Update 3. Alle hens aan dek bij asset information management

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Update 3. Alle hens aan dek bij asset information management"

Transcriptie

1 Update 3 Relatiemagazine van Verebus Engineering mei 2011 Alle hens aan dek bij asset information management Verder in dit nummer: Manuals voor E.ON Ronde Tafel Conferentie Defensie Topwerkgever voor ingenieurs Documentatie voor Huisman Equipment Inrichting van CAE softwaretools

2 Coverstory hoogte met instaande kranen is 120 m. De twee zusterkranen aan bakboord en stuurboord kunnen elk ton ( ton tandemlift) tillen en hebben een actieradius of boom van 100 meter. Hoewel ruim twintig jaar oud, beschikt de Thialf over de modernste faciliteiten, zoals bijvoorbeeld een dynamisch positioneringssysteem. Dat houdt het schip in diep water op de centimeter nauwkeurig in positie. De Thialf wordt ingezet bij de grootste projecten ter wereld; aan boord zijn voorzieningen als een bioscoop, zwembad, sauna, fitnessruimte en 350 tweepersoonsslaapverblijven met totaal 736 bedden. Goede documentatie ook voor Thialf onmisbaar Na een eerder afgeronde voorstudie naar mogelijkheden om het asset information management te optimaliseren, heeft Verebus opdracht gekregen voor het Thialf As Built Project bij Heerema Marine Contractors (HMC) in Leiden. Binnen dit project zal de technische documentatie geactualiseerd en ontsloten worden. In grote lijnen houdt Heerema zich bezig met ontwerp, productie, transport, installatie én verwijdering van grote offshoreconstructies. Heerema Marine Contractors (HMC) verzorgt vooral het transport en de (de-)installatie op locatie van grote offshoreconstructies. Daarbij is het accent steeds meer komen te liggen op grotere en complexe projecten in diepwatergebieden tot circa meter. Grootste projecten ter wereld De SSCV (Semi Submersible Crane Vessel) Thialf van Heerema is het grootste kraanschip ter wereld. Hij is 201 m lang en 89 m breed en de totale Veiligheid nummer één Binnen de HMC-organisatie is veiligheid van de mensen prioriteit nummer één. Een goed systeem voor asset information maakt daar deel van uit. Goede documentatie is onmisbaar en vele facetten zijn verplicht. Daarmee heeft iedereen namelijk inzicht in de actuele informatie, waardoor onderhoud efficiënt en veilig uitgevoerd kan worden en storingzoeken snel kan verlopen. Naar aanleiding van het eerder door Verebus uitgevoerde onderzoek heeft HMC een aantal projecten gedefinieerd, waarvan Verebus bij een aantal is betrokken. De eerste die Verebus uitvoert, is het Thialf As Built Project. De jarenlange ervaring van Verebus met maritieme/offshore projecten en de vakinhoudelijke expertise waren redenen om deze opdracht te gunnen. De medewerkers van Verebus zullen hun werkzaamheden zowel aan boord als aan land verrichten. Meer informatie: J.A. Blankenburgh msc T Update 3 mei 2011

3 Inhoud Manuals voor E.ON 8 Verebus versterkt adviesdiensten 9 Functioneel specificeren Transparant kantoorconcept Documentatie voor Huisman Equipment 13 Inrichting van CAE softwaretools 14 Vastgoedprofessionals ontmoeten elkaar 15 Bij nacht en ontij Ronde Tafel Conferentie Defensie en Verebus 18 Rail-Tech Nieuw hoofdkantoor TÜV NORD 19 Agenda Meest gezonde werkgever Topwerkgever voor ingenieurs Colofon: Update is een uitgave van Verebus Engineering en verschijnt twee keer per jaar. Eindredactie: Kees Aling, Joyce Riekerk. Tekst- en fotografiebijdragen: Wim Kamerbeek. Vormgeving: Sagittarius Ontwerpen. Drukwerk: Opmeer bv. Redactieadres: Verebus, t.a.v. Joyce Riekerk, Postbus 1045, 2280 CA Rijswijk, T , E I Voorwoord Ik schrijf dit voorwoord voor de Update met een fikse jetlag. Dat zit zo: ik ben net terug uit Houston, Texas, waar elk jaar de Offshore Technology Conference (OTC) plaatsvindt. Dit is de grootste conferentie annex beurs ter wereld op dit gebied. Er waren ruim bedrijven aanwezig. Nederland was hier bijzonder goed vertegenwoordigd. Offshore wordt voor Verebus Engineering steeds belangrijker. In deze editie van de Update nemen wij u mee naar twee belangrijke opdrachtgevers uit die wereld, namelijk Huisman Equipment en Heerema. Op de cover is de Thialf af gebeeld, het grootste kraanschip ter wereld. Bij het ter perse gaan van deze Update is een Verebusteam aan boord om het omvangrijke tekeningpakket van de Thialf te actualiseren. Bij Huisman Equipment in Schiedam zag onze verslaggever de MPI Resolution aan de kade liggen. Imposante vaartuigen, kan ik u verzekeren. Verder vertellen we onder meer over de energiecentrales van E.ON, een conferentie met specialisten van Defensie en ziet u hoe onze ingenieurs in het holst van de nacht - maar altijd veilig - langs het spoor werken. Wat u ook kunt lezen (en waarschijnlijk al wist), is dat we verhuisd zijn. Ook dat is een teken dat onze dienstverlening continu in ontwikkeling is. Ons nieuwe pand aan de Handelskade in Rijswijk is namelijk ingericht op een open en collegiale atmosfeer. Zo willen de Verebus-medewerkers met elkaar en met hun zakelijke relaties omgaan. Ik wens u veel leesplezier. Member of TÜV NORD Group Kees Aling, directeur mei 2011 Update 3 3

4 4 Update 3 mei 2011

5 V.l.n.r. Roel Koopman, Albert den Hartog en Gerard Alkema. Interview Verebus verzorgde manuals voor E.ON Plaatje-praatje Op de Maasvlakte staat een grote dubbele energiecentrale van E.ON Benelux. Naast de twee al bestaande eenheden is er een derde in aanbouw. Verebus schreef voor E.ON de manuals van de eerste twee eenheden. Een gigantische klus, al was die natuurlijk lang niet zo groot als de bouw van een state of the art kolencentrale. Schilders van de typisch Hollandse luchten met elke dag nieuwe wolkenpatronen en ander licht, zouden op de Maasvlakte geweldig aan hun trekken komen. Het uitspansel vertoont op elk willekeurig moment tientallen variaties blauw, terwijl de wolken door de eeuwige zeewind in adembenemende formaties komen overzweven. Deze vrijdag is er geen schilder te zien, terwijl het toch prachtig én kleurrijk weer is. De Maasvlakte is vooral het territorium van meeuwen, schepen en vrachtwagens. Wat typisch Hollandse huisjes zouden moeten zijn, zijn in werkelijkheid kleurrijke stapels containers en bedrijfsgebouwen. En één van de overtrekkende witte wolkenpluimen komt uit de schoorstenen van de enorme E.ON energiecentrale die hier staat. Tot onze grote opluchting blijkt deze wolk te bestaan uit waterdamp, legt Roel Koopman, competence trainer bij E.ON, uit. Blindstaren We zijn te gast bij E.ON. Niet zozeer om over wolken te praten, en helemaal niet over zeemeeuwen, maar over de documentatie van de twee kolengestookte centrales. Aan tafel zitten plantmanager Albert den Hartog, competence manager Gerard Alkema en de al genoemde Roel Koopman. mei 2011 Update 3 5

6 Deugdelijke informatie leidt ook tot een betere performance Vanuit deze controlekamer wordt het functioneren van de energiecentrale nauwkeurig in de gaten gehouden. De docu mentatie werd verzorgd door Verebus. Het was een gigantische hoeveelheid werk. We hadden 23 jaar gewerkt met zelfgeschreven handboeken. We noemden die de gele boekjes. Die waren niet meer van deze tijd, en ze werden ook niet bijgewerkt, vertelt Roel. Toen de centrale tussen 2006 en 2008 werd gemoderniseerd vonden we het een mooie gelegenheid om alle documentatie in een keer goed in orde te maken. In de kast staat nu anderhalve plank vol boekwerken waarin alle aspecten van de energiecentrale staan omschreven. In totaal bladzijden. Die omschrijving bestaat uit een aantrekkelijke en toegankelijke combinatie van illustraties en tekst. Het plaatje-praatje idee, lacht competence manager Gerard Alkema. Mensen van onze soort, de techneuten dus, kunnen daar het best mee werken, valt Roel Koopman hem bij. Al deze informatie is bovendien toegankelijk via het intranet. Albert den Hartog legt uit waarom de documentatie zo belangrijk is voor E.ON. Kort samengevat gaat het om vastleggen, borgen en opleiden. Dat leidt in de eerste (en belangrijkste) plaats tot meer veiligheid. Deugdelijke informatie leidt ook tot een betere performance van de centrale. Bovendien kunnen kopers van de opgewekte stroom en certificerende instanties inzicht eisen in de manuals van de centrale. Maar er is nóg een belangrijk aspect: de opleiding van ruim honderd nieuwe operators voor de derde centrale 6 Update 3 mei 2011

7 Interview die op dit moment in aanbouw is. In het documentatieproject is dan ook uitgebreid rekening gehouden met het drie jaar durende leerproces van de nieuwe operators. Zo zijn er vele tussentijdse en finale toetsingsmomenten ingebouwd. Die mensen zijn al aangenomen en zitten al midden in hun leertraject. De drive achter het documentatieproject is dat we een nieuwe eenheid die helemaal state of the art is van 1,5 miljard euro bouwen. Die moet worden opgestart door goed opgeleid personeel, vindt Gerard Alkema. De kolencentrale op de Rotterdamse Maasvlakte is de grootste centrale van E.ON Benelux. Aanvankelijk draaide deze op aardgas en zware stook olie. In de jaren tachtig is hij omgebouwd tot enige poederkoolgestookte centrale van E.ON Benelux. Elke eenheid beschikt over vijf poederkoolmolens. Daarin wordt de steenkool met een maximale capaciteit van 180 ton per uur vermalen tot fijn poeder, dat in combinatie met lucht in de ketels wordt verbrand. De warmte die hierbij vrijkomt, verhit water tot stoom. Deze stoom drijft de turbine aan, waaraan de generator is gekoppeld. De opgewekte elektriciteit wordt via een transformator met een spanning van volt aan het koppelnet geleverd. Hoewel het verbranden van gas schoner is dan kolen, heeft E.ON Benelux ervoor gezorgd dat steenkool geen onverantwoorde belasting vormt voor het milieu. Op de Maasvlakte is hiervoor een reeks maatregelen geïntroduceerd. Zo worden de zware asdeeltjes in de ketels opgevangen en afgevoerd. Deze bodemas wordt onder meer gebruikt voor wegverharding. De vliegas wordt afgevangen en afgevoerd naar opslagsilo s. Dit materiaal wordt hergebruikt, bijvoorbeeld voor kunstgrind en in de cement- en betonindustrie. De rookgassen uit de eenheden worden ont zwaveld. In speciale 52 meter hoge wastorens wordt de zwaveldioxide (SO 2 ), die ontstaat bij het verbranden in contact gebracht met kalk. Hierbij wordt gips gevormd. De gipsverwerkende industrie neemt dit kwaliteits product van E.ON Benelux af voor de produc tie van stucgips, gipskartonplaten en gips voor gietvloeren in de bouw. Dik tevreden Den Hartog: Feitelijk hebben we hier een continu verbetertraject van onze medewerkers in gang gezet. Onze mensen zijn onze belangrijkste asset. Alkema: Je kunt dan ook beter van ontwikkeling spreken dan van opleiding. Koopman: Je moet de mensen opleiden met alle mogelijke middelen en ze zoveel mogelijk in de breedte ontwikkelen. In de nieuwe centrale werken minder mensen, dus de verantwoordelijkheid per medewerker stijgt. Alle drie zijn ze erg te spreken over de samenwerking met Verebus. Die was perfect. Ze hebben zich precies aan het afge spro ken tijdpad en de hoeveelheid pagina s gehouden aldus Roel. Een bijzonderheid bij dit project was dat de door Verebus verwerkte informatie werd gecontroleerd door een materie deskundige uit de eigen E.ON organisatie die tevens met naam en toenaam wordt vermeld in het uiteindelijke document. Het project is goed verlopen. Wij zijn dik tevreden. mei 2011 Update 3 7

8 Kort nieuws Een van de studietrajecten waar STS-reductie gewenst is. Verebus versterkt adviesdiensten De vraag naar adviesdiensten is groeiend. Om hierop in te spelen werkt Verebus hard aan het uitbreiden van zijn adviesteams. Door opleiden van eigen medewerkers en het aannemen van adviseurs wil Verebus zijn capaciteit en professionaliteit vergroten. Op railgebied heeft Verebus haar roots liggen in treinbeveiliging. De laatste tijd is het zwaartepunt van de werkzaamheden daarbinnen aan het verschuiven van (detail)engineering naar ontwerp en advies. Opdrachten als FIS (Functioneel Integraal Systeemontwerp) voor bijvoorbeeld MISTRAL, adviezen op gebied van veiligheidsverbetering en een studie naar STS-reductie zijn daar voorbeelden van. Onlangs is Fred Kossen aangenomen om het adviesteam uit te breiden. Met zijn ruime ervaring, opgedaan bij adviesbureaus en ProRail, zal hij de kennis en ervaring van de specialisten en senior ontwerpers bij Verebus integreren in de adviesdiensten. Binnen railprojecten werd vroeger al snel gestart met engineering. Dit leidde vaak tot veel wijzigingen in de uitvoering. Nu wordt er in de beginfase waar je nog de meeste keuzevrijheid hebt beter nagedacht over de verschillende oplossingsrichtingen. Als je in het begin de goede beslissingen neemt, heb je in het vervolgtraject minder kans op extra kosten en uitloop van de planning. Met de ruime ervaring die Verebus heeft, kunnen wij bijvoorbeeld goed meedenken over praktische oplossingen en onderhoudbaarheid van verschillende varianten, meent Fred. Ontwikkeltraject Recent hebben we een Talentscan uitgevoerd waaruit diverse Verebus adviestalenten naar boven zijn gekomen die we verder trainen. HR-adviseur Nadia Dekker daarover: Het traject omvat verschillende onderdelen. Zo krijgen de medewerkers trainingen op maat. Op dit moment loopt bijvoorbeeld de training advies- en gespreksvaardigheden. Daarnaast vinden we het belangrijk dat medewerkers het geleerde zo snel mogelijk in praktijk brengen. Ze worden gekoppeld aan ervaren collega s met wie ze kunnen meelopen en die hen kunnen begeleiden. De deelnemers vormen een intervisiegroep, waarin ze hun ervaringen kunnen uitwisselen en verbetertips kunnen krijgen. In sommige posities kan door detachering een bredere ervaring worden opgedaan. Door de grote vraag naar adviesdiensten trekt Verebus ook ervaren adviseurs aan. Voordat deze worden aangenomen, krijgen zij eerst een assessment, want groeien is belangrijk, maar Verebus wil zijn kwaliteit wel blijven borgen. 8 Update 3 mei 2011

9 Functioneel Specificeren Opdrachtgevers maken steeds meer gebruik van aanbestedingen in de vorm van een functionele specificatie. Meestal gaat het dan om grote infrastructurele projecten zoals tunnels, bruggen en sluizen waar op een hoog abstractie niveau de eisen door de opdrachtgevers worden vastgelegd. Met name Rijkswaterstaat en ProRail zijn hiertoe overgegaan. Het belangrijkste voordeel ten opzichte van een traditioneel bestek is dat de ontwerper niet gebonden is aan een vooraf gedefinieerde technische oplossing, maar vrij is om binnen de kaders van de functionele specificatie te komen tot de meest optimale oplossing. Ook voor de aanbestedende partij is functioneel specificeren voordelig omdat ze niet gebonden is aan een opdrachtnemer die de gedefinieerde technische oplossing kan leveren. Door functioneel specificeren wordt een omgeving gecreëerd waarin het samenspel tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kan leiden tot doorbraakinnovaties op technisch gebied. Voor de ontwerpers van Verebus heeft deze nieuwe manier van werken tot gevolg dat in eerste instantie niet technisch geredeneerd moet worden maar functioneel. Het is de kunst om niet direct in oplossingen en standaard technologieën te denken. Ook moet steeds rekening gehouden worden met het kunnen aantonen dat het gekozen ontwerp voldoet aan de eisen zoals deze vastgelegd zijn in de functionele specificatie. Dit vergt een grote inspanning op het gebied van het verifieerbaar maken van de abstracte eisen en het gehele proces van communicatie met de opdrachtgever. Behalve een andere manier van denken voor onze ontwerpers vraagt functioneel specificeren ook een andere manier van projectaanpak waar onder ander het beheersen van de risico s een grote rol speelt. Verebus werkt nauw samen met diverse opdrachtgevers in projecten die omschreven worden door middel van een functionele specificatie. Om goed aan te sluiten bij de ontwikkelingen van onze opdrachtgevers heeft Verebus besloten om bedrijfsbreed onze ontwerpers een opleiding functioneel specificeren te geven. Succesvol hebben 25 ontwerpers van de Business Units Rail Infra Engineering en Engineering Solutions de training gevolgd waarbij de reacties en ervaringen positief zijn. Gezond en tevreden aan het werk Sinds januari 2011 heeft Verebus zijn intrek genomen in een geheel naar eigen wens gerenoveerde en ingerichte locatie aan de Handelskade in Rijswijk. Er is gekozen voor open, grote ruimtes: inspirerende plaatsen om elkaar te ontmoeten, samen te werken en kennis te delen. Het gebruik van veel glazen wanden maakt de werkplekken zeer transparant. Van dit soort kantoorconcepten werd aangetoond dat mensen die er werken gezonder zijn, zich beter voelen en meer tevreden zijn met hun werk. Daarbij stimuleert de mogelijkheid om makkelijk collega s of derden te ontmoeten de creativiteit. Het nieuwe pand kent veel duurzame, energiebesparende maatregelen. Zo wordt de verlichting geregeld met bewegingmelders en infraroodsensors. De plafonds zorgen niet alleen voor akoestische demping maar beperken ook het warmteverlies. De klimaatregeling van het gebouw is eveneens bij de tijd met onder meer een warmteterugwininstallatie. Dit alles zal bijdragen aan een verlaging van de CO 2 uitstoot van Verebus. In januari werden medewerkers en hun familie feestelijk welkom geheten in het nieuwe pand, in mei volgde er een netwerkbijeenkomst voor relaties. mei 2011 Update 3 9

10 Jens Ekelaar voor MPI Resolution. Wij hebben hier regelmatig projecten van 400 miljoen euro 10 Update 3 mei 2011

11 Interview Verebus verzorgt documentatie voor Huisman Equipment Wie schrijft die blijft Huisman Equipment BV staat wereldwijd bekend als ontwerper en bouwer van bijzondere apparatuur op schepen. Die apparatuur is niet alleen heel specialistisch, maar ook nauwkeurig geïntegreerd in het schip. Het schrijven van een goed user manual is een essentieel onderdeel van de inbouw. Verebus neemt Huisman deze specialistische taak uit handen. Dat gaat prima, maar het kan natuurlijk altijd beter. Als een reusachtige omgekeerde eettafel ligt de MPI Resolution in de Schiedamse haven. Zijn zes poten steken bijna vijftig meter in de lucht. Het schip is gebouwd om windmolens te plaatsen in de Noordzee. Tijdens die klus zakken de poten hydraulisch naar de Noordzeebodem en tillen het schip dan tot 46 meter uit het water. Huisman Equipment BV installeert een nieuwe kraan met een capaciteit van 600mt op het achtereind van het schip. De oude kraan is niet geschikt voor de toekomstige windturbine-installatieprojecten die voor het schip op stapel staan. De roodwitte kraan wordt deze dag net getest. Een ponton hangt in de takels en wordt langzaam volgepompt met water terwijl een sleepboot hem op zijn plaats houdt. Het is een van de tientallen projecten die Huisman op dit moment onder constructie heeft. Overal op het terrein en in de productiehallen zie je imposante constructies in verschillende stadia van gereedheid. Het Schiedamse bedrijf is gespecialiseerd in het ont werpen en fabriceren van zware constructie apparatuur voor s werelds meest toon aangevende onshore- en offshorebedrijven. De pro ducten zijn onder te verdelen in vijf hoofd categorieën: zware hijsinstallaties, pijp legsystemen, boorinstallaties, lieren en speciale projecten en deze variëren van stand-alone compo nenten tot zeer geavanceerde, geïntegreerde systemen. Buiten het hoofdkantoor in Schiedam heeft Huisman vestigingen in Nederland, Brazilië, China, Tsjechië, Singapore en de Verenigde Staten en productiefaciliteiten in Nederland, Tsjechië en China. Daarmee komen we op het eigenlijke onderwerp van ons bezoek: de user manual ofwel gebruikershandboek ofwel handleiding. Een handleiding is een onmisbaar onderdeel van een technisch mei 2011 Update 3 11

12 > Huisman Equipment voorwerp, zoals iedereen weet die wel eens bijvoorbeeld een eettafel van een bekend Zweeds woonwarenhuis in elkaar heeft gezet. Een slechte handleiding, weet diegene ook, kan zomaar een verpeste vrije zaterdag opleveren. Ook al zijn de producten van Huisman niet te vergelijken met die hiervoor genoemde eettafel, de opdrachtgevers van Huisman eisen een duidelijke en professionele handleiding bij de op hun schepen geïnstalleerde installaties omdat hun eigen personeel met de installaties moet werken. Meestal is vijf procent van de totale aanneemsom van een project afhankelijk van de levering van de totale documentatie. Wij hebben hier regelmatig projecten van 400 miljoen euro, dus ga maar na, vertelt Jens Ekelaar, manager HES (Hydraulic, Electrical, Control Systems) bij Huisman, die ook over de manuals gaat. Die user manual wordt om allerlei redenen steeds belangrijker. Eén aspect is de veiligheid. Onze opdrachtgevers zeggen steeds vaker: ik laat mijn mensen niet werken tenzij ze goed geïnstrueerd zijn. Classificatiebureaus als Lloyd s hebben steeds striktere richtlijnen over hoe de documentatie er uit moet zien, vooral over de beschrijving van onderhouds taken. Tot slot hebben aftersales afdelingen veel baat bij een goeie manual. Exploded view De afdeling Manual Writing van Huisman, inclusief afdelingshoofd Rob Wensink bestaat voor ongeveer driekwart uit Verebus-medewerkers. Een bijzondere situatie maar het werkt wel, aldus Jens Ekelaar. Maar enige tijd geleden ben ik me toch eens gaan verdiepen in de vraag of het allemaal niet wat gestroomlijnder kon met die manuals. Er stond te weinig op papier over die afdeling. Ik vond dat de schrijvers iets Rob Wensink op zijn afdeling. te ver van het product afstonden en in het algemeen moest de kwaliteit een verbeterslag maken. Bovendien konden we veel geld verdienen door de manuals samen met het product af te leveren. In overleg met Wim Hogenhout, Business Unitmanager Technische Informatie van Verebus, werd een kwaliteitsplan opgesteld. Er kwamen flowcharts voor het plannings- en documentatiewerkproces, er kwamen een projectstamformulier, een kwaliteitscontroleformulier en een evaluatieformulier. Het hele werkproces werd in kaart gebracht. Het isometrisch tekenen werd geïntroduceerd. Oftewel exploded view: een tekening met allemaal van die stippellijntjes. Net als in de handleiding van de Ikea, lacht Ekelaar. Heel belangrijk: de schrijvers worden veel eerder betrokken bij een project, zodat ze een beter inzicht krijgen in wat ze moeten beschrijven en zodat de manual eerder af is. Ik moet zeggen: Verebus heeft het perfect opgepakt. Ik zie Wim Hogenhout eens in de maand om de voortgang te bespreken. Die gesprekken verlopen altijd heel prettig en constructief en Rob zet altijd dezelfde dag al onze afspraken op de mail. Je ziet de kwaliteit van de manuals al verbeteren. Ik zie dan ook geen enkele aanleiding om de samenwerking met Verebus op te zeggen. Manual writing is tenslotte hun core business. Prettiger werken Rob Wensink onderschrijft de ervaringen van Jens Ekelaar. Onze afdeling werd steeds meer geleefd door de enorme toename van de hoeveelheid werk. In twee jaar zijn we gegroeid van twee naar zeven manual writers. De kwaliteit van ons werk kwam steeds meer in het gedrang. Het werd dus de hoogste tijd om de kwaliteit te borgen door alle werkprocessen op papier te zetten. Als dit plan afgerond is, is onze afdeling onderdeel van het kwaliteitshandboek van Huisman. We merken nu al dat het prettiger werken is. Vooral het eerder instromen bij een project maakt het voor ons een stuk makkelijker. Op vindt u de sterke staaltjes van dit Schiedamse wereldbedrijf. 12 Update 3 mei 2011

13 De kracht zit niet in een softwaretool zelf, maar in de inrichting op maat CAE softwaretools Het ontwerpen van elektronische schakelingen en systemen gebeurt aan de hand van computer aided engineering (CAE) softwaretools. Wie zo n systeem ten behoeve van efficiënte engineering aanschaft, wil niet teveel betalen en als het systeem in gebruik is geen tijd verliezen door het gebruik van suboptimale CAE-tools. Er bestaat een groot aantal CAE softwaretools, die variëren van een simpel tekenprogramma, tot programma s met de meest uitgebreide mogelijkheden qua automatiseren. Het draait met een CAE softwaretool niet alleen om de software zelf, maar vooral ook om de inrichting/standaardisatie. Sluit dit goed aan bij de wensen en activiteiten van een bedrijf, dan kunnen foutoorzaken sneller worden geïdentificeerd. De service kan daardoor efficiënter worden uitgevoerd, met als resultaat dat de down-time van een machine of installatie sterk kan worden gereduceerd. Maar hoe weet je welk systeem het meest geschikt is? Juiste inventarisatie Adviseurs van Verebus hebben inzicht in de voor- en nadelen van de beschikbare CAE softwaretools en kunnen goed inschatten welke tool het meest geschikt is voor de gewenste toepassingen. Voor het ene bedrijf is het voldoende als er met het pakket plat getekend kan worden. Voor een ander bedrijf kan het juist belangrijk zijn om Expertise Verebus uit de tekeningen gegevens te kunnen destil leren voor verdere bewerkingen, zegt consultant Yvo Visscher van Verebus. Afhankelijk van de wensen kan men een eenvoudig tekenpakket aanschaffen, waar eventueel eigen aanvullende programmering mogelijk is, of een intelligent pakket waar veel extra routines al standaard in verwerkt zijn. Verebus kan een quickscan doen om de juiste inventarisatie te doen en te adviseren over geschikte pakketten. Hierna volgt overleg met de opdrachtgever welke vervolgstappen nodig zijn om tot een werkbare inrichting en standaardisatie te komen. Kostenbesparing Met alleen de aanschaf van een CAE softwaretool is men er niet. Na de aanschaf moeten de verschillende parameters correct ingesteld worden om de gewenste resultaten te krijgen. Wij kunnen adviseren over de inrichting en ondersteunen bij implementatie en het opstellen van een standaard. Bij dat laatste zorgen we dat individuele kennis van de eigen engineers van het bedrijf gebundeld wordt in een goed handboek, waarin de gewenste manier van werken wordt vastgelegd. Dit biedt eenduidigheid en is natuurlijk ook handig voor medewerkers die nieuw met het programma gaan werken. Daarbij is het voor bedrijven met een goede standaard ook makkelijker om werk uit te besteden, doordat de externe partij zijn systeem kan instellen naar die standaard, aldus Yvo. Een weloverwogen systeemkeuze, een goede inrichting ervan en doordachte standaardisatie kunnen een bedrijf veel tijd en dus kosten besparen. Meer informatie: Ing. Y. Visscher T mei 2011 Update 3 13

14 Netwerk Vastgoedprofessionals ontmoeten elkaar Marc Nelen (Ballast Nedam), Govert van der Spek (AK Beheer), Erik-Jan van Koetsveld (Verebus) en (zittend) Adamo Ritmeester (PWC) tijdens de VSHbijeenkomst in het ADO Stadion. Verebus is lid en ondersteuner geworden van Stichting Vastgoedsociëteit Haaglanden (VSH), het grootste netwerk voor vastgoedprofessionals in de regio Haaglanden. Het doel van VSH is het initiëren, onderhouden en versterken van onderlinge contacten. Verebus heeft veel contacten binnen deze doelgroep, omdat wij veel vastgoedeigenaren en -beheerders adviseren over het actueel houden van tekeningen en bijbehorende documenten. Controle hierover is belangrijk. Niet alleen om te voldoen aan eisen op het gebied van brandveiligheid, NEN 2580 of NEN 3140, maar ook om bij storingen of gewenste aanpassingen snel inzage te hebben in actuele gegevens. Lang zoeken naar informatie kost immers veel manuren en kan snel handelen in de weg staan. Verebus biedt een proces waarin tekeningen op een effectieve, gestructureerde en gecontroleerde manier beheerd kunnen worden, zowel in de exploitatiefase als de projectfase. Het netwerk van VSH biedt vooral de mogelijkheid om kennis en ervaring op het gebied van vastgoed uit te wisselen en te verbreden met andere in de markt betrokken overheden, instellingen, bedrijven en ondernemers, die actief zijn in de regio Haaglanden. VSH organiseert regelmatig bijeenkomsten waar grote ontwikkelingen in de regio Haaglanden aan de orde komen, zoals de herontwikkeling van New Babylon, de herontwikkeling van de boulevard van Scheve ningen en het ontwikkelingsgebied Bleizo (Bleiswijk-Zoetermeer), waar een verkeersknooppunt moet komen dat nauw aansluit op het thema Zoetermeer Leisurestad. 14 Update 3 mei 2011

15 Bij nacht en ontij... Achter de schermen De beste tijd om een stuk spoor buiten dienst te stellen is in het holst van de nacht, omdat de treinreiziger dan de minste hinder ondervindt. Verebus-medewerkers Jamie Mesman en Raoul van Son mogen zo nu en dan hun kantoorleven een nacht inruilen voor een functionele test: controleren of de wijzigingen in het spoor aan de hand van de Verebus-ontwerpen correct en veilig werken. Op 23 februari ging Update mee langs het baanvak de Merwede-Lingelijn. We bezochten drie relaishuizen en hadden tussen 23:35 en 5:00 uur de tijd om de werkzaamheden uit te voeren. 1 Werken aan het spoor is werken aan veiligheid, maar ook veilig werken. Jamie checkt om uur in bij monteur-seinwezen Maurice Borst (Strukton Rail). Langs het spoor ziet een schrijftafel er soms zó uit. Raoul: We testen of het juist werkt zodat de treinreiziger morgen weer veilig kan reizen Verebus ontwierp de vervanging van een Taakverdeling. Maurice plaatst de nieuwe relais, aantal mechanische tijdrelais door nieuwe waarna Raoul en Jamie in telefonisch overleg elektronische relais op het baanvak van de met de treindienstleider in Rotterdam testen of Merwede-Lingelijn. Nadat aannemer Strukton alles werkt. de installatie heeft aangepast volgens het ontwerp, controleert Verebus of dat goed is gedaan. Kwestie van veiligheid We hebben spoorbezetting. Er staat iets op het spoor dat sluiting maakt tussen de beide rails waardoor het niet mogelijk is de seinen afdoend te controleren. Het iets is een krol die werkzaamheden aan de bovenleiding uitvoert. Marinus Haze van Strukton is de LWB (leider werkplekbeveiliging). Hij vraagt of de krol even geen spoorbezetting kan maken, zodat wij kunnen testen. Door allerlei kleinigheidjes duurt het testen iets langer maar zijn we ruim op tijd klaar met de wijziging. Want om vijf uur moeten de treinen weer rijden. Alles functioneert uiteindelijk perfect en Jamie en Raoul liggen die ochtend pas rond half vijf in bed. Gelukkig worden ze niet om half negen op kantoor verwacht. mei 2011 Update 3 15

Update 5. Een wereldbedrijf voor wereldburgers. In dit nummer: -Prestatieladder Fokker still going strong Achter de schermen in Vietnam

Update 5. Een wereldbedrijf voor wereldburgers. In dit nummer: -Prestatieladder Fokker still going strong Achter de schermen in Vietnam Update 5 Relatiemagazine van Verebus Engineering juli 2012 Een wereldbedrijf voor wereldburgers In dit nummer: Huisman Academy Verebus op niveau 5 CO 2 -Prestatieladder Fokker still going strong Achter

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken magazine VCD zomer 2010 23e jaargang nummer 2 Laboratorium voor Infectieziekten Rekencentrum verhuist naar VCD KDE Energy KDE Energy voert centrale rapportagehub in Biblionet Groningen VCD Business Intelligence

Nadere informatie

Basisbouwblokken maken het datacenter. De impact van overheidsregulering. Freonvrij koelen van datacenters. management. energievoorziening.

Basisbouwblokken maken het datacenter. De impact van overheidsregulering. Freonvrij koelen van datacenters. management. energievoorziening. In samenwerkingen met datacenterworks september 2009 management Basisbouwblokken maken het datacenter energievoorziening De impact van overheidsregulering koeling Freonvrij koelen van datacenters en verder

Nadere informatie

ASEWARE. Allemaal door dezelfde straat M AGAZINE. VvAA verbetert dienstverlening

ASEWARE. Allemaal door dezelfde straat M AGAZINE. VvAA verbetert dienstverlening CASEWARE MAGAZINE 1 C M AGAZINE ASEWARE CaseWareMagazine is een uitgave van CaseWare Nederland bv Slimme integratie Exact Online en CaseWare Continuous monitoring verhoogt efficiency en kwaliteit Studenten

Nadere informatie

MVO: People, Planet, Profit.

MVO: People, Planet, Profit. MVO: People, Planet, Profit. hét carrièremagazine voor salesprofessionals! september 2011 3 In gesprek met Getronics op jacht naar talent Bewust Bilderberg over MVO Intercity Zakelijk en hun groei Nsecure

Nadere informatie

N e d e r l a n d s e V e r e n i g i n g v o o r I n k o o p m a n a g e m e n t. Onderhoud en Inkoop

N e d e r l a n d s e V e r e n i g i n g v o o r I n k o o p m a n a g e m e n t. Onderhoud en Inkoop N e d e r l a n d s e V e r e n i g i n g v o o r I n k o o p m a n a g e m e n t Onderhoud en Inkoop Onderhoud en inkoop Auteurs: John van der Puil Hans Rudy Bos Rinus van den Dries Luc de Laat Gert

Nadere informatie

Plannen ontwikkelen en concretiseren

Plannen ontwikkelen en concretiseren VacatureMatch! Klik hier voor het volledige vacatureaanbod van GemeenteBanen.nl >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 4 - april 2010 kandidaat belicht Automonteur, banketbakker of toch brand

Nadere informatie

Wie kan delen, kan vermenigvuldigen. Het model voor bedrijfsbrede aandelenparticipatie

Wie kan delen, kan vermenigvuldigen. Het model voor bedrijfsbrede aandelenparticipatie Wie kan delen, kan vermenigvuldigen Het model voor bedrijfsbrede aandelenparticipatie Colofon Uitgave: Stichting Nederlands Participatie Instituut Goeman Borgesiuslaan 77 Postbus 9769 3506 GT Utrecht 030

Nadere informatie

Finance & IT. Big Data. Krachtige BI-tool voor financiële sector. Verander getallenkerkhoven in feitenfabrieken. voor IT investeringen

Finance & IT. Big Data. Krachtige BI-tool voor financiële sector. Verander getallenkerkhoven in feitenfabrieken. voor IT investeringen EEN COMMERCIËLE BIJL AGE VAN ALE X VAN GRONINGEN, VERSPREID DOOR DE TELEGR A AF Finance & IT ender! v e tg s in w n e r e ll e n s Slimmer, voor IT investeringen Kosten of waarde creatie Verander getallenkerkhoven

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie

Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken?

Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Werkplaats Systems Engineering 2 Inhoudsopgave Woord vooraf 5 1. Pioneering 7 2. Systems Engineering

Nadere informatie

Til de werkomgeving naar een hoger plan

Til de werkomgeving naar een hoger plan FACILITY MANAGEMENT juli 2015 Innovaties in facility management FM loont echt! Realtime gegevens zorgen voor transparantie Facility manager is spil in circulaire economie Beveiliging en veiligheid heeft

Nadere informatie

CoopCodis: eerste Nederlandse foodretailer met combinatie van SAP

CoopCodis: eerste Nederlandse foodretailer met combinatie van SAP CONTACTUEEL IS DE NIEUWSBRIEF VAN CTAC EN WORDT UITGEGEVEN OM RELATIES TE INFORMEREN OVER DE LAATSTE ONTWIKKELINGEN VAN CTAC EN HAAR WERKZAAMHEDEN. Samenwerking tussen Alphalogic en Re-Spect CoopCodis:

Nadere informatie

Great place to Work. In gesprek met

Great place to Work. In gesprek met In gesprek met Liza Hofland, Coca-Cola Enterprises Niels Bos, HILTI Nederland Harjan Dijkema & Sabine Beute, Solviteers Jacqueline de Block, Business School for Sales Priscilla van de Pol, KPN Wesley Brouwer

Nadere informatie

Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s

Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s Rapportage van een kwalitatief onderzoek in opdracht Agentschap NL Referentienummer UGC1300002 drs. Peter Paul van Kempen en ir. Jan

Nadere informatie

4PSMAGAZINE. 15 jaar 4PS. Met referentiecases van:

4PSMAGAZINE. 15 jaar 4PS. Met referentiecases van: 4PSMAGAZINE Het magazine met nieuws over Microsoft Dynamics NAV 4PS Construct Integrale ERP software voor de Bouw, GWW en Installatietechniek UITGAVE 18 - april 2015 15 jaar 4PS Innovatie met oog voor

Nadere informatie

Juni 2011. Duurzaamheid als intrinsieke drive. MVO en stakeholdersbelangen. Carbon footprint-reductie

Juni 2011. Duurzaamheid als intrinsieke drive. MVO en stakeholdersbelangen. Carbon footprint-reductie Juni 2011 Duurzaamheid als intrinsieke drive MVO en stakeholdersbelangen Carbon footprint-reductie Van waterstof tot energie Afvalstromen gebruiken als energiebron Inhoud 4 Imtech s MVO-beleid: Duurzaamheid

Nadere informatie

AGENDA 2013. Lust of last? Incl. bijeenkomsten. Organisaties kopen binnenkort geen stoelen of inrichtingen meer THREE PEAKS CHALLENGE

AGENDA 2013. Lust of last? Incl. bijeenkomsten. Organisaties kopen binnenkort geen stoelen of inrichtingen meer THREE PEAKS CHALLENGE * Antwoordkaart op pagina 25 ocus! Magazine van Fier.fm over facilitaire activiteiten jaargang 2 nr 1 2013 Digitale versie? Scan hier: 1 2013 Incl. bijeenkomsten AGENDA 2013 DIV benchmark ook in 2013 Beheersing

Nadere informatie

Business Intelligence

Business Intelligence C In dit nummer: on TAC tueel Business Intelligence jaargang 3 nummer 3 november 2001 pag 1 Business Intelligence pag 2 De waarde van een datawarehouse pag 3 C/TAC-Align blijft vakman in SAP pag 4 Informatiesessie

Nadere informatie

MAGAZINE 2014. fit. for the. future UITGAVE VAN VERENIGING VAN BEDRIJFSTELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS

MAGAZINE 2014. fit. for the. future UITGAVE VAN VERENIGING VAN BEDRIJFSTELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS MAGAZINE 2014 fit for the future UITGAVE VAN VERENIGING VAN BEDRIJFSTELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS IN BEELD De telecom en ICT oplossing die u per medewerker per maand kunt aanpassen Alleen bij KPN ÉÉN

Nadere informatie

Al ruim 40 jaar specialist in kattenbakvulling PORT OF MOERDIJK JAARGANG 3 NUMMER 2 JULI 2014. Duurzaam Sivomatic

Al ruim 40 jaar specialist in kattenbakvulling PORT OF MOERDIJK JAARGANG 3 NUMMER 2 JULI 2014. Duurzaam Sivomatic PORT OF MOERDIJK JAARGANG 3 NUMMER 2 JULI 2014 Duurzaam Sivomatic Al ruim 40 jaar specialist in kattenbakvulling Positie van Haven Moerdijk versterken door middel van krachtenbundeling Overwater 'Kennis,

Nadere informatie

Handreiking Functiecreatie bij NS

Handreiking Functiecreatie bij NS Handreiking Functiecreatie bij NS Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst Voorwoord Colofon In opdracht van NS Auteur: Dr. Brigitte van Lierop Omslagfoto: Maikel Bader, Maikel Bader maakt

Nadere informatie

Tijd voor de toekomst

Tijd voor de toekomst A D V i e s & o p l e i d i n g e n nummer 4, najaar 2013 Tijd voor de toekomst case uitgelicht Medezeggenschap in ontwikkeling OR Yulius werkt hard aan eigen ontwikkeling Wet op de Ondernemingsraden De

Nadere informatie

Qm. Nieuw: Uren- en Projectenadministratie Internationaal met King Online King Maatwerkbox. quadrant magazine. 14 e jaargang no.

Qm. Nieuw: Uren- en Projectenadministratie Internationaal met King Online King Maatwerkbox. quadrant magazine. 14 e jaargang no. 1 Qm. augustus 2006 Qm. Qm quadrant magazine 14 e jaargang no.1 augustus 2006 is een uitgave van Quadrant Software bv voor gebruikers van King en Queen en voor relaties van Quadrant Nieuw: Uren- en Projectenadministratie

Nadere informatie

Onderwijs. Stilstand is achteruitgang. Magazine voor deelnemers van Members Benefits. Adequate BHV ers met regelmatig oefenen en herhalen

Onderwijs. Stilstand is achteruitgang. Magazine voor deelnemers van Members Benefits. Adequate BHV ers met regelmatig oefenen en herhalen Eerste kwartaal 2015 3,50 Magazine voor deelnemers van Members Benefits Onderwijs Stilstand is achteruitgang Adequate BHV ers met regelmatig oefenen en herhalen Extra lesruimte voor het Corlaer College

Nadere informatie

ALGEMEEN COMMERCIEEL SOCIAAL EN MVO FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010. De juiste mensen op de juiste plek

ALGEMEEN COMMERCIEEL SOCIAAL EN MVO FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010. De juiste mensen op de juiste plek ALGEMEEN COMMERCIEEL SOCIAAL EN MVO FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010 De juiste mensen op de juiste plek DE FACILITAIRE COMBINATIE Facilicom Services Group is 45 jaar geleden begonnen als schoonmaakbedrijf.

Nadere informatie

De voordelen van SAP BusinessObjects dienden

De voordelen van SAP BusinessObjects dienden Maart 2012 Jaargang 25 #4 Trip is nu niet meer bezig met het technisch beheer van ICT Trip Advocaten & Notarissen VCD Humannet houdt heel goed de vinger aan de pols Falke & Verbaan Skednet sluit naadloos

Nadere informatie

Inkoop Efteling is ook gewoon business

Inkoop Efteling is ook gewoon business Hét vakblad voor SAP-gebruikend Nederland magazine augustus 2008 jaargang 12 nummer 3 www.vnsg.nl Aviko Van goedgekeurde aardappel tot kwaliteitsfrites pagina 32 Toegevoegde waarde weten? Maak een business

Nadere informatie