Werknemersoverzicht: fasen, knelpunten, behoeften en instrumenten Versie 3, augustus 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werknemersoverzicht: fasen, knelpunten, behoeften en instrumenten Versie 3, augustus 2005"

Transcriptie

1 Werknemersoverzicht: fasen, knelpunten, behoeften en Versie 3, augustus 2005 liggend overzicht geeft het gebied van arbeid en zorg weer vanuit het perspectief van de (zieke) werknemer. Het overzicht is gebaseerd op een brede inventarisatie door het projectteam. Aanvullingen en suggesties gedaan door de leden van de Advies en Implementatiecommissie, ervaringsdeskundigen en andere geïnteresseerden zijn verwerkt t/m bovenstaande datum. De informatie is gerangschikt op belangrijke situaties de werknemer. Daarbij: - worden door de werknemer ervaren knelpunten en behoeften benoemd (en in sommige gevallen ook door andere ervaren knelpunten), - zijn bestaande en beoogde doelgroep (uit de aard der zaak namelijk de twee direct belanghebbenden: werknemer en werkgever) zoveel mogelijk geïnventariseerd - en wordt aangegeven welke er op dit moment worden ontwikkeld (deze staan cursief) en welke er, welke doelgroep, mogelijk kunnen worden ontwikkeld. Welke partij de ontwikkeling ter hand kan nemen staat nog open. Onderscheiden worden vier fasen: 1 Preventiefase: gezond blijven 2 Probleemfase: uit balans 3a Curatiefase: herstellen 3b Reïntegratiefase: weer aan het werk NB 1: Deze faseindeling is indicatief, in werkelijkheid lopen de fasen in elkaar over. NB 2: Met name de curatiefase en de reïntegratiefase zijn niet tijdvolgend: herstel is geen waarde werkhervatting (soms kan werkhervatting zelfs waarde zijn van herstel).

2 Arbo arbodienstverlener OR ondernemingsraad werkgever bedrijfsarts PO patiëntenorganisatie werknemer Ziek en Mondig / overzicht Preventiefase 1 Preventiefase: gezond blijven situaties knelpunten door oeften van knelpunten door andere Instrumenten in ontwikkeling/ mogelijk te ontwikkelen?

3 Arbo arbodienstverlener OR ondernemingsraad werkgever bedrijfsarts PO patiëntenorganisatie werknemer Ziek en Mondig / overzicht Preventiefase situaties Algemeen deze fase, geen specifieke gebeurtenis knelpunten door Onduidelijkheid over ieders verantwoordelijkheden wat de gezondheid betreft oeften van Goed begrip van en overeenstemming over ieders verantwoordelijkheid in het zorgen het behoud van gezondheid en gezonde werkomstandigheden knelpunten door andere Bruikbare gedurende hele fase Arbowetgeving CAO Arboconvenanten Gezondheidslichting Functioneringsgesprekken, team- en werkoverleg RIE PAGO Bedrijfsmaatschappelijk werk Informatie over het voeren van gezondheidsbeleid (bv. Brochure Renderend gezondheidsbeleid VNO NCW) Checklist arbo de OR (FNV) Cursussen wet- en regelgeving OR en vakbondsleden NcvB, cemtrum beroepsziekten, produkten van NIGZ, onder meer over werk en alcohol, bewegen en voeding, site en brochures van servicepunt arbeidsmarkt MKB onderzoeken naar tevredenheid (bijv. van TNO Arbeid samen werken ) Astma Cursus sterk op je werk NIGZ Rug Zelf iets doen aan lage rugpijn kenniscentrum AKB Psyche / stress: Leidraad Preventie (SPP) Brochures en website Stichting Pandora ( Stress-campagne NFGV ( MKB: ktheid.nl nl. arboprofs: Diverse cursussen stresshantering, zelfmanagement, assertiviteit VB OR OR OR Arbo Instrumenten in ontwikkeling/ mogelijk te ontwikkelen? Reisgids Praktische informatie over invulling van goed chap en goed werkgeverschap Vaardigheidstraining arbeid en verzuim Promoten cursussen wet- en regelgeving Bij aanstelling overhandigen A4 met alle relevante kerninformatie op arbogebied, naar het beeld van een vergelijkbare afspraak tussen NVAB en NHG. Deze informatie regelmatig onder de aandacht brengen.

4 Arbo arbodienstverlener OR ondernemingsraad werkgever bedrijfsarts PO patiëntenorganisatie werknemer Ziek en Mondig / overzicht Preventiefase situaties Aangaan van een dienstverband Gebeurtenissen op het werk (reorganisaties, collega s worden ziek e.d.) knelpunten door Te weinig oog arbeidsomstandigheden en gezondheid in arbeidswaarden Te weinig / geen rekening met individuele situatie van de werknemer (zoals werktijden, aanpassing werkplek) Te weinig oog de mogelijk negatieve effecten op de gezondheid Werknemer werkt te hard (bijv. uit angst baanverlies) oeften van Structurele aandacht de factor gezondheid Zorg gezonde arbeidswaarden van de individuele werknemer Beleid gericht op behoud van een gezonde arbeidssituatie knelpunten door andere : kostenpost : Hoe vind je een goede arbodienstverlener? : kostenpost : aanpassingen niet uitvoerbaar : kostenpost : aanpassingen niet te realiseren : hoe houd je gemotiveerd? : let niet goed op eigen gezondheid CAO / Arboconvenanten Informatie over het voeren van gezondheidsbeleid (bv. brochure Renderend gezondheidsbeleid VNO NCW) Cursus onderhandelen over uw arbeidswaarden (CNV) Sturen op resultaat. In vier stappen naar heldere afspraken met uw arbodienstverlener BOA 2004 CNV cursus Onderhandelen over uw arbeidswaarden Rea-subsidies Management opleidingen Overlegsituaties (team, functioneringsgesprekken) CNV cursus reorganisatie Cursussen Stress hanteren Zelf-management opleidingen (assertiviteit, time-management) Gezondheidsbeleid Instrumenten in ontwikkeling/ mogelijk te ontwikkelen? Keurmerk BOA UWV (in ontwikkeling) Checklist arbo sollicitanten Module over de fase aangaan van een dienstverband in vaardigheidstraining. Checklist Arbo sollicitanten Module over de fase aangaan van een dienstverband in vaardigheidstraining OR Tips: Hoe overleef ik een reorganisatie? Ongezonde arbeidsomstandigheden Gebrek aan kennis van regelingen, procedures en mogelijkheden gezondheid te bewaren Overbelasting van collega s door ziekte Onbespreekbaarheid van arbo (werksfeer, manier van leidinggeven, werkdruk, veiligheid e.d.) Kennis, helderheid Goede maatregelen Bespreekbaarheid op een zorgvuldige manier van alle zaken die horen bij een gezond werkklimaat. Doeltreffende maatregelen. : lichting kost tijd en geld : zorgt niet goed eigen gezondheid : niet te beïnvloeden, kostenpost : onvoldoende kennis op gebied van arbo en mogelijkheden tot verbetering : aanpassingen niet mogelijk : verandering is kostenpost lichtingsactiviteiten (verplicht volgens arbo-wet) Open arbeidsomstandighedenspreeku ur (verdere actie aan ) Adviesfunctie van Functioneringsgesprekken e.d. Afspraken in CAO / Arboconvenanten Aankaarten door OR/PVT OR Bij aanstelling overhandigen A4 met alle relevante kerninformatie op arbogebied, naar het beeld van een vergelijkbare afspraak tussen NVAB en NHG. Deze informatie regelmatig onder de aandacht brengen. Rondom tien gesprekken over uitval, na terugkeer van zieke werknemer, eventueel met vertegenwoordigers patiëntenorganisaties Promoten van ontsluiten en gebruik van ervaringsdeskundige kennis Tips over hoe deze problemen aan te kaarten Gebeurtenissen in de privé-sfeer (geboorte, verhuizing, dood etc.) Onbegrip werkgever invloed gebeurtenissen in de privé-sfeer op het welzijn Aandacht en erkenning de impact van privé-gebeurtenissen : kan niets doen aan privé-zaken, maar krijgt er wel de rekening Communicatietrainingen en bijv. workshops Stg Pandora Aanbod van aan Stressmanagement cursussen te volgen Inzet bedrijfsmaatschappelijk Stimuleren van het verspreiden van ervaringen door Patiëntenorganisaties (zoals in ontwikkeling bij Pandora: FAQ s en ervaringen van zelf

5 Arbo arbodienstverlener OR ondernemingsraad werkgever bedrijfsarts PO patiëntenorganisatie werknemer Ziek en Mondig / overzicht Preventiefase situaties knelpunten door Werkgever werkt niet mee aan, of is niet bekend met aanpassingen, zoals zorgverlof Aandacht privé-zaken past niet in bedrijfscultuur oeften van Wel medewerking Bedrijfscultuur waarin wel aandacht is privé-omstandigheden knelpunten door andere : aanpassingen niet bekend / niet mogelijk : geen financieel deel verandering werk Rouwprotocol Arbeidswaardenregelingen, zoals bijzonder verlof Hulp bij mantelzorg Instrumenten in ontwikkeling/ mogelijk te ontwikkelen? betreffend dit onderwerp) Meer lichting

6 Arbo arbodienstverlener OR ondernemingsraad werkgever bedrijfsarts PO patiëntenorganisatie werknemer Ziek en Mondig / overzicht / Probleemfase 2 Probleemfase: uit balans situaties Algemeen deze fase, geen specifieke gebeurtenis door Niet weten bij wie je wat kunt of moet zijn Instrumenten in ontwikkeling / mogelijk te ontwikkelen? Bruikbare gedurende hele fase Informatie van de overheid UWV brochure over rechten en plichten van zieke werknemer Informatie van de organisatie zelf (gezondheidsbeleid, overzicht diensten in het kader van arbo, verzuimprotocol) Arbeidsomstandighedenspreekuur Informatielijnen (zoals LMA, Stichting Pandora, NFK) Informatieve sites, zoals EHBW, BPV&W, patiëntenorganisaties, Gezondheidsbeleid (Dis)ability management plan van aanpak in het kader van WvP handleiding WVP iedereen Iedereen Reisgids Analysemodel situaties en handelingsmogelijkheden (mogelijk te ontwikkelen binnen Z&M?) Promoten gebruik plan van aanpak WVP ook als er nog geen ziekmelding is Promoten gebruik handleiding WVP ook als er nog geen ziekmelding is Promoten LMA (mogelijk binnen Z&M?) Promoten van het verstrekken van informatie over arbeidsgerelateerde dienstverlening en verzuimprotocollen door organisaties zelf Gezondheidsklachten In dubio: wel of niet ziekmelden? - Informatie, duidelijkheid over - en nadelen ziekmelden - overleg met betrouwbaar en deskundig persoon Niet weten welke aanpassingen er mogelijk zijn om te kunnen blijven werken - Informatie over regelingen - Informatie over mogelijke aanpassingen - : is het verstandig te stimuleren te blijven werken of juist niet? - Werknemer houdt onvoldoende rekening met beperkingen -,, privéomgeving: Werknemer erkent niet dat hij een probleem heeft/ slaat geen acht op klachten Arbeidsomstandighedenspreekuur (liefst op de werkvloer) Ervaringen en tips op internet (zoals Stichting Pandora) Advies aan werkgever arbodienst Hulplijnen patiëntenorganisatie en BPV&W In verzuimbeleid aandacht alerte en adequate reacties op eerste signalen van klachten / overbelasting Arbeidsomstandighedenspreekuur Hulpmiddelenwijzer Kenniscentrum revalidatie en handicap Informatie over zorgverlof e.d. Informatie- en advieslijnen Ervaringen lotgenoten (patiëntenorganisatie) REA zieningen Hulpmiddelen analyse individuele situatie (mogelijk te ontwikkelen binnen Z&M?) Promoten arbeidsomstandighedenspreekuur Promoten van het toegankelijk maken en verspreiden van ervaringskennis (mogelijk te ontwikkelen binnen Z&M?) Promoten van alertheid en snelle reactie van leidinggevende op signalen van klachten / overbelasting Promoten arbeidsomstandighedenspreekuur bij werkgever ( kostenbesparend ) Promoten gebruik spreekuur bij werknemer Overzicht mogelijke aanpassingen gerelateerd aan beperking Aanpassingen zijn niet mogelijk : Aanpassingen zijn niet?? mogelijk Vraag naar aanpassingen wordt Aanpassingen worden wél : Aanpassingen zijn te duur Rea- Promoten Rea- niet gehonoreerd gehonoreerd Good practices (Kroon op het werk) Promoten verspreiding good practices Er wordt geen rekening gehouden met beperkingen Begrip Wel rekening houden met beperkingen lichting lichting door ervaringsdeskundigen Advies arbodienst OR Overzicht beschikbare lichting Promoten lichting door ervaringsdeskundigen (mogelijk te ontwikkelen binnen Z&M?)

7 Arbo arbodienstverlener OR ondernemingsraad werkgever bedrijfsarts PO patiëntenorganisatie werknemer Ziek en Mondig / overzicht / Probleemfase situaties Ziekmelding, ziek thuis Contact met artsen door Niet open durven zijn over klachten ivm repercussies Twijfel aan onafhankelijkheid en arbodienst Onafhankelijke, betrouwbare ondersteuning - Betrouwbare onafhankelijke / arbodienst - Vertrouwensrelatie met - bescherming privacy Instrumenten in ontwikkeling / mogelijk te ontwikkelen? Vertrouwenspersoon Brochures patiëntenorganisatie (bijv. Ooit een Haan horen zeggen dat-ie vroeger een eitje was? Stichting Pandora of Verstandig spreken van BPV&W) Mogelijkheden van de OR om invloed uit te oefenen op (keuze) arbodienst, invulling van het contract en Gesprek van OR met Uitvoering professioneel statuut bedrijfsarts door BOA-leden, d.w.z: alleen geregistreerde bedrijfsartsen als bedrijfsarts werkzaam bij arbodiensten NVAB-folder Gezond aan het werk? Je bedrijfsarts weet raad + Klacht indienen via klachtenregeling arbodienst en eventueel daarna bij Geschillencommissie BOA Klacht doorgeven aan LMA Wachtlijsten Snelle behandeling Cure betaald door werkgever of inkomensverzekeraar (gevaar van tweedeling zorg en keuzevrijheid behandeling) Wachtlijstbemiddeling Niet weten wat je volgens de wet moet vertellen over ziekte aan, in verband met privacy Niet weten wat te doen, wat mogelijk is qua terugkeer Onzekerheid over aard en gevolgen van ziekte Tegenstrijdige adviezen van verschillende Bedrijfsarts neemt de klachten en de aanpak ervan niet serieus Werkwijze en arbodienst sluit onvoldoende aan bij de eigen oplossingskracht van de werknemer en bevordert deze ook Informatie over wat je moet vertellen Informatie over aanbod behandeling, ondersteuning en aanpak reïntegratie Goede medische informatie met aandacht gevolgen werk Gewogen diagnose, advies of doorverwijzing, rekening houdend met alle factoren, dus ook werk Betere communicatie tussen Onafhankelijk advies Erkenning van klachten Serieus nemen van de werknemer De rechtspositie van de werknemer bij sociaal-medische begeleiding (Dute) Informatiepunten patiëntenorganisatie Richlijnen NVAB, NHG (Bijv. LESA overspanning) Kennisnetwerk gezondheid en arbeid : idem Informatiebrochures NHG Informatiepunten patiëntenorganisatie Allen: Tegenstrijdige adviezen : betweterige houding van huisarts, lage beroepsstatus communicatieformulier HA uitwisselen van ervaringskennis en informatie (bijv. Medwerk) OR OR Promoten vertrouwenspersoon Steuntje in de rug bij het voeren van belangrijke gesprekken Bedrijfsarts schept in eerste consult duidelijkheid over zijn rol Betaling bepaalde dienstverlening van bedrijfsarts uit brede basisverzekering of iets dergelijks en werknemer opdrachtgever bedrijfsarts maken Opleidingsinstituten OR besteden aandacht aan kwaliteitscriteria de bedrijfsarts vanuit perspectief en hoe daarop te selecteren Arbodiensten investeren in kwaliteit omgang met OR Vertaling rapport Dute naar praktische brochure / HA/ beh / beh HA beh Promoten ontsluiten en gebruik van ervaringsdeskundige kennis (mogelijk te ontwikkelen door Z&M?) Stimuleren patiëntenorganisatie s (meer) aandacht te besteden aan het thema werk Stimuleren van aandacht werksituatie door behandelaar arbeidsanamnese Promoten communicatieformulier HA Eigen maken perspectief Elektronisch patiëntendossier (omstreden) Vaardigheidstraining Vaardigheidstraining Inzet ervaringsdeskundigheid bij opleiding VB OR beh HA beh

8 Arbo arbodienstverlener OR ondernemingsraad werkgever bedrijfsarts PO patiëntenorganisatie werknemer Ziek en Mondig / overzicht / Probleemfase situaties Contact met Verzuim wordt langdurig, men stelt zich in op de nieuwe situatie Of: functie vervalt / nieuwe leidinggevende bij reorganisatie door niet of te weinig) Werkgever sluit onvoldoende aan bij de eigen oplossingskracht van de werknemer en bevordert deze ook niet of te weinig Niet weten of je kunt vertrouwen, want heeft Januskop: zakelijk / menselijk Minder betrokkenheid met / van het werk, in de steek gelaten voelen Vertrouwen in eigen capaciteit en terugkeer naar functie neemt af Geen relatie met nieuwe leidinggevende / geen leidinggevende Serieus nemen van de problemen ervaren door de werknemer en de mogelijke oplossingen die werknemer ziet Duidelijkheid over intenties werkgever Belangstelling van de en collega s, gemist worden, bij het werk betrokken blijven Steun in de rug Vertrouwd contactpersoon met kennis van de situatie van Instrumenten in ontwikkeling / mogelijk te ontwikkelen? heeft een helder verzuimbeleid en voert dit consistent uit. Contact / in het kader van WvP Ziekteverzuimprotocol waarbij aandacht aan deze fase wordt besteed Uitvoering plan van anpak (evt. bijstelling) Casemanager Vaardigheidstraining

9 Arbo arbodienstverlener OR ondernemingsraad werkgever bedrijfsarts PO patiëntenorganisatie werknemer Ziek en Mondig / overzicht / Curatiefase 3A Curatiefase: herstellen gebeurtenissen of situaties Algemeen deze fase, geen specifieke gebeurtenis door Gebrekkige informatieziening door arts(en) en andere behandelaars over medische situatie en de gevolgen werk Niet durven opkomen eigen belang (gebrekkige weerbaarheid) Goede informatie over medische situatie inclusief gevolgen werk Ondersteuning Informatie over verantwoordelijkheden, rechten en plichten Bruikbare gedurende hele fase Richtlijnen waarin factor arbeid is geïntegreerd Informatiepunten patiëntenorganisatie Coaching Laboretum Kennisnetwerk Arbeid en Gezondheid Info- en advieslijnen EHBW e.a. sites Activiteiten patiëntenorganisaties Assertiviteits trainingen etc Instrumenten in ontwikkeling / mogelijk te ontwikkelen Reisgids Criterialijst casemanager ( waaraan voldoet een goede casemanager volgens?) (mogelijk te ontwikkelen binnen Z&M?) Top tien arbeidgerelateerde vragen artsen training artsen in communicatie met patiënten over thema arbeid opname thema arbeid in algemene communicatietraining arts ontwikkeling en implementatievan richtlijnen behandelaars waarin de factor arbeid is geïntegreerd ontwikkeling generieke arbeidsanamnese (TNO) vergroten aantal en promoten van informatiepunten patiëntenorganisatie en andere kenniscentra Vaardigheidstraining verzuim Promoten coaching eigen verantwoordelijkheid als module in vaardigheidstraining cliëntondersteuners Therapie/medicatie Ernst van aandoening wordt duidelijk / herstel blijft (mogelijk) uit Extra belasting door emoties, verwerking, bijwerkingen, en tijd Geen ruimte krijgen verwerkingsproces Onbegrip op het werk Afstemming tussen therapie en (terugkeer naar) werk Ruimte psychosociale aspecten van ziekte (plek en begrip verwerkingsproces) Informatie over mogelijkheden psychosociale begeleiding privéomgeving: Niet goed weten hoe steun te bieden lotgenotencontact kennis en ervaringsdeskundigheid uitwisselen Verwijzing naar psychosociale begeleiding Lotgenotencontact Dagboek bijhouden (evt. In combinatie met logboek FNV) Aanbod patiëntenorganisaties (bijv. cursus leren leven met een chronische ziekte diabetes lichting door ervaringsdeskundigen Bibliotherapie HA als onder niet specifiek Promoten lichting door patiëntenorganisatie, ervaringdeskundigen (mogelijk binnen Z&M?) Module in vaardigheidstraining Terugslag Teleurstelling Herkenning Lotgenotencontact Module in vaardigheidstraining

10 Arbo arbodienstverlener OR ondernemingsraad werkgever bedrijfsarts PO patiëntenorganisatie werknemer Ziek en Mondig / overzicht / Curatiefase gebeurtenissen of situaties Herstel duurt lang Wachtlijsten Wisseling contactpersonen (, behandelaars) door Verlies van motivatie, zelfvertrouwen en energie Onnodig lang verzuim door wachtlijst Geen sturing kunnen geven Vrees gevolgen wachttijd Gebrek aan continuïteit Belemmering ontwikkelen vertrouwensband Steeds opnieuw verhaal vertellen Erkenning Ondersteuning (nieuw) perspectief Ondersteuning, (h)erkenning Tijdige zorg Cliëntgerichter organisatie van de zorg Vaste aanspreekpunten / casemanagers met wie men vertrouwensband heeft : geen (proces) informatie over hoe het staat met zorg en prognose wat werkhervatting betreft : werknemer mist prikkels om te herstellen : onnodig lang verzuim door wachtlijsten Ervaringsverhalen Bibliotherapie lichting door behandelaar over hoe terugval te duiden Assertiviteits trainingen Coachende rol Casemanager Evt. bijstelling pva Wachtlijstbemiddeling Verwijsmogelijkheid Inzet curatie door / verzekeraar Mogelijkheid om casemanager aan te stellen Instrumenten in ontwikkeling / mogelijk te ontwikkelen Cursus vanuit categorale patiëntenorganisatie, trajecten waarin ervaringsdeskundigheid wordt benut (zoals leven met diabetes van de DVN) Promoten lichting door patiëntenorganisaties, ervaringdeskundigen (mogelijk binnen Z&M?) Gerichte aanpassing zorgverzekeringspakketten op reïntegratie OR Checklist casemanager (Z&M)

11 Arbo arbodienstverlener OR ondernemingsraad werkgever bedrijfsarts PO patiëntenorganisatie werknemer Ziek en Mondig / overzicht / Reïntegratiefase 3B Reïntegratiefase: weer aan het werk situaties Algemeen deze fase, geen specifieke gebeurtenis door Algemene knelpunten: Onkunde met het proces, mogelijkheden en rechten op reïntegratie Ondersteuningsmogelijkhe den onbekend Onbekendheid met rechten en plichten Informatie is difuus en moeilijk te vinden Bruikbare gedurende hele fase Stappenplan WvP Poortwachter toolkit Leidraad verzuim om psychische redenen Brochures overheid, arbodiensten, UWV, BPV Informatielijnen zoals LMA, Stichting Pandora, NFK, Arcon Sites als EHBW, BPV&W, Stichting Pandora, UWV, Wao platforms Logboek FNV Toolbox OR en Poortwachter Casemanager Cursussen en vaardigheidstrainingen (bijv. van CNV) De rode loper (ervaringsverhalen over reïntegratie) Rea-subsidies UWV servicecentrum werkgevers en reïntegratie Maatjesproject van vakbond GMV (werkzoekende gekoppeld aan een werkend maatje) Instrumenten in ontwikkeling / te ontwikkelen OR OR OR Reisgids Aanpassing toolbox OR en Poortwachter aan het individu Uitgebreider sociale kaart in UWV folder Folder UWV eerder verstrekken Brochure met samenvatting bevindingen de rechtspositie van de werknemer bij sociaalmedische begeleiding Promoten lichting door patiëntenorganisaties, ervaringdeskundigen (mogelijk binnen Z&M?) Werkhervattingsadviseur Ordenen welke infomatie er momenteel is Geen specifieke gebeurtenis Onvoldoende begeleiding handen (m.n. bij kleine bedrijven) Niet durven opkomen eigen belang (subassertiviteit) Ondersteuning Informatie over verantwoordelijkheden, rechten en plichten Assertiviteits trainingen Ondersteuning uit eigen omgeving zieningen creëren op branche-niveau Producten mbt empowerment in ontwikkeling bij Vrijbaan ( Steuntjes in de rug Promoten en beter toegankelijk maken assertiviteitstrainingen Verzuim duurt lang Collega s en leidinggevende stellen zich in op de nieuwe Belangstelling door werkgever en collega s terugkeer. Actief onderhouden contact Reisgids Rondom tien gesprekken over wat collega s

12 Arbo arbodienstverlener OR ondernemingsraad werkgever bedrijfsarts PO patiëntenorganisatie werknemer Ziek en Mondig / overzicht / Reïntegratiefase situaties Gesprekken met Oneens met advies / probleemanalyse bedrijfsarts door situatie, vervanger bevalt. Drempel terugkeer wordt hoger Ik ben al afgeschreven, niemand zit meer op mij te wachten Niet weten of terugkeer naar dezelfde functie verstandig is Administratieve en financiële beslommeringen belemmeren reïntegratie Gebrek aan zeggenschap over de aanpak van het verzuim / de reïntegratie Helderheid over eigen kwaliteiten, keuren, behoeften en mogelijkheden. Mogelijkheid om het uit te proberen. Transparantie en minder papierwerk Zeggenschap over de aanpak van de reïntegratie Gedeeltelijke werkhervatting op arbeidstherapeutische basis Bijstelling pva Werknemer zelf aanwezig bij SMT Advies aan om aan te melden loopbaantraject / outplacement Transparantie en kwaliteit procesgang bij uitvoeringsorganen PZ verstrekt WKN tijdig correcte informatie over procesgang en levert zelf correcte data aan Werknemer vraagt zelf probleemanalyse (WvP) Werknemer schrijft Plan van Aanpak zelf (WVP) Werknemer kiest eigen casemanager (WvP) Instrumenten in ontwikkeling / te ontwikkelen kunnen doen om samen met de werknemer diens terugkeer tot een succes te maken ( ritsen werknemer en collega) Selfassesment via internet Steuntje in de rug Promoten zelf kiezen casemanager Bij eerste gesprek met wordt sociale kaart met ondersteunende organisaties verstrekt Artsen weten niet hoe het er op de Arts verdiept zich in organisatie?? werkvloer aan toegaat Onduidelijkheid over Communicatieformulier HA gegevensuitwisseling tussen artsen / Gebrek aan begrip bij Begrip, serieus genomen worden Communicatietrainingen bedrijfsartsen Promoten van deze lichting aan artsen door ervaringsdeskundigen Bedrijfsarts staat niet aan kant Bedrijfsarts staat aan de kant van de werknemer Taboe met aan de orde stellen problemen in de werksfeer Onbespreekbaarheid niet somatische of eng taakgerichte aspecten die verband houden met uitval Bedrijfsarts jut op Tijd en begrip ten onrechte huiverig om weer te begionnen Second opinion bij andere arts van arbodienst Klachtenprocedure Ophelderingscampagne NVAB Instrument : Loonopschorting / ontslag Goede uitleg door Actieve en snelle ondersteuning door Inzet van Verhelderen positie (door zelf) Promoten goede uitleg door

13 Arbo arbodienstverlener OR ondernemingsraad werkgever bedrijfsarts PO patiëntenorganisatie werknemer Ziek en Mondig / overzicht / Reïntegratiefase situaties Plan van Aanpak door Er wordt onvoldoende rekening gehouden met de mogelijkheden en beperkingen van de Onbegrip en onjuiste denkbeelden bij werkgever en collega s Niet weten of je WKG kunt vertrouwen, want WKG heeft Januskop: zakelijk / menselijk De contacten met werkgever lopen niet goed. Verstandhouding met werkgever ervaringsdeskundigen bij scholing bedrijfsartsen Deskundigenoordeel UWV lichting door ervaringsdeskundigen WKG heeft een helder verzuimbeleid en voert dit consistent uit. Vertrouwen Overleg / leidinggevende / casemanager Instrumenten in ontwikkeling / te ontwikkelen Promoten lichting door ervaringsdeskundigen (mogelijk te ontwikkelen door Z&M?) Gevoel hebben er alleen te staan / onvoldoende ondersteuning Niet weten welke reïntegratiemogelijkheden je hebt en welke rol je hierin hebt als werknemer Gebrek aan kennis over wat WKN nodig heeft om weer te kunnen werken Werkgever is niet op de hoogte van en weet de weg niet naar reïntegratiesubsidies Werkgever wil niet (voldoende) investeren in reïntegratie Casemanager Ondersteuning zoeken bij anderen Inzet (job) coach Kennis, informatie Zie algemene hierboven Kennis van rechten als werknemer (wat mag ik van mijn werkgever verwachten?) Werkgever kan niet investeren in reïntegratie Investering buiten proportioneel, niet op te brengen Werkgever jut op Tijd en begrip ten onrechte huiverig om weer te beginnen Eerste keer weer op het werk Onzekerheid, angst Ondersteuning Communicatie met leidinggevende Terugvalmogelijkheid op (soort coach) assesment Wet Rea Rekenmodel TNO (pembawijzer) Deskundigenoordeel / second opinion reïntegratie-inspanningen bij UWV REA meerkostensubsiidie Deskundigenoordeel / second opinion UWV Op AT basis beginnen Cursus coaching Communicatietrainingen Werknemer informeert Promoten actief op zoek te gaan naar ondersteuning Zie algemene hierboven promoten van kennisontwikkeling op het gebied van arbeid bij kenniscentra en patiëntenorganisaties PO Promoten dat investering loont Standaard evaluatie gesprek met na eerste werkweek

14 Arbo arbodienstverlener OR ondernemingsraad werkgever bedrijfsarts PO patiëntenorganisatie werknemer Ziek en Mondig / overzicht / Reïntegratiefase situaties Beter-melding Opstellen reïntegratieverslag Beoordeling WAO aanvraag door UWV Bezwaarprocedure Start reïntegratietraject via reïntegratiebedrijf door Beter melding! (geen knelpunt, wel belangrijke gebeurtenis) Melding volgens werknemer te vroeg, te laat Ingewikkeld, niet weten welke consequenties er aan kleven, niet weten wat moet / mag Ondoorzichtige wetgeving, procedures, gebruik formulieren Beter melding door zelf Informatie en persoonlijke ondersteuning collega s over beperkingen en mogelijkheden. Instrumenten in ontwikkeling / te ontwikkelen Informatielijn UWV Gebruikersvriendelijke websites Slechte bereikbaarheid AD en VG Informatielijn UWV Betere telefonische bereikbaarheid Grote onzekerheid omtrent WAOontwikkelingen cursus stand van zaken WAO door NFK i.s.m. BPV&W Niet weten wat men verwachten kan Slechte bejegening door VG en / of AD VG neemt geen contact op met / behandelaar Ontevredenheid over dienstverlening UWV Slechte of onvoldoende advisering. Onbekendheid met rechten In juridische procedure wordt onzorgvuldig gehandeld Grote verschillen in kwaliteit dienstverlening verzekeringsartsen Beoordeling en afwikkeling duurt te lang Ingewikkelde wetgeving en ingewikkeld taalgebruik in brieven UWV Niet weten wat een goed / passend reïntegratiebedrijf is Serieus gtenomen worden en met respect behandeld worden Bevorderen communicatie tussen VG en / behandelaar Korte doorlooptijd WAO wordt als verworven recht ervaren. Nu is de samenleving veranderd en trekt de overheid zich terug. Overheid en belangenbehartigingsorganisaties kunnen visie ontwikkelen op de nieuwe situatie Checklist hoe bereid ik me op de WAO-keuring (WAO-berichten) Checklist aanpassen aan laatste ontwikkeligen Promoten gebruik checklist Klachtenprocedure Formulier gespreksbereiding met VG/ AD (mogelijk te ontwikkelen binnen Z&M?) Communicatieformulier / HA ook te gebruiken door VG (te ontwikkelen binnen Z&M?) Logboek FNV bijhouden Criteria formuleren Richtlijnen binnen UWV Transparantie, begrijpelijke taal Beschikkingen in begrijpelijke taal herformuleren leggen aan de cliëntenraad Informatie over reïntegratiebedrijven Reïntegratiemonitor kwaliteitskeurmerk IRO handleiding BEH OR? Geen of onvoldoende

15 Arbo arbodienstverlener OR ondernemingsraad werkgever bedrijfsarts PO patiëntenorganisatie werknemer Ziek en Mondig / overzicht / Reïntegratiefase situaties door scholingsmogelijkheden Gebrekkige informatieziening over werkwijze reïntegratiebedrijf Transparante werkwijze reïntegratiebedrijven RWI-onderzoek naar de minimale informatievereisten van reïntegratiebedrijven Instrumenten in ontwikkeling / te ontwikkelen Reïntegratiebedrijf is niet Begeleiding op maat Keurmerk? specialistisch genoeg Geen zeggenschap over keuze Zeggenschap over welk IRO of PRB Opdrachtgeverschap reïntegratiebedrijf reïntegratiebedrijf Trajecten duren te lang Keuze kortdurende trajecten oordelen jegens mensen met een handicap belemmert verkrijgen van werk Realistische kennis over de arbeidsmogelijkheden van arbeidsgehandicapten en de financiële risico s van de werkgever Nadelige positie t.o.v. andere sollicitanten vanwege groter financieel risico. wordt belast met financiële en organisatorische lasten van uitval. Zeker na 5 jaar. lichtingen / workshops door ervaringsdeskundigen (o.a. Pandora) Mogelijkheid proefperiode of plaatsing arbeidsgehandicapte bij bedrijf Sollicitatie brochure BPV&W en brochure Haan van Stg. Pandora? Publiciteit Promoten inzet van ervaringsdeskundigheid (mogelijk te ontwikkelen binnen Z&M) Werkgevers aanspreken op aannamebeleid Ontslag

SPELREGELS BIJ VERZUIM

SPELREGELS BIJ VERZUIM SPELREGELS BIJ VERZUIM Waarom deze folder? Het is bekend dat een hoog verzuim voor de schoolorganisatie negatieve effecten geeft zoals: verstoring van de continuïteit van het onderwijs, wisselingen voor

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement Inhoud

Ziekteverzuimreglement Inhoud Ziekteverzuimreglement Inhoud 1. Tijdig ziekmelden... 2 2. Verstrekken van informatie... 2 3. Controle... 3 4. Begeleiding door de werkgever... 3 5. Controle en begeleiding door de arbodienst... 3 6. Vakantie

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over gegevensuitwisseling verzekeraars, werkgevers, werknemers en arbodiensten

Vragen en antwoorden over gegevensuitwisseling verzekeraars, werkgevers, werknemers en arbodiensten Vragen en antwoorden over gegevensuitwisseling verzekeraars, werkgevers, werknemers en arbodiensten 1. Welke informatie mag een arbodienst Een arbodienst mag een verzekeraar alleen administratieve gegevens

Nadere informatie

VOORBEELD VERZUIMPROTOCOL VOOR ARCHITECTENBUREAUS

VOORBEELD VERZUIMPROTOCOL VOOR ARCHITECTENBUREAUS VOORBEELD VERZUIMPROTOCOL VOOR ARCHITECTENBUREAUS Versie: januari 2007 Toelichting Het voorbeeld verzuimprotocol voor architectenbureaus is ontwikkeld in opdracht van de partijen betrokken bij het Arboconvenant

Nadere informatie

Ik word ziek, en dan..

Ik word ziek, en dan.. Ik word ziek, en dan.. Verzuimregels in vogelvlucht Geestelijk gezond in Zeeland Wat zijn je rechten en plichten bij ziekte? Burgerlijk Wetboek & Wet Verbetering Poortwachter (WVP) Uitgangspunt is: loon

Nadere informatie

Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen

Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen HR&O november 2014 Opgesteld door: Asja Gruijters, adviseur HR&O 1 1. Inleiding Om te komen tot een integraal PSA-beleid is het belangrijk richtlijnen op

Nadere informatie

Afdeling Interne Dienstverlening/Unit Personele Administratie van de Dienst Organisatie en Ondersteuning

Afdeling Interne Dienstverlening/Unit Personele Administratie van de Dienst Organisatie en Ondersteuning GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerenveen. Nr. 4351 29 januari 2014 Verzuimprocol gemeente Heerenveen Hoofdstuk 1. Inleiding Op grond van de CAR/UWO, artikel 7:9, lid 5 stelt het college een

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de werknemer zich op de eerste ziektedag telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende. Wordt een werknemer tijdens werktijd

Nadere informatie

Chronisch ziek en Werk. Ton van Hout Projectcoördinator t.vanhout@reumabond.nl 06-53275486

Chronisch ziek en Werk. Ton van Hout Projectcoördinator t.vanhout@reumabond.nl 06-53275486 Chronisch ziek en Werk Ton van Hout Projectcoördinator t.vanhout@reumabond.nl 06-53275486 Introductie. Reumapatiëntenbond Reumafonds Reuma in Nederland 2 Omvang van groep mensen met een reumatische aandoening

Nadere informatie

Verzuim- en reïntegratietraject

Verzuim- en reïntegratietraject Verzuim- en reïntegratietraject Q-koorts Juan Bouwmans, bedrijfsarts 30 november Even voorstellen Bedrijfsarts Arbo Unie Den Bosch en Tilburg Projectleider infectieziekten Brabants Kennisnetwerk Zoönosen

Nadere informatie

AMC leidraad: wat te doen bij ziekte. Uitgangspunten

AMC leidraad: wat te doen bij ziekte. Uitgangspunten AMC leidraad: wat te doen bij ziekte Wanneer u door ziekte niet kunt werken dan krijgt u te maken met het verzuimbeleid van het AMC. In de meeste gevallen kunt u prima afspraken maken met uw leidinggevende

Nadere informatie

VERZUIM EN RE-INTEGRATIE. Gezond aan het werk

VERZUIM EN RE-INTEGRATIE. Gezond aan het werk VERZUIM EN RE-INTEGRATIE Gezond aan het werk Voorwoord Het kan gebeuren dat je je niet prettig voelt op je werk, of dat je door ziekte of een ongeval niet kunt werken. Dan is het prettig om te weten waar

Nadere informatie

Cobi Oostveen Bedrijfsarts Bedrijfsartsconsulent oncologie. Nascholing NVAB Noord 6 april 2017

Cobi Oostveen Bedrijfsarts Bedrijfsartsconsulent oncologie. Nascholing NVAB Noord 6 april 2017 Cobi Oostveen Bedrijfsarts Bedrijfsartsconsulent oncologie Nascholing NVAB Noord 6 april 2017 De brug van kanker naar arbeid Aanleiding Arbeidsparticipatie van mensen die behandeld worden of zijn voor

Nadere informatie

Scoren met medezeggenschap

Scoren met medezeggenschap Scoren met medezeggenschap actualiteiten Arbeidsomstandighedenwet privacyregels bij ziekte Huidige wettelijke taken verplicht om zich door bedrijfsarts te laten bijstaan ziekteverzuimbegeleiding periodiek

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 )

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) 1 Begripsbepalingen Medewerker: personeelslid van stichting PCPO Capelle-Krimpen Werkgever: Stichting PCPO Capelle-Krimpen Directeur: eindverantwoordelijke van de school.

Nadere informatie

WERK EN KANKER: JE HOEFT ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN

WERK EN KANKER: JE HOEFT ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN WERK EN KANKER: JE HOEFT ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN Ieder jaar krijgen in Nederland 30.000 werknemers dat is 1 op de 250 - te horen dat zij kanker hebben. Een nog groter aantal, 1 op de 79 mannelijke

Nadere informatie

VeReFi model Verzuimprotocol

VeReFi model Verzuimprotocol VeReFi model Verzuimprotocol Als een werknemer zich ziek meldt, is het belangrijk om zo snel mogelijk vast te stellen hoe ernstig de situatie is. Gaat het om kortdurend of langer verzuim, zijn er aanpassingen

Nadere informatie

Beterschap! Aanbevelingen re-integratie langdurig zieke werknemers

Beterschap! Aanbevelingen re-integratie langdurig zieke werknemers Beterschap! Aanbevelingen re-integratie langdurig zieke werknemers langdurig zieke werknemers Wanneer een werknemer langdurig ziek wordt, zijn werkgever en werknemer samen verantwoordelijk voor de re-integratie.

Nadere informatie

Periode Protocol Actie

Periode Protocol Actie 34 Verzuimprotocol Periode Protocol Actie Dag 1 Na 1 e dag ZIEKMELDING De werknemer meldt zich zo snel mogelijk op de eerste dag van ziekte bij zijn of haar leidinggevende ziek. De leidinggevende zorgt

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland INHOUDSOPGAVE PAGINA 1. INLEIDING 1.1 Uitgangspunten 2 2. BELEID 3 2.1 Preventief beleid 3 2.1.1 Inzet medewerkers 3 2.1.2 Functioneringsgesprek

Nadere informatie

Een andere kijk op werken kanker en re-integratie

Een andere kijk op werken kanker en re-integratie Een andere kijk op werken kanker en re-integratie human support grensverleggend mensenwerk Kanker wordt steeds meer een chronische ziekte, dus krijgen organisaties en werkgevers in toenemende mate te maken

Nadere informatie

Voorbeeld-reïntegratieprotocol

Voorbeeld-reïntegratieprotocol Dit TNO rapport is gemaakt in opdracht van Sectorfondsen Zorg en Welzijn 1 Voorbeeld-reïntegratieprotocol Beknopte reïntegratieprotocol (m.n. voor kleinere instellingen) TNO rapport 17944/35419.bru/wyn

Nadere informatie

Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels:

Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels: Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels: 1. Op tijd ziekmelden Meld je voor aanvang van de werktijd, echter uiterlijk om uur s ochtends telefonisch

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM 4 BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM Als u wegens ziekte niet kunt werken, houdt u zich dan aan de volgende regels. 1. Verplichting naleving reglement Het is belangrijk dat u de voorschriften

Nadere informatie

Werk en kanker: je hoeft er niet alleen voor te staan.

Werk en kanker: je hoeft er niet alleen voor te staan. Kanker, waarbij het verleden, het heden en de toekomst niet langer met elkaar verbonden lijken. Kanker... je hebt het niet alleen en je hoeft er niet alleen voor te staan Werk en kanker: je hoeft er niet

Nadere informatie

Dubbel U - Verzuimreglement

Dubbel U - Verzuimreglement Dubbel U - Verzuimreglement Inleiding In dit verzuimprotocol zijn de regels vastgelegd die gelden voor werknemers van Dubbel U die de werkzaamheden niet kunnen verrichten in verband met ziekte (hierna

Nadere informatie

7. Arbodeskundige(n) en arbodienst

7. Arbodeskundige(n) en arbodienst Handboek Ondernemingsraad en Personeelsvertegenwoordiging Inhoudsopgave 7. Arbodeskundige(n) en arbodienst... 1 7.1 Wat is een arbodeskundige?... 3 7.2 Wie toetst en geeft advies over de RI&E?... 3 7.3

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017

Vragen en antwoorden over de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017 Vragen en antwoorden over de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017 Meer aandacht voor de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie bij werkgevers en de randvoorwaarden

Nadere informatie

Protocol Ziekteverzuim

Protocol Ziekteverzuim Protocol Ziekteverzuim Dit protocol beschrijft de gedragsregels die bij de Hogeschool der Kunsten Den Haag gelden ten aanzien van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De gedragsregels zijn in overeenstemming

Nadere informatie

Langdurig zieke werknemers: de route naar succesvolle reintegratie

Langdurig zieke werknemers: de route naar succesvolle reintegratie Langdurig zieke werknemers: de route naar succesvolle reintegratie Wanneer een werknemer langdurig ziek wordt, zijn werkgever en werknemer samen verantwoordelijk voor de re-integratie. Er zijn twee mogelijkheden

Nadere informatie

Verzuimprotocol Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken

Verzuimprotocol Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken Wanneer u wegens ziekte niet kunt werken, houdt u zich dan aan de volgende regels. 1. Op tijd ziekmelden Meldt u zich voor aanvang van de werktijd, echter uiterlijk om 09.00 uur s ochtends telefonisch

Nadere informatie

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen Bij verzuim ligt het accent op wat je nog wel kan. Ziek is ziek, maar betekent niet automatisch dat je niet kunt werken. Ziekteverzuim is minder vrijblijvend en vraagt van werkgever en medewerker meer

Nadere informatie

Verzuimverlof aanvragen

Verzuimverlof aanvragen In dit protocol staan de door [naam organisatie] verplicht gestelde voorschriften en procedures als je door ziekte arbeidsongeschikt bent en je eigen werk niet kunt doen. 1. Verzuimverlof aanvragen Verzuimverlof

Nadere informatie

verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348

verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348 verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348 Hersteld melden zo spoedig mogelijk, ook op roostervrije dagen, bij de administratie 21 februari 2012 1 Verzuimbeleid Hart

Nadere informatie

Verzuim? Verzuim voorkomen, Verzuimbeleid en Verzuimprotocol

Verzuim? Verzuim voorkomen, Verzuimbeleid en Verzuimprotocol Goede arbeidsomstandigheden en duidelijke afspraken over het verzuimbeleid binnen uw onderneming kunnen u helpen verzuim te voorkomen. Zorg voor goede arbeidsomstandigheden U kunt de arbeidsomstandigheden

Nadere informatie

V.4 HET VERZUIMPROTOCOL. 1. De ziekmelding

V.4 HET VERZUIMPROTOCOL. 1. De ziekmelding V.4 HET VERZUIMPROTOCOL 1. De ziekmelding Ziekmelding door de werknemer op de eerste ziektedag bij de direct leidinggevende dan wel zo spoedig mogelijk na de ziekmelding contact tussen leidinggevende en

Nadere informatie

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid.

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid. Verzuimprotocol Inleiding De Arbowet verplicht de werkgever tot het voeren van een ziekteverzuimbeleid. Dit protocol maakt deel uit van het verzuimbeleid. Het verzuimprotocol is bestemd voor alle werkgevers

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Toelichting op Model verzuimprotocol In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever.

Nadere informatie

Wet Verbetering Poortwachter

Wet Verbetering Poortwachter Wet Verbetering Poortwachter Snel en effectief ingrijpen bij verzuim Om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen, is de Wet Verbetering Poortwachter ingesteld. Het uitgangspunt hierbij

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW en de

Nadere informatie

Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie

Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie Vooraf In deze brochure lees je wat je bij ziekteverzuim moet doen. Verzuimen is een vervelende situatie, die niemand wil, maar iedereen

Nadere informatie

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Stiptwerk. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30 uur

Nadere informatie

Nabestaanden in de knel; wat kunnen cliëntenraden doen?

Nabestaanden in de knel; wat kunnen cliëntenraden doen? Nabestaanden in de knel; wat kunnen cliëntenraden doen? 9 april 2015 Dr. Rienk Prins Lector Capabel Hogeschool Utrecht Inhoud Afbakening en doel Een verkennend onderzoek naar re-integratie naar werk van

Nadere informatie

Wet Verbetering poortwachter (WvP) uitgewerkt

Wet Verbetering poortwachter (WvP) uitgewerkt - ALGEMENE INFORMATIE- Wet Verbetering poortwachter (WvP) in het kort Dag 1 - verzuimmelding bij uw arbodienst» U meldt het verzuim bij uw arbodienst» Het verzuimbegeleidingsproces start Week 6 - probleemanalyse»

Nadere informatie

Ziek, verzuim, reïntegratie

Ziek, verzuim, reïntegratie Ziek, verzuim, reïntegratie Stappenplan voor de zieke medewerker, de leidinggevende, HR en de bedrijfsarts Tijdsverloop in ZIEKMELDING 1 e kalenderdag meldt zich voor 10.00 uur telefonisch of per e-mail

Nadere informatie

Week 1 t/m 26 100% Week 27 t/m 52 90% Week 53 t/m 78 80% Week 79 t/m 104 70%

Week 1 t/m 26 100% Week 27 t/m 52 90% Week 53 t/m 78 80% Week 79 t/m 104 70% 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Payned payrolling. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30

Nadere informatie

Hou de vaart erin. Met verzuimspecialist Gezond Transport.

Hou de vaart erin. Met verzuimspecialist Gezond Transport. Hou de vaart erin. Met verzuimspecialist Gezond Transport. Gezond Transport: dé verzuimspecialist voor transport en logistiek. Uw bedrijf werkt op het gebied van transport en logistiek en u bent op zoek

Nadere informatie

Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV

Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV 1 Inleiding Voor de ziekteverzuimbegeleiding maken wij gebruik van een arboverpleegkundige. Per 16-12-2009 is onze arbeidsorganisatie contractueel verbonden aan een

Nadere informatie

Verzuimprotocol NHTV. Verzuimprotocol NHTV - versie 20140922 Pagina 1

Verzuimprotocol NHTV. Verzuimprotocol NHTV - versie 20140922 Pagina 1 Verzuimprotocol NHTV In dit ziekteverzuimprotocol staat de procedure beschreven voor de aanpak en werkwijze rond ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie binnen NHTV. Het geeft inzicht in de verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Checklist voor een basiscontract voor arbodienstverlening 1

Checklist voor een basiscontract voor arbodienstverlening 1 Checklist voor een basiscontract voor arbodienstverlening 1 Samen naar een gezond en fit werkend Nederland In Nederland vinden we het belangrijk dat werkende mensen gezond, fit en gemotiveerd zijn. Vitale

Nadere informatie

Verzuimprotocol Adopsa Payroll

Verzuimprotocol Adopsa Payroll Verzuimprotocol Adopsa Payroll 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Adopsa Payroll als bij zijn opdrachtgever. Wanneer een medewerker

Nadere informatie

VERZUIM EN COMMUNICATIE. Grip op verzuim

VERZUIM EN COMMUNICATIE. Grip op verzuim VERZUIM EN COMMUNICATIE Grip op verzuim CONTEXT Verzuim en communicatie, waarom? https://youtu.be/xsdaassdck0 Voorstellen Wie ben je, waar werk je, waarom doe je dit werk (wat drijft je). Een woord wat

Nadere informatie

Model voor verzuimprotocol

Model voor verzuimprotocol Model voor verzuimprotocol Toelichting In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever. Deze spelregels zijn

Nadere informatie

Verzuimprotocol Mei 2010 1

Verzuimprotocol Mei 2010 1 Verzuimprotocol Mei 2010 1 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de medewerker zich op de eerste ziektedag (of uiterlijk op de eerste werkdag) voor 9.30 uur telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende.

Nadere informatie

De Arbowet wijzigt: maak gebruik van de nieuwe mogelijkheden

De Arbowet wijzigt: maak gebruik van de nieuwe mogelijkheden pagina 1 van 5 Published on Werk & Veiligheid - Kennisplatform over preventie, RI&E en sociale veiligheid (http://www.werkenveiligheid.nl) Home > De Arbowet wijzigt: maak gebruik van de nieuwe mogelijkheden

Nadere informatie

2. Eerste dag Medewerker en leidinggevende

2. Eerste dag Medewerker en leidinggevende Eerste dag: Verantwoordelijkheid 1 Ziekmelding Medewerker De meldt zich vóór 9.00 uur ziek bij zijn leidinggevende. Als leidinggevende niet aanwezig is meldt zich bij diens vervanger. Medewerker houdt

Nadere informatie

Protocol bij ziekte en re-integratie

Protocol bij ziekte en re-integratie Protocol bij ziekte en re-integratie Voorwoord: Het komt regelmatig voor dat zieke medewerkers niet weten waar ze aan toe zijn op het gebied van hun rechten en plichten jegens SOPOGO met betrekking tot

Nadere informatie

De nieuwe Arbowet. Urmond, 16 november 2017

De nieuwe Arbowet. Urmond, 16 november 2017 De nieuwe Arbowet Urmond, 16 november 2017 Wijziging Arbowet Ingangsdatum: 1 juli 2017 Doelstelling: Versterking positie preventiemedewerker Versterking/verduidelijking positie en rol van de bedrijfsarts

Nadere informatie

Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van:

Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van: Arbo bijlage 04 A Programma van eisen thuiszorginstelling Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van: een plan van aanpak voor het contracteren van een Arbo-dienst

Nadere informatie

Vernieuwde Arbowet. De belangrijkste wijzigingen op een rij

Vernieuwde Arbowet. De belangrijkste wijzigingen op een rij Vernieuwde Arbowet De belangrijkste wijzigingen op een rij Op 1 juli 2017 treedt de vernieuwde Arbowet definitief in werking. De regering wil medewerkers en werkgevers meer betrekken bij het arbobeleid,

Nadere informatie

NVAB-richtlijn blijkt effectief

NVAB-richtlijn blijkt effectief NVAB-richtlijn blijkt effectief Nieuwenhuijsen onderzocht de kwaliteit van de sociaal-medische begeleiding door bedrijfsartsen van werknemers die verzuimen vanwege overspannenheid, burn-out, depressies

Nadere informatie

De langdurig zieke werknemer: rechten, plichten, tips en de rol van de bedrijfsarts

De langdurig zieke werknemer: rechten, plichten, tips en de rol van de bedrijfsarts De langdurig zieke werknemer: rechten, plichten, tips en de rol van de bedrijfsarts Informatiebijeenkomst 5 juni 2012, georganiseerd door Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid en Whiplash Stichting Nederland

Nadere informatie

Handreiking werknemer Aan het werk blijven met een chronische aandoening

Handreiking werknemer Aan het werk blijven met een chronische aandoening Handreiking werknemer Aan het werk blijven met een chronische aandoening Eén op de drie mensen krijgt te maken met een chronische aandoening. Werken met een chronische aandoening is goed mogelijk. Vaak

Nadere informatie

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V.

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. (CAM) als

Nadere informatie

VERZUIM. De stappen naar een gezonde oplossing PSYCHISCHE PROBLEMEN? DOOR

VERZUIM. De stappen naar een gezonde oplossing PSYCHISCHE PROBLEMEN? DOOR VERZUIM DOOR PSYCHISCHE PROBLEMEN? De stappen naar een gezonde oplossing 1 Even rust is goed, met rust laten werkt averechts! Zorg eerst maar dat je weer de oude wordt! Hoewel goedbedoeld is één ding zeker:

Nadere informatie

Checklist aanpassingen Arbowet 2017 versie 29 sept 2017

Checklist aanpassingen Arbowet 2017 versie 29 sept 2017 Checklist aanpassingen Arbowet 2017 versie 29 sept 2017 Inleiding Op 1 juli 2017 heeft de arbowetgeving een aantal belangrijke wijzigingen ondergaan. Deze aanpassing moet de preventie en de arbodienstverlening

Nadere informatie

VOOR ONDERNEMINGSRADEN

VOOR ONDERNEMINGSRADEN VOOR ONDERNEMINGSRADEN BESPREEKBAAR MAKEN VAN PSYCHISCHE DIVERSITEIT WERKT! CHECKLIST VOOR ONDERNEMINGSRADEN Psychische aandoeningen komen veel voor. Het kan letterlijk iedereen overkomen. Maar als het

Nadere informatie

Checklist aanpassingen Arbowet 2017i

Checklist aanpassingen Arbowet 2017i Checklist aanpassingen Arbowet 2017i Inleiding Op 1 juli 2017 ondergaat de arbowetgeving een aantal belangrijke wijzigingen. Deze aanpassing moet de preventie en de arbodienstverlening verder verbeteren

Nadere informatie

Stappenplan en checklist inkoop deskundige bijstand in de meubelindustrie

Stappenplan en checklist inkoop deskundige bijstand in de meubelindustrie Stappenplan en checklist inkoop deskundige bijstand in de meubelindustrie Deze checklist geeft een handreiking voor het aangaan of het beoordelen van een overeenkomst deskundige bijstand aan de hand van

Nadere informatie

fit for work AAN HET WERK BLIJVEN MET EEN CHRONISCHE AANDOENING HANDREIKING WERNEMER

fit for work AAN HET WERK BLIJVEN MET EEN CHRONISCHE AANDOENING HANDREIKING WERNEMER HANDREIKING WERNEMER AAN HET WERK BLIJVEN MET EEN CHRONISCHE AANDOENING fit for work Eén op de drie mensen krijgt te maken met een chronische aandoening. Werken met een chronische aandoening is goed mogelijk.

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT Arsenaal Payroll Services BV óf Arsenaal Personeelsdiensten BV (verder te noemen: Arsenaal) is uw juridisch werkgever. Dat betekent, dat wij u ook begeleiden tijdens het ziekteverzuim,

Nadere informatie

Verzuimbeleid MBO Amersfoort Colofon

Verzuimbeleid MBO Amersfoort Colofon Verzuimbeleid MBO Amersfoort Colofon Uitgave : MBO Amersfoort Instemming OR : 12 december 2012 Vastgesteld College van Bestuur : 8 januari 2013 Kenmerk CvB vastgesteld : 20130142/CvB Afkomstig van : afdeling

Nadere informatie

Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden

Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden Syllabus Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden Verzuimpreventie, veilig werken en een integrale aanpak U lapt de regels van de Arbowet natuurlijk niet aan uw laars. Maar kent u al uw arboverantwoordelijkheden?

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Aandacht. SHDH Verzuimbeleid in goede banen. voor verantwoordelijkheden

Verzuimprotocol. Aandacht. SHDH Verzuimbeleid in goede banen. voor verantwoordelijkheden Verzuimprotocol SHDH Verzuimbeleid in goede banen Aandacht voor verantwoordelijkheden Inhoudsopgave 3 Aandacht voor verzuim Iedere medewerker doet er toe 4 Aandacht voor verantwoordelijkheden Medewerker

Nadere informatie

Rijkstoezicht op beroepsziekten

Rijkstoezicht op beroepsziekten Inspectie SZW Rijkstoezicht op beroepsziekten NVAB 19 juni 2015 Mw. ir M.A. Zuurbier Directeur Arbeidsomstandigheden 1. De Inspectie SZW 2. Beroepsziekten - meldingen 3. Versterken bedrijfsarts - wetgeving

Nadere informatie

NIEUWE ARBOWET Maaike Sauerborn, Arbo ambassadeur SOM

NIEUWE ARBOWET Maaike Sauerborn, Arbo ambassadeur SOM NIEUWE ARBOWET 2017 Maaike Sauerborn, Arbo ambassadeur SOM Platform OR Tweedaagse 29 september 2016 OPBOUW WORKSHOP Doel wijziging Basis Arbowet Wat wijzigt er? Spelersveld Rol OR Verwachtingen?? DOEL

Nadere informatie

Bedrijfsarts. Quo Pervene? Quo Vadis?

Bedrijfsarts. Quo Pervene? Quo Vadis? Bedrijfsarts Quo Pervene? Quo Vadis? Watskeburt? 5-10-2006 Titus Schaafsma 1 Ontwikkelingen in de bedrijfsgezondheidszorg Korte terugblik Ontwikkelingen in Dienst en Markt Ontwikkelingen in het Medische

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT Arsenaal Personeelsdiensten B.V. is uw juridisch werkgever. Dat betekent, dat wij u ook begeleiden tijdens het ziekteverzuim, gedurende de looptijd van uw contract en waar nodig

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu?

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Inhoudsopgave pagina 1 Antwoorden op vragen over arbeidsongeschiktheid 3 2 Wat wordt er van u verwacht en wie kunnen u ondersteunen? 3 3 Andere functie gevonden?

Nadere informatie

Procesbeschrijving Ziekteverzuim

Procesbeschrijving Ziekteverzuim Procesbeschrijving Ziekteverzuim Algemene gegevens Belangrijke kaders Wet Verbetering Poortwachter Wet bescherming persoonsgegevens Archiefwet Wet op de Ondernemingsraden Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet Inhoud Als u een zieke werknemer heeft 4 Reïntegratie: zo snel mogelijk beginnen 5 Zodra uw werknemer ziek

Nadere informatie

Beroepsziekten, wat kan je er mee als veiligheidskundige? Drs.ing. Jolanda Willems MBA Drs. Rik Menting bedrijfsarts PreventPartner

Beroepsziekten, wat kan je er mee als veiligheidskundige? Drs.ing. Jolanda Willems MBA Drs. Rik Menting bedrijfsarts PreventPartner Beroepsziekten, wat kan je er mee als veiligheidskundige? Drs.ing. Jolanda Willems MBA Drs. Rik Menting bedrijfsarts PreventPartner Voorstellen (1) Gecertificeerd arbeidshygiënist/toxicoloog, ook opgeleid

Nadere informatie

Probleemanalyse WIA. Onderdeel van het reïntegratieverslag. 1.1 Naam werknemer Man Vrouw

Probleemanalyse WIA. Onderdeel van het reïntegratieverslag. 1.1 Naam werknemer Man Vrouw Probleemanalyse WIA Onderdeel van het reïntegratieverslag Waarom dit formulier? Als een werknemer ziek is en daardoor niet kan werken, dan gaan werkgever en werknemer samen aan de slag met de reïntegratie.

Nadere informatie

Wijziging Arbowet: wat verandert er in 2015?

Wijziging Arbowet: wat verandert er in 2015? Wijziging Arbowet: wat verandert er in 2015? Door Carolina Verspuij, trainer/adviseur Arbeid en Gezondheid SBI Formaat, 10/06/2015. Dit artikel is gepubliceerd door Werk en Veiligheid, Kerckebosch. Minister

Nadere informatie

Kenmerken BedrijfsMaatschappelijk Werk:

Kenmerken BedrijfsMaatschappelijk Werk: De bedrijfsmaatschappelijk werker helpt bij het tot stand laten komen van gezondere arbeidsverhoudingen en meer welzijn binnen het bedrijf of de instelling. Op die manier ontstaat bij werknemers een grotere

Nadere informatie

Interventies Houdings- en Bewegingsapparaat

Interventies Houdings- en Bewegingsapparaat Interventies Houdings- en Bewegingsapparaat 2013 Re. Entry is samenwerkingspartner binnen FIT Return (zie www.fit-return.nl) 1 Arbeid en Belastbaarheid Intake Fysiek (Arbeids- Bedrijfsfysiotherapeut) De

Nadere informatie

Hoe voorkom ik een loonsanctie WELKOM. Henriëtte Sterken Werkgeversrelaties UWV

Hoe voorkom ik een loonsanctie WELKOM. Henriëtte Sterken Werkgeversrelaties UWV Hoe voorkom ik een loonsanctie WELKOM Henriëtte Sterken Werkgeversrelaties UWV 1 Re-integratieverslag Het eerste spoor Deskundigenoordelen Het tweede spoor Loonsanctie WIA beoordeling Het re-integratieverslag

Nadere informatie

Bang voor de bedrijfsarts

Bang voor de bedrijfsarts Bang voor de bedrijfsarts Het onderzoek moest antwoord geven op de volgende vragen. Wat zijn de specifieke behoeften en vragen van allochtone werknemers ten aanzien van de arbo-infrastructuur? Komt de

Nadere informatie

Verzuimprotocol LINDE COLLEGE

Verzuimprotocol LINDE COLLEGE Verzuimprotocol LINDE COLLEGE 1 1 Ziekmelding 1. Bij ziekte moet de medewerker zich op de eerste ziektedag vóór 08.00 uur telefonisch ziekmelden bij de balie. Als de medewerker zelf niet in staat is zich

Nadere informatie

Richting Delta Lloyd: Arbodienstverlening 2016/2017

Richting Delta Lloyd: Arbodienstverlening 2016/2017 Richting Delta Lloyd: Arbodienstverlening 2016/2017 Is uw werknemer ziek? Dan bent ondersteunt Richting u samen met Delta Lloyd in de begeleiding en re-integratie van uw zieke werknemer. U kunt hiervoor

Nadere informatie

arbocare arboadviescentrum

arbocare arboadviescentrum arbocare arboadviescentrum Het Arboadviescentrum Hoe gezonder uw werknemers, hoe gezonder uw bedrijf. En dus uw winst. Helaas hebben we die gezondheid niet altijd in de hand. Eén hevige weersomslag en

Nadere informatie

De hogere kunst van Casemanagement, deel 2

De hogere kunst van Casemanagement, deel 2 De hogere kunst van Casemanagement, deel 2 Werkveld Casemanager UWV Werkgever/ LG Huisarts e.a. Werknemer Bedrijfspsycholoog e.a. Bedrijfsarts Advocaat Collega s Verzekeraars 1 Arbeidsovereenkomst Arbeid

Nadere informatie

Kanker en Werk Begeleiding en Re-integratie Stap.nu in mogelijkheden

Kanker en Werk Begeleiding en Re-integratie Stap.nu in mogelijkheden Kanker en Werk Begeleiding en Re-integratie Stap.nu in mogelijkheden Regionaal Genootschap Fysiotherapie Midden Nederland Zelfmanagement bij kanker De realiteit 100.000 nieuwe diagnoses in 2012 Het aantal

Nadere informatie

Probleemanalyse WIA. Meer informatie U vindt meer informatie op uwv.nl. U kunt ook bellen met UWV Telefoon Werkgevers via 0900 92 95 (lokaal tarief).

Probleemanalyse WIA. Meer informatie U vindt meer informatie op uwv.nl. U kunt ook bellen met UWV Telefoon Werkgevers via 0900 92 95 (lokaal tarief). Probleemanalyse WIA Waarom dit formulier? Als een werknemer ziek is en daardoor niet kan werken, dan gaan werkgever en werknemer samen aan de slag met de re-integratie. De probleemanalyse wordt gebruikt

Nadere informatie

Ziekte en verzuim in de praktijk. Het kader. Wet Verbetering Poortwachter 1. Breda, 24 maart 2009

Ziekte en verzuim in de praktijk. Het kader. Wet Verbetering Poortwachter 1. Breda, 24 maart 2009 Ziekte en verzuim in de praktijk Breda, 24 maart 2009 Het kader Wet Verbetering Poortwachter Beleidsregels beoordelingskader poortwachter (UWV) Burgerlijk wetboek Wet Verbetering Poortwachter 1 Ziekmelding

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie en Ziektewet

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie en Ziektewet Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie en Ziektewet Inhoud Als u een zieke werknemer heeft 2 Re-integratie: zo snel mogelijk beginnen 3 Hoe zit het met het inkomen

Nadere informatie

KANKER EN WERK. informatie voor werkgevers. jaarlijks circa 40.000 werknemers. kans op overleving steeds groter. steeds meer mensen met kanker werken

KANKER EN WERK. informatie voor werkgevers. jaarlijks circa 40.000 werknemers. kans op overleving steeds groter. steeds meer mensen met kanker werken KANKER EN WERK informatie voor werkgevers Deze brochure biedt u als werkgever een handreiking voor het begeleiden van medewerkers met kanker. Met als doel dat uw medewerker aan het werk kan blijven. De

Nadere informatie

Care for You. Viviane De Boey 25/2/2013

Care for You. Viviane De Boey 25/2/2013 Care for You Viviane De Boey 25/2/2013 2008 gestart met brainstormen over aanwezigheidsbeleid/ absenteïsme: Belangrijke items na het brainstormen : Ondersteuning van de werknemer / zorg dragen voor/ geen

Nadere informatie

Model verzuimprotocol Informatie voor werkgevers en werknemers

Model verzuimprotocol Informatie voor werkgevers en werknemers Model verzuimprotocol Informatie voor werkgevers en werknemers 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de werknemer zich op de eerste ziektedag telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende.

Nadere informatie