De AEX Index op dagbasis

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De AEX Index op dagbasis"

Transcriptie

1 J a a r g a n g 2 1 Nr 5 4 m e i Het ongelooflijke gebeurde. Men zag het optreden van reacties als iets archaïsch. Naar het voorbeeld van wat er gebeurde tijdens de QE operatie in Amerika gingen veel beleggers ervan uit dat hetzelfde zou gebeuren tijdens de QE periode in Europa. De markt zou een ononderbroken hausse in gaan. Aan dit optimistische uitgangspunt werd vorige week gemorreld. De markt ging inderdaad een flinke reactie in. Maar er gebeurde meer. De prijs van het goud vloog omhoog. Hier volgde echter na twee dagen al een antwoord op. En de dollar daalde fors. Ook de rente toonde een verrassing door een forse stijging. Een verdubbeling van het effectieve rendement op 10-jaars Nederlandse Staatsleningen. Dit gebeuren moet de belegger tot denken zetten. Het meest gehoorde argument dat deze onverwachte beweging zou verklaren is de publicatie van de kredietcijfers. De kredietverlening door de banken liet voor het eerst weer een duidelijke stijging zien. Of dit de verklaring kan zijn van de onverwachte ontwikkelingen in de afgelopen week kan natuurlijk niet bewezen worden. Maar wel is het zo dat het QE programma in Amerika in het begin van de lange hausse wel degelijk een forse reactie liet zien en het is wel bekend dat het renteniveau aldaar een dieptepunt kende van1,8%, terwijl Europa met zijn 10- jaars rente bijna negatief was. Het is op dit moment ongewis wat er staat te gebeuren. Wat de aandelen betreft is het heel goed mogelijk, zoals wij hieronder zullen zien, dat de reactie voorbij is, maar de kans dat de reactie zich gaat omzetten in een correctie mag niet worden uitgesloten. Voor wat de rente betreft tasten wij volledig in het duister, gezien het gebrek aan ervaring. Er zijn geen historische statistische gegevens beschikbaar waarin de rente zo laag was als momenteel in Europa. Maar wat de Technische Analyse betreft is het duidelijk. De grafieken laten zien dat er een belangrijke draai is gemaakt. De AEX Index op dagbasis Figuur 1. AEX Index, daggrafiek Best presterende product van Vladeracken in 2015: Vladeracken Prijs<Waarde Methode + 21,6% Figuur 1 laat de ontwikkeling van de afgelopen tijd zien. In eerste instantie wijzen wij u op het stijgende kanaal. De koers is daar tot nou toe mooi binnen gebleven en hij is nu onderweg naar de onderkant. Hier vindt hij steun rond 484. De supportlijn komt ligt daar vlak onder (480) en zal over een enkele dagen samenvallen met de onderkant van het stijgende kanaal. De reactie is dus in de buurt van een steunniveau gekomen waarop hij normaliter zijn einde vindt. Wij concluderen daaruit dat de kansen groot zijn, dat de markt zich gaat herstellen. Het negatieve in dit beeld is het feit dat de twee gemiddeldes niet dichter bij elkaar zijn gekomen. Nog geen vier dagen geleden zette de AEX Index een nieuwe top op 510,55. Als men deze top met de vorige op 510,37 vergelijkt (zie de pijltjes) dan valt er nog iets op. Onder de koersgrafiek staat een AD-studie en daaronder is een Call/Put Ratio weergeven. Hierin zijn ook pijtjes aangebracht en deze pijltjes vallen samen met de pijltjes in de koersgrafiek. De AD-lijn bevestigde de hogere top niet, maar de CP-ratio deed dat wel. Beide lijken daarmede met elkaar in tegenspraak, maar de AD-lijn heeft inmiddels een diepte bereikt die wijst op een stijging. Men kan daarmede concluderen dat de onderliggende sentiment indicatoren een einde van de correctie wel degelijk mogelijk maken. Maar let op dat er (in Europa) nog geen draai te zien is en deze moet er geweest zijn wil men positief kunnen worden op de korte termijn markt. Al de rest is analyse en daarmede ook hypothetisch. En als we naar het dagplaatje van de DAX kijken dan wordt het totale beeld toch nog iets anders.

2 De DAX Index op dagbasis In figuur 2 vindt u de daggrafiek van de DAX Index uit Duitsland. Er tekent zich een onmiskenbaar onevenwichtig Kop/Schouderpatroon af. Volgens de theorie is dit patroon af en kan men nu een daling verwachten waarvan het doel te berekenen valt op De koers zou dus vanuit de laatste slotkoers nog een ruwe 600 punten omlaag moeten om daar te komen. Dit patroon spreekt dus een snel herstel tegen. Maar er is nog iets meer. Normaliter wordt een doorbaak gevolgd door een pullback. En het zou de eerste keer niet zijn dat de pullback doorschiet en het patroon daarmede ongeldig maakt. De laatste koers is een Long-Legged Doji. Dit is een notoir omkeerpatroon. Een hoger slot aanstaande maandag bevestigt een omkeer. Het is opvallend hoeveel aandelen en hoeveel indexen deze zelfde candle laten zien. Soms is het zelfs een Rickshaw man, zoals het geval is bij de DAX, hetgeen een nog sterkere omkeer candle is. De drie indicatoren daaronder divergeren negatief ten opzichte van het kortere verleden maar ze divergeren wel degelijk zeer positief ten opzichte van het iets langer achter ons liggende verleden (niet te zien in figuur 2). Daarnaast liggen zij diep hetgeen dus minder De DAX Index op weekbasis ruimte laat om verder te dalen. Wat hun boodschap is, is moeilijk te zeggen. Wij wachten daarom eerst de slotkoers van maandag af om iets zinnigs te kunnen zeggen. En wat maandag ook mag vertellen, alleen een koers die duidelijk boven komt in de komende dagen, kan een verdere daling verhinderen. Figuur 2. De DAX Index op dagbasis weekgrafieken van alle indexen. Maar wij tillen hier niet zo erg aan. Het komt voor in een dalend koerspatroon en dit type candle heeft pas echt betekenis als het als een omkeerpatroon gaat gelden. Dus op de top van een stijgend koersbeeld. In dit geval is dat niet zo en derhalve is de impact veel geringer. Het is dus heel goed mogelijk dat van hieruit de markt weer omhoog gaat, maar dan moet er op de weekchart toch heel wat gebeuren. De daling van afgelopen week die toch meer dan 400 punten betrof moet dan tenminste worden goed gemaakt. De Momentum Analyse onder in de figuur is dalende en er is nog veel ruimte om te gaan. Inmiddels is de DAX sinds zijn top op al meer dan 7,5% gedaald en er hoeft niet veel meer bij te komen of wij gaan spreken van een correctie. In dat geval wordt het scenario van Kop/Schouderpatroon zeer reëel. Figuur 3. DAX Index op weekbasis Wij blijven nog even bij de DAX teneinde naar de weekgrafiek te kunnen kijken. U ziet hem in figuur 3. Het eerste wat opvalt is de grote afstand tussen de twee gemiddeldes. Dit fenomeen ziet men overal. En het vraagt om herstel ook al kan dit lang duren. De laatste candle is door het MA10 gevallen. Het MA30 ligt zoals gezegd aanzienlijk lager. Het ligt zelfs lager dan het hierboven vermelde doel van Als de daling zich dus doorzet dan ligt er nog veel laken voor de schaar. De laatste candle is een zwarte. En het is ook een negatief Omarmingpatroon. Dit patroon ziet men in de Jaargang 21 nr 5 4 mei pagina's Redactie: Drs. B.H.M. van Dommelen & drs. G.K. van Dommelen Frankenstraat 26, 2582 SL Den Haag De Technische Belegger is een uitgave van Vladeracken BV, vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Abonnement: Gratis voor cliënten van Vladeracken Vermogensbeheer Grafieken m.b.v. Tradestation 2000i; koersen TC2000 & EuroBench. ; Tel.:

3 De AEX Index op maandbasis Figuur 4. Conclusie In figuur 4 geven wij u een blik op de AEX Index maar dan wel over een veel langere termijn. Het oplopende kanaal in figuur 1 begon in In figuur 4 ligt het begin van het kanaal in de laatste maanden van 2008, dus voor de crisis. Met de laatste top brak de AEX uit het oplopende kanaal. En de weerstand van een oude neklijn werd gebroken. Ook een Fibonacci weerstand moest er aan geloven. Deze beide weerstanden fungeren nu als steun en derhalve is de weg omlaag, als deze al wordt ingeslagen, niet gemakkelijk. De laatste candle belooft echter niet zo veel goeds want men mag hem betitelen als een Gravestone en dit is een typisch toppatroon. De Momentum Analyse stijgt en heeft nog voldoende ruimte. Maar al met al moet de conclusie zijn dat de mogelijkheid van een inzettende correctie (want de markt moet toch zeker met meer dan 10% dalen wil het maandbeeld echt negatief worden) reëel is. In Amsterdam hebben we nog maar 4,5% gehad, zodat een eventuele correctie nog heel wat van uw belegde vermogen kan afsnoepen. Het is spannend dezer dagen op de beurs. Er is een kans dat de reactie voorbij is, maar er is ook een grote kans dat het oude gezegde, dat u moet maken dat u weg komt in de maand mei, opgeld gaat doen. De toevloed aan liquide middelen door de Centrale Banken van onder anderen die van Europa en van Japan pleiten ervoor dat de hausse zich doorzet. Maar de markt zelf vertoont tekenen van uitputting. Niet alles is negatief, een doemscenario is niet zonder meer zeker, maar grote voorzichtigheid is op dit moment geboden. Komende week zal al beginnen met een uitsluitsel. En wie weet zal de opklaring vanuit Griekenland wel een steun in de goede richting zijn. Het is belangrijk vast te stellen dat de markt op de korte termijn weliswaar argumenten bevat die op een herstel wijzen, maar de draai naar boven is nog nergens ingezet en zolang dat niet het geval is blijft de markt negatief. De Rente De AEX op maandbasis De grootste verrassing afgelopen week was natuurlijk de sprong omhoog in de rente. Niemand had daaraan gedacht. Ook in Amerika maakte de rente een sprong, maar dat was daar niet zo verrassend, want de financiële wereld is ervan overtuigd dat de rente aldaar in de komende maanden in hoe dan ook omhoog gaat (zij het dat de verwachtingen ten aanzien van het tempo van de verwachte stijging recentelijk nogal getemperd zijn). Het was vooral de langere rente die de sprong maakte. In figuur 5 tonen wij u een vereenvoudigde Yieldcurve. U ziet bovenaan in deze figuur de daggrafiek van het effectieve rendement op 10-jaars Nederlandse Staatsleningen. Daaronder staat dat van de 2 jaars leningen. Het quotiënt van beide vindt u in de derde grafiek en zoals te zien is heeft de sterke stijging van de 10-jaars rente dit quotiënt enorm omhoog gebracht tot op of net boven de dalende trendlijn. Het is nog te vroeg om te stellen dat deze trend zich zal doorzetten. Maar wel belangrijk is het om zich als belegger te realiseren wat dit voor de Yieldcurve in Europa betekent. Deze was in de afgelopen weken gevaarlijk vlak geworden en dat is zeer negatief voor het verdienmodel van banken en levensverzekeringsmaatschappijen. De uitbraak die u in de ratioverhouding onderin de figuur ziet duidt er op dat de lange rente harder stijgt dan de korte. En dat is positief voor banken en verzekeraars. Dat de rente in het algemeen weer stijgt is ook positief voor pensioenfondsen en verzekeraars omdat daarmee de rekenrente weer oploopt. Hoe het ook zij, de stijging van de afgelopen tien dagen is een significante en een die is ontstaan in een fase waarin de ECB in hoog tempo bezig is met het opkopen van staatsobligaties, een contradictie dus. Figuur 5. De rente 3

4 Wat precies de consequenties zullen zijn valt nog niet te zeggen omdat er technisch nog geen sprake is van een duidelijke bodem. Maar het is heel goed mogelijk dat de bodem pas een feit is als de 10- jaars rente al weer op 1% staat. Eerste doel is in ieder geval 0,65%! US$ versus In figuur 6 staat de weekgrafiek van de dollar. Afgelopen week is hij door zijn steun op 90 gevallen. Er werd een dubbele top gevormd en de doorbraak door het 90-niveau (de neklijn) bevestigde deze top. Er kan nu een doel berekend worden dat ligt op 85 / 84. Er zijn geen redenen in de grafiek te vinden, die erop wijzen dat hij daar niet zal komen. De Momentum Analyse geeft deze ook niet, maar de ruimte die men hier ziet lijkt beperkt. Voorlopig houden wij het daarom op een verdere daling van de dollar. De recente draai in de rente kan ook grote consequenties krijgen voor de $- -verhouding. Als de rente in Europa weer gaat stijgen en daarbij een stuk van het verschil met de $-rente inloopt, dan wordt de $ aanmerkelijk minder interessant en komt het aloude probleem van de $ weer naar voren. De $ is, in verhouding tot de, een zwakgeld valutaeenheid. Waar Europese overheden in lijn met het Duitse beleid uitgaan van begrotingsdiscipline (ook al wordt daar niet altijd strikt aan gehouden, het De prijs van een troy ounce goud Even leek het erop dat het dan toch zou gebeuren. De prijs van een troy ounce Goud vloog omhoog. De pret was echter van korte duur. En op de weekgrafiek (zie figuur7) van de World Gold Index is er eigenlijk niets te zien. Het steunniveau van US$1.162 is bijna weer bereikt en de grafiek ziet er negatief uit. Wij houden het op een verdere daling of hooguit een consolidatie. Een stijging tot US$1.300 of een draai omhoog van beide gemiddeldes dient door de voorzichtige belegger afgewacht te worden alvorens een positie in te nemen. De prijs van een vat Brentolie Vanaf het dieptepunt medio januari van dit jaar op US$45,19 is de prijs van een vat Brentolie weer gekomen op een slotkoers afgelopen vrijdag van US$ 66.78, zoals te zien is in figuur 8 waarin wij de daggrafiek hebben opgenomen. De kansen zijn groot dat het hier even bij blijft want de %R indicator ligt al hoog. Hiermede in tegenstelling heeft de Momentum Analyse nog veel ruimte. Hij is pas afgelopen week gaan stijgen, hetgeen frappant is. Intussen heeft het MA10 het MA30 doorschreden (Golden Cross), de weerstand op US$63 werd gebroken, het MA150 werd doorschreden alsmede de dalende trendlijn. Het leven lacht de sjeiks dus weer toe. Maar de algemene beleid is er toch op gericht om de tekorten onder 3% van het Bruto Binnenlands Product te houden) is het Amerikaanse antwoord op problemen altijd geweest het drukken van meer Dollars. Dat is op de lange termijn zeer negatief voor de $ ten opzichte van de. De toekomst zal het leren, maar beleggers moeten een draai in de $- -verhouding zoals wij afgelopen weken gezien hebben zeer serieus nemen. Het maakt een verhouding van 2 $ voor elke op termijn veel waarschijnlijker dan pari! Figuur 6. US$ versus Figuur 7. Goud in $ per troy ounce belangrijke weerstand rond US$75 ligt nog ver verwijderd. Pas als deze genomen is durven wij te stellen dat de oliecrisis voorbij is. Dit neemt niet weg dat het ernaar uitziet dat het zo vaak genoemde doel van US$30 of US$40 nu toch naar het rijk der fabelen verwezen kan worden. 4

5 Figuur 8. Brentolie in US$ per vat Wij maken ons dan ook op voor de volgende positieve maand van het jaar. Beleggen bij Vladeracken April is een maand van consolidatie geworden. Behalve de Amsterdam Selector, waar Galapagos voor een positief resultaat voor de maand zorgde, en de obligatieportefeuilles, waar de rentedaling aan het begin van de maand nog voor positieve resultaten zorgde, hebben alle modellen een klein stapje terug gezet. Gemiddeld genomen zijn de rendementen met iets meer dan 1% teruggelopen. Maar de risico's in de meeste portefeuilles zijn ook teruggelopen, want de meer risicovolle posities werden al eind maart verkocht. De tik die in de voorbije dagen is uitgedeeld op de beurzen heeft ons daarmee niet onberoerd gelaten, maar nergens daalden de resultaten harder dan de algemene beursindices zelf. Ondertussen is het dividendseizoen begonnen en lijkt de fase van consolidatie al weer bijna voorbij. Alleen in de obligatiemarkt verwachten wij nog een pas op de plaats te zullen maken, want de rentestijging van de voorbije dagen is significant in die zin dat zij wijst op een belangrijke lange termijn kentering. Obligaties zijn daarmee een groot risico geworden, met name waar de looptijden lang zijn. Gelukkig hebben wij vrijwel geen langlopende obligaties in de portefeuilles van onze cliënten en is de rentegevoeligheid daarmee zeer beperkt. Onze portefeuilles zullen slechts beperkt te lijden hebben onder een rentestijging. Tabel 1 Resultaten vermogensbeheer Vladeracken BV * Risico profiel Methode t/m 1- mei Doel per jaar Zeer defensief Stamrechtportefeuilles 8,3 % 8,2 % -/- 1,6 % 7,8 % 4,0 % 0,4 % 4,0 % 4 % Defensief Obligatieportefeuille 9,8 % 10,0 % 3,2 % 7,9 % 3,2 % 0,8 % 4,1 % 4 % Matig Mix aandelen / obl. 17,8 % 13,3 % -/- 7,4 % 11,6 % 6,5 % -/- 0,9 % 14,3 % 6 % Matig / fondsen Fund Selector 34,3 % 13,1 % -/- 12,7 % -/- 1,1 % 6,6 % 3,6 % 3,0 % 6 % Normaal PRIJS<Waarde 44,8 % 14,2 % -/- 38,5 % 8,8 % 10,8 % -/- 16,0 % 21,6 % 8 % aandelen Actief aandelen Amsterdam Selector 14,3 % 16,8 % -/- 15,9 % 3,5 % 15,3 % -/- 2,8 % 18,6 % 8 % Wereld Selector 6,0 % 14,0 % -/- 10,5 % 16,0 % 47,7 % -/- 4,4 % 9,8 % 8 % Benchmark AEX Index 36,4 % 5,7 % -/- 11,9 % 9,8 % 17,2 % 5,6 % 14,9 % EuroStoxx 50 21,0 % -- 5,4 -/- 17,1 % 13,8 % 17,9 % 1,2 % 14,9 % % * Het gaat hierom het netto behaalde rendement, ná alle kosten van de beheerder. Voor oudere cijfers verwijzen wij u naar onze website. Meer informatie over vrijwel alle effectentransacties, welke wij in de portefeuilles van onze cliënten hebben uitgevoerd en andere beleggingsoverwegingen, welke uit onze dagelijkse analyses voortvloeien, treft u aan op onze website, en/of op de website van De Technische Belegger, waar u onderaan de meest recente uitgave, het laatste artikel op onderwerp gegroepeerd aantreft met een link naar het feitelijk stuk. De volgende uitgave van de Technische Belegger verschijnt op maandag 1 juni Blog, Twitter, Linked-In, Alex Op de website van Vladeracken kunt u in onze Publicaties artikelen vinden over de effecten waarin wij al dan niet beleggen alsmede een wekelijkse update van onze beleggingsvisie. Deze artikelen hebben wij tevens gekoppeld aan een Twitter-, en zakelijk Facebookaccount en het Linked-In-netwerk. Wie zich aanmeldt als volger (Twitter) of wie zich in het Linked-In-netwerk opgeeft als contact van G.K. van Dommelen, wordt vervolgens doorlopend van nieuwe publicaties op de hoogte gebracht. 5

Brains & Analysis terugblik. De belangrijkste voorspelling van afgelopen weekend was:

Brains & Analysis terugblik. De belangrijkste voorspelling van afgelopen weekend was: Brains & Analysis terugblik De belangrijkste voorspelling van afgelopen weekend was: Ervan uitgaande dat de SPX in het staartje zit van Primary 3 lijkt max 1970 haalbaar. In het geval van van het wigpatroon

Nadere informatie

Brains & Analysis terugblik

Brains & Analysis terugblik Brains & Analysis terugblik De belangrijkste voorspelling van afgelopen weekend was: In De komende maanden verwacht ik een uiterst grillig koersverloop op de aandelenmarkten Aandelen in Europa zijn voorlopig

Nadere informatie

Renterisico. in een pensioenbalans

Renterisico. in een pensioenbalans Renterisico in een pensioenbalans Wilt u meer weten over renterisico s, swaps en swaptions? Neem dan contact op met uw Account CIO of met onze balansmanagement adviseurs Bas Scholten via bas.schoiten@achmea.ni

Nadere informatie

Update financiële markten

Update financiële markten Update fi 5 september 2014 Terugblik aandelen augustus Geopolitieke conflicten naar de achtergrond Wederom goede rendementen met obligaties Vooruitzichten voor september Meer stijgingspotentieel aandelen

Nadere informatie

AEX gaat naar 430 én meer! WAvisie s Technische Analyse (week 18-2014)

AEX gaat naar 430 én meer! WAvisie s Technische Analyse (week 18-2014) Speciaal voor de lezers van Wallstreetweb.nl presenteert WAvisie in dit rapport haar huidige visie op de AEX en presenteert een aandeel geselecteerd met grote opwaartse koerspotentie. WAvisie is een initiatief

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor Beleggers

Nieuwsbrief voor Beleggers Nieuwsbrief voor Beleggers Jaargang 11, nummer 1 april 2009 AANDACHT VOOR. Het Finles Liquid Macro Fund. Op 31 maart 2009 lanceerden wij dit fonds. In de huidige marktomstandigheden zien wij dat macro-economische

Nadere informatie

Leren Beleggen. Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010

Leren Beleggen. Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010 Leren Beleggen Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010 Welkom (nieuwe) belegger. U bent begonnen aan een nieuwe hobby die ontzettend leuk kan zijn. Is zeg kan zijn, want ik zal u in dit rapport de realiteit

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 26 augustus 2014 Rentevisie Update augustus 2014 Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Tegenvallende groei in de VS in het eerste kwartaal,

Nadere informatie

Voorspelling van aandelenkoersen op. basis van nieuwsberichten

Voorspelling van aandelenkoersen op. basis van nieuwsberichten Voorspelling van aandelenkoersen op basis van nieuwsberichten Michael van Kempen (283858) Bachelorscriptie Informatica & Economie Begeleider: dr. ir. J. van den Berg Juli 2006 1. Introductie... 3 1.1 Het

Nadere informatie

On the sunny side of the street.. (Louis Armstrong) April 2015

On the sunny side of the street.. (Louis Armstrong) April 2015 Kwartaalbericht On the sunny side of the street.. (Louis Armstrong) April 2015 Samenvatting In het eerste kwartaal 2015 was het enthousiasme op financiële markten nog altijd groot. Vrijwel alle beleggingscategorieën

Nadere informatie

UITLEG VAN HET 10-STAPPENPLAN

UITLEG VAN HET 10-STAPPENPLAN TOSTRAMS GOUD Uw winst, ons werk Kijk op www.tostrams.nl T i e n - s t a p p e n p l a n Inhoud 2 De markt heeft altijd gelijk. 10-STAPPENPLAN - STAP 1 3 De zijwaartse trading range. 10-STAPPENPLAN - STAP

Nadere informatie

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2015. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2015. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli INHOUD Kwartaalbericht Samenvatting De marktontwikkelingen in het tweede kwartaal van 2 Het beleggingsbeleid in het Groeifonds 4 Het

Nadere informatie

UITLEG VAN HET 10-STAPPENPLAN

UITLEG VAN HET 10-STAPPENPLAN TOSTRAMS Active Met Turbo s en SMS Tips! Kijk op www.tostrams.nl W e e k b l a d T e c h n i s c h e A n a l y s e Inhoud 2 De markt heeft altijd gelijk. 10-STAPPENPLAN - STAP 1 3 De zijwaartse trading

Nadere informatie

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen Beleggingsvisie Extra rendement nog steeds mogelijk Pagina 4 Relatie aan het woord over de lage rente: William van Ettinger Pagina 9 Een kijkje in de keuken van Aegon Pagina 16 Jaargang 18 april 2015 2

Nadere informatie

RBS MARKETS MAGAZINE

RBS MARKETS MAGAZINE RBS MARKETS MAGAZINE www.rbs.nl/markets december 2010 De wondere wereld van technische analyse door Nico Bakker Europa kan sterker uit deze crisis komen RBS-rentestrateeg Andy Chaytor verwacht lage rente

Nadere informatie

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 SCHOLENSTRIJD.NL Lesbrief Beleggen Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 Bewerkt van oorspronkelijke uitgave 2008 Stichting leerplanontwikkeling (), Enschede, IEX Mediagroep, Amsterdam Alle

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Januari 2015 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Rabobank Particulieren & Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

Wat u moet weten over beleggen

Wat u moet weten over beleggen Rabo BedrijvenPensioen Wat u moet weten over beleggen Beleggen voor het Rabo BedrijvenPensioen Uw werkgever betaalt pensioenpremies voor het Rabo BedrijvenPensioen. In deze brochure leest u hoe we deze

Nadere informatie

Mei 2010 KILL THE MONSTER WHILE IT IS LITTLE AANDACHT VOOR.

Mei 2010 KILL THE MONSTER WHILE IT IS LITTLE AANDACHT VOOR. Mei 2010 AANDACHT VOOR....De Hollandse Hedge Fund Tracker! Met gepaste trots hebben wij 3 mei jongstleden de Hollandse Hedge Fund Tracker gelanceerd. Het begon allemaal op 1 januari 2009. In samenwerking

Nadere informatie

Bachelorproef. Aandelen technisch bekeken

Bachelorproef. Aandelen technisch bekeken Campus Aalst Arbeidstraat 14 BE-9300 Aalst T +32 53 73 07 00 fbo@hogent.be www.hogent.be/fbo Bachelorproef Aandelen technisch bekeken Opleiding Bedrijfsmanagement Student: Pieter Van Oudenhove Afstudeerrichting:

Nadere informatie

Succesvol worden op de beurs!

Succesvol worden op de beurs! 2013 Succesvol worden op de beurs! Kom erachter hoe het mij is gelukt om 122.000, - winst te behalen in een periode van 5 jaar tijd! Puur en alleen door me te richten op het kopen en verkopen van aandelen,

Nadere informatie

AANDACHT VOOR... IS DE CRISIS EINDELIJK VOORBIJ? DEEL II

AANDACHT VOOR... IS DE CRISIS EINDELIJK VOORBIJ? DEEL II AANDACHT VOOR...... het jongste fonds van Finles! Op 1 oktober jongstleden vierde het Finles Alternative Bond Fund (FABF) zijn eerste verjaardag. Het behaalde rendement, zowel absoluut als in vergelijking

Nadere informatie

Turbo s & Trading. Lees verder op pagina 4. RBS Markets Nummer 347, 18 december 2012

Turbo s & Trading. Lees verder op pagina 4. RBS Markets Nummer 347, 18 december 2012 RBS Markets Nummer 347, 18 december 2012 Turbo s & Trading Technische Analyse Goud goud verliest glans... P2 De week in Turbo P3 Ontmoet RBS P4 Seminars en webinars agenda Overzichten Langzaam arm of langzaam

Nadere informatie

Intraday traden met cycli

Intraday traden met cycli Balpen OKTOBER 2007 Toen de Amerikanen begonnen aan bemande ruimtevaart was er uiteraard ook behoefte aan schrijfgerei in de ruimte. Er werden door de Nasa miljoenen dollars gespendeerd aan de ontwikkeling

Nadere informatie

De eeuw van het aandeel

De eeuw van het aandeel De eeuw van het aandeel Auteur(s): Eichholtz, P.M.A. (auteur) Koedijk, C.G. (auteur) Otten, R. (auteur) De auteurs zijn werkzaam aan het Limburg Institute of Financial Economics van de Universiteit Maastricht.

Nadere informatie

Beleggen is er voor iedereen! (deel 2)

Beleggen is er voor iedereen! (deel 2) Beleggen is er voor iedereen! (deel 2) Beleggen is er voor iedereen! Dat moet u goed weten. Ik zal u in maar liefst 15 delen een wegwijs maken doorheen de fascinerende wereld van beleggen. Op het einde

Nadere informatie

Beren op de weg. Dieptepunten op de beurs. Profielwerkstuk Beren op de weg Dieptepunten op de beurs. Door: Wouter van Erve Gijs Spijkers

Beren op de weg. Dieptepunten op de beurs. Profielwerkstuk Beren op de weg Dieptepunten op de beurs. Door: Wouter van Erve Gijs Spijkers Beren op de weg Dieptepunten op de beurs Door: Wouter van Erve Gijs Spijkers V6C V6C Gekozen vakken: Geschiedenis, economie Begeleider: H. van der Burght Vakdocenten: F. van Gils (geschiedenis) C. Mol

Nadere informatie

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld De meeste beleggers, zowel institutionele als particuliere, zullen ontdekken dat het volgen van de financiële markten met minimale kosten de beste manier

Nadere informatie

Zomerspecial : Technische analyse Laat de grafieken spreken!

Zomerspecial : Technische analyse Laat de grafieken spreken! 29 Advies voor spaarders, beleggers en investeerders 28 juli 2009 www.belegger.be Zomerspecial : Technische analyse Laat de grafieken spreken! In deze zomerspecial geven we u de basisbeginselen van technische

Nadere informatie

Hoe onwaarschijnlijk zijn negatieve rentes?

Hoe onwaarschijnlijk zijn negatieve rentes? ARTIKEL 11 maart 2015 Voor professionele beleggers Hoe onwaarschijnlijk zijn negatieve rentes? Negatieve rentes voor obligaties met lange looptijden zijn volgens de financiële markten niet onwaarschijnlijk.

Nadere informatie