VOORBEREIDEN OP EEN OPLEIDING AAN DE VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORBEREIDEN OP EEN OPLEIDING AAN DE VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM"

Transcriptie

1 VOORBEREIDEN OP EEN OPLEIDING AAN DE VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM INFORMATIE VOOR STUDENTEN MET EEN BUITENLANDSE VOOROPLEIDING AFDELING NEDERLANDS TWEEDE TAAL VOORBEREIDEND JAAR ANDERSTALIGE STUDENTEN VU

2 Belangrijke data 1 Informatie- en inschrijfbijeenkomsten VASVU/NT2 maandag 20 juni 2011 maandag 15 augustus 2011 maandag 24 oktober 2011 maandag 23 januari 2012 maandag 18 juni 2012 Locatie: 12A-11 (hoofdgebouw VU) Informatie en inloopspreekuur Afdeling NT : iedere maandag en donderdag tot uur Zomerperiode: eventuele uitval van spreekuur wordt bekendgemaakt via de website : zie onze website of de volgende druk van deze brochure. Locatie: 8A-40 (hoofdgebouw VU). Informatie en inloopspreekuur VASVU maandag tot uur woensdag tot uur Locatie: 12A-20 (Niet tussen maandag 18 juli en dinsdag 9 augustus 2011) NT2-intaketoetsen maandag 22 augustus uur maandag 31 oktober uur maandag 30 januari uur maandag 9 april uur Locatie van de toets ontvangt u na aanmelding. VASVU-intaketoetsen maandag 27 en dinsdag 28 of woensdag 29 juni 2011 maandag 22 en dinsdag 23 of woensdag 24 augustus 2011 maandag 31 oktober en woensdag 2 november 2011 maandag 30 januari en woensdag 1 februari 2012 maandag 25 en dinsdag 26 of woensdag 27 juni 2012 Tijd en locatie van de toetsen ontvangt u na aanmelding. VASVU-introductiedag: maandag 3 september Informatie in deze brochure: onder voorbehoud. (Editie 26 januari 2012.)

3 Inhoud 1. Voorbereiden op een VU-opleiding U wilt gaan studeren aan de VU. Wat heeft u nodig? U wilt gaan studeren aan de VU. Wat moet u doen? Intakeprocedure 2 2. Studeren bij NT2/VASVU Voorbereiding op de VU-toelatingsexamens Nederlands bij NT2/VASVU Activiteiten tijdens het studiejaar Indeling van het jaar Examens Beter Nederlands leren na het Staatsexamen 8 3. Wat kost de cursus? Cursusgeld Studententarief bij NT2: aanvraagprocedure Boeken Studiefinanciering Staatsexamen NT Contactgegevens 12 Afdeling Nederlands Tweede Taal (NT2) 12 Voorbereidend jaar Anderstalige Studenten Vrije Universiteit (VASVU) 12 Balie Studentenzaken / Centrum voor Studie en Loopbaan 12

4 Ruimte voor uw notities

5 1. Voorbereiden op een VU-opleiding De Vrije Universiteit heeft als enige universiteit in Nederland een volledig voorbereidings programma voor mensen die in het buitenland een vooropleiding hebben gevolgd. Zij worden bij de voorbereiding begeleid door de Afdeling Nederlands Tweede Taal en het Voorbereidend jaar Anderstalige Studenten van de Vrije Universiteit (afgekort: NT2/ VASVU). De deelnemers zijn over het algemeen bijzonder tevreden. Men noemt: grote kans op slagen voor het Staatsexamen NT2, programma II, veel contacturen, in een prima sfeer, excellente docenten. De Afdeling NT2 en het VASVU beschikken over het Keurmerk Inburgering. 1.1 U wilt gaan studeren aan de VU. Wat heeft u nodig? Studenten met een buitenlandse vooropleiding die aan de Vrije Universiteit een Nederlandstalige opleiding (bachelor, premaster of master) willen volgen, hebben het diploma van het Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal programma II nodig. Ook kunnen faculteiten eisen dat er VU-toelatingsexamens worden gedaan (het zogenaamde colloquium doctum), bijvoorbeeld in Engels of Wiskunde. Of u toelatingsexamens moet doen, hangt af van uw vooropleiding en uw studiekeuze. Ter voorbereiding op al deze examens kunt u cursussen volgen bij NT2/VASVU. Weet u nog niet wat u wilt studeren? Ga dan naar het Informatiecentrum voor Studie en Loopbaan van de VU. Dit informatiecentrum is in het Servicecentrum van het Hoofdgebouw. Voor adres, telefoon en kijk op de bladzijde 12. Bent u nog niet in Nederland? Kijk dan op de website van de VU (zie bladzijde 12 voor de exacte locatie). 1.2 U wilt gaan studeren aan de VU. Wat moet u doen? Zorg ervoor dat u goed geïnformeerd bent. Daarna kunt u zich inschrijven. 1 Bezoek de VU-site: > programmes De Engelstalige website van de VU biedt informatie over de verschillende mogelijke studieprogramma s (bachelors/masters in het Nederlands/Engels), en over de toelatingsvoorwaarden en procedure voor studenten met buitenlandse vooropleiding. De VU-website (Nederlands/Engels) informeert u ook over alle faculteiten en opleidingen van de VU. 2 Lees de folder General Information De folder General Information biedt veel informatie over studeren aan de VU, toelatings eisen, kosten, etc. U kunt deze folder downloaden (webadres: zie bladzijde 12) of aanvragen bij het Centrum voor Studie en Loopbaan, Balie Studentenzaken. De Balie Studentenzaken is in het Servicecentrum van het hoofdgebouw. Voor adres, telefoon en adres: kijk op bladzijde 12 van deze brochure. 1

6 3 Kom naar een informatie- en inschrijfbijeenkomst van VASVU/NT2 Toekomstige VU-studenten die al (een beetje) Nederlands spreken, zijn van harte welkom bij een informatie- en inschrijfbijeenkomst van VASVU/NT2. Deze bijeenkomsten vinden plaats in het hoofdgebouw (zaal 12A-11). Aanmelden is niet nodig. U krijgt informatie over de toelatings procedure en de mogelijkheden bij VASVU/NT2. Daarna kunt u spreken met docenten en met een studentendecaan buitenlandse vooropleiding of een admission officer. Weet u zeker dat u aan de VU wilt gaan studeren en dat u zich wilt voorbereiden op uw studie bij VASVU/NT2, en denkt u te voldoen aan de toelatingscriteria, dan kunt u zich meteen inschrijven. De informatie- en inschrijfbijeenkomsten zijn gepland op: maandag 20 juni 2011 maandag 15 augustus 2011 maandag 24 oktober 2011 maandag 23 januari 2012 maandag 18 juni 2012 Locatie: 12A-11 (hoofdgebouw VU) 4 Schrijf u in als toekomstig student U kunt zich rechtstreeks melden bij VASVU en/of bij NT2. U dient zich echter ook aan te melden bij het Admission Office als u een Nederlandstalige bacheloropleiding aan de VU wilt gaan doen. Admission bepaalt of u toegelaten kunt worden tot de universiteit. Als Admission uw inschrijving accepteert, maakt men een dossier aan (zie hiervoor ook de folder General Information). Vanaf dat moment kunt u studentenkorting vragen bij de Afdeling NT2 (zie bladzijde 9). Voor een masteropleiding beslist de faculteit of u toegelaten kunt worden. Elke faculteit bepaalt zelf de toelatingsvoorwaarden. Ook hierbij geldt: zodra uw inschrijving geaccepteerd is, kunt u het studententarief bij NT2 betalen. 1.3 Intakeprocedure U kunt zich als toekomstig student aanmelden bij NT2 of bij het VASVU. Wie nog geen Nederlands spreekt, komt eerst bij de Afdeling NT2. De intakeprocedure van de Afdeling NT2 Iedere toekomstige student komt langs op het inloopspreekuur (maandag en donderdag: uur). Niet iedereen hoeft de intaketoets van NT2 te doen. U spreekt nog geen Nederlands. U doet geen intake. U kunt starten in niveau 1 van de Afdeling NT2. Voorwaarde: u spreekt voldoende Engels om in de eerste weken de instructies te begrijpen en vragen te stellen. Als u geen Engels verstaat, kunt u beter niveau A1 of A2 binnen het Europees Referentiekader bij een ander instituut behalen en later bij NT2/VASVU terugkomen. U spreekt al (een beetje) Nederlands à U krijgt een uitnodiging voor de intake van de Afdeling NT2. Het doel van de intaketoets is uw niveau bepalen. De uitslag bepaalt of wij u kunnen plaatsen en in welke cursus u het best kunt starten. 2

7 De data en tijden van de intake van NT2 zijn: maandag 22 augustus 2011 maandag 31 oktober 2011 maandag 30 januari 2012 maandag 9 april uur uur uur uur Als u ook andere vakken dan Nederlands moet doen, dan doet u na niveau 1 of 2 de intaketoetsen van het VASVU. Veel toekomstige studenten gaan daarna ook Nederlands volgen bij het VASVU. Wie geen andere vakken moet doen, blijft bij de Afdeling NT2. De intaketoetsen van het VASVU U spreekt al wat Nederlands (tenminste op A2-niveau) en wilt/moet ook andere vakken doen, bijvoorbeeld omdat u naast het Staatsexamen NT2 ook andere toelatingsexamens voor uw studie moet doen. à U krijgt een uitnodiging voor intaketoetsen van NT2/VASVU. Iedereen doet de intaketoetsen Nederlands, Engels en studievaardigheden. Daarnaast, afhankelijk van uw vooropleiding en gekozen opleiding, doet u toetsen in rekenen, wiskunde, natuurkunde en/of scheikunde. De VASVU-intaketoetsen zijn toelatingstoetsen. U kunt geen VASVU doen als uw beheersing van het Engels niet voldoende is. Als u voor andere toetsen te laag scoort, bijvoorbeeld voor natuurkunde, dan kunt u eventueel uw studiekeuze wijzigen en in een ander cluster starten. De VASVU-intaketoetsen zijn op maandag en op dinsdag of woensdag. De data zijn: maandag 27 en dinsdag 28 of woensdag 29 juni 2011 maandag 22 en dinsdag 23 of woensdag 24 augustus 2011 maandag 31 oktober en woensdag 2 november 2011 maandag 30 januari en woensdag 1 februari 2012 maandag 25 en dinsdag 26 of woensdag 27 juni

8 U krijgt een uitnodiging met exacte tijden en zalen. Enkele dagen na de intaketoetsen krijgt u per bericht of u bent toegelaten tot het VASVU. Welke toetsen u moet doen, kunt u zien in onderstaande tabel. Welke intaketoetsen voor toelating tot het VASVU In welk studiegebied ligt uw interesse? Intaketoetsen NT2/VASVU Cluster 1: Cluster 2: Cluster 3: Cluster 4: talen, kunst, geschiedenis rechten, criminologie sociale wetenschappen psychologie bedrijfskunde economie econometrie informatica wiskunde natuurkunde scheikunde geologie geneeskunde tandheelkunde biomedische wetenschappen biologie Nederlands Engels rekenen Nederlands Engels wiskunde Nederlands Engels wiskunde Nederlands Engels wiskunde natuurkunde scheikunde 4

9 2. Studeren bij NT2/VASVU Wie is toegelaten tot het VASVU volgt les in de vakken die nodig zijn voor de gekozen opleiding. Studeren bij NT2/VASVU is fulltime. U heeft 15 tot 25 lesuren per week. Elk lesuur kost u ongeveer een uur huiswerk. Dit betekent dus dat u rekening moet houden met vijf volle dagen per week voor lessen en studeren. 2.1 Voorbereiding op de VU-toelatingsexamens In het schema ziet u welke vakken u volgt ter voorbereiding op de VU-toelatingsexamens. Cluster Wat wilt u studeren? Welke vakken kunt u volgen bij het VASVU als voorbereiding op facultaire toelatingstoetsen? 1 talen, kunst, geschiedenis rechten, criminologie Nederlands, Engels, rekenen, geschiedenis 1 sociale wetenschappen Nederlands, Engels, wiskunde C, geschiedenis 1 psychologie Nederlands, Engels, wiskunde C, biologie, geschiedenis 2 bedrijfskunde economie Nederlands, Engels, wiskunde A/B, geschiedenis 2/3 econometrie Nederlands, Engels, wiskunde B, geschiedenis 3 informatica, wiskunde Nederlands, Engels, wiskunde B 3/4 natuurkunde, scheikunde, geologie Nederlands, Engels, wiskunde B, natuurkunde, scheikunde 4 geneeskunde, tandheelkunde, biomedische wetenschappen, biologie Nederlands, Engels, wiskunde A/B, natuurkunde, scheikunde, biologie 2.2 Nederlands bij NT2/VASVU Iedereen die het Staatsexamen NT2 programma II nog niet gehaald heeft, volgt lessen Nederlands. Dat kan bij het VASVU of bij de Afdeling NT2. U gebruikt hetzelfde materiaal. Het VASVU en de Afdeling NT2 bepalen waar u Nederlands leert. Niveau 1 en 2: alleen bij de Afdeling NT2, vier dagdelen les. Niveau 3 en 4 bij de Afdeling NT2: drie dagdelen les. Dit kan alleen als u (bijna) geen VASVU-vakken volgt. 5

10 Niveau 3 en 4 bij het VASVU: twee dagdelen les. Wie veel VASVU-vakken doet, heeft minder uren voor Nederlands en doet een minder intensieve cursus Nederlands bij het VASVU. Bij de Afdeling NT2 bereiden de cursisten zich in hoog tempo voor op het Staatsexamen NT2, programma II: in vier dagcursussen van negen weken vordert men van nulniveau tot Staatsexamen. We werken met de leergang CODE, deel 1, 2 en 3. Het huiswerk doet u voor een groot deel met behulp van de software bij CODE. Het is daarom handig als u thuis een PC met Windows heeft. U kunt ook gebruik maken van onze computerzaal. Deze is van 8.15 uur tot uur geopend. De leergang en het doelniveau per cursus: Cursus Lesboek Beoogd eindniveau (ERK) Studielast per week Niveau 1 CODE 1* Niveau 1: A2 4 dagdelen les, minimaal 16 uur huiswerk Niveau 2 CODE 2* Niveau 2: B1 4 dagdelen les, minimaal 16 uur huiswerk Niveau 3 en 4 CODE 3* Niveau 3: op weg naar B2 Niveau 4: B2 (Staatsexamen NT2, programma II) 3 dagdelen les, minimaal 16 uur huiswerk * T. Boers e.a., Utrecht: ThiemeMeulenhoff. In zal worden overgestapt op CODE Plus. In alle cursussen heeft u een tweetalig woordenboek nodig (bijvoorbeeld Spaans-Nederlands en Nederlands-Spaans) en het eentalige Pocketwoordenboek Nederlands als tweede taal (NT2) van Van Dale. Tijdens de cursus bespreekt u uw presentie, motivatie, studiehouding, resultaten en eventueel uw studieplannen met een mentor (één van uw docenten). U krijgt indien nodig advies over hoe u uw progressie kunt optimaliseren. Bent u geplaatst bij NT2? U ontvangt ongeveer tien dagen voor de eerste cursusdag een uitnodiging met alle informatie: de lesdagen en lestijden, welke boeken u moet kopen en de wijze van betalen. 2.3 Activiteiten tijdens het studiejaar Bij NT2/VASVU krijgt u informatie over de toekomstige opleiding. Er is volop aandacht voor de manier van studeren aan een Nederlandse universiteit. Het VASVU organiseert ontmoetingen met ex-vasvu-cursisten die studeren aan de VU en met studieadviseurs van faculteiten. Uw academische voortgang wordt begeleid door een mentor. 6

11 Elk jaar zijn er excursies, die zowel educatief als ontspannend zijn. U leert iets over verschillende aspecten van de Nederlandse samenleving, onderwijs, cultuur en geschiedenis. 2.4 Indeling van het jaar Het studiejaar is verdeeld in vier periodes. De periodes van NT2 en VASVU zijn niet altijd gelijk. Bij de Afdeling NT2 wordt in principe elk niveau NT2 gegeven in elke periode. Vaak zijn er zelfs parallelgroepen. Voor elke periode wordt opnieuw besloten welke cursussen gegeven worden op basis van het aantal aanmeldingen. Tussen de periodes zijn er lesvrije weken. Het VASVU-jaar start in september met de VASVU-introductiedag, dit jaar op maandag 5 september Soms kunt u later in het studiejaar beginnen; dit is afhankelijk van het resultaat op de intaketoetsen en uw studiekeuze. Periode Data (onder voorbehoud) Lesweken 1 NT2: 5 september 4 november 2011 VASVU: 5 september 4 november Lesvrij NT2: 7 18 november 2011 (2 weken) VASVU: 7 11 november 2011 (1 week) 2 NT2: 21 november februari 2012 VASVU: 14 november februari (lesvrij: 26 december 6 januari) 10 (lesvrij: 26 december 6 januari) Lesvrij NT2: 6 17 februari 2012 (2 weken) VASVU: 6 10 februari 2012 (1 week) 3 NT2: 20 februari 20 april 2012 VASVU: 13 februari 27 april (lesvrij: 6 en 9 april) 11 (lesvrij: 6 en 9 april) Lesvrij NT2: 23 april 4 mei 2012 (2 weken) VASVU: 30 april 4 mei 2012 (1 week) 4 NT2: 7 mei 6 juli 2012 VASVU: 7 mei 29 juni (lesvrij: 17 en 18 mei, 28 mei) 8 (lesvrij: 17 en 18 mei, 28 mei) Tijdens en aan het eind van een periode moet u toetsen doen. De resultaten van de toetsen en uw studie houding worden met u besproken. Er zijn drie mogelijkheden: Uw resultaten en studiehouding zijn voldoende. U kunt verder gaan met de lessen in de volgende periode. Uw resultaten en studiehouding zijn twijfelachtig. U krijgt bijvoorbeeld extra taken Nederlands. U kunt verder met de lessen in de volgende periode als deze taken in de lesvrije weken met voldoende resultaat zijn afgerond. 7

12 Uw resultaten en studiehouding zijn onvoldoende. U wordt niet toegelaten tot de lessen in de volgende periode en kunt dus bij NT2/VASVU niet verder met de voorbereiding op een opleiding bij de VU. 2.5 Examens Tijdens of aan het eind van het NT2/VASVU-jaar legt u het Staatsexamen NT2 programma II af. De meeste mensen die vakken bij het VASVU volgen, doen dat omdat ze de toelatingsexamens van de Vrije Universiteit moeten doen. Deze examens zijn meestal in juni (soms is er een herkansing in augustus). Als u voor deze examens slaagt, dan kunt u in september 2012 beginnen aan uw opleiding. 2.6 Beter Nederlands leren na het Staatsexamen De Afdeling NT2 biedt avondcursussen op alle niveaus, ook op hoger niveau, bijvoorbeeld voor mensen die het Staatsexamen NT2 programma II (gedeeltelijk) hebben gehaald. Academisch Nederlands is primair bedoeld voor (VU-)studenten die nog moeite hebben met de spreek- en schrijfvaardigheid die nodig is om goed te functioneren bij hoor- en werk colleges. Naast studenten zijn ook andere belangstellenden welkom die op academisch niveau willen communiceren. Lees voor meer informatie de folder Academisch Nederlands. Medisch Nederlands is een cursus voor artsen met een diploma behaald buiten de EER die zich voorbereiden op het deel Nederlandse taal- en communicatievaardigheden van de Algemene kennis- en vaardighedentoets. Meer informatie over deze toets: 8

13 3. Wat kost de cursus? 3.1 Cursusgeld De kosten voor toekomstige studenten zijn afhankelijk van het voorbereidingsprogramma, de wijze van betaling (in termijnen of in één keer), of u door de studentendecanen geaccepteerd bent als toekomstig student. Type voorbereiding Prijs bij betaling per periode Totaalbedrag Volledige voorbereiding op geneeskunde en tandheelkunde U moet naast Nederlands (Staatsexamen NT2, II), Engels en wiskunde ook biologie, natuurkunde en scheikunde doen. Voorbereiding op andere opleidingen U moet naast Nederlands ook Engels, geschiedenis en wiskunde doen. U doet alleen Nederlands (bij de Afdeling NT2). U moet alleen het Staatsexamen NT2, programma II doen. Bij betaling per periode 675,- Jaarbedrag: 2700,- 450,- Jaarbedrag: 1800,- 450,- Jaarbedrag: afhankelijk van uw startniveau, tussen 450,- en 1800,- euro per collegejaar. Bij betaling in één keer (U krijgt korting) Jaarbedrag: 2580,- (U krijgt 120,- korting.) Jaarbedrag: 1720,- (U krijgt 80 euro korting.) 3.2 Studententarief bij NT2: aanvraagprocedure Bij de Afdeling NT2 is iedereen met een goede vooropleiding welkom om Nederlands te leren. Het normale cursustarief is 1100,- per periode van negen lesweken. Veel cursisten krijgen korting: (toekomstige) VU-studenten, UAF-cliënten en PhD-studenten van de VU betalen 450 per periode; VU-werknemers betalen 800 per periode. U wilt gaan studeren, dus u kunt recht hebben op korting. Wilt u een bacheloropleiding of een Nederlandstalige masteropleiding aan de VU gaan doen, dan bepaalt het Admission Office of u toegelaten kunt worden tot de universiteit. Als men uw inschrijving accepteert, maakt men een dossier aan (zie hiervoor ook de VU-website of de folder General Informa- 9

14 tion). Zodra u bericht krijgt van het Admission Office dat u mag studeren aan de VU, kunt u de Afdeling NT2 vragen om korting op de cursussen. Deze korting geldt voor het niveau dat u volgt op het moment dat u naar de Afdeling komt, en voor de volgende onderwijsperiodes, maar niet voor afgesloten periodes. Mensen die een Engelstalige masteropleiding willen doen, kunnen via hun faculteit studentenkorting vragen. 3.3 Boeken De kosten per studiejaar van de boeken en cd-roms die u nodig hebt, variëren van ongeveer 300 tot ongeveer Studiefinanciering Als NT2/VASVU-cursist heeft u geen recht op studiefinanciering van de Nederlandse overheid. Als u een uitkering van de gemeente heeft, is toestemming nodig om cursussen Nederlands of VASVU-vakken te volgen met behoud van de uitkering. Deze toestemming wordt niet altijd verleend. Voor vluchtelingen is soms financiële steun door het UAF of SUS mogelijk voor cursusgeld, boeken en reiskosten. Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF Postbus SK Utrecht Bezoekadres: Wilhelminapark 38, Utrecht T: (030) F: (030) E: I: 10

15 4. Staatsexamen NT2 Het Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal is bedoeld voor anderstalige volwassenen die in Nederland willen werken of studeren. Anderstaligen die aan een Nederlandse universiteit willen studeren, moeten in het bezit zijn van het Diploma NT2 Programma II. Dit examen toetst of u Nederlands beheerst op niveau B2 van Europees Referentiekader. Het bestaat uit vier onderdelen: lezen, luisteren, spreken en schrijven. Als u examen doet in de vier onderdelen, dan duurt dit twee dagen: lezen en luisteren op een dag, spreken en schrijven op een andere dag. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) organiseert het staatsexamen. Het Staatsexamen NT2 wordt op zes plaatsen in het land afgenomen: Amsterdam, Breda, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht en Zwolle. U kunt in principe elke week examen doen, behalve in de zomer en in de periode rond kerst. Wanneer u zich via internet aanmeldt krijgt u te zien welke data nog beschikbaar zijn in de plaats van uw voorkeur. Tussen de datum van aanmelden en het examen zitten minimaal zes weken. Deelname aan het Staatsexamen NT2 programma II kost 22,50 per vaardigheid per keer (wijzigingen voorbehouden). Als u vanaf september 2012 een opleiding wilt volgen, moet de uitslag van het examen minimaal vier weken vóór de start van het studiejaar bekend zijn. Het duurt zes weken voor u de uitslag krijgt. Doet u dus uiterlijk in de tweede week van juli examen en meldt u zich al in mei aan, zodat u zeker bent van een plaats op de door u gewenste datum. Aanmelding voor het Staatsexamen gebeurt bij de DUO-IB-groep, Afdeling Examendiensten van de Informatie Beheer Groep in Groningen, via: Vier keer per jaar organiseert de Afdeling NT2 een korte staatsexamentraining. U kunt zich voor één of meer onderdelen van de training inschrijven, ook als u geen Nederlands (meer) volgt bij NT2. De kosten hiervoor zijn 50 per onderdeel. Cursisten van NT2/VASVU krijgen van hun docent het advies wanneer ze het best examen kunnen doen. Meer informatie over het Staatsexamen NT2 kunt u ook vinden op de website van de DUO- IB-Groep (www.ib-groep.nl). Ook kunt u een informatiepakket en inschrijfformulier aanvragen door te bellen naar de DUO-IB-Groep Infolijn: (050)

16 5. Contactgegevens Afdeling Nederlands Tweede Taal (NT2) Vrije Universiteit, Faculteit der Letteren, Afdeling NT2 De Boelelaan 1105 / kamer 8A HV Amsterdam T: (020) (vanuit het buitenland: ) Telefonisch spreekuur: dinsdag, donderdag en vrijdag: tot uur F: (020) (vanuit het buitenland: ) E: I: Inloopspreekuur in 8A-40: iedere maandag en donderdag van tot uur (Dag en tijd: onder voorbehoud.) Voorbereidend jaar Anderstalige Studenten Vrije Universiteit (VASVU) Vrije Universiteit, Faculteit der Letteren, VASVU De Boelelaan 1105 / kamer 12A HV Amsterdam T: (020) (vanuit het buitenland: ) E: I: Inloopspreekuur in 12A-20: maandag tot uur, woensdag tot uur. Niet tussen maandag 18 juli en dinsdag 9 augustus Balie Studentenzaken / Centrum voor Studie en Loopbaan Vrije Universiteit, Centrum voor Studie en Loopbaan / Studentenzaken / Servicecentrum De Boelelaan HV Amsterdam T: voor het aanvragen van de folder General Information, tot uur: (020) (vanuit het buitenland: ) T: voor vragen over toelating: maandag t/m donderdag tot uur: (020) (vanuit het buitenland: ) F: (vanuit het buitenland: ) E: I: - (Home > Studenten > (Digitale) voorzieningen> Voorzieningen A-Z > Centrum voor Studie en Loopbaan) - (Home > Programmes / Home > Students > International Office) - de brochure General information: Home > Programmes > Bachelors in Dutch > Brochure Locatie voor het ophalen van brochures: balie in 0A-11 12

Voorbereidingscursussen

Voorbereidingscursussen Voorbereidingscursussen Biologie Natuurkunde Scheikunde Wiskunde Studeren aan de Open Universiteit voorbereidings cursussen Het systeem van eindexamenprofielen in het voortgezet onderwijs brengt met zich

Nadere informatie

Je kunt hier de data en tijden vinden van de examens en voorbereidingscursussen voor de volgende trajecten:

Je kunt hier de data en tijden vinden van de examens en voorbereidingscursussen voor de volgende trajecten: Data en tijden 2016 Je kunt hier de data en tijden vinden van de examens en voorbereidingscursussen voor de volgende trajecten: 1. Toelatingsonderzoek 21+ Je bent 21 jaar of ouder en beschikt niet over

Nadere informatie

Naam opleiding: Technische Bestuurskunde. Toelating

Naam opleiding: Technische Bestuurskunde. Toelating Naam opleiding: Technische Bestuurskunde Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen

Nadere informatie

SCHAKELJAAR ROTTERDAM HBO/WO

SCHAKELJAAR ROTTERDAM HBO/WO SCHAKELJAAR ROTTERDAM HBO/WO 1 Inhoud Woord vooraf... 3 Toelatingseisen... 3 Studeren in het Hoger Onderwijs... 4 Aanmelding en intake... 5 Inhoud van het onderwijsprogramma... 6 Nederlands... 7 Ondersteunende

Nadere informatie

Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde

Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde Wat zijn de toelatingseisen voor Tandheelkunde? De volgende voortrajecten voldoen aan de toelatingseisen voor Tandheelkunde: VWO diploma met profiel (vanaf 2010)

Nadere informatie

vooropleiding international Dutch as a second Nederlands Tweede Taal

vooropleiding international Dutch as a second Nederlands Tweede Taal INFORMATION FOR STUDENTS WITH AN international PRE- UNIVERSITY EDUCATION FOUNDATION YEAR FOR international STUDENTS VU UNIVERSITY () Dutch as a second Language () INFORMATIE VOOR STUDENTEN MET EEN BUITENLANDSE

Nadere informatie

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica Decentrale selectie Psychobiologie Procedure en selectiecriteria 2014-2015 Voor het studiejaar 2014-2015 zal de opleiding Psychobiologie 100%

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO-examen 5 Het Pre-masterprogramma 6 Studeren in deeltijd 8 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden biedt de eenjarige

Nadere informatie

Pre-masterprogramma. Negen masterspecialisaties

Pre-masterprogramma. Negen masterspecialisaties Pre-masterprogramma Maakt u plannen voor een masteropleiding Psychologie? Heeft u een afgeronde vierjarige hbo-opleiding of een driejarige bachelor wo-opleiding? Dan kan, voor sommigen van u, het eenjarige

Nadere informatie

Deficiënties. bij de overstap van vwo naar universiteit voor de opleidingen Geneeskunde Tandheelkunde Diergeneeskunde.

Deficiënties. bij de overstap van vwo naar universiteit voor de opleidingen Geneeskunde Tandheelkunde Diergeneeskunde. 1 Deficiënties bij de overstap van vwo naar universiteit voor de opleidingen Geneeskunde Tandheelkunde Diergeneeskunde Januari 2005 Uitgave VSNU Informatiecentrum Aansluiting vwo-wo, in samenwerking met

Nadere informatie

VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN ERKEND TRAJECT NAAR WERK DOOR VDAB. boekhouden en informatica WWW.VOORBEREIDINGSJAAR.

VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN ERKEND TRAJECT NAAR WERK DOOR VDAB. boekhouden en informatica WWW.VOORBEREIDINGSJAAR. ERKEND TRAJECT NAAR WERK DOOR VDAB VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN boekhouden en informatica IN ÉÉN SCHOOLJAAR KLAAR OM TE STUDEREN IN HET NEDERLANDS WWW.VOORBEREIDINGSJAAR.BE Ik

Nadere informatie

Naam opleiding: Life Science & Technology. Toelating

Naam opleiding: Life Science & Technology. Toelating Naam opleiding: Life Science & Technology Toelating Is de studie moeilijk? De studie is pittig; zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie direct vol voor gaat. Gas terugnemen kan altijd

Nadere informatie

VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN. Erkend traject naar werk door VDAB. Boekhouden of informatica SCHOOLJAAR 2014-2015

VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN. Erkend traject naar werk door VDAB. Boekhouden of informatica SCHOOLJAAR 2014-2015 Erkend traject naar werk door VDAB VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN Boekhouden of informatica SCHOOLJAAR 2014-2015 In één schooljaar klaar om te studeren in het Nederlands WWW.VOORBEREIDINGSJAAR.BE

Nadere informatie

Decentrale selectie Criminologie Aanmeldformulier

Decentrale selectie Criminologie Aanmeldformulier Decentrale selectie Criminologie Aanmeldformulier A Persoonlijke gegevens voorletters voornaam geboortedatum achternaam geslacht 0 man 0 vrouw e-mailadres telefoonnummer(s) studentnummer Aantal bijlagen:

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO examen 5 Het schakelprogramma 6 INHOLLAND met doorstroomminor 8 Studeren in deeltijd 9 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit

Nadere informatie

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR. Bacheloropleiding Nederlands recht. Studiejaar 2008/2009

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR. Bacheloropleiding Nederlands recht. Studiejaar 2008/2009 Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR Bacheloropleiding Nederlands recht Studiejaar 2008/2009 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Standaardvrijstellingen bacheloropleiding Nederlands recht... 3 Algemeen...

Nadere informatie

Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen 1. Welke cursussen biedt Ad Appel Taaltrainingen? Er zijn cursussen Inburgering en Nederlands als Tweede Taal op alle niveaus van A1 tot C1. U kunt lessen volgen voor alle vaardigheden of voor één vaardigheid

Nadere informatie

SCHAKELJAAR ROTTERDAM HBO/WO

SCHAKELJAAR ROTTERDAM HBO/WO SCHAKELJAAR ROTTERDAM HBO/WO 1 Inhoud Woord vooraf blz 3 Studeren in het Hoger Onderwijs blz 4 Aanmelding en intake voor het Schakeljaar blz 6 Inhoud van de onderwijsprogramma s blz 7 - het basisprogramma

Nadere informatie

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR. Bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR. Bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR Bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid Studiejaar 2010/2011 Inhoudsopgave Voorwoord...- 2 - Standaardvrijstellingen bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid...-

Nadere informatie

1 of 7 12/23/2010 12:44 PM

1 of 7 12/23/2010 12:44 PM 1 of 7 12/23/2010 12:44 PM Faculteit Economie en Bedrijfskunde Adam Booij Afmelden Nederlands Engels Formulieren Formuliersamenvatting Vragenbank Vraagcategorieën Formulieren Formuliersamenvatting Samenvatting

Nadere informatie

Aanmelding Taal- en Schakelcursus Inholland. Wat stuurt u naar ons op?

Aanmelding Taal- en Schakelcursus Inholland. Wat stuurt u naar ons op? Aanmelding Taal- en Schakelcursus Inholland Wat stuurt u naar ons op? Uw aanmelding is compleet als u de volgende documenten opstuurt: 1. het aanmeldformulier, volledig en duidelijk ingevuld Probeer alles

Nadere informatie

Naam opleiding: Molecular Science & Technology. Toelating

Naam opleiding: Molecular Science & Technology. Toelating Naam opleiding: Molecular Science & Technology Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas

Nadere informatie

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE. INFORMATIE OVER HET COLLOQUIUM DOCTUM Datum: juli 2006

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE. INFORMATIE OVER HET COLLOQUIUM DOCTUM Datum: juli 2006 1 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE INFORMATIE OVER HET COLLOQUIUM DOCTUM Datum: juli 2006 De faculteit heeft vier opleidingen: 1. Economie en bedrijfskunde 2. Fiscale economie

Nadere informatie

Dit is een wettelijk vastgestelde rol met een beroepsprofiel waar ieder zich mee bemoeit: politiek niet in de laatste plaats. Waarom.

Dit is een wettelijk vastgestelde rol met een beroepsprofiel waar ieder zich mee bemoeit: politiek niet in de laatste plaats. Waarom. 1 Dit is een wettelijk vastgestelde rol met een beroepsprofiel waar ieder zich mee bemoeit: politiek niet in de laatste plaats. Waarom.// 2 Maar er is meer. Het gaat om opgroeiende jongeren die op hun

Nadere informatie

Groepstrainingen met open inschrijving. juli - december 2014

Groepstrainingen met open inschrijving. juli - december 2014 Universiteit van Amsterdam Groepstrainingen met open inschrijving juli - december 2014 Hoe schrijf ik mij in? via www.uvatalen.nl Noël Picard: Nooit gedacht dat ik met zo veel plezier zó snel resultaat

Nadere informatie

PENPAK IK WIL IN NEDERLAND STUDEREN. SCHAKELJAAR HBO/UNIVERSITEIT

PENPAK IK WIL IN NEDERLAND STUDEREN. SCHAKELJAAR HBO/UNIVERSITEIT PENPAK IK WIL IN NEDERLAND STUDEREN. SCHAKELJAAR HBO/UNIVERSITEIT NEDERLANDS LEREN. VERDER STUDEREN. HET SCHAKELJAAR IS EEN INTENSIEF TRAJECT VOOR ANDERSTALIGE HOOGOPGELEIDEN DIE WILLEN STUDEREN AAN EEN

Nadere informatie

FAQ aan de studentendecanen

FAQ aan de studentendecanen FAQ aan de studentendecanen Inschrijven, uitschrijven en herinschrijven * Kan ik me later dan 1 september inschrijven voor de opleiding geneeskunde? * Moet ik me herinschrijven als bachelor als ik nog

Nadere informatie

Zij-instroomprogramma geneeskunde. Dubbeltalent gezocht

Zij-instroomprogramma geneeskunde. Dubbeltalent gezocht Zij-instroomprogramma geneeskunde Dubbeltalent gezocht Ben je een talentvolle student met interesse in en ervaring met wetenschappelijk onderzoek? Misschien kun jij dan wel deelnemen aan het vierjarige

Nadere informatie

Cursussen voor volwassenen

Cursussen voor volwassenen Groningen Drenthe Overijssel 26 2014-2015 Cursussen voor volwassenen www.alfa-college.nl U volgt uw cursus bij het Alfa-college Het Alfa-college is het regionaal opleidingen centrum voor Noorden Oost-Nederland,

Nadere informatie

Aanmelden bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) INHOLLAND Rotterdam 2007-2008

Aanmelden bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) INHOLLAND Rotterdam 2007-2008 Aanmelden bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) INHOLLAND Rotterdam 2007-2008 De opleiding Media & Entertainment Management is een opleiding met een numerus fixus. Dit betekent dat er

Nadere informatie

Premasterprogramma Psychologie 11 maart 2016. Jan van Rooij Serena Verdonk Margot Starkenburg

Premasterprogramma Psychologie 11 maart 2016. Jan van Rooij Serena Verdonk Margot Starkenburg Premasterprogramma Psychologie 11 maart 2016 Jan van Rooij Serena Verdonk Margot Starkenburg huishoudelijke mededelingen - voorlichting duurt tot 12.00 uur - 12.15 13.00 in deze zaal: Plan your master

Nadere informatie

Introductie 2014. Engelse Taal en Cultuur. Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6

Introductie 2014. Engelse Taal en Cultuur. Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6 Introductie 2014 Engelse Taal en Cultuur Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6 Intro ETC 2014 Welkom bij de Radboud Universiteit Radboud Universiteit Voorzitter van CvB: Prof. dr.

Nadere informatie

Inburgeren; om te beginnen

Inburgeren; om te beginnen DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 10.2.4.81 vervallen: het gelijknamige bericht, datumnr 0804-427 Inburgeren; om te beginnen brochure bronnen brochure DUO, Servicecentrum Inburgering, uitgave januari

Nadere informatie

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Economie en Bedrijfseconomie Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde ( FEWEB) Opbouw van studie door prof. dr. Henri de Groot (programmadirecteur)

Nadere informatie

Locatie Fedde Schurer Je doet ertoe!

Locatie Fedde Schurer Je doet ertoe! HAVO/ VWO Locatie Fedde Schurer Je doet ertoe! VAN ONDER - NAAR BOVENBOUW Wie binnen Openbare Scholengroep Sevenwolden overgaat van het tweede leerjaar basisvorming naar het derde leerjaar havo of vwo,

Nadere informatie

KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010

KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010 KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010 Het Albeda College wil goed onderwijs geven. Om dit te kunnen doen hebben we regels. In dit kwaliteitshandvest lees je wat die regels zijn. Je leest wat de school

Nadere informatie

Toelating. Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing 2016

Toelating. Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing 2016 Toelating Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Toelatingsonderzoek... 3 Voor wie?... 3 Waar bestaat het onderzoek uit?... 3 Wettelijke regelingen toelating

Nadere informatie

Informatieavond 4 havo

Informatieavond 4 havo Informatieavond 4 havo Algemene inleiding Inleiding LOB Korte pauze Mentoren, informatie over de klassen De havo afdeling Afdelingsleider 3,4,5 havo Jaarcoördinator 3&4 havo Afdelingsassistent 10 mentoren

Nadere informatie

Overzicht. Studiekeuze Bachelor-masterstructuur (bama) Overgang SO naar HO Praktisch Studeren doe je zelf maar niet alleen

Overzicht. Studiekeuze Bachelor-masterstructuur (bama) Overgang SO naar HO Praktisch Studeren doe je zelf maar niet alleen Start to study Overzicht Studiekeuze Bachelor-masterstructuur (bama) Overgang SO naar HO Praktisch Studeren doe je zelf maar niet alleen Hoe maak je een goede studiekeuze? Studiekeuze Neem je tijd! begin

Nadere informatie

Terugblik. - stedenreizen / EEPD / stadswandeling. - lustrum

Terugblik. - stedenreizen / EEPD / stadswandeling. - lustrum 100 %?! Terugblik - stedenreizen / EEPD / stadswandeling - lustrum Site: - vakinhoud PTA - examenreglement BOOR Toetsweken Periode 1:- 10 t/m 18 oktober SE's - profielwerkstuk, literatuurlijst - 18 t/m

Nadere informatie

STUDENT aan de Universiteit Hasselt 2013-2014

STUDENT aan de Universiteit Hasselt 2013-2014 STUDENT aan de Universiteit Hasselt 2013-2014 introductiedagen start academiejaar septembercursussen nuttige links INTRODUCTIEDAGEN www.uhasselt.be/introductiedagen In september, vóór de start van het

Nadere informatie

WWW.ROC-TERAA.NL AVO COLLEGE HAVO / VWO. VAVO College is onderdeel van

WWW.ROC-TERAA.NL AVO COLLEGE HAVO / VWO. VAVO College is onderdeel van WWW.ROC-TERAA.NL AVO COLLEGE HAVO / VWO VAVO College is onderdeel van 2 Alsnog je HAVO- of VWO-diploma halen? Bij het VAVO College Helmond kan dat! Ook kun je certificaten op HAVOof VWO-niveau behalen.

Nadere informatie

In de meeste gevallen moet uw kind een taaltest afleggen. Een vrijstelling hiervan is in sommige gevallen mogelijk, wanneer:

In de meeste gevallen moet uw kind een taaltest afleggen. Een vrijstelling hiervan is in sommige gevallen mogelijk, wanneer: Diplomawaardering Met een diploma dat niet-nederlands is, krijgt uw kind soms moeilijk toegang tot het hoger onderwijs in Nederland. Daarvoor verschillen de onderwijssystemen van de diverse landen te veel.

Nadere informatie

ALGEMEEN... 3 TOELATINGSEISEN, AANMELDING EN INTAKE... 4. TRAJECT... 5 Welke opleidingen worden aangeboden?... 5

ALGEMEEN... 3 TOELATINGSEISEN, AANMELDING EN INTAKE... 4. TRAJECT... 5 Welke opleidingen worden aangeboden?... 5 Veel gestelde vragen vavo april 2015: ALGEMEEN... 3 Wat betekent vavo?... 3 Hoe oud moet je zijn voor vavo?... 3 Wat zijn de lestijden?... 3 Hoe groot zijn de klassen?... 4 TOELATINGSEISEN, AANMELDING

Nadere informatie

Infoavond TTO 6 plenair 15-16

Infoavond TTO 6 plenair 15-16 1 Mentorgroepen gehandhaafd, klassennamen veranderd in V6A en V6B Ingrid Ottenheijm Roelf Welkenhuizen Milou Samuels Casper Gardeniers Ben Perry mentor tto 6 a mentor tto 6 b mentor tto 6 c/ibcoördinator

Nadere informatie

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit? Nanobiology wordt uitsluitend in Delft gegeven.

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit? Nanobiology wordt uitsluitend in Delft gegeven. Naam opleiding: Nanobiology Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen kan altijd

Nadere informatie

Kansrijk naar het hbo!

Kansrijk naar het hbo! Taal- en Schakelcursus Kansrijk naar het hbo! Voorbereidend jaar voor aspirant-studenten met een buitenlandse vooropleiding Versie: 3 april 2012 Inhoud Kansrijk naar het hbo met de 1 Taal- en Schakelcursus

Nadere informatie

DIVERSE REGELINGEN MAVO

DIVERSE REGELINGEN MAVO DIVERSE REGELINGEN MAVO 1 TOETSING In mavo-3 krijgen de leerlingen te maken met voortgangstoetsen en schoolexamentoetsen. Voortgangstoetsen zijn toetsen (repetities, luistertoetsen, teksten e.d.) die gedurende

Nadere informatie

Het Staatsexamen Nt2 als gemeenschappelijke taaleis; ook in het Hoger Beroepsonderwijs

Het Staatsexamen Nt2 als gemeenschappelijke taaleis; ook in het Hoger Beroepsonderwijs Het Staatsexamen Nt2 als gemeenschappelijke taaleis; ook in het Hoger Beroepsonderwijs Paul G.P. Herfs Inleiding Met enig regelmaat blijkt er sprake te zijn van onduidelijkheid en verwarring over de toelatingseisen

Nadere informatie

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Opleiding Fiscaal recht

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Opleiding Fiscaal recht Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid Opleiding Fiscaal recht Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Standaardvrijstellingen Opleiding Fiscaal recht... 3 Algemeen... 3 HBO Rechten: totaal 33 ects vrijstelling...

Nadere informatie

Naam opleiding: Technische Natuurkunde. Toelating

Naam opleiding: Technische Natuurkunde. Toelating Naam opleiding: Technische Natuurkunde Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen

Nadere informatie

Aanvraag tot toelating tot pre-master Psychologie 2015-2016 Faculteit der Gedrags- en Maatschappij Wetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen

Aanvraag tot toelating tot pre-master Psychologie 2015-2016 Faculteit der Gedrags- en Maatschappij Wetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen Aanvraag tot toelating tot pre-master Psychologie 2015-2016 Faculteit der Gedrags- en Maatschappij Wetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen Deze formulieren s.v.p. opsturen naar: Toelatingscommissie

Nadere informatie

Aanmelden bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) INHOLLAND Haarlem

Aanmelden bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) INHOLLAND Haarlem Aanmelden bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) INHOLLAND Haarlem De opleiding Media & Entertainment Management is een opleiding met een numerus fixus. Dit betekent dat er een maximum

Nadere informatie

Ik wil weten wát ik kies. Proef. Studeren. bij Hogeschool Rotterdam

Ik wil weten wát ik kies. Proef. Studeren. bij Hogeschool Rotterdam Ik wil weten wát ik kies Proef Studeren bij Hogeschool Rotterdam Proefstuderen Als je (bijna) zeker weet welke opleiding je wilt gaan volgen, is het leuk en interessant om alvast eens te proeven aan je

Nadere informatie

2015-2016. uit van eigen verantwoordelijkheid. Ik ging meer zelfstandig studeren, dat komt me g. Havo/vwo In één jaar je havo- of vwo-diploma

2015-2016. uit van eigen verantwoordelijkheid. Ik ging meer zelfstandig studeren, dat komt me g. Havo/vwo In één jaar je havo- of vwo-diploma 2015-2016 uit van eigen verantwoordelijkheid. Ik ging meer zelfstandig studeren, dat komt me g Havo/vwo In één jaar je havo- of vwo-diploma 2 Welkom Open avonden 2015» Woensdag 18 maart 18.00-20.30 uur»

Nadere informatie

Op zoek naar talent en ambitie!

Op zoek naar talent en ambitie! Op zoek naar talent en ambitie! Geneeskunde studeren in Rotterdam Decentrale selectie 2014 2015 Wat hebben we jou te bieden? Sterke kanten van het onderwijsprogramma Erasmusarts zijn: a patiënt-georiënteerd

Nadere informatie

Premasterprogramma Psychologie 10 oktober 2014

Premasterprogramma Psychologie 10 oktober 2014 Premasterprogramma Psychologie 10 oktober 2014 Jan van Rooij Michelle van Kessel Judith de Vries huishoudelijke mededelingen voorlichting duurt tot 12.00 uur 12.15 in deze zaal: How to plan your master

Nadere informatie

De studiebelasting voor Werktuigbouwkunde bedraagt gemiddeld 42 uur per week. Wiskunde is wel een

De studiebelasting voor Werktuigbouwkunde bedraagt gemiddeld 42 uur per week. Wiskunde is wel een Naam opleiding: Werktuigbouwkunde Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen kan

Nadere informatie

DIVERSE REGELINGEN MAVO

DIVERSE REGELINGEN MAVO DIVERSE REGELINGEN MAVO 1 TOETSING In mavo-3 krijgen de leerlingen te maken met voortgangstoetsen en schoolexamentoetsen. Voortgangstoetsen zijn toetsen (repetities, luistertoetsen, teksten e.d.) die gedurende

Nadere informatie

Centraal Examen 2016, eerste tijdvak Het vakkenrooster is in bijlage 1 toegevoegd. In april 2016 wordt het lokalenrooster gepubliceerd.

Centraal Examen 2016, eerste tijdvak Het vakkenrooster is in bijlage 1 toegevoegd. In april 2016 wordt het lokalenrooster gepubliceerd. De ouders/verzorgers en de leerlingen van 5 havo en 6 vwo Hoorn, 11 december 2015 Betreft: informatie rondom examens en einde schooljaar Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen, Nu het examenjaar al

Nadere informatie

ouderavond Atheneum 6

ouderavond Atheneum 6 ouderavond Atheneum 6 het programma van vanavond 19:30 kennismaken met de mentor 20:30 studiekeuze en dan? 21:15 einde deze presentatie is te downloaden op de schoolwebsite 2 traject studiekeuze A3 en

Nadere informatie

Voorlichting Econometrie & Operationele Research. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Voorlichting Econometrie & Operationele Research. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Voorlichting Econometrie & Operationele Research Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Vier bacheloropleidingen Bedrijfskunde Econometrie & Operationele Research Economie en Bedrijfseconomie

Nadere informatie

DIGITAAL 09 10 11 12 13 - EXAMEN DIGITAAL - EXAMEN DIGITAAL - EXAMEN DIGITAAL - EXAMEN DIGITAAL - EXAMEN DIGITAAL - EXAMEN DIGITAAL - EXAMEN

DIGITAAL 09 10 11 12 13 - EXAMEN DIGITAAL - EXAMEN DIGITAAL - EXAMEN DIGITAAL - EXAMEN DIGITAAL - EXAMEN DIGITAAL - EXAMEN DIGITAAL - EXAMEN Maandag 18 april Dinsdag 19 april Woensdag 20 april Donderdag 21 april Vrijdag 22 april DIGITAAL - OEFENEN DIGITAAL - OEFENEN DIGITAAL - OEFENEN DIGITAAL - EXAMEN DIGITAAL - EXAMEN DIGITAAL - EXAMEN DIGITAAL

Nadere informatie

SCHAKELJAAR ROTTERDAM HBO/WO 2009-2010

SCHAKELJAAR ROTTERDAM HBO/WO 2009-2010 SCHAKELJAAR ROTTERDAM HBO/WO 2009-2010 Inhoud Woord vooraf...3 Toelatingseisen...3 Studeren in het Hoger Onderwijs...4 Aanmelding en intake...5 Inhoud van de onderwijsprogramma s (niveau 0)...6 Inhoud

Nadere informatie

INTAKEPROCEDURE VOOR DE BACHELOR NA BACHELOR IN DE LANDSCHAPSONTWIKKELING

INTAKEPROCEDURE VOOR DE BACHELOR NA BACHELOR IN DE LANDSCHAPSONTWIKKELING INTAKEPROCEDURE VOOR DE BACHELOR NA BACHELOR IN DE LANDSCHAPSONTWIKKELING A. Kandidaat-studenten met een buitenlands bachelor diploma Indien je over een buitenlands bachelor diploma beschikt, dien je eerst

Nadere informatie

secretaresse! niveau 3 en! management assistent niveau 4!

secretaresse! niveau 3 en! management assistent niveau 4! secretaresse niveau 3 en management assistent niveau 4 De mbo-opleiding secretaresse niveau 3 / management assistent niveau 4 is bedoeld voor secretaresses van KLM die geen mbo-diploma hebben. VAKMANSCHAP

Nadere informatie

Profielkeuze in 3 Atheneum. Profielen en opleidingen Keuzeproces in de 3 e klas Tijdpad

Profielkeuze in 3 Atheneum. Profielen en opleidingen Keuzeproces in de 3 e klas Tijdpad Profielkeuze in 3 Atheneum Profielen en opleidingen Keuzeproces in de 3 e klas Tijdpad 1 2 Programma Inleiding Lieke Tromp, Teamleider Korte pauze Profielkeuze Jan Out, Decaan Vragen 3 De overgang van

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2014/2015 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

Inleiding. Korte pauze Profielkeuze

Inleiding. Korte pauze Profielkeuze 1 Programma Inleiding Lieke Tromp, Teamleider Korte pauze Profielkeuze Jan Out, Decaan Vragen 2 De overgang van 3 naar 4 3 Waar zitten de verschillen? Nieuwe vakken (anw/won, ckv, maat, wis ABCD,..) Werken

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Educatie A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 20 Inschrijving voor cursussen 20A De student is

Nadere informatie

SCHAKELJAAR ROTTERDAM HBO/WO 2010-2011

SCHAKELJAAR ROTTERDAM HBO/WO 2010-2011 SCHAKELJAAR ROTTERDAM HBO/WO 2010-2011 Inhoud Woord vooraf...3 Toelatingseisen...3 Studeren in het Hoger Onderwijs...4 Aanmelding en intake...5 Inhoud van de onderwijsprogramma s (niveau 0)...6 Inhoud

Nadere informatie

Voorlichting psychologie 21 mei 2015. Welkom!

Voorlichting psychologie 21 mei 2015. Welkom! Voorlichting psychologie 21 mei 2015 Welkom! Voorlichting psychologie 21 mei 2015 Sprekers: Stefanie Kwikkel, MSc Francis Voorn studieadviseur student psychologie Psychologie studeren aan de Radboud Universiteit

Nadere informatie

INSTITUUT VOOR INTERDISCIPLINAIRE STUDIES bacheloropleiding Bèta-gamma

INSTITUUT VOOR INTERDISCIPLINAIRE STUDIES bacheloropleiding Bèta-gamma INSTITUUT VOOR INTERDISCIPLINAIRE STUDIES bacheloropleiding Bèta-gamma Intakeformulier 1. Persoonsgegevens Naam Adres Postcode & plaats Telefoon E-mail adres Geboortedatum Svp invullen, uitprinten en terugsturen

Nadere informatie

Vrijstellingen Erasmus School of Law EUR. Bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en criminologie Studiejaar 2011/2011

Vrijstellingen Erasmus School of Law EUR. Bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en criminologie Studiejaar 2011/2011 Vrijstellingen Erasmus School of Law EUR Bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en criminologie Studiejaar 2011/2011 Voorwoord... 2 Algemeen... 3 Geldigheidsduur vrijstellingen... 3 Standaardvrijstellingen

Nadere informatie

Inburgeren Examen doen

Inburgeren Examen doen Inburgeren Examen doen Examen doen voor inburgering Gaat u het inburgeringsexamen doen? In deze folder leest u hoe u het inburgeringsexamen kunt doen. U leest welke examenonderdelen er zijn en waar u de

Nadere informatie

Bureau de Roos. Studiegids Specialisatiejaar kindertherapie

Bureau de Roos. Studiegids Specialisatiejaar kindertherapie Bureau de Roos Studiegids Specialisatiejaar kindertherapie Inleiding Leuk dat u interesse heeft in het Specialisatiejaar Kindertherapie dat Bureau de Roos aanbiedt. Dit jaar is speciaal voor hen die zich

Nadere informatie

Decaan: LoesFruijt L.fruijt@berlagelyceum.eu. Decanaat 2015/2016

Decaan: LoesFruijt L.fruijt@berlagelyceum.eu. Decanaat 2015/2016 Decaan: LoesFruijt L.fruijt@berlagelyceum.eu Decanaat 2015/2016 DEDECAANNET Site Berlage Onderwijs Decaan Decanaat vwo www.berlagelyceum.dedecaannet.nl Registreren en inloggen. kiezen Keuzestijlen Rationeel

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen REGELING DECENTRALE SELECTIE VOOR DE BACHELOROPLEIDING GENEESKUNDE VAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN TEN BEHOEVE VAN HET STUDIEJAAR 2016-2017 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

FAQ aan de studentendecanen

FAQ aan de studentendecanen FAQ aan de studentendecanen Inschrijven, uitschrijven en herinschrijven...2 * Kan ik me later dan 1 september inschrijven voor de opleiding geneeskunde?...2 *Moet ik me herinschrijven als ik nog een herkansing

Nadere informatie

Atheneum 4. J. Landman teamleider. Jan Mulder A4c Jeroen Dam A4d. Theo Andre A4a. Gert van Lochem A4b

Atheneum 4. J. Landman teamleider. Jan Mulder A4c Jeroen Dam A4d. Theo Andre A4a. Gert van Lochem A4b Ouderavond klas 4 Hartelijk welkom Atheneum 4 J. Landman teamleider Theo Andre A4a Gert van Lochem A4b Jan Mulder A4c Jeroen Dam A4d Havo 4 Teamleider J.D. de Groot Maarten Jansen H4a Marleen Vaes H4b

Nadere informatie

OUDERAVOND 5 HAVO. 14 september 2015

OUDERAVOND 5 HAVO. 14 september 2015 DECANAAT OUDERAVOND 5 HAVO 14 september 2015 Even voorstellen. De decaan W. Bardoul Je studententijd = méér dan studeren alleen! Je feest met je jaarclubje, sport fanatiek in de avonduren, vult vakken

Nadere informatie

Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015

Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015 Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015 1 Inhoud Rapportage... 3 Rapportage klas 1 en 2 mavo en klas 1, 2 en 3 havo/vwo... 3 Rapportage in de examenklassen

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden &

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

& control. opleiding

& control. opleiding VU post- GRADUATE school of accounting & control opleiding Controlling (RC/EMFC) De VU-opleiding tot Executive Master of Finance and Control (RC) Allround Controller bedrijfseconomisch geweten en adviseur

Nadere informatie

Algemeen Cito-vo toetsen klas 2 Sportmiddag klas 1

Algemeen Cito-vo toetsen klas 2 Sportmiddag klas 1 Algemeen In deze nieuwsbrief hebben we weer informatie voor u op een rij gezet en kunnen we u laten meegenieten van allerlei leuke activiteiten die onlangs bij ons op school hebben plaatsgevonden. Cito-vo

Nadere informatie

Toelating en vrijstelling 2011-2012 Toelating tot een van de masteropleidingen

Toelating en vrijstelling 2011-2012 Toelating tot een van de masteropleidingen Commissie voor de examens Toelating en vrijstelling 2011-2012 Toelating tot een van de masteropleidingen Met een afgeronde volledige (CROHO 1 -geregistreerde) hbo- of wo-opleiding 2 bent u toelaatbaar

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Educatie A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student is

Nadere informatie

Colloquium Doctum. Algemene Faculteit. Afdeling LOFO. Afdeling Tweedegraads Lerarenopleiding 2014-2015

Colloquium Doctum. Algemene Faculteit. Afdeling LOFO. Afdeling Tweedegraads Lerarenopleiding 2014-2015 Colloquium Doctum Algemene Faculteit Afdeling LOFO en Afdeling Tweedegraads Lerarenopleiding 2014-2015 Personen die de leeftijd van 23 jaar hebben bereikt en die niet voldoen aan de toelatingseisen voor

Nadere informatie

COMPUTERCURSUS VOOR SENIOREN

COMPUTERCURSUS VOOR SENIOREN COMPUTERCURSUS VOOR SENIOREN COMPUTERCURSUSSEN VOOR SENIOREN duidelijk en leerzaam Welzijn Teylingen organiseert al ruim 10 jaar samen met Stichting SeniorWeb computercursussen. De cursussen worden gegeven

Nadere informatie

Het eindexamenjaar! Informatieavond eindexamen 2014-2015

Het eindexamenjaar! Informatieavond eindexamen 2014-2015 Het eindexamenjaar! Informatieavond eindexamen 2014-2015 Dhr J. Albers, afdelingsleider vwo (3-6) en examensecretaris Mw A. Hupkens, afdelingsleider havo (3-5) Mw W. Terpstra, decaan havo Mentoren + Lokaalverdeling

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Master leraar Algemene Economie Croho: 45275 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie

Nadere informatie

oktober 2013 Informatieboekje voor ouder(s)/ verzorger(s) en leerlingen klas 4Mavo

oktober 2013 Informatieboekje voor ouder(s)/ verzorger(s) en leerlingen klas 4Mavo oktober 2013 Informatieboekje voor ouder(s)/ verzorger(s) en leerlingen klas 4Mavo 1 Inhoudsopgave. Voorblad Blz 1. Inhoudsopgave: Blz 2. Examen informatie: Blz 3. Diploma: Blz 4. SchoolToetsenPlanner:

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 6. Het Pre-masterprogramma 7. Studeren in deeltijd 9

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 6. Het Pre-masterprogramma 7. Studeren in deeltijd 9 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO-examen 6 Het Pre-masterprogramma 7 Studeren in deeltijd 9 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden biedt de eenjarige

Nadere informatie

Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier. Cohort 2012-2015 5 VWO Cursus: 2013-2014

Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier. Cohort 2012-2015 5 VWO Cursus: 2013-2014 Bijlage 1 Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier Cohort 2012-2015 5 VWO Cursus: 2013-2014 NB 1: Volgens afspraak Praktische opdracht Natuurkunde

Nadere informatie

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Voorlichtingsdag Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde PROGRAMMA Bedrijfskunde@VU: hoe, wat en waarom? Prof. dr. W.E.H. Dullaert, Opleidingsdirecteur bachelor bedrijfskunde

Nadere informatie