Toetsmatrijzen. Formats, achtergrond en instructies. O&K servicedocument

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toetsmatrijzen. Formats, achtergrond en instructies. O&K servicedocument"

Transcriptie

1 Toetsmatrijzen Formats, achtergrond en instructies O&K servicedocument April

2 Voorwoord Beste opleidingsmanagers, beste voorzitters van de examencommissies en toetscommissies, Toetsmatrijzen zijn nuttige hulpmiddelen om kwalitatief goede toetsen te ontwikkelen. Veel opleidingen van DEM hebben inmiddels toetsmatrijzen opgesteld of zijn bezig deze op te stellen. De aansturing hiervan vindt tot op heden plaats vanuit de afdelingen. Met als gevolg dat er binnen DEM veel verschillende formats circuleren. Dit niet wenselijk is werkt verwarrend. Er was ook kritiek op de gebruiksvriendelijkheid van de bestaande formats of er ontbraken duidelijke instructies en tips. Inmiddels hebben we een kwaliteitsslag gemaakt en bieden jullie nu een set universele formats aan. Dit servicedocument bevat: 1. Heldere en begrijpelijke formats, te gebruiken voor alle didactische concepten, voor: Schriftelijke toetsen Schriftelijke taaltoetsen Overige toetsen 2. Voorbeelden van ingevulde toetsmatrijzen. 3. Duidelijke instructies voor het gebruik. 4. Een voorbeeld van een procedure voor het opstellen en gestructureerd werken met toetsmatrijzen. Het gebruik van deze formats stimuleert het denken over wat een goede toets is. Het correct gebruik en toepassing bij het maken van de toetsen zelf, is een waarborg voor accreditatiewaardige toetsing! Of en hoe deze formats gebruikt worden is aan de opleidingen zelf. Mocht een opleiding besluiten te werken met toetsmatrijzen, dan is het van belang met elkaar een procedure en taakverdeling af te spreken. Wie doet wat? Wie borgt de kwaliteit? Daarom is ook een voorstel voor een procedure bijgevoegd. De conceptversies van het servicedocument hebben we aan eindgebruikers voorgelegd. Kun je hier mee werken? Biedt het je meerwaarde, is de toelichting duidelijk? Wij hopen dat dit servicedocument ondersteunend is bij het streven naar kwaliteit van de diverse toetsen binnen de opleidingen. Suggesties voor verbetering horen wij graag. Wij zijn beschikbaar voor advies, ondersteuning en eventueel trainingen. Voor de Engelstalige opleidingen zijn Engelstalige formats en instructies beschikbaar. Op de toetspagina s van nnet zijn de losse formats en instructiepagina s te downloaden. Hier staat ook algemene informatie over kwaliteitseisen rond toetsen. Het O&K team 2

3 Inhoudsopgave Een toetsmatrijs als hulpmiddel voor het maken van een goede toets... 4 Instructies bij Toetsmatrijs 1 Schriftelijke toets... 5 Toetsmatrijs 1 Schriftelijke toets: ingevuld voorbeeld... 7 Instructies bij Toetsmatrijs 2 Schriftelijke taaltoets... 8 Toetsmatrijs 2 Schriftelijke taaltoets: ingevuld voorbeeld Instructies bij Toetsmatrijs 3 Overige toetsen (met beoordelingsmodel) Toetsmatrijs 3 Overige toetsen met beoordelingmodel: ingevuld voorbeeld Bijlagen Procedure borging kwaliteit toetsen (voorbeeld) Bijlage 1. Tips en adviezen voor het opstellen en beoordelen van schriftelijke (taal)toetsen Bijlage 2. Taxonomie van Bloom Format Toetsmatrijs 1 Schriftelijke toets Format Toetsmatrijs 2 Schriftelijke taaltoets Format Toetsmatrijs 3 Overige toetsen (met beoordelingsmodel)

4 Een toetsmatrijs als hulpmiddel voor het maken van een goede toets De toetsmatrijs is een instrument, een hulpmiddel waarmee kwalitatief goede toetsen opgesteld kunnen worden. Kwalitatief goede toetsen is een belangrijke accreditatie-eis. Een toetsmatrijs is een blauwdruk van een toets, die er op is gericht om op een systematische wijze toetsen op te stellen. In het bijzonder: 1. Een toetsmatrijs helpt de validiteit en betrouwbaarheid van een toets te vergroten. Validiteit houdt in dat een toets ook daadwerkelijk meet wat het moet meten, namelijk of de leerdoelen al dan niet worden behaald. Een toets is betrouwbaar als deze bij herhaalde afname steeds tot hetzelfde resultaat leidt, steeds onder dezelfde omstandigheden. 2. Met een toetsmatrijs is geborgd dat de verschillende versies van een toets (bijvoorbeeld reguliere afname en herkansing) gelijkwaardig zijn voor wat betreft inhoud en de moeilijkheidsgraad. 3. Het beoordelingsmodel bij toetsmatrijs 3 Overige toetsen zorgt er voor dat uniforme en van de leerdoelen afgeleide beoordelingscriteria worden gehanteerd. 4. Een toetsmatrijs kan worden gebruikt als communicatiemiddel voor docenten die samen een toets opstellen. 5. Een toetsmatrijs kan worden gebruikt als controle-instrument: worden de leerdoelen van een onderwijseenheid (module, project, werkplaats etc.) inderdaad gemeten? Met bijgaande universele formats kunnen alle toetsen binnen DEM, ongeacht didactisch concept, beschreven worden. De gebruikte aanduidingen van toetsvormen is ontleend aan de terminologie zoals die in SIS wordt gehanteerd. Het SIS, de studiegidsen (met daarbinnen de beschrijvingen van onderwijseenheden) en toetsmatrijzen zijn hiermee zowel inhoudelijk als wat betreft de terminologie op elkaar afgestemd. Format toetsmatrijs 1 Het format toetsmatrijs 1 - schriftelijke toets is alleen bedoeld voor schriftelijke toetsen, met inbegrip van schriftelijke toetsen die digitaal worden afgenomen. In de studiegids is dit aangeduid als ' toets digitaal. Format toetsmatrijs 2 Het format toetsmatrijs 2 - schriftelijke taaltoets is alleen bedoeld voor schriftelijke taaltoetsen, als onderdeel van taalmodulen/cursussen/trainingen, met inbegrip van schriftelijke taaltoetsen die digitaal worden afgenomen. In de studiegids is dit aangeduid als ' toets digitaal. Format toetsmatrijs 3 Het format toetsmatrijs 3 overige toetsen is alleen bedoeld voor de volgende (open) beoordelingsmethoden: assessment, opdracht, paper, rapport, scriptie, portfolio, presentatie, beroepsproduct, project, stage, toets digitaal (met uitzondering van gedigitaliseerde schriftelijke toetsen), toets mondeling en toets practicum. Een toetsmatrijs en dan?... Na de toetsmatrijs moet de toets zelf nog gemaakt worden. In bijlage 1. zijn alle tips en adviezen voor het opstellen en beoordelen van schriftelijke (taal)toetsen gebundeld. 4

5 Instructies bij Toetsmatrijs 1 Schriftelijke toets Het format toetsmatrijs 1 - schriftelijke toets is alleen bedoeld voor schriftelijke toetsen, met inbegrip van schriftelijke toetsen die digitaal worden afgenomen. In de studiegids is dit aangeduid als ' toets digitaal. Voor schriftelijke taaltoetsen en overige toetsen (zoals opdrachten en beroepsproducten) zijn aparte formats ontwikkeld. Met bijgaand universeel format kun je alle schriftelijke toetsen binnen DEM, ongeacht didactisch concept, beschrijven. De gebruikte aanduiding van toetsvormen is ontleend aan de terminologie zoals die in SIS wordt gehanteerd. Het SIS, de studiegidsen (met daarbinnen de beschrijvingen van onderwijseenheden) en toetsmatrijzen zijn hiermee zowel inhoudelijk als wat betreft de terminologie op elkaar afgestemd. Waarom een toetsmatrijs? De toetsmatrijs is een instrument, een hulpmiddel waarmee je, samen met collega s, kwalitatief goede toetsen (een accreditatie-eis) kunt ontwerpen. Met een toetsmatrijs maak je op een systematische wijze een blauwdruk van een toets. In het bijzonder: 1. Een toetsmatrijs helpt de validiteit en betrouwbaarheid van je toets te vergroten. Validiteit houdt in dat een toets ook daadwerkelijk meet wat het moet meten, namelijk of de leerdoelen al dan niet worden behaald. Een toets is betrouwbaar als deze bij herhaalde afname steeds tot hetzelfde resultaat leidt, steeds onder dezelfde omstandigheden. 2. Met een toetsmatrijs verzeker je ervan dat de verschillende versies van een toets (bijvoorbeeld reguliere afname en herkansing) gelijkwaardig zijn voor wat betreft inhoud en de moeilijkheidsgraad. Met een toetsmatrijs heb je een communicatiemiddel in handen om met collega s samen een toets op te stellen. Een toetsmatrijs kan ook worden gebruikt als controle-instrument: worden de leerdoelen van een onderwijseenheid (module, project, werkplaats etc.) inderdaad gemeten?. Het kopje algemene informatie 1. De beschrijving van de onderwijseenheid in de studiegids is startpunt voor de toetsmatrijs. Zorg er daarom voor dat je de beschrijving van de onderwijseenheid, die op deze toets van toepassing is, tot je beschikking hebt. 2. De algemene informatie over de toets haal je uit de beschrijving in de studiegids. Neem deze gegevens over naar de desbetreffende vakjes van de toetsmatrijs. 3. Voor de gegevens bij de Multiple Choice (MC) vragen gelden de volgende richtlijnen om de betrouwbaarheid van de toets te garanderen: vier antwoordalternatieven = minimaal 40 MC vragen; drie antwoordalternatieven = tenminste 60 MC vragen; twee antwoordalternatieven = tenminste 80 MC vragen. Tips en adviezen voor het opstellen van schriftelijke (taal)toetsen zijn te vinden in bijlage 1. De blauwdruk Dit is gedeelte is de feitelijke toetsmatrijs. 1. Beschrijf in de 1 e kolom de leerdoelen die worden gemeten in deze toets. Het is belangrijk dat de leerdoelen in de toetsmatrijs overeenkomen met de leerdoelen zoals vermeld in de beschrijving van de onderwijseenheid in de studiegids. Als een onderwijseenheid door meerdere deeltoetsen wordt afgesloten, is het van belang dat de som van de leerdoelen uit de afzonderlijke toetsmatrijzen overeenkomt met de leerdoelen van de onderwijseenheid. Een voorwaarde om een goede toets op te kunnen stellen is dat de leerdoelen zo zijn geformuleerd 5

6 dat deze meetbaar zijn en passen bij de fase van de opleiding. 2. Geef in de kolom 'Gewicht' per leerdoel het percentage aan waarvoor dat leerdoel meetelt in het eindcijfer. 3. Geef het type vragen aan waarmee je elk leerdoel gaat meten. Het type vraag (gebaseerd op de taxonomie van Bloom) representeert het niveau van de vragen. Het gewicht dat je aan elk type vraag toekent, is het resultaat van de verdeling van het percentage dat je onder de kolom Gewicht hebt aangegeven. Meer informatie is te vinden in bijlage 2. Taxonomie van Bloom 4. Tel de percentages bij elk type vraag op. De totale som moet kloppen met de totale som van de kolom Gewicht (100%). Het kopje aanvullende eisen Onder deze kop, die optioneel is, kun je aanvullende eisen vermelden die het ontwerp van de toets beïnvloeden. Zoals: elke toets, die gebaseerd is op deze toetsmatrijs behelst ten minste een casus. Of: is het studenten toegestaan om een rekenmachine, woordenboek en dergelijke te gebruiken tijdens de toets? 6

7 Toetsmatrijs 1 Schriftelijke toets: ingevuld voorbeeld Algemene informatie Opleiding en F BE- Voltijd Toetsmatrijs opgesteld Johan Sonnenberg Toets nr. 1 variant Fraijlemaborg door: (SOG) Studiejaar 4 Omschrijving toets Casustoets Datum: 8 mei 2012 Titel module Financial Accounting 1 Studiegids nr. 2000FA 1_09 (fictief) Code FA1VS3BE01 Aantal MC vragen 0 Geldend collegejaar Aantal antwoord alternatieven nvt Aantal open vragen 30 Weging eindcijfer 100% Toetsvorm SIS Toets schriftelijk Blauwdruk Leerdoelen Reproductie Onthouden, Begrijpen Type vragen Productie Toepassen Analyseren Evalueren Creëren Gewicht De student kan duidelijk overeenkomsten en verschillen aangeven tussen de 10% 10% bedrijfseconomische en fiscale administratie De student kan uit de grootboeken de vereiste financiële overzichten 25% 25% samenstellen De student weet aan de hand van cijfers uit de administratie de juiste cijfers te 15% 15% 30% berekenen voor de fiscale aangifte De student kan uit de financiële administratie van een onderneming voor de 5% 20% 25% fiscale aangifte relevante cijfers halen De student kan de gevonden uitkomsten d.m.v. verschillende berekeningen 10% 10% verantwoorden Totaal 10 % 45 % 35 % 10 % 0 % 100% Aanvullende eisen Open vragen worden gesteld op basis van een case. Voor elk leerdoel wordt een case opgenomen in de toets (fictief) 7

8 Instructies bij Toetsmatrijs 2 Schriftelijke taaltoets Het format toetsmatrijs 2 - schriftelijke taaltoets is alleen bedoeld voor schriftelijke taaltoetsen, als onderdeel van taalmodulen/cursussen/trainingen, met inbegrip van schriftelijke taaltoetsen die digitaal worden afgenomen. In de studiegids is dit aangeduid als ' toets digitaal. Voor schriftelijke toetsen en overige toetsen (zoals opdrachten en beroepsproducten) zijn aparte formats ontwikkeld. Met bijgaand universeel format kun je alle taaltoetsen binnen DEM, ongeacht didactisch concept, beschrijven. De gebruikte aanduiding van toetsvormen is ontleend aan de terminologie zoals die in SIS wordt gehanteerd. Het SIS, de studiegidsen (met daarbinnen de beschrijvingen van onderwijseenheden) en toetsmatrijzen zijn hiermee zowel inhoudelijk als wat betreft de terminologie op elkaar afgestemd. De toetsmatrijs is een instrument, een hulpmiddel waarmee je, samen met collega s, kwalitatief goede toetsen (een accreditatie-eis) kunt ontwerpen. Met een toetsmatrijs maak je op een systematische wijze een blauwdruk van een toets. In het bijzonder: Een toetsmatrijs helpt de validiteit en betrouwbaarheid van je toets te vergroten. Validiteit houdt in dat een toets ook daadwerkelijk meet wat het moet meten, namelijk of de leerdoelen al dan niet worden behaald. Een toets is betrouwbaar als deze bij herhaalde afname steeds tot hetzelfde resultaat leidt, steeds onder dezelfde omstandigheden. Met een toetsmatrijs verzeker je ervan dat de verschillende versies van een toets (bijvoorbeeld reguliere afname en herkansing) gelijkwaardig zijn voor wat betreft inhoud en de moeilijkheidsgraad. Met een toetsmatrijs heb je een communicatiemiddel in handen om met collega s samen een toets op te stellen. Een toetsmatrijs kan ook worden gebruikt als controle-instrument: worden de leerdoelen van een onderwijseenheid (module, project, werkplaats etc.) inderdaad gemeten? Het kopje algemene informatie 1. De beschrijving van de onderwijseenheid in de studiegids is startpunt voor de toetsmatrijs. Zorg er daarom voor dat je de beschrijving van de onderwijseenheid, die op deze toets van toepassing is, tot je beschikking hebt. 2. De algemene informatie over de toets haal je uit de beschrijving in de studiegids. Neem deze gegevens over naar de desbetreffende vakjes van de toetsmatrijs. 3. Voor de gegevens bij de multiple choice (MC) vragen gelden de volgende richtlijnen om de betrouwbaarheid van de toets te garanderen: - vier antwoordalternatieven = minimaal 40 MC vragen; - drie antwoordalternatieven = tenminste 60 MC vragen; - twee antwoordalternatieven = tenminste 80 MC vragen. Tips en adviezen voor het opstellen van schriftelijke (taal)toetsen zijn te vinden in bijlage 1. De blauwdruk Dit is gedeelte is de uiteindelijke toetsmatrijs. 1. Beschrijf in de 1 e kolom de leerdoelen die worden gemeten in deze toets. Het is belangrijk dat de leerdoelen in de toetsmatrijs overeenkomen met de leerdoelen zoals vermeld in de beschrijving van de onderwijseenheid in de studiegids. Als een onderwijseenheid door meerdere deeltoetsen wordt afgesloten, is het van belang dat de som van de leerdoelen uit de afzonderlijke toetsmatrijzen overeenkomt met de leerdoelen van de onderwijseenheid. Een voorwaarde om een goede toets op te kunnen stellen is dat de leerdoelen zo zijn geformuleerd dat deze meetbaar zijn en passen bij de fase van de opleiding. 8

9 5. Geef per leerdoel aan, met welke eindkwalificaties uit het ECFL (European Common Framework for Languages) deze correspondeert. 6. Geef in de kolom ernaast aan op welk niveau van het ECFL je dit leerdoel gaat toetsen. 7. Geef in de kolom 'Gewicht' per leerdoel het percentage aan waarvoor dat leerdoel meetelt in het eindcijfer. 8. Het Type vragen (gebaseerd op de taxonomie van Bloom) representeert het niveau van de vragen. Geef het type vragen aan waarmee je elk leerdoel gaat meten. Het gewicht dat je aan elk type vraag toekent, is het resultaat van de verdeling van het percentage dat je onder de kolom Gewicht hebt aangegeven. Meer informatie is te vinden in bijlage 2. Taxonomie van Bloom. 9. Tel de percentages bij elk type vraag op. De totale som moet kloppen met de totale som van de kolom Gewicht (100%). In de matrix is nu duidelijk welk percentage de combinatie leerdoel type vraag uitmaakt van de toets. Het kopje aanvullende eisen Onder deze kop, die optioneel is, kun je aanvullende eisen vermelden die het ontwerp van de toets beïnvloeden. Zoals: elke toets die gebaseerd is op deze toetsmatrijs behelst ten minste een casus. Of: het is studenten toegestaan om een rekenmachine, woordenboek en dergelijke te gebruiken. 9

10 Toetsmatrijs 2 Schriftelijke taaltoets: ingevuld voorbeeld Algemene informatie Opleiding en variant: FSM voltijd Fraijlemaborg Toets nr.: 1 Studiejaar: 1 Omschrijving toets: Grammatica en woordenschat Titel module: Engels 1 Studiegids nr.: 2000EN1_09 (fictief) Code: EN1VPAVF01 Aantal MC vragen: 20 Geldend collegejaar: Aantal antwoord alternatieven: 4 Aantal open vragen: 60 Weging eindcijfer: 50% Toetsvorm SIS Toets schriftelijk Toetsmatrijs opgesteld door: SPS Datum: 10 juni 2011 Blauwdruk Leerdoelen De student is in staat om Engelse spelling en grammatica op correcte wijze toe te passen in een zakelijke context. Eindkwalificatie uit ECFL 1 Lezen Begrijpen Schrijven Niveau ECFL Type vragen Reproductie Productie Gewicht B1 25% 25% 50% De student is in staat om voor het werkveld relevante Engelstalige woordenschat te gebruiken Lezen Begrijpen Schrijven B1 25% 25% 50% Totaal 50% 50 % 100% Aanvullende eisen 1. Twee soorten open vragen: a. Invullen van het ontbrekende woord. Uit context van de zin moet student kunnen afleiden welk woord dit is. b. Woord kiezen uit de aangegeven alternatieven (bijv. hele werkwoorden). De student moet deze vervolgens correct aanpassen aan de zin. 2. Een woordenboek is niet toegestaan bij deze toets. 1 European Common Framework for Language 10

11 Instructies bij Toetsmatrijs 3 Overige toetsen (met beoordelingsmodel) Het format toetsmatrijs 3 Overige toetsen is alleen bedoeld voor de volgende (open) beoordelingsmethoden: assessment, opdracht, paper, rapport, scriptie, portfolio, presentatie, beroepsproduct, project, stage, toets digitaal (met uitzondering van gedigitaliseerde schriftelijke toetsen), toets mondeling en toets practicum. Voor schriftelijke toetsen zijn er andere formats. Met bijgaand universeel format kun je alle overige toetsen binnen DEM, ongeacht didactisch concept, beschrijven. De gebruikte aanduiding van toetsvormen is ontleend aan de terminologie zoals die in SIS wordt gehanteerd. Het SIS, de studiegidsen (met daarbinnen de beschrijvingen van onderwijseenheden) en toetsmatrijzen zijn hiermee zowel inhoudelijk als wat betreft de terminologie op elkaar afgestemd. Waarom een toetsmatrijs? De toetsmatrijs is een instrument, een hulpmiddel waarmee je, samen met collega s, kwalitatief goede toetsen (een accreditatie-eis!) kunt ontwerpen. Met een toetsmatrijs maak je op een systematische wijze een blauwdruk van een toets. In het bijzonder: 1. Een toetsmatrijs helpt de validiteit en betrouwbaarheid van je toets te vergroten. Validiteit houdt in dat een toets ook daadwerkelijk meet wat het moet meten, namelijk of de leerdoelen al dan niet worden behaald. Een toets is betrouwbaar als deze bij herhaalde afname steeds tot hetzelfde resultaat leidt, steeds onder dezelfde omstandigheden. 2. Met een toetsmatrijs verzeker je ervan dat de verschillende versies van een toets (bijvoorbeeld reguliere afname en herkansing) gelijkwaardig zijn voor wat betreft inhoud en de moeilijkheidsgraad. 3. Met het beoordelingsmodel verzeker je ervan dat uniforme en van de leerdoelen afgeleide beoordelingscriteria worden gehanteerd. Met een toetsmatrijs heb je een communicatiemiddel in handen om met collega s samen een toets op te stellen. Een toetsmatrijs kan ook worden gebruikt als controle-instrument: worden de leerdoelen van een onderwijseenheid (module, project, werkplaats etc.) inderdaad gemeten? Het kopje algemene informatie 1. De beschrijving van de onderwijseenheid in de studiegids is startpunt voor de toetsmatrijs. Zorg er daarom voor dat je de beschrijving van de onderwijseenheid, die op deze toets van toepassing is, tot je beschikking hebt. 2. De algemene informatie over de toets haal je uit de beschrijving in de studiegids. Neem deze gegevens over naar de desbetreffende vakjes van de toetsmatrijs. De blauwdruk Dit is gedeelte is de feitelijke toetsmatrijs. 1. Beschrijf in de 1 e kolom de leerdoelen die worden gemeten in deze toets. Het is belangrijk dat de leerdoelen in de toetsmatrijs overeenkomen met de leerdoelen zoals vermeld in de beschrijving van de onderwijseenheid in de studiegids. Als een onderwijseenheid door meerdere deeltoetsen wordt afgesloten, is het van belang dat de som van de leerdoelen uit de afzonderlijke toetsmatrijzen overeenkomt met de leerdoelen van de onderwijseenheid. Een voorwaarde om een goede toets op te kunnen stellen is dat de leerdoelen zo zijn geformuleerd dat deze meetbaar zijn en passen bij de fase van de opleiding. 2. Geef voor elk leerdoel de koppeling met de eindkwalificatie (beroepstaak en/ of competentie) aan en vermeld tevens op welk niveau deze wordt getoetst (niveau-indicaties zie verderop). Ook deze informatie kan rechtstreeks worden overgenomen uit de beschrijving van deze onderwijseenheid in de studiegids. 11

12 3. Geef in de laatste kolom Getoetste beroepsproducten/beroepshandelingen een exacte beschrijving (beroeps)producten die studenten moeten opleveren en/of beroepshandelingen die zij moeten verrichten waarop zij beoordeeld worden. 4. Voeg een beoordelingsmodel / beoordelingsformulier(en) toe. Deze beschrijven de objectieve beoordelingscriteria en de manier waarop punten worden toegekend (tips voor het opstellen van beoordelingscriteria zie verderop). Het kopje aanvullende eisen Onder deze kop, die optioneel is, kun je aanvullende eisen vermelden die het ontwerp van de toets beïnvloeden. Zoals: Is dit een individuele toets of krijgen de studenten (deels) een groepsbeoordeling en cijfer? Niveau-indicaties bij te toetsen beroepsproducten, -handelingen en (mondelinge) vaardigheden. Aspect van de competenties Aard van de taak Aard van de context Aard van het handelen Niveau 1 (propedeuse) Niveau 2 (kernfase) Geleid Begeleid Zelfstandig Gestructureerd, Minder gestructureerd, Bekende methoden past bekende methoden kunnen direct toegepast aan wisselende situaties worden volgens aan. vaststaande normen. situatie aan. Bekend, eenvoudig en gestructureerde context. Beschikt over en ontwikkelt basiskennis en vaardigheden, werkt vooral met routines, krijgt instructies, volgt aansturing door leidinggevende. Bekend, complexere en deels gestructureerde context. Past kennis toe, werkt met richtlijnen en procedures in complexe situaties, verdiept zich in vraagstukken van complexiteit in het werk. Eindniveau (profileringfase) Complex, ongestructureerd; verbetert methoden en past normen aan de Onbekend, complexere en (deels) ongespecificeerde context. Analyseert problemen, vragen en knelpunten in complexe situaties, handelt in de praktijk zelfstandig, neemt beslissingen, ontwikkelt nieuwe procedures of nieuw plan van aanpak, gebruikt creativiteit in het aanpakken en uitvoeren van opdrachten. Tabel 1: Niveau indicaties (afgeleid van landelijke opleidingsprofielen en het European Qualification Framework) Tips voor het opstellen van beoordelingscriteria 1. Formuleer criteria die realistisch zijn, die in de praktijk ook voor een dergelijk product gehanteerd worden. De criteria geformuleerd bij de 9 generieke DEM competenties (vastgesteld door MT november 2011) kunnen een leidraad vormen, afhankelijk van de mate waarin deze competenties als eindkwalificatie in het opleidingsprofiel is opgenomen. Naast deze generieke beoordelingscriteria gebruik je uiteraard ook inhoudelijke. 2. Formuleer kwalitatieve criteria. In de beroepspraktijk worden kwalitatieve eisen gesteld, die in de criteria tot uitdrukking moeten komen. Eisen als goed, juiste wijze of is aanwezig worden in de beroepspraktijk doorgaans niet aan onderdelen van een beroepsproduct gesteld. Maar wel eisen als creëert draagvlak, past recente (wetenschappelijke) kennis adequaat toe, doet realistische aanbevelingen. 12

13 3. Bepaal van te voren wanneer het werk onvoldoende, voldoende, goed en uitmuntend is. Bepaal welke aspecten essentieel zijn en dus voldoende moeten zijn en welke aspecten mogelijk compenseerbaar of welke aspecten voor uitmuntend in aanmerking komen. Bijvoorbeeld: met een marktanalyse waarin ook de markt van een ander land op heldere wijze wordt beschreven, kan de student in aanmerking komen voor een uitmuntende beoordeling. 4. Zorg ervoor dat de criteria onderscheidend zijn en dus niet elkaar overlappen. 5. Formuleer maximaal 10 beoordelingscriteria bij een schriftelijk product en maximaal 4-5 bij een mondelinge toets. Het toepassen van meer beoordelingscriteria op direct observeerbaar gedrag levert anders snel een cognitieve overbelasting op bij de beoordelaars. 6. Zorg dat de beoordelingscriteria niet te globaal en niet te gedetailleerd zijn. Het criterium voor een goed beoordelingskader is dat docenten en studenten er gemakkelijk mee kunnen werken en over kunnen discussiëren. 13

14 Toetsmatrijs 3 Overige toetsen met beoordelingmodel: ingevuld voorbeeld Algemene informatie Opleiding en variant: BE vt WBW Toets nr.: 1 Studiejaar: 1 Omschrijving toets: verschillende beroepsproducten Titel module: Project Business Basics 1 Studiegids nr.: 2000EN1_09 (fictief) Code: EN1VPAVF01 Weging eindcijfer: 50% Geldend collegejaar: Toetsvorm SIS opdracht Toetsmatrijs opgesteld door: Ronald Warmenhoven Datum: Blauwdruk Leerdoelen Eindkwalificatie uit het opleidingsprofiel Niveau De student kan: (1, 2, 3) bondig schriftelijk en mondeling rapporteren in correct Nederlands; Communiceren 1 een eenvoudig onderzoek (deskresearch en fieldresearch) op Beroepstaak 1 Integrale benadering bedrijfsfuncties 1 planmatige wijze uitvoeren; de markt van een onderneming omschrijven; Integrale benadering bedrijfsfuncties. 1 de marketingmix vaststellen en verwoorden en plaatsen binnen de Integrale benadering bedrijfsfuncties. 1 bedrijfsstrategie; de bedrijfscultuur en structuur omschrijven; Integrale benadering bedrijfsfuncties. 1 een aantal HRM instrumenten m.b.t. instroom doorstroom en Integrale benadering bedrijfsfuncties. 1 uitstroom benoemen; een jaarverslag interpreteren en de belangrijkste economische Beroepstaak 5. Analyseren en beheersen van kosten 1 kengetallen beoordelen; en opbrengsten een interview opstellen en afnemen; Onderzoekend vermogen 1 samenwerken in een team; Samenwerken 1 de verschillende bedrijfsfuncties en hun samenhang beschrijven. Integrale benadering bedrijfsfuncties 1 Te toetsen beroepsproduct/ beroepshandelingen; (mondelinge) vaardigheden - bedrijfsrapportage - infomateriaal over bedrijf - interviewverslag - procesverslag Aanvullende eisen Het individuele cijfer wordt gebaseerd op het groepsproduct, maar ook op de kwaliteit van de interviewverslagen van de individuele student en het individuele procesverslag; 1 beoordelingscriterium mag een onvoldoende zijn als daar minstens 2 criteria tegenover staan waarop het product goed is beoordeeld. 14

15 Beoordelingsmodel bij Project Business Basics 1 Precondities: Het product is op tijd ingeleverd (deadline) Voorblad met: naam project; klas; teamnummer; teamleden met SIS-nummer De spellingscontrole is gebruikt Het product voldoet aan de formele eisen die de docent heeft gesteld (paginanummers, lettertype, literatuurlijst, bronvermelding, voorwoord, inleiding, getypt, per mail verstuurd en/of hardcopy ingeleverd). In de tekst en de literatuurlijst worden de gebruikte bronnen volgens de APA richtlijnen vermeld. Bij controle door Ephorus mag niet meer dan 10% gekopieerde tekst zijn geconstateerd. Het getoonde Nederlandse taalniveau is B2. Er zijn geen taalfouten op de gemerkte taalaspecten gemaakt. heeft als bijlagen: 3 interviewverslagen, 3 personeelsadvertenties en het procesverslag conform de gestelde vereisten(als één van deze bijlagen ontbreekt wordt de bedrijfsrapportage niet beoordeeld). Beoordelingscriteria De bedrijfsrapportage De missie, visie en doelstellingen van de organisatie zijn helder beschreven en toegelicht met voorbeelden. De concurrentiestrategie (Porter) van de organisatie is duidelijk beschreven en de bijbehorende marketingmix is adequaat uitgewerkt. Doelgroepen/segmenten van de organisatie zijn zo beschreven dat behoeften van klanten en geboden oplossingen. Inzichtelijk zijn gemaakt De belangrijkste markt(en) waarin de organisatie actief is, is volgens het model van Abell weergegeven. De organisatiestructuur is inzichtelijk gemaakt met een organogram. De structuur en de functies zijn kort toegelicht. De organisatiecultuur is beschreven volgens de Handy bedrijfscultuur typologie en het ui-model van Sanders en Nuijen. Er is duidelijk beschreven wat de organisatie werknemers op hbo-niveau te bieden heeft qua inhoud werk, en primaire en secundaire voorwaarden. Er is duidelijk beschreven wat de instroom-, doorstroom- en uitstroommogelijkheden voor werknemers zijn. De beoordeling van de huidige financiële positie, ontwikkeling en prognoses van de organisatie is op feiten gebaseerd. Als financiële gegevens van het bedrijf ontbreken, is er een financiële analyse van de branche gemaakt Het aandeel van iedere student is helder beschreven en geeft inzicht in zijn team- en taakgericht gedrag Het aandeel van ieder teamlid is in evenwicht met dat van de andere teamleden De bedrijfsstand De vormgeving en het taalgebruik zijn in de lijn met de huisstijl en afgestemd op de doelgroep. De stand ziet er professioneel en overzichtelijk uit en biedt de kandidaat alle relevante materiaal (brochure, presentatie, vacature, kleding et cetera). De presentatie of film geeft overtuigend inzicht in hoe het is om voor de betreffende organisatie te werken en wat de organisatie haar (toekomstige) medewerkers te bieden heeft. Het bedrijf wordt professioneel vertegenwoordigd door de aanwezige personen. De stand is origineel en onderscheidt zich van de andere stands. Het interviewschema (maximaal 1 1/2 A4) geeft de interviewer aanwijzingen voor een professioneel en doelmatig verloop van het te voeren interview Per interview geeft het verslag:een helder beeld van de omstandigheden waaronder het is af genomen en een helder beeld van de belangrijkste uitkomsten van het interview (max. 500 woorden); weging 80% 20% Voldaan/ niet voldaan Voldaan/ niet voldaan 15

DEM Toets Beoordelingsformulier

DEM Toets Beoordelingsformulier Toets Beoordelingsrapport Algehele Conclusies Naam van het vak: Opleiding: Sterke punten: Aandachtspunten: Aanbeveling(en): Beoordeeld door: Datum: 1 Bijlage: Kopie van de Vakbeschrijving (BOE) / (BPO)

Nadere informatie

Zelfevaluatie-instrument

Zelfevaluatie-instrument Zelfevaluatie-instrument voor het bepalen van de kwaliteit van een toets Faculteit Management en Bestuur Zoëzi Opleidingsadvies Drs. Hilde ter Horst Drs. Annemiek Metz Versie 4.0, 11 september 2008 1.

Nadere informatie

Toetsbekwaamheid SKE november 2016

Toetsbekwaamheid SKE november 2016 Toetsbekwaamheid SKE november 2016 De SeniorKwalificatie Examinering heeft als doel de hbo-toetspraktijk te versterken. De SKE kwalificatie is bij voorkeur een teamgericht proces waarin individuele docenten

Nadere informatie

Toetsvormen. Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie

Toetsvormen. Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie Toetsvormen Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie 1 Waarom wordt er getoetst? Om te beoordelen in hoeverre de student in staat is te handelen zoals op academisch

Nadere informatie

Handleiding Assessment Startbekwaamheid

Handleiding Assessment Startbekwaamheid Handleiding Assessment Startbekwaamheid Hoofdfase 3, ALO Opleiding Academie voor Lichamelijke Opvoeding Bachelor of Sport and Physical Education Domein Bewegen, Sport en Voeding Februari 2013 Inhoud Introductie

Nadere informatie

Kwaliteitsvol evalueren

Kwaliteitsvol evalueren Kwaliteitsvol evalueren Studiedag peer review van het toetsgebeuren, 31/5/2013 Dirk Van Landeghem Inleiding Kwaliteitsvol onderwijs vereist kwaliteitsvol evalueren Evaluatie = multidimensioneel en complex

Nadere informatie

Kwaliteit van Toetsen. Dr C.G.Groot

Kwaliteit van Toetsen. Dr C.G.Groot Kwaliteit van Toetsen Dr C.G.Groot Er was eens. - Vragen niet correct - Toets geen afspiegeling van de stof - Procedures onduidelijk - Mondeling (in dit geval) niet objectief 2 Wettelijk kader - Wet op

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

3. Een norm voor valide examenproducten norm voor valide examenproducten cesuur exameninstrumentarium

3. Een norm voor valide examenproducten norm voor valide examenproducten cesuur exameninstrumentarium Dit document is een onderdeel uit het advies Drie routes naar een valide examenproduct van mei 2016. De uitwerking van het advies vindt plaats vanaf augustus 2016 door de hiervoor aangestelde kwartiermaker

Nadere informatie

Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid 2 (Rol Ontwerper) 3.12

Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid 2 (Rol Ontwerper) 3.12 Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid 2 (Rol Ontwerper) 3.12 Naam student: Studentnummer: Naam beoordelende docent: Datum: Toets code Osiris: Algemene eisen (voor een voldoende beoordeling van het

Nadere informatie

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door:

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door: HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Media Outlook 2 CDMMOU02-2 Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt Goedgekeurd door: (namens curriculumcommissie) Datum: MARKETING MET INTERACTIEVE MEDIA 6-5 -

Nadere informatie

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014 PEER REVIEWS Managementgroep Interactum September 2014 Met peer review wordt een systeem bedoeld waarbij de betreffende opleidingen structureel gebruik maken van elkaars deskundigheid en elkaars critical

Nadere informatie

REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie. studiejaar

REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie. studiejaar REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie studiejaar 20172018 Inhoud REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS... 1 1. Positie en benoeming externe

Nadere informatie

Individueel Onderwijsontwerp Traject (IOT)

Individueel Onderwijsontwerp Traject (IOT) universitair onderwijscentrum groningen Cursusontwerp Individueel Onderwijsontwerp Traject (IOT) Versie Augustus 2013 Naam: Datum: Dit sjabloon geeft een structuur voor het ontwerpen van uw cursus. Onder

Nadere informatie

ten behoeve van het beoordelingsportfolio Startbekwaamheid Hoofdfase 3, ALO

ten behoeve van het beoordelingsportfolio Startbekwaamheid Hoofdfase 3, ALO Zelfevaluatie ten behoeve van het beoordelingsportfolio Startbekwaamheid Hoofdfase 3, AL pleiding Academie voor Lichamelijke pvoeding Februari 2013 Zelfevaluatie ten behoeve van het beoordelingsportfolio

Nadere informatie

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016 Regeling Externe toezichthouders bij examens Inhoudsopgave 1. Positie en benoeming externe toezichthouders... 3 2. Taak externe toezichthouder

Nadere informatie

Werken met leeruitkomsten. 7 november 2016

Werken met leeruitkomsten. 7 november 2016 Werken met leeruitkomsten 7 november 2016 Wat zijn leeruitkomsten? Een leeruitkomst is een meetbaar resultaat van een leerervaring op basis waarvan vastgesteld kan worden in welke mate, tot op welk niveau

Nadere informatie

COMPETENTIETOETSEN DOMEIN APPLIED SCIENCE ANTOINETTE VAN BERKEL HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM 23 MAART 2017

COMPETENTIETOETSEN DOMEIN APPLIED SCIENCE ANTOINETTE VAN BERKEL HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM 23 MAART 2017 COMPETENTIETOETSEN DOMEIN APPLIED SCIENCE ANTOINETTE VAN BERKEL HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM 23 MAART 2017 1 DOCENTEN AAN HET WOORD Wat is adequaat bewijs om competenties aan te tonen? Hoe kom ik tot een intersubjectief

Nadere informatie

Leren van een assessment. Workshop IVG Scholingsdag Toetsing Eric Entken en Titia van Eijndhoven 12 november 2012

Leren van een assessment. Workshop IVG Scholingsdag Toetsing Eric Entken en Titia van Eijndhoven 12 november 2012 Leren van een assessment Workshop IVG Scholingsdag Toetsing Eric Entken en Titia van Eijndhoven 12 november 2012 Doelstelling Hoe kun je de kwaliteit van jouw beoordeling en feedback verbeteren bij een

Nadere informatie

Uitgeverij Deviant ONDERZOEK KWALITEIT EXAMENINSTRUMENTEN EXAMENLEVERANCIERS 2009

Uitgeverij Deviant ONDERZOEK KWALITEIT EXAMENINSTRUMENTEN EXAMENLEVERANCIERS 2009 Uitgeverij Deviant ONDERZOEK KWALITEIT EXAMENINSTRUMENTEN EXAMENLEERANCIERS 2009 Amersfoort, juni 2009 ASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering

Nadere informatie

JUVE JUVE1AR (Juridische Vaardigheden) JUVE1AP (Praktijkvaardigheden) JUVE1AM (Mediatheektraining)

JUVE JUVE1AR (Juridische Vaardigheden) JUVE1AP (Praktijkvaardigheden) JUVE1AM (Mediatheektraining) Algemene informatie Titel OWE Code OWE Onderdelen Eigenaar OWE Opleiding Juridische en JUVE JUVE1AR (Juridische Vaardigheden) JUVE1AP () JUVE1AM (Mediatheektraining) JUVE: mevrouw mr. M. le Fèbre HBO-Rechten

Nadere informatie

De Taxonomie van Bloom Toelichting

De Taxonomie van Bloom Toelichting De Taxonomie van Bloom Toelichting Een van de meest gebruikte manier om verschillende kennisniveaus in te delen, is op basis van de taxonomie van Bloom. Deze is tussen 1948 en 1956 ontwikkeld door de onderwijspsycholoog

Nadere informatie

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk Op de HBOV van de Hogeschool Leiden wordt sinds het studiejaar 2013-2014 gewerkt met CBP s, Competentie Beoordelingen in de Praktijk. Gedachte hierachter is, dat

Nadere informatie

Kwaliteit van toetsing

Kwaliteit van toetsing Kwaliteit van toetsing Scholingsdag HAN, 3 oktober 2012 Desirée Joosten-ten Brinke Open Universiteit Fontys Lerarenopleiding Tilburg Programma Kennismaking 9:45 Het borgen van toetskwaliteit Gerealiseerd

Nadere informatie

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is.

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is. - Instructie Deze toets heeft als doel uw taalniveau te bepalen. Om een realistisch beeld te krijgen van uw niveau,vragen we u niet langer dan één uur te besteden aan de toets. De toets bestaat uit twee

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: november 2013 ISBN:

Nadere informatie

Slimme en haalbare oplossingen voor het Instellingsexamen

Slimme en haalbare oplossingen voor het Instellingsexamen Slimme en haalbare oplossingen voor het Instellingsexamen APS Hella Kroon Alie Kammenga Ellis Eerdmans 8 oktober 2012 Ede In deze masterclass Als ik het voor het zeggen had dan De kaders van het instellingsexamen

Nadere informatie

Onderzoekers in het onderwijs

Onderzoekers in het onderwijs Onderzoekers in het onderwijs Ervaringen en handvaten delen voor een GASTLES BO-12.02 Innovatie Onderzoek-Onderwijs 10 september 2012, Arni Janssen Voorstelrondje 1. Naam, afdeling + expertise 2. Gastleservaring

Nadere informatie

Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Algemene informatie Titel OWE Code OWE Eigenaar OWE Opleiding Inleiding Vermogensrecht IVRE de heer mr. P.A.J. Koster HBO-Rechten Studiejaar 2011-2012 Periode (1-4) 1 en 3 Doorlooptijd 1 periode Doelgroep:

Nadere informatie

Conferentie Examinering in de bpv 31 mei 2013 Workshop : handboeken BPV en het buitenland

Conferentie Examinering in de bpv 31 mei 2013 Workshop : handboeken BPV en het buitenland Conferentie Examinering in de bpv 31 mei 2013 Workshop : handboeken BPV en het buitenland Andre van Voorst : sr adviseur Kenwerk / Examenwerk Mirjam Hensels : projectleider BPV Handboeken Programma Inleiding

Nadere informatie

Faculteit Ontwerpwetenschappen Handleiding Opstellen van een toetsmatrijs Versie 15/04/2015

Faculteit Ontwerpwetenschappen Handleiding Opstellen van een toetsmatrijs Versie 15/04/2015 Faculteit Ontwerpwetenschappen Handleiding Opstellen van een toetsmatrijs Versie 15/04/2015 FOW Handleiding toetsmatrijzen 1 Inhoud Woord vooraf... 3 DEEL 1: Theoretische achtergrond... 4 1. Kwaliteitsvol

Nadere informatie

Doel training. Programma Programma Voordelen voor de kandidaat. Uitgangspunten EVC. Assessoren en EVC-begeleiders training

Doel training. Programma Programma Voordelen voor de kandidaat. Uitgangspunten EVC. Assessoren en EVC-begeleiders training Assessoren en EVC-begeleiders training 19 februari 2009 en 15 januari 2010 Desirée Joosten-ten Brinke, CELSTEC, Open Universiteit Nederland Doel training Aan het einde van deze training weten de deelnemers:

Nadere informatie

Bijlage 3. Beoordelingscriteria onderzoeksplan

Bijlage 3. Beoordelingscriteria onderzoeksplan Bijlage 3. Beoordelingscriteria onderzoeksplan Naam student: Joost den Hollander Naam afstudeerbegeleider: Ceciel Zandee Naam tweede beoordelaar: Winifred paulis Datum: 9-0-05 Voorlopige titel onderzoek

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL)

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS Datum: AUG 2015 Crebo 95 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten dat de student

Nadere informatie

Reglement Bachelorscriptie Geschiedenis Vastgesteld op 1-9-2015, verbeterd en goedgekeurd door de examencommissie op 10-9- 2015

Reglement Bachelorscriptie Geschiedenis Vastgesteld op 1-9-2015, verbeterd en goedgekeurd door de examencommissie op 10-9- 2015 Faculteit der Geesteswetenschappen Afdeling Geschiedenis, Europese studies en Religiewetenschappen Spuistraat 134 1012 VB Amsterdam Datum 10-9-2015 Contactpersoon J.J.B.Turpijn@uva.nl Bijlagen Beoordelingsformulier

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

NOTITIE TOETSMATRIJZEN VOOR INITIËLE EXAMENS BINNEN NIEUWE WFT- VAKBEKWAAMHEIDSTRUCTUUR

NOTITIE TOETSMATRIJZEN VOOR INITIËLE EXAMENS BINNEN NIEUWE WFT- VAKBEKWAAMHEIDSTRUCTUUR NOTITIE TOETSMATRIJZEN VOOR INITIËLE EXAMENS BINNEN NIEUWE WFT- VAKBEKWAAMHEIDSTRUCTUUR College Deskundigheid Financiële Dienstverlening September 2013, Den Haag 1. Wat is een toetsmatrijs? Een toetsmatrijs

Nadere informatie

IORE-1AR (Inleiding Ondernemingsrecht) IORE-1AE (Economie voor Juristen) IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens IORE-1AE: de heer R.

IORE-1AR (Inleiding Ondernemingsrecht) IORE-1AE (Economie voor Juristen) IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens IORE-1AE: de heer R. Algemene informatie Titel OWE Code OWE Onderdelen Eigenaar OWE Inleiding Ondernemingsrecht IORE IORE-1AR (Inleiding Ondernemingsrecht) IORE-1AE (Economie voor Juristen) IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens

Nadere informatie

Inleiding Recht Publiekrecht. Rechtsvinding Publiekrecht. Het toepassen van basiskennis op het recht (schriftelijk tentamen)

Inleiding Recht Publiekrecht. Rechtsvinding Publiekrecht. Het toepassen van basiskennis op het recht (schriftelijk tentamen) Titel Onderwijseenheid (OWE) Inleiding Recht Publiekrecht Code OWE IRUE Eigenaar OWE mevrouw mr. M. le Fèbre 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL E-learning Cluster A-cluster

Nadere informatie

Beoordelen in het HBO

Beoordelen in het HBO Beoordelen in het HBO Eef Nijhuis Saxion Joke van der Meer HAN RIZO 12 maart 2013 Competentiegericht leren Competenties bepalen de inhoud van leren en toetsen Leren en beoordeling zijn gericht op effectief

Nadere informatie

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid Autoschadehersteller Crebonummer 91750 / 95030 PvB 01 Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de beoordelaar Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de beoordelaar.

Nadere informatie

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica. Examination 2DL04 Friday 16 november 2007, hours.

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica. Examination 2DL04 Friday 16 november 2007, hours. TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica Examination 2DL04 Friday 16 november 2007, 14.00-17.00 hours. De uitwerkingen van de opgaven dienen duidelijk geformuleerd en overzichtelijk

Nadere informatie

Inleiding Recht Privaatrecht. Rechtsvinding Burgerlijk Recht. Het toepassen van basiskennis op het recht (schriftelijk tentamen)

Inleiding Recht Privaatrecht. Rechtsvinding Burgerlijk Recht. Het toepassen van basiskennis op het recht (schriftelijk tentamen) Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Inleiding Recht Privaatrecht IRPE mevrouw mr. M. le Fèbre 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL E-learning Cluster A-cluster

Nadere informatie

Informatica 2 Studiehandleiding

Informatica 2 Studiehandleiding Informatica 2 Studiehandleiding Embedded Systems Engineering Groep: ES1D ir drs E.J Boks 25-02-2010 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Doelstelling... 3 3 Beoordeling... 4 4 Eisen aan het verslag... 6 Voorbeeld

Nadere informatie

COMPETENTIETOETSEN IN HBO OPLEIDINGEN

COMPETENTIETOETSEN IN HBO OPLEIDINGEN COMPETENTIETOETSEN IN HBO OPLEIDINGEN COMPETENT GETOETST TOETSEN & EXAMINEREN IN HET HBO ANTOINETTE VAN BERKEL HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM 4 OKTOBER 2016 1 DOCENTEN AAN HET WOORD Wat is adequaat bewijs om

Nadere informatie

Beoordelingscriteria scriptie Nemas HRM

Beoordelingscriteria scriptie Nemas HRM Beoordelingscriteria scriptie Nemas HRM Instructie Dit document hoort bij het beoordelingsformulier. Op het beoordelingsformulier kan de score per criterium worden ingevuld. Elk criterium kan op vijf niveaus

Nadere informatie

titel Examen Nederlands [vaardigheden en niveaus]

titel Examen Nederlands [vaardigheden en niveaus] titel Examen Nederlands [vaardigheden en niveaus] Inhoudsopgave Informatie voor alle betrokkenen 2 Examenboekje voor de kandidaat 3 Informatie voor de toetsleider 5 Informatie voor de gesprekspartner/-leider

Nadere informatie

Formulier Erkenningsaanvraag

Formulier Erkenningsaanvraag Formulier Erkenningsaanvraag Een erkenningsaanvraag voor de cursus Preventieassistent kan ingediend worden door het bijgaande Formulier naar waarheid in te vullen en gevraagde documentatie bij te voegen.

Nadere informatie

Algemene eisen (voor een voldoende beoordeling van het eindproduct dient in ieder geval aan onderstaande criteria te

Algemene eisen (voor een voldoende beoordeling van het eindproduct dient in ieder geval aan onderstaande criteria te RUBRIC TOETS OPDRACHT 1 KLINISCH REDENEREN IN COMPLEXE ZORGSITUATIES Naam onderwijseenheid Ontwikkelen en innoveren Toetscode Toets Klinisch redeneren in complexe zorgsituaties VP-PRAK1VT3-1 VERSLAG 01

Nadere informatie

Borging van de kwaliteit van toetsing als wettelijke taak van de examencommissie. Christoffel Reumer Vrije Universiteit Amsterdam

Borging van de kwaliteit van toetsing als wettelijke taak van de examencommissie. Christoffel Reumer Vrije Universiteit Amsterdam Borging van de kwaliteit van toetsing als wettelijke taak van de examencommissie Christoffel Reumer Vrije Universiteit Amsterdam VSNU conferentie Versterking Examencommissies 9 maart 2016 Taken van de

Nadere informatie

Ontwerpen van een instrument voor de collegiale screening van kennistoetsen

Ontwerpen van een instrument voor de collegiale screening van kennistoetsen Jan Adema Karin J. Gerritsen-van Leeuwenkamp MSc Dr. Gerard J.J.M. Straetmans NVE Nunspeet, 10 november 2016 Ontwerpen van een instrument voor de collegiale screening van kennistoetsen Inleiding Kwaliteit

Nadere informatie

Wil je de leerdoelen concreter formuleren

Wil je de leerdoelen concreter formuleren 35 Wil je de leerdoelen concreter formuleren.1 Diagnose 3.1.1 Communicatief 3.1.2 Organisatorisch 37.1.3 Formeel 37.1.4 Didactisch 37.2 Suggesties voor wat je beter kunt laten 37.3 Suggesties voor wat

Nadere informatie

Communicatie voor juristen. mevrouw drs. D. van der Wagen. Communicatie voor juristen. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

Communicatie voor juristen. mevrouw drs. D. van der Wagen. Communicatie voor juristen. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Communicatie voor juristen COJE 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL mevrouw drs. D. van der Wagen E-learning Cluster A-cluster

Nadere informatie

Bijlage 1: Format en instructie Leerlingwijzer

Bijlage 1: Format en instructie Leerlingwijzer Bijlage : Format en instructie Leerlingwijzer leerlingwijzer toets.nl Hoe heb je gescoord op weten, doen en snappen? vragen te behalen punten behaalde punten Wat heb je goed gedaan in deze toets? weten

Nadere informatie

De producteisen uit de norm voor valide exameninstrumenten

De producteisen uit de norm voor valide exameninstrumenten De producteisen uit de norm voor valide exameninstrumenten Juni 2017 Kwartiermaker Validering Examens MBO Inhoud Toelichting norm 2 Solide basis 2 Toepassing norm in de drie routes 2 Producteisen 4 Algemeen

Nadere informatie

Marketing met Interactieve Media

Marketing met Interactieve Media HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Marketing met Interactieve Media CDMMIM01-1 Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt Goedgekeurd door: (namens curriculumcommissie) Datum: MARKETING MET INTERACTIEVE

Nadere informatie

HOE ONTWERPT U EEN GOEDE OPDRACHT?

HOE ONTWERPT U EEN GOEDE OPDRACHT? HOE ONTWERPT U EEN GOEDE OPDRACHT? Waar begint u mee en welke criteria zijn belangrijk? Opdrachten in de vorm van een product, handeling of gesprek 4 oktober 2016 Harry Molkenboer Even voorstellen Onderzoek

Nadere informatie

AOS docentonderzoek. Rapporteren en presenteren

AOS docentonderzoek. Rapporteren en presenteren Het forum AOS docentonderzoek Rapporteren en presenteren Wanneer is je onderzoek geslaagd? Evalueren en beoordelen Oefening 4 (pagina 316 of 321) Rapporteren en presenteren Verspreiding van resultaten

Nadere informatie

Toetsen in Blackboard

Toetsen in Blackboard Toetsen in Blackboard Met de tool Test kun je toetsvragen maken en afnemen. In dit document wordt uitgelegd 1. Hoe een toets gemaakt kan worden. 2. Hoe een toets bewerkt kan worden. 3. Hoe een toets beschikbaar

Nadere informatie

University of Groningen Educational value of digital examination

University of Groningen Educational value of digital examination University of Groningen Educational value of digital examination Benefits Digital Examination HANDWRITING CORRECTING 1 2 3 Do you remember the Correcting the essay exams in handwriting from your students

Nadere informatie

Voor intern gebruik bij een opleiding wordt gerapporteerd over alle stellingen, vragen, toelichtingen enz.

Voor intern gebruik bij een opleiding wordt gerapporteerd over alle stellingen, vragen, toelichtingen enz. Standaardisatie en formulering stellingen en vragen voor module evaluaties VHL versie 27 maart 2011 Inleiding In het voorjaar van 2010 is het project Standaardiseren module evaluaties VHL breed o.l.v.

Nadere informatie

Laag Vaardigheden Leerdoelen Formulering van vragen /opdrachten

Laag Vaardigheden Leerdoelen Formulering van vragen /opdrachten Blooms taxonomie Laag Vaardigheden Leerdoelen Formulering van vragen /opdrachten Evalueren Evalueren = de vaardigheid om de waarde van iets (literatuur, onderzoeksrapport, presentatie etc) te kunnen beoordelen

Nadere informatie

Beoordelingsmodel scriptie De beoordelaars gaan niet over tot een eindbeoordeling indien een van de categorieën een onvoldoende is.

Beoordelingsmodel scriptie De beoordelaars gaan niet over tot een eindbeoordeling indien een van de categorieën een onvoldoende is. Beoordelingsmodel scriptie De beoordelaars gaan niet over tot een eindbeoordeling indien een van de categorieën een is. Plan van aanpak 1.aanleiding (10 punten) Er is geen duidelijk omschreven aanleiding

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Analyse 6 januari 203, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Toetsen voor de Moderne Vreemde Talen en het Nederlands

Toetsen voor de Moderne Vreemde Talen en het Nederlands Toetsen voor de Moderne Vreemde Talen en het Nederlands bij het Common European Framework Instructie voor de kandidaat - 2 - Instructie voor de kandidaat Lees deze instructie voordat je een examen gaat

Nadere informatie

Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd opleiding Communicatie

Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd opleiding Communicatie Communicatie (COM) Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd 2016-2017 opleiding Communicatie Bijlage 3: Competenties Competentie overzicht opleiding Communicatie Dit zijn de competenties die de

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

Naam/Datum/Versie document advies/verbeterpunten. Avans documenten

Naam/Datum/Versie document advies/verbeterpunten. Avans documenten Document / Informatie P = Prettig ; N = Noodzakelijk Algemene input voor schrijven zelfevaluatie 1. (P) Interne rapport tussentijdse audit op onderwijskwaliteit/accre-ditatiewaardigheid Suggesties NQA

Nadere informatie

Rubrics onderzoeksopzet

Rubrics onderzoeksopzet Eindbeoordeling LA51 Praktijkgericht onderzoek 2012-2013 Naam: J. Rietjens Cijfer: 7.3 De beoordeling van de verschillende onderdelen zijn geel gemarkeerd. Door Eline Ossevoort en Hanneke Koopmans Feedback

Nadere informatie

16/06/2014 CRITERIUMGERICHT INTERVIEW HET GEBRUIK VAN CRITERIUMGERICHT INTERVIEW IN EEN EVC-PROCEDURE

16/06/2014 CRITERIUMGERICHT INTERVIEW HET GEBRUIK VAN CRITERIUMGERICHT INTERVIEW IN EEN EVC-PROCEDURE HET GEBRUIK VAN CRITERIUMGERICHT INTERVIEW IN EEN EVC-PROCEDURE Karine Janssens Brussel 17 juni 2014 CRITERIUMGERICHT INTERVIEW Interviewtechniek Gestructureerd Focus = gedrag Doel = competentie beoordelen

Nadere informatie

Vaardighedentoets (Portfolio) gezondheidszorgpsycholoog diagnostiek en indicatiestelling (volwassenen en ouderen)

Vaardighedentoets (Portfolio) gezondheidszorgpsycholoog diagnostiek en indicatiestelling (volwassenen en ouderen) Vaardighedentoets (Portfolio) gezondheidszorgpsycholoog diagnostiek en indicatiestelling (volwassenen en ouderen) Doelstelling De volgende twee Kerncompetenties en vaardigheden in de Regeling periodieke

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

1 Opdracht Doelstellingen Onderdelen PvB en tijdsduur Deelnamecondities Afnamecondities Locatie...

1 Opdracht Doelstellingen Onderdelen PvB en tijdsduur Deelnamecondities Afnamecondities Locatie... PvB 3.4 Titel kwalificatieprofiel: Basis Looptrainer 3 Proeve van Bekwaamheid: Inhoudsopgave 1 Opdracht... 2 2 Doelstellingen... 2 3 Onderdelen PvB en tijdsduur... 2 4 Deelnamecondities... 2 5 Afnamecondities...

Nadere informatie

Faculteit Economie en Management Opleiding HBO-Rechten AFSTUDEEROPDRACHT (AOD) BEOORDELINGSFORMULIER VERDEDIGINGSWAARDIGHEID. studiejaar

Faculteit Economie en Management Opleiding HBO-Rechten AFSTUDEEROPDRACHT (AOD) BEOORDELINGSFORMULIER VERDEDIGINGSWAARDIGHEID. studiejaar Faculteit Economie en Management Opleiding HBO-Rechten AFSTUDEEROPDRACHT (AOD) BEOORDELINGSFORMULIER VERDEDIGINGSWAARDIGHEID studiejaar 2013-2014 Naam student Studentnummer Titel AOD Datum 1 Competenties

Nadere informatie

De casuïstiek is relatief eenvoudig. Het betreft grotendeels enkelvoudige strafzaken. Met één verdachte en één strafbaar feit

De casuïstiek is relatief eenvoudig. Het betreft grotendeels enkelvoudige strafzaken. Met één verdachte en één strafbaar feit Algemene informatie Titel OWE Code OWE Eigenaar OWE Opleiding Inleiding Straf- en Strafprocesrecht ISSE de heer mr. dr. P Smith (SMTHP) HBO-Rechten Studiejaar 2011-2011 Periode (1-4) 1&2 en 3&4 Doorlooptijd

Nadere informatie

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen:

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen: -1- Het profielwerkstuk 1. Inleiding Hier staat hoe u te werk gaat bij het maken van het profielwerkstuk. Ook de eisen waaraan het moet voldoen zijn opgesomd. Verder geeft het u een voorbeeld van een plan

Nadere informatie

Eisen Nederlands, vormgeving, APA. Pagina 1 van 10. Eisen Nederlands, vormgeving en bronvermelding AMA

Eisen Nederlands, vormgeving, APA. Pagina 1 van 10. Eisen Nederlands, vormgeving en bronvermelding AMA Pagina 1 van 10 Eisen Nederlands, vormgeving en bronvermelding AMA Versie: 8 juni 2015 Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Eisen Nederlands 3 Eisen vormgeving 4 Eisen bronvermelding 5 Procedure

Nadere informatie

De slag om het imago

De slag om het imago Blok D Hire me De slag om het imago Opbouw van het blok JCM-OREP.1V-13 Onze reputatie (5,0) P Onze reputatie - opdracht weging 100 JCM-ORG.1V-13 Organisaties (5,0) P Adviesgesprek weging 100 JCM-HIREM.1V-13

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Beoordelingsmodel Profielwerkstuk Lyceum Elst Deel 1: onderzoeksvoorstel (havo/vwo)

Beoordelingsmodel Profielwerkstuk Lyceum Elst Deel 1: onderzoeksvoorstel (havo/vwo) Beoordelingsmodel Profielwerkstuk Lyceum Elst 2016-2017. Deel 1: onderzoeksvoorstel (havo/vwo) Afspraken Om te worden beoordeeld, moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden: 1) Het onderzoeksvoorstel

Nadere informatie

Het maken van een casus is een onderdeel van beroepsprestatie 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties

Het maken van een casus is een onderdeel van beroepsprestatie 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties Docenthandleiding. Inleiding opdracht 1: schrijven van een casus. Het maken van een casus is een onderdeel van beroepsprestatie 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties Voor de leerlingen is

Nadere informatie

SCHRIJFWIJZER TOETSTERMEN

SCHRIJFWIJZER TOETSTERMEN SCHRIJFWIJZER TOETSTERMEN Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Een minimumprestatie en voorwaarde formuleren... 3 3. Een taxonomiecode toekennen... 4 4. Concreetheid van de toetsterm... 5 5. Uitgebreidheid van

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Faculteit Geesteswetenschappen BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Onderstaand formulier betreft de beoordeling van het stageverslag en het onderzoeksverslag. Deze wordt door de begeleidende

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

ROC Zeeland Introductie Grafi-Media

ROC Zeeland Introductie Grafi-Media ROC Zeeland Introductie GrafiMedia Opdracht: Vorm met een aantal medestudenten een projectgroep en bedenk een naam. Jullie projectgroep is gevraagd om een schooleindfeest te organiseren en bedenk ook hiervoor

Nadere informatie

Sectorwerkstuk. Kandinsky College. locatie Sint Jorisschool

Sectorwerkstuk. Kandinsky College. locatie Sint Jorisschool Sectorwerkstuk Kandinsky College locatie Sint Jorisschool schooljaar 2015-2016 1 Wat is het sectorwerkstuk? Het sectorwerkstuk is een werkstuk dat je maakt in klas vier over de door jou gekozen sector.

Nadere informatie

Blended training Toetsontwikkeling (BKE) voor hbo-docenten

Blended training Toetsontwikkeling (BKE) voor hbo-docenten Blended training Toetsontwikkeling (BKE) voor hbo-docenten Informatiebrochure Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel en doelgroep... 4 2 Uitgangspunten... 5 2.1 Inhoud... 5 2.2 Didactiek...

Nadere informatie

HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI

HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Inleiding Ontwerpen CMTONT01-1 Aantal studiepunten: 2 Modulebeheerder: Rob Zoeteweij Modulebeschrijving 3 1. Algemene omschrijving 4 1.1. Inleiding 4 1.2. Relatie met andere

Nadere informatie

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers Tabel Competenties docentopleiders/-trainers In deze tabel zijn de competenties van de docentopleider/trainer (1) opgenomen. Deze zijn verder geconcretiseerd in bekwaamheidseisen of indicatoren en uitgewerkt

Nadere informatie

Tools voor verdere versterking van examencommissies

Tools voor verdere versterking van examencommissies Tools voor verdere versterking van examencommissies 9 maart 2016 dr.ir. Ludo van Meeuwen mr. Esther de Brouwer Welkom Wat gaan we doen? voorstelronde trainers voorstelronde trainers/deelnemers naam functie

Nadere informatie

Competentieprofiel beoordelaar

Competentieprofiel beoordelaar Competentieprofiel beoordelaar LTTR, SHE en SLEBB Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in

Nadere informatie

Talent Motivatie Analyse

Talent Motivatie Analyse Talent Motivatie Analyse Talent Motivatie Analyse (of TMA) De TMA scan geeft een schets van uw persoonlijke 'blauwdruk'. Het is een instrument dat inzicht geeft in uw drijfveren en talenten. Als professional

Nadere informatie

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN REGELS VOOR HET SCHRIJVEN EN BEOORDELEN VAN BACHELORSCRIPTIES BIJ KUNST- EN CULTUURWETENSCHAPPEN (tot 1 september 2015 geldt dit reglement ook voor de BA Religiewetenschappen)

Nadere informatie

Methodologie voor onderzoek in de verpleegkunde. Foeke van der Zee

Methodologie voor onderzoek in de verpleegkunde. Foeke van der Zee Methodologie voor onderzoek in de verpleegkunde Foeke van der Zee Inhoudsopgave 1. Onderzoek, wat is dat eigenlijk... 1 1.1 Hoe is onderzoek te omschrijven... 1 1.2 Is de onderzoeker een probleemoplosser

Nadere informatie

3.2 Praktijkbeoordeling De praktijkbeoordeling bestaat uit een planningsinterview, praktijk geven van training en een reflectieinterview.

3.2 Praktijkbeoordeling De praktijkbeoordeling bestaat uit een planningsinterview, praktijk geven van training en een reflectieinterview. Wielrentrainer 3 Geven van training Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.1 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een portfolio waaruit blijkt dat u in staat bent tot het maken van een jaarplan

Nadere informatie

Beschrijving van een fantasiedier

Beschrijving van een fantasiedier Beschrijving van een fantasiedier Algemeen Product: beschrijving van een fantasiedier Leerjaar: brugklas vmbo/h/v Aantal lessen: 3 x 50 minuten Bron: Stepping Stones, Hoofdstuk 4: OUT AND ABOUT Leerdoelen

Nadere informatie

PvB 3.1 Geven van trainingen

PvB 3.1 Geven van trainingen PvB 3.1 Geven van trainingen Titel kwalificatieprofiel: Basis Baanatletiektrainer 3 Proeve van Bekwaamheid: Geven van trainingen (KSS 3.1) 29-10-2012-1 - 1 PvB 3.1 Geven van trainingen Om het door de Atletiekunie

Nadere informatie

Kris Verbeeck (KPC Groep) en Liesbeth Baartman (TU Eindhoven) Waarom samenhangend toetsbeleid?

Kris Verbeeck (KPC Groep) en Liesbeth Baartman (TU Eindhoven) Waarom samenhangend toetsbeleid? Opbrengstgericht werken: samenhangend beleid bij toetsen en volgen van de ontwikkeling van leerlingen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs Kris Verbeeck (KPC Groep) en Liesbeth Baartman (TU

Nadere informatie

Handleiding EVC-procedure

Handleiding EVC-procedure Handleiding EVC-procedure Informatie voor de kandidaat VAPRO Basisoperator VAPRO A VAPRO B VAPRO C december 2007 Inhoud 1 Inleiding...3 2 De EVC-procedure...4 2.1 Afnemen van een quick scan...4 2.2 Verzamelen

Nadere informatie

Beoordelingscriteria scriptie CBC: instructie en uitwerking

Beoordelingscriteria scriptie CBC: instructie en uitwerking Nederlandse Associatie voor Examinering 1 Beoordelingscriteria scriptie CBC: instructie en uitwerking Met de scriptie voor Compensation & Benefits Consultant (CBC) toont de kandidaat een onderbouwd advies

Nadere informatie