Movares Nederland B.V. Divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra (RMI)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Movares Nederland B.V. Divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra (RMI)"

Transcriptie

1 Surveillance bezoek Rapport voor: Movares Nederland B.V. Divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra (RMI) LRQA referentie: RQA / 0111 Assessment datum: Assessment locatie: Utrecht Assessment criteria: BTR versie 2.1 Assessment team: J. van der Heide LRQA kantoor: Rtd

2 Inhoud 1. Management samenvatting Assessment samenvatting Constateringentabel - BTR versie Audit Programma/Plan Certificaat gegevens Volgend bezoek details... 9 Bijlagen CIF naamswijziging Dit rapport is besproken met en geaccepteerd door: Name: Functie: Dhr. A. de Graaff V&G adviseur Lloyd's Register Quality Assurance Limited, its affiliates and subsidiaries and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as "LRQA". LRQA assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant LRQA entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract. Form: MSBSF43000/ Report: RQA / Oct-14 Pagina 2 van 9

3 1. Management samenvatting Beoordelingsresultaat: De eerste jaarlijkse BTR surveillance audit is uitgevoerd. Naast een bezoek aan de bedrijfslocatie is een projectlocatie binnen het project VleuGel/RSS, DSSU bezocht. Alle eisen vanuit de BTR versie 2.1 zijn positief beantwoord. Zo mogelijk wordt de volgende keer de audit uitgevoerd gecombineerd met de VCA audit. Dit om efficiency te verhogen. Nu is de positieve VCA** rapportage van KIWA gebruikt. De organisatie heeft een naamswijziging doorgemaakt voor de RMI afdeling, waardoor het VCA** certificaat is aangepast en ook de tenaamstelling van het BTR certificaat aangepast moet worden. Een nieuw certificaat wordt aangevraagd. Continu verbeteren: Gezien het geringe aantal klachten en incidenten (0 in de afgelopen drie jaar) lijkt het systeem effectief. Aandachtsgebieden voor het senior management: Geen Form: MSBSF43000/ Report: RQA / Oct-14 Pagina 3 van 9

4 2. Assessment samenvatting Introductie: Het managementsysteem is getoetst op de BTR eisen. De scope van het BTR certificaat betreft: Werken in de Risicogebieden van de Railinfrastructuur. Naast de documentatie is ook naar de implementatie gekeken op projectlocaties binnen het project Vleugel/RSS, DSSU Met dhr. De Graaff zijn de opening- en close-out gesprekken gehouden en is het programma vastgesteld en de bevindingen doorgenomen. Assessment van: Managementsysteem - documentatie - implementatie Onderwerpen en informatiebronnen: Auditee(s): Dhr. A. de Graaff Arbo coördinator Mevr. M. Papilaja medewerkster Centrale Administratie Dhr. H. van Bremen Uitvoeringsbegeleider Baan en spoorwegbouw Dhr. R.M. Brands V&G-coördinator uitvoeringsfase. Dhr. J. Gulikers V&G-coördinator uitvoeringsfase 2.3 PBM s: Procedureel is de uitgifte vastgelegd op de nieuwe website veiligwerkenmetmovares.nl met registratie uiteindelijk in het personeel informatie systeem PeopleSoft. Geverifieerd dat de verstrekte middelen voldoen aan de VVW eisen. 3.4 Voor de veiligheidsfuncties waarvoor specifieke opleidingseisen worden vereist wordt gebruik gemaakt van het hierin gespecialiseerde bedrijf Saferail. Movares heeft geen medewerkers die hiervoor zijn opgeleid. 3.6 Alle op project aanwezige medewerkers moeten in het bezit zijn van een geldig Digitaal Veiligheidspaspoort waarvoor geldige diploma s Toegang tot het spoor en de gedragstraining van ProRail gevolgd moeten zijn. Daarnaast moeten de medewerkers van Movares de interne training Basis veiligheid module rail gevolgd hebben. Dit is opgenomen op de website veiligwerkenmetmovares.nl passen en paspoorten. De onderbouwende certificaten zijn opgeslagen in PeopleSoft. Geverifieerd o.a. de documentatie van de heren Gulikers, Van Bremen, Brands en De Graaff. 3.7 De uitgifte van paspoorten is geregeld in de procedure in zoals beschikbaar op de website veilig werkenmetmovares.nl. Per uitgegeven paspoort wordt bijgehouden wie welk paspoort heeft en welke certificaten / diploma s zijn opgenomen. De registraties en certificaten zijn opgenomen in PeopleSoft. Verificatie heeft plaats gevonden van dhr. B. Jansen met paspoort P Na het projectbezoek zijn de gegevens van de geïnterviewde medewerkers geverifieerd. 3.8 Op de website veiligwerkenmetmovares.nl passen en paspoorten is de procedure voor uitgifte, controle en registratie van gegevens in veiligheidspaspoorten vastgelegd. Beheer wordt uitgevoerd door de Arbo coördinator. Paspoorten geverifieerd van o.a. de heren Van Bremen - P538847, Gulikers - P en De Graaff P Vastgesteld is dat alle documenten in het Nederlands opgesteld worden en aanwezig zijn. Er worden geen anderstaligen ingezet voor het uitvoeren en begeleiden van de werkzaamheden. Form: MSBSF43000/ Report: RQA / Oct-14 Pagina 4 van 9

5 5.1 Basis V&G-plannen zijn aanwezig, welke de criteria voor het opstellen en diepgang aangeeft. De risicogebieden bij de railinfra zijn hierin benoemd. Conform de primaire proces procedure Projectproces wordt het projectplan met als onderdeel het V&G-plan opgeroepen. Van het bezochte project is het V&G-plan Uitvoeringsfase project VleuGel/RSS, DSSU: Uitvoeringsen bouwbegeleiding ProRail getoetst, waarbij Movares medewerkers het plan hebben opgezet en onderdeel zijn van de uitvoering. Het plan is doorgenomen met de medewerkers, waaronder Movares medewerkers Van Bremen en Gulikers (10/9/2013). 9.2 Movares heeft geen eigen Spoor Veiligheidspersoneel. Deze expertise wordt naar gelang van het project of zelf ingehuurd bij Saferail, of valt onder de verantwoording van de hoofdaannemer. Er zijn geen functies welke een medische keuring vereisen Materialen, materieel/middelen zoals bedoeld in de BTR2004 worden niet toegepast door Movares Door Inkoop wordt een overzicht bijgehouden (op Intranet website, onder Preferred Suppliers ) van onderaannemers en hun kwalificaties op het gebied van ISO-9001 & , VCA & BTR, ProRail erkenning, CO 2 prestatieladder, etc. De projectmanagers selecteren de gewenste onderaannemer uit deze lijst en registreren na afloop van het project de prestaties. Vanuit de risico s benoemd in het projectplan (procedure Projectproces ) wordt vanuit de lijst de kwalificerende onderaannemer geselecteerd. Middels onderaannemingscontract worden de eisen doorgezet. Kwartaalmatig worden de prestaties van de onderaannemers verwerkt in het overzicht. Geverifieerd van de onderaannemer Saferail B.V Op de website veiligwerkenmetmovares.nl onder de Meldingsknop worden de incidenten gemeld. De procedure Meldingen Veiligheid geeft de opvolging. De methodiek is geverifieerd aan de hand van gemelde bijna ongeval en onveilige situatie. Er hebben zich nog geen ongevallen met/zonder verzuim voorgedaan die betrekking hebben op spoorspecifieke zaken Binnen Movares worden bijna-ongevallen en/of incidenten op dezelfde wijze als ongevallen met en zonder verzuim geregistreerd en onderzocht. Geverifieerd de melding van een bijna-ongeval (februari 2014) van een inschakelfout door monteur derde partij en de melding van een gevaarlijke situatie (mei 2014) bij inspectiewerkzaamheden op station. Oorzaak onderzoek is gedegen. De maatregelen worden gepland ingevoerd. Evaluatie en conclusies: Alle aanvullende eisen zijn correct gedocumenteerd. De nieuwe website veiligwerkenmetmovares.nl omvat een groot aantal procedures en instructies en is toegankelijk. De rondgang over de projectlocatie Opstelplaats Zuid (onderdeel van het project VleuGel/RSS, DSSU) toonde kennis en vakmanschap van de medewerkers en de gewenste aandacht voor de veiligheid bij het werken langs het spoor. Door gebruik van de afzettingen vielen de werkzaamheden tijdens het projectbezoek buiten het risicogebied. Door het nog ontbreken van het meest recente KIWA verslag van de VCA audit is afgegaan op het voorlaatste rapport en de ervaringen van Movares. Het VCA** certificaat van Movares is geldig tot medio Aandachtsgebieden: Geen Form: MSBSF43000/ Report: RQA / Oct-14 Pagina 5 van 9

6 3. Constateringentabel - BTR versie 2.1 Gradatie 1 Status 2 Constatering (inclusief locatie indien van toepassing) 3 Correctie, oorzaak analyse & correctieve maatregel review 4 Proces / aspect 5 Datum 6 Referentie 7 Norm 8 Er zijn geen afwijkingen gesignaleerd. 1. Gradatie van de bevinding * 2. New, Open, Closed 3. Beschrijving van de LRQA bevinding 4. Review door LRQA 5. Proces, aspect, afdeling of thema 6. Datum van de bevinding 7. YYMM<Initialen>seq.# 8. Norm paragraaf van toepassing * Major NC = Major non conformity Minor NC = Minor non conformity Form: MSBSF43000/ Rapport: RQA / okt-14 Pagina 6 van 9

7 4. Audit Programma/Plan Bezoek Type Fase 1 Fase 2 Surveillance Surveillance Certificaat audit Audit vernieuwing Verloop Datum 14/10/14 14/10/15 14/10/16 Start Datum /10/14 14/10/15 Eind Datum /10/13 Audit Dagen Verandering in het effectieve aantal medewerkers N N N J/N J/N J/N J/N (zo ja geef nieuwe aantal) Proces / aspect / locatie Definitieve selectie zal bepaald worden na toetsing van de directiebeoordeling en de actuele prestaties Directiebeoordeling Interne Audits Continu Verbeteren Management van wijzigingen X X X X Correctieve maatregelen Preventieve maatregelen Klachten Management Logo gebruik Eisen BTR X X X X Scope Het werken in risicogebieden van railinfrastructuur. Uitsluitingen - - Begintijd audit (bij benadering) 9.00 uur Eindtijd audit (bij benadering) uur De exacte begin- en eindtijden van de audit worden afgesproken tijdens het pre-auditcontact met de auditor. Form: MSBSF43000/ Report: RQA / Oct-14 Pagina 7 van 9

8 5. Certificaat gegevens CONCEPT CERTIFICAAT Hiermede wordt verklaard dat het managementsysteem van: Movares Nederland B.V. Divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra (RMI) Daalseplein 100, 3511 SX UTRECHT door Lloyd's Register Quality Assurance is geëvalueerd en goedgekeurd volgens de volgende normen: BTR versie 2.1 Het managementsysteem is van toepassing op: Het werken in risicogebieden van railinfrastructuur. Vervaldatum: Soort Certificaat: X Enkel certificaat Certificaat per locatie Multi-site Certificaat Meerdere talen (Vul dit formulier in) (Vul dit formulier in per locatie) (Vul tevens formulier voor meerdere vestigingen in) Accreditatie / Aantal Certificaten: (Vul per taal de vereiste formulieren in) UKAS / RvA / X Niet Geaccrediteerd Reden van het certificaat: Initiële audit Certificaatwijziging Certificaatvernieuwing Nadere instructies: Form: MSBSF43000/ Report: RQA / Oct-14 Pagina 8 van 9

9 Actueel aantal FTE s:. (alleen voor HKZ) 6. Volgend bezoek details Bezoek type Thema(s) voor volgend bezoek Surveillance en projectbezoek BTR vragen Audit dagen 1 Verloop datum - Bezoek start / eind datums 14/10/2015 Locatie Utrecht + 1 Railinfra projectlocatie Activiteiten codes 0014 Team J. van der Heide Norm(en) / Schema(s) BTR Opmerkingen en instructies 1 projecten met BTR aspecten. Form: MSBSF43000/ Report: RQA / Oct-14 Pagina 9 van 9

VGM Checklist Aannemers

VGM Checklist Aannemers VGM Checklist Aannemers VEILIGHEID GEZONDHEID MILIEU SSVV - CENTRAAL COLLEGE VAN DESKUNDIGEN VCA Nederland Raad voor Accreditatie (RvA) België De Belgische Accreditatie-instelling (BELAC) Centraal College

Nadere informatie

Veilig gebruik van medische technologie krijgt onvoldoende bestuurlijke aandacht in de ziekenhuizen

Veilig gebruik van medische technologie krijgt onvoldoende bestuurlijke aandacht in de ziekenhuizen Veilig gebruik van medische technologie krijgt onvoldoende bestuurlijke aandacht in de ziekenhuizen Geaggregeerd rapport van toezichtbezoeken naar de implementatie van het convenant Veilige toepassing

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 9 oktober 2014 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan M. van der Spek Hoveniers BV Benthuizen 11 april 2014 Hendrik-Jan Konijn Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen van

Nadere informatie

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening: Energie management actieplan Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015 C. Slotman. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 september 2013 J. Jeninga. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0

Nadere informatie

DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments

DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments BREEAM-NL Handleiding voor Licentiehoudende Organisaties en Geregistreerde Assessoren ten behoeve van assessments tegen de BREEAM-NL-schema's Inleiding BRE Global

Nadere informatie

Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder

Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder ZWOLLE, MEI 2014, VERSIE 0.1 CK BEDRIJFSADVISERING ROBERT LOUIS, ACCREDITED ASSOCIATE OF THE IIB Inhoudsopgave

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. PUK Benelux B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. PUK Benelux B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van PUK Benelux B.V. Auteur(s): Mevr. Giezen-van Laarhoven, CO 2-functionaris Dhr. D. Slothouber,

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Keiser Verkeerstechniek B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Keiser Verkeerstechniek B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Keiser Verkeerstechniek B.V. Auteur(s): Marko Keiser (Directeur Keiser Verkeerstechniek B.V.)

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Aannemingsbedrijf H. de Boer Muiderberg B.V. Auteur(s): Jeroen de Beer, CO 2-functionaris, Aannemingsbedrijf

Nadere informatie

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder ZWOLLE, SEPTEMBER 2013, VERSIE 1.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Zwatra B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Zwatra B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Zwatra B.V. Auteur(s): R. Egas, directie & CO 2-functionaris, Zwatra B.V. M. de Lange, extern

Nadere informatie

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid s 2011 Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid Dit projectplan beschrijft de wijze waarop het nieuwe personeelsbeleid wordt geïmplementeerd binnen de organisatie. Naam : J.P.L.J. de Peffer Studentnummer

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Amsterdam 1 juli 2015 Rene Rutte Jeroen de Ruiter Akkoord namens directie Datum: Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Onderdelen

Nadere informatie

Plan van Aanpak Dynamische RI&E

Plan van Aanpak Dynamische RI&E Plan van Aanpak Dynamische RI&E Wim Bakker 2 van 68 Dynamische RI&E Plan van Aanpak Implementatie Wim Bakker Warffum Augustus 2014 www.frieslandcampina.com 3 van 68 Voorwoord Voor u ligt het adviesrapport

Nadere informatie

Energiemanagement Strukton Groep

Energiemanagement Strukton Groep Energiemanagement Strukton Groep Krispijn Beek Strukton Bouw, Civiel & Worksphere 24 mei 2012 Versie 1.2 1 Energiemanagement Strukton Groep Inhoud 2 Energiemanagement Strukton Groep 3 Energiemanagement

Nadere informatie

IN.1113519. Gemeente Oosterhout. gemeente QoStefhOUt -7 JUL 2011 ^^^ ^, O^i^O I)

IN.1113519. Gemeente Oosterhout. gemeente QoStefhOUt -7 JUL 2011 ^^^ ^, O^i^O I) w IN.1113519 i Gemeente Oosterhout v gemeente QoStefhOUt ntan9en -7 JUL 2011 ^^^ Aan de gemeenteraad 31 Fysieke kopieën naar: De gemeeirfera^dsleden ^ " ^ 18 Digitale kopieën naar: College van BenW, Secr,

Nadere informatie

Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder

Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder CULEMBORG, APRIL 2015, VERSIE 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

Notitie : 3SVMS-SEC.06088.R Datum : december 2013 Voor : CCvD Slopen en overige betrokkenen BRL SVMS-007 Van : secretariaat

Notitie : 3SVMS-SEC.06088.R Datum : december 2013 Voor : CCvD Slopen en overige betrokkenen BRL SVMS-007 Van : secretariaat Notitie : 3SVMS-SEC.06088.R Datum : december 2013 Voor : CCvD Slopen en overige betrokkenen BRL SVMS-007 Van : secretariaat Betreft : samenvattend jaarverslag 2012 Status : definitief 1. Inleiding Dit

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN...1 1.1. Inleiding...1 1.2. Definities...2 1.3. Gehanteerde afkortingen...8 HOOFDSTUK 2: KWALITEITSDOELSTELLINGEN EN

HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN...1 1.1. Inleiding...1 1.2. Definities...2 1.3. Gehanteerde afkortingen...8 HOOFDSTUK 2: KWALITEITSDOELSTELLINGEN EN HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN...1 1.1. Inleiding...1 1.2. Definities...2 1.3. Gehanteerde afkortingen...8 HOOFDSTUK 2: KWALITEITSDOELSTELLINGEN EN -BELEID...9 2.1. Kwaliteitsbeleid...9 2.2. Kwaliteitshandboek...11

Nadere informatie

CU Connection Bos, hout en papier editie

CU Connection Bos, hout en papier editie CU Connection Bos, hout en papier editie NOVEMBER 2014 Nieuwsbrief FSC en PEFC voor alle bedrijven met een FSC, PEFC of Keurhout certificaat 1. PEFC Nieuwe norm Due Dilligence Systeem 2. FSC Gewijzigde

Nadere informatie

Onderzoek veiligheid diensten in de Digitale Agenda.nl

Onderzoek veiligheid diensten in de Digitale Agenda.nl Onderzoek veiligheid diensten in de Digitale Agenda.nl Auteur Team Collis/HEC Versie 1.0 Datum 8-03-2012 Status Definitief Documentgegevens Opdrachtgever Projectmanager Projectcode Document titel Bestandsnaam

Nadere informatie

BIJLAGE 5. Bijlage XIIIe behorend bij Artikel 4.28

BIJLAGE 5. Bijlage XIIIe behorend bij Artikel 4.28 BIJLAGE 5 Bijlage XIIIe behorend bij Artikel 4.28 Werkveldspecifiek document voor Aanwijzing en Toezicht op de certificatie-instellingen voor Asbestverwijderingsbedrijven (AVB) en Asbestinventarisatiebedrijven

Nadere informatie

Versie 10 juli 2012. Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1

Versie 10 juli 2012. Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1 Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1 De overtuiging

Nadere informatie

Eindrapport audit CIOT 2011

Eindrapport audit CIOT 2011 Ministerie van Veiligheid en Justitie Eindrapport audit CIOT 2011 Datum 25 september 2012 Status definitief DEFINITIEF 1 Eindrapport audit CIOT 2011 1 25 september 2012 Colofon Afzendgegevens Contactpersoon

Nadere informatie

Handboek Portfoliomanagement Rijk voor projecten met een grote ICT-component vanaf 5 miljoen

Handboek Portfoliomanagement Rijk voor projecten met een grote ICT-component vanaf 5 miljoen Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Handboek Portfoliomanagement Rijk voor projecten met een grote ICT-component vanaf 5 miljoen Versie 3.01 Datum 2 december 2013 Status Definitief Titel Handboek

Nadere informatie

Naar een branche-erkend bij- en nascholingsaanbod voor jongerenwerkers

Naar een branche-erkend bij- en nascholingsaanbod voor jongerenwerkers Naar een branche-erkend bij- en nascholingsaanbod voor jongerenwerkers Jop van Amelsvoort Frank Peters Nijmegen, november 2010 In opdracht van FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken Kenniscentrum

Nadere informatie

Eisen aan keurmerkeigenaren, keurmerkverleners en hun keurmerken ten behoeve van de Keurmerkentoets

Eisen aan keurmerkeigenaren, keurmerkverleners en hun keurmerken ten behoeve van de Keurmerkentoets Eisen aan keurmerkeigenaren, keurmerkverleners en hun keurmerken ten behoeve van de Keurmerkentoets Inhoudsopgave A Inleiding A1 Verantwoording voor de totstandkoming van dit document A2 Functie van dit

Nadere informatie

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam ID 3B Amsterdam 24 juni 2014 Marcel Kersten Peggy de Rijk Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Nadere informatie