Gevoel voor Veiligheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gevoel voor Veiligheid"

Transcriptie

1

2 Je veilig voelen leidt tot betere prestaties, goede gezondheid en minder stress. Het NL-IPV gelooft dat mensen zelf ook in staat zijn om hun eigen gevoel van veiligheid te beïnvloeden. Zelfcontrole, kennis van agressie, beïnvloedingsvaardigheden en veiligheidsbewustzijn helpen mensen om zich veilig te voelen. Het NL-IPV heeft als doel mensen en organisaties te helpen dit veiligheidsgevoel te optimaliseren en veiligheid te kunnen waarborgen. Het NL-IPV verzorgt trainingstrajecten voor overheidsinstanties, gemeenten, ondernemers en organisaties met een maatschappelijke doelstelling. Het NL-IPV is gespecialiseerd in gedrag en communicatietrainingen gerelateerd aan agressie en veiligheid. Ook adviseren en begeleiden wij organisaties, door de verschillende transitiefasen heen, bij de ontwikkeling en implementatie van agressiebeleid. Training Omgang met agressie Het NL-IPV verzorgt trainingen omgang met agressie. Voorafgaand aan agressie is er vaak sprake van afwijkend gedrag of een afwijkende situatie. Meer dan 70% van dit gedrag is non-verbaal. Het NL-IPV leert je hoe je dit gedrag kan herkennen en een inschatting van de situatie te maken. Wanneer je met afwijkend gedrag of agressie te maken krijgt, reageert je lichaam met Vlucht en Vecht reacties. Dit is ons natuurlijk overlevingssysteem. In de trainingen leer je om deze reacties bij jezelf te herkennen en te beïnvloeden. Zo kom je tot zelfcontrole! Wanneer je je eigen reacties kan beïnvloeden, kan je ook gedrag van anderen beïnvloeden. Hierdoor blijf je uit het actie-reactie patroon en kan je professioneel werken aan relatieherstel. In de training omgang met agressie komt aan bod; het inschatten van een agressieve situaties omgang met verschillende soorten agressie; frustratie-, instrumentele-, en psychopathologische agressie, maar ook zelfcontrole-technieken. Er wordt getraind met de 3 R s, reactie, regulatie en regisseren. De 3 R s zijn makkelijk te onthouden en geven de cursist inzicht in het ontstaan van agressie, de eigen reactie hierop en vaardigheden tot beïnvloeding van de agressie. Agressie-, veiligheid- en geweldprotocollen zijn een goede basis voor deze training en worden wanneer aanwezig verwerkt in het trainingsprogramma. In de agressie trainingen werken wij met professionele trainingsacteurs om tot een realistische weergave van de praktijk te komen. De acteurs reageren op gedrag van de deelnemers en geven feedback vanuit hun rol. Dit heeft tot gevolg dat de deelnemer direct geconfronteerd wordt met het effect van zijn interne spanningen, neutraliteit en handelswijze naar de klant.

3 Training Derde partij interventie De training derde partij interventie is vooral geschikt voor managers, teamleiders en groepshoofden. In deze maatwerktraining leren de deelnemers hoe neutraal een conflict te benaderen, om strijd te negeren en hoe je vooral door fysieke sturing regie kunt voeren tijdens je interventie. Naast het relatieherstel, gaat het er vooral ook om dat de collega weer in zijn of haar professionaliteit wordt hersteld. Werkwijze De training is een combinatie van theorie en praktijk. Kennis en inzicht worden verkregen door het onderwijsleergesprek en theorieoverdracht. Daarnaast wordt met hulp van een acteur simulaties geoefend. Simpel gezegd is een derde partij een persoon of een groep personen die als buitenstaander de betrokken conflictpartijen tracht te helpen bij het bereiken van een regeling of oplossing voor hun conflict. Doordat zij zelf niet primair bij het conflict betrokken is, geen direct belang heeft bij een bepaalde uitkomst (misschien wel dat er een oplossing komt), kan zij zich gemakkelijker buiten het conflict houden en is dus ook niet zo onderhevig aan processen die een conflict doen escaleren. Zij kan daardoor een betrouwbaarder inschatting maken van de posities en eigenlijke belangen van de partijen, de aard van de misverstanden en dergelijke. Haar woorden en handelen krijgen daardoor ook een grotere geloofwaardigheid en er wordt meestal ook een groter gewicht aan toegekend, juist voor zover zij niet direct betrokken is en daardoor (nog) niet besmet. Dit gaat zeker op wanneer de derde partij door beide partijen is gevraagd hen te helpen, en voor zover zij erin slaagt zich buiten het conflict te houden en relatieherstel voor ogen houd.

4 Voor wie? Leidinggevende en directieleden. Soms is deze taak toebedeeld aan leden van een interventieteam. Wat leert je? je kent de specifieke eisen die het ordegesprek stelt. je bent je bewust van het krachtige effect van het ordegesprek. In simulaties hebt je geleerd met welke valkuilen je rekening moet houden. je bent je bewust van je eigen reactie op agressie en jouw denkbeelden over agressie. je kent het doel en de functie van het ordegesprek. je bent je bewust geworden van het belang van een gedegen voorbereiding. je kunt de meest effectieve voorwaarden voor het ordegesprek creëren. je hebt de gesprekstechnieken voor het ordegesprek eigen gemaakt. je kent het verschil tussen ordemaatregelen en sancties. Training ordegesprekken Elke medewerker mag en kan een klant of bezoeker aanspreken op wangedrag. En vaak is dat ook voldoende om iemand tot de orde te roepen. Maar soms zijn misdragingen buiten proportioneel of wordt de medewerker volkomen genegeerd. Dan moet kan een organisatie krachtiger middelen inzetten. Het ordegesprek! Het ordegesprek is een manier om de klant duidelijk te maken dat de norm is overschreden. De organisatie stelt voorwaarden waaronder toekomstige dienstverlening kan plaatsvinden of legt een sanctie op. In tegenstelling tot de meeste gesprekssoorten is het ordegesprek hoofdzakelijk een monoloog. Het voeren van een ordegesprek vraagt een gedegen voorbereiding en een goede gesprekstechniek. Deze gespecialiseerde training biedt deelnemers gespreksvaardigheden en leer je hoe je een ordegesprek moet voorbereiden, de inhoud af te bakenen en het gesprek in goede banen te leiden. Agressieprotocollen en huisregels vormen de basis van deze training. Werkwijze De cursus ordegesprekken is een combinatie van theorie en praktijk. Kennis en inzicht worden verkregen door het onderwijsleergesprek en theorieoverdracht. Daarnaast worden de ordegesprekken met hulp van een acteur in simulaties geoefend.

5 Het gebruik van het GIR door bestuurders, raads- en commissieleden Het GIR is geschikt voor gebruik door bestuurders, raads- en commissieleden. Ook zij kunnen zelf of via een aangewezen derde registreren. Geregistreerde gegevens zijn alleen zichtbaar voor de daartoe door de organisatie geautoriseerde personen. Gemeenten die al op deze wijze met het GIR werken, hebben afspraken gemaakt over de routing van een melding. De gemeentesecretaris is dan bijvoorbeeld de contactpersoon voor de burgemeester, de burgemeester is de contactpersoon voor de wethouders en de griffier voor raads- en commissieleden. Waarom gebruiken gemeenten GIR voor bestuurders, raads- en commissieleden? Gemeenten die ook bestuurlijk en politiek al met GIR werken, kiezen hiervoor om een aantal redenen. 1. Zij hechte veel waarde aan bestuurlijk en politiek voorbeeldgedrag en bestuurlijke en ambtelijke eenheid. Als van de ambtelijke organisatie wordt verwacht dat er een duidelijke grens wordt gesteld, dan werkt dat alleen als die lijn ook bestuurlijk en politiek wordt gehanteerd. 2. Het werken in een systeem geeft een goed overzicht, zodat beleid en maatregelen in de volle breedte kunnen worden ontwikkeld en uitgezet. Dat komt ten gunste van alle betrokkenen. 3. De eenvoud van het systeem voor bestuurders, raads- en commissieleden kan de drempel verlagen om te melden. Training weerbaar bestuur Raadsleden zijn samen met wethouders en de burgemeester de eerste bestuurslaag binnen een gemeente. De besluiten die zij nemen hebben directe gevolgen voor burgers, die hier niet altijd blij mee zijn. Het komt steeds vaker voor dat politieke ambtsdragers worden bedreigd en geïntimideerd of zelfs fysiek aangevallen naar aanleiding van (mogelijke) besluiten. In 2009 kreeg 49% van de gemeenteraadsleden te maken met verbale agressie, fysieke agressie, discriminatie en seksuele intimidatie. Door de toenemende vraag van gemeenten wat zij hier tegen kunnen doen, heeft het NL-IPV een compact trainingsprogramma ontwikkeld. In dit programma wordt ingegaan op zelfcontrole en inzicht in agressie en beinvloedingsvaardigheden. Het trainingsprogramma duurt 2 uur en kan s avonds plaatsvinden. Voorafgaand aan de training krijgen de deelnemers ondersteunde theorie behorende bij de training. Zij worden bekend gemaakt met: Verschillende vormen van agressie en hoe deze te beïnvloeden Inzicht in eigen gedragsneiging en zelfcontrole Registratie in het GIR Agressieprotocol en routing binnen eigen gemeente

6 Training interventieteam Steeds meer gemeenten maken gebruik van interventiemedewerkers. Het bieden van collegiale ondersteuning wordt erg gewaardeerd en als prettig ervaren. Een interventieteam draagt bij aan het veilig voelen binnen de eigen organisatie, een groter draagvlak op het gebied van veiligheid. Ook wordt afwijkend gedrag vaker besproken en beter geregistreerd. Interventieteams zijn niet alleen functioneel binnen gemeenten. Ook warenhuizen, supermarkten, zorginstellingen en ziekenhuizen kunnen baat hebben bij het installeren van een interventieteam. De basistraining interventieteam is een 3 daagse training. De training kenmerkt zich door veel praktijkgerichte oefeningen. Tijdens de training wordt er gewerkt met professionele acteurs. Een interventieteam kan je het best vergelijken met de BHV (bedrijfshulpverlening). Een interventieteam opereert in twee of drietallen en wordt speciaal opgeleid om bijstand te verlenen wanneer de organisatie of haar medewerkers geconfronteerd worden met lastig gedrag of agressie. Het interventieteam is niet een groep uitsmijters. Een interventieteam komt bij (geëscaleerde) situaties tussen twee andere partijen. Zij wordt daarmee de derde partij en pleegt haar interventie. Het uitgangspunt bij derde partij interventies is relatieherstel. De leden van een interventieteam leren een goede inschatting van de situatie te maken, met in acht name van de veiligheidsnormen binnen de organisatie. Het interventieteam leert om zoveel mogelijk fysiek contact te vermijden. Ook komt samenwerking met politie aan de orde. Rapportage, registratie en evaluatie van incidenten is belangrijk om een professioneel interventieteam operationeel te houden. Het voordeel van een interventieteam: De interventieteam leden; zijn werkzaam binnen en loyaal naar de organisatie, zijn bekend met de klantdoelgroep, collega s en bedrijfswaarden en normen, zijn productief in de organisatie aanwezig. verhogen het interne veiligheidsgevoel en draagvlak, zijn gemotiveerd om te interveniëren, kunnen eventueel collegiale opvang en nazorg verlenen.

7 Training veilig op huisbezoek Voor wie? Medewerkers van sociale dienst Medewerkers van WMO Wijkverpleegkundige Trombosedienst Thuiszorgmedewerkers Huisartsen Tijdens een huisbezoek loop je meer risico dan wanneer je op je werk met cliënten spreekt. Neem daarom altijd de veiligheidsregels in acht. Je bent tijdens een huisbezoek op jezelf aangewezen. Bereid je daar op voor! Werkwijze De cursus kenmerkt zich door zijn praktische karakter. Vooral het oefenen met medewerking van een professionele acteur is van belang in deze training. Kennis en inzicht worden verkregen door het onderwijsleergesprek, het voorbereiden van het huisbezoek, do and don t en hoe breek je je huisbezoek af. Heb je trouwens het nummer van de politie en collega's al geprogrammeerd in je mobiele telefoon? Dat is wel zo makkelijk, vooral als het er op aankomt! Veel mensen vinden het huisbezoek een lastig onderdeel van hun taak. En dat is niet voor niks. Je werkplek is nu ineens de huiskamer van een klant. Jij bent degene die op bezoek komt. Maar moet je, je dan ook houden aan de huisregels van de klant? Moet je de schoenen uitdoen als de klant dat vraagt? Moet je in de rook gaan zitten, omdat de klant rookt? Is die hond echt wel zo braaf als de klant zegt? En moeten al die andere mensen nu echt bij het gesprek blijven? Een paar van de vele vragen waar medewerkers over piekeren. Regie voeren in een situatie waar jij te gast bent, maar ook professioneel je werk moet doen is lastig, maar zeker te leren.

8 Wat houd het ondersteuningsprogramma in? Voor interventieteams en medewerkers is er een WhatsApp groep, waarin zij vragen kunnen stellen aan de trainer. Vragen van medewerkers per worden binnen 24 uur beantwoord. Iedere deelnemer ontvangt 2x per jaar een nieuwsbrief, waarin belangrijke punten uit de training worden herhaalt en nieuwe ontwikkelingen worden aangehaald. Ondersteuningsprogramma Het ondersteuningsprogramma van het NL-IPV is opgezet om uw organisatie en personeel optimaal te ondersteunen op die momenten dat het er toe doet. Deelnemers in trainingen gaven regelmatig aan dat zij behoefte hebben aan raad en daad op het moment dat zij met lastig gedrag of situaties te maken hebben. Zij zijn vaak blij met de trainingen die zij krijgen, maar de stof zakt weer weg. 6 x per jaar is er een trainer op locatie aanwezig. Medewerkers kunnen gesprekken samen met de trainer voorbereiden en oefenen, maar ook mogen zij lastige situaties nabespreken.! De kosten van dit ondersteuningsprogramma zijn expres zo laag mogelijk gehouden. Wilt je meer weten over dit programma of over trainingen van het NL-IPV, neem dan contact met ons op. NL-IPV Eekterweg 10 Vaassen of Het aanleren van fysieke en gespreksvaardigheden in trainingen is natuurlijk van belang, maar niet iedereen heeft dat na een training perfect in de vingers. Het NL-IPV heeft daarom ondersteunend aan de trainingen een service opgezet die moet bijdragen om het agressiebeleid in jullie organisatie goed te implementeren en er voor te zorgen dan een ieder beslagen ten ijs kan komen.

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

1.5 TRAININGEN VOORKOMEN VAN EN REAGEREN OP PUBLIEKSAGRESSIE 1

1.5 TRAININGEN VOORKOMEN VAN EN REAGEREN OP PUBLIEKSAGRESSIE 1 1.5 TRAININGEN VOORKOMEN VAN EN REAGEREN OP PUBLIEKSAGRESSIE Onderdeel van de Arbocatalogus Agressie en Geweld 2.0, sector Gemeenten Doelgroep Inhoud Gerelateerde documenten Coördinatoren Agressie en Geweld,

Nadere informatie

Handboek bij agressie en ander ongewenst gedrag. Gemeente Delft

Handboek bij agressie en ander ongewenst gedrag. Gemeente Delft Handboek bij agressie en ander ongewenst gedrag Gemeente Delft 1 Datum: februari 2013 Versie: versie 4. 1. Inleiding 2. Aanleiding 3. Doel 4. Beleidsuitgangspunten Agressie en ander ongewenst gedrag 4.1.

Nadere informatie

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen Scala is het expertisecentrum voor emancipatie en participatie in Rotterdam. Scala zet zich in voor de structurele verbetering

Nadere informatie

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt!

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt! CNV Cursusprogramma > Leren werkt! 2012 1 Workshops Leren werkt! Feedback geven en ontvangen Timemanagement Loopbaancheck Flow in je werk Profileren kun je leren Netwerken Cursussen Emotionele intelligentie

Nadere informatie

Gedragscode TriviumLindenhof

Gedragscode TriviumLindenhof Gedragscode TriviumLindenhof Hierbij presenteren wij de vernieuwde TriviumLindenhof-gedragscode. De gedragscode dient ervoor om helderheid en ondersteuning te bieden aan de medewerkers in hun dagelijks

Nadere informatie

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken 1. Inleiding Uiteraard vinden er dagelijks veel gesprekken plaats, verschillende soorten van gesprekken.

Nadere informatie

Missie Olympiatrainingen:

Missie Olympiatrainingen: Missie Olympiatrainingen: Ik geloof dat mensen leren doordat ze met zichzelf geconfronteerd worden en geïnspireerd raken door anderen. Als ik trainingen geef dan merk ik dat je mensen alleen iets kunt

Nadere informatie

Vind je eigen kracht, en durf hem te gebruiken! Doelgroep: Volwassenen en kinderen die vastlopen op sociaal en emotioneel gebied.

Vind je eigen kracht, en durf hem te gebruiken! Doelgroep: Volwassenen en kinderen die vastlopen op sociaal en emotioneel gebied. individueel Vind je eigen kracht, en durf hem te gebruiken! Tijdens de gespreksessies leer je jezelf beter kennen en krijg je inzicht op je eigen ontwikkelingsperspectief Je bent geen slachtoffer van je

Nadere informatie

MAGAZINE. Veiligezorg. 10 jaar Veiligezorg, de belangrijkste resultaten. februari 2013

MAGAZINE. Veiligezorg. 10 jaar Veiligezorg, de belangrijkste resultaten. februari 2013 MAGAZINE Veiligezorg februari 2013 10 jaar Veiligezorg, de belangrijkste resultaten INHOUD Magazine Veiligezorg COLUMN Elise Merlijn De rol van de Ondernemingsraad (OR) bij Veiligezorg COLUMN Tjitte Alkema

Nadere informatie

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken Trainingsaanbod Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken 1 Trainingsaanbod Als beroepskracht hoort en ziet u veel en bent u vaak de eerste die mogelijke

Nadere informatie

Seniorenvoorlichters Molukse ouderen. Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse ouderen

Seniorenvoorlichters Molukse ouderen. Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse ouderen Seniorenvoorlichters Molukse ouderen Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse ouderen Seniorenvoorlichters Molukse ouderen Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt.

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. 2014 Het aanbod van Shared Ambition Inhoudsopgave Shared Ambition

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

1. Voorwoord... 2. 2. Wat verstaan we onder agressie?... 3. 3. Wie kunnen te maken krijgen met agressief gedrag?... 4

1. Voorwoord... 2. 2. Wat verstaan we onder agressie?... 3. 3. Wie kunnen te maken krijgen met agressief gedrag?... 4 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 2 2. Wat verstaan we onder agressie?... 3 3. Wie kunnen te maken krijgen met agressief gedrag?... 4 4. Rol van de verschillende partijen... 5 5. Hoe kan agressie worden voorkomen?...

Nadere informatie

Werkpakket Agressie & Geweld Sector Ambulancezorg

Werkpakket Agressie & Geweld Sector Ambulancezorg Werkpakket Agressie & Geweld Sector Ambulancezorg Dit werkpakket is gebaseerd op informatie die door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beschikbaar is gesteld en op de Arbocatalogus

Nadere informatie

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt!

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt! 2013 CNV Cursusprogramma > Leren werkt! 1 WORKSHOPS > Alle workshops duren 1 dag of 2 losse dagdelen. Profileren kun je leren dagdelen worden een aantal netwerken geïntro- Workshops Profileren kun je leren

Nadere informatie

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen COMMUNICATIE training effectief communiceren met iedereen Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij

Nadere informatie

Eindrapport pilot Goed gesprek

Eindrapport pilot Goed gesprek Eindrapport pilot Goed gesprek Eindrapport pilot Goed gesprek Versie 1.0 Datum November 2012 Status Definitief Colofon Projectnaam Goed gesprek Projectnummer 9713856 Versienummer 1.0 Projectleiders Jeroen

Nadere informatie

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INHOUDSOPGAVE WORKSHOPS THINK DIFFERENT? FUTURE PROOF? TOON LEF EN MAAK HET VERSCHIL! FUEL YOUR FUTURE HOE? Gezien de veranderingen in je vak, ben je gespitst op

Nadere informatie

Monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur 2014

Monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur 2014 Monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur 2014 In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken Juni 2014 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Rapportnummer 2014/029 Datum

Nadere informatie

Het klopt! Van hard naar hart.

Het klopt! Van hard naar hart. Het klopt! Van hard naar hart. In stressvolle situaties krijg je lichamelijk reacties. Soms zijn die zo subtiel dat ze niet worden opgemerkt terwijl de reacties lang kunnen aanhouden en ongezond zijn.

Nadere informatie

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon Het actieprogramma Handhaven op Niveau stimuleert en faciliteert overheden en handhavende instanties bij het werken aan handhaving. Het bevordert daartoe verdere professionalisering van handhaving en samenwerking

Nadere informatie

o Gericht op verleden o Focus op oordelen o Eenrichtingsverkeer o Passieve bijdrage van de medewerker o Gericht op formele consequenties

o Gericht op verleden o Focus op oordelen o Eenrichtingsverkeer o Passieve bijdrage van de medewerker o Gericht op formele consequenties Het zorgen voor een goede basis. Elk bedrijf wil een goed resultaat halen. Dat lukt beter als u regelmatig met uw medewerkers bespreekt hoe het gaat, hoe dingen beter zouden kunnen en wat daarvoor nodig

Nadere informatie

Trainingsaanbod overheid

Trainingsaanbod overheid Trainingsaanbod overheid Trainen bij de overheid... 2 Persoonlijke effectiviteit en communicatie... 3 Communicatieve vaardigheden: leuk een mondige burger aan de balie. 4 Omgaan met agressie... 6 Overwin

Nadere informatie

Leer van de experts bij schokkende gebeurtenissen TRAININGSGIDS IVP

Leer van de experts bij schokkende gebeurtenissen TRAININGSGIDS IVP Leer van de experts bij schokkende gebeurtenissen TRAININGSGIDS IVP Programma 2009-2010 WELKOM BIJ IVP TRAININGEN sopgave Introductie Over IVP 25 Jaar de expert bij schokkende gebeurtenissen 4 Het IVP

Nadere informatie

Colofon. Vereniging NOV, april 2012

Colofon. Vereniging NOV, april 2012 In veilige handen Hoe begeleid ik vrijwilligersorganisaties bij het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag? Voor steunpunten en ondersteuners Colofon Tekst: Saskia Daru, Ronald Hetem, Wendela

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie