ISO 28000: Security Management als commerciële troef. White paper GET

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ISO 28000: Security Management als commerciële troef. White paper GET"

Transcriptie

1 ISO 28000: Security Management als commerciële troef White paper GET

2 INHOUDSOPGAVE Trend naar Security certificatie... 3 Voor wie is ISO van toepassing?... 4 ISO of AEO?... 5 Besluit... 6 Contact... 6 Bijlage: de ISO serie... 7 A. ISO 28000: B. ISO 28002: GET 2

3 Heeft u reeds een AEO-certificaat en vraagt u zich af wat ISO voor uw bedrijf dan nog kan betekenen? Kan ISO u helpen bij een AEO-certificatietraject? Lonen de kosten en inspanningen van een security management certificatietraject voor uw organisatie überhaupt de moeite? Deze white paper helpt om een stap dichter te komen bij de antwoorden op deze vragen. Trend naar Security certificatie Wij trappen een open deur in met de vaststelling dat de aanslagen op de Twin Towers onze leefwereld hebben veranderd. Sedert 9/11 staat het thema security prominent op de agenda van alle overheden wereldwijd, maar evenzeer van het bedrijfsleven. In onze geglobaliseerde economie willen bedrijven die internationaal actief zijn liefst nog alleen samenwerken met betrouwbare zakenpartners die zich conformeren aan strikte en algemeen erkende veiligheidsnormen. Deze manifeste behoefte weerspiegelt zich in de recente trend naar security certificatie, zoals uit onderstaande voorbeelden blijkt: ISPS code (International Ship & Port Security Code) (2004) is bedoeld om terroristische aanslagen op schepen en havens te voorkomen; C-TPAT (Customs-Trade Partnership against Terrorism) (2001) voorziet een snelle douane-afhandeling en verlading voor cargo transporteurs die C-TPAT partners zijn. Het is ontwikkeld in en voor de Verenigde Staten na 9/11 via een vrijwillige samenwerking tussen vele Amerikaanse en andere bedrijven; analoog met AEO, maar dan enkel voor import langs Amerikaanse havens; Het AEO-concept (Authorized Economic Operators) (2005) is ontwikkeld door de World Customs Organisation (WCO) als een belangrijke bouwsteen van het WCO SAFE Framework van standaarden om de wereldhandel te beveiligen en te faciliteren; AEO Richtlijn van de E.U. waardoor de nationale douane-autoriteiten in elke lidstaat de AEO status kunnen toekennen aan deelnemers in het internationale handelsverkeer. En dit voor een snelle formaliteitenafhandeling in de Europese havens (import en export); ISO (ISO) (2007) is een alomvattende standaard voor security in de supply chain, ontwikkeld door de International Standards Organization (ISO) op vraag van de industrie; GET 3

4 TAPA normering (Transported Asset Protection Association) wordt gehanteerd in de high-tech (HP, Sony, Samsung, Intel, ) en in de logistieke sector; STP (Secure Trade Partnerships) in Singapore; AEO in Japan; FAST (Free And Secure Trade program) in Canada. ISO is, in tegenstelling tot AEO, nog weinig bekend en toegepast in de Benelux. In wat volgt vindt u meer informatie over deze kwaliteitsnorm voor Security Management die de houder een competitief voordeel kan opleveren bij zijn internationale handelsactiviteiten, niet in het minst met partners uit de snel groeiende Oosterse economieën. ISO 28000: waarom nog eens een andere standaard? ISO is de enige ISO standaard die u als bedrijf kan toepassen om een high level security management systeem uit te bouwen. Want hoewel ISO in de eerste plaats gericht is op Supply Chain Security kan elke organisatie die aan een wereldwijd erkende security management standaard wil gaan beantwoorden, er gebruik van maken. De kans is dan ook reëel dat in de toekomst steeds meer multinationals van hun toeleveranciers een ISO of certificaat zullen eisen. Ook verzekeraars kunnen hun klanten (fabrikanten of logistieke dienstverleners) hierop mogelijk gaan aanspreken. Voor wie is ISO van toepassing? ISO is van toepassing voor zowel kleine en grote organisaties in sectoren als industrie, dienstverlening, opslag of transport voor zover die een security management systeem willen invoeren en dit willen integreren met hun algemene kwaliteitsbeheerssystemen. Vooral in Azië zijn al vele grote supply chain spelers gecertificeerd, maar ook organisaties als DB Schenker, TNT Express, Sony en DHL Express. Toch is het succes van ISO tot nu toe eerder beperkt. De economische recessie die begon in 2007 heeft vele bedrijven de investering doen uitstellen. En ISO is uiteindelijk niet als enige norm in de plaats gekomen van de Europese (AEO) en Amerikaanse (C-TPAT) normen. In Nederland en België is men nog niet bezig met ISO 28000, wellicht omdat recent al veel geïnvesteerd is in AEO. GET 4

5 ISO of AEO? Het AEO-certificaat is ondertussen wijd verspreid in de Benelux. Begin 2011 waren 453 organisaties in Nederland en 128 organisaties in België erkend als AEO. Een AEO (Authorized Economic Operator) is elke organisatie die betrokken is bij internationaal goederentransport en die door een nationale douane administratie is erkend als conform met de WCO (World Customs Organisation) of daaraan equivalente supply chain security standaarden. AEO s kunnen zowel fabrikanten, importeurs, exporteurs, transporteurs, tussenpersonen, havens, luchthavens, terminal operators, opslagbedrijven als distributeurs zijn. Het AEO-certificaat heeft één bijzonder kenmerk: elk bedrijf beoordeelt zelf in hoeverre het de risico s kan beperken ( self assessment ). In feite overlappen AEO en ISO mekaar in belangrijke mate. Security is, naast de dimensies douane, financiën en boekhouding (administratie/logistiek) een belangrijk onderdeel van de (full) AEO-certificering. Security aspecten in de AEO certificering behelzen vnl.: toegangscontrole tot bedrijfsruimten en laadeenheden fysieke beveiliging van de perimeter, sluiten en bewaken van deuren, poorten; procedures voor toegang tot sleutels; procedures voor parkeren van voertuigen controle op binnenkomende transporten bevoegde toegang tot opslagruimten en productieruimte Security is nochtans de dimensie die het minst concreet is omschreven in de richtlijnen. De Europese Commissie verwijst evenwel expliciet naar ISO & met betrekking tot security assessments, procedures, plannen en management van de supply chain. Oorspronkelijk begon de International Standards Organization met de ontwikkeling van ISO om te komen tot één norm die de brug zou slaan tussen C-TPAT (Verenigde Staten) en AEO (Europa). Dit is (voorlopig?) niet gelukt. Ondermeer omdat de VS argwanend staan tegenover de interpretatievrijheid van individuele EU-lidstaten en omdat C-TPAT enkel slaat op import naar de VS, terwijl AEO zowel op import als export betrekking heeft. ISO heeft wel nauw samengewerkt met de WCO (World Customs Organisation), met als resultaat dat landen die AEO-programma s opzetten zeker kunnen zijn dat ISO certificering een opstap is naar AEO-certificering. GET 5

6 Een onderzoeksproject van een Taiwanese universiteit bestudeerde de implementatie van ISO en AEO in éénzelfde bedrijf. Het bleek dat de ISO implementatie eenvoudiger is, zodat het niet onlogisch is om eerst ISO in te voeren en dan naar AEO te kijken. Voor wie eerst het AEO-parcours heeft afgelegd, vergt ISO 28000:2007 nog een relatief kleine inspanning. ISO 28002:2011 kan daarnaast een belangrijke aanvulling zijn op vlak van disaster recovery management. Besluit ISO certificatie heeft een duidelijke toegevoegde waarde. Zoals in onze white paper Bedrijfsbeveiliging: Management by incident of proactief beleid? al is aangegeven: beveiliging is een complexe problematiek. Een gedegen security beleid vereist een doelgerichte en procesmatige management aanpak. ISO reikt u een model aan om security inderdaad te beheren als een proces waarvan de effectiviteit kan worden gemeten en verbeterd. Bovendien laat de norm toe om reeds geleverde inspanningen te benchmarken tegen een internationaal erkende standaard. De risico-analyse die deel uitmaakt van het proces zal helpen om middels procesoptimalisaties onnodige schade in de toekomst mogelijk te voorkomen. U kan zich vervolgens specifiek gaan toeleggen op high risk factoren die naar voor komen uit het risico assessment, zowel intern in uw organisatie als verderop in de supply chain. Tenslotte kan ISO voor u een verkoopsargument zijn. U bewijst tegenover derden het engagement om een gestructureerd security management beleid te voeren. U creëert een sterker bedrijfsimago als professionele partner naar klanten, overheden en investeerders. Contact GET ontwikkelt en implementeert al ruim veertig jaar systemen voor security management en tijdregistratie. Als marktleider werken wij samen in projecten met middelgrote en grote bedrijven uit alle economische sectoren, maar ook met de meest diverse overheidsinstanties. Voor meer white papers, surf naar of GET 6

7 Bijlage: de ISO serie ISO is de verzamelnaam voor een familie van normen die ontwikkeld is door het ISO Technical Committee TC8. De ISO serie omvat: ISO 28000:2007 beschrijft de specificaties van een security management systeem geplaatst in de bredere context van een logistieke keten ( supply chain ); ISO 28001:2007 beschrijft best practices voor implementatie van supply chain security, bedoeld om de industrie te helpen voldoen aan de AEO criteria van het WCO Framework of Standards en aan andere nationale supply chain security programma s; ISO 28002:2011 beschrijft hoe een organisatie middels een systematisch proces kan komen tot resilience (veerkracht/robuustheid) in haar supply chain security (risicopreventie, beveiliging, afdoende incidentbehandeling, continuïteit en recovery procedures); ISO 28003:2007 richtlijnen voor auditing en certificatie organen; ISO 28004:2007 implementatiegids voor ISO 28000; ISO (norm in ontwikkeling) Electronic Port Clearance (EPC) (elektronische informatie-uitwisseling tussen computers met betrekking tot vrijgave van een schip voor aankomst en vertrek uit een haven). A. ISO 28000:2007 ISO 28000:2007 gaat verder dan security management binnen de eigen organisatie. Het legt de verbinding met andere management processen die te maken hebben met de activiteiten van leveranciers of partners in de logistieke keten. ISO hanteert daarbij een pragmatische benadering. Security management wordt beschouwd als een proces, een closed loop systeem volgens de klassieke continuous improvement filosofie, met 5 etappes: 1. security management beleidsbepaling, 2. security risico assessment en planning, 3. implementatie en uitvoering, 4. controle en bijsturing, 5. management review (en eventueel aanpassing van het beleid). B. ISO 28002:2011 ISO 28002:2011 is een recente aanvulling op de ISO 28000:2007 norm en is gebaseerd op de ANSI/ASIS.SPC.1 Organizational Resilience Standard. Belangrijke trekkers waren ondermeer Fedex, Cisco, Boeing, GE en Coca-Cola. GET 7

8 ISO 28002:2011 levert voor een organisatie de basis om zowel haar interne organisatierisico s als de externe risico s in haar logistieke keten te evalueren. De norm laat bovendien toe om een alomvattende strategie te ontwikkelen teneinde die risico s te beheersen die de werking van de organisatie kunnen in gevaar brengen. Centraal in ISO staat het begrip resilience, in het Nederlands te vertalen als robuustheid, weerstand of veerkracht. In de security context slaat resilience op het vermogen van een organisatie om calamiteiten te voorkomen of hun impact te minimaliseren. En om na een incident binnen een redelijke tijdspanne terug tot een acceptabel operationeel performantieniveau te komen. Sommige risico s als een tsunami of een terreuraanslag zijn niet te vermijden. In die gevallen moeten deugdelijke noodplannen de schok minder hard maken en het herstel naar de normale situatie (productie, leveringen, facturatie) versnellen. GET 8

"AEO, douanebeleving van declarant naar boardroom"

AEO, douanebeleving van declarant naar boardroom "AEO, douanebeleving van declarant naar boardroom" Michel J.M.M. de Haas 2008/ 2009 Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding Hoofdstuk 1 In perspectief Blz 5 1.1 Inleiding Blz 5 1.2 Corporate Governance Blz 6

Nadere informatie

Hoe veilig is uw supply chain? Over preventie en samenwerking. Klantactie. by tnt express lente 2014

Hoe veilig is uw supply chain? Over preventie en samenwerking. Klantactie. by tnt express lente 2014 by tnt express lente 2014 Klantactie Goed zichtbaar? Maak kans op veiligheidsvest! Zie blz. 19 Hoe veilig is uw supply chain? Over preventie en samenwerking supply chain security van schakel tot schakel

Nadere informatie

PROFESSIONALISERING VAN UW DOUANEORGANISATIE

PROFESSIONALISERING VAN UW DOUANEORGANISATIE DOUANE SPECIALE UITGAVE VOOR HET NATIONAAL DOUANECONGRES Douane & Compliance PROFESSIONALISERING VAN UW DOUANEORGANISATIE SPECIAL 2014 WWW.DOUANECONGRES.NL SHERPA DE HELDERE OPLOSSING. Unieke douanesoftware

Nadere informatie

De mkb-accountant en Cloud Computing

De mkb-accountant en Cloud Computing De mkb-accountant en Cloud Computing November 2014 De tekst van deze brochure is tot stand gekomen met medewerking van NEMACC, het mkb kenniscentrum waarin NBA en de Erasmus Universiteit Rotterdam hun

Nadere informatie

BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT Handleiding voor implementatie

BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT Handleiding voor implementatie FOD Binnenlandse Zaken Algemene Directie Crisiscentrum BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT Handleiding voor implementatie Sofie Senesael Verhandeling in het kader van de benoeming tot statutair ambtenaar, juni

Nadere informatie

Management Systeem Integrale Veiligheid

Management Systeem Integrale Veiligheid Management Systeem Integrale Veiligheid Inhoudsopgave 0 INLEIDING... 3 0.1 ALGEMEEN... 3 0.2 PROCESBENADERING... 4 0.3 BIJDRAGEN... 5 1 SCOPE... 6 2 NORMATIEVE REFERENTIES... 6 3 TERMINOLOGIE EN DEFINITIES...

Nadere informatie

BEDRIJVEN MET EEN AEO-CERTIFICAAT HET AEO-COMPACT-MODEL

BEDRIJVEN MET EEN AEO-CERTIFICAAT HET AEO-COMPACT-MODEL EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE Douanebeleid Risicobeheer, veiligheid en specifieke controles Brussel, 13 juni 2006 WERKDOCUMENT TAXUD/2006/1452 BEDRIJVEN MET EEN AEO-CERTIFICAAT

Nadere informatie

EVALUATIE PKI. Rapportage

EVALUATIE PKI. Rapportage EVALUATIE PKI Rapportage Colofon Versie 1.0, 8 maart 2012 Logica Business Consulting Opgesteld door: Ir. J.N. (Niek) IJzinga (Principal Consultant Security) Ir.drs. A.E. (Albert) Vlug (Principal Consultant

Nadere informatie

Trends in Cybersecurity 2015

Trends in Cybersecurity 2015 Cybersecurity the way we see it Trends in Cybersecurity 2015 Voorwoord Nu de crisis op haar eind loopt en organisaties zich voorbereiden op een periode van herstel en groei, groeit ook het besef dat er

Nadere informatie

E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren. Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx

E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren. Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx Colofon Deze publicatie is kosteloos te bestellen en te downloaden op http://www.e-factureren.info ECP-EPN heeft Fou-Khan

Nadere informatie

Effectiviteit van GRC -Tools

Effectiviteit van GRC -Tools - Ali Çolak & Hasib Haq Post Graduate IT-Audit Opleiding VU Team 945 VU Coach: Rob Christiaanse Bedrijfscoach Guillaume Speear RE CISA Alex van Doorn RE RA Auteurs: Ali Çolak Hasib Haq Student Nr: 1689908

Nadere informatie

Toetsingskader voor business intelligence systemen

Toetsingskader voor business intelligence systemen Toetsingskader voor business intelligence systemen - IT auditor versus BI omgevingen - postgraduate IT-opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Gaston Stassen Niels Kappert Assen, maart 2009 Colofon Toetsingskader

Nadere informatie

DNB LEIDRAAD WWFT EN SW Voorkoming misbruik financiële stelsel voor witwassen en financieren van terrorisme en beheersing van integriteitrisico s

DNB LEIDRAAD WWFT EN SW Voorkoming misbruik financiële stelsel voor witwassen en financieren van terrorisme en beheersing van integriteitrisico s DNB LEIDRAAD WWFT EN SW Voorkoming misbruik financiële stelsel voor witwassen en financieren van terrorisme en beheersing van integriteitrisico s Versie 3.0 april 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1

Nadere informatie

2 de inhoudelijke analyse bescherming vitale infrastructuur

2 de inhoudelijke analyse bescherming vitale infrastructuur 2 de inhoudelijke analyse bescherming vitale infrastructuur Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Aanpak 3 3. Wat is vitale infrastructuur (en welke partijen zijn daarbij betrokken)? 4 4. Relevante dreigingen

Nadere informatie

Beheer- en OntwikkelModel voor Open Standaarden (BOMOS) versie 2 - DEEL 1: DE BASIS

Beheer- en OntwikkelModel voor Open Standaarden (BOMOS) versie 2 - DEEL 1: DE BASIS Beheer- en OntwikkelModel voor Open Standaarden (BOMOS) versie 2 - DEEL 1: DE BASIS Een standaard die niet beheerd wordt is geen standaard! Het is nooit te vroeg om de mogelijkheden voor het beheer van

Nadere informatie

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland.

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Voorwoord Door Prof. dr. J.G.M. Frijns, Voorzitter Monitoring Commissie Corporate Goverance Code

Nadere informatie

LOGISTIEK EN SUPPLY CHAINS: VISIE EN AMBITIE VOOR NEDERLAND

LOGISTIEK EN SUPPLY CHAINS: VISIE EN AMBITIE VOOR NEDERLAND Commissie Van Laarhoven LOGISTIEK EN SUPPLY CHAINS: VISIE EN AMBITIE VOOR NEDERLAND VOORWOORD Met dit document presenteert de Commissie Van Laarhoven, als vertegenwoordiging van de supply chain partijen

Nadere informatie

TOEPASSING VAN RISICOMANAGEMENT BIJ GEMEENTEN

TOEPASSING VAN RISICOMANAGEMENT BIJ GEMEENTEN TOEPASSING VAN RISICOMANAGEMENT BIJ GEMEENTEN Risk management is both an art and a science In a sense, risk management as an art begins where risk management as a science stops Ilhan Tekir Juni 2012 1

Nadere informatie

Governance en IT-projecten

Governance en IT-projecten Vrije Universiteit Amsterdam IT Audit opleiding Governance en IT-projecten Normatief kader voor het opzetten, uitvoeren en monitoren van IT-projecten Naam: drs. J. (Jasper) de Vries Adres: Barwerd 12 9746

Nadere informatie

- Software as a Service Risico s en maatregelen bij SaaS leveranciers

- Software as a Service Risico s en maatregelen bij SaaS leveranciers - Software as a Service Risico s en maatregelen bij SaaS leveranciers Afstudeerscriptie Postgraduate IT Audit opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Scriptienummer: 1017 Datum: 23-09-2010 Auteurs: Anouk

Nadere informatie

ITIL, meerwaarde in de praktijk?

ITIL, meerwaarde in de praktijk? VLAAMSE INGENIEURS KAMER KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN ITIL, meerwaarde in de praktijk? Editie 10 - jaargang 2002-2003 Barry Nauta Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 IT beheer 5 2.1 Ontwikkeling in de IT......................

Nadere informatie

Privacy: In control of in de krant?

Privacy: In control of in de krant? PRIVACY & INFORMATION GOVERNANCE Privacy: In control of in de krant? Resultaten Privacy-onderzoek KPMG & TNS-NIPO December 2010 IT ADVISORY Privacybescherming: organisaties zijn onbewust onbekwaam 1. Samenvatting

Nadere informatie

Continuous Auditing en Continuous Monitoring: Levert het de beloofde voordelen op? kpmg.nl

Continuous Auditing en Continuous Monitoring: Levert het de beloofde voordelen op? kpmg.nl Risk & Compliance Continuous Auditing en Continuous Monitoring: Levert het de beloofde voordelen op? kpmg.nl 2 Continuous Section or Brochure Auditing name en Continuous Monitoring Continuous Auditing

Nadere informatie

Gemeentelijke dienstverlening

Gemeentelijke dienstverlening Gemeentelijke dienstverlening Ontwikkeling van klantcontactcentra Deloitte Consulting Public Sector Publieksdienstverlening Inhoudsopgave 1. Management samenvatting 1 2. Organisatieontwikkeling 2 3. Onderzoeksopzet

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE. Eindrapportage

CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE. Eindrapportage CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE Eindrapportage CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE Eindrapportage André Hendriks, Erik Mark Meershoek met bijdragen van Van Doorne (Kees Stuurman et al) en RAND Europe

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1915 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

45 mei 2010. compact. Risicomanagement. Uitdaging voor maatschappelijke ondernemingen

45 mei 2010. compact. Risicomanagement. Uitdaging voor maatschappelijke ondernemingen 45 mei 2010 compact Risicomanagement Uitdaging voor maatschappelijke ondernemingen Risicomanagement Uitdaging voor maatschappelijke ondernemingen 45 mei 2010 compact Inhoud Voorwoord 3 1 Risicomanagement

Nadere informatie

risicomanagement 2.0

risicomanagement 2.0 risicomanagement 2.0 uw nieuwe keurmerk in de kwaliteitsketen expect the unexpected 1 management summary voorwoord hoofdstuk 1 inleiding onderzoeksopzet hoofdstuk 2 analyse van de enquête hoofdstuk 3 conclusies

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie