Solving your people puzzles. Thomas erecruit Assessment Solution. de juiste persoon op de juiste plaats

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Solving your people puzzles. Thomas erecruit Assessment Solution. de juiste persoon op de juiste plaats"

Transcriptie

1 Thomas erecruit Assessment Solution de juiste persoon op de juiste plaats

2 Als je doet wat je leuk vindt, hoef je nooit te werken Mahatma Gandhi - Indiaas politicus ( )

3 Thomas erecruit Assessment Solution Herkenbaar? U selecteert een kandidaat die voldoet aan de opleidingseisen, met relevante (werk)ervaring, de juiste kwalificaties én goede referenties. De sollicitatiegesprekken verliepen prima en zowel de persoon als de organisatie gingen gemotiveerd een arbeidsovereenkomst met elkaar aan. Na enige tijd bleek de samenwerking in de praktijk toch niet te voldoen aan de verwachtingen. Wellicht verliet de kandidaat de organisatie na korte tijd waardoor de kosten voor werving en selectie tevergeefs waren. Of (misschien nog wel vervelender) bleef een ongeschikte medewerker in functie, wat weer nadelige gevolgen had voor de productiviteit en motivatie van de overige teamleden. Is er een fit? Medewerkers die passen in de organisatiecultuur én een goede fit hebben met de functie die ze vervullen, voelen zich verbonden met de organisatie waardoor ze doorgaans gemotiveerd en productief zijn en langer bij de organisatie blijven werken. Vaststellen wat de fit is tussen kandidaat en functie toont aan in welke mate de persoon die u aanneemt wat betreft gedragseigenschappen, past in de functie. Hierdoor bespaart u op (onnodige) kosten die worden veroorzaakt door een mismatch. Bovendien komt het de performance ten goede. Thomas Assessment Tools De assessments van Thomas kunnen u helpen inzicht te krijgen in de gedragskenmerken die nodig zijn om binnen uw organisatie in een specifieke functie tot goede prestaties te komen. Ook de werksterkten, motivatoren en gedragseigenschappen van de kandidaat kunnen inzichtelijk worden gemaakt met de Thomas assessment tools. Door de functievereisten te vergelijken met de gedragseigenschappen van de kandidaat kunt u komen tot goed onderbouwde recruitment beslissingen. Eenvoudig vaststellen in hoeverre de kandidaat past in de functie: dat is de Thomas Recruit Solution! T h o m a s R e c r u i t S o l u t i o n - p a g i n a 3

4 Thomas erecruit Assessment Solution in 4 stappen Stap 1 Stel een functieprofiel op Stap 2 Persoonlijke Profiel Analyse (PPA) van de kandidaat Stap 3 Vergelijk PPA<>functieprofiel, bepaal de fit Stap 4 Stel vast wat de consequenties zijn van de verschillen tussen PPA<>functieprofiel T h o m a s R e c r u i t S o l u t i o n - p a g i n a 4

5 Stap 1 Stel een functieprofiel op D I S C D I S C D I S C? D I S C D I S C Functie analyse helpt snel en effectief de benodigde gedragskenmerken voor een specifieke functie te bepalen en te beoordelen of er, wat betreft gedrag en motivatie, een match is tussen kandidaat en functie. Functieprofilering is een integraal onderdeel van het Thomas Systeem. Het opstellen van een functieprofiel kan zowel online als op papier. Het is ontwikkeld om vast te stellen wat de benodigde gedragskenmerken voor een bepaalde functie zijn in termen van: Dominantie Invloed Stabiliteit Conformiteit Het vaststellen van de vereisten voor een functie is één van de belangrijkste onderdelen van een recruitment- of selectieproces omdat het de standaard bepaalt waarmee sollicitanten/kandidaten worden vergeleken. Als deze maatstaf niet accuraat is, mag niet worden vertrouwd op de uitkomst van een functie vergelijking. T h o m a s R e c r u i t S o l u t i o n - p a g i n a 5

6 Wie stelt het functieprofiel op? Aanbevolen wordt de volgende personen te betrekken bij het opstellen van een functieprofiel: Eén of twee personen die de functie goed kennen (liefst niet de huidige functionaris) Eén persoon met gedegen inzicht in de functie en de positie binnen de organisatie Een geaccrediteerd Thomas analist Verzamel zoveel mogelijk informatie over de functie. Hierbij kunt u denken aan: Een bestaande functie-omschrijving Een advertentie, die ooit geplaatst is voor de functie Een briefing aan een uitzendbureau/werving & selectiebureau of consultant Gedetailleerde taakomschrijvingen De belangrijkste doelstellingen die dienen te worden behaald en worden gebruikt om de effectiviteit te meten (Key Performance Indicators) T h o m a s R e c r u i t S o l u t i o n - p a g i n a 6

7 Overwegingen bij het opstellen van een functieprofiel 1. Wat maakt het verschil tussen een acceptabele en een excellente invulling van de functie? 2. Welke taken moet de functionaris uitvoeren? 3. Wat is de (organisatie/team) cultuur waarbinnen moet worden gewerkt? 4. Wat zijn de meest essentiële kenmerken? 5. Wat is de managementstijl van de directe leidinggevende? 6. Vereist de functie een pro-actieve- of een re-actieve houding? FUNCTIEPROFIEL Zeer gebruikersvriendelijk Geeft blauwdruk van de functie in gedragstermen Objectieve onderbouwing van de benodigde gedragskenmerken Eenvoudig vast te stellen of er een match is tussen persoon en functie Functie Rapport In het functie rapport worden de gewenste gedragskenmerken voor een bepaalde functie beschreven. Er zijn twee manieren om tot een functieprofiel te komen: door het invullen van een Specifieke Taak Analyse of via Functieprofilering. T h o m a s R e c r u i t S o l u t i o n - p a g i n a 7

8 Stap 2 Persoonlijke Profiel Analyse (PPA) van de kandidaat Persoonlijke Profiel Analyse (PPA) meet werkgedrag en motivatoren. Een bewuste houding ten aanzien van gedrag is de eerste stap naar optimalisatie van de werksterkten, bovendien kunnen beperkende eigenschappen worden gecompenseerd. PPA kan worden ingezet ter: Optimalisatie van het selectieproces Verhoging van de personeelsbinding Ondersteuning van effectief personeelsbeleid Vaststelling van trainingsbehoeften De inzichten die worden verkregen op basis van PPA kunnen leiden tot verbetering van de performance en meer begrip en waardering voor onderlinge verschillen in werkstijl. De communicatiestijl kan effectief worden aangepast. PPA kan worden ingezet bij: selectie en aanname van nieuwe medewerkers het bepalen van ontwikkelingspotentieel het samenstellen van teams het ondersteunen van onderpresterende medewerkers het inzichtelijk maken van spanningen of onduidelijkheden het ontwikkelen van motiverende beloningssystemen PERSOONLIJKE PROFIEL ANALYSE Tijd- en kostenbesparend Invullen kost slechts 7-8 minuten Objectiviteit en accuratesse Breed toepasbaar Modulaire rapportgenerator Effectieve onderbouwing van de HR strategie PPA rapport De Persoonlijke Profiel Analyse geeft een uitgebreid beeld van individueel werkgedrag. Beschreven worden: de geprefereerde werkstijl, werksterkten, motivatoren en de bijdrage die de persoon kan leveren aan de organisatie. Ook gedrag onder druk, situationele gedragsaanpassingen en eventuele spanningen komen aan bod. T h o m a s R e c r u i t S o l u t i o n - p a g i n a 8

9 Grafiek I WERKMASKER Grafiek II GEDRAG ONDER DRUK Grafiek III EIGENBEELD D I S C D I S C D I S C PPA geeft een uitgebreid beeld van het werkgedrag van de kandidaat. Net als een functie profiel wordt de PPA beschreven in termen van: Dominantie, Invloed, Stabiliteit en Conformiteit. Beschreven worden: de geprefereerde werkstijl, werksterkten, motivatoren en de bijdrage die een persoon kan leveren aan de organisatie. Ook gedrag onder druk, situationele gedragsaanpassingen en eventuele spanningen komen aan bod. Een organisatie is zo sterk als de mensen die er werken. Werving, selectie, ontwikkeling en (ver)binden van de juiste mensen versterkt uw organisatie. PPA is positief gekwalificeerd door de British Psychological Society (BPS) op basis waarvan het Certificate of Registration is toegekend. T h o m a s R e c r u i t S o l u t i o n - p a g i n a 9

10 Stap 3 Vergelijk PPA<>functieprofiel, bepaal de fit Effectief benutte kwaliteiten & ingevulde functie-eisen Niet voldane functie-eisen Onbenutte kwaliteiten = de gedragseigenschappen en werksterkten van de persoon (PPA) = de gedragsvereisten voor de functie (functieprofiel) De uitkomsten van een PPA en die van een Functie Analyse kunnen met elkaar worden vergeleken zodat kan worden vastgesteld in welke mate er een fit is tussen persoon en functie, wat betreft gedragseigenschappen. Doordat de resultaten van de PPA en het functieprofiel beide grafisch worden weergegeven, is vergelijking eenvoudig. Hoe meer overeenkomsten tussen de grafieken, hoe groter de fit. Hoe beter de persoon past in een functie, hoe makkelijker de persoon zichzelf kan motiveren. T h o m a s R e c r u i t S o l u t i o n - p a g i n a 1 0

11 FUNCTIE PERSOON D I S C D I S C Door het opstellen van een functieprofiel kan worden vastgesteld welke gedragskenmerken nodig zijn voor het beoefenen van een bepaalde functie. Deze gedragskenmerken worden weergegeven in een grafiek. Door te meten op de D.I.S.C.-profielfactoren is het mogelijk op eenvoudige wijze te beoordelen of de kandidaat, wat betreft gedrag en motivatie past in de betreffende functie. De mate van overeenkomst tussen PPA en functieprofiel wordt weergegeven met een fit-indicatie (Fit 1 t/m 5). Fit 1 - Er is sprake van een (zeer) goede fit. Fit 2 - Er is sprake van een acceptabele fit. Fit 3 - Ondanks verschillen tussen PPA en functieprofiel is sprake van een redelijke fit. Fit 4 - De PPA past niet geheel bij de functie. Nadere analyse is gewenst. Fit 5 - De kans dat de persoon succesvol zal zijn in deze functie is zeer klein. PPA/STA vergelijking Door middel van een fit-indicatie wordt bepaald in welke mate een kandidaat wat betreft gedragseigenschappen overeenkomt met het opgestelde functieprofiel. T h o m a s R e c r u i t S o l u t i o n - p a g i n a 1 1

12 Stap 4 Stel vast wat de consequenties zijn van de verschillen tussen PPA<>functieprofiel De verschillen tussen het functieprofiel en de Persoonlijke Profiel Analyse dienen zorgvuldig te worden beoordeeld om vast te stellen op welke gebieden ontwikkeling nodig/gewenst is. Soms is het ook mogelijk het taken-pakket enigzins aan te passen aan de eigenschappen van de diverse teamleden. Zowel bij ontwikkeling/training, als bij het evalueren van competenties, als bij teamontwikkeling gaan effectiviteit en kostenaspecten prima samen! Trainingsprogramma s kunnen worden geoptimaliseerd en de kosten kunnen worden geminimaliseerd als het te verwachten effect vooraf kan worden bepaald. Aan de hand van het PPA profiel kan worden voorspeld welk effect van deelname aan een specifieke training mag worden verwacht. Managersrichtlijnen Leidraad bestemd voor de leidinggevende waarin staat beschreven welke managementstijl het meest effectief is bij de aansturing van een persoon en op welke communicatiestijl de persoon het beste reageert. Trainingsrichtlijnen Identificeert ontwikkelbare gebieden op basis van mogelijke beperkingen. Afhankelijk van het profiel komen onderwerpen aan bod als: risicoanalyse, effectieve communicatie, creatief denken, timemanagement, leiderschaps-kwaliteiten en kwaliteitsevaluatie. T h o m a s R e c r u i t S o l u t i o n - p a g i n a 1 2

13 Effectief omgaan met training & ontwikkeling Als de trainingsbehoeften van een persoon zijn vastgesteld, kan aan de hand van het onderstaande overzicht worden bepaald welke activiteiten op gebied van Training en Ontwikkeling zinvol zijn. Het versterken van Dominantie Conflicthantering en disciplineren Het stellen van doelen Besluitvaardigheid Problemen oplossen Lateraal denken Strategisch plannen Resultaatgericht onderhandelen Orders afsluiten Delegeren Assertiviteit Het versterken van Stabiliteit Maken van planningen Luistervaardigheden Stellen van prioriteiten Time management Organiseren en plan van aanpak Vaardigheden trainen Klantenservice Training Zelforganisatie Plannen van veranderingen Het versterken van Invloed Interactie Oplossen van intermenselijke problemen Motiveren van anderen Besluitvorming Communicatievaardigheden Spreken in het openbaar Creëren van teamspirit Enthousiasmeren Non-verbale communicatie Het versterken van Conformiteit Schrijven van rapporten Logistiek kritisch analyseren Assessmentvaardigheden Data analyse Time management Organisatie en planning Effectiviteitscontrole Technische presentatievaardigheden Zelfbewustheid Effectief plannen T h o m a s R e c r u i t S o l u t i o n - p a g i n a 1 3

14 Integratie PPA-Functie vergelijk in organisatiestrategie strategie PPA / Functie profiel vacature advertentie werving specificaties selectie kandidaten selectie kandidaten interview panel interview panel Fit indicatie beslissing inwerktraject selectie performance management actie evaluatie T h o m a s R e c r u i t S o l u t i o n - p a g i n a 1 4

15 Beschikbare rapporten Als een PPA formulier is ingevuld kan worden gekozen uit een groot aantal rapportopties. Deze rapporten verschaffen inzicht in verschillende aspecten van het werkgedrag van uw medewerkers. De volgende rapportages zijn in het Nederlands beschikbaar: PPA rapport De Persoonlijke Profiel Analyse geeft een uitgebreid beeld van individueel werkgedrag. Beschreven worden: de geprefereerde werkstijl, werksterkten, motivatoren en de bijdrage die de persoon kan leveren aan de organisatie. Ook gedrag onder druk, situationele gedragsaanpassingen en eventuele spanningen komen aan bod. Samenvatting Voor Kandidaat Ontworpen om het geven van feedbackaan de kandidaat te vergemakkelijken. De rapportage bestaat uit een beschrijving van algemene gedragseigenschappen, motivatoren en de waarde voor de organisatie. Interviewrichtlijnen Geeft suggesties ten aanzien van het interview met de kandidaat. De vragen zijn ontworpen om de een diepgaander inzicht te krijgen in gedrag, sterkten en beperkingen van de kandidaat. Samenvatting Voor Leidinggevende Geeft een puntsgewijs overzicht van de persoonlijke gedragseigenschappen ten behoeve van de leidinggevende. Management/Verkoop/ Algemene Vragenlijst Suggesties voor gestructureerde gedragsgerichte vragen die kunnen worden gesteld tijdens een interview. De vragenlijsten helpen inzicht te krijgen in de geschiktheid van de kandidaat. Er is een algemene vragenlijst en er zijn (functie)specifieke vragenlijsten voor management en verkoop. Carrière Richtlijnen Een nuttige leidraad bij carrière begeleiding. Geeft een indicatie van passende functies/beroepen. Managersrichtlijnen Leidraad bestemd voor de leidinggevende waarin staat beschreven welke managementstijl het meest effectief is bij de aansturing van een persoon en op welke communicatiestijl de persoon het beste reageert. Trainingsrichtlijnen Identificeert ontwikkelbare gebieden op basis van mogelijke beperkingen. Afhankelijk van het profiel komen onderwerpen aan bod als: risicoanalyse, effectieve communicatie, creatief denken, timemanagement, leiderschapskwaliteiten en kwaliteitsevaluatie. Sterkte/Zwakte Analyse Biedt snel en effectief inzicht in de sterkten én beperkingen van een individu. Deze rapportage is bij uitstek van toegevoegde waarde bij functioneringsgesprekken. Management Onderzoek Sterkten en beperkingen van een persoon in relatie tot een zestal competenties op managementgebied waaronder: motivatie, planning, besluitvorming en problemen oplossen. Verkoop Onderzoek Belicht de commerciële kwaliteiten van de persoon. Aan bod komen: gesprek openen, orders afsluiten, presentatie en communicatie, het ondersteunen en beheren van relaties. Klantenservice Onderzoek Ingegaan wordt op de mate waarin de kandidaat zich kan inleven in de behoefte van de klant, inventiviteit en probleemoplossend vermogen. Vanzelfsprekend komen ook houding, reactie, communicatie en presentatie aan bod. Oftewel: hoe service- en doelgericht is de kandidaat. Technisch/Administratief Onderzoek De technische- en administratieve kwaliteiten worden in beschouwing genomen. Voorbeelden van onderwerpen zijn: zorgdragen voor kwaliteit en nauwkeurigheid, organiseren van de werkstroom en het oplossen van problemen. Call Centre Onderzoek Identificeert hoe een persoon omgaat met de wensen van klanten en de wijze waarop informatie wordt overgedragen. Ook het doorzettingsvermogen, omgaan met werkdruk en actief promoten van producten en diensten komen aan bod Samenwerkingsonderzoek Belicht de individuele werksterkten van twee personen en gaat gedetailleerd in op de wijze waarop deze personen elkaar benaderen en met elkaar communiceren. Tevens wordt advies gegeven over hoe de onderlinge werkrelatie kan worden geoptimaliseerd. Functie Rapport In het functie rapport worden de gewenste gedragskenmerken voor een bepaalde functie beschreven. Er zijn twee manieren om tot een functieprofiel te komen: door het invullen van een Specifieke Taak Analyse of via Functieprofilering. Door middel van een fit-indicatie wordt bepaald in welke mate een kandidaat wat betreft gedragseigenschappen overeenkomt met het opgestelde functieprofiel. PPA op maat Geavanceerde optie waarmee u zelf een maatwerk PPA rapport kunt samenstellen van de informatieve bouwstenen uit andere rapportages. T h o m a s R e c r u i t S o l u t i o n - p a g i n a 1 5

16 T E

De juiste man of vrouw op de juiste plek? KVS programma Excel

De juiste man of vrouw op de juiste plek? KVS programma Excel * De DISC methode maakt deel uit van de Persoonlijke Profiel Analyse (PPA). Meer weten over deze methodiek? Kijk op de website www.pkm.nl De juiste man of vrouw Herkenbare typen met een uitgesproken gedragsprofiel

Nadere informatie

De beide methodieken worden in dit document beschreven. Afgesloten wordt met een vergelijkende analyse op gebied van toepasbaarheid.

De beide methodieken worden in dit document beschreven. Afgesloten wordt met een vergelijkende analyse op gebied van toepasbaarheid. Gedragsanalyses Haal meer uit je mensen Waarom functioneert de ene medewerker beter in een bepaalde functie dan de andere? Waarom voelt de ene medewerker zich thuis in zijn werkomgeving en is de ander

Nadere informatie

Effectief people management begint met het begrijpen van gedrag

Effectief people management begint met het begrijpen van gedrag Effectief people management begint met het begrijpen van gedrag Mens & Strategie afstemmen Zelf Anderen Teams Gedragsstijl? Impact op anderen? Werksterkten? Uitdagingen in gedrag? Zelfbewuste houding?

Nadere informatie

Rapport TLC-Q. Jan Voorbeeld. Datum 22/06/2015

Rapport TLC-Q. Jan Voorbeeld. Datum 22/06/2015 Rapport TLC-Q Naam Adviseur Jan Voorbeeld Voorbeeld Assessor Datum 22/06/2015 Inleiding Het leiden van een team vraagt om een aantal specifieke competenties. Dit rapport geeft een beschrijving van hoe

Nadere informatie

Antreum RAPPORT TLC-Q. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011. de heer Consultant

Antreum RAPPORT TLC-Q. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011. de heer Consultant RAPPORT TLC-Q Van: Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011 Normgroep: Advies de heer Consultant 1. Inleiding Het leiden van een team vraagt om een aantal specifieke competenties. Dit rapport

Nadere informatie

Your Career in Control Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management

Your Career in Control Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management Programma en doelgroep Your Career in Control voorziet in de ontwikkelbehoefte van potentials in de logistieke en supply chain omgeving. Het

Nadere informatie

Rapport VCT Leidinggeven

Rapport VCT Leidinggeven Rapport VCT Leidinggeven Naam Adviseur Jan Voorbeeld Adviseur Ixly Datum 0/06/2015 Inleiding De Video Competentie Test (VCT) Leidinggeven bestond uit dertien filmpjes waarop u geacht werd te reageren:

Nadere informatie

TrainingU International Tel: 0031(0) 508539647 E. : info@trainingu.nl. Wat is de uitdaging?

TrainingU International Tel: 0031(0) 508539647 E. : info@trainingu.nl. Wat is de uitdaging? Te weinig gekwalificeerd sales personeel Te hoog verloop van sales personeel Te weinig sales productiviteit Slechte of matige sales prestaties Weinig tot geen persoonlijke toewijding Niet de juiste man

Nadere informatie

Steeman HRD Assessment Centers

Steeman HRD Assessment Centers Steeman HRD Wijk bij Duurstede www.steemanhrd.com info@steemanhrd.com tel: +31 (0)6 2367 1321 Steeman Human Resource Development ondersteunt individuele medewerkers, teams en organisaties bij het formuleren,

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Inleiding. Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model

Inhoudsopgave: Inleiding. Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model Inhoudsopgave: Inleiding Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model Hoofdstuk 2: De Team Leadership Competence Questionnaire 2.1 : Opbouw van de lijst 2.2 :

Nadere informatie

Reflect Personeelsadvies

Reflect Personeelsadvies Werving & Selectie 1 Reflect Personeelsadvies Reflect Personeelsadvies is een onafhankelijk adviesbureau dat zich sinds 1993 bezighoudt met loopbaanontwikkeling, individuele coaching en persoonlijke vaardigheidstrainingen.

Nadere informatie

Over kunnen, willen en passen

Over kunnen, willen en passen Testing Solutions Testen is weten Prima cv, mooie referenties. Maar hoe hoog is het kennisniveau precies? En leveren de persoon lijkheids kenmerken toegevoegde waarde aan uw organisatie? Prima motivatie,

Nadere informatie

RAPPORT DR SITUATIONEEL LEIDINGGEVEN

RAPPORT DR SITUATIONEEL LEIDINGGEVEN RAPPORT DR SITUATIONEEL LEIDINGGEVEN Van: Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 09 May 2011 Normgroep: Selectie de heer Consultant ixly 1. Inleiding In de hierna volgende hoofdstukken wordt gerapporteerd

Nadere informatie

Resultaatgericht Management (3 daags)

Resultaatgericht Management (3 daags) Resultaatgericht Management (3 daags) Steviger sturen op resultaten en verwachtingen? En dit in een omgeving waar u met minder mensen meer moet bereiken? In de training Resultaatgericht Management ontdekt

Nadere informatie

VERGELIJKING PPA / FUNCTIEPROFIEL

VERGELIJKING PPA / FUNCTIEPROFIEL PERSOONLIJK & VERTROUWELIJK VERGELIJKING PPA / FUNCTIEPROFIEL Sales Director/ Dhr. Thomas Sample PPA Job D 7 5 2 5 I 4 3 1 8 S 8 6 2-9 C 4 8-4 -4 VEREISTE COMPETENTIES Het functieprofiel geeft aan dat

Nadere informatie

PPA/Functie vergelijking

PPA/Functie vergelijking PPA/Functie vergelijking Persoonlijk & Vertrouwelijk 28/04/2015 Sales Director/ Dhr. Thomas Sample PPA FUNC TIE D 7 5 2 5 I 4 3 1 8 S 8 6 2-9 C 4 8-4 -4 Functie omschrijving Functieprofiel vereisten De

Nadere informatie

Informatie Certificering. voor het

Informatie Certificering. voor het Informatie Certificering voor het werken met persolog Profielen juli 2014 INHOUD 1. Waarom profielen van persolog? 2. Certificering modules Module 1 Assessment met Online profielen Module 2 Training Module

Nadere informatie

Assessment Center voor Teamleiders

Assessment Center voor Teamleiders Assessment Center voor Teamleiders Wilt u weten of uw teamleider(s) werkelijk leidinggevende(n) zijn, of bent u daarvan al overtuigd maar vraagt u zich af of hij/zij past binnen de ontwikkelingen die uw

Nadere informatie

Smartfeedback.

Smartfeedback. Inhoud Topsport 3 Wat is Smartfeedback 4 Filosofie 5 Topsport In de sport wordt succes bepaald door de kwaliteiten van de sporters. Daarom investeren topsporters continu in hun eigen ontwikkeling. Dit

Nadere informatie

KERN TALENTASSESSMENT

KERN TALENTASSESSMENT KERN TALENTASSESSMENT De beste mensen op de juiste positie s die de juiste zaken goed doen! KERN TALENT ASSESSMENT Het Kern talent assessment is een zeer gerichte - en volledig objectieve - manier om medewerkers

Nadere informatie

SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE]

SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE] SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE] Waarvoor kiezen klanten voor SoHuman? SoHuman helpt mensen, teams en organisaties met hun persoonlijke en professionele

Nadere informatie

Het Assessment Center is zeer praktisch opgezet en onze instrumenten en werkwijze zorgen ervoor dat zichtbaar wordt:

Het Assessment Center is zeer praktisch opgezet en onze instrumenten en werkwijze zorgen ervoor dat zichtbaar wordt: Inleiding Wilt u weten of uw Teamleider werkelijk een leidinggevende is, of bent u daar al van overtuigd, maar vraagt u zich af of hij/zij past binnen de ontwikkelingen die uw organisatie doormaakt? Wellicht

Nadere informatie

Profiling Elevate Consulting Group

Profiling Elevate Consulting Group Profiling Elevate Consulting Group Elevate Consulting Group Profiling Profiles Screening Elevate Consulting Group Stationsplein NO 422 1117 CL SCHIPHOL phone: 020-7951820 Fax: 020-7951829 Website: www.elevate-consulting.com

Nadere informatie

360 feedback assessment

360 feedback assessment 360 feedback assessment Naam : Jan Voorbeeld Datum rapportage : oktober 2013 Opdrachtgever : Organisatie Contactpersoon : Ellen Roosen Mpact Training & Advies Overwaard 13, 4205 PA Gorinchem Nederland

Nadere informatie

Training & Ontwikkeling

Training & Ontwikkeling Inleiding FOCUS Leren & Ontwikkelen uit Wormerveer is een sterk groeiende Human Resources Development dienstverlener met een duidelijke focus op resultaatgerichtheid en professionalisering. Wij onderscheiden

Nadere informatie

Competentiemanagement. volgens de WATCH methodiek

Competentiemanagement. volgens de WATCH methodiek Competentiemanagement volgens de WATCH methodiek In deze brochure Wat is competentiemanagement? Waarom competentiemanagement? Hoe bepaal je welke competenties belangrijk zijn? Het WATCH-competentiemodel

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

TH-PI Performance Indicator. Best Peter Assistant

TH-PI Performance Indicator. Best Peter Assistant Best Peter Assistant TH-PI Performance Indicator Dit rapport werd gegenereerd op 11-11-2015 door White Alan van Brainwave Ltd.. De onderliggende data dateren van 10-03-2015. OVER DE PERFORMANCE INDICATOR

Nadere informatie

De Amersfoortse Loopbaan Academie

De Amersfoortse Loopbaan Academie De Amersfoortse Loopbaan Academie Amersfoort verdient talent Daarom investeren we de komende jaren nog meer in de loopbaan- en talentontwikkeling van onze medewerkers. We willen talent ontdekken, benutten

Nadere informatie

Antreum RAPPORT TALENTENSPECTRUM. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 02 Sep 2011. de heer Consultant

Antreum RAPPORT TALENTENSPECTRUM. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 02 Sep 2011. de heer Consultant RAPPORT TALENTENSPECTRUM Van: Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 02 Sep 2011 Normgroep: Advies de heer Consultant 1. Inleiding Dit rapport is bedoeld om u te helpen analyseren op welk vlak uw talenten

Nadere informatie

BBL OPLEIDINGEN HOLLANDSWERK

BBL OPLEIDINGEN HOLLANDSWERK BBL OPLEIDINGEN HOLLANDSWERK Onze BBL Opleidingen verzorgen wij in samenwerking met het ROC NOORDERPOORT. In praktijk betekent dat, dat trainers van HOLLANDSWERK de opleiding verzorgen. ROC NOORDERPOORT

Nadere informatie

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES HUDSON RECRUITMENT & TALENT MANAGEMENT DE BESTE PROFESSIONALS VOOR SALES, MARKETING, HR EN GENERAL MANAGEMENT Ze zijn schaars: professionals

Nadere informatie

Experts in resultaatgericht HRM

Experts in resultaatgericht HRM Experts in resultaatgericht HRM HRM CONSULTANCY - DEVELOPMENT CENTER - E-HRM SYSTEEM 1 MENSEN BEPALEN UW RESULTAAT VISIE STRATEGIE DOELEN Steeds vaker wordt vastgesteld dat de wijze waarop het menselijk

Nadere informatie

VOICE OF THE CUSTOMER

VOICE OF THE CUSTOMER 4/20/ E-BOOK VOICE OF THE CUSTOMER Gratis e-book leansixsigmatools.nl Introductie Bij Six Sigma staat het denken vanuit de behoeften van de klant centraal. Juist de vertaling van de stem(men) van de klant(en)

Nadere informatie

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT Naam stagiair(e):... Stageplaats (+ adres):...... Tussentijdse evaluatie Eindevaluatie Stageperiode:... Datum:.. /.. / 20.. Stagementor:...

Nadere informatie

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Training-1 Training-2 Training-3 : Basistraining communicatieve vaardigheden : Communicatieve vaardigheden voor professionals : Hoe voer ik een intakegesprek

Nadere informatie

NetDimensions Performance

NetDimensions Performance NetDimensions Performance helpt organisaties om performance te beheren door het jaar heen. Het vervangt het traditionele jaargesprek door een voortgaande dialoog tussen manager en medewerker, met als doel

Nadere informatie

Het onderzoeken van Persoonlijke Kwaliteiten

Het onderzoeken van Persoonlijke Kwaliteiten Het onderzoeken van Persoonlijke Kwaliteiten De Leeuw Consult Leerdam Persoonlijke kwaliteiten zijn bepalend voor succes De kwaliteiten en mogelijkheden (capaciteiten, persoonlijkheid en vaardigheden)

Nadere informatie

Onze Online Assessment experts hebben de antwoorden op de meest gestelde vragen over Online Assessment.

Onze Online Assessment experts hebben de antwoorden op de meest gestelde vragen over Online Assessment. Alles wat de HR professional wil weten over Online Assessments Wilt u een kandidaat uitnodigen om deel te nemen aan een Online Assessment? Wilt u weten hoe een Online Assessment is samengesteld of welke

Nadere informatie

Transi4e%&% leiderschap%

Transi4e%&% leiderschap% Odin development compass Wanneer u in uw organisatie teams vormt of ontwikkelt, en mensen wilt ondersteunen in hun groei, wilt u ongetwijfeld weten wat de werkelijke kracht is van iedereen. Het Odin Development

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Competentiematch en interviewgids. Sara Berger 17 maart 2010

TMA Talentenanalyse. Competentiematch en interviewgids. Sara Berger 17 maart 2010 Talentenanalyse Competentiematch en interviewgids Sara Berger 17 maart 2010 T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com De Competentie-analyse De Competentie Analyse vertaalt

Nadere informatie

ODC toont de essentie in vier kleuren: Natuurlijke kracht De natuurlijke kracht is wat iemand van nature goed kan en waar iemand energie van krijgt.

ODC toont de essentie in vier kleuren: Natuurlijke kracht De natuurlijke kracht is wat iemand van nature goed kan en waar iemand energie van krijgt. Optimale inzet en groei van uw talenten en organisatie Wanneer u in uw organisatie teams vormt of ontwikkelt en mensen wilt inzetten vanuit hun natuurlijke kracht, wilt u ongetwijfeld weten wat de werkelijke

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2 -

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2 - Workshops Top Secretaries 2012 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2-1 TRAININGSCARROUSEL - 3-1.1. Projectmanagement - 3-1.2. Overtuigend beïnvloeden - 4-1.3. Communiceren met NLP - 5-1.4. Effectiever met emotionele

Nadere informatie

ORGANISATIEONTWIKKELING ORGANISEREN & PRESTEREN. Voorbeelden opdrachten:

ORGANISATIEONTWIKKELING ORGANISEREN & PRESTEREN. Voorbeelden opdrachten: ORGANISATIEONTWIKKELING ORGANISEREN & PRESTEREN Voorbeelden opdrachten: Begeleiding bij reorganisatie en reductie van het personeelsbestand, zoals: sociaal plan, afspiegelingsoverzicht, functie-overgangsmatrix,

Nadere informatie

mt&v HR Services mt&v Assessment Services

mt&v HR Services mt&v Assessment Services mt&v HR Services Organisaties hebben ambities. Het concretiseren van de ambitie van een organisatie door middel van een heldere, missie, met concrete doelstellingen en strategie, is cruciaal voor elke

Nadere informatie

Noort Organisatie Ontwikkeling

Noort Organisatie Ontwikkeling Leidinggeven Leidinggeven: Kwaliteit: Uit veel onderzoeken blijkt dat de invloed van een leidinggevende op zijn omgeving enorm is. Een goede leidinggevende haalt meer uit zijn afdeling, weet zijn medewerkers

Nadere informatie

Zorg voor een objectieve weegave van een persoon

Zorg voor een objectieve weegave van een persoon Zorg voor een objectieve weegave van een persoon Soorten Testen Persoonlijkheidstesten Teamroltest Performance Indicator Sales Indicator 360 graden Onderzoek Communicatiestijl IQ test Beroepentesten Personal

Nadere informatie

Programma Maak van je Pensioen een Succes. Persoonlijk rapport voor Jan Voorbeeld

Programma Maak van je Pensioen een Succes. Persoonlijk rapport voor Jan Voorbeeld Programma Maak van je Pensioen een Succes Persoonlijk rapport voor Jan Voorbeeld LET OP! Dit rapport toont slechts delen van het persoonlijk rapport behorend bij het programma Maak van je Pensioen een

Nadere informatie

Talent Motivatie Analyse

Talent Motivatie Analyse Talent Motivatie Analyse Talent Motivatie Analyse (of TMA) De TMA scan geeft een schets van uw persoonlijke 'blauwdruk'. Het is een instrument dat inzicht geeft in uw drijfveren en talenten. Als professional

Nadere informatie

1. Werving & Selectie

1. Werving & Selectie HRM SCAN Als ondernemer is het van belang om vast te stellen hoe het gesteld is met ontwikkelingen en veranderingen door gebruik te maken van de HRM-Scan. In deze scan worden er antwoorden gegeven op vragen

Nadere informatie

Rapport Management i360. Test Kandidaat

Rapport Management i360. Test Kandidaat Rapport Management i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Persoonlijke Effectiviteit De cursus Persoonlijke Effectiviteit duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

A. 10 STAPPEN VOOR HET SELECTEREN VAN GOED PERSONEEL

A. 10 STAPPEN VOOR HET SELECTEREN VAN GOED PERSONEEL A. 10 STAPPEN VOOR HET SELECTEREN VAN GOED PERSONEEL Als manager of ondernemer heeft u een aantal gereedschappen ter beschikking die u ondersteunen bij het selecteren van personeel en het begeleiden van

Nadere informatie

TAMTOM TALENTNAVIGATIE

TAMTOM TALENTNAVIGATIE TAMTOM TALENTNAVIGATIE EEN INTEGRALE ZIENSWIJZE ERNST JAN REITSMA Talent. Wat je goed kan. Passie. Wat je graag doet. Aandacht voor Talentontwikkeling Gallup, Wiseman, de Leadership Council en vele anderen

Nadere informatie

DEFINITIES COMPETENTIES

DEFINITIES COMPETENTIES DEFINITIES COMPETENTIES A. MENSEN LEIDINGGEVEN A1 Sturen Geeft op een duidelijke manier richting aan een team, neemt de leiding op zich, zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt.

Nadere informatie

Wat is competentiemanagement en hoe ga je ermee om? Welke resultaten zijn er te behalen? Welke valkuilen kom je tegen?

Wat is competentiemanagement en hoe ga je ermee om? Welke resultaten zijn er te behalen? Welke valkuilen kom je tegen? Competentiemanagement Wat is competentiemanagement en hoe ga je ermee om? Welke resultaten zijn er te behalen? Welke valkuilen kom je tegen? Vragen die door de praktijkervaringen van de afgelopen jaren

Nadere informatie

TH-SCI Sales Capability Indicator. Best Peter Sales Representative

TH-SCI Sales Capability Indicator. Best Peter Sales Representative Best Peter Sales Representative TH-SCI Sales Capability Indicator Dit rapport werd gegenereerd op 03-09-2013 door White Alan van Brainwave Ltd.. De onderliggende data dateren van 24-07-2013. OVER DE SALES

Nadere informatie

1. De methodiek Management Drives

1. De methodiek Management Drives 1. De methodiek Management Drives Management Drives is een unieke methodiek die u concrete handvatten biedt in het benaderen van de ontwikkeling van individu, team en organisatie. De methodiek kent een

Nadere informatie

JOB ARCHITECT CREËER CONSISTENTE FUNCTIEBESCHRIJVINGEN & COMPETENTIEPROFIELEN OP EEN SNELLE EN DOELTREFFENDE MANIER

JOB ARCHITECT CREËER CONSISTENTE FUNCTIEBESCHRIJVINGEN & COMPETENTIEPROFIELEN OP EEN SNELLE EN DOELTREFFENDE MANIER JOB ARCHITECT CREËER CONSISTENTE FUNCTIEBESCHRIJVINGEN & COMPETENTIEPROFIELEN OP EEN SNELLE EN DOELTREFFENDE MANIER 1 REFERENTIES CHRISTINE CHALTIN (HR DIRECTOR, ISS & HR MANAGER OF THE YEAR) In samenwerking

Nadere informatie

Overzicht van alle trainingsonderwerpen

Overzicht van alle trainingsonderwerpen Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management Den Haag Amsterdam Den Bosch Rotterdam Zwolle Utrecht Arnhem Amersfoort Breda Eindhoven Maastricht Brussel Antwerpen Investeren

Nadere informatie

Inheritance is what is handed down to us, Legacy is what we choose to pass on

Inheritance is what is handed down to us, Legacy is what we choose to pass on Inheritance is what is handed down to us, Legacy is what we choose to pass on Legacy Consultancy Rietvelderf 26 3822 ET AMERSFOORT 06-42587600 www.legacyconsultancy.nl info@legacyconsultancy.nl Over ons

Nadere informatie

Managementsimulatie UTOPIA

Managementsimulatie UTOPIA Managementsimulatie UTOPIA Algemeen Managers en leidinggevend personeel worden steeds vaker tijdens hun werk geconfronteerd met problematische situaties van een complexe en dynamische aard. Beslissingen

Nadere informatie

Todat je het onbewuste bewust maakt, zal het je leven leiden en zul je het lot noemen

Todat je het onbewuste bewust maakt, zal het je leven leiden en zul je het lot noemen Todat je het onbewuste bewust maakt, zal het je leven leiden en zul je het lot noemen Carl Gustav Jung Optimale inzet en groei van uw talenten en organisatie Wanneer u in uw organisatie teams vormt of

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

Crinnos PCDi- match Persoonlijkheid Competenties Drijfveren identity match

Crinnos PCDi- match Persoonlijkheid Competenties Drijfveren identity match Crinnos PCDi- match Persoonlijkheid Competenties Drijfveren identity match Beschrijving PCDi- match is een web- based applicatie van CRINNOS waarmee de testresultaten van een via het Internet afgenomen

Nadere informatie

Professionele persoonlijkheids- en gedragsprofielen

Professionele persoonlijkheids- en gedragsprofielen Professionele persoonlijkheids- en gedragsprofielen Coachen op basis van persoonlijkheids- en gedragsprofielen door Guido Vermeeren. Deze brochure laat je kennismaken met één van de methodes en modellen

Nadere informatie

Vergelijking tussen: Functie: General Manager Dijkhuis BV Afnamedatum: :26:42 Kandidaat: Verbaan, Jan Afnamedatum: :05:43

Vergelijking tussen: Functie: General Manager Dijkhuis BV Afnamedatum: :26:42 Kandidaat: Verbaan, Jan Afnamedatum: :05:43 Competentie match Score per domein Competentiescan Pagina 1 van 14 Score per schaal Competentiescan Pagina 2 van 14 Schaalscores per domein Werk Sociaal Toelichting bij de grafiek. In deze grafiek staan

Nadere informatie

NERF HRM-implementatie augustus 2005

NERF HRM-implementatie augustus 2005 Jaargesprekscyclus NERF HRM-implementatie augustus 2005 NERF-visie op Human Resource Management (HRM) Veel organisaties kiezen ervoor om hun organisatie en de personele inrichting ervan vorm te geven volgens

Nadere informatie

Naast basiscompetenties als opleiding en ervaring kunnen in hoofdlijnen bijvoorbeeld de volgende hoofd- en subcompetenties worden onderscheiden.

Naast basiscompetenties als opleiding en ervaring kunnen in hoofdlijnen bijvoorbeeld de volgende hoofd- en subcompetenties worden onderscheiden. Competentieprofiel Op het moment dat duidelijk is welke kant de organisatie op moet, is nog niet zonneklaar wat de wijziging gaat betekenen voor ieder afzonderlijk lid en groep van de betreffende organisatorische

Nadere informatie

Rapport over de functie van Dirk Demo

Rapport over de functie van Dirk Demo Rapport over de functie van Dirk Demo Publicatiedatum: 14 februari 2014 Leeswijzer Dit rapport omschrijft de functie van 'Dirk Demo' zoals die door The PeopleFactory - Demo omgeving is vastgesteld en geeft

Nadere informatie

Spaarne Personeelsontwikkeling Veterinair

Spaarne Personeelsontwikkeling Veterinair Voor het vergroten van menselijk kapitaal Spaarne Personeelsontwikkeling Veterinair Uw praktijk en personeel op een hoger niveau Spaarne Coaching Donkere spaarne 14 rd 2011 JG Haarlem Tel. 06-53123185

Nadere informatie

Medezeggenschap verzilveren

Medezeggenschap verzilveren Steven van Slageren Medezeggenschap verzilveren 2 maart 2010 OR-ervaring niet meenemen in je loopbaan is een vorm van kapitaalsvernietiging Medezeggenschap verzilveren Stappenplan/spoorboekje/handleiding:

Nadere informatie

Het Manager Groei Programma

Het Manager Groei Programma Het Manager Groei Programma Een kwaliteitsproduct van Power coaching training en advies en Maas assessment & development Management wordt leiderschap Het Manager Groei Programma is een intensief individueel

Nadere informatie

Rapport WPV Normatief

Rapport WPV Normatief Rapport WPV Normatief Naam Adviseur Jan Voorbeeld Adviseur van Organisatie Datum 18/12/2014 Inleiding Vooraf Dit rapport is een hulpmiddel om tot zelfinzicht te komen. Wij kunnen daarom geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Ontwikkelen van commercieel vermogen voor niet commerciële mensen

Ontwikkelen van commercieel vermogen voor niet commerciële mensen Ontwikkelen van commercieel vermogen voor niet commerciële mensen Dat aan het doel en de missie van ondernemingen zo zelden adequate aandacht wordt gegeven is misschien de belangrijkste oorzaak van zakelijke

Nadere informatie

Assessment centers: wanneer wel, wanneer niet? Jo Verbeken

Assessment centers: wanneer wel, wanneer niet? Jo Verbeken Assessment centers: wanneer wel, wanneer niet? Jo Verbeken Assessment Wanneer wel Wanneer niet? Jo Verbeken 8 december 2011 2 Overzicht De assessment center methode Gedragsgerichte functieclassificatie

Nadere informatie

Checklist Ervaringsgerichte vragen per competentie

Checklist Ervaringsgerichte vragen per competentie Checklist Ervaringsgerichte vragen per competentie In een selectiegesprek moet de kandidaat laten zien dat hij over bepaalde eigenschappen, competenties en vaardigheden beschikt. Omdat 'gedrag in het verleden'

Nadere informatie

Interviewtechnieken: objectiviteit sleutel tot succes

Interviewtechnieken: objectiviteit sleutel tot succes Interviewtechnieken: objectiviteit sleutel tot succes Interviewtechnieken: objectiviteit sleutel tot succes Er komt een moment dat alle sollicitatiegesprekken op elkaar gaan lijken: handje schudden, kandidaat

Nadere informatie

Wat is Breinvoorkeuren NBI?

Wat is Breinvoorkeuren NBI? Nederlands agentschap Neethling Brain Instruments www.breinvoorkeuren.nl Wat is Breinvoorkeuren NBI? En hoe is Breinvoorkeuren NBI te gebruiken? Groenewege 144 Noordwijkerhout, 2211EP KvK: 28105672, BTW:

Nadere informatie

COMMUNICATIE technieken. voor leidinggevenden

COMMUNICATIE technieken. voor leidinggevenden COMMUNICATIE technieken voor leidinggevenden Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

Branchetoetsdocument: Werving en selectie

Branchetoetsdocument: Werving en selectie pagina 1 van 5 Branchetoetsdocument: Werving en selectie Versie 4.0 VERVALLEN per -1-01-2011 en vervangen door Werving en selectie voor Alle Branches Deelbranche(s) Autowas Algemene beschrijving & doelstelling

Nadere informatie

Planning trainingen DÉ OPLEIDER V OOR CREDIT PROFESSIONALS. Resultaatgericht Debiteurenbeheer (RD) Bijzonder Beheer Consumptief Krediet (BBCK)

Planning trainingen DÉ OPLEIDER V OOR CREDIT PROFESSIONALS. Resultaatgericht Debiteurenbeheer (RD) Bijzonder Beheer Consumptief Krediet (BBCK) Planning trainingen OPEN TRAININGSPROGRAMMA Bijzonder Beheer Consumptief Krediet (BBCK) 2 dagen 7, 8 oktober Zoetermeer 950,00 Resultaatgericht Debiteurenbeheer (RD) 2 dagen 25, 26 oktober Zoetermeer 950,00

Nadere informatie

AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT REGELING AUGUSTUS 2015, VERSIE 2015-2

AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT REGELING AUGUSTUS 2015, VERSIE 2015-2 AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT REGELING AUGUSTUS 2015, VERSIE 2015-2 INLEIDING Bij Agrifirm maken onze mensen het verschil. De missie, visie en strategische doelen van Agrifirm worden door onze medewerkers

Nadere informatie

TSI Werken in Stijl - Functieprofiel Gedrag. Victor Voorbeeld. Accountmanager 23-3-2015

TSI Werken in Stijl - Functieprofiel Gedrag. Victor Voorbeeld. Accountmanager 23-3-2015 TSI Werken in Stijl - Functieprofiel Gedrag Victor Voorbeeld 23-3-2015 Licentiehouder: Laan van Vlaanderen 323 1066 WB Amsterdam INTRODUCTIE Rollen en functies zijn constant aan verandering onderhevig.

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

E-Assessment Voorbeeldrapportage

E-Assessment Voorbeeldrapportage E-Assessment Voorbeeldrapportage Mw. A. Noniem, alle gegevens uit deze rapportage zijn fictief Datum: 27-07-2011 Opgesteld door: Scherp Management Assessment Handtekening: Inhoudsopgave Inleiding... 2

Nadere informatie

Competentiemanagement

Competentiemanagement Titel: Competentiemanagement (T.O.P.) *** KWALITEITSDOCUMENT KINDEROPVANG SNOOPY *** Document code: 5.44 Soort document: Protocol Aantal pagina s: 7 Aantal bijlagen: 2 Status: Vastgesteld Actie: Datum:

Nadere informatie

BEWIJS VOOR HET GEBREK AAN SKILLS VAN JONGEREN MET EEN MIGRATIE ACHTERGROND IS TE MAGER OM DAAR STERK OP IN TE ZETTEN

BEWIJS VOOR HET GEBREK AAN SKILLS VAN JONGEREN MET EEN MIGRATIE ACHTERGROND IS TE MAGER OM DAAR STERK OP IN TE ZETTEN Werkt het verbeteren van werknemerscompetenties tegen jeugdwerkloosheid? DECEMBER 2016 BEWIJS VOOR HET GEBREK AAN SKILLS VAN JONGEREN MET EEN MIGRATIE ACHTERGROND IS TE MAGER OM DAAR STERK OP IN TE ZETTEN

Nadere informatie

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld:

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld: Inleiding Deze Loopbaan-stappenwijzer is bestemd voor OBP-medewerkers en geeft praktische tips over loopbaanpaden, carrièremogelijkheden en mobiliteit. Ben je toe aan nieuwe uitdaging? Heb je behoefte

Nadere informatie

Habilis Executive Search. Productie en Techniek

Habilis Executive Search. Productie en Techniek Habilis Executive Search Productie en Techniek Habilis mens en organisatie Mensen zijn voortdurend in beweging. Organisaties zijn continu in beweging. Met als hoogste doel het meest optimale resultaat

Nadere informatie

Professionele persoonlijkheids- en gedragsprofielen

Professionele persoonlijkheids- en gedragsprofielen Professionele persoonlijkheids- en gedragsprofielen Haarstraat 1 Bank: NL75 RABO 0161 4426 92 4157 GP Enspijk BTW nr.: NL116199441B02 Tel.: 06 48 52 47 72 VAR: 0144/116199441/4 mail@guidovermeeren.nl K.v.K.

Nadere informatie

Transi4e%&% leiderschap%

Transi4e%&% leiderschap% Odin development compass Wanneer u in uw organisatie teams vormt of ontwikkelt, en mensen wilt ondersteunen in hun groei, wilt u ongetwijfeld weten wat de werkelijke kracht is van iedereen. Het Odin Development

Nadere informatie

EEN PARTNER DIE WERKT

EEN PARTNER DIE WERKT EEN PARTNER DIE WERKT Goed personeel bepaalt het succes van uw organisatie. Goed personeelsbeleid is daarbij essentieel. U zoekt dan ook een ervaren en betrouwbare HR partner. Een partner die u kan adviseren

Nadere informatie

MF Select Arbeidsbemiddeling HBO- en WO professionals in Noord-Nederland

MF Select Arbeidsbemiddeling HBO- en WO professionals in Noord-Nederland MF SELECT MF Select Arbeidsbemiddeling HBO- en WO professionals in Noord-Nederland Wie is MF Select MF Select is onderdeel van de MF Groep en heeft al ruim 20 jaar ervaring op de arbeidsmarkt in Noord-Nederland.

Nadere informatie

Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken

Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken Personeelsgesprekken Het personeelsgesprek (ook wel functioneringsgesprek) is een belangrijk instrument dat ingezet kan worden voor een heldere arbeidsverhouding

Nadere informatie

LEIDERSCHAPSONDERZOEK: Peter Baas

LEIDERSCHAPSONDERZOEK: Peter Baas LEIDERSCHAPSONDERZOEK: Peter Baas Datum Persoonlijk & Vertrouwelijk Leiders hebben een visie: een lange termijn beeld van de organisatie, een merk, product, dienst of project. Deze visie geeft gestalte

Nadere informatie

Minor NLP: Opleiding Technician en Practitioner

Minor NLP: Opleiding Technician en Practitioner Minor NLP: Opleiding Technician en Practitioner Faculteit Economie en Management Minor NLP: Opleiding Technician en Practitioner NLP NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren (Bandler en Grinder,

Nadere informatie

Uw digitale oplossing voor een integraal HR beleid

Uw digitale oplossing voor een integraal HR beleid Uw digitale oplossing voor een integraal HR beleid DE KENMERKEN VAN MANPLOYEE Sturen op s, prestaties en ontwikkeling Uit onderzoek (Aberdeen Group,2012) blijkt dat succesvolle organisaties een effectieve

Nadere informatie

Management Potentieel Index (MPI)

Management Potentieel Index (MPI) (MPI) deelnemer opdrachtgever HFM 07-11-2014 Dit rapport is gegenereerd met het HFMtalentindex Online Assessmentsysteem. De gegevens in dit rapport zijn gebaseerd op de antwoorden die de deelnemer op één

Nadere informatie