Museum Stedhûs Sleat Heerenwal XW Sloten Telefoon (0514)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Museum Stedhûs Sleat Heerenwal 48 8556 XW Sloten Telefoon (0514) 53 15 41 www.museumsloten.nl info@museumstedhussleat.nl"

Transcriptie

1 friesland Gaasterland koudum balk sloten lemmer oudemirdum Colofon Tekst: Minette Albers / Wiep Runia Redactie: Pioen communicatie, Pauline Smabers Foto s:, Informatiecentrum Mar en Klif en Di Colore, Workum Ontwerp: bardet-ontwerp, rotterdam Druk: printrendement, Beuningen De luistertochten zijn gemaakt dankzij de steun van: Plattelânsprojekten Zuidwest Fryslân Provincie Fryslân Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) ANWB Fonds Gemeente Gaasterlân-Sleat Ottema-Kingma Stichting Stichting Je Maintiendrai Stichting Jonkvrouwe J.E.J. Bas Backer Stichting VSBfonds, regio Friesland INFORMATIE Heerenwal XW Sloten Telefoon (0514) Openingstijden 1 april 1 november dinsdag t/m vrijdag uur zaterdag en zondag uur gesloten op 1e paasdag, Hemelvaartsdag en 1e pinksterdag voor groepen ook geopend op afspraak Informatiecentrum Mar en Klif De Brink JD Oudemirdum Telefoon (0514) Openingstijden 1 april 1 november maandag t/m zaterdag uur zon- en feestdagen gesloten GAASTERLAND

2 LUISTERTOCHTEN Proef de sfeer en beleef Gaasterland! Al fietsend of wandelend Gaasterland verkennen. Dát maakt u mee als u op luistertocht gaat. U start vanuit Sloten of Oudemirdum. Terwijl u geniet van het glooiende landschap met zijn monumentale herenboerderijen, de vissersdorpjes, de kliffen langs het IJsselmeer en de bossen met hun statige eikenlanen en dassenburchten, brengen de luistertochten de geschiedenis van Gaasterland tot leven. Zo kunt u met de rijke jonker Jan, de God van Gaasterland, gaan wandelen door het Rijsterbos. Of luister naar het lied van de vissers van Laaksum, het kleinste vissershaventje van Nederland, en ervaar het harde leven op zee. Bezoek het vestingstadje Sloten, één van de Friese elf steden, en maak mee hoe de kanonskogels u om de oren vliegen tijdens het beleg door de Spanjaarden in Breng een bezoek aan de herberg waar een Duitse marskramer zijn waren probeert te verkopen en ontmoet even verderop, in de kerk van Wijckel, de beroemde vestingbouwer Menno van Coehoorn bij zijn praalgraf. En kent u het mysterieuze verhaal van de Grote Rodger en het Mirnser Klif? Informatiecentrum Mar en Klif Oudemirdum In het veelzijdige bezoekerscentrum Mar en Klif vindt u alles wat u wilt weten over de natuur, het landschap en de cultuurgeschiedenis van Zuidwest Friesland. Ieder jaar organiseert het centrum een tijdelijke tentoonstelling, activiteiten en evenementen, zoals lezingen en kindermiddagen. Er zijn speciale routes voor volwassenen en kinderen, zoals de Kliffenroute en Het geheim van Elfbergen. Schoolgroepen kunnen meedoen aan spannende binnen- én buitenprogramma s, waaronder kindertheater en doedagen in het Rijsterbos. Beleef het allemaal, tijdens de luistertochten! Er zijn verschillende luistertochten: wandel- en fietstochten, ook voor kinderen. Ze beginnen en eindigen bij in Sloten of bij Informatiecentrum Mar en Klif in Oudemirdum. De luistertochten zijn beschikbaar van 1 april tot 1 november. Sloten Midden in Sloten staat een betoverend museum: Museum Stedhûs Sleat. Het museum is gehuisvest in het voormalige stadhuis van Sloten, gebouwd in Het biedt een verrassende kijk op de stadsgeschiedenis van Sloten. Op zolder vindt u Laterna Magica: de mooiste collectie toverlantaarns die Nederland rijk is, verzameld door oud-slotenaar Peter Bonnet ( ). In de voormalige Secretarie organiseert het museum tijdelijke tentoonstellingen. Het museum heeft diverse lesprogramma s voor schoolgroepen. U kunt rondleidingen, stadswandelingen onder leiding van de stadsomroeper van Sloten, kinderfeestjes en schoolbezoek boeken op afspraak.

3 friesland Gaasterland koudum balk sloten lemmer oudemirdum Acknowledgements Text: Minette Albers / Wiep Runia Editing: Pioen communicatie, Pauline Smabers Photos:, Mar en Klif Visitor Centre and Di Colore, Workum Design: bardet-ontwerp, Rotterdam Printing: printrendement, Beuningen The audio tours were made possible with the support of: Plattelânsprojekten Zuidwest Fryslân Provincie Fryslân Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) ANWB Fonds Gemeente Gaasterlân-Sleat Ottema-Kingma Stichting Stichting Je Maintiendrai Stichting Jonkvrouwe J.E.J. Bas Backer Stichting VSBfonds, Friesland region INFORMATION Heerenwal XW Sloten Telephone +31 (0) Opening hours: 1 April 1 November Tuesday to Friday hours Saturday and Sunday hours Closed on Easter Sunday, Ascension Day and Whit Sunday Groups welcome by arrangement Mar en Klif Visitor Centre De Brink JD Oudemirdum Telephone +31 (0) Opening hours: 1 April 1 November Monday to Saturday hours Closed on Sundays and public holidays. GAASTERLAND

4 AUDIO TOURS Experience the atmosphere and enjoy Gaasterland! Explore Gaasterland by bike or on foot. With an audio tour to guide you. You can start from Sloten or Oudemirdum. While you enjoy the glorious landscape with its elegant historic farmhouses, fishing villages, the cliffs along the IJsselmeer and the woods with their gracious oak avenues and badger sets, the audio tours bring the history of Gaasterland to life. You can, for example, walk with the rich Squire Jan, the god of Gaasterland, through Rijsterbos woods. Or listen to the song of the fishermen of Laaksum, the smallest fishing town in the Netherlands and experience the harshness of life at sea. Visit the fortified little town of Sloten, one of the eleven chartered towns of Friesland, and see how the cannon balls flew during the Spanish siege of Visit the inn where a German peddler tries to peddle his wares and a little further on, in the church of Wijckel, meet the famous fort builder, Menno van Coehoorn, at his mausoleum. And do you know the mysterious story of Rodger the Giant and the Mirnser Cliff? Mar en Klif Visitor Centre Oudemirdum In the versatile Mar en Klif visitor centre you can find everything you want to know about the natural history, landscape and cultural heritage of South-West Friesland. Every year the centre organises a temporary exhibition, activities and events, such as talks and children s afternoon activities. There are special routes for adults and children, such as the Cliff route and the Secret of Elfbergen. School groups can take part in exciting indoor and outdoor programmes, including children s theatre and activities in Rijsterbos woods. Experience it all, during the audio tours! There are various audio tours available: walking and cycling tours and tours for children. They begin and end either at in Sloten or at the Mar en Klif visitor centre in Oudemirdum. The audio tours are available from 1 April to 1 November. Sloten In the centre of Sloten there is an enchanting museum: Museum Stedhûs Sleat. The museum is housed in the former town hall of Sloten, built in It offers an fascinating look at the history of Sloten. In the attic you will find Laterna Magica: one of the nicest collections of magic lanterns in the Netherlands, collected by a former resident of Sloten, Peter Bonnet ( ). The museum organises temporary exhibitions in the former Town Clerk s office. The museum has various teaching kits for school groups. You can book guided tours, walks through the town accompanied by the town crier of Sloten, children s parties and school trips by arrangement.

5 friesland Gaasterland koudum balk sloten lemmer oudemirdum In Impressum Text: Minette Albers / Wiep Runia Redaktion: Pioen communicatie, Pauline Smabers Fotos:, Informationszentrum Mar en Klif und Di Colore, Workum Entwurf: bardet-ontwerp, rotterdam Druck: printrendement, beuningen Die Entwicklung der Hörzeitreisen wurde ermöglicht durch die Unterstützung von: Plattelânsprojekten Zuidwest Fryslân Provincie Fryslân Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) ANWB Fonds Gemeente Gaasterlân-Sleat Ottema-Kingma Stichting Stichting Je Maintiendrai Stichting Jonkvrouwe J.E.J. Bas Backer Stichting VSBfonds, Friesland region INFORMATION Heerenwal XW Sloten Telefoon +31 (0) Öffnungszeiten 1. April 1. November Dienstags bis Freitags Uhr Samstag und Sonntag Uhr Am Ostersonntag, Himmelfahrtstag und am Pfingstsonntag ist das Museum geschlossen. Für Gruppen besteht die Möglichkeit außerhalb der Öffunungszeiten Termine zu vereinbaren. Informationszentrum Mar en Klif De Brink JD Oudemirdum Telefon +31 (0) Öffnungszeiten 1. April 1. November Montags bis Samstags Uhr An Sonn- und Feiertagen geschlossen GAASTERLAND

6 Hörzeitreise Erfahren Sie die Atmosphäre und erleben Sie Gaasterland! Gaasterland mit dem Fahrrad oder zu Fuß erkunden. Das erleben Sie, wenn Sie eine Hörzeitreise machen. Ihr Startort ist Sloten oder Oudemirdum. Während Sie die Hügellandschaft mit den großzügigen, herrschaftlichen Bauernhöfen, die Fischerdörfchen, die Klippen entlang des IJsselmeeres und die Wälder mit den imposanten Eichenalleen und Dachsbauten genießen, lassen die Hörzeitreisen die Geschichte Gaasterlands zum Leben erwachen. Der reiche Junker Jan oder sogar der Gott von Gaasterland stehen Ihnen als Wandergesellen durch den Rijsterbos zur Verfügung. Sie können sich auch das Lied der Fischer von Laaksum anhören, dem Dorf mit dem kleinsten Fischerhafen der Niederlande, und einen Eindruck gewinnen vom harten Leben auf der See. Besuchen Sie das Festungsstädchen Sloten, eine der friesischen elf Städte und erleben Sie wie Ihnen die Kanonenkugeln um die Ohren fliegen - während der spanischen Besetzung Bei der Herberge erfahren Sie wie ein damaliger deutscher Händler seine Ware versucht zu verkaufen und begegnen Sie ganz in der Nähe, in der Kirche von Wijckel, dem berühmten Festungsbauer Menno van Coehoorn an seinem prunkvollen Grab. Kennen Sie eigentlich schon die unheimliche Legende vom großen Rodger und dem Mirnser Kliff? Informationszentrum Mar en Klif Oudemirdum Im vielseitigen Besucherzentrum Mar und Klif finden Sie alles, was Sie über die Natur, die Landschaft und die Kulturgeschichte Südwestfrieslands wissen wollen. Jedes Jahr organisiert das Zentrum eine Ausstellung, Aktivitäten und Veranstaltungen, wie Lesungen und Kindermittage. Spezielle Wanderouten für Familien / Erwachsene und Kinder sind zum Beispiel die Klippenroute und das Geheimnis van Elfbergen. Für Schulgruppen gibt es spannende Programme für Drinnen und Draußen, unter anderem Kindertheater und Aktionstage im Rijsterbos. Sloten Sie können was erleben während der Hörzeitreisen! Es gibt verschiedene Touren: Wander- und Fahrradtouren, auch als Kinderversion. Gestartet wird am Museum Stedhûs Sleat in Sloten oder beim Informationszentrum Mar en Klif in Oudemirdum. Zielort ist immer dort, wo Sie gestartet sind. Die Hörzeitreisen werken vom 1. April bis 1. November angeboten. Mitten in Sloten steht ein bezauberndes Museum: das Museum Stedhûs Sleat. Das Museum befindet sich im ehemaligen Slotener Rathaus, das von erbaut wurde. Auf dem Dachboden finden Sie die Laterna Magica: die weitaus schönste Zauberlaternen-Sammlung in den Niederlanden. Erstellt wurde die Sammlung vom Ehemaligen Slotener Peter Bonnet ( ). In den ehemaligen Stadtverwaltung organisiert das Museum Wanderausstellungen, außerdem werden verschiedene Unterrichtsprogramme für Schulgruppen angeboten. Sie haben ebenfalls die Möglichkeit Führungen, Stadtwanderungen, geleitet vom Stadtausrufer von Sloten, Kinderparty s und Schulbesuche nach Absprache zu buchen.

Adotta una mucca. Adopt a cow / Adoptiere eine Kuh / Adopteer een koe 2015 VISITVALSUGANA.IT / ADOTTAUNAMUCCA IT GB DE NL

Adotta una mucca. Adopt a cow / Adoptiere eine Kuh / Adopteer een koe 2015 VISITVALSUGANA.IT / ADOTTAUNAMUCCA IT GB DE NL Adotta una mucca Adopt a cow / Adoptiere eine Kuh / Adopteer een koe IT GB DE NL 2015 VISITVALSUGANA.IT / ADOTTAUNAMUCCA Come si adotta una mucca > How to adopt a cow 1 Sfoglia il catalogo e scegli una

Nadere informatie

jaargang 2, nr. 4, 10-04-2015

jaargang 2, nr. 4, 10-04-2015 Beste ouders, Een nieuwe TTO nieuwsbrief. Zoals eerder vermeld kunt u de nieuwsbrieven ook terugvinden op de schoolsite onder TTO. Hier vindt u ook andere informatie! We kunnen weer terugkijken op een

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO-BB 2004

Examenopgaven VMBO-BB 2004 Examenopgaven VMBO-BB 2004 1tijdvak e 1 woensdag 26 mei 9.00 10.30 uur DUITS CSE BB Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 35 vragen.

Nadere informatie

The Power of the Object

The Power of the Object The Power of the Object How do museums deal with contested historical issues? How do you exhibit causes, effects and concepts by means of objects? These are just two of the key issues facing contemporary

Nadere informatie

Je herkent de volgende uitspraken vast wel. Schrijf bij de spreekwolkjes wie wat gezegd heeft.

Je herkent de volgende uitspraken vast wel. Schrijf bij de spreekwolkjes wie wat gezegd heeft. Deutsch macht Spaß mit Märchen 1 wie zegt dit? Je herkent de volgende uitspraken vast wel. Schrijf bij de spreekwolkjes wie wat gezegd heeft. Ich muss um Mitternacht nach Hause! Noch nie in meinem Leben

Nadere informatie

Dirigent Meindert Kramer opende deze Bau

Dirigent Meindert Kramer opende deze Bau OP Zatd. 6 juni' 81 werd een BAZiR georganiseerd in geb." lrene " t.b.v. een Tweede = Concertreis naar Zwitserland, door de Dames van de leden. + + + + Dirigent Meindert Kramer opende deze Bau Verkoop

Nadere informatie

Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken

Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken Gerard Marlet, Roderik Ponds Clemens van Woerkens Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken Atlas der Chancen für die Grenzregion Achterhoek-Borken Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken

Nadere informatie

Neue Kontakte Kapitel 3 3de klas Redemittel

Neue Kontakte Kapitel 3 3de klas Redemittel 1 Neue Kontakte Kapitel 3 3de klas Redemittel Wie war dein Urlaub? Einfach toll! Wo wart ihr? Wir waren zuerst in Frankreich und dann in Spanien. Mit wem warst du in Urlaub? Mit meinen Eltern und mit einer

Nadere informatie

Über das niederländische Adverbialpronomen er

Über das niederländische Adverbialpronomen er Über das niederländische Adverbialpronomen er Gunnar Bech bron Gunnar Bech, Über das niederländische Adverbialpronomen er. In: Jacob Hoogteijling, Taalkunde in artikelen. Een verzameling artikelen over

Nadere informatie

Heritage of War Programme

Heritage of War Programme 2 3 Erfgoed van de Oorlog Het programma Erfgoed van de Oorlog van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is bedoeld om belangrijk materiaal uit en over de Tweede Wereldoorlog te behouden

Nadere informatie

Tom America & Rob Moonen

Tom America & Rob Moonen Tom America & Rob Moonen Europa, een verzameling scherven Cultuur is de ultieme bezwering van de eenheid van Europa. Als er geen andere argumenten zijn om die eenheid te verdedigen wordt er een beroep

Nadere informatie

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam I amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam 1 Inhoudsopgave contents Voorwoord Foreword

Nadere informatie

Maurice Harteveld Bigness Is All in the Mind Bigness Viewed in Terms of Public Space

Maurice Harteveld Bigness Is All in the Mind Bigness Viewed in Terms of Public Space 114 B I G N E S S IS ALL IN THE M I N D Maurice Harteveld Bigness Is All in the Mind Bigness Viewed in Terms of Public Space There are some who glorify the state or quality of bigness. This seems to be

Nadere informatie

bab.la Uitdrukkingen: Zakelijke correspondentie Bestelling Nederlands-Duits

bab.la Uitdrukkingen: Zakelijke correspondentie Bestelling Nederlands-Duits bab.la Uitdrukkingen: Zakelijke correspondentie Bestelling Nederlands-Duits Bestelling : Bestelling plaatsen Wij overwegen de aanschaf van... Wir ziehen den Kauf von... in Betracht... Formeel, voorzichtig

Nadere informatie

Rosa Giberte Müdispacher, geboren 16 februari 1901 in Zürich CH.

Rosa Giberte Müdispacher, geboren 16 februari 1901 in Zürich CH. Levensverhaal van Rosa Giberte Müdispacher, geboren 16 februari 1901 in Zürich CH. Het verhaal is geschreven door Heidi van den Bos geboren 1932 in Zanvoort/Haarlem NL - Dochter van Rosa Na de Realschule

Nadere informatie

M10 Salford Quays met Imperial War Museum North

M10 Salford Quays met Imperial War Museum North M10 Salford Quays met Imperial War Museum North EXCURSIE MANCHESTER & LIVERPOOL 6 T/M 10 OKTOBER 2010 1 E X C U R S I E M A N C H E S T E R & L I V E R P O O L 6 T / M 1 0 O K T O B E R 2 0 1 0 V E R E

Nadere informatie

BELANGRIJK! Bewaren voor later gebruik IMPORTANT! A conserver pour consultation ultérieure ACHTUNG! Für späteres Nachschlagen

BELANGRIJK! Bewaren voor later gebruik IMPORTANT! A conserver pour consultation ultérieure ACHTUNG! Für späteres Nachschlagen gebruiksaanwijzing 3,5-15 kg notice d emploi gebrauchsanleitung user s manual BELANGRIJK! Bewar voor later gebruik IMPORTANT! A conserver pour consultation ultérieure ACHTUNG! Für späteres Nachschlag auf

Nadere informatie

freestyle koppen / end walls 05

freestyle koppen / end walls 05 koppen / end walls In de serie Freestyle van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) schrijven architecten openhartig over hun geheime fascinaties. In deze vijfde editie, Koppen, verkennen Marjolein

Nadere informatie

EJOS NEWSLETTER OCTOBER 2013. New Zealand Action Committee Ex-Japanese War Victims

EJOS NEWSLETTER OCTOBER 2013. New Zealand Action Committee Ex-Japanese War Victims EJOS NEWSLETTER OCTOBER 2013 New Zealand Action Committee Ex-Japanese War Victims Dear All, NOVEMBER 2013. I thought I had the time on my hands but time flies by. So here we are again. Some of this years

Nadere informatie

13 Ik zit net te denken...

13 Ik zit net te denken... 13 Ik zit net te denken... i2 i1 Wij geven een feestje! Bringen Sie die Aktivitäten in die richtige (= typische) Reihenfolge. boodschappen doen eten koken feesten! de woning opruimen, schoonmaken naar

Nadere informatie

Curler 23 e jaargang nr. 1, september 2008

Curler 23 e jaargang nr. 1, september 2008 Inhoudsopgave Curler 23 e jaargang nr. 1, september 2008 Van de voorzitter...2 In memoriam...3 Jeugdprogramma's 2008...4 Nieuws vanuit CC PWA...6 Curling Club Tilburg...8 It Geht Oan!!!!... 10 Ladiesnight

Nadere informatie

Lieve ouders, lieve kinderen,

Lieve ouders, lieve kinderen, Lieve ouders, lieve kinderen, We zijn blij, dat jullie in onze prachtige regio op vakantie zijn. Willingen en z n lieflijke dorpjes hebben veel te bieden. In deze kleine folder laten we jullie zien, wat

Nadere informatie

De ecologische toestand van het Eems-estuarium en mogelijkheden voor herstel

De ecologische toestand van het Eems-estuarium en mogelijkheden voor herstel De ecologische toestand van het Eems-estuarium en mogelijkheden voor herstel Der ökologische Zustand des Emsästuars und Möglichkeiten der Sanierung +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ -+-+

Nadere informatie

Natuur en gezondheid. Invloed van natuur op sociaal, psychisch en lichamelijk welbevinden

Natuur en gezondheid. Invloed van natuur op sociaal, psychisch en lichamelijk welbevinden 7 Natuur en gezondheid Invloed van natuur op sociaal, psychisch en lichamelijk welbevinden Deel 1 van een tweeluik: Verkenning van de stand der wetenschap Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands

Nadere informatie

Sites of Battle: Photographs of War-Torn Landscapes. On Bart Michiels The Course of History Photographs Sonja Fessel

Sites of Battle: Photographs of War-Torn Landscapes. On Bart Michiels The Course of History Photographs Sonja Fessel Sites of Battle: Photographs of War-Torn Landscapes. On Bart Michiels The Course of History Photographs Sonja Fessel One would think that there is nothing picturesque about a water-logged puddle, a muddy

Nadere informatie

Nederland als grondstoffenrotonde

Nederland als grondstoffenrotonde Kamerlid Van Veldhoven (D66) roept het kabinet op een analyse te maken van de kansen van een grondstoffenrotonde voor de Nederlandse economie (foto: istockphoto) Nederlandse afvalsector is er klaar voor

Nadere informatie

schirm za 23 november

schirm za 23 november Herfst winter 2013 03 200 jaar SCHIRM MODE 08 schirm Jubileumfeest za 23 november EMMELOORD LEMMER 12 maatwerk MUNRO Tailoring BY alleen verkrijgbaar in lemmer Fashion is not about buying a second skin.

Nadere informatie

P.B. Cliteur en R.G.T. van Wissen

P.B. Cliteur en R.G.T. van Wissen De menselijke waardigheid als grondslag voor mensenrechten Een beschouwing over het werk van Kant en Schopenhauer in relatie tot de filosofische reflectie over mensenrechten P.B. Cliteur en R.G.T. van

Nadere informatie

Family, generations and war Historical, psychological and artistic views

Family, generations and war Historical, psychological and artistic views Familie, generaties en oorlog Historische, psychologische en artistieke inzichten Esther Captain a Trudy Mooren Family, generations and war Historical, psychological and artistic views 1 Familie, generaties

Nadere informatie