in die geheim, al dink jy dat niemand ju sien nie. Gd sien alles k as jy afkyk. Daar staan in Prediker 12:14 dat die Here 'n mens vir al ju verkeerde dade straf, "k r wat in die geheim geden wrd." Waarsku ju maat. Sê dat dit verkeerd is. Dit is 'n rtreding van Gd se wet. Jy mag nie stilbly as jy sien dat 'n maat afkyk nie. Help ju maat m die regte pad te lp (Matt 18:15 en 16).

37 As ju maat nie na ju wil luister nie, met jy vir die nderwyser daarvan sê. Al dink ju maat dat jy 'n verklikker is, 'n regte "klikbek", weet jy self dat jy die regte ding geden het. Die belangrikste van alles is egter dat die Here dit k weet. Hy weet dat jy ju maat gewaarsku het.

38 As my uers stry en baklei Dis nie lekker as gesinslede met mekaar baklei nie. Dit maak ju bang. 'n Mens vel asf jy wil kamer te hardlp, die deur agter ju tesluit en ju vingers in ju re druk m die geskree stil te maak. Jy wnder wat van ju gaan wrd as hulle besluit m te skei. Party uers stry nie net nie, maar slaan mekaar. Baie kere drink die pa hm drnk en dan lp almal deur. Hy slaan almal wat vrkm, tt sy vru k. S 'n uer is gewnlik vreeslik spyt daarr as hy weer nugter is (nie meer drnk is nie). Hy belwe dan m dit nit weer te den nie. Die belfte hu egter net tt hy weer begin drink. Dan is dit weer die u strie. Stry, skreeu, slaan... In ander huise gaan dit nie s erg nie, die uers verskil, maar maak weer vrede. Dit is ss jy en ju maat wat met mekaar baklei. Julle bly tg nie vir altyd vir mekaar kwaad nie, maar speel na 'n rukkie weer lekker saam. S gaan dit k maar met grtmense. Hulle verskil r 'n saak, stem nie met mekaar saam nie en maak dan rusie daarr. Na 'n ruk rtuig die een die ander van sy saak en dan maak hulle weer vrede. Menie kant kies f inmeng nie Omdat jy nie presies weet wat aangaan nie, met jy liewers nie kant kies nie. Jy kan nie smmer besluit dat ju pa altyd reg is en ju ma altyd verkeerd is nie. In 'n stryery is altwee skuldig, die een dalk meer as die ander, maar daar is nit een wat heeltemal nskuldig is nie. Menie inmeng terwyl ju uers baklei nie. Wag tt na die rusie en gaan praat dan met elke uer waar julle alleen bymekaar is. As een van hulle drink, met jy wag tt hy f sy weer nugter is vrdat jy met hm f haar praat. Praat ju hart uit Sê vir hulle: dat dit ju bang maak as hulle s baklei; dat jy nie weet wat van ju gaan wrd as hulle dalk skei nie; dat jy bang is dat die plisie ju pa sal vang as hy ju ma s slaan. Wie kan ju help? Dit sal nie regtig help as jy vir al ju maats vertel dat ju uers s baklei nie. Hulle kan tg niks den m die saak p te ls nie. Dit kan dalk net lei tt 'n geskinder en geterg. Dan dink hulle bnp k ng sleg van ju uers. Dis s maklik m altyd sleg van iemand anders te dink. Jy sek die splinter in ander mense se ë en vergeet van die balk in ju eie ë (Luk 6:41 en 42). Jy vergeet dat jy net sveel fute as hulle maak, dalk ng meer en ng grter fute. Die vyfde gebd sê nie net dat jy ju uers met eer, liefhê en gehrsaam nie, maar k dat jy met hulle gebreke (fute en tekrtkminge) geduld met hê. Menie net verrdeel nie, maar gaan sek eerder hulp vir hulle. Die beste plan is m met die dminee te praat. Maar he kry jy dit reg? Jy kan dalk nie by die pastrie (die dminee se huis) uitkm nie. Baie keer is 'n mens skaam vir die dminee. Jy hr hm wel gereeld preek, maar jy ken hm nie eintlik ged nie. Het jy geweet dat predikante p universiteit geleer het he m sulke prbleme te hanteer? Hulle weet presies he m ju te help. Daar is spesiale plekke waar uers wat drink, gesnd "gedkter" kan wrd. Die dminee kan met ju uers gaan praat en hulle help m hulle prbleme p te ls. Ju pa en ma weet k, net ss wat ek en jy weet, dat dit eintlik die Here is wat met hulle praat. Jy kan alles vir die dminee vertel. Selfs as een van ju uers iets baie verkeerds en leliks met ju geden het. Iets wat s erg is dat dit ju bang vir ju pa f ma maak. 'n Dminee vertel nit vir ander wat jy in die geheim vir hm vertel het nie. Hy luister na

39 ju prbleem en help ju. 'n Ander mntlikheid is m vir ju katkisasie-nderwyser f -nderwyseres hulp te vra. Jy kan k by die skl met ju gunsteling-nderwyser praat. Dis 'n geie plan m te wag ttdat die ander kinders weg is en dan waar julle alleen bymekaar is, die saak te bespreek. Vra die Here m ju te help Bid snder phu. Smeek die Here m ju te help. Vertel Hm wat ju pla. Bid vir ju uers. Vra die Here m hulle harte te verander dat hulle nie aanhu m s te baklei nie. Die Here hr elke gebed wat jy bid. Hy het belwe m ju te help. As jy ng medels is, lees sy belfte in Jesaja 41:10: "Menie bang wees nie, Ek is by ju, menie bekmmerd wees nie, Ek is ju Gd. Ek versterk ju, Ek help ju, Ek hu ju vas, met my eie hand red Ek ju."

40 Ouers wat skei Jy hr baie kere van mense wat skei. Party kere is dit vreemde mense wat skei, ander kere is dit ju maat se uers wat skei, maar die ergste is m te hr dat ju eie uers gaan skei. Jy weet nie wat m te den nie. He met jy die saak hanteer? Met jy daarr praat f stilbly? Met jy hulp aanbied? Alles hang af van wie die persne is wat skei. By nbekendes den jy niks, want jy ken nie hulle mstandighede nie. As dit ju maat se uers is met jy hm f haar help en trs. As dit ju eie uers is, is jy vluit betrkke. Dan met jy baie dinge den. As ju maat se uers skei As ju maat se uers skei, verrsaak dit 'n krisis in hulle lewens. Hulle het dan hulp ndig. Die belangrikste hulp wat jy kan aanbied, is m met aandag te luister as ju maat daarr praat. Gee ju maat kans m sy hart uit te praat. Menie allerhande nuuskierige vrae vra nie. Menie rvertel nie. Ju maat het ju vertru. Luister en trs. Praat hm f haar med in. Menie heeltyd vertel he gelukkig ju eie uers is nie. Bid vir ju maat en vir sy f haar uers. As ju eie uers skei Iemand wat skei, den snde. In Eksdus 20:14 staan: "Jy mag nie egbreuk pleeg nie." Dit beteken dat Gd gesê het dat niemand die eg (huwelik) mag breek nie. Wat Gd saamgeveg het, mag geen mens verbreek nie. Wat nu? Beteken dit dat ju uers nu nie meer aan die Here behrt nie? Is hulle verlre mdat hulle s 'n grt snde geden het? Wat is die antwrd wat die Bybel p hierdie vrae gee, en wat sê Gd self sal met hulle gebeur? As hulle preg jammer is en by Gd pleit (smeek) dat Hy hulle met vergewe vir die verkeerde daad wat hulle geden het, sal Hy hulle sy vergifnis gee. * Luister wat sê die Here in Jesaja 1:18: "Km tg, laat ns die saak met mekaar uitmaak, sê die Here: Al was julle skarlakenri van snde, julle sal wit wrd ss sneeu. Al was julle purperri, julle sal wit wrd ss wl." Gd vergewe nie net nie. Hy bly k nie kwaad vir 'n sndaar wat vergifnis gevra het nie. Hy sê self dat Hy ju snde in die "diepsee" gi en dan daarvan vergeet. Hy haal dit nie weer uit en verwyt ju r en r vir die verkeerde ding wat jy geden het nie. Lees Miga 7 in die Ou Testament en kyk f jy die vlgende gedeelte kan kry: My Gd sal my gebed verhr. U vergewe my sndes. U bly nie vir altyd kwaad nie. U sal al hulle sndes in die diepsee gi. As Gd die mense wat geskei het, vergewe (en daarvan vergeet), mag jy vir altyd vir hulle kwaad bly r dit wat hulle verkeerd geden het? Mag jy aanhu verwyt? Den jy nie k baie snde nie?

41 Het hulle ju it ng lief? Ju uers is ms nie vir jóú kwaad nie. Hulle het geskei mdat hulle nie met mekaar kan klaarkm nie. Nie mdat hulle nie met ju r die weg kan km nie. Hulle het ju ng net s lief ss vr die tyd. Eintlik liewer, want nu kry hulle ju ng jammer k. Hulle kry ju jammer mdat jy nie meer 'n gewne uerhuis ss ander kinders het nie. Hulle vel skuldig mdat dit hulle skuld is dat jy swaarkry. Dalk terg ju maats ju r hulle egskeiding. Hulle is bekmmerd r geld, want dit is duurder m twee huise aan die gang te hu. Jy gaan k daarnder ly. Praat met mekaar! Vertel vir ju pa en ma he swaar jy kry, he jammer jy is dat hulle geskei is. Nem ju prbleme p. Vra waar jy gaan bly, wie vir ju gaan srg, wat vakansietye van ju gaan wrd, wat gaan gebeur as een van hulle weer tru. Vra f hulle ju ng net s lief ss altyd het. Verseker hulle van ju liefde. Sê dit r en r. Hulle kry k swaar en wnder f jy hulle vergewe het. Maak die beste van 'n slegte saak. Julle kan ng gelukkig wees, al sien jy nie albei ju uers eweveel nie. Menie dink dat die lewe nu nie meer die meite werd is en jy 'n mislukking is net mdat ju uers geskei is nie. Jy is en bly dieselfde mens, al is ju uers geskei! Srg jy net dat jy nie agter die egskeiding skuil en dit as verskning vir ju eie fute en mislukkings gebruik nie. Twee huise Jy het nu skielik twee huise. Jy bly by die een uer en kuier by die ander uer. Wat met jy den en wat mag jy nie den nie? Menie skinder nie! Dit den net skade as jy die een uer by die ander uer beskinder. Dit maak almal ngelukkig. Juself k, want jy vel skuldig mdat jy s lelik ptree. Menie vergelyk nie! Een uer besit gewnlik meer as die ander. Een bederf ju meer f straf ju meer. Mense verskil. Vr die egskeiding het hulle k verskil, hekm wil jy nu kant kies? Wees lief vir mekaar! Aanvaar elkeen se mstandighede s ged ss wat jy kan. Tree s p dat hulle bly is m ju by hulle te hê.

42 Ek en myself