De AEX Index op dagbasis

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De AEX Index op dagbasis"

Transcriptie

1 J a a r g a n g 2 1 N r m a ar t In de jaren dat er in Amerika een QE-programma werd uitgevoerd, waren het de Amerikaanse markten, die van geen correctie weten wilden en in hun enthousiasme sleepten zij de beurzen in Europa mee. Deze bleven weliswaar achter maar beleggers in Europa waren uiteindelijk niet ontevreden. De rollen zijn nu omgedraaid. Europa is nu bezig met zijn eigen QE-programma en de vraag is of Amerika gaat volgen. Er zijn nog al wat commentaren, die wijzen op een fundamentele en technische zwakte van de Amerikaanse markten. Enige tijd geleden was het Het Hindenberg Omen, dat negatief was. Op zichzelf zegt dat nog niets want, weliswaar werden gedurende de tijd waarin gemeten werd correcties steeds voorafgegaan door Het Omen, maar Het Omen kwam vaker voor zonder gevolgd te worden door een correctie. Nu wijzen commentatoren op de Buffet Indicator. En deze is serieuzer. Afhankelijk van het universum, dat men gebruikt (normaal is dat het universum waaruit de Wilshire 5000 Index is opgebouwd), ligt deze indicator nu op 200 of 225. Het getal van 200 geeft aan dat de markten in zeer gevaarlijk gebied gekomen zijn. Maar er is meer. Een Cape Ratio boven een waarde die het innam in 1929 en in 1999 is ook een veeg teken en die ligt momenteel opnieuw op dat niveau. Ook de Tobin Q Ratio nadert gevaarlijk gebied. Tot slot is er de oude Dow theorie die wijst op het gevaar van een achterblijvende Transport Index. Wij wezen daar in de vorige aflevering van de Technische Belegger reeds op, maar toen was het nog een beetje vroeg. Maar nu is het duidelijk dat de DJ20 de laatste top van de DJIA niet meer bevestigd heeft. Gelukkig is er ook positief nieuws. Veelal wordt aangenomen, dat er een omgekeerde Yieldcurve nodig is wil de markt in een correctie komen. En daar is in Amerika nog geen sprake van. Zoals gezegd is in Europa (en ook in Japan) een uitgebreid QE-progamma in werking gesteld. Dit maakt het hoogst onwaarschijnlijk dat de Europese markten in een correctie komen. En het is nu al waarneembaar dat een gedeelte van de Draghi zondvloed naar Amerika gaat. Hetgeen overigens geen wonder is want daar is sprake van een duidelijk hogere rente en dat maakt investeren in de $ en dus in de USA aantrekkelijker. Alles tezamen genomen duidt dit op een voortzettende hausse in Europa en een volgende markt in Amerika, ook al kunnen schokken in neerwaartse zin dat stijgende ritme zo nu en dan verstoren. Maar de donkere wolken die hierboven genoemd werden blijven wel boven de markt hangen. En ze zullen zich te zijner tijd ook ontladen. Velen gaan ervan uit dat er nog een jaartje respijt is. De verkiezingen in Amerika in 2016 zouden de trigger voor de omkeer kunnen zijn. Hieronder zullen wij zien hoe de kortere termijn eruit ziet. De AEX Index op dagbasis Figuur 1. AEX Index, daggrafiek Wij laten hem zien in figuur 1. Er werd een top gezet op 500,66. maar daarna trad een reactie in. Op dit moment ligt de koers op een steunlijntje op 480. Iedere doorbraak van dit niveau kan de AEX Index naar een beduidend lager niveau brengen. Het MA50 ligt op 472. Als het 480-niveau het niet houdt dan ligt hier steun, maar de sterke steun ligt pas op 435 / 440 gevormd door het MA150 (dat stijgende is). De twee MA s, die in de grafiek zijn ingetekend, verwijderen zich nog steeds van elkaar. Het Mean Reversion principe is hier de grote dreiging. Het is niet normaal dat deze beide lijnen zover van elkaar liggen. Vandaag of morgen gaat zich dat wreken want ze zullen zonder enige twijfel dichter naar elkaar toe gaan. Dit kan geschieden door een consolidatie of door een daling van de koersen. Met een eenvoudige reactie van 20 punten zijn we er heel zeker niet. Mocht de reactie grote vormen aan gaan nemen dan is er, zoals gezegd, het MA150 dat een sterke steun zal blijken te zijn. Wij geloven niet dat de koers zo diep zal komen. Althans voor het moment niet. Iets lager in figuur 1 ligt de Stochastics. Deze is dalende. En nog verder omlaag ligt de Momentum Analyse. Ook deze is dalende maar hier ziet men ook een sterke negatieve divergentie. In zijn totaliteit bekeken kan men niet anders dan concluderen dat het beeld uitgezonderd het feit dat de steun op 480 bereikt is, negatief is. De reactie is daarom naar onze verwachting en inschatting nog niet afgelopen.

2 Best presterende product van Vladeracken in 2015: Vladeracken Prijs<Waarde Methode + 22,9% De DJIA Index op dagbasis Wij nemen in figuur 2 de daggrafiek van de Dow Jones Industrial index op. Men ziet dat de DJIA mogelijkerwijze op het punt staat een dubbele top neer te zetten. Als de DJIA onder de gaat noteren dan is er een neklijn gebroken. De dubbele top is dan een feit en het doel, dat daaruit te berekenen valt, ligt op Dit valt samen met een vorige bodem. Er is nu al een lagere top gezet en een doorbraak door de neklijn betekent dat er ook een lagere bodem gezet is, zodat wij dan de conclusie zullen trekken dat de DJIA op korte termijn in een negatieve trend is beland. Dit scenario is zeer wel mogelijk want u ziet zowel een dalende Stochastics als een dalende Momentum Analyse. Nou is een zich doorzettende reactie in de AEX Index en een verdere daling van de DJIA nog geen scenario waar wij ons erg druk over gaan maken. Voor wat de AEX Index betreft is daar Draghi die ons van de nodige liquiditeiten De AEX Index op weekbasis voorziet, maar bij de DJIA moet men zich iets grotere zorgen maken, gezien de vele indicaties dat de markt daar op haar tenen loopt. Maar ook hier zal Draghi (en Japan) de markt helpen om overeind te blijven, zij het minder dan in Europa. Figuur 2. De DJIA Index op dagbasis ons geen grote verrassingen aan de bovenzijde gaat brengen. Op dit moment is de Momentum Analyse zowel op de korte termijn als op de middellange termijn dalende en dat wijst op zwakte van de markt en het wijst er ook op dat er aan de daling op korte termijn nog geen einde is gekomen. Voor het overige is er niets mis met de grafieken in figuur 3. Er is dus geen enkele reden om te veronderstellen dat wij in Amsterdam een correctie van noemenswaardige omvang tegemoet gaan. Figuur 3. AEX Index op weekbasis In figuur 3 ziet men dat de laatste candle een zwarte was. Uiteraard is dat niets om zich druk over te maken. De afstand tussen de beide gemiddeldes zoals boven reeds gesteld is een groter probleem. De Momentum Analyse is dalende en dat betekent, dat de komende periode Jaargang 21 nr 4 30 maart pagina's Redactie: Drs. B.H.M. van Dommelen & drs. G.K. van Dommelen Frankenstraat 26, 2582 SL Den Haag De Technische Belegger is een uitgave van Vladeracken BV, vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Abonnement: Gratis voor cliënten van Vladeracken Vermogensbeheer Grafieken m.b.v. Tradestation 2000i; koersen TC2000 & EuroBench. & ; Tel.:

3 De DJIA Index op weekbasis Figuur 4. De DJIA op weekbasis Figuur 4, waarin de Dow Jones Industrial Index op weekbasis staat weergegeven, ziet er minder mooi uit. Men ziet de afstand tussen de gemiddeldes iets normaler worden, maar de koers is door het MA10 gebroken en heeft bijna het MA30 geraakt. Zowel de Stochastics als de Momentum Analyse is negatief. En hiermede verschilt het beeld aanzienlijk van dat van de AEX Index. Wij gaan er daarom vanuit dat de DJIA wel degelijk ook het MA30 gaat doorbreken. Het MA50 biedt dan een mooie steun, die het overigens al veel vaker vervuld heeft. Het voorspelde doel van de doorbraak van de neklijn uit figuur 2 zal dan niet bereikt worden, maar de reactie, zoals zich die op dit moment voltrekt, is dus nog niet afgelopen. De Rente Met een stand van 1,96% staat de 10-jaars rente in de Verenigde Staten aanzienlijk hoger dan die in Nederland waar het effectieve rendement op 10- aars Nederlandse Staatleningen afgelopen week een slotstand kende van 0,3%. Dit was hoger dan de week daarvoor, maar het is vanuit alle opzichten laag. Er staat de markt een nieuwe tranche te wachten van 60 miljard en wat deze voor invloed zal hebben is natuurlijk niet duidelijk. De markt weet het ook niet want de MACD in figuur 5 is gaan stijgen maar de Oscillator doet niet mee. En in hoeverre het programma van Draghi succesvol zal zijn is ook nog niet in te schatten. De berichten duiden op een goed begin maar deze eerste maand is, gezien de omvang van het programma, uiteraard slechts een druppel op een gloeiende plaat. Twee conclusies echter blijven duidelijk. De sluizen staan open en de aandelenmarkten zullen overspoeld worden. Een notering boven 0,5% (de tweede lichtgekleurde trendlijn) zou een eerste US$ versus indicatie zijn van een verandering in de markt, maar het lijkt nog een hele weg om daar te komen. Eerder komt het niveau lager te liggen, zo lijkt het. Figuur 5. De rente In de dollargrafieken ziet men voor wat de dag betreft een draai naar boven. Maar in de weekgrafiek, zoals figuur 6 duidelijk laat zien, is er sprake van andere koek. Er is een tweede zwarte candle gezet hetgeen wat ons betreft op een top duidt en de dollar is nu aan het dalen. Dit wordt onderschreven door het MACD daaronder (en bevestigd door de hier niet getoonde Oscillator). Hij daalt. Het meer positieve beeld uit de daggrafiek zal dus zeer tijdelijk zijn. Het fundamentele argument hier is wat ons betreft ook helder. De markten rekenden op een aankomende stevige rentestijging die in juni zou moeten beginnen in de VS. Maar de FED heeft aangekondigd dat juni inderdaad klopt, maar dat het tempo aanzienlijk Figuur 6. US$ versus 3

4 lager zal zijn dan de markten verwachtten. De reactie daarop was een dalende lange rente in de VS en dus een kleiner wordend rentedifferentieel tussen de VS en Europa. De $ is daarmee minder aantrekkelijk geworden. Yellen heeft een deel van het effect van de activiteiten van Draghi te niet gedaan. In de grafiek uit zich dat als een valse uitbraak uit het oplopende kanaal. Het risico dat nu ontstaat is een forse draai omlaag van de $ ten opzichte van de. Wij voorzien een verder reactie in de waarde van de dollar met een (eerste) steun op 86. De prijs van een troy ounce goud Het is pas veertien dagen geleden dat de prijs van een troy ounce goud zich ging herstellen, maar nu is hij al tegen forse weerstand aangelopen, die veroorzaakt wordt door twee gemiddeldes. Hoeveel kracht er nodig is om daar doorheen te breken is ons bekend, maar onder de daggrafiek in figuur 7 is te zien dat de Momentum Analyse weliswaar daalt, maar wel boven de nullijn ligt en wij gaan er daarom vanuit dat deze barrière gebroken gaat worden. Maar zolang het niveau van US$1.253 niet gebroken is, blijft het allemaal zeer speculatief. Wij nemen echter aan, mede omdat wij ook de $-daling nog niet als voorbij beschouwen, dat de markt zich verder gaat herstellen en daarmede zou de naaste toekomst van het goud er toch nog goed uitzien. Figuur 7. Goud in $ per troy ounce De prijs van een vat Brentolie De grafieken wijzen allemaal op een zwakke markt, waarop de situatie in Yemen slechts enkele dagen een positieve invloed had. Er is er echter één die een stijgende driehoek in wording laat zien. Het is een Point and Figure daggrafiek en wij tonen hem in figuur 8. Normaliter wordt een oplopende driehoek aan de bovenkant verlaten en als de huidige situatie zich ontwikkelt volgens de theorie, dan zal de prijs van een vat Brentolie zich dus op afzienbare tijd boven de US$63 bewegen. Hierna ligt de weg naar US$72 per vat open. Dit is goed nieuws voor de Sjeik en voor de Rus maar voor ons hoeft het uiteraard niet. Beleggen bij Vladeracken Figuur 8. Brentolie, prijs in $'s per vat Het ging ons in de eerste twee maanden van het jaar veel te snel en dus hebben wij de maand maart gebruikt om de winst op een aantal van de meer risicovolle posities veilig te stellen door te verkopen. Wij waren daar, zoals wel vaker, soms wat aan de vroege kant mee. Maar de nervositeit van de afgelopen paar dagen bewees ons gelijk, het was tijd voor een adempauze. Of die al voorbij is, dat zal de nabije toekomst ons laten zien en als dat zo is, dan hebben wij alle systemen klaar staan om ons te vertellen welke posities wij dan opnieuw moeten innemen. Liquiditeiten, zijn beschikbaar, dus daar zal het niet aan liggen. Onze enige zorg momenteel is het vinden van nieuwe, goede en betaalbare obligaties, een klus die er met de nog weer verder gedaalde rente niet makkelijker op is geworden. Ondertussen is ook maart weer een positieve maand voor onze cliënten geworden, over de hele linie zijn portefeuilles meer waard geworden en inmiddels is in veel gevallen ook de achterstand uit het voorgaande jaar ingelopen. Daarbovenop zijn de doelrendementen voor dit jaar al overschreden en wordt zelfs een gooi gedaan naar een outperformance ten opzichte van aandelenvegelijkingsmaatstaven zoals de AEX Index en de EuroStoxx 50 index. 4

5 Tabel 1 Resultaten vermogensbeheer Vladeracken BV * Risico profiel Methode t/m 27- maart Doel per jaar Zeer defensief Stamrechtportefeuilles 8,3 % 8,2 % -/- 1,6 % 7,8 % 4,0 % 0,4 % 5,8 % 4 % Defensief Obligatieportefeuille 9,8 % 10,0 % 3,2 % 7,9 % 3,2 % 0,8 % 3,0 % 4 % Matig Mix aandelen / obl. 17,8 % 13,3 % -/- 7,4 % 11,6 % 6,5 % -/- 0,9 % 13,4 % 6 % Matig / fondsen Fund Selector 34,3 % 13,1 % -/- 12,7 % -/- 1,1 % 6,6 % 3,6 % 3,4 % 6 % Normaal PRIJS<Waarde 44,8 % 14,2 % -/- 38,5 % 8,8 % 10,8 % -/- 16,0 % 22,9 % 8 % aandelen Actief aandelen Amsterdam Selector 14,3 % 16,8 % -/- 15,9 % 3,5 % 15,3 % -/- 2,8 % 13,9 % 8 % Wereld Selector 6,0 % 14,0 % -/- 10,5 % 16,0 % 47,7 % -/- 4,4 % 11,2 % 8 % Benchmark AEX Index 36,4 % 5,7 % -/- 11,9 % 9,8 % 17,2 % 5,6 % 14,4 % EuroStoxx 50 21,0 % -- 5,4 -/- 17,1 % 13,8 % 17,9 % 1,2 % 16,9 % % * Het gaat hierom het netto behaalde rendement, ná alle kosten van de beheerder. Voor oudere cijfers verwijzen wij u naar onze website. Meer informatie over vrijwel alle effectentransacties, welke wij in de portefeuilles van onze cliënten hebben uitgevoerd en andere beleggingsoverwegingen, welke uit onze dagelijkse analyses voortvloeien, treft u aan op onze website, en/of op de website van De Technische Belegger, waar u onderaan de meest recente uitgave, het laatste artikel op onderwerp gegroepeerd aantreft met een link naar het feitelijk stuk. De volgende uitgave van de Technische Belegger verschijnt op maandag 4 april Blog, Twitter, Linked-In, Alex Op de website van Vladeracken kunt u in onze Publicaties artikelen vinden over de effecten waarin wij al dan niet beleggen alsmede een wekelijkse update van onze beleggingsvisie. Deze artikelen hebben wij tevens gekoppeld aan een Twitter-, en zakelijk Facebookaccount en het Linked-In-netwerk. Wie zich aanmeldt als volger (Twitter) of wie zich in het Linked-In-netwerk opgeeft als contact van G.K. van Dommelen, wordt vervolgens doorlopend van nieuwe publicaties op de hoogte gebracht. Reeds besproken onderwerpen: Algemeen - Hoe spreken de statistieken over 2014 en voor 2015? - Onze macro-economische- en rentevisie - De Japanse beurs Aandelen - Hoogdividend aandelen: Corio, Koninklijke Olie, Unibail Rodamco (incl. handelsdagboek), Wereldhave - De Dogs of Amsterdam ( ) - Aandelen: Aalberts, Arcadis, BAM, Bourbon, CGG Veritas, Colruyt, Fugro, Heineken (Holding), Imtech, Nokian Renkaat, Saipem, Samsung, SAP, SBM Offshore, Schneider Electric, Sligro, Unilever, Technip, Tenaris, Vallourec. - Afdekken van aandelenrisico s m.b.v. calls, puts, short sprinters en short trackers met een hefboom - Sprinters op de AEX, RD en Unibail combineren met Calls Grondstoffen, metalen en valuta - Goud en Zilver, de Amerikaanse Dollar, de Australische Dollar, het Britse, de Japanse en, de Noorse kroon, de Zwitserse Franc, de BRIC Valuta en een BRIC Valuta note en de Russische Roebel Obligaties - Eurobonds, Euro Treasuries, staatsobligaties van de PIGS - landen, van Italië en van Nederland - Bedrijfsobligatiefondsen en rentegroeifondsen zoals Lux-O- Rent en ING Renta Grf - Credit Linked Notes en Floored en Reversed Floaters van Aegon, Rabobank en RBS en Hybride en variabele renteobligaties van Linde - High yield obligaties van Air Berlin, Altice, Bombardier, Cirsa Gaming, Clondalkin, ConvaTec Healthcare, FCE Bank, FGA Capital, Findus Group, Gazprom, Gazprombank, Heidelberg Zement, ING, KTG Agrar, Praktiker, Rickmers, Servus, Stork TS en Sunrise. - Inflatielinkers en de HICP Inflatie Index - Perpetuele obligaties en effecten van Achmea, Aegon, ASR, Casino Guichard, Credit Agricole, Depfa, Friesland- Campina, Fürstenberg, ING, SNS Reaal, SRLev en Tennet - Steepeners (incl. renteherziening) van BNG, NIBC, Ned. Waterschapsbank en Rabobank Overige onderwerpen - Volatility, handelssytemen, derivaten, ETF s - TA Indicatoren zoals Woodies CCI, Martingale, de Coppock Indicator en het Hindenburg Omen 5

Brains & Analysis terugblik. De belangrijkste voorspelling van afgelopen weekend was:

Brains & Analysis terugblik. De belangrijkste voorspelling van afgelopen weekend was: Brains & Analysis terugblik De belangrijkste voorspelling van afgelopen weekend was: Ervan uitgaande dat de SPX in het staartje zit van Primary 3 lijkt max 1970 haalbaar. In het geval van van het wigpatroon

Nadere informatie

Brains & Analysis terugblik

Brains & Analysis terugblik Brains & Analysis terugblik De belangrijkste voorspelling van afgelopen weekend was: In De komende maanden verwacht ik een uiterst grillig koersverloop op de aandelenmarkten Aandelen in Europa zijn voorlopig

Nadere informatie

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld De meeste beleggers, zowel institutionele als particuliere, zullen ontdekken dat het volgen van de financiële markten met minimale kosten de beste manier

Nadere informatie

Succesvol worden op de beurs!

Succesvol worden op de beurs! 2013 Succesvol worden op de beurs! Kom erachter hoe het mij is gelukt om 122.000, - winst te behalen in een periode van 5 jaar tijd! Puur en alleen door me te richten op het kopen en verkopen van aandelen,

Nadere informatie

Intraday traden met cycli

Intraday traden met cycli Balpen OKTOBER 2007 Toen de Amerikanen begonnen aan bemande ruimtevaart was er uiteraard ook behoefte aan schrijfgerei in de ruimte. Er werden door de Nasa miljoenen dollars gespendeerd aan de ontwikkeling

Nadere informatie

AEX gaat naar 430 én meer! WAvisie s Technische Analyse (week 18-2014)

AEX gaat naar 430 én meer! WAvisie s Technische Analyse (week 18-2014) Speciaal voor de lezers van Wallstreetweb.nl presenteert WAvisie in dit rapport haar huidige visie op de AEX en presenteert een aandeel geselecteerd met grote opwaartse koerspotentie. WAvisie is een initiatief

Nadere informatie

AANDACHT VOOR... IS DE CRISIS EINDELIJK VOORBIJ? DEEL II

AANDACHT VOOR... IS DE CRISIS EINDELIJK VOORBIJ? DEEL II AANDACHT VOOR...... het jongste fonds van Finles! Op 1 oktober jongstleden vierde het Finles Alternative Bond Fund (FABF) zijn eerste verjaardag. Het behaalde rendement, zowel absoluut als in vergelijking

Nadere informatie

Beleggen is er voor iedereen! (deel 2)

Beleggen is er voor iedereen! (deel 2) Beleggen is er voor iedereen! (deel 2) Beleggen is er voor iedereen! Dat moet u goed weten. Ik zal u in maar liefst 15 delen een wegwijs maken doorheen de fascinerende wereld van beleggen. Op het einde

Nadere informatie

Chart Navigator. Wanneer komt de lagere top? Door Nico P.R. Bakker

Chart Navigator. Wanneer komt de lagere top? Door Nico P.R. Bakker TA: Chart Navigator week 9/ 2010 Chart Navigator Door Nico P.R. Bakker Inhoud Chart Navigator: Intermarket P. 2 AEX Hoofdfondsen P. 4 TA Vraagbaak P. 12 Top Selectie P. 13 Selectie Midkap P. 14 Marketindex

Nadere informatie

Bachelorproef. Aandelen technisch bekeken

Bachelorproef. Aandelen technisch bekeken Campus Aalst Arbeidstraat 14 BE-9300 Aalst T +32 53 73 07 00 fbo@hogent.be www.hogent.be/fbo Bachelorproef Aandelen technisch bekeken Opleiding Bedrijfsmanagement Student: Pieter Van Oudenhove Afstudeerrichting:

Nadere informatie

RBS MARKETS MAGAZINE

RBS MARKETS MAGAZINE RBS MARKETS MAGAZINE www.rbs.nl/markets december 2010 De wondere wereld van technische analyse door Nico Bakker Europa kan sterker uit deze crisis komen RBS-rentestrateeg Andy Chaytor verwacht lage rente

Nadere informatie

On the sunny side of the street.. (Louis Armstrong) April 2015

On the sunny side of the street.. (Louis Armstrong) April 2015 Kwartaalbericht On the sunny side of the street.. (Louis Armstrong) April 2015 Samenvatting In het eerste kwartaal 2015 was het enthousiasme op financiële markten nog altijd groot. Vrijwel alle beleggingscategorieën

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor Beleggers

Nieuwsbrief voor Beleggers Nieuwsbrief voor Beleggers Jaargang 11, nummer 1 april 2009 AANDACHT VOOR. Het Finles Liquid Macro Fund. Op 31 maart 2009 lanceerden wij dit fonds. In de huidige marktomstandigheden zien wij dat macro-economische

Nadere informatie

Is het tijd om te (gaan) beleggen??

Is het tijd om te (gaan) beleggen?? Is het tijd om te (gaan) beleggen?? De afgelopen weken konden we weer verschillende angstaanjagende berichten in de media lezen waarom u vooral nú niet zou moeten beleggen. Maar is dat nu wel zo. Wij lieten

Nadere informatie

Zomerspecial : Technische analyse Laat de grafieken spreken!

Zomerspecial : Technische analyse Laat de grafieken spreken! 29 Advies voor spaarders, beleggers en investeerders 28 juli 2009 www.belegger.be Zomerspecial : Technische analyse Laat de grafieken spreken! In deze zomerspecial geven we u de basisbeginselen van technische

Nadere informatie

Voorspelling van aandelenkoersen op. basis van nieuwsberichten

Voorspelling van aandelenkoersen op. basis van nieuwsberichten Voorspelling van aandelenkoersen op basis van nieuwsberichten Michael van Kempen (283858) Bachelorscriptie Informatica & Economie Begeleider: dr. ir. J. van den Berg Juli 2006 1. Introductie... 3 1.1 Het

Nadere informatie

RBS MARKETS MAGAZINE

RBS MARKETS MAGAZINE RBS MARKETS MAGAZINE www.rbs.nl/markets mei 2011 Populaire Nederlandse aandelen Van ASML tot TomTom 2492% rendement in 24 jaar Interview met Jan Aalberts, de langstzittende CEO van het Damrak Pagina 10

Nadere informatie

Leren Beleggen. Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010

Leren Beleggen. Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010 Leren Beleggen Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010 Welkom (nieuwe) belegger. U bent begonnen aan een nieuwe hobby die ontzettend leuk kan zijn. Is zeg kan zijn, want ik zal u in dit rapport de realiteit

Nadere informatie

Mei 2010 KILL THE MONSTER WHILE IT IS LITTLE AANDACHT VOOR.

Mei 2010 KILL THE MONSTER WHILE IT IS LITTLE AANDACHT VOOR. Mei 2010 AANDACHT VOOR....De Hollandse Hedge Fund Tracker! Met gepaste trots hebben wij 3 mei jongstleden de Hollandse Hedge Fund Tracker gelanceerd. Het begon allemaal op 1 januari 2009. In samenwerking

Nadere informatie

Renterisico. in een pensioenbalans

Renterisico. in een pensioenbalans Renterisico in een pensioenbalans Wilt u meer weten over renterisico s, swaps en swaptions? Neem dan contact op met uw Account CIO of met onze balansmanagement adviseurs Bas Scholten via bas.schoiten@achmea.ni

Nadere informatie

Turbo s & Trading. Lees verder op pagina 4. RBS Markets Nummer 347, 18 december 2012

Turbo s & Trading. Lees verder op pagina 4. RBS Markets Nummer 347, 18 december 2012 RBS Markets Nummer 347, 18 december 2012 Turbo s & Trading Technische Analyse Goud goud verliest glans... P2 De week in Turbo P3 Ontmoet RBS P4 Seminars en webinars agenda Overzichten Langzaam arm of langzaam

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF INDEX CAPITAL IN DEZE UITGAVE

NIEUWSBRIEF INDEX CAPITAL IN DEZE UITGAVE jaargang 2 tweede kwartaal 2013 NIEUWSBRIEF INDEX CAPITAL IN DEZE UITGAVE 1. BELEGGINGSFONDSEN: DRAMA S 2. RENDEMENTEN INDEX CAPITAL 2013 3. INDEX CAPITAL IN DE MEDIA 4. OP WEG NAAR VIJF STERREN! 5. MACRO-ECONOMISCHE

Nadere informatie

trackers een nieuwe dimensie in beleggen Drs Rogier Rake RBA Drs Sander Heemskerk RBA

trackers een nieuwe dimensie in beleggen Drs Rogier Rake RBA Drs Sander Heemskerk RBA 4 trackers een nieuwe dimensie in beleggen Drs Rogier Rake RBA Drs Sander Heemskerk RBA Amsterdam 2007 5 trackers een nieuwe dimensie in beleggen ISBN 90-805886 - 3-6 1e druk 2006 2e herziene druk 2007

Nadere informatie

TRADERSCLUB. Het grote Trading Event Interview COLUMN DAVID FULLER: TECHNICAL TOOLS: UIT DE MARKT: LEZERSVRAGEN:

TRADERSCLUB. Het grote Trading Event Interview COLUMN DAVID FULLER: TECHNICAL TOOLS: UIT DE MARKT: LEZERSVRAGEN: TRADERSCLUB Het grote Trading Event Interview Technische analyse Kwantitatieve analyse Strategische analyse Beleggingssoftware COLUMN DAVID FULLER: China als beleggingsthema leeft nog steeds TECHNICAL

Nadere informatie

TradersClub. Alles over trends! COLUMN DAVID FULLER: Mogelijke kentering dalende trend waarderingsratio s? CHARTING: Het detecteren van trends

TradersClub. Alles over trends! COLUMN DAVID FULLER: Mogelijke kentering dalende trend waarderingsratio s? CHARTING: Het detecteren van trends TradersClub Jaargang 2 september 2012 Technische analyse Alles over trends! Kwantitatieve analyse Strategische analyse COLUMN DAVID FULLER: Mogelijke kentering dalende trend waarderingsratio s? CHARTING:

Nadere informatie

Voorbeelden degelijke aandelen met verkochte call

Voorbeelden degelijke aandelen met verkochte call Voorbeelden degelijke aandelen met verkochte call Beleggers zitten op dit moment in een moeilijk pakket. Veilige obligaties leveren nauwelijks iets op, aandelen en obligaties van de Emerging Markets staan

Nadere informatie

Expect the unexpected

Expect the unexpected Kwartaal Focus 1 e kwartaal 2015 (januari) Expect the unexpected Het afgelopen kwartaal, Q4, stond in het teken van de nodige volatiliteit (beweeglijkheid) op de beurzen. In oktober daalde de AEX in 2

Nadere informatie

BIL BOARD. Te veel geld in de wereld. Financiële markten nieuws Voorjaar 2015 financial market news 07/12

BIL BOARD. Te veel geld in de wereld. Financiële markten nieuws Voorjaar 2015 financial market news 07/12 BIL BOARD Financiële markten nieuws Voorjaar 2015 financial market news 07/12 Geachte mevrouw, mijnheer, Geachte belegger, Terwijl alle optimisten de fantastische rally op de aandelenmarkten toejuichen,

Nadere informatie

Cyclische en astrologische weekanalyse voor de periode van 23-27 juni 2014

Cyclische en astrologische weekanalyse voor de periode van 23-27 juni 2014 Wekelijkse analyse van de te verwachten invloeden van cycli & planeten op de koersen. Regelmatig aangevuld met timingstools van Gann, Bayer, Bradley en anderen. Everything moves in cycles as a result of

Nadere informatie