Solving your people puzzles. Thomas erecruit Assessment Solution. de juiste persoon op de juiste plaats

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Solving your people puzzles. Thomas erecruit Assessment Solution. de juiste persoon op de juiste plaats"

Transcriptie

1 Thomas erecruit Assessment Solution de juiste persoon op de juiste plaats

2 Als je doet wat je leuk vindt, hoef je nooit te werken Mahatma Gandhi - Indiaas politicus ( )

3 Thomas erecruit Assessment Solution Herkenbaar? U selecteert een kandidaat die voldoet aan de opleidingseisen, met relevante (werk)ervaring, de juiste kwalificaties én goede referenties. De sollicitatiegesprekken verliepen prima en zowel de persoon als de organisatie gingen gemotiveerd een arbeidsovereenkomst met elkaar aan. Na enige tijd bleek de samenwerking in de praktijk toch niet te voldoen aan de verwachtingen. Wellicht verliet de kandidaat de organisatie na korte tijd waardoor de kosten voor werving en selectie tevergeefs waren. Of (misschien nog wel vervelender) bleef een ongeschikte medewerker in functie, wat weer nadelige gevolgen had voor de productiviteit en motivatie van de overige teamleden. Is er een fit? Medewerkers die passen in de organisatiecultuur én een goede fit hebben met de functie die ze vervullen, voelen zich verbonden met de organisatie waardoor ze doorgaans gemotiveerd en productief zijn en langer bij de organisatie blijven werken. Vaststellen wat de fit is tussen kandidaat en functie toont aan in welke mate de persoon die u aanneemt wat betreft gedragseigenschappen, past in de functie. Hierdoor bespaart u op (onnodige) kosten die worden veroorzaakt door een mismatch. Bovendien komt het de performance ten goede. Thomas Assessment Tools De assessments van Thomas kunnen u helpen inzicht te krijgen in de gedragskenmerken die nodig zijn om binnen uw organisatie in een specifieke functie tot goede prestaties te komen. Ook de werksterkten, motivatoren en gedragseigenschappen van de kandidaat kunnen inzichtelijk worden gemaakt met de Thomas assessment tools. Door de functievereisten te vergelijken met de gedragseigenschappen van de kandidaat kunt u komen tot goed onderbouwde recruitment beslissingen. Eenvoudig vaststellen in hoeverre de kandidaat past in de functie: dat is de Thomas Recruit Solution! T h o m a s R e c r u i t S o l u t i o n - p a g i n a 3

4 Thomas erecruit Assessment Solution in 4 stappen Stap 1 Stel een functieprofiel op Stap 2 Persoonlijke Profiel Analyse (PPA) van de kandidaat Stap 3 Vergelijk PPA<>functieprofiel, bepaal de fit Stap 4 Stel vast wat de consequenties zijn van de verschillen tussen PPA<>functieprofiel T h o m a s R e c r u i t S o l u t i o n - p a g i n a 4

5 Stap 1 Stel een functieprofiel op D I S C D I S C D I S C? D I S C D I S C Functie analyse helpt snel en effectief de benodigde gedragskenmerken voor een specifieke functie te bepalen en te beoordelen of er, wat betreft gedrag en motivatie, een match is tussen kandidaat en functie. Functieprofilering is een integraal onderdeel van het Thomas Systeem. Het opstellen van een functieprofiel kan zowel online als op papier. Het is ontwikkeld om vast te stellen wat de benodigde gedragskenmerken voor een bepaalde functie zijn in termen van: Dominantie Invloed Stabiliteit Conformiteit Het vaststellen van de vereisten voor een functie is één van de belangrijkste onderdelen van een recruitment- of selectieproces omdat het de standaard bepaalt waarmee sollicitanten/kandidaten worden vergeleken. Als deze maatstaf niet accuraat is, mag niet worden vertrouwd op de uitkomst van een functie vergelijking. T h o m a s R e c r u i t S o l u t i o n - p a g i n a 5

6 Wie stelt het functieprofiel op? Aanbevolen wordt de volgende personen te betrekken bij het opstellen van een functieprofiel: Eén of twee personen die de functie goed kennen (liefst niet de huidige functionaris) Eén persoon met gedegen inzicht in de functie en de positie binnen de organisatie Een geaccrediteerd Thomas analist Verzamel zoveel mogelijk informatie over de functie. Hierbij kunt u denken aan: Een bestaande functie-omschrijving Een advertentie, die ooit geplaatst is voor de functie Een briefing aan een uitzendbureau/werving & selectiebureau of consultant Gedetailleerde taakomschrijvingen De belangrijkste doelstellingen die dienen te worden behaald en worden gebruikt om de effectiviteit te meten (Key Performance Indicators) T h o m a s R e c r u i t S o l u t i o n - p a g i n a 6

7 Overwegingen bij het opstellen van een functieprofiel 1. Wat maakt het verschil tussen een acceptabele en een excellente invulling van de functie? 2. Welke taken moet de functionaris uitvoeren? 3. Wat is de (organisatie/team) cultuur waarbinnen moet worden gewerkt? 4. Wat zijn de meest essentiële kenmerken? 5. Wat is de managementstijl van de directe leidinggevende? 6. Vereist de functie een pro-actieve- of een re-actieve houding? FUNCTIEPROFIEL Zeer gebruikersvriendelijk Geeft blauwdruk van de functie in gedragstermen Objectieve onderbouwing van de benodigde gedragskenmerken Eenvoudig vast te stellen of er een match is tussen persoon en functie Functie Rapport In het functie rapport worden de gewenste gedragskenmerken voor een bepaalde functie beschreven. Er zijn twee manieren om tot een functieprofiel te komen: door het invullen van een Specifieke Taak Analyse of via Functieprofilering. T h o m a s R e c r u i t S o l u t i o n - p a g i n a 7

8 Stap 2 Persoonlijke Profiel Analyse (PPA) van de kandidaat Persoonlijke Profiel Analyse (PPA) meet werkgedrag en motivatoren. Een bewuste houding ten aanzien van gedrag is de eerste stap naar optimalisatie van de werksterkten, bovendien kunnen beperkende eigenschappen worden gecompenseerd. PPA kan worden ingezet ter: Optimalisatie van het selectieproces Verhoging van de personeelsbinding Ondersteuning van effectief personeelsbeleid Vaststelling van trainingsbehoeften De inzichten die worden verkregen op basis van PPA kunnen leiden tot verbetering van de performance en meer begrip en waardering voor onderlinge verschillen in werkstijl. De communicatiestijl kan effectief worden aangepast. PPA kan worden ingezet bij: selectie en aanname van nieuwe medewerkers het bepalen van ontwikkelingspotentieel het samenstellen van teams het ondersteunen van onderpresterende medewerkers het inzichtelijk maken van spanningen of onduidelijkheden het ontwikkelen van motiverende beloningssystemen PERSOONLIJKE PROFIEL ANALYSE Tijd- en kostenbesparend Invullen kost slechts 7-8 minuten Objectiviteit en accuratesse Breed toepasbaar Modulaire rapportgenerator Effectieve onderbouwing van de HR strategie PPA rapport De Persoonlijke Profiel Analyse geeft een uitgebreid beeld van individueel werkgedrag. Beschreven worden: de geprefereerde werkstijl, werksterkten, motivatoren en de bijdrage die de persoon kan leveren aan de organisatie. Ook gedrag onder druk, situationele gedragsaanpassingen en eventuele spanningen komen aan bod. T h o m a s R e c r u i t S o l u t i o n - p a g i n a 8

9 Grafiek I WERKMASKER Grafiek II GEDRAG ONDER DRUK Grafiek III EIGENBEELD D I S C D I S C D I S C PPA geeft een uitgebreid beeld van het werkgedrag van de kandidaat. Net als een functie profiel wordt de PPA beschreven in termen van: Dominantie, Invloed, Stabiliteit en Conformiteit. Beschreven worden: de geprefereerde werkstijl, werksterkten, motivatoren en de bijdrage die een persoon kan leveren aan de organisatie. Ook gedrag onder druk, situationele gedragsaanpassingen en eventuele spanningen komen aan bod. Een organisatie is zo sterk als de mensen die er werken. Werving, selectie, ontwikkeling en (ver)binden van de juiste mensen versterkt uw organisatie. PPA is positief gekwalificeerd door de British Psychological Society (BPS) op basis waarvan het Certificate of Registration is toegekend. T h o m a s R e c r u i t S o l u t i o n - p a g i n a 9

10 Stap 3 Vergelijk PPA<>functieprofiel, bepaal de fit Effectief benutte kwaliteiten & ingevulde functie-eisen Niet voldane functie-eisen Onbenutte kwaliteiten = de gedragseigenschappen en werksterkten van de persoon (PPA) = de gedragsvereisten voor de functie (functieprofiel) De uitkomsten van een PPA en die van een Functie Analyse kunnen met elkaar worden vergeleken zodat kan worden vastgesteld in welke mate er een fit is tussen persoon en functie, wat betreft gedragseigenschappen. Doordat de resultaten van de PPA en het functieprofiel beide grafisch worden weergegeven, is vergelijking eenvoudig. Hoe meer overeenkomsten tussen de grafieken, hoe groter de fit. Hoe beter de persoon past in een functie, hoe makkelijker de persoon zichzelf kan motiveren. T h o m a s R e c r u i t S o l u t i o n - p a g i n a 1 0

11 FUNCTIE PERSOON D I S C D I S C Door het opstellen van een functieprofiel kan worden vastgesteld welke gedragskenmerken nodig zijn voor het beoefenen van een bepaalde functie. Deze gedragskenmerken worden weergegeven in een grafiek. Door te meten op de D.I.S.C.-profielfactoren is het mogelijk op eenvoudige wijze te beoordelen of de kandidaat, wat betreft gedrag en motivatie past in de betreffende functie. De mate van overeenkomst tussen PPA en functieprofiel wordt weergegeven met een fit-indicatie (Fit 1 t/m 5). Fit 1 - Er is sprake van een (zeer) goede fit. Fit 2 - Er is sprake van een acceptabele fit. Fit 3 - Ondanks verschillen tussen PPA en functieprofiel is sprake van een redelijke fit. Fit 4 - De PPA past niet geheel bij de functie. Nadere analyse is gewenst. Fit 5 - De kans dat de persoon succesvol zal zijn in deze functie is zeer klein. PPA/STA vergelijking Door middel van een fit-indicatie wordt bepaald in welke mate een kandidaat wat betreft gedragseigenschappen overeenkomt met het opgestelde functieprofiel. T h o m a s R e c r u i t S o l u t i o n - p a g i n a 1 1

12 Stap 4 Stel vast wat de consequenties zijn van de verschillen tussen PPA<>functieprofiel De verschillen tussen het functieprofiel en de Persoonlijke Profiel Analyse dienen zorgvuldig te worden beoordeeld om vast te stellen op welke gebieden ontwikkeling nodig/gewenst is. Soms is het ook mogelijk het taken-pakket enigzins aan te passen aan de eigenschappen van de diverse teamleden. Zowel bij ontwikkeling/training, als bij het evalueren van competenties, als bij teamontwikkeling gaan effectiviteit en kostenaspecten prima samen! Trainingsprogramma s kunnen worden geoptimaliseerd en de kosten kunnen worden geminimaliseerd als het te verwachten effect vooraf kan worden bepaald. Aan de hand van het PPA profiel kan worden voorspeld welk effect van deelname aan een specifieke training mag worden verwacht. Managersrichtlijnen Leidraad bestemd voor de leidinggevende waarin staat beschreven welke managementstijl het meest effectief is bij de aansturing van een persoon en op welke communicatiestijl de persoon het beste reageert. Trainingsrichtlijnen Identificeert ontwikkelbare gebieden op basis van mogelijke beperkingen. Afhankelijk van het profiel komen onderwerpen aan bod als: risicoanalyse, effectieve communicatie, creatief denken, timemanagement, leiderschaps-kwaliteiten en kwaliteitsevaluatie. T h o m a s R e c r u i t S o l u t i o n - p a g i n a 1 2

13 Effectief omgaan met training & ontwikkeling Als de trainingsbehoeften van een persoon zijn vastgesteld, kan aan de hand van het onderstaande overzicht worden bepaald welke activiteiten op gebied van Training en Ontwikkeling zinvol zijn. Het versterken van Dominantie Conflicthantering en disciplineren Het stellen van doelen Besluitvaardigheid Problemen oplossen Lateraal denken Strategisch plannen Resultaatgericht onderhandelen Orders afsluiten Delegeren Assertiviteit Het versterken van Stabiliteit Maken van planningen Luistervaardigheden Stellen van prioriteiten Time management Organiseren en plan van aanpak Vaardigheden trainen Klantenservice Training Zelforganisatie Plannen van veranderingen Het versterken van Invloed Interactie Oplossen van intermenselijke problemen Motiveren van anderen Besluitvorming Communicatievaardigheden Spreken in het openbaar Creëren van teamspirit Enthousiasmeren Non-verbale communicatie Het versterken van Conformiteit Schrijven van rapporten Logistiek kritisch analyseren Assessmentvaardigheden Data analyse Time management Organisatie en planning Effectiviteitscontrole Technische presentatievaardigheden Zelfbewustheid Effectief plannen T h o m a s R e c r u i t S o l u t i o n - p a g i n a 1 3

14 Integratie PPA-Functie vergelijk in organisatiestrategie strategie PPA / Functie profiel vacature advertentie werving specificaties selectie kandidaten selectie kandidaten interview panel interview panel Fit indicatie beslissing inwerktraject selectie performance management actie evaluatie T h o m a s R e c r u i t S o l u t i o n - p a g i n a 1 4

15 Beschikbare rapporten Als een PPA formulier is ingevuld kan worden gekozen uit een groot aantal rapportopties. Deze rapporten verschaffen inzicht in verschillende aspecten van het werkgedrag van uw medewerkers. De volgende rapportages zijn in het Nederlands beschikbaar: PPA rapport De Persoonlijke Profiel Analyse geeft een uitgebreid beeld van individueel werkgedrag. Beschreven worden: de geprefereerde werkstijl, werksterkten, motivatoren en de bijdrage die de persoon kan leveren aan de organisatie. Ook gedrag onder druk, situationele gedragsaanpassingen en eventuele spanningen komen aan bod. Samenvatting Voor Kandidaat Ontworpen om het geven van feedbackaan de kandidaat te vergemakkelijken. De rapportage bestaat uit een beschrijving van algemene gedragseigenschappen, motivatoren en de waarde voor de organisatie. Interviewrichtlijnen Geeft suggesties ten aanzien van het interview met de kandidaat. De vragen zijn ontworpen om de een diepgaander inzicht te krijgen in gedrag, sterkten en beperkingen van de kandidaat. Samenvatting Voor Leidinggevende Geeft een puntsgewijs overzicht van de persoonlijke gedragseigenschappen ten behoeve van de leidinggevende. Management/Verkoop/ Algemene Vragenlijst Suggesties voor gestructureerde gedragsgerichte vragen die kunnen worden gesteld tijdens een interview. De vragenlijsten helpen inzicht te krijgen in de geschiktheid van de kandidaat. Er is een algemene vragenlijst en er zijn (functie)specifieke vragenlijsten voor management en verkoop. Carrière Richtlijnen Een nuttige leidraad bij carrière begeleiding. Geeft een indicatie van passende functies/beroepen. Managersrichtlijnen Leidraad bestemd voor de leidinggevende waarin staat beschreven welke managementstijl het meest effectief is bij de aansturing van een persoon en op welke communicatiestijl de persoon het beste reageert. Trainingsrichtlijnen Identificeert ontwikkelbare gebieden op basis van mogelijke beperkingen. Afhankelijk van het profiel komen onderwerpen aan bod als: risicoanalyse, effectieve communicatie, creatief denken, timemanagement, leiderschapskwaliteiten en kwaliteitsevaluatie. Sterkte/Zwakte Analyse Biedt snel en effectief inzicht in de sterkten én beperkingen van een individu. Deze rapportage is bij uitstek van toegevoegde waarde bij functioneringsgesprekken. Management Onderzoek Sterkten en beperkingen van een persoon in relatie tot een zestal competenties op managementgebied waaronder: motivatie, planning, besluitvorming en problemen oplossen. Verkoop Onderzoek Belicht de commerciële kwaliteiten van de persoon. Aan bod komen: gesprek openen, orders afsluiten, presentatie en communicatie, het ondersteunen en beheren van relaties. Klantenservice Onderzoek Ingegaan wordt op de mate waarin de kandidaat zich kan inleven in de behoefte van de klant, inventiviteit en probleemoplossend vermogen. Vanzelfsprekend komen ook houding, reactie, communicatie en presentatie aan bod. Oftewel: hoe service- en doelgericht is de kandidaat. Technisch/Administratief Onderzoek De technische- en administratieve kwaliteiten worden in beschouwing genomen. Voorbeelden van onderwerpen zijn: zorgdragen voor kwaliteit en nauwkeurigheid, organiseren van de werkstroom en het oplossen van problemen. Call Centre Onderzoek Identificeert hoe een persoon omgaat met de wensen van klanten en de wijze waarop informatie wordt overgedragen. Ook het doorzettingsvermogen, omgaan met werkdruk en actief promoten van producten en diensten komen aan bod Samenwerkingsonderzoek Belicht de individuele werksterkten van twee personen en gaat gedetailleerd in op de wijze waarop deze personen elkaar benaderen en met elkaar communiceren. Tevens wordt advies gegeven over hoe de onderlinge werkrelatie kan worden geoptimaliseerd. Functie Rapport In het functie rapport worden de gewenste gedragskenmerken voor een bepaalde functie beschreven. Er zijn twee manieren om tot een functieprofiel te komen: door het invullen van een Specifieke Taak Analyse of via Functieprofilering. Door middel van een fit-indicatie wordt bepaald in welke mate een kandidaat wat betreft gedragseigenschappen overeenkomt met het opgestelde functieprofiel. PPA op maat Geavanceerde optie waarmee u zelf een maatwerk PPA rapport kunt samenstellen van de informatieve bouwstenen uit andere rapportages. T h o m a s R e c r u i t S o l u t i o n - p a g i n a 1 5

16 T E

Wanneer ervaring belangrijk wordt. Jean-Pierre Soetaert

Wanneer ervaring belangrijk wordt. Jean-Pierre Soetaert 1 Jean-Pierre Soetaert Senior consultant 10 jaar ervaring als trainer en senior consultant in diverse bedrijven 20 jaar bedrijfservaring in personeelsmanagement bij Renault Industrie Belgique Implementatie

Nadere informatie

Competentieprofiel Generalist

Competentieprofiel Generalist Samenvatting Competentieprofiel Generalist TMA teamprofiel best persons Inhoud Inleiding 3 1. Context en afbakening; van best persons naar competentieprofiel 5 2. Werkwijze en onderbouwing 6 2.1 Voordracht

Nadere informatie

TRAININGEN 2010/2011 MANAGEMENTVAARDIGHEDEN PROFESSIONELE ONTWIKKELING UNIEK IN LIMBURG COMMUNICATIE TEAMONTWIKKELING

TRAININGEN 2010/2011 MANAGEMENTVAARDIGHEDEN PROFESSIONELE ONTWIKKELING UNIEK IN LIMBURG COMMUNICATIE TEAMONTWIKKELING 2010/2011 COMPETENTIEGERICHT PERSOONLIJKE AANDACHT KORTDUREND EN EFFECTIEF HOOG RENDEMENT TRAININGEN MANAGEMENTVAARDIGHEDEN PROFESSIONELE ONTWIKKELING UNIEK IN LIMBURG COMMUNICATIE TEAMONTWIKKELING INHOUD

Nadere informatie

Aanbod trainingen 2006-2007

Aanbod trainingen 2006-2007 Aanbod trainingen 2006-2007 F-Act Training & Coaching Engelenstraat 19 6532 XL Nijmegen 024-8440900 / 06-25040123 info@f-act.com http://www.f-act.com Inhoudsopgave pagina De kenmerken van elke F-Act training

Nadere informatie

TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN. Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei

TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN. Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei Inhoud Trainingen met de focus op resultaat 2 Over ons: LE-EF is een

Nadere informatie

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan!

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Een praktische gids voor werkervaring Ian Lynch Ondersteund door het Lifelong Learning Project van de Europese Unie Ian Lynch 2012 Dit project werd gefinancierd

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Pim HR Scan. Zuiver Zorg. organisatie: adres: Waardenlaan 95 3345 PQ Poldervliet. Hoofd adm/hr Manager

Pim HR Scan. Zuiver Zorg. organisatie: adres: Waardenlaan 95 3345 PQ Poldervliet. Hoofd adm/hr Manager Pim HR Scan organisatie: Zuiver Zorg adres: Waardenlaan 95 3345 PQ Poldervliet contactpersoon: Karen Janzen Hoofd adm/hr Manager 1 contactinformatie: www.vraagpim.nl contact@vraagpim.nl drs. Math Hoenen

Nadere informatie

100% persoonlijke groei betekent... People-Management. Generatieve Communicatie Trainingen

100% persoonlijke groei betekent... People-Management. Generatieve Communicatie Trainingen 100% persoonlijke groei betekent... People-Management Generatieve Communicatie Trainingen ...200% Return On Investment People-Management Professioneel communiceren vereist persoonlijke groei Hoe vaak heeft

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011 dinsdag 23 augustus 2011 Basishoofdstuk Managementhoofdstuk Hoofdstuk Effectieve verkoop Hoofdstuk Persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk Interviews Inhoud Inleiding... 4 Overzicht... 5 Persoonlijke Stijl...

Nadere informatie

Competentiegericht trainen. Molijn Training. Trainingsaanbod

Competentiegericht trainen. Molijn Training. Trainingsaanbod Competentiegericht trainen Molijn Training Trainingsaanbod Het zijn niet de sterksten en ook niet de slimsten die overleven, maar degenen die zich het best aanpassen aan de veranderende omstandigheden

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 24-3-2014

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 24-3-2014 TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie Management Versie 24-3-14 Licentiehouder: Laan van Vlaanderen 323 66 WB Amsterdam Generated by Patent Number 5,551,88 INTRODUCTIE Dit TSI Persoonlijke Stijl & Motivatie

Nadere informatie

Frank Sample 06/01/2013 Persoonlijk Profiel

Frank Sample 06/01/2013 Persoonlijk Profiel Frank Sample 06/01/2013 Persoonlijk Profiel Basishoofdstuk Hoofdstuk over management Hoofdstuk over effectieve verkoop Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk over interviews Insights Discovery

Nadere informatie

LEIDERSCHAPSONDERZOEK: Peter Baas

LEIDERSCHAPSONDERZOEK: Peter Baas LEIDERSCHAPSONDERZOEK: Peter Baas Datum Persoonlijk & Vertrouwelijk Leiders hebben een visie: een lange termijn beeld van de organisatie, een merk, product, dienst of project. Deze visie geeft gestalte

Nadere informatie

het persoonlijk ontwikkelingsplan zestor

het persoonlijk ontwikkelingsplan zestor arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo Handreiking HET PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN ondersteuning bij de invoering van het Persoonlijk Ontwikkelingsplan 1 2 Handreiking HET PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN

Nadere informatie

Verbeter uw prestaties met de integrale Engagement Management Cyclus

Verbeter uw prestaties met de integrale Engagement Management Cyclus DE NON-PROFIT MANAGEMENT GIDS DEEL 1 Verbeter uw prestaties met de integrale Engagement Management Cyclus Waarom het tijdperk van CRM voorbij is! Non-profit organisaties zijn afhankelijk van lidmaatschappen

Nadere informatie

Voorbeeld Persoonlijk Profiel Insights Discovery

Voorbeeld Persoonlijk Profiel Insights Discovery Voorbeeld Persoonlijk Profiel Insights Discovery Xzellent training coaching Postbus 76 4797 ZH Willemstad 0800 444 5 666 info@xzellent.nl www.xzellent.nl PERSOONLIJKE GEGEVENS Frank Voorbeeld Coaching

Nadere informatie

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Inhoud Actie-overzicht bij plan van aanpak HRM 5 1. Inleiding 7 2. Visie 9 3. Positionering en verdere professionalisering unit HRM 11 3.1 Positionering HRM 11 3.2

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Software voor beslissingsondersteuning. leidingsaneringen. Evaluatie van praktijktesten bij waterbedrijven

Software voor beslissingsondersteuning. leidingsaneringen. Evaluatie van praktijktesten bij waterbedrijven Software voor beslissingsondersteuning bij leidingsaneringen Evaluatie van praktijktesten bij waterbedrijven BTO 2013.035 Mei 2013 Software voor beslissingsondersteuning bij ledingsaneringen Evaluatie

Nadere informatie

Customer Service & Customer Experience

Customer Service & Customer Experience Optimalisatie van Customer Service & Customer Experience NewRatio B.V. Copyright: Amsterdam NewRatio Office: / BiXyte Atrium - Strawinskylaan Datum: 3051-1077 05-02-2012 ZX Amsterdam Auteurs: Rotterdam

Nadere informatie

Teamrapport Sample Team

Teamrapport Sample Team Teamrapport Sample Team Afname: 0-meting Periode: januari 2013 - februari 2013 Inhoud Leeswijzer...3 Legenda...4 Team Performance Motivalent (TPM)...5 Samenvatting...7 Teamanalyse...10 Vervolgstappen...15

Nadere informatie

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt.

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. 2014 Het aanbod van Shared Ambition Inhoudsopgave Shared Ambition

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V.

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 18 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 1.1 ALGEMEEN... 4 1.2 DOELGROEP...

Nadere informatie

Op weg naar data-gedreven personeelsbeslissingen

Op weg naar data-gedreven personeelsbeslissingen Op weg naar data-gedreven personeelsbeslissingen AnalitiQs Quality in Research, Reporting & Analytics 0 "Iedere maand neemt Corporate diverse HR KPI's op in het rapport dat ze maken voor het management.

Nadere informatie