Klankbord 1, 16 dec t/m 19 jan e jaargang

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klankbord 1, 16 dec. 2012 t/m 19 jan. 2013 51 e jaargang"

Transcriptie

1 Klankbord 1, 16 dec t/m 19 jan e jaargang

2 Predikant Pastoraal medewerker Scriba Ledenadministratie en kerkelijk ontvanger Banknummer Kerkvoogdij Banknummer Diaconie Kostersgezin/sleuteladres en zaalreservering van De Hoeksteen Kerk, De Hoeksteen, De Schakel Website Klankbord redactie: Kopij inzenden Informatie Ds. A.B. Vroomans Kerkplein 2, 3297 AX Puttershoek Pastorie: Mobiel: (voor noodgevallen) Telefonisch spreekuur van uur van maandag tot donderdag. Pastoraal inloopspreekuur in de pastorie maandag van uur. Voor iedereen die een praatje wil met de predikant van hart tot hart staat de koffie (of thee) in de pastorie klaar. Dhr. P. Reedijk Hazelaarstraat 68, 3297 XL Puttershoek Mw. C. Kuipers Schouteneinde 55, 3297 AS Puttershoek Dhr. G.A.J. Tiesema Eikenlaan 11, 3297 XA Puttershoek Fam. M. v.d. Kolk Margrietstraat 4, 3297 CG Puttershoek Kerkplein 1, Kerkplein 3, Arent van Lierstraat Leny van Kleef, Monique Gielen, Samantha Janssens t/m maandag 31 december 2012, uur per of bij Samantha Janssens, Jasmijnstraat 4 Voor vragen Bezorging volgend nummer: 14 t/m 17 januari 2013 Vragen over bezorging Kerkelijk Bureau Eikenlaan Kopij die niet op tijd binnen is of waarvan de afzender anoniem is, kan niet worden verwerkt. 2

3 Kerkdiensten 16 dec. 3 e advent uur Ds. A.B. Vroomans Organist: Dhr. N. van Oudheusden Oppas: Mw. N v/d Steen - Mw. H. Meijer Emily Kornaat Zondagssch/kdnd: Kl: Kalinka, M: Winny, Gr: Jan uur Ds. E.J.N. uit Kronenburg uit H.I. Ambacht Organist: Dhr. N. van Oudheusden Dienstcollecten: Diaconie Deurcollecten: Onderhoud gebouwen 21 dec uur Kerstliederen zingen op het Maximaplein m.m.v. Maasmuziek Zie verderop in Klankbord. 23 dec. 4 e advent uur Ds. S. van den Oever uit Yerseke Organist: Dhr. H. Mannee Oppas: Mw. A. Plaisier Mw. D. van Eck Jolanda v. Zessen Zondagssch/kdnd: Kl: Nadine, M: Leonie, Gr: Heleen uur Ds. G van den Berg uit Klaaswaal Organist: Dhr. H. Mannee Dienstcollecten: Kerk en Eredienst Deurcollecten: Pastoraat eigen gemeente uur Zondagavondzang in kerstsfeer te Gereformeerde kerk m.m.v. Chr. Gem. zangver. Asaf olv. Adri Poortvliet 24 dec. Kerstnachtdienst uur Ds. A.B. Vroomans Organist: Deurcollecten: Dhr. H. Mannee Evangelisatie 3

4 25 dec. 1 e Kerstdag uur Ds. A.B. Vroomans Organist: Dhr. N. van Oudheusden Oppas: Mw. P. Bos Mw. De Geus Louise Bijl Zondagssch/kdnd: Kl: Gerda, M: Annelies, Gr: GEEN Dienstcollecte: Kerk en Eredienst Deurcollecte: Kinderen in de Knel uur Kerstfeest zondagsschool/kindernevendienst Dienstcollecte: Bepaald door de Hervormde Jeugdraad 30 dec uur Ds. P. Hoogendam uit Bergschenhoek Organist: Dhr. H. Mannee Oppas: Mw. T. Prins Mw. G. v. Oudheusden Annelies Groeneweg Zondagssch/kdnd: Kl: Kalinka, M: Tineke, Gr: Evelien Dienstcollecten: Deurcollecten: uur geen dienst Kerk en Eredienst Verwarming kerk 31 dec. Oudejaarsavond uur Ds. A.B. Vroomans Organist: Dhr. N. van Oudheusden Dienstcollecten: Kerk en Eredienst Deurcollecten: Eindejaarscollecte 1 jan. Nieuwjaarsochtend uur Ds. A.B. Vroomans Organist: Dhr. H. Mannee Oppas: Mw. A. Plaisier Dienstcollecten: Kerk en Eredienst Deurcollecten: Onderhoud groenvoorziening Koffie/thee/limonade drinken na de dienst 2 en 3 jan. Woestijnfeest voor de kinderen Zie Klankbord voor verder informatie! 4

5 6 jan uur Ds. D.G. van Noordennen uit H.I. Ambacht Organist: Dhr. H. Mannee Oppas: Mw. A. v. Zessen Mw. H. Meijer Ellen Janssens Zondagssch/kdnd: Kl: Nadine, M: Shosannah, Gr: Jan uur Ds. G.J. van Beek uit Ridderkerk Organist: Dhr. H. Mannee Dienstcollecten: Kerk en Eredienst Deurcollecten: Diaconie 13 jan uur Ds. A.B. Vroomans Organist: Dhr. N. van Oudheusden Oppas: Mw. I. Groeneweg Mw. D. van Eck Lianne de Haan Zondagssch/kdnd: Kl: Gerda, M: Leonie, Gr: Heleen uur Ds. C.H. Wesdorp uit Zoetermeer Organist: Dhr. N. van Oudheusden Dienstcollecten: Kerk en Eredienst Deurcollecten: Verwarming/verlichting gebouwen 20 jan uur Viering Heilig Avondmaal Ds. A.B. Vroomans Organist: Dhr. H. Mannee Oppas: Mw. P. Bos Mw. N. v/d Steen Syham v. Zessen Zondagssch/kdnd: Kl: Kalinka, M: Annelies, Gr: Evelien uur Heilig Avondmaal Huys te Hoecke Ds. F.L. Renes uur Voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal Ds. A.B. Vroomans Organist: Dhr. H. Mannee Bekercollecten: Deurcollecten: Oecumene 23 jan. Dienst: Gebed voor Eenheid van de kerken uur zie verder Klankbord 5

6 Meditatie Kerstmeditatie 2012 Johannes de Doper beschouw ik persoonlijk als een van de meest intrigerende figuren in het Nieuwe Testament. De grootste onder de profeten, volgens Jezus, maar de kleinste in het koninkrijk van God. Er is geen enkele profeet die zo goed de komst van Jezus in de wereld heeft voorzien. Maar tegelijk ook iemand die het aan het verkeerde eind had met betrekking tot de betekenis van Jezus komst in de wereld. In Lucas 3:17 getuigt Johannes over Jezus: Hij (Jezus) houdt de wan in zijn hand om de dorsvloer te reinigen, het graan zal hij bijeenbrengen in zijn schuur en het kaf in onblusbaar vuur verbranden. Volgens Johannes de Doper is Jezus erop uit om alles te veranderen te vuur en te zwaard. Jezus zal optreden als een generaal met een grote legermacht. Jezus zal de mensen wannen om zo het kaf van het koren 6

7 te scheiden. Jezus zal rondgaan als een scherprechter op aarde, een man met het zwaard. De Messias komt om de wereld te reinigen van al het onrecht met vuur. Aldus Johannes de Doper. Maar is dat nu ook wat we zien in hoe Jezus in de wereld rondgaat? Jezus geneest zieken. Jezus maakt aan armen het goede nieuws bekend. Op Jezus rust de Geest van de Heer. Hij is gezalfd. Blinden krijgen herstel van hun zicht en onderdrukten hun vrijheid terug. Jezus geneest zonden en de verlamde kan weer lopen. En als absoluut hoogtepunt van Jezus handelen: hij wekt de zoon op van de weduwe in Naïn. We zien Jezus tijdens Zijn leven niet rondtrekken met een zwaard in de hand. We horen Hem wel preken in stevige taal. Oproepen tot bekering. Om het klassiek te zeggen: hij spaart de roede van zijn mond niet. Maar wannen zoals Johannes bedoelt, rondgaan met een onblusbaar vuur en het zwaard, dat zien we Hem niet doen. Het tegenovergestelde zelfs: Hij komt met vrede. En toch kan ik mij heel goed verplaatsen in wat blijkbaar het verlangen van Johannes de Doper was. Ik kan het me zo goed voorstellen dat je verlangt naar een Messias die met een zwaard rondgaat en het kwaad er uitslaat. Die met een onblusbaar vuur het kaf doet verteren. Er is zoveel kaf. Zoveel wat beter verbrand kan worden. Daar hoef ik geen voorbeelden van te noemen. Toch? Het zou zomaar ook iets in onszelf kunnen zijn dat gewand zou moeten worden. Maar juist het feit dat Jezus anders is, God anders is, dan dat we als mensen bedenken: dat is nu kerst. God kan op alle mogelijke manieren invloed uitoefenen op de aarde. Hij heeft dat ook gedaan. God kan straf uitdelen, kastijden, als geen andere. Plagen, hij draait zijn hand er niet voor om, een zondvloed, zo gebeurd. Maar met Jezus gebeurt er iets totaal anders. Van een andere orde. En het is iets heel eenvoudigs, het gebeurt elke dag, en tegelijk is het zo iets bijzonders, zo iets speciaals. Maria is zwanger. En ze bevalt van een prachtige zoon. 7

8 En de hele wereld wordt herschapen. Met een enkel kind kan God alles nieuw maken. En er is geen plaats in de wereld voor dit kind. Want mensen hechten er niet zoveel geloof meer aan dat de wereld morgen beter kan worden door liefde. Door een geboorte. Ze denken dat je daar vuur voor nodig hebt. Dit kind is niet geboren met een zwaard in de hand. Maar het ligt in de armen van zijn moeder. Angst? Vuur? De herders schrikken wel, maar de engelen weten het: wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. En dan niet naar menselijk inzicht, maar naar het inzicht van God. Niet naar de weg zoals we als mensen altijd gaan: de weg van strijd. Maar naar de weg van God: de weg van vrede. Ik kan er niet over uit wat een geweldige groot iets dat simpele feit is. Johannes die meent dat er met Jezus nu een generaal zal komen met een groot leger. En het leger dat er komt is een leger van engelen! Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft. Johannes die meent dat de wan in zijn hand is. Maar zijn handen zijn niet om te grijpen maar om te openen. Zijn hart klopt niet van vuur maar van bewogenheid voor mensen. En het is eigenlijk heel eenvoudig te zien. 8

9 In die voederbak ligt een baby. Hulpeloos en klein, het kan nog geen uur zonder zijn moeder. Vertederend. Maar oh zo teer, zo broos is het leven. Het kan geknakt worden. Maar het is een nieuw begin van leven. God die het opnieuw doet: alles maak ik nieuw! En dat is nu kerst. Het licht is in de wereld gekomen met dit kind. En niet de duisternis. En is dat met de geboorte van een baby niet altijd zo? Op een bepaalde manier is er dus wel vuur. Maar dan niet het verterende soort, maar het hartverwarmende. Het vuur van bewogenheid voor mensen. Aan dit kind kan je zien: God houdt van jou en mij net zoveel als van dit kind. Hij zal het voor eeuwig nooit loslaten. Afgelopen week werd de kerk schoongemaakt door twee poetsers in topvorm. Geen stofje was veilig. Ik ging ze even bezoeken. Dat doe ik wel vaker. Dit soort werk wordt vaak niet gezien, het gebeurd als iedereen aan zijn of haar eigen werk bezig is, maar een kerk waar het stoffig is wordt zelf ook als snel stoffig. Als u begrijpt wat ik bedoel. Het helpt als je bij binnenkomst de frisse lucht van allesreiniger ruikt. Het helpt als je niet op de banken kan schrijven maar schoon en fris kan aanschuiven. Daar ben ik gevoelig voor. Tegen een van hen zei ik: ik moet de kerstmeditatie schrijven voor het klankbord. Waar zou ik het dit jaar over hebben? En het antwoord: Geboorte. Dat vind ik zo mooi. En dat is het ook. Want dan wordt alles nieuw. Dan ligt er een nieuwe kans. Dat is de essentie van kerst. Ik wens u gezegende kerstdagen toe. Genietend van elkaar, de feestelijkheden en vooral van het licht van de Heer. Amen Ds. Vroomans 9

10 Meditatie De meditatie hoe ontstaat zo n ding? In mijn geval is dat gauw verteld. Een blik op het rooster leert mij dat dit klankbord kort voor kerst uitkomt en het onderwerp liefst geval kerst gerelateerd moet zijn. Verder is het een kwestie van broeden: hoe verbind ik kerst met wat mijzelf op dit moment vooral bezighoudt. Tsja, wat houdt mij bezig? Onder andere de vraag waarom het geloof in theorie het allerbelangrijkste voor mij is, maar in de praktijk ergens helemaal achteraan komt, na werk voor levensonderhoud, klussen thuis, relaxen bij het houtvuur enz. Eén geluk heb ik nog: omdat ik ouderling ben, heb ik de roeping regelmatig bezig te zijn met medemensen en de rol die het geloof in hun en mijn leven speelt. In ieder geval heeft 45 jaar leven mij geleerd dat het onderhouden van een relatie met God niet vanzelf gaat, niet natuurlijk is. De mens mag dan wel ongeneselijk religieus zijn, de dienst aan de enige Levende God gaat toch in tegen onze/mijn wil, anders gezegd tegen mijn vlees. Een dergelijk mechanisme is trouwens niet nieuw, het hele OT staat vol met geschiedenissen waarin het uitverkoren volk hardnekkig afdwaalt van zijn God en de afgoden achterna hobbelt. Dan klinkt daar, in datzelfde OT, ineens de kreet effent in de wildernis een weg voor onze God. Dit citaat uit Jesaja wordt zo n 500 jaar later in het NT, in Lucas 3:4 om precies te zijn, op Johannes de Doper, de wegbereider van Jezus, toegepast. Verderop in dat hoofdstuk staat in kort bestek hoe je Gods pad kunt effenen. Nu zitten we ineens dicht bij kerst. Een kind geboren, noem hem Immanuël, God met ons. Noem hem Jezus, want Hij verlost zijn volk van zonden. Bereid je voor op zijn komst. Peinzend over de vraag waarom velen de kerk, ook hier in hervormd Puttershoek, voor gezien houden, over de teruglopende financiële ruimte, en ook, jawel, over mijn eigen lauwheid, kom ik uiteindelijk weer terug bij hetzelfde punt: hoe kunnen wij, kan ik het tij keren, kunnen we weer groeien, bloeien, (meer) vruchten voortbrengen? Of, hoe effenen we het pad voor God. 10

11 Ongetwijfeld zijn op die vraag verschillende antwoorden te geven. Tijdens het broedproces over dit onderwerp moest ik denken aan een tekst die ongeveer luidt Zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Het heeft even geduurd, maar met behulp van een concordantie heb ik uiteindelijk gevonden waar dat staat. Hebreeën 11:6 is de vindplaats, misschien een idee om het even op te zoeken? Maar, wat is geloof nou precies? Geloof heeft voor mij te maken met het doen van dingen waarvan je niet weet hoe het afloopt. Zie bijv. Abraham, die zomaar op pad ging, naar aanleiding van een Stem. Of Petrus, die het waagde op volle zee overboord te stappen. Geloof is altijd een waagstuk. En het pakt altijd anders uit dan je denkt. Het begint met horen en doen. Om dit wat dichterbij te brengen even 2 voorbeeldjes. Ene zekere Jan besluit, na het horen van een preek over het geven van een 10e van je inkomsten, de geloofsdaad bij het woord te voegen en concreet elke maand een substantiële overschrijving te doen. Daarvoor moet hij wel bepaalde dingen laten, wintersporten is er niet meer bij, en nog wat kleinigheden. Na verloop van een goed jaar krijgt hij geheel onverwacht een erfenis van een ver familielid in de schoot geworpen. Zijn geloof stijgt met stip. Nadat zijn auto in de soep is gelopen, krijgt hij van een wildvreemde voor een prikkie een waardige vervanger aangeboden. Deze onverwachte giften worden uiteraard gewetensvol ingezet voor het koninkrijk van God. Hij weet zich gezegend om te zegenen. Een kleine meid is haar pop kwijt. Vol ontferming stelt Jan voor om te bidden, en ook hierin wordt hij niet teleurgesteld. En als iemand na gebed van zijn migraineklachten wordt bevrijd, moet Jan huilen van dankbaarheid. God is goed en het geloof verzet bergen! Dan voelt hij in z n binnenste een stem. huur een zaal en organiseer een genezingsbijeenkomst. De stem laat zich niet tot zwijgen brengen, laat hem niet met rust. Nachten worden doorwaakt doorgebracht. Dit is niet leuk meer! Wat zouden de ouderlingen zeggen? Wat als het flopt? Hoe reageert de familie hoongelach, wantrouwen, dwangverpleging? In zijn nachtmerries ziet hij zichzelf staan voor het bijna lege zaaltje, het zweet op de kop en met een droge mond. Dit is niet leuk meer! Dit is eng! Dit is nooit de bedoeling geweest! Dan Piet. Hij heeft dezelfde preek gehoord, en heeft identiek gehandeld. Kort daarna loopt zijn auto in de prak. Dus zal hij zijn pastorale bezoekjes per fiets moeten doen. Hij verliest zijn baan en komt niet aan ander werk. Zijn tv geeft de geest (dat zou je nog als zegen kunnen zien ) en 11

12 uiteindelijk moet hij zijn huis verkopen. Een dodelijke ziekte openbaart zich. Zijn vrouw vraagt zich af of het handig is om geld te blijven geven aan een God die stank tot dank geeft. Als iemand hem zegt dat hij, kijkend naar zijn omstandigheden geen reden ziet om te gaan geloven, antwoordt hij eenvoudig ik ervaar soms niks van God en het is allemaal niet leuk, maar toch is Hij mij alles waard want Hij heeft ALLES gegeven! Tot zover 2 van de vele mogelijkheden. Wij weten van tevoren nooit hoe het zal lopen. Tussen haakjes, in wiens schoenen zou u eigenlijk het liefst staan? Geloven is een daad. Het is gehoorzaamheid. Horen en doen. Het is eng, want het zal je leven veranderen. Geloven betekent automatisch ook groeien. Verantwoordelijkheden nemen toe, uitdagingen en onmogelijkheden ook. Geloven doe je er niet eventjes bij. Het eist je op, een liefdesoffer. Het is de weg bereiden voor de komende Koning. Denk altijd aan Jezus. Hij vond niet echt een gebaande weg bij Zijn eerste komst. Uiteindelijk is Hij het Zelf! Mijn gebed: Heer, of ik nu Jan, Piet of Goof heet, help mij geloven! Om voor U en naasten een gebaande weg te mogen zijn. Goof Gravendeel Alpha-cursus Ook in 2013 willen wij weer een Alfacursus houden, al weer voor de 9 e keer in Puttershoek. Wilt u meer informatie? Op kunt u vinden wat een Alfacursus inhoudt, of bel gerust even naar een van onderstaande teamleden: Koos van Oudheusden of Leen Spaans en/of

13 We kijken terug op een geslaagde gemeenteavond op 26 november waar wij onze bezorgdheid over de financiën van onze gemeente met u hebben gedeeld. De opkomst was groot, evenals de betrokkenheid. In een volgend Klankbord vindt u een verslag van deze avond, incl. vragen en antwoorden die zijn besproken. Omdat we onze financiële zorgen met de hele gemeente willen delen, hierbij een samenvatting van de belangrijkste feiten: sinds 2008 zijn elk jaar de inkomsten lager dan de uitgaven (vanaf 2013 zijn de gegevens afkomstig uit meerjarenprognose): Ontwikkeling inkomsten en uitgaven Inkomsten Uitgaven dus sinds 2008 dalen elk jaar onze reserves (vanaf 2013 zijn de gegevens afkomstig uit meerjarenprognose): Gemeenteavond financiële ontwikkeling Reserves eis PKN minimum reserve Reserves

14 de reserves naderen het minimum van de PKN voorwaarde aan een gemeente met een fulltime predikant, zoals de onze. de reserves zijn niet ruim voldoende, maar op dit moment juist genoeg voor de PKN en te klein om in de toekomst de gebouwen te kunnen onderhouden. vanaf dit moment is het noodzakelijk dat de balans tussen inkomsten en uitgaven wordt hersteld omdat de helft van de inkomsten uit de actie Kerkbalans komt, wordt iedereen gevraagd om een verhoging van de bijdrage. Concrete informatie hierover volgt in de begeleidende brief die u binnenkort ontvangt en in het volgende Klankbord. de hele presentatie vindt u op onze website Voor vragen kunt u altijd terecht bij een van de kerkrentmeesters Namens de commissie geldwerving, Jaco van der Zwaal Van het college van Kerkrentmeesters Op 1 november mochten wij tijdens onze maandelijkse vergadering Annie Vlasblom namens de rommelmarkt commissie welkom heten. Tijdens de bespreking waarin wij diverse zaken rondom de rommelmarkt ter tafel kwamen, werd het college verrast door een symbolische cheque van de commissie ter waarde van Dit bedrag zal worden gebruikt om te onderhoudswerkzaamheden aan het schilderwerk, dakbedekking (lood) en het voegwerk van de kerk. Ook zal een deel worden besteed ten behoeve van de aanstaande vervanging van de CV ketels in het kerkgebouw. We mogen ons gezegend weten met, en zijn uiteraard zeer dankbaar over, de inzet van deze vrijwilligers voor onze gemeente. Namens het college van kerkrentmeesters, Eberhard van Nieuwenhuijsen 14

15 Collecten Collecten tijdens de diensten: Bekercollecte H.A.maal /Transport Dorcas 1.038, Kerk en Eredienst 347, Kerk en Eredienst 298, Bekercoll. H.A.maal/H.t.H/Dorcas 98, Kerk en Eredienst 249, Diaconie 310,55 Deurcollecten: Kringwerk 216, Kerk in actie-zending 282, Dankstondcollecte 596, Kerk in actie - diaconaat 230, Kerkvoogdij 246,50 Deurbussen: Zendingsbussen oktober 136, Jeugdwerkbussen oktober 99,53 Giften: (via kerkenkas, bank en giro in periode 22 oktober t/m. 21 november) Kerk ,20 Bloemen 5,00 Hulpfonds mevr. De Jonge 10,00 Dankoffer 135,00 Diaconie 250,00 Dorcas 225,00 Sudan 94,50 Verwarming 50,00 3 busjes dorp 71,50 Kerkbalans: per 20 november 2012 Toezeggingen ,00 Nog te ontvangen 4.636,00 15

16 Hebt U uw bijdrage voor KERKBALANS 2012 al betaald??? Graag uw betaling voor het einde van het jaar!!!!!!! G.A.J. Tiesema, Kerkelijk ontvanger Nieuws van de Oecumenische Werkgroep De eerste avond die de oecumenische werkgroep heeft georganiseerd, met als onderwerp De klassieke protestantse liturgie, is gehouden op 14 november jl. Mevr. Vree heeft ons boeiend kunnen vertellen over het ontstaan en de ontwikkeling van de liturgie zoals we die o.a. in onze kerk gebruiken. De eerstvolgende avond over het onderwerp Liturgie zal plaats vinden op 16 januari in De Hoeksteen. De spreker op deze avond met als subonderwerp De moderne protestantse liturgie, zal ds. A.W. Kuipers uit Rotterdam zijn. Ds. Kuipers maakt deel uit van het team voor Diaconale en Missionaire arbeid in het Laurens Kwartier (sinds 1996) in de binnenstad van Rotterdam. Het lijkt ons goed te, wat in gemeenten van een iets andere modaliteit dan de onze, gebeurt en wordt beleefd in liturgische zin. We hopen dan ook voor deze avond op een goede opkomst, ook vanuit onze Hervormde gemeente. We zullen de avond beginnen om uur. Verder zal er op woensdag 23 januari 2013 een dienst worden gehouden in onze kerk ter gelegenheid van de week van Gebed voor de Eenheid van de Kerken. Ieder jaar is er zo n gebedsdienst en wordt deze afwisselend gehouden in één van de deelnemende kerken van Puttershoek en Maasdam. Deze keer zal dat in ons kerkgebouw zijn, aanvang uur. De bedoeling is dat alle vier de voorgangers van genoemde gemeenten een aandeel in de dienst zullen hebben. Ik heb het alle jaren als bijzonder ervaren met mede-gelovigen en hun voorgangers van andere gemeenten zo samen een dienst te beleven met zo n belangrijk thema. Hopelijk tot ziens bij één of beide genoemde bijeenkomsten, J. Kuipers Versendaal, Lid Oecumenische Werkgroep Puttershoek /Maasdam 16

17 Van de Diaconie Zim-tijd is extra duur..! Krijgt u deze maand ook weer kalenders en agenda s die u toch niet gaat gebruiken? In Zimbabwe zijn ze bijna niet te krijgen en zijn ze dus meer dan welkom. Geef ze daarom af aan één van de diakenen. Eén van onze oud-diakenen zal er voor zorgen dat ze een goede bestemming krijgen. Alvast heel erg bedankt! De Diakenen Tijdens onze laatste vergadering van dit jaar hebben we de novemberlijst weer vastgesteld. Wij zijn dankbaar dat wij nog steeds naar aanleiding van binnenkomende verzoeken van diverse instellingen een gift over kunnen maken. De penningmeester zal in het volgende Klankbord hierover verslag doen. De deurcollecte van 1 e Kerstdag is voor Kerk in Actie en bestemd voor Kinderen in de knel, dit keer voor de straatkinderen in Uganda. Met kerst zijn we graag op een plaats waar we ons thuis voelen. We vieren de geboorte van Jezus en genieten van samenzijn met onze familie of vrienden. In Kampala, de hoofdstad van Uganda, leven duizenden kinderen elke dag op straat, op zoek naar eten en een slaapplaats. Ook 17

18 met kerst. Dwelling Places is een organisatie die straatkinderen een thuis biedt: een veilige plaats om te slapen, te eten en naar school te gaan. Waar dat kan, probeert Dwelling Places hen te herenigen met hun families. Veel van deze kinderen hebben te maken gehad met geweld, misbruik of zijn in de steek gelaten. Ze verlangen naar mensen die hen liefhebben en een plaats waar het veilig is. Doet u ook dit keer weer mee! Namens de diaconie Tineke van Horssen Een heerlijk bakje koffie in de Schakel! Helaas is onze professioneel koffiezetapparaat duidelijk aan vervanging toe. Ons oude getrouwe koffiezetter was een schenking vanuit een bedrijf. Wij zijn op zoek naar een groot koffiezetapparaat. Weet u iets, laat het ons weten! of bel Zoals wij in het vorige Klankbord gezegd hebben gaat er aankomend jaar een groepje jongeren mee met een project van World Servants. De groep is sinds het vorige Klankbord iets veranderd. De groep die mee zal gaan bestaat nu uit: Frank Janssens, Bart den Hoed, Petra Commijs, Jan Commijs en en Martijn Meuzelaar. Het project waar we aan meedoen is in een dorpje op de grens van Roemenië en Hongarije. We gaan daar een kleuterschool bouwen. Om mee te mogen met dit project moeten we in totaal 7000,- ophalen ( 1400,- per persoon). Daarom zijn we begonnen met acties te voeren. Onze eerste actie was in Maasdam, op de rommelmarkt. We hebben daar cakejes en kaarsjes verkocht, ook was er voor de kinderen een grabbelton. We hadden in de ochtend al snel al onze cakejes verkocht en de grabbelton was ook bijna leeg gegrabbeld. Deze actie heeft een mooi bedrag opgeleverd van 90,-. Maar met het geld wat we hebben opgehaald zijn we er nog niet. We moeten meer ophalen om met dit project mee te mogen, daarom kunt u van ons de komende tijd meer 18

19 acties verwachten. We hebben ook de vraag aan u of u uw statiegeldbonnetjes zou willen bewaren en aan een van de leden van de World Servants groep zou willen geven. Wij zijn erg blij als u dit kan doen, aangezien we veel geld nodig hebben. Wilt u geld doneren dan kunt u dit storten op het speciaal geopende rekeningnummer: t.n.v. M.Meuzelaar eo. De World Servants groep (Frank Janssens, Bart den Hoed, Petra Commijs, Jan Commijs en en Martijn Meuzelaar) Wilt u meer informatie over onze acties? Vind ons leuk op facebook: Met vriendelijke groet, Martijn Meuzelaar Kindervakantiefeest Woestijnfeest voor kinderen! Hoe kunnen we het verzinnen zo vlak voor kerst? Iedereen denkt aan sneeuw, lichtjes, de warme gloed van vuur, en wij beginnen een woestijnfeestje. Tja, hoe kwamen we erop? Dat maakt niet uit. Waar het om gaat is dat we met dit feestje willen laten zien aan kinderen dat God altijd een nieuw begin met je kunt en wil maken, zoals ook de kerstmeditatie schrijft. En daarom willen we alle kinderen uitnodigen om naar dit feestje te komen. Op woensdag 2 januari van 10 tot 12 uur en donderdag 3 januari van 10 uur tot zijn de kinderen welkom. Er staan leuke onderdelen op het programma en voor de donderdag is het verstandig als je in een warme jas met sjaal en muts en wanten op komt dagen, want voor een deel van het programma gaan we even naar buiten. Meteen willen we een oproepje doen voor alle mensen die op de een of andere manier willen helpen. We hebben nog genoeg vrijwilligers nodig, dus schroom niet om u aan te melden. Dit kan bij Annemarie de Haan of Shosannah Vroomans. Voor ouders die willen helpen maar nog heel kleine kindjes hebben, daar is oppas voor geregeld. 19

20 Het zou fijn zijn als we van te voren een beeld hebben van hoeveel kinderen er zullen komen. Je kan je daarom opgeven via de (of telefonisch) op Maar mocht je pas op het laatste moment besluiten om te komen, dan ben je ook van harte welkom. Graag zien we veel kinderen (en veel vrijwilligers) op 2 en 3 januari voor het Woestijnfeest! JOR Ha allemaal, Als jullie dit lezen dan staan we aan het begin van de JOR YOUNG kerstvakantie. 15 december is onze laatste avond en staat koken voor elkaar centraal. Hier lees je alweer de informatie voor januari. Op 5 januari staat de avond natuurlijk helemaal in het teken van de nieuwjaarswensen. Om uur gaan we daarna met de JOR proosten op het nieuw jaar. Op 12 januari wordt het winter in De Schakel. Waar denk jij aan bij winter? Precies, daar gaan we dus iets mee doen. En dan wordt het spannend. Wie wint er deze avond? Ken je al die spelletjes nog van minute to win it? Oefen thuis maar vast, zodat jij 19 januari de winnaar wordt! We hopen jullie op één van de avonden te zien. En check tussendoor de website! Groetjes, Dijanne, Gert, Jacolien, Alwin, Cees en Barbara JOR Ster, Stars Ook bij Jor denken we deze maand na over sterren. In de maand december bezoeken we onder andere de sterrenwacht in Dordrecht. Natuurlijk houden we ook ons jaarlijkse Kerstgourmet. Dat wil natuurlijk niemand missen dus geef je snel op! Ook gaan we net als vorig jaar weer 20

21 naar de kerstnachtdienst. Dit jaar ziet u ons niet in de Puttershoekse Kerk, maar gaan we met z'n allen naar Maasdam. Zoals u weet zitten er op de JOR vele Maasdamse jeugd. In Maasdamse kerstnachtdienst zal de collecte gaan naar het World Servants project, dus we zullen ons gezicht daar zeker laten zien. Toast Na een welverdiende kerstvakantie zullen we de vuurkorf inwijden. Deze vuurkorf is geheel zelf gemaakt door de enthousiaste JOR-jeugd. Natuurlijk wordt hij aan een grondige inspectie onderworpen. Mocht hij niet veilig zijn dan houden wij het bij de oude vuurkorf. Op de eerste avond van het nieuwe jaar toasten we met Jor Young jeugd en natuurlijk met elkaar. In het nieuwe jaar krijgt ook de Jor jeugd weer de mogelijkheid om eigen avonden te organiseren. November De maand november begon spetterend met een drukbezochte lasergame avond. Zowel de jeugd als de vaders en andere autorijders hebben het zeer naar hun zin gehad. Ook hadden we deze maand het over Woorden. De bond tegen vloeken was een avond bij ons bezoek om te discussiëren over woordgebruik. Verder was er een positieve strijd bij het tafeltennistoernooi. Nieuwtje Daarnaast hebben we ook nog een nieuwtje; onze Mariska draagt haar taak als voorzitter per 1 januari over aan de nieuwe enthousiaste voorzitter Sander Meijer. Sander die de afgelopen jaren na zijn jeugdlid ook leiding werd en lange tijd de penningmeester is, is al stiekem op allerlei fronten begonnen aan zijn voorzitterschap. Dus we hebben alle vertrouwen dat deze overgang naadloos zal verlopen. Mariska zal tot einde seizoen Sander ondersteunen en daarna zal zij stoppen met JOR en zich gaan richten op de Secretariaatsfunctie van de hervormde Jeugdraad. Elders in dit Klankbord zien jullie dan ook een vacature voor jeugdleider. Tot JOR P.S. heb jij toch al het Hemelvaart weekend in je agenda geblokkeerd voor het JOR Kamp? 21

22 EMMA Als U dit leest is de kerstmarkt al geweest, evenals onze sinterklaasviering. In het volgende Klankbord leest U wel hoe het ons is vergaan. Verder hebben wij op de vereniging besloten om dit jaar geen eigen kerstviering te organiseren. Dit zou op dezelfde dag vallen (19/12) als de kerstviering voor 50+. Een dag eerder of een dag later was geen optie vanwege vieringen van de ANBO en het Huys te Hoecke. We gaan dus met alle EMMA-leden s middags 19 december naar de viering (door de HVD + de diaconie) bestemd voor oudere gemeenteleden. Het nieuwe jaar hopen wij te beginnen op 9 januari Dit wordt een Nieuwjaarsbijeenkomst. Op deze avond nodigen wij ook gasten uit omdat we dit nu niet met kerst kunnen doen. Wij wensen u allen gezegende feestdagen en een gelukkig Namens het bestuur en de leden, T.Gravendeel (tel: / ) Commissie Geldwerving Het doet ons goed om u hier te kunnen melden dat de opbrengst van de dankstond-collecte in 2012 hoger was dan deze collecte in 2011.Op het moment van indienen van deze kopij is de voorlopige stand voor 2012 een ontvangen bedrag van Ter vergelijking: In 2011 was dit een bedrag van 6.484, met andere woorden een stijging van ca. 2.7 %. Hieruit blijkt dat er bij u toch ook dankbaarheid is ondanks alle problemen die er zijn, niet alleen landelijk, maar ook in Puttershoek. Ook onze dank hiervoor. Daartegenover is het toch ook wel jammer dat de Aktie Kerkbalans 2012 nog hiaten vertoont. Ondanks de door hen begin 2012 gedane toezegging zijn er helaas nog steeds gemeenteleden die hun belofte niet zijn nagekomen. U kent toch ook het (oude) gezegde: Belofte maakt schuld! Zoals bekend staat onze kerk het komende jaar een flinke investering te wachten in verband met de vervanging van de verwarmingsketel. Wij hopen daarom van harte dat iedereen zijn/haar eerder gedane belofte 22

23 alsnog wil nakomen. Dit helpt ons het tekort voor 2012 niet nog meer te laten oplopen. Wij rekenen op u! Namens de commissie geldwerving, Cor Groenendijk Informatie Zingen met kerst! Kerst, muziek en zang horen bij elkaar, het roept het gevoel op van "vroeger", van gezelligheid, van samenzijn. Om iedereen te laten horen dat het kerst is organiseren we samen met de gereformeerde kerk "zingen met kerst". Op vrijdagavond 21 december om uur zingen we op het Maximaplein onder begeleiding van diverse muzikanten van Maasmuziek enkele kerstliederen. Daarnaast zal ds. Vroomans het kerstevangelie vertellen. We hopen met veel mensen te zijn, zodat het een groot geluid mag zijn. Het evangelisatieplatform Avondmaalsliturgie Bij het samenstellen van het programma voor de jaarlijkse traditionele Zondagavondzang in Kerstsfeer realiseer ik mij, dat een jaar snel voorbij kan gaan. Maar ook nu is het bijna weer zover: Zondagavond 23 december om uur gaan we zingen in de Gereformeerde kerk te Puttershoek over de geboorte van Christus en Zijn komst naar deze aarde. Wij prijzen ons gelukkig dat ook deze avond weer medewerking wordt verleend door de Chr. Gem. Zangver. Asaf. Zolang de orgelcommissie deze avond al organiseert, was dit koor aanwezig, ik zou zeggen: bijna niet meer weg te denken. We hopen dat u in de gelegenheid bent om deze samenzangavond aanwezig te zijn, want het programma bestaat uit prachtige (kerst)liederen soms in combinatie met Asaf. Wat kan dat mooi zijn: het zingen van kerstliederen met elkaar. 23

24 Ook het koor zal enige liederen zingen uit hun kerstrepertoire. Vorige keer was de kerkzaal geheel gevuld, er moesten zelfs stoelen bij! We hopen eigenlijk weer op zo n grote opkomst. Mochten de weersomstandigheden twijfelachtig zijn (sneeuw, mist of gladheid): mag u bellen voor informatie: Na uur of na uur: We willen u hartelijk uitnodigen deze avond bij te wonen. We besluiten dit bericht met het thema als oproep naar u toe: Komt allen tezamen, jubelend van vreugde Namens de Orgelcommissie, Adri Poortvliet Rommelmarktnieuws Wij zoeken vrijwilligers voor het bezorgen van onze rommelmarktkalender en tevens zoeken wij vrijwilligers om ons team te versterken. Het werk is heel gezellig en de sfeer onderling is leuk, alle hulp is welkom. U kunt zich opgeven bij Annie Vlasblom telefoon: Bij voorbaat onze hartelijke dank en zoals u weet, het is voor het goede doel, kerk en gebouwen. Namens het rommelmarktteam, wensen wij u gezegende feestdagen. An Klinge Agenda KINDEROPPPAS ZONDAGSSCHOOL / KINDERNEVENDIENST Tijdens de ochtenddienst, in De Hoeksteen. Voor kinderen van 0 t/m 3 jaar Basisschoolgroepen 1-3 en 4-5 Tijdens de preek tot het einde van de dienst in De Hoeksteen. Groepen 6-8 Alleen tijdens de preek in de consistorie Info: (Tineke van Horssen) 24

25 Catechisatie GEBEDSKRING Elke vrijdagavond BIJBELKRING Hazelaarstraat 68 (maandagmiddag) De Hoeksteen (donderdagavond) BELIJDENISCATECHESE PETRUSKRING THOMASKRING Inloophuis Elke woensdagmorgen COMBI-CLUB Elke maandagavond JOR YOUNG Elke zaterdagavond JOR 14+ Elke zaterdagavond KINDERZANGCLUB Een vrolijk geluid Elke woensdagavond 12/13 jarigen: uur uur jarigen: uur uur 17+: uur uur in de Hoeksteen o.l.v. ds. Vroomans zie website voor welke dinsdagen Van uur in De Hoeksteen. Info (fam. v.d. Zwaal) O.l.v. en info bij br. P. Reedijk Info ds. Vroomans. In de kerk en De Hoeksteen Info ds. Vroomans Info Mw. J. Kuipers Versendaal In het parochiecentrum bij de Katholieke kerk (dhr. J.H. Renkema) Voor kinderen van 7 t/m 12 jaar van uur uur in De Hoeksteen Info (Gerja Schipper) Voor jongeren vanaf 10 jaar. In de Schakel van uur uur Info (Cees Broeren) Voor jongeren vanaf +/- 14 jaar Inloop 20:15u, start programma uur, afsluiting +/ uur. In De Schakel Actuele maandprogramma zie website kerk Info (Mariska van der Zwaal) Voor kinderen van 4 tot 12 jaar van uur uur in De Schakel Info (Elleke Smit) 25

26 VROUWEN GESPREKSGROEP MANNINNE HVG EMMA Woensdagavond KERKRADIO RADIO HOEKSCHE WAARD ROMMELMARKT Inleveren: Ophaaldagen: Verkoop: OUD PAPIERAKTIE 2 e zaterdag v.d. mnd. ZEGELS EN KAARTEN ZWO 3 e donderdagmorgen van de maand. Info (Dira Evers Quist) Tevens sponsor voor Medisch Hulpfonds Zimbabwe van mw. De Jonge te Katwijk. Om de twee weken, aanvang uur. Info (mw. T. Gravendeel) Aanvraag bij: dhr. J. Markusse Biezenweide 50, Voor wie het horen wil Op donderdagavond van uur tot uur Op zondagochtend van 8.00 uur tot 9.00 uur Op zondagavond van uur tot uur In De Schakel, A. van Lierstraat 7 Elke maandag uur inname goederen. Rommelmarkttelefoon , van ma. t/m vr. van uur uur. Info: Annie Vlasblom tussen uur uur. Maandelijkse verkoop 25 jan, uur en 26 jan, uur T.b.v. Stichting Vrienden van Amcha. In de container op het erf van de fam. A. Bijl, A. van Lierstraat 11a. Ingang: erf aan Wilhelminastraat. (Info ) Gebruikte, t.b.v. de zending. In de bussen in de kerkhal of bij dhr. M. van Ingen, Bovenkruier 55, 3297 TD Puttershoek (Info ) Contactadres ZWO secretariaat Cockie Snaaijer telnr: Rekeningnr SKG: t.n.v. Diaconie in zake zendingscommissie

27 27

28 Advent Nu wil ik alleen nog maar blij zijn, omdat ik het kind heb gevonden. Want Gij haalt een streep door mijn zonden: Gij doet of ze niet meer van mij zijn. Nu wil ik alleen nog maar klein zijn, nu ik voor Uw grootheid mocht knielen. Bestraal met Uw licht onze zielen totdat ze genezen en rein zijn. Nu wil ik alleen nog maar stil zijn, aanbidden Uw eind loos erbarmen. Als Gij, Heer, ons hart wil verwarmen zal d aarde niet langer zo kil zijn. Nu kan ik alleen nog maar blij zijn, en zingen met nieuwe gezangen; Geen duisternis houdt mij gevangen, ik mag tot in eeuwigheid vrij zijn! Nel Benschop 28

Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten

Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten Zondag 13 december 3e Advent Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten Orgelspel Begroeting De gemeente gaat staan Intochtslied: Lied 601 Stilte om ons voor te bereiden op de dienst Bemoediging o.

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Klankbord 2, 20 jan t/m 23 feb 2013 51 e jaargang

Klankbord 2, 20 jan t/m 23 feb 2013 51 e jaargang Klankbord 2, 20 jan t/m 23 feb 2013 51 e jaargang Predikant Pastoraal medewerker Scriba Ledenadministratie en kerkelijk ontvanger Banknummer Kerkvoogdij 6358.07.211 Banknummer Diaconie 6358.07.351 Kostersgezin/sleuteladres

Nadere informatie

20 december 2015, 10.00 u.

20 december 2015, 10.00 u. Liturgie 20 december 2015, 10.00 u. Grote Kerk op de Markt Vierde advent. Kleur: paars Voorganger: Organist: Pastor Jos van der Steen Caroline Schaap m.m.v. de cantorij olv Wijnand Kramer Lector: Annemarie

Nadere informatie

Kerstviering groep 4. Welkom. Als de kerstklokken luiden Dan zingen wij een lied Voor God die met veel liefde Naar alle mensen ziet.

Kerstviering groep 4. Welkom. Als de kerstklokken luiden Dan zingen wij een lied Voor God die met veel liefde Naar alle mensen ziet. Kerstviering groep 4 Welkom Als de kerstklokken luiden Dan zingen wij een lied Voor God die met veel liefde Naar alle mensen ziet. Als de kerstklokken luiden Dan horen wij steeds weer Dat Jezus is geboren.

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Van harte welkom! Vandaag vieren we eerste zondag van Advent. Advent

Nadere informatie

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2)

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Contactblad van de Protestantse Gemeente te Nigtevecht www.kerknigtevecht.nl Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Zondag 3 februari 10.00 uur Ds. H. Eschbach, Terschuur Collecten : Evangelisch

Nadere informatie

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING!

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Voorganger: ds. Peter Smilde Pianist en organist: Bas van Viegen Met medewerking

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Klankbord 8, 2 sept t/m 6 okt 2012 50 e jaargang

Klankbord 8, 2 sept t/m 6 okt 2012 50 e jaargang Klankbord 8, 2 sept t/m 6 okt 2012 50 e jaargang Informatie Predikant Pastoraal medewerker Scriba Ledenadministratie en kerkelijk ontvanger Banknummer Kerkvoogdij 6358.07.211 Banknummer Diaconie 6358.07.351

Nadere informatie

Klankbord 1, 15 dec 2013 t/m 25 jan 2014 52 e jaargang

Klankbord 1, 15 dec 2013 t/m 25 jan 2014 52 e jaargang Klankbord 1, 15 dec 2013 t/m 25 jan 2014 52 e jaargang Predikant Pastoraal medewerker Scriba Ledenadministratie en kerkelijk ontvanger Ds. A.B. Vroomans Kerkplein 2, 3297 AX Puttershoek Pastorie: 676 1389

Nadere informatie

Klankbord 1, 14 dec. 2008 t/m 17 jan. 2009 47 e jaargang

Klankbord 1, 14 dec. 2008 t/m 17 jan. 2009 47 e jaargang Klankbord 1, 14 dec. 2008 t/m 17 jan. 2009 47 e jaargang 2 Informatie Predikant Pastoraal medewerker Scriba Ledenadministratie en kerkelijk ontvanger Gironummer Kerkvoogdij Banknummer Kerkvoogdij Banknummer

Nadere informatie

Axel, 19 juli Protestantse Kerk

Axel, 19 juli Protestantse Kerk Axel, 19 juli Protestantse Kerk Voorganger deze zondag is Ds. Overduin uit Hulst. Organist is de heer Ed van Essen. Vandaag lezen we: Jeremia 23: 1 8 Markus 6: 30-44 De uitgangscollecte is bestemd voor

Nadere informatie

Klankbord 5, 6 mei t/m 9 juni 2012 50 e jaargang

Klankbord 5, 6 mei t/m 9 juni 2012 50 e jaargang Klankbord 5, 6 mei t/m 9 juni 2012 50 e jaargang Informatie Predikant Pastoraal medewerker Scriba Ledenadministratie en kerkelijk ontvanger Banknummer Kerkvoogdij 6358.07.211 Banknummer Diaconie 6358.07.351

Nadere informatie

Klankbord 4, 27 maart t/m 7 mei 2011 Goede Vrijdag en Pasen, 49 e jaargang

Klankbord 4, 27 maart t/m 7 mei 2011 Goede Vrijdag en Pasen, 49 e jaargang Klankbord 4, 27 maart t/m 7 mei 2011 Goede Vrijdag en Pasen, 49 e jaargang Predikant Pastoraal medewerker Scriba Ledenadministratie en kerkelijk ontvanger Informatie Banknummer Kerkvoogdij 6358.07.211

Nadere informatie

E R E D I E N S T. 25 december 2014 Kerstmorgen. KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN

E R E D I E N S T. 25 december 2014 Kerstmorgen. KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN E R E D I E N S T 25 december 2014 Kerstmorgen KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN Protestantse gemeente Brielle Sint-Catharijnekerk voorganger ds. Anke Dekker ouderling Rienk Koopmans organist Marco t Hart

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Wapenveld in de Petruskerk 7 jul. 2013 19:00 uur

Protestantse Gemeente te Wapenveld in de Petruskerk 7 jul. 2013 19:00 uur GROOTLETTER LITURGIE AVONDDIENST Protestantse Gemeente te Wapenveld in de Petruskerk 7 jul. 2013 19:00 uur Liturgische kleur: Groen Klap in de handen, o volken, juich God toe met jubelzang. Psalm 47: 2.

Nadere informatie

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL Thema: Wachten Orde van dienst: - VOORBEREIDING Zondag 28 december 2014 Zuiderkerkgemeente Voorganger: ds. E. Wisselink Organist: mevr. Willy Misker Wit Wit is de kleur van de vreugde, wit is de kleur

Nadere informatie

Zondag 20 december 2015

Zondag 20 december 2015 Welkom Aansteken 4de adventskaars Zondag 20 december 2015 Zuiderkerkgemeente Voorganger: Dr. H. Nobel Organist: mevr. W. Misker Paars Paars is de kleur van het stil worden, van bezinning en gebed. Het

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 2013 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 2013 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 201 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger : Ds. Jan de Geus orgel : Kees van den Berg 1 De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden

Nadere informatie

PKN Soest - Wilhelminakerk 11 januari 2015 Afscheid en Bevestiging van Ambtsdragers

PKN Soest - Wilhelminakerk 11 januari 2015 Afscheid en Bevestiging van Ambtsdragers PKN Soest - Wilhelminakerk 11 januari 2015 Afscheid en Bevestiging van Ambtsdragers Voorganger: Wim Kievit Ambtsdrager: Frederique Lucas Lector: Suze Deelen Organist: Jan Meurs Muziek: "Wie schön leuchtet

Nadere informatie

Wat zijn jouw talenten?

Wat zijn jouw talenten? Zegen Kruiskerk Eerbeek 9 november 2014 De uitgangscollecte is voor het onderhoud van de gebouwen Voorganger: Ds. Ronald Heins Organist: Teun Groen Mededelingen > Na afloop kunt u in de hal de ouders feliciteren.

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

KERSTVIERING VOOR JONG EN OUD 2015 Datum: 24 december 2015

KERSTVIERING VOOR JONG EN OUD 2015 Datum: 24 december 2015 KERSTVIERING VOOR JONG EN OUD 2015 Datum: 24 december 2015 Tijd: 19.30 uur Locatie: De Kern Spijkenisse Voorganger: ds. Lennart van Berkel Organist: Adri v/d Padt Pianist: Manon Welkom Samenzang: Stille

Nadere informatie

Klankbord 1, 12 dec. t/m 15 jan. 2011 49 e jaargang

Klankbord 1, 12 dec. t/m 15 jan. 2011 49 e jaargang Klankbord 1, 12 dec. t/m 15 jan. 2011 49 e jaargang Predikant Pastoraal medewerker Scriba Ledenadministratie en kerkelijk ontvanger Informatie Banknummer Kerkvoogdij 6358.07.211 Banknummer Diaconie 3543.05.379

Nadere informatie

GEBEDEN AMEN. beland. zodat ik niet in moeilijkheid. Leid mij veilig aan Uw hand, vandaan. gaan, haal me daar dan vlug. Mocht ik verkeerde wegen

GEBEDEN AMEN. beland. zodat ik niet in moeilijkheid. Leid mij veilig aan Uw hand, vandaan. gaan, haal me daar dan vlug. Mocht ik verkeerde wegen ijn lieve engel, bewaar en help mij altijd goed. God heeft U aan mij gegeven, als een helper in dit leven. Mocht ik verkeerde wegen gaan, haal me daar dan vlug vandaan. Leid mij veilig aan Uw hand, zodat

Nadere informatie

PKN Soest - Wilhelminakerk 16 november 2014

PKN Soest - Wilhelminakerk 16 november 2014 PKN Soest - Wilhelminakerk 16 november 2014 Voorganger: ds. Sjaak van 't Kruis Ambtsdrager: Fred Heidinga Lector: Ronald Gersdorff Organist: Theo van der Woude OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek

Nadere informatie

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl Onze Vader Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,

Nadere informatie

Kerstfeest 2015. Ds. W.E. den Hertogschool

Kerstfeest 2015. Ds. W.E. den Hertogschool Kerstfeest 2015 Ds. W.E. den Hertogschool Lichtjes, lichtjes overal Kerstfeest is het nu Jezus is geboren Zeggen zij aan U Groep 1/2 Welkom Kim & Jake Openingsgebed Gebed door groep 6 (1) Lieve Here God,

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST voor de viering op Zondag 5 juli 2015 in de Dorpskerk aanvang: 10.00 uur

ORDE VAN DIENST voor de viering op Zondag 5 juli 2015 in de Dorpskerk aanvang: 10.00 uur ORDE VAN DIENST voor de viering op Zondag 5 juli 2015 in de Dorpskerk aanvang: 10.00 uur ~ 3 e Zondag van de Zomer ~ Voorganger Ouderling van dienst Diaken Lector Organist Kinderkring Crèche : Drs. Jan

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Bij de dienst Vanmorgen vertelt het evangelie van Lucas over de ontmoeting vol Geestdrift tussen twee vrouwen:

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

Welkom in de Open Hof

Welkom in de Open Hof Welkom in de Open Hof Gez. 125: 1, 3 Ps138: 1, 3 ELB 10 Projectlied ELB 241 ELB 186a: 1, 2 Opw 461 Math. 1: 18-25 Mededelingen Voorganger : Rudolf Setz Muziek : Jasper Dijkstra Voorbede : Jescavan Dijk

Nadere informatie

Klankbord 7, 5 juli t/m 22 augustus 2015 53 e jaargang

Klankbord 7, 5 juli t/m 22 augustus 2015 53 e jaargang Klankbord 7, 5 juli t/m 22 augustus 2015 53 e jaargang Predikant Pastoraal medewerker Scriba Ledenadministratie en kerkelijk ontvanger Ds A.A. vd Berg Kerkplein 2, 3297 AX Puttershoek Voor de coördinatie

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK zondagsbrief 6 september 2015 HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK 12 e Zondag van de Zomer Kleur: groen De kleur groen drukt nieuw leven, hoop, toekomst en groeikracht uit. Voorganger: Organist: Da. Geke

Nadere informatie

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen 2 Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen Basisschool.. Basisschool.. Thema... 200. 3 Binnenkomst communicantjes Muziek door. Welkomstwoord Door pastoor

Nadere informatie

zondag 26 april 2015 ORDE VAN DIENST

zondag 26 april 2015 ORDE VAN DIENST ORDE VAN DIENST zondag 26 april 2015 Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer Cantor-organist: Maurice van Elven m.m.v. de Thomascantorij Ouderling van dienst: Jan Piek Diaken van dienst: Nel Hagemeijer PROTESTANTSE

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we: Kleuren

Voor de dienst zingen we: Kleuren Feest in de kerk! Voor de dienst zingen we: Kleuren M. Zimmer Kleuren, kleuren, allemaal kleuren rood, oranje, geel, groen, paars en blauw God bedacht die prachtige kleuren Anders was alles zo grijs en

Nadere informatie

Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht

Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht Votum en zegengroet Zingen: Psalm 21: 1, 2 en 3 Gebed Lezen: Lucas 24: 13-53 Zingen: Gezang 98: 1-3 Tekst: Zondag 17 HC Preek Thema: Opstanding:

Nadere informatie

informatieboekje zondagsschool God zij met ons

informatieboekje zondagsschool God zij met ons informatieboekje zondagsschool God zij met ons Index Inleiding Doel van de zondagsschool Immanuël Stukje historie Wat doen we zondagmorgen Leiding Materiaal keuze Activiteiten Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

PASEN. 31 maart 2013 Protestantse Gemeente Edam. Grote Kerk. Thema: Houd me (niet) vast

PASEN. 31 maart 2013 Protestantse Gemeente Edam. Grote Kerk. Thema: Houd me (niet) vast PASEN 31 maart 2013 Protestantse Gemeente Edam Grote Kerk Thema: Houd me (niet) vast Voorganger ds. Juup van Werkhoven-Romeijn Organist Frans Koning m.m.v. Projectkoor o.l.v. Frans Koning Gerro de Boer,

Nadere informatie

Epifanie: Feest van de Verschijning in de Vroege kerk werd dit feest gevierd en niet Kerst. Het Feest van de verschijning van Jezus onder de mensen.

Epifanie: Feest van de Verschijning in de Vroege kerk werd dit feest gevierd en niet Kerst. Het Feest van de verschijning van Jezus onder de mensen. Inleiding: Epifanie: Feest van de Verschijning in de Vroege kerk werd dit feest gevierd en niet Kerst. Het Feest van de verschijning van Jezus onder de mensen. Wat ik u graag zou willen geven is verwondering

Nadere informatie

OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek Allen gaan staan. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer!

OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek Allen gaan staan. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer! WILHELMINAKERK SOEST 27 september 2015 Voorganger: Ambtsdrager: Lector: Organist: ds. Sj. van der Zee, Gorinchem Fred Heidinga, Dênise Smit Loes Paul Theo van der Woude OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen

Nadere informatie

Zondag 7 juli Vrede voor dit huis Lucas 10: 1-20 en Jes. 66: 10-14 Sexbierum-Pietersbierum Sixtus

Zondag 7 juli Vrede voor dit huis Lucas 10: 1-20 en Jes. 66: 10-14 Sexbierum-Pietersbierum Sixtus Zondag 7 juli Vrede voor dit huis Lucas 10: 1-20 en Jes. 66: 10-14 Sexbierum-Pietersbierum Sixtus Gemeente van Christus, Vrede is het kernwoord vandaag. Vrede voor dit huis. Dat zijn de eerste woorden

Nadere informatie

Klankbord 8, 14 september t/m 18 oktober 2014 52 e jaargang

Klankbord 8, 14 september t/m 18 oktober 2014 52 e jaargang Klankbord 8, 14 september t/m 18 oktober 2014 52 e jaargang Informatie Predikant Pastoraal medewerker Scriba Ledenadministratie en kerkelijk ontvanger Vacant Kerkplein 2, 3297 AX Puttershoek Voor de coördinatie

Nadere informatie

Ziekenzondag. 14 september 2014. Thema: Er kan zoveel meer. Voorgangers: pastor M.Vet en ds Marina Slot. : jongerenkoor Aloud

Ziekenzondag. 14 september 2014. Thema: Er kan zoveel meer. Voorgangers: pastor M.Vet en ds Marina Slot. : jongerenkoor Aloud Ziekenzondag 14 september 2014 Thema: Er kan zoveel meer. Voorgangers: pastor M.Vet en ds Marina Slot. Ouderling Diaken Mmv. : Tineke Hupkens. : Simon Oudt. : jongerenkoor Aloud Openingslied door jongerenkoor

Nadere informatie

Startzondag 2014. Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze

Startzondag 2014. Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze Startzondag 2014 Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze Op weg naar een vertrouwensvolle gemeente Welkom door ouderling van dienst Intochtslied: Tussentijds 3: 1, 6 en 2 Hier is de plaats waar God ons wil

Nadere informatie

Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Wim Pardoen Voorganger: ds. Kees Benard

Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Wim Pardoen Voorganger: ds. Kees Benard Orde van dienst voor zondag 19 april 2015, 3 e zondag van Pasen - schoolkerkdienst Ik zie het wel Met medewerking van de Regenboogschool en ouders en kinderen van de Heideparkschool Kerk: Brugkerk, Kroonplein

Nadere informatie

Nieuwsbrief de Horizon

Nieuwsbrief de Horizon P a g i n a 1 Nieuwsbrief de Horizon Agenda 5 januari: luizencontrole 6 januari: oud papier 7 januari: inloopmiddag 11 januari: kleuters en onderbouw vrij 21 januari: studie dag leerlingen vrij 22 januari:

Nadere informatie

Nieuwsbrief PCB De Rank en De Ukkeklup, 18 december 2015

Nieuwsbrief PCB De Rank en De Ukkeklup, 18 december 2015 Nieuwsbrief PCB De Rank en De Ukkeklup, 18 december 2015 Kerstvieringen We kijken terug op twee heel mooie kerstvieringen. Op woensdagavond in de school. Wat zag de zaal er prachtig uit en goed om te zien

Nadere informatie

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Romeinen 10: 17 Toelichting op de gang van zaken in de eredienst Informatie voor onze gasten Op pagina 4 vindt u de volgorde van de

Nadere informatie

Jaargang 2015-2016 14 december 2015

Jaargang 2015-2016 14 december 2015 Advent Advent is een tijd van verwachten. We kijken uit naar het Kerstfeest, waarop we zullen vieren dat Jezus geboren wordt. De verwachting wordt gevoed door de profeet Jesaja, die vertelt dat eens een

Nadere informatie

Nieuwsbrief 17 Christus kwam ook voor jou!

Nieuwsbrief 17 Christus kwam ook voor jou! Nieuwsbrief 17 Christus kwam ook voor jou! Intro Het club- en verenigingseizoen is alweer in volle gang. We kijken met dankbaarheid terug naar de opening van het winterwerk. Verderop in deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Protestantse gemeente Michaëlkerk Leersum. 25 december 2015 Eerste Kerstdag. 10.00 uur. Tijd voor het Licht

Protestantse gemeente Michaëlkerk Leersum. 25 december 2015 Eerste Kerstdag. 10.00 uur. Tijd voor het Licht Protestantse gemeente Michaëlkerk Leersum 25 december 2015 Eerste Kerstdag 10.00 uur Tijd voor het Licht ds. Pieter Goedendorp lector: Loek Klootwijk begeleiding: Frank Firet Wilma Wanner, Niels Wanner

Nadere informatie

GEMEENTEBRIEF. 27 juli 2014. nr. 1654 DE GOEDE REEDE

GEMEENTEBRIEF. 27 juli 2014. nr. 1654 DE GOEDE REEDE GEMEENTEBRIEF 27 juli 2014 nr. 1654 DE GOEDE REEDE ORDE VAN DIENST Thema: Onze Vader in de hemel Gebed Lieve God, lees mijn zwijgen lange lege regels lang lees mij met andere ogen. Intrede Voorganger Ds.

Nadere informatie

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Voorbereiding Heilig Avondmaal Voorbereiding Heilig Avondmaal Delen (bijlage) MAANDAG: voor de jongere kinderen MAANDAG: voor de oudere kinderen Stel je bent in het buitenland op vakantie en je bezoekt daar een kerk. Bij binnenkomst

Nadere informatie

Vooruit, blik terug!

Vooruit, blik terug! Vooruit, blik terug! Liturgie voor de kerk/schooldienst op dankdagmorgen 4 november 2015 met de kinderen van de hervormde basisscholen in de Oude Kerk van Barneveld. Voorganger: ds. L.P. Blom Ouderling

Nadere informatie

Met medewerking van: Clarity o.l.v. Mario Riedijk De jongerengroep

Met medewerking van: Clarity o.l.v. Mario Riedijk De jongerengroep Voorganger: Organiste: Ds. A.G.E. Klap Mevr. de Jager - Boudeling Met medewerking van: Clarity o.l.v. Mario Riedijk De jongerengroep Welkom Aanvangspsalm: Psalm 103 : 1, 3 en 5 Zegen mijn ziel, de grote

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Lied 216 - Dit is een morgen als ooit de eerste

Lied 216 - Dit is een morgen als ooit de eerste Voorhof, 13 april 2014 - Kerk-Schooldienst Thema: Palmpasen Voorganger: ds. Dick Steenks Organist: Berend van Surksum M.m.v. leerlingen groep 5, 6,7 en 8 van de Kon. Julianaschool *** 9.50 uur Optocht

Nadere informatie

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Oecumenische Kerkgemeenschap De Ark Hoofddorp Overbos-Floriande Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Tafeldienst, Voorganger: Mia Versteege Thema: Miscommunicatie m.m.v. Frans Leijten, orgel VOORBEREIDING

Nadere informatie

Liturgie voor de afsluiting van de Vakantie-Bijbel-Week op zondag 31 augustus 2014 In Vredehorst

Liturgie voor de afsluiting van de Vakantie-Bijbel-Week op zondag 31 augustus 2014 In Vredehorst Liturgie voor de afsluiting van de Vakantie-Bijbel-Week op zondag 31 augustus 2014 In Vredehorst Voorganger: Ds. H.L. Versluis Organist: William de Jong Pianist: Violaure van Prooijen Koster: Jan van Mourik

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, gasten in ons midden,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, gasten in ons midden, 1 Preek bidden 1 HC 45-116, 46-120, Lucas 10,38-11,13 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, gasten in ons midden, Als je christelijk bent opgevoed, dan leer je als kind al van je ouders dat je moet bidden.

Nadere informatie

Welkom, stil gebed, drempelgebed door ouderling(e) van dienst - hierna de handdruk van de ouderling(e) aan de voorganger

Welkom, stil gebed, drempelgebed door ouderling(e) van dienst - hierna de handdruk van de ouderling(e) aan de voorganger Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Oecumenische Avondmaalsviering in het kader van Wereldvoedseldag Voorgangers: ds. Dick Steenks en Marja van der Horst Organist: Sander Booij Mmv: de cantorij o.l.v.

Nadere informatie

Kerkblad Rond de Maranathakerk

Kerkblad Rond de Maranathakerk Kerkblad Rond de Maranathakerk Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Verschijnt 11x per jaar, volgens rooster

Nadere informatie

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden k Jaargang 37 Uitgave juni Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Informatie Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Postadres : Markt 15, 6915 AH, Lobith Scriba : Mevr. T. Edink, Dahliastraat 14, 6915 SV,

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK

VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK 21 april 2011 WITTE DONDERDAG Voorganger Orgel Diaken Ds. Marja Terlouw-Sterk Bert Wisgerhof Gerrie de Vries Welkom Psalm 107 : 1, 3 Verstilling, bemoediging

Nadere informatie

Orde I Schrift, zegen en gebed

Orde I Schrift, zegen en gebed Orde I Schrift, zegen en gebed groet en inleidend woord Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar

Nadere informatie

Zondagmorgen 6 september

Zondagmorgen 6 september 12 e zondag van de zomer, kleur wit, viering HA Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. André de Jager Ouderling van dienst: Gerard de Haan Kosters: Dick en Marry de Jong Geluid studio: Alfred den

Nadere informatie

Klankbord 2, 18 januari t/m 21 februari 2015 53 e jaargang

Klankbord 2, 18 januari t/m 21 februari 2015 53 e jaargang Klankbord 2, 18 januari t/m 21 februari 2015 53 e jaargang Predikant Pastoraal medewerker Scriba Ledenadministratie en kerkelijk ontvanger Informatie Vacant Kerkplein 2, 3297 AX Puttershoek Voor de coördinatie

Nadere informatie

zondag 25 oktober 2015

zondag 25 oktober 2015 ORDE VAN DIENST zondag 25 oktober 2015 Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer Organist: Anco Vahl Ouderling van dienst: Leo Endedijk Diaken van dienst: Jitske de Jong PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE Prinses Irenestraat

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. NR. 16 vrijdag 18 december 2015

NIEUWSBRIEF. NR. 16 vrijdag 18 december 2015 NR. 16 vrijdag 18 december 2015 Kerstfeest! Kerst is een tijd voor familie. Tijd voor gezelligheid, fijne kaarsjes in het donker, liefst even geen geruzie, tijd voor lekker uitgebreid eten. Het is mooi

Nadere informatie

Bij het gekozen thema: Het verlangen van God heb ik mij in de afgelopen dagen afgevraagd wat is mijn verlangen naar God?

Bij het gekozen thema: Het verlangen van God heb ik mij in de afgelopen dagen afgevraagd wat is mijn verlangen naar God? Geliefde mannen, Nog een poosje en dan wordt de mannenconferentie van 2015 gehouden. Bij het gekozen thema: Het verlangen van God heb ik mij in de afgelopen dagen afgevraagd wat is mijn verlangen naar

Nadere informatie

Orde III Schrift, zegen en gebed

Orde III Schrift, zegen en gebed Orde III Schrift, zegen en gebed bemoediging en groet Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, Ps. 124:8 [die trouw houdt tot in eeuwigheid Ps. 146:6 en niet laat varen het

Nadere informatie

Weet je waarom je bijzonder bent?

Weet je waarom je bijzonder bent? Weet je waarom je bijzonder bent? Gezinsdienst Zondag 26 oktober 2014 Locatie: Voorganger: Medewerking: Organist: Oosterkerk DS. Swager Combo Joy4All Marius van Doleweerd Voor de dienst zingen we: Weet

Nadere informatie

Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011

Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011 Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011 VOORBEREIDING Inleidend orgelspel Koraalvoorspel over Es ist gewisslich an der Zeit (gez. 279) van J.S. Bach Welkom

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Heerhugowaard. orde van dienst. voor 29 november 2015. eerste zondag van de advent

Protestantse Gemeente Heerhugowaard. orde van dienst. voor 29 november 2015. eerste zondag van de advent Protestantse Gemeente Heerhugowaard orde van dienst voor 29 november 2015 eerste zondag van de advent thema: 'Tijd om te verwachten' voorganger : ds. Jacqueline Geertse ouderling ; Jeannette Bender organist

Nadere informatie

Kerstviering Kleuters

Kerstviering Kleuters Kerstviering Kleuters welkom Welkom, welkom, dit is het moment om de dag te vieren. Welkom, welkom, dit is het moment; goed dat jij er bent. Er staat een kaarsje en het brandt, het glimlacht naar ons allen,

Nadere informatie

Klankbord 4, 29 maart t/m 2 mei 2015 53 e jaargang

Klankbord 4, 29 maart t/m 2 mei 2015 53 e jaargang Klankbord 4, 29 maart t/m 2 mei 2015 53 e jaargang Predikant Pastoraal medewerker Scriba Ledenadministratie en kerkelijk ontvanger Informatie Vacant Kerkplein 2, 3297 AX Puttershoek Voor de coördinatie

Nadere informatie

Liturgie middagdienst Hemelvaartsdag 2011 donderdag 2 juni 2011

Liturgie middagdienst Hemelvaartsdag 2011 donderdag 2 juni 2011 Liturgie middagdienst Hemelvaartsdag 2011 donderdag 2 juni 2011 Thema: De zon gaat op!! Locatie: Gereformeerde Bethelkerk Aanvang: 15:45 uur Met medewerking van: ds. W.J.W. Scheltens, gesproken woord Organisten:

Nadere informatie

Jezus volgen in de hectiek van het leven

Jezus volgen in de hectiek van het leven Jezus volgen in de hectiek van het leven Bestemd om vrucht te dragen Johannes 15:5: Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar

Nadere informatie

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij:

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij: 2 Papa Mama Peter Meter.... Pastoor Reneerkens De volgende mensen zijn er ook bij: 3 BEGROETING EN WELKOMSTWOORD Alles went, zeggen we wel eens, zelfs het wonder wat altijd weer opnieuw gebeurt, wordt

Nadere informatie

Orgelspel tijdens het orgelspel worden tafelkaarsen aangestoken. Bemoediging en gebed van toenadering:

Orgelspel tijdens het orgelspel worden tafelkaarsen aangestoken. Bemoediging en gebed van toenadering: DUINZICHTKERK zondag 13 oktober 2013 Viering Heilig Avondmaal Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds.c. van Duinen ; ouderling van dienst: A. Timmer-Kortleve; diaken van dienst: Laméris-van

Nadere informatie

HC zondag 32 en 33. Gemeente van onze HEER Jezus Christus, gasten en luisteraars,

HC zondag 32 en 33. Gemeente van onze HEER Jezus Christus, gasten en luisteraars, HC zondag 32 en 33 Gemeente van onze HEER Jezus Christus, gasten en luisteraars, Ik vind de vraag van zondag 32, en dan bedoel ik de eerste vraag (86) een beetje raar. Of eigenlijk: wel begrijpelijk maar

Nadere informatie

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen 19.00 uur LAAT HET FEEST ZIJN IN DE HUIZEN (Opw. 533) Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht

Nadere informatie

DUINZICHTKERK. zondag 14 september 2014

DUINZICHTKERK. zondag 14 september 2014 DUINZICHTKERK zondag 14 september 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout Voorganger: ds. R. Stiemer; ouderling van dienst: Mevr G.J. Wubs-Postma; diaken van dienst: Mevr. H.J. Laméris-van den Berg; organist:

Nadere informatie

Orde van Dienst voor de Oecumenische Vredesdienst op 22 september 2013 In de Heilige Familie Kerk in het Kruis

Orde van Dienst voor de Oecumenische Vredesdienst op 22 september 2013 In de Heilige Familie Kerk in het Kruis Orde van Dienst voor de Oecumenische Vredesdienst op 22 september 2013 In de Heilige Familie Kerk in het Kruis m.m.v. Cantorij Protestantse gemeente o.l.v mevr. Coby Moens; voorgangers: dhr. Sjaak Stegers,ds.

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 1. Artikel 12 t/m 14. Werkboek 3

De Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 1. Artikel 12 t/m 14. Werkboek 3 De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 3 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 artikel 12 t/m 14 In werkboek 3 gaan we verder met het bespreken van de Dordtse Leerregels. Jullie weten waarom

Nadere informatie

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld Avondwake Mientje van Dijk - van Halteren Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld 1 2 Begroeting Tijdens begroeting steken zusjes van Mientje kaarsen aan: Nel, Joke, Corry, Marjan en

Nadere informatie

Eucharistie met ziekenzalving

Eucharistie met ziekenzalving Intredelied: Eucharistie met ziekenzalving Vrede voor jou, hierheen gekomen, zoekend met ons om mens te zijn. Jij maar alleen, jij met je vrienden, jij met je last, verborgen pijn: vrede, genade, God om

Nadere informatie

Orde van dienst. Thema: Zondag Vaderdag. voor de jeugddienst, zondagochtend 21 juni 2015 in de Hervormde Kerk van Rijsoord. : Peter Koppenaal -1-

Orde van dienst. Thema: Zondag Vaderdag. voor de jeugddienst, zondagochtend 21 juni 2015 in de Hervormde Kerk van Rijsoord. : Peter Koppenaal -1- Orde van dienst voor de jeugddienst, zondagochtend 21 juni 2015 in de Hervormde Kerk van Rijsoord Thema: Zondag Vaderdag Voorganger Ouderling van dienst Organist Koster : ds. A.H. Groen : Eef van Neuren

Nadere informatie

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest Themaoverzicht Groep 1 1. In het begin 2. Noach 3. God belooft 4. Abraham 5. Isaak 6. Jakob en Esau 7. Jakob 8. Jozef 9. Dromen 10. Jozef de onderkoning 11. Mozes 12. Mozes naar de farao 13. God straft

Nadere informatie