Conventionele tekens

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Conventionele tekens"

Transcriptie

1 Conventionele tekens het gegeven bestaat niet of heeft geen zin n. niet beschikbaar p.m. pro memorie r raming van de Bank euro $ Amerikaanse dollar Brits pond NBB Verslag 2014 Conventionele TEKENS 331

2 Afkortingen Landen van het eurogebied EA Eurogebied BE DE EE IE EL ES f r IT CY LV LU MT NL AT PT SI SK f I België Duitsland Estland Ierland Griekenland Spanje f rankrijk Italië Cyprus Letland Luxemburg Malta Nederland Oostenrijk Portugal Slovenië Slowakije f inland Overige landen van de Europese Unie EU EU15 EU27 Europese Unie Europese Unie, met uitzondering van de landen die na 2003 zijn toegetreden Europese Unie, met uitzondering van Kroatië BG CZ DK HR LT HU PL RO Bulgarije Tsjechië Denemarken Kroatië Litouwen (is op 1 januari 2015 tot het eurogebied toegetreden) Hongarije Polen roemenië NBB Verslag 2014 Af KorTINGEN 333

3 SE UK Zweden Verenigd Koninkrijk Andere landen JP VS Japan Verenigde Staten Andere afkortingen ABS ADS Af S ALESH ALM AMA AQR BEAMA BBP BLS BMA BNI BNY Mellon BRRD BTW CA CBf A CBPP3 CCP CDO CDS CEBS CEPR CET I CIE CKP CLS CMG CO 2 Corep CPB CPB CPMI CPSS CRB CRD CREG Asset-backed securities Effecten met activa als onderpand Algemene Directie Statistiek Available for sale Amortisatiefonds van de leningen voor de sociale huisvesting Asset-Liability Management Beheer van activa en passiva Advanced Measurement Approach Geavanceerde meetbenadering Asset Quality Review Activakwaliteitsbeoordeling Belgian Asset Managers Association Bruto binnenlands product Bank Lending Survey Enquête naar de bancaire kredietverlening Business model analysis Bedrijfsmodelanalyse Bruto nationaal inkomen Bank of New York Mellon Bank Recovery and Resolution Directive Belasting over de toegevoegde waarde Comprehensive assessment Alomvattende beoordeling Commissie voor het Bank-, f inancie- en Assurantiewezen Covered bond purchase programme Central Counterparty Centrale tegenpartij Collateralised debt obligation Credit default swap Committee of European Banking Supervisors Comité van Europese Bankentoezichthouders Centre for Economic Policy Research Common equity Tier 1 Tier 1-kernkapitaal Communautaire innovatie-enquête Centrale voor kredieten aan particulieren Continuous Linked Settlement System Crisis Management Group Koolstofdioxide Common solvency ratio reporting Rapportering met betrekking tot de eigenvermogensvereisten Centraal Planbureau Prudentiële controle van banken en beleggingsondernemingen Committee on Payments and Market Infrastructures Committee on Payment and Settlement Systems Comité voor Betalings- en Verrekeningssystemen Centrale Raad voor het Bedrijfsleven Capital Requirements Directive Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas 334 Af KorTINGEN NBB Verslag 2014

4 CRR CSD CVA Capital Requirements Regulation Central securities depository Centrale effectenbewaarinstelling Credit Valuation Adjustment Aanpassing van de kredietwaardering DG DTCC Directoraat-Generaal Depository Trust & Clearing Corporation EAK EBA EC ECB ECof IN EDP EEG EER Ef f S EIOPA EMIR EMU EONIA ESCB ESM ESMA ESR ESRB EURIBOR Enquête naar de arbeidskrachten European Banking Authority Europese Bankautoriteit Europese Commissie Europese Centrale Bank Raad Economische en f inanciële Zaken Excessive Deficit Procedure Procedure bij buitensporige tekorten Europese Economische Gemeenschap Europese Economische Ruimte Europese f aciliteit voor f inanciële Stabiliteit European Insurance and Occupational Pensions Authority Europese Autoriteit voor Verzekeringen en Bedrijfspensioenen European Market Infrastructure Regulation Economische en Monetaire Unie Euro Overnight Index Average Europees Stelsel van Centrale Banken Europees stabiliteitsmechanisme European Securities and Markets Authority Europese Autoriteit voor Effecten en Markten Europees Systeem van Rekeningen European Systemic Risk Board Europees Comité voor Systeemrisico s Euro Interbank Offered Rate f ATFF f CI f ebelfin f EBIAC f edergon f IN f inrep f od f od WASo f omc f PB f rbny f SAP f SB f SI f SMA f Sr f T f inancial Action Task f orce f inancial conditions index Belgische federatie van de financiële sector Belgische federatie van de auto- en tweewielerindustrie f ederatie van HR-dienstverleners Berichtendienst van SWIf T f inancial reporting framework f inanciële rapportering f ederale Overheidsdienst f ederale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg f ederal Open Market Committee (Verenigde Staten) f ederaal Planbureau f ederal Reserve Bank of New York f inancial Sector Assessment Programme f inancial Stability Board f onds voor Spoorweginfrastructuur f inancial Services and Markets Authority Autoriteit voor f inanciële Diensten en Markten f inancial Stability Review f inanciering van terrorisme en proliferatie G10 GAAP GAM GAR GIMf Groep van Tien Generally Accepted Accounting Principles Gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme Gemeenschappelijke afwikkelingsraad Global Integrated Monetary and f iscal Model NBB Verslag 2014 Af KorTINGEN 335

5 G-SII GTM GW Global systemically important insurer Gemeenschappelijk toezichtsmechanisme Gigawatt HEB Hf CS HICP Hrf Hernieuwbare energiebronnen Household f inance and Consumption Survey Geharmoniseerde consumptieprijsindex Hoge Raad van f inanciën IAIS IAS ICAAP ICB ICT If rs ILAAP IMf Infrabel INR IOSCO IRB IZWBH International Association of Insurance Supervisors Internationale vereniging van verzekeringstoezichthouders International Accounting Standards Internal Capital Adequacy Assessment Process Instelling voor collectieve belegging Informatie- en communicatietechnologie International f inancial Reporting Standards Internal Liquidity Adequacy Assessment Process Internationaal Monetair f onds Infrastructuurbeheerder van het Belgische spoorwegnet Instituut voor de Nationale Rekeningen International Organization of Securities Commissions Interneratingbenadering Instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens JST Joint Supervisory Team KMO Kleine of middelgrote onderneming LCR LTG LTRO Liquidity coverage ratio Dekkingsratio voor de liquiditeit Long-term guarantee Longer-term Refinancing Operations Mf I MIP MIR MSCI MW Monetaire f inanciële Instelling Macroeconomic Imbalance Procedure Procedure bij macro-economische onevenwichtigheden Mf I-rentetarieven Morgan Stanley Capital International Megawatt NACE NBA s NBB NCPI NMBS NSf r NV NWWZ Nomenclatuur van de Economische Activiteiten van de Europese Gemeenschap Nationale bevoegde autoriteiten Nationale Bank van België Nationale consumptieprijsindex Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen Net stable funding ratio Netto stabiele financieringsratio Naamloze vennootschap Niet-werkende werkzoekende OESo of I OIS OLO OMT OPEC organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling overige financiële intermediairs overnight index swap Lineaire obligatie outright monetaire transacties organisatie van olie-exporterende landen 336 Af KorTINGEN NBB Verslag 2014

6 ORSA OTC own risk and solvency assessment Over-the-counter PB PMR PPB PWA Personenbelasting Product market regulation Reglementering van de productmarkten Prudentieel beleid banken en verzekeringsondernemingen Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap QAT QUEST Quantitative Analytical Tools Kwantitatieve analytische instrumenten Quarterly Estimation and Simulation Tool RAS R&D RSZ RVA risk Assessment System Risicobeoordelingssysteem research and Development rijksdienst voor Sociale Zekerheid rijksdienst voor Arbeidsvoorziening S&P SAf E SCR SCvV SEP SEPA SMP SNA SPV/SPE SREP SSS STEG STET SVAR SWIf T Standard & Poor s Survey on the access to finance of SMEs in the euro area Solvency capital requirement Solvabiliteitskapitaalvereiste Studiecommissie voor de vergrijzing Supervisory Examination Programme Single Euro Payments Area Gemeenschappelijk eurobetalingsgebied Securities Markets Programme System of National Accounts Special purpose vehicle/special purpose entity Supervisory Review and Evaluation Process Procedure van prudentiële toetsing en evaluatie Securities Settlement System Effectenafwikkelingssysteem Stoom- en gascentrale Système technologique d échange et de traitement Structural vector autoregression Society for Worldwide Interbank f inancial Telecommunication T2S Tf P TLTRO Target2-Securities Totale factorproductiviteit Targeted Longer-Term Refinancing Operations UCV Uitwisselingscentrum en Verrekening VIPf VIX VWEU VZW Verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen Volatility index Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie Vereniging zonder winstoogmerk WW Witwassen van geld ZEW Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung NBB Verslag 2014 Af KorTINGEN 337

EUROPESE CENTRALE BANK JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2012

EUROPESE CENTRALE BANK JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2012 NL EUROPESE CENTRALE BANK JAARVERSLAG JAARVERSLAG In 2013 verschijnt in alle publicaties van de ECB een motief van het bankbiljet van 5. JAARVERSLAG Europese Centrale Bank, 2013 Adres Kaiserstrasse 29

Nadere informatie

Circulaire NBB_2012_16 - Bijlage 1

Circulaire NBB_2012_16 - Bijlage 1 Prudentieel beleid en financiële stabiliteit de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel Tel. +32 2 221 35 88 Fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Circulaire NBB_2012_16

Nadere informatie

A. Nieuw Europees en Belgisch toezichtskader

A. Nieuw Europees en Belgisch toezichtskader A. Nieuw Europees en Belgisch toezichtskader 1. Inleiding In het deel Prudentiële regelgeving en prudentieel toezicht van het Verslag wordt met nieuwe bankwet bedoeld het grote project van hervorming van

Nadere informatie

EUROPESE CENTRALE BANK JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2009

EUROPESE CENTRALE BANK JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2009 NL EUROPESE CENTRALE BANK JAARVERSLAG JAARVERSLAG In 2010 verschijnt in alle publicaties van de ECB een motief van het bankbiljet van 500. JAARVERSLAG Europese Centrale Bank, 2010 Adres Kaiserstrasse 29

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. 2 Beheersverslag 72 Geconsolideerde jaarrekening 178 Jaarrekening 204 Aanvullende inlichtingen

Jaarverslag 2014. 2 Beheersverslag 72 Geconsolideerde jaarrekening 178 Jaarrekening 204 Aanvullende inlichtingen Jaarverslag 2014 2 72 178 Jaarrekening 204 Aanvullende inlichtingen 4 Woord van de voorzitters 6 Profiel van de Groep 9 Voornaamste gebeurtenissen 14 Financiële resultaten 18 Risicobeheer 36 Informatie

Nadere informatie

TOEZICHT FINANCIËLE SECTOR INFO NOTA

TOEZICHT FINANCIËLE SECTOR INFO NOTA INFO NOTA TOEZICHT FINANCIËLE SECTOR De financiële crisis die in 2008 in alle hevigheid uitbarstte, maakte pijnlijk duidelijk dat er hiaten zaten in het toezicht op de financiële sector. Waarom werden

Nadere informatie

Statistisch vademecum van de banksector

Statistisch vademecum van de banksector Statistisch vademecum van de banksector 20 0 Belgische Federatie van de financiële sector Voorwoord Wie statistieken zoekt met betrekking tot de in België gevestigde banken, zal zijn gading vinden in

Nadere informatie

toezichtthema s 2014

toezichtthema s 2014 toezichtthema s 2014 inhoud 1. INLEIDING 2. TOEZICHT HIGHLIGHTS 2013 3. PLANNEN RIJKSOVERHEID 4. AGENDA AFM 2014 5. AGENDA DNB 2014 6. CONCLUSIES 7. OVER 4THLINE 3 5 6 9 13 24 25 3 inleiding Binnen financiële

Nadere informatie

De rol van centrale banken Marcel de Ruiter

De rol van centrale banken Marcel de Ruiter De rol van centrale banken Marcel de Ruiter Beste bezoeker van het Haagsch College. Fantastisch dat u naar het college van Nout Wellink bent gekomen. Als dank voor uw komst bieden wij u in samenwerking

Nadere informatie

betalingsverkeer Dutch Association of Corporate Treasurers (DACT) Erwin Vroege, senior Product Manager Utrecht, 6 december 2011

betalingsverkeer Dutch Association of Corporate Treasurers (DACT) Erwin Vroege, senior Product Manager Utrecht, 6 december 2011 betalingsverkeer Dutch Association of Corporate Treasurers (DACT) Erwin Vroege, senior Product Manager Utrecht, 6 december 2011 AGENDA Achtergrond & doelstelling van SEPA SEPA berichtsoorten SEPA betaalinstrumenten

Nadere informatie

EUROPA JAARBOEK Op 1 november jl. verscheen de eerste editie van het Europa Jaarboek 2014, Slechts 24,95 Nieuw! Stine Jensen Tommy Wieringa

EUROPA JAARBOEK Op 1 november jl. verscheen de eerste editie van het Europa Jaarboek 2014, Slechts 24,95 Nieuw! Stine Jensen Tommy Wieringa Hoe houden De macht we van Europa Europa stabiel? De macht van van Europa Europa Marcel de Ruiter Marcel Marcel de de Ruiter Ruiter Beste bezoeker van het Haagsch College. Beste bezoeker van het Haagsch

Nadere informatie

Masterscriptie Financieel Recht. Segregatie en portabiliteit: Is de redding van een zinkend schip nabij?

Masterscriptie Financieel Recht. Segregatie en portabiliteit: Is de redding van een zinkend schip nabij? Masterscriptie Financieel Recht Segregatie en portabiliteit: Is de redding van een zinkend schip nabij? Bieden de regels op het gebied van segregatie en portabiliteit in EMIR een adequaat beschermingsmechanisme

Nadere informatie

Rapport préliminaire du collège d experts

Rapport préliminaire du collège d experts COMMISSION SPECIALE CHARGEE D EXAMINER LA CRISE FINANCIERE ET BANCAIRE *** BIJZONDERE COMMISSIE BELAST MET HET ONDERZOEK NAAR DE FINANCIËLE EN BANKCRISIS Rapport préliminaire du collège d experts 1 ère

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S EUROPESE COMMISSIE Brussel, 25.11.2013 COM(2013) 837 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S Het recht

Nadere informatie

Het monetair beleid van het Eurosysteem: een overzicht. Generation uro Students' Award September 2014

Het monetair beleid van het Eurosysteem: een overzicht. Generation uro Students' Award September 2014 Het monetair beleid van het Eurosysteem: een overzicht Generation uro Students' Award September 14 Overzicht van de uiteenzetting Wie doet wat in het Eurosysteem? (institutionele aspecten) Hoe wordt de

Nadere informatie

Landeninfo. U vindt hier per land relevante informatie over betalingen naar het buitenland.

Landeninfo. U vindt hier per land relevante informatie over betalingen naar het buitenland. Landeninfo U vindt hier per land relevante informatie over betalingen naar het buitenland. Andorra Aruba Australië België Bosnië en Herzegovina Bulgarije Canada China Cyprus Denemarken Duitsland Estland

Nadere informatie

Argenta Spaarbank nv. Beeld?

Argenta Spaarbank nv. Beeld? Argenta Spaarbank nv Beeld? 2012 P i j l e r 3 t o e l i c h t i n g e n 2 Inhoudstafel Pijler 3 toelichtingen 2012 3 1. Inleiding 5 1.1. Profiel Argenta Spaarbank 5 1.2 Toepassingskader 5 1.3. Basel II

Nadere informatie

ONTWIKKELINGEN VAN HET SOCIAAL EUROPA

ONTWIKKELINGEN VAN HET SOCIAAL EUROPA ONTWIKKELINGEN VAN HET SOCIAAL EUROPA DE SOCIO-ECONOMISCHE MONITORING VAN DE EU JURIDISCH AFGETOETST AAN HET GRONDRECHT OP SOCIALE ZEKERHEID (EUROPEES SOCIAAL HANDVEST) 215 DE SOCIO-ECONOMISCHE MONITORING

Nadere informatie

DUFAS. Jaarverslag 2014. Vertrouwen als waarde

DUFAS. Jaarverslag 2014. Vertrouwen als waarde DUFAS Jaarverslag 2014 Vertrouwen als waarde 2 Vertrouwen als waarde Inhoud Van het Bestuur 5 3 1 Bestuur 7 2 Kerncijfers vermogensbeheer industrie 2014 9 3 Belangenbehartiging 15 4 Verenigingsactiviteiten

Nadere informatie

C. Prudentieel toezicht

C. Prudentieel toezicht C. Prudentieel toezicht 1. ontwikkeling van een meer intensief en inclusief toezicht In de loop van 2012 en 2013 voerde het IMf een volledige en grondige analyse uit van de Belgische financiële sector

Nadere informatie

De digitale uitdaging in Europa

De digitale uitdaging in Europa De digitale uitdaging in Europa Bijdrage van de Commissie voor de Europese Raad van 24 en 25 oktober 2013 BIJDRAGE VAN DE COMMISSIE AAN HET IN OKTOBER 2013 TE HOUDEN DEBAT VAN DE EUROPESE RAAD OVER DE

Nadere informatie

Vanguard Investment Series plc (de Vennootschap )

Vanguard Investment Series plc (de Vennootschap ) De Bestuurders van de Vennootschap wier namen vermeld worden in het Prospectus van de Vennootschap in het hoofdstuk De Vennootschap De Bestuurders en de Secretaris aanvaarden de verantwoordelijkheid voor

Nadere informatie

N 196-29 / 11 / 2013. sociaal-economische nieuwsbrief

N 196-29 / 11 / 2013. sociaal-economische nieuwsbrief N 196-29 / 11 / 2013 sociaal-economische nieuwsbrief NUMMER 196 - november 2013 mededinging De nieuwe BMA officieel van start 3 werkgelegenheid en sociale bescherming Welke Europese follow-up? 8 structureel

Nadere informatie

ING Groep Jaarverslag 2010. Vormgeven aan onze toekomst

ING Groep Jaarverslag 2010. Vormgeven aan onze toekomst ING Groep Jaarverslag 2010 Vormgeven aan onze toekomst > ING boekt onderliggende nettowinst over 2010 van EUR 3.893 miljoen > Operationele splitsing Bank en Verzekeringen in 2010 afgerond > Belangrijkste

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 29 oktober 2014 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 29 oktober 2014 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 29 oktober 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2014/0298 (E) 14563/14 ACP 166 FIN 764 PTOM 51 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van de

Nadere informatie

Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2010. Bazel II Pilaar III

Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2010. Bazel II Pilaar III Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2010 Bazel II Pilaar III Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1. Toepassingskader 3 1.2. Kapitaalmanagement BinckBank 3 1.3. Kapitaaltoereikendheid BinckBank 3 1.4. Belangrijkste

Nadere informatie

EUROPEES COMITÉ VOOR SYSTEEMRISICO S

EUROPEES COMITÉ VOOR SYSTEEMRISICO S 25.4.2013 Publicatieblad van de Europese Unie C 119/1 I (Resoluties, aanbevelingen en adviezen) AANBEVELINGEN EUROPEES COMITÉ VOOR SYSTEEMRISICO S AANBEVELING VAN HET EUROPEES COMITÉ VOOR SYSTEEMRISICO

Nadere informatie

AXA NEDERLAND (LUXEMBURG) GECONTROLEERD JAARVERSLAG OP 31 DECEMBER 2009. R.C.S. Luxemburg B-117.422 BTW Numm er LU 2 1 6 8 2 521

AXA NEDERLAND (LUXEMBURG) GECONTROLEERD JAARVERSLAG OP 31 DECEMBER 2009. R.C.S. Luxemburg B-117.422 BTW Numm er LU 2 1 6 8 2 521 AXA NEDERLAND (LUXEMBURG) GECONTROLEERD JAARVERSLAG OP 31 DECEMBER 2009 R.C.S. Luxemburg B-117.422 BTW Numm er LU 2 1 6 8 2 521 AXA Nederland (Luxemburg) Société d Investissement à Capital Variable Gespecialiseerde

Nadere informatie

Argenta Spaarbank NV 2011 P i j l e r 3 t o e l i c h t i N g e N

Argenta Spaarbank NV 2011 P i j l e r 3 t o e l i c h t i N g e N Argenta Spaarbank NV 2011 P i j l e r 3 t o e l i c h t i n g e n 2 Inhoudstafel Pijler 3 toelichtingen 2011 3 1. Inleiding 5 2. Risk management 6 2.1. Financieel risico 7 2.2 Liquiditeitsrisico 9 2.3.

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op het onderwijs, de tentamens en examens voor de onderstaande masteropleidingen:

Deze regeling is van toepassing op het onderwijs, de tentamens en examens voor de onderstaande masteropleidingen: ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTEROPLEIDINGEN 2007-2008 Paragraaf 1 Artikel 1.1 Algemene bepalingen Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs, de tentamens en examens

Nadere informatie